PROIECT DE LECŢIE Propunător: Profesor Ana-Maria DINU Data : 19.05.2011 Unitatea de învăţământ: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII nr.

52 „IANCULUI” Clasa : a II – a B Disciplina : Religie Subiectul lecţiei: Poezii şi ghicitori creştine Tipul lecţiei: fixare şi sistematizare a cunoştinţelor despre Sfânta Biserică Scopul lecţiei: fixarea cunoştinţelor despre părţile componente ale bisericii, despre obiectele care îi cheamă pe credincioşi la slujbă Obiective operaţionale : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 01 - să identifice locul de slujire în care slujesc preoţii - Altarul; 02 - să denumească obiectele care îi cheamă pe credincioşi la slujbă din poezia „Sfânta Biserică – Casa lui Dumnezeu”(1); 03 - să numească slujba la care se adun credincioşii în poezia „Sfânta Biserică – Casa lui Dumnezeu” (2); 04 – să recunoască din ghicitori părţi componente ale Bisericii şi diferite obiecte de cult; Strategia didactică : 1. Metode şi procedee : explicaţia, lectura, demonstraţia cu substitute, problematizarea, ghicitoarea, conversaţia euristică, conversaţia,exerciţiul. 2. Mijloace de învăţământ: fişă de lucru, textele poeziilor, ghicitori. 3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală. Resurse 1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, cls. a II a Planificarea calendaristică orientativă, cls. a II a Proiectarea unităţii de învăţare: Lecţii la dispoziţia profesorului 2.Temporale: numărul de lecţii: 1 durata 45 minute 3. Bibliografice : 1. Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982. 2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „ Polirom", Iaşi, 1999. 3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „ Polirom", Iaşi, 1998. 4. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin- ortodoxă pentru clasa a ll-a, Editura „Sf. Mina", Iaşi 2010. 5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000. 6. Lica, Mioara şi coautorii, Primăvara credinţei, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2007.

1

Precizarea titlului şi a obiectivelor 1' 4.desenarea unor obiecte care deosebesc clădirea bisericii de alte clădiri. 2 Momentul organizatoric 3 Timp 4 2' Activitatea profesorului/ Activitatea elevului 5 Metode şi procedee 6 Mijloace de învăţământ 7 Forme de organizare 8 Activitate frontală Evaluare 9 2. trecând printre Conversaţia bănci şi corectând fişele în dreptul fiecărui elev.Notez absenţele şi realizez managementul clasei pentru începerea activităţii didactice care urmează să se desfăşoare. Explicaţia Pomenind pe vii. . Ghicitoarea Învăţându-ne prin toate Iubirea pentru aproape” Cine este? „…Preotul” Voi anunţa titlul şi obiectivele operaţionale.Salut elevii.” Se notează pe tablă data şi titlul lecţiei.Elevii rezolvă sarcinile de lucru.Scenariul didactic Nr. 1 1. voi adresa elevilor următoarele întrebări: Ştie vreunul dintre voi o poezie despre Biserică? Ce nume i se mai dă bisericii? „…Casa lui Dumnezeu” De ce se numeşte Biserica şi „Casa lui Dumnezeu”? „… pentru că în Biserică omul se întâlneşte şi vorbeşte cu Dumnezeu” „Face slujbe pentru toţi.Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete. Ob.numirea părţilor componente ale bisericii Exerciţiul . azi vă voi Explicaţia aminti care este rolul Bisericii in viaţa creştinului. Voi numi câte un elev să citească câte o strofă. Pregătirea elevilor pentru receptarea noilor cunoştinţe 5' 3. Explicaţia . „Sfânta Biserică – Casa lui Dumnezeu” o găsiţi în fişa de Explicaţia lucru. Apoi. substitute Observaţie: Se valorifică cunoştinţele dobândite de elevi la începutul clasei a II-a. Voi împărţi elevilor câte o fişă de lucru ce conţine schiţa unei biserici. Etapele Lecţiei crt. pe morţi. „ – Pentru că data trecută am construit o bisericuţă din hârtie. . Se cere: . „Clopotul de-aramă sună Lectura Fişa de lucru Activitate individuală Activitate frontală Aprecieri verbale Aprecieri verbale Activitate frontală Activitate frontală Activitate frontală Fişa de lucru Activitate Aprecieri 2 . cântam „Hristos a înviat”. Comunicarea noilor cunoştinţe 20' . cântă„Hristos a înviat” şi se pregătesc pentru începerea activităţii didactice. Pentru aceasta vom studia azi două poezii care au acelaşi titlu: „Sfânta Biserică – Casa lui Dumnezeu”. Prima poezie. apoi vom învăţa care sunt cele mai importante obiecte din Biserică prin câteva ghicitori. Voi verifica şi voi aprecia rezolvarea corectă a cerinţelor.elevii răspund la salut. Demonstraţia cu . op.

Creştinii înalţă-n strane Frumoasele cântări. Conversaţia „. Pe care rugăciunea. 3.Şi pe credincioşi adună Spre biserica din vale Oamenii păşesc agale. Haidem şi noi.La ce slujbă participă crştinii din această poezie?” „… Sfânta Liturghie!” „-De ce credeţi voi că sunt atât de imoptante pentru copii clipele petrecute Problematizarea la Sfânta Liturghie?” Elevii dau variante de răspuns. Voi explica înţelesul cuvintelor pe care elevii nu le cunosc. 2.sfeşnice) apoi să enumere câteva obiecte de cult(strane. Altarul străluceşte. Toţi. la rând cu sprinteni paşi Sfânta slujbă să ascultăm.Clopotul. lumânări). Acum începe slujba. din această poezie. Exerciţiul Voi solicita elevilor să găsească în textul poeziei obiecte pe care creştinii le folosesc de fiecare dată cînd merg la biserică. Le voi cere să menţioneze locul cel mai important din biserică(Altarul) şi cine poate intra acolo (Preotul).” euristică „-De ce merg creştinii. Părintele-a ieşit. În raze poleit.Ce obiect ne anunţă că trebuie să mergem la biserică?” Conversaţia „…. să se închine lui Dumnezeu!” Apoi voi numi alţi elevi pentru a citi şi cea de-a doua poezie „Sfânta Biserică – Casa lui Dumnezeu” Lectura 1. la biserică?” „…-să asculte slujba. 4. Domnului sa ne-nchinăm. Biserica e plină De zeci de credincioşi. Clipele petrecute Aici cu alţi copii Întipăresc în suflet Sfintele Liturghii. sfeşnice.” Apoi voi adresa elevilor cîteva întrebări pentru a-i ajuta să înţeleagă textul poeziei: „. În sfeşnic ard tăcute Plăpânde lumânări. copilaşi.(lumânări. individuală verbale Activitate frontală Aprecieri verbale O2 Fişa de lucru Activitate individuală Aprecieri verbale O2 O1 Activitate individuală Aprecieri verbale O3 Activitate frontală Aprecieri verbale 3 . Îi face mai frumoşi.

De pe turlă ne vesteşte: La-nceput de rugăciune Vrea s-adune multă lume. (Clopotul) Nu e fruct. Se notează elevii care au participat la lecţie. . Fiecare-şi face …cruce Sunt din ceară de albină De m-aprinzi aduc lumină(lumânarea) Se fac aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea elevilor pentru lecţie cât şi implicarea.Elevii notează tema în caiete. da’l tragi de sfoară! Nu e om dar are limba Şi stă agăţat de grindă! (Clopotul) La culcare când se duce. Profesorul cântă „Hristos a înviat” împreună cu elevii. explicaţia Activitate frontală Aprecieri verbale expunerea Activitate frontală Activitate frontală 2' 8. 3' Acum vă propun să reţinem aceste denumiri foarte importante pentru orice creştin prin câteva ghicitori: „Sunt pe dealuri. da’i ca o pară! Nu e zmeu. Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor O4 10' 6.Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor. prin câmpii. Să se roage. Profesorul anunţă şi explică tema: Desenaţi în caietul de religie o bisericuţă spre care vin câtiva creştini! .5. nu vorbeşte. Aprecierea activităţii elevilor Precizarea şi explicarea temei pentru acasă Încheierea activităţii 2' 7. Să le meargă-n viaţă bine.” (Mănăstirile) E deschisă orişicui Este „Casa Domnului” (Biserica) Unde clopotul ne cheamă Să mergem la rugăciune Şi preoţi sfinţiţi ne-ndeamnă Să lucrăm doar fapte bune? (La Sfânta Biserică) Are limbă. Vin în vizită copii. salută şi iese din sală. participarea directă în predarea noilor cunoştinţe. să se-nchine. exerciţiul 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful