PENDAFTARAN PELAJAR MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI PERLIS TAHUN 2012

TARIKH : _____ MEI 2012 (KHAMIS)
BERTEMPAT : SMK SANGLANG
NAMA SEKOLAH : ____________________________________________
KETUA KONTINJEN : _____________________________ TEL: _________________
sebelum 27/4/2012)
ACARA
TILAWAH
AL-QURAN
(BP/BL)
HAFAZAN
(BP/BL)
AZAN
SUBUH
(BP/BL)
BERCERITA
(BD/BP)
MEWARNA
TULISAN
JAWI
(D.SYNDRO
ME)
MENULIS
KHAT JAWI
(BD)

NAMA PESERTA

L/
P

NO. K/P / S/B

NO. OKU

(Sila hantar
AYAT/SURAH/
KELOMPOK/TAJUK

MEMBACA
SIRAH NABI
(PEMULIHA
N)
1.
2.
NASYID

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

JUMLAH PESERTA : _____________________
PENGIRING: _______________
Tandatangan Ketua Kontinjen
_________________________

JUMLAH GURU
Disahkan oleh:
_______________________________