You are on page 1of 2

BN MES SALAVATI Allahm ! Salat eyle Hz.

.Muhammed in mbarek varlna ki btn srlar onun hakikatinden alayp yaylm, btn nurlar O nun hakikatinden doup aydnlanm, hakikatler O na ykselip birlemiler, insanla has klnm ilimler O na inmi. O btn halk edilmileri her bakmdan aciz brakm, idrakler onun karsnda pek kk kalm, yle ki bizden ne gemi ne gelecek kimsenin idraki ona eriememitir. O yle bir hakikattir ki, melekut aleminin baheleri cemalinin iekleriyle gzel, ceberut aleminin havuzlar nurlarnn feyziyle dolup tamtr. Eer vasta olmasayd, varl vastaya muhta olan var olmazd denildii zere varl onun varlna bal olmayan hibir ey yoktur. yle salat eyle O nun mbarek varlna ki, bu Senden O na ulaan, Onun sahip bulunduu mertebeye layk ve ancak Senin anna yarar bir salat olsun. Allahm ! O, Senin tm hakikatleri kendinde toplayan ve Sana ulatran srrndr, huzurunda her daim var olan en byk vastandr. Allahm ! Beni Onun nesebine dahil et, onun sahip bulunduu ahlak ile ahlaklandr. Bana onu yle bildir ki ben bu bilme ile cehaletin btn uraklarndan kurtulaym ve fazilet pnarlarndan yudumlayaym. Beni onun yolu zere Sen in yardm ve desteinle epeevre bir ekilde yine Senin katna ynelt. Beni batl zerine yle bir indir ki, ben batl hkmsz klaym. Beni mutlak birliinin sonsuz denizleri iine daldr. Beni tevhid hakkndaki beeri zorluklardan ve varlk kaytlarndan kurtar. Beni birlik denizi ire batr ve ben sadece O nunla greyim, sadece Onunla iiteyim, sadece Onunla bulaym ve hissedeyim. Allahm ! Enbyk vastan olan Hz.Muhammed i ruhumun hayat, ruhumu srrmn hakikati kl, hakikatinse Senin ilk zuhuruna tahakkuk bulmakla btn alemlerini ihata edici bir hakikat olmasn nasip eyle. Ey her eyin asl ve ncesiz olan EVVEL! Ey her eyin varaca nihayeti tayin eden ve sonsuz olan AHR!. Ey her ey de isimleriyle kendini gsteren ZAHR!. Ey zatyla her ey den gizli ve her eyin i yzne hakim olan BATIN!. Kulun Zekeriya nn duasn iitip kabul ettiin gibi benim duam da iit.

Bana Seninle ve Senin iin yardm et. Beni Seninle ve Senin iin destekle. Benimle Senin aran birletir. Benimle senden baka her eyin arasna gir. ALLAH ! ALLAH ! ALLAH ! Kuran n temsil ve tebliini sana farz klan ALLAH muhakkak ki seni vaad ettii yere geri dndrecektir.(Kasas / 28/85) Ey Rabbimiz ! Bize katndan hususi bir rahmet ver ve iimizde muvaffakiyet nasip et.(Kehf 18/10)