You are on page 1of 1

Glossari de temes:

Biocarburant: Un biocarburant o biocombustible s una barreja de hidrocarburs que


sutilitza com a combustible en els motors d combusti interna i que deriva de la biomassa, matria orgnica originada en un procs biolgic, espontani o provocat, utilitzable com a font denergia.

Maquina de Vapor: Una mquina de vapor s una mquina trmica de


funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecnica; s a dir, un motor de combusti externa que transforma l'energia d'una certa quantitat de vapor d'aigua en treball mecnic. La mquina de vapor va innovar molt positivament el transport ja que amb la seva invenci, la teecnologia del transport va augmentar considerablement.

Parc mvil: Entnem com a parc mvil el conjunt de vehicles o mitjans de transport
que pertanyen a alguna asociaci, alguna empresa, alguna ciutat...

Pistes dexperimentaci i certificaci de vehicles: Aquestes nover pistes


serveixen per a controlar lestat del nostre vehicle com per exemple els pnumtics, la suspensi els sistmes de frenat

SAI (sistema davanament intelligent): Dissenyat per elimanr les


conseqencies negatives dels limitadors de vlocitat en vehicles pesants, en disminuir molt notablament el temps necessari per als avanaments.

Simulador de conducci: Representa lexpressi mxima de tecnologia en


simuladors de conducci. Pensat per permetre la formaci de conductors en la resuluci de situacions de risc, aprenent la millor maniobra per evitar accidents.

Sistemes intelligents de transport (ITS): Els Sistemes intelligents de transport


sn sistemes que sapliquen als diferents sistemes de transport per innovar-los tecnologicament per tal daconseguir la mxima eficiencia i rendiment.

TCD (copilot tecnolgic): El copilot tecnolgic s un sistema basat en les


tecnologies mes avanades que s capa de controlar la concentraci del conductor mentre condueix, la seva evoluci al llarg del viatge i actua en conseqencia per a evitar els accidents.

Xarxa d'ordinadors: Sistema d'interconnexi entre equips informtics i perifrics,


que permet compartir i intercanviar informaci, recursos i serveix. En els transports i ls tecnologies, aquests sistemes sutilitzen per a controlar xarxes de transport pblic o fins i tot xarxes dempreses privades que es dediquin al transport.

Xasss Estructura de suport que aporta rigidesa i resistncia mecnica al vehicle i


tamb serveix de suport a la resta d'elements.