You are on page 1of 1

determinantii strategiei pot fi endogeni: propritarul firmei, managementul de n ivel superior, dimensiunea orag, complexitatea org, inzestrarea tehnica

si tehno logiile, dispersia teritoriala a subdiviziunilor, potentialul uman, potentialu i formational si de cunostinte ale org, starea economica a org, cultura organizati onala. si determinanti contextuali: economic, managerial, tehnic si tehnologic, socio cultural, ecologic, politic, juridic. Proprietarul firmei este reprez fie de o perosana fie de un grup de pers sub for ma de asociati sau actionari. acesta are o influenta determinanta cand isi indep lineste efectiv rolul de proprietar, mai ales asupra obiectivelor firmei si a ma rimii resurselor alocate. influenteaza continutul si modul de implementare a str ategiei prin contracte informale cu managerii sai sau prin controale.