Συµπληρώνω την κατάληξη της λέξης

(µαθαίνω ορθογραφία των καταλήξεων)

εγώ ξέρ___

οι µικρ___

το κουτ___

εσύ παίζ___

η µικρ___

ο χάρτ___

αυτός ακού___

ο µικρ___

εσύ διαβάζ___

αυτή θέλ___

ο στρατιώτ___

η µύτ___

το κουνέλ___

το παπ___

οι κορµ___

η πρώτ___

η Αλίκ___

το χαρτ___

αυτός ψηλών___

ο σκύλ___

η άσπρ___

εγώ αρχίζ___

οι όµορφ___

το γατ___

ο φίλ___

εσύ µπορ___

η σωστ___

οι κίτριν___

αυτή φωνάζ___

ο Αλέξ___

το τραπέζ___

η άσχηµ___

οι τοίχ___

η ψηλ___

εγώ τρέχ___

το παιδ___

ο εργάτ___

οι θάµν___

η κοντ___

η χαµηλ___

το παντελόν___

ο Μιχάλ___

εγώ τρώ___

η Νίκ___

εγώ πειν___

το ψαλίδ___

ο Χάρ___

η κόκκιν___

ΟΝΟΜΑ:________________________ ΗΜΕΡ:__________
www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2008. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.