You are on page 1of 17

Formular nr. 10A - FORMULAR DE OFERT Operator economic ................................ (denumirea/numele) CTRE, S.C.COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A., loc.

Turceni, str. Uzinei, nr. 1, cod. 217520, jud. GORJ Domnilor, 1.Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului .......................................................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s furnizm ........................................ (denumirea produselor), pentru suma de ............................................(suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei), pltibil dup recepia produselor, la care se adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de .................................... (suma n litere i n cifre.) 2.Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s furnizm produsele n graficul de timp anexat. 3.Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ................ zile, (durata n litere i cifre), respectiv pn la data de ....................... (ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4.Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceast ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 5.Precizm c: |__| depunem ofert alternativ, ale crei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar "alternativ"; |__| nu depunem ofert alternativ. (Se bifeaz opiunea corespunztoare.) 6.Am neles i consimim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie prin: | __ | scrisoare de garantie bancara | __ | retineri successive din facturi (Se bifeaz opiunea corespunztoare.) 7.nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt ofert pe care o putei primi. Data __/__/____ ................................, (nume, prenume, semntur), n calitate de ........................... (functie) legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele .........................................(denumirea/numele operatorului economic)

Anexa 1 la FORMULAR 10 A CENTRALIZATOR DE PRETURI pentru produse PRET UNITAR LA DESTINATI A FINALA 3 PRET TOTAL LA DESTINATI A FINALA (2 X 3) 4

NR CR T 0

DENUMIREA PRODUSULUI 1

CANTI TATE (UM) 2

TVA 5

PRODUCATO R

Ofertant, ...................... (semnatura autorizata)

Anexa 2 la FORMULAR 10 A GRAFIC DE LIVRARE PRODUSE NR CR T 0 CANTITATE (UM) 2 DATA DE LIVRARE / PERIOADA DE ZILE CALENDARISTICE NECESARE FIECAREI LIVRARI 3

DENUMIREA PRODUSULUI 1

Ofertant, ...................... (semnatura autorizata)

-----------*) Acest formular este optional si poate fi utilizat in cazul solicitarii prevazute in Fisa de Date, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea acestui formular sau completarea unui formular adaptat dupa acest model, in functie de specificul produselor a caror furnizare reprezinta obiectul contractului de achizitie publica.

Formular nr. 11 - SCRISOARE DE GARANIE BANCAR pentru participare cu ofert la procedura de atribuire a contractului de achiziie public BANCA ................... (denumirea) CTRE, S.C.COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A., loc. Turceni, str. Uzinei, nr. 1, cod. 217520, jud. GORJ Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............................... (denumirea contractului de achiziie public), noi ................................................................... (denumirea bncii), avnd sediul nregistrat la ............................................................................................ (adresa bncii), ne obligm fa de S.C.COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. s pltim suma de ............................... (n litere i n cifre), la prima sa cerere scris i fr ca aceasta s aib obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu condiia ca n cererea sa autoritatea contractant s specifice c suma cerut de ea i datorat ei este din cauza existenei uneia sau mai multora dintre situaiile urmtoare: a)ofertantul ..................................... (denumirea/numele) i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia; b)oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ............................................. (denumirea/numele) nu a constituit garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei; c)oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ............................... (denumirea/numele) a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garanie este valabil pn la data de .................................. Parafat de Banca .................... (semntur autorizat) n ziua ......... luna ......... anul 2010.

Formular nr. 12A - DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ................................................ (denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Data completrii ...................... Operator economic, ................................ (semntur autorizat)

Formular nr. 12B - DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), n calitate de ofertant la procedura de .. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ................................................... (denumirea produsului), codul CPV , la data de ZZ.LL.2010 organizat de S.C.COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A., declar pe propria rspundere c: a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b)nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c)mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pn la data solicitat .................; d)nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Operator economic, ................................ (semntur autorizat)

Formular nr. 12C - DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Operator economic ................................ (denumirea/numele) 1.Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .................................................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public .. (se menioneaz procedura), avnd ca obiect ................................................... (denumirea produsului), codul CPV , la data de . .2010, organizat de S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A., particip i depun ofert: |__| n nume propriu; |__| ca asociat n cadrul asociaiei .........................................................; |__| ca subcontractant al .......................; (Se bifeaz opiunea corespunztoare.) 2.Subsemnatul declar c: |__| nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici; |__| sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n anex. (Se bifeaz opiunea corespunztoare.) 3.Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie public. 4.De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. 5.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A., loc. Turceni, str. Uzinei, nr. 1, cod. 217520, jud. GORJ cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Operator economic, ................................ (semntura autorizat)

Formular 12.0 CANDIDAT/OFERTANT . (denumirea/numele) INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: Adresa de corespondenta: 4. Telefon: Fax: Cod postal: E-mail: 5. Certificat de inmatriculare/inregistrare: (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 6. Obiect de activitate pe domenii: .. (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: .. . .. (adrese complete, telefon/telex/fax,certificate de inmatriculare) 8. Principala piata a afacerilor: 9. Cont IBAN: 10. Persoana autorizata sa semneze oferta / contractul : . (nume, prenume si functie) 11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul 1. 2. 3. Medie anuala

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie ( lei )

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie ( echivalent euro )

Candidat/ofertant ( semnatura autorizata ) *) NOTA: Toate informatiile solicitate prin acest formular sunt obligatorii.

Formular nr. 12G - DECLARAIE PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE SUBCONTRACTANI I SPECIALIZAREA ACESTORA Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A., loc. Turceni, str. Uzinei, nr. 1, cod. 217520, jud. GORJ cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Operator economic, ................................ (semntura autorizat) Nr. crt. Denumire subcontractant Partea/prile din Acord subcontractor cu contract ce urmeaz a fi specimen de semntur subcontractate

Operator economic, ................................ (semntura autorizat)

Anexa CET 1 - AUTORIZARE Operator economic ................................ (denumirea/numele)

CTRE, S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A., loc. Turceni, str. Uzinei, nr. 1, cod. 217520, jud. GORJ Noi ________________________________________________________________________, ca productori de
(denumirea productorului, adresa completa, nregistrare)

_________________________________________________________________ i avnd capacitile de producie n


(denumirea produselor)

____________________________________________________________, l autorizm prin prezenta pe furnizorul


(adresa fabricii)

_________________________________________________________________________________ _________________________
(denumirea/numele, adresa completa)

s livreze produsele mai sus menionate. Prin prezenta garantm calitatea i performanele produselor oferite i l autorizm pe ______________________________________________________________ s asigure pentru produsele respective
(denumirea furnizorului)

ndeplinirea obligaiilor care decurg din contractul de furnizare, referitoare la serviciile de instalare i punere n funciune, de ntreinere i de asisten tehnic. Data completrii ___ . ___ . 2010 Productor,

___________________
(semntura autorizat)

Anexa CET 2 FIA TEHNIC nr. ________________________________________________

(se completeaz pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevzut n formular)

Utilajul, echipamentul tehnologic _________________________________________


(denumirea)

Nr. crt.

Specificaii tehnice impuse specificaiile Producator prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu tehnice impuse prin Caietul de sarcini

0 1. 2. 3. 4. 5.

1 3 Parametrii tehnici i funcionali Specificaii de performan i condiii privind sigurana n exploatare . Condiii privind conformitatea cu standarde relevante Condiii de garanie i postgaranie Alte condiii cu caracter tehnic .

Proiectant, ___________________ ___________________ (semntura autorizat)


autorizat)

Ofertant, (semntura

________________________

PRECIZARE: Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 si 1.

Formular 12H Operator economic . ................................ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si nteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care nsotesc oferta, orice informatii suplimentare n scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. cu privire la orice aspect tehnic si financiar n legatura cu activitatea noastra. Nr crt 1. 2. 3. 4. 5. Anexez la declaratie CV-urile personalului responsabil pentru ndeplinirea contractului de achizitie publica. Data completarii .............................. Operator economic, ...................... (semnatura autorizata) Personal Studii Ani vechime in specialitatea studiilor

Formular C1 OPERATOR ECONOMIC _____________________


(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRRI DE PRODUSE N ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul................................................................................., reprezentant imputernicit al ............................................................................................................................ ....................................................................., declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banca, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil ..
perioadei de valabilitate a ofertei) (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

pn

la

data

de

(se precizeaz data expirrii

Operator economic, . autorizat ) (semnatura

Nr. Crt.

Obiectul contractului

Codu l CPV

Denumirea/numele beneficiarului/clientu lui Adresa 2

Calitatea furnizorulu i *) 3

Preul total al contractului 4

Procent ndeplinit de furnizor % 5

Cantitatea (U.M.)

0 1 2 .....

Perioada de derulare a contractul ui **) 7

Operator economic, ...................... (semnatura autorizat) ________ *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a contractului.