DAKWAH FARDIYAH DALAM

MEMBENTUK INSAN YANG BERKUALITI
NurZiana binti Ahmad (P62553)

KANDUNGAN
1. Pendahuluan 2. Kewajipan berdakwah 3. Definasi dan dalil dakwah fardiyah 4. Marhalah dakwah fardiyah 5. Prinsip-prinsip dakwah fardiyah 6. Uslub-uslub asasiyah dakwah fardiyah 7. Ciri-ciri seorang da‟ie 8. Keistimewaan dakwah fardiyah 9. Faedah-faedah dakwah fardiyah 10.rumusan

mengerjakan amal soleh dan menyatakannya.PENDAHULUAN yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. sesungguhnya aku termasuk orangorang yang menyerah diri ”  (surah fusshilat : ayat 33)  “siapakah .

dan Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang-orang Yang mendapat hidayah petunjuk.pada hari itu . Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran Yang baik. (An-Nahl : 125) • kemurnian yang agung bagi mengembangkan dakwah 31. (Fusshilat: 31) . dan kamu akan beroleh . "Kamilah penolong-penolong kamu Dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat.KEWAJIPAN BERDAKWAH • dakwah adalah kewajipan setiap muslim 125.apa Yang kamu cita-citakan mendapatnya.apa Yang diingini oleh nafsu kamu. serta kamu akan beroleh . dan berbahaslah Dengan mereka (yang Engkau serukan itu) Dengan cara Yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang Yang sesat dari jalannya.pada hari akhirat .

Rasulnya dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan seluruh pengikutnya.w. para sahabat bertanya : Untuk siapa? Baginda menjawab : Untuk Allah.t Rasulullah (s.w) bersabda yang bermaksud : "Agama itu adalah nasihat. Kitabnya.• pahala yang besar bagi pendakwah • tanggungjawab yang perlu segera dilaksanakan • elakkan daripada menerima bala daripada Allah s.a." .

. maka itu lebih bagus dari dunia dan segala isinya”. barang siapa yang dengan usahanya menyebabkan Allah menurunkan hidayah kepada seseorang maka banginya itu lebih baik dari unta merah”-(HR. Bukhori-muslim) Dan dalam riwayat lain disebutkan : “bila Allah memberikan hidayah pada seseorang disebabkan diri kita.“demi Allah.

Ia berlaku untuk tempoh terhad dan dalam sempena tertentu seperti majlis takziah. jual beli dan muamalah harian. berinteraksi setiap hari. menziarahi orang sakit. didekati dan dihampiri. Dakwah fardiyah dalam bentuk ini menyamai dakwah umum dari sudut menyebarkan dakwah dan fikroh islam kepada massa sehingga memperolehi pandangan umum. menalakan dakwah dalam bentuk personal sehingga ma‟du ini bersedia menjadi batu bata di dalam pembinaan sof muslim Bagaimana berlaku DF? Dakwah Fardiyah dalam tempoh masa tertentu sahaja iaitu seorang da‟ie melaksanakan ittisal fardi (hubungan personal) dengan sasarannya. . tidak perlu kepada usaha dan persiapan. hubungan dengan jiran . bersahabat dan berukhuwwah dengannya.Definasi dan dalil dakwah fardiyah • memberi tumpuan dengan dakwah atau berbicara dengan mad‟u secara bersemuka atau sekelompok kecil. • dakwah fardiyah berlaku melalui ikhtilat (bergaul) dengan kelompok manusia kemudian melakukan proses intiqo‟ (selektif) seorang individu atau beberapa individu yang memiliki kelayakan untuk menyahut seruan dakwah.

Dan hadis tentang pahala menunjukan kebaikan kepada seseorang.muslim).a.Dalil-dalil dakwah fardiyah  dalil-dalil Al-Quran dan as-Sunnah yang menunjukkan masuliyyah fardiyah 1.w: maksudnya :“orang yang menunjukkan suatu kebaikan. (An-Nahl: 125) 2. Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran Yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang Yang sesat dari jalannya. 125. dan berbahaslah Dengan mereka (yang Engkau serukan itu) Dengan cara Yang lebih baik. . ia akan memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya”.sabda Rasulullah s. dan Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang-orang Yang mendapat hidayah petunjuk. (HR.

orang-orang Yang telah diberi petunjuk oleh Allah. katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk (Al-Quran Yang Aku sampaikan) itu.• para nabi memulakan dakwah mereka dengan dakwah fardiyah 90. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya. maka Turutlah olehmu (Wahai Muhammad) akan petunjuk mereka. Mereka (Nabi-nabi) itulah. (Al-An‟am : 90) .

wahai Sarah. ada dua orang yang beriman.”. aku melihat ada dari kalangan nabi yang beriman dengannya seorang lelaki. tidak ada seorang pun yang beriman di bumi selain dari aku dan engkau.s berkata kepada isterinya Sarah.” [riwayat Muslim dari Ibnu „Abbas] .Pedoman dari sirah • Metode dakwah Rasulullah SAW pada awalnya dilakukan melalui pendekatan individual (personal approach) dengan mengumpulkan kaum kerabatnya di bukit Shafa. • Kisah Nabi Ibrahim a. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan bahawa “ Suatu hari Ibrahim a. ada dari kumpulan yang ramai dan ada langsung yang tidak yang beriman seorang pun.. Kemudian berkembang melalui pendekatan kolektif seperti yang dilakukan saat berdakwah ke Thaif dan pada musim haji.s melaksanakan dakwah fardiyah di mukabumi dan hanya Nabi Luth sahaja yang beriman terhadap seruan dakwahnya.. Nabi SAW menyebut di dalam hadis sohihnya : “Dibentangkan kisah umat terdahulu.

Dakwah tanpa sempadan Majed Ayoub salah seorang pendakwah yang berdakwah melalui YouTube dan Twitter. . Anak kelahiran Arab Saudi ini walaupun menyambung pelajarannya di Kanada tidak bermakna suasana disana dapat mempengaruhi pegangannya dan dakwahnya dalam Islam.

Marhalah dakwah fardiyah Pertama : membina hubungan dan mengenal orang yang ingin didakwahi Kedua : membangkitkan iman yang malap dalm jiwa Ketiga : membantu memperbaiki keadaan dirinya dengan mendekatkannya kepada ketaqwaan menerusi ibadah-ibadah wajib Keempat : menjelaskan tentang pengertian ibadah secara syamil-niat yang benar dan menepati syara‟ Kelima : menjelaskan bahawa keberagamaan diri tidak cukup dengan keislaman dirinya seorangKeenam : menjelaskan perlunya amal jama‟ie-tidak boleh secara individu Ketujuh : menyedarkan mad‟u tentang pentingnya sebuah jemaah .

Kenapa dakwah fardiyah perlu kepada metodologi?  mengembangkan seni dakwah  pengetahuan dan maklumat kepada da‟ie  membuat penilaian  mengurangkan jangkaan-jangkaan perbezaan  menjaga kesatuan kefahaman jamaah dan wasilah jamaah  menggunakan cara yang pintas dan memaksimakan usaha .

Peringkat-peringkat dakwah fardiyah  membuat pemilihan yang baik  bina hubungan personal dan bertaaruf dengan peribadi mad‟u  membina kepercayaan mad‟u dan mencintainya  melakukan persiapan fikrah  mentarbiyah dan membentuk sikap mad‟u  mengasaskan fiqh amal jamaie dan dakwah kepada mad‟u  memberi pengenalan tentang konsep jamaah muslimah  membuat proses selektif keanggotaan dalam bentuk latihan dan praktikal kepada mad‟u  pencalonan keanggotaan  penawaran untuk menggabungkan diri dengan jamaah islamiah .

khususnya semasa memasuki fasa pertama pembentukan  kesungguhan secara total seorang Murabbi yang mengembang misi dakwah dalam rangka membentuk keperibadian individu muslim dan menfokuskan hal itu  tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan  sikap lembut dan halus dalam mentarbiyah.Prinsip-prinsip dakwah fardiyah  konsep yang benar. sabar terhadap mad‟u . wara‟ dan pengalaman ilmunya. ruhiyah dan akhlakiah. Konsep yang padu dan menyeluruh meliputi aspekaspek tarbiyah fikriyah. yang mampu membentuk peribadi dan generasi islami yang unggul.  da‟ie menjadi model dan contoh yang baik dalam hal ketaqwaan.  berusaha menyediakan persekitaran yang sesuai untuk setiap individu.

uslub asasiyah dakwah fardiyah  dengan lemah lembut  Menjauhkan sikap agresif dan cenderung mencela dan mencemuh. sebaliknya tanashuh (menjaga) dan taghafur (memaafkan) serta alirsyad bil-husna (membimbing dengan cara yang baik)  Tarbiyah itu harus dijalankan dengan perlahan bukan dengan paksaan serta dengan kesenangan bukan ketakutan  Motivasi da‟ie terhadap mad‟unya untuk menambah semangat dan mendorongnya untuk beramal .

Ciri-ciri seorang da‟ie  sifat ikhlas  bijak dan berhati-hati  bersikap lembut. berakhlak mulia dan penyabar  memiliki pengetahuan komprehensif dan bijak menyesuaikan diri  memiliki pemahaman agama  mengkaji sirah para Nabi.sahabat dan sejarah Islam  menghafal Al-Quran  memahami dan menguasai aspek kejiwaan (psikologi) .

Keistimewaan dakwah fardiyah Mudah – boleh dilakukan dalam setiap masa dan ketika Hubungan – dakwah fardiyah akan membina hubungan rapat antara da‟ie dan mad‟u sehingga merasai kemanisan ukhuwwah Pengalaman – dakwah fardiyah memberikan sang da‟ie memperolehi pelbagai pengalaman dakwah terutama dalam mengenali watak-watak manusia yang pelbagai dan ini mematangkan para da‟ie. . Qudwah – daie menjadi qudwah dan berusaha meningkatkan keperibadian dirinya. menambahkan bekalan sebagai seorang da‟ie dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Produktif – hasil dakwah fardiyah produktif dan melahirkan kader-kader dakwah baru dan berkualiti. dalam waktu yang singkat dengan usaha yang berlipat ganda Kejayaan – kejayaan seorang da‟ie di dalam dakwah fardiyah menjadikannya ada kemampuan melaksanakan amal tarbawi kepada kelompok yang besar dalam pembinaan halaqah tarbawiyah.

Dakwah fardiyah merupakan seni yang dapat dikuasai melalui pengalaman dan seni yang satu ini memiliki garis yang jelas dan batasan syar‟I yang telah dirumuskan dalam ajaran Islam. Seorang da‟ei itu mempunyai jalannya sendiri dengan dipandu oleh syariat Islam dan disini apa yang penting niat da‟ie itu untuk membantu dengan ikhlas. “terhadap sesama manusia. jadilah kalian laksana pohon. mereka melemparinya dengan batu tetapi pohon itu malah membalas lemparan mereka dengan buahnya”-As-Syahid Imam Hassan AlBanna .Kesimpulan Dakwah fardiyah adalah tugas setiap individu dalam konteks amal islami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful