မလြန္ဆန္နိုင္ဘးူ

လူလူ ေရးသည္
ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ ေထာင္ပိုင္ၾကီး နဲ႕ အတူ သူေစာင္႕ေနေသာ
အခန္းေလးထဲကို၀င္လာတဲ႕ပိန္ပိန္ေသးေသးအသားမဲမဲေကာင္ေလးကို..ေသေသခ်ာခ်ာ
ၾကည္႕ သည္ . .။ ေဖါက္ထြင္း၀ိဇၹာ ပိန္ေသး ...။
အိမ္ေဖါက္ထြင္းမွဳ ၃၀ ေလာက္ ကို ပိပိရိရိ က်ဴးလြန္ခဲ႕ သူ ေဖါက္ထြင္း၀ိဇၹာ
တဲ႕ . .။ ယံုနိုင္ဘြယ္မရွိ . .။မေလာက္ေလးမေလာက္စား ပံုေလး . .။ ေထာင္ပိုင္ၾကီး က
( ပိန္ေသး . .ေဟာဒီက ဆရာ . .သိခ်င္တာတတ္ခ်င္တာ . မင္း ဆရာစားမခ်န္ဘဲ အားလံုး
သင္ေပးလိုက္... ဒီဆရာ ေက်နပ္ရင္ . .မင္း ေလ်ာ႕ရက္ေတြလဲ ရမယ္ . .ဒီထဲမွာလဲ ခုထက္
အေနေခ်ာင္မယ္ကြာ

. မင္း လိတ
ု ာ အားလံုး ရေစရမယ္ .. .ဟုတ္ၿပီလား . .)

( ဟုတ္ကဲ႕ ေထာင္ပိုင္ၾကီး . ..)
ပိန္ေသး ေခါင္းညွိမ္႕ သည္ . .။ ေထာင္ပိုင္ၾကီး သည္ ေက်ာ္ထူးဟန္ ကို ..( ဆရာသမား .
.ပိန္ေသး ကို ခင္ဗ်ားလက္ အပ္ခဲ႕ၿပီ . .လိုရာ သံးု ေပေတာ႕ . .) လို႕ေၿပာကာ နုတဆ
္ က္ခါ
ထြကသ
္ ြားေလ သည္ .. ။
ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ သူ သင္ခ်င္တဲ႕ အိမ္ေဖါက္ထြင္းတဲ႕ ပညာ
အိမ္ေစာင္႕ေခြးေတြကို ေက်ာ္ၿဖတ္ၿပီး အိမ္ထဲ၀င္ေရာက္တဲ႕ ပညာ . .ေတြကို ပိန္ေသးဆီ
က မတတ္မခ်င္း သင္ၾကားေလ သည္ . .။
အင္မတန္မွ စိ္တ္ခ်ရပါတယ္ဆိုတဲ႕..လူတစိမ္း ဆီက အစာ ကို မစားဘူးဆိုတဲ႕
တန္ဖိုးၾကီး အယ္လ္ေဇးရွင္း

. .ဒိုးဗားမင္း စတဲ႕ ေခြးေတြ ကို ကိုယ္နဲ႕ ယဥ္ပါးေအာင္

ခင္မင္ေအာင္ လုပ္နည္းမ်ား

. .ေခြးေတြကို အဆိပ္ ခပ္.. အိပ္ေဆးခပ္ နည္းမ်ား ကိုလဲ

ပိန္ေသးက သင္ေပးသည္

. .။

တခါတရံလဲ ေခြးေတြကို ထညက္ခဲ တေန႕ နဲနဲ လူလစ္ခ်ိန္ မွာ ၿခံၿပင္ကေန ေကြ်းၿပီး
မိတ္ဖြဲ႕တဲ႕ နည္း နဲ႕ လဲ စည္းရံုးတာေတြ ကို ေၿပာၿပ သည္ . .။ ေသာ႕ဖြင္႕နည္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး..မီးခံေသတၱာ ဖြင္႕နည္းမ်ား ကိုလဲ ေလ႕လာ သင္ယူေလသည္

.. ။ပိန္ေသး

သည္ ေထာင္က် အက်ဥ္းသား ေဖါက္ထြင္းသမား ၿဖစ္ေပမဲ႕ ယခု အခါ သူ
တတ္လိုတာေတြ သင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာတေယာက္ ၿဖစ္တာမို႕ သူ ေထာင္ထဲကို

လာတိုင္း ပိန္ေသး ၾကိဳက္တဲ႕ အစားအစာ နဲ႕ စီးကရက္ဘူးမ်ား
သည္

၀ယ္ယူလာ ေပးေလ

. .။
ပိန္ေသး ဆီ မွာ သင္တန္းဆင္းအၿပီး ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္..

ဆက္လက္ၿပီး ဓါတ္ပံု နဲ႕ ဗီြဒီယို ရိုက္ကူး ၿခင္း . .ေသးငယ္တဲ႕ မိုက္ခရို ကင္မရာေလးမ်ား
တပ္ဆင္တဲ႕ ပညာရပ္မ်ား ကို နိုင္ငံၿခားမွာ သင္တန္းမ်ားတက္ၿပီး ၿပန္လာတဲ႕ သူ႕ဌာန နဲ႕
ညီအကိုေတာ္ဌာနတခု က အရာရွိ တဦးဆီမွာ သူ မသိမတတ္တာမ်ား ကို သင္ၾကားရ
ၿပန္ သည္ .. ။ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ သြက္လက္ခ်က္ၿခာၿပီး

မွတ္ဥာဏ္လဲ ေကာင္းခါ

. .သင္ေပးပါက တတ္လြယသ
္ ူတေယာက္မို႕ ရက္တိုတို နဲ႕ သူ တတ္လတ
ို ာေတြ ကို
တတ္ေၿမာက္ပါ သည္ . .။
ရက္ အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္....
ေက်ာ္ထူးဟန္သည္..လူခ်မ္းသာမ်ားေနထိုင္ေသာ တန္ဖိုးအလြန္ၿမင္႕သည္႕ ေနအိမ္
ရပ္ကြက္ၾကီး တခု မွာ ရွိေနတဲ႕ တခုေသာ ၾကီးမားသည္႕ တိက
ု ္အိမ္ၾကီးတလံုးအတြင္းမွာ
ေရာက္ေနၿပီ

. .။ သည္ တိုက္ၾကီး အတြင္းမွာ ဘယ္သူမွ ရွိမေနတဲ႕ အခ်ိန္မွာ

ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ .မီးၿခစ္ဆန္ေခါင္းထက္ပင္ ေသးငယ္ေသာ ဗြီယို ကင္မရာ
ေပါက္စေလးမ်ား ကို ေနရာ အႏွံ ့..အခန္းတိုင္း လိလ
ု ို မွာ လိုကလ
္ ံ တပ္ဆင္ေနေပ သည္
. .။ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ အထက္က ေပးအပ္လိုက္ေသာ တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ေနတာသာ
ၿဖစ္ သည္ .. ။ လြန္ခဲ႕တဲ႕ ခုနစ္ရက္ ေက်ာ္ခန္႕ က မနက္ေစာေစာ ေက်ာ္ထူးဟန္ သူ႕
အလုပ္ က လဘက္ရည္ဆိုင္မွာ လဘက္ရည္ ခ်ိဳေပါ႕က်တခြက္ ကို အရသာခံကာ
ေသာက္ေနခိုက္

.. ညႊန္ခ်ဳပ္ ေခၚသည္ ဆိုလို႕ . .အနည္းငယ္ တုန္လွဳပ္စြာ နဲ႕ ညႊန္ခ်ဳပ္

ရံုးခန္းကို သြားရ သည္ ..။သူ႕လို အငယ္စား အရာရွိတေယာက္ ကို အၾကီးဆံုး ညႊန္ခ်ဳပ္
က ေခၚသည္ ဆိုလို႕ .. ။
ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ လက္ေနေသာ အီတလီ ေက်ာက္ၿပား မ်ား ခင္းထားေသာ
ၾကမ္းၿပင္က်ယ္ၾကီး ကို ၿဖတ္ခါ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရဲ႕ ရံုးခန္းကို သူ ေရာက္ သည္ ..။
ရံုးခန္းအၿပင္ မွာ သူနဲ႕ အဆင္႕တူသည္႕ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ တေယာက္ စားပြဲတလံုး
..ဖုန္းတလံးု နဲ႕ ထိုင္ေနသည္ . .။
သူ႕ ကို ၿပံဳးၿပကာ ..( ၀င္ပါ .. ကိုေက်ာ္ထူးဟန္ . .ဒီဂ်ီ ေစာင္႕ေနပါတယ္ . .) လို႕
ေၿပာသည္

. .။
ညႊန္ခ်ဳပ္ သည္ က်ြဲေကာ္ကိုင္းမဲမဲထူထူ မ်က္မွန္ကို ေက်ာ္ ကာ သူ႕ ကို

.အကန္႕လိုက္ေတြ႕ . ထိပ္တန္းလွိဳ႕၀ွက္ ၿဖစ္ တယ္ .ဒါကိဘ ု ဲ လိုခ်င္တာ .ေလ႕က်င္႕ပါ . ...ဒီတိုက္ၾကီးထဲ . . . .ေနာက္က်ရင္ သူ ဘယ္သူဆိုတာ သိလာလိမ္႕မယ္ . ..။ဘယ္သ႕ူ ဆီဖုန္းေခၚတယ္ ဘာေတြ ေၿပာတယ္ .( ထူးၿခားၿဖစ္စဥ္)ေတြ ကို ငါ႕ဆီ တိက ု ္ရိုက္ သတင္းပို႕ဖို႕ဘဲ .ငါ႕ဆီကို တိက ု ္ရိုက္ သတင္းပို႕ ပါ .( ပစ္မွတ္ ) ဘာလုပ္တယ္ .အိမ္ထဲေနရာအႏွံ ့မွာ ကင္မရာ တပ္ဆင္တာေတြ ေ၇ာ အိမ္ထဲ ခိုး၀င္တာေတြ ေရာ အားလံုး မင္းတေယာက္ထဲ လုပ္ရမယ္ ... တာ၀န္ အဆင္႕ က .ဒီ အလုပ္ တာ၀န္ ကို ေပးတဲ႕ ငါ နဲ႕ လုပ္မဲ႕ မင္းဘဲ သိမယ္ . .ေက်ာ္ထူးဟန္ . ..) ညႊန္ခ်ဳပ္ သည္ လိုရင္းကို တန္းေၿပာသည္ .) ( ဟုတ္ကဲ႕ ညွြန္ခ်ဳပ္ . . . . . ...ကင္မရာေတြကေန ေစာင္႕ၾကည္႕ၿပီး .အကုန္ သိဖို႕ လုပ္တာဘဲ .မသိတာ ေကာင္းတယ္ .။ ( ထိုင္ . မင္းတာ၀န္ က.) ( ဟုတ္ကဲ႕ .မင္း သိေနရမယ္ . . ။ အသက္၄၀ေလာက္ ရွိတဲ႕ လူတေယာက္ ..သင္ပါ. . . .) သူ သတိဆြဲ အေလးၿပဳၿပီး ညႊန္ခ်ဳပ္ ရဲ႕ စားပြဲၾကီးေရွ႕ က ကုလားထိုင္မွာ ၀င္ထိုင္လိုက္ သည္ ။ ( ေက်ာ္ထူးဟန္ ..သိစရာလဲ မလိဘ ု ူး .. .) ( ဟုတ္ၿပီ .ေမာ႕ၾကည္႕သည္ .. ။ ဓါတ္ပံုတပံု ထုတ္ၿပ သည္ . .. . . .. .ေတြ႕ဘူးလား .) ( မသိဘးူ ညႊန္ခ်ဳပ္ . ) ( လိုအပ္တာ အားလံးု .ေက်ာ္ထူးဟန္ .အေရးၾကီးရင္ .တေနရာ ကေန မင္း ၂၄နာရီ ရိုက္ေနတဲ႕ ဗီြဒီယို ကို ၾကည္႕ေနရမယ္ .) ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ သည္တက ို ္ၾကီး နဲ႕ မေ၀းလွတဲ႕ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္တခု က သစ္သားပ်ဥ္ေထာင္အိမ္လးံု ခ်င္းေလး ထဲမွာ ေရာက္ေနသည္။ သူ႕ ေရွ႕ မွာ လက္မ၅၀ ေမာ္နီတာ တလံုး ရွိေန သည္ . ..မင္း လုပ္ရမဲ႕ တာ၀န္ က ဒီလက ူ ို မင္း ေစာင္႕ၾကည္႕ဖို႕ဘဲ . ဒီလူ ဟာ မင္းလုပ္ရမဲ႕ အလုပ္ က ပစ္မွတ္ . ဟုတ္ၿပီေနာ္ .. .သူ ဘယ္သူ ဆိတ ု ာ သိလား . . ..နိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အေရးၾကီးတဲ႕ တာ၀န္တခု မင္း ကို ေပးမယ္ ..။ တိက ု ္ၾကီး ရဲ႕ အခန္းတိုင္းမွာ.သူ တပ္ဆင္ခဲ႕တဲ႕ ကင္မရာေတြကရိုက္ေနတဲ႕ပံုေတြကိုေမာ္နီတာၾကီးေပၚမွာတၿပိဳင္နက္နဲ႕.။ ( သူ႕ ကို မင္း သိလား .

.စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးသမားတေယာက္ ၿဖစ္လို႕ ( ပယ္ရီ ရွိန္ ) ဆိတ ု ဲ႕ .ေရခ်ိဳးေနတယ္ .။ ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ ပစ္မွတ္ အေနာက္ ကမိန္းမတေယာက္. . ေမာ္ဒယ္လ္မေလး ကို ေတြ႕လိက ု ္၇ေသာအခါ ေတာ္ေတာ္ စိတ္၀င္စားသြား သည္ .ေနရ သည္ ။ေမာ္နီတာၾကီး ရဲ႕ ေရွ႕မွာ ရွိေနေသာ ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ ဆိုဖါ အစုတ္ၾကီး ေပၚမွာ ထိုင္ရင္း . .) ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ ေမာ္လ္ဒယ္လ္မေလး သည္ ႏွင္းမိုးသဲ ဆိတ ု ာနဲ႕ သူ . ေဆးတာကို ေတြ႕ရတဲ႕အခါ ေက်ာထူးဟန္ ရဲ႕ ကာမစိတ္ေတြ ဟာ အလြန္အမင္းဘဲ ေဖါက္ၿပန္ထၾကြ လာရေပ သည္ .ၾကည္႕ သည္ .။ ေက်ာ္ထူးဟန္သည္. .။ ေတာ္ေတာ္လန္းတဲ႕ အလန္းကေလး တေယာက္ဘဲ ... . . .သူ႕ လိင္တန္ ( လီး ) ၾကီး ကို ေသေသခ်ာခ်ာပြတ္တိုက္ ေဆးေက်ာေနတာကိုေရာ ေတြ႕ေနရသလို .။ သူ သည္ေထာင္႕တိုင္း. ..သူ ေသေသခ်ာခ်ာ အနီးကပ္ၾကည္႕လိုက္ေတာ႕ အခုတေလာ ေဟာ႕တ္ၿဖစ္ ေနတဲ႕.။ ပစ္မွတ္ ေရခ်ိဳးခန္းထဲရွိေနတံုး ဖုန္းၿမည္လာၿပီး ေမာ္လ္ဒယ္လ္မေလးက .။ ဒီ ေမာ္ဒယ္လ္ ေကာင္မေလး ကို သူ အင္တာနက္ ဆိက ု ္ေတြမွာ ၾကည္႕ၾကည္႕ၿပီး ၿပစ္မွားေနရတာ ၾကာၿပီ .။ အို ... .ေအာ္ . . .။ ( ဟလို . ..။ သူ ကင္မရာေလးေတြ အခန္းတိုင္းမွာတပ္ဆင္ၿပီးယခုလိုေစာင္႕ၾကည္႕ေနေသာ တိက ု ္ၾကီး ထဲကို ( ပစ္မွတ္ ) ၀င္လာ သည္ . သူ. . ။ သူ႕ ေပါင္ၾကား က ဖြားဖက္ေတာ္ က ေဒါင္းကနဲ ထၾကြလာ သည္ . ။ဒီလူရဲ႕ နံမည္ ကို သူ ၾကားဖူးေနတာေတာ႕ ၾကာၿပီ .သူ႕ အလုပ္ စၿပီ . .သူ ေတြ႕ေန၇ သည္ . . ..ေမာ္ဒယ္လ္မေလး ေသး ထိုင္ေပါက္တာေရာ ..အတူပါလာတာေတြ႕လိုက္ရေတာ႕ေသေသခ်ာခ်ာဇြန္းZOOM နဲ႕ဆြဲကာ. . .အခန္းတိုင္းမွာကင္မရာေတြ.ဖုန္း ထူးလိုက္ သည္ . .။ သူသည္ အလုပ္လုပ္ေနတာ ၿဖစ္ေပမဲ႕ ဒီ . . .ပယ္ရီ ရွိန္ လား .တပ္ဆင္ထားတာေၾကာင္႕ ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာ ပစ္မွတ္ ကိုယ္လးံု တီး နဲ႕ ေရခ်ိဳးေနတာေရာ . . ေစာင္႕ၾကည္႕ေနသူ ပစ္မွတ္ သည္ ( ပယ္ရီရွိန္ ) ဆိတ ု ာ ကို သိလိုက္ရ သည္ .. .ယ္ေလးတေယာက္ ၿဖစ္ေန သည္ .သူမ ပိပိ ( ေစာက္ဖုတ္ ) ကို ေဆးေၾကာေနတာမ်ားေရာ .ပယ္ရီရွိန္ ကို ကိယ ု ္တံုးလံုး ေတြ႕တာက အဆန္းမဟုတ္ေပမဲ႕ ေမာ္ဒယ္လ္မေလး စကပ္ကလ ို ွန္ၿပီးပိပိ .နွင္းမိုးသဲ ပါ . ေမာ္လ္ဒ.။ အင္း .. .

.. ။ ပယ္ရီ ရွိန္ က သူခါးမွာ ပတ္လာတဲ႕ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ ကို ဆြဲေၿဖခ်လိုက္ သည္ . . .. .ႏွင္းမိုးသဲ အ၀တ္ခြ်တ္ေနတာေတြ ကို ေရွ႕ကေရာ အေနာက္ကေရာ.။ နိုင္ငံေတာ္ က ေစာင္႕ၾကည္႕ေနရတဲ႕ ဒုစရိုက္သမား အၾကီးစားတေယာက္ ဆိုတာေတာ႕ သူ သိ သည္ . .ပြင္႕ဟသြား သည္ .။ ပယ္ရီ ရွိန္ ရဲ႕ လိင္တန္ၾကီး က မတ္မတ္ေတာင္ ေန သည္ .) ႏွင္းမိုးသဲ ရဲ႕ ဖြ႕ံထြား လံးု ၀န္းတဲ႕ နို႕ၾကီးေတြ သည္လဲ လွဳပ္သြားၾကတာ ေက်ာ္ထူးဟန္ . .နိုင္ငံေက်ာ္ ေမာ္ဒယ္လ္ေကာင္မေလး အ၀တ္ခြ်တ္ေနတာ ကို အစအဆံုး သူ ေတြ႕ေနရ သည္ .ေတာ္ၾကာ တပ္ရင္းတစ္ တပ္က်ပ္ၾကီး ၿဖစ္ေနမယ္ကြာ .။ သူ သည္ ကင္မရာေလးေတြ ကိုရွဳေဒါင္႕အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာတပ္ဆင္ထားတာေၾကာင္႕ . .အကို က လက္နက္ၾကီး နဲ႕ပါလား .တကယ္ မိုကတ ္ ယ္ .။ သူ သည္ ပယ္ရီရွိန္ ေရခ်ိဳးခန္းထဲက ထြကလ ္ ာလိ႕ု ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည္႕လိုက္ သည္ . . .) ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ ေစာေစာ က ေရေႏြးထဲ႕ထားၿပီး စားဖို႕ ၾကံေနေသာ ထိုင္းနိုင္ငံလုပ္ မမ ေခါက္ဆြဲဘူး ကို စားဖို႕ေတာင္ သတိမရေတာ႕ .။ ( အို .. . ...။ နိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အေရးၾကီးတဲ႕ ဒုစရိုက္ေကာင္ ကို အေရးၾကီးတဲ႕ အဆက္အသြယ္ေတြ ရမလား ဆိၿု ပီး ေစာင္႕ၾကည္႕တာ အၿပာ ဇာတ္လမ္း နဲ႕ လာတိုးေနၿပီ . . ..ေတြ႕ေနရ သည္ . ။ ႏွင္းမိုးသဲ က ပယ္ရီရွိန္ ရဲ႕ ၀မ္းၿပင္ကၾကြကသ ္ ားအတစ္လိုက္ေတြ ကို ေတြ႕ေတာ႕ .ႏွဳတ္ခမ္းေလးေတြ. .။ ( လွလိုကတ ္ ာ ႏွင္းမိုးသဲ ရယ္ . . .လူ ကို မေတြ႕ဘူးေပမဲ႕ နံမည္ ကို သိေန သည္ .အသဲယားလိက ု ္တာ .။စြင္႕ကားေသာဖင္ၿဖဴၿဖဴၾကီးေတြသည္သူမအတြင္းခံေဘာင္းဘီေလးကိုခြ်တ္လိုက္ေသာအခါ ကိယ ု ္လံုး လွဳပ္သြားတာေၾကာင္႕ တုန္ခါသြားၾက သည္ .. . .) လို႕ ေၿပာလိုကတ ္ ာလဲ ၾကားလိုက္ရ သည္ . .။ ႏွင္းမိုးသဲ လို. .။ ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ မတင္မမွတ္ဘဲ ပယ္ရီရွိန္ နဲ႕ ႏွင္းမိုးသဲတို႕ ရဲ႕ ခ်စ္တလင္းေခၚၾကတာေတြ ကို ဗီြဒီယို ရလိုကၿ္ ပီ . . .။ ႏွင္းမိုးသဲ အ၀တ္အစားေတြ ခြ်တ္ေနတာ ကို မ်က္ေတာင္မခတ္တမ္း ေငးၾကည္႕ေနမိ သည္ . .။ ေက်ာ္ထူးဟန္သည္အသက္၄၀ခန္႕ရွိေနေပမဲ႕ဘိက ု ္မွာၾကြကသ ္ ားအတစ္အဖုေတြ ရွိေနေအာင္ ကို အထူး ေလ႕က်င္႕ထားတဲ႕ ပယ္ရီရွိန္႕ ကို အံ႕ၾသ ေလးစားေနသည္ . .) ( ႏွင္းမိုးသဲ လဲ အ ၀တ္ေတြ ခြ်တ္လက ို ္ပါ .WOW !အကို က SIX PACK ဘယ္လီတးံု ေၿခာက္တးံု နဲ႕ ကြာ.( .) ႏွင္းမိုးသဲ .။ ( အကိုရယ္ .

. . . .။ ( အကို႕လီး ကို စုတ္ေပးမလားဟင္ .) ႏွင္းမိုးသဲ က ပယ္ရီရွိန္ ရဲ႕ေရွ႕မွာဒူးေလးတုပ္ခါထိုင္လက ို ္ၿပီးပယ္ရီရွိန္ရဲ႕လိငတ ္ န္တုတတ ္ ုတ္ ၾကီး ကို ငံုလက ို ္ သည္ . ..။ ပယ္ရီရွိန္ ရဲ႕ တြဲေလာင္းက်ေနတဲ႕ ေ၈ြးစိေတြ ကို လဲသူမ သည္ ဆုတ္နယ္ေနသည္ ..။ ႏွင္းမိုးသဲ စုတ္ေနတာ က အားရပါးရ ဘဲ . . .အကို . ။ ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ မေနနိုင္ေတာ႕ .စုတ္ေပးမွာေပါ႕ အကို .) ၿပြတ္ကနဲ သူ႕ လီးၾကီးကို ႏွင္းမိုးသဲ ပါးစပ္ထဲ က ဆြဲထတ ု ္လက ို ္ သည္ .။ ဒီ ပယ္ရီရွိန္ သည္ သူ႕ စပြန္ဆာဘဲၾကီး လားေတာ႕ မသိ .ၿပီးသြားရင္ မင္း ကို ခ်က္ခ်င္း မလိုးနိုင္ဘူး ၿဖစ္သြားမယ္ . .။ ႏွင္းမိုးသဲ ပယ္ရီ ရွိန္ ရဲ႕လိင္တန္ၾကီး ကို အားရပါးရ စုတ္ေပး ေနတာ ကို ေက်ာ္ထူးဟန္ ေတြ႕ေနရေတာ႕ သူ႕ ေပါင္ၾကား က ဖြားဖက္ေတာ္ၾကီးဟာ မတ္မတ္ေတာင္လာရၿပီ ။ ႏွင္းမိုးသဲ သည္ ေစတနာပါပါ နဲ႕ စုတ္ေပးေနတာ ၿဖစ္သည္ .။ ( ေတာ္ၿပီ . . ။ ပယ္ရီရွိန္ သည္ ႏွင္းမိုးသဲ စုတ္ေပးေနခ်ိန္မွာ ႏွင္းမိုးသဲ ရဲ႕ ပါးစပ္ထဲကို ေကာ႕ေကာ႕ၿပီး ေညွာင္႕ထိုးေနတာလဲ သူ ေတြ႕ေနရ သည္ . . ႏွင္းမိုးသဲ . .ႏွင္းမိုးသဲ .) ( ဟုတ္ကဲ႕ . . .။ ( လိုးၾကရေအာင္ .။ သူမ ရဲ႕ လ်ာေလး နဲ႕ ပယ္ရီရွိန္ ရဲ႕ ဒစ္ၾကားထဲကို ထိုးထိုးလွိမ္႕ေပးေန သည္ . . .ေတြ႕လိက ု ္ရ သည္ ..။ ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ ႏွင္းမိုးသဲ ရဲ႕ အ၀တ္မဲ႕ ကိယ ု ္ ကို မက္ေမာစြာ ေငးၾကည္႕ေန သည္ ။ႏွင္းမိုးသဲ ေပါင္ၿဖဴၿဖဴေတြ ၾကားက အေမြးေရးေရး နဲ႕ အဂၤါစပ္ၾကီး သည္ ေဖါင္းမို႕ ေန သည္ ။ ႏွင္းမိုးသဲ သည္ ပယ္ရီရွိန္ ရဲ႕ စံခ်ိန္မွီ လိင္ေခ်ာင္းၾကီး ကို သူမ လက္ၿဖဴၿဖဴနုနုေလးေတြ နဲ႕ ဆုတက ္ ိုင္လိုက္ သည္ . .ႏွင္းမိုးသဲ .) .. .။ ေတာ္ေတာ္ ပုေလြမွဳတ္ကြ်မ္းတဲ႕ ႏွင္းမိုးသဲ .) ( အင္း . . .။ သူ႕ ဖြားဖက္ေတာ္ၾကီး ကို ဆုတက ္ ိုင္ၿပီး ကြင္းတိက ု ္ေနမိရ ၿပီ .။ သူ႕ အေပါင္းအသင္းမ်ား သည္ ယခုလို နံမည္ၾကီး ေမာ္ဒယ္လ္ေကာင္မေလး ရဲ႕ ၀တ္လစ္စလစ္ အလွအပေတြကို သူ တ၀ၾကီး ထိုင္ၾကည္႕ေနရ တာကို သိရင္ အရမ္း အံ႕ၾသၾကမွာဘဲ ။ နွင္းမိုးသဲ သည္ လီးအစုတ္အရမ္းေတာ္တယ္လ႕ို သူ ေၿပာရင္ ဘယ္သူမွ သူ႕ ကိုယံုမွာ မဟုတ္ဘူး . ။ ေက်ာိထူးဟန္ ပြဲၾကီးပြဲေကာင္း နဲ႕ တိုးေနသည္ . . ..

ေကာင္းၿပီ .ေကာ႕ပင္႕ေပးလိက ု ္ နဲ႕ ေအာက္ေပးေကာင္းသူတေယာက္ဆိုတာ ေက်ာ္ထူးဟန္ ေတြ႕ရေလ သည္ .။ စင္ကာပူ ကို ပို႕ေပးမည္ ဆိၿု ပီး အယံသ ု ြင္းကာ ေကာင္မေလး ကို ေခၚလာတာၿဖစ္ သည္ .။ သူ ညွြန္ခ်ဳပ္ ဆီကို သတင္း မွန္မွန္ပို႕ တင္ၿပေနသည္ . . . .ေဆာင္႕ . .။ ကာမ အ၇ွိန္တက္လာေသာ ႏွင္းမိုးသဲ သည္ ( ေဆာင္႕ . .ဟီး.ေဆာင္႕ပါ .သူ႕ လီးၾကီး ကို တအားနင္းၿပီး ထုေလ သည္ .စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕ ဆက္ေစာင္႕ပါ .ရေလသည္ ။ ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ ညွြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆီကို REPORT ( ထူးၿခားၿဖစ္စဥ္ ) တင္ၿပပါ သည္ ..။ နီညိဳညိဳ အကြဲေၾကာင္းၾကီး ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕လိက ု ္ရေသာ ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ အလြန္ စိတ္ေတြ ထန္ၾကြလာရၿပီး ..။ ေက်ာ္ထူးဟန္ ပစ္မွတ္ ကို ေစာင္႕ၾကည္႕ေနတာ တပတ္ ရွိၿပီ .) လို႕ ေတာင္းဆိုေနသံေတြ ေက်ာ္ထူးဟန္ ၾကားေနရ သည္ ။ အင္း . . .ပယ္ရီရွိန္ သည္ ႏွင္းမိုးသဲ ကို ကုတင္ၾကီးေပၚကို ပက္လက္ အိပ္ေစၿပီး သူမ ေပါင္ေတြကို ၿဖဲကားလိက ု ္ သည္ .။ ပယ္ရီရွိန္ လိုးၿပီ .ေကာင္းလိုကတ ္ ာ . .ၿပီးသြားခ်ိန္မွာ ေက်ာ္ထူးဟန္ လဲ အားကုန္ထုေနတာမို႕ သုတ္မ်ား . ။ ( အား. . .. . ။ တခ်ိန္ထဲ သံုးပြင္႕ဆိုင္ ၿပီးသြားၾကတာ မို႕ .။ .လို႕ သူ႕ ကို ညွြန္ၾကား သည္ . .။ ပစ္မွတ္ ( ပယ္ရီရွိန္ ) နဲ႕ ေမာ္ဒယ္လ္ေကာင္မေလး ႏွင္းမိုးသဲ တို႕ ကာမပြဲအေၾကာင္းကိုေတာ႕ သူ ထည္႕သြင္း တင္ၿပၿခင္း မရွိပါ . . . .အို .ပန္းထြက္ခါ ၿပီးသြားရေလ သည္ . ။ ႏွင္းမိုးသဲ ကို တက္လိုးပါၿပီ . .အကို . . နဲ႕ အားယူရင္း ပယ္ရီရွိန္ လိုးေဆာင္႕ေပးေနတာေတြ ပိုမို ၿမန္ဆန္လာ သည္ . ..ဆိုၿပီးသူ႕..အင္း . . ..။ သည္တခါ ေခၚလာတဲ႕ ေကာင္မေလး က ႏွင္းမိုးသဲ ထက္ အသက္ပိုငယ္ သည္ . . အီး .) ဆိုၿပီး ႏွင္းမိုးသဲ ကာမ အထြပ္အထိပ္ ေရာက္သြားခ်ိန္ ပယ္ရီရွိန္ကလဲ အားကုန္ၾကံဳးလိက ု ္လို႕ အီး.လိင္တန္ၾကီးကို ႏွင္းမိုးသဲ ရဲ႕ အဂၤါစပ္ၾကီးထဲ တဆံုးႏွစ္လိုကၿ္ ပီး . . ..။ ပယ္ရီရွိန္ သည္ ႏွင္းမိုးသဲ ကို ထပ္ မေခၚလာေတာ႕ . . . .။ လဘက္ေကာင္းစားခ်င္ရင္ ပေလာင္ေတာင္တက္ေႏွးတာေပါ႕ . . ။ ကုတင္ၾကီး သည္ တက်ီက်ီ နဲ႕ ခါရမ္းေနသည္ .ပယ္ရီရွိန္ နဲ႕ နင္းမိုးသဲ ကုတင္ၾကီးေပၚမွာ ပက္လက္ လွဲအိပ္ေနၾကခ်ိန္ ေက်ာ္ထူးဟန္သည္လဲသူ႕ဆိုဖါအစုတၾ္ ကီးေပၚမွာ..တအား . အကို .ေခြလဲသြား. . .. .ႏွင္းမိုးသဲ သည္လဲ ခံေနက်အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေသာမိန္းကေလးဆိတ ု ာသိသာသည္ ။ေအာက္မွ ဖင္ေတြကို စေကာ၀ိုင္းေမႊ႕ရမ္းေပးလိက ု ္ဖတ္ကနဲဖတ္ကနဲ. ..။ အစပိုင္းမွာ ေၿဖးေၿဖးခ်င္း လိုးေနသေလာက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ တအား ေဆာင္႕ေလ သည္ .

ေနမထိ.. ..အို .။ ရီတာ ရဲ႔ ပါးစပ္လွလွေလး .... ရီတာ ရဲ႕ ထမိန္ေလး ကို ခါးအထိ လွန္တင္လက ို ္ၿပီး . .. . .အပ်ိဳစစ္စစ္ အဖုတ္ေလး ကို ဘာဂ်ာ ကိုင္အံုးမွ ..လက္ညွိဳးကို အသြင္းအထုတ္ လုပ္ေပးေနေသာ ပယ္၇ီရွိန္ သည္ အေမႊးပါးပါး နုနုေလးေတြ နဲ႕ ရီတာ ရဲ႔ အဂၤါစပ္ၾကီး ကို ငံု႕ၾကည္႕ကာ ( အို .အခုေတာ႕ ေပါင္ေတြ ၿဖဲကားကာ တသက္လံုး ဖံုးခဲ႕တဲ႕ကြယ္ခဲ႕တဲ႕ မိန္းမ အဂၤါစပ္ ၾကီၤး .. ...အပ်ိဳရည္မပ်က္ခင္ သူ ဒီေကာင္မေလး ကို ကယ္ထုတ္ခ်င္စိတ္ ကို မနဲ ၿမိဳသိပ္ထားေနရ သည္ ။သူ႕တာ၀န္က သြားဖမ္းဖို႕ မဟုတ္. ။အရွက္ၾကီးခဲ႕ တဲ႕ မိန္းကေလး ၿဖစ္ခဲ႕ေပမဲ႕ .ေကာင္မေလး ကို ပယ္ရီရွိန္ စကိုင္ေတာ႕ ေကာင္မေလး က သူမ ဟာ အပ်ိဳစစ္စစ္ပါ . ..မင္း ဟာေလး က သိပ္လွတာဘဲ .အင္း . .။ အို . .. . . .ီဒီေကာင္မေလးနံမည္ က ရီတာ တဲ႕ ..လို႕ေၿပာၿပေနတာသူ ၾကားရ သည္.သူတို႕ ရဲ႕ အတြင္းေရးေတြ ကို သိနိုင္ဖို႕ ေစာင္႕ဆိုင္းေနဆဲကာလ မို႕ သူ မကယ္နိုင္. ... . မ်က္စိေလး ေမွးစင္းက်သြား သည္ . ..) လို႕ ေၿပာလိက ု ္ သည္ . ။ စင္ကာပူ ကို ေငြတၿပားတခ်ပ္ မွ မကုန္ လဲ ေ၇ာက္ရမည္ ဆိုလ႕ို .. .။ အို .။ ရီတာသည္ ပယ္ရီရွိန္ ရဲ႕ လက္ညဳွိ းတုတ္တတ ု ္ၾကီး .။ . ... .ဘယ္ ေယာက်ၤားမွ မထိမကိုငဘ ္ ူးေသးတဲ႕ အဖုတ္ . .အဂၤါစပ္ ေဖါင္းေဖါင္းၾကီး ကို ငံု႕ ၿပီး နမ္းလိုက္ သည္ .ရရွိဖို႕ . . .စိတ္ခ် .။ အင္း . .ေလမထိ .ပယ္ရီရွိန္ဆိုတဲ႕ လူၾကီး ရဲ႕ ႏွဳတ္ခမ္းထူထူၾကီးေတြ က သူမ အဂၤါစပ္၇ဲ႕ ႏွဳတ္ခမ္းသားနုနေလးေတြ ကို ဖြဖြေလး နမ္းေနသည္ .။ေငြ တၿပားတခ်ပ္ မွ မကုန္ေပမဲ႕ သူမ ထိန္းသိမ္း ထားခဲ႕ တဲ႕ အပ်ိုဳစင္ဘ၀ေလးကို ေပးအပ္ ရေတာ႕မွာ ၿဖစ္ သည္ . .။ ဒီပစ္မွတ္ ကို ေထာင္ထဲထည္ကဖို႕သက္သက္ သူ လုပ္ေနရတာမဟုတ္ .ရီတာရယ္ .သူမ အဂၤါစပ္ထဲ အသြင္းအထုတ္ လုပ္ေနစဥ္ တဆတ္ဆတ္ တုန္ရီေန သည္ . .။ ဒီလိုဒုစရိုက္ေကာင္ရဲ႕လက္ထဲက.။ ရီတာ ကို ပယ္ရီရွိန္ ပါကင္ဖြင္႕ လိုးတာကို သူ ေတြ႕ေနရ သည္ .။ ရီတာလဲ ၾကက္သီးေတြ ထကာ .မင္းကေလး ကို နိင္ငံၿခား ဆက္ဆက္ ပို႕ေပးမယ္ .ပြင္႕ဟေနသည္ .။ ဒီပစ္မွတ္ ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ရွိေနတဲ႕ မသမာသူ အဖြဲ႕ေတြအားလံုး ကိုပါ ..မိဘ ဆင္းရဲေသာ ရီတာ သည္ ပယ္ရီရွိန္ ေခၚရာ ကို လိက ု ္ခဲ႕မိရတာပါ ။ . ပယ္ရီရွိန္ သည္ ၿဖဴေဖြးေသာ ရီတာ ရဲ႔ ေပါင္တန္ နဲ႕ ၀မ္းပ်င္သားေတြ ကို လက္ နဲ႕ အရသာခံ ပြတ္သပ္ ေနၿပီးမွ.

။ ( ဟင္ . ) ( ဘာမွ မပူနဲ႕ ရီတာ ..ယက္ေနၿပီ .။ ( နဲတာၾကီး မဟုတ္ဘူး ... .။ ( အကို ခ်စ္ေပးမယ္ ေနာ္ .။ရီတာ႕ ေစာက္စိ ကို သူ ႏွဳတ္ခမ္းထူထၾူ ကီး နဲ႕ ငံုလိုကၿ္ ပီး သူ႕ လ်ာထိပ္နဲ႕ ထိးု ထိုးဆြေတာ႕ ရီတာ .ဘာဂ်ာအမွဳတ္ခံရၿပီး ရင္ အမွဳတ္ခံရတဲ႕ မိန္းမ ဟာ မေနနိုင္မထိုင္နိုင္ ၿဖစ္ၿပီး တအား အလိုးခံခ်င္ ေတာ႕တာဘဲ ေလ ..လုပ္ပါေတာ႕ ဆိုၿပီး ေပးရတဲ႕ ဘ၀ ေရာက္ရွိေနပါ သည္ . ။ ဟာ .ေပါင္ေလး ကားေပးအံုး . . ..ဟင္႕ . . .ညီမ .) ရီတာ သည္ သူမ ရဲ႕ ေပါင္ၿဖဴၿဖဴေတြ ကို ၿဖဲကားေပးရင္း. . . ညီမ .တုတ္ခိုင္ၿပီး ရွညလ ္ ွတဲ႕ လိင္တန္ၾကီး ကို ရင္တထိပ္ထိပ္ နဲ႕ ေစာင္႕ေမွ်ာ္ေနေပ သည္ .. . .။ အခုလဲ ပယ္ရီရွိန္ က ရီတာ႕ ကို ေရေရလည္လည္ ဘာဂ်ာ ကိုင္ေနၿပီ .ေနာက္ေတာ႕ . .။ မ်က္စိေလး ေမွးၿပီး အရသာ ထူး ကို ခံစားေနဆဲ ရီတာ သည္ ပယ္ရီရွိန္ ရဲ႕ ေတာင္မတ္ ေနတဲ႕ စံခ်ိန္မွီ လိငတ ္ န္ၾကီး ကို ၿမင္လိုကတ ္ ာနဲ႕ သူမ ေပါင္ၾကား က အဂၤါစပ္ၾကီးဟာ ပို ေဖါင္းကားလာသလိဘ ု ဲ .ပယ္ရီရွိန္ က သူ႕ ေဘာင္းဘီ ကို ခြ်တ္ပစ္လိုကသ ္ ည္ . .ဟာ .အား … ရီတာ ကာမ အရသာေတြ ထူးကဲလြန္းလိ႕ု အထြပ္အထိပ္ ေရာက္သြားေလ သည္ .. ..) ရီတာ သည္ စိတ္အညွိဳ႕ ခံထားရေသာ သူ တေယာက္လိုဘဲ ပယ္ရီ ရွိန္ ကို ေခါင္းေလး ၿငိွမ္႕ၿပ သည္ .။ ပယ္ရီရွိန္႕ လ်ာၾကီး ဟာ ရီတာ႕ မိန္းမ အဂၤါအကြဲေၾကာင္း အတိုင္း စံုခ်ီ ဆန္ခ်ီ . . ဟင္ ..။ ရီတာ ဖင္ေတြ ဟိုေၿပးဒီေၿပး နဲ႕ ထြန္႕ထြန္႕ လူးေနၿပီ . .ဆန္႕မွ ဆန္႕ပါ႕မလား . ဟင္႕ ... . . . .။ တအင္အင္ နဲ႕ ေခြးေပါက္စေလးေတြ ညည္းသလို ရီတာ ညည္းၿပီး ေပါင္ကားရက္ၾကီးဘဲ ကာမ အရသာ ေၾကာင္႕မိန္းမူးေနဆဲ .. ..အာ . . . .။ ( ကဲ .လူးပ်ံေန၇ သည္ ..) ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ သူ႕ အေတြ႕အၾကံဳအရ . မတန္လို႕ မလုပ္ရဘူး ဆိတ ု ဲ႕ လီး ဆိုတာ မရွိဘူး .အား.အကို . အကို ...အာ . ။သူ႕ လိငတ ္ န္ ထြားထြားၾကီး သည္ မၾကာခင္ သူ ၾကိဳက္တဲ႕ အစား ကို စားရမွာ သိလို႕ သြားေရတၿမားၿမား ၿဖစ္ေနတဲ႕ သူ႕ သခင္ ရဲ႕ အလိုက် အသံုးေတာ္ခံဖို႕ မတ္မတ္ေတာင္ ကာ ရယ္ဒီ အသင္႕ ၿဖစ္ေနၿပီ .. . .. . .ကို ၾကိဳက္သလို. . .ခ်စ္ေတာ႕မယ္ . .မိန္းမ ေစာက္ပတ္ဆိုတာ ရာဘာ လိုဘဲ တဲ႕ .အစ မွာဘဲ ခက္ခ်င္ခက္မယ္ .

။ အရာရွိေပါက္စတေယာက္အေနနဲ႕. .ေလးေလးၿမင္႕နဲ႕ ယူဖို႕ ေငြစုေနၾကဆဲ ၿဖစ္ သည္ .ေလးေလး . .ၿဖစ္ေနသည္ .. .. . .။ သူ႕ ဌာနကမ်ားလား.။ ( မရဘူး .။ ( ကိုကို .ကိုကို႕အလုပ္ က အၿမဲဘဲ အေရးၾကီးေနတာဘဲ .ဆူလြယ္နပ္လြယ္ေလ .။ ရီတာ ရဲ႕ အဂၤါစပ္ အသစ္စက္စက္ကေလး ထဲ သူ႕ အေတြ႕အၾကံု မ်ားေနၿပီး ၿဖစ္တဲ႕ လိင္တန္ၾကီး ကို ထိးု သြင္းကာ လိးု ေလ ၿပီ .) ( မၾကာခင္ ေတြ႕ၾကမွာပါ ေလးရယ္ .. .။ ပယ္ရီရွိန္ လိုးပါၿပီ . .) .ေလး လြမ္းလွၿပီ .ေကာ္လာအိုင္ဒီကို ၾကည္႕ေတာ႕ .ကိက ု ို႕အလုပ္က အရာရွိသာဆိုတယ္ .( ခဏနဲ႕ . . . .ကိက ု ို အခု အေရးၾကီးတဲ႕ စစ္ဆင္ေရးတခုမွာ အလုပ္မ်ားေနလို႕ .) ( ကိုကိုရယ္ . . .) ( မကြဲေစရပါဘူး .။ ရီတာ ကို ပယ္ရီရွိန္ တညလံုးေပါက္ တခ်ီၿပီးတခ်ီ လိုး သည္ ။ ေက်ာ္ထူးဟန္ လဲ ေမာ္နီတာေပၚက ၾကည္႕ေနရင္း တခ်ီၿပီးတခ်ီ ကြင္းတိုက္မိရ သည္ ။ သူ ေမွးကနဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားတာ သူ႕ ဟမ္းဖုန္း ၿမည္လာလို႕သူ နိုးလာ သည္ .။ ေလးေလးၿမင္႕ သည္ ကုမၸဏီ တခု မွာ မန္ေနဂ်ာအၿဖစ္ လုပ္ေနသည္ သူနဲ႕ ခ်စ္သူၿဖစ္ၾကတာ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ .ရီတာ .ကိုကို႕အလုပ္ ကို မေစာ္ကားေနနဲ႕ေတာ႕ .ကိက ု ို နဲ႕ ဘယ္ေတာ႕မွ ေတြ႕ၾကမွာလဲ .ေလး ဟိုတခါ ေၿပာသလို ဂ်ပန္မွာ သြားလုပ္လိုက္၇င္ၿပီးေရာ . . .ေလးပါ .. ..ရိုးရိုးမွန္မွန္ လုပ္တဲ႕ လူတေယာက္မို႕. .အလုပ္မ်ားေနတံုးဘဲလား . . . . . .။ ေလးေလးၿမင္႕ သည္ သူ နဲ႕ မၾကာခင္ လက္ထပ္မည္လ႕ို မွန္းထားတဲ႕ သူ႕ ခ်စ္သူ ပါ . အကို က ပါကင္ဖြင္႕ေနက်ပါ .။ ရီတာ႕ အဂၤါစပ္ ႏွဳတ္ခမ္းသာ နီနီေလးထဲ မဆန္႕မၿပဲ ၀င္မိေနတဲ႕ ပယ္ရီရွိန္က လိင္တန္ေခ်ာင္း သာ တစ္ဆို႕ၾကီး တန္းလန္း ၿဖစ္ေန သည္ . အိက ု ္တိုးပေဂးဆန္ အိုးတိုက္ပုဂံေဆး ) အလုပ္ေပမဲ႕ .မၾကာခင္ အဆင္ေၿပလာမွာပါ .မရဘူး . . . .ေတာ္.. .ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ လဒ္လဲမစား . . .. .) ေယာက်္ားနဲ႕ မိန္းမ လိုးၾကတာကို ေတြ႕ရေတာ႕ . .ကြဲေတာ႕မယ္ .ဆိုၿပီး ဖုန္း .. .ေလးေလးၿမင္႕ .) ( ကိုကို နဲ႕ ဘယ္ေတာ႕ေတြ႕ရမွာလဲ ေၿပာ . .သူ႕ လီး က တအား ေတာင္မတ္ ၿပီး သူ ကြင္းတိုက္မိရၿပန္ သည္ ...က်မဟာေလး .ဖစ္ဆိုက္ အိုေက ၿဖစ္သြားရတာခ်ည္းဘဲ .) ( ေတာ္.ကားစီး တိက ု ္ေဆာက္ နိုင္တယ္ မဟုတလ ္ ား . . .

. . .ဘာေတြ ထူးၿခားလဲဆတ ို ာ ရိုက္ထားတာေတြ ၿပန္ၾကည္႕ေနသည္ .၀င္လာၿပီ . ...။ အထက္ကေပးအပ္တဲ႕ တာ၀န္ကို ေက်ာ္ထးူ ဟန္ မၿငီးမေငြ႕ ထမ္းေဆာင္ေနသည္ . .. ။ သူတေယာက္ထဲမဟုတ္ဘူး . ဆိုဖါ အစုတ္ၾကီးမွာထိုင္ ၿပီး မမမ ေခါက္ဆြဲ ဘူးစားရင္း ေန႕လည္ ကသူ အၿပင္သြားတံုး ..ေနာ္ . .နားေထာင္သည္ . .ညိၿပီး .။ ေန႕ခင္းပိုင္း .ေလး . . . . . .အေနာက္က မ်က္ႏွာၿဖဴ အဖိးု ၾကီးေတြ နဲ႕ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း က အာရပ္အဖိုးၾကီးေတြ က ေဒၚလာေငြ .။ ပယ္ရီရွိန္လို ထိပ္သီး တေကာင္နဲ႕ ေက်ာက္ပြင္႕လို ေကာင္နဲ႕ ေပါင္းမိေနတာ စိတ္၀င္စားစရာဘဲ .။ ဒီလက ူ ိုေတာ႕ ေက်ာ္ထူးဟန္ ၿမင္တာနဲ႕ ခ်က္ခ်င္း သိသည္ .. . . ေက်ာက္ပြင္႕ နဲ႕ ေသာက္လက ို ္စကားေၿပာလိက ု ္ လုပ္ေနတာေတြ အားလံုး ေက်ာ္ထူးဟန္ ဘာေတြေၿပာလဲ . . ။ နံမည္ၾကီး . . . ။ နားေထာင္ၾကည္႕ေတာ႕ သူတို႕ သည္ လူကုန္ကူးတဲ႕အလုပ္ေတြကို.ေကာင္ . Black List ၀င္ထားၿပီးသား .။ လမ္းေဘးပြဲစားတေယာက္ကေန လိုင္းစံုလာၿပီး နံမည္ထြက္လာလို႕ ေက်ာ္ထူးဟန္တို႕ နဲ႕. .ခဏေလး . . .။ ေနာက္ထပ္ လူတေယာက္ပါလာ သည္ .။ ဒီေန႕ည ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ ေမာ္နီတာၾကီးေရွ႕.. . . . . .ေမာ္နီတာၾကီးေပၚမွာ လွဳပ္ရွားမွုေတြ ေတြ႕လိုက္ရ သည္ .) ( ေလး ..အထဲ၀င္ဘူးတဲ႕ ေကာင္ ..နဲ႕ပတ္သက္တာေတြ.) ( ေဂ်ာက္ . ။လိုအပ္တဲ႕အပိုင္း ကို သူ အက္ဒစ္လုပ္ ၿဖတ္ေတာက္ၿပီး အထက္ကို တင္ၿပမွာ ၿဖစ္ သည္ .။ မီးေတြ ေဖ်ာက္ကနဲ ပြင္႕လာသည္.။ ပစ္မွတ္ .။ ဘယ္အခ်ိန္ကလဲ ဆိုတာ နာ၇ီ ကို ၾကည္႕လိုက္ေတာ႕ .။ ညပိုင္းမွာဘဲ ေကာင္မေလးေတြ နဲ႕ လာ သည္ .) ေက်ာ္ထူးဟန္ ေလးေလး ဆီ ဖုန္းၿပန္ေခၚေပမဲ႕ ေလးေလး မထူးေတာ႕ .. . .ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္တဲ႕လုပ္ရပ္ေတြမ ေတြ႕ရေသးဘူး . .ဖုန္းခ်သြားၿပီ .။အိမ္ၾကီးထဲကို . ..ေရငတ္လာတာနဲ႕ အသင္႕အနားမွာခ်ထားတဲ႕ ေရသန္႕ဘူး ကို ေမာ႕ေသာက္လိုက္တးံု .။ အသားၿဖဴၿဖဴ၇ုပ္ေခ်ာၿပီး အပ်ိဳစစ္စစ္ ဆိုရင္.ပစ္မွတ္ သည္ တိက ု ္ၾကီးထဲကို လံးု ၀မလာဘူး . . .ေတာက္ . .( ကိုကို႕အလုပ္ ၿပီးတာနဲ႕ ေတြ႕ရမွာပါ ေလးရယ္ .။ ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ ပယ္ရီရွိန္ဆိုတဲ႕ ေကာင္ကို ေန႕နဲ႕ ညနဲ႕ ေစာင္ၾကည္႕ေနတာ အခုထိ ေဆာ္ေတြ ဖိုက္ေနတာကလြဲလ႕ို ဒုစရိုက္လုပ္ငန္း.စာရင္းမဲ..ညေန၆နာရီေလာက္ ကဘဲ . သူ႕ နံမည္ က ေက်ာက္ပြင္႕ .။ ပယ္ရီရွိန္ က ေရခဲေသတၱာထဲ က ဘီယာဘူးေတြနဲ႕ ဒိန္ခဲ ၀ါ၀ါအတံုးၾကီး ထုတ္ခါ . .အၾကီးအက်ယ္ လုပ္ေနတာ ၿဖစ္ေနသည္ .

) ( ေအး .. .အို . . .အနီေ၇ာင္ အထက္ေအာက္ ဆင္တူ ၀တ္ထား သည္ .ညီမတို႔ အၿပင္ခန္းမွာ ေၿပာၾကလို႕ မရဘူးလား .နယ္ေတြဘက္လဲ မင္းလူေတြ ၿဖန္႕ၿပီး ရနိုင္သမွ် ဆြဲကြာ ..။ ( အဟဲ . .ေက်ာ္ထူးဟန္ အ၇မ္း ေၿခာက္ၿခားသြား သည္ . .ကုတင္ၾကီးေပၚ ေရာက္ေနၿပီ . .ကဲ . ။ အို . ..။ ZOOM နဲ႕ ဆြဲၾကည္႕လိုက္ေတာ႕ . . .။ သူ နဲ႕ ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ေတာ႕ ေလးေလး သည္ ဆံပင္၇ွည္နဲ႕ .. .။ဆံပင္က တိုတိုေလး .။ .ေဘာ႕စ္ မွာ.) ေက်ာက္ပြင္႕ ၿပန္သြား သည္ .မင္း က ေတာ္ေတာ္ အကင္းပါးတာဘဲ .. .ေသာင္းခ်ီၿပီး ေပး၀ယ္ေၾကာင္း .. ...ညီမ နိုင္ငံၿခားသြားဖို႕ အကိုစီစဥ္ထားတာေလးေတြ ေၿပာၾကစို႕ .) ( စိတ္ခ်.အို .) ( ရတာေပါ႕ ညီမ ရယ္ .. .ပယ္ရီရွိန္ နဲ႕ ကြယ္ေနတာနဲ႕ မိန္းမ မ်က္ႏွာ ကို ေသေသခ်ာခ်ာမေတြ႕ရေသးေပမဲ႕ .ဟို . .ေလးေလး .။ ( ဟာ . .ငါလဲ မင္းကို ၿပန္ခိုင္းေတာ႕မလို႕ဘဲ. .ထပ္ရွာၾကတာေပါ႕ကြာ . . .။ ( လာညီမ . ငါ မၾကာခင္ အမိုက္စားေလးတေယာက္နဲ႕ ခ်ိန္းထားလိ႕ု မအားဘူး မင္းနဲ႕ မနက္ဖန္မွာ ေတြ႕မယ္ .။ေလးေလးၿမင္႕အတြက္ သူ အရမ္း စိတ္ပူသြားသည္ . . . .ရွိၿပီးသားလား .ဘယ္လလ ို ဲ .ပယ္ရီရွိန္က ေက်ာက္ပြင္႕ ကို ေၿပာေနၿပီး မိန္းကေလး ငယ္ငယ္ေလးေတြ ရွာခိုင္းေနသည္ . ၿဖဳတ္စရာ .က်ေနာ္ကတာ၀န္ထား . . . . . . .ေလးေလး .ေက်ာ္ထူးဟန္ .. . .ၿဖစ္ေနသည္ . .) ( ဟိ. .အို .ေတာ္ေတာ္ ကိယ ု ္လးံု လွေၾကာင္း ေက်ာ္ထးူ ဟန္ ေတြ႕ေနရ သည္ . .) အေအးေသာက္ေနတဲ႕ အနီေရာင္၀မ္းဆက္ နဲ႕ ဆံတိုေလး ကို ေက်ာ္ထးူ ဟန္ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည္႕သည္..ေဘာ႕စ္ .အကို ကိုယတ ္ ိုင္ ေဖ်ာ္ထားတဲ႕ လိုင္းမ္ ဂ်ဴ႕စ္ . .အေအးေလး ေသာက္လက ို ္အးံု . . .အကို . .ဒါေပါ႕ကြာ . . .။ အခု ဆံပင္အတို နဲ႕ ၿဖစ္ေနသည္ .အမွန္ က ပါကင္ အတိုင္း ဒါေပမဲ႕ ငါလဲ မေနနိုင္တာနဲ႕ ဖြင္႕ေပးလိုကတ ္ ယ္ .. .။ ပယ္ရီရွိန္ က လတ္တေလာ သူမထ ိ ားတဲ႕ ေဆာ္ေလးေတြ ကေတာ႕ အပ်ိဳစစ္စစ္ မဟုတၾ္ ကေပမဲ႕ ေစ်းေကာင္းရနိုင္မဲ႕ အလန္းေလးေတြ ၿဖစ္ေၾကာင္းလဲ ေၿပာ ၿပေနသည္. .ု .ဟုတ္လား .။ ရိုက္ထားတာေတြ ကို အၿမန္ေက်ာ္ ၾကည္႕လိုက္ သည္ .ဒီညေကာ .ဟဲဟဲ . . . .ရီတာ ဆိတ ု ဲ႕ တေယာက္ေတာ႕ အပ်ိဳစစ္စစ္ ကြ.) သူ႕ ခ်စ္သူ ေလးေလးၿမင္႕ . . . .။ မၾကာခင္ တိုက္ၾကီးထဲကို မိန္းမတေယာက္ ၀င္လာသည္ .

။ ပယ္ရီရွိန္ ၇ွိရာ ကို ေၿပးသြားကာ ေသနတ္ထဲက.. . .တက္လိုးေနတာ သူ ၿမင္ေနရ သည္ . .မိန္းမ . .တတိယအၾကိမ္ေၿမာက္. .၀ုန္း ကနဲ ေဒါသေၾကာင္႕ သူ႕ ေသနတ္ကို ေကာက္ကိုငလ ္ ိုက္မိသည္ .။ ဒါေပမဲ႕ ဒီပယ္ရီရွိန္ဆိုတဲ႕ လူယုတ္မာသည္.။ အို. .ေက်ာ္ထူးဟန္.။ အၿမန္ေက်ာ္ၾကည္႕ေန သည္ .မ်က္လံုးေတြ ၿပာေ၀လာသည္ . . .. . .။ . .အင္း .။ သူ စိတလ ္ ိုက္မာန္ပါ လုပ္မိရင္ သူ လဲ ေထာင္ထဲ မွာ တသက္လံုး ေနရေတာ႕မွာ ၿဖစ္သည္ . .။ ေၿခေတြလက္ေတြ တုန္ရီလာ သည္ .ေလးေလးၿမင္႕သည္ပယ္ရီရွိန္ကို.။ ပယ္ရီရွိန္ က မရမက တက္လးို ေနသည္ ...။ ဘုရား .ပယ္ရီ ရွိန္ သည္ နိုင္ငံၿခားပို႕ေပးမွာ ေသခ်ာပါ သည္ .။ ေကာင္းေသာပို႕ၿခင္းေတာ႕ မဟုတဘ ္ ူး “ ေၾသာ္ .။ ေလးေလးၿမင္႕ သည္ လီးတုတတ ္ ုတ္ၾကီး ရဲ႕ ထိပ္ဖ်ားကို လ်ာနဲ႕ ယက္ေနသည္ .တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ၾကီး စိုက္၀င္ေနတာ သူ ေတြ႕လိက ု ္ရ သည္ . .ႏွေခါင္းသာ မပါရင္ .” ..လီးစုတ္ေပးေနပါလား . . . .. .သူလက္ထပ္မယ္ၾကံရြယထ ္ ားတဲ႕ခ်စ္သူကို. ..။ ဒီထက္ပိုဆိုးတာက ေလးေလး ၿမင္႕ သည္ ပယ္ရီရွိန္ ကိုအေပၚကတက္လိုးေပးေနတာကိုပါ ၿမင္လိုက္ရတာပါဘဲ ။ နိုင္ငံၿခား သြားရဖို႕ သူမ ကိုယတ ္ ိုင္ကပင္ ေပးလိုးလိက ု ္တဲ႕ သေဘာပါလား ... . ဘုရား .ဘက္ေတာ္သားေတြ က အုတ္တတ ံ ိုင္းေလး ဘက္ ထဲကို ပိ႕ု ေတာ႕မွာ ၿဖစ္သည္ .။နိုင္ငံၿခားပို႕ၿပီး ေရာင္းစားမွာ ၿဖစ္ သည္ . ..။ အို .က်ည္ဆံေတြကုန္သည္အထိဒလ ီ ူယုတ္မာ ရဲ႕ မ်က္ခြက္ထဲ ကို ပစ္ထဲ႕ လိက ု ္ဖို႕ စိတ္ကးူ သည္ .လူယုတ္မာတေကာင္က.သြားၿပီ .။ ေလးေလးၿမင္႕ ရဲ႕ မခ်ိမဆန္႕ ေအာ္သံ က ေက်ာ္ထူးဟန္ ရဲ႕ ရင္ ကို နာက်င္ေစ သည္ .။ အၿမန္ေက်ာ္ ၾကည္႕ေတာ႕ ပယ္ရီရွိန္ သည္ သံုးၾကိမ္ေတာင္ ေလးေလးၿမင္႕ ကို လိုးသည္ ကိုေတြ႕ရ သည္ . . . .မၾကာခင္ဘဲဥပေဒ... . .. .။အင္း . . ။ စိတက ္ ို တည္ၿငိမ္ေအာင္ၾကိဳးစားၿပီး ဗီြဒီယို ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၿပန္ၾကည္႕ သည္ . .။ ပယ္ရီရွိန္ ရဲ႕ စံခ်ိန္မွီ လိင္တန္ၾကီးဟာေလးေလးၿမင္႕ရဲ႕အဂၤါစပ္ထဲ. ... . .. .။ ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း .ပယ္ရီရွိန္ သည္ ေလးေလးၿမင္႕ ကို တက္လးို ေနၿပီ . ဟာ .။ ဟာ.။ နိုင္ငံၿခား ကို အထင္ၾကီးလြန္းၿပီး သူကိုယတ ္ ိုင္ နိုင္ငံၿခား ထြက္ခ်င္လ႕ို လူယုတ္မာကို ယံုစားမိလို႕ ေလးေလးၿမင္႕ ခံသြားရၿပီ .မိန္းမ .မွာ.

. . . . ..။အို .။ ဒီလက ူ လဲ သူ႕ ကို ၾကည္႕ေနပါလား .ေစာင္းငဲ႕ၾကည္႕မိသည္ .. .ခင္မင္ၾကတယ္ .ေဘးခ်င္းယွဥ္ရက္ က ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သမား ရဲ႕ ဒီဇိုင္း ကအရမ္းေဟာ႕တ္တာမို႕.ဒါဘဲ .ဘာေကာင္လဲ ဆိတ ု ာ . .ေရာင္းစားတဲ႕လူကုနက ္ ူးတဲ႕အလုပ္ကို.. . . . . .ေပ်ာ္မယ္ . မ်ိဳးလွိဳင္မွီ တဲ႕ . .။ ၿမတ္စိုးစိုး. .။ သူတို႕ ႏွစ္ေယာက္ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွာ ထင္ရွားတဲ႕ အတြဲတတြဲ ၿဖစ္လာ သည္ .) ( ကိုကိုၾကီးကလဲ . . . . ..တတြဲတြဲ ၿဖစ္ေနပါလား . ။ သည္ မိန္းကေလးေတြ အမ်ားၾကီး ကို တဖက္နိုင္ငံ ကို လိမ္လည္လည ွ ္႕ဖ်ားၿပီးေခၚထုတ္.. .။ ဇီဇ၀ါက လဲ ဒီဇိုင္း သိပ္မိုက္သည္ လိ႕ု နံမည္ၾကီး သူ ဘဲေလ .။ ( မိဇီ .သူကိုယတ ္ ိုင္ ဦးစီးၿပီး လုပ္ဖို႕ နယ္စပ္ကို ေရာက္ေန သည္ .။ သူ႕နံမည္ က .ဘာမွ ပူမေနနဲ႕ . .။သူ႕ ဆိုင္ကယ္ၾကီး က လဲ အေကာင္းစားၾကီး ...နင္ ဟိဆ ု ိုင္ကယ္သမား နဲ႕ ညိေနတာလား .။ ဇီဇ၀ါရွိန္ ကို အကိုၾကီး ပယ္ရီရွိန္ က သတိေပး သည္ .ေအာင္သြယ္ေကာင္းလို႕ ဇီဇ၀ါရွိန္ နဲ႕ မ်ိဳု းလွိဳင္မွီ တြဲၿဖစ္သြားၾက သည္ . .မိဇီ က ဘာလုပ္ရမွာလဲ ဆိုင္ကယ္ေလ်ာက္စီးတယ္ .ၿမတ္စိုးစိုး ရဲ႕ အကို ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း ၿဖစ္ေနရ သည္ . ..။ အခန္းငယ္တခုထဲ ေလွာင္ထားတဲ႕ မိန္းမပ်ိဳေလးမ်ားအနက္ ၾကည္႕ေကာင္းေသာ ခပ္ေခ်ာေခ်ာ မိန္းကေလးတေယာက္ ကို .) လို႕ ဇီဇ၀ါရွိန္ ေၿပာခဲ႕ေပမဲ႕ တကယ္တမ္း လက္ၿမန္ေသာ မ်ိဳးလွိဳင္မွီ က ဇီဇ၀ါ ကို အလြတ္မေပးေပ ။ ဇီဇ၀ါရွိန္ ၀ိုင္မူးေနခ်ိန္ ပယ္ရီရွိန္ .ဇီဇ၀ါရွိန္႕ ကို သူ အတင္းၾကံေလ သည္ ..ရုပ္ကေတာ႕ ေတာ္ေတာ္ေၿဖာင္႕တဲ႕ လူ . .။ ဇီဇ၀ါရွိန္ သြားေလရာ ေနရာတိုင္းကို အရိပ္တခုလို လိုက္ေနတဲ႕ ဒီလူ ဟာ ဇီဇ၀ါရွိန္ ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း . . . .။ သူ .ဘယ္သလ ူ ဲ .ဒါဘဲ .ကားအတူတူစီးတယ္ .ဇီဇ၀ါရွိန္ သည္ မီးနီမိေနတဲ႕ အခ်ိန္မွာ သူမကားနဲ႕.အစား အတူတူ စားတယ္ . . .ပါးမယ္ .။ ခပ္မိုက္မက ို ္ ႏွစ္ေယာက္ ေတြ႕ၾကၿပီ .) ( စံုစမ္း ကိက ု ိုၾကီး .) ( ဒီေကာင္႕အေၾကာင္း ငါ စံုစမ္းအံုးမယ္ ...။ ၿမတ္စိုးစုိး နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဇီဇ၀ါ႕ ကို သူ ခ်ဥ္းကပ္လာ သည္ . .။ အ၀တ္အစားေတြက လဲ တန္ဖိုးၾကီး မွန္း သိသာ သည္ . .နင္ ဘာေတြ ေလ်ာက္လုပ္ေနတာလဲ . .ကိက ု ိုၾကီး . . .. .မိဇီ တို႕ က ရိုးရိုး ခင္တဲ႕ ေဘာ္ဒါေတြပါ .

။ ရီးစား နဲ႕ လိုးတာ က အဆန္းမဟုတ္ .။ ( ဘာလို႕ခြ်တ္ရမွာလဲ .. .။ေရႊစင္သန္႕ ကို သူ အ၀တ္ေတြ ခြ်တ္ခိုင္း သည္ . ...။ ေရႊစင္သန္႕ အားခ်င္းမမွ်လိ႕ု သူတို႕ လုပ္သမွ် ခံေနရသည္ .။ ေက်ာက္ပြင္႕ က .တကမၻာလံုး .။ ပယ္ရီရွိန္ ၾကမ္းၿပီ .အရမ္း ရွက္သြား သည္ . .ေရာင္းစားေသာအခါ ေၾကာ္ၿငာဖို႕ အ၀တ္မပါဘဲ ဓါတ္ပံုရိုက္ရန္ သူ ဆြဲထုတ္ခဲ႕ သည္ .) ( ဟာ. .။ ေရႊစင္သန္႕ ၇ဲ႕ အ၀တ္ေတြ ကို အတင္း ဆြဲခြ်တ္ သည္ ။ သူ႕ တပည္႕မ်ား သေဘာက်ၿပီး လက္ခတ ု ္တီးၿပီး အားေပး သည္ . . .ၿမန္မာ ေအာဆိုကတ ္ ခု ကို သူ ၾကည္႕ေနတာ ေတြ႕လိက ု ္လို႕ ေက်ာက္ပြင္႕ ကို ( ဘာဆန္းလဲကြ .. အင္တာနက္ ၀င္ေနရင္း . .အခုလက္ငင္းမွာဘဲ လည္ၿပီ . .အသဲနာဖို႕ေကာင္း သည္ .) ( ဟာ . .ေဘာ႕စ္ .တပည္႕ၿဖစ္တဲ႕ ေက်ာက္ပြင္႕ က ကြန္ၿပဴတာ မွာ .) ပယ္ရီရွိန္ . ..ဒီမွာၾကည္႕ ေဘာ႕စ္ .. .) လို႕ မေက်မနပ္ ေၿပာလိက ု ္ သည္ .။ ေရႊစင္သန္႕ ငိုေၾကြးေနတာ ကို ပယ္ရီရွိန္ ရယ္ေမာ က သေဘာက်သည္ .ေတြ႕ေတာ႕မည္ .) အခုနေလး ကဘဲ ေရႊစင္သန္႕ ဆိတ ု ဲ႕ ေကာင္မေလ းကို သူ အ၀တ္ေတြ အတင္းခြ်တ္ခဲ႕ သည္ ။ ၀ဋ္ သည္ ေနာက္ဘ၀ တခု မ ေရာက္ခင္. . .ေၿပးလာေခၚ သည္ . ..ၿပန္ စြာသည္ .ဟုတ္ သည္ .) ( ဘာလဲကြ . . . . .ဒါမ်ား ေခၚၿပေနရေသးတယ္ .။ တနိုင္ငံလံုး . . …. .။ သူေနတဲ႕ဟိတ ု ယ္လဲ. . . .. ။ ဗီြဒီယို အဂိက ု ္ခံရတာနဲ႕ အင္တာနက္ မွာ အတင္ခံလက ို ္ရတာ က . .. .။ ဇီဇ၀ါရွိန္ ကို မ်ိဳးလွိဳင္မွီ ဆိုတဲ႕ ေကာင္ က ဖင္ေထာင္ခုိင္းၿပီး တက္လးို ေနတာ ကို သူ ၿမင္လိုက္ရ သည္ . .( ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည္႕ ေဘာ႕စ္ ...ေ၇ာက္ေရာ.ခု ၿဖဳတ္ေနတဲ႕ အတြဲ မွာ ဖင္ကုန္းေပးေနတာ ေဘာ႕စ္ရဲ႕ ညီမ ဇီဇ၀ါရွိန္ .ရွင္ ႏွမခ်င္းမစာနာဘူးလား . .၇ွင္႕ ႏွမ ကို တၿခားလူ က ဒီလို အ၀တ္ခြ်တ္ခိုင္းရင္ ဘယ္လိုေနမလဲ . . .။ တုန္လဳွ ပ္သြား သည္ .။ .။ ေကာင္မေလး နံမည္ က ေ၇ႊစင္သန္႕တဲ႕ . ..) ေရႊစင္သန္႕ က သူ႕ ကို .ဘာမ်ား ေစာက္ေရးၾကီးေနလဲ..ၿမန္ၿမန္ . . ။ ( ဟာ .။ ( ေဘာ႕စ္ . . . ။ ညီမေလး ဇီဇ၀ါရွိန္ .. . .) ေက်ာ္ပြင္႕ ၿပေနတာကို သူ ေၿပးၾကည္႕လိုက္ေတာ႕ ကြန္ၿပဴတာ ေမာ္နီတာ မ်က္ႏွာၿပင္မွာ .လာၾကည္႔ပါ . .

... .။ ( လက္နက္ခ်လိုက္ .အမွဴစစ္ ရံုးတင္ဖို႕ . . ..။ေက်ာက္ပြင္႕ ၾကမ္းေပၚကို ၀ .) နယ္စပ္မွာ လူကုန္ကူးတာကို ႏွိမ္ႏွင္းဖို႕ ဖြဲ႕ထားတဲ႕ အထူး အဖြဲ႕မ်ား က ပယ္ရီ ရွိန္ နဲ႕ အဖြဲ႕ကို ဖမ္းဆီးေနခ်ိန္ မွာ အင္တာနက္ကဖီးတခု က ကြန္ၿပဴတာ မွာ. . … ၿမန္မာေအာဆိုကတ ္ ခုမွာ တင္ထားတဲ႕ ဇီဇ၀ါရွိန္ နဲ႕ မ်ိဳးလွဳို င္မွီ.. ။ ညီမေလး ဇီဇ၀ါ အတြက္ သူ ရင္နာေနသည္ ။ တၿခားမိန္းကေလးေတြ ကို ရက္ရက္စက္စက္ က်င္႕ၾကံ ခဲ႕သလို ဖမ္းၿပီး ေရာင္းစားတဲ႕ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ၿဖစ္တဲ႕ သူ .. . ။ အဲဒါကေတာ႕ . ဇီဇ၀ါ ရဲ႕ ကာမ ကို ရေအာင္ယူေစၿပီး ..အထိနာၿပီ . . ။ အခ်ဳပ္သားေတြ တင္ေဆာင္လာတဲ႕ အခ်ဳပ္ကား အၿပာေရာင္ၾကီး . ..တကယ္ေတာ႕. .သူ.. . သူ႕ ဟိုတယ္ခန္းထဲကို အစိုးရ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးေတြ တၿပံဳၾကီး ေၿပး၀င္လာၾကတာ သူ ေတြ႕လိုက္ရပါ သည္ ..အေသပစ္သတ္မွာ .မင္း ေၿပးဘို႕ မၾကိဳးစားနဲ႕ေတာ႕ .ႏွင္းမိုးသဲ ဆိတ ု ဲ႕ ေမာ္ဒယ္လ္မေလး ကို သီးသန္႕ ဟိတ ု ယ္ခန္းတခုမွာ ေတြ႕ဆံုဖို႕ပါဘဲ .သြားပိ႕ု ေပးဖို႕ ထိုင္၇ာ က ထလိုက္ သည္ .။ သူ႕ ခါးၾကားမွာ ထိုးထားတဲ႕ ၉မမ ပစၥတို ကို ထုတ္ခါ သူ႕ ကို သေရာ္ေတာ္ေတာ္ မထီေလးစား လုပ္ေနသည္ လို႕ ထင္တဲ႕ ေက်ာက္ပြင္႕ ကို ပစ္သတ္ပစ္လိုက္ သည္ . . ..ဗီြဒီယို ရိုက္ကာ အင္တာနက္ ကို တင္ခိုင္းတာ ၿဖစ္ေလ သည္ . .။ ေနာက္ မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းထဲမွာဘဲ ပယ္ရီရွိန္ နဲ႕ အဖြဲ႕ သည္ သူတို.ေငြေပးၿပီးခိုင္းတာကိလ ု ုပ္တဲ႕ေၾကးစားတေယာက္သာ ၿဖစ္ သည္ .။ပယ္ရီရွိန္ ကို သူ လုပ္တဲ႕ မေကာင္းမွဳေတြကို ၿပန္ ခံစားေစဖို႕ သူ သည္ တသက္လးံု စုေဆာင္းခဲ႕တဲ႕ေငြေတြ ပံုေပး ကာ ဇီ ဇ ၀ါ ရွိန္ ကို ရေအာင္လိုက္ခိုင္းၿပီး ငွားထားတဲ႕ ၿခံၾကီးတခုထဲက တိုကက ္ ေလးတခုထဲမွာ .။မ်ိဳးလွိဳင္မွီသည္. .လက္နက္ခ် . .တို႕ လိးု ေနၾကတာ ကို ၾကည္႕ၿပီး ေက်နပ္ေနတဲ႕ ေက်ာ္ထူးဟန္ သည္ သူ႕ ကတိအတိုင္း ...ရန္ကုန္ ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ အခ်ဳပ္ နဲ႕ ေရာက္လာၾကသည္ . ခ်ိ္န္း ထားတာ တခု ရွိေနေသး သည္ . .အေပးအယူ လုပ္ဖို႕ သေဘာတူညီခ်က္ ရၿပီးခဲ႕လို႕ပါဘဲ .။ မ်ိဳးလွိဳင္မွီ ရဲ႕ အေမၾကီး ကို ေငြေပးၿပီး ရင္ ေက်ာ္ထူးဟန္ မွာ လုပ္စရာ . . မ်ိဳးလွဳိ င္မွီ ရဲ႕ အေမအိုၾကီး ကို ေငြေတြ ဂံုနီအတ ိ ္ နဲ႕ တလံုး . .) ( ပယ္ရီရွိန္ .႕.ေထာင္ၾကီး ရဲ႕ . . အဖမ္းခံရတဲ႕ နယ္စပ္ေဒသ ကေနၿပီး . .။ လြန္ခဲ႕တဲ႕ ၃ရက္ေလာက္ က သူ သည္ ႏွင္းမိုးသဲဆီ ကို ပယ္ရီရွိန္ နဲ႕ ႏွင္းမိုးသဲ လိုးေနၾကတဲ႕ ဗီဒီယို ဖိုင္ေတြကို ပို႕ၿပီး .ဘယ္ေကာင္႕လက္ခ်က္လဲ မသိဘူး .

နံမည္ . .. .) ေနာက္တေယာက္ . .။ လူ စစ္ တဲ႕ အခါ နံမည္ ကို ေမးတဲ႕ အခ်ိန္ အခ်ဳပ္သား က အေဖ ရဲ႕ နံမည္ ကို ေၿဖၾကရ သည္ .) ( လုယက္မဳွ ..။ ( နံမည္ . . . .. .) ( အမွဳ . .) ( ဘာမွဳ လဲ . .အေရွ႕ ကို ထိုးဆိက ု ္လာ သည္ . ..တန္းစီမယ္ .) ( အေဖ . ။ ခပ္နိမ္႕နိမ္႕ ေထာင္ဘူး၀ က အ၀င္ေပါက္ က ငံု႕ၿပီး ၀င္လာတဲ႕ အခ်ဳပ္သားေတြ ကို ေထာင္ ၀င္၀င္ၿခင္း လူ စစ္ဖို႕(ပံုစံထိုင္..။ အခ်ဳပ္ကားနဲ႕ အတူ လိုက္ပါလာတဲ႕ ရဲေတြ က အသံက်ယ္က်ယ္ နဲ႕. . . . . .) ( လင္းစိန္ .ေဆာင္႕ေၾကာင္႕ထိုင္ကာ ဒူးေပၚလက္ႏွစ္ဖက္ ဆန္႕ကာ တင္ၾကီး ေခါင္းငံု႕ထားရ သည္ .) ( ေအာင္လင္းထြဋ္ .) . .စင္ေပၚက ေနနိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ကို လိက ု ္ၾကေပမဲ႕ တာ၀န္ေက်ေသာ ၀န္ထမ္းေတြ နဲ႕ သြားတိးု ေနေရာ႕သလားမသိ .) ( ေအာင္ကိုၿမင္႕ . . .)လို႕ေအာ္သံနဲ႕အတူ.။ ( ပယ္ရီရွိန္.) တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ၿပီးသြားၿပီး ပယ္ရီရွိန္အလွည္႕ ေရာက္လာ သည္ . .။ ပယ္ရီရွိန္လို ခ်မ္းသာ တဲ႕ သူေဌးသား တေယာက္အဖိ႕ု အခုလို ပံုစံ ထိုင္ရၿခင္း သည္ သူ႕ ကို ႏွိမ္ခ်လိုကသ ္ လိုပါဘဲ . .။ ဘယ္လိုမွ လိုက္ လိ႕ု မရၾကေပ .) ( လိမ္လည္မွဳ .) ( ညိဳ၀င္းေအာင္ . .. . .. .) ( အေဖ . . ။ ( နံမည္ . ..( ကဲ ဆင္းမယ္ .အားလံုး. .။ ဒီလို မခံရေလေအာင္ သူ႕ တပည္႕ေတြ က ေငြေပးၿပီး ေထာင္ထဲမွာလဲ .. ..) နဲ႕ ေၿပာေနသလို ေထာင္ဘူး၀ က အက်ဥ္းဦးစီးဌာန က ေထာင္အမွဳထမ္းေတြက လဲ ၀င္လာမဲ႕ အခ်ဳပ္သားေတြ ကို စနစ္တက် စာရင္းလုပ္ဖို႕ ၿပင္ဆင္ေနၾကသည္ .နံမည္ .

) လို႕ မ်က္ႏွာထား မာမာ နဲ႕ ေၿပာသည္ .။ ပယ္ရီ ရွိန္ မသိတာ က ေထာင္ဘးူ ၀မွာ သူတို႕ ပံုစံထိုင္ ေနခ်ိန္ မလွမ္းမကမ္း က အရပ္၀တ္ နဲ႕ လူတေယာက္ ရပ္ၾကည္႕ေနၿပီး ထို လူ ဟာ .) သူ႕ ဇက္ပိုး ကို ေၿဖာင္းကနဲ ရိုက္တာ ခံလက ို ္ရ ၿပီး. . လက္သးီ ေတြ ဒလစပ္ သူ႕ မ်က္ႏ်ာ နဲ႕ ဇက္ပိုး ကို တဖုန္းဖုန္း က်ေရာက္လာ သည္ .. .။ အခန္းၾကီးတခုထဲကို တန္းစီ ၀င္ရ ၿပီး အ၀တ္ေတြ အားလံုး ခြ်တ္ကာ ေထာင္အ၀တ္ ကို ၀တ္ၾကရ ၿပန္ သည္ . ။ ၀ါတာတာ ဖ်ဥ္ၾကမ္း အၿဖဴေရာင္ အက်ၤ ီ .. .( ဒါ ေထာင္ကြ .) လို႕ ေအာ္ေငါက္တာ . ..သူ႕ ကို ကင္မရာမ်ား နဲ႕ . .ေပ်ာ္ပြဲစားလာတာ မဟုတဘ ္ ူး .ဒါ ေထာင္ကြ .မွတ္ပလား . ။ ( ဘာမွဳ လဲ .။ပါးစပ္ထဲ ..။ ကိယ ု ္လံုးတီး ၿဖစ္ေနေသာ သူတ႕ို ကို ပါးစပ္ဟခိုင္း သလို ဖင္ကုန္းၿပရ သည္ . . ေရာင္းစားခ်င္တဲ႕ေကာင္ . .. .မင္းအေမလင္ ရဲ႕အိမ္မဟုတဘ ္ ူး .. .။ ( လုပ္စရာ ရွားလိ႕ု မိန္းကေလးေတြ ကို ဖ်က္ဆးီ ခ်င္တဲ႕ ေကာင္ . ၿခံေစာင္႕ေတာင္ ဒါမ်ိဳး ၀တ္မွာမဟုတဘ ္ ူး . . . . ခံလိုက္ရသည္ ။ ပယ္ရီရွိန္ သည္ သူ႕ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဆရာၾကီးတဆူ မို႕ သူက ကို ခုလို ရိုကလ ္ ိုက္ေသာ အခါ ရိုကသ ္ ူ ကို ဆတ္ကနဲ ေမာ႕ၾကည္႕လိုက္မိသည္ .ဖင္ထဲ ဘာမွ ထည္႕မလာဘူး ဆိုတာ ၿပရတာ ၿဖစ္မည္ . .) ေၿဖာင္းကနဲ နရင္းအုပ္တာ ခံလိုက္၇ ၿပန္ သည္ . .. .။ သူ႕အိမ္ က .။ ေထာင္၀တ္စံု ကို မ၀တ္လဘ ို ဲ တြန႕္ ဆုတ္ေနေသာ သူ႕ ကို ေထာင္အမွဳထမ္း က .( ဦး ပြင္႕ရွိန္ . . ( ဒါမ်ိဳး မ၀တ္ခ်င္ရင္ .နဲ႕ လံုခ်ည္ ကို ၾကည္႔ၿပီး ပယ္ရီရွိန္ ေၿခာက္ၿခားေနသည္ . . . . .) သူ ၿပန္လုပ္ရင္ ၀ိုင္းေဆာ္ဖို႕ ကာကီ၀တ္ေတြ ၀ိုင္းအံု လာ သည္ .လက္၀ါး .) ဘံုးကနဲ သူ႕ ေက်ာ ကို ေဆာင္႕ကန္ခံလိုက္ရသလို . ။ ( ေခြးသူေတာင္းစား . .) တဲ႕ .. .အဘ အမည္ ကိုေရွ႕က ဦးတပ္ေၿပာစရာ မလိုဘူး . . .နာခ်င္သလား .။ ( ေထာင္အ၀င္မွာ ဦးက်ိဳးေအာင္ ပံုစံေပးထားမွ . .. . .. .ဘာၾကည္႕တာလဲ ..) ( လူကုန္ကူး .ဥပေဒကို မခ်ိဳးေဖါက္နဲ႕ေပါ႕ .

. . .ၿပန္ထြက္လာဘူးတာဘဲ . ခိုင္းရင္လုပ္ .. .သူ႕ကို ဘာေကာင္မွန္းသိပံုမေပၚ ... . ၾကားလား .ဒီေကာင္႕ကို ၀ိုင္းခ်ဳပ္ၾကစမ္းကြာ . . .) လြန္းခိုင္ က သူ႕ ခါး၀တ္ ေထာင္လံုခ်ည္စုတ္ေလး ကို ခြ်တ္ခ်လိုက္ သည္ .။ ( ေအာ္ .အသားကလဲ ၿဖဴၿဖဴေဖြးေဖြး . .က်ေနာ္တ႕ို တာ၀န္ထားပါ . . . .) ( ငါက ဒီအေဆာင္မွာ လူၾကီး ... . .မင္းၾကည္႕ရတာ ၿဖဴၿဖဴ သန္႕သန္႕ နဲ႕ . .။ ( အိုးစားဖြဲ႕တယ္ဆတ ို ာ ဖင္လိုးတာကို ေၿပာတာကြ .ကဲ .။ ပိန္ေသး က ( စိတ္ခ်ပါ ဆရာ .။ ဒီလူမိုက္ ကို သူ နဲ႕ မတန္တဲ႕ ပံုမ်ိဳးနဲ႕ ေနေနသည္ .။ သူ႕ တပည္႕ေတြ အမ်ားၾကီး ေထာင္ထဲ ၀င္ဘးူ . ( အိုးစားဖြဲ႕တယ္ ) ဆိတ ု ဲ႕စကား ၾကားဘူးလား .ပယ္ရီရွိန္ .လြန္းခိုင္ .။ ပယ္ရီရွိန္ ဆီ ကို လူမက ို ္ပံုစံ လူထြားၾကီးတေယာက္ ကပ္လာ သည္ .) . . . . .ခံမေၿပာနဲ႕ ပါးရိုက္ခံရမယ္ . . . . . ။ တုတ္ၿပီး ရွည္တဲ႕ လိင္တန္ မဲမဲၾကီး က ေငါေငါၾကီး . ။ ( ေဟ႕ေကာင္.ေဟ႕ေကာင္ေတြ .။ ပယ္ရီရွိန္ လဲ ေထာင္အတြင္း က အေဆာင္ဆီကို ၀င္သြားေရာ ေက်ာ္ထးူ ဟန္ ဟာ သူ႕ ကို ေဖါက္ထြင္းပညာေတြ သင္ေပးခဲ႕တဲ႕ ေဖါက္ထြင္း၀ိဇၨာ ပိန္ေသး ကို တီးတိုး မွာၾကားေနေပ သည္ . .။ ဘာမွ ၿပန္မေၿပာ . . . ငါ႕စကား နာခံရမယ္ .မိန္းမ ဖင္လဘ ို ဲ ေတာ္ေတာ္မိုကတ ္ ယ္ .သိပ္ ရုန္းကန္မေနနဲ႕ .) လို႕ ၿပန္ေၿပာေနေပ သည္ .အရာရွိ ေက်ာ္ထူးဟန္ ဆိတ ု ာကိုပါဘဲ .။ ဒုစရိုက္ေလာက မွာ ဘုရင္တဆူလို ၿဖစ္ခဲ႕တဲ႕ ပယ္ရီရွိန္ သည္ လာေၿပာတဲ႕ လူမိုက္ ကို ေၾကာက္ပံု မၿပ .။ လိင္တန္ၾကီး မွာ ဘုလံုးေလးေတြ က အမ်ားၾကီး ၿပြတ္ေနသည္ .မင္း က ဒီလို လား .အိုးစားဖြဲ႕တယ္ဆိုတာ ဘာလဲဆတ ို ာ ၿပရေအာင္ . .မင္း အၿပင္ေလာကတံုး က ေထာင္ထဲမွာ . . . .မင္း ကာတစ္ကလဲ .မင္းက ဒီေန႕ေရာက္တဲ႕ လူသစ္လား .မင္း .ေန႕နဲ႕ ည ေစာင္႕ၾကည္႕ခဲ႕တဲ႕ ..ငါ႕နံမည္ . ။ လြန္းခိုင္ ဆိတ ု ဲ႕ လူမိုက္ က သူ႕ ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည္႕သည္ .) ( ဟုတ္တယ္ ... .) မၾကားဘူးဘဲ ေနမလား . ..မာလွခ်ည္လား .ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး ခံရင္ လူ ပို သက္သာတယ္ .. ငါတိ႕ု က ႏွစ္ၾကီးသမားေတြ . .. .။ ( ေဟ႕ . .) ဟား . .ဘာမွ မေၿဖ . .မိန္းမ မလိးု ရတာ ၾကာလွၿပီ . . ..

.. ) ပယ္ရီရွိန္ ရဲ႕ စူးစူး၀ါး၀ါး ေအာ္လက ို ္သံ က ရုတ္တရက္ ထြက္လာေပမဲ႕ ႏွစ္ၾကီးသမား လူၾကမ္းၾကီးတေယာက္ ရဲ႕ လက္ေခ်ာင္းေတြ က သူ႕ လည္ပင္းကို ဖ်စ္ညွစ္ ဆုတ္ကိုင္ထားလိုကတ ္ ာေၾကာင္႕ သူ႕ အသံ တိမ္၀င္ ေပ်ာက္ကြယသ ္ ြားေလ သည္ . .ကယ္ၾကပါ .. ။ ၿပီးၿပီ .မတရား က်င္႕ေနတယ္ .( ကယ္ၾကပါ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful