You are on page 1of 1

Antifaistika burleska

Naziv: Mein Kampf (Moja borba) Autor: Svetislav Basara Izdava: Laguna Velikim delom je autobiografska, politika i kulturoloka, s tim to je predznak ovoga Mein Kampf-a suprotan onom Hitlerovom. Ovaj Mein Kampf govori o narastajuem faizmu u svetu, o nacizmu, o nepuakom, antipuakom... to nita nije smeno, tako je poelo, a za deset godina emo zavriti u koncentracionim logorima, videete tako je Basara okarakterisao ovaj roman. Radnja se odvija u savremenom Beogradu, u bolnici, na odeljenju neurologije. Glavni lik, pisac Kramberger, koji po svemu odgovara biografskim detaljima samog Basare, dospeva u bolnicu zbog discus cherniare, gde upznaje Aprcovida, najduhovnijeg oveka koga je upoznao u svom ivotu. Kroz razgovore pisca i Aprcovida radnja se preplide sa prolodu i predvianjima jedva postojee bududnosti. Pored njih dvojice, u sobi broj etiri nalaze se i trojica logiranih i nepokretnik pacijenata, kao i izvesni Drempetid. Zdrav kao dren, Drempetid prosto odbija da napusti bolnicu i odrekne se besplatnog smetaja, hrane i kablovske televizije. Bavedi se uglavnom politikim temama, ali ne zapostavljajudi ni metafiziku, teologiju i svakodnevni ivot, Basara na jedan duhovit i ironian nain najotrije kritikuje dravno ureenje i celokupnu stvarnost srpskog naroda. Govori o irenju faizma koji je, kako tvrdi, samo naizgled nestao, a u stvari je rasprostranjeniji nego ikada. Samo je veto maskiran nazivom demokratija. Basarino otro pero nije zaobilo ni mnoge velikane i politiare. Od Vuka Karadida, preko Tita do Dobrice osica, koga naziva Velikim Sotonom i Vojislava Kotunice (doktor Mengele pravnih nauka), niko nije poteen kritike. ak je i prema samom sebi pisac kritiki nastrojen. Roman je ispisan sav u jednom pasusu, i predstavlja svojevrsnu kontraknjigu slavnoj predhodnici, istoimenoj knjizi Adolfa Hitlera. Ljubica Krstid