You are on page 1of 51

~

{5tPtc:_.3lIit
~

"'~ tI~" til1'f

JOi1Ci1 1'1 I ~.
~ ~~~

~

\3Wft

'"'W ~i~,,-~i""'·'lp{~ ~ '''4i~q ~~, or( ~25

~

110/ ~~1
© ~

>1Cfi1~F1 1 -;of. >1Cfi1~TCfi~

i

;r[l1 ~ ;r[l1 ~ ~ ~

: :

%'"flcfl ~
/I~ "

~

>r1fUT

(~\3lR, ~

~

~

cfiT n~RTB)

q)f ~

\31v:w:1

: ~'(
~ ~

~~1
~ ~

WT11
~, - 110025 ~i3lT

"flR,

.

'~

:~.~.~~
1181, iSI~~IiI(I"1, ~-6

: 1994 : 8.00

2000

~
~ ~ ~ ~ ~ 1~ ~11t?~H?H'i«~O

qRi4~
1923

to coT ~
fm:rr ~
~ ~~

q]Wl9>< CflZTI,
"ClK ~ ~

~o) ~ ~

~ I~

c:€t fm:rr Ma1ur ct ~ ~

'~~1T\31Wf~'

-:iR

'Ilitl€lI§Sl ~' ~

~~ ~

c:€t I
~ TJq I
I

m 1944-48 to "('fq)~&I~;q1
~
~ I~ 1942

CfiWr ~ '~~1T\31Wf~' ~~II&\i1&i9><

~ Bcrr B- i3WfTT ~ "ClK ~ ~ ~ q~

B- ~

to ~ \ifI1T\31(1' ctt'~ ~FT' (ft@&CbI< ~) ct ~ 197 2-1981 to "('fq) \i111T\31<f ~ fR it Bfuq 1ft ~
~ ~ ~

to ~ \i111T\31<f

~

q.:rr

'~' fW:rr

~~ct\R~~ (ir{) coT \ilTft ~,
leT if)QCbI(il ~
~ ~

~

~

fR ctt tlq8'ldl mur ctt I 1948
~
I

~ I ct

~ ~ colfZ ct ~!lWT qmr ~ I ~ -w::R 'I1fl1UT i3fR- ~r.mB- ~ ~ ct 11Tlf coT ~~TR1 ~ t I ct qqrn B- 0fR.rcli ~ ct ~ t I ~ ~ ct i3lfuft:n ¢ ~ tIT 1ftiRiR Wfo/f ~ ~ ~co1R ctt~~, \i1T m ft41qRd ~ I tr4T ct Q~"iltliCb ~ ~~ ctt fcl"~TqQfu ~. I ~ &-.if ~ \RctT ~ ~ ~ <)

~:- ~~frrt, i3fR- ~~~,
~(~
~

~i3fR-t~1'4Rfl, ~~~ ~ '~
ct ~ ~, ~
~
-nIT I ~

~~~~~,~ ~' (~),
ct ~

~)
4T5r ~

tnt ~
qct
'~

~J •
I
ftlljOqlt£lCb ~ ~ ~

ct &-.if ~ tT~,

~
~
~

(1(1iIPiCb

~ 1ft ~ ffit ~ I '~ ~ ~lt~ ~ ~ fcl"-'U-~ ~ ~
~~, ct ~ ~
~ ~ 3~
COT

t];~1fCl"«f' ~

eM'
~

ctt Bu:n- ~ ~ ct ~ij=fR ctt
g>rij=fR' ~ ~

(&r) '~ fV1@~~1

1993

to

C!)l11 Cf){" ~

I~

'Brit

COT ~ ~
Tfql

~

m~

coT ~

~
3

\3""iCOT ~

I

(t~r.rr~ Brf ~ ~

~ 1)

3

S

~-~
~

c6T~

t fuTQ: wnuT

7

37

~~c6T~~

4S

~m ~ ~ t I~ mCOlfq){~t

~

~-J:fRCf

~

COlf c6T fCld'.llCiI ~ JtR ~ I~
;;{q) ~

q){

W

COlf-fCld'.llCiIt ~
tgrf

tR 11RCf~ q){ ~

m

~ "ff <:fT CiT

<:fT~~COlfI

~~1f~m~~m~t

C01TI t ~-~

f.1t:rifffl

f

coT ~ swrr

C01TI COT ~\i'fT1:plT

~~~~~JtR~~IId<'.b~tIi~~~t

~

~

c6T ~

~

JtR gl<'.brtitli ~

I

~ tt CI'6 ~
CI'6 BGr Wf§

t. ~ ~
~
\3llCr~~

11RCf~ 4<'i1"1~

c6T ~
~
Wf§

~

I qif

WIT. \ill ~~.
q){ ~

~

~~
qlfTC1T

rn-rl CiT ~

~ tR~ ~

~~

t fcl> ~

Qn11<'.bq<llIoICiIt;::rr:r

JtR 4@1I'""1ClIC: 4TO ~ COT t tllJOj\ijfq

t. ~ ~
fil*"fq

~m
~ ~ JtR

41<t1~Fcb<'.b ~ JtR~

c6T ~ tI

~~~t,
COT ~

fcAT~TfWT~ ~ c6T ~
~ COlfcotrrr.

m~

oo;rrrmt JtR~
t JtR ~ t I~

~

t I~

"ff

l1FfCf-

~~

~. ~ m tffim~~ Jl tt~ ~c6T~~

~

\ill ~

Pcrcrfuf

m JtR ~
COlf cotrrr

m Jl \ill fJrrRr
tgrf

qfturrq-~,

m

Jl ~

tt ~

~"<'.btrrr

i31l ~

<'.b'if'jtll< ~

qRolili1 COT Bl11'1T t I ~~"j'q<:J-PcnfR
~

CfR""'""ITtWTr

I Q<(11<'.b4<llIOICiI11RCf-~Jl~~"j'q<:J~~ti3fR~~~
~ 11RCf-~

11RCf~ 'H ~ 11RCf t ~

c6T "{m ~

Jl Gl'"'1'"Cl"ffi" COTC!ffi 11RCf-~ ~~

rnrr

c6T fmn ~
tI
-qQ

~~"j'q<:J-tAm i31~ >n<:r: 'H ~

4 <trlt<'.bi4'j<SlCitt COT I 3jqRE?lq qfturrq t fcl> ~

WIfu
CfR""'""IT

t~

13m: ~

m c6T ~

~ tI

w«IT t ~ ~ ~ "ff ¥WI" ~ f I t fcl> @TIT Jl Q<(i11<'.b4<I~oiC1l cqrq.:n- tlGr c6T
5

fcI;wu

i3tm<:j"q)

~~~~~q-{~.{f~~t~~

~~~~~~~~ctt~:n~~ '~' t ~ ~ 3T~iT COT ~

~m~ m ~ ~ 3fCI"R~ ~
wnuIT ~ ~ ~
~

~ COT ~

'~i3fR ~ w:fIUT' m m tl ~ ~
~, ~, ~,

~~~~~1m~gR"~i3fR~t~~~~

~

~
~

COT~, f4&('1P3\o

~~~~~~nq~~~~~
~ ~ ~ COT~ ~ 4 {tri'tC64 {1<:I0lctl

~t1ltb4q), ~,

t Fcr~~ mwr fcm:rr t I ~
3T~-~ ~ ,iFH11'1IROl ~,

c6T ~

fcm:rr t I ~ cor iK4' WIT
COT -q("'
~

I~

o\RTffi ~
!

to{l1"

t~

ifRrrRT ~
~

cot 't1(il1'1ctl

cot I ~

1.7.1994 ~o

6

~tco r£t ~'TI1l1T~
~ ({~~) ~ ~o

r.5T~ ~
(~) {~CRctt

'effi1J1T0fl-c=ft& tt B ~ 1=f~

(~~Cl~·)

, I

'effi1J1T t

~
~lfur

t, ~
o o o o o o o

ctt

~-'tffi1JTT

~

Fcl~'tcrill0lT ~ lJUll err

B ~ it ~:-

{~CR~~~tl {~CRCfil1l {~CR~·~I {~CRBcf~~ {~CR"w.T
~ ~
Cf)[ ~ ~

ClTffi

tI

tI
ClTffi ~ ~ ~

M cmrrr t I

{~CR~~TI~~~tl {~CR~ ~
Cf)[ ~
~1ffiCl)

~
~

(l}omltl)
QI(iJ"1Chctl Q!.I) ~

tI
t
I~ ~

{~CRFcl~ ~
lfFjq

Cf)[ ~ ~~

m~
~

lfFjq

t

I~

COT ~

~~~ "d-~ ~
~ ~

t fco ~ {~CRCf)[ ~ ~ fm:ii tffi t rtf ~ {~CRCf)[ ~
Cf)[

Fcl~ ~ t 0fR ~ ~ ~~ t~
~ ~ ~

~q

B {~CR~~~T
~ ~~

t:fIm cot I~
~

\3jQ"1I~III, ~

~

mrn I

~

m~
ctt

~

Itt ~

!

\JlCR. ~ (qr~,
7

~

~~)

~cofr,

~
~

~~~fct<n~wm~t~rit~1 t fct ~ ~ w=r (~mt wirG") B
q)[ ~

qq ~

I"

-¥i31R-2:21

~~ m
0iCl$1ICbIR4!

fct ~
q)[ ~

\3l~T ~

Cfl«fT

t fct

~~CR"

t~ ~

tF' ¥i31R

rit~?;
q)[

"HIT ~

rit g;n:C6R ~ I W: ~B, \r1T¥i31R ~tTdW: ~ \31TtlR t, ~~CR" tT ~~~iffi q)[ quR ~ ~
qft-arrq ~
0i 1$1ICbIR4!

t fct ~

fct<nT]"ql t :-

"w >r~im ~
(QIWiCbctl, Q<q<~lll<,

t ~ t, \r1T-mt
~,

~

q)[ '~'

mfctq) t I ~~TM ~

~t,\3tf~"C6l~t,
'1:l~'If?j~'1' ~~
\31fC;TTT
I

~~~~~'I"
-"W<"i31R-l:1-3

~

t fct ~ ~m~

\3fRT ~

~

~

~

\1fGf ~

~
~

~

~

rit ~ ~ "C6l fTwtTTT I \3tf~ fu-mq ~, ~ ~ rit ~ coB t -mt \}~ ~~CR" t m~ B I \3tf

\tI1$1ICblfl '~'

~

~

0iq$1ICblfl

~

t ~ ~ (~)

rn

B5Rif~: *0 ~ (~tT) ~ Brn ~ ~<Iillfl ~I3WTB, ~~~~T~~~\ifRt~~ \ffiB ~ ~ ~ ~r I ~ ~ cp:rr ~ fct cp:rr t ~ ~ \ifR "C6l ~! wl cp:rr ~ fct cp:rr t ~~\ifRq)f~! ~~~~fctm~t~ ~';:fCR~~\3tf~~~~"ffffT~ t mv B ~ I" -"W<"0iR-81:13-19 "~

m (~ ~)
I

~

~\ifR"C6l ~ - ~

irnT t -~

~

~~

mm- B ~,
8

fct

¥i31R.

tT ~

B~

~~

t~~

~ \3lR CffiTlT ~ '~'

~

'~m~~' ~ -&-rr I ~
q)[ ~~, ~

t, ~

qr;:r
"~

JfR ~ ~ t ~ r:wR CffiilT ~ ~m~ JfR ~ rtf ~ ~~, ~ ~m ~ -~ JfR q-fun - ~ % 1\3111:
~
q)[ ~

~

JfR ~ it- ~ ~ ~
~ ~ ~

~

~~

~
CffiilT

~ ~

:I"

fctm, ~

q-fu:rr ~ Fco W1 ~ ~

~

- tt - ~

~~
I ~wt~~

t

-~i3lR-67:2
"~v:ftcTcit~q)[~~t

~

'@Ql'i(1'

it- ~'qCOT~~,
~ ~

tt q:qr fWrr Tr:IT
(;ffi

if ~

ill (13B~) ~~ ~ ~ TT<1T, ill ARia ~
-~i3lR-3:185

~ t Fc& ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ CfillTI q)[ ~ ~ qt CfITlIT q)[ ~-~ ~ ~ fi:wmT I ~~, Q;m ~ mort JfR Q;m ~ iRrr t Fco ~ ~ cit ~ cwit it- ~ it ~ ~ r.r>tit tt ~-~ rr.-rr ~ t, ct vWr rtf ~ ~wrlcoT31T it- qre ~ ~ ~ ~ ~ I ct ~<:rqfC.o 0lfLllimi q)[ fucoR ~ ~ ~ ~: W it- ~ nco "IT qfqR ~, ~ ~-tt ~m, ~ JfR 5><lillfl ~ 'Ii<" liYi ~ & ~I
~i3lR
q)[ C[qR

tt ~ ~

~ cit ~

~ ~'*
~
cp:r. 0lfLllill<, B'ffi

~,~,~,

fm1T~~~~-~crWffq-{~q~
I~ ~ ~

it- ~

if BYlT ill cp:n fl:Rrcft
COT cp:n ~

I

ct ~
~

'Ii<" it~T ~

t ~ ~ ~I ~B ~
Q;m % Ft ~, _,
~,~'I(1IAQ(1

t?

4RICbnl ~
qci ~
~~
~~

0fR
\3TR

q~

m t ? ~~~
~ -~

~

t~
~
q)f(!Jf ~

~ <:f~

Cffiill

coT{ Clff$ ~

'if' ~ ~
~

I ffi cp:n ~

t Fc& <:rif ~

~
q)[ ~

I3ltR
~

;pffi
~

t ~ <:Jit q)[
q)[ ~

%~
fLlG2!Cfi<OI

t ?~ ~

9

coT~~qci~if>~~~~\if[~till~~Gffil ~ t c#t ~ ~ ~ LfR c#t ~ ;nff, ~ co4 COT~ c#t ~ t! 7.:fif ~ czffifi c#t trftm m t ~ fClqiflqj ~ GbR>'iI~qj "ffm 'l1l1IfCl(l1lfi ~ trftm if> ~ >1~~ f I ~qr c#t ~~, co4 tQ fl1ffi i3W-0T~T t, ~ ~ • coTt~CR" if>~ ~ "iRT ~ ~

m

~

~

COT~

t.=rr t I
coT~ COT l1'ifT ~ t ~ ~ (~if) ~ zyn ~ c#t trftml3ff # ~ f ~ Wi ~ qR if> f&m:) ~ tt ~ ~ \if[~ I"
-~i3lR-21:35
~ (~

"~~

wt ~ ~
BGf

(~COT

"\R{ ~

if> ~)

q(l120Gb{ ~

fTrmT

if>w:rif~,

"ffTfct&t~~~~~ I ill~ q)1Jf 'q"(" ~ ~ c#t M, ~ ~ ~ WTT~ ~ q)1Jf 'q"(" ~ ~ c#t M, ~ -;ffi ~ WTT I" -~i3lR-99:6-7
qif fctm coT~

~~, 011Y'P""Ilql \if[mt~fctmc#t~-

~ ~ \ifR-~ if>~ if> zm $1~lWT-fcwTrn, if>&m, ~ ~ ~mn,R-~ ~ "fi"'ffi" if>&m trftm ffi \if[ m tim co4-~ t ~ trfu1r-~ ~ ttCOT ~ ~ qfturrq t c#t qif ~ ~~, zyn I1l'if ~ 0l1l'W ~ t mer ~ ~ zyn if> COT"{UT "ffm ~ ~ ~GuT ~~ f ~ ~ coTWt ~t fct ~;;IT ~ ~ i3fCAT ~ ~ ijffiif> ~ ~ if ~!ITGUS ~I
"\3~

(J:t ~

# ill;;IT ~ ~
~ \31~I€IIR£l1

(Wi) ~
qAt ~

&t ~ ~ # m- m I ~ cT ill &t ~ qAt ~ \rfTQ;rr, ;;IT ~
10

~ ~:m ~ if> f&m; qq> 01TlT

!)~,

~~

~

t

wrn- '~'
q)(" ~

c#t ~
tt,

I ~~~

~

q)(" ~

t, ;;IT~ (tZffi1 if> ;nt)
~~

ikm

~ ~~ TWcoT'tflsrWn-1 ~~tT~t~ ~!
ffiQ; ~ ~
~ ~

~tt~
(~fu-q-fu-r)

t ~ ~-~q
~&rr~

~

~
~ ~

(~~

m I"
cit~~COTzmTq~~~,

f.:l ffi a 11

HRia~ crrT ~
CffiTif
Cfil 1:fWf \31TCOR~

~

I)

-.Nt

-~0lR-18:29-30

<:rtf -.Nt ~ ~ ~

II ~ ffirif

cit ~

~

~

W ffirif
~m'EA"

~~~ll,

mf?mf~~~~~~~~t,~.coT~
(;f[ ~

COT crrT

~

i31~

'jH=<:b1(

(;f[

GUS ~
\3~~~~~~

~
Tf"C!; ~

\1fT BCOffi

I~

tW.c:6T~~~(itqR?lol
~ ~-_ trITrT ~-~ ~

~ 00 GR

~

m-m

~~ ~ ~ coT ~ ~ ffirif ~ ~ ~ .wnum ~ (itqR?I q.:ffi WT, tW. coT ~
cp:rr ~ ~

~ ~(fIqCbI(fl "ffCb" Blf?m ~ II i31fCT

? ~-~-Gf9T ~

(itqR?lol ~ ~ Cfil t I fucw ~ _
tIT~~~~Tf"C!;~~~~~ qRoWI~(Ciq

~wrr ~ ~
ffirif c:6T ~ ~

~.qr
~

~~

i31fCT

~

"ffiq

m t, qr; ~

WIT I' <:rtt ~"ffi'IT

I~

i31lt~T~ ~
~

ffirif

~.1fu"
~ Jfm ~

trITrT ~1\J"l'1"IRlCb ~
~ ~

¢~1T Cfil MCbR cp:rr

it Tf"C!;I ~ ~ ill ~

" "ffiiTI~ ?~"ffiiTIm~,~~~~~~~~~1
\}ftRr4T Cfil ~

~m\3lT \1fTffi, ill i31N ~

t, mz ~ .qt -w:AT ~ ~~ ~ q){.~ t, ~ ~ ~ ~ m t ~ ~ qftqffi r.oT ~-~ q){ ~ t f4> ~ mzt-m ~ II fctm ~ ~ ~ COT~ ~ ~ \1fT ~ I cll{:d€!Cbol~ t ~ 'jH=<:bI< ~ 'cis - ~ ~ ~ i3"ffitq ~~~ mc:Rt c:6T~~~ t, ~ mm- ~ ~ ~ t I tt, ~ c5T ~ ~ t ~ 'i3WtT *ffi ~ ~ .qr a;rrqq) t ~ qif <jH=<'.b1 ~ ~ ~ < mit ~ ~ r.oT oo-BCfGT m- CfI'ffi- ~1T!f:Rf
11

~~m·1
~
~

~ ~ ~ B~ ~ I fcln:lT aWn cot ~ tl1:.:qfh('11~ if ~ if \ill 'l{r I3'ffl1 o/4T~ rwr BCf)ffi t, ~ i31IFt m~ ~ 'i\cW'l~tl q}[ ~ ~ ~Tf(11 t I t:r-=f-~ ~ ffffi cot tT ~ I
~ ~ ~

~m0~~~\3l~~~~~,\lfGf~m~iY1..y~IZl
q}[ ~

\i1qI'SI~tl

q}[

CfilOm:il,% ~

~ ~ I~

~

fcn qcn {~Tl1ffi~ :qR?lql'1 a:rtffi ~ fuTc1; <1\i1TB6Itl'1w@ rtf B-\Ji" m, ciRT 'lffi ~ t I ffffi ~ coR ~ ~ ~ fu";:r ~ i3ffi1ll ~ "<Till rtf "4K B fi ~ t I ~ ~ \i1Till ~ In<qlRld m ~ ~ ~ <:LI1~iftdl~ ~ ~ m~ tT ~ ~ t fcn ~ ~ ~ Cffu:rr cot
~ ~ ~ ~"WIT ~ {~~ ~

t

rtf ~
~ ~. q}[ ~

if ~-~
I

~
~~T,
~ ~,

~~
iY1~~ IZl ~

cot 'FT coR q}[ \ij'"Cff"q \i1qli$la~ rtf ~\3U
f1RCI'"ffi \3ffi" ~

if, ~
~

B~

~~ffffi~_~g<~I<

~~t

eft

I tliQ~~if~
C!)"(" ~

a:rtffi ~

i31IFt ~
~"iRCf)T

cot ~
~

WIT ~ ~ '1fTl'1d ~

0/ ~('q1:q1<1 ~ ~

coR q)[ f.OT<1lT
~~ ~

~.

I

~~t~~! t fcn ~
iY1..y~IZl~

~~d<'1ICfit~~!

~~

Q;m ~

~,~
~ ~

*ffi eft~, ~
~

m m~
fTrt tI
~
q}["WIT

"jNIiS{a~ ~ ~ ~

~ ("tdlR?ldl B
q)[ ~ '~'

~
<:iT ~

~~
"{1~

cmrit ~ ~
~,

~
'q<:1

~I

tT iftTco

qcn~~B~!

m m~
~ ~

'1tf ~

I~

mm, \m'1T tT ~
o/"WIT

~~iflOfj&1coT~*ffi~~ ~ rtf G1~ m0

~w.o

'q(:f ~

\JfR ~~G1~~~~~.qr~~~~tTGf9T
~

~~

tT q7fT ~"Jlq)~

I

ii'l{r 'q(:f ~

w..J \Ji"R
~

~

.~lTCfI- tl itl IRCfi if ~~

~,~ ~ ~ m~ ~

I cT qPci?lI(iiI~ ~
12

t~FR" ~

fficrr rco-m cor ~ m IT-ctT t ~. m-...p.F,f fu~ {,T-mfto 'l11TT-~rnT ~ \WW!T ~ ~T, ~~"1'q<:l ,in ~Ttcn B ~ 01TiTT~ ~ttit ~, ~ Jffi coft~ B ~ .qr ~ ~ dlrm t ~ ~itcfll3m- fu-m ~ iJ~ tIT ij.-fCflT ~ B .qr ~ zqco '19-B ~., fCR ~ % Jffi 'l-jtT B ij...p.F,f ~ ~ it \1lIctT t ~ t~Tl1'-l"~ ~-fB:ill ~~ t:ft?1 B~ ~ Cfi«fT i3fR" ~ ~itco~ -~ t I

~nq)

'q<:l ~

~Ttcn M-gfrm ~ if ~R1.~

;:fqill ~

fii~ \~ ~

B ~ t ~ -qtt CfiT~ t fct ~';p:rr ~ ~ co..qr f-rfi~ ~ ~~ in BT~( o "*rill B ~~T 1tf \3O"T~ I ~ COl~ t fct nftGT ~ ~ ~~.:rrtl'd 14t~ a:rfi=p ~ ~1ffi=1~ ~ ~ m~ i31IFIT ~ ~ ~ ~t, t.l;::r-~B~~m~~~mfittrritt I ~~ dlrAt \i'fR, ~, ~ Jffi Bffi ~ fu1 ~ q)f 'I-l1i WlT ~ t I ~"etl¥RT ~ ir.:rft ~T'J~ ~~ ~~ mtl wm "etl15Wf ~ io· ~ &R: &% T.rRT ~ ~m ~ t ~ cr ~~-Tf~Cf1~~t I ~~ ~FrtBtCflT"*rill~"«\q ~~ ~ q)f ~ dlq t fct ~ &R: ~:¢ ~ ~ W:rr ~ I ~ ~"SdfT 'IT ~ ? C1lttil?!Gbill '-ffi t fct ~BOR" ~ iil(~ ~ q-m ~ :qr~, ~ '4<:f -3fR" ~Ttcn rit q§€l m;::r it ~ ~ ~ q-~ ~, ~ ;::r~ coT 'q<:l t,;::r"*rill ~ ffFf ~ q)f ~Ttcn ~ ;::rtt Fct-ffi >fGfiR "C.flT
~I
II

~T, \Ill ~

~

(~

~~1R<f ~ m ~ ~) ~ &t FrtBt ~ t ~

~

col

131~

€o" ~

"F.fR" ~ ~

~ qrn

~

&% ~€o"
~ ~

q)f

'I-l1i ~

Wrr I"

-~-31R-2:112

t~CR"
01f1Ollqi{

IOH?~l£Ol ~m ~ TT ~ % fct crt! ~~ t "ff~ €o" M ~ TT €o" ~~TI1I:f B m ~: 1Jffi t I ~
q)f ~

13

~

C5tf

mit ~
m.rr ~
q)f ~

~t
q)f

tfIft ~ fcfi ~
~
~

~

mo t,

I ~~CR R ~ ~

~
~

B t@r-;;r t ~

~

~TT

t~
~~CR ~ ~

vm--~ ~ ~~~ B m ~ ~ ~
TT
q)f GIR-GfIT~

rlrrT ~ ~

~

~ 1f <N

BTm
? ~,

\1fT BCfmTt

m-rrr

~ ill ~

I ~\31A"

1f

"Si3lT t:· ;f ~
~~

"~
~

;f,

m~oT ;f ~
~~, ~

~

~
~~

~ fuqr ~

eft fcfi t I"
CfR"ffi:-

-~\31A"-3:18

q~ 0lftll'cHfi ~
"~ ~~

t ~ GiGl
q( ~

tR

m

com 01ftllill<
i31rqf€IR ~

~ COTfIT

I"

-~\31A"- 50:29

~
~ I" .,,~

~

ffll3RiFT -m, ~

01fqlill< q)f ~

m~
I"

COTfIT:-

"~~~qwffq(i3iftll'ClI<~q)f~~ -~i3fR-3:108 ~ ~ q( ~ ~

CfiBT ~

-~i3i'R-40:31

~ ~"\ifTfd
~ zffi im ~

lR 0lfql'Cll< ~

~"lfI1

q f.1"~1R;nff ~f

I

fiRr tm t, ~ ~ vnfu ~

t~~q(~~~wmtt
qIT (~""{)

"wm ~ (~
~~;f~~
qIT

:lil*IIJ1) ~
~

1f rm--B-~ Wfi ~ \ilffiT 1f ~ ~

B~

~~~~;rsq,

B -&cfffi I vnfWr ~ im ~:-w:r.ft ~ qm- ~ "<t ~ -q it ~ ~ ~~ ~~ ~~ m q)f fcfi im '~' ~ qIT ~ ~ ~
CfR"~, ~

vrr ~

tmlT 1f ~

qif ~ ~

~
14

~

~

~ I"
116-117

-~i3fR-11:

~~CIT rit

\3ffqT'q"R"

q~

~

t~ ~
q~ ~ ~

I31f<'1lqlR<:ll

COT ~

t :-

~'~
~ l:fAC1

vnfWIT coT
cit ~ itt ~;t
~ ~~~,

I" -~i31R-3:57

m "f.'fiT ~~T
~
COT ~~T

~

t:~ ~ I" -~\31R-7:29

"-com,

m :-

zm;f ~

~

'1RCf-~

1l ~

~

"frf~-q<:f tt ~ ~ iBt ~ ~

~ ~ coT ~ ~ ~ iRfTfT, •

-w:nuit t m~~

cot I"

mrr ~

~

-~i31R-57:25

~ i3ltR qr;:R qwjf cit ~~T ~ t ~ ~ ~ 1l ~ t~ ~ ~ r.5T ~ m qM q.l, ~ ~ ~ ~ wT-~ cit ~ tt w ;r i30FIT ~ :"~ ~ ~ ClWl1! ~

r.5T ~-TI
qM

w ;r m I"

m (~) ~ ~ JWfT-fttrr ~ ~~

~

t fum: (~

r.5T) TfCl"TtT ~

coR GAT, ~

qM ~ '«?
G[ffi

t~
-~i31R-4:135

it

~~~qwjfr.5T~tt~~1=Rm~~~~tt ~~-.At , ~ qwjf. coT ~ ~ ~ m ~~~U~~~:"~ ~ ~

m 1l-qr

~

~~

COT

ClWl1 ! ~ t ~ ~ ~ ~ cn~ ~ ~ t ~ GAT ~ ~ ~ ~ fTr"m- ctT ~~~ g;t
~~ tIT ~;r ~
tl4q{I!lOlctl

~ Wf ~;r
(~)

qffi I (~~~)

~

coif, <m-

t~ ~ ~ ~

15

· ~w I RR=r~, ~~tJW1Cf)('"""~"it,
~ I"

~~~~ -P--31R-5:8

~ t- ~~g{! 'H,?HflY
~ ~ ~ COT~

T<:l\<:\cl"Hil

!~~

~"C:JTiYlT

1if ~ ? CFTI ~ ~~~ ~ ~~~~mt~~offi0fR-~~t~~~·~ ~ COT i<5q411\ ~~. ~ ~

! CFTI ~ cpt "cis ~

m~
~
?

~ WITT

Cf)B
~lTt\Cf)

Cffi'fT

vrr ~ ~~ ~
~
q(

m~
YF'f

0ffi

fmr:r
~

m t, CFTI ~
~-rn ~

i3fR ~
~
~TfT ? CFTI ~

q

~

COT~

rm- ~
~

~~~~?CFTI~~~mti3"ll$1IChl{1~COT~~ ~~rqfffi- COT~ ~, ~

ri ~ fiWtTTT ? vrr
Cf,f6'iI~~1 ~ COT~1F:r-;:rr glF'IIHql
T<:l1<'l81<'l ~

Cf)B t ~ rm- glF~IRqi
~ "it

mt~

~ tm rm- m1*11

~!

t~""CR t

i3Bt 'WT ~ ~ w:I)T{ COT~ ~ ~ f?ffirrr ? t1:m COT i31Rqr:f qfturrq ~ t ~

i3fR j~qftTI cpt "cis i3fR i311$1IChIRql ~ ~ cpt gn-.q)R" fiwf, ~ ~~ if ~ ~ ~tn ~ ~ I if ~ ~"it ~ I ~~ t ~ ~ i3fR frl1co COT~"it; ~ ~ ~"it; t~""CRrm- ~ ~"it, ~ t~ t COlTI COTWauT ~-. >l1W1 "it ~ m ~ czmn ~ ~ ifi·· ~ "cis tIT ~ qrq; :\-}1fLll'qIR4'i
tI

ill vrr

czmn ~

cmrrr
? (~)

t, Cf1:1[

q~ i3"B

czmn rm- ~

"itBCOffitvTIi3"ICi$1IChI{1"it

t tffi" \Wtt ~
~ I"d"

m@Tr~~~~~,

tI~
~

t, \R C011T t ~ \ill a; m a; ~, vrr I31Ci$1IChI{1 t ill &fCfiT ~ \3WT (~) ~ a; ~ PtCbf!HI ~, ~ \3"ID if ~ ~
COTtW1A"
I I

<t~~~"it~! \Rt~ '~'COT~

I"

-gJ"r-31R-32:18-20

"\3"ID rtf \3-1R WI· ~

~
16

\!fAT

t

I

tffi" ~

COT

~ ~ ~ I f.:lR:j~ & ~ ~ ~ ~ Cfi«fT ~ i3fu" ~ qtt ~ ~ CfltTrr, fi ~\R ffilll cot vIT ~ ~ i3fu" ~ Cfilf ~ ;:q Iq 'i4th ~ ~ i3fu" vIT ~ 01 Cl$11 Itl t,m th ~ ~ ~\3lT tlM COT trRT i3fu" ~ <:mRT ~, i3"B '~' "t ~, vIT cf I" -~\3fR-I0:4

m~

"3TR-~f?nqIJOtC1"t~~c5T~~,m~ qr

W8" m 01flO1lill< ~

Cfilf m-rrr, ~ Cfil'"!tt t I" vIT l{ t ~;t~(fctcf~~Ff~)

m~
I

~

qn:prr I ~

iffi ~ ~
~,
~~T

m~ ~ m ~,

~

"t GRTGR ~ ~"t ~

-~\3fR-21:47

mm

"i3fu" 'W' ~
~-"t-~

m vIT @IT 311t1'1I'"1Il{ t i3fu"
fi1cw:r

rn
~

I

~

m ~,
~~

I~~'W'~~,

@IT ~

mil i3fu" ~ ~ mil i3fu" ~
~

'~'
~

oTRCf){ ~

rrcnm cot ~ ~
~;

# ~-f11Tf

ofR ~-~"{(Sf
i3fu" ffilll "t
~

~~;

&-ttcn ~
cz:ITffi
iifrq1lT

vIT
~

Wf9~.
\R

Wf9 'llt ~ ~ m-rrr; ~ ~ en, ~-COT-'FT ~ ~f ~ C6l11 cot ~-~ iJfFffiT ~ vIT Wf9
\R qr
I

cot

I

tt m t I"

i3fu"

-gi"{\3fR-3:68-70 ;:qlqBlq ~~~~ ~T'I'fI'CO~~"tRg~)I~ql31flO1lilIRtll ~ Plti6q;::: ~

m~

i3fu"~coTBY1T

~

~ m ~ m ~fct
~ fit iffi
COT{1T[

i3fu" 011$1lthIRtll

cot 'iH<'.bI< ~tor,
i3fu" 3WTffi
~ th'1;ffiR1:!T

~~
~

mw ~ i3fu"
~

m ffi ~ ~
~ I~

Wf<:f qr ~ ~~

00 IJ'll'1thltl

~ om- ~-;r-~

m-:.t ~

tr«fr"t

~ ~Wi t1T{ ~
\3n~

'itf ~ oTR- ~

m t !~

tt zyrr

tnt ~

M
~Jt

ttl- £T!, -wR ~

cf Bit ~ ~ i3fu"

# i3lfT1TI?
fcrq~T ~

~

~ I ~ ~ {~"CIT t qTt tl ~ ~ ~
ctt~ctt\1fT ~~?

t ~ qci
~ ~ ~~

~ ~

B"~:
~

GlC6 ~, ~~

~fco~~q;l~m~~-a-mm~mGUS~t~
~q;l~~coR~~~mq)ff.r:riurcoRctt~ ~~~~~? \3l~I3"#~~ctt~~~~~ ~~ ~\3lT ~ ~ ~ ~~ q;l tffilT tR fctH ~ ~~YI(1 "CfR" ~? m 13"#~ ~ ~ m ~ tffilT tR ~-~, ~:rcom~ ~,~~~t~~\ifliT~~~~~t1fqPtIS6~

~~tmm~~"d"~?
~~ \l1fL1l~IRql ~ \l1;::qI~ql ;)

\3l~~~~~~~ tffilT q;l ~-~, ~~;

3lfql~lfi

~

~B"~fu<:rr~~~~~~

~t~~~
B"~ ~ ~ ~ I {~"CIT~
{~"CIT~ ~~

it T[<:ff

~

? ~,

~

.

~mm;~BCf~~~;~\ifGr~~~(~)q;l~~ ~ ~13"#~~ ~t ~ ~q;l~~"CfR"~~; ~~~~~~~~"CfR"w.6nT~;ftbr~~ ~~ '4T ~ ~ I {~"CITi3rnAT ~ ~ ~

~

~ ~~ I ftbr~ ~~ ~~~~m~~~! ~~m=m-~~~t~ ~ ~~ ~ ~ zy::m BtfTm~, at ~ ~ ~ q)f f.fqM cWrr;~q;l~~~~~~t~-WB"\J1T~ ~ \1fT ~~ tffilT, ~ m ~~ t ~ -irT-~ ctt llql~ql ~ ~ ~ t ~~T tl itco-itco fumq WIT ~ ~ ;::qlqt11Id Fcm:r B"~ m ~ trn-; <:rtf ~ wt~~ ~ ~ ffi q)f m.ornT ~; ~ {~m~ ~\3lR ~ ~ ctt tffiZ Cf)(ill ~ ~ ttm tT Wn :-

tl~; ~ ctt co~ ~ V111t:b1{1 tl~ ~ ~ ~ B"~

m tT o:m, W ~

mm I

q)Uj"-q)Uj"

~

~ '4T ~

m

"r.p:rr ~
13lfq)f~if ~

~

~

tR Ul'R ~
18

tffilT q;l ~ ~

fu<:rr ~, ~ ~m i3fr- \Rt ~ coR B" ~

~,

~~ ~

qft ~

~1:f

~

t ~ 1JG1 c6T~

q){

tI

~!

\ffi ~ ~

qft

'ffillv::f ~~
~

mt{f

t I"
-~0fR-46:33

"zt mrr
~~
~~ BVIT ;nIT ~ ~ ~I" tp{

(l31q$1ltbl{l) tmlt ~"8'

c6T~

CfR'l ~

(~~~;ffitt~
131~lqIRql-t

I) ~Wl<N~~~

t (~~

m)

i3"fR (WI" -t ~) c6Tem ~ ~ -t ~ -nm t, ~ ~ (~ -t 11ft) tnZt-qft-tnZt ~
I -~0fR-14:42

"Wlr.om~<N~~~ ~~~~ u \ill CfIGT Mt (~I31Cl$1Iq:;IRll'jc6TBVIT hr) \ffi CfQ 'FT

~cotrrri
~

Hffi~t?~~~mnCOT~~~ ClTffi t I <N \3tf ~"WIT, ~
-t

<N tmIT ~

q){ ~

~tp{~~~~~1¢~~1(if~~~)

3W tMT ~
~ Cff'.ir

m<R ~

mit, \ill ~

(~TT"ffq) ~
ifG[m~;

~~m<TTt 13fR-\3tf~Wl~c6T~
M~ \3WT (col"~) ~ ~ -m~; ~ ~"WIT ~ ~ ~ ~ ~ COT ~ ~; RRKt; ~ ~~ ~
dl<Cfll<"1 -t

~

q"{

c6T~
ClTffi

t, \ffi

~
tmIT

cncl ~ ~
II ~ ~

W@"

-gR"i31R-14:47-51

tt COT \ill ~ \3W.6T~iT if t ~ t
qft, ~ ~ \3W~qyill"8'~t
\ifR"ill

\llT ~

if

t, ~ ~ ~ q ~
~~

COT ~
cf~
~~

~ Gffi'ft
'"01"'

~~~q~col",~01mT~*Rr.R1

\llT~-~

~~ ~ ~ w:iFrcm m ~ ~ alllT~lWr t I em- wt ~-'4lfu
19

I f.:lffi~t? ~

t(\3tf WF1"8')

~~wtmm-«~M~~w.WT~ ~ ~ ~-m €o tR ~~, ill w:r ~-~

~'*
t
I"

qfcpr ~;;

1~

oqffi-~

~

t fcl> ~

~~

cmrrr

-~~-53:31-32

~~fcl>~m~~m:rq)t,wt~~t~~~ ctt "fffIT i3"Bt €o mq ~ t 1 ~ 0lCl$lICbIR<iI~ 0ll$llCbIRlll Gt.TI €o ~~ -«~ ~ ~ ~t 1 \310: ~ i3'\!;l$lICbIRlll~ ~ i3'\!;l$1ICbIRC11 COT ~ ~ i3'\I$lICbIRttl ~ ~ ~ i3'\I$lICbIRctlCOT ~ ~1

m~
<:IT ~

i3'\fl'Il~l< ctt~~~~GI9T~t, Gfcif COT t

m;;r ~

~

t1~

mo
~
~

1~

~

qrq <:IT ~
~ ~

~~~ill~ -« fcl>m ~ ~ i3"Bt ~ ~
t~

~~ ~~~ ctt t:rm ~ GI1? q){" ~ ~ qfcpr t 1 ~ ~ ~ n ~: ~ tin
<iK=r t I
~

COT [1R G
~

COT i311=RT ~ t 1 ~~CR" f.1iTcr .11fTf n w:fiR. ~ ~ -« Ijffi t, fcl>m ~ ~ ctt ~ -« qt ~ Wffif ~ COT ~ t, ~ ~
~

m t, mcRT-m~-m ~

ctt ~

~m
~

ctt ~ I~ ~ ~
GfTct" ~ i3'\"$lFfctT ~

~~-~~CR"m-;;tt,

~--«~G"{"~~~tiq~,
Cffi~: ~

~ \3l~TJ1T?r COT ~~1f t I i3B€o qfcpr COT~T ;;tt t 1 'I:Itr COJ1UT t fcl>~ ~i3lFf ~

m ctt \ifT wmtt t

mo, ~ ~

fcl>~

~~1f

~ ~~

Tr:ITt i3'\"~

~~~1ft,
~

~

~

~-«~:~t~~~mn~"fffITCOTmm€o~, ~~ ~ fcl>~ ~ ~
~~q)]1lm~;

~~~~t

cmrrr;;tt, ~ ~~-«

~~Ttrurri3'ih-~

€omll.l~t

:-

20

i3fR ~

qci ~

cmrrr
~

I"

-~3fR-27:9

"~

m-r '"01"'

i3fR ~~ff

t

I"

-~'31R-12:6

"~ cit ~ cit lJUPlR i3fR ~ ffl ~wTt rt t cf A m-0 \Tlt 01ltiYH j ~ t i3fR ~ ~ t; i3"B" ~ cit \Tlt wt~m=rq), ~ ~, ~~nm i3fR ~~ff t I"
1

-~01"R-62:1

~ t~crr~~ff i3fR ~
~ ~ ~~1t !jfCiqIRC'1 ~

i3fR ffi&co

m fiT ~
~

t, ill ~ xm f.1fit1 ~
i~ ~

~

~~1t

i3fR ~
~

qmCfi«n

0fCf~1t~

I~

~01"R ~

t Pt Q,m it ti ~ ~
~ ~ ~ ~q ~ ~ ~ ~~11 ~
II

~ ill m0iT cit ~

t, ~ t~crr;t ~ Fctm
~ crrci" q.:r rr::rr t
~
~

t i3fR ~ it ~ ~ Fctm ~ ~ ~~ t :-

i3fR ~ t, ~~ ~q
~ ~i

~m~

\31TCflwrr i3fR mill cit i3fR \Tlt ¥9 ~

~tl

~~
~

qig ~"{{

~

m~

qff~

BT~

I"
8-39

-~3fR-44:3
II ~

\)ffCf)T~it i3fR mill cit ~ ~ i3fR <Tcf-~ ~ q;co-¢ ~ qm- cmr-cmr"{{ ffi ~ i1~YI;:f1 ~ ~ ~-m G ~~TTf.1<if t I it cf ~ t, \Tlt ~ cit ~, ~ i3fR ~ ~ ~ t i3fR ~ i3fR ~ cit ~ ~ Btq-PcP.m- m ~ t ( ,3fu" ~ qF~oIlY«l{C\q cf qcoR ~ t Fcn) Q; ~ "01"! q.t it ~ crrci" m ~ t, q ~ qrq) t (Fcn ~ crrci" COl'1 tnt) ill q ~ ~ cit "I:frC1'1T "{{ ~ I"
-~3fR-3:190-191

21

qlR1!?!Cbfll trQ ~ Fcf;- ~

-t qro- ~ ~

~ qct !?!~Cbq:ol

~

t, ~·~~rtt~rt~~~~~-m~ m t FcMR r.or ~ fum~ ~ >wR tR ~ t Fcf;- ~ if ~ ~~, ~ qct ~ <11\i1'1liSl~(11 t 1 <:ffi" ~ ~-'U it 'i\i1"1i?I< I31IT m rtt ~ ~ ~ &m ~ ~ TfQ; R-<:rn qct ~ CfIT G1ffi t 1 ~CfIT~-B-mzr ii~T~, ~~-B-Gl9T"Rffi ~~ ftltrllCb< ~~ ~ f.1wrr qct ~ -t ~"ffi-~~"ffi i31'jqltrl'1 if WTT ~~ t if 11rf-~ B~ ~~ "ffi'fT -t J1Tl1 fffi" ~o:
1
1~ ~

~t :-

"~wR ~ ~ rfR om~ fcn ~
Cb""fflT
I

tt rit ~
I~ I

t \iIl-~ ~~if if ~~ \ill tRill if ~~ WVi
qrr~
I ~ I

ffit

~ t m tR (~rtt)
-t ~ ~

I

\1fACl( ~

~-

B ~.
~

1~

~-~

Q;B"

~

it ¢ ~ (~
~) I" -~01R-22: 10

cf ~

-t J1Tl1 ;r~

~~~rtt~~~I~~;1~qllqfllq ~ rtt ~ 1~ i31TCf~~\311 it ~ -t ~ tRill-t ~ ~ (f~~ ~\311 rit ~ ~ rit~m~~~1

~

it ~ ~ ~ ~El1IU:g it ~~

~

"~~~iT~rit~~rtT~ \lffi-~ if ~ BCl"ffi it ~ it ~ ~ qrq) ~ it "MtT ~ ~ Q;B" ~iT ~, m- ~ ~ fcnq-r t

~

~ it I"

-~i31Ff-17:70 fcnq-r ~

"~, em ~ ~ wt ~
i31W~~~
1

tRQ~~tt~R&@d~l"
22

wm ~ ~,

-giT01R-67 :23

uqft ~

~.t QG?R ~ ~~ ~it
~

tRill ~

Bm ~ ~
-~~-2:29

c6f

I"

"~tT
~ \3fICOT~T

~ tRill tOT ~
;ftcnr\3lT tOT~

M
4 00-

B~~;
~ ~

~ ~ mr wmtM t ~
Bcrr-~

~

~

"ff1¥ 4 ~ ~ B ~ ~ ~ tOT ~.q~i~~GTGtOT,\ill~~~WlT~t Bcrr-coFf 4 WTI'IT ~ ~-"fRf tOTm oo-~ .qwnmiw:t~t("q~~,m~~i~Ql1~ ~ ;fqffitOT~~m~ ~ ftR~~1 qm:rq it
WTr:rT ~

wm

wm
~

wrn-

~

-3i("qI€llfi~

~
~~<:f

~ I"
~

-~i3fR-14:32-33

~

Q:B
"~

mer~ ~
~

m~ ~ m ~
~

:fc6<:rr

~ tr=m

"{W ~ ~

w:t
~~~~

~et ~
fucrr ~
qrr I"

~ ~~
~?

m ~ ~ ~, cmflRieb ~~, ~ (~) ~, ~ m ~~~um~
~ 'I1ffil qf1'g-~
qrr tmfFT ~ ~ :qrr ~~<:f ~

~w:t

(lJ1gjiSl&tI t~)

1fR1

-giri3fR-23:115-116

~
~

~~crrqft ~

~

iffit

mrn~, ~

"~~ ~

~ t 3lcWr ~ ~

-3im~n ~ ~

t '~'(~) fucrr ~ t
qft

mft ~ \R t("qtOT ~ ctT ~ ~

~ '~' ~-~
iJfRT ~

I"

-f!R"i3fR-3:83

..~~·~'~~r.ot~~~M~
~ ~ -qft .~'

cot I"
23

--~i3fR-51:56

~ i3tR \ffictT ~ ~i3TI ~ ~ l1"Ffq coT .qr t~CR~ ~~ i3tR ~ ~ t 11WRIf WT \lfAT ~ m I qiQ ~-# ~ COT ~~~tl w+rist¢~t~t~CR;f~~1f.Or ~i3tR~~~~-mfCl~*1Ittt,~cf~~~ ~ ~ t~CRt ~ \ffictT ~ ~ ~ i3tR ~ com~, t~CR t~ t~ iWRT ~i3TI, ~ qrq-OO t ~-ftcnvIT i3tR ~ tr~~tIDn~'"m:~COTt1R'Rcom~,~~~ ¢ ~~,~~ ~ t \3t~<l coT q&ilHt1 ~ i3tR ~CR ~ ~ i3tR ri ~ ~ ~ COT t1R'R COT ~ ~ ~, cf t~CR ~ fucrr rr ~ rit ~ i3tR ri com ~ i3tR rr ~ ~ ~ i3tR 0i1$1ltbIRdlF-.,q)R com ~ I

m

<t et fl'rm ~ - ~ - ¢ ~Pcrc1fuT ~~lT If mHm cmrf I ~ fTrm- ~ ~ t \3t~<l coT q&ilHdl t; t~CR~ ri ~( c~!hI~I{) t TIffi tR 'tWfffi ~ t I ~, t~l-q'!I<:lOldl i3tR ~ J:fRCT-~ ~
;:lfq tR 3ftFt t11'"lIPitb~

COT'"llur Cf)fffi t I ~CR ~ ~ R tR t~CR ~ ~ 'ifi Cf)fffi t i3tR ~ ~ ~ ~ ~ B'ffi ~ Cf)fffi t I ~ fl'rm ~ 'ifi <:lll<:ldlq~ ~ i3tR ~ ~ tmit t trm BTtR t~~, ~, f.¥nur i3tR ~ t W-O ~ ~ ~ If iWRT umT~, iWRT -ffifR i3tR ~-~ coT .qr ~ Cf){ ~ ~ I ~ t~CR 0i1$1ltbIRqlCOT t ~ t; ~ ~-i3tR ~ t fW!: 1TfOT 4!FSICl<coB crrffi COT t; ~~, ~ 4Rltbdl, ~ i3tR ~ t Writ ~ ~ t, ~ t~CR~ qRf t; ~ qfflT COT lfCRSA" t i3tR ~ ~~COT~i3tR~~tl~.(~o)t~~lfqfflT COT~.~~COT~t !

m ~wm~, ~

-\3t~<l # ~ ~\3<ffif1Ti3tR0iI$1ltbIRdl t~~fclmCOTmffi~t
~ ~ ~ 24

~~

fl'rm

tI

~t

I

t~CR

I~,

~~T-"1fin ~ ~ ~ CfiT

~

"t ~

~~€lR~(1I,

~,

(;j§~Clcll<~, '11f«iCfJ(11

~

tfllf ~ t ar=rill13TI ~ iWR ~
~ ~

I~

fTr-m- \31tRt ~ ¢ ~ CIft~13TI
coT ~~CR"01 Cl$11cti IR (11, ~m
~

>l1~R1Cfl "ffi.m:AT

twit q mco till t I ~ ~ ~ ~-tfllf ~ ~ crrffi CfiT ~~l1-1 iffiT ~ ~ ~ ~~ ~-tfllf ~ ~ crrffi ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ q ~ Cf>W ~ \3"3T nsrcTI t I ~ ~~CR""t fcl~li%4'i, ~~f ~ ClWlT, TeRm,
"Hlffi~, ~, ~-l=fIT

~RtCfl(11 ~

qffi

~-~ ~ ~ in Ul\i1IClI!?Cbl ~ ~ ~~"t ~~l=FffCfiT fTr-mtl ~ ~mrmcrrift! t:mftCfiT~! ~~~~~~llf
CfiT CflRUT cp::rr

!

m fTr-m- (1~~1SC1

~

~

~~CR" rm~

q Bli'A" st w.oif

~~ ~~CR" coT \J1fW:r ;:nIT ~ ~? cp::rr fW.r ~ coT ~ ~~ t<Wif coT ts ~ ~ ~ CFn ~ fl'rmT CfiT qftcrwr qr.o WlR ~ ~ ~ m lR ~ ~ if ~ ~- ~ ~ coT ~ ~; ~ ~ coT ~? ~ Q;m t ~ ~~BCb"(1Tt~~~qr.o~~~t~~~
~?
cp::rr qrn-

fTr-m- ~~crrcoT ~

~~~~lf~~~-~~~~tlm~,

(~~CR"

rm~)~ctJm
"fI\i1T

~~~~\3tm-;:rrlftt~~~~
~
Cfj~

t; (fl{r~
gl{\31R

~

~

m~ m ~
'WR

t

I t=rCfl"dT1
~~CR" 'lH<:b I <

~~lf
ncoT ~
mrrr ~

t ~ Q;m ~ ~ ~liiq~ t I ~
'GT qr.o tr=IR
01Cl$1ICbIR41 ~ ~

t ~ Q;m st 'GT ~

st BCb"(1T 1$1ICflIR £11 coT, PI Ria!?, I 131

q m P'f$ ~

~ ~ 1\31(1":

fcNli%tll coT ~ I ~ ~~ q~, ~ ~ ~ q8 rm~ ~ ~ <blf-~ ~ qftm-~ t I ~ ~ m 'V ~ ~ ~ ~ ~ q8 crrcrrr ;ill<:p ~ if \31Rl;1T, \ilif ~~CR" rm \31<affiT?Or:rl ~, ~ -~ Wrr; \3"B" ~ ~ \3"B"
25

~

tIT ~

~

t mgr&-itq) ~ rnr, ~~ COT~u i3fu" qAT
crmn coT ~

COTqAT rnr i3fu" ~

fit¥rr I tZm ~ t~CRtift ~ 13fu. ~~I"fffi COT ffi'6l\.TIT ~ \3ft~ tZm ~ffiat? ~ M :"i3fu" i3lm ~ a qffiT ~ ~ m w.ml i3fu" ~ ~ i3fu" );fCf)T:H i3fu" ~ f§I1:IT i3fu" ~ tift TTllT i3fu" ~ ~ 6T ~ t ~ i3fu" ~ I" -f.T\31R-35:19-22 i3fu" ~ ~ I31TCfiT~T i3fu" ~ coT i3fu" ~ ~ ~ ~
It

~

~

CflTTI

CliT ~-~

T.!Wf

t~~~~.m4GTM
'~'~I ~~t~q~1

l~m\R~COT"T1Rt m&rffiTllt~,~'~'~~

~

~~~~cm<iti3fu"~m cm<it coT ~ ~ ~ ~ ~ cm<it t ~ cor tit ? rrr ~ CliT S{ m qffi mrrrcoT (qftuwr rtT~ B) f4~l~qJ JfR ~(lqIR!ll t ~ ~ ~~ -W{\31R-38:27.;.28 ?"

"m ~~

3t1$1ICbIR!ll ~

~

f4s;1~!I1)coT ~

~ m I"

~ ~? ~

wt ~ m

~

(3tCl$1ICflIR!ll qct
TTQT ~ 1

QIf ~

-W{\31R-68:35-36

"~~im ~ i3fu"
COT~
~ 1~

t ~ ~, im ~ ~~

~m~
~

~, ~ I3WOT~TI~ ~ i3fu" ~ ~ ~ ~ i3fu" ~ t ~ ~~im~i ~ ~~1t \3l)-{ ~ tmrlT VfRm ~, ~ WfJ ~ if \iffi'rT ~ i3fu" ~ ~ ~

m

PiCfl(1{11~

i3fu" ~ ~ i3W-fmT B ~ ~ i3fu" ~ ~ ~ ~; ~ ~ i3fR GI9T aflTI~1Wr~ 1 ~ ~ M,
~ fct ~
tIT

cT ~ ~~?

m~ ~
~

(~tll'i{1)
~QlftIT~~-~

~

orrcMll w!

~0rrtT~!
rtT(~)!

t ~ Cl"ffi

cnur-'lR
26

mcoTt ~ ~

~

;:r -3lTcoWiT

#, ;:r ~

4, ;:r ~

~

~

;:r ~

~

~

~

~

# (~)

t I (f?fi~
ffiQ;~~~~1

i3mMT) ~
ctr, ~

~
~

\R WiT ~

~~~\TfT'~'
~
~ ~

cfWT ~ ft
(l~

t;~~~t~B4jIPl\'1M-,~~WiT;{~

~

~

~

if) ~

G~-~

qft ~<SI«I41~

t I"

-~13lR-34:1--5

~;:r

i3W«lT 4 ~~CR t
>f11TUT ~

m cr ~lTWO, mq~~lt0fR- ~Mt'I;q~
T"[<1T

ft~~mB~q)f~3fR~s-~~;:r~t~

4 \3lR ~ ~
~ ~~
~ ~

t~ ~

~~
~

# ~G;fj~41 co) ~ ~ ~ i3fr{ ~ ~~furr t I ~ "€fR-"€fR
~ ~ ~ CO"{ ~,

m~

T"[<1T

t Frt ~

~~~
~

Cfffi1ll ~ \lfffiT ~

t Frt
@TT

\3lC4ffi ~
~~T

t Frt

v:qffi ~

m\1f"llVIT,

~~qft~~mnr3fR~WiT~~~q)f~

Gftr ~

WiT ~

~

qft ffi1T ~

Gftr 011$1IGflIR\'11 201!'lI~Gflt \11T q)f WT ~ ~ t, \11T \ilR, qR'f, tffiR, "fT1l-~ fcm:lT ~ t6T iffiCb'T q\hI«I{) tIT >f'El'R\1T ~ ~; \ifT i3N1T ~ ~ ~ ~ #~ ~ t Gftr ~ ~ (illll ~ t Frt ~ \3QGflI(Gfl\'1i m~ ~ m ~ ~,~~iWR~~~~4~m~~~ ill~ ~ ~ ~~; ~ ~~~ gl(GIIPlql ~ ~ ;:rtf m trrr, ~ ~ qcn-qcn ~ q)f ~ 1JOlT ~ ~ m ~ ~ CO"{ trrr; \R tIT \3ltRt ~mCfff~ ctT qql cotrrr; ~ ~ ~ Cfi1 "W! ~ ~ ~ iWR~ 00 qft ~ B \W-6t a ~ ~fUWr\1T Gftr ~ ~ Pl(cH1I'1 ~TIfU ~ \3lRG B ~ CO"{ trrr I ~ t- ~~-q{, ~ q\hI«HI ~ muT ;:qlf.9lq( ~ CfI"ffi q)f 2°1!'lI~Gfl ~

~~ff

~

~~tiq~

~

~

~

ctT mfu ~ ~

m t Bm ~~CR ~GR

nI

(l]1lT!l"m) ~ t I

27

~!

Cf)(~

"~,\rlT~~~~~~, ~ i3fR ~ \rlTWf9 ~

~~
~
~ ~

~, ~
~,

~~

~; ct ~
~

Clll11R"

rtt i3mn

B- ~ i3fR fgq \rlTri ~ ~
~
% ~T

"WIT, qRolllid:

~

i3fR i31l=Rt ~ B' ~ aTIiT~fu<r i3fR ~ ~
'~'COTcnfu:r(~)

i3fR ~
q]""@

co4" COT'PT-'PT ~ ~. I ~R1~6,
~ I....~

(TT-~)

~

~

~ Wff,m iFflt B- Wf9 m JlLR
i3fR
Wf9 iFflt ~

i3llRiR~coT~,
~ ~

~

c5T "ffi1 ~ i3fR Wf9 ~~ ~ q i3HITR" ~ emit ~; trtt (~q;-r) ~~~ t I ct ~m ~ emit ~ q >rct~TtOtrT, ~ ~ ~ if> ci%=IT

~ emit t c5T ~ B-

i3fR Iilill B- ~ ~~ i3fR iW-PT ~ i3fR ct rdit ~~im i3fR ~:I~,ffi ~ (~ \
~ (~) Tll1 ~ ~ ~

~

t~TI1"WIT

if> ~
~

~

I ~~,

~

'~'

i3fR ~ ~
(~)
;:r ~ ~

q]""@

(TT-~)

~, ~

aTIiT~fu<r i31l=Rt ~ B- ~
~

~ rtt ~

~
I3Chdl!?c ~

~

;:r ~

dCh~!b

i3fR

i3fR

I" -~i31R- 35:29-30,32-35

~

i31~

coTmtq q ~i31R

;f ~

~~

~

Fctm t :~ ~

";:rl?;W1~coT~Gt,~~-m%~~ I3B ~ lJ:1T ~ trrr i3fR wt aTIiT~ ~ I ~ ~ q]""@ (ljOll'll!?C6) i3fR ~~fu<r ~ I%~ COT~ q]""@ ~~TTffi i3fR ~~lf t I"
I

i3fR ~

-~i31R-64:17-18
~ ~ ~ q]""@

(ljOI!lI!?Ch)

t ~ ~, ~~TTffi ~ i3fR ~~lf

28

t I~
~

tMT FcT~Nm-m illIMfT COT
G[zyfT ~ ~

m- cotrrr

~-w:o
~

I

m~~
coR
~ ~

,m wen-« ~ ~
~

t fct ~

~~

cot ~ t
I~ ~ ~

~

cot, ~~

~

COT

~~
ctT

<SJ9T WIT~Trctr~m ~

q9lI1<lfi

I1TIl1

qwrr ~

Cl)lctl~41 q;1 ~

~~I?

m-cotrrr I ~ &t ~

coR CffiiTI t wen- rtt ~Ttmrr mz:rr q ~
I~~

WTT ~

WIT ~

WIT c5T

&fCR ~

cotrrr

I

"'{W,,~q

m~m~m-\3lffirp"'~1~41t.tp~t

WIT ~
~

BGffi ~
~

fcr~~ t, ~
'\3Wr-w:wr'

(fcf)

fib '~'

tt c5T
(It ~ !)

\ffiCOT ~

(,",I?I~ql{fj)

tI

~

~«~,

!~~~~1:1T'w:wr'~1:1T~~

mt~~m-~t t, crtr \ffiCOT ~ ~ «~ ~

I"

-WNTFf-17:110

~WRf(~)~~GT~rttl

iffi ~ coT1f1~

1KR rJmIT

colt~~m,qtf mrn- rJmIT t ~ qtf ~ ~

t- ~ "~

'~'

tl GT

itft ~

(~£Mjdl) ~

TfuT

mt rt t I"
~131R-7:156

~q l~dl c5T coltBT4T m-~ t I '~' tt ~ \31[tf ~ ~ ~ *m t 1llRCl"-~ ~ ~ ~*m t- 1llRCl"~m~ ~ ~;) ~ coT RmR iWr~ ~~, ~«~ ~q iWr~~,\~~,",'t11l£l~,~~~~--«~~~ctT
~ llRCl"-\ifTfu ffi ~ GT

m

~mcm<rrt~~ctT·~~~m~*m~I¢ c5T WAf ~ ~ cot ~ ~ Fcf.·fcom ~

~«~

~

mr~ ~ ~
CfiFrr

1ffi"~ t- ~ ~

~ TTt, ~
~
~

f$m ~~~coR~'31Wl~t 1~~-m~Wffil-m « COfI1 ~ ~. '1~ B- ~I!l ('fCf) ~ ~ B- m;1 (lctl ~ qITq~1TwrcoRij-WlT~0TI~.1~~~~~~lm~
29

~ ~ ~ tI

~

~

tt

(1Cltt~OI

\3TICl"~~,* tt ~ ~ ~
q ~c€t\3TICl"~~

~~~,

t:mlTq,~

~ m ~, ~ com i3lfW.o ~
~-qzyf, ~
\3lGf ~

-m ~tr~m"<%~,
~ ~
~

q, c@ICl(ol q, ~q,
~~
q~

\mmT, ~-~q~~
\3TICl"~-qq)ffi,* c€t~ ~ WR
qffi

~~~m"<%~I~tt~st,~c€t~st,~-~~,
'311i4&:bI< "S\3lT; ~-~

M I 'I1fq" c€t ~mn q)J
(Rays)
q)J qffi ~;

~-~mn
~

~r I ~ c€t~
~ ~-qGf~

q)J

st ~ ~~
C{RTff

q fuoffi,

mT, ~
~
~

~ ~ wR cm<lT ~ ~
CltU ~
~~CR

t I~ B ~
it ~
c€t~

~mnqco ~
~~
~
~, ~

c€t ~lfffi<:IT~ -q~ \iffot ~

cp:rr-cp:rr

m~ ~

tl
~ ~

~~

oo-*4T
~

t,~ qco ~

c€t~ \3TICl"~~,* tt tT ~, ~ WR m ~ t1ST -q~~
qft ~
~

~
CO{ ~

I~ ~ t:mlTB0ITt0T~1m~
~(fIqIRqi,

qft 8'c:T ~

t I tRql~qi,
~'iI&:§I~d

B~

@1-00

B, lJ:~~

qlfl4)lIt

qcfu-~,

Rlt1IGf)~Gf)~,

<.1f?(fItl(1 ~,

~

q~-~,

,iPltPll8 ~
'\NT', ~~~~

B ~ ~,
~~<:f ~ ~

'€iiG ~
~~~<:f, cp:rr

~
~~

diG4gTfl l=tRCl"-i3iI~Rtqi, B~ w, .~ st
ffiqffi'1R1~q((1 ~ ~
~ ~~

tiljsmc: ~ ~

coT ~

~

m ~WR m
\3fIq' CO{ ~

~? l=tRCl"qft ~-$;;:rr
q-{ ~ ~

~
q)J

!~
~

i3lfCm"

I qft ~

tWr ~

~~CR

it ~

qft, ~

~

~

~

\3TICl"~~~ qft tT ~ ~ \3TICl"~~,* qft ~ q)J fctm

mm
~~

tl~~~~~mfcfi~mm--q~~~cotfcfi
~ \WRt

rJln:rcmt ~ ~
co{~; ~ ~~

~ tm-~ ~
30

B- ~ ~

m~ ~ ~

mtBT q)J ~

~

Bq-:q~1

~
(~~T-~)

.~

t~~;t~rtt~~~~rtt~COT~Ml ~ 1Wf-G~R t ~ COT ~
fu«lm«ll

~ ~~ ~
~ ~

~ ~ tfficrit
2Y<I~~11l ~
?t~CRrtt~

"iifTft M,

~~~~mBqqBtI~~q:q-rt
~t:lI~dl

COT~

t :-

(c1T4) B~M, m~ ~ ~WT9R'.l GR T["qf I ~~ q~i31lcoT ~ M,~ ~ ~ 00 B ffi COT"{111lR\3R 3fR"&Wf) t ~-B ¢ ( "~;t~coT~iG ~ ~ ~
~

~~ ~ ~COTTJl~(f WT ~~I qci ~Wnt; \3B ~ \lfGI".WT~ 'q(l CfK ~ WT mr \1lR-~
~ Cfi(j°llyq

wmt ~~
~

3fR ~
\iffif ~, ~.I PlR1~~,

~ \i'fffi ~ ~

~~

~ 3fR ~

Q;B ~

0t0 ~

l1~lf.miO

t ~ qfq ~
t
I~

tiWT, ~

~

COT mtA" Gffl ~ qm ~-~ ~ WT .,m fi· I ~ ~ 0t0 ~ lWT ~~irit~ 1~~~mWT~coTBrc:rrCfK~,

~

cot 4GT ~,

~

WT iRo/ trCI"R"

st. 3fR ~ ~ ~Wn ~ cot 4GT Cfi«fT t, ~
\1fTdT

tI~
~

1Wf

t ~; crtT t fmR \31TCOT~T B qAT ~;
tlf;t COT"{111lRt
~ ~, \TIl

wmt fu"q; ~
~, ~
WT q~

~ \3"Bl B ~-~

~

qAT

B~ ~

~ ~~ t q)(ij" ~ "Cf)TdT fu"q; ~ f.1~~ ~, \iff tifq-~ B ~ ~ t I ~ ~ ~ t fum: ~ ~ ~ cot ~ ~ ~ GTG cot Cfil11 ~ WTT "(lW t Jfu" \3"Bl t ~ tl fucnt ~ ~ 1l wT ~ ~ I f.1"~qqtT ~ ~ B Cfil11 ~ crr@ t fu"q; ~ f.1"~~ ~ I ~;t wm ~ ~ ~ tTr-~ T.lM ~ ctT ~, f.1"~qq tT ~ ~ 8:[R ~ crr@ t ~ ~ f.1"~~ ~ ~ crtT m
31

furq Q, ~, ~, ~ t I f.!l R1~~ ~ iR «ITriT t

t, ~
ffiV1T

~ cot *rr-cor:r ~ W1T

~

t•

W1 ~ ~ B

l1ffi (&1t§~qi) ~13lT ~ ~ ~ (~,ifrr~) ~, ~ W1 ~ it I Wl 00 it fc6 ;ftcor \3"B (~) q)[ BAT~rt ~t (. W1 ~ ~ -w.ot) ~~ ~ (-nm) n~m~ ~ ~ ~ 0IGT ~ I~ u«lT
qr~~SR'T~, ~ ~ ~ ~ 1WT~ qr B"CbT ~

ffifct ~wt
>l1~RlCb1WT~,

~~~~

W1 00 1WT

qffi ~-B

fuR ~ GRW: ~

nm

t~~~1WTqr~~

I m\Tll~qmrrt,

*mt \TIl~~qmrr?
W1 ~
~
rttmqIT

~W1~~?
f1'R;rr~,
GqT ~

m fTR~w.fffi
Cll"ffi

~~~ ~~
I ~,

GI9T

a:r=rr~furr ~

t I"
-~\3lR-16:4-18

~
TT<:fr

~\3lR

t, •

~
~

1l~ o~ ~-~
iWFl

~~""CR" rtT
q"fIl ~

~<mfl

~

~mqIT ~
TTt ~
~

~

q)[ ~

M
I imctT
qIT fc6m

mqrr~~~~~~~~~,iWFl~~ t tfr~ imctT ~

1l~ ~ ~ ~
qco ~

&m *R rtt

~rtt~~~~~wnql qltttfClCb(11 q)[

t I ClltttfCli;l)(11 q)[

~

~

~

fc6

~"ffi:m"~

~~lqCb(11 ~

~~t~~~""CR"rtt~c:ql~(11

~~rttq\,ICbItl(5I~~rtt~iWFl~~~I~~ qIT ~~crr rtt c:ql~(11 ~

m-~ ~
CliT ~

~ ~

cot m ~ ~ BGr ~t9 ~~, m-~ t I fQ;--{\TIlffi m ~
~,~
I fQ;--{~*ffi
qpqRf(j

it ~, fc6m ~-B-~ \TIl~ ~ t I~ q)[
>lTC<f

~ t m~~
~~~~if %, ffi ZYT ~

~ Q;m =rtf

mm fc6 ffi-m--*ffi m, nCb@%,
1tR~~~
I ~~

~,

ncoJrniT, ~

~

m ~ ~; ~

f?wRt~
fl1ffift
32

t

I

~

t ~ \TfTl~ ~

fiW-rffi t, tlWrr ~ ~ t; frffi fiW-rffi t, ~ it ~ t; rnft~~col~fMt*ffitcor mt fqj~~~t~ ~~ ~ if <:rR ~ m lTR ill ~ B ~lCbI{1 ~ I q~ ~ in ~ ~ BGT ~ &R ~ \J1"Till t, CN ~ B ~ w1-~ ~ ~ >rf1JT-o:mT (l"m rnl:l\iHI em t:fG:l ~ t ~ ~ ~ B m~ ~ ~ \i'lTflT t I <:ffi" 1!,Cf/ ~ ¢Gf(l t fqj ~ <1K m ~ t~ t $or em fm;r-~ CO{ e:m t ~ ~-B-~ tt~T-q-\3ffiA tR qAT ~ ~ tI~ ~ ~ t fct ~ Bcoc B ~lCbI<1 qr~, ~ ~lCbI<I:.:nff qr-ctT I \3BCI)l ~ ~ctT t fqj \j-B ~~1T m crMt ~ ~, ~fcfFr ~ 1ft ~ ;;ft-q-;:r cor 1311* ~ ~-~r% ~ B ~ CO{ \i1"Tffi t I
~ \i'fRfr
@rTf

t; ~

~

~ ~~ cor 1!,Cf/ ~ ~ 'lft t I ~ q-fu:rr-Wt"l t I ~ ij.1 col Pc1"~tq trfu:rr mill t, ;;IT ~~q{ B ~mncor~ m ~I ~ c¢t -B-Cf)~~~T ~ ~ I cf i3ffi111 ~ $l B ~ cot ~
;;ffi~wt~
~~m~1

;;mf ~I Pc1qR1qj~,
~~CR·

cor cfR (trt) &1B rn~, ~, ~13TI ~ ~-llWf ~ col gi<'i-lI41 +WffiT t ~ \jfq cf<J; f!'I<'SIIRl:lj~ ~ ~ ~ ~~TI 0fWr ~ ~, ill ~ cHfllC; I{) cor >fI1T'JT q:;{ ~ t :"~ ~ ~~ qf)w

r.mr
if

~ \ilFf-T-flc'f~ ~ em ~ ~ ~ ~ I"

#it ¥J ~ B, ~ 'IfSr B, c€t a1fu B I ~ (tt ~!) ~
-gKi3fR-2:155

mrr-n ~

~~~c€t~mcmrIT,

~

CIWlT ~

~~

~mcmrIT~ if ~ em ~
~

trtt

~

cmrIT t

ltffi if ~ c€t *ffi ~ ~~ cf ~ $r-fcwm:i itm t fqj ~ ~ cmrit t fulq ;;i(fl~l'il ~ ~
1. ~

t~
;f
gj~,

~ I d:BT
,~,j

~

q i f$ ~

ct ~

~
33

~

(~o)

~

~cm<ITct~~~~~~r);~-q;~il

t I !f~ ~

~

cmrIT ~ ~

Gfu- ~
t, ~ ~

~~l

Gf.::r ~

tI

~ t~Cf{1OO(~1C<<1I~ ~ Q,Ct
t Gfu- ~ ~ wf~~
~
~~ ;;r

t, ill ~ Q;m 'm'
q;l
i}fq"l{ ~

q3T ~
COTm~l
i~ ~ Gq[ ~

~~~~

m

.:iRm~~~~~i ~W~m~'qI:l", ~w.o ;;r m; ~ W ~f?rfrR ~ ~ ~ fu-;, ~ COT~
;;r

~T;~

~

~,

~ ~, ~ ~ cr m ~ m ~
;;r

C<<1I'tl~1

Gfu- ¥1T ~

m; T.TI'R ;;r m
011$1ltbltl ~

i~

Gfu-m
~-~ ~

m Gfu- ~
~

W11l ~
;w:r

'tcTTf'
~
~

t:-

~

~,

tt m
i3N-l

t~Cf{q3T

COT

"(q~
~
~

!\RB) ~: ~
'fR'

~~cr~~~mi3ffifl1RT
ctt I ~
G<1I(j~1 q;l ~~
1J1q~1:{

~ ~ I ~:

~
\31~

fW:rrt I~ Ql1 ~'f~<1IIOO(~' coi<rr, ~ ~ ~ ~~ o:rtf I"
f?b<1II00(~~ ~ WffilIOO(Fl'q

-W{3TR-6:12

coT~

~

COT ~

iWT t :-

t~CRq3T G<1I(j~1

"m ~~~
cmrIT ~ ~
'~', q~Gql'tl~1 WIT

ffi~lfH q;l ~

s~~~ m ~ ~1
I

~ (m-r ~ ~) ~ i3N-l '~' ctt ~~im m~ '~' ~ (ljUfTTR) com ~ ~\ffi ~ '~' ~~~~~

ctt m$rr Cflffl ~

cr~ ~ fc6

~

m
I

~~ ~ ~ ~rt

~ t, 0) ~

~"$1FfB~&coT31lml~~ ~ mrrr;f '~' q3T Gfu- wl1Pf ~ ~ ~ WIT
Btcr rA com \ifflffl ~ ~
i3WT (~)

~m ~

ctt<mATB ~ ~
~~ q ~~M

!~

q;f\RBqm~t~~~~iRtTqfRql~ iRtT t\Vd ~ ~;)co I~, '*< ~~ff t ~ ~ ~ ~ B ~ ~

m

m~ ~
34

~

\ffi ~

q{ iir'l'i@H"ll ~

~

fW;rr,
~

ill~~~tt q.f ~
!"
q)[

T:R ~

ctT dt-{
qwff

<::rtt ~
3i.~

~
~~CR

(i4'l{ifiil

-a;~~-40:7-9

'~' ctT~~1T ~ ~I{ifI~I{if Cfi( t; ~ ~ it QI{(i11Pb<:b w.oit ~ !jt1I€liil ~ ~ ~ ~~ ~ &£1-.1"11 ~ wl-~ coT-r:m ~ '~' 1f ~ it ~ it-~ 1f ~ m~ cH ~, ~ cf ftRrr-'¥f Cfi( ~ ctT~ ~ ~TIRct- ~ ~ it ~ :"~'~' S{ m crwIT ~ ~ Cfi( eft ~ it ~~~F~itrlTl~t~'~'~wrnqm ~ TJ<.fT tIT, ~ ~ ~ czmn \ill (~ -B ctT~) qf{qf{ ~ CIWfT ~ (wf it ~ 1f \WR) ~ CfiT qr~ ~ cWrr it; ~ ~ ~ WlR (WGI~1ffi ~m)~ st ~

ctT~ -wl cnm ~

Gql(fJiil

mfil\iTI ~

~ Fcn ~

coT

(~~)

wrcM-mq -B 'G"{T ~

~

i31Tq iWmIT

I ~~1coU~

1f ~-~TIfU ~ (1@~J\ t m~; ~ ~~~fIGf-~t,vIT-q~~~qm~~ *ffi m f I"
~ ~

cor ~ t I

~

-~13lR-50:31-35
qRoll'i <:fQ"

fii11T~1ffi m c6T lRT fW;rr, ~ ~

sl3lT fct

c1 ~ '~' t~ it Tft(, ~ ~TIfu-fHnfut; ~ coT{~, ~ ~~coT{,~~~,~~~;r~ctT~~,~~m \WIT~~~~mcnm;~S{~crwITcot~~~~ ~-~TIfu ~ ~-$f ctT~ ~, ~ c1 GWt, ~ ~ I3lfufun ~ ~-m ~ fi1W1t, ~ ~~1ffi ~m ~ t.1r ~ :~;r~~'q(:ft~;rwr~mrr I "['1 ~ ~ it ~ ~ 'i3WRIT' q{ ~ ~ ~ 3i1$11<:b1~ (~) '~~l; ~ wmt ~ "['1 ~ 1f ~ it \1ff\Jll1 em "['1 Q;~1 m I g:m \RPT BR ctT~ ~ ~ ~ I
"~f~~!
35

w:mr \31mT ~
~

'~'

~~-a:tnTI~fP:WTt,
~ ~

~~~~0fR~
>.~ coT ~

\3"B '\fBrc'f' l{ ~~TI

m-rt

r.otrTI ~
-~01R-43:68-71

WI

I"
GOT

~ fq) '\il~'

B ~Trco i3fR- ~
~

~-~1Wr,
'SI§>ctI4ct

\WR-"iR, \31ffi11, ~

m-R~1A" ~ ~PTrI <$T q~1 ~ ~;:fki1q) ~ tt ~
I
~ 0W1{51 ~ ~

nrlr

\3i~ % BGI-~

-:w:R

irn, m1-B<~'n ~

TT!IT

t :-

~<31R

B ~ ~~ ~ '~'
B~

m~ ~~
qffi ~-¢

"~'\1f5Rf' G"Ri'f~.

m I31R ~

~

~T-

~
~~

fct PT~ I31R B ~ (~ B) .w:R CR qr@ # 5{ ~ ~ (fct ~ ~~ ~ CF1T itrrr) ffi ~ q PT ~ ~ ttt iiR ~ SFffiT ~ M\3WT iiR ~ B ~ ~ I~ ~ ~ (~B) ~#~ ~ (~ com ~) I ~, em- ~ ~ g:n cnB cmrrr ~
I-a:('-%-¢#) ~

t I"

-~<31R-52

:25-28

~~CR ~

~

~~rnl

rtt ~

g:n cnA crrcrrr ~ ~ t I~ ~ ~ B~ ~ iiR ~ m ~ ~ cmrft I3NR"

m

36

~~~c)j-~\j{]"q~~~fcs~~m, m, Wit c)j-qa:r if <:ff ~ if 1 Iell i%qj ~ ~ ~ ~T ~~, ~ if~_~mnr <:ff crfrrTI coT~
~ o o o o <:ff ~ ~ ~ ~

~-~
_

c)j-m~
~

~COT

'iff ~,
~

ill ~

~~
1 Iell

~ :~ I

'iff "iJfRlTI
~

\lI"R
~

0/ ~

i%qj ~
~

COT cftq)-cftq) ~

mnr I

~T
%

coT CLllffi11('1
ffiTl\f II ell i%<011 ~ <:ff

~q

B"Qz.lT COT ~ ~ m-dT ~ c)j-y:fR- B %"f.O "iJfRlT~ I

o

~,fmnTft~T,
~~T;:q-r:r

W1
~

<:ff ~ ~

Fcsm ~Rf
I

~

c)j-~

o

~B~m"iJfRlT~,
~ @l1 ~ ~.{ ~if

m ttTilll

qtg~D:ffi~~fcs
COT ~ ~ ~ ~

o

i31m ~ ~ fcs ~rr
'iff mnr ~
if ~
~-i3ITa

ct ~
%~

~

ctt ~

~
CfilllT I ffirT f.1~""ffiTT ~~~

B fcKr m "iJfRlT~ I ~ ffirT ~
~~ ~

~
COT ~ ~

~

ill~

i1R" ~

~

c)j-q)l11 cwt

~B

m~ ~ m ~ ~
ClIR1i?lCb ~'q B

~

q)l11 ~

t ~~

~

37

9?~~~1# >MJfcm m ~ t ~ ~ tITmffi ~ t fIT ~ qn:r cl WR ~ ~ fco \Ff cot ~ Cf)1(~I'il t w--w- ~ ~~ <:IT ~ ~ ~~ ~ mfTm mtR, ~ ~ <:IT g;<(<bl< Y"R
ql@fg41 ~

t~~<:IT~~·~1 ~~~#col{~~~m-rnl

~
~~

czmn t~CRctT ~
!llfhm ctT

~~
~
~ ~

Y"Cfi9 # ~ ~

m-rn~ :\Ff ~ tlGr

col{ czmn

~

"~~~~~~coT~tit~W1~

cot ~
fIT ~
(qllfH&lf) qn:r i31T ~

4GR t ~q
# fcom~

~~

t ~ qfffiq«; ~VmM
;r ! ~ ~ I"
COT

cot ~~~

~

mrr ~ '~'
W1~

\i'f11T

coM,

("f.f>m~):
"GfR" ~

qig

wR fIT ~ ~

fco ~ ~ ~ fW:rr mfco ~

wm- ~ (~
~

~-~'P:rr COT)

!

col{ ~;r

-~i3lR-18:47-48

~~~ ~ t ~ (~)
"~~
~~RlIS6IClH
tlGr ~ ~

1FT ~

f.fR" ~

t; (~) ~~t
t
~
I"

~ # W1tff PiII<I;:fi

m CffiTf~

t:t,
cl

I W1~Wf9~m,
-~i3Wf-82

:1O-12

~~
"~

t~CRctT ~
(~-~)

~~
~

m-rn:~~ m-rn, ill W1
qffq ~

~

cot ~~

fco ~ Wf91ffill t, \ffi ~
~ ~-~

mrT

~ ~ ~ mrT: m ~{T~! TJ<1Ti, ~<:IT~Cbtt~~~~~;rm
~~~\R?R~~~~~~~wmn~

cot cp:rr

m

-~i3lR-18:49
38

'\iiT~.~~~,

~cr~~'
~T

rtt· WWr ~ ~ ~ ~ ~~~ c€t ~
~:-

;:rtf

i3N4T _ it ~

# iWR~· ~ -n- "iTit, ~ I ~ \31T~~ c€t I3Wffi ~ m ~ I c€t ~, ~~~ ~ WIT I"

I ~ ~T~~~

~~

"m ~
Wn ~
~-;fr ~ ~

r.our-'lR

~r.our-'lR

m~ ~

m~ ~

c€t m-rTI, Cffi" ~

-~-31R-99:7 -8

"iTit :-~~-39:69

"~~~~coT~~I"

~ ~~
~

TfCfItt ~
"iffi ~ ~

~~ iTrrr
I"

~~

GTe

tIT ~

¥9 ~:-

i3N4T ~

tl<iI(P~,~

wmt ~ ~
-~-31R-99:4-5

~

W-~qjT~:nm~~-WT--WT~~~~~
q~ ~
I~ ~

ttm ~
~~
~,

t, \iiTw~

;1 eChfB:J('1 it m t ~~

~t

~

in iWR ~

-n- ~ :-

-WT~

~
"~~

~:n
~

tIT ~

qti TTCrTtr

tit ret ~ ~ ~
~

~ ~~

m

\iiT

~

~ (i31q$1IChI~)

\ffi

(;w;o) in qfff

~,m~COR,~~~~~~~

~

ffl", ~ ~

~
~

~
~

~ Trcntt lft? ~ ~
~~
qro ~ ~

m -n- ~ I <t ~
q;)- ~
~~ ~

fc6<:.rr, ~

Fcf;c:rr

t I"-~>31R-41

~ cotTt fct wR fct ~ ~ ~ GTWrc=rr
:20-21

«

~

qjTtpT-tpT

~lrrrI ~"WIT«
39

CJRiIT

~ ~ ~ ~ t~ ~

t~CRiTrrr, rn# m m$n

Ch~

tIT ~
"€ffil Cf<TI

~

Btl

m :'~i'

~

umrrm ~
@rrT

\J1T

~rl

em- m
t1TB

~~

Fct

"m ~
Tfl::!; ~ ~

;yr

"# iWl"~<:i w¥t,
Wt, ~

"#m~

t~
~ I"

~ iWl"~<:i w¥t, ~~

\W'f ~

(M) ~
-~\3lR-7:6-7

O/Bq ~~

~cotf~m
~~

"(t {~~ I) % ~ : 'F:I, ~
0/ ~

Wft, ~
~) CfqT ~

Ql1 \jB

(~)

\i1T~~~Gf)[vwR~t
(~

it am- ~ \i1T0WT, 1em-~qm~Fct~
-~\3lR-62:8 tIT ~
Cfi(

it, em-~

coffi ~ ~

I"

"# \i1Tmt-mt tiM m ~~ TIff (t ~m-) >f fu"crr it ~ \i1T~ ~ ~ (~) t ~ Bq ~ t I" "~ {m 01"*1<'1141 t, em-~

m ~,\i1T
mit, t :\jB

-~\31R-13:1O

t BwT ~

qjf ~

"m tT ~
~ ~

qjf~

>f W-CfqT ~

fcttrr t ~ ~ ~ ~ t Fct ~ t ~ ~ I3Wtt ~ it ~ t I"
~
-~\31R-50:16

"# m ~
~ ~-~ fu"crr
~\31T

~

~

"*~ i3f1Gf)[~-rr ~ t ~~ * ~~t, mm ~ t, tT Gf)[t ~ \i1T~ ~
>f
Clfffi"

m

cor ~ ~ ~ t I em-~

t ~ >f \3lR cmrrr ~ ~
~ ~ Gf)[ ~
~
Bq ~

~

WTI:-

qffi tIT ~ ~ ~

fu"crr13=iT, ~
~ ~ ~

\3"BCfiT ~ ~ <:ffiRT~,

til Cfi( M I ~

~

i3lWfITi qjf ~ ~

it BTl1~
cor 01"~
~

~ t I"
'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 40

-~\31R-2:284
<:ffiRT ~'-

9tf

~ Pt ~ ~
BCf)ffi

~~lf i3fR $11'1tiq~ t ~':i:lIqfQq i3fR ~ m CffiiTI t en? ~ n~fllaIQ I~ if) ~ I ~ >rc:tiR cor -3i 'i1Rl fIOl, ~ i3fR i:}{ fIOll'Cll( rtT ~ ~ ~ ~ ~ ;nfl CIIT iJfT ~, qm ~ fiTffi fIT ~fctnrq CIIT cp:rr ~ m! ~ ~ <:ffi ~ fcn~ m ,~ "I:ffiFlT ~ cor ~ mf->lfu~1\f ~mCIIT ~ 0/ f.:MT ~ I Fctm \3fu. '.01 ~ COUT-'o/ m ~;nfl ~I ~ ~ co) ~ m ~1rl: ~ i3fR ~ ~ ~ I Fctm co) ~ G11 m CIIT ~., W1T, BCf~lfffi'"lI'1 ~m~ i3WT
I ~~CR
~ G11 11R" ~
BCf)ffi ~

~ ~ ~~

~

amn co) ~

~

~ ~-~

amn co) ~

~

q srerm

q swr~;;nfl,

qm ~;nfl

m

I
~ ~

BGr ~ ~
q~T

ncf> i3fR ~

cotrrr,~ ~

n~

Cfllt
~B,
~~,

m ~~ ~
"i3fR
~ i3"B" ~

cotrrr i3fR ~ ~-~
fi'"l" \3'1" ~

m cor 1FT ~

;nfl

m ~,
~
~I

~~
ncr ~ ~

tWiT
~~ ~

co) G1tRT

\W1'1T ~

i3fR ~
fi'"l" \3'1"

#IT \i1T &t '1"tT fqWrr:~
-,

~

I~

~~~~,
~ ~

ditfcn~~~~~
cor t11~(:m ~

m? ~

\FfCOT

fihMT ~
fi'"l"

fucrr ~.,
cor~T

~

Pt ~
~ I"

~~
'~'

CIIT ~!

~(iS!§aqcwfl).,

-gi"{-3iR-6:22-23
~~

"i3fR

fm" ~
~)
~

(~)

! WI" 00 \TIGI" ~ ~ m I (% ~ m) Q: ~

~

! (M BGr
~

~ i3fR Wf ~ I ~ ~ fcr-'Uffi
~ ~

m Tf<:IT I"

I~

~

~

$=r ~ I fi'"l"

Cfllt

-~i3lR-32:12

cl \W1'1T

0/

cwR ~ ~

cntit :M~ ~ i3fR

"i3fR cl cntit Pt Q: ~"{Gf!
41

,~

~

'COT~

BAT

m~

~

f.1T
Cffi"RT

'lWOT

~

I"

-~\31Ff-33:67

qif ~
tG'TZ

c5T ~
Cfj"g- ~ ~

~
:-

<Jftn ~

WC9 COTl1' ~ trrr I ~~ Iwt&ift~ it I"
-gi'{I3Wf-,66-7

~q"#
COT ~

"Q;'~'
~

mctWfr!~~~cnn
\ill ill ~, ~

Wl ~

CO"ffl

n-

~

~

~

~ ~ ~ ~ m-rn-, ~

wirco a:rfffi"

t~

~GOlfcit~~'~~~t~~cit~I31~~~ fii-Wrr :-"~~~t~~eft~~~,m

M~
~ ~

~¥'RT

~ t ~ €o ~
~

~~~m-rn~€o ~

~ ~ M~ ~ cnt{ tf.1l1 m-rn-, m ~ iR-t en ~
~ ~'r.ontttl"
-WI3Wf-21:47

COT

~

~
~
~

I31mct~ q)f~~~~ fct ~ tmq ~-'FT~ \ill fft I qy'R ~ €o mq m-rn- ~ BiT ~ "#~ BiT ~ I Q;m ~ ~ mrrr fct ~ m~FW:R"#~ \ilTQ; I ~ t ~ €o ~ ~ ~ ~~q{ t6T ~"# fu"q ~ ~ I ~~q{ m--~ ~ ~
~ tj)fI=f

cot ffi ~

riMr ~ ~ ~
i}fq ~ ~

trco-trco ~
~

~~
~
~

I

i}fq"# ~

mrrr t6T wm ~~
~
'(j"q)

~ ~ \3ffift ~ fct ~
~

~

(GOlf) it ~ ~ iilTqTTr I ~ c ~ m~ "# TTfu, ffi"C1IlR ~
~ ~ ~~ qffi ~

~

tT '1tf, ~
ttcf~~

eft~,

~ ffil1&t

cot ftcort ~ ffirr ~, ~ ~ ~
t, ~ ~
42

$n- Wf§ .qr ~

~ ~ fct

~~Cff, \ill

~~~B~~€t~~tt~~~q)lCWR"~1 ~ \31WT mff t ~ R ~ coT ~ ~ ~ coT ~ <.IT ~ m-r ~fctr.rr~tl~~~coT~~B~~,vn~ ~coB€tftrw~MI ~ CWR" ~ ~ ~~ ctt mvrfIT ~ fCfTT €t ~r Pcrtrfuf, ~ ~ q)l ~-Cf>1t
<:mAT

<.IT ;wR

rtf· ~
\3l~

\31WT ~

t, ~

~mTt ~
<.IT ~

t

q)l

ffirTI

qjf ~-~

m

orlrrT, ~ {~CR"

M
~

I~

fW~

fI 4)&1('11

firM- I ~

t wTt M, qtl

m:fl4)Wll

m-rrr, ~ ~

~~
~

rtr tW

"~~\ffi~iTcom

I ~~CWR"(Cfllt)

~M)
~

m~~mrrM)
'~'
~ ffi'q

~

coB crMiM ~ ~
(C5T ~ ~

~ ~iWR-~1'1ritmZ~~,
ZR)
tIT ~

(Cf>1t)
fctr.rr

m~ I"
~ ~

~~

-~~-7:8-9 C5T ~ ~ .~
~\lff

t :f&j('1IQJl \3TR-

"m~~'qTft~Ttt, ~~q)f~ ~ ~ ~ M \RC5T ftr.fwn ~.
~wttp:IT

~

(~)

iMT
I"

~Fct
C5T ~-Cf>1t
~ ~ ~~

'$~tp:ITt

?

i3WTt~rt
-gR~-101:6-11

~
~ ~

~

~

m-rrr ~

~

~?

~\3TR

~

~ ~\lff
tp:IT ~

"(* {~~ !) vn Cf>1t (t 1:fWl) ctt ~

W

t:wt ~
~
~

Fct ~ cot=r

mrr t,
~
~

B~
~

~~
tm<ITq) ~ ~

crrzrmcrMt 1!f~WTt,
~ T1 ~ ~
TJQ; (~~

~~-~flif1IRcp~

43

~~~)

@ cl ~

cl ~
~

~~
~

~
q)l ~

~~ '~'

~~

CI)fll~~

~I ~

ctr '~' q)l \3fR ~ fc6<:rr ill \FfCfiT fc6<:rr-mr ~~

~
Tfm

\3fR Rb?:lI~(1 ~ ~ "6'1 \FfCfiT cnW CWR ~ ~~ I Qjt ~ ctr~ ~ ~, ~ IRiR ~ fc6<:rr dR qft ~ dR<R~ctrim~I~, itffiTr~~dR
~ ~ ~ \Wtt ~ cl ~ -w1 dR ~ ~ ~
~ <:ffi" ~

~

fffit ~ ~
~tb«FII ~

qm

Wt, ~
\"

~

-~i}{R-18:

103-108

dR ~
~ ?fiR1l1 ~

~ lJ!1"'nm,
~ <SIT ~

dR f.lft tlimRCbol fm ~ ~ m ~w~~ dR tlitllRCbol if ~ ~
~

m, ql(i'H~I<,

~-C6lf 1f CWR, ~ dR ~, ~~crrctr~ ctr ~ ~ ~·m t I ~, fut dR tlimRtb ~n'tlqol m ~ ~ m ;sml ~, ~ ~ fct~ dR 11FfCi
~\jfR"~lTflCi)~~~~~~

wm ~

coT ~

tA ~ ~ I ~ dR B'lfr

~q)lmtl

44

~~q
~~ ~ ;:rff

~~~~¢i"Fc&~~~-<31~~

t, ~ .,~ ~ ~ qu<:r q)f i31mT ~ afR tnq COT ~ ;nff ~, ~ fi:Rrr '4T ;nff ~ I~ \i'll ~ ~ ijH:qj1 < fiiWrr, ern- \3fCf~~ tT ~ WIT, ~ ~-~ ~ cmr t afR ern- ~~~ ~~ ~~ ~ mB ~~m \1ITffi tl

rm \31Tcr~~i31T f91u1~I{)afR \l'jqlcilalflrm ~ ~
\i'l"R q)f ~ afR ~ ~ \i'l"R ~ ~iWR"-${coT~mcrM~mfl

g~ ~ tfflrt:R, ~

coT ~ rm ¥AT q BWm f, \i'll ~
~
cilTG ~ ~

mea t, ~ afR ~
f, ~ ~ ~ f, *W ~ l1Fr \TfR COT w:r ,it m m~
~ ~ ~,~~~q

~

~
~-.,-~

~~
~

q~

~

;nff i3lTffi, ~

WIT WIT

t I fit"{

~

afR ~ COT tWT t afR ~ ~TIfU~Wfq afR en=n. ~ rm \31Tcr~~ ~~,
\31Tcr~~i31T

~
~tl

t, m ~ t, m ~llftftcfi~-~TIfu rm ~

rm ~ ~

~w.oq;ft~~f,

m~Trm-,~,

ftwr w.nm t, \jfq ~Tfu, ~ ~ ~ Q:m -.,tf m I ~llftftcfi ~1lfu'ltt ~; ~ rm ~TIfU 'ltt m I it GW ~~ ~

afR ~ ~ m~ \3fCf~~ tT qrc=f afR t, ~ ~Tfu,~

w-:f~~~tm!B~~

!ftt'ltt, ~ ~ ~ B '4T~ ctt ~ 'lttml ~ ~ cot ~ ~ B ern- ~ ~ 'ltt fi:Rrrffi, \i'll ern- ~ t I~ ctt ~-~TIfu ~ ~ ~ t m q;ft 'ltt ~ afR ~R afR ~ ~
45

fum ~ ~ t ~ m en? \WR ~ fcrJU ~ ~ cllklR1Cf)(l1131T t fB(i\rn~ ~ Gf~m ~ ftm ~0TI qffiT t I ~ ~ ~ t~~ Q;m ~ ~ t, \1%T ~ mft ~ ~ qci 0Wf~~ rtt gi, ~~ ~ r.tT ~TIfUq)[ 'FT ~ st. ~ ~ mt ~Trn; 0/ gi ~
~ cllklR1Cf)(llq

rtt ~ ~

00 ~ t1TlR

0TI

Bit

I

~~~~~~~~~t:o o o ~ ~
q)[ ~

i31-1-'m ~ I ~ ~ ~

t mt:.Ff

~n~Cl'd~
~ ~~

I

~,ffun,
~~~I

qt~lRt,~,

~

t ~:~ #

o

~~~~~~~~-~t~
mllR

~rse:r

mI

o
o

~

r.tT CllklfilCf)(llq

~

~

~

~

~

m

I

~-gfQ

t tfr mt:.Ff Pcl~~~H mol
W t m~ ~
~;:)+rn"

o o

~r.tT~~~ml
~ ~~

r.tT \J1ClI€j~t)

~

~~I

tcwrQ:mft~~~~w.omt~~qRt ~ ~-W!jfu cot ~TIfU~ w.om t I ~

~m ~
~,ClI«1f4q;

Ply&'»)R: COT ~
~I
~~

~ ~

en?

~coT~~
~

~TIfu>lGR~CfR"
~

cot ~
~~

m ~ t~crr# Cl!"hIGIfl
>If(r q;=ctoqPrtl6 "d I

~~~q)[;:rrq~t,

~\R~

r.tT ~ ~

~

~

**** 46

~~T
~~

'6") ("'stf .

ttl ()'" .
~lIftr~
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 JI\lTCr 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

1.~if~*~ 2.~:~~if 3. Cflrr mf 7t ~ "$GrR if 4. em f 7t .~"$ m if
5.

emmf7t~~
It

m

~o)"$mif

6. ~
8. ~

~Iid(q

7.m"$~*~
9. ~
1O.~ 11. .~

if ~ urorrr if ~-3ffbq;I<

12.
13. 15.

m em- ~

*~ aft<

*

OQqft41
"I:f( ~

+t '''Iqd I

t ~ ~~ tt"UffiT

~m-tmcm:t~?
aft< ~
ll'Tf.:a'-w

(fRta{)

14. j"l\ilTq"l

16.

~Ulf
~ ~ ~~? <t><. • Cf<.II

17.• ~:~~ 18. ~

25.00

~-1:t-~~~~)
1. ~tH1+t1.u·

2.~*W
~~~,~,

*

f\i;t~Gla

~.1I1rlr

25.00 25.00

~~-11OO2S

o~

.~I~

~-¥ql'"'d{CflI(:

~~

m~~ml
O~ ~

.~~"CfIT~~~if~1
.1j<3tA : t!;CP ~
.~q,1~fuUqlT~1

~m,
3f'I(il1 ~

\9f

110.00

if-if
~ ~)-~

0~

9.00 50.00 45.00 25.00 3.00 1.50 5.00 3.00 12.00 4.00 10.00 3.00 6.00

o .1j<3tI~ ~

(~

~

om ~

~R1R1la : ~

~:HlPt<tl ti"'''I~I-:!o

\9f W .~

o~ ~ 4{t1lf01l< : f.:Afvr aitt f4cmr-~ tlGQ~H ~ o !!t'!At4 ~o) :~ ~ ~-mo 1:!;tfo {1S"llcgl9JII{ICI o 3tIR.,a o~-~cit~: ~-!!fffiii fcmRfcit~~

~-m

~

~

*0

~~
o~ o~:

w:rr~

(IWiIIU

~*

: ~ 3I904q~- iTo \iI1fu;rr 3ITffi ~ tnt m=cif qlT~ fcr<nuT ~~~~ ~S"l15)t'l'1 (P+iJIU

O~3TR'1{ACf-~-m:!o~ OGTmrr ~ ~

o 6Yo

3tkls<tl<

aitt ~-

cit aiR- cNrn#i.'1 ~
3ITto 1:!;tfo fclw.IT

o '1{ACf-~
o ~~lqlf{ll:ir

q;r 3f1UR- ~ ~ o:mf ~

ovtrt

'3'{ ctmf-iTo ~ o til&05441f4<tl ift aitt ~
'<tIC O'1{ACf If{ ((ili~q<qI4 ~

m- iTo ~q;ld
~
~~4If{qi'3I\lT<f- ~ ~

3Rffi1T

~
~'1I!!(!!'?S"lI'1

3.00 5.00

\9f

2.50 2.00 2.50

\9f

o fcnq-~-ifo

~fctJqJld ~

~-~

~

'lfrlN I

~
~ ~

~i~"
, ..q;~q ~atWR,

~

t{1Tf'{

'ft ~-

25.

q(~)jt.ml it ~ Cfllfir~IJI ~, amT 3ffi ~ ~ 3ffi ~ ~ ~ am (~ q.q it) 0MCfl~ ~ ~ I em c} cf;)t nffif 3ffi ~ QTIf ;:r ~ I (~) ~ ~ ~-~, ~ ~ ~ QIMOiCflHi c#iT ~ ~, m ~ Cfl~OIl'4~, G~lcUOi ~ c#iT ~ ~ ~ U«fr 3ffi 311Cfll ~i1q;r 3ffi ~ ~ c#iT ~
"f.r:~
~

it ~) ~ 3ffi ~ cihhC!l4 ~ ifiT I ~ cnft ~ ~ q~lcHOi ~ $\Jf')lfH ~ 3fR ~ ~ QTIf tT ~ I~ ~ ~~, 31if: 3raf Nt flCflI ;it 'ait ~ q, M OiCflHi ~ it 4"m"
m ~ (~
fdCflIOiI ~

~m~1

q;r '4IFMCfl ~, ~

~

~

ctiT ~

q;r

~
~

RI ~ Mtm ctiT

m~

~ S(T

re:<rr ~ ~

~3ITFJTfT~

I ~~~.~~~~

~~m*~~3n1T~~3fR~Cfl(~CfIMI

WIT fCfl ~

~ fir@"

mm

!"
78:31-40

-~3rr-r