Numele, prenumele _______________________

Abrobat dir. adj. i/p
_________________
_________________

Examen
la disciplina „Structura calculatorului”
gr. 12 OC
1. Desenaţi schema funcţională a calculatorului:

2. Numiţi unităţile funcţionale a calculatorului numeric:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.
a)
b)
c)
d)

Dispozitivul arithmetic şi logic este alcătuit de(mai multe variante):
număr de registre
rezultate intermediare şi finale
regestre de informaţii
circuite combinaţionale

4. Care este funcţia memoriei interne:
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.
a)
b)
c)
d)

Dispozitivul central de comandă generează (mai multe variante):
succesiunea semnalelor de comandă
transmiterea
executarea instrucţiunilor unui program
regestre de informaţii

6. Ciclul de extragere declanşează efectuarea următoarelor microoperaţii (mai multe
variante):
a) transferul conţinutului numărătorului de adrese
b) transferul părţii de adresă a instrucţiunilor
c) citirea memoriei interne
d) inclementarea numărătorului de instrucţiuni
e) transferul datelor din registru de date a memoriei interne
7. Ce reprezintă memoriile externe pe banda magnetică
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Ce include caracteristica generală a unui calculator: _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 12. Cum sînt numite calculatoarele unite în reţea de la un server: a) terminale b) staţii c) maşini d) dispozitive 18. Definiţi noţiunea de reţea de calculatoare _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 14. Care este structura calculatorului_____________________________________________ Total 10 puntce (fiecare punct correct este apreciat cu 0. Care este liniile de transmisie a unei structuri de comunicaţie _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 16.5 p). Care sînt tehnologiile majore de cooperare în reţea: _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 17. a) b) c) Vizualizatorul este dispozitiv: de ieşire de intrare de ieşire-intrare 10. Ce este Hard discul: _______________________________________________________ 19. În funcţie de modul descrierei şi citire a informaţiei vom deosebi următoarele discuri optice: _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 9.8. Care sînt componentele calculatorului în întregime: _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 20. După aria de cuprindere deosebim următoarele tipuri de reţele _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 15. Enumeraţi tipurile de imprimante în funcţia de tehnica de tipărire: _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 11. Calculatoarele sînt clasificate în: _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 13. .