Multimedia © Georgeta Drulă

1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

MULTIMEDIA

Titular: Conf. dr. Georgeta DRULĂ
TUTORAT 1: Definiţie. Aplicaţii. Caracteristici ale documentului multimedia. Etape în realizarea documentului multimedia Echipa de realizatori Interfeţe pentru documentul multimedia online şi offline TUTORAT 2: Componente multimedia: Imaginea fixă. Componente multimedia: Animaţia Componente multimedia: Sunetul Componente multimedia: Video TUTORAT 3: Asamblarea unui document multimedia offline cu Director Realizarea unui document multimedia online Obiective curs: - Cunoaşterea etapelor de numerizare şi a caracteristicilor componentelor multimedia digitale ce participă la realizarea documentelor multimedia; - Cunoaşterea caracteristicilor şi modalităţilor de lucru cu documentul multimedia online şi offline, cu suport de difuzare reţeaua Internet şi suportul optic de distribuţie CD-ROM.

Multimedia © Georgeta Drulă

2

TUTORAT 1
1.1 Definiţie. Aplicaţii. Caracteristici ale documentului multimedia. Etapele realizării unui document multimedia. Echipa de realizatori.

Multimedia se referă la ansamblul mijloacelor şi mediilor de comunicare prin care informaţiile pot fi percepute vizual şi auditiv, în diferite forme de prezentare prin intermediul calculatorului şi dă individului capacitatea de cunoaştere şi informare în mod rapid şi facil. Momentul apariţiei domeniului multimedia a fost marcat de transformarea mediilor de la analog la digital, de diversificarea canalelor de comunicare, de interactivitate, de succesele înregistrate în reducerea volumului de date prin procese de compresie şi compactare care au marcat instalarea definitivă a multimediei în cotidian. Domeniile înrudite ale multimediei sunt desktop publishing şi prezentările asistate de calculator. Dezvoltarea tehnologiilor multimedia cunoscute, mai ales, sub formă de CDROM şi server Internet, a fost precedată şi de alte transformări tehnologice, cum ar fi: - dezvoltarea tehnologiilor optico-numerice de stocare, a suporţilor de stocare de mare capacitate; - dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de compresie şi decompresie a datelor de toate tipurile; - dezvoltarea tuturor echipamentelor şi perifericelor necesare captării, editării şi redării conţinutului multimedia; - dezvoltarea tehnologiilor de transfer a informaţiei, a sistemelor de distribuţie şi a reţelelor de difuzare. Se poate considera că multimedia este consecinţa firească a unei evoluţii tehnologice, informatice şi telematice.

1.1.1 Definiţii ale MULTIMEDIEI Fiind o noţiune la intersecţia mai multor domenii, multimedia cunoaşte o mare varietate de definiţii şi criterii de clasificare. ► Astfel, în Cartea Albă elaborată de Interactive Multimedia Association din SUA, o aplicaţie multimedia interactivă este definită ca o aplicaţie ce permite

► Din punct de vedere tehnic. ► După modul în care organizează informaţia. ceea ce poziţionează multimedia la intersecţia dintre reţelele de difuzare şi cele de transmisie. tele-bancă. Combinarea acestor elemente este făcută de un software author sau de un limbaj de programare. ► Din punct de vedere informatic. . Cele două tehnologii pe care se bazează multimedia on-line şi offline este Internetul şi Cd-ul sau DVD-ul.profesionalismul sau generalitatea informaţiei difuzate. care sunt: . ce se bazează pe tehnici de structurare şi distribuire a informaţiei cunoscute sub denumirea de hipertext şi hipermedia. acces şi vizualizare a informaţiei multimedia. aplicaţii de prezentare şi de instruire. 1. Întâlnirea acestora este facilitată de existenţa suporţilor de stocare digitali. ► După tipul de aplicaţii şi posibilităţile de distribuţie a documentelor.Multimedia © Georgeta Drulă 3 utilizatorului să reacţioneze “în propriul ritm” şi combină textul cu sunetul. ca de exemplu: bornele interactive de informare. telecomunicaţii şi audio-vizual.1. tele-educaţie. Această definiţie urmăreşte criteriul interactivităţii. Aceste periferice impun moduri specifice de operare. tehnicile multimedia sunt mult apreciate în activităţile de marketing.gradul de interactivitate. permiţând demonstaraţii autolansabile sau parcurse după legături generate de utilizator. După acest criteriu aplicaţiile sunt locale sau telematice. dintre reţele de tranzacţii şi cele de informare şi multimedia off-line. După acest criteriu aplicaţiile multimedia sunt de interes public sau de interes personal. multimedia este considerată un mediu “n-dimensional”. o consolă de tip teleconferinţă sau un chioşc interactiv pentru instruire sau informare. multimedia se regăseşte la intersecţia dintre informatică.publicul care le accesează. editarea şi redarea conţinutului multimedia. imaginea fotografică. jocuri şi aplicaţii de divertisment. publicaţii şi biblioteci multimedia. Fiecare document este adresat unei audienţe şi unui canal . . ► Din punctul de vedere al domeniului pe care îl poate acoperi. Datorită eficienţei comunicării. animaţia sau video. televiziune interactivă. .zona de acces. multimedia este percepută ca ansamblul componentelor hardware ce permit captarea. Aceste tehnici au determinat un mod specific de parcurgere sau navigare a documentului multimedia ce se desfăşoară după un scenariu sau storyboard.2 Aplicaţii multimedia Aplicaţiile multimedia sunt apreciate luând în considerare câteva dimensiuni specifice. multimedia este o combinaţie de medii de natură diferită şi de elemente de interacţiune ce sunt accesibile omului prin intermediul calculatorului. ► O altă categorie de definiţii ia în considerare staţia de lucru de la care se poate accesa o aplicaţie multimedia şi care poate fi: un terminal. Aplicaţiile multimedia în comunicare se regăsesc mai ales pentru prezentare şi reclamă. multimedia este on-line permiţând tele-cumpărături.

Această structură permite crearea de versiuni diferite ale aceluiaşi document.Citirea lui se face din aproape în aproape prin procesul de „navigare”. oferind materiale mai multe şi mai detaliate. un dicţionar poate fi parcurs cu imagini instantanee. explicaţii verbale. . sincronizarea sau prezentarea documentului şi elemente de interactivitate ce asigură interacţiunea cu utilizatorul. Multimedia dezvoltă medii noi interactive. Aplicaţiile multimedia în jurnalism au o eficienţă deosebită în înlocuirea colecţiilor mari de date cu biblioteci digitale de materiale textuale sau imagine ce se pot accesa rapid şi într-o formă convenabilă. bazate pe anumite specificaţii temporale. Audienţa aplicaţiilor multimedia din acest domeniu poate fi una specializată. spaţiale sau de condiţionare.componentele sale sunt elemente media digitale de natură diferită.1. 1. este un document dinamic datorită dependenţei de timp.Multimedia © Georgeta Drulă 4 de distribuţie diferit. Un document multimedia pe CD-ROM este definit de caracteristici speciale: are o structură hipermedia cu legături ce se stabilesc între anumite obiecte.dinamicitate. complet. mai ales.3 Documentul multimedia Definiţie generală a DOCUMENTULUI MULTIMEDIA Un document multimedia conţine obiecte media de natură diferită între care se stabilesc anumite relaţii de secvenţiere şi prezentate. deţine o sincronizare inter-medii obţinută ca legătură între obiectele dependente sau independente şi o sincronizare intramediu stocată în procesul de captare a acestuia.este descris prin interactivitate. Tehnologiile multimedia asigură informarea rapidă a jurnalistului. într-un anumit context. documentarea sa în mod facil şi. . ea adaugă valoare unui produs tradiţional şi transmite produsele în forme deosebite şi pe suporţi uşor de accesat. dar şi elemente necesare pentru structurarea. . - - . cu necesităţi deosebite sau de masă.are o structură hipertext / hipermedia. Astfel. are o dimensiune spaţială obţinută prin relaţiile de prezentare a componentelor media pe suprafaţa ecranului. într-un timp scurt. ► Caracteristicile documentului Documentul multimedia are o serie de caracteristici deosebite faţă de alte tipuri de documente: . distributivitate şi deschidere. vizualizări multiple cu subseturi sau căi de navigare numeroase. . Crearea şi parcurgerea sa este dată de contextul de derulare.

Sunt pagini web complexe. Conţinutul lor informaţional nu se schimbă. crearea şi prezentarea documentului.Organizarea spaţială a documentului se realizează pe suprafaţa ecranului şi crează ceea ce se numeşte interfaţa cu utilizatorul. . Organizarea logică poate fi folosită pentru a sugera informaţia temporală şi spaţială în mod automat. Informaţia de conţinut este dinamică.datorită complexităţii sale. la un anumit moment dat. în mişcare. formulare de interacţiune. el derulându-se în timp. la redarea şi distribuţia documentului multimedia se impun operaţii de împachetare şi de compactare a resurselor media necesare.Are trei dimensiuni: logică. Datorită complexităţii sale documentul multimedia se mai numeşte şi proiect. de programe CGI. complexitatea aplicaţiilor web a crescut semnificativ şi se reflectă în folosirea de medii de cele mai diferite feluri. Caracteristicile sistemelor bazate pe web Documente web simple Documente web avansate Sunt pagini web simple cu conţinut text. în folosirea de imagini hartă. documentul multimedia nu poate fi creat şi prezentat asemănător celui tradiţional. scripturi sau foi de stil. modifică în timp şi după necesităţile .Dimensiunea logică vizează structurarea şi organizarea documentului multimedia cu mai multe componente logice ce se includ unele pe altele. dar nu mai este aplicabilă şi pentru documentele multimedia. intuitive.Timpul este o dimensiune şi o caracteristică specială a documentului multimedia. Caracteristici ale site-urilor – documente multimedia online Datorită noilor tehnologii. Aceste dimensiuni asigură complexitatea documentelor multimedia ce impun o anumită cale în documentare şi în redare. precum şi din necesitatea de a le organiza în conformitate cu anumite relaţii şi condiţii. de obicei într-o formă ierarhică. . . dependente în principal de factorul temporal. Paradigma WYSIWYG (What You See Is What You Get) este foarte folositoare pentru editarea de documente tradiţionale. . . cum ar fi de exemplu o scenă dintr-un scenariu multimedia sau o pagină web. temporală şi spaţială: . se concentrează doar asupra unei singure componente.este portabil şi are diferite formate de transfer (fişiere) între platformele calculator. dar şi a unor resurse ale aplicaţiilor authoring sau ale limbajelor de programare. uşor manevrat de către utilizator (user-friendly). se este static.Multimedia © Georgeta Drulă 5 deţine interactivitate şi interacţiune cu utilizatorul. .are un format unitar de stocare pentru diferite componente media interdependende. Datorită dinamicităţii sale şi a obiectelor componente. applete. În acest fel. prezentarea se face prin interfaţe interactive.

1. . continuă. Scopul acestuia este de a vinde. stand-alone. Sunt folosite pentru diseminarea informaţiei Apar ca aplicaţii complexe. produse. . Acesta este site-ul cu conţinut jurnal electronic sau site-ul ce conţine lucrări. consumatori de produse şi servicii. informaţiei datorită metodelor complexe de căutare. . Sunt dezvoltate de un singur individ sau de o Cere o echipă mare de dezvoltare cu echipă mică. Apar dificultăţi în navigarea şi regăsirea Sunt caracterizate de o navigaţie simplă. .interoperabilitate. .compatibilitate. site-ul web este considerat de specialişti ca: . de la faza de proiectare până la cea de publicare pe un server Web. cercetări.fără a face rabat de la cultură.securitate.usabilitate.Site promoţional. Sunt integrate cu baze de date şi alte sisteme Sunt sisteme independente.Multimedia © Georgeta Drulă 6 utilizatorului. Cer performanţe înalte şi disponibilitate Performanţa înaltă nu este o cerinţă majoră. Îndeplinirea acestor cerinţe sunt obligatoriu legate de respectarea tuturor etapelor şi subetapelor de realizare a site-urilor.uşurinţa în navigare.accesibilitate. Indiferent de tipul site-ului. Aceste tipuri de siteuri sunt destinate unui public diferit şi se realizează cu costuri şi timp de lansare diferite. companiiindiferent de profilul sau activităţile desfăşurate. informări de specialitate. face din utilizatorii de Internet.Site tranzacţional sau comercial oferă servicii şi produse. instituţii. . programare şi testare.mentenanţă. biblioteci virtuale sau jocuri. Site-urile Web trebuie să deţină atribute ale calităţii cum ar fi: . . . Tipuri de site-uri După tipul de informaţie furnizat. .1.4 Etape în construirea unui document multimedia . mărimea şi complexitatea sa. privaţiune. este absolut necesar să se cunoască caracteristicile publicului căruia îi este destinat. de planificare. . morală sau aspecte legale.Site informaţional ce publică permanent actualităţi sau informaţii de diferite categorii. programe de actualitate. Acest site urmăreşte să crească profiturile companiei care l-a lansat prin vânzarea unor produse sau servicii.scalabilitate. experienţe în zone diferite. Acesta promovează servicii. Scopul său este informarea sau divertismentul.

implicând numeroase cunoştinţe specializate. apoi acesta se proiectează prin stabilirea modului în care el arată şi funcţionează. restricţii la descărcare (download). Faza de producţie sau dezvoltare propriu-zisă constă în construcţia site-ului şi codificarea HTML a paginilor. realizarea site-ului este un proces complex de analiză a condiţiilor şi datelor necesare.Multimedia © Georgeta Drulă 7 Prin dimensiunea şi dificultatea pe care o prezintă. . Planificarea şi identificarea necesităţilor şi costurilor. se obişnuieşte să se traseze schema generală a ideilor incluse. Un obiectiv foarte important este ca documentul să realizeze necesităţile utilizatorului final şi să fie puternic interactiv. Planificarea şi organizarea corespunzătoare a unui site asigură îndeplinirea condiţiilor de timp. cum ar fi: accesul utilizator. aplicaţiile multimedia sunt activităţi de grup. video necesare. muzicale. Procesul de realizare a unui site Web începe prin a defini strategia şi scopul siteului. Aceleaşi etape trebuie parcurse şi pentru documentul offline. În această fază se examinează cerinţele site-ului. Argumentul acestei . publicat. . Se iau în considerare şi cerinţele tehnice. Această etapă cuprinde activităţi de tipul: . O altă componentă importantă a unui document multimedia este creativitatea. a elementelor grafice.stabilirea instrumentelor de scriere. . browser-i necesari. pluginuri.estimarea timpului necesar pentru pregătirea tuturor elementelor. se analizează fiecare componentă multimedia a documentului şi se generează un plan de acţiune ce va deveni o hartă a traseului ce trebuie parcurs în producţie. .dezvoltarea unui scenariu grafic de desfăşurare a documentului. Această etapă este crucială în dezvoltarea efectivă a unui site web. numai că se lucrează cu un soft authoring. Documentul multimedia indifferent de tipul său se realizează prin metode diferite având însă. verificat pentru a regăsi obiectivele definite şi apoi. . de calitate şi a obiectivelor acestuia.dezvoltarea unei structuri şi a unui sistem de navigare care să permită utilizatorului să viziteze conţinutul şi să recepţioneze corect mesajul. un scenariu şi o structură ce permit ca mesajul documentului să ajungă nealterat la utilizatorii finali. Site-ul realizat este testat pentru funcţionalitate.identificarea tipului de soft authoring (de realizare a documentului multimedia) care să corespundă mesajului şi obiectivelor de realizat. trebuie construită harta navigaţională. Pentru o bună organizare a documentului şi a activităţilor ce ţin de realizarea lui. Numai după organizarea informaţiei şi determinarea structurii operaţionale se poate crea efectiv site-ul.crearea unui mic prototip care să dovedească conceptul. profilul audienţei şi obiectivele sale.. Până la scrierea şi editarea efectivă a paginilor Web cu ajutorul softului specific HTML. Etapele de bază ce trebuie parcurse în construirea unui document multimedia sunt: I. Apoi. un plan.

trebuie creată o bază minimă de compatibilitate a site-ului din punct de vedere al browserilor. Astfel.Multimedia © Georgeta Drulă 8 etape este cel al înţelegerii comparaţiei dintre un site Web şi o pagină web. În plus.Alegerea tipului de site (informaţional. De aceea. despre ce urmează să se realizeze cu acest site. Alegerea browserului şi a facilităţilor lui este foarte importantă pentru vizualizarea site-ului. Toţi aceşti factori pot afecta redarea site-ului. Astfel. Principalele probleme de rezolvat în această etapă sunt: . Netscape Navigator şi Internet Explorer. vizualizarea corectă a paginii atât la autor cât şi la utilizator nu depinde numai de browseri. el se va verifica pe mai mult decât un browser. trebuie asigurat un balans între compatibilitatea . a temei şi dimensiunii sale. ci şi de sistemul de operare. dar toţi pot citi text fără probleme. de obicei. comercial). nu toţi browserii pot executa JavaScript. siteurile care furnizează informaţii despre anumite subiecte specifice ar trebui să aibă un mod de prezentare şi de navigare diferit în comparaţie cu un site care urmează să vândă produse. de capacităţile lor grafice. sunt conectaţi la viteze diferite. Pe de altă parte. de rezoluţia monitorului. Întotdeauna trebuie să existe o motivaţie pentru realizarea site-ului. în atenţia Web masterului. conţinutul acestuia. . conţinut multimedia şi interacţiune respectă mai puţin criteriul de compatibilitate între browseri. trebuie determinate elementele de interes pentru acesta. Site-urile mai complexe din punctul de vedere al prezentării. o adresă de email. Obiectivele sunt importante în a focaliza şi ţinti site-ul către anumite necesităţi particulare. pentru aceasta furnizând. browsere. un site numai de text este puţin atractiv şi mai puţin eficient în transmiterea informaţiei. . Ideal este să se construiască site-ul pentru cât mai mulţi browseri. . îndeplinind condiţiile întâlnite la cei mai mulţi dintre ei. trebuie văzut care este publicul căruia i se adresează acesta. Complexitatea obiectivelor propuse vor afecta modul în care va fi navigat siteul. Alegerea browserului este o problemă foarte importantă când se proiectează paginile web. Există peste 24 de browseri Web diferiţi. Chiar dacă se au în vedere doar browserii cei mai folosiţi.Crearea site-ului trebuie să asigure şi compatibilitatea browserilor. de cât mai mulţi utilizatori. Utilizatorii folosesc browseri diferiţi.Cercetarea condiţiilor tehnice de derulare a siteului (tipuri de reţele. ce folosesc animaţie. mulţi dintre ei cu mai multe versiuni. aceştia sunt implementaţi în versiuni diferite. editoare). la clienţii potenţiali. deoarece informaţia din paginile web poate avea de suferit la vizualizarea în condiţii diferite. Este bine dacă Web masterul poate obţine un feedback de la audienţă. De aceea. Aceste obiective trebuie să fie. . în funcţie de publicul ales.Determinarea obiectivelor site-ului. Pentru a ne asigura că siteul va fi consultat în condiţii bune. Apoi. în permanenţă. în toate fazele de realizare a site-ului. modul său de prezentare. După stabilirea obiectivelor site-ul Web.Stabilirea audinţei. au sisteme de operare şi monitoare diferite şi au nevoie de plug-inuri pentru redarea de conţinuturi diverse. cine ar fi interesat de citirea lui şi în ce condiţii.

Proiectarea. Această etapă în realizarea documentelor multimedia este legată de definirea structurii şi conţinutului scenelor (pentru documentele offline) sau paginilor sale (pentru documentele online). 10. este foarte important să se stabilească de la început ierarhia de foldere şi poziţiile fişierelor în aceste foldere.Alegerea serverului pe care se va face stocarea. Această organizare face site-ul mai uşor de întreţinut şi de navigat. în funcţie de browserul regăsit la utilizator. Folosirea subfolderelor se face numai când este necesar. spaţiul nu este practic limitat. .Multimedia © Georgeta Drulă 9 browserilor şi eficienţa prezentării informaţiei. Documentul Web este constituit din numeroase fişiere între care se stabilesc legături. În mod obişnuit. .Obţinerea unui feedback (prin e-mail sau prin formular) al modului în care a fost percepută informaţia. De aceea. . Aceste fişiere sunt apoi copiate pe un server Web. secvenţe video sau imagini. Spaţiul disponibil pe care ni-l oferă serverul poate condiţiona dimensiunea şi calitatea site-ului. pe criterii de medii pentru sunete. mai ales atunci. 20 MB sau mai mult).Organizarea structurii site-ului. spaţiul de stocare este limitat la un număr de MB (poate fi 6. Site 1 Site1 (root folder) Inform generale aţii Site 2 Site2 (root folder) Inform generale aţii Catalog M edii diferite M edii diferite Catalog M edii diferite Fig. pentru a putea fi văzute şi citite de utilizatorii reţelei Internet.). adică despre publicul care contactează site-ul. se crează un folder unde se pun toate fişierele site-ului local. când se lucrează cu un număr mare de fişiere în cadrul site-urilor complexe. Organizarea site-ului pe structura de foldere şi fişiere II. pe un server propriu. În cadrul folderului siteului se pot crea subfoldere pe criterii de conţinut unde sunt puse toate paginile create pe acelaşi subiect. în timp ce pentru un server oferit prin serviciile Web. O idee ar fi să se creeze versiuni multiple pentru aceeaşi pagină. Astfel. Structura site-ului pe staţia client şi la server trebuie să fie aceeaşi (fig. .

Scenariul este prezentat prin descrierea în mare detaliu a fiecărei componente de conţinut a documentului (scenă sau pagină web). Cele mai frecvente structuri de documente multimedia sunt cele de tip liniar.Harta navigaţională urmăreşte scenariul sau storyboardul documentului. Definirea structurii se face pornind de la obiectele sau elementele multimedia componente. scenele conţin imagini.Multimedia © Georgeta Drulă 10 - Se întocmeşte un plan al structurii de scene şi conţinutul documentului multimedia. La rândul lor. ierarhic sau graf. Modalitatea de navigare aleasă va determina parcurgerea documentului prin interfaţa utilizator şi desemnează structura navigaţională a acestuia.Desenarea interfeţei utilizator este o altă etapă a fazei a II-a de realizare a unui document multimedia. secvenţe video. . sunete şi texte. Planul de structură al documentului multimedia se numeşte hartă navigaţională şi el stabileşte conexiunile şi legăturile dintre diferitele componente ale documentului şi ajută la organizarea conţinutului pe baza unui scenariu ce se parcurge la nivelul interfeţei interactive cu utilizatorul. furnizând acces la conţinut şi utilizare uşoară pe . Interfaţa multimedia trebuie să se bucure de maximum de interactivitate. animaţii. a) Structura liniară cu succesiune de scene scena1 scena2 scena3 scena4 Scena1 Scena2 Scena3 b) Structura ierarhică de scene a documentului multimedia Scena22 Scena23 scena31 scena3 Scena2 Scena3 c) Structura graf de legare a scenelor din documentul multimedia Scena7 Scena1 Scena4 Scena5 .

Feedbackul furnizează o modalitate pe care vizitatorii o au pentru a contacta web masterul.html (homepage) Titlu1 Conţinut multimedia subiect 1 Titlu2 Conţinut multimedia subiect 2 Titlu3 Conţinut multimedia subiect 3 Imagine – detaliu subiect 3 Titlu4 Conţinut multimedia temă .Multimedia © Georgeta Drulă 11 diferite nivele de cunoaştere. Este important să se menţină uşor de înţeles structurile şi conceptele documentului. Harta navigaţională asigură menţinerea consistenţei în prezentarea şi proiectarea site-ului. a umbrelor şi nuanţelor. Site-ul. folosirea corespunzătoare a spaţiului alb de pe ecran. a culorilor şi a scărilor de gri. componentele de conţinut (elementele grafice. începe cu construirea unei hărţi navigaţionale care arată modalităţile de legare şi de prezentare a site-ului. temele. ca document multimedia online. a diferitelor forme. data actualizării şi autorul paginii). folosirea obiectelor cu umbră 2D şi 3D. Harta navigaţională poate fi desenată manual sau cu un soft de desenare specializat. produsului sau serviciului prezentat. se poate furniza un index care ar ajuta vizitatorii să regăsească rapid informaţia pe care o caută. de navigare a acestuia. stabilirea elementelor comune tuturor paginilor web şi modul lor de prezentare (logosul firmei. Titlu1 Titlu2 Titlu3 Index. media. culorile din fiecare pagină a site-ului. Pe această hartă se vor însemna modalităţile oferite utilizatorului de a afla unde se regăseşte în site şi cum să se întoarcă la nivelurile superioare. trebuie să ia în considerare folosirea contrastelor. Această etapă presupune pregătirea conţinutului paginilor. al instituţiei. a textului invers pentru accentuarea textului şi graficii. Astfel. Interfaţa cu utilizatorul trebuie să fie consistentă ca aspect şi comportament. Utilizatorul ar putea fi derutat dacă la deschiderea fiecărei pagini din site-ul Web va regăsi o prezentare diferită sau dacă elementele de navigare se regăsesc în locuri diferite pe fiecare pagină. Ea va urmări traseele posibile pe care utilizatorul le poate parcurge la deschiderea site-ului. sunt luate în considerare modalităţile de feedback ale paginilor şi elementele de prezentare. Pentru aceasta este necesară harta navigaţională. De asemenea. textele).

Toate aceste fişiere se organizează în structura de foldere a siteului înainte de dezvoltarea propriu-zisă a acestuia. cum ar fi Macromedia Director sau Authorware. Shockwave. de tipuri şi formate de fişiere. aşa cum este cazul textului sau a elementelor de interacţiune (butoane de comandă. texte. PERL. Adăugarea de componente multimedia şi de elemente de design va genera codul HTML al fiecărei pagini a siteului. CGI). Suplimentar. butoane radio sau . La dezvoltarea site-ului pot fi luate în considerare template-uri şi biblioteci de elemente.Multimedia © Georgeta Drulă 12 Exemplu de întocmire a unei hărţi navigaţionale Captarea conţinutului site-ului. de soft-uri specializate. imagini animate în diferite formate. Dezvoltarea site-ului constă în adăugarea şi organizarea de conţinut variat în paginile Web folosind un soft de editare HTML specializat. Crearea şi aplicarea template-ului pe pagină sunt urmate de realizarea acesteia. Conţinutul unei pagini este inclus direct în editorul HTML. Elementele de conţinut stabilesc legături de navigare. elemente de programare (applete şi scripturi). JavaScript. elemente de dinamicitate (scripturi Java. Aceste componente se realizează prin programe specializate şi se salvează în fişiere ce sunt apelate de codul HTML. Producţia documentului multimedia Această etapă presupune realizarea propriu-zisă a documentului pe baza unei bune organizări în timp şi spaţiu a componentelor media şi de interacţiune cu utilizatorul în cadrul scenelor. Crearea conţinutului multimedia este etapa cu cel mai mare consum de timp în organizarea documentului. Documentul realizat va fi difuzat pe un suport optic de mare capacitate. elemente de legare şi structurare. Captarea şi editarea diferitelor medii presupune lucrul cu un număr mare de echipamente. imagini hartă sau rollover. În această etapă se colectează sub formă de fişiere toate componentele multimedia. După crearea hărţii navigaţionale. III. Ele trebuie să fie deja create când site-ul începe să fie realizat. se poate trece la captarea conţinutului multimedia al site-ului: imagini. grafică. sunt adăugate elemente de formatare a componentelor şi a paginilor. Template-urile sunt folosite pentru caracteristicile de prezentare comune ale paginilor site-ului Web. Producţia – asamblarea documentului multimedia offline se face cu un soft author. animaţii Flash. sunete. video.

Imaginea. . capabile să scoată un format de fişier media. În această etapă se construieşte un prototip care se testează.Această etapă constă în verificarea funcţionării corecte a documentului şi verificarea îndeplinirii obiectivelor pentru care s-a realizat acest document. vizitatorilor li se pot furniza elemente de feedback. adică concizia şi claritatea informaţiei. Ea se mai numeşte şi ediţie „master gold”. ce răspund la anumite evenimente. Testarea se face în diferiţi browseri şi urmăreşte aspectul şi conţinutul paginilor. să se menţină validitatea legăturilor între pagini. Multe dintre paginile Web sunt statice. Creşterea atractivităţii şi eficienţei unui site este asigurată însă. Efectivitatea siteului se referă la modificările care se fac în cadrul acestuia. Un site bine realizat şi calitativ trebuie să răspundă întotdeauna criteriilor: informative. Testarea site-ului mai urmăreşte compatibilitatea dintre browseri. legate în primul rând de conţinut. să se folosească grafică în măsura în care este necesar. Astfel. Criteriul informativ se bazează pe principiul “say what need to say”. zone de text sau de opţiune) sau prin legarea fişierelor ce conţin componente multimedia. de a valida date din formulare electronice fără a contacta serverul. de atractivitate şi efectivitate. sunetul sau video sunt captate prin programe software specializate. Acestea sunt aplicate sub formă de comportamente elementelor paginii Web. la scripturi şi applete. recunoscut pe reţeaua de calculatoare. Interactivitatea şi animaţia este inclusă în paginile Web apelând la tehnica layer-elor.Multimedia © Georgeta Drulă 13 checkbox. dar şi menţinerea unor pagini distincte ale documentului. Testarea documentului multimedia . Distribuţia documentului pe un suport de mare capacitate sau publicarea lui pe Internet Înainte de distribuţia efectivă a documentului offline pe un anumit suport se execută împachetarea componentelor sale şi crearea unui format executabil. V. Se folosesc diferiţi termeni care indică starea curentă a documentului multimedia pe un CD. IV. prin introducerea de elemente de interactivitate şi dinamism care au ca scop captarea interesului utilizatorului. “ediţia de bronz” indică faptul că produsul este aproape terminat. el este testat local. adică să se folosească pagini separate pentru subiecte sau capitole separate. verificarea legăturilor din pagini şi între pagini. legăturile dintre acestea. după care se înregistrează un CD master care va fi multiplicat. conţinând doar text şi imagini. Atractivitatea site-ului are în vedere respectarea principiilor de design ale interfeţei acestuia. verificarea timpului de descărcare a site-ului. În plus. reglementarea condiţiilor de formatare a elementelor paginilor. Înainte de a publica site-ul pe un server Web. atâta timp cât există un anumit scop. li se poate da posibilitatea de a demonstra concepte. “ediţia de aur” este cea care nu mai trebuie modificată sau corectată după care se reproduc celelate copii.

în care utilizatorii au descrierea pas cu pas a procedurii ce trebuie urmată. unde audienţa este mult mai ţintită. extensii pentru muzică MIDI. Spre deosebire de alte documente.INF. Promovarea este etapa care face cunoscută adresa site-ul la utilizatori prin maşini de căutare. Această etapă poate fi consultată şi în documentaţia de instalare a produsului. Derularea documentelor multimedia offline este susţinută de numeroase platforme software ce pot include extensii QuickTime pentru filme. încât utilizatorii vor asista la instalarea automată a documentului pe propriul calculator. documentul multimedia offline nu are nevoie de instalarea iniţială a unui soft care să îl poată deschide şi citi. biblioteci cu legături dinamice. serveri securizaţi). gradul de utilizare a serverului. Întreţinerea site-ului . De aceea. diferite alte servicii oferite de furnizorul de acces Internet (zone CGI. De asemenea. drivere pentru diferite medii. . . în această fază sunt instalate şi fişiere ce aparţin programului author. Distribuirea online constă în publicarea site-ului şi se referă la: . Simpla copiere a fişierelor documentului pe hard discul utilizatorului nu este suficientă pentru o instalare corespunzătoare. Această unitate de program este un fişier INSTALL. Sunt supuse atenţiei şi eventualele probleme ce se pot ivi în acest proces ca şi modul lor de soluţionare.Adăugarea de materialele ajutătoare sau de referinţă pentru subiectul tratat de site. copiază fişierele de instalat. VI.Testarea finală a paginilor web pe server. punerea de legături către site-urile înrudite informaţional. Pentru ca site-ul să fie găsit pe Web prin intermediul cuvintelor cheie şi a motoarelor de căutare. fişiere de sistem speciale sau fişiere de execuţie. prin mijloace scrise sau audio-video. Această operaţie este executată de un program FTP.EXE ce creează directoare şi icon-urile potrivite. De obicei. Alegerea serverului Web pentru stocarea informaţiilor site-ului are în vedere şi criteriile fizice legate de: tipul de conexiune Internet.TXT sau ReadMeFirst se va include pe discul de distribuţie a documentului. el trebuie încărcat în baza de date a acestora. încât utilizatorii pot consulta informaţia acestora. Aceeaşi operaţie se cere şi pentru directoarele online de căutare. este furnizată o singură unitate de program care acţionează ca o rutină astfel. fonturi speciale. Cel mai eficient mod este de a pune site-ul pe serverul cel mai apropiat. Toate acestea se regăsesc într-un fişier README. Pentru lansarea automată a unui CD se foloseşte fişierul AUTORUN. lăţimea de bandă furnizată. de aceea trebuie pregătite acele fişiere ce permit transferul rapid al documentului de pe CD pe platforma utilizatorului. Versiunea executabilă a documentului este cea care se va instalata pe calculatorul utilizatorului final.Multimedia © Georgeta Drulă 14 Documentul multimedia final va fi instalat pe diferite calculatoare.Transferarea paginilor pe serverul Web astfel. se mai practică ca formă de promovare a site-urilor.

doi membrii ai echipei complete sunt suficienţi. compozitori. determină elementele de design şi decide mediile cele mai potrivite pentru prezentarea fiecărei părţi de conţinut. de dimensiune şi complexitate medie. specialistul audio şi programatorul multimedia. permite utilizatorului să acceseze sau să modifice conţinutul. 1. etc. Pentru cele mai multe dintre documente. se asigură că subiectul tratat este clar şi bine prezentat. folosind numai acele elemente ce suportă întregul mesaj al programului. 1. menţine consistenţa vizuală. Pe structura de foldere şi fişiere existentă a site-ului se poate face actualizarea folosind un program de tip FTP. a părţilor lucrate individual de specialişti şi poate fi specialistul în interfeţe cu utilizatorul. icon-uri cu un înţeles. dezvoltă caractere documentate pentru un mediu interactiv. editori. Managerul de document răspunde de dezvoltarea şi implementarea întregului document. asigură căile de navigare. Această etapă este specifică pentru documentul multimedia online. Aceştia sunt designerul multimedia care este şi project managerul şi programatorul multimedia. crează structura.. naraţiunile. Programatorul multimedia este denumit şi inginer software şi răspunde de integrarea tuturor elementelor multimedia ale unui document într-o unitate folosind un sistem authoring sau un limbaj de programare. prezintă conţinutul pe ecran. asigură documentarea informaţiei.2 Criterii pentru selecţia de informaţii pentru documentele multimedia pe CD-ROM . echipa multimedia poate fi şi mai consistentă.1. a interacţiunilor şi a mediilor. crează caracterul. Designerul multimedia sau designerul interfeţei. incluzând desenatori de animaţie. siteul web. fotografi. Scriitorul multimedia sau scenaristul scrie propuneri. elementele de pe ecran. specialistul video. Fiecare membru din echipa unei producţii multimedia are de îndeplinit obligaţii specifice. El asigură acces la mediile componente. ţine evidenţa întregului. organizează conţinutul multimedia. Acesta va suprascrie fişierele şi legăturile site-ului aflat pe serverul Web. punctul de vedere al scenariului şi interactivitatea. scenaristul. analizează conţinutul structural şi îl combină cu cele mai potrivite metode de prezentare. În funcţie de amploarea documentului. textul ecran. O echipă completă de realizatori multimedia include: project manager sau producătorul. ingineri de efecte speciale. chiar şi producătorul. designerul multimedia.Multimedia © Georgeta Drulă 15 Această etapă constă în menţinerea informaţiei în formă actualizată şi corectă. acţinea. El are în grijă conţinutul documentului.5 Echipa de realizatori – profesiile domeniului Echipa de realizatori a unui document multimedia este una mare şi foarte specializată.

 . de la un domeniu la altul. ci şi pe cel care care lansează acest tip de document. Dar. cu un anumit scop Acest criteriu nu ia în considerare doar utilizatorul. Volumul informaţiei Un alt parametru în alegerea informaţiei este volumul acesteia. Acestea se pot actualiza rapid. ceea ce înseamnă că gestiunea duratei de viaţă a informaţiei poate avea implicaţii diferite. Valoarea informaţiei variază în mod semnificativ de la o întreprindere la alta. actualizarea sa nefăcându-se uşor şi în plus şi cu cheltuieli mari de resurse umane şi financiare. care se derulează cumva pe ecranul utilizatorului. pentru un document multimedia pe CD-ROM. sau subiect făcând de pe un CD-ROM o conexiune către un site Web cu informaţie actualizată. În plus. Toate aceste faze înseamnă un timp relativ mare. informaţiile digitale care urmeză să compună documentul multimedia trebuie alese în concordanţă cu caracteristicile tipului de suport şi cu posibilitatea acestuia de a permite actualizarea informaţiei.site Web. server sau CD-ROM. Astfel. Durata de viaţă a informaţiei se încheie atunci când aceasta nu mai este utilă.Multimedia © Georgeta Drulă 16 Durata de viaţă a informaţiei multimedia Deoarece rolul informaţiei continuă să crească din ce în ce mai mult. mass-media sunt domenii care cer un conţinut fix ce trebuie păstrat o perioadă mare de timp. este din nou criteriul alegerii lor. ca şi alegerea unui support de stocare potrivit sunt două condiţii obligatorii. informaţia trebuie să aibă o durată de viaţă relativ mare. Conţinutul fix crează suport pentru realizarea de materiale noi. mă asigur că documentul multimedia nu este doar o colecţie de medii. Gestiunea duratei de viaţă a informaţiei începe chiar din momentul captării acesteia. La polul opus sunt informaţiile selectate pentru un document multimedia . apoi citire şi consumare propriu-zisă. pentru luarea de decizii. urmând fazele de producţie. fără cheltuieli mari. Suportul de stocare. compresie. ca şi consumator final al informaţiei. cercetarea. stabilirea de diagnostice. oricând pot afla noutăţi dintr-un domeniu. analiză şi indexare. trebuie să ţinem cont de faptul că cele două suporturi interacţioneză şi sunt complementare. gestiunea duratei de viaţă a acesteia. Educaţia. medicina. La ce foloseşte un document multimedia? De ce este necesar să-l creez şi unde trebuie să pun informaţia pentru a putea fi accesată? De ce să aleg Web-ul ca support de stocare şi nu CD-ROMul sau invers? Răspunzând la aceste întrebări mă asigur că voi alege acel tip de document în concordanţă cu necesităţile reale. valabilă pentru utilizator. creării ei.  Combinarea mediilor şi informaţiilor cu un anumit înţeles. În favoarea informaţiei de volum enciclopedic pe CD-ROM pledează şi lăţimile de bandă şi vitezele pentru transmiterea informaţiei pe reţeaua de calculatoare. evaluarea de situaţii. deci pot fi utile un tip scurt. că voi crea un conţinut care să aibă un anumit înţeles şi o valoare în sine.

1. pentru asamblarea. aşezate pe axa timpului. Softurile author lucrează pe ecran. sincronizarea şi editarea elementelor şi a documentului în ansamblu. Cărţile sunt de diferite dimensiuni.3 Softul Authoring offline Softul authoring este un soft care realizează efectiv un document multimedia offline şi crează condiţiile necesare pentru organizarea. voi documenta întotdeauna o interfaţă care să corespundă aşteptărilor şi necesităţilor lui. soft bazat pe axe ale timpului. principiul după care sunt legate scenele unui document între ele. Documentul este salvat ca un fişier carte cu secvenţe organizate după o anumită structură. Storyboard-ul descrie evoluţia documentului şi interactivitatea cu utilizatorul pe diferite direcţii de evoluţie. ca site.Multimedia © Georgeta Drulă 17  Utilizatorul Cunoscându-mi foarte bine utilizatorul. Documentul este redat cu o anumită viteză şi cu anumite condiţii impuse.soft bazat pe principiul cărţii. De aceea voi lua în considerare toate criteriile care fac profilul consumatorului. integrarea şi redarea documentului pe ecran. Modul în care este creat acest storyboard. ce formează documentul din scene care se parcurg ca paginile unei cărţi. Elementele componente ale documentului sunt aşezate şi derulate după o axă a timpului. secvenţierea şi organizarea elementelor multimedia a dus la gruparea softului authoring offline în trei categorii: . cu elemente multimedia şi de interacţiune cu utilizatorul considerate ca obiecte. condiţiile în care acesta va accesa informaţia multimedia asamblată ca document pe CD-ROM sau pe Web. El se foloseşte pentru realizarea interfeţei cu utilizatorul şi a interactivităţii. . Clasificarea softului author Crearea de prezentări multimedia cu softuri authoring se realizează pe baza unui storyboard. adică ele au anumite proprietăţi specifice şi se pot manifesta într-un anumit fel pe ecran. Fiecare componentă a documentului este definită de un moment de început şi unul de sfârşit. în cadrul scenelor documentului.

Aceste softuri lucrează în două moduri. Astfel. Redă rapidă documentul după asamblarea elementelor. adică softul authoring poate trasa (desena) harta navigaţională a documentului pe care îl realizează. Softul crează o versiune de execuţie a documentului care este nemodificabilă de către utilizator. Crează şi modifică (editează) documentul multimedia în ansamblu. pe suprafaţa ecranului diferite elemente. Datorită numeroaselor posibilităţi pe care softul authoring le pune la dispoziţia utilizatorului pentru a compune o prezentare multimedia.Retuşul imaginii fotografice. mediul profesionist de a crea documente multimedia acceptă softul authoring bazat pe axa timpului. Aceste diagrame simplifică organizarea documentului şi afişează diagrame de curgere a evenimentelor în ramificaţii. încât este asigurat controlul curgerii informaţiei.Crearea de secvenţe animate. condiţionate sau după o logică de programare complexă. autoderulabile este folosit softul bazat pe organigrame de navigaţie. adică softul author poate crea şi modifica anumite medii. El conţine diferite editoare specializate pentru: . Fiecare dintre aceste categorii şi-au dovedit eficienţa într-o anumită situaţie. el se consideră a fi un . Pentru procesul educaţional şi pentru documente de complexitate mai mică se foloseşte softul bazat pe principiul cărţii. folositoare în timpul dezvoltării şi navigării.Introducerea şi formatarea textului. altul pentru redarea acestuia. . unul pentru realizarea / crearea documentului multimedia. Pentru documente demonstrative. . beneficiind de facilităţi de storyboarding. Organizează interactivitatea în cadrul documentului pe mai multe niveluri astfel.Multimedia © Georgeta Drulă 18 - soft care-şi organizează derularea pe baza unor organigrame sau scheme logice create de iconuri predefinite. Organizează şi sincronizează în spaţiu. elementele multimedia şi de interacţiune sunt organizate ca obiecte într-un cadru structural de tip organigramă. Distribuie documentul. Navigarea prin document este derulată după ramificaţii simple. În aceste documente. Furnizează un anumit mod de acţiune pentru elementele media componente şi pentru elementele de interacţiune cu utilizatorul folosind facilităţi de programare vizuală. .         Funcţii ale softului author Editează mediile componente ale unui document multimedia.Creare de imagini grafice.

de numeroase metode prin care se poate realiza comunicarea cu utilizatorul. Multimodalitatea şi multimedia O interfaţă utilizator pentru un document multimedia este caracterizată ca interfaţă multimodală. Elementele limbajului de comunicare au un rol important în determinarea expresivităţii şi aspectului interfeţei. redarea în condiţii de afişare în timp real.4 Interfeţe multimodale pentru documentele multimedia Interfaţa om . în ideea acceptării şi folosirii de către aceasta a diferite metafore exprimate prin instrumente specifice. butoane de diferite feluri. icon-uri sau liste.calculator este definită de limbajul de comunicare reprezentat de un set de simboluri. O categorie de interfeţe şi mai specială apare în mediul virtual. Pe acest considerent. Multimedia furnizează interfeţelor cu utilizatorul caracteristici speciale care asigură modalităţi convenabile şi multiple de acces. cer afişarea informaţiilor în timp real şi furnizează mişcare prin manevrarea datelor tridimensionale. Tendinţa introdusă de multimedia în această privinţă este aceea de a comunica cu calculatorul într-un mod cât mai divers şi mai natural. interfeţele multimedia sunt interfeţe multimodale.Multimedia © Georgeta Drulă 19 mediu scripting multinivel. 1. Trebuie făcută distincţia dintre modalitate care defineşte tipul de dată de transferat şi modul de comunicare care determină contextul în care datele sunt interpretate. în funcţie de zona de aplicaţie. Un aspect important al documentui multimedia este acela că el este legat de numeroasele periferice de captare şi redare de medii. meniuri. unde aplicaţiile de simulare sunt eliberate de separarea în ferestre a spaţiului ecran. convenţii şi semnale vizualizate pe suprafaţa ecranului şi de perifericele de intrare . Fiecare nivel include caracteristici de interactivitate diverse în ceea ce priveşte posibilităţile şi complexitatea documentului creat. navigare şi vizualizare a documentelor construite după diferite structuri şi.ieşire manevrate în această comunicare. Prin interfaţa cu utilizatorul trebuie asigurate caracteristicile de utilizabilitate şi accesibilitate ale documentului multimedia. în plus.  . cum ar fi: palete (ferestrele şi evenimentele).

pentru organizaţii. capitole şi subcapitole. auditive şi tactile. Elemente pentru proiectarea interfeţei cu utilizatorul a paginilor Web Respectarea principiilor de design ale interfeţei utilizator pentru pagina Web asigură atractivitatea şi eficienţa acesteia. . . site-uri ale comunităţilor.folosirea unui corp moderat de caracter care să asigure un text citibil. care să se încarce repede. în locul unei pagini foarte lungi.alegerea unui format de coloană de dimensiunea conţinutului său. se obişnuieşte să se pună cât mai multă informaţie la începutul ierarhiei pentru ca cititorul să poată sorta rapid informaţia primită. Pagina trebuie să includă întotdeauna o legătură de întoarcere la nivelul superior al site-ului prin care cititorul poate ajunge rapid la început. .folosirea de linii orizontale pentru separarea conţinutul paginii Web. .În mod obişnuit. business.folosirea de imagini fixe sau animate. în format mic. componente ActiveX sau applete Java. legarea spre baze de date. .Multimedia © Georgeta Drulă 20 Denumirea de “multi . Modalităţile de intrare şi de ieşire a datelor sunt legate de periferice noi. .crearea de pagini multicoloană ce asigură acoperirea cu un conţinut variat şi o organizare uşoară a paginii. necesare documentelor multimedia. Conform fiziologiei simţurilor se disting trei categorii de modalităţi: vizuale. tematici. de diferite organizaţii şi organisme. legate.controlul curgerii informaţiei prin definirea lăţimii paginii şi a coloanei. informaţia este structurată pe cel puţin două nivele ierarhice.folosirea unui contor utilizator.folosirea de elemente care dau dinamicitate site-ului: scripturi JavaScript care asigură schimbarea de aspect şi culoare a paginii. Aceste principii sunt enunţate de diferiţi autori. cu funcţii deosebite. . comercial) şi cu publicul căruia îi este destinat. .folosirea de exemple de siteuri pentru pagini personale. Trebuie puse toate legăturile care pot ajuta la construirea unui tabel de conţinut ce duc . apreciate prin uşurinţa de a o citi şi a o folosi. iar subiectele de mică întindere se pun de obicei în aceiaşi pagină Web. de dimensiune mai mică. . imagini fixe şi animate în acelaşi format de fişier şi afişate în aceeaşi manieră.alegerea unor culori ce fac pagina mai atractivă şi mai uşor de citit.folosirea mai multor pagini. . . De asemenea. .Aspectul şi conţinutul site-ului trebuie să fie în concordanţă cu scopul său (informativ. O bună prezentare a informaţiei este legată de separarea ei în subiecte. divertisment. tabele pentru aliniamente şi efecte de multicolonaj. pagina index sau homepage şi pagini de nivel 2. Alte câteva recomandări se referă la modul în care este proiectat site-ul şi este construită harta navigaţională a acestuia.modală” a interfeţei multimedia arată combinarea mai multor modalităţi pe care aceasta le poate susţine. care recomandă: .

lăsându-l pe cititor inundat de o informaţie nestructurată. de variaţiile dimensiunii fontului. O regulă pentru scrierea unei pagini este aceea că ea nu trebuie să depăşească 2 . La o pagină mai mare decât o fereastră. ar trebui alese caracteristicile întâlnite la majoritatea monitoarelor. unde anume se găsesc în site. Astfel. numărul de culori admise sunt diferite de cele ale ecranului pe care s-a realizat siteul.Aspectul paginii este influenţat şi îmbunătăţit prin folosirea graficii şi a culorii. . de folosirea textului alternativ pentru elementele grafice neafişabile. este important să se aleagă un număr potrivit de imagini. informaţia poate fi prezentată pe scurt.Multimedia © Georgeta Drulă 21 cititorul către alte secţiuni. . către paginile următoare sau precedente. De aceea. De aceea. trebuie să se ţină seama de faptul că utilizatorii pot ignora o serie de setări pe care autorii paginilor Web le-au stabilit. citirea pe verticală a paginilor lungi este însoţită de procesul de defilare care schimbă conţinutul ecranului. Această regulă este valabilă şi pentru graficele sau figurile inline. chiar înainte de a-şi alege destinaţia.3 pagini imprimate.Trebuie luat în considerare întotdeauna faptul că dimensiunea ecranului utilizatorului. inclusiv legăturile locale de la începutul sau de la sfârşitul său. încât cititorii să ştie. În plus. Pentru a asigura o bună interfaţă a pagini în citirea pe ecran. mai ales dacă această pagină ar putea fi şi imprimată sau salvată ca text de către cititor. în permanenţă. Pentru acele elemente ce nu pot fi vizualizate de anumiţi browseri să se folosească întotdeauna text alternativ. În aceste condiţii. În plus.Trebuie avut în vedere că utilizatorul poate începe parcurgerea site-ul pornind din orice pagină şi poate urmări diferite trasee în funcţie de contextul dorit. explicativ. . cum ar fi: modificarea şi dimensiunilor fonturilor.Este recomandat ca informaţia de aceeaşi natură sau apropiată să fie inclusă în aceeaşi pagină.Complexitatea paginii este direct proporţională cu timpul necesar creării şi încărcării elementelor ei. O soluţie la o pagină ecran mai lungă de 2 – 3 pagini imprimate este să se furnizeze un link către un fişier separat ce conţine numai textul în lungimea sa totală. rezoluţia. sunete şi filme în pagini. Acest tabel este pus la începutul paginii astfel. cel mai potrivit mod este de a folosi ca ancore cuvinte sau fraze care au un anumit înţeles pentru parcurgerea în continuare a informaţiei. S-a constatat că cititorii evită textul lung considerându-l neesenţial şi se limitează de cele mai multe ori la citirea textului care face legăturile. . imprimare şi salvare în fişiere este recomandat ca pagina electronică să nu depăşească 2 .3 ecrane. . segmentată în părţi bine delimitate care fac mai uşoară concizia paginilor. . .Pagina siteului trebuie dimensionată în funcţie de dimensiunea ecranului. pentru navigarea eficientă a siteului este necesară planificarea numărului de linkuri şi validarea acestora conform unor reguli de bază. de ţinerea textului cât mai scurt fără defilare. chiar dacă browserul folosit este acelaşi. În construirea legăturilor. culorile şi backgroundurile paginii. cititorul trebuie să-şi amintească prea multă informaţie care a fost deja afişată pe ecran. . într-o singură pagină.Este recomandat să nu se creeze documente Web cu caracteristici de conţinut şi aspect ce nu pot fi vizualizate de majoritatea browserilor. cum ar fi rezoluţia de 800 * 600 pixeli pentru ecranele de 15 – 19 inch.

folosirea lor în mod consistent. Astfel. . folosirea de corpuri diferite. cu un nivel titlu la început şi. . eventual. începe că parcurgă şi să decodifice tipul şi elementele paginii.Este foarte tentant să se includă numeroase fonturi şi stiluri în paginile web dar. dar nu eliminarea lor. . regulată a unor forme ajută cititorii să identifice rapid locaţia şi organizarea informaţiei şi creşte legibilitatea paginilor. De aceea. Folosirea uniformă. şi determină înţelegerea în mod mai dificil a mesajului transmis. În plus. printre care şi alegerea unui font pentru a-şi vizualiza pagina. înclinate şi a fonturi multiple.Spre deosebire de o carte care este proiectată liniar în conţinut. un autor Web nu poate fi niciodată sigur care sunt paginile pe care cititorul le vede înainte de pagina curentă. dar care nu trebuie folosite toate într-o pagină. Ideea este de a ţine imaginile în dimensiune cât mai mică. ar trebui ca dimensiunea . urmat de alte două subtitluri. . cu un conţinut focalizat pe un anumit public. o titulatură consistentă pusă la partea superioară a paginii Web permite utilizatorilor să cunoască imediat care este scopul principal al documentului şi care este relaţia paginii în legătură cu altele. O bună tipografie ţine de contrastul vizual dintre un font şi un altul şi de contrastul dintre blocurile text şi spaţiul alb înconjurător. De asemenea. menţine marginile textului mai clar.Folosirea de grafice în pagină aduce multă atractivitate vizuală. Există câteva principii tipografice de bază ce fac pagina uşor de citit: evitarea folosirii de stiluri în exces. De aceea. deoarece el scanează pagina din punct de vedere grafic. Ele se pot înlocui de cele mai multe ori cu liste ordonate sau neordonate sau cu paragrafe bloc care micşorează lăţimea rândului text. face pagina mai uşor de parcurs. aceste stiluri de titluri trebuie folosite în ordine.Se folosesc elementele tipografice deosebite pentru a trasa diferite căi de navigare în pagină. conţinut informaţional. . este bine să se aleagă câteva stiluri de titluri pentru organizarea conţinutului şi apoi. Astfel. a textelor scrise numai cu majusculă. iar nivelurile titlu trebuie folosite pentru a indica structura. identificându-i formele apoi. În plus. grafica plasată deasupra titulaturii principale nu trebuie să fie prea mare pentru a nu forţa ieşirea titlului paginii din dimensiunea unui ecran standard (800 x 600 pixeli). scopul lor este de a face o pagină mai uşor de citit.Multimedia © Georgeta Drulă 22 . anumiţi browseri permit folosirea de opţiuni configurabile de către utilizatori.Se pot insera linii orizontale pentru separarea vizuală a secţiunilor documentului.Pentru păstrarea consistenţei site-ului este recomandat să se folosească doar câteva stiluri de titluri şi subtitluri necesare pentru a organiza conţinutul în toate paginile sale. browserele folosesc diferit spaţierea şi fonturile. Aceste caracteristici se aplică doar pentru a întrerupe monotonia şi pentru a crea un aspect vizual care să-l ajute pe cititor în parcurgerea textului pe ecran. folosirea moderată a contrastelor. Astfel. cititorul va remarca mai întâi aceste căi şi contrastele paginii şi nu titlurile sau alte detalii.Trebuie evitată folosirea excesivă a caracterelor îngroşate. Ideea este de a menţine lungimea paginii la minimum. dar nu se folosesc linii albe sau rigle orizontale peste tot în pagină. . Editoarele HTML permit aplicarea a şase niveluri de titluri.

fiind obositor pentru ochi. Nu este permis ca backgroundul să interfere cu mesajul transmis către cititor.Multimedia © Georgeta Drulă 23 tuturor fişierelor de imagini folosite pe o pagină Web să nu depăşească 30K. în coeziune. Alege un site web şi un CD-ROM multimedia. dar la dimensiunea completă. Astfel. este bine să se folosească textul alternativ. desene line art. informaţiile să rămână citibile. De asemenea. Backgroundul alb poate face textul să arate bine şi documentul curat. o pagină Web bine proiectată trebuie să conţină informaţii de contact.Ideal ar fi ca fiecare pagină să conţină numele autorului. întrucât serverul nu trebuie să mai ceară dimensiunea imaginii pentru a o transmite clientului. Un background imagine ar trebui să aibă un contrast mic. Prin specificarea în pixeli a spaţiului pe care trebuie să îl ocupe o imagine (folosind opţiunea Image Properties) va creşte viteza sa de descărcare. backgroundul negru va avea un efect mai mare. Se recomandă folosirea formatului GIF pentru imaginile inline. Analizează-le pe fiecare în parte.Să se folosească imaginile recunoscute de cei mai mulţi dintre browseri. dar nu este recomandat pentru un număr mai mare de pagini. Ambele formate imagine ar trebui să folosească harta de culoare RGB (red-green-blue). elementele de navigaţie (link-uri sau icon-uri). logo-uri şi backgrounduri ecran. Pentru situaţiile în care browserul nu le poate afişa sau când imaginile nu se pot încărca din diferite motive. informaţii de copyright şi data de modificare / actualizare. este mai bine ca ea să fie inclusă printr-o legătură altfel. În situaţia în care o imagine se repetă de mai multe ori în pagină. Backgroundurile color sunt foarte avantajoase pentru a pune paginile într-o prezentare. de “curgere”. .JPG.Folosirea backgroundurilor trebuie făcută astfel. feedback-uri despre site. făcând textul mai greu de citit. . asemănător unei galerii. browserul o va reîncărca de câte ori este folosită. Dacă se vizualizează mai multe imagini. Folosirea de backgrounduri din piese texturate generează un efect de mişcare. se poate furniza o legătură către o adresă email la care cititorii pot trimite comentarii. cele pastel fiind cele mai bune pentru citirea unei cantităţi mari de text. Pentru afişarea imaginilor de dimensiune mare este recomandată folosirea unei legături de la o imagine de dimensiune mică la o copie a aceleiaşi imagini. Precizează şi criteriul de evaluare luat în considerare. În plus. Temă: 1. luând în considerare aceleaşi criterii de evaluare. contrastul culorii nu este totdeauna suficient (background deschis pentru text închis şi invers). Reducerea dimensiunii fişierelor imagine se poate face prin tratarea lor de către programe ce elimină culorile nefolosite.GIF şi JPEG (Joint Photographic Experts Group) cu extensie . încât textul. . dar această soluţie nu oferă un efect prea folositor. Pentru minimizarea timpului de descărcare a imaginilor se pot folosi fişiere GIF suprapuse. cu formatele GIF (CompuServe Graphics Interchange Format) cu extensie . organizaţiei. .

. Propuneţi 2 subiecte care se pretează a fi stocate ca aplicaţii multimedia pe CD-ROM şi 2 pe Web.Multimedia © Georgeta Drulă 24 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful