P. 1
Satu Aspek Penting Dalam

Satu Aspek Penting Dalam

|Views: 31|Likes:

More info:

Published by: Shaili Shazlin Sulaiman on Jun 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

Satu aspek penting dalam sistem kualiti adalah untuk bekerjamengikut tidak jelas iaitu Piawaian Prosedur Operasi

(SOP). Malahkeseluruhan proses daripada sampling 'untuk memfailkankeputusan analisis hendaklah dihuraikan oleh satu siri berterusanSOP. SOP bagi makmal boleh ditakrifkan seperti berikut: "Prosedur Operasi Standard adalah dokumen yang menerangkanoperasi berkaitan dengan kualiti penyiasatan yang kerap berulang.Tujuan SOP untuk menjalankan operasi dengan betul dan sentiasamengik ut cara yang sama. SOP boleh didapati di tempat di manakerja yang dilakukan ". SOP merupakan satu arahan wajib. Jika penyimpangan daripadaarahan ini dibenarkan, syarat untuk ini perlu didokumenkantermasuk y ang boleh memberi kebenaran untuk ini dan apa sebenarnya prosedur yang lengkap akan. Asal patut berehat ditempat yang selamat semasa bekerja salinan perlu disahkandengan setem dan / atau tandatangan orang yang dibenarkan. Beberapa kategori dan jenis SOP boleh dibezakan. Nama "SOP"mungkin tidak selalunya sesuai, contohnya, keterangan situasi atauperkaraperkara lain yang lebih baik boleh ditetapkan protokol,arahan atau hanya borang pendaftaran. Juga lembaran kerjakepunyaan prosedur analisis perlu diselaraskan (untuk mengelakkan memo bacaan dan pengiraan di atas cebisan kertasyang ganjil). Terdapat beberapa jenis penting SOP ialah: - SOP Asas. Ini memberikan Bagaimana untuk membuat SOPkategori lain.

2 Menyelenggarakan SOP Seperti yang tersirat di atas. inisiatif dan prosedur selanjutnya bagipenyediaan.Prosedur standard bagi instrumen operasi. dan yang perlu diberitahu. . ia perlu menyatakan berapa kerap SOPyang sah perlu berkala dinilai (biasanya 2 tahun) dan oleh siapa. dan yangadju dges draf. barulahpenggunaan arahan yang betul adalah dijamin.SOP bagi Jaminan Kualiti.SOP untuk menerima dan pendaftaran sampel. . yang kepadanya cadangan untuk SOP perlu dihantar. . . c. . bagaimana semakan boleh dibuat atau bagaimana SOP bolehditarik balik. . d.SOP Methodic. e. Ini menerangkan sistem ujian atau kaedahpe nyiasatan yang lengkap.Hanya rasmi dikeluarkan salinan boleh digunakan. . Akhirnya. prosedur kelulusan. .SOP untuk kaedah analisis.SOP untuk langkah keselamatan. Ia perlu diwujudkan dan direkodkan yang bertanggungjawab untukpengagihan dokume n. fail dan pentadbiran (contohnya salinan asaldan seterusnya). perkakas dan peralatanlain.SOP untuk arkib dan bagaimana untuk berurusan dengan aduan. 2. yang boleh atau patut membuat jenis SOP. yang memutuskan pada tarikh pelaksanaan. b.SOP untuk penyediaan bahan uji. IniSOP s ekurang-kurangnya harus menyebutkan: a.. pelaksanaan dan pengurusan dokumendokumenadalah satu prosedur di dalam diri sendiri yang perlu dihuraikan.

Setiap . Pada dasarnya. Jika SOP itu tidak wujud lagi. tetapi dia perlu sentiasa diingatbahawa SOP yang perlu difahami oleh orang lain. Pengarangmeminta sesuatu nombor pendaftaran baru dari pentadbir SOPatau penjaga (yang lebih kecil institut atau makmal sering akanmenjadi Hol.4). SOP itudikemukakan kepada keputusan penyelaras SOP untuk penerimaan. pengurusan aktif mesti menyokongusaha ini dan membenarkan pengarang masa persediaan yang cukup.Dalam makmal prosedur untuk penyediaan SOP perlu adalah seperti berikut: Ketua Makmal (Hol) mengenakan kakitangan makmal untuk merangka SOP (atau Hol tidak ini dirinya atau ahli kakitangan mengambil inisiatif). tajuk dan pengarang dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran. Sekalipenulisan SOP dijalankan. P entadbir mengesahkan jika SOP yang telah wujud (atau digubal).3 Penyediaan daripada SOP Membuat dokumen-dokumen tersebut perlu memenuhi bilangan minimum keperluan: 1. Semakan dibuat terhadap SOP ikut prosedur yang sama.ketua projek atau Hol boleh melakukan ujian. Dalam kes SOP methodic atau radas pengarang meminta satu atau lebih rakan-rakan yang berkelayakan untuk mencuba SOP. penulis adalah orang yangakan bekerja dengan SOP. Dalam fasa ini. 2.Dalam kes prosedur pelaksanaan untuk siasatan atau protokol.katakata SOP diperhalusi. lihat 2. Apabila ujian itu diluluskan.

tarikh nombor kelulusan dan / atau Sejarah.WS untuk lembaran kerja (yang berkaitan dengan kaedah analisis) 2.M atau METH untuk analisis kaedah SOP -P atau PROJ untuk prosedur untuk menjalankan siasatan khas( projek) .RF untuk borang pendaftaran (misalnya bahan kimia.1 di atas. b. nombor muka surat dan jumlah halaman SOP. c. maklumat umum yang disebut di bawah 2. ringkasan kandungan dengan tujuan dan bidang permohonan(jika ini tidak dilihat dari tajuk).F bagi SOP asas . . tajuk (atau hanya logo) daripada asal sebaikbaiknya hendaklah dicetak dalam warna lain daripada hitam. jika diingini prinsip itu boleh diberikan. Kategori boleh ditandakan dengan surat atau kombinasi huruf.Muka surat pertama. halaman judul.A atau APP untuk radas SOP . sampel) . termasuk senarai mata yang mungkin memerlukan perhatian. d.PERS untuk menerangkan perkara berkaitan personel .contohnya: . termasuktajuk yang lengkap. tajuk yang unik (singkatan jika dikehendaki). b. hendaklah menyebut: a.ORG untuk dokumen organisasi . e.Prot bagi protokol yang menerangkan urutan tindakan atau operasi .3.halaman seharusnya mempunyai tajuk dan / atau disebutkedu dukan: a. bilangan SOP (sebaik-baiknya dengan kategori).

6. 7. diberikan dalam bahasa yang dikuasai oleh pengguna. termasuk tarikhpenandatanganan. arahan keselamatan mungkin. 2. f. Huraian tidak jelas iaitu mustahak yang jelas. sekali drafitu dibuat.c. e. Walau bagaimanapun. nama dan tandatangan orang yang membenarkan pengenalanSOP (termasuk tarikh). d. Adalah disyorkan untuk memasukkan kriteria untuk kawalansistem yang dihuraikan semasa operasi. Adalah disyorkan untuk termasuk senarai rujukan. 5. Pengedaran. nama dan tandatangan pengarang. (Ia adalah mungkin untuk merekodkan authorsberpusat di suatu daftar). dengan . 3.Peralatan yang diperlukan. mana-mana SOP berkaitan (operasi yang digunakan dalam SOPyang ada sekarang). Ia disyorkan untuk memasukkan senarai kandungan terutamanya jika SOP panjang. bahan uji (termasuk gred) dan cara-cara lain perlu diperincikan. 4. ia akan kelihatan bahawa penyediaan danpentadbiran dokumentasi jaminan kualiti SOP dan lain-lain adalahsatu kerja yang membebankan. Pelaksanaan Dari huraian ini.4 Pentadbiran.

Antara penglibatan yang paling biasa adalah (nombor itu boleh digunakan sebagai kod): Mengambil inisiatif untuk merangka 2. Satu model bagi penyediaan yang mudah dan skim pengedarandiberikan dalam Rajah 21. Ia berbaloi untuk menubuhkan satu sistem pemfailan yang baikuntuk semua dokumen tepat pada peringkat awal. Melaksanakan / menggunakan 6. Salinan untuk maklumat 7. Merangka dokumen 3. Terdapat pelbagai pendekatan yang sah untuk pengedaran SOPtetapi mesti sentiasa ada satu mekanisme untuk memaklumkan kepada pengguna yang berpotensi bahawa SOP baru telah ditulisatau bahawa SOP yang sedia ada telah disemak semula atau ditarik balik. mengesahkan 4. Semakan pelaksanaan 8. Ini adalah matriks hubungan yang bukan sahaja boleh digunakan untuk makmal tetapi untuk mana-mana jabatan atau seluruh institut.menggunakan pemproses perkataan dan skimpengagihan mudah orang dan jabatan yang terlibat. tugas bolehagak lega. arkib 1. . Dalam matriks ini (yang boleh diberistatus SOP) boleh menunjukkan semua orang atau jabatan-jabatanyang terlibat dengan subjek tersebut serta jenis penglibatan mereka. memberi kuasa 5. Ini boleh ditunjukkan dalam skim dengan kod penglibatan. Ini akan menyelamatkan banyak kesulitan.

Dalam institusi-institusiyang besar atau institusi dengan Laboratory yang bertauliah iniakan menjadi Ketua Pegawai Jaminan Kualiti. ini tidak terpakai kepada dokumenkerja yang jelas digunakan di tempat kerja di makmal.Pentadbiran boleh dilakukan dalam buku rekod. salinan dan maklumat laindokumen.Tarikh habis tempoh . jika berkenaan. Adalah paling mudah untukmenyimpan fail-fail ini di tempat pusat seperti pejabat ketuamakmal. Pentadbir yang bertanggungjawab untuk pengedaran dan SOParkib mungkin berbeza bagi setiap institut.logbooks instrumen.tajuk . Secara semulajadi. jika tidak ini mungkinseorang pegawai jabatan Personel & Organisasi atau masih orang lain. Di makmal bertauliah bukan pentadbiran yang paling mudahyang boleh dilakukan oleh ketua makmal atau timbalannya. Data yang perlu disimpan setiap dokumen adalah seperti berikut: .SOP nombor .Nombor versi .kekeliruan dan malu. pemeriksa badan akreditasi. manual arahan operasi dan makmal komputer riba. pelanggan dan. Menggan tung fail adalah amat berguna untuk menyimpan dokumen asal.tarikh pengeluaran . pihak berkuasa. institut. contohnya. dengan pangkala n data berkomputer sepertiPerfectView atau Cardbox. melalui sistem kadatau lebih mudah. bukan sahaja dalam kegunaan dalaman tetapi juga berkenaan denganpengurusan. Sistem logik yang paling seolah-olah membuat suatuperkumpulan yang sesuai kepada kategori dan indeks induk untukmengeluarkannya dengan mudah.

Bilangan salinan setiap pemegang jika ini adalah lebih daripada satu . sedang digubal. draf bersedia. satu untuk sejarah dan satu untuk fail back-up. Digantikan versiharus dikumpul dan dimusnahkan (kecuali bagi salinan fail sejarah)u ntuk mengelakkan kekeliruan dan penggunaan yang tidak dibenarkan.pengarang Status (tajuk diserahkan.Jabatan pemegang / pengguna .Nombor pendaftaran SOP yang rujukan dibuat . Contoh pelbagai kategori SOP akan diberikan dalam babbabberikutnya. Ini jugaterpakai kepada versi yang disemak semula.Data sejarah (tarikh isu-isu sebelumnya) Pentadbir SOP menyimpan sekurang-kurangnya dua salinan setiapSOP. Contohformat asas diberikan sebagai Model F 002.Nama pemegang .dikeluarkan) .. Kandungan SOP bagi pentadbiran dan pengurusanSOP boleh disaring daripada yang dinyatakan di atas. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->