Посетете интернетстраницата на

Кристиан Вигенин:
www.vigenin.eu

брой 30, май 2012 г.

Издание на Информационния център на Кристиан Вигенин
акценти

Кристиaн Вигенин: Конгресът разочарова всички,
които очакваха, че ще се изпокараме и ще излезем
по-разединени

К

онгресът
разочарова всички, които
очакваха, че ще се изпокараме и ще излезем по-разединени от
заседанията. Това каза
за Агенция Фокус” евродепутатът Кристиaн
Вигенин. „Струва ми се,
че разумът надделя и с
много висок резултат
Сергей Станишев беше
преизбран за председател на партията.

мнение

За пръв път от много години вятърът на
промяната не е насрещен!

И

скам да започна с
това, че понякога
забравяме колко важно
е на нашите форуми
да говорим не на себе
си, а на хората, които
Съдържание:

►► Акценти..........................1
►► Мнение...........................1
►► Новини............................2
►► Конкурси, стажове,

стипендии............................3

►► Новини от Групата на

С и Д.......................................3

►► Актуално........................4
►► На фокус.........................4
►► Инфоцентър..................4

са извън тази зала – на
социалистите, на симпатизантите и на всички онези, които очакват отнякъде да дойде
поне малко надежда. На
всички, които очакват
да чуят и видят жени и
мъже, готови да се борят срещу несправедливостите в страната
ни. Да видят организирана сила, която търси съюзници и подава
ръка на този, който е готов да тръгне с нея и заедно да променят мрачната действителност.
Години наред на ле-

фейсбук новини

вите сили се внушаваше, че са старомодни,
че не разбират от икономика и финанси, че
социалната държава е
отживелица и трябва
да бъде реформирана,
разбирай разградена и
разрушена, че доведената до крайност икономическа свобода е
тази, която ще създаде
благоденствие.
Неолиберализмът
превзе света, а левицата се опита да оцелее,
като се приспособи към
него. От своя страна десните партии, за да компенсират видимите му
недостатъци, се опитаха да станат по-социални. Така в един момент
разликите между левица и десница се размиха до степен, в която
гражданите ...
► прочети повече

Имаме Национален съвет, който е обновен,
има повече млади хора
– избрани и на пряк
избор, и делегирани.
В Националния съвет
присъстват и най-ярките имена на партията.
Разбира се, не се мина,
както би трябвало да
бъде и на всеки един
конгрес, без критики
- имаше и по-остри изказвания. Но във всички надделяваше, че
опонентът не е тук вътре при нас, опонентът
е навън и ако искаме да
победим ГЕРБ и Бойко
Борисов на следващите избори, трябва всички да работим заедно.”
каза Вигенин.
На въпрос как ще се
работи за спечелване
на изборите той отговори, че в доклада на
председателя Станишев, както и в изказванията, са били очертани някои от важните
въпроси, които има да
се решават – по отношение на партията и по
отношение на политиката, които се предлагат. Конгресът излиза с
два много сериозни документа в тази връзка –
единият е за нова социална България, другият
е за реформите вътре в
БСП, които са необходими. Новият Национален съвет и бъдещето
Бюро...
► прочети повече

Електронен бюлетин

брой 30, май 2012 г.
новини

5 неща, за които Първанов греши
или дължи отговори

Вигенин номинира механика на
кораба „Коста Конкордия” Петър
Петров за „Европеец на годината“

Е

С

кандидатурата си за
председател на БСП
президентът Първанов
окончателно излезе от
ролята на национален
лидер и обединител роля, която старателно гради десет години,
при това с неизменната
и безкористна помощ
на БСП. С това направи
лоша услуга на българската левица, защото
беше единственият ляв
политик, напуснал висок пост без загубени
избори.
На 8 май Първанов е
дал пресконференция, в
която - ако съдя по отразяването в електронни-

те медии - окончателно
е излязъл и от ролята на
лидер на социалистите.
По своя специфичен начин е успял да нареди
огърлица от коментари,
с които не просто е атакувал Станишев, а е обидил депутатите, голяма
част от делегатите, много
членове и симпатизанти
на партията и е дал една
изключително престижна
оценка за партията, която
напусна, без да е длъжен,
и в която се върна, без да
предизвика ентусиазъм:
за него БСП е културнополитическо гето в идеен
застой.
► прочети повече

Конференция „Арабската пролет днес –
откраднати революции или демокрация в
развитие?

Е

вродепутатът Кристиан Вигенин, който
е и председател на Съвета по външна политика на НС на БСП, откри

конференция на тема:
„Арабската пролет днес
– откраднати революции или демокрация в
развитие?” в хотел „Ше-

фейсбук мисли

2

вродепутатът Кристиан Вигенин номинира Петър Петров
- първи механик на
туристическия кораб
„Коста Конкордия”, за
престижното отличие
„Награда за европейски
гражданин”. Наградата
се присъжда веднъж годишно от Европейския
парламент за действия
или дейности на граждани, групи, сдружения
или организации, които са проявили изключителна ангажираност

за насърчаването на
по-доброто
взаимно
разбирателство, както
и по-добрата интеграция между гражданите
на държавите членки,
или дейности, свързани
с трансграничното сътрудничество в рамките
на Европейския съюз.
„Призът „Награда за
европейски гражданин”
трябва да бъде присъден за гражданско поведение, което си струва да бъде отличено.

ратон” в столицата.
По думите на Вигенин
днешното събитие е своеобразно продължение
на темата, която е била
поставена във фокуса
на вниманието още преди една година, когато
процесите на промяна

в арабския свят едва са
започвали. Той отбеляза,
че ЕС внимателно следи
процесите, които протичат в тези страни след
началото на демократичния преход.

► прочети повече

► прочети повече

брой 30, май 2012 г.

Електронен бюлетин
конкурси, стажове, стипендии

►► 2012 World Open на фотографията
►► Конкурс за млади новатори 2012
►► Конкурс за устойчив бизнес план Postcode Lottery

Българските социалисти в ЕП
отбелязаха 24 май

Green Challenge 2012

►► Международен конкурс за есе на ЮНЕСКО 2012
►► Онлайн фотоконкурс „Отлични туристически

дестинации EDEN - България” 2012

►► Стипендия за социални изследвания на Фондация

ЕРСТЕ 2012/2013

►► Портал на Европейския съюз
►► Председател на Европейския

парламент

►► Чуваш ли ме, ЕВРОПА?

►► Solvit

►► Евродеск

►► ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ИНФОРМАЦИОННО БЮРО В БЪЛГАРИЯ

►► Evroparltv

П

о инициатива на групата на българските
евродепутати-социалисти Европейският парламент отбеляза 24 май
в Страсбург с изложба
на старинни ръкописи.
Ръкописите са на тема
„Посланието на Св. Св.
Кирил и Методий към
съвременна
Европа”
и са предоставени от
Център за славяно-византийски проучвания
„Проф. Иван Дуйчев”.
Изложбата предизвика огромен интерес от
страна на депутати от
всички национални делегации и политически

групи.
Председателят
на
българските социалисти в ЕП Ивайло Калфин откри изложбата
с думите: „Поводът за
тази изложба е нашата
гордост - единствени
в Европейския съюз да
използваме кирилицата, третата официална
писменост, която беше
присъединена към нашата общност с приемането на България в ЕС
през 2007г. Както виждате – „Единни в многообразието”, изтъкна
Калфин.
► прочети повече

фейсбук новини

►► Програма Euroscola

На една година,
Парламентарната асамблея
ЕВРОНЕСТ гледа напред

Г

орд съм да заявя, че
с
Парламентарната асамблея Евронест
постигнахме много за
кратък период от време. Това каза Кристиан
Вигенин, председател
на делегацията на Европейския парламент и
съпредседател на Парламентарната асамблея
Евронест, по случай
Деня на Европа, съобщиха от кабинета на евродепутата. След дълъг

и болезнен подготвителен етап съвместната
парламентарна асамблея с нашите източни
европейски
съседки:
Армения, Азербайджан,
Грузия, Молдова и Украйна навърши една година. През този период
тя работеше интензивно, с редица срещи на
своите комисии и две
редовни пленарни заседания.
► прочети повече

3

Електронен бюлетин

брой 30, май 2012 г.

Актуално

на фокус

Решенията трябва да се вземат
не в Париж и в Берлин, а в
Брюксел

Вигенин участва в дискусия
„Кризата в Европа – отговорът на
левицата”

К

Т

ази година Денят на
Европа мина тихо и
скромно, както се полага в условия на криза.
Стана ми малко тъжно,
докато се опитвах да си
спомня как съм възприемал Европейския съюз
преди години и къде е
бил в личната ми класация за важни дати 9 май.
Грубата действителност
почти е изтрила усещането за онзи почти мистичен рай на благоденствие, демокрацията и
човешки права, в който
се стремяхме да влезем
и който очаквахме да
разпростре благата си
върху нас. От далечната
1995 г., когато Виденов
внесе молбата за член-

ство в ЕС, минаха почти
17 години, а повече от 5
години след присъединяването си България
продължава да изглежда като гост, попаднал
на чуждо парти или
като пътник, хванал потеглящия влак, без да се
вълнува в каква посока
върви.
Знам, че към днешна
дата е лесно да си скептик, лесно е да правиш
мрачни прогнози за
бъдещето, лесно е да
демонстрираш черен
хумор за потенциалния
разпад на Евросъюза.
Няма как да не е така,
когато европейските
лидери затънаха ...

ристиан Вигенин взе
участие в дискусия
на тема „Кризата в Европа – отговорът на левицата”, организирана от
Клуб 42 на БСП – „Студентски град“.
Политиката на БСП
трябва да бъде част от
противопоставянето на
европейско равнище
срещу консервативния
подход на десницата, на
който сме свидетели и в
България. Българските
управляващи не участват в европейската дискусия за формулиране
на решения за излизане
кризата. Управлението
на ГЕРБ е антисоциално - замразява доходи,
реже разходи, вместо да
мисли как да стимули-

ра икономиката, заяви
българският евродепутат и член на Изпълнителното бюро на БСП по
време на срещата.
„Кризата няма да си
отиде бързо, защото
всички основни причини, които я породиха,
си остават действащи.
След години водене на
дясна политика, Европа
е в по-тежко състояние“,
категоричен бе Вигенин.
„Надяваме се победата
във Франция на Франсоа Оланд да създаде
друга атмосфера в Европейския съвет и да даде
по-голяма възможност
за приемане на предложенията на европейските социалисти“.
► прочети повече

► прочети повече
инфоцентър

Информационен Център гр. София:

София, ул. „Позитано“ 7, ПК 1000
тел.: +359 2 8474204
тел./факс: +359 2 9866674
e-mail: infocenter@vigenin.eu
Вижте картата в Google Maps

Адрес Брюксел:
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
14G306
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45694
Факс : +32 (0)2 28 49694
e-mail: antonina.rousseva@europarl.europa.eu
Вижте картата в Google Maps

4

Страсбург:
Parlement européen
Bât. Louise Weiss
T07056
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75694
Факс : +33 (0)3 88 1 79694
Вижте картата в Google Maps

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful