Dél

-
Dunántúl
A gyerekpArAdi csom
www. d e l d u n A n t u l . i t t h o n . h u
ÉlmÉnyvár PÉcsvárad,
Hotel Kardosfa

ÖKoturisztiKai
És Konferencia-
KÖzPont
Leírás: A Kardosfa Hotelben eltöltött napok fe-
lejthetetlen élményt nyújtanak felnôtteknek és gyer-
mekeknek egyaránt. A szállodában úszómedence,
jacuzzi, fnn- és infraszauna, teniszpálya, játszótér
nyújt kikapcsolódást a családoknak. A természet
szerelmesei gyalogos- és kerékpártúrákon vehet-
nek részt, de lovas fogattal is bejárhatják az erdôt.
A közeli vadlesrôl megfgyelhetik az erdô varázsla-
tos világát, vagy egy csillagtúrán szakember veze-
tésével bebarangolhatják az eget. Családi kirán-
dulás 13.550 Ft/fô/éj (9.485 Ft/gyermek/éj) A
csomag tartalma: 3 nap/2 éjszaka szállás, bôséges
reggeli, Félpanziós vacsora (3 fogásos), Napijegy
a Patcán található Katica Tanyára, úszómedence,
jakuzzi, fnn- és infraszauna, teniszpálya használat
Név: Hotel Kardosfa*** Ökoturisztikai és
Konferenciaközpont
Cím: 7477 Zselickisfalud-Kardosfa 064/1 hrsz.
Telefon: (+36) 82/712-016; (+36) 30/204-7278
Fax: (+36) 82/712-367
E-mail: info@kardosfa.hu
Honlap: www.kardosfa.hu
aHol számos
ÉlmÉny vár!
Leírás: A szent István alapította egykori
bencés apátságban testileg-lelkileg feltöl-
tekezhet: Múzeum, kulturális és gasztronómia
programok, osztálykirándulás, családi– és gyer-
mekprogramok, rendezvényhelyszín: esküvôk,
családi ünnepek, konferenciák, felszentelt ezeréves
kápolna
István Király szálló és Étterem
Ódon szálloda, vidéki konyha
Kérje családja számára rendkívüli gyereknap-
egész évben c. ajánlatunkat és a többi kedvez-
ményes csomagajánlatot!
Név: Pécsváradi vár
Cím: 7720 Pécsvárad, Vár u. 45.
Telefon: (+36) 72/671-235, (+36) 30/387-8435,
(+36) 30/220-6370
E-mail: kolostorvar@gmail.com
Honlap: www.pecsvarad.info.hu
Hancúrpajta, rönkvár és az or-
szág legnagyobb csúszdaháza
Patcán, középkori történelmi él-
ménypark Bikalon, bátorságpróba
a Mecsextrémben, nyomkereső
tábor a Gemenci erdőben, családi
hőspróbák a Dél-Dunántúl tör-
ténelmi váraiban, jurtában alvás
és íjászat Gyűrűfűn, ürgemező
Pakson, betyár élet a kaposvári
lovardában, extrém túra az orfűi
patakos barlangokban, simogat-
ható szarvasok – Iciri és Piciri –
Bőszénfán, Dani, a pöttyös póni
Mecseknádasdon, az erdei iskolák
megannyi programja, a kisvasutak,
a nemzeti park természetbúvár
foglalkozásai, az élményfürdők
Orfűn, Gunarason, Barcson…
mind Önökre vár!!!
„Irány Baranya!” címmel a gye-
rekek által legkedveltebb he-
lyekre rendkívüli belépőár ked-
vezményeket kínáló kuponfüzet
jelent meg, és ajándékba kap-
hatják többek között Bikalon és
a Mecsextrémben. Az „Irány Pécs!”
kártyával pedig ingyen, vagy óriási
kedvezménnyel juthatnak be a vá-
ros legklasszabb helyeire!
Elérhető mindez Budapesttől
alig két órára.
Tudjanak meg még többet régi-
ónk családbarát programjairól honla-
punkon: www.deldunantul.itthon.hu
Szeretettel várunk Dél-Dunántúlra!
Kedves Utazó!
Impresszum
Kiadta: Magyar Turizmus Zrt., Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság
Előkészítés: WOW Stúdió Kft.
Nyomdai munkák: Crew Nyomdaipari Kft.
Térkép: GEO-GRAF grafkai szolgáltató Kft.
Fotók: Magyar Turizmus Zrt. fotóarchívuma, paksi fotók: totiphotography Vincze Bálint, Pazirik Kft.
Ingyenes kiadvány
A kiadványban szereplő ajánlatok tartalmáért a Magyar Turizmus Zrt. nem vállal felelősséget.
További információért kérjük keresse közvetlenül a szolgáltatókat!
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
Pécsen a négy napos hosszú
hétvége is gyorsan elszáll. Ér-
demes hát jó előre megtervezni
a családi programot.
Ahhoz, hogy a várost megis-
merjék, hangulatát megérezzék,
három, legjellemzőbb részét is
fel kell keresniük: a belvároson
kívül a Zsolnay Negyedet és
a Mecseket.
Történelmi belvárosa miatt a
ma gyarok az ország leghangu-
la to sabb városának mondják Pé-
cset. Autómentes, szűk utcáin, te-
rein nyugodtan el lehet engedni
a gyerekeket szaladgálni, biciklizni,
márciustól októberig a napsütötte
teraszokon kávézás, borozás köz-
ben. A mediterrán érzetű Jókai tér
talán mind közül a legkedveltebb:
a pécsi kortárs szobrászok által ké-
szített utcabútorok, bútorszobrok
a legjobb mászókák. Innen két lé-
pés az ország egyetlen játékmackó
készítő és gyógyító műhelye. Ani
néninél mindenki elkészítheti éle-
te mackóját. Itt kiderül, hogy áll
lelke mélyén az alkalmi vendég
humorral, fantáziával, és hogyan
tudja mindezt elmondani mac-
kóba varrva. Lejjebb sétálva ta-
lálják a város legkülönlegesebb
fagyizóját: a lapáttal mért fnom-
ságok között a legkülönbözőbb
ételérzékenységgel küzdők is
meg találják a nekik szóló, speciális
fajtákat. Itt, a Ferencesek utcájá-
ban áll a 150 éves, hagyományos
pécsi kesztyű bolt is, muzeális da-
rabokat is bemutatva.
A belváros másik legizgalma-
sabb utcája az ún. „Múzeum utca”.
irány Pécs!
az egész családnak
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM 3
vábbhaladva jutnak el a Zsolnay
Kulturális Negyedbe. Gyerekekkel
érdemes autóba, biciklire, vagy épp
a helyi városnéző kisvonatra pat-
tanni. A Pécsre jellemző, a Zsolnay
család gyárából származó díszes,
színes homlokzatok, tetők után,
azt hinnénk, már nem érhet min-
ket meglepetés. Pedig, higgyék el,
legszebb álmaikban sem képzeltek
maguk elé ilyen mesevilágot, mint
ami itt fogadja a vendéget! Maga ez
a látvány is megér egy utazást.
A területen külön Gyerek Ne-
gyedet alakítottak ki, benne a
Bó bita Bábszínházzal, a bábvilág-
gal, a kakaóbárral, szabadtéri ját-
szóterekkel, a csodák palotájához
hasonló „varázstérrel” és a plane-
Leghíresebb múzeumait a gyere-
kek is értékelik. Csontváry fest-
ményeinél nagyobb, szín és mo-
tívum gazdagabb képeket még
aligha láttak, a Vasarely Múze-
umban pedig előzetes bejelent-
kezés után másfél órás gyerek-
foglalkozáson is részt vehetnek.
Egy Vasarely-kifestő könyv és egy
remek tanár segítségével e röpke
idő alatt megértik a festészet lé-
nyegét, és maguk is kipróbálják
a fényábrázolás különböző tech-
nikáit. Ne hagyják ki a Zsolnay
Múzeumot se, mert a teljes
életmű itt ismerhető csak meg
átfogóan. A Zsolnay Negyed ki-
állításai pedig a gyár 160 éves tör-
ténetének néhány időszakát mu-
tatják be nagy részletességgel.
A „Múzeum utca” beletorkollik
a Szent István térbe, ami mindig is
a város egyházi centruma volt. Itt
áll a több mint ezer éves püspök-
ség, és a Bazilika, aminek mérete,
gazdag díszítése a gyerekeket is
ámulatba ejti. Izgalmas a tér ha-
talmas üvegburkolatán keresztül
lenézni a földalatti, római kori,
hétkaréjos templomra és sírépít-
ményekre. Az UNESCO Kulturális
Világörökség listán is szereplő
kincsek a korai kereszténység vi-
lágába visznek vissza.
A belváros sétáló utcáján, a Király
utcán kelet felé egyenesen to-
tudtad- e...
… hogy a Mecsekben élt
a magyar dínó,
a kisméretű
komlosaurus?
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
táriummal. A belvárosi mackóvar-
ráson edződött kezek itt újabb
kihívásra lelnek: szakértő veze-
téssel megtanulhatják a világ kü-
lönböző típusú bábjainak elkészí-
tését, mozgatását – mindegyiket
más-más mesén, mesefgurákon
keresztül. A legapróbbaknak kü-
lön baba-mama foglalkoztatót is
kialakítottak a szomszédban, így
a család minden tagja jól érezheti
magát. A Zsolnay Negyed akadály-
mentes, így babakocsival is kényel-
mesen lehet közlekedni.
A Zsolnay Család- és Gyár-
történeti Kiállításon a család
egykori lakhelyeként szolgáló
épületben, eddig nem látott tár-
gyakon és relikviákon keresztül
ismerhetik meg a gyáralapító és
leszármazottai tudományos tevé-
kenységét, kutatásait, világjárása-
ik során folytatott anyaggyűjtésü-
ket, az eozin előállításához vezető
kémiai kísérleteiket, szín- és máz-
tanulmányaikat.
A „Kezdetben volt a rózsa-
szín…” kiállítás Winkler Barnabás
magángyűjtőnek köszönhető. Min-
den darabja egyedi: a kézzel készült
„rózsaszíneknek” hol a kiöntőjük,
hol a fülük, hol az alakjuk, de gyak-
ran a külső mázuk színárnyalata is
különbözik egymástól. Minden-
napos használati tárgyak ezek,
a mosdótáltól az ételhordóig, a liszt
tartótól a cserépkályháig, korabeli
enteriőrökben is bemutatva.
A Zsolnay aranykora c. kiállí-
tás Gyugyi László műgyűjtő közel
600 tárgyából áll. Ezek mindegyi-
ke a historizmus, a millennium ill.
a szecesszió periódusaihoz kötő-
dik. A gyűjtemény méltó helyét
a szecessziós stílusú, egykori Sikor-
ski-villában nyerte el.
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM 5
A Zsolnay Mauzóleumot a gyár-
alapító Zsolnay Vilmos emlékére
1900-ban fa, Miklós emeltette
a gyárral közvetlenül határos ma -
gaslaton. A pécsi Panthenon fe-
lé pí tésében a gyár valamennyi
munkása részt vett. Komoly sza-
badkőműves szimbólumrendsze-
rének megfejtésében érdemes
a szakavatott vezetőre hagyat-
kozni.
A Zsolnay Porcelán Manufaktúra
ma is élő mindennapjaiba nyernek
betekintést a Zsolnay Látványma-
nufaktúrában: megtapasztalhat-
ják, hogyan készülnek a porcelán
tárgyak, és mi az eozin máz titka.
A szellemi feltöltődés után jöjjön
az eleven gyerekek kedvére va-
ló mecseki kirándulás! A Tettye
városrész aprócska házai már
a hegyoldalba épültek. Tetejéről,
a Mária-zarándokhely Havihegyi-
kápolnától a legszebb a kilátás
a városra. A Tettye téren a Mész-
tufa barlang várja bátor látoga-
tóit (belül egy sárkány őrzi a bar-
langot!).
A Mecsextrém Park játszótér
kicsiknek és nagyoknak. Az ország
egyik legnagyobb erdei kaland-
parkjában, a pécsi Mecsextrém
Parkban garantáltan jól érzi magát
az egész család. Az alpesi kötél-
park a fák ágai között ügyességet
kíván felnőttől, gyerektől egy-
aránt. Az európai viszonylatban
párját ritkító, 25 kocsiból álló er-
dei bobpályán pedig egyedül-
álló kaland részesei lehetnek.
A parkban található mászófal
nyolc méter magas és hat kü-
lönböző nehézségű útvonallal
„kényezteti“ a kezdő és prof má-
szókat. 100 m
2
-es játszóházukban
várnak minden aktív gyereket,
akinek nincs otthon három emelet
magasságban beépített beltéri já-
tékvára, amely ideális terep csúsz-
kálásra, ugrálásra, kergetőzésre.
A mintegy 40 méter hosszú játszó-
várat ügyességi elemek tarkítják,
ezek egyik része a kisgyermekek
adottságainak megfelelően hasz-
nálható, míg a vár másik felén a na-
gyobbak szórakoz hatnak, játszhat-
nak. (További információ a parkról:
www.mecsextrem.hu)
A pécsi TV-tornyot nem csak a fo-
tósok kedvelik panorámája miatt,
de az egyetlen magyar, kicsi dínót,
a komlosaurust is csak itt ismerhe-
tik meg az őslény rajongók.
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
Hegyek és tavak, népi hagyomá-
nyok és gasztronómia, napozás
és édes semmittevés, fürdőzés
és vízi sportok, gyalogos és ke-
rékpáros túrák, barlangászat és
lovaglás, horgászat és vadászat,
hagyományőrző rendezvények
és zenei fesztiválok, Orfű ezeregy
lehetőséget kínál, hogy színessé
varázsolja vendégei életét.
Orfű nyáron csupa nyüzsgés!
A strandok megtelnek fürdő-
zőkkel, megjelennek a tavakon
a horgászok és a vízi sportok sze-
relmesei, a tavak körül a futók és
a kerékpárosok, feltűnnek a réte-
ken a lovasok, az erdőkben a kirán-
dulók, a kiépítetlen barlangokban
a kalandvágyók, és a kézművesek
is szorgoskodnak a működő vízi-
malomnál. Ínycsiklandozó illatok
szállnak a levegőben, megtelnek
az éttermek és a parti falatozók
asztalai orfűi fnomságokkal, kin-
cset érő medvehagymával, hallal,
vaddal, mézzel, birkával készült
specialitásokkal és kemencében

orfű
színezd újra az életed!
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM 7
sütött friss kenyérrel! A hagyo-
mányőrző rendezvényekre és a
zenei fesztiválokra több ezren ér-
keznek ide.
Ha a nyári nap hősége elől me-
nekül az utazó, érdemes egy kirán-
dulást tenni Abaligetre, és élvezni
a Dél-Dunántúl leghosszabb pata-
kos cseppkőbarlangjának hűsítő,
gyógyító klímáját! Érdemes be-
térni a gyerekekkel a Denevérmú-
zeumba, hogy ők is megismerjék
és megszeressék a „bőregerek”
misztikus világát. Aztán megtanít-
hatják őket evezni a barlang előtti
csónakázó tavon!
Üdítően új színfolt a termálfür-
dő kínálatban a Mecsek lábánál
fekvő Magyarhertelenden az or-
szág legújabb termálfürdője. Itt
minden emberi léptékű, és ahova
nézünk, a kreativitás, a gondosság,
a hely és a vendégek szeretete su-
gárzik. Az ősparkban található hat
medence mindegyike más-más
hőfokú és rendeltetésű. Míg nagyi
reumáján a gyógyvizes me dence
segít, a legkisebbek a baba pan-
csolókban élvezhetik a nyarat. És
ha beköszöntenek az augusztus
végi hűvösebb napok, a több
szintes fedett fürdő épületben
még nagyobb meglepetés várja
a környezetükre igényes vendé-
geket. A szauna világ élménye
önmagában is megér egy utazást.
(További információ a fürdőről:
www.hertelenditermal.hu)
tudtad- e...
… hogy 20 különböző
denevérfaj
is él az abaligeti
cseppkőbarlangban?
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
Pécsvárad a Mecsek legmaga-
sabb pontja, a Zengő (682 m)
lábánál fekszik.
Hazánk egyik legősibb, igen gaz-
dag történelmi múltú települése.
A Pécsváradi várat, mint bencés
monostort, államalapítónk, Szent
István király alapította. A várban
rendszeresen szerveznek gyerek
íjászatot, és az előre bejelentke-
zők a Zengő túrához térképet és
útravalót is kapnak. Májustól szep-
temberig, minden szombaton és
vasárnap korabeli jelmezes, csa-
ládi hőspróbákon bizonyíthatják
a vendégek ügyességüket, erejüket
a vár legismertebb hőse, a Szent Ko-
ronát a pápától a magyarok állam-
alapító királyának elhozó Asztrik
apát itáliai utazása kalandjait felele-
venítő akadályok leküzdésével.
A szomszédos Zengővárkony
Míves Tojás Múzeumáról és élő
népi hagyományairól nevezetes.
A Zengővárkonyi Tájház a magyar
népi építészet egyik legszebb la-
kóházaként számon tartott épület,
a mai napig szövőműhelyként is
működik. Itt készül és meg is vásá-
rolható a helyi specialitás, a bodor
vászon.

Pécsvárad
a Mecsek évezredes kulturális kincse
9
Óbánya (eredetileg Alte Glas-
hütte) minden bizonnyal az egyik
legfestőibb település a régióban.
Itt húzódik a Mecsek legnagyobb
védett területe, aminek legfőbb
látványossága az Óbánya és Kisúj-
bá nya közötti patakos völgy, amely
a Kelet-Mecsek legszebb kirándu-
ló útja. Az óbányai Illatos Házban
a természet illatai egész évben fel-
fedezésre várnak!
Kisújbányán még élnek az
egykori klumpakészítő svábok,
és egy apró látványműhelyt is
fenntartanak. Felejthetetlen él-
mény meghallgatni történetei-
ket mesterségük, egykori életük
nehézségeiről és örömeiről.
Az egy órás, kényelmes sétá val
elérhető, aprócska Püspök szent -
lászló néhány tornácos, fe hér-
re meszelt házból áll. Érdekes-
sége a zsindelyes kápolna, mely
a kas tély arborétumában áll.
A kastélyt Eszterházy Pál Lász-
ló építette az 1790-es években.
A Pécsi Püspökség zarándokhá-
zat alakított ki itt. Mecseknádasd
németajkú település. A 12. szá-
zadi Árpád-kori Szent István-
kápolna volt egykor a település
központja. Jól megközelíthető
a török időkből megmaradt vár-
rom a Schlossbergen, kilátója
tornácáról páratlan látványban
lehet részünk. Népi és ipari mű-
emlékek sokasága várja az ide-
utazót: malmok, pincesor, táj ház.
Kiválóak az itteni pincé sze tek, re-
mek a konyhájuk, csak úgy, mint
a helyi lovas pan ziónak, aminek
póni lovai, a fol tos kis Szilaj és ro-
konsága a gyerekek fő kedvencei.
A szomszédos Hosszú he tény-
ben őshonos háziállatok, manga-
lica, racka juh, kecske, fodros lúd,
búbos kacsa, különböző csirkefaj-
ták, nyúl bemutatóhelye a Zengő
Vendégház. A festői településen
egykor 16 vízimalom állt. Hányat
találnak meg ma belőle?
tudtad- e...
… hogy Kisújbányán
újra él az egykori sváb
faklumpa faragás?
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
Baranya északi peremvidékén
az elmúlt években egy új mese-
világ született:
A Közép-Európában is egyedülál-
ló és egyetlen középkori élménypark,
Bikalon. A hét három napján meg-
elevenednek a korabeli falu és vá-
ros mindennapjai. Megcsodálhatják
a királyi solymászok ragadozó ma-
darait „munka” közben, betekint-
hetnek a műhelyekben dolgozó
kézművesek mesterségeinek titka-
iba, megkóstolhatják a pék frissen
sült buktáját, és látványos lovagi
küzdelem tanúi lehetnek. A család
apraja-nagyja próbára teheti saját
lovagi ügyességét is, például íjászat-
ban, csillagdobásban, dárdahajítás-
ban.
A festői szépségű dimbes-dom-
bos tájakon akár lovas, fo gatos
túrát is tehetnek, megismerhet-
jük a kis települések kanyargó
utcáit, műemlék épületeit és
a települések határában találha-
tó halastavakat. Gyalogos vagy
kerékpáros kirándulásaik során
találkozhatnak vízimadarakkal,
őzekkel, vaddisznókkal. A betyá-
rok földjén, azaz Alsómocsolád
térségében megismerkedhetnek
Rigac Jancsi történetével, a hírös
baranyai betyárral, aki a környező
falvakat fosztogatta.
A vendégek bőven válogathatnak
a különböző típusú szálláshelyek,
a falusi vendégházak, a négycsilla-
gos kastélyszálló, udvarház, vagy
wellness apartmanok között. Több
helyen biztosítanak a gyerekek el-
látásához szükséges eszközöket,

Bikal
ahol életre kel a középkor
11
András-patak csobogása, az erdő
suttogása új és új titkokat mesél
a tájról, mely szívünknek a legked-
vesebb. Kis falu a Mecsek északi
lábánál, a Baranyai-Hegyháton.
A környék erdei sétára, tavai hor-
gászatra, környéke kirándulások-
ra csábít. A felkapott kiránduló-
helyen családias ifúsági szállás,
a Kölyök Fészek Erdei Iskola és az
Alsómocsoládi Vendégház apart-
man szobáival szeretettel várja
a családokat és a csoportokat.
(További információ az erdei isko-
láról és a nyaralási lehetőségről:
www.erdeiiskolaalsomocsolad.net)
sőt, van, ahol külön játékkuckó-
val, babysitter-szolgálattal segítik
a szü lők kikapcsolódását. (Továb-
bi információ az élménybirtokról:
www.elmenybirtok.hu)
Sehol nincs olyan jó illatú levegő,
mint Alsómocsoládon. Itt a virá-
gok szebben nyílnak, a madarak
éneke az égig hangzik, a Szent
tudtad- e...
… Bikalon minden étel
a környék gazdáitól
kerül az asztalra?
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
Harkány új oldaláról mutatkozik
be a több generációs, gyerekes
családok számára.
Önfeledt pihenés – hűsítő csob-
banás – természetjárás – különleges
védett természeti értékek megis-
merése szakképzett vezetővel –
élő történelemóra – feledhetetlen
gaszt ronómiai és időutazás – meg-
elevenedő néphagyományok, – eze-
ket az új élményeket kínálja a térség.
A szubmediterrán klímájú déli vi-
déken Harkányban és környékén,
mintegy 30 km-es körzetben az
ország legszínesebb turisztikai kí-
nálata csábít pihenésre, kikapcso-
lódásra, felfrissülésre.
A harkányi gyógy- és strandfür-
dőben a nagyiékat a gyógyvizes
medencék és kezelések, apát és
anyát a wellness részleg és napozó
teraszok, az aprónépet a gyerek-
medencék, játszóterek, a baba ma-
ma park és a kreatív kézműves kuc-
kó, a kamaszokat a sportpályák és
a nagy sportmedence várják. Kü-
lönleges hangulatú hely ez, kicsit
békebeli, kicsit retró, kicsit mai.
Azok szeretik, akiket nem a csilli-
villi kulisszák hoznak lázba, ha-

harkányfürdő
élvezd a pillanatot
13
nem képesek értékelni a lényeges
dolgokat: itt a gyógyvíz 1823 óta
gyógyít; itt a magyar a strandok
kelléke, a lángos még lángos; itt
az óriásplatánok másfél évszázada
adnak árnyat a fürdő vendégeinek;
s legfőképpen: végre együtt van
a család egy olyan helyen, aminek
a környékét, történelmét meg kell
ismernie minden magyar ember-
nek. (További információ a fürdőről:
www.harkanyfurdo.hu)
A 2011-ben felújított Siklósi vár
Harkánytól mindössze 2 km-re
fekszik. Panoptikuma a korabeli
magyar nemesség viseleteit és
lakáskultúráját tárja elénk. A vár
kápolnájában, a reneszánsz kori,
faragott ülőfülkében, a jellegzetes
barbakánon töltött minden pilla-
nat, minden kép az ember bőrébe
ivódik. A török kort idézi a siklósi,
épen maradt, ma múzeumként lá-
togatható Malkocs bej dzsámi.
Ne hagyja ki a Dráva folyón ha-
józást, a nemzeti park munkatársa
által vezetett, a Szársomlyó védett
természeti értékeit bemutató tú-
rát az, aki e vidéket meg szeretné
ismerni.
Harkány négycsillagos szállodái
és négy évszakos kempingje ma
már a legmagasabb kategóriában
is megállják helyüket. Ugyanak-
kor számos szálloda kínál kedvező
áron tiszta, korrekt szobákat, így
azoknak sem kell lemondaniuk az
ide utazásról, akiknek vékonyabb
a pénztárcájuk.
tudtad- e...
… hogy a Szársomlyó
sziklarepedéseiben
telelnek katicák
ezrei?
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
Magyarország déli dunai ka-
puja, farsangi népszokásáról,
a 2009-ben UNESCO Emberiség
Szellemi Kulturális Világörök-
sége-listára került Busójárásról
nevezetes.
A sokác néphit szerint hajdanán
a hosszúszőrű állatbőrökbe bújt,
félelmetes álarcokat viselő, kerep-
lő és kolompoló busók űzték ki
a városból a törököket. Az egyhe-
tes télűző ünnep résztvevői an-
nak a negyven busó közösségnek
a tagjai, melyekbe csak beleszület-
ni lehet.
A legény kor elérése előtt
a busó várományos fiúk az ún.
jankelék. Ha nem sikerül részt-
venniük a Busójáráson, legalább
keressenek fel egy busómaszk fa-
ragó (Englert Antalt, Rosta End-
rét), ahol felpróbálhatják a masz-
kot, öltözetet.
Mohács környéke természeti kin-
csekben is igen gazdag. A nem-
zeti park munkatársai gyalogos,
kerékpáros, vagy kenutúrák során
mutatják be a Béda-Karapancsa
egyedülálló ártéri élővilágát.

Mohács
a busók földjén
15
tudtad- e...
… hogy a Busó csak már
pejhedző bajuszú,
mohácsi legény lehet?
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM
hácsi, szépen helyreállított malom
és festői környezete.
A Mohácstól kilenc kilométer-
re, Sátorhely település közelében
található Mohácsi Történelmi Em-
lékhelyet 2011-ben turisztikai láto-
gatóközponttá alakították. A Szent
Koronát formázó fogadó épület
felső szintjéről a csatamezőre nyí-
lik rálátás. A föld alatti térben inter-
aktív kiállítás érzékelteti a korabeli
ütközet méretét, jelentőségét.
Kölkeden a Fehér Gólya Múzeu-
mot, Bátán a Fekete Gólya Múze-
umot ajánljuk a családok fgyelmé-
be. Mindenki beöltözhet védett
madárnak, és a legkülönbözőbb
játékos feladatok során fedezheti
fel a különböző vízimadarak szoká-
sait, jellemzőit. Remek hely a mo-
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
Szekszárd népességét tekintve
az ország legkisebb, ugyanak-
kor közbiztonság tekintetében
legelső megyeszékhelye.
A város irodalomtörténeti és
borászati jelentősége kimagasló.
Mézeskalács Múzeumában a gye-
rekek saját maguk díszíthetik a mé-
zeskalácsot, de flmvetítés, kóstoló
is várja az édesszájúakat. Népszerű
az osztálykirándulók körében Nepp
Dénes, a népművészet mestere
szíjgyártó és bőrműhelye, mely
lószerszámairól és szép táskáiról
híres. A közelben népi játszóház és
fafaragó porta várja kis vendégeit.
Ha süt a nap, Szekszárdon má-
justól szeptemberig a szabadtéri,
7 medencés, 4 csúszdás családba-
rát élményfürdő az egész család
számára remek program.
Szánjanak időt a faddi mese-
házra, melynek szó szerint mesés
hangulata és a művész háziasz-
szony előadói stílusa mindenkit
elvarázsol.
A megyeszékhelyhez tartozó
Ge menc évtizedek óta népsze-
rű kirándulóhely: a Pörbölyi
európa
féltett kincse
a Gemenc és Szekszárd
17
nuzni, gyalogtúrázni, sétahajózni.
Erdei iskola is működik itt ifúsá-
gi szállással, ebédlővel, büfével,
ajándékbolttal. Igazi családi piknik
helyszín ez, kerti dísztavakkal, ját-
szótérrel, labdajátékokra alkalmas
területtel, tűzrakó hellyel.
A Cserenci Vadászház Múzeum
és Vadaspark bemutatja az ártéri
erdő élővilágát, a vadászati és ha-
lászati eszközöket, a Gemenci erdő
őshonos állatait. A gyerekek izgal-
mas előadást hallgathatnak meg
az erdei állatok életéről, a vad és
erdőgazdálkodásról.
Ökoturisztikai Központ kézmű-
ves házában agyagozó korongok,
égetőkemence, szövőszék és ke-
nyérsütő kemence, arborétum,
vadmegfgyelő, halászati bemuta-
tóhely, tanösvények és erdei ját-
szóterek, kiépített pihenőhelyek
várják a családokat és gyerekcso-
portokat. Innen indul mindenki
kedvence, az erdei kisvasút. Lehet
lovasfogatozni, kerékpározni, ke-
tudtad- e...
… hogy a Gemenc
Európa legnagyobb,
természetes ártéri
erdeje?
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
A Tolnai-dombság erdei sokak
szá mára még ismeretlenek, pe-
dig igencsak vadregényes tájról
van szó.
Lengyel-Annafürdő meseszép,
erdővel borított völgyében, a gróf
Apponyi család kedvelt üdülő-
helyén élményekben gazdag kí-
nálattal várják az idelátogatókat
(vendégház, erdei iskola, ökoház,
parkerdő, tanösvény, pihenőtó,
vadaspark, kézműves ház). (Továb-
bi információ az erdőgazdaságról:
www.gyulajzrt.hu)
A szép, új tamási élményfür-
dő 800 m²-es vízfelülettel, meleg
vizes relax-, gyermek kaland- és
pezsgőmedencékkel, jakuzzival,
csúszdával, szaunavilágával, hatal-
mas sószobával, aquaftness fog-
lalkozásokkal, éjszakai fürdőzéssel
télen és nyáron egyaránt remek
hely a felüdülésre az egész család-
nak. A babaúszás, a gyermeksarok
játékai, és a kicsiknek szóló kézmű-
ves foglalkozások után este nem
kell az apróságokat sem ringatni.
(További információ a fürdőről:
www.tamasifurdo.hu)
Dombóvár-Gunarasfürdő több
mint 30 éve kedvelt üdülőhely, nem
csak a gyógyulni vágyók úti célja,
hanem kitűnő helyszíne családok
nyaralásainak. A Napsugár Apart-
manban pedig minden megtalál-
ható, ami a vendég kényelmét szol-
gálja. A Napsugár Apartman 5 fős,
nappali, mindennel felszerelt kony-
ha, fürdőszoba és a gyönyörű kilá-
tással rendelkező hálószobák várják
a vendégeket. (További információ
az apartmanról: www.gunaras.net)
irány tolna!
Kalandra fel!
19
irány tolna!
Kalandra fel! Tolna megye történelmi váraiba
látogatók nyomon követhetik a
magyar történelem kiemelkedő
korszakait az államalapítástól a re-
neszánsz kultúrán át egészen a 18.
századig.
Az Árpád-kori Simontornyai
vár, és tőle rövid utazásra, a dim-
bes-dombos tolnai lankák között
megbúvó reneszánsz várkastély,
Ozora is megéri az utazást. Utób-
bit pár éve gyönyörűen felújítot-
ták, és néhány vendégszobát is
kialakítottak, – igazi privilégium
ilyen helyen éjszakázni.
Dunaföldváron a vár magasan
a Duna fölé emelkedő reneszánsz
tornya messziről invitálja a ván-
dort. A vármúzeum török emlé-
kei, a tömlöc egykori betyárok-
tól származó falfestései, feliratai
iga zi kuriózumnak számítanak.
A várudvaron található étterem
pano rámás teraszán a délutáni
nap sütésben kávézni – az el-
kép zelhető legklasszabb dolog.
A gyerekek addig „legelhetnek”
a teljesen zárt és belátható vár-
udvarban, de a kedves, hagyo-
mányőrző fazekas műhely is min-
dig nyitva áll előttük. Májustól
szeptemberig a hétvégi családi
hőspróbákat itt veszik legkomo-
lyabban a várvédők: mindenek
előtt egy esküt kell letenniük,
hogy életük árán is megvédik
a várat, a hazát.
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
Tűzpiros és ízes halászlé, zamatos
paksi siller, izgalmas sportesemé-
nyek, számos olimpiai és világ-
bajnok, ősi népi hagyományok,
gazdag kulturális programok, régi
szűk kis utcácskák és új épületek
építészeti összhangja, római kori
katonai tábor és a modern tech-
nikát megtestesítő atomerőmű,
– s mindezek örök hátteréül a
vén Duna. Kihagyhatatlan élmény
a város szívében található paksi
pincesor, a Sárgödör-tér, és az itt
zajló gasztronómiai és bor fesz-
tiválok (Sillerfesztivál, Kenyér-,
hal- és borünnep). Az atomerőmű
látogató központja a fzikai tör-
vények csodavilágába vezeti be
az érdeklődők apraját – nagyját.
A Paks melletti, többezer „lakosú”
ürge mező természetvédelmi te-
rület, amit a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság szakvezetéses
túráin, és a kijelölt tanösvényen
is jó móka megismerni. Paks új,
színvonalas szállodái az ország
bármely üdülőközpontjában meg-
állnák helyüket.

Paks
a Duna városa
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM 21
tudtad- e...
… hogy a védett
paksi ürgemező
többezer kis
rágcsáló otthona?
A közeli bikácsi Zichy Park Ho-
tel**** a családi kikapcsolódás és
gyerekbarát üdülés magyarorszá-
gi eldugott kis paradicsoma, ahol
rengeteg kaland és élmény vár
minden generációt: 15 hektáros
gyönyörű park, benne hangulatos
horgásztó, kristálytiszta levegő,
háziállatok, wellness részleg kül-
téri medencével, számos sportle-
hetőség, erdei kötélpálya. (Továb-
bi információ a szállodáról: www.
zichyparkhotel.hu)
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
E kiadványban több olyan, a vi-
lág forgatagától távoli helyet
is ajánlottunk, melyeket még
a GPS-ek sem ismernek. Ezek
megtalálását segítik a következő
térképek.
Pécsvárad – a Mecsek évezredes kulturális
kincse (8. oldal)
Irány Tolna! – Kalandra fel! (18. oldal)
Kaposvár és a Zselic (26. oldal)
Mohács – a busók földjén (14. oldal)
ahol csak a madár jár...
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM 23
Kaposvár és a Zselic (26. oldal)
Mohács – a busók földjén (14. oldal) Európa féltett kincse – a Gemenc
és Szekszárd (16. oldal)
Szigetvár – a leghősiesebb város (34. oldal)
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
Dél-Dunántúl régió térképe
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM 25
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
Kaposvár régiónk legápoltabb,
legvirágosabb városa.
Ha érdekli a foci, ki ne hagyja
a júliusban megrendezésre kerülő
Nemzetközi Ifúsági Labdarúgó
Fesztivált! Míg a gyermek a foci-
meccset nézi, vagy a labdát rúgja,
a szülők megnézhetik Rippl-Rónai
József festményeit a festőművész
egykori villájában. Megismerné
„Magyarország legszebb főtere,
főutcája” városát családjával, egy
audio-guide segítségével? Mi sem
egyszerűbb, csak térjen be a Tour-
inform irodába a sétálóutcában.
Akár biciklivel is bejárhatja a
belváros több mint 300 szecesszi-
ós homlokzatú műemléképületét,
számtalan szökőkútját, parkját. Ka-
posvár büszkesége a Virágfürdő,
amely a Dunántúl legnagyobb egy-
befüggő vízfelületű élményfürdő-
je. Jólesik a kikapcsolódás nyáron,
a 17-féle, összesen 46 élményelem
között. Augusztus második heté-
ben a kamarazenei fesztiválon
a komolyzene rajongók szállják
meg a várost, a kaposvári színház
pedig egész évben megér egy uta-
zást. (További információ a fürdőről:
www.viragfurdo.com)

Kaposvár
és a Zselic
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM 27
Kaposvártól 12 km-re, a Zselici-
dombság szívében fekszik So-
mogy megye legkisebb faluja.
A Katica Tanyán minden kor-
osztály megtalálja a számára
leg jobb programot: itt épült fel
Magyarország legnagyobb belté-
ri száraz csúszdaparkja és játszó-
birodalma, 2 szabadesős és egy
hullámos óriáscsúszdával, 4 szin-
tes gyermek és 2 szintes felnőtt
játszólabirintussal. Igazi élményt
nyújt a három erdei kötélpálya,
amely 3 éves kortól használható és
a Dunántúl leghosszabb óriásle-
csúszója, amely 190 méter hosszú.
A bemutató gazdaság 40 őshonos
és hagyományos tartású háziál-
latnak ad otthont, ahol lehetőség
nyílik a paraszti életbe belekós-
tolni: tehenet fejni, traktort vezet-
ni, kenyeret dagasztani és sütni,
szalmakazalban hancúrozni, de
bár ki kipróbálhatja magát a lovag-
várban és a pedálos gokartokon is,
egész évben. (További információ
a játszóbirodalomról: www.katica-
tanya.hu)
Szereti a szarvasokat? Szeretné
őket közelről látni és megsimo-
gatni? A hangulatos zselici dom-
bok között fekvő kis faluban,
Bőszénfán ezt bármikor megte-
heti! Itt szelíd, kézből nevelt szar-
vastehenek (köztük Iciri és Piciri)
és bikák (például Jocó) is várják
a vendégek látogatását. Pár falat
almának mindig örülnek! Érdemes
üres hassal, ebédidőben ide érkez-
ni, mert a világon sehol ennél jobb
vadételeket nem kóstolhat.

Patca
az első igazi falusi kalandpark
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
Szenna, az Európa Nostra-díjas
skanzen faluja a népi, sátoros ün-
nepekkor a legnagyobb élmény.
A környék falusi vendéglátói, falusi
vendégasztalai és helyi termelői
örömmel mutatják meg a kenyér-
sütés, rétesnyújtás, malacsütés
fortélyait. Készíthetnek kemencés
langallót vagy leveseket cserép-
edényben. Megismerkedhetnek
a méhészettel, a mézkészítéssel.
A Zselic mélyén fekvő Kardosfa
különleges értékkel bír, ez ugyan-
is hazánk legkevésbé fényszeny-
nyezett területe. Az elmúlt évti-
zedekben rohamosan csökkent
azon területek mérete, ahonnan
a csillagos égbolt, a Tejút zavaró
fényektől mentesen látható. A csil-
lagos égbolt az emberiség kultu-
rális örökségének része, az éjsza-
kai ég látványát is meg kell őrizni
a jövő nemzedékei számára. Euró-
pában elsőként a Zselici Tájvédel-
mi Körzet nyerte el a „nemzetközi
csillagoségbolt park” címet 2009-
ben. Kardosfán vezetett, csillagos
égbolt néző éjszakai túrákon is
részt vehet. (További információ
Kardosfáról: www.kardosfa.hu)
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM 29
éves Hársfánkat. Nézzen be a helyi
sajt manufaktúrába, méhészetbe,
vigye el gyermekeit egy tansétára
a mocsoládi biogyümölcsösbe.
Sétáljon ki a szőlőnkbe a Tikhegy-
re és kóstolja meg a megye leg-
jobb borait. Rakjon tábortüzet,
tanulja meg Somogy ország nó-
táit és táncait, pihenjen meg egy
háztáji termékekből összeállított
piknik mellett a tóparton. (To-
vábbi információ a kúriáról: www.
felsomocsolad.com)
A Mesztegnyői Erdei Vasút
Magyarország talán egyik leghan-
gulatosabb kisvasútja, a Balaton
partjától mindössze harminc ki-
lométerre. Bár nem hegyipálya,
vonala nagyrészt erdőben és tavak
mellett halad.
A sportágteremtő és világ-
bajnok lovasíjász a világ minden
részéről fogad tanulni vágyókat
és teret ad nemzetközi versenyek-
nek, edzőtáboroknak, valamint
évente itt kerül megrendezésre
a lovasíjász világtalálkozó. Élő tör-
ténelemóra keretében életsze-
rűen és hitelesen megismerhető
őseink életmódja, harcművészete.
Az íjkészítő mester, a modernkori
lovasíjászat megteremtője, ötszö-
rös Guinness-világrekorder, a Ma-
gyar Kultúra Lovagja, tagja a Meg-
szállottak Klubjának. Alapmottója:
„nem az ősöket kell követni, ha-
nem azt, amit az ősök követtek”.
A Bánó Mária Kastélyszálló
Balatonlellétől néhány percnyire,
a Somogyi-dombságban, találha-
tó. Felmenőink otthona és egy
igazi nagycsaládi fészek. Számos
rendezvénynek, családi találkozó-
nak, keresztelőnek, táncháznak,
koncertnek és baráti összejövetel-
nek különleges helyszíne. Fedezze
fel családjával a 10 hektáros par-
kot, barangolja be a Lucai és Vadéi
erdőt, lesse meg a szarvasokat és
érintse meg Európa Év Fáját, a 400
tudtad- e...
... hogy a Zselic Európa
egyik legkevésbé
fényszennyezett
helye?
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
A Balatontól 60 km-re fekvő
Nagy atád tiszta levegőjével,
rendezett utcáival, virágos
park jaival igen vonzó az idelá-
togatók számára.
A városkát a parkok, szobrok
és fürdők városának is nevezik.
Termál élményfürdőjét az ország
legszebb fürdői közé sorolják. Te-
rületén építészek, kertépítészek,
faszobrászok és üvegművészek
alkotásai sorakoznak, szép harmó-
niában. Hat hektáros parkjában
nyolcpályás versenymedence, ter-
málvizes pezsgőfürdő-medence,
számos masszírozó és dögönyöző
elem, élménymedencék, a gyer-
mekeknek kialakított kispancsoló
és fából készült játszótér, a strand-
röplabda-, futball-, streetball- és
teniszpályák, pingpongasztalok és
az ember méretű sakktábla egy-
egy újabb érv, miért válasszák az
egész családnak Nagyatádot nyári
programként. A városban remek
szállodákat, panziókat és a fürdő
mellett a régió egyik legszínvona-
lasabb kempingjét találjuk.

nagyatád
a parkok, szobrok és fürdők városa
31
kisközséget és az itt található
vadászházat, a hozzá kapcsoló-
dó üdülővel. A Somogy megyei
kisvasutak sorában a legfatalabb
a Belső-Somogy legnagyobb ösz-
szefüggő erdőtömbjében, a kaszói
erdőben működő erdei vasút.
A teljes hosszában erdőben futó
vasútvonal csodálatos tájon halad
át, érintve a Baláta-tavat is.
„Kaszó: Somogy zöld szíve”.
A település neve egységbe foglal-
ja az egymástól elválaszthatatlan
kaszói erdőt, az azt kezelő erdő-
gazdaságot, a fokozottan védett
természeti értékeket őrző Baláta-
tavat, az erdő mélyén megbúvó
tudtad- e...
… hogy a Baláta tó
az ország egyik
legrégebbi
védett területe?
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
52 fajta hal lakja. A folyó és
partvonalának teljes hazai sza-
ka sza nemzeti parki védettsé-
get élvez.
A Drávaszentesen található
Dráva Kapu Bemutatóközpont
a Dráva menti védett területek
természeti és kultúrtörténeti ér-
tékeivel ismerteti meg a látogató-
kat, mindemellett igazi kikapcso-
lódást nyújt minden korosztály
számára. A Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság munkatársai
személyre szabott oktatási prog-
ramokkal, táborokkal, előadá-
sokkal várnak kicsiket-nagyokat.
A központ érdekessége az ős-
honos háziállat bemutató, ahol
nagy számban racka, mangalica,
szürke marha él természetes kö-
rülmények között. Nem véletlen,
hogy évről évre itt rendezik meg
a pásztor és terelő kutyák or-
szágos versenyét. A hatalmas
területet helyben kölcsönzött bi-
ciklikkel, szakvezetővel érdemes
bejárni. Május 1. és szeptember
15. között az egynapos drávai
evezés szép élmény az egész csa-
ládnak.
Barcs élményfürdője a régió
egyik legújabb és legmodernebb
fürdője, fedett részében hat, sza-
badtéren pedig két, élményele-
mekkel teli medence folyamato-
san várja vendégeit.
A természetes vizek szerelme-
seinek ajánljuk a barcsi szabad-
strandot, ahol pár éve szép, or-
a Dráva-
medence
nemzeti park
33
vonal egy része a Dráva árvíz-
védelmi gátján fut, autómentes
természeti környezetben, sík
te repen. Őrtilostól Barcsig és
Kese lyősfapusztától Kölkedig kis -
forgalmú közutakon halad. Maj-
láth pusztán lelkes helyi termé-
szetjárók alapítottak egyesületet,
és jelölték ki a környék számos,
csodaszép túraútvonalát, melye-
ken vezetést is lehet kérni tőlük.
ganikus épületben biztosítanak
öltözködési, zuhanyzási lehetősé-
get is a vendégeknek.
A „Három Folyó” kerékpáros
túraútvonal dél-dunántúli sza-
kasza a Mura torkolattól a Dráva
mentén a Dunáig vezet. Az út-
tudtad- e...
… hogy a Dráva
Európa három
legtisztább vizű
folyójának egyike?
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
A szigetvári vár 1566 óta ismert
egész Európában. A vár Zrínyi
Miklóssal, a hős várkapitánnyal,
s a végsőkig harcoló magyar és
horvát katonáival a török elleni
küzdelmek jelképévé lett.
A vár megőrizte 16. száza-
di földvár szerkezetét, jellegét.
A nagy elődhöz méltó lokálpatrio-
tizmus jellemzi a várost: a várban
korabeli öltözetű önkéntesek ka-
lauzolnak, és Szigetvár ünnepei
alkalmával, mint amilyen szep-
tember első hétvégéjén a Zrínyi
napok, vagy az adventi vásár is,
a helyi kézműves mesterek reme-
keit, és a helyi termelők fnomsá-
gait, köztük a régió többszörös
díjnyertes mozsgói borait kínál-
ják. Májustól szeptember végéig
családi hőspróbára invitálják a
vendégeket, a történelmi hős, Zrí-
nyi Miklós kurázsiját, bátorságát,
rettenthetetlenségét átplántálva
utódaiba.
A régió legnagyobb vízhozamú
kútja is ebben a szerencsés város-
ban tör fel a mélyből. A 62 fokos
hévíz a vár közvetlen szomszédsá-
gában található, pár éve megújult
Szigetvári Gyógyfürdőben nyújt
gyógyulást és kikapcsolódást. Ér-
dekessége, hogy a pécsi Zsolnay
Porcelán Manufaktúrában készül-
tek díszítő kerámiái.
Tüneményes az apró belváros.
A városháza előtti „oroszlános”
tér, a templom és kis tere, és több,
a török korból megmaradt épület
érdemli meg fgyelmüket. Sziget-
vár különleges, kortárs épülete

Szigetvár
a leghősiesebb város
35
a Vigadó, melyet Makovecz Imre
tervezett.
Érdemes ellátogatni a néhány
km-re fekvő, festői szépségű
Magyarlukafára is. Bár az ország
egyik legkisebb települése (százan
lakják), 21 éve rendezik meg itt
a Vendel-napi búcsút, ami az
egyik legnagyobb kézműves vásár
az országban, válogatott, autenti-
kus, nívós kínálattal.
A Dél-Zselic különleges tele pü-
lése Gyűrűfű. Vegytiszta ökofalu,
biodiverzitás díjas település. Alig
néhány lakóházból áll, melyek
mindegyike saját földjéből szár-
mazó vályogból épült. Fenntart-
ható életmódra, az élő világunk-
kal való harmonikus együttélésre
itt, a Veronika Erdei Iskolában le-
het hitelesen nevelni a gyereke-
ket: magyar lovak, jurta, íjászat,
természetismereti, hagyomány-
őrző és ökológiai foglalkozások,
sámándobos esti tábortüzek,
kalandtúrák, tiszta forrásvíz,
egészséges, helyi, bio ételek tár-
saságában. (További információ
Gyűrűfűről: www.gyurufu.hu)
Gyűrűfű völgy-szomszédja Kán
és Gorica, húsz évvel ezelőtt még
néptelen, mára autentikusan újjá-
épített, egyutcás, aprócska telepü-
lések, fehérre meszelt vályoghá-
zacskákkal, szerencsénkre számos
falusi vendéglátóval.
Az Almamelléki Erdei Vasút
a Zselic dombjai között kanyarog,
egyike a hazai 600 mm nyomtávú
személyszállító kisvasutaknak.
tudtad- e...
… hogy Japánban
szamuráj közösségek
viselik a hôs
Zrínyi nevét?
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
Baranya megyében
Kovácsszénája – Magyarsarlós –
Siklós – Harkány – Gyűrűfű
A látogatáshoz minden helyen
előzetes bejelentkezés szükséges.
1. Nyírő Tamás – Kovácsszénája:
kézműves fnomságok, egy fes-
tői, aprócska településről.
Hagyományos dunsztolásos
technikával eltett, tartósítósze-
rektől és mesterséges anyagoktól
(színezék, aroma, zselatin, stb)
mentes, különleges házi lekváro-
kat, savanyúságokat, szörpöket
ké szít Kovácsszénája szívében
Nyírő Tamás. Köztük olyan külön-
legességeket is, mint a musko-
tályos körte, a levendulás körte,
a vörösboros cékla, a gyömbéres
narancs, a mentás alma, vagy épp
a répalekvár. A fnom édességek-
hez teknőben dagasztott házike-
nyeret is süt a gazda. A dagasz-
tásban, sütésben részt vehetnek
a látogatók és utána elfogyaszt-
hatják, hazavihetik a friss meleg
cipókat.

2. Méhészeti Arborétum – Ma-
gyarsarlós: a mézelő növények-
től a méhek kaptáron belüli éle-
tén át a mézkóstolásig.
1986-ban nyitotta meg Pécsett
az ország első méhészeti szaküz-
letét Pista bácsi, aki immár 50 éve
méhészkedik. 2010-ben Magyar-
sarlóson alakította ki Magyaror-
szág első Méhészeti Arborétumát,
ahol a teljes méhészeti technoló-
gia megismerhető és egy, a mé-
házi fnomságok
és praktikák
élményútvonalak
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM 37 Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM 37
hektől üvegfallal védett tornácon
biztonságosan megtekinthető a
méh család kaptáron belüli éle-
te is. A méhészeti szempontból
legjelentősebb fákat és bokrokat
a tájékoztató táblák segítségével,
egy kellemes séta során magunk is
felfedezhetjük. A szakmabelieken
kívül várják iskolai csoportok, tu-
risták és egyéb érdeklődő csopor-
tok látogatását is.

3. Mennyei Rétesek – Siklós: édes
kísértés, ahogyan nagyanyáink
nyújtották, töltötték, sütötték.
A mennyei ízek élvezetét a
nagy mamától megtanult, jól be-
vált fortélyokra alapozza Sziber
Judit siklósi rétesüzemében.
Különlegessége a leheletnyi vé-
konyra nyújtott tésztában, vala-
mint a többféle ízű, dús töltelék-
ben rejlik – ettől olyan mennyei
a túrós, almás, diós, mákos, megy-
gyes, … és felsorolhatatlanul sok-
féle rétese.
4. Rozmaring Fűszerkert – Har-
kány: gyógyír az illata, íze, de
a látványa is.
Katalin, a Fűszerkert háziasz-
szonya, elkötelezett híve a termé-
szetes, egészséges életmódnak,
vegyszermentes kertészetnek.
2007-től foglalkozik gyógy-és fű-
szernövények termesztésével. Eze-
ket szárítja, feldolgozza, és nagyon
gusztusosan csomagolja. Kutatja
a régi népi gyógyászatban ismert
recepteket, és kipróbálás után
alkalmazza is a tapasztalatokat.
Mediterrán hangulatú, a vendé-
gek számára nyitott fűszerkertje
a Tenkes-hegy déli lankáján he-
lyezkedik el.
5. Tündérmajor Kecskefarm –
Gyűrűfű: egy varázslatos öko falu
tündéreinek fnomságai.
A Dél-Zselic hangulatos lankái
között, természetvédelmi terüle-
ten fekszik hazánk első ökofaluja,
Gyűrűfű. A ’70-es években elnép-
telenedett, de a ’90-es években
ökológiai elvek alapján újjáépített
faluban jelenleg hét család él és
gazdálkodik
A 17 hektáros Tündérmajor kö-
zel 100 kecskét számlál és saját
kecsketejet dolgoz fel egyedi, kü-
lönleges háztáji biotermékekké.
Előzetes bejelentkezést követően
a helyszínen kóstolhatók, és meg-
vásárolhatók a különböző fűszere-
zésű, kemény, bio kecskesajtok.
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
Somogy megyében
Bőszénfa – Patca – Kaposvár –
Mosdós
A látogatáshoz minden helyen
előzetes bejelentkezés szükséges.
1. Vadgazdálkodási Tájközpont
– Bőszénfa: Iciri és Piciri, a simo-
gatható szelíd szarvasok világa,
sok-sok fnom vadhús étellel.
A hangulatos zselici dombok
között fekvő kis falu, Bőszénfa ad
otthont a Kaposvári Egyetem Vad-
gazdálkodási Tájközpontjának,
és több mint 2 évtizedes múltra
visszatekintő szarvaságazatának.
Magyarország legnagyobb zárt
téri vadgazdaságában többfé-
le program várja a látogatókat,
pl.: szelíd szarvasok, köztük Iciri
és Piciri simogatása, ismerkedés
a vaddisznókkal, az őzekkel és
a mufonokkal a központban talál-
ható bemutató kertben, valamint
a trófea kiállítás megtekintése
szakmai vezetéssel, traktoros vagy
lovaskocsis szarvasnézés (min. 10
jelentkezővel induló program).
Ne hagyják ki a helyi vadhús kü-
lönlegességek kóstolását! Fergete-
ges a szarvas és a vaddisznó sonka,
a vadkolbász és szalámi. Az itteni
vadhús nem csak azért egészséges,
mert a Zselic érintetlen természeti
környezetéből származik, és mert
az itt élő vadállatok számára a vál-
tozatos növénytársulások biz-
tosítják a táplálékot, hanem mert
folyamatos állatorvosi ellenőrzés
mellett, a legmodernebb technoló-
giával folyik a húsfeldolgozás.
2. Katica-Tanya – Patca: Magyar-
ország falusi élet és hagyomány
élményparkja.
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM
A Katica Tanya ötlete Handó
János és felesége, Eszter, a föld-
gömböt körülutazó híres páros fe-
jéből pattant ki. Céljuk, hogy minél
több embert visszacsalogassanak
a ter mészetbe, és megismerhes-
sék velük az őshonos magyar házi-
állatokat, elődeink szokásait, mes-
terségeit, bölcsességét, eközben
játszva tanítsák korunk ifúságát
gyakorlati tudásra, tapasztalatra.
Ízelítő a programokból:
• 40 féle őshonos és származtatott
háziállat emberközelben
• A paraszti gazdálkodás bemuta-
tása: tehenet fejhetsz, kenyeret
süthetsz
• Tucatnyi kültéri játszóalkalma-
tosság
• 60 féle játék ingyenes használata
• 50 féle előre rendelhető program
• Tatárjárás korabeli palánkvár,
eredeti mintára épített kőhajító
gépek
A vendégeknek lehetőségük
nyílik betekinteni a sajt-, kenyér-, és
langalló-készítés rejtelmeibe (ke-
lesztés, szakajtás, kemencében sü-
tés), és az elkészült terméket jóízű-
en el is fogyaszthatják. Esőben az
egész családnak ajánljuk az ország
legnagyobb beltéri csúszdaparkját!
3. Keresztes Vendégház – Mos-
dós: hamisítatlan somogyi ház-
táji fnomságok.
A „Zselici Patika”, így hívják azt
a települést, ahol Keresztes József-
né szeretettel várja vendégeit fa-
lusi vendégházában. Az elnevezés
onnan ered, hogy a település mik-
roklímája elősegíti az asztmás és
allergiás betegségek gyógyulását.
A vendégház egész évben nyitva
áll és szeretettel kínálja helyi ter-
mékeit: 6 féle lekvár, saját terme-
lésű bor és pálinka, bodza szörp,
házi kenyér, mangalica kolbász,
sonka és szalonna. Az udvar grille-
zésre, szalonnasütésre, bográcso-
zásra, a búbos kemencében népi
hagyományos ételek készítésére
csalogat. A házi kedvenceket (ku-
tya, macska, papagáj) is örömmel
fogadják.
39
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
4. Szabó Krisztina Zselici Méhé-
szete – Kaposvár: minden gyerek
és minden kisbocs erről álmodik.
Tudta-e, hogy mi az a mézhar-
mat? Ismerte-e már a kaptárak
belsejének titokzatos világát? Fel
tudja sorolni a mézelő növénye-
ket? Tudja, hogyan készül a méz?
Hallott már a méhkirálynőről és
a munkásokról? Látta már perge-
tést? Készített már viaszgyertyát?
Szabó Krisztina Zselici Méhé-
szetében mindent megtudhatsz,
kipróbálhatsz, megkóstolhatsz.
Megismerheted hazánk kitűnő faj-
ta mézeit, a méhészet egyéb fon-
tos és egészséges termékeit, mint
a virágpor, a viasz, a propolisz, és
ennek a szép ősi mesterségnek,
a méhészetnek az eszközeit, forté-
lyait. Ez nem egy múzeum, itt bát-
ran belebújhatsz a méhészruhába,
befűzhetsz egy keretet, olvaszt-
hatsz műlépet, feltekerheted a sa-
ját gyertyádat, de akár magadnak
is palackozhatsz mézet.
A bemutató méhészetre leg-
alább 2-3 órát, de akár egy egész
napot is szánj!
5. Buni Gabriella, fazekas – Ka-
posvár: akiről a mesterség szere-
tete, a munka öröme sugárzik.
Buni Gabriella fazekas több
mint 20 éve készíti népművészeti
kerámia tárgyait, mellette 10 éve
foglalkozik a fazekas mesterség
szakoktatásával, és kézműves fog-
lalkozások vezetésével. Műhelyé-
ben a látogatók megtekinthetik az
általa készített kerámiákat, kipró-
bálhatják a korongozást, és igény
szerint bemutatót tart a hagyomá-
nyos fazekas tárgyak készítésének
munkafolyamataiból. Szeretettel,
élményt adó beszélgetéssel várja
az érdeklődőket műhelyében.
tudtad- e...
… hogy a virágporban
21-féle aminósav,
a mézben pedig
akár 5-féle
enzim is van?
Tolna megyében
Dombóvár – Tolna – Szekszárd –
Szálka – Pörböly
A látogatáshoz minden helyen
előzetes bejelentkezés szükséges.
1. Gabriel Bon-Bon Manufaktú-
ra – Dombóvár: szerencsénkre a
cukrász világbajnok egészséges
remekeit nem csak a zsűri kóstol-
hatja.
Ki ne szeretné a fnomabbnál
fnomabb csokoládékat, bonbon
vagy akár csak egyszerű tábla for-
májában?
Azt azonban csak kevesen tud-
ják, hogy legtöbbjük nem ösz-
szehasonlítható Gábor Sándor
cukrász világbajnok csokoládékü-
lönlegességeivel. E fnomságok az
őrangyal márkanevet nem csak ké-
szítőjük miatt viselhetik joggal, ha-
nem mert az egészségre jótékony
hatással bíró antioxidáns tartal-
muk miatt is. Már pár falatka is tar-
talmazza a felnőtt ember számára
szükséges napi mennyiséget.
A cukrász mester legnagyobb
büszkesége a Liszt Ferenc emléké-
re kézzel készített kézműves Bon-
bon, a Magyar Rapszódia, Zsolnay
porcelán dobozban, és a jellegze-
tes magyar gyümölcsökkel, dióval,
mézzel, valamint pálinkával ké-
szült csokoládéi.
A mester és felesége szívből
jövő kedvessége, vendégszere-
tete legalább annyira hozzájárul
a náluk töltött édes percekhez,
mint egyedi fnomságaik.
2. Tolnai Kékfestő Műhely és Mú-
zeum – Tolna: hetedik generáció
őrzi és adja tovább a mesterség
ősi eszközeit és fortélyait.
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
A Tolnai Kékfestő Műhely és
Múzeum több mint 200 éve, hét
generáció óta foglalkozik kékfes-
tő anyagok készítésével és fel-
dolgozásával. Mind a mai napig
a régi eszközökkel, gépekkel és
több száz-féle, eredeti mintafával
dolgoznak. A műhelyként is mű-
ködő kékfestő múzeum csoporto-
san (minimum 15 fő) látogatható
tavasztól őszig. A bemutató során
megismerhetjük a gépeket, esz-
közöket, a munkafolyamatokat
a mintázástól a késztermékig.
Utóbbiakból vásárolhatunk is;
ház tartásunknak nem csak díszei,
de elnyűhetetlen használati tár-
gyai is lesznek a kékfestő terítők,
szalvéták, kötények, párnák, füg-
gönyök. Aki szívesen varr maga,
készüljön fel, hogy nehéz lesz vá-
lasztania a sokféle mintájú kékfes-
tő anyagból!
3. Petrits Mézeskalács – Szek-
szárd: a 200 éves családi hagyo-
mányt hordozó mézeskalácsok
világa.
A Petrits család közel 200 éve
foglalkozik mézeskalács és gyer-
tya készítéssel. A mesterségek
az évszázadok során apáról fúra
szálltak. Napjainkban a hatodik
generáció készíti a mézeskalácso-
kat és a gyertyákat.
A család 2003-ban nyitotta
meg Mézeskalács Múzeumát, ahol
a mes terség családi ereklyéit,
a mézeskalács készítés, a viasz-
gyertyaöntés és a cukorkakészítés
hagyományos eszközeit mutatják
be interaktív módon. A látogatók
egy flm segítségével maguk is,
ebbe az ősi világba csöppenhet-
nek, sőt ki is próbálhatják a mézes-
kalács díszítésének csínját-bínját.
A múzeum mintaboltjában a csa-
Dél- DUnántúl • A GYEREKPARADÌ CSOM 43
ládi hagyományokat hordozó
kéz műves munkákat, mézes süte-
ményeket, gyertyákat is vásárol-
hatnak.
4. Nagyernyei Családi Méhé-
szet – Szálka: idilli környezetben
szorgoskodó méhek és méhészek
fnomságai.
Nagyernyei Attilát kisgyerek ko-
ra óta fgyelemmel kísérte a szor-
galmas méhek életét. Iskolából ha-
zafelé jövet nézte, hogyan szállnak
virágról virágra, és megfgyelte
a méhcsaládon belüli hierarchiát.
1984-ben már 16, a 90-es évekre
pedig már 300 méhcsalád büsz-
ke tulajdonosa volt. A méhészet
a Szálka-Mőcsény-Kismórágy há-
romszöggel határolt területen,
a Szálkai halastavakhoz közeli fes-
tői környezetben található. Gon-
dosan ügyelnek rá, hogy a méhek
legelője ipari és mezőgazdasági
területektől távol essen.
Itt megkóstolhatjuk a különbö-
ző, fnomabbnál fnomabb méze-
ket, mézes készítményeket (akác,
galagonya, hárs, erdei, napraforgó,
selyemfű méz, virágpor propolisz,
mézes pálinka) és meglátogat-
hatjuk a méhészetet. A legtöbb
termék a helyszínen megvásárol-
ható, de méhpempőt rendelésre
visznek, mert az csak fagyasztott
állapotban szállítható.
A közeli Szálkai tó és környéke,
a remek helybéli falusi vendéglá-
tás az egész családot szép, békés
pihenésre, hosszabb nyaralásra
hívogatja.
5. Vecsernyés Irén és Szőke Lajos
– Pörböly: a fügés fnomságok
specialistái, az ország első füge-
ültetvényén.
2009-től őstermelőként gyümölcs -
feldolgozással foglakozik a há zaspár.
Hagyományos technológiával, saját,
egyedi receptúra alapján készítik
12-féle lekvárjukat és aszalványa-
ikat. A hagyományos gyümölcs
alapanyagok mellett újnak számító
gyümölcsök feldolgozásával is foglal-
koznak.
A lekvárok kóstolásán kívül
megtekinthető az ország első fü-
ge ültetvénye. Szervezik a Füge
Nap 2012 fesztivált, melynek célja
a helyi termelők és termékeik be-
mutatkozási lehetősége. (Terve-
zett időpont: 2012. szeptember 8.)
w ww. D e l D U n a n t U l . i t t h o n . h U
Hőspróbák
a Dél-Dunántúlon
Időpont: májustól szeptemberig
Helyszínek: a régió hét történelmi
vára
A dél-dunántúli várak és kasté-
lyok történelmi hőseik utódait ke-
resik, kalandos megmérettetésre
hívják az ország ifait. Ügyességüket
és kitartásukat most igazi hőspró-
bákon bizonyíthatják a jelöltek, vi-
tézurak és várkisasszonyok.
VI. Patcai Várjátékok – Orszá-
gos Lovagrendi Találkozó
Időpont: június vége
Helyszín: Patca, Katica Tanya
A Várjátékokra látogatóknak két-
napos időutazásban lehet részük –
betekinthetnek egy középkori vár
mindennapjaiba.
Nemzetközi Ifúsági
Labdarúgó Fesztivál
Időpont: július közepe
Helyszín: Kaposvár
A közel egyhetes rendezvényen,
több korosztályban küzdenek egy-
mással a csapatok és a döntő mér-
kőzés után hirdetik ki a fesztivál
győztesét. A rendezvény kísérő-
programjai között Látványsport-
fesztivál is várja az érdeklődőket.
A Gemenci Erdei Vasút Napja
Időpont: szeptember közepe
Helyszín: Pörböly
A Gemenc Zrt. Ökoturisztikai
Köz pontja, ahonnan a kisvasút is
elindul a rengetegbe, sok élményt
ígérve várja mindazokat, akik sze-
retnék megünnepelni a Gemenci
Erdei Vasút napját.
Gyerekbarát
rendezvények
lengyel-annafürdô
Leírás: Hallgassa ablakából a szarvasbôgést,
vagy az erdei madarak énekét! Fedezze fel a Tolnai-
hegyhát történelmi és természeti kincseit, kalan-
dozzon családjával vadregényes erdôkben!
AjánLAt: Szállás, Étkezés, Parkerdô, Vadaspark,
Pihenôtó, Ökoház, Tanösvények, Táborok, Kézmû-
ves és lovas programok, Horgászat, vadles,
Kerékpárkölcsönzés és túrák, Természetisme-
reti és környezet-védelmi programok, Falusi tu-
rizmus, kenyérsütés, Borkóstolás, Vályogvetés,
ökogazdálkodás
Dél-Dunántúl Turizmusáért Díj 2011.
Az év ökoturisztikai látogatóközpontja 2011.
III. helyezés
Név: Turisztikai és Természetismereti Központ
7184 Lengyel-Annafürdő 176.
Telefon: (+36) 30/947-0898, (+36) 74/482-487
E-mail: annafurdo@gyulajzrt.hu
Honlap: www.gyulajzrt.hu
Magyar Turizmus Zrt.
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat
0-24 órás infóvonal: 1/438-8080
E-mail: info@itthon.hu
Web: www.tourinform.hu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful