a

ai ( o floare ) / ai ( mei ) al ( doilea ) altădată ( demult , cândva) altfel ( în alt mod ) aşi ( în meseria lor )

a-i ( cere ) a-l ( întâlni ) altă dată ( istoria unei probleme ) alt fel ( alt tip ) a-şi ( aminti ) b

( semn de ) bunăstare bineînţeles ( că voi veni )

bună stare ( de funcţionare) ( e) bine înţeles c

ca ( la bunici ) câteodată ( uneori ) cai ( animale ) cal ( tânăr ) car ( cu fân / car lemne ) căi ( ferate ) cea ( mică ) ceai ( fierbinte ) cei ( trei ) cel ( mare ) cale ( lungă ) casă ( locuinţă ) ( tare )cumsecade

c-a ( venit ) câte o dată ( calendaristică , a unei
probleme ) c-ai ( vrut / tăi ) c-al ( meu ) c-ar ( sosi ) că-i ( trebuie ) ce-a ( zis ) ce-ai ( scris ) ce-i ( pasă ) ce-l ( doare ) c-ale ( mele ) ( ştiu ) ca să ( scriu ) ( se poartă ) cum se cade

de baştină ) de mult ( de multă vreme ) de o dată ( istorică . în ce măsură ) de fel ( original .a –l ( găsi ) de alt fel ( de alt tip /de alt soi ) de cât ( timp .d ( să ) dea ( jos ) deal ( mare ) dealtfel ( însă . în loc de ) defel ( deloc ) deloc ( nicidecum ) demult ( altădată ) deodată ( brusc ) deoparte ( izolat ) (pe) dinafară ( pe de rost ) dune ( de nisip) (s-a sculat )devreme de-a ( latul ) de-al ( nostru ) de . diferit ) decât ( numai . mod de comportare ) de loc ( originar . a unei probleme ) de o parte ( un anumit fragment de ceva ) din afară ( din exterior ) du-ne ( acasă ) de vreme ( ) i ia ( un caiet ) iar ( vine ) iau ( premiu ) i-a ( spus ) i-ar ( trebui ) i-au ( lăudat ) î încât (crăpau pietrele ) ( cântă ) întruna în cât ( timp ) într-una ( din zile ) .

l la ( şcoală ) (om) laş (umeri) laţi l-a ( întrebat ) l-aş ( ruga ) l-aţi ( zărit ) m mai ( repede ) mai ( lună calendaristică ) mia ( de lei ) miau ( graiul pisicii ) mie ( de lei ) mie ( îmi dai ) mii ( de fluturi ) m-ai ( chemat ) mi-a ( dat) mi-au ( povestit ) mi-e ( sete ) mi-i ( aduci ) n na ( cartea ) ( am un ) nai ( are un ) naş ( fulg de ) nea neam ( de eroi ) niciodată ( nicicând ) numai ( doar ) n-a ( venit ) n-ai ( cântat ) n-aş ( crede ) ne-a ( plouat ) ne-am ( dus ) nici o dată ( istoria unei probleme ) nu mai ( faci asta ) .

brusc ) o dată ( istoria unei probleme ) p pesemne ( mă cunoştea ) pe semne ( pe în) s ( sora ) sa ( el ) sau ( ea ) sar ( coarda ) ( fraţii ) săi s-a ( întors ) s-au ( jucat ) s-ar ( bucura ) să-i ( ajute ) t totuna ( acelaşi lucru ) tot una ( nu mai multe ) .o odată ( cândva .

ţ ţie ( îţi dau ) ţii ( la ea ) ţi-e ( cald ) ţi.i ( trimit ) ţi-i ( bine ) v va ( pleca ) var ( alb ) ( deal cu ) vii ( peşti ) vii vii ( la noi ) v-a ( plăcut ) v-ar ( opri ) vi-i ( dau ) z zile ( cu soare) zi-le ( un cântec ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful