Bertha Dudde, br.

3391, 3 Siječanj 1945

UTJELOVLJENA SVJETLOSNA BIĆA… MISIJA DUHOVNIH LIDERA
Svatko tko se sjedini sa Bogom se vječno od Njega ne može odvojiti… I prema tome svjetlosno biće koje se utjelovilo na Zemlji u svrhu misije Ga ne može napustiti/odbaciti i pasti žrtvom mračnih sila već će sigurno težiti prema Bogu, mada je kao ljudsko biće na Zemlji predmetom svih iskušenja i mora napredovati poput bilo kojeg drugog ljudskog bića. Ali njegova duša žudi za Bogom i sa odvratnošću se okreće od Božjeg neprijatelja. Takav čovjek će u suštini biti dobar i sukladno razviti sposobnosti koje ga identificiraju kao Božji instrument. On će biti primatelj snage na Zemlji i time je sposoban voditi i podučavati druge ljude, pošto je njegova misija u zemaljskom životu služiti ljude na Zemlji kao duhovni vodič. Bliska povezanost sa Bogom, koju je njegova duša već ostvarila prije njegovog života na Zemlji, mu neprestano osigurava snagu; ona ga pomiče prema njegovom zadatku u životu kojeg on ispunjava radosno i sa privrženošću Bogu. Unatoč tome, on će biti veoma okružen mračnim silama koje koriste svaku mogućnost da oslabe tijelo nositelja svjetla, da uzrokuju njegov pad, jer u njihovoj iluziji oni nisu svjesni svjetlosnih bića koja štite utjelovljeno svjetlosno biće na Zemlji. Niti su svjesni njegove unutrašnje snage i njegove vrlo duboke ljubavi prema Bogu koja neprestano osigurava Božju zaštitu ljudskog bića. Oni ga jedino mogu vidjeti kao ljudsko biće koje mogu zavesti i pokušati oslabiti na sve moguće načine. Ali on je okružen svjetlosnim bićima i pošto je prijemčiv za svako zračenje snage iz duhovnog kraljevstva on također ima količinu snage i milosti na svom raspolaganju da se odupre takvim kušnjama… Duhovna bijeda čovječanstva zahtjeva izvanrednu pomoć, prema tome Bog šalje svoje glasnike na Zemlju da bi na njega vršili povoljan utjecaj (= u svrhu poboljšanja), dijelom duhovno, dijelom živeći kao ljudska bića među ostalima, a posebice da ih obavijeste, i poduče u skladu sa Božjom voljom. Ali oni pronalaze malo zadovoljstva u zemaljskom životu pošto su neprestano povlačeni ka svojem vječnom domu. Usprkos tome, oni najprije moraju ispuniti misiju za koju su sebe utjelovili kao ljudsko biće… pošto je njihov rad za kraljevstvo Božje od najveće važnosti u vremenu nevolje… On zahtjeva izvanrednu snagu i ustrajnost i potpuno prihvaćanje Božje volje. Štoviše, životni uvjeti za vrijeme posljednjih dana su tako teški da bi ljudi sa lakoćom pretrpjeli neuspjeh bez pomagača i mentora pored sebe koji, zahvaljujući njihovoj bliskosti sa Bogom, primaju svoju snagu direktno od Njega. Njihov rad na Zemlji može biti vrlo blagotvoran i stoga će oni savjesno/poslušno ispuniti njihovu misiju sve dok se ponovno ne mogu vratiti u duhovno kraljevstvo, sve dok se ponovno ne mogu ujediniti sa Bogom, iako nikad nisu bili odvojeni od Njega premda na Zemlji nisu bili svjesni svoje bliske veze sa Bogom. AMEN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful