You are on page 1of 41

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Li ni u
Cng ngh ch to my l mt ngnh then cht, n ng vai tr quyt dnh trong s nghip cng nghip ho hin i ho t nc. Nhim v ca cng ngh ch to my l ch to ra cc sn phm c kh cho mi lnh vc ca nghnh kinh t quc dn, vic pht trin ngnh cng ngh ch to my ang l mi quan tm c bit ca ng v nh nc ta. Pht trin ngnh cng ngh ch to my phi c tin hnh ng thi vi vic pht trin ngun nhn lc v u t cc trang b hin i. Vic pht trin ngun nhn lc l nhim v trng tm ca cc trng i hc. Hin nay trong cc ngnh kinh t ni chung v ngnh c kh ni ring i hi k s c kh v cn b k thut c kh c o to ra phi c kin thc c bn tng i rng, ng thi phi bit vn dng nhng kin thc gii quyt nhng vn c th thng gp trong sn xut. Mn hc cng ngh ch to my c v tr quan trng trong chng trnh o to k s v cn b k thut v thit k, ch to cc loi my v cc thit b c kh phc v cc ngnh kinh t nh cng nghip, nng nghip, giao thng vn ti, in lc ...vv gip cho sinh vin nm vng c cc kin thc c bn ca mn hc v gip cho h lm quen vi nhim v thit k, trong chng trnh o to , n mn hc cng ngh ch to my l mn hc khng th thiu c ca sinh vin chuyn ngnh ch to my khi kt thc mn hc. Sau mt thi gian tm hiu v vi s ch bo nhit tnh ca thy gio Nguyn Ngc Kin n nay Em hon thnh
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 1

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

n mn hc cng ngh ch to my trong qu trnh thit k v tnh ton tt nhin s c nhng sai st do thiu thc t v kinh nghim thit k, em rt mong c s ch bo ca cc thy c gio trong b mn cng ngh ch to my v s ng gp kin ca cc bn ln thit k sau v trong thc t sau ny c hon thin hn .

Em xin chn thnh cm n. Ngy 20 thng 11 nm 2007

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 2

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

PHN 1 PHN TCH CHC NNG V IU KIN LM VIC CA CHI TIT Da vo bn v chi tit ta thy rng chi tit thuc dng cng. Cng l loi chi tit c 1 hoc 1 s l c bn cn gia cng t chnh xc cao m ng tm ca chng song song vi nhau hoc to vi nhau 1 gc no . 1. Chc nng lm vic: Bin chuyn ng thng ca chi tit ny thnh chuyn ng quay ca chi tit khc. 2. iu kin lm vic: iu kin lm vic khng khc nghip chi tit ch chu momen xon nh khi lm vic. Chi tit thng xuyn khng chu ti, t mi mn v nhit lm vic khng cao.

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 3

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

PHN 2: XC NH DNG SN XUT 1. xc nh dng xut cn bit lng hng nam cn gia cng. S lng chi tit tng cng cn ch to trong 1 nm xc nh theo cng thc: N = N1.m(1+ Trong : N1 - l s lng sn phm cn ch to trong nm theo k hoch, theo bi ra s lng l N1= 10000 chi tit. m l s lng chi tit trong 1 sn phm. m= 1
l s lng sn phm d phng do sai hng khi ch to phi. = 3% - 6% Ly + ) 100

= 4%
l lng sn phm d tr do hng hc v ph phm trong qu trnh gia cng c

= 5% - 7% , ly = 6% T ta suy ra: N= 10000.1(1+


4+6 ) = 11000 (chi tit/ nm) 100

2. Khi lng ca chi tit c xc nh theo cng thc : Q1= V. (kG) kG/dm3 Trong : l khng lng ring ca vt liu Vi vic chn hp kim nhm A380 ta c : = 2,7 Q1 l khi lng ca chi tit (kG) V l th tch ca chi tit (dm3) Ta tnh th tch ca chi tit nh sau : do vic thit k chi tit trn Solidworks nn ta c th d dng nhn kt qu th tch ca chi tit V= 0,0243dm3 T ta suy ra : Q1= 0,0243.2,7 = 0,0656 (kG) Da vo khi lng ca chi tit tra bng 2 trang 13 ta xc nh c dng sn xut l hng lot ln.

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 4

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

PHN 3 PHN TCH TNH CNG NGH TRONG KT CU CA CHI TIT GIA CNG Tnh cng ngh trong kt cu l 1 tnh cht quan trng ca sn phm hoc kt cu c kh nhm m bo lng tiu hao kim loi l t nht v lp rp l t nht, gi thnh ch to thp nht trong diu kin v quy m sn xut nht nh. i vi chi tit cng b mt lm vic ca chi tit ch yu l cc mt trong ca cc l chnh v vy khi thit k cn ch n kt cu ca n nh : - Lm vic trong iu kin chu ti trng v momen xon nh nn chi tit c b mt lm vic kh mng. - Tt c cc l, cc cnh ca chi tit trn v mt lm vic u c kh ba via thun li cho vic lp rp . - ng knh ca cc l A v C bng nhau v chng nm trn 2 mt phng song song thun li cho vic nh v v gia cng. - khng song song ca hai tm l l 0.05mm trn 100mm chiu di. - khng vung gc ca tm l so vi mt u l 0,05mm trn 100mm bn knh. - khng song song ca cc mt u cc l c bn t 0,05mm trn 100mm bn knh mt u ca n. - Hinh dng ca cng thun li cho vic chn chun thi v chun tinh thng nht cng nh nh v chi tit.

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 5

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

6.5

+0.015 0

8 -+0.0045

115 -

+0.011

18-+0.0065 38- +0.


008

R196

6,50

+0.015

123

+0.0125 -

R230

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 6

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

PHN 4 : CHN PHI V PHNG PHP CH TO PHI Phng php chn phi ph thuc v rt nhiu vn nh chc nng v kt cu ca chi tit my trong cm my, vt liu s dng, yu cu k thut, hnh dng b mt, kch thc chi tit, quy m v tnh lot ca sn xut. 1. Chn phi : Chn phi ngha l chn vt liu ch to phi, xc nh lng d gia cng cho cc b mt, tnh ton knh thc v quyt nh dung sai cho qu tnh ch to phi. - Vt liu ch to phi l hp kim nhm A380 - Phng php ch to phi l c p lc 2. Thit k bn v chi tit lng phi

6.50

+0.015

+0.0045 8-

+0.011 115 -

7
2.5
+0.0065 18-

+0.008 38-

R196 60
+0.5

1.25

6,5 0
+0.0125 123 -

+0.015

R230

2.5

14 0

+0.018

94

+0.5

146

+0.5

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

2.5

20 0

+0.021

Page 7

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

PHN 5 : LP QUY TRNH CNG NGH CH TO CHI TIT 1. Xc nh ng li cng ngh : Vi chi tit dng cng, dng sn xut l hng lot ln mun chuyn mn ho cao c th nng cao nng sut trong iu kin ca Vit Nam th dng li cng ngh thch hp nht l phn tan nguyn cng v gia cng tun t cc mt. y dng cc loi my vn nng kt hp vi cc g chuyn dng v cc my chuyn dng d ch to. 2. Chn phng n gia cng : - B mt 1 (do nguyn cng I thc hin) cn gia cng mt u cp chnh xc 7, Ra=1.25 cp bng 7. chn phng php gia cng cui cng l phay tinh. - B mt 2(do nguyn cng II thc hin) cn gia cng mt u cp chnh xc 7, Ra=1.25 cp bng 7. chn phng php gia cng cui cng l phay tinh. - B mt 3 (do nguyn cng V thc hin) cn gia cng mt u cp chnh xc 7, Ra=1.25 cp bng 7. chn phng php gia cng cui cng l tin tinh. - B mt 4 ( do nguyn cng III thc hin) cn gia cng l B ( 20 ), Ra= 2.5 cp bng 6 nn chn phng php gia cng cui cng l doa th. - B mt 5 ( do nguyn cng IV thc hin) cn gia cng l A ( 6.5 +0.015), Ra= 2.5 cp bng 6 nn chn phng php gia cng cui cng l doa th. - B mt 6 ( do nguyn cng VI thc hin) cn gia cng l C ( 6.5 +0.015), Ra= 2.5 cp bng 6 nn chn phng php gia cng cui cng l doa th. 3. Tin trnh cng ngh v thit k nguyn cng Da vo hnh dng v iu kin lm vic ca chi tit ta lp cc nguyn cng sau : Nguyn cng I : Phay mt u th nht Nguyn cng II : Phay mt u th hai Nguyn cng III : Khoan, khot, doa l ( 20 ) Nguyn cng IV : Khoan, doa l A ( 6.5 ) Nguyn cng V : Tin mt u th ba Nguyn cng VI : Khoan, doa l C ( 6.5 ), Nguyn cng VII : Kim tra
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 8

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Nguyn cng I : Phay mt u th nht 1. nh v : - nh v 6 bc t do : mt y 3 bc, khi V c nh 2 bc, khi V ty ng 1 bc


S

2. Kp cht: Dng khi V ty ng nghing iu chnh lc kp, lc kp W hng t trn xung di 3. Chn my: Chn my thc hin nguyn cng 1 l my phay ng vn nng 6H12 vi cc thng s my nh sau : - Cng sut ng c : N = 10 (kW) - Kch thc bn my : 400x1600 (mm) - Hiu sut my : = 0,75 - Gii hn vng quay : 30 1500 (vng/pht) - S cp tc : 18 4. Chn dao: Dng dao phay mt u chp mnh hp kim cng Tra bng 4-95 ta c kch thc dao: D 100 B 50 d(H7) 32 S rng 8

5. Lng d gia cng:


GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 9

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Lng d sau c: 0,7 mm (Tra bng 3-118 [1] s tay cng ngh ch to my) Lng d phay th : 2,0mm Lng d phay tinh: 0,5mm 6. Ch ct 6.1. Phay th Chiu su ct: t= 2mm Lng chy dao: Dao phay mt u thp gi SZ = 0,2 0,4 (mm/rng). Chn Sz= 0,2 (mm/rng) (Bng 5_34[2] s tay cng ngh ch to my) Lng chy dao vng l : S= Sz.Z= 0,2. 8= 1,6 (mm/vng) Tc ct : Tc ct ph thuc vo ch ct, lng chy dao, vt liu gia cng, vt liu dng c ct Vt=Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong : ( tra bng 5_122[2] s tay cng ngh ch to my)
+ D = 100 ; Z = 8rng ; SZ = 0,2 mm/rng ; t = 3mm ta c Vb = 180

(m/ph)
+ k1: h s iu chnh ph thuc cng hp kim nhm A380 th k1=1,0. + k2: h s iu chnh ph thuc chu k bn ca dao

Td 180 = 0,5 k2 = 1,25 Ttt 400


+ k3: h s iu chnh ph thuc vo mc hp kim, k3=1,0 + k4 : h s iu chnh ph thuc trng thi b mt gia cng k4= 1,0 + k5: h s iu chnh ph thuc chiu rng phay, B/D= 50/100= 0,5. Ly

k5= 1,0 Vt=Vb.k1.k2.k3.k4.k5= 180.1,0.1,25.1,0.1,0.1,0= 225(m/ph) Tc quay ca trc chnh tnh ton: ntt=
1000.Vt 1000.225 = = 716,56(v/ph). .D .100

Chn s vng quay trc chnh theo my nm= 600 (v/ph) Nh vy, tc ct thc t s l : .D.nm 3,14 .100 .600 = = 188,4 (m/pht). Vtt = 1000 1000 Lng chy dao pht : Sph = S.n = 1,6.600 = 960 (mm/pht). Chn theo tiu chun ca my c Sm = 900 (mm/pht). 6.2. Phay tinh :
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 10

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

+ Chiu su ct : t = 0,5 (mm) c ly bng lng d gia cng tinh. + Lng chy dao : tra bng 5 -37 [2] c lng chy dao vng S khi phay tinh mt phng bng dao phay mt u c gn mnh hp kim cng, nhm Ra =2,5 suy ra : S = 0,8 1,0 (mm/vng) chn S = 0,8 (mm/vng). 0,8 S lng chy dao rng : SZ = = = 0,1 (mm/rng). z 8 + Tc ct V : tc ct ph thuc vo nhiu yu t nh chiu su ct, lng chy dao, vt liu gia cng, vt liu dng c ct Vn tc ct V c tnh theo cng thc : Vt=Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong : Theo bng 5-127[2] vi D = 100 ; z = 8 ; SZ = 0,1 ; t = 0,5 ta c Vb = 228 (m/pht). k1 : h s iu chnh ph thuc cng ca A380 ; k1 = 1,0. k2 : h s iu chnh ph thuc chu k bn ca dao ; Td 180 = 0,5 k2 = 1,25. Ttt 400 k3 : h s iu chnh ph thuc mc hp kim cng, vi BK6 c k3 = 1,0. k4 : h s iu chnh ph thuc trng thi b mt gia cng, vi b mt gia cng khng c lp v cng ta c ; k4 = 1,0. k5 : h s iu chnh ph thuc chiu rng phay ; B 50 = = 0,5 k5 = 1,0. 100 D Vt=Vb.k1.k2.k3.k4.k5 = 228.1,0.1,25.1,0.1,0.1,0 = 285 (m/pht). + S vng quay ca trc chnh theo tnh ton l : 1000 .Vt 1000 .285 = = 907,64 (vng/pht). ntt = .D 3,14 .100 Chn s vng quay theo tiu chun ca my l : nm = 950 (vng/pht). Nh vy, tc ct thc t s l : .D.nm 3,14 .100 .950 = = 298,3 (m/pht). Vtt = 1000 1000 Lng chy dao pht : Sph = S.n = 0,8.950 = 760 (mm/pht).
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 11

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Chn theo tiu chun ca my c Sm = 750 (mm/pht). Nguyn cng 1 c thu gn li trong bng: Bc cng gia t (mm) n (v/p) S (mm/p h) 900 750 CCX Ra

Phay th Phay tinh

2,0 0,5

600 950

12 10

10 2,5

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 12

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Nguyn cng II: Phay mt u th hai 1. nh v : - nh v 6 bc t do : mt y 3 bc, khi V c nh 2 bc, khi V ty ng 1 bc

2. Kp cht: Dng khi V ty ng nghing iu chnh lc kp, lc kp W hng t trn xung di 3. Chn my: Chn my thc hin nguyn cng 1 l my phay ng vn nng 6H12 vi cc thng s my nh sau : - Cng sut ng c : N = 10 (kW) - Kch thc bn my : 400x1600 (mm) - Hiu sut my : = 0,75 - Gii hn vng quay : 30 1500 (vng/pht) - S cp tc : 18 4. Chn dao: Dng dao phay mt u chp mnh hp kim cng Tra bng 4-95 ta c kch thc dao: D 100 B 50 d(H7) 32 S rng 8
Page 13

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

5. Lng d gia cng: Lng d sau c: 0,7 mm (Tra bng 3-118 [1] s tay cng ngh ch to my) Lng d phay th : 2,0mm Lng d phay tinh: 0,5mm 6. Ch ct 6.1 Phay th Chiu su ct: t= 2mm Lng chy dao: Dao phay mt u thp gi SZ = 0,2 0,4 (mm/rng). Chn Sz= 0,2 (mm/rng) (Bng 5_34[2] s tay cng ngh ch to my) Lng chy dao vng l : S= Sz.Z= 0,2. 8= 1,6 (mm/vng) Tc ct : Tc ct ph thuc vo ch ct, lng chy dao, vt liu gia cng, vt liu dng c ct Vt=Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong : ( tra bng 5_122[2] s tay cng ngh ch to my)
+ D = 100 ; Z = 8rng ; SZ = 0,2 mm/rng ; t = 3mm ta c Vb = 180

(m/ph)
+ k1: h s iu chnh ph thuc cng hp kim nhm A380 th k1=1,0. + k2: h s iu chnh ph thuc chu k bn ca dao

Td 180 = 0,5 k2 = 1,25 Ttt 400


+ k3: h s iu chnh ph thuc vo mc hp kim, k3=1,0 + k4 : h s iu chnh ph thuc trng thi b mt gia cng k4= 1,0 + k5: h s iu chnh ph thuc chiu rng phay, B/D= 50/100= 0,5. Ly

k5= 1,0 Vt=Vb.k1.k2.k3.k4.k5= 180.1,0.1,25.1,0.1,0.1,0= 225(m/ph) Tc quay ca trc chnh tnh ton: ntt=
1000.Vt 1000.225 = = 716,56(v/ph). .D .100

Chn s vng quay trc chnh theo my nm= 600 (v/ph) Nh vy, tc ct thc t s l : .D.nm 3,14 .100 .600 = = 188,4 (m/pht). Vtt = 1000 1000 Lng chy dao pht : Sph = S.n = 1,6.600 = 960 (mm/pht). Chn theo tiu chun ca my c Sm = 900 (mm/pht). 6.2 Phay tinh :
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 14

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

+ Chiu su ct : t = 0,5 (mm) c ly bng lng d gia cng tinh. + Lng chy dao : tra bng 5 -37 [2] c lng chy dao vng S khi phay tinh mt phng bng dao phay mt u c gn mnh hp kim cng, nhm Ra =2,5 suy ra : S = 0,8 1,0 (mm/vng) chn S = 0,8 (mm/vng). 0,8 S lng chy dao rng : SZ = = = 0,1 (mm/rng). z 8 + Tc ct V : tc ct ph thuc vo nhiu yu t nh chiu su ct, lng chy dao, vt liu gia cng, vt liu dng c ct Vn tc ct V c tnh theo cng thc : Vt=Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong : Theo bng 5-127[2] vi D = 100 ; z = 8 ; SZ = 0,1 ; t = 0,5 ta c Vb = 228 (m/pht). k1 : h s iu chnh ph thuc cng ca A380 ; k1 = 1,0. k2 : h s iu chnh ph thuc chu k bn ca dao ; Td 180 = 0,5 k2 = 1,25. Ttt 400 k3 : h s iu chnh ph thuc mc hp kim cng, vi BK6 c k3 = 1,0. k4 : h s iu chnh ph thuc trng thi b mt gia cng, vi b mt gia cng khng c lp v cng ta c ; k4 = 1,0. k5 : h s iu chnh ph thuc chiu rng phay ; B 50 = = 0,5 k5 = 1,0. 100 D Vt=Vb.k1.k2.k3.k4.k5 = 228.1,0.1,25.1,0.1,0.1,0 = 285 (m/pht). + S vng quay ca trc chnh theo tnh ton l : 1000 .Vt 1000 .285 = = 907,64 (vng/pht). ntt = .D 3,14 .100 Chn s vng quay theo tiu chun ca my l : nm = 950 (vng/pht). Nh vy, tc ct thc t s l : .D.nm 3,14 .100 .950 = = 298,3 (m/pht). Vtt = 1000 1000 Lng chy dao pht : Sph = S.n = 0,8.950 = 760 (mm/pht).
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 15

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Chn theo tiu chun ca my c Sm = 750 (mm/pht). Nguyn cng 2 c thu gn li trong bng: Bc cng gia t (mm) n (v/p) S (mm/p h) 900 750 CCX Ra

Phay th Phay tinh

2,0 0,5

600 950

12 10

10 2,5

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 16

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Nguyn cng III : Nguyn cng III : Khoan, khot, doa l ( 20 ) 1. nh v : - nh v mt y 3 bc t do ti mt y - Hai mt bn hn ch 2 bc t do bng 2 khi V c nh v 1 bc t do bng cht chng xoay

2. Kp cht: Chi tit c kp cht n c kh, hng t trn xung di 3. Chn my:

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 17

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Chn my thc hin nguyn cng 4 l my khoan ng 2A135 l my khoan c ng knh mi khoan ln nht khi khoan thp c bn trung bnh
max

= 35 (mm) c cc thng s nh sau :

- Cng sut ng c : N = 6 (kW) - Hiu sut my : = 0,8 - S cp tc : 12 - Gii hn vng quay : 42 2000 (vng/pht) 4. Chn dao: Chn dng mi khoan + mi khot + mi doa bng thp gi Tra bng 3-131 [1] c cc kch thc ca dng c ct nh sau : - Mi khoan 14 - Mi khot t hp 19,8 - Mi doa t hp 20 Theo bng 7 (Thit k n mn hc CNCTM) ta c tui bn l : T = 35 pht. 5. Lng d gia cng : gia cng l 20 chia lm 3 bc : + Khoan l c 14 zb = 7,0 (mm). + Khot l 19,8 zb = 0,9 (mm). + Doa l 20 zb = 0,1 (mm). 6. Ch ct : a) Khoan l 14 : + Chn mi khoan rut g ui cn vi ng knh D = 14 (mm) , tra bng 4-40 [1] chn chiu di mi khoan L = 200 (mm) ; chiu di phn lm vic l = 100 (mm). Vt liu mi khoan l thp gi P18. + Chiu su ct : t = 14/2 = 7,0 (mm). + Lng chy dao : theo bng 5-89 [2] vi ng knh mi khoan D = 14, HB <200, nhm chy dao I suy ra lng chy dao vng l S = 0,52 0,64 (mm/vng) chn S = 0,6 (mm/vng). + Tc ct V : tc ct ph thuc vo nhiu yu t nh chiu su ct, lng chy dao, vt liu gia cng, vt liu dng c ct Vn tc ct V c tnh theo cng thc : Vt=Vb.k1.k2.k3 Trong :
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 18

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Theo bng 5 - 90 [2] c tc ct Vb khi khoan hp kim A380 bng mi khoan thp gi l Vb = 55 (m/vng). k1 : h s iu chnh ph thuc chu k bn ca mi khoan ; Td 35 = 0,58 k1 = 1,09. Ttt 60 k2 : h s iu chnh ph thuc chiu su l khoan ; k2 = 1,0. k3 : h s iu chnh ph thuc vo mc ca vt liu mi khoan, thp gi P18 nn ta c ; k3 = 1,0. Vt = Vb.k1.k2.k3 = 55.1,0.1,09.1,0 = 59,95(m/ph) + S vng quay ca trc chnh theo tnh ton l : 1000 .Vt 1000 .59,95 = = 1364 (vng/pht). ntt = .D 3,14.14 Chn s vng quay theo tiu chun ca my l : nm = 1500 (vng/pht). Nh vy, tc ct thc t s l : .D.nm 3,14 .14 .1500 = = 65,94 (m/pht). Vtt = 1000 1000 + Lng chy dao ly theo my l Sm = 0,63 (mm/vng). b) Khot l 19,8 : + Chn mi khot lin khi chui cn vi ng knh D = 19,8 (mm) , tra bng 4 - 47 [1] chn chiu di mi khot L = 180 (mm) ; chiu di phn lm vic l = 80 (mm). Vt liu mi khot l thp gi P18. + Chiu su ct : t = 1,8/2 = 0,9 (mm). + Lng chy dao : theo bng 5-104 [2] vi ng knh mi khot D = 11,8 ; HB < 200, nhm chy dao I suy ra lng chy dao vng l S = 0,9 1,1 (mm/vng) chn S = 1,05 (mm/vng). + Tc ct V : tc ct ph thuc vo nhiu yu t nh chiu su ct, lng chy dao, vt liu gia cng, vt liu dng c ct. Vn tc ct V c tnh theo cng thc : Vt=Vb.k1.k2 Trong : Theo bng 5-106 [2] c tc ct Vb khi khot hp kim A380 bng mi khot thp gi l : Vb = 55 (m/vng). k1 : h s iu chnh ph thuc chu k bn ca mi khot ; k1 = 1,0.
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 19

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

k2 : h s iu chnh ph thuc vo trng thi b mt phi ; k2 = 1,0 Vt = Vb.k1.k2 = 23.1,0.1,0 = 55 (m/ph) + S vng quay ca trc chnh theo tnh ton l : 1000 .Vt 1000 .55 = = 884,64 (vng/pht). ntt = .D 3,14 .19,8 Chn s vng quay theo tiu chun ca my l : nm = 338 (vng/pht). Nh vy, tc ct thc t s l : .D.nm 3,14 .19,8.338 = = 21,01 (m/pht). Vtt = 1000 1000 + Lng chy dao ly theo my l Sm = 1,05 (mm/vng). c) Doa l 20 : + Chn mi doa lin khi chui cn vi ng knh D = 20 (mm) , tra bng 4 49 [1] chn chiu di mi doa L = 180 (mm) ; chiu di phn lm vic l = 40 (mm). Vt liu mi doa l thp gi P18. + Chiu su ct : t = 0,2/2 = 0,1 (mm). + Lng chy dao : theo bng 5 112 [2] vi ng knh mi doa D = 20 ; HB < 200, nhm chy dao I suy ra lng chy dao vng l S = 2,6 (mm/vng). + Tc ct V : tc ct ph thuc vo nhiu yu t nh chiu su ct, lng chy dao, vt liu gia cng, vt liu dng c ct Vn tc ct V c tnh theo cng thc : Vt=Vb.k1 Trong : Theo bng 5 114 [2] c tc ct Vb khi doa gang xm bng mi doa thp gi l : Vb = 6,5 (m/vng). k1 : h s iu chnh ph thuc chu k bn ca mi doa ; k1 = 1,23. Vt = Vb.k1.k2 = 6,5.1,23 8 (m/ph) + S vng quay ca trc chnh theo tnh ton l : 1000 .Vt 1000 .8 = = 127,38 (vng/pht). ntt = .D 3,14 .20 Chn s vng quay theo tiu chun ca my l : nm = 122 (vng/pht). Nh vy, tc ct thc t s l : .D.nm 3,14 .20 .122 = = 7,66 (m/pht). Vtt = 1000 1000
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 20

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

+ Lng chy dao ly theo my l Sm = 1,4 (mm/vng). Nguyn cng 6 c thu gn li trong bng: Bc gia t (mm) n (v/p) S cng (mm/vn g) Khoan l 7,0 482 0,63 0,9 338 1,05 14 0,1 122 1,4 Khot l 19,8 Doa l 20

CCX

RZ (m) 50 32 3,2

12 10 7

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 21

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Nguyn cng IV : Nguyn cng IV : Khoan, doa l A ( 6.5 ) 1. nh v : nh v 6 bc t do: - nh v mt y 3 bc t do ti mt y - nh v l ( 14 ) 2 bc t do, 1 u dng khi V tuy ng nh v 1 bc t do

2. Kp cht: Chi tit c kp cht n c kh, hng t trn xung di 3. Chn my: Chn my thc hin nguyn cng 4 l my khoan ng 2A135 l my khoan c ng knh mi khoan ln nht khi khoan thp c bn trung bnh max = 35 (mm) c cc thng s nh sau : - Cng sut ng c : N = 6 (kW) - Hiu sut my : = 0,8 - S cp tc : 12 - Gii hn vng quay : 42 2000 (vng/pht) 4. Chn dao: Chn dng mi khoan, mi doa bng thp gi Tra bng 3 -131 [1] c cc kch thc ca dng c ct nh sau :
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 22

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Mi khoan 6,3 Mi doa 6.5

Theo bng 7 (Thit k n mn hc CNCTM) ta c tui bn l : T = 35 pht. Lng d gia cng : gia cng l 6,5 chia lm 2 bc : + Khoan l c 6,3 zb = 3,15 (mm). + Doa l 6,5 zb = 0,1 (mm). Ch ct : a) Khoan l 6,3 : + Chn mi khoan rut g ui cn vi ng knh D = 6,3 (mm) , tra bng 4 40 [1] chn chiu di mi khoan L =140 (mm) ; chiu di phn lm vic l = 60 (mm). Vt liu mi khoan l thp gi P18. + Chiu su ct : t = 6,3/2 =3,15 (mm). + Lng chy dao : theo bng 5-89 [2] vi ng knh mi khoan D = 6,3, HB <200, nhm chy dao I suy ra lng chy dao vng l S = 0,27 0,33 (mm/vng) chn S = 0,3 (mm/vng). + Tc ct V : tc ct ph thuc vo nhiu yu t nh chiu su ct, lng chy dao, vt liu gia cng, vt liu dng c ct Vn tc ct V c tnh theo cng thc : Vt=Vb.k1.k2.k3 Trong : Theo bng 5 90 [2] c tc ct Vb khi khoan hp kim A380 bng mi khoan thp gi l Vb = 45 (m/vng). k1 : h s iu chnh ph thuc chu k bn ca mi khoan ; Td 35 = 0,58 k1 = 1,09. Ttt 60 k2 : h s iu chnh ph thuc chiu su l khoan ; k2 = 1,0. k3 : h s iu chnh ph thuc vo mc ca vt liu mi khoan, thp gi P18 nn ta c ; k3 = 1,0. Vt = Vb.k1.k2.k3 = 45.1,09. 1,0.1,0 = 49,05 (m/ph) + S vng quay ca trc chnh theo tnh ton l : 1000 .Vt 1000 .49,05 = = 2479,5 (vng/pht). ntt = .D 3,14 .6,3

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 23

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Chn s vng quay theo tiu chun ca my l : nm = 2500 (vng/pht). Nh vy, tc ct thc t s l : .D.nm 3,14 .6,3.2500 = = 49,45 (m/pht). Vtt = 1000 1000 + Lng chy dao ly theo my l Sm = 0,5 (mm/vng). b) Doa l 6 : + Chn mi doa lin khi chui cn vi ng knh D = 6 (mm) , tra bng 4 49 [1] chn chiu di mi doa L = 140 (mm) ; chiu di phn lm vic l = 30 (mm). Vt liu mi doa l thp gi P18. + Chiu su ct : t = 0,2/2 = 0,1 (mm). + Lng chy dao : theo bng 5 112 [2] vi ng knh mi doa D = 6 ; HB < 200, nhm chy dao I suy ra lng chy dao vng l S = 0,5 (mm/vng). + Tc ct V : tc ct ph thuc vo nhiu yu t nh chiu su ct, lng chy dao, vt liu gia cng, vt liu dng c ct Vn tc ct V c tnh theo cng thc : Vt=Vb.k1 Trong : Theo bng 5 118 [2] c tc ct Vb khi doa gang xm bng mi doa thp gi l : Vb = 20(m/vng). k1 : h s iu chnh ph thuc chu k bn ca mi doa ; k1 =1 Vt = Vb.k1 = 20.1 = 20 (m/ph) + S vng quay ca trc chnh theo tnh ton l : 1000 .Vt 1000 .20 = = 1061,57 (vng/pht). ntt = .D 3,14 .6 Chn s vng quay theo tiu chun ca my l : nm = 250 (vng/pht). Nh vy, tc ct thc t s l : .D.nm 3,14 .12 .250 = = 9,42 (m/pht). Vtt = 1000 1000 + Lng chy dao ly theo my l Sm = 1,4 (mm/vng).

Nguyn cng 4 c thu gn li trong bng: Bc gia t (mm) n (v/p) S cng (mm/vn
GVHD: Nguyn Ngc Kin

CCX

RZ (m)
Page 24

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Khoan l 11 Khot l 11,8 Doa l 12

5,5 0,4 0,1

995 696 250

g) 0,5 0,82 1,4

12 10 7

50 32 3,2

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 25

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Nguyn cng V : Tin mt u th ba 1. nh v : nh v 6 bc t do - Phin t gii hn 3 bc t do - Cht tr di l B nh v 2 bc, cht tr ngn l A nh v 1 bc

2. Kp cht: Chi tit c kp cht bng bu lng ai c 3. Chn my: 4. Chn dao: Dao tin l c gc nghing chnh =60 0 gn mnh hp kim cng, tra bng 4-13 ta c: h 20 b 20 L 200 P 80 n 6 l 12
Page 26

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

5. Lng d gia cng: Tra bng 3-125 lng d cho vic tin mt th 3 l: Zb= 1 mm 6. Ch ct: + Chiu su ct : t = 1 (mm) c ly bng lng d gia cng. + Lng chy dao : tra bng 5 -75 [2] c lng chy dao vng S khi tin tinh mt phng bng dao phay dao tin l u c gn mnh hp kim cng BK6, nhm Ra =2,5suy ra : S = 0,2 (mm/vng) + Tc ct V : tc ct ph thuc vo nhiu yu t nh chiu su ct, lng chy dao, vt liu gia cng, vt liu dng c ct Vn tc ct V c tnh theo cng thc : Vt=Vb.k1.k2.k3.k4 Trong : Theo bng 5-127[2] vi t = 1(mm), S= 0,2 (mm/vng) ta c Vb = 530 (m/ph). k1 : h s iu chnh ph thuc gc ; k1 = 0,87 k2 : h s iu chnh ph thuc chu k bn ca dao , k2= 1 k3 : h s iu chnh ph thuc mc hp kim cng, vi BK6 c k3 = 1,0. k4 : h s iu chnh ph thuc trng thi b mt gia cng, vi b mt gia cng khng c lp v cng ta c ; k4 = 1,0. Vt=Vb.k1.k2.k3.k4.k5 = 530.0,87.1,0.1,0.1,0 = 461 (m/pht). + S vng quay ca trc chnh theo tnh ton l : 1000 .Vt 1000 .461 = = 374,53 (vng/pht). ntt = .D 3,14 .392 Chn s vng quay theo tiu chun ca my l : nm = 370 (vng/pht). Nh vy, tc ct thc t s l : .D.nm 3,14 .392 .370 = = 455 (m/pht). Vtt = 1000 1000 Lng chy dao pht : Sph = S.n = 0,2.370 = 74 (mm/pht). Chn theo tiu chun ca my c Sm = 74(mm/pht).

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 27

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Nguyn cng VI : Khoan, doa l C ( 6.5 ) 1. nh v : nh v 6 bc t do: - nh v mt y 3 bc t do ti mt y - nh v l ( 14 ) 2 bc t do bng cht tr di , nh v ti l A ( 6.5 )1bc t do bng cht chm chng xoay.

2. Kp cht: Chi tit c kp cht n c kh, hng t trn xung di 3. Chn my: Chn my thc hin nguyn cng 4 l my khoan ng 2A135 l my khoan c ng knh mi khoan ln nht khi khoan thp c bn trung bnh max = 35 (mm) c cc thng s nh sau : - Cng sut ng c : N = 6 (kW) - Hiu sut my : = 0,8 - S cp tc : 12 - Gii hn vng quay : 42 2000 (vng/pht) 4. Chn dao:
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 28

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Chn dng mi khoan, mi doa bng thp gi Tra bng 3 -131 [1] c cc kch thc ca dng c ct nh sau : - Mi khoan 6,3 - Mi doa 6,5 Theo bng 7 (Thit k n mn hc CNCTM) ta c tui bn l : T = 35 pht. Lng d gia cng : gia cng l 6,5 chia lm 2 bc : + Khoan l c 6,3 zb = 3,15 (mm). + Doa l 6,5 zb = 0,1 (mm). Ch ct : c) Khoan l 6,3 : + Chn mi khoan rut g ui cn vi ng knh D = 6,3 (mm) , tra bng 4 40 [1] chn chiu di mi khoan L =140 (mm) ; chiu di phn lm vic l = 60 (mm). Vt liu mi khoan l thp gi P18. + Chiu su ct : t = 6,3/2 =3,15 (mm). + Lng chy dao : theo bng 5-89 [2] vi ng knh mi khoan D = 6,3, HB <200, nhm chy dao I suy ra lng chy dao vng l S = 0,27 0,33 (mm/vng) chn S = 0,3 (mm/vng). + Tc ct V : tc ct ph thuc vo nhiu yu t nh chiu su ct, lng chy dao, vt liu gia cng, vt liu dng c ct Vn tc ct V c tnh theo cng thc : Vt=Vb.k1.k2.k3 Trong : Theo bng 5 90 [2] c tc ct Vb khi khoan hp kim A380 bng mi khoan thp gi l Vb = 45 (m/vng). k1 : h s iu chnh ph thuc chu k bn ca mi khoan ; Td 35 = 0,58 k1 = 1,09. Ttt 60 k2 : h s iu chnh ph thuc chiu su l khoan ; k2 = 1,0. k3 : h s iu chnh ph thuc vo mc ca vt liu mi khoan, thp gi P18 nn ta c ; k3 = 1,0. Vt = Vb.k1.k2.k3 = 45.1,09. 1,0.1,0 = 49,05 (m/ph) + S vng quay ca trc chnh theo tnh ton l :

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 29

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

ntt =

1000 .Vt 1000 .49,05 = = 2479,5 (vng/pht). .D 3,14 .6,3

Chn s vng quay theo tiu chun ca my l : nm = 2500 (vng/pht). Nh vy, tc ct thc t s l : .D.nm 3,14 .6,3.2500 = = 49,45 (m/pht). Vtt = 1000 1000 + Lng chy dao ly theo my l Sm = 0,5 (mm/vng). d) Doa l 6,5 : + Chn mi doa lin khi chui cn vi ng knh D = 6 (mm) , tra bng 4 49 [1] chn chiu di mi doa L = 140 (mm) ; chiu di phn lm vic l = 30 (mm). Vt liu mi doa l thp gi P18. + Chiu su ct : t = 0,2/2 = 0,1 (mm). + Lng chy dao : theo bng 5 112 [2] vi ng knh mi doa D = 6 ; HB < 200, nhm chy dao I suy ra lng chy dao vng l S = 0,5 (mm/vng). + Tc ct V : tc ct ph thuc vo nhiu yu t nh chiu su ct, lng chy dao, vt liu gia cng, vt liu dng c ct Vn tc ct V c tnh theo cng thc : Vt=Vb.k1 Trong : Theo bng 5 118 [2] c tc ct Vb khi doa gang xm bng mi doa thp gi l : Vb = 20(m/vng). k1 : h s iu chnh ph thuc chu k bn ca mi doa ; k1 =1 Vt = Vb.k1 = 20.1 = 20 (m/ph) + S vng quay ca trc chnh theo tnh ton l : 1000 .Vt 1000 .20 = = 1061,57 (vng/pht). ntt = .D 3,14 .6 Chn s vng quay theo tiu chun ca my l : nm = 1000 (vng/pht). Nh vy, tc ct thc t s l : .D.nm 3,14 .6.1000 = = 18,84 (m/pht). Vtt = 1000 1000 + Lng chy dao ly theo my l Sm = 1,4 (mm/vng).

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 30

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Nguyn cng VIII : Kim tra

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 31

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

Phn VI : Thit k g cho nguyn cng 6


I. Thit k c cu nh v chi tit :
1) Xc nh phng php nh v chi tit :

+ V nguyn cng ny l nguyn cng VI: khoan + doa l C ( 6,5) c thc hin trn my khoan ng 2A135 nn g cn thit k l g khoan, yu cu nh v 6 bc t do. + Nguyn cng 6 c thc hin sau khi thc hin cc nguyn cng phay cc mt u, khoan + khot + doa l bc B ( 20, 14) v khoan + doa l A( 6,5). V l do ny nn nguyn cng 6 ta chn mt u v hai l trn c gia cng lm chun nh v, c th phng php nh v chi tit c th hin theo hnh v sau : - nh v mt phng hn ch 3 bc t do. - nh v mt tr trong ca l 14 hn ch 2 bc t do. - nh v mt tr trong ca l 6,5 hn ch 1 bc t do.
2) Chn c cu nh v chi tit :

+ Mt phng : v mt u qua gia cng nn ta chn lm chun tinh, chn c cu nh v l cc phin t c thit k s dng ring cho vic gia cng chi ny. + Mt tr trong l 14: v mt tr trong u c gia cng nn chn lm chun tinh, s dng c cu nh v l mt cht tr ngn (hn ch 2 bc t do) + Mt tr trong l 6,5: v mt tr trong u c gia cng nn chn lm chun tinh, s dng c cu nh v l mt cht trm (hn ch 1 bc t do). II. Thit k cc c cu khc ca g : Khi gia cng l trn my khoan, cng vng ca dng c ct khng m bo, v vy ngi ta phi dng cc c cu dn hng. Nh vy c cu dn hng c dng trn cc g khoan, g khot v g doa : -Bc dn hng: Bc dn hng trc tip dn hng dng c ct, bc dn hng c lp trn phin dn. m bo nng sut, thi gian ta dng bc dn hng thay th nhanh -Phin dn: Phin dn c c nh trn g, trn phin dn cha bc dn hng cho mi khot, doa. Khong cch phin dn ti b mt l gia cng bng 1/3 ng knh l gia cng
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 32

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

III. Tnh lc kp cn thit :


1) Xc nh phng php kp cht :

+ Vi kt cu ca chi tit ta chn phng php kp cht l kp cht bng ren vt. + Phng : phng ca lc kp thng gc vi mt chun nh v chnh c din tch tip xc l ln nht, gim p sut lc kp gy ra trnh bin dng. + Chiu : chiu ca lc kp hng t ngoi vo mt chun nh v c li th v lc v c cu kp c kt cu nh gn. + im t ca lc kp c chn ti v tr sao cho cng vng ca phi v g ln nht phi t b bin dng khi kp cht cng nh khi gia cng. Trong g chuyn dng ny ta s dng phng php kp cht bng ren vt nn im t ca lc kp nm trong a gic cc chn to nn bi cc im tip xc ca mt chun nh v v cc phin t.
2) Tnh lc kp cn thit :

+ Vic tnh ton lc kp c coi l gn ng trong iu kin phi trng thi cn bng tnh di tc dng ca ngoi lc. Cc ngoi lc bao gm : lc kp, phn lc im ta, lc ma st cc mt tip xc, lc ct, trng lc ca chi tit gia cng + Gi tr ca lc kp ln hay nh ph thuc vo cc ngoi lc tc dng k trn. Lc ct v mmen ct c xc nh c th theo phng php ct, trong thc t lc ct khng phi l hng s. Ngoi ra cn c nhiu iu kin khc khng n nh nh b mt phi khng bng phng, ngun sinh lc tc dng vo c cu kp sinh ra lc kp khng n nh . tnh n cc yu t gy nn s khng n nh ni trn, khi tnh lc kp ngi ta a thm h s an ton K trong tng iu kin gia cng c th nh sau : K = K0.( K1. K2. K3. K4. K5. K6) Trong : K0 : h s an ton trong tt c cc trng hp gia cng (K0 = 1,5) K 1 : h s lm tng lc ct khi lng d gia cng v nhm b mt khng ng u, y l nguyn cng gia cng th nn ta c K1 = 1,2 K2 : h s lm tng lc ct khi dao b mn , ly K2 = 1,4 K 3 : h s lm tng lc ct khi gia cng gin on , b qua
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 33

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

K4 : h s tnh n sai s ca c cu kp cht, v kp cht bng tay nn K4 = 1,3 K 5 : h s tnh n mc thun li ca c cu kp bng tay, kp thun li nn c K5 = 1 K6 : h s ph thuc vo mmen lm quay chi tit, nh v trn cc phin t K6 = 1,5. Thay cc tr s ny vo cng thc tnh K ta c : K = 1,5.1,2.1,4.1.1,3.1.1,5 = 4,914 a. S tnh lc sau :

P0 Mx
W Fms

N
b. Tnh lc kp:

Fms

* Mmen xon: Mx= 10.CM.Dq.tx.Sy.kp Trong :


+ CM= 0,012 (Tra bng 5_32[2] s tay cng ngh ch to my) + q= 2

+ x= 0 + y= 0,8
+ kp : h s iu chnh.(Tra bng 5_10[2] s tay cng ngh ch to my)

ta c, kp= 1 Mmen xon: Mx= 10.CM.Dq.tx.Sy.kp=10.0,012.62.0,10.1,40,8.1= 5,65 (Nm)


GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 34

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

* Lc chiu trc: Po = 10.Cp.t x .D q .S y .Kp Trong :


+ Cp = 31,5 (Tra bng 5_32[2] s tay cng ngh ch tao my)

+ q= 1
+ x= 0

+ y= 0,8
+ kp : h s iu chnh.(Tra bng 5_9[2] s tay cng ngh ch to my) ta

c, kp= 1 Lc chiu trc: Po = 10.Cp.t x .D q .S y .Kp = 10.31,5.0,10.61.1,40,8.1= 2474 (N) Vi s t lc trn ta c : Phng trnh cn bng lc: P0 + W - N= 0 P0 + W= N * iu kin cn bng: Mms = Mx tng tnh cht an ton khi kp cht ta thm h s an ton K Mms K.Mx + Vi s tnh lc kp nh hnh v ta c: Mms = Fms . L
Fms =(W+P0+N).f

Mms = 2. (W+P0). f . L Trong f= f1=f2 l h s ma st. f1 l h s ma st gia m kp v chi tit ly f1 = f = 0,1 f2 l h s ma st gia chi tit v phin t ly f2 = f = 0,1 L: khong cch tay n, L= 45mm W 2. f .L - P0 W ( 2.0,1.0,045 - 2474 ) = 611 (N) = 61,1 (KG)
4,914.5,65 K .Mx

Vy lc kp cn thit W= 61,1 KG 3) Chn cc c cu kp Cc c cu kp cn m bo: khi kp cn m bo gi phi ti v tr nh v, khng lm bin dng phi, kt cu nh g, thun tin trong s dng. Da vo cc yu t trn ta chn c cu kp ren vt
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 35

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

W l l1 Q

Lc Q= W. l . = 611. 10.0,2 = 6110 (N) Ly l= 20 (mm), l1=10 (mm) 1 ng knh bulong l : Q = 0,5d2[]k []k= 340 kG/cm2) d= 0,8 mm. Chn ng knh bulong l d= 0,8 (mm) Phng lc kp: phng lc kp thng gc vi chun nh v c din tch tip xc ln nht, gm p sut trnh gy ra bin dng chi tit Chiu lc kp: hng vung gc mt chun nh v c u th v lc im t lc kp: t ti v tr sao cho chi tit c cng vng cao, phi khng b bin dng IV. Tnh sai s ch to cho php ca g : + Theo cng thc (2.2) g gia cng c ta c : g =
2 2 2 c2 + k2 + ct + m + dc

20

(2)

Trong cng thc trn phi tnh sai s ch to g ct. Tuy nhin do cha bit sai s g t g nn tnh c sai s ch to g ct phi chn sai s g t g. Sai s g t g chn trc c gi l sai s g t cho php v n c k hiu l [g]. Sai s ny c th c ly nh sau : [g] = 3 5 Trong : : l dung sai kch thc nguyn cng m ta thit k g. Ta c : = 0,2 mm = 200 m m. Ly [g] = 65 m Cc thnh phn trong cng thc (2) c xc nh nh sau : c : sai s chun ( khi gc kch thc khng trng vi chun nh v). G t c thc hin nh cht tr ngn v
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 36
1 1

[g] = 3 5 = 67 20

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

cht trm nn sai s chun pht sinh l cho chi tit b xoay. c = L1.tg : gc xoay ca chi tit gia cng. Cn xc nh gc xoay suy ra c sai s chun. L1 : khong cch gia 1 trong 2 l lp cht ti l gia cng ; + Gc xoay ca ng ni hai tm l so vi ng ni hai tm cht c tnh theo cng thc trong bng 8 11 [1] nh sau : ' max max tg = L Trong : max : khe h bn knh ln nht gia l v cht trm. max = A + B + min A : dung sai ca l nh v, A = 0,020 (mm). B : dung sai ca cht trm, B = 0,011 (mm). min : khe h bn knh nh nht gia phn lm vic ca cht trm vi l, c tnh theo cng thc : min =
2.b. ' + min D0

D0 : ng knh nh nht ca l ; D0 = 11,99 (mm). b : chiu rng phn lm vic ca cht trm, b = 3 (mm) : khe h ca cht trm khi l dch chuyn cht c nh, tnh ton theo dung sai khong cch tm. = y y1 min y : sai lch ln nht ca khong cch tm gia hai l ; y = 0,02 y 1 : sai lch ln nht ca khong cch tm gia hai cht ; y1 = 0,011 min : khe h bn knh nh nht gia cht tr v l ca phi D Dc min = 0 2 D c : ng knh ln nht ca cht tr ; Dc = 11,8055 (mm).
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 37

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

min = min

D0 Dc = 0,0923 (mm). 2 2.b. ' = D + min = 0,188 (mm) 0

max = A + B + min = 0,02 + 0,011 + 0,188 0,219 (mm). max : khe h bn knh ln nht gia l v cht tr. max = A + B + min A : dung sai ca l nh v, A = 0,020 (mm). B : dung sai ca cht trm, B = 0,011 (mm). min : khe h bn knh nh nht gia cht tr v l ca phi, nh trn tnh ta c min = 0,0923 (mm) max = A + B + min = 0,02 + 0,011 + 0,0923 0,123 (mm) . L : khong cch tm gia hai l lp cht, L = 150 (mm). ' 0,360 0,264 max max tg = = = 0,00064 150 L Sai s chun s l : c = L1.tg = 90.0,00064 = 0,0576 (mm) = 57,6 (m) k : sai s kp cht sinh ra do lc kp cht ca g v c xc nh theo cng thc : k = (ymax - ymin).cos Vi : y max, ymin : lng chuyn v ln nht v nh nht ca chun gc kch thc khi lc kp gy ra : gc hp bi phng thc hin kch thc v phng lc kp ta c = 900 nn sai s kp cht k = 0. m : sai s mn ca g c xc nh theo cng thc sau : m = . N Vi : : h s ph thuc vo c cu nh v v iu kin tip xc, = 0,18 N : s lng chi tit c g t trn g. Suy ra : m = . N = 0,18. 1 = 0,18 m.

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 38

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

c : sai s iu chnh g ph thuc vo kh nng ca ngi lp rp g v dng c iu chnh. Khi thit k g c th ly c = 10m. Nh vy ch cn li mt n s phi tm l sai s ch to g ct . t yu cu k thut ca g thay cho ct ta c khi nim sai s ch to cho php k hiu l [ct] . Sai s ny c xc nh theo cng thc :
2 2 2 2 2 [ct] = [ g d ] c k m d c = 652 57,6 2 0,18 2 10 2 = 28,41 m.

V. Nhng yu cu k thut ca g : 1) Yu cu i vi thn g: + Tt c thn g v g phi c kh ng sut d 2) Kim tra g : + Phi kim tra tt c cc kch thc chun + Kim tra ch lp ghp ca cc chi tit + Kim tra cng vng ca g 3) Sn g : + Sau khi g c kim tra tt c cc b mt khng gia cng cn phi c sn du. Mu sn c th tu , lp sn phi kh. + Cc chi tit nh tay quay, chi tit kho, bulng, ai c c nhum ly mu bng phng php ha hc. 4) Nhng yu cu an ton v g : + Nhng chi tit ngoi khng c c cnh sc. + Khng c lm x dch v tr ca g khi thay i iu chnh trn my. + g cn c cn bng tnh v cn bng ng. + Kt cu ca g thun tin cho vic qut dn phoi v dung dch trn ngui trong qu trnh gia cng. + Khi lp cc chi tit trn g phi c dng c chuyn dng.

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 39

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

VI. Nguyn l lm vic ca g : + Sau khi thit k v gia cng xong g gia cng chi tit cng C12 th g lm vic nh sau : - Lp phin t ln trn thn g, dng tucnvt xit cc vt M14 li. iu chnh ng phng v vung gc ca phin t so vi phng thng ng. - Lp cht tr ngn ln thn g, cht tr ngn i qua l 14 trn phin t. Mt u lp vi thn g, mt u hn ch hai bc t do ca chi tit trong qu trnh gia cng. - Lp cht trm ln thn g, mt u nh v l 6,5 th hai, hn ch mt bc t do ca chi tit. - a chi tit vo v vn ai c kp cht chi tit. Ch iu chnh v tr chnh xc ca chi tit so vi bc dn thay nhanh v mi khoan.
GVHD: Nguyn Ngc Kin SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52 Page 40

n cng ngh ch to my

Chi tit dng cng

VII. Bng k cc chi tit ca g : V tr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tn gi Cht tr ngn Phin t Chi tit Phin dn Bc c nh Vt M7x0,5 Bc thay th Cht trm Bu lng M8x0,75 n kp Cht Lo xo S lng 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

GVHD: Nguyn Ngc Kin

SVTH: Bi c Thanh CTM2 K52

Page 41