You are on page 1of 1

Clculo do nmero de antecesores dunha persoa dende o ano 1 da xeracin cristi ata un determinado ano m, considerando constante a duracin

das xeraciones (x anos) ; este nmero ser a.

O primero calcula-lo nmero de xeraciones completas que transcurriron dende o ano 1 ata o ano m de clculo ; a este nmero denominarmolo n :
n = ent (m / x )

n a parte enteira da divisin entre m e x.

O nmero de antecesores aumenta dobre no transcurso de cada xeracin, as : 1 xeracin : 2 antecesores (2 pais) 2 xeracin : 4 antecesores (4 avos) 3 xeracin : 8 antecesores (8 bisavos) 4 xeracin : 16 antecesores (16 tataravos) 5 xeracin : 32 antecesores ... o nmero total de antecesores ser polo tanto a suma : 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + ...

Estamos ante unha progresin xeomtrica (cada trmino da suma o anterior multiplicado por unha constante, neste caso 2).

No transcurso das n xeraciones, o nmero buscado a ser polo tanto :

a = 2i = 2
i =1

1 2n 1 2

a = 2 (2 n 1)

No caso particular de que consideremos o ano actual 1998 e xeraciones de 25 anos, o nmero de xeraciones completas :
n = ent (1998 / 25) = 79

Por fin, o nmero total de antecesores no ano 1 da xeracin cristi son :

. . a = 1,208925819614629 1024 1208.925819.614.629.000.000.000


mis dun billn de billns.