Посетете интернетстраницата на

Кристиан Вигенин:
www.vigenin.eu

брой 31, юни 2012 г.

Издание на Информационния център на Кристиан Вигенин
акценти

Номиниран от Вигенин българин ще получи
наградата Европейски гражданин за 2012 г.

П

етър Петров, механик на кораба
“Коста Конкордия”, ще
получи наградата Европейски гражданин
за 2012 г. Кандидатурата му беше внесена от
евродепутата Кристиан
Вигенин.
На 13 януари 2012
г. пътническият кораб
“Коста Конкордия” засяда на скална маса край
италианския
остров
Джилио. По това време
на борда се намират
повече от 4200 души.
След сблъсъка със скалите, пасажерският кораб започва бързо да се
пълни с вода. Екипажът
подава сигнал за бедствие, но поради лошите метеорологични
условия и влошаващата
Съдържание:

►► Акценти..........................1
►► Мнение...........................1
►► Новини............................2
►► Конкурси, стажове,

стипендии............................3

►► Новини от Групата на

С и Д.......................................3
►► Актуално........................4
►► На фокус.........................4
►► Инфоцентър..................4

се ситуация с потъващия кораб, плавателният съд става опасен за
всеки, който се намира
в близък обсег до него.
В тази изключително
сложна ситуация, първият механик Петър
Петров,
рискувайки
живота си, успява да
направи общо 6 курса
с една от спасителните
лодки и по този начин
помага за спасяването
на повече от 500 човека. Той е сред последните трима моряци, които

напускат кораба, едва
когато получават сигнал
от бреговата охрана,
че е поела
пълен контрол върху
операцията.
Действията на Петър
Петров предотвратяват огромна на десетки националтрагедия за цяла Евро- ности, преди всичко от
па, защото сред пасаже- Европейския съюз.
► прочети повече
рите са представители
мнение

Кристиан Вигенин иска гъвкаво отпускане на
средства за бедствия от Европейския фонд за
солидарност

Е

вродепутатът Кристиан Вигенин и колегите му от българската
делегация от групата на
S&D в Европарламента поискаха промени
в правилата за използване на Европейския
фонд за солидарност,
които да го направят
по-гъвкав и полезен
при бедствия от поограничен мащаб. Щетите от земетресението
в Перник са в размер,
който не дава възмож-

фейсбук новини

ност да се иска европейска помощ при сегашните правила, но за
страна като България те
представляват огромно
предизвикателство.
„Трябва да се помисли за възможности
при определени условия Фондът за солидарност да бъде използван
в случаи като в Перник
и региона, включително
да може да се използ-

ват авансово средства,
които впоследствие да
бъдат възстановявани,
дори под формата на
заем. Смисълът е животът на хората да се нормализира бързо, а не да
чакат с години, докато
възможностите на държавния бюджет позволят щетите да бъдат
напълно отстранени”,
изтъкна Вигенин.
► прочети повече

Електронен бюлетин

брой 31, юни 2012 г.
новини

www.vigenin.eu е сред
финалистите на конкурса
Български награди за уеб

У

ебсайтът на евродепутата Кристиан
Вигенин е сред финалистите в тазгодишното издание на конкурса
Български награди за
уеб. www.vigenin.eu се
състезава за приза найдобър сайт в категорията „Държавно управление“, в конкуренцията
на още три проекта.
Чрез своя уеб сайт
Кристиан Вигенин представя дейността си като
член на Европейския
парламент. В интернет

Сергей Станишев очаква
мониторинг на европейските
институции за изборите в България

страницата има още актуални новини и коментари, анализи на събития от седмицата, както
и полезна информация
за проекти, конкурси,
работа и обучение в
страните от Европейския съюз.
За финала на конкурса Български награди за уеб тази година се
класираха 131 проекта,
атиск, хаос, купуваразпределени в катене на гласове - тази
гориите „Браншови на- характеристика на изгради за уеб“ ...
борите през 2011 годи► прочети повече на даде президентът
на ПЕС и лидер на БСП
Сергей Станишев при
представянето на документалния филм „Как
да спечелим избори
в България”. Събитието се проведе в Европейския парламент в
Страсбург пред водещи
журналисти и евродепутати от различни
политически сили. „Никога преди последните
избори през 2011 годи-

Н

на вотът в България не
е бил оспорван. За първи път имаше толкова
много недействителни
бюлетини – 300 хиляди”
- изтъкна президентът
на ПЕС. Според него са
притеснителни данните
на социолози, че 10% от
истинските гласове се
контролират чрез страх
и купуване на гласове.
Според евродепутата Кристиан Вигенин
една от целите на представянето на филма е
ситуацията от отминалите избори...
► прочети повече

Вигенин: България трябва да има ясни
и конкретни цели в политиката си към
Македония

Б

ългария, която първа призна Република
Македония, се третира
не по-добре от Гърция, а
в някои случаи и по-зле.
Трябва да стъпим на европейските стандарти

– свързани с правата на
човека, и в това отношение днес е полезно
да направим градивна
дискусия. Ние гледаме
на този въпрос надпартийно, отбеляза евроде-

фейсбук мисли

2

путатът от БСП Евгени
Кирилов на организирана по негова инициатива от Делегацията на
българските социалисти експертна дискусия
на тема „Накъде върви
Република Македония?”.

България не трябва
да подхожда агресивно
към Македония. Нужно
е да изградим среда на
взаимоотношения, която да помогне да стигнем до гражданите.
► прочети повече

брой 31, юни 2012 г.

Електронен бюлетин
конкурси, стажове, стипендии

►► Плакат конкурс „Равенство между половете сега!”
►► Национален литературен конкурс „Минко Нево-

лин” - 2012

►► Европейската резидентна програма за журналисти
►► Конкурс за наградата на ЕС за здравна журналистика
►► „Един свят“ - Международен фотоконкурс
►► Европейска младежка награда за 2012 г.
►► Младежки литературен конкурс „Моят град - мое-

то бъдеще“
►► Информация веднага! - Facebook Фотоконкурс
►► Парламентариум

Свободата на словото е от
ключово значение в отношенията
ни с Източните партньори

З

ащитата на медиите и свободата на
словото са от ключово
значение в отношенията ни с Източните партньори, те са едни от
показателите на процеса на демократизация,
каза
евродепутатът

държавите от Източното партньорство.
На семинара бяха
обсъдени възможностите на европейските
институции за подкрепа на медиите в ЕС и
страните-партньори.
„Опитваме се да сле-

Кристиан Вигенин по
време на семинар, организиран от пресцентъра на Европейския
парламент в Брюксел с
участието на журналисти и блогъри от страните-членки на ЕС и

дим за спазването на
свободата на словото и
да реагираме навреме,
ако тя бъде нарушена.
Трудно е да се намери
най-добрият начин за
въздействие.

►► Младежка награда Карл Велики

►► Кипърско председателство на ЕС
►► Председател на Европейския

парламент

►► Европейска гражданска инициатива

►► ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ИНФОРМАЦИОННО БЮРО В БЪЛГАРИЯ

►► Evroparltv

► прочети повече

фейсбук новини

►► Евроскола

Кристиан Вигенин призова Комисията
и Съвета бързо да приключат
работата по актуализиране на
визовото споразумение с Украйна
тношенията меж“О
ду Украйна и ЕС
претърпяха
няколко

обрата през последните месеци. Въпреки че
може да не одобряваме някои от действията
на украинските власти,
подкрепата ни за хората никога не е била под
въпрос. Затова намирам
за много важно да продължим да насърчаваме контактите и да улесняваме обмена между

гражданите на Европейския съюз и Украйна”, каза в официално
изявление съпредседателят на Парламентарната асамблея Евронест
Кристиан Вигенин по
повод актуализирането
на визовото споразумение между ЕС и Украйна.
Близо сме до актуализиране на Споразумението между Европейската общност и
Украйна за улесняване

на издаването на визи,
категоричен е Вигенин.
По думите му “измененията качествено подобряват досегашните
разпоредби, тъй като
улесняват процедурите
по издаване на визи за
журналисти, експерти,
представители на религиозни общности и на
местното самоуправление“.
► прочети повече

3

Електронен бюлетин

брой 31, юни 2012 г.

Актуално

на фокус

Кристиан Вигенин: Периодът
ЕС трябва да бъде
последователен в отношението на политическа стабилност в
си към Източните си съседи
Молдова е обнадеждаващ

Ф

ЕС

трябва да бъде
последователен
в отношението си към
Източните си съседи,
подчерта Кристиан Вигенин на среща с членове на Народното събрание на Азербайджан.
Пар ла м е н т ар и с т и­те
обсъдиха диалога между ЕС и Азербайджан
и темата за човешките
права.
„Проблеми за решаване в сферата на човешките права има, но
трябва да се отбележи
напредъка на Азербайджан, предвид трудната географска ситуация, в която се намира,
със съседи като Иран,
Русия, Турция“, посочи

Вигенин, който е съпредседател на Парламентарната асамблея
Евронест. „Ние приветстваме
освобождаването на някои от
лицата, споменати в
резолюцията, но това
не решава проблема.
Системата трябва да се
промени, за да гарантира защитата на човешките права.“
От своя страна,
азербайджанските депутати потвърдиха, че
стратегическият интерес на Азербайджан е
да развива връзките
си с ЕС, но „тези отношения трябва да бъдат
между партньори“.

окус: Г-н Вигенин,
кой беше основният акцент в срещите на
делегацията на Групата
на Социалистите и Демократите в Европейския парламент в Кишинев?
Кристиан Вигенин:
Това беше много полезна визита. На практика
– успяхме да обсъдим с
представители на всички водещи политически
сили в страната проблемите, които стоят
в отношенията между
Молдова и Европейския
съюз. Да чуем за самите вътрешни проблеми,
които Молдова изпитва,
в социалната сфера, в
икономиката. Най-удовлетворително за нас

беше това, че страната
е в период на политическа стабилност на каквато не се е радвала от
дълго време насам.
Фокус: Има ли съгласие сред политическия
елит относно евроинтеграцията?
На този етап Молдова няма дадена перспектива за членство в
ЕС, тя все още е част от
Източното партньорство. Социалистите и
Демократите в ЕП смятаме, че такава перспектива на Молдова
трябва да бъде дадена;
друг е въпросът, че част
от десницата в ЕП не е
готова да вземе такова
решение.
► прочети повече

► прочети повече
инфоцентър

Информационен Център гр. София:

София, ул. „Позитано“ 7, ПК 1000
тел.: +359 2 8474204
тел./факс: +359 2 9866674
e-mail: infocenter@vigenin.eu
Вижте картата в Google Maps

Адрес Брюксел:
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
14G306
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45694
Факс : +32 (0)2 28 49694
e-mail: antonina.rousseva@europarl.europa.eu
Вижте картата в Google Maps

4

Страсбург:
Parlement européen
Bât. Louise Weiss
T07056
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75694
Факс : +33 (0)3 88 1 79694
Вижте картата в Google Maps

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful