You are on page 1of 164

KORDOR

YAYIMCILIK

25

ISBN:

975-00397-9-3

V A R OLMANIN Q C Eckhart zgn 2005 Tolle ad: Dutton, A tiEW Pengui EARTti / Avakening Group Inc. to Your Life's Purpose

basmndan

evrilmitir.

2005 Bu

by

Eckhart Tolle T r k i y e ' d e k i yayn haklan Koridor Yaynclk'a

kitabn

aittir. Yayn y n e t m e n i : ngilizce aslndan Sayfa tasarm: Bask: Cilt: Oktay Erdem eviren: Boz Selim Yenieri

Bilgin

Budun stanbul

Matbaaclk,

Umut

Matbaaclk,

stanbul

1. K

bask:

Koridor Yaynclk,

stanbul,

2006

K O R D O R YAYINCILIK B i n b i r d i r e k Mah. 34122 Tel. Faks e-mail Suterazisi Sok. No: 4/1

Sultanahmet-stanbul : ( + 9 0 ) 2 1 2 - 6 3 8 62 6 3 - 6 4 / 5 1 6 70 60

: ( + 9 0 ) 2 1 2 - 6 3 8 62 65 : info@beyazbalina.com.tr

VAR OLMANIN GC
ECKHART TOLLE

eviren:

Selim Yenieri

Bu bir Namaste Publishing kitabdr.

NDEKLER

1. BLM nsan Bilincinin iekleri 15 arm Bu Kitabn Amac Kaltsal Bozukluumuz Yeni Bilincin Ykselii Ruhsallk ve Din Deiimin Aciliyeti Yeni Bir Cennet ve Yeni Bir Dnya 15 19 22 27 30 33 35

2. BLM Ego: nsanln imdiki Durumu 37 llzyon Benlik Zihindeki Ses 39 42

Egonun erii ve Yaps Kendini Nesnelerle Tanmlamak Kayp Yzk Mlkiyet llzyonu stemek: Daha Fazlasna htiya Duymak Vcutla Kendini Tanmlamak sel Vcudu Hissetmek Varln Unutkanl Descartes'm Hatasndan Sartre'm grsne Btn Anlayn tesine Geen Huzur

46 47 50 54 58 60 63 65 66 67

3. BLM Egonun z 71

ikayet Etme ve Krgnlk Tepkisellik ve Kin Hakl Olmak, Haksz karmak Bir llzyona Kar Kendini Savunmak Gerek: Grece mi, Yoksa Mutlak m? Ego Kiisel Deildir Sava Bir Zihin Yapsdr. Hangisini stersiniz; Bar m, Yoksa Dram m? Egonun tesinde: Gerek Kimliiniz Btn Yaplar Dengesizdir

73 76 78 79 81 84 86 88 89 91

Egonun Kendini stn Hissetmesi Gerekir Ego ve n

93 94

4. BLM Rollere Brnmek: Egonun ok Yzll 97

Hain, Kurban, k sel Tanmlamalardan Kurtulmak nceden Belirlenmi Roller. Geici Roller Avular Terleyen Bilge Gerek Mutlulua Kar Rol Olarak Mutluluk Ebeveynlik: Rol m, Fonksiyon mu? Bilinli Ac Bilinli Ebeveynlik ocuunuzu Tanmak Rol Yapmaktan Vazgemek Patolojik Ego Arka Plandaki Mutsuzluk Mutluluun Srr Egonun Patolojik Biimleri -Ego le ve Egosuz Hastalkta Ego

98 101 102 104 106 106 108 112 114 115 117 120 123 125 128 131 134

Kolektif Ego lmszln nkar Edilemez K a n t

135

137

5. BLM Ac-Beden 139

Duygunun Douu Duygular ve Ego nsan Zihnine Sahip Bir rdek Gemii Beraberinde Tamak Bireysel ve Kolektif Ac Beden Kendini Nasl Yeniler? Ac Beden Dncelerinizle Nasl Beslenir?. Ac Beden Dramdan Nasl Beslenir? Youn Ac Bedenler Elence, Basn ve Ac Beden Kolektif Dii Ac Beden Ulusal ve Irksal Ac Bedenler.

141 144 147 149 151

154

155

158 161 162 164 167

6. BLM zgrlemek 171

Varlk Ac Bedenin Dn ocuklarda Ac Beden Mutsuzluk Kendini Ac Bedenle Tanmlamadan Kurtulmak Tetikleyiciler Bir Uyandrc Olarak Ac Beden Ac Bedenden Kurtulmak

174 177 178 182 183 186 189 192

7. BLM Gerekte Kim Olduunuzu Bulmak 1 9 5

Kim Olduunuzu Dnyorsunuz?. Bolluk Kendini Bilmek ve Kendin Hakknda Bilmek Kaos ve Daha Yksek Dzen yi ve Kt Neler Olduuna Aldrmamak yle mi?

196 199 201 203 205 207 208

Ego ve imdi Zaman Paradoksu Zaman Ortadan Kaldrmak Rya ve Ryay Gren Snrlarn tesine Gemek Varln Mutluluu Egonun Zayflamasna zin Vermek Darda Olan, eride de Vardr

210 213 215 217 218 221 222 224

8. BLM sel Boluu Kefetmek 229

Nesne Bilinci ve Boluk Bilinci Dncenin Altna Dmek ve stne kmak Televizyon sel Boluu Tanmak Dadaki Derenin Sesini Duj'abiliyor musun? Doru Eylem simlendirmeden Alglamak Deneyimleyen Kim?. Nefes Bamllklar

233 234 235 238 242 243 244 246 248 2 51

sel Vcut ve D Boluk Boluklar Fark Etmek

farkndal

252 254 257 258 259

Kendinizi Bulmak in Kendinizi Kaybedin Dinginlik

9. BLM sel Amacnz 261 Uyan Ama Diyalou 262 266

10. BLM Yeni Bir Dnya 283 Hayatnzn Ksa Bir Tarihi Uyan ve Eve Dn Uyan ve Da Doru Hareket Bilin Uyank Eylem Uyank Eylemin U Yolu Kabullenme 286 287 291 293 296 297 298

Zevk Almak Coku Frekans Tutucular Yeni Dnya, topya Deildir.

299 303 307 309

1. Blm
NSAN BLNCNN EKLER

ARIIM 114 milyon y l nce Dnya'da, bir sabah gndoumundan hemen sonra: Gezegen zerindeki i l k iek, gnein i l k k l a r n almak iin ald. B i t k i l e r i n yaamnda bir evrim aamasnn gerekletiini haber veren bu muhteem olaydan nce, gezegen zaten milyonlarca yldan beri bitkilerle kaplyd. l k iein mr muhtemelen pek uzun olmad ve byk olaslkla iekler ender rastlanan canllard, nk doa ve i k l i m artlar henz ieklerin her tarafa yaylmasna i z i n verecek kadar i y i deildi. Yine de, bir gn nemli bir eik noktasna ulald ve aniden, btn gezegen kokulara ve renklere bouldu; tabii orada buna tank olacak bir bilin olsayd.
171

290

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC yoktu, ayn zamanda ruhlar aleminden bir koku getiriyorlard. "Aydnlanma" kelimesini geleneksel olarak kabul edilmi anlamndan daha geni bir ayla ele alrsak, iekleri bitkilerin aydnlanmas olarak grebilirdik. Herhangi bir alemdeki herhangi bir yaam biimi mineraller, bitkiler, hayvanlar ya da insanlar - kanlmaz bir ekilde "aydnlanma" srecinden gemektedir. Ama bunun hz son derece dktr, nk evrimsel bir ilerleme olmaktan ok daha fazlas sz konusudur: Ayn zamanda geliimde bir devamszlk, varln tamamen farkl bir seviyesine sray ve en nemlisi, maddeden uzaklama sz konusudur. Btn biimler arasnda en younu olan tatan daha ar ve daha delinmez baka ne olabilir? ama baz talar bile molekl yaplarnda deiim gstermekte, k r i s tale dnmekte ve a kar geirgen olmaktadrlar. Baz karbonlar inanlmaz s ve basn altnda kaldklarnda elmasa ve baz ar mineraller de dier deerli talara dnrler. Yaratklar arasnda dnyaya en bal hayvanlar olan srngenler, milyonlarca yldan beri deimeden kalmlardr. Ama bazlarnn tyleri ve kanatlar km, o kadar zamandr kendilerini topraa balayan yerekimine meydan okuyarak, kulara dnmlerdir. Daha iyi yrmeyi ya da daha iyi srnmeyi renmemilerdir; yrmenin ve srnmenin ok tesine gemilerdir. Hatrlanamayacak kadar uzun bir gemiten beri, kristaller, deerli talar ve kular, insan ruhu iin zel '17

ok sonralar, iek dediimiz o gzel ve kokulu varlklar, baka canllarn bilin evriminde nemli bir rol oynad. nsanlar giderek artan bir ekilde ieklere kar bir ekim ve hayranlk duyuyordu. nsanlarn bilin seviyesi gelitike, iekler belki de bir ilevi olmayan yani hayatta kalmalar asndan bir nem tamayan ama deer verdikleri ilk ey oldu. Saysz sanatya, aire ve mistie ilham kayna oldular. sa bize iekler zerinde dnmemizi ve nasl yaayacamz onlardan renmemizi syler. Buda'nn ise, bir defasnda bir iei eline alp bakarken kendinden getii anlatlr. B i r sre sonra, yanndaki kiilerden biri, Mahakasyapa adnda bir rahip, glmsemeye balamt. Sylendiine gre, Buda'nn sessiz vaazn anlayan tek k i i oydu. Efsaneye gre, o glmseme - yani anlay - pe pee gelen y i r m i sekiz usta boyunca kuaktan kuaa aktarld ve sonunda Zen'in kkenini oluturdu. B i r iekteki gzellii grmek, insanlar uyandrabilir ve ok ksa bir sre iin bile olsa, kendi ilerindeki gzellii grmelerini salayabilirdi. Gzelliin ilk alglanmas, insan bilincinin evrimindeki en nemli olaylardan biriydi. Mutluluk ve sevgi duygular, temelde bu alglamaya dayanacakt. Biz onu tam olarak anlayana kadar, iekler bizim iin en yce, en kutsal ve biimi olmayan bir isel ifade olmaya devam edecekti. Yetitikleri bitkilere oranla ok daha uucu, ok daha gksel ve ok daha nazik olan iekler, baka bir alemin elileri, fiziksel biim dnyasyla biim olmayan dnya arasnda bir kpr olacaklard. Sadece insanlar mutlu eden gzel kokular

ECKHART TOLLE bir neme sahip olmulardr. B t n yaam biimleri gibi, elbette ki onlar da tek bir Yaam'n, tek bir B i l i n ' i n geici ifadeleridir. Sahip olduklar zel nem ve insanlar n onlara bu kadar h a y r a n l k l a y a k l a m a l a r n n nedeni, gksel n i t e l i k l e r i y l e aklanabilir. n s a n l a r n alglarnda uyank ve dingin bir dikkat, belli derecede bir V a r l k olduunda, her yaratn, her yaam biiminin iindeki r u h s a l z grebilir ve kendi zleriyle b i r l e t i r e r e k kendileri kadar sevmeyi baarabilirler. Ama bu olana kadar, ou insan sadece d biimi grr ve isel zn farknda olmaz; t p k kendi ruhsal z l e r i n i n farknda olmayarak k e n d i l e r i n i sadece fiz i k s e l ve p s i k o l o j i k biimleriyle t a n m l a d k l a r gibi. B i r iek, bir k r i s t a l , deerli bir ta ya da bir ku iin konumak gerekirse, bilinci ok az ak olan ya da hi ak olmayan biri bile, o biimin ardnda ok daha fazlas olduunu hisseder ve nedenini bile bilmeden ona kar y a k n l k ve ekim duyar. Bu gksel doas nedeniyle, f i z i k s e l biimi, iindeki r u h u dier v a r l k l a r d a olduundan daha az bastrr. Yeni domu yaam f o r m l a r - bebekler, kedi ya da kpek y a v r u l a r , k u z u l a r vs. - bu konuda i s t i s n a d r . nk onlar k r l g a n ve hassastrlar; henz maddesel dnyaya tam olarak uyum salayamamlardr. Onlara baktnzda, bu dnyaya ait olmayan bir masumiyet, bir t a t l l k , bir gzellik grrsnz. Grece duyarsz insanlarda bile belli bir nee uyandrrlar. Dolaysyla uyank olduunuzda ve bir iee, k r i s t a le ya da kua bakarak onu z i h i n s e l olarak i s i m l e n d i r meden dncelere daldnzda, s i z i n iin f i z i k tesi 18

VAR OLMANIN GC dnyaya alan bir pencere haline gelir. ok kk bile olsa, iinizde r u h l a r alemine doru bir al hissedersiniz. A n t i k zamanlardan beri bu " a y d n l a n m " yaam biiminin insan b i l i n c i n i n evriminde ok nemli bir rol oynam olmalarnn nedeni budur. rnein, neden bir lotus iei B u d i z m ' i n en nemli sembollerinden b i r i d i r ve beyaz bir gvercin H r i s t i y a n l k inancnda K u t s a l Ruh'u t e m s i l eder? Onlar, u z u n zamandan beri, insan t r n n geirecei evrim iin, gezegen apnda bir bilin sramas iin zemini h a z r l y o r l a r d . i m d i tank olmaya baladmz r u h s a l uyan budur.

BU K T A B I N A M A C I n s a n l k bir bilin deiimine hazr m? Kendi ilerinde oluacak olan ieklenme yannda, ne kadar gzel olurlarsa olsunlar, bitkilerdeki ieklenme sadece solgun bir yansma olarak kalacaktr. n s a n l k byle bir geie hazr m? n s a n l a r a r t l a n m z i h i n y a p l a r n n younluunu terk ederek, k r i s t a l l e r ya da deerli talar gibi olabilirler mi; dier bir deyile, bilin n geirir hale gelebilirler mi? Maddeciliin yerekimi gcne k a r koyarak, k e n d i l e r i n i kendi benliklerine mahkm eden egodan k u r t u l a b i l i r l e r mi? Byle bir deiimin m m k n olduu, insanoluna gelen tm byk bilgelik retilerinin ncelikli mesaj olmutur. Eliler - Buda, sa, Muhammed ve hepsi bilinmeyen dier biroklar - i n s a n l n erken aan iek19

ECKHART TOLLE l e r i y d i . Onlar nadir bulunan, son derece deerli nclerdi. O zamanlar her tarafta iekler amas m m k n deildi ve bu yzden mesajlar genellikle y a n l anlald ya da byk lde saptrld. Kk bir a z n l k dnda, insan d a v r a n l a r n k e s i n l i k l e deitiremediler. Peki i m d i i n s a n l k o retmenlerin zamannda olduundan daha m hazr? Bu neden byle olsun ki? Bu isel deiimi h z l a n d r m a k iin ne yapabilirsiniz? B i lincin eski egoist d u r u m u n u tanmlayan zellikler neler ve yeni bilin durumu hangi iaretlerle tannabilir? Bu kitapta, bu ve bunlar gibi dier temel s o r u l a r n cevaplarna deineceiz. Daha da nemlisi, bu kitabn kendisi ortaya kan yeni bilincin yaratt bir deiim aracdr. Burada belirtilen f i k i r l e r ve kavramlar nemli olab i l i r ama yine de i k i n c i l derecede neme sahiptirler. U y a n a doru yol gsteren tabelalardan baka bir ey deildirler. Kitab okumaya devam ederken, iinizde bir deiim gerekletiini greceksiniz. Bu kitabn ana amac, z i h n i n i z e yeni bilgiler ya da inanlar y e r l e t i r m e k veya s i z i herhangi gerekletirmek. k i r l e r l e ve bir eye ikna etmek deil, bir bilin deiimi getirmek, yani uyan Bu adan, kitap aslnda hi "ilgin" zihninizde oynayabileceiniz, deil. lgin kelimesi, mesafenizi koruyabileceiniz, fikavramlarla ayn f i k i r d e olabileceiniz ya da olmayabileceiniz bir ey anlamna gelir. Hayr, bu kitap s i z i n l e i l g i l i . B i l i n d u r u m u n u z u deitirecek ya da anlamsz olacak. Bu kitap sadece hazr olanlar uyandrabilir. 19 Henz herkes hazr deil ama birou yle ve her bir insan uyandn-

VAR OLMANIN GC da, k o l e k t i f bilincin ivmesi de giderek artacak ve dierl e r i n i n i i daha da kolaylaacak. U y a n n ne anlama geldiini b i l m i y o r s a n z , okumaya devam edin. Ancak u y a n gerekletirerek bu kelimenin gerek anlamn renebilirsiniz. U y a n srecini balatmak iin, sadece bir bak atmak yeterlidir ve bu sre asla tersine evrilemez. B a z l a r bu kitab okurken o kk b a k yakalam olacaklar. Ama biroklar iin, kendileri f a r k n da olsunlar ya da olmasnlar, o sre oktan balad. Bu kitap, sreci fark etmelerini salayacak. B a z l a r iin kayplar ve aclarla balam olabilir; bazlar r u h s a l bir retmen ya da r u h s a l bir retiyle k a r l a m olabilir veya b u n l a r n hepsinin bir b i l e i m i olabilir. Eer iinizdeki uyan sreci balamsa, bu kitab okumak sreci daha da hzlandracak ve younlatracaktr. U y a n n temel bir paras, uyanmam s i z i tanmaktr; yani dier bir deyile, egonuzu. Egonuzun nasl dndn, nasl konutuunu ve nasl hareket ettiini anlarken, s i z i s r e k l i olarak uyanmam durumda tutan a r t l a n m z i h i n s e l durumu da kavrayacaksnz. te bu yzden, bu kitap egonun ana z e l l i k l e r i n i ve gerek bireysel, gerekse k o l e k t i f olarak nasl hareket ettiini anlatmaktadr. Bu, birbirine bal i k i nedenden dolay ok n e m l i d i r : B i r i n c i s i , egonun ardnda alan temel d i n a m i k l e r i bilmezseniz, onu tanyamaz ve tekrar tekrar s i z i kandrmasna i z i n v e r i r s i n i z . Yani egonuz sizi ele geirir ve s i z m i gibi davranr. k i n c i neden ise, tanma eyleminin k e n d i s i n i n u y a n n gerekleme yollarndan b i r i s i olmasdr. inizdeki b i l i n s i z l i i tand19

ECKHART TOLLE mzda, ykselen bilinci tanmak, yani uyanmak mmkn hale gelir. Egoya k a r savap kazanmanz mmk n deildir, nk karanlkla savam gibi olursunuz. Gerekli olan ey sadece bilincin dr. S i z o k s n z .

19 Hristiyan

VAR OLMANIN GC retilerinde, insann normal kolektif

durumu "original sin - i l k gnah" olarak grlr. Aslnda sin - gnah kelimesi, yanl anlalm ve yanl tercme edilmitir. Yeni A h i t ' i n yazld antik Yunanca'dan kelime anlamyla tercme edildiinde, gnah kelimesi mant karmak anlamna gelmektedir. Ya-

KALITSAL B O Z U K L U U M U Z nsanln antik dinlerine ve ruhsal geleneklerine daha derinden baktmzda, yzeyde aralarnda birok farkl l k olmasna ramen, iki temel konuda ounun ayn fikirde olduunu grrsnz. Bu grleri tanmlamak iin k u l l a n d k l a r kelimeler deiebilir ama hepsi yine de tek bir temel geree iaret ederler. Aslnda bu temel gerek i k i aamaldr: Birinci aamas, ou insanlarn "normal" zihin durumlarnn bozukluk ve hatta delilik diyebileceimiz ekilde olmasdr. Hinduizm'in temelindeki belli retiler, bu bozukluu kolektif zihinsel rahatszla yakn bir ekilde grmektedir ve buna "aldanma perdesi" anlamna gelen maya adn vermektedir. En byk H i n t l i bilgelerden biri olan Ramana Maharshi, aka yle demitir: " Z i h i n mayadr." Budizm farkl terimler kullanmaktadr. Buda'ya gre, insan zihni normal durumundayken dukkha retir ve bu da ac ekme, t a t m i n s i z l i k veya keder olarak tercme edilebilir. Buda, bunu insann doal bir zellii olarak grmektedir. "Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanz yapn," der Buda, "dukkha ile k a r l a r s n z ; her durumda er ya da ge kendini gsterecektir." 23

ni beceriksizce, krlemesine yaamak ve bylece ac ekmek ya da acya neden olmak demektir. Yine, kelime k l t r e l apaklarndan ve yanl yorumlarndan arndrldnda, insann kolektif bilincindeki bozukluu ifade etmektedir. n s a n l n baarlar etkileyicidir ve inkar edilemezler. nanlmaz gzellikte mzikler, edebiyat eserleri, tablolar, mimari eserler ve heykeller rettik. Daha yakn zamanda, bilim ve teknoloji yaam tarzmzda ok byk deiikliklere yol at ve i k i asr nce mucizevi olarak grlebilecek eyleri yapmamz ve yaratmamz salad. Hi phesiz: nsan son derece zeki bir yaratk. Ama bu zekas, ayn zamanda delilikle glgelenmi durumdadr. B i l i m ve teknoloji, insan z i h n i n i n bozukluluunun gezegen, dier yaam biimleri ve insann kendisi zerindeki y k c e t k i s i n i daha da artrd. te bu yzden, insanolunun kolekt i f delilii en iyi y i r m i n c i y z y l tarihine baklarak grlmektedir. 1. Dnya Sava, 1914 ylnda kt. Korku, agzllk ve g h r s y l a atelenen ykc ve zalim savalar, tpk klecilik, ikenceler ve dini ya da ideolojik nedenlerle yaylan iddet gibi, insanlk t a r i h i n i n sradan

ECKHART TOLLE olaylar arasna girdi. nsanlar, doal felaketlerden

VAR. OLMANIN GC unun dier bir yn ise, i n s a n l a r n dier yaam biimlerine ve gezegenin kendisine u y g u l a d k l a r i n a n l maz iddettir; oksijen reten ormanlarn, b i t k i l e r i n ve hayvanlarn yok edilmesi; vanlara uygulanan vahet; fabrika i f t l i k l e r i n d e haynehirlerin, okyanuslarn

ok b i r b i r l e r i n i n ellerinden ac ektiler. Ama 1914 ylnda, son derece zeki insan beyni, sadece iten patlamal motorlar retmekle kalmad, ayn zamanda bombalar, m a k i n e l i t f e k l e r i , denizaltlar, alev makin e l e r i n i ve z e h i r l i gazlar da icat etti. te size deliliin h i z m e t i n d e k i zeka! F r a n s a ile Belika arasndaki savata, milyonlarca insan bir avu toprak paras iin ld. 1918 y l n d a sava bittiinde, hayatta kalanlar On milyon i n s a n lm, ok geride b r a k t k l a r y k m a dehetle ve ne y a p t k l a r n a inanamayarak baktlar: daha f a z l a s sakat k a l m t . nsanolunun delilii, daha nce hi bu kadar y k c , hi bu kadar belirgin olmam t . B u n u n sadece balang olduunu ise ok az k i i biliyordu. Y z y l n sonlarnda, dier i n s a n l a r n elinde iddetli bir ekilde len i n s a n l a r n says, yz milyondan fazlayd. Sadece lkeler arasndaki savalarda deil, ayn zamanda k i t l e s e l imha s i l a h l a r ve s o y k r m yznden lmlerdi; S t a l i n ' i n ynetimindeki Sovyetler Birlii'nde y i r m i milyon "devlet dman, casus ve hain" l d r l r ken, Nazi Almanyasndaki Yahudi S o y k r m da ondan aa deildi. te yandan, daha kk isel atmalarda lenler de oktu; rnein spanyol Sava ya da Kamboya'da olduu gibi. T e l e v i z y o n l a r d a k i gnlk haberlere bakarak, deliliin henz ortadan k a l k m a d n , hatta y i r m i birinci y z y l n balarnda daha da h z l a n a r a k devam ettiini syleyebiliriz. nsan zihninin 24 dier k o l e k t i f bozuklu-

ve havann zehirlenmesi. Agzlln etkisinde kalan ve doann btnyle b a l a n t l a r n n f a r k n d a olmayan insanolu, k o n t r o l s z bir ekilde devam ettii takdirde kendi sonunu getirebilecei davranlarn hl s r d r m e k t e d i r . K o l e k t i f insan bilin bozukluu, t a r i h i n daha eski

alarna kadar uzanmaktadr. Aslnda i n s a n l k t a r i h i , bir delilik t a r i h i olarak bile adlandrlabilir. Eer insanl k t a r i h i tek bir insann gemii gibi k l i n i k vaka olarak incelenebilseydi, tehis muhtemelen yle olurdu: Kronik paraoid hayaller, patolojik cinayet eilimi, a r iddet eylemleri ve bilinaltnn kendini davurumunun bir ifadesi olarak belirlenen "dmanlara" k a r inanlmaz bir z a l i m l i k . En ksa tanmyla, tehlikeli deli! K o r k u , agzllk ve g l r s , sadece lkeler, kabileler, dinler ve ideolojiler arasndaki savalarn ve iddetin ardnda yatan psikolojik motivasyonlar deildir; ayn zamanda k i i s e l i l i k i l e r d e de bir s r e k l i atma nedenidir. Baka insanlar ve kendinizle i l g i l i grlerinizde bir bozukluk yaratrlar. Bu motivasyonlar yznden, her d u r u m u yanl yorumlar, korkuya dayal yanl eylemlerde bulunur ve asla doldurulamayacak bir delik olarak hep daha fazlasyla kendinizi tatmin etmeye a l r s n z . 101

ECKHART TOLLE Ama k o r k u n u n , agzlln ve g h r s n n szn ettiimiz b o z u k l u k l a r olmadn, her insan zihninin d e r i n l i k l e r i n d e yatan k o l e k t i f aldanma yznden yarat l a n d r t l e r olduunu anlamak nemlidir. ok eitli r u h s a l retiler, bize k o r k u y u ve agzll brakmam z syler. Ama r u h s a l uygulamalar genellikle baars z d r . B o z u k l u u n kkenine inmezler. K o r k u , agzll k ve g h r s , nihai nedensel etkenler deildir. Daha iyi bir insan olmaya almak, kulaa takdir edilesi ve y k s e k a h l a k l bir ey gibi gelir ama aslnda, bilincinizde bir deiim gerekletirmediiniz srece asla baaramayacanz bir eydir. B u n u n nedeni, k i i n i n kendi kavramsal k i m l i i n i ya da dier bir deyile z i m a j n daha glendirmeye almas da bu bozukluun daha g i z l i ve daha ender grlen bir ifadesi olmasdr. y i olmaya alarak iyi olamazsnz ama zaten iinizde var olan i y i l i i bularak ve o i y i l i i n ortaya kmasna i z i n vererek bunu y a p a b i l i r s i n i z . Ama o i y i l i k ancak bilin durumunuzda baz temel deiimleri gerekletirdiiniz takdirde ortaya kabilir. Aslnda soylu ideallerden esinlenmi olan Kom-

VAR OLMANIN GC YEN BLNCN YKSEL ou antik dinler ve r u h s a l gelenekler, belli bir gr paylarlar: "Normal" zihin d u r u m u m u z u n , temel bir bozukluk ierdii grn. Ne var ki bu grten insan doasna bir gei yaptmzda - buna kt haber diyebiliriz - ikinci bir grle k a r l a r z : n s a n bilincinin radikal bir deiim gerekletirme olasl, yani iyi haber. H i n d u retilerinde - bazen Budizm'de de - bu deiime aydnlanma ad v e r i l i r . ekmenin sonu olarak tanmlanr. s a ' n n retilerinde, zgrlk ve uyan ayn kavram kurtulu olarak geer ve Budizm'de de ac da ayn kavram iin k u l l a n l a n dier kelimelerdir. n s a n l n en byk baars sanat, bilim ya da teknoloji eserleri deil, kendi bozukluunu, kendi deliliini tanyp kabul etmesidir. U z a k gemite, bu anlay birka k i i y e gelmiti. 2,600 y l nce Hindistan'da yaam olan Gautama Siddhartha adl bir adam, bu mutlak gereklii gren belki de i l k k i i y d i . Daha sonralar, ona Buda ad verildi. Buda, "uyanm olan" anlamna gelir. Ayn dnemlerde, i n s a n l n erken uyanan retmenlerinden biri in'de ortaya kt. Onun ad da Lao T z u idi. retilerinin Tao Te Ching. n s a n n kendi deliliini tanmas, elbette ki deliliin kendini belli etmesi, dolaysyla iyilemenin balamas demektir. Dolaysyla, bu insanlar ortaya ktklarnda, gezegen zerindeki i l k zayf iekler amt; dier bir 27 kaytlarm, imdiye dek yazlm en nemli r u h s a l kitaplardan biri olarak bizlere brakt:

n i z m ' i n t a r i h i , kendi isel gerekliklerinde, kendi bilin durumlarnda gerekli deiimi gerekletirmedikleri srece harici gereklii deitirmeye altklarnda neler olduunu aka gstermektedir; prensipleri doru ve samimi bir ekilde uygulandnda belki de yeni bir dnya yaratabilecek olan K o m n i z m ' i n en byk hatas , tm insanlarda var olan bozukluu dikkate almadan plan yapmasndan k a y n a k l a n m t r : Yani egoyu. 26

ECKHART TOLLE deyile, insan bilincinde yeni bir boyut balamt. O k i i l e r kendi dnemlerinde adalaryla k o n u m u l a r d . Gnahtan, ac ekmekten ve illzyonlardan sz etmilerdi. " N a s l yaadna bak," demilerdi. "Ne yaptn ve n a s l bir ac y a r a t t n gr." Sonra, "normal" insan v a r l n n k o l e k t i f kabusundan olas bir uyana dikkat ekmiler ve yolu gstermilerdi. Ama dnya henz onlara hazr deildi; yine de insan u y a n n n hayati ve gerekli bir parasydlar. Kanlmaz bir ekilde, adalar - ve sonrasnda gelen kuaklar - tarafndan genellikle y a n l anlaldlar. ret i l e r i son derece basit ve gl olmasna ramen, baz durumlarda kendi rencileri tarafndan kaleme a l n r ken dahi s a p t r l d l a r ve y a n l yorumlandlar. A s r l a r boyunca, o r i j i n a l retilerle i l g i s i olmayan bir s r ey eklendi ama temel bir y a n l anlamann tesine geemediler. pnld. retmenlerden bazlar alay konusu oldu, aaland veya ldrld; dierlerine ise t a n r diye ta n s a n z i h n i n i n bozukluunun tesinde kalan, k o l e k t i f delilikten ka salayacak yolu gsteren ret i l e r bylece bozuldular ve kendileri de deliliin bir paras haline geldiler. Dolaysyla, geni apta ele alndnda, dinler birl e t i r i c i g olmaktan kp, blc g haline geldi. T m yaamn t e k l i i n i n a n l a l m a s sayesinde iddet ve nefreti bitirecekleri yerde, daha fazla iddet ve nefret getirdiler ve i n s a n l a r arasnda, dinler arasnda ve hatta d i n l e r i n kendi ilerinde daha fazla a y r m yarattlar. nsanlarn kendilerini 28 tanmlayabilecekleri ve

VAR OLMANIN GC kendi sahte benlik d u y g u l a r m glendirmek iin k u l lanabilecekleri inan s i s t e m l e r i ve ideolojiler haline geldiler. Bu s i s t e m l e r sayesinde k e n d i l e r i n i " h a k l , " di e r l e r i n i " h a k s z " karabiliyor, me hakk tanmak iin baka dmanlar sayesinde insanlar "dierleri", k e n d i l e r i n i tanmlayabiliyor, kendilerine onlar ldr" i n a n s z l a r " ya da " k a f i r l e r " diye adlandryorlard.

K u t s a l metinlerde i n s a n n " T a n r " m n suretinde yarat l d sylenirken, i n s a n l a r kendi suretlerinden "Tanr " yaratmay tercih ediyorlard. idole dntrlmt. Sonsuz, e k i l s i z ve i s i m l e n d i r i l e m e z olan, t a p n l m a s gereken z i h i n s e l bir Yine de... yine de... din adna gerekleen tm bu delice eylemlere ramen, iaret e t t i k l e r i Gerek, kendi znde hl parlamaya devam ediyordu. Yozlama ve y a n l y o r u m katmanlar b i r b i r i stne y l a r a k onu altlarnda b r a k m olmalarna ramen, hl da parldamaya devam ediyor. Ama kendi iinizdeki Gerek ile karlamadnz, yzlemediiniz srece, onu anlamay asla baaramazsnz. T a r i h boyunca, bilinlerinde belirgin bir deiimi deneyimleyen ve kendi ilerinde btn d i n l e r i n iaret ettii ynde eilim gren insanlar oldu. O kavrama dklemeyen Gerei tanmlamak iin, kendi d i n l e r i n i n kavramsal atsn kullandlar. Bu insanlar sayesinde, btn byk dinlerde kendini sadece bir yeniden keifle deil, ayn zamanda baz durumlarda orijinal retinin nn younlamas olarak ifade eden " o k u l l a r " ya da hareketler geliti. E r ken dnem ve Orta a H r i s t i y a n l k dnyasnda Gnos19

ECKHART TOLLE t i k ve m i s t i k akmlar, slam dininde Sufizm, Musevilik'te Kabala ve Hasidizm, Hinduizm'de Advaita Vedanta, Budizm'de Zen byle dodu. Bu okullarn ou, geleneklere k a r y d . Kavram katmanlarn b i r b i r i ardna yrtp atyor, geree ulamak iin insanlar kendi zih i n l e r i n i kullanmaya ve sorgulamaya tevik ediyorlard; ite bu nedenle, yaplanm dini hiyerariler tarafndan pheyle ve ou zaman da dmanlkla karlanyorlard. Genel olarak empoze edildii haliyle dinin aksine, onlar anlay, sorgulamay ve isel deiimi vurguluyorlard. Bu ezoterik okullar veya hareketler sayesinde, byk dinler orijinal retilerin deitirici gcn yeniden kazanmay baardlar ama birok durumda, sadece ok az sayda insan onlara ulaabildi. Ne yazk ki saylar asla ounluun kolektif bilincinde nemli bir etki yapacak kadar ok olmad. Zaman iinde, etkil e r i n i srdrebilmek iin bu okullar da fazlasyla katlat veya kavramsallat.

VAR OLMANIN GC viyede s k p kalmtr. Kendilerini tamamen dnceleriyle tanmladklarndan, bilinaltndan kaynaklanan bir davranla kendi k i m l i k l e r i n i korumak iin geree sahip olan k i i l e r i n sadece kendileri olduunu savunurlar. Dncenin s n r l a r olabileceini kavrayamazlar. Aynen onlar gibi inanmadnz srece, s i z i n yanlgda olduunuzu dnrler ve gerek u ki yakn gemie kadar, sadece bu nedenle s i z i ldrmeyi kendilerine hak bilirlerdi. Hatta bazlar bunu hl yapyor. Yeni ruhsallk, bilin deiimi, var olan kurumsallam dinlerinin snrlarna tamaktadr. dinlerde En tutucu bile daima ruhsallk gruplar vard ama ku-

rumsallam hiyerariler, onlar tehdit olarak gryor ve bastrmak istiyorlard. Din yaplar dnda geni lekli bir r u h s a l l k alm, tamamen yeni bir harekettir. Gemite, zellikle de Bat'da, bu kesinlikle dnlemeyecek bir eydi, nk Kilise'nin ruhsallk konusunda zel bir yetkisi vard. K i l i s e ' n i n izni olmadan kendinizi ortaya atp ruhsal bir konuma yapmaya ya da ruhsal bir kitap yaynlamaya kalkrsanz, kaza bala-

RUHSALLIK VE DN Yeni bilin ykseliinde yaplanm dinlerin rol nedir? Bugn artk birok k i i dinle ruhsallk arasndaki ayrmn farknda. B i r inan sisteminin, doasna bal olmakszn insan ruhsallatrmadnm farkndalar. Aslnda, dncelerinizi (inanlarnz) kendi kimliinize e kadar kaynatrrsanz, kendi iinizdeki ruhsallktan o kadar uzaklarsnz. Birok "dindar" insan, o se~ 31

np yaklanlardan biri olurdunuz. Ama imdi, belli kiliselerin ve dinlerin kendi ilerinde dahi, belirgin deiim iaretleri var. Bu ok umut verici bir gelime ve Papa I I . John Paul bir kiliseyi ve bir sinagogu ziyaret ettiinde, ruhsal akln ilk sinyallerini veriyordu. Ksmen kurumsallam dinlerin yaps dndaki ruhsal retiler sayesinde - ama ayn zamanda antik Dou bilgelik retilerinin youn etkisiyle - geleneksel dinlerin takipileri arasnda kendilerini biimlerden, dog19

ECKHART TOLLE malardan ve kat inan sistemlerinden arndrarak, kendi ruhsal geleneklerinin ve kendi benliklerinin iinde yatan gerek derinlii kefeden insanlarn says giderek artyor. nsann ne kadar "ruhsal" olduunun neye inandyla deil, bilin durumuyla i l g i s i olduunu anlyorlar; sonu olarak, bunun dnyayla ve baka canllarla i l i k i lerinizde nasl davranacanz belirlediini de. Biimin tesine gemeyi baaramayanlar, kendi inanlarna daha da fazla tutsak oluyorlar. Byle insanlarda sadece benzeri grlmemi bir bilin sapkmlyla deil, ayn zamanda youn bir egoyla da karlayoruz. Baz dini kurumlar yeni bilinlere ak olurken, dierleri doktrinlerini daha da glendiriyor ve kendilerini egonun kendini savunduu insan yapm dier yaplar arasna katyorlar. Baz kiliseler, mezhepler, kltler ya da dini hareketler, temelde kolektif ego kimlikleridir ve bu hareketlerde yer alan insanlarn zihin yaplar, herhangi bir politik ideoloj i y i kr krne izleyenlerinkinden farkl deildir. Ama egonun zlmesi kanlmazdr ve btn katlam yapsna ramen, dini ya da dier trde kurumlar, irketler veya hkmetler, ne kadar gl grnseler bile kendi ilerinde dalmaktan kurtulamazlar. En kat ve deiime en fazla direnen yaplar, en nce kenler olacaktr. Bunun bir rneini, Sovyetler B i r l i i'nde grdk bile. Ne kadar gl, kemiklemi, salam ve monolitik grnse de, birka y l iinde kendiliinden zlverdi. Bunu kimse nceden tahmin edememiti. Herkes armt. Gerek u ki bunun gibi srprizlerle daha ok karlaacaz. 33 27

VAR OLMANIN GC DEMN ACLYET Radikal bir krizle karlatnda, eski varln srdrme, bakalaryla ve etrafn saran doayla iletiim kurma yollar ie yaramadnda, hayatta kalma olasl almas imkansz gibi grnen sorunlarla tehdit edildiinde, bir canl - ya da bir canl tr - ya lr, ya yok olur ya da evrimsel bir srama yaparak snrlarnn zerine kar. Bu gezegende yaayan canllarn ilk olarak denizde var olduklarna inanlmaktadr. Karada herhangi bir hayvan yaamazken, denizler eitli canl trleriyle dolmutu bile. Bir noktada, deniz yaratklarndan biri bir ekilde kuru topraa kmaya balam olmalyd. Belki balangta birka santim srndkten sonra, topran yksek yerekimi gc yznden yorgun derek yerekiminin neredeyse bulunmad ve varln srdrmenin ok daha kolay olduu suya geri dnyordu. Sonralar tekrar, tekrar, tekrar denedi ve zaman iinde karada yaamak zere uyum salad; yzgeleri yerine ayaklan, solungalar yerine akcierleri olutu. Ama bir trn herhangi bir krizle karlamad srece yabanc bir ortamda bylesine zor artlar altnda yaamaya karar vermesi pek olas grnmemektedir elbette. Belki de byk bir deniz paras, zaman iinde ana okyanusla balantsn kaybetti ve binlerce yl boyunca suyun giderek ekilmesiyle balklan evrime zorlad. Varln srdrme olasln tehdit eden byk bir krize k a r l k vermek; ite insanolunun imdi karlat durum budur. l k kez 2,500 y l nce antik bilgeler tarafndan fark edilen, imdi bilim ve teknoloji saye-

ECKHART TOLLE sinde varln en belirgin ekilde ifade eden egoist insan delilii, i l k kez gezegenin varln tehdit eder hale geldi. ok yakn zamana kadar, insan bilincinin deiimi - yine antik bilgeler tarafndan iaret edilmiti - bir olaslktan fazlas deildi ve dini ya da k l t r e l gemilerine bal olmakszn, orada burada birka nadir k i i tarafndan alglanyordu. nsan bilincinin yaygn bir ekilde iek amas daha nce gereklemedi, nk imdiye dek asla zorunlu deildi. Dnya nfusunun byk bir blm, imdi insanln ok nemli bir seim yapmak zorunda olduunu grebiliyor ya da grecek: E v r i m geir ya da yok ol. nsanln imdilik kk ama giderek artan bir yzdesi, eski egoist zihin kalplarn krarak yeni bir bilin boyutuna ulamaya balad bile. imdi ykselen ey yeni bir din, yeni bir inan sistemi, ruhsal ideoloji ya da mitoloji deil. Sadece mitolojilerin deil, ideolojilerin ve inan sistemlerinin de sonuna geliyoruz. Deiim, z i h n i n i z i n alglayabileceinden ok daha derinlere uzanyor. Aslnda, bu yeni bilincin merkezinde, dncenin tesine geebilme, kendi benliinizde dnceden ok daha geni bir boyutu alglayabilme yetenei yatyor. A r t k k i m l i i n i z i , benlik duygunuzu o kadar nemsemeyecek, kendiniz olarak algladnz eski bilin yapnzdan uzaklaacaksnz. "Kafamdaki ses"in ben olmadn anlamak ne de byk bir zgrlk! Peki o zaman ben kimim? Dnceden nceki farkndalk, dncenin, duygularn ya da duyusal alglarn gerekletii boluk. 34

101

VAR. OLMANIN GC

Ego undan daha fazlas deildir: ncelikle dnce kalplar anlamna gelen biimle tanmlama. Eer ktln herhangi bir gereklii varsa - stelik mutlak deil, grece bir gereklik - onun tanm da u olabilir: Tam bir biimle tanmlama; fiziksel biimler, dnce biimleri ve duygusal biimler. Bu durum, btnle balantl olduumu tamamen unutmama ve yadsmama, bakalaryla ve Kaynak ile balantm kaybetmeme neden olur. te bu unutkanlk ac ekmek, aldanmak ve "ilk gnah'tr. Dncelerimi, sylediklerimi ve yaptklarm bu ayrlk illzyonu belirlediinde, nasl bir dnya yaratrm? Bunun cevabn bulmak iin, insanlarn birbirleriyle iletiimlerine bakn, bir tarih kitab okuyun ya da akam haberlerini seyredin. Eer insan zihninin yaps deimeden kalrsa, srekli olarak ayn dnyay, ayn ktlkleri ve ayn delil i k l e r i yaratp duracaz.

YEN BR CENNET VE YEN BR DNYA Dnya, biimin d ifadesidir ve itekinin bir yansmasdr. Kolektif insan bilinci ve gezegenimizdeki yaam, znde birbirine baldr. "Yeni bir cennet" insan bilinnsan hayat ve incinin deiim geirmesidir ve "yeni bir dnya" bunun fiziksel alemdeki yansmas olacaktr. san bilinci, gezegenin yaamyla balantl olduundan, eski bilin zlrken, gezegenin birok yerinde de corafi ve iklimsel deiimler yaanacaktr ve bunlardan bazlarm grmeye baladk bile.

2. Blm
EGO: NSANLIIN MDK DURUMU

283 Sese dklp azdan yaylsnlar ya da sadece dnceler olarak kalsnlar, kelimeler zerinizde neredeyse hipnotik bir etki yapabilirler. Kendinizi kolayca onlarn iinde kaybeder, bir kelimeyle bir eyi badatrdnzda, ne olduunu bildiiniz inancna k a p l r s n z . Gerek u: Ne olduunu bilmiyorsunuz. Sadece gizemi bir etiketle rtyorsunuz. Hibir ey, bir ku, bir aa, hatta basit bir ta ve hepsinden te insan, asla tam olarak bilinemez. Bunun nedeni, zihinle kavranamayacak bir derinlie sahip olmasdr. Hepimiz alglayabilir, deneyimleyebilir, dnebiliriz ve bunlarn tm, sadece gerekliin yzeydeki katmandr; yani bir buzdann grnen ucundan bile azdr. Yzeydeki grnn altna indiinizde, her eyin birbiriyle balantl olduunu grmekle kalmaz, ayn

ECKHART TOLLE 38 zamanda btn hayatn balad Kaynak ile de bal a n t l olduunu g r r s n z . B i r ta, bir iek veya bir k u bile, size T a n r ' y a , Kaynaa ve kendinize uzanan yolu gsterebilir. nuzda ve Ona baktnzda, elinizde tuttuuiinizde isimlendirmeye kalkmadnzda,

VAR, OLMANIN GC ayn zamanda, k e n d i n i z i gereklikten u z a k l a t r d n z srece, etrafnzda kendini belli eden yaam mucizeleri de birer birer kaybolacaktr. Bu ekilde, akl elde edilebilir ama bilgelik kaybolur ve onunla b i r l i k t e m u t l u l u k , sevgi, y a r a t c l k ve canllk da gider. Algyla y o r u m arasndaki hareketsiz bolukta s k p k a l r l a r . Elbette ki kelimeleri ve dnceleri k u l l a n m a k zorundayz. Onlar n da kendi g z e l l i k l e r i var; ama onlarn e s i r i olmak zorunda m y z ? Kelimeler, gereklii insan z i h n i n i n kavrayabilecei bir boyuta indirger ve emin olun, bu da o kadar derin bir boyut deildir. Dilde ses telleri tarafndan retilen sekiz temel ses vardr: a, e, , i, o, , u, . Dier sesler, hava basncyla retilen konsonantlardr: s, f, g gibi. Bylesine basit seslerin k i m olduunuzu, evrenin nihai amacn veya bir aacn ya da tan derinliinde ne olduunu aklayabileceine gerekten inanyor musunuz?

bir h a y r a n l k , bir h u u uyanr. zyle kendini size anlatr ve zn size y a n s t r . B y k sanatlarn sezdikleri ve sanat eserlerine yanstmay baard ey budur. Van Gogh asla yle demedi: " B u sadece eski bir sandalye." B u n u n yerine, sandalyeye bakt, bakt, bakt. Sandalyenin v a r l n h i s s e t t i . Sonra da t u v a l i n i n k a r s n a geip boyalarn eline ald. Sandalyenin kendisi muhtemelen birka, dolardan fazla etmezdi ama ayn sandalyeyi duyguyla yanstan tablonun fiyat bugn 25 milyon dolardan fazla. D n y a y kelimeler ve etiketlerle doldurmadnzda, i n s a n l n dnceyi k u l l a n m a k yerine dnceye esir olduu zaman kaybettii mucizevi bir duygu hayatnza geri dner. Hayatnz m t h i bir d e r i n l i k kazanr. Nesnelere bir y e n i l i k , bir tazelik gelir. En byk mucize ise, btn k e l i m e l e r i n , dncelerin, z i h i n s e l etiketlerin ve imgelerin tesinde, kendi zbenliinizi deneyimlemekt i r . B u n u n olmas iin, kendi " B e n " duygunuzu, s i z i tanmladn dndnz her eyle oluturduu krdmden zp ayrmanz gerekir. te bu kitap, bu krdmlerle i l g i l i . Nesnelere, insanlara ya da durumlara szel ya da zihinsel etiketler y a p t r m a k t a ne kadar aceleci davranyorsanz, gerekliiniz o kadar s ve cansz olacaktr; 38

LLZYON BENLK "Ben" kelimesi, nasl kullanldna bal olarak, hem en byk hatay hem de en derin gerei iinde barndrr. Geleneksel k u l l a n m y l a , dilde en s k kullanlan kelimelerden biri olmakla kalmaz ("benim," "benimki," "kendim" gibi i l g i l i kelimelerle birlikte), ayn zamanda da en byk hatalardan biridir. Normal gnlk kullanmnda "ben", nemli bir hatay, k i m olduunuzla i l g i l i bir yanl kany, sahte bir k i m l i k duygusunu da beraberinde 61

ECKHART TOLLE getirir. Bu egodur. Bu sahte benlik duygusu, sadece uzay n ve zamann gereklikleriyle i l g i l i deil, ayn zamanda insan doasyla i l g i l i derin grler g e l i t i r m i olan Albert E i n s t e i n ' n "optik bir bilin yanlsamas" olarak adlandrd eydir. Bu sahte benlik duygusu, gerekliin tm y a n l y o r u m l a r n , tm dnce yntemlerini, paylamlar ve i l i k i l e r i de peinden srkler. Gerekl i i n i z , i l k i l l l z y o n u n bir yansmas haline gelir. y i haber u: anlayabilirseniz, Eer bir i l l z y o n u n i l l z y o n olduunu zlr. Bir illzyonun anlalmas,

VAR. OLMANIN GC "ben" k e l i m e s i n i renirler ve kendi k i m l i k l e r i y l e zd e l e t i r d i k l e r i i s i m l e r i n i n yerine bu kelimeyi geirirler. Sonra baka dnceler gelerek i l k "ben" dncesiyle b i r l e i r . S o n r a k i aama, "ben" ve "benim" dncel e r i n i , bir ekilde "ben"in paralar olan dncelerle birletirmedir. kelimeler, Bu, kendini kimlii nesnelerle ortadan tanmlamadr "Benim" ama zaman iinde, nesnelere benlik duygusu katan bu gerek kaldrr. oyuncam k r l d n d a ya da kaybolduunda, korkun bir ac h i s s e d i l i r . B u n u n nedeni oyuncan ok zel bir deere sahip olmas deil - ocuk ok gemeden o oyuncaa olan i l g i s i n i kaybedecek ve yerine baka oyuncakl a r geirecektir - "benim" dncesidir. Oyuncak, ocuun gelimekte olan "ben" dncesiyle ya da dier bir deyile benlik duygusuyla zdelemitir. Dolaysyla, baka ocuk byrken ilk "ben" dncesi, Kendini

sona ermesi demektir. l l z y o n u n v a r l n s r d r m e s i , ancak onu gerek sandnz srece mmkndr. K i m olmadnz anladnzda, gerekte kim olduunuz kendiliinden ortaya kar. Ego dediimiz sahte benliin m e k a n i k l e r i n i incelediimiz bu ve bir sonraki blm dikkatle ve yavaa okurken, bu deneyimi yaayacaksnz. Peki bu sahte benliin doas nedir? " B e n " dediinizde genellikle szn ettiiniz ey gerek k i m l i i n i z deildir. nanlmaz bir basitletirmeyle, "ben" dediiniz her seferinde gerek k i m l i i n i z i n derinl i i n i , z i h n i n i z d e k i "ben" dncesiyle ve "ben"i tanmladnz her eyle k a r t r r s n z . Peki "ben" k e l i m e s i n i ve "benim," "benimki," "kendim" gibi i l g i l i kelimeleri kullandnzda genel olarak szn ettiiniz ey nedir? B i r ocuk anne-babasnm azndan ismini duyduunda, zaman iinde bu kelimeyle bir zdelik kazanr ve zihninde k i m l i i y l e i l g i l i bir dnce biimlenir. O aamada, baz ocuklar kendilerinden nc a h s m gibi sz ederler. "Johnny ackt." ok gemeden, byl 41

dnceleri

kendine

ekmeye

balar:

cinsiyetle, mlkiyetle, vcuduyla,

milliyetiyle, r k y l a ,

diniyle, mesleiyle tanmlar. " B e n " i n kendini tanmlad dier eyler, bilgi ya da grler, sevilen ve sevilmeyenler reten rollerledir; baba, anne, kar-koca vb. gibi. Gemite bama gelenler "bana" olanlardr ve bu anlar n dnceleri "ben" dncesiyle birleerek "ben ve gemiim" duygusunu yaratrlar. Bunlar, insanlarn k i m l i k duygularn a l d k l a r eylerden sadece bazlardr. Sonuta benlik duygusunun eklendii ve rasgele bir arada tutulan dncelerden daha fazlas deildirler. Bu z i h i n s e l yap, normalde "ben" derken kastettiiniz eydir. Daha ak sylemek gerekirse: "Ben" dediiniz19

ECKHART TOLLE de ou zaman konuan siz deilsinizdir; o z i h i n s e l yapnn, ego-benliin baz ynleridir. U y a n gerekletirdiinizde, yine zaman zaman "ben" k e l i m e s i n i kullanacaksnz ama bunu b e n l i i n i z i n ok daha derinlerinden hissederek yapacaksnz. ou k i i kendini hl genel dnce akmlaryla, t a k n t l dncelerle tanmlamaktadr ve bunlarn birou anlamszdr. Kendi dnce sistemlerinden ve beraberlerinde getirdikleri duygulardan ayr tuttuklar bir "ben" yoktur. R u h s a l adan bilinsiz olmann anlam budur. Kafalarnda s r e k l i konuan bir ses olduu sylendiinde, "Ne sesi?" derler ya da fkeyle inkar ederler; ama aslnda bunu yapan s e s i n kendisi, dnc, gzlemlenmeyen z i h i n d i r . ellerinden alm gibidir. Baz insanlar, kendilerini dncelerinden i l k kez a y r d k l a r ve k s a bir sre iin de olsa k i m l i k deiimi y a a d k l a r zaman hi unutmazlar. Dierleri ise bunu pek fark etmez ya da hi nedensiz bile olsa, yaadklar isel h u z u r a veya mutlulua balarlar. Neredeyse k o n t r o l l e r i n i

VAR. OLMANIN GC m trende grmtm. Zaten grmemek de m m k n deildi. T r e n dolu olmasna ramen, kadnn i k i tarafndaki k o l t u k l a r botu ve bunun nedeni hi phesiz kadn n bir hayli deli gibi grnmesiydi. Son derece gergin grnyordu ve yksek, fkeli bir sesle hi durmadan kendi kendine konuuyordu. K e n d i n i dncelerine ylesine k a p t r m t ki etrafndaki i n s a n l a r n farknda olmad belliydi. B a n hafif sola ve aa doru emiti; sanki yanndaki bo k o l t u k t a oturan biriyle konuuyor gibiydi. Tam olarak ieriini h a t r l a m y o r u m ama monolog una benzer bir ekilde devam ediyordu: "Ve bana dedi k i . . . ben de ona yalancsn dedim, beni byle bir eyle nasl sularsn... hep benden yararlandn, beni kullandn, ben sana gvendim, sen bana ihanet ettin... " Sesinde h a k s z l a uram b i r i n i n fkesi vard ve sanki kendini savunmazsa aalandn hissedecekti. T r e n Tottenham Court Road stasyonu'na y a k l a r ken, kadn ayaa k a l k t ve hl konumaya devam ederek kapya doru yrd. Ben de ayn istasyonda inecektim; bu yzden arkasnda duruyordum. Merdivenlerden kp caddeye ulatmzda, Bedford Meydan'na doru yrmeye balad. Hl hayali sohbetine

ZHNDEK

SES

devam ediyordu ve k a r s n d a k i n i - her kimse - sulayp duruyordu. ok merak ettim ve benim de gittiim ynde yrd srece izlemeye karar verdim. Hayali sohbetine k e n d i s i n i fazlasyla k a p t r m olmasna ramen, nereye gittiini biliyor gibiydi. ok gemeden, 1930'lardan kalma Senato B i n a s ' n m nne geldik; yani n i v e r s i t e n i n merkez ynetim ve ktphane binas19

B u n u n i l k farkndaln, Londra n i v e r s i t e s i ' n d e k i birinci ylmda yaadm. Haftada i k i kez sabah saat dokuz civarnda metroya binerek n i v e r s i t e ktphanesine giderdim. B i r defasnda otuzlu y a l a r n n balarnda bir kadn k a r m a oturdu. Onu daha nce birka kez ay43

VAR, OLMANIN GC ECKHART TOLLE 44 na. ok a r m t m . Ayn yere gidiyor olabilir miydik? Evet, k e s i n l i k l e oraya gidiyordu. Acaba retmen, renci, ofis eleman ya da ktphaneci filan myd? Belki de bir psikoloji aratrmas zerinde alyordu? Cevab bilmem mmkn deildi. Y i r m i adm arkasndan yryordum ve ben binaya girdiimde, asansrlerden birinde gzden kaybolmutu bile. Az nce tank olduum ey karsnda ok armtm. Y i r m i be yanda yetikin bir birinci s n f rencisi olarak, kendimi entelektel biri olarak gryordum ve insan varlyla ilgili tm ikilemlerin cevaplarnn zeka sayesinde, dier bir deyile, dnerek bulunabileceine inanyordum. Ama farkndalk olmadan dnmenin insan varlnn en nemli ikilemi olduunu henz bilmiyordum. Profesrlere, btn cevaplar bilen bilgeler, niversiteye ise bilgi tapma gzyle bakyordum. Bylesine deli bir k i i l i k nasl olur da bunun bir paras olabilirdi ki? Ktphaneye girmeden nce erkekler tuvaletine uradmda, hl onu dnyordum. E l l e r i m i ykarken kendi kendime yle dedim: Umarm sonum onun gibi olmaz. Yanmda duran adam bana bir bak att ve o szleri sadece dnmediimi, sesli olarak sylediimi anladmda afalladm. "Aman Tanrm, zaten onun gibiyim," diye dndm. Benim zihnim de kadmnki kadar kendi dncelerine dalm deil miydi? Aramzda ok az fark vard aslnda. Onun dnce sisteminin altnda yatan temel duygu, fke gibi grnyordu. Benim durumumda ise daha ziyade endieydi. O yksek sesle 44 dnyordu. Ben ise - ounlukla - zihnimden dnyordum. Eer o deliyse, herkes deli demekti; ben dahil. F a r k l l k l a r sadece derecelerdeydi. B i r an iin, kendi zihnimden bir adm geri ekildim ve zihnime olduu gibi, daha derin bir perspektiften baktm. O anda, dnceden farkndala ksa bir gei yaptm hissettim. Hl erkekler tuvaletindeydim ama tek bamaydm ve aynada kendi yzme bakyordum. Zihnimden ayrldm o anda, yksek sesle gldm. Delice grnebilirdi ama aslnda akim glyd; Buda'nmki gibi dolu dolu bir gl. "Hayat zihnimin sand kadar ciddi bir ey deil." Sanki kahkaha bana byle diyor gibiydi. Ama bu sadece anlk bir olayd ve unutmam uzun srmedi. Sonraki y l endieler ve depresyonla geirecek, kendimi sadece zihnimle tanmlayacaktm. Farkndalk dnmeden nce, neredeyse intihar etmek zereydim ve bu kez anlk bir ey deildi. Takntl dncelerden ve kendi yarattm sahte "ben"den kurtulmutum. Bu anlattm olay, bana sadece farkndal gstermekle kalmad, ayn zamanda da insan zihninin mutlak geerliliiyle ilgili ilk phe tohumlarn da ekti. Birka ay sonra, phelerimin artmasna neden olacak nemli bir olayla karlatm. Bir Pazartesi sabah, fazlasyla hayranlk duyduum bir profesrn dersine geldik ve bize profesrn o hafta sonu kendisini vurarak intihar ettii sylendi. ok armtm. ok sayg duyulan bir eitmendi ve btn cevaplar biliyor gibi grnyordu. Ama o zamanlar, dnmenin bilincimizin sadece mini61

ECKHART TOLLE cik bir paras olduunu veya kendi iimde bulmak bir yana, egonun bile ne olduunu bilmiyordum.

VAR OLMANIN GC dr: Oyuncam daha sonralar arabam, evim, giysilerim vb. haline gelir. Kendimi nesnelerle tanmlamaya alr m ama asla baaramam ve sonunda kendim onlarn iinde kaybolurum. Bu, egonun kanlmaz yazgsdr.

E G O N U N ER VE YAPISI Ego zihni tamamen gemile artlanr. artlanmas iki blmldr: erii ve yaps. Oyunca krld ya da kaybolduu iin derin ac duyarak alayan bir ocuun durumunda, oyuncak ieriktir. Yerini baka bir oyuncak ya da baka bir nesne alabilir. Kendinizi birlikte tanmladnz ierik, evreniz, byrken yaadklarnz ve paras olduunuz kltrle artlanr. ocuk zengin ya da yoksul olsun, oyuncak hayvan biiminde oyulmu bir tahta paras ya da karmak zelliklere sahip elektronik bir alet olsun, kaybnn neden olduu ac deimez. Bylesine byk bir acnn olumasnn nedeni, "benim" kelimesinde gizlidir ve bu da yapsaldr. K i i n i n kendi kimliini bir eyaya balamak ynndeki bilinalt eilimi, ego zihnin yapsdr. Egonun kendini var ettii en temel zihin yaplarndan biri, k i m l i k tanmlamadr. ngilizce "identification" yani " k i m l i k tanmlama" ifadesi, Latince "ayn" anlamna gelen idem ve "yapmak" anlamna gelen facere kelimelerinden tremitir. Dolaysyla kendimi bir eyle tanmladmda, onu "ay yaparm." Neyle ayn? Kendimle ayn. Ona bir benlik duygusu veririm ve bylece benim " k i m l i i m " i n bir paras haline gelir. K i m l i k tanmlamann en basit hallerinden biri, eyalarla tanmlama47 Reklam sektrndeki profesyoneller, gerekte insanlarn ihtiyac olmayan eyleri satmak iin, o nesnelerin k i i l e r i n kendilerine ve bakalarnn o kiiye k a r bak asnda fark yaratacana potansiyel alclar inandrmalar gerektiini iyi bilirler; dier bir deyile, insanlarn benlik duygularna bir ey katacan vurgularlar. Bunu nasl yaparlar? rnein bir rn satn almann s i z i bakalarndan ayracan, ortalamann zerine karacan sylerler. Ya da zihninizde bir rnle nl, gen, ekici ya da mutlu grnen bir k i i arasnda balant kurdurarak bunu yaparlar. Yalanm ve hatta lm nllerin kariyerlerinin zirvesindeyken ek i l m i fotoraflar ya da filmleri bile bu konuda ie yarayabilir. Sze dklmeyen varsaym, o rn alarak, s i h i r l i bir mlkiyet hakkyla onlar gibi olursunuz; daha dorusu, onlarn yzeysel imgesi haline gelirsiniz. B i r ok durumda, aslnda bir rn deil, bir " k i m l i k glendirici" alyorsunuzdur. Tasarmc etiketleri ncelikle aldnz kolektif kimliklerdir. Markalar pahaldr ve dolaysyla da "ancak zel kiilere ait" olabilir. Eer onlar herkes alabilseydi, psikolojik deerlerini kaybeder19 . . KENDN NESNELERLE TANIMLAMAK

ECKHART TOLLE lerdi ve geride muhtemelen dediiniz parann onda biri kadar olabilecek maddesel deerleri kalrd. Kendinizi birlikte tanmladnz eyler, yaa, cinsiyete, gelir seviyesine, sosyal snfa, modaya, etrafnz saran kltre ve dier etkenlere gre kiiden kiiye deiir. Ama kendinizi birlikte tanmladnz ey sadece ierikle ilgilidir; oysa bilinsiz tanmlama t a k n t s yapsaldr. Bu, ego zihnin almasnn en temel yollarndan biridir. Ama sorun u ki tketim toplumunun devam etmesini salayan ey, insanlarn kendi k i m l i k l e r i n i nesneler araclyla bulmaya almalardr ve bu da hibir ie yaramaz; ego sadece geici bir sre iin tatmin olur ve bu yzden srekli daha fazlasn arar, bir eyler satn almaya devam eder, srekli tketirsiniz. Elbette ki yzeysel k i m l i k l e r i m i z i n v a r l k l a r n srdrd bu f i z i k s e l boyutta nesneler gereklidir ve yaammzn kanlmaz paralardr. Eve, giysiye, mobilyaya, aletlere, ulam aralarna ihtiya duyarz. Gzell i k l e r i veya z nitelikleri asndan deer verdiimiz eyler de olabilir. Nesneler dnyasn aalamak yerine, onurlandrmamz gerekir. Her eyin bir Varl vardr; her ey, enerjisini tm yaamn kaynandan alan geici bir biimdir. Antik kltrlerde, insanlar her eyin - cansz nesnelerin bile - bir ruhu olduuna inanrlard ve asln sylemek gerekirse, bu konuda geree bugn olduumuzdan daha yaknlard. Z i h i n s e l soyutluk yznden canszlam bir dnyada yaadnzda, art k evrenin canlln hissetmemeye balarsnz. ou 49

VAR OLMANIN GC insan yaayan bir gereklii deil, kavramsal bir gereklii alglar. Ama onlar kendi k i m l i i m i z i glendirmek iin kullandmz srece, nesneleri onurlandramayz. Egonun yapt ey tam olarak budur. Egonun kendini nesnelerle tanmlama abas, k i i n i n onlara balanmasna, nesnelere t a k n t l olmasna neden olur ve bu da sonuta bir tketim toplumu ve tek ilerleme ltnn hep daha fazlas olduu ekonomi yaplar yaratr. S r e k l i olarak daha fazlas iin alk duymak, bir hastalktr. Kanserli hcreler de bundan farkl deildir, nk onlarn da tek amac kendilerini kopyalamaktr ve bunu yaparken paras olduklar organizmay yok ettiklerini fark etmezler. Baz ekonomistler geliim kavramna kafalarn o kadar takmlardr ki o kelimeyi bir t r l brakamazlar ve bu yzden gerileme dnemlerine bile "olumsuz geliim" derler. ou k i i n i n hayat, nesnelere kar t a k n t l bir ilgiyle geer. Zamanmzn en nemli hastalklarndan birinin nesne aray olmasnn nedeni budur. A r t k gerek siz olan yaam hissedemediinizde, hayatnz nesnelerle doldurmaya alrsnz. Ruhsal bir uygulama olarak, size nesneler dnyasyla i l i k i n i z i tarafsz olarak gzlemlemenizi ve zellikle de "benim" kelimesiyle tanmladnz nesneleri incelemenizi neririm. rnein, zdeer duygunuzun sahip olduunuz nesnelere bal olup olmadn bulmak iin drste kendinizi inceleyin. Belli nesneler size bir stnlk ya da nem duygusu veriyor mu? Onlardan mahrum kalmak kendi19

ECKHART TOLLE n i z i daha fazlasna sahip olanlardan daha aa hissett i r i y o r mu? Sahip olduunuz eylerden s k s k sz ediyor veya b a k a l a r n n gznde deerinizi a r t r m a k iin onlar k u l l a n y o r musunuz? B a k a b i r i sizden daha ok eye sahip olduunda veya ok deer verdiiniz bir ey a n z kaybettiinizde, fkeleniyor ve bir ekilde benlik duygunuzun zayfladn hissediyor musunuz?

VAR OLMANIN GC gerektiini sordu. Ona ne yapmas gerektiini syleyemeyeceimi akladm ve hayatnn bu dneminde bir yzn veya baka bir eyasnn kendisi iin ne kadar nemli olabileceini sordum. " A n l a m y o r s u n , " dedi. " B u bykannemin yzyd. Hastalanp ellerim iene kadar her gn parmamda t a r d m . B e n i m iin sradan bir y z k deil. fkelenmem ok mu tuhaf?" T e p k i s i n i n h z , fkesi ve sesindeki savunucu ton, henz kendi iine bakp olayla k e n d i s i n i zerek i k i s i n i de

KAYIP Y Z K B i r danman ve r u h s a l retmen olarak i n s a n l a r l a haftada i k i kez ziyaret

tarafszca

inceleyebilecek kadar imdiye ulamadn

gsteriyordu. fkesi ve savunmacl, aslnda konuann egosu olduunu belli etmek iin yeterliydi. "Sana birka soru soracam ama hemen cevaplamak yerine, kendi iinde cevaplar bulmaya al. Her sorudan sora ksa bir ara vereceim. B i r cevap bulduunda, kelimeler olarak dar dkmek zorunda deilsin." Dinlemeye hazr olduunu syledi. Sordum: " B e l l i bir noktada o yz zaten brakmak zorunda kalacann farknda m s n ; belki de olduka yakn bir zamanda? Onu brakmaya hazr olman iin ne kadar zamana ihtiyacn var? Onu braktnda daha az m kendin olacaksn? Onu kaybettiinde k i m l i i n de zayflad m?" Son sorudan sonra birka dakika s e s s i z l i k oldu. T e k r a r konumaya baladnda, yznde bir g-

grtm dnemde, vcudu kanser yznden gnden gne eriyen bir kadn ederdim. K r k l y a l a r n n ortalarnda bir okul ret-

meniydi ve d o k t o r l a r en fazla birka ay daha yaayabileceini sylemilerdi. O z i y a r e t l e r srasnda bazen birka kelime k o n u u r d u k ama daha ziyade sessizce b i r l i k t e o t u r u r d u k ve bunu yaparken, bir retmen olarak youn yaad zamanlarda f a r k n a varmad bir isel h u z u r u tadard. F a k a t bir gn yanna gittiimde, onu korkun fkeli bir halde buldum. "Ne oldu?" diye sordum. Hem maddi hem de manevi deeri ok byk olan elmas yzn kaybetmiti ve her gn birka saat kendisiyle ilgilenmek iin gelen kadnn aldna emin olduunu syledi. B i r i n i n nasl olup da byle bir eyi yapacak kadar kalpsiz ve duygusuz olduunu anlamadn belirtti. Bana kadnla y z l e m e s i mi, yoksa hemen polisi aramas m 50

lmseme vard ve olduka h u z u r l u grnyordu. "Son soru nemli bir eyi anlamam salad. nce bir cevap bulmak iin zihnime girdim ve z i h n i m yle dedi: 'Evet, elbette ki zayfladn.' Sonra kendime ayn soruyu tekrar sordum: ' K i m l i i m zayflad m?' Bu kez cevab dn19

53

ECKHART TOLLE

53 den

VAR, OLMANIN GC k y a y l y o r m u gibi bir hal ald. Eyalarnn

mek yerine h i s s e t t i m . Ve aniden, ben olmay hissettim. Bu daha nce hi olmamt. Ben olmay o kadar gl hissedebiliyorsam, k i m l i i m zayflam olamazd. B u n u hl hissedebiliyorum; h u z u r verici ama son derece canl bir ey." " B u , Var olmann mutluluudur," dedim. "Onu sadece kafann iinden kmay baardnda hissedebilirsin. V a r l k h i s s e d i l m e l i d i r . Dnlemez. Ego bunu bilmez, nk egoyu oluturan ey dncelerdir. Y z k gerekten de kafanda Ben olmak duygusuyla k a r t r d n bir dnceydi. Ben olmay dnyordun ve y z k de bunun bir parasyd. "Egonun arad ve kendini b i r l e t i r d i i eyler, Varl k yerine koyduun eylerdir. Nesnelere deer verebil i r s i n ama onlara kendini baladnda, bunun ego olduunu anlaman gerekir. Ve asla bir nesneye deil, onunla i l g i l i 'ben,' 'benim,' ya da 'benimki' dncelerine balanrsn. B i r kayb tamamen kabullendiinde, egonun ve v a r l n n tesine geersin ve bilin olan Ben olmak ortaya kar." " s a ' n n syledii ve daha nce anlam veremediim bir eyi imdi anlyorum," dedi, '"Eer biri gmleini alrsa, ona paltonu da ver.'" " K e s i n l i k l e , " dedim. " B u asla kapn k i l i t l e m e n gerekmedii anlamna gelmez. Sadece, nesnelerin gitmesine i z i n vermenin onlara tutunmaya almaktan daha byk g olduu anlamna gelir." H a y a t n n son birka haftasnda vcudu giderek z a y f l a r k e n , k e n d i s i giderek daha p a r l t l , s a n k i iin-

birounu b a k a l a r n a verdi - hatta b a z l a r n y z n aldn dnd kadna verdi - ve verdii her yeni eyle, m u t l u l u u daha da derinleti. A n n e s i beni arayp k a d n n ldn sylediinde, daha sonrasnda elmas y z banyodaki ecza dolabnn iinde b u l d u k l a r n d a n da sz etti. Acaba kadn y z geri mi g e t i r m i t i , yoksa bandan beri hep orada myd? B u n u k i m s e bilmiyor. Ama bir ey b i l i y o r u z : Hayat size daima bilin e v r i m i n i z iin en y a r a r l ders f r s a t l a r n sunacaktr. B u n u n i h t i y a c n z olan deney i m ya da ders olduunu n a s l a n l a r s n z ? n k u anda a l d n z deneyim bu. Peki k i i n i n sahip olduu eylerle gurur duymas ya da kendisinden daha fazla eye sahip olan insanlara imrenmesi tamamen yanl m? Hi de deil. Kendini kalabaln iinde belli etme trnden bir gurur, k i i nin benlik duygusunun "daha fazlas" ile glenmesi ya da "daha azyla" zayflamas, ne yanl ne de dorudur; bu sadece egodur. Ego yanl olamaz, nk bilinsizdir. Kendinizde egoyu gzlemlediinizde, onun tesine gemeye balarsnz. Egoyu ok fazla ciddiye almayn. Kendinizde egoya dayanan bir davran fark ettiinizde, glmseyin. Hatta bazen kahkahalarla g l e b i l i r s i niz de. n s a n l k nasl oldu da bu kadar uzun zaman egonun etkisinde kald diye merak da edebilirsiniz. Hepsinden te, egonun k i i s e l olmadn bilin. O siz deils i n i z . Eer egonun k i i s e l sorununuz olduunu dnyorsanz, bu sadece biraz daha egodur.

ECKHART TOLLE MLKYET LLZYONU

VAR OLMANIN GC a r a y y l a d o l a t k l a r halde, aslnda gerek benlikler i n i n bandan beri orada olduunu, sadece kendiler i n i eyalarla t a n m l a m a l a r y z n d e n byk lde g i z l e n m i olduunu anlarlar. "Ne m u t l u y o k s u l l a r a , " demitir sa, "nk cennet k r a l l onlarn olacaktr." Peki " y o k s u l " derken neyi k a s t e t m i t i r ? sel y k l e r i ve anlamsz tanm t a k n t l a r olmayan i n s a n l a r elbette. K e n d i l e r i n i eyalarla ve zihinsel mitir. kavramlarla tanmlamayan insanlar kastetPeki "cennet k r a l l " nedir? K e n d i n i z i baka

B i r eye "sahip olmak"; bunun tam olarak anlam nedir? B i r eyi "benim" k l m a k ne demektir? Eer New York'ta bir caddenin ortasnda durup bir gkdeleni iaret ederek " B u bina benim. Ben ona sahibim," derseniz, ya ok z e n g i n s i n i z d i r , ya hayal gryorsunuzdur ya da yalan sylyorsunuzdur. nuz. te mlkiyetle D u r u m hangisi olursa olsun, zihinsel kavram byledir. "ben" dncesiyle "bina" dncesini b i r l e t i r i y o r s u ilgili Eer herkes s i z i n hikyenizi onaylarsa, f i k i r b i r l i i m geerli k l m a k iin bir kat paras imzalarlar. T e b r i k ler, z e n g i n s i n i z . Eee? Eer kimse h i k y e n i z i kabul etmez ya da onaylamazsa, s i z i bir p s i k i y a t r a gtrrler, nk ya ciddi hayal gc s o r u n l a r n z vardr ya da tak n t l bir yalancsmzdr. Eee? n s a n l a r s i z i n l e h e m f i k i r o l s u n ya da olmasn, burada h i k y e n i n ve hikyeyi yaratan dnce biimler i n i n gerekte s i z i n k i m olduunuzla bir i l g i s i olmad n anlamak nemlidir. n s a n l a r sylediiniz eyi doru olarak kabul etse ve i m z a l a n a n kat paralar y l a bu btn dnyada kabul grse bile, sonuta sadece bir k u r g u d u r . Birok k i i , lm deine dene ve sahip o l d u k l a r n s a n d k l a r her ey avularndan kayp gidene kadar, bunun k u r g u d a n ibaret olduunu anlamazlar. lm kapy aldnda, bir eye sahip olma k a v r a m n n hibir a n l a m olmadn f a r k ederler. hayatlar H a y a t l a r n n son birka dakikasnda, btn boyunca daha gl 58 54 bir benlik duygusu

eylerle tanmlamay brakp " y o k s u l " hale geldiinizde hissedeceiniz gl V a r l k mutluluudur. Hem Dou'da hem de Bat'da t m m l k i y e t l e r d e n vazgemenin nedeni may budur. kolay a n t i k bir Ama ruhsal uygulama olmasnn vazgemek, Bu yzden, mlkiyetlerinizden etmeyecektir.

s i z i egonuzdan kendiliinden k u r t a r m a z . Ego yok olkolay kabul k e n d i n i baka eylerle tanmlamaya alacaktr; rnein, btn maddi m l k i y e t l e r i n tesine gemi bir i n s a n olarak s i z i k e n d i n i z i dierlerinden daha deerli ve daha r u h s a l hissetmeye t e v i k edecektir. insanlar vardr milerdir ama sahiptirler. ki btn mlkiyetlerinden daha milyonerlerden yle vazge-

byk egolara kaldrrsanz,

Eer bir t r t a n m l a m a y

ego hemen bir b a k a s n bulacaktr. B i r k i m l i i olduu srece, k e n d i n i neyle t a n m l a d n a aldrmaz. T k e t i m l g n l n a ya da zel m l k i y e t h a k k n a k a r olmak, baka bir dnce f o r m u , baka bir z i h i n s e l pozisyon olarak m l k i y e t l e k e n d i n i t a n m l a m a n n ye-

ECKHART TOLLE r i n i alabilir. Daha sonra greceimiz gibi, k e n d i n i z i Dier bir deyile, zengin olsayd,

VAR. OLMANIN GC malikaneniz ve zenginliiniz benlik

h a k l ve d i e r l e r i n i h a k s z karmaya almak, en b e l i r g i n ego k a l p l a r n d a n b i r i d i r . y a p s deimez. B i l i n s i z v a r s a y m l a r d a n b i r i , bir eyay m l k i y e t k u r g u s u y l a t a n m l a r k e n , o maddi nesnenin gzle gr n r s a l a m l n n v e k a l c l n n , s i z i n benlik duygunuza da salamlk ve kalclk kazandracan s a n m a k t r . Bu z e l l i k l e binalar ve a r a z i l e r iin geerl i d i r , nk sahip olduunuzu s a n d n z eyler arasnda yok olmaz gibi grnenler b u n l a r d r . i n ilgin yan, z e l l i k l e arazi durumunda bir eye sahip olma k a v r a m gerekten de ok m a n t k s z grnmektedir. Beyaz A v r u p a l l a r n yeni kefedilmi Amerika Ktas'na akn e t t i k l e r i gnlerde, K u z e y A m e r i k a y e r l i l e r i bir araziye, daha dorusu belli lde bir topraa sahip olma f i k r i n i anlayamyorlard. Dolaysyla, Avrupallar onlara ayn derecede anlalmaz grnen bir kat parasn i m z a l a t t k l a r n d a , o t o p r a k l a r kaybettiler. A r a d a k i f a r k uydu: olabileceklerine duklarn Beyazlar, topraa sahip yerliler ise doadaki ait olinanyorlard; egonun ierii deiebilir; ama onu canl tutan z i h i n

duygunuzu glendirmek iin bir ara olamazd, nk ok sradan olurdu. O zaman sahip olduunuz zenginlikten vazgeerek basit bir kulbeye t a n r , bu kez kendinizi dierlerinden daha r u h s a l grerek egonuzu beslerdiniz. B a k a l a r n n size bak as, nasl ve k i m olduunuz konusunda size k tutar. Egonun zdeer duygusu, b a k a l a r n n gzndeki deerinizle dorudan ilgilidir. B a k a l a r n n size bir benlik duygusu vermesine ihtiya d u y a r s n z ve eer byk lde zdeeri ne kadar eye sahip olduunuzla badatran bir kltrde yayorsanz, bu k o l e k t i f aldanmann tesine geemiyorsanz, btn hayatnz zdeerinizi ve benlik duygunuzu glendirmek iin s r e k l i yeni eylere ve daha fazlasna sahip olmaya almakla geirirsiniz. Eyalara bamllnzdan nasl vazgeebilirsiniz? Eyalara balan-

Bunu denemeyin bile.

mkanszdr.

maktan vazgemek, ancak k e n d i n i z i onlarda aramay braktnz zaman m m k n olabilir, bu arada, sadece eyalara baml olduunuzun farkna varn. Bazen bir eyi kaybedene ya da kaybetme tehlikesiyle karlaana kadar, ona bal olduunuzu fark etmeyebilirsiniz. Eer k e n d i n i z i bir eyle t a n m l a d n z n farkna v a r r sanz, k e n d i n i z i onunla tanmlamanz tam anlamyla gereklemez. Yani dier bir deyile, bir eye bal olduunuzun f a r k n a varmak, kendinizi onunla tanmlamann tesine gemeye balamaktr. O zaman unu hissedersiniz: "Ben bamlln farknda olan farkndaln k e n d i s i y i m . " te bu, bilin deiiminin balangcdr. 57

dier t m canllar gibi k e n d i l e r i n i n topraa dnyorlard.

Ego, sahip olmay V a r l k ile b i r l e t i r m e eilimindedir: Sahibim, o zaman Varm. Ne kadar ok Sahip isem, o kadar ok V a r m . Ego k a r l a t r m a l a r l a v a r l n s r drr. B a k a l a r n grme e k l i n i z , k e n d i n i z i grme ekline dnr. H e r k e s bir malikanede yaasa ve herkes 98

ECKHART TOLLE STEMEK: DAHA FAZLASINA HTYA D U Y M A K Ego kendini sahip olmakla tanmlar ama bir eye sahip olmaktan duyduu haz olduka s ve ksa mrldr. inde derinden yerlemi bir t a t m i n s i z l i k , bir tamamlanmamlk, bir yetersizlik vardr. "Henz yeterince eye sahip deilim," derse egonuz, aslnda unu syler: "Henz yeterince var deilim." Grdmz gibi, sahip olma - mlkiyet kavram egonun kendisine salamlk, kalclk vermek ve kendisini zel klmak iin yaratt bir kurgudur. Ama bir eye sahip olmakla kendinizi bulamayacanz iin, aslnda egonun yapsna ileyen daha gl baka bir drt daha vardr: Daha fazlasna ihtiya duyma, yani dier bir deyile, "daha fazlasn istemek." Hibir ego, daha fazlasn istemeden yapamaz. Dolaysyla, srekli daha fazlasn istemek, egoyu en ok canl tutan etkendir. Ego sahip olmay istemekten ok daha fazlasn istemeyi ister. Dolaysyla, sahip olmann salad s tatmin duygusunun yerini daima daha fazlasn istemek alr. Bu, kendini birlikte tanmlayaca daha fazla eye ihtiya duymaktr. Ama gerek bir psikolojik ihtiya deil, bamllk trnden bir ihtiyatr. Baz durumlarda, bu ihtiya o kadar glenir ki ego f i z i k s e l boyutta kendini var eder ve y a t t r l m a s imkansz bir ala dnr. Buna bir rnek olarak, daha fazla yiyerek daha fazla damak zevki alabilmek iin kendilerini kusturan insanlar verebiliriz. Aslnda a olan vcutlar deil, zihinleridir. Bu hastala yakala58

VAR OLMANIN GC nan insanlar zihinlerindeki al bir kenara atp vcutlarn dinlemeyi renebilirlerse, rahatszlklarndan k u r t u l a b i l i r l e r . Baz egolar ne istediklerini bilirler ve hedeflerini kararl bir acmaszlkla izlerler; Cengiz Han, Stalin ve Hitler, bu konuda birka rnek olabilir. Ama isteklerinin arkasnda yatan enerji ayn younlukta zt bir g yaratarak sonunda kendi dlerini getirir. Bu arada, kendilerini ve bakalarm mutsuz eder ya da yukarda verdiimiz rneklerde olduu gibi, cehennemi dnyaya getirirler. ou egonun birbirleriyle elien istekleri vardr. F a r k l zamanlarda f a r k l eyler isterler ya da ne istediklerini bilmeyebilirler. H u z u r s u z luk, gerginlik, can s k n t s , endie, t a t m i n s i z l i k , srekli istemenin sonulardr. stemek yapsaldr, dolay s y l a o zihinsel yap yerinde kald srece, hibir ey kalc bir tatmin salayamaz. Su, yiyecek, barnak, giysi ve temel kolaylklar gibi fiziksel istekler, delice ve agzl egolarn yaratt denges i z l i k sz konusu olmasayd, gezegen zerindeki insanlarn ou iin kolaylkla karlanabilirdi. Bunun en gzel kolektif ifadesini ekonomi dnyasnda bulabilirsiniz; devasa irketler, srekli daha fazlasn elde etmek iin birbirleriyle mcadele eden egoist kimliklerden baka bir ey deildir. Tek hedefleri kazan elde etmektir. Bu hedefe ulamak iin acmaszca ilerlerler. Doa, hayvanlar, insanlar, hatta kendi alanlar, muhasebe defterlerindeki rakamlardan ibarettir ve bu cansz nesneler kullanldktan sonra kolayca gzden karlabilir. 59

ECKHART TOLLE "Ben," "benim," "daha fazlas," "istiyorum," "ihtiyacm var," "elde etmeliyim," "yetmez" gibi dnce formlar, egonun ieriiyle deil, yapsyla ilgilidir. erik her zaman deiebilir. Bu dnce formlarn kendinizde tespit edemediinizde ve bunlar bilinsiz halde kaldklar srece, syledikleri her eye inanrsnz; o bilinsiz dncelerle hareket etmeye mahkm olursunuz. S r e k l i aramaktan ve bulamamaktan kendinizi kurtaramazsnz; nk o dnce formlar hareket halinde olduu srece, hibir mlkiyet, yer, k i i ya da durum, s i z i tatmin edemeyecektir. Egoist yap yerinde kald srece, hibir ierik s i z i tatmin etmez. Ne elde ederseniz edin, asla tatmin olamazsnz. S r e k l i olarak daha fazla tatmin vaat eden, yarm benlik duygunuzu tamamlayaca ve iinizde hissettiiniz e k s i k l i k duygusunu dolduraca umudu veren yeni eyler ararsnz.

VAR OLMANIN GC bir roldr; cinsiyetle kendim tanmlamann bir lde hafiflemeye balad Bat kltrne oranla daha geleneksel yapda olan toplumlarda, bu durum daha da belirgindir. Baz geleneksel kltrlerde, bir kadn iin en kt yazg evlenmemek ya da hi ocuk dourmamak olabilir ve bir erkek iin ise cinsel gcn yetersiz olmas ve ocuk yapamama gibi sorunlardan sz edilebilir. Bu toplumlarda insann hayatta tatmin olmas benlik duygusuna daha ziyade katkda iin, ncelikle cinsel kimliini tatmin etmesi gerekir. Bat'da, bulunan ey, f i z i k s e l grnmdr: Dierlerine oranla gl ya da zayf, gzel ya da irkin olmas gibi. B i r ok k i i iin, zdeer duygular nihai olarak f i z i k s e l gleriyle, gzel grnmleriyle, formda olmalaryla ve d grnleriyle ilgilidir. Birou irkin ya da k u s u r l u bulunduklar takdirde zdeer duygularnn zayfladn hissederler. Baz durumlarda, "vcudum" kavram ya da zihin-

V C U T L A KENDN TANIMLAMAK Eyalardan ayr olarak, egonun kendini tanmlamak iin kulland dier temel eylerden biri de "benim" vcudumdur. ncelikle, vcut erkek ya da kadndr ve dolaysyla, erkek ya da kadn olma duygusu ou insann benlik duygusunda nemli yer tutar. Cinsiyet, k i m l i k haline gelir. Cinsiyetle kendini tanmlama, erken yalardan balayarak tevik edilir ve s i z i bir role zorlayarak, hayatnzn her alann etkileyen belli davran kalplarna artlandrr. Bu, birok k i i n i n kapana ksld'60

sel imgesi, gerekliin tam anlamyla arptlm bir halidir. B i r gen kadn aslnda olduka ince yapl olmasna ramen, a r kilolu olduunu dnerek kendini alktan ldrebilir, nk artk vcudunu grememektedir. Grd tek ey, vcudunun zihinsel imgesidir ve o da kendisine "ben imanm" veya "ben imanlyorum" demektedir. Bu durumun temelinde, kendini zihinle tanmlama yatar. nsanlar kendilerini giderek daha fazla zihinle tanmladka - yani egosal bozukluun younlamasndan sz ediyoruz - bu rneklerin says da son yllarda bir hayli artmtr. Eer 61

ECKHART TOLLE bu hastala yakalanan k i i l e r kendi v c u t l a r n hibir z i h i n s e l mdahale olmadan grebilselerdi, o zaman kolayca i y i l e e b i l i r l e r d i . K e n d i l e r i n i gzel grnmle, f i z i k s e l gle veya yetenekleriyle tanmlayanlar, o zellikler kaybolmaya baladnda ac ekerler ve gerek u ki bu t r zellikl e r i n hepsi er ya da ge kaybolacaktr. Byle bir durumda, k i m l i k l e r i n i n dayand ey kme tehlikesiyle kar karyadr. i r k i n ya da gzel, her i k i durumda da insanlar k i m l i k l e r i n i n nemli bir blmn f i z i k s e l zell i k l e r i n d e n almaktadrlar. imgesinden Daha ak konumak gerek i r s e , k i m l i k l e r i n i s r e k l i olarak v c u t l a r n n z i h i n s e l kaynaklanan "ben" dncesine dayandr r l a r . i n ac taraf, vcut da tm f i z i k s e l f o r m l a r n kaderini paylaan dier bir f i z i k s e l formdur; yani hibir ekilde kalc deildir ve zaman iinde rmeye balar. Yalanmas, zayflamas ve lmesi kanlmaz olan f i z i k s e l bedeni "ben" kavramyla b i r l e t i r m e k , er ya da ge acya yol aar. Dier yandan, kendini f i z i k s e l bedenle tanmlamamak da, ona bakmamak, ihmal etmek, temizlenmemek ya da umursamamak anlamna gelmez. Eer gl, gzel veya canlysa, bu z e l l i k l e r i n tadn karmalsnz elbette; tabii devam ettikleri srece. Doru beslenme ve fiziksel egzersizler sayesinde vcudunuzun d u r u m u n u g e l i t i r e b i l i r s i n i z de. Ama anlatmaya altm ey u: K i m l i i n i z i vcudunuzla badatrmadnz takdirde, gzellik, Aslnda, 98 g veya canllk kaybolduunda, bu s i z i n zdeerinizi ya da k i m l i i n i z i hibir ekilde, etkilemez. vcut zayflamaya

VAR. OLMANIN GC baladka, biimi olmayan boyut, bilin , iinizde daha kolay parlayabilir. K i m l i k l e r i n i vcutlaryla b i r l e t i r e n insanlar sadece gzel ya da neredeyse mkemmel vcutlara sahip olanlar deildir. " S o r u n l u " bir vcudu ve herhangi bir f i z i k sel k u s u r u , hastal ya da sakatl da k i m l i k duygunuza k a t a b i l i r s i n i z . O zaman kendinizi k r o n i k bir rah a t s z l n kurban olarak grrsnz. Doktorlardan ve bir kurban ya da hasta olarak k i m l i i n i z i onaylayan dierlerinden s r e k l i ilgi grrsnz. O zaman farknda olmadan o hastala t u t u n u r s u n u z , nk k i m l i i n i z i tanmlayan en nemli eylerden b i r i haline gelir. K s a cas, bu da egonun kendini tanmlayabilecei baka bir dnce formudur. Ego bir k i m l i k bulduunda, gitmesini istemez. a r t c bir ekilde, daha gl bir k i m l i k aray iindeki ego, kendini glendirmek iin bir hast a l k yaratabilir.

SEL V C U D U HSSETMEK Kendini f i z i k s e l vcutla tanmlamak egonun en temel biimlerinden biri olsa da, iyi haber u ki tesine gemeyi en kolay baarabileceiniz form da budur. B u n u kendinizi vcudunuz olmadnza ikna etmeye alarak deil, d i k k a t i n i z i vcudunuzun d biiminden ve vcudunuzla i l g i l i dncelerden - gzellik, i r k i n l i k , gllk, canll zayflk, imanlk, z a y f l k gibi - iindeki hissetmeye evirerek yapabilirsiniz. Vcudu63

ECKHART TOLLE n u z u n dardan grn nasl olursa olsun, d biim i n i n tesinde youn canl bir enerji alan vardr. Eer "isel vcut" farkndal size tamdk gelmiyorsa, bir an iin gzlerinizi kapayn ve e l l e r i n i z i n iinde hayat olup olmadn hissetmeye aln. Z i h n i n i z e sormayn, nk z i h n i n i z " B i r ey h i s s e t m i y o r u m , " diyecektir. Muhtemelen yle de diyebilir: "Bana dnecek daha ilgin bir ey ver." Dolaysyla, z i h n i n i z e sormak yerine, dorudan ellerinize sorun. Yani, ilerindeki belli belirsiz canll hissetmeye aln. Orada olduundan emin o l a b i l i r s i n i z . Sadece d i k k a t i n i z i ellerinize vermeniz yeterlidir. Balangta belli belirsiz bir gdklanma h i s s i alglayabilirsiniz ama sonra bir enerji ve canl l k hissedersiniz. gzlerini okurken Eer d i k k a t i n i z i bir sre ellerinizde bile gerek yoktur. Daha bunu t u t a r s a n z , canllk duygusu younlar. Baz i n s a n l a r n kapamasna bile "isel ellerini" hissedebilirler. Ardndan

VAR. OLMANIN GC dip hissedemediinize bakn. Yani, a r t k k e n d i n i z i biimle tanmlamamakta, biimi olmayan V a r l k durumuna kaymaktasmzdr. Bu s i z i n z k i m l i i n i z d i r . Vcut farkndal sadece s i z i imdiye getirmekle kalmaz, ayn zamanda da egonuzdan k u r t u l m a n z iin bir k kapsdr. B a k l k s i s t e m i n i glendirdii gibi, vcudun kendini i y i l e t i r m e yeteneini de g e l i t i r i r .

VARLIIN UNUTKANLII Ego daima biimle tanmlamak, kendinizi biim iinde aramak ve dolaysyla da biim iinde kaybetmektir. B i imler sadece f i z i k s e l vcutlar ve maddi nesneler deildir. harici biimlerden daha temel olan, bilin alanmzda s r e k l i ortaya kan dnce biimleridir. Bunlar enerji formasyonlar olarak f i z i k s e l nesnelerden daha az y o u n l u k l u ve daha h a s s a s t r l a r ama yine de biimdirler. Z i h n i n i z d e hi durmadan konuan bir ses olarak alglayabileceiniz ey, a r a l k s z ve t a k n t l dncelerdir. Her dnce d i k k a t i n i z i tamamen kendi zerine ektiinde, kendinizi tamamen z i h n i n i z d e k i sesle ve ona e l i k eden duygularla tanmladnzda, k e n d i n i z i dncelerde ve duygularda kaybettiinizde, tamamen biimle t a n m l a n r s n z ve dolaysyla egonun tutsa olursunuz. Ego, s r e k l i tekrarlanan dncelerin ve benlik duygusu eklenerek a r t l a n m zihinsel-duygusal k a l p l a r n bir yndr. Normalde biimi olmayan bilin olan V a r l k duygunuz biimle kartnda, ego ortaya 65

ayaklarnza gein, d i k k a t i n i z i bir dakika kadar orada t u t u n ve ellerinizle a y a k l a r n z ayn anda hissetmeye balayn. Sonra vcudunuzun dier k s m l a r n da kat n - bacaklar, kollar, k a r n , gs, omuzlar... - ve bylece btn vcudunuzun canlln hissedin. Benim adma "isel vcut" dediim ey aslnda a r t k vcut deil, maddesel dnyayla biimi olmayan dnya arasndaki kpr olarak bir enerjidir. E l i n i z d e n geldiince s k bir ekilde isel vcudunuzu hissetmeyi alk a n l k haline getirin. B i r sre sonra bunu yapabilmek iin gzlerinizi kapamaya bile ihtiya duymayacaks98 nz. rnein, b i r i n i dinlerken isel vcudunuzu hisse-

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

kar. Kendinizle biimle tanmlamann anlam budur. Bu, Varln unutkanl, ncelikli hata, gereklii kabusa eviren mutlak ayrlk illzyonudur.

farknda olmayan b i r i gibi olurdunuz. Rya gren killinin ryadaki imgelerle kendini tanmlamas gibi, siz de kendinizi dncelerle tanmlardnz. Birok k i i hl bu ekilde yaamakta, uyurgezer gibi ortalkta dolamakta, uyuduunu dahi bilmemekte, srekli ola-

DESCARTES'IN HATASINDAN SARTRE'IN GRSNE Modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilen on yedinci yzyl dnr Descartes, nl szyle - bunu temel gerek olarak deerlendiriyordu - byk bir hata yapmt: "Dnyorum, yleyse varm." Bu aslnda u sorunun cevabyd: "Mutlak kesinlikle bilebileceim herhangi bir ey var m?" Hi phesiz her zaman dndn anlayarak ve bunu Varlk ile badatrarak, kendini dnceyle tanmlamt. Nihai gerek yerine aslnda egonun kkenini bulmutu ama bunu bilmiyordu. Yaklak asr sonra, bir dnr Descartes'n bu sznde neredeyse dier herkesin gznden kaan bir noktay yakalad. Bu k i i n i n ad Jean-Paul Sartre idi. Descartes'n "Dnyorum, yleyse varm," szn derinden inceleyen Sartre, sonunda kendi szleriyle unu anlad: "'Ben' diyen bilinle dnen bilin ayn deil." Bununla ne demek istemiti? Eer dndnzn farkndaysanz, o farkndalk dnme srecinin bir paras olamaz; dolaysyla, bilincin f a r k l bir boyutu olmas gerekir. Ve "ben" diyen de o farkndalktr. inizde dnceden baka bir ey olmasayd, dndnz dahi bilemezdiniz.
66

rak ayn kabus gereklii yeniden yaratan zihin yapsnn tutsa olmaktadr. Rya grdnz bildiinizde rya iinde uyanksnz demektir. Yani baka bir bilin boyutu devreye girmitir. Sartre'n igrs muhteemdir ama kefettii eyin nemini kavrayabilmek iin o da kendisini dnceyle tanmlamaktadr: Yeni bir bilin boyutunun ortaya k.

IITN ANLAYIIN TESNE GEEN HUZUR 15u yeni bilin boyutunu hayatlarnn bir noktasnda trajik bir kayp yaayarak kefeden insanlarn says oktur. Bazlar sahip olduklar her eyi, bazlar ocuklarn ya da elerini, sosyal pozisyonlarn, nlerini ya da fiziksel becerilerini kaybederler. Baz durumlarda, bir doal felaket ya da sava yaandnda, btn bunlar bir anda kaybederler ve ellerinde "hibir ey" kalmadm grrler. Buna bir s n r durumu diyebiliriz. Kendilerini tanmladklar, kendilerine benlik duygusu veren her eyleri ellerinden alnmtr. Sonra, aniden ve aklanamaz bir ekilde, i l k anda hissettikleri youn korku veya ac, yerini kutsal bir Varlk duygusuna, derin bir huzura ve korkudan tam bir zgrlemilie b67

Rya grdnn

ECKHART TOLLE r a k r . Bu fenomeni S t . Paul de yaam olmalyd, nk yle demiti: " T m anlayn tesine geen T a n r s a l h u z u r . " Gerekten de m a n t k l grnmeyen bir h u z u r dur ve bunu deneyimleyen insanlar kendilerine yle sormulardr: Byle bir durum k a r s n d a nasl oluyor da h u z u r l u olabiliyorum? Egonun ne olduunu ve n a s l a l t n anladnzda, bu s o r u n u n cevab gayet b a s i t t i r aslnda. Kendinizi tanmladnz, size benlik duygusu veren biimler ktnde ya da elinizden alndnda, ego da ker, nk ego biimle tanmlamadr. Geride kendin i z i tanmlayabileceiniz bir biim kalmadnda, siz k i m o l u r s u n u z ? E t r a f n z d a k i biimler yok olduunda ya da lm y a k l a r k e n , V a r l k ya da B e n l i k duygunuz, biimle i ie gemiliinden tamamen arnr: R u h , maddedeki t u t s a k l n d a n k u r t u l u r . z k i m l i i n i z i biimi olmayan, her yana yaylan bir V a r l k , bt n biimlerden ve tanmlamalardan ok nce var olan bir B e n l i k olarak a l g l a r s n z . t e T a n r s a l h u z u r budur. K i m olduunuzla i l g i l i nihai gerek, ben buyum ya da ben u y u m deil, Ben'dir. Ne var ki t r a j i k bir kayp yaayan herkes bu uyan deneyimlemez. B a z l a r hemen gl bir z i h i n s e l imge ya da dnce biimi yaratarak, k e n d i l e r i n i a r t l a r n , baka i n s a n l a r n , adaletsiz kaderin ya da T a n r ' n m bir kurban olarak grrler. Bu dnce biimi ve yaratt duygular - fke, k r g n l k , kendine acma gibi - hemen bir sahte k i m l i k o l u t u r u r ve t r a j i k kaypla ken dier tm t a n m l a r n y e r i n i alr. Dier bir deyile, ego hemen 68

VAR OLMANIN GC yeni bir biim bulur. Bu yeni biimin son derece mutsuz bir k i m l i k olmas egoyu hi endielendirmez, nk bir kimlii olduu srece iyi ya da kt olmasn umursamaz. Aslnda, bu yeni ego daha kat, daha k a s l m ve daha delinmez olacaktr. T r a j i k bir kayp yaandnda, ya d i r e n i r ya da teslim o l u r s u n u z . B a z insanlar derin bir k r g n l k yaarlar; bazlar ise efkatli, bilge ve sevgi dolu bir hale gelirler. T e s l i m olmak, olanlar itenlikle kabullenmek, kendinizi sertleen yaama kabuu, amak demektir. isel Diren, Bu egonun durumda bzlmesidir.

kendinizi yaama k a p a t r s n z . sel diren durumunda yapacanz her ey - buna o l u m s u z l u k adn da ver i y o r u z - daha fazla d diren yaratacak ve evren sizin tarafnzda olmayacaktr; yaam size yardm etmeyecektir. Eer p a n j u r l a r n z k a p a t r s a n z , gne ieri giremez. Ama itenlikle t e s l i m olduunuzda, yeni bir bilin boyutu kendiliinden alverir. Eer eyleme gemek, bir ey yapmak m m k n ya da gerekliyse, eyleminiz btnle uyum iinde olacak ve yaratc zeka ya da dier bir deyile k o u l s u z bilin tarafndan desteklenecektir. O zaman a r t l a r ve insanlar size yardmc olacaktr. Hi beklemediiniz tesadfler gerekleecektir. Eer hibir eylem m m k n deilse, h u z u r iinde o l u r s u n u z ve teslimiyetle b i r l i k t e isel d i n g i n l i k gelir, nk T a n r ' y a t e s l i m o l m u s u n u z d u r .

69

3. Blm
EGONUN Z

283 Baz insanlar kendilerini zihinlerindeki sesle - istek d ve srekli dncelerle onlara elik eden duygular - ylesine derinden tanmlamlardr ki zihinlerinin esiri olduklarn syleyebiliriz. Bunu hibir ekilde fark etmediiniz srece, dnen kiiyi kendiniz sanrsnz. Bu egosal zihindir. Egosal diyoruz, nk her dncede - her an, her yorum, gr, bak as, tepki veya duygu - bir benlik duygusu vardr. Ruhsal adan ele alrsak, bu bilinsizliktir. Dnceleriniz, zihninizin ierii, elbette ki gemiinizle artlanmtr; yetitiiniz ortam, kltrnz, aile gemiiniz vb. gibi. Btn zihinsel faaliyetlerinizin znde, srekli tekrarlanan belli dnceler, duygular ve tepki kalplar vardr. te bu k i m l i k , egonun kendisidir. Daha nce de grdmz gibi, birok durumda "ben" dediinizde, konuan egodur. inde dnce ve

ECKHART TOLLE duygu, "ben ve gemiim" diye tanmladnz bir yn an, farknda olmadan oynadnz ve a l k a n l k haline gelmi roller, m i l l i y e t , din, r k , sosyal s n f ya da politik eilimler gibi k o l e k t i f tanmlamalar vardr. Buna ek olarak, sadece m l k i y e t l e r l e deil, ayn zamanda grler, d grn, u z u n s r e l i k r g n l k l a r , k e n d i n i z i bakalarndan daha iyi ya da daha kt veya baarl ya da baarsz olarak grmeniz gibi k i i s e l tanmlamalar da sz konusudur. Egonun ierii kiiden k i i y e deiir ama her egoda ayn yap iler. Dier bir deyile: Egolar sadece yzeyde deiir. Derinlerde hepsi ayndr. P e k i hangi ekillerde ayndr? T a n m l a m a ve a y r l k l a yaarlar. Ego olarak tanmladmz, benlik ieren z i h i n r n dnceler ve duygularla yaadnzda, k i m l i i n i z i n temeli sallant l d r , nk dnce ve duygular doalarnda gelip geicidir. Her ego s r e k l i olarak hayatta kalmak, kendini korumak ve geniletmek iin mcadele eder. Ben dncesini desteklemek iin, "bakas" eklinde bir z t dnceye ihtiya duyar. Kavramsal "bakas" olmadan, kavramsal "ben" hayatta kalamaz. B a k a l a r , onlar en ok dmanlarm olarak grdm zaman bakalardr. Bu bilinsiz egosal kalbn temelinde, bakalarnda hata bulma ve ikayet etme gibi egosal bir alk a n l k yatar. "Neden k a r d e i n i z i n gzndeki apa gr r s n z de, kendi gznzdeki mertei grmezden gel i r s i n i z ? " dediinde, sa bunu k a s t e t m i t i . T e r a z i n i n dier ucunda, bireyler arasndaki f i z i k s e l iddet ve uluslar arasndaki savalar vardr. ncil'de, s a ' n n s o r u s u 98

VAR. OLMANIN GC cevapsz kalmaktadr ama cevap elbette ki udur: nk baka b i r i n i eletirdiimde ya da suladmda, bu bana kendimi s t n ve daha byk h i s s e t t i r i y o r .

KAYET ETME VE KIRGINLIK ikayet etmek, egonun kendini glendirmek iin en s k bavurduu yollardan biridir. Her ikayet, z i h n i n rettii ve s i z i n tamamen inandnz bir hikyedir. Y k s e k sesle ya da dncelerinizde ikayet etmeniz arasnda hibir fark yoktur. ln srdrebilir. Kendini tanmlayacak baka bir ey Byle bir egonun etkisinde olduubulamasa bile, birok ego sadece ikayet ederek bile varnuzda, zellikle baka insanlar hakknda hi farknda olmadan, a l k a n l k olarak s r e k l i ikayet ettiinizde, ne yaptnz bilmiyorsunuz demektir. nsanlara olumsuz etiketler yaptrmak, yzlerine ya da arkalarndan baka insanlarla konutuunuzda veya sadece dndnzde, genellikle bu kalpta yer a l r s n z . Kfretmek ya da i s i m l e r y a k t r m a k , etiket yaptrmann en kaba eklidir ve egonun hakl karak bakalarnn zerinde zafer kazanmas gerekir: "Serseri, aalk, pi!" Btn bunlar, karnzdakine sz hakk tanmayan ve yarglayan tanmlardr. B u n u n bir alt seviyesinde barp armak ve hemen altnda da f i z i k s e l iddet gelir. K r g n l k , ikayet etme ve insanlara z i h i n s e l etiket yaptrmayla i l g i l i bir duygudur ve egoya daha fazla enerji ykler. K r g n l k , kendini k z g n , saldrya ura73

ECKHART TOLLE m , gcenmi, h a k s z l a uram ya da aalanm hissetmektir. Baka insanlara agzllkleri, yalancl k l a r , s a h t e k a r l k l a r , y a p t k l a r eyler, gemite yapt k l a r eyler, syledikleri eyler, yapamadklar eyler, yapmalar ya da yapmamalar gereken eyler iin k r lrsnz. Ego buna baylr. Bakalarmdaki bilinsizlii grmek yerine, bunu kendi k i m l i i n i z e geirirsiniz. Bunu k i m yapyor? inizdeki b i l i n s i z l i k , yani ego. Bazen bakalarnda grdnz "hata" gerekte var olmayab i l i r bile. T a m bir y a n l anlama, bakalarn dman olarak grmeye ve kendini hakl ya da stn karmaya a r t l a n m bir z i h n i n y a n s m a l a r olabilir. Baz zamanlarda ise hata var olabilir ama ona odaklandnzda - bazen baka hibir eyi grmeyeceiniz derecede onu a b a r t r s n z . Bakalarnda grdnz eyi kendinizde g l e n d i r i r s i n i z . B a k a l a r n n egolarna k a r tepkisiz kalmak, kendi iinizdeki egonun tesine gemek iin en etkili yntemdir ama ayn zamanda kolektif insan egosundan s y r l mak iin de nemli bir admdr. Ama ancak baka birinin d a v r a n n n egosundan kaynaklandn anladnz zaman tam bir t e p k i s i z l i k durumunda o l a b i l i r s i n i z . K i i s e l olmadn anladnzda, sonuta tepki vereceiniz bir ey de kalmaz. Egoya tepki vermeyerek, genell i k l e bakalarmdaki a k l l l ortaya k a r r s n z ve bu da, artlanmaya k a r artlanmam bilintir. Bazen gerekten bilinsiz insanlardan kendinizi korumak iin baz admlar atmanz gerekebilir. B u n u onlar dman etmeden de y a p a b i l i r s i n i z . Ama en nemli korunmanz, 98 74

VAR. OLMANIN GC bilinli olmaktr. Ego olan b i l i n s i z l i i k i i s e l l e t i r d i i nizde, k a r n z d a k i k i i y i dman e d i n i r s i n i z . T e p k i s i z l i k z a y f l k deil, gerek gtr. T e p k i s i z l i i n dier bir ad da balamadr. Balamak, bir eyi grmezden gelmek, daha dorusu onun iinden bakarak dier taraf n grmektir. Egonun dier tarafna bakabildiinizde, her insann znde bulunan akl grrsnz. Ego sadece baka insanlarla i l g i l i deil, d u r u m l a r l a i l g i l i olarak da ikayet etmeyi ve k r l m a y sever. B i r insana yapabileceiniz eyi, bir duruma da y a p a b i l i r s i n i z ; yani bir durumu da dman e d i n e b i l i r s i n i z . yle dn r s n z : Bu olmamalyd; burada olmak istemiyorum; bunu yapyor olmak istemiyorum; bana h a k s z l k yapld. Ve egonun en byk dman, elbette ki imdi, yani hayatn kendisidir. ikayet etmek, uyarmakla birini hatasn dzeltebilmesi iin k a r t r l m a m a l d r . Ayrca, ikayet etme-

mek, kt davranlara ya da kt durumlara ses karmamak anlamna da gelmez. Garsona orbanzn souk olduunu ve s t l m a s gerektiini sylemenin egoyla bir i l g i s i yoktur; sonuta tamamen tarafsz bir ekilde gerei sylemektesinizdir. "Bana nasl souk orba get i r i r s i n ? " diye ktnzda, ego devreye girer. Burada, souk orba yznden kiisel olarak fkelenmi bir "ben" vardr ve bu durumu olabildiince smrmeye kar a r l d r , nk "ben," baka b i r i n i hatal karmaya bay l r . Szn ettiimiz ikayet etme, egonun hizmetindedir, deiimin deil. Bazen ego ikayet etmeye devam etmek iin d u r u m u n deimesini bile istemeyebilir.

ECKHART TOLLE B e l k i u anda, herhangi bir eyle i l g i l i ikayet eden z i h i n s e s i n i z i dinleyin ve onun farkna varn: Egonun sesi, a r t l a n m bir dnce kalbndan fazlas deildir. Bu sesi fark ettiiniz her seferinde, sesin siz olmadn da a n l a r s n z ; s i z , o sesin farknda olan f a r k n d a l k s nzdr. A r k a planda f a r k n d a l k vardr. n planda ses, yani dnen vardr. Bu ekilde egodan k u r t u l u r ve gzlenmeyen z i h n i n tesine geersiniz. Kendi iinizdeki egonun f a r k n a vardnz an, o a r t k ego deil, sadece eski, a r t l a n m bir z i h i n kalbdr. Ego farknda olmamay gerektirir. F a r k n d a l k ve ego b i r l i k t e var olamazlar. E s k i z i h i n k a l b ya da z i h i n s e l a l k a n l k bir sre daha hayatta k a l a b i l i r ve tekrar tekrar ortaya kabilir, nk sonuta binlerce y l l k k o l e k t i f insan b i l i n s i z l i inin yaratt bir ivme sz konusudur ama onu fark ett i i n i z her seferinde zayflamaya devam edecektir.

VAR. OLMANIN GC byk bir t e r b i y e s i z l i k , " derler. " N a s l cret edersin?"

"Buna ok k z d m . " Baz insanlar nasl madde bamls olursa, bu insanlar da fke bamlsdrlar. una buna fkelenerek, benlik duygularn glendirirler. U z u n sreli krgnla kin ad verilir. Kin, srekli bir duygudur ve birok k i i n i n egosunda bu yzden nemli yer tutar. Kolektif kin - kan davas gibi - uluslarn ya da kabilelerin kolektif bilinsizliinde uzun sre devam edebilir ve asla sona ermeyen bir iddet dngsn canl tutar. K i n , bazen uzak gemite yaanm ama t a k n t l Byle bir dudnceler sayesinde canl t u t u l m u bir olaydan kaynaklanan gl bir olumsuz duygudur. rumda insanlar s r e k l i " b i r i bana unu yapmt" ya da " b i r i bize u n u y a p m t " deyip dururlar. Dier yandan, k i n ayn zamanda hayatnzn dier alanlarn da k i r l e tir. rnein, k i n duyduunuz k i i hakknda dnrken ve n e f r e t i n i z i hissederken, u anda olan bir eyi, u anda konutuunuz bir k i i y i ya da size yaplan bir e-

TEPKSELLK VE KN K r g n l k genellikle ikayet etmeyle birlikte oluan bir duygu olsa da, fke gibi daha gl bir duyguyla da ortaya kabilir. Bu ekilde, enerjik adan ok daha y k l bir hale gelir. ikayet etmenin ardndan tepkisellik gelir ki bu da egonun kendini glendirmek iin bavurduu dier bir yoldur. T e p k i vermek iin bir sonraki eyi bekleyen ok k i i vardr. R a h a t s z l k duyacaklar veya s i n i r lenecekleri bir ey arayp d u r u r l a r ve genellikle de bir sonraki fke nedenini bulmalar uzun srmez. " B u ok 98

yi alglamanz tamamen arptacak olan olumsuz bir duygusal enerjiyle k a r l a r s n z . Gl bir kin, hayat n byk blmn kirletmeye ve s i z i egonun tutsa konumunda tutmaya yeter. Hl kin gdp gtmediinizi, hayatnzda hl tamamen balamadnz bir "dmann" bulunup bulunmadn anlamak iin kendinize k a r son derece d r s t olmanz gerekir. Eer byle bir durum sz konusuysa, hem duygu hem de dnce olarak k i n i n farkna v a r m a l s n z ; yani, nefret duygusunun yan sra, onu canl tutan dnceleri de fark edebilmelisiniz. K i n i n i z 77

ECKHART TOLLE den kurtulmaya almayn. Kinden kurtulmaya, balamaya almak ie yaramaz. Balama, ancak nefretinizin sahte bir benlik duygusunu glendirmekten baka bir amaca hizmet etmediini anladnzda doal olarak gelecek olan bir eydir. Grmek, zgrlemektir. "Dmanlarnz balayn," derken, sa aslnda insan zihnindeki en temel egosal yaplardan birini ortadan kaldrmaktan sz ediyordu. Gemi, sizi imdide yaamaktan alkoyma gcne sahip deildir. Bunu sadece gemie dayal nefret ve kin yapabilir. Peki kin ya da nefret nedir? Sadece eski dnce ve duygulardan oluan bir "yk."

VAR. OLMANIN GC bak as, bir gr, bir yarg, bir hikye gibi. Hakl olmanz iin, elbette ki baka birinin haksz olmas gerekir ve ego da hakl olmak iin bakalarn haksz karmaya baylr. Dier bir deyile: Daha gl bir benlik duygusuna sahip olabilmek iin, bakalarn haksz karmanz gerekir. ikayet ve tepkisellikle, sadece bir k i i y i deil, bir durumu da haksz karabilirsiniz; rnein "bunun olmamas gerekirdi," demek gibi. Hakl olmak, yarglanp haksz karlan bir k i i ya da bir durum karsnda size hayali bir ahlaki stnlk kazandrr. Bu, egonun aln ektii stnlk duygusudur ve bylelikle kendini glendirir.

HAKLI OLMAK, HAKSIZ IKARMAK ikayet etmek, bakalarnda hata bulmak ve tepkisellik, egonun varl iin ihtiya duyduu s n r ve ayrlk duygusunu glendirir. Ama ayn zamanda, egoya bir stnlk duygusu kazandrarak da bunu yaparlar. B i r trafik s k k l , politikaclar, "agzl zenginler" ya da "tembel isizler," i arkadalarnz, eski einiz, erkekler ya da kadnlar hakknda ikayet etmenin size nasl bir stnlk duygusu kazandrabileceini hemen gremeyebilirsiniz. ikayet ettiinizde, mantk olarak siz hakl s n z d r ve ikayet ettiiniz ya da tepki verdiiniz durum veya k i i hakszdr. Hibir ey egoyu hakl olmak kadar besleyemez. H a k l olmak, zihinsel bir pozisyonu tanmlamaktr; bir 98 78

BR LLZYONA KARI KENDN SAVUNMAK Hi phesiz baz gerekler de vardr. " I k sesten daha hzl yol alr," derseniz ve biri size bunun aksini sylerse, siz kesinlikle haklsnz, o da kesinlikle hakszdr. Sadece imein gk grlts sesinin gelmesinden nce grlmesi, bunun en belirgin kantdr. Dolaysyla, sadece hakl deilsinizdir, ayn zamanda da hakl olduunuzu bilirsiniz. Bunda herhangi bir ekilde egodan sz edilebilir mi? Muhtemelen ama yle olmas art deildir. Sadece doru olduunu bildiiniz bir eyi ifade ediyorsanz ve iin iine benlik duygunuzu katmyorsanz, bunun egoyla hibir ilgisi olamaz. Ego, zihin ve zihinsel bir pozisyonla tanmlamadr. Ama byle bir durumda, farknda olmadan egonuzla hareket ediyor da

ECKHART TOLLE olabilirsiniz. Eer karnzdakine "nan bana, biliyo-

VAR. OLMANIN GC sinde, bir durum ya da bir kiiyle ilgili s n r l bir bak as srdrmek yerine resmin tamamn grebilirsiniz.

rum," ya da "Neden bana hi inanmyorsun?" diye soruyorsanz, i i n iine ego k a r m demektir. " I k sesten daha h z l yol alr," gibi basit ve yaln bir ifade, imdi bir illzyonun hizmetine girmi bir gerektir. sel bir pozisyona dnmtr. Ego her eyi k i i s e l olarak alglar. Duygular ykselir, savunmaclk devreye girer ve hatta saldrganlk hissedilebilir. Gerei mi savunuyorsunuz? Hayr, gerek olan bir eyin savunulmaya ihtiyac yoktur. I k ya da ses, baka birinin sylediini ya da dndn dikkate almaz. A s l savunduunuz ey gerek deil, kendinizsinizdir; daha dorusu, sahte benlik illzyonunuz. Hatta illzyonun kendini savunduunu sylemek daha da doru olur. Basit ve dorudan gerekler bile kendini egosal bozuklua sunabiliyorsa, daha az somut gereklerden sz edilebilecek grler, bak alar ve yarglar - hepsi dnce biimlerinden ibarettir - kolayca benlik duygusunda kaybolabilirler. Her ego, grleri ve bak alarn gereklerle kartrr. Dahas, bir olayla o olaya verilen tepki arasndaki fark bilemez. Her ego, seici alg ve bozuk yorumlama konusunda bir "stat"tr. Sadece farkndalk - dnce deil - sayesinde bir gerekle gr arasndaki fark bilebilirsiniz. Sadece farkndalk sayesinde unu grebilirsiniz: Burada bir durum var, urada da bu durumla ilgili duyduum fke var. Sonra, ayn duruma farkl yaklamlar olabileceini anlarsnz. Ancak farkndalk saye98 80 Sahte bir

GEREK: GRECE M, YOKSA MUTLAK MI? Basit ve kantlanabilir gereklerin tesinde, "Ben haklym, sen hakszsn," gr gerek kiisel ilikilerde, gerekse uluslar, kabileler, dinler vb. arasndaki i l i k i lerde ok tehlikeli bir eydir. Ama "Ben haklym, sen hakszsn," inanc, egonun kendini glendirmesinin en temel yollarndan biridir ve kendini hakl klp bakalarn haksz karrken, insanlar arasnda ayrm ve atmalara neden olmaktadr. Peki bu, hibir ekilde doru ve yanl davranlarn, eylemlerin ya da inanlarn olmayaca anlamna m gelir? Bu, baz ada H r i s t i y a n retilerinin zamanmzn en byk ktl olarak grd ahlaki grecelik deil midir? Gerek u ki H r i s t i y a n l k tarihi, mutlak gerein tek sahibi olduuna inanmann - dier bir deyile, hakl olmann - eylemleri ve davranlar delilik noktasna vardracak kadar sapknla yol aabileceinin en gzel rneidir. Asrlar boyunca grleri Kilise doktrininden bir para sapt ya da ncil'in dar grl yorumlar ("Gerek") hakl ve kendileri haksz grld iin insanlara ikence yaptlar ya da diri diri yaktlar. Kilise'ye gre bu insanlar o kadar hatalyd ki ldrlmeleri gerekiyordu. Gerek, insan hayatndan daha nemli olarak

"benlik" duygusuyla k i r l e n m i t i r ; kiiselleerek zihin-

ECKHART TOLLE alglanyordu. Peki Gerek neydi? n a n l m a s gereken

VAR. OLMANIN GC oktan uyanm olan i n s a n l a r n r u h s a l uyan yolunda size b r a k t k l a r tabelalar ve i a r e t l e r i grr, onlar olmas gerektii ekilde izleyerek kendinizi biimle tanmlamalardan zgrletirirsiniz. O Gerei bulduunuzda, Sadece bir tek mutlak Gerek vardr ve dier tm gerekler ondan t r e m i t i r . davranlarnz da onunla uyum iinde olur. nsan davr a n l a r Gerei yanstabilecei gibi, i l l z y o n u da yanstabilir. Gerek sze dklebilir mi? Elbette. Ama kelimeler Gerein kendisi olamaz; sadece Ay' iaret eden parmak olabilirler. Gerek sizden ayrlamayacak bir eydir. Evet, Gerein k e n d i s i s i n i z . Onu baka bir yerde aradnz her seferinde aldanrsnz. z V a r l k olarak siz Gerein kend i s i s i n i z . "Ben yolum, ben gereim, ben yaamm," dediinde, sa bunu kastediyordu. Bu szler doru anlald takdirde, s a ' n n gerei en gl ve dorudan iaret ettii blmdr. Ama yanl yorumlandklarnda, ok byk bir engel haline gelebilirler. sa en derindeki, en temeldeki Ben'den sz e t m i t i r ; btn canllarn temel z olan k i m l i k t e n . Hayattan bizler olarak sz etm i t i r . Baz H r i s t i y a n m i s t i k l e r , buna iteki sa demilerdir; B u d i s t l e r ayn eye iteki Buda derler; H i n d u l a r iin ise ite yaayan tanr, Atman'dr. Kendi iinizdeki o boyutla balant kurabildiinizde - bunu doal olarak yapabildiinizde, mucizevi bir baar olarak deil - btn eylemleriniz ve i l i k i l e r i n i z , derinden h i s s e t t i i n i z tm yaamn b i r l i i n i yanstacaktr. Bu sevgidir. Kanunlar, emirler, k u r a l l a r ve t z k l e r , kendi zlerinden 83

bir hikye; dier bir deyile, bir yn dnce biimi. Kamboya'nn manyak diktatr Pol Pot'un ldrlm e s i n i emrettii bir milyon insan, gzlk takanlar da kapsyordu. Neden mi? Ona gre, t a r i h i n M a r k s i s t yor u m u mutlak gerekti ve Pol Pot'un kendi yorum eklemelerine gre, gzlk takan insanlar eitimli s n f a aitti, yani burjuvalar, k y l l e r i smren asalaklard ve ld r l m e l e r i gerekiyordu. Yeni bir sosyal dzen kurulabilmesi iin, onlarn ortadan k a l d r l m a s artt. Onun gerei de bir yn dnce biiminden ibaretti. K i l i s e , greceliin, yani insan davranlarna rehberl i k edecek hibir mutlak gerein bulunmad inancnn z a m a n m z n en byk ktl olduunu dnmekte k e s i n l i k l e hakl; ama onu bulamayacanz bir yerde ararsanz, mutlak gerei asla bulamazsnz: Doktrinlerde, ideolojilerde, k u r a l yaplarnda veya hikyelerde. B t n bunlarn ortak noktas nedir? Hepsi dnceden oluur. Dnce, geree iaret edebilir ama asla gerein kendisi deildir. Bu yzden Budistler yle derler: "Ay' iaret eden parmak, Ay deildir." B t n dinler, nasl yaklatnza bal olarak, ayn derecede doru ve ayn derecede y a n l t r . Onlar egonun ya da Gerein hizmetinde k u l l a n a b i l i r s i n i z . Sadece kendi d i n i n i z i n Gerek olduuna i n a n r s a n z , d i n i n i z i egonun hizmetinde k u l l a n y o r s u n u z demektir. Bu ekilde kullanldnda, din ideoloji haline gelir ve insanlar arasnda atma, a y r l k ve hayali bir s t n l k duygusu yaratr. Gerein hizmetinde k u l l a n l d k l a r n d a ise, 98

ECKHART TOLLE uzaklaanlar iin gereklidir. K u r u m s a l k a n u n l a r n asl amac, egonun ar ulara kaymasn engellemektir ama bunu bile yapamamaktadrlar.

VAR. OLMANIN GC "ben" egosundan daha tehlikeli, olduunu grmekteyiz. Bu gezegende i n s a n l a r n birbirlerine uyguladklar iddetin byk blm, su organizasyonlarnn veya zihinsel adan dengesiz i n s a n l a r n i i deildir; tam aksine, k o l e k t i f egonun hizmetine g i r m i saygn vatanse-

E G O KSEL DELDR K o l e k t i f seviyede, " B i z h a k l y z , siz h a k s z s n z , " eklindeki z i h i n yaps, dnya zerinde uluslar, r k l a r , kabileler, dinler ya da ideolojiler arasndaki atmalarn uzun s r e l i , a r ve yerel olduu noktalarda zellikle derinden kk s a l m durumdadr. atmann i k i tarafnda kalan herkes, kendilerini kendi bak alaryla tanmlam, kendi "hikyelerine" ayn derecede inanmlardr. k i taraf da dierinin bak asnn var olabileceini kes i n l i k l e kabul edememektedir. s r a i l l i yazar Y. Halevi, "bir rekabet h i k y e s i n i n sona ermesi"nden sz etmektedir ama dnyann birok yerinde, insanlar bunu yapamamakta ya da yapmak istememektedir. k i taraf da k e n d i l e r i n i n mutlak geree sahip olduuna inanmaktadr. k i s i de kendilerini kurban, k a r l a r n d a k i n i "kt " olarak grmektedir ve dmanlarn kavramsallatrarak i n s a n l k t a n u z a k l a t r m olduklarndan, birbirlerine her t r l iddeti uygulayarak ocuklar dahi ldr r k e n , y a r a t t k l a r acy ve k a r l a r m d a k i n i n insanln hissedememektedirler. Delice bir s a l d r ve intikam, eylem ve tepki dngsnde s k p kalmlardr. Mekanizma ayn ekilde almasna ramen, burada k o l e k t i f "biz"e k a r k o l e k t i f " s i z " egosunun bireysel 98 84

verlerdir. Dolaysyla, bu gezegende "normal" insanlar n aslnda "deli" o l d u k l a r n syleyebiliriz. Peki bu del i l i i n temelinde yatan ey nedir? T a m olarak kendini dnce ve duyguyla tanmlama; yani ego. Agzllk, bencillik, smr, z u l m ve iddet, gezegenin her yanma y a y l m durumdadr. B u n l a r temelde yatan bozukluun ya da z i h i n s e l hastaln bireysel ve kolektif ifadeleri olarak grmezseniz, k i i s e l l e t i r m e hatasna dersiniz. B i r k i i ya da grup iin bir kavramsal k i m l i k oluturarak yle dersiniz: " t e bu adam bu; onlar da onlar." Bakalarnda algladnz egoyu k i m l i k l e riyle k a r t r d n z d a , kendi egonuz bu yanl algy hakl ve dolaysyla stn olmak sayesinde kendini beslemek iin k u l l a n r ve bunu da genellikle dman olarak alglanan k i i y i aalayarak, ona fke ve nefret duyarak yapar. B t n bunlar, egoyu fazlasyla tatmin eder. S i z i n l e k a r n z d a k i k i i arasndaki ayrm glendirir ve bu f a r k l l k ylesine dev boyutlara ular ki a r t k kar n z d a k i n i n insan olduunu, s i z i n l e ayn zden geldiini ve ayn Yaam' paylatn hissedemezsiniz. Bakalarnda gl ekilde algladnz ve onlarn k i m l i i y l e k a r t r d n z belli egosal kalplar, ayn zamanda s i z i n iinizde de v a r l n gsterir ama kendi iinizdekini fark edemezsiniz. Dolaysyla, aslnda d-

ECKHART TOLLE manlarnzdan renecek ok eyiniz vardr. Onlarda

VAR. OLMANIN GC zasyonlarma, t e r r i z m e , kansere, y o k s u l l u a ve daha bir s r eye sava alyor. i n ilgin yan, u y u t u r u cuya ve su organizasyonlarna k a r sava almasna ramen, son y i r m i be y l iinde bu alanlarda belirgin a r t l a r gzlendi. B i r l e i k Devletlerde hapishanede yaayan i n s a n l a r n s a y s 1980'de 300,000 iken, 2004 y l n d a 2 . 1 milyona f r l a d . Hastala k a r sava, bize birok eyin yannda a n t i b i y o t i k l e r i de verdi. Balangta, son derece b a a r l y d l a r ve bulac hast a l k l a r a k a r atmz savata k a z a n m a m z salyor gibiydiler. i m d i y s e birok uzman, antibiyotikler i n yaygn ekilde k u l l a n m n n bir saatli bomba yar a t t n ve antibiyotiklere k a r direnli b a k t e r i l e r i n byk bir o l a s l k l a ayn hastalklar hortlatacan Medcal Assotedaviler, tbbi

en s i n i r bozucu, en rahatsz edici olarak tanmladnz ey nedir? B e n c i l l i k l e r i mi? Agzllkleri mi? G ve kontrol ihtiyalar m? S a m i m i y e t s i z l i k l e r i , sahtekarl k l a r , iddet e i l i m l e r i veya baka bir ey mi? Baka birinde rahatsz olduunuz ve gl ekilde tepki verdiiniz her ey, s i z i n iinizde de vardr. Ama bir t r egodan fazlas deildir ve dolaysyla k e s i n l i k l e k i i l i k ddr. O k i i n i n gerekte k i m olduuyla ya da s i z i n gerekte k i m olduunuzla hibir i l g i s i yoktur. Ancak onu asl k i m l i i n i z l e k a r t r d n z takdirde benlik duygunuz iin tehdit o l u t u r a b i l i r .

SAVA BR ZHN YAPISIDIR B e l l i durumlarda, k e n d i n i z i ya da baka b i r i n i bir dierinden zarar grmekten korumanz gerekebilir ama savatnz eyi kt olarak kabul edip "ktln kkn kazma" misyonuna girimemeye dikkat edin. Bilinsizlie k a r savamak, s i z i de bilinsiz yapar. B i l i n s i z l i k ya da bozuk egosal davran, asla s a l d r y l a yok edilemez. R a k i b i n i z i yenseniz bile, b i l i n s i z l i k s i z i n iinize geer veya r a k i b i n i z yeni bir grnme brnr. Savatnz ey glenir; direndiiniz ey direnir. Bugnlerde s k s k "buna k a r sava," " u n a k a r sava" diye sava i l a n l a r n s k s k d u y u y o r s u n u z ; ben bu t r szler duyduum her seferinde, k e s i n l i k l e ba a r s z olacan b i l i y o r u m . U y u t u r u c u y a , su organi98

sylemektedir. ciation'a gre,

Journal Birleik

ofthe American Devletlerde

kalp h a s t a l k l a r ve kanserden sonra en yaygn nc lm nedeni olarak grnmektedir. in tbb ve homeopati, h a s t a l k l a r a dman olarak yaklamayan ve dolaysyla ortaya kacak yeni h a s t a l k l a r yaratmayan ok gl i k i a l t e r n a t i f t i r . Sava bir z i h i n y a p s d r ve bu z i h i n yapsndan kaynaklanan t m eylemler, ya kt olarak alglanan dman glendirecek ya da sava k a z a n l d takdirde b i r i n c i s i kadar e t k i l i ve genellikle de daha gl yeni bir dman, yeni bir k t l k yaratacaktr. B i lin d u r u m u n u z l a d gerekliiniz arasnda derin bir ba vardr. " S a v a " gibi bir z i h i n y a p s n n t u t s a olduunuzda, a l g l a r n z son derece seici bir hal a l r 87

ECKHART TOLLE ve bozulur. Dier bir deyile, sadece grmek istediin i z i grr, onu da yanl y o r u m l a r s n z . Bylesine bir aldatc sisteminden ne tr eylemler doabileceini bir dnn. Ya da hayal etmek yerine, bu gece televizyonda haberleri izleyin. Egoyu olduu gibi tanyn: Kolektif bir bozukluk, insan z i h n i n i n delilii. Egoyu olduu gibi tanmladnzda, onu artk baka birinin kimlii olarak yanl yorumlamazsnz. Dahas, egoyu olduu gibi tanmladnzda, ona kar tepkisiz kalmak da daha kolaylar. A r t k k i i s e l olarak alglamazsnz. ikayet etmek, sulamak, haksz karmaya almak sona erer. Kimse haksz deildir. sadece birinin egosu sz konusudur, o kadar. Herkesin ayn zihinsel hastaln penesinde olduunu anladnzda, ister istemez efkat duyarsnz. Btn egosal i l i k i l e r i n paras olan bir dram daha fazla krklemezsiniz. Peki onu krkleyen nedir? Tepkisellik. Ego buna dayanr.

VAR. OLMANIN GC t a r z n z sorgulamas, para hakknda tartmas gibi... O zaman iinizde ykselen ve belki dmanlk ya da fke klna brnm korkuyu, o gl enerji akn hissedebiliyor musunuz? Kendi sesinizin sert ktn, barp ardnz ya da s i n s i bir sesle konutuunuzu duyabiliyor musunuz? Z i h n i n i z i n pozisyonunu sa' vunmak, sulamak, saldrmak, hakl karmak iin yar t m hissedebiliyor musunuz? Dier bir deyile, bilinsizlik annda uyanabiliyor musunuz? inizde savata olan, tehdit edildiini hisseden ve ne olursa olsun hayatta kalmaya, bu tiyatro oyununda zafer kazanan karakter olarak kimliini korumaya alan bir eyin varln hissedebiliyor musunuz? H u z u r l u olmaktansa hakl olmay tercih eden bir eyin varln alglayabiliyor musunuz?

E G O N U N TESNDE: GEREK KMLNZ Ego savata olduunda, bayatta kalmak iin savama-

HANGSN STERSNZ; BARI MI, YOKSA DRAM MI? Bar istersiniz. Bar istemeyen hi kimse yoktur.

nn bir illzyondan ibaret olduunu sakn unutmayn. O illzyon kendini siz sanr. Balangta Varla tank olurken orada olmak kolay deildir; zellikle de ego hayatta kalmak iin mcadeleye giritiinde ya da gemiten kaynaklanan egosal bir kalp aktif hale geldiinde. Ama bir kez tadn aldnzda, Varlk gcnz g e l i t i r i r s i n i z ve ego yava yava zerinizdeki hakimiyetini kaybeder. Bylece, egodan ve zihinden ok daha byk bir g hayatnza yerleir. Egodan kurtulmak 89

Ama iinizde dram, atmay isteyen bir ey vardr. Onu u anda hissedemeyebilirsiniz. inizdeki tepkiyi tetikleyen bir durumu ya da bir olay beklersiniz: B i r i nin s i z i o ya da bu nedenden sulamas, size sayg duymamas, blgenize izinsiz girmesi, bir eyleri yapma 98

ECKHART TOLLE iin gereken tek ey, onun farknda olmaktr, nk fark n d a l k ve ego bir arada var olamaz. F a r k n d a l k , imdiki anm iinde g i z l i olan gtr. Ona ayn zamanda V a r l k adn v e r m e m i z i n nedeni budur. nsan v a r l n n nihai amac ya da dier bir deyile s i z i n var olu amacnz, o gc bu dnyaya getirmektir. Egodan k u r t u l mann gelecekte u l a l m a s amalanan bir hedef haline getirilemeyecek olmasnn nedeni de budur. Sadece Varl k s i z i egodan k u r t a r a b i l i r ve ancak imdi'de var olabil i r s i n i z ; gemite ya da yarnda deil. Sadece V a r l k iinizdeki gemii s i l e r e k s i z i bilin durumuna tayabilir. Ruhsal aydnlanma nedir? R u h olduunuzu anlamak m? H a y r , bu bir dncedir. S i z i n doum belgenizde y a z l k i i olduunuzu syleyen dnceye oranla geree bir para daha y a k n d r ama yine de hl bir dncedir. R u h s a l aydnlanma, algladm, deneyimlediim, dndm ya da h i s s e t t i i m eyin aslnda ben olmadn, kendimi s r e k l i kaybolmakta olan bu eyler iinde bulamayacam aka grebilmektir. Buda muhtemelen bunu btn plaklyla grebilen i l k insand ve dolaysyla, anata ( b e n s i z l i k ) onun retisinin merkez noktalarndan biri haline geldi. sa "Kendin i z i inkar edin," dediinde, asl anlatmak istedii uydu: B e n l i k yanlgsndan k e n d i n i z i k u r t a r n . Eer benl i k yani ego gerekten ben olsayd, onu " i n k a r etmek" samalk olurdu. Geriye kalan ey, alglarn, deneyimlerin, dnceler i n ve duygularn gelip gittii bilin dr. Bu Varl k ' t r ; daha derin olan gerek Ben. Kendimi bu ekilde 98 tandmda,

VAR. OLMANIN GC hayatmda olup bitenlerin a r t k mutlak

deil, sadece grece nemi kalr. H e p s i n i onurlandrr m ama mutlak ciddiyetini ve a r l n kaybeder. A s l nemli olan ey u olarak k a l r : Temel V a r l m , gerek Ben'i, hayatmn her annda arka planda hissedebiliyor muyum? Daha net konumak gerekirse, u anda Ben olan Ben'i hissedebiliyor muyum? Yoksa kendimi olaylara, zihne ve dnyaya m kaptryorum?

BTN YAPILAR DENGESZDR Ne biim alrsa alsn, egonun ardndaki bilinsiz drt kendim olduumu sandm imaj glendirmek ister. Egonun ortaya koyduu tm davranlar, gizli drtler, daima ayndr: Ortaya kma, kendini belli etme, zel olma, kontrol etme ihtiyac; g, dikkat ve hep daha fazlas iin duyulan ihtiya. Ve elbette, bir a y r l k duygusu ya da dier bir deyile, z t l k veya dman ihtiyac. Ego daima baka insanlardan veya durumlardan bir eyler ister. Daima g i z l i bir ama, daima bir "lenz yetmez" duygusu, y e t e r s i z l i k ve doldurulmas gereken bir boluk duygusu vardr. stediini elde etmek iin insanlar ve d u r u m l a r k u l l a n r ve hatta bunu baardnda bile t a t m i n i asla uzun srmez. Hedefleri s k s k aar ve " i s t i y o r u m " ile "ne" arasndaki boluk ounlukla sr e k l i bir hzn ve ac kayna olarak kalr. imdi klas i k l e r arasna g i r m i olan " ( I Can't Get No) Satisfaction - A s l a T a t m i n Olamyorum" adl a r k , tamamen ego91

ECKHART TOLLE nun arksdr. Egonun tm hareketlerinin altnda yatan temel duygu, korkudur. nemli biri olamama korkusu, var olmama korkusu, lm korkusu gibi. Btn hareketleri sonuta bu korkuyu ortadan kaldrmak zere tasarlanmtr ama egonun en fazla yapabilecei ey, bunu yakn bir i l i k i y l e , yeni bir mlkle ya da unda veya bunda kazanmakla geici olarak kapamaktr. l l z yon s i z i asla tatmin edemez. Sadece doru ekilde anla l r s a , gerek s i z i zgr brakabilir. Neden korku? nk ego biimle tanmlanarak ortaya kar ve derinlerde, hibir biimin kalc olmadn, hepsinin gelip geici olduunu bilir. Dolaysyla, dardan bakldnda gvenli grnse bile, egonun etrafnda daima bir gvensizlik duygusu vardr. B i r dostumla birlikte California, Malibu'daki gzel bir doal mekanda yrrken, bir zamanlar bir malikane olan bir binann kalntlarna rastladk. Anladmz kadaryla, yllar nce bir yangnda y k l m t . Her taraf muhteem bitkiler ve aalarla kaplanm kalntlara yaklarken, patikann yan tarafnda park yetkilileri tarafndan konmu bir tabelayla karlatk: D K K A T ! B T N YAPILAR D E N G E S Z D R . Arkadama dndm: "Biliyor musun," dedim, "bu ok gl bir sutra." Orada akn akn durduk. Btn yaplarn (biimlerin) dengesiz ve gelip geici olduunu anladnzda, iinizi derin bir huzur kaplar. Bunun nedeni, etrafnzdaki tm biimlerin gelip geici olduunu anlamann, s i z i kendi iinizdeki biimi olmayan ve lmn tesinde kalan boyuta kar uyandrmasdr. 98 92

VAR. OLMANIN GC E G O N U N KENDN S T N HSSETMES GEREKR Egonun evrenizdeki insanlarda ve daha da nemlisi kendinizde gzlemleyebileceiniz gizli ama kolayca gzden kaan baz biimleri vardr. Unutmayn: Sahte olann tanmlanmas, geree yaklamann ilk admdr. rnein, birine bir haber vermek zeresiniz. " B i l i y o r musun ne oldu? Bilmiyor musun? Bak sana anlataym." Eer yeterince uyanksanz, kt olsa bile haberi vermeden nce iinizde belli belirsiz bir tatmin hissedebil i r s i n i z . Bunun nedeni, ok ksa bir an iin bile olsa, karnzdaki kiiyle s i z i n aranzda egonun houna giden bir denge deiimi yaanmasdr. Bu ksa anda, karnzdakinden daha fazlasn biliyorsunuzdur. H i s settiiniz tatmin, egoyla ilgilidir ve karnzdaki kiiye oranla daha gl bir benlie sahip olmaktan kaynaklanr. Karnzdaki k i i papa ya da B i r l e i k Devletler bakan olsa bile, o ksack anda daha fazlasn bildiiniz iin kendinizi ondan stn hissedersiniz. Birok kiinin dedikoduyu sevmesinin bir nedeni budur. Buna ek olarak, dedikodu genellikle kt niyetli eletiri ve bakalarn yarglama amacn tar; dolaysyla, biriyle ilgili olumsuz bir yargda bulunsanz bile, hayali ahlak stnl sayesinde egonuz glenir. Eer biri daha fazla eye sahipse, biri daha fazlasn biliyorsa veya daha fazlasn yapabiliyorsa, egom kendini tehdit edilmi hisseder, nk "az" duygusu hayali benlik duygusunu dierleri karsnda zayflatr. Bu-

ECKHART TOLLE nun zerine, dier k i i n i n sahip olduu, bildii ya da yapabildii eyleri aalayarak, kmseyerek veya eletirerek, kendini toparlamaya alr. Ya da ego farkl bir stratejiye gei yapabilir; eer o k i i bakalarnn gznde nemliyse, rekabet etmek yerine, o k i i y l e balant k u r a r a k kendini glendirmeye alr.

VAR. OLMANIN GC rek daha mutsuz olurlar ve kendi poplerliklerine giderek daha ok dayanmaya balarlar. i i r i l m i imajlaryla k e n d i l e r i n i beslemeye alan insanlarla s a r l m olduklarndan, s a m i m i i l i k i l e r kuramaz hale gelirler. Neredeyse i n s a n s t olarak alglanan ve dnyada gelmi gemi en n l insanlardan biri haline gelen A l bert E i n s t e i n , kendini asla kolektif z i h n i n kendisi iin yaratt imajla tanmlamam, tevazuunu korumay baarmt. Hatta yle derdi: " n s a n l a r n baarlarm ve yeteneklerimle i l g i l i dndkleriyle, gerekte k i m olduum ve neler yapabildiim arasnda muazzam bir eliki var." nl birinin bakalaryla samimi i l i k i l e r kuramamasmn nedeni budur. S a m i m i bir ilikide ego yoktur. Samimi bir ilikide, karnzdaki k i i y l e aranzda ak, ilgili, samimi bir paylam vardr. Bu, paylalan V a r l k olarak adlandrlabilir ve her gerek ilikide mutlaka bulunmak zorundadr. Ego daima bir ey ister ve eer karsndakinden alabilecei bir ey olmadna inanrsa, tamamen ilgisiz k a l r : S i z i umursamaz. Dolaysyla, egosal i l i k i l e r i n baskn durumu vardr: stek, arpk istek (fke, k r g n l k , sulama, ikayet etme) ve i l g i s i z l i k .

EGO VE N T a n d n z birinden sz etmek, bakalarnn gznde "nemli" biriyle balant k u r a r a k egonun kendini glendirmeye almas iin kulland bir yntemdir. Bu dnyada nl olmann sorunlarndan biri, k i m l i i n i z i n bir k o l e k t i f imajn arkasnda tamamen gzden kaybolmasdr. K a r l a t n z ou insan, s i z i n l e balant kurarak k i m l i i n i - kendi k i m l i i y l e i l g i l i z i h i n s e l i m a j n - glendirmek ister. Kendileri s i z i n l e hi ilgilenmedikl e r i n i , sadece kendi k u r g u benlik duygularn glendirmeye a l t k l a r n fark etmeyebilirler. S i z i n sayenizde daha fazlas olabileceklerine inanrlar. S i z i n sayenizde k e n d i l e r i n i tamamlamaya alrlar. n n fazlasyla nemli olmas, dnyamzdaki egosal lgnln birok ifadesinden sadece biridir. Baz nller de ayn hataya der ve k e n d i l e r i n i kolektif kurguyla tanmlarlar. K i t l e l e r i n ve basnn onlar iin yaratt imaja inanarak, k e n d i l e r i n i sradan lmllerden stn grmeye balarlar. Sonu olarak, hem kendilerine hem de bakalarna k a r giderek yabanclarlar, gide98 94

4. Blm
ROLLERE BRNMEK: EGONUN OK YZLL

Maddi kazan, g duygusu, stnlk, zel olmak, fiziksel ya da psikolojik zevk olsun, baka birinden bir ey isteyen ego, ihtiyalarnn karlanmas iin genellikle bir eit role brnr. nsanlar genellikle oynadklar roller i n farknda deillerdir, dolaysyla kendilerinin o roller olduklarm sanrlar. Baz roller gizlidir; bazlar aktr ama sadece oynayan k i i gremez. Baz roller, bakalarnn dikkatini ekmek zere tasarlanmtr. Ego bakalarnn sonuta psiik enerjiden oluan dikkatini ekmek iin urar. Ego asl enerji kaynann sizin iinizde olduunu bilmez ve bu yzden onu darda arar. Egonun arad ey, biimi olmayan dikkat deil, tannma, sayg, hayranlk, vg gibi bir tr dikkat,ya da sadece bir ekilde fark edilmi olmak, bylece varln onaylatmaktr.
283

ECKHART TOLLE Bakalarnn dikkatinden korkan utanga bir k i i de egodan zgr deildir ama onunki, bakalarnn dikkatini hem isteyen hem de ondan korkan dengesiz bir egodur. Korku, dikkatin ayplama, knama ya da eletiri halini almasna yneliktir, yani ego beslenecei yerde zayflamaktan korkar. Dolaysyla, utanga bir k i i n i n dikkat korkusu, dikkat ihtiyacndan daha fazladr. Utangalk genellikle baskn olarak olumsuz, yetersiz bulunma inancyla ilgili bir isel imajla birlikte var olur. Herhangi bir kavramsal benl i k duygusu - kendimi o ya da bu gibi grmek - olumlu (Ben en bym) ya da olumsuz (Hi iyi deilim) olmasna bal olmakszn, egodur. Her isel imajn ardnda, yeterince iyi olmama korkusu yatar. Her olumsuz isel imajn ardnda ise, bakalarndan daha iyi ya da daha byk olmak konusunda gizli bir arzu vardr. Egonun gven duygusunun ardnda, srekli bir stnlk ihtiyac ve bilinsiz bir aalk korkusu yatar. Buna k a r l k , utanga, yetersiz ve kendini aa hisseden bir ego, aslnda stnlk iin gl bir arzu besler. Birok k i i , iinde bulunduklar durum ya da karlatklar insanlara bal olarak stnlk ve aalk duygular arasnda gidip gelir. Kendi iinizde btn bilmeniz ve gzlemlemeniz gereken udur: Kendinizi herhangi birinden stn ya da aa hissettiinizde, bu egodur.

VAR. OLMANIN GC r l a r ve b u n l a r salayacak roller oynarlar. dikkat ekemezlerse, a r a y a b i l i r l e r ve lar da yapar; seferinde, kazanr. bunun yerine iin olumsuz bunun bakalarnda Olumlu dikkat olumsuz

tepki yaratacak eyler yapabilirler. B u n u baz ocukd i k k a t i z e r l e r i n e ekmek iin yararolleri oynamak zellikle nem m a z l k yaparlar. Ego bir a k t i f bedenle abartld her olumsuz Baz egolar, n a r a y l a r n d a su i l e r l e r .

Baka i n s a n l a r n n e f r e t i n i ekerek, kt nle kendil e r i n i belli etmeye a l r l a r . " L t f e n bana var olduumu, Egonun nemsiz olmadm s y l e y i n , " der gibidirler. normal egolarn roldr ve bu t r patolojik biimleri, rollerden biri,

sadece daha a r v e r s i y o n l a r d r . En s k grlen kurban dikkat biimi b a k a l a r n n sempatisini, acma duygusunu kazanmaktr. K i i n i n kendini kurban olarak grmesi, birok egosal kalpta kendini belli eder; ikayet etmek, gcenmek, fkelenmek gibi. Elbette ki kendimi kurban olarak gsterdiim bir rol oynamaya baladmda, sona e r m e s i n i istemem ve bunun iin, her terapistin bildii gibi, ego " s o r u n l a r n n " sona ermesini istemez, nk k i m l i i n i n bir paras haline gelmilerdir. K i m s e "benim" zc hikyemi dinlemezse, o zaman hikyeyi kendi kendime anlatmaya balarm ve kendime acyana kadar bunu t e k r a r tekrar yaparm. Bylece kendimi hayat ya da baka insanlar tarafndan h a k s z l a uram gibi gsterebilirim. Bu benim isel imajma katkda bulunur, beni baka biri yapar ve ego iin nemli olan tek ey de budur. 99

HAN, KURBAN, IK B a z egolar, eer a r a d k l a r t a k d i r i ya da h a y r a n l bulamazlarsa, baka trde d i k k a t l e yetinmeye al98

ECKHART TOLLE Birok szde romantik i l i k i l e r i n erken dnemlerinde, "beni mutlu edecek, beni zel hissettirecek, ihtiyalarm zerinde karlayacak" kiinin dikkatini srekli olarak

VAR. OLMANIN GC SEL TANIMLAMALARDAN KURTULMAK Kabile k l t r l e r i antik uygarlklara dnrken, belli insanlara belli grevler verilmeye baland: Hkmdar, rahip ya da rahibe, sava, ifti, tccar, zanaatkar, ii vb. B i r s n f sistemi geliti. Byk ounlukla doduunuz aileye bal olarak belirlenen greviniz, kimliinizi, bakalarnn gzndeki ve kendi gznzdeki " s i z " i belirledi. Greviniz role dnt ama bir rol olarak tannmad: Yaptnz i sizdiniz ya da siz olduu dnlyordu. Sadece kendi zamanlarnn baz zel insanlar, Buda veya sa gibi, s n f ayrmnn aslnda ne kadar nemsiz olduunu, bunun sadece biimle tanmlamadan ibaret olduunu anlad ve bu tr tanmlamalarn insanlar artlandrarak koulsuz n insanlarn iinde masn engellediini grd. ada dnyamzda, sosyal yaplar daha az kat, daha az belirgin tanmlanmlardr. Birok k i i hl evrelerinin artlanmalaryla yaamasna ramen, artk kendilerini bir grev ya da o grevle tanmlanm bir ki i l i k olarak grmemektedirler. Aslnda, modern dnyada, giderek daha fazla sayda insan nereye uygun olduklar, amalarnn ve k i m l i k l e r i n i n ne olduu konusunda aknlk yaamaktadr. Bana "Artk kim olduumu bilmiyorum," diyen insanlar genellikle tebrik ederim.. a r r l a r ve bana sorarlar: "Yani kim olduunu bilmemenin iyi bir ey olduunu mu dnyorsun?" Onlar aratrmaya, sorgulamaya tevik ederim. Kim olduunu bilmemek ne de101

tutabilmek iin,

taraflar k a r l k l

zel rollere brnrler. "Ben senin olmam istediin k i i y i oynayacam, sen de benim olman istediim k i i y i oynayacaksn." Bu, sze dklmeyen bilinalt anlamasdr. Ne var ki rolleri srdrmek zordur ve bu yzden, zellikle birlikte yaamaya baladnzda, roller bir sre sonra sona erer. Peki o rollerden s y r l d n z d a ne grrsnz? Ne yazk ki birok durumda, o varln gerek zn deil, gerek znn zerini rten eyi grrsnz: Rollerinden mahrum kalm k a t k s z ego, ac beden ve imdi fkeye dnen arzular. Muhtemelen bu fke, temelde yatan bir k o r k u y u yok etmeyi ya da ihtiyalar karlamay baaramayan ee ynelecektir. S k s k adna "k olmak" denilen ey, aslnda birok durumda egosal arzularn ve ihtiyalarn younlamasdr. Baka birine, daha dorusu o k i i n i n imaj n a baml hale gelirsiniz. Bunun, iinde hibir ekilde bamllk bulunmayan gerek sevgiyle ilgisi yoktur. Geleneksel ak kavramlarndan sz ederken, spanyolca belki de en drst dildir: Te quiero, "seni seviyorum" anlamna geldii kadar, "seni i s t i y o r u m " anlamna da gelir. "Seni seviyorum" ifadesi iin kullanlan dier bir sz te amo eklindedir ve hibir bel i r s i z l i e sahip olmayan bu ifade, belki de gerek ak da ok ender olduu iin, nadiren k u l l a n l r . 100

ECKHART TOLLE

mektir? "Bilmiyorum," bir aknlk deildir. aknlk udur: " K i m olduumu bilmiyorum ama bilmem gerek i r d i " ya da "Bilmiyorum ama bilmeye ihtiyacm var." K i m olduunuzu bilmeniz gerektii ya da buna ihtiyacnz olduu inancndan kurtulabilir misiniz? Dier bir deyile, kendinize bir benlik duygusu kazandrmak iin kavramsal tanmlar yapmaya almaktan vazgeebilir misiniz? K i m olduunuzu bilmeniz gerektii ya da buna ihtiyacnz olduu inancndan vazgeerseniz, ne olur? Aniden kafa k a r k l n z ve aknlnz yok olur. Bilmediinizi tam olarak kabul ettiinizde, gerekten de bir huzur durumuna girersiniz ve bu da olabileceinizi sandnzdan ok daha gerek "siz"dir. Kendinizi dncelerle tanmlamaya almak, kendinizi snrlamaktr.

NCEDEN BELRLENM ROLLER Elbette ki f a r k l insanlar bu dnyada farkl rollere brnrler. Baka ekilde olamaz. Entelektel ya da fiziksel beceriler - bilgi, yetenek ve enerji seviyeleri - sz konusu olduunda, insanlar birbirlerinden farkldr. Ama asl nemli olan bu dnyadaki fonksiyonunuz deil, kendinizi sizi ele geirip oynadnz rol olduunuzu sanmanza yol aacak lde bu fonksiyonla tanmlaman zdr. Rol yaptnzda, bilinsizsinizdir. Rol yaptnz fark ettiinizde, bu farkndalk rolle gerek kimliiniz arasnda bir boluk yaratr. Kendinizi tamamen oynadnz rolle ta102

VAR OLMANIN GC

nmladmzda, bir davran kalbn kimliinizle kart r r s n z ve kendinizi fazlasyla ciddiye alrsnz. Ayn zamanda, bakalarna sizinkine karlk gelen roller yklersiniz. rnein, kendilerini tamamen rolleriyle tanmlam doktorlara muayene olduunuzda, onlar iin bir insan deil, sadece bir hastasnzdr. ada dnyada sosyal yaplar antik kltrlere oranla daha az kat olmasna ramen, hl insanlarn kendilerini tanmlamaktan zevk aldklar ve bylece egolarnn bir paras haline getirdikleri birok nceden tanmlanm rol vardr. Bu durum, insan i l i k i l e r i n i n itenliini kaybetmesine, insancllktan uzaklamasna ve yabanclamaya yol aar. nceden tanmlanm bu roller, size rahatlatc bir benlik duygusu verebilir ama bunun karlnda, kendinizi kaybedersiniz. Ordu, kilise, bir devlet kurumu ya da byk bir irket gibi hiyer a r i yapsna sahip organizasyonlarda alan insanlar, kendilerini hemen rollerine kaptrrlar. Kendinizi oynadnz bir role kaptrdnzda, samimi insan ilik i l e r i imkanszlar. Baz nceden tanmlanm rollere sosyal aretipler deriz. Sadece birkam belirtmek gerekirse: Orta snf ev hanm (eskisi kadar olmasa da, hl yaygn); sert mao erkek; batan karc kadn; topluma uyum salayamayan sanat; sanat, edebiyat ve mzik alannda bilgisini bakalarnn pahal elbiselerini veya arabalarn sergiledii gibi sergilemeyi seven kltr adam (Avrupa'da son derece yaygndr). B i r de yetikin olarak evrensel rol vardr. Bu rol oynadnzda, kendinizi ve
103

ECKHART TOLLE

hayat fazlasyla ciddiye

alrsnz.

Doallk,

sevin,

mutluluk ve iyimserlik, bu roln paralar deildir. 1960'larda B i r l e i k Devletlerin Bat Sahilleri'nde balayan ve ksa sre iinde btn dnyaya yaylan hippi hareketi, birok gencin egosal temelli sosyal ve ekonomik yaplara, nceden belirlenmi davran kalplarna, sosyal aretiplere ve rollere kar bir bakaldrsyd. Ebeveynlerinin ve toplumun kendilerine empoze etmeye alt rolleri oynamak istemiyorlard. lgin bir ekilde, 57.000 gen Amerikalnn ve 3 milyon Vietnamlnn ld Vietnam Sava'nm dehetiyle ayn dneme denk gelmiti ve bylece insanlar sistemin manyakln ve altnda yatan zihin yapsn aka grebilmiti. 1950'lerde birok Amerikal hl davranlarnda ve dnce yaplarnda fazlasyla topluma ayak uydururken, 1960'larda milyonlarca insan, kolektif deliliin kendini bu kadar belli ettii bir dnemde kimliklerini kolektif bilinten uzaklatrmaya baladlar. Hippi hareketi, insanln kat egosal yaplarnn gevediini gstermesi asndan ok nemliydi. Hareketin kendisi dejenere olarak sona erdi ama ardnda, sadece hareketin yeleriyle s n r l kalmayan bir alm brakt. Bu, antik Dou bilgeliinin ve ruhsallmn batya kayarak kresel bilin uyannda nemli rol oynamasn salad.

GEC ROLLER Baka insanlarla i l i k i l e r i n i z i tarafszca gzlemleyebilmek iin yeterince uyanksanz, yeterince farkn104

VAR OLMANIN GC

daysanz, karnzdaki insana bal olarak konumalarnzda, tutumlarnzda ve davranlarnzda, belli belirsiz deiimler gzlemleyebilirsiniz. Balangta bunu bakalarnda gzlemlemek daha kolay olabilir; ama sonra kendinizde de fark etmeye balarsnz. aA

ltmz irketin ynetim k u r u l u bakanyla konuma tarznz, odacyla konuma tarznzdan biraz f a r k l olabilir. B i r ocukla konuma tarznz, bir yetikinle konuma tarznzdan farkl olabilir. Neden? nk rol yapyorsunuzdur. Ne irket yneticisiyle, ne odacyla, ne de ocukla konuurken kendiniz deilsinizdir. B i r ey almak iin bir dkkana girdiinizde, bir restorana gittiinizde, bankaya, postaneye girdiinizde, kendinizi nceden tanmlanm belli sosyal rollere brnm halde bulabilirsiniz. B i r mteri olursunuz ve ona gre davranr ve konuursunuz. Tezgahtar ya da garson da size bir mteri gzyle bakarak kendi rollerini oynarlar. Ama byle bir durumda, insanlar yerine zihinsel imajlar iletiim halindedir. nsanlar kendilerini ne kadar rolleriyle tanmlarlarsa, i l i k i l e r i de itenliinden o kadar uzaklar. Sadece karnzdaki k i i n i n kimliiyle ilgili bir zihinsel imaja sahip olmakla kalmazsnz, ayn zamanda kendiniz iin de ayn eyi yaparsnz. Dolaysyla, karnzdaki kiiyle hibir ekilde iletiim kurmuyorsunuzdur; sadece karnzdaki k i i n i n olduunu sandnz kiiyle iletiim kurduunuzu sanyorsunuzdur. l i k i lerde bu kadar ok k a r k l k ve atma yaanmasna amamak gerekir, nk hi gerek i l i k i yoktur.
105

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

AVULARI TERLEYEN BLGE B i r Zen stad ve rahip olan Kasan, nl bir soylunun cenaze trenini ynetecekti. Orada durup eyalet valisinin, dier lordlarn ve leydilerin gelmesini beklerken, avularnn terlemeye baladn fark etti. E r t e s i gn, rencilerini bir araya toplad ve henz gerek bir retmen olmaya hazr olmadn itiraf etti. Onlara, dilenci ya da kral olsun, tm insanlarn nnde ayn tutumu srdrmeyi baaramadn aklad. Hl sosyal rollerle ve kavramsal kimliklerle hareket ediyor, insanlarn eit olduunu anlayamyordu. Kasan oradan ayrld ve baka bir stadn rencisi oldu. Sekiz y l sonra aydnlanm olarak rencilerinin yanma geri dnd.

ve kendini oynamak zorunda hissettii bir roldr. Belki biraz abart olabilir ama biri bana skandinav lkelerinden birinin bakentinde sokakta yrrken insanlara glmsediin takdirde sarho muamelesi grp ar davranlarda bulunduun gerekesiyle ceini sylemiti. Eer iinizde bir mutsuzluk varsa, nce onun varlm kabul etmeniz gerekir. Ama "Mutsuzum," demeyin. Mutsuzluun kim olduunuzla bir ilgisi yoktur. yle deyin: "imde bir mutsuzluk duygusu var." Sonra inceleyin. Kendinizi iinde bulduunuz bir durumun bununla ilgisi olabilir. Durumu deitirmek ya da kendin i z i oradan kurtarmak iin yapabileceiniz bir ey olabilir. Eer yapabileceiniz bir ey yoksa, bununla yzlein ve yle deyin: "Pekl, durum naslsa yle. Ya kabul ederim ya da kendime acrm." Mutsuzluun ncetutuklanabile-

GEREK MUTLULUA KARI ROL OLARAK MUTLULUK "Naslsn?" "Harikaym. Daha i y i olamazdm." Doru mu, yanl m? Birok durumda, mutluluk insanlarn oynad bir roldr ve glmseyen bir yzn ardnda aslnda byk bir ac vardr. Mutsuzluk dardan parlak bir glmseme ve bembeyaz diler arkasna gizlendiinde, reddedildiinde, depresyon, ykm ve ar tepkiler sk gzlemlenen ey ler olur. Kt durumda olmann normal sayld lkelerden ziyade, i y i grnmek Amerika'da egolarn sk oynad
106

l i k l i nedeni asla durum deil, durumla ilgili dncelerinizdir. Dncelerinizin farknda olun. Onlar daima tarafsz, daima olduu gibi olan durumdan ayrn. B i r durum var ve bununla ilgili dncelerim bunlar. Hikyeler uydurmak yerine, gereklere bal kaim. rnein, 'Ykldm," bir hikyedir. S i z i snrlar ve etkili hareket etmenizi engeller. "Banka hesabmda elli sent kald," demek bir gerektir. Gereklerle yzletiinizde, glendiinizi hissedersiniz. Dndnz her eyin belli duygular yarattm bilin. Dncelerinizle duygular n z arasndaki balanty fark edin. Kendinizi dnceleriniz ve duygularnzla tanmlamak yerine, arkalarnda yatan farkndalk olun.
129

20 ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

Mutluluu aramayn. Ararsanz bulamazsnz, nk aray, mutluluun antitezidir. M u t l u l u k daima kacdr ama mutsuzluktan zgrlemeyi hemen baarab i l i r s i n i z ; hikyeler uydurmak yerine gereklerle yzleerek. M u t s u z l u k doal i y i l i i n i z i ve isel huzurunuzu, dolaysyla gerek mutluluk kaynanz gizler.

martr; tehlike altnda kalmalarn engellemek ar koruyuculua dnr ve dnyay kefetme, kendi balarna bir eyleri deneme ihtiyalarn bastrr. ocuklara srekli ne yapmalar veya ne yapmamalar gerektiini sylemek ise, a r kontroljilk haline gelir. Dahas, rol kimlii belli fonksiyonlara gerek kalmadnda bile devam eder. Ebeveynler, ocuklar yetikin olduunda bile ebeveyn olmaktan vazgeemezler. ocuklarnn kendilerine ihtiya duymalarna ihtiyalar vardr ve bunu terk edemezler. ocuklar k r k yama geldiinde bile, ebeveynleri "Ben senin iin neyin en iyisi olduunu biliyorum" kavramndan uzaklaamazlar. Ebeveynin rol takntl bir ekilde devam eder ve dolaysyla hibir ekilde samimi bir i l i k i kurulamaz. Ebeveynler kendilerini o rolle tanmlarlar ve farknda olmadan, ebeveyn olmaktan vazgetiklerinde kimliklerini kaybedeceklerinden korkarlar. Eer yetikinlie ulam ocuklarn kontrol etme arzular saptrlrsa, onlar eletirmeye, kendisini sulu hissettirmeye alrlar. Aslnda bunu yaparken bilinaltndaki btn amalar rollerini ve dolaysyla k i m l i k l e r i n i korumaktr. Yzeyde ocuklar iin endieleniyormu gibi grnrler ve kendileri de buna inanrlar ama aslnda sadece rol k i m l i k l e r i n i srdrme peindedirler. Btn egosal motivasyonlar, k i i n i n kendisi iindir ve bazen akllca k l k deitirebilir; hatta egonun iinde yaad kiinin kendisi bile buna inanabilir. Kendini ebeveynlik rolyle tanmlayan bir anne ya da baba, ocuklar sayesinde kendilerini daha btn

E B E V E Y N L K : R O L M, F O N K S Y O N MU? Birok yetikin, kk ocuklaryla konuurken rol yapar. Komik sesler karr, komik szler sylerler. Gya ocuun seviyesine inerler. ocua kendileriyle eit bir i y m i gibi yaklamazlar. imdilik ondan daha fazla bildiiniz ya da daha byk olduunuz gerei, ocuun sizinle eit olmad anlamna gelmez. Yetikinlerin ou, hayatlarnn belli bir noktasnda kendilerini en evrensel rollerden b i r i olarak ebeveyn konumunda bulurlar. En nemli soru udur: B i r ebeveyn olma fonksiyonunu, roln kendisi haline gelmeden yeterince i y i bir ekilde yerine getirebilir misiniz? B i r ebeveyn olmann zorunlu ksmlarndan biri, ocuun ihtiyalarn karlamak, ocuun tehlike altnda kalmasn engellemek ve bazen ocua ne yapmas ya da ne yapmamas gerektiini sylemektir. Ama ebeveyn olmak bir k i m l i k haline geldiinde, btn benlik duygunuzun ondan kaynaklandn hissettiinizde, fonksiyon hemen ar vurgulanr, abartlr ve s i z i kontrol altna alr. ocuklara -ihtiyalar olan eyi vermek, ar hale gelir ve onu
188

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

hissetmeye de alabilirler. Egonun kendi eksikliini kapamak iin bakalarn kullanma taktii, bu kez ocuklara ynelir. Eer ebeveynin ocuklarn kullanma eilimlerinin ardnda yatan bilinsiz varsaymlar ve motivasyonlar sese dklp bilinli hale getirilebilseydi, muhtemelen yle derlerdi: "Benim asla baaramadm eyi senin baarman istiyorum; dnyann gznde biri olman istiyorum ki ben de senin sayende biri olabileyim. Beni hayal k r k l n a uratma. Senin iin ok byk fedakarlklar yaptm. Sana kendini huzursuz ve sulu hissettiriyorum ki bylece sonunda benim isteklerimi yerine getirebilirsin. Senin iin her eyin en i y i s i n i ben bilirim. Seni seviyorum ve senin iin doru olduuna inandm eyleri yapmaya devam edersen, ben de seni sevmeye devam edeceim." Bilinalt motivasyonlarnz bilinli hale getirdiinizde, aniden ne kadar sama olduklarn grrsnz. Arkalarnda yatan ego grnr hale gelirken, sapknln da belli eder. Konutuum baz ebeveynler yle demilerdi: "Tanrm, yaptm ey bu muydu?" Ne yaptn z anladnzda, ne kadar bouna olduunu da anlarsnz ve bu olduunda, bilinsiz kalp kendiliinden sona erer. Farkndalk, en nemli deiim aracdr. Eer kendi ebeveynleriniz bunu size yapyorsa, onlara bilinsiz ve egonun tutsa durumunda olduklarm sylemeyin. Bu muhtemelen onlar daha da bilinsiz yapacaktr, nk ego savunmac bir pozisyon alacaktr. Bunun ilerindeki ego olduunu, gerek kimlikleriyle bir ilgisi olmadn sizin anlamanz yeterlidir. Egosal
110

kalplar - uzun mrl olanlar bile - bazen isel olarak direnmediinizde kendiliklerinden zlebilirler. Diren onlara sadece yeni g kazandrr. Ama bu olmasa bile, ebeveynlerinizin davranlarn kiiselletirmeye ihtiya duymadan efkatle kabullenebilirsiniz. Kendi bilinalt varsaymlarnzn veya onlara verdiiniz tepkilerin ardnda yatan beklentilerinizin de farknda olmalsnz. "Ebeveynlerim yaptm eyi onaylamal. Beni anlamal ve beni olduum gibi kabul etmeli." Gerekten mi? Neden mecbur olsunlar ki? Gerek u ki mecbur deiller ve olamazlar da. Bilin evrimleri henz o farkndalk seviyesine ulamad. Henz kendilerini rollerinden ayrmaya hazr deiller. "Evet ama onlarn onayn ve anlayn grmediim srece, kendimi rahat ve mutlu hissedemiyorum." Gerekten mi? Onlarn onaynn ya da knamasnn sizin gerek kimliinizle ne ilgisi var? Btn bu incelenmemi varsaymlar, ok fazla olumsuz duyguya ve ok fazla gereksiz mutsuzlua neden olur. Uyank olun. Zihninizden geen isel konumalardan bazlar annenize ya da babanza ait olabilir mi? Acaba yle bir ey sylyor olabilirler mi? "Yeterince iyi deilsin. Asla bir eyi hak edemiyorsun." Ya da baka bir yarg ya da zihinsel kavram olabilir mi? Eer iinizde farkndalk varsa, zihninizdeki sesi de olduu gibi kabul edebilirsiniz: Gemile artlanm eski bir dnce. Eer iinizde farkndalk olursa, zihninizde geen her dnceye inanmanz gerekmez. E s k i bir dncedir, o kadar. farkndalk, Varlk demektir ve sadece Varlk iinizdeki bilinsiz gemii zebilir.
111

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

"Eer ok aydnlanm olduunuzu dnyorsanz," demiti Ram Dass, "gidip bir hafta ebeveynlerinizle yaayn." Bu i y i bir tavsiyedir. Ebeveynlerinizle olan i l i k i n i z , sadece btn i l i k i l e r i n i z i n yapsn belirleyen temel i l i k i deildir; ayn zamanda da Varlk derecenizi snamak iin i y i bir snavdr. B i r ilikide ne kadar ok ortak gemi varsa, o kadar imdide yaamanz gerekir; aksi takdirde, gemii tekrar tekrar yaamak zorunda kalrsnz.

man zaman hata yapmalarna i z i n vermeniz gerektiini de unutmayn; zellikle de yetikinlie ulamaya baladklar dnemlerde. Bazen, onlarn ac ekmesine i z i n vermek zorunda da kalabilirsiniz. Hi nedensiz ekilde ac ekebilirler ya da kendi hatalarnn sonular olarak bunu yaayabilirler. Onlar btn aclardan uzak tutabilseydiniz harika olmaz myd? Hayr, kesinlikle olmazd. O zaman insan olarak geliemezlerdi ve s, kendi biimsel kimlikleriyle kalrlard. Ac ekmek, s i z i derinlie ulatrr. i n ilgin yan, ac kendini biimle tanmlamaktan kaynaklanr ve kendini biimle tanmlamakla kaybolur. Ac byk lde egodan kaynaklanr ama ac ekmek zaman iinde egoyu yok eder; ama bilinli ekilde ac ekmeye balayana kadar deil. nsanln acnn tesine gemesi gereklidir ama egonun sand ekilde deil. Egonun en zararl varsaymlarndan biri, en aldatc dncelerinden biri, "Ac ekmemeliyim" eklindedir. Bazen bu dnce size yak n birine srayabilir: "ocuum ac ekmemeli." Bu dncenin kendisi, ac ekmenin kkeninde yatar. Ac ekmenin soylu bir amac vardr: Egonun yanp yok olmas ve bilincin evrimi. armhta asl olan adam, bunun aretip imajdr. O tm insanlardr. Ac ekmeye direndiiniz srece, ac daha uzun srecektir, nk daha fazla ego yaratacaktr. Ama acy kabullendiinizde, bilinli bir ekilde ac ektiiniz iin sre belirgin ekilde hzlanr. Kendiniz adna ya da baka biri adna ac ekme yi kabullenebilirsiniz; ebeveynleriniz ya da o110 112

BLNL ACI Eer kk ocuklarnz varsa, onlara elinizden geldiince yardm edin, yol gsterin ve koruyun ama daha da nemlisi, onlara kendileri olma frsat tanyn. Bu dnyaya sizin araclnzla gelmi olmalar, size ait oldukl a r anlamna gelmez. "Senin iin neyin en i y i s i olduunu ben biliyorum," inanc, ok kk olduklar dnemlerde doru olabilir ama yalan bydke bu doruluk azalr. Hayatlarnn gidiatyla ilgili onlardan ne kadar beklentiniz olursa, onlarla birlikte olmaktan ziyade kendi zihninizin iinde olursunuz. Zaman iinde hatalar yapacaklardr ve bu yzden baz aclara katlanmak zorunda kalacaklardr; bu herkes iin geerlidir. Aslnda, yaptklar hata sadece size gre hata olabilir. Size gre hata olan bir ey, ocuklarnzn yapmaya ya da deneyimlemeye ihtiya duyduklar ey olabilir. Onlara elinizden geldiince yardm edin ve yol gsterin ama za112

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

cuklarnz gibi. B i l i n l i ac ekmenin ortasnda deiim vardr. Acnn atei, bilincin haline gelir. Ego yle der: "Ac ekmemeliyim." Bu dnce, daha fazla ac ekmenize neden olur. Daima paradoksal olan gerein bozulmu bir halidir nk. Gerek u ki acnn tesine gemeden nce, acya evet demeniz gerekir.

dikkatinizi vermektir. k i tr dikkat vardr. Birine biim temelli dikkat diyebiliriz. Dieri ise biimi olmayan dikkattir. Biim temelli dikkat, elbette ki gereklidir ve onun da bir yeri ve zaman vardr. Ama ocuunuzla ilikinizde sadece bu varsa, o zaman en nemli boyut eksik demektir ve Varlk srekli'olarak bir eyler yapmakla engellenir. Biimi olmayan dikkat, Varlk boyutundan ayrlamaz. Peki nasl?

BLNL

EBEVEYNLK

ocuunuza bakarken, dinlerken, dokunurken, bir konuda yardm ederken, u andan baka bir eyle ilgilenmemeniz, uyank olmanz, farknda olmanz gerekir. O anda eer kendinizi veriyorsanz, bir baba ya da bir anne olmazsnz. farkndalk, dinginlik, dinleyen, bakan, dokunan ve hatta konuan Varlk olursunuz.

Birok ocuun iinde gizlenmi, ebeveynlerine ynelik fke ve krgnlk vardr ve bu duygu, genellikle ilikilerinde samimiyetsizlik yaratr. ocuk, ebeveyninin bir insan olarak yannda olmasn ister; ne kadar bilinli ekilde oynansa bile, rol yapmasn istemez. ocuunuz iin btn doru eyleri ve elinizden geleni yapyor olabilirsiniz ama elinizden geleni yapmak bile yeterli deildir. Aslnda, Varl ihmal ettiiniz srece, bir eyler yapmak asla yeterli deildir. Ego, Varlk hakknda hibir ey bilmez ve bir eyler yaparak zaman iinde kendinizi kurtarabileceinize inanr. Eer egonun tutsa olursanz, srekli daha fazlasn yapmakla zaman iinde sonunda kendinizi "yeterli ve tam" hissedeceiniz bir noktaya ulaacanz sanrsnz. Ama bu doru deildir. Sadece kendinizi bir eyler yapmaya kaptrm olursunuz. Btn uygarlmz, kendini Varla dayanmayan ve bu yzden hibir amaca hizmet etmeyen bir kouturmann iinde kaybediyor. Megul bir ailenin hayatna, ocuunuzla olan i l i k i nize Varl nasl getirebilirsiniz? Anahtar, ocuunuza
112

OCUUNUZU T A N I M A K S i z bir insansnz. Bu ne demektir? Hayatta ustalamak bir kontrol sorunu deil, insan ile Varlk arasnda bir denge kurmaktr. Anne, baba, e, gen, yal, oynadnz roller, yerine getirdiiniz fonksiyonlar, yaptnz her ey; btn bunlar, insan boyutuna aittir. Onun da yeri vardr ve onuriandrlmas gerekir ama gerekten anlaml, tatmin edici bir i l i k i ya da hayat iin tek bana yeterli deildir. Ne kadar urarsanz uran, ne kadar abalarsanz abalayn, insan tek bama asla yeterli olamaz. Ve bir de Varlk sz konusudur. Onu dingin, farknda, uyank bir bilinte bulabilirsiniz ve o bi110 112

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

lin de sizsiniz. nsan biimdir. Varlk biimi olmayandr. nsan ve Varlk birbirinden ayr deil, i iedir. nsan boyutunda, hi tartmasz bir ekilde ocuunuzdan stnsnzdr. Daha byk, daha gl, daha bilgili, daha deneyimli, daha beceriklisinizdir. Btn bildiiniz bu boyutsa, sadece bilinaltnda bile olsa kendinizi ocuunuzdan stn hissedersiniz. ocuunuzun da kendisini aa hissetmesini isterseniz; sadece bilinaltnda olsa bile. likinizde sadece biim olduundan, ocuunuzla kendiniz arasnda bir eitlik yoktur ve dolaysyla elbette ki biimsel olarak eit deilsinizdir. ocuunuzu seversiniz ama sevginiz sadece nsan boyutundadr; yani koullu, sahiplenici ve aralkl. Sadece Varlk boyutundayken eit olursunuz ve ancak kendi . iinizdeki biimi olmayan boyuta ulatnz zaman i l i kinizde gerek sevgiden sz edebilirsiniz. inizdeki Varlk, bir dierinin iindeki kendini tanr ve ocuk sevildiini, sayg grdn, kabullenildiini hisseder. Sevgi, kendinizi baka birinde grmektir. O zaman karnzdaki k i i n i n "bakal" sadece nsan boyutundaki bir illzyon olarak kendini gsterir. Her ocuun iindeki sevilme zlemi, aslnda bu tannma zlemidir; biim seviyesinde deil, Varlk seviyesinde. Eer ebeveynler ocuun sadece nsan boyutunu onurlandrr ve Varl ihmal ederse, ocuk i l i k i n i n tatmin edici olmadn, nemli bir eyin eksik olduunu hisseder ve dolaysyla, ocuun iinde ebeveynlerine kar bir fke ve ac oluur. "Neden beni tanmyorsunuz?" Ac veya fkenin syledii ey aslnda budur.
112

B i r bakas s i z i tandnda, bu tanma V a r l k boyutunu i l i k i n i n her i k i ucundaki insan iin daha fazla bu dnyaya eker. Dnyay kurtaracak olan sevgi budur. B u n u zellikle ocuunuzla i l i k i n i z balamnda anlatyorum ama ayn prensip, elbette ki btn i l i k i l e r iin geerlidir. * " T a n r sevgidir" denir ama bu tam olarak doru deildir. T a n r , saysz yaam biiminin iinde ve tesindeki Tek Yaam'dr. Sevgi i k i c i l l i i vurgular: Seven ve sevilen, kaynak ve hedef. Dolaysyla, sevgi i k i c i l l i i n dnyasndaki teklii tanmaktr. Bu, Tanr ' n n biim dnyasndaki douudur. Sevgi, dnyay daha az dnyevi, daha az youn, ilahi boyuta k a r daha duyarl ve effaf k l a r ; bylece, bilincin dnyaya girebilir.

ROL YAPMAKTAN VAZGEMEK Herhangi bir durumda sizden isteneni, role dntrmeden yapmak, hepimizin renmek iin burada bulunduumuz yaama sanatnn temel dersidir. Eer bir eylemi k i m l i i n i z i korumak ya da glendirmek yerine sadece yaplmas gerektii iin yaparsanz ve kendinizi onunla tanmlamazsanz, yaptnz her eyde en gl olursunuz. Her rol, bir benlik k u r gusudur ve onun araclyla her ey k i i s e l l e i r , bylece yozlar ve z i h i n yapm "kk ben" tarafndan bozulur. Bu dnyann g merkezlerinde bulunan o110 112

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

u insan - politikaclar, televizyoncular, din ve i dnyasnn liderleri, tamamen kendi rolleriyle tan m l a n r l a r ve bu konuda ok az i s t i s n a vardr. Onlara V I P gzyle baklabilir ama aslnda bu egosal oyunda kendi r o l l e r i n i oynayan insanlardan daha fazlas deildirler; oyun ok nemliymi gibi grnse de, aslnda gerek amacndan sapar. Shakespeare'in deyimiyle, "bir aptal tarafndan anlatlan, grlt ve bar arlarla dolu, hibir mesaj vermeyen bir hikye." i n ilgin yan, Slakespeare bu sonuca vardnda, daha televizyon icat edilmemiti bile. Eer egosal dnya dramnn herhangi bir amac varsa, o da dolayl bir amatr: Gezegen zerinde giderek daha fazla acya neden olmaktadr ve her ne kadar ego yaratm olsa da, ac ayn zamanda egonun da sonudur. Egonun iinde yanp k l olduu atetir. Rol yapan karakterlerle dolu bir dnyada, z i h i n rn imajlar yanstmayan ama Varln zne derinden bal olan birka k i i - byle insanlar televizyonda, basnda ve hatta i dnyasnda bile vardr olduklarndan daha bykm gibi grnmeye almak yerine sadece kendileri olanlar, bu dnyada ne kanlar ve gerekten fark yaratacak olanlardr. Onlar, yeni bilinci getirenlerdir. Yaptklar her ey, btnsel amala uyum iinde olduklar iin glenir. Ama etkileri yaptklarndan ok daha teye geer. Sadece v a r l k l a r bile - basit, doal, varsaymsz - balantya girdikleri herkes zerinde deitirici bir etki yapar.
112

Rol yapmadnzda, yaptnz eyde ego olamaz. nk benliinizi korumak ya da glendirmek gibi gizli bir amacnz yoktur. Sonu olarak, eylemlerinizde ok daha fazla g olur. Tamamen duruma odaklanrsnz. Onunla bir olursunuz. zel biri olmaya almazsnz. Tamamen kendiniz olduunuzda, en gl, en etkili siz olursunuz. Ama kendiniz olmak iin abalamayn. B u n u ya da unu yapmak iin abalamaya baladnz anda, rol yapyorsunuz demektir. "Sadece kendiniz olun," iyi bir tavsiyedir ama ayn zamanda yanl da anlalabilir. O zaman zihin araya girerek yle diyecektir: " B i r bakalm. Nasl kendim olabilirim?" Ve bir strateji gelitirecektir: "Kendim olmak." Baka bir rol. "Nas l kendim olabilirim?" aslnda yanl bir sorudur. Kendiniz olmak iin bir ey yapmanz gerektiini belirtir. Ama burada nasldan sz edemezsiniz, nk zaten kendinizsinizdir. Sadece kimliinize fazladan yk eklemeyi brakn. "Ama k i m olduumu bilmiyorum ki. Kendim olmann ne demek olduunu bilsem..." Eer kim olduunuzu bilmemek konusunda tamamen rahat olabilirseniz, o zaman geride kalan gerekte kim olduunuzdur; insann ardndaki Varlk, zaten tanmlanm olan bir eyden ziyade saf bir potansiyeldir. Kendinizi tanmlamaya almaktan vazgein, bunu ne kendinize ne de bakalarna yapmayn. lmezsiniz, merak etmeyin. Tam aksine, yaamaya balarsnz. Bakalarnn sizi nasl tanmladyla da ilgilenmeyin. Onlar sizi tanmladklarnda, kendilerini snrlarlar ve bu da onlarn sorunudur. nsanlarla paylama girdii110 112

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

nizde, bir fonksiyon ya da rol olarak orada kalmayn, Varlk olarak orada olun. Ego neden rol yapar? ncelenmemi bir varsaym, temel bir yanl, bilinsiz bir dnce yznden. Dnce udur: Ben yeterli deilim. Baka bilinsiz dnceler onu izler: Tamamen kendim olabilmek iin, rol yapmak zorundaym; daha fazla ben olabilmek iin daha fazlasna sahip olmalym. Ama zaten olduunuzdan daha fazlas olamazsnz, nk fiziksel ve psikolojik biiminizin altnda Hayat'n kendisiyle birsinizdir. Biim olarak, daima birilerinden aa ve birilerinden stn olacaksnzdr. Temelde, aslnda kimseden stn ya da aa deilsinizdir. Gerek zgven ve gerek tevazu, bu anlaytan doar. Egonun gznde, zgven ve tevazu birbirine zttr. Gerekte ise ayndrlar ve tektirler.

doru tepki olarak grr. Kendi krlnde, ego kendisi ve bakalar zerinde yaratt acy grmez. Mutsuzluk, egonun yaratt salgn bir zihinsel-duygusal hastalktr. Gezegenimizin evre kirliliine eit bir miktara sahip olduunu sylemek yanl olmaz. fke, endie, nefret, k r g n l k , honutsuzluk, kskanlk, gpta vb. olumsuz olarak alglanmaz, tamamen yanl deerlend i r i l i r ve baka biri ya da bir d etkenden kaynakland iddia edilerek hakl karlr. "Acm iin seni sorumlu tutuyorum." Egonun syledii ey budur. Ego bir durumla o durum hakkndaki yorumu ve tepkisi arasnda bir ayrm yapamaz. "Ne kt bir gn," diyebilirsiniz ve bunu yaparken, souk, rzgr, yamur ya da tepki verdiiniz her neyse, aslnda kt olmadn anlamazsnz. Onlar her naslsa yledir. A s l kt olan tepkiniz, isel direnciniz ve o direncin yaratt duygudur. Shakespeare'in dedii gibi, " y i ya da kt di-

PATOLOJK EGO Kelimenin daha geni anlamyla, ald biim ne olursa olsun, egonun kendisi zaten patolojiktir. Kelimenin ant i k Yunan kkenine baktmzda, bu terimin egoya uygulandnda ne kadar uygun dtn grrz. Kelime normalde bir hastal tanmlamak iin kullanlmasna ramen, aslnda ac ekmek anlamna gelen pathos kelimesinden tremitir. Buda bunu 2.600 y l nce insan durumunun zellii olarak kefetmiti. Egonun tutsa olan bir k i i , ac ekmeyi ac ekmek olarak alglamaz, herhangi bir duruma verilecek en
110

ye bir ey yoktur; sadece dnce onu isimlendirir." Dahas, egoyu glendirdii iin, aslnda ego ac ekmekten ya da olumsuzluklardan holanr. rnein, fke veya krgnlk, ayrlk duygusunu vurgulad iin egoyu fazlasyla glendirir ve bakalarnn bakaln vurgularken, "hakl olmak" gibi bir zihinsel kale yaratr. Bu tr olumsuz dncelerin vcudunuzun iinde yaratt fizyolojik deiimleri gzlemleyebilseydiniz, kalbin almasn nasl zorladn, sindirim ve baklk sistemlerini nasl zayflattm grebilseydiniz, bu tr durumlarn gerekten de patolojik olduunu, zevk deil, ac ekmek anlamna geldiini kolayca anlardnz.
121

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

Olumsuz bir durumda olduunuzda, iinizde o olumsuzluu isteyen, onu zevk olarak alglayan ya da istediinizin o olduuna s i z i inandran bir ey vardr. A k s i takdirde, kim olumsuzlua takl kalmak, kendilerini ve bakalarn zc durumlara sokmak, kendi vcudunda hastalk yaratmak ister ki? Dolaysyla, iinizde bir olumsuzluk hissettiiniz her seferinde, eer iinizde bundan zevk alan bir eyin varln fark ederseniz, hemen egonun farkna varmaya balarsnz. Bu olduu anda, kimliiniz egodan farkndala kayar. Dolaysyla ego zayflar ve farkndalk glenir. Eer olumsuzluun ortasnda " u anda kendi acm kendim yaratyorum," diyerek farkna varrsanz, artlanm egosal durumlarn ve tepkilerin s n r l a r nn tesine gemeye balarsnz. Bylelikle farkndal k sayesinde size gelecek sonsuz olaslk iin kapy aralam olursunuz; o zaman herhangi bir durumla baa kmak iin daha zekice yollar bulabilirsiniz. M u t s u z l u u n u z u aptallk olarak tanmladnz anda, kendinizi ondan zgr k l a r s n z . Olumsuzluk, zeka deildir. Daima egodur. Ego a k l l olabilir ama zeki deildir. A k l l l k kendi kk hedeflerini izler. Zeka, her eyin birbiriyle balantl olduu byk resmi grr. A k l l l k k i i s e l karlara hizmet eder ve son derece dar grldr. ou politikaclar ve iadaml a r aklldr. Ama ok az zekidir. A k l l l k sayesinde elde edilen eyler, ksa mrldr ve daima zaman iinde kendi sonlarn getirirler. A k l l l k blcdr; zeka birletiricidir.
27 1

ARKA PLANDAK

MUTSUZLUK

Ego a y r l k yaratr ve ayrlk da acya yol aar. Ego bu yzden aka patolojiktir. fke, nefret ve benzeri duygulardan ayr olarak, olumsuzluun daha gizli biimleri de vardr, sabrszlk? s i n i r l i l i k , endie ve bkk n l k gibi. ou insann isel durumunu biimlendiren arka plandaki mutsuzluu bunlar oluturur. Onl a r fark edebilmek iin son derece uyank olmanz ve anda yaamanz gerekir. B u n u yaptnzda, uyanmaya balarsnz ve zihnin yanl tanmlamalarndan uzaklarsnz. Bu, sk sk gzden karlan ama son derece yaygn olan bir olumsuz durumdur. Size de tandk gelebilir. S k sk geri planda kalan bir k r g n l k olarak tanmlanabilecek belli belirsiz bir honutsuzluk hissediyor musunuz? Birok k i i , hayatlarnn byk blmn bu durumda geirirler. Kendilerini o kadar onunla tanmlamlardr ki geri ekilip tam olarak gremezler. Bunun temelinde, belli bilinalt inanlar ya da dier bir deyile dnceler yatar. Bu dnceleri dnme ekliniz, uyurken rya grmeniz gibidir. Dier bir deyile, o dnceleri dndnzn farknda olmazsnz; tpk ryadayken rya grdnzn farknda olmadnz gibi. Size arka plandaki mutsuzluu destekleyen en yaygn dncelerden bazlarn vereceim. eriklerini ayrdm ama yaplar olduu gibi duruyor. Bu ekilde daha belirgin olacaklardr. Hayatnzn arka plannda
38

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

bir mutsuzluk olduunu hissettiiniz her seferinde (ya da n plannda), aadaki dnce kalplarnn hangilerinin uygun olduunu inceleyin ve kendi zel durumunuza gre ieriklerini kendiniz doldurun: "Huzurlu (mutlu, tatmin, vb.) olabilmem iin, nce

MUTLULUUN

SIRRI

Yukardakilerin hepsi gereklikle kartrlan varsaymlar, incelenmemi dncelerdir. S i z i imdi huzurlu olmadnza ya da olamayacanza inandrmak iin egonun kurgulad hikyelerdir. H u z u r l u olmak ve kendiniz olmak, aslnda ayn eydir. Ego der ki: Belki gelecekte bir gn, huzurlu olabileceim; eer bu, u ya da o olursa, bunu ya da unu elde edersem. Ya da yle der: Gemiimde olan bir ey yznden asla huzurlu olamayacam. Eer baka insanlarn hikyelerini dinlerseniz, yle bir balkla karlarsnz: "imdi Neden H u z u r l u Olamyorum." Ego, h u z u r l u olmak iin tek frsatnzn imdide olduunu bilmez. Ama belki de biliyordur ve sizin de kefetmenizden korkuyordur. Sonuta huzur, egonun sona ermesidir. imdi nasl huzurlu olabilirsiniz? u anla bar yaparak. Unutmayn, hayat oyununu sadece "imdi"de oynayabilirsiniz. Baka bir zaman ya da yer olamaz. u anla bar yaptnz anda, neler olduunu grn, neler yapabildiinizi veya ne yapmay seebildiinizi ya da hayatn sizin sayenizde neler yaptn grn. Yaam sanatn zetleyen, btn baarlarn ve mutluluun s r r n veren sadece kelime var: Yaamla B i r Olun. nsann yaamla bir olmas, imdiyle bir olmasdr. O zaman aslnda hayat yaamadnz, hayatn sizin sayenizde yaadm grrsnz. Hayat dansdr ve siz de danssnz. Ego gereklie kar krgn olmay sever. Gereklik nedir? Her neyse o. Buda buna tatata derdi; hayatn by125

hayatmda olmas gereken baz eyler var. Bunun henz olmamas beni zyor. Belki de bu zntm sayesinde sonunda olur." "Gemite olmamas gereken bir ey oldu ve bu beni ok zyor. Eer o olay olmasayd, imdi huzurlu ve mutlu olacaktm."

"imdi olmamas gereken bir ey oluyor ve huzurlu olmam engelliyor."

Bu bilinalt dnceler genellikle bir kiiye yneltil i r ve "oluyor," bu durumda "yapyor"a dnr. "Huzurlu olabilmem iin bunu ya da unu yapman gerek. Bunu henz yapmadn iin sana krgnm. Belki krgnlm sayesinde artk bunu yaparsn." "Gemite yaptn (ya da yaptm,), sylediin ya da yapamadn bir ey, imdi mutlu olmam engelliyor." "imdi yaptn ya da yapamadn bir ey, mutlu olmam engelliyor."
124

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

lelii. Yani u an naslsa yle. Ann byleliine kar kmak, egonun temel zelliklerinden bilidir. Egonun beslendii olumsuzluu ve bayld mutsuzluu yaratan ey budur. Bu ekilde kendinize ve bakalarna ac ektir i r s i n i z ve ne yaptnz, aslnda dnyada cehennemi yarattnz bile bilmezsiniz. Farknda olmadan ac yaratmak; ite bilinsiz yaamann z. Bu, tamamen egonun esiri olmak demektir. Egonun kendini tanyamamas ve ne yaptn grememesi, inanlmazdr. Bakalarna ac ektiren eyler yapar ve bunun farkna bile varmaz. Bu iaret edildiinde, fkeyle inkar eder, akllca tartmalara giriir ve gerekleri arptmak iin kendini hakl karmaya alr, insanlar bunu yapar, irketler bunu yapar, hkmetler bunu yapar. Dier her ey baarsz olduunda, ego barp armaya, ve hatta fiziksel iddete bavurur. Komandolar gnderin. sa'nn armhtayken syledii szlerin anlamn ancak imdi anlayabiliyoruz: "Onlar bala, nk ne yaptklarn bilmiyorlar." Binlerce yldr insanl etkisi altnda tutan acya son vermek iin, nce kendinizden balamal, isel durumunuzla i l g i l i sorumluluunuzu kabul etmelisiniz. Bu da imdi demektir. Kendinize yle sorun: " u anda iimde herhangi bir olumsuzluk var m?" Sonra uyank olun ve hem duygularnz hem de dncelerinizi gzlemleyin. Daha nce szn ettiim mutsuzluu izleyin. Bu mutsuzluu gereklikle aklamaya ve hakl karmaya alan dncelere k a r dikkatli olun. Kendi iinizdeki olumsuz bir durumun farkna varmanz, baarsz olduunuz anlamna gelmez; tam aksine, baar110 121

l olduunuz anlamna gelir. O farkndalk balayana kadar, insan kendini isel durumuyla tanmlama eilimindedir ve bu tanmlama da egodur. farkndalkla birlikte dncelerden, duygulardan ve tepkilerden uzaklamak gelir. Bu, inkarla kartrlmamaldr. Dnceler, duygular veya tepkrler tannr ve tanndklar anda, otomatik olarak zlr. O zaman benlik duygunuzda belirgin bir deiiklik olur: Daha nce duygularnz, dnceleriniz ve tepkilerinizdiniz; imdi ise o durumlara tanklk eden V a r l k s n z . " B i r gn egomdan kurtulacam." Bunu kim sylyor? Ego! Egodan kurtulmak hi de o kadar byk bir i deildir; tam aksine, ok basittir. Btn yapmanz gereken, kendi dncelerinizin ve duygularnzn farknda olmaktr. Bu gerekte bir "yap" deil, bir "gr"tr. Bu adan, kendinizi egodan kurtarmak iin yapabileceiniz bir ey olmadn sylemek dorudur. Bu deiikl i k gerekletiinde, dnceden farkndala getiinizde, egonun aklndan ok daha byk bir zeka hayat n z kontrol altna alr. Duygular ve hatta dnceler bile farkndalk sayesinde kiisellikten uzaklar. K i i l i k s i z doalar tannr. A r t k ilerinde benlik kalmaz. Sadece insan duygular, insan dnceleridir. B i r hikyeden ibaret olan btn kiisel gemiiniz, bir yn dnce ve duygu, ikincil derecede neme sahip olur ve artk bilincinizin en yksek noktasn megul etmez. Artk k i m l i k duygunuzun temelini oluturan ey onlar deildir. S i z Varln , tm dnce ve duygulardan nce var olan farkndalk olursunuz.

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

EGONUN PATOLOJK B M L E R Daha nce grdmz gibi, eer kelimeyi daha geni anlamyla k u l l a n r s a k , ego temel doasnda patolojiktir. Birok zihinsel rahatszlk, normal bir kiide grlen ayn trde egosal zelliklerden oluur ama baz durumlarda o kadar gl bir hale gelir ki patolojik doalar imdi k i i n i n kendisi dnda herkes iin son derece aktr. rnein, birok normal insan, kendilerini olduklarndan daha nemli, daha zel gstermek ve bakalar n n gzndeki imajlarn glendirmek iin zaman zaman yalan syleyebilirler; k i m olduklar, baarlar, yetenekleri, sahip olduklar eyler ve egonun kendini tanmlad daha birok ey konusunda. Ama egonun yetersizlik duygusuyla ve "daha fazla" olma ihtiyacyla gdlenen bazlar, yalan sylemeyi alkanlk haline getirirler. Size kendileri ve gemileri hakknda syledikleri eylerin ou, tam bir hayal rn, egonun kendini daha byk ve daha zel hissetmek iin kurgulad bir hikyeden ibarettir. B y k l k tutkul a r ve i i r i l m i isel imajlar bazen bakalarn inandrabilir ama genellikle uzun srmez. Etraflarndaki ou k i i n i n durumun tam bir kurgudan ibaret olduunu anlamalar zor olmaz. Adna paranoid izofreni ya da sadece paranoya denen zihinsel hastalk, temelde egonun abartlm halidir ve zihnin temelde yatan bir korkuyu hakl karmak iin uydurduu bir hikyeden ibarettir. Hikye128

nin temel unsuru, belli insanlarn (bazen insanlarn ou ya da tm insanlar) bana k a r komplo kuruyordur, beni kontrol etmeye ya da ldrmeye alyordur. Hikyenin bazen isel bir tutarll ve mant vardr; dolaysyla bakalarn da inandrabilir. Bazen organizasyonlarn veya lkelerin bile temellerinde paranoid inan sistemleri olabilir. Egonun k o r k u l a r ve baka insanlara k a r gvensizlii, alglanan hatalarna odaklanarak ve bu hatalar insanlarn kimlikleriyle birletirerek bakalarnn "bakaln" vurgulama abas, bir para i l e r i gtrlerek insanlar canavarm gibi gsterir. Egonun baka insanlara ihtiyac vardr ama asl ikilemi, derinlerde onlardan korkmas ve nefret etmesidir. Jean Paul Sartre'm "Cehennem baka insanlardr" sz, aslnda egonun szdr. Paranoyaya yakalanm bir k i i , srekli olarak cehennemi yaar ama iinde belli llerde egosal kalplarn kendini gsterdii herkes, cehennemi belli bir lde hisseder zaten. inizdeki ego ne kadar glyse, o kadar byk olaslkla hayatnzdaki sorunlar iin baka insanlar sularsnz. S i z i n de bakalar iin hayat zorlatrma olaslnz yksek olur. Ama elbette ki bunu kendiniz gremezsiniz. Durum daima bakalarnn size bir eyler yapmas eklindedir. Paranoya dediimiz zihinsel hastalk, ayn zamanda kendini her egoda bulunan baka bir semptom olarak da ifade eder ama paranoyada daha ar bir biime brnr. Bu rahatszla yakalanm olan k i i ne kadar zulme uradn, insanlarn arkasndan iler
129

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

evirdiini ya da tehdit edildiini dnrse, kendi benlik duygusunu o lde evrenin merkezi olarak gr r ve baka insanlar asndan kendini o denli zel ve nemli hisseder. Kurban olma duygusu, baka insanlar tarafndan hakszla uram olma hissi, ona kendini ok zel hissettirir. Kendini kandrma sisteminin temelini oluturan hikyede, genellikle kendisini hem kurban hem de dnyay kt glerden kurtaran potansiyel kahraman olarak grr. Kabilelerin, u l u s l a r n ve din organizasyonlarn kolektif egosu, s k s k gl bir paranoya unsurunu barndrr: Ktlere k a r biz. nsanln ektii acl a r n byk blmnn nedeni budur. spanyol Engizisyonu, k f i r l e r i n ve "cadlarn" yakl, uluslararas i l i k i l e r i n sonunda B i r i n c i ve kinci Dnya Sava'na yol amas, tarih boyunca Komnizm, "Souk Sava," 1950'lerde Amerika'daki McCarthy akm, Orta Dou'da hl sren iddetli atmalar; hepsi, i n s a n l k tarihinde a r boyutlara ulam kolektif paranoyann rndr. Bireyler, gruplar ya da uluslar ne kadar bilinsiz hale gelirse, egosal patolojinin f i z i k s e l iddete dnme olasl da o kadar artacaktr. iddet, egonun kendine deer katmak, kendisinin hakl ve bakalarnn haksz olduunu kantlamak iin bavurduu ilkel ama hl ok yaygn bir yntemdir. B i r tartma nedir? k i ya da daha fazla sayda insann, birbirlerinden f a r k l f i k i r l e r i n i ifade etmesidir. Tartmann paras olan her k i i , kendini grlerini oluturan
112

dncelerle tanmlam, o dnceler benlik duygusuna eklenen zihinsel pozisyonlar haline gelmitir. Dier bir deyile, k i m l i k ve dnce birlemitir. Bu olduunda, ben grlerimi (dncelerimi) savunduumda, kendimi savunuyormu gibi hisseder ve buna gre davranrm. Farknda olmadan, hayatta kalmak iin savayormuum gibi hisseder ve hareket ederim; dolaysyla, duygularm bilinaltmdaki bu inanc yanstr. K a r m a k a r k olurlar. fkeli, zgn, savunmac veya saldrgan olurum. Yok olmamak iin, her ne pahasna olursa olsun kazanmaya alrm. Bu bir illzyondur. Ego, zihinsel pozisyonlarn ve zihnin k i m l i k l e hibir i l g i s i olmadn bilmez, egonun kendisi gzlemlenmeyen zihindir. Ze yle der: "Gerei arama. Sadece grlerine sk skya tutunmaktan vazge." Bu ne demektir? Kendinizi zihinle tanmlamaktan vazgein demektir. B u n u yaptnzda, zihnin tesinde kalan gerek kimliiniz zaten kendiliinden ortaya kacaktr.

- EGO L E V E E G O S U Z Baz insanlar, egodan tamamen zgrletikleri anlar yaarlar. Yaptklar ite sra d baarlar kazanm olanlar, ilerini yaparken tamamen ya da byk lde egolarndan kurtulurlar. Bunun farknda olmayabilirler ama almalar bir ruhsal uygulama haline gelir. ou ilerini yaparken imdidedirler ve zel hayatla110 112

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

rnda grece bilinsiz durumlarna geri dnerler. Yani V a r l k durumlar, hayatlarnn belli bir alanyla snrlanmtr. l e r i n i hibir ekilde gizli karlar peinde olmadan, ann kendilerinden istedii eye itenlikle cevap vererek yapan retmenler, sanatlar, hemireler, doktorlar, bilim adamlar, sosyal grevliler, garsonlar, kuafrler, iadamlar ve pazarlamaclarla tantm. Yaptklar eyle btnleirler, imdi ile ve ileri ya da karlarndaki kiiyle bir olurlar. Bu insanlarn etkileri, yaptklar i i n ok tesine geer. Kendileriyle balantya giren herkeste egolarnn azalmasna yol aan bir etki yaparlar. Ar egolara sahip insanlar bile, bazen bu insanlarn yannda rahatlayabilir, savunmalarn indirebilir ve rol yapmay brakabilirler. Egolar olmadan alan insanlarn yaptklar ite baarl olmalar hi de artc deildir. Yapt eyle bir olan herkes, yeni bir dnya yaratmaktadr. Yaptklar eyde teknik adan i y i olabilen ama egolar yznden srekli almalar sabote edilen insanlarla da karlatm. Bu insanlarn dikkatleri sadece ksmen yaptklar ie odaklanr; dier paras kendileri zerine odaklanmtr. Egolar takdir bekler ve bunu yeterince alamadnda, enerjisini krgnla harcar ve asla yeterince alamaz. "Baka biri benden daha fazla takdir ediliyor olabilir mi?" Ya da temel odaklar kazan veya gtr ve almalar bu amaca hizmet etmekten teye gidemez. Yaplan bir i bir amaca hizmet etmekten teye geemediinde, yksek kaliteye sahip olamaz. Byle insanlarn almalarnda sorunlar, engeller ya
201

da zorluklar ba gsterdiinde, iler bekledikleri gibi gitmediinde, baka insanlar ya da artlar ibirliki olmadnda, hemen yeni durumla bir hale gelmek ve anm gereklerine cevap vermek yerine, duruma k a r tepki verirler ve kendilerini ondan ayrrlar. Kendini kiisel olarak saldrya uram hisseden bir "ben" vardr ve bol miktarda enerji yararsz itirazlara ya da fkeye harcanr; oysa ayn enerji, ego tarafndan harcanmasa, durumu dzeltmek iin kullanlabilir. Dahas, bu "anti" enerji yeni engeller, yeni sorunlar yaratr. Gerek u ki birok k i i kendinin en byk dmandr. nsanlar bakalarndan yardm ya da bilgiyi esirgediklerinde veya daha baarl olamasmlar diye sabote etmeye altklarnda, farknda olmadan aslnda kendi ilerini sabote ederler. birlii, gizli bir kar olmad srece egoya yabanc bir kavramdr. Ego, siz bakalarna bir eyler verdike, ilerin daha dzgn akacan ve her eyin size daha kolay geleceini bilmez. Bakalarna az yardm ettiinizde ya da hi yardm etmediinizde, yollarna engeller koyduunuzda, evren de - insan ve artlar halinde - size az yardm eder ya da hi yardm etmez, nk kendinizi btnden uzaklatrm olursunuz. Egonun bilinsiz "yetmez" duygsu, baka birinin baarsna o baar kendisinden alnm gibi yaklamasna neden olur. Baka birinin baars karsnda duyduunuz krgnln kendi baar ansnz perdelediini bilmez. drmanz gerekir. Baary kendinize ekebilmek iin, grdnz her yerde onu kutlamanz ve onurlan-

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

HASTALIKTA EGO B i r hastalk egoyu glendirebilir ya da zayflatabil i r . Eer ikayet ediyorsanz, kendinize acyorsanz ya da hasta olduunuz iin fkeleniyorsanz, egonuz glenir. Hastal kavramsal k i m l i i n i z i n bir paras haline getirdiiniz zaman da glenir: "Ben byle byle bir hastaln penesindeyim." Gzel, o zaman k i m olduunuzu anlarz. Dier yandan, normal hayatlarnda byk egolara sahip olan bazlar, hastalandklarnda insanlara k a r aniden nazik, kibar ve ok daha yumuak davranmaya balarlar. Normal hayatta sahip olamayacaklar grler gelitirebilirler. sel bilgilerine ulaabilir, bilgece szler syleyebilirler. Ama iyiletiklerinde enerji geri dner ve egoyu da beraberinde geri getirir. Hasta olduunuzda, enerji seviyeniz olduka dktr ve organizmann zekas kontrol ele alarak geri kalan enerjiyi vcudu iyiletirmek iin kullanab i l i r ; dolaysyla, z i h i n iin yeterince enerji kalmaz ve bu da egosal dncelerin ve duygularn yeterli gc bulamayaca anlamna gelir. Ego, ciddi miktarda enerji harcar. Ama baz durumlarda, ego geri kalan azck enerjiyi kendi amalar iin kullanr. S i z i n de tahmin edeceiniz gibi, hastalandklarnda egolar glenen insanlarn iyilemesi daha uzun srer. Bazlarnda ise hastalk k r o n i k hale gelir ve kendi sahte benlik duygularnn bir paras olur.
134

K O L E K T F EGO Kendinizle yaamak ne kadar zor! Egonun k i i s e l benlik tatminsizliklerinden kamak iin kulland yollardan biri, benlik duygusunu kendini bir grupla tanmlayarak glendirmeye futbol takm gibi. Bazen k i i hibir dl, k a r l k ya da takdir beklemeden hayatn daha byk bir kolektif amaca hizmet etmeye adadnda, kiisel egosu tamamen dalabilir. K i i s e l benlik duygusunun yknden kurtulmak ne kadar da rahatlatcdr. Grubun yeleri, ne kadar s k alsalar da, ne kadar fedakarlklar yapsalar da, kendiler i n i mutlu ve tatmin olmu hissederler. Egonun tesine gemi gibi grnrler. A s l soru udur: Gerekten zgr kalmlar mdr, yoksa ego sadece kiisel olmaktan kp kolektif hale mi gelmitir? Kolektif ego, k i i s e l egoyla hemen hemen ayn zell i k l e r i gsterir; atma ve dman ihtiyac, daha fazlasn istemek, bakalarna k a r kendini hakl karma t a k n t s gibi. Er ya da ge, kolektif ego dier kolektif egolarla atmaya giriecektir, nk farknda olmadan atma aramaktadr ve s n r l a r n , dolaysyla da k i m l i i n i belirlemek iin ztlklara ihtiyac vardr. O zaman grup yeleri, ego temelli bir harekelin etkisiyle ister istemez ac ekeceklerdir. O anda uyanarak kolektif yaplarnn gl bir delilik unsuru ierdiini anlayabilirler.
135

almaktr; bir

ulus,

bir politik parti, irket, kurum, mezhep, kulp, ete,

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

Aniden uyanp kendinizi birlikte tanmladnz ve urunda altnz kolektif bilincin aslnda deli olduunu anlamak balangta ac verici olabilir. Baz insanlar bu noktada daha s i n i k ya da daha fkeli hale gelerek tm deerleri inkar edebilirler. Bu, i l k inan sistemi bir hayal olarak algland ve dolaysyla kt zaman, hemen baka bir inan sistemini benimsedikler i n i gsterir. Egolarnn lmyle yzleememi, kaarak baka birine ynelmilerdir. Kolektif ego, genellikle o egoyu oluturan bireylerden daha bilinsizdir. rnein, kalabalklar (geici kolektif egosal kimliklere sahiptirler) o kalabaln dndayken bireylerin yapmayaca eyler yapabilirler. B i r ok lke, sk s k bireysel boyutta ancak psikopatlk olarak alglanabilecek davranlara bavurmaktadr. Yeni bilin ortaya karken, baz insanlar aydnlanm bilinlerini yanstan gruplar oluturma ihtiyac duyacaklardr. Bu gruplar kolektif egolar olmayacaktr. Bu gruplar oluturan k i i l e r i n kendi k i m l i k l e r i n i o gruplarla tanmlamaya ihtiyalar yoktur. K i m l i k l e r i n i tanmlamak iin artk biim peinde deillerdir. O gruplar oluturan k i i l e r egolarndan tamamen k u r tulamam olsalar bile, kendilerindeki veya bakalarndaki egoyu hemen tanyabilecek kadar farkndalkl a r olacaktr. Ama ego srekli araya girmek ve kontrol ele almak isteyecei iin, k i i n i n srekli olarak uyank kalmas gerekir. nsan egosunun farkndalk aydnlanma gruplar, na karlarak zlmesi;

likte yaad toplumlar olsun, bu gruplarn ncelikli amalarndan b i r i bu olacaktr. Aydnlanm kolektif bilinler, yeni bilincin ykselmesinde nemli bir fonksiyonu yerine getirecektir. Egosal kolektifler s i z i bilinsizlie ve ac ekmeye srklerken, aydnlanm kolektif gezegen apnda deiimi hzlandracak bir bilin anaforu oluturabilir.

LMSZLN NKAR EDLEMEZ KANITI Ego, insan psikolojisinde kimliin kendini ikiye ayrd noktadaki atlaktan ieri girer ve bu ayrm "ben" ve "kendim" eklinde isimlendirebiliriz. Dolaysyla, kelimeyi k i i l i k blnmesi eklindeki yaygn anlamyla kullanrsak, her ego aslnda izofrendir. Kendinize ait bir zihinsel imajla yaarsnz ve bu kavramsal benlikle bir i l i k i iine girersiniz. Hayatn kendisi kavramsalla r ve "hayatm"dan sz ettiinizde konutuunuz k i i lerin "hayatlarndan ayrlr. "Hayatm" diye dndnz ya da konutuunuz ve buna inandnz her seferinde, aldatc bir aleme srklenirsiniz. Eer "hayatm" diye bir ey varsa, hayat ve benim de ayr eyler olmamz gerekir ki bu ayn zamanda hayatm kaybedebileceim anlamna da gelir. lm gerek bir tehdit olarak grnmeye balar. Kelimeler ve kavramlar, hayat kendi ilerinde gereklikleri olmayan ayr paralara bler. "Hayatm" kavramnn ayrlk duygusunun kkeni, yani egonun kayna olduunu bile syleyebiliriz. Eer

yardm organizasyonlar, okullar ya da insanlarn bir110 121

ECKHART TOLLE

ben ve hayat ayrysak, ben hayattan baka bir eysem, o zaman her eyden ayrymdir. Ama onlardan nasl ayr olabilirim ki? "Ben" nasl hayattan, Varlk'tan ayr olabilir ki? Bu tamamen imkanszdr. Dolaysyla, "hayatm" diye bir ey yoktur ve ben de bir hayata sahip olamam. Ben hayatn kendisiyim. Ben ve hayat tekiz. Bunun aksi olamaz. O halde hayatm nasl kaybedebil i r i m ? Zaten sahip olmadm bir eyi nasl kaybedebilirim? Ben olan bir eyi nasl kaybedebilirim? Bu imkanszdr.

5. Bolum
ACI - BEDEN

ou insann dnce sistemi byk lde istek d, otomatik ve tekrarlaye bir ekilde alr. Bu, bir tr zihinsel parazitten daha fazlas deildir ve gerek bir amaca hizmet etmez. En ksa tabiriyle, aslnda dnmezsiniz: Dnce kendiliinden oluur. "Dnyorum" ifadesi, bir kast bildirir. Konu hakknda sz hakk n z olduu, kendi adnza bir seim yapabileceiniz anlamna gelir. Oysa ou insan iin durum bye deildir. "Yediklerimi sindiriyorum," "damarlarmda kan dolamn salyorum" gibi szler ne kadar yanlsa, "dnyorum" demek de o kadar yanltr. Sindirim kendiliinden olur; kan dolam kendiliinden olur; dnmek kendiliinden olur. Kafanzdaki sesin kendine ait bir can vardr. ou k i i o sesin merhametine kalm durumdadr; dnce122 138

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

nin, dier bir deyile zihnin tutsa konumundadrlar. Ve zihin gemiteki olaylarla artlandndan, gemii tekrar tekrar canlandrmaya zorlanrsnz. Doulular buna "karma" derler. O sesle tanmlandnzda, elbette ki bunun farknda olmazsnz. Bilseydiniz zaten onun esiri olmazdnz, nk size sahip olan kimlii kendiniz sandnzda, yani o haline geldiinizde gerekten size sahip olmasna i z i n verirsiniz. Binlerce yldr, insanlk giderek daha ok zihnin esiri oldu ve kendisine hakim olan kimliin "benlik" olmadn anlayamad. Kendini srekli zihniyle tanmladndan, sahte bir benlik duygusu - ego - ortaya kt. Egonun younluu, kendinizi ne derecede zihninizle ve dncelerinizle tanmladnza baldr. Dnmek, bilincin ya da gerek k i m l i i n i z i n toplamnn minicik bir parasndan baka bir ey deildir. Zihinle tanmlama derecesi, kiiden kiiye deiir. B a z insanlar kendilerini zihinlerinden arndrdklarnda ksa bir sre iin bile olsa gerek zgrln tadn karrlar ve o ksa sre iinde hissettikleri huzur, mutluluk ve canllk, hayat yaamaya deer hale getirir. Yaratclk, sevgi ve efkatin glendii zamanlar da vardr. Ama dierleri, srekli egolarna tutsak olarak yaarlar. Kendilerine, bakalarna ve etraflarn saran dnyaya k a r yabanclarlar. Onlara baktnzda,

dinleyemezler. Dikkatleri sadece zihinlerindeki dnce biimleri olarak var olan gemie veya gelecee odaklanmtr. Ya da size oynadklar role uygun ekilde davranrlar ve yine kendileri olamazlar. ou insan, gerek kimliklerine yabanclamtr ve bazlar ylesine yabanclamtr ki bakalaryla paylamlar herkese "sahte" grnr; tabii onlar kadar kendilerine yabanclaarak "sahte" davranmay benimsemi olanlar hari. Yabanclama, herhangi bir ortamda, herhangi bir durumda, herhangi biriyle birlikteyken veya hatta kendi bamzayken bile srekli huzursuz olmak demektir. S r e k l i olarak "eve" dnmeye alrsnz ama kendinizi asla evinizde hissedemezsiniz. Yirminci yzyln en byk yazarlarndan bazlar - Franz Kafka, Albert Camus, T. S. Eliot, James Joyce gibi - yabanclamann insan varlnn evrensel ikilemi olduunu fark etmi, muhtemelen kendi ilerinde de bunu derinden hissetmi ve almalarnda muhteem bir ekilde ifade edebilmilerdir. Her ne kadar bir zm sunamam olsalar da, bize insanln bu sorunuyla ilgili derin bir bak as sunmulardr. K i i n i n kendi sorununu aka tanmlayabilmesi, onu amak iin atabilecei i l k admdr.

DUYGUNUN DOUU Dnce hareketine ek olarak - ama ondan tamamen ayr deil - egonun bir boyutu daha vardr: Duygu. Bu, btn dncelerin ve duygularn egodan kaynakland201

yzlerindeki gerginlii, atk kalarn veya gzlerindeki dalgn baklar fark edebilirsiniz. Dikkatlerinin byk blm dncelerine ynelmi durumdadr ve bu yzden s i z i gerekten gremezler ve s i z i asla gerekten
140

ECKHART TOLLE anlamna gelmez. Sadece k e n d i n i z i onlarla tanmladnzda ve s i z i tamamen k o n t r o l altna aldklarnda, yani "ben" haline geldikleri zaman egoya dnrler. Tm fiziksel organizmalar gibi, vcudunuzun da kendine ait bir z e k a s vardr. Bu zeka, z i h n i n i z i n syledii eylere ya da dier bir deyile dncelerinize tepki v e r i r . Y a n i duygu, aslnda vcudunuzun z i h n i n i z e verdii tepkidir. Vcudun z e k a s elbette ki evrensel zek a n n a y r l m a z bir paras, onun s a y s z ifadelerinden b i r i d i r . Atomlara ve molekllere geici bir kohezyon salayarak, onlar btn bir f i z i k s e l organizma haline getirir. Vcudun btn o r g a n l a r n n almasnn, oksij e n ve yiyeceklerin enerjiye dnmesinin, kalp atlar n n ve kan dolamnn, vcudu istilaclardan koruyan b a k l k s i s t e m i n i n , s i n i r ularndan giren duyusal v e r i l e r i n beyne gnderilerek orada tercme edilmes i n i n ve e t r a f n z saran harici gerekliin isel r e s m i haline dnmesinin ardnda yatan organizasyon prens i b i budur. B t n bunlar, ayn anda gerekleen dier binlerce fonksiyonla b i r l i k t e , bu zeka tarafndan mkemmel bir ekilde koordine edilir. Vcudunuzu s i z ynetmezsiniz; o zeka ynetir. A y n zamanda, organizmann evreye verdii tepkilerden de o sorumludur. B u , t m canl t r l e r i iin geerlidir. B i t k i n i n f i z i k sel b i i m i n i a l m a s n ve iek amasn, iein her sabah y a p r a k l a r n gnee e v i r m e s i n i ve geceleri k a p a m a s n salayan zeka a y n d r . Adna D n y a gezegeni denen kompleks c a n l y Gaia olarak ifade eden zeka da a y n d r . 110 121

VAR OLMANIN GC Bu zeka, bir canlnn herhangi bir tehdit k a r s n d a gdsel olarak tepki v e r m e s i n i salar. Hayvanlarda da i n s a n l a r n k i n e benzer duygular olumasna neden o l u r ; fke, k o r k u , zevk gibi. Bu gdsel tepkiler, duygunun i l k e l biimleri olarak dnlebilir. insanlar da verirler. B e l l i durumlarda, hayvanlarnkine benzer gdsel tepkiler

B i r tehlike k a r s n d a , canlnn hayat tehdit

edildiinde, kalp daha h z l atmaya balar, kaslar geril i r , solunum h z l a n r ; bu, kamaya ya da savamaya haz r l k t r . Y a r a t t duygu k o r k u d u r . Keye s k t r l d nda, ani bir e n e r j i younluu, vcuda daha nce sahip olmad bir g kazandrr. Y a r a t t duygu fkedir. Bu gdsel tepkiler, duygulara y a k n gibi grnr ama kelimenin gerek anlamyla duygu deillerdir. Gdsel bir tepkiyle bir duygu arasndaki temel f a r k u d u r : Gdsel bir tepki, vcudun herhangi bir harici d u r u m karsnda gsterdii dorudan tepkidir. Dier yandan bir duygu, vcudun bir dnceye gsterdii tepkidir. Dolayl olarak, bir duygu ayn zamanda gerek bir durum ya da olaya verilen bir tepki de olabilir ama aslnda bu tepki, olayn ya da durumun z i h i n s e l yorumuna k a r verilir. Yani dier bir deyile, z i h n i n herhangi bir durum ya da olayla i l g i l i olarak iyi ve kt, ho ve sevimsiz, ben ve benim kavramlaryla oluturduu bir dnceye verilen tepkidir bu. rnein, b i r i n i n arabasnn alndn duyduunuzda, muhtemelen herhangi bir duygu hissetmezsiniz ama sizin arabanz alndnda, muhtemelen ok fkelenirsiniz. " B e n i m " z i h i n s e l kavramnn bu kadar gl duygular yaratabilmesi inanlmazdr.

ECKHART TOLLE V c u t ok z e k i olmasna ranen, gerek bir d u r u m la bir dnce a r a s n d a k i f a r k syleyemez. H e r dnceye gerekliin bir parasym gibi tepki v e r i r , nk sadece bir dnce olduunun f a r k n d a deildir. Vcuda gre endie ya da k o r k u verici bir dnce, " T e h l i k e d e y i m " m e s a j d r ve dolaysyla, gece scak ve rahat yatanza y a t y o r olsanz bile, vcudunuz bu mesaja uygun olarak tepki v e r i r . K a l p daha h z l atar, k a s l a r g e r i l i r v e s o l u n u m h z l a n r . B i r e n e r j i younluu o l u r ama t e h l i k e sadece z i h i n s e l bir kurgudan ibaret olduundan, e n e r j i boalacak bir yer bulamaz. Sonu olarak, e n e r j i n i n bir k s m z i h n e geri dner ve v cudun u y u m u n u bozar.

VAR OLMANIN GC yen, kontrol edilmeyen dnceler ve duygular arasndaki ktcl dng budur ve duygusal dncelere, duygusal hikye kurgulamalarna yol aar. Egonun duygusal ierii k i i d e n k i i y e deiir. Baz egolarda, duygular dierlerine oranla daha gldr. Vcutta duygusal tepkilere yol aan dnceler, bazen z i h n i n o n l a r tanmlamaya f r s a t bulamayaca kadar h z l gerekleebilir; dolaysyla, vcut zaten bir duyguyla tepki v e r m i t i r ve duygu da bir tepkiye dn m t r . Bu t r dnceler, genellikle sze dklemeyen ve bilinaltnda kalan v a r s a y m l a r d r . K i i n i n gemi a r t l a n m a l a r n d a n , genellikle de ocukluundan k a y n a k l a n r l a r . " n s a n l a r a gvenilmez" v a r s a y m , k i i n i n i l i k i l e r l e i l g i l i t a k n t l v a r s a y m l a r n a bir rnek v e r i l e b i l i r ; belki de byle bir v a r s a y m benimsemesi iin ocukluunda yeterince destekleyici olmayan veya gven vermeyen ebeveynleri ya da kardeleri olm u olabilir. t e b u t r bilinalt v a r s a y m l a r n a Hayatta kalmak iin savamak Bolluu hak etmiyorum.

DUYGULAR VE EGO Ego sadece gzlenmeyen z i h i n , k a f a n z n iinde s i z m i gibi konuan ses deil, ayn zamanda da vcudunuzun o s e s i n sylediklerine k a r verdii t e p k i l e r sonucunda oluan gzlemlenemeyen duygulardr. ou zaman ego s e s i n ne t r dncelerle uratn ve dnce srecinde y a r a t t yapsal b o z u k l u k l a r grdk. Bu bozuk dnceler k a r s n d a vcudun verdii tepki, olumsuz duygulardr. Z i h i n d e k i ses, vcudun inanp ona gre t e p k i verecei bir hikye anlatr. Bu tepkiler, duygulardr. Buna k a r l k duygular, e n e r j i y i i l k bata duygularn olumasna neden olan dncelere geri gnderir. Incelenme144

baka rnekler: " K i m s e bana sayg duymuyor. K i m s e beni t a k d i r etmiyor. hayal krklna gerekir. A s l a yeterince param olmaz. Y a a m seni hep uratr. S e v g i y i hak etmiyorum." B i l i n a l t v a r s a y m l a r , v cutta belli duygular y a r a t r ve bu duygular da z i h i n s e l faaliyetlere ya da ani tepkilere yol aar. Bu ekilde, k i i s e l gerekliinizi y a r a t r l a r . Egonun sesi s r e k l i olarak vcudun normal durum u n u bozar. Neredeyse h e r k e s i n vcudu byk bir ger i l i m altndadr; sadece baz harici etkenler tarafndan 201

ECKHART TOLLE tehdit edildii iin deil, ayn zamanda da z i h i n tarafndan tehdit edildii iin. Vcuda bal bir ego v a r d r ve egoyu o l u t u r a n bozuk dnce k a l p l a r n a tepki vermemek elinde deildir. Dolaysyla, s r e k l i ve t a k n t l dncelerle b i r l i k t e bir olumsuz duygu a k gelir. P e k i o l u m s u z duygu nedir? Vcut iin z e h i r l i olan, vcudun dengesini ve u y u m u n u bozan duygudur. K o r k u , endie, fke, k i n , z n t , nefret, k s k a n l k , gpta; btn bu duygular, vcuttaki enerji a k n bozar ve kalbi, b a k l k s i s t e m i n i , s i n d i r i m s i s t e m i n i , hormon r e t i m i n i ve vcuttaki dier birok eyi etkiler. Henz egonun n a s l alt hakknda ok az bilgiye sahip olmasna ranen, tp b i l i m i bile o l u m s u z duygusal dur u m l a f i z i k s e l h a s t a l k l a r arasnda bir balant olduunu grmeye balamtr. Vcudu etkileyen bir duygu, ayn zamanda balantda olduunuz ya da etrafnzda bulunan i n s a n l a r da etkiler ve bir zincirleme reaksiyon balatarak grmediiniz, tanmadnz insanlara kadar uzanr. B t n o l u m s u z duygular iin genel bir terim vardr: Mutsuzluk. Peki ayn ekilde, o l u m l u duygularn da vcut zerinde o l u m l u bir e t k i s i var mdr? B a k l k s i s t e m i n i glendirir, vcudu genletirip i y i l e t i r i r l e r mi? Gerekten de bunu yaparlar ama egodan kaynaklanan o l u m l u duygularla k i i n i n kendi v a r l y l a doal bal a n t s n d a n kaynaklanan daha derin duygular ayrmay renmemiz gerekir. Ego tarafndan retilen o l u m l u duygular, abucak dnebilecekleri z t duygular da kendi ilerinde ba146 NSAN ZHNNE

VAR OLMANIN GC r n d r r l a r . t e size birka rnek: Egonun adna ak ya da sevgi dedii duygu, aslnda sahiplenmek ve baml hale gelmekle i l g i l i d i r ve bir saniye iinde nefrete dnebilir. nemli bir olayn beklentisi, yani egonun gelecee a r deer y k l e m e s i , olay bittiinde ya da egonun b e k l e n t i l e r i n i karlamadnda, kolayca hayal k r k l na dnebilir. vgler ve takdirler bir gn s i z i canl ve m u t l u h i s s e t t i r i r k e n , ertesi gn eletirildiinizde ya da d i k k a t alnmadnzda, kendinizi d l a n m ve muts u z h i s s e d e b i l i r s i n i z . l g n bir partinin zevki, ertesi sabah y e r i n i ba arsna ve kasvete brakr. K t olmadan iyi, i r k i n olmadan gzel yoktur. Egodan kaynaklanan duygular, z i h n i n s r e k l i deiebilen ve i s t i k r a r s z olan harici etkenlerle kendini tanmlamasna dayaldr. Dier yandan, daha derin duygular gerekte duygu deil, V a r l k d u r u m l a r d r . Duygular, z t l k l a r alemi iinde var olur. V a r l k d u r u m l a r ise b e l i r s i z gibi grnse de, z t l k l a r yoktur. Gerek doanzn paralar olan sevgi, m u t l u l u k ve bar gibi, onlar da iinizden y k s e l i r l e r .

SAHP BR RDEK

imdi'nin Gc adl kitabmda, i k i rdek kavga ettiinde - ki hi u z u n srmez - bir s r e sonra a y r l d k l a r n ve f a r k l ynlere doru u t u k l a r n belirtmitim. Sonra her i k i rdek de k a n a t l a r n birka kez gl bir e k i l de rparlar ve bylece kavga srasnda topladklar a201

ECKHART TOLLE r enerjiyi atarlar. Kanatlarm rptktan sonra, hibir ey olmam gibi h u z u r l u bir ekilde szlrler. Eer rdekler insan zihnine sahip olsalard, kavgay dncelerinde canl tutar, hikyeler kurarlard. B i r rdein hikyesi muhtemelen yle olurdu: "Az nce yapt eye inanamyorum. On santim yanma yaklat. Sanki gln sahibi oymu gibi davranyor. zel alanma hi saygs yok. Ona bir daha asla gvenmeyeceim. B i r daha sefere beni kzdrmak iin baka bir ey yapacak. imdiden komplo planlamaya baladndan eminim. Ama buna daha fazla i z i n vermeyeceim. B i r daha sefere ona unutamayaca bir ders vereceim." Bylelikle, z i h i n bir s r hikyeler kurup durur ve aradan gnler, aylar ve hatta yllar gemesine ranen, fke i l k gnk gibi devam eder. Vcuda gelince; dncelerde kavga hl devam ettii ve vcut da gerekle dnceler arasndaki fark bilemedii iin, btn dncelerin yaratt btn duygulara k a r l k enerji reterek tepki verir ve bu da daha fazla dnceye yol aar. Bu, egonun duygusal dnce sreci haline gelir. B i r insan zihni olsayd, rdein hayatnn ne kadar karmak bir hal alabileceini gryor musunuz? Ama ne yazk ki ou insan srekli bu ekilde yayor. Hibir durum ya da olay gerekten bitmiyor. Z i h i n ve zihin rn "ben ve hikyem" srekli devam ediyor. Bizler, yolunu kaybetmi bir canl tryz. Her doal eyin, her iein ya da aacn ve her hayvann, bize retecek nemli dersleri var. T e k yapmamz gereken, durup bakmak ve dinlemek. rdein bize verdii 148

VAR OLMANIN GC ders udur: Kanatlarn rp - yani "hikyeyi brak" ve tek g yerine geri dn: imdiye!

GEM B E R A B E R N D E

TAIMAK
t

insan zihninin gemii brakmak konusundaki beceriksizlii ya da isteksizlii, Tanzan ve Ekido adnda, iddetli yamurlardan sonra olduka amurlu bir hale gelmi olan toprak k r yolunda yryen iki Zen rahibinin hikyesinde gzel bir ekilde rneklenmektedir. B i r kyn yaknndan geerlerken, yolun k a r tarafna gemeye alan gen bir kadn grrler. amur ok derin olduu iin, kadn zerindeki ipek kimonoyu berbat etmeden kar tarafa geemeyecektir. Tanzan hi tereddt etmeden kadn kucana alp yolun k a r tarafna geirir. Sonrasnda rahipler sessizce yollarna devam ederler. Be saat sonra, yaadklar tapnaa yaklarlarken, Ekido daha fazla kendini tutamayarak Tanzan'a dner. "Neden k z yolun kar tarafna geirdin?" diye sorar. " B i z rahiplerin bu t r eyler yapmamas gerekir." "Ben k z saatler nce brakmtm," der Tanzan. "Sen hl tayor musun?" imdi birinin s r e k l i Ekido gibi houna gitmeyen olay veya durumlar zihninde tayarak ve dnce stne dnce biriktirerek yaadn dnrseniz, gezegendeki insanlarn ounun nasl yaadyla ilgili bir f i k i r edinmi olursunuz. Zihinlerinde tadklar ykn arlna bakar msnz? 201

ECKHART TOLLE Gemi, anlar olarak iinizde yaar ama a n l a r n k e n d i l e r i s o r u n deildir. A s l n sylemek gerekirse, gem i t e n ve gemi hatalarmzdan ancak a n l a r m z hat r l a y a r a k ders a l a b i l i r i z . Ancak anlar, yani gemile ilgili dnceler s i z i tamamen ele geirdikleri ve benlik d u y g u n u z u n bir paras haline geldikleri zaman bir sor u n , bir y k o l u t u r u r l a r . Bu olduunda, gemile artl a n m olan k i i l i i n i z , hapishaneniz haline gelir. Anlar n z d a bir benlik duygusu v a r d r ve hikyeniz kendinizi alglama biiminiz haline gelir. Bu "kk ben" aslnda zamana ve biime bal olmayan v a r l n z olarak gerek k i m l i i n i z i glgeler. Gemiinizde sadece z i h i n s e l deil, ayn zamanda duygusal anlar da v a r d r ; e s k i duygular, s r e k l i olarak yeniden yaanr. H o n u t s u z l u u n u be saat boyunca bagaj tarlar. Kendilerini sululuk

VAR OLMANIN GC yaamaktan vazgeerek, eski duygulan b i r i k t i r m e k t e n ve beraberimizde s r k l e m e k t e n k e n d i m i z i kurtarabilir i z . O l a y l a r veya d u r u m l a r z i h n i m i z d e canl tutmamay , z i h i n s e l f i l m ynetmenliini s r d r m e k yerine dikk a t i m i z i u ana evirmeyi renebiliriz. O zaman dncelerimiz ve duygularmz yferine, V a r l m z k i m l i imiz haline gelir. Gemite, s i z i imdide yaamaktan alkoyabilecek hibir ey olmad; eer gemiin s i z i imdide yaamaktan alkoyacak gc yoksa, baka ne gc olabilir ki?

BREYSEL VE KOLEKTF u anda tam olarak y z l e i l m e y e n ve ierii grnmeyen herhangi bir o l u m s u z duygu, tamamen zlemez. A r k a s n d a mutlaka bir ac k a l n t s b r a k r . z e l l i k l e ocuklar, gl o l u m s u z duygular fazlas y l a ezici b u l d u k l a r iin, o n l a r hissetmemeye almak eilimindedirler. Y a n l a r n d a bu duyguyla dorudan y z l e m e l e r i n i salayacak sevgi dolu ve e f k a t l i bir bilinli y e t i k i n olmadndan, ocuun o duyguyu hissetmemeye almaktan baka yapabilecei bir ey gerekten de yok gibidir. Ne y a z k ki bu erken uyanan savunma mekanizmas, genellikle y e t i k i n l i k dneminde de v a r l n s r d r r . Duygu hl b i r e y i n iinde tanmlanmadan ve doal ekilde kendini ifade ederek yaamaya devam eder; rnein endie, fke, iddet patlamalar ya da f i z i k s e l bir r a h a t s z l k eklinde. Ba201

dnceleriyle besleyerek t a y a n rahip gibi, ou insan byk miktarda fazladan krgnlklar, pimanlklar, duygusuyla s n r l a r l a r . dmanlklar ve

Duygusal dnce s i s t e m l e r i ,

b e n l i k l e r i n i n bir paras haline gelir ve bylece, k i m l i k l e r i n i glendirmek iin eski duygulara t u t u n m a y renirler. n s a n e s k i duygular s r d r m e eiliminde olduundan, neredeyse herkes, eski duygusal alaryla kendi etrafnda bir enerji alan rer ki ben buna "ac beden" diyorum. te yandan, zaten sahip olduumuz ac bedeni daha da bytmekten vazgeebiliriz. K a n a t l a r m z rparak - mecazi anlamda elbette - ve z i h i n s e l olarak gemite 150

ECKHART TOLLE z durumlarda, tm yakn i l i k i l e r i e t k i l e y i p sabote akamlar

VAR OLMANIN GC n ortak bilinaltnda yaamaya devam etmektedir ve haberleri seyrettiinizde veya insanlarn hayatlarmdaki dramlara baktnzda, hl y e n i l e r i

edebilir. ou psikoterapist, balangta son derece m u t l u bir ocukluk geirdiini iddia eden ve daha sonr a l a r bunun tam t e r s i olduu ortaya kan hastalarla s k s k k a r l a r . Gerek u k i hi k i m s e n i n duygusal ac duymadan ocukluk y l l a r n geride brakmas m m k n deildir. E b e v e y n l e r i n i z i n i k i s i de aydnlanm i n s a n l a r olsayd bile, k e n d i n i z i yine de byk lde b i l i n s i z bir dnyada b u l u r d u n u z . Tamamen y z l e i l m e m i , t a n m l a n m a m , kabullen i l m e m i ve serbest b r a k l m a m gl olumsuz duygular tarafndan geride b r a k l a n t m ac k a l n t l a r , zaman iinde bir araya gelerek f i z i k s e l bedeninizin hcrelerinde yaayan bir enerji alan o l u t u r u r l a r . Bu enerji alan sadece ocukluunuza ait aclardan deil, ergenlik ve y e t i k i n l i k y l l a r n z d a yaadnz olaylarla b i r i k e n ac duygularndan da o l u u r ; ve ou egonun sesi tarafndan y a r a t l r . Sahte bir benlik duygusu hayat n z n temeli olduunda, duygusal ac kanlmaz refakatiniz olacaktr. Neredeyse her i n s a n n iinde yaayan bu e s k i ama hl ok canl duygulardan oluan enerji alan, ac beden olarak tanmlanabilir. Ac beden, doasnda k e s i n l i k l e bireysel deildir. n s a n l k t a r i h i boyunca s a y s z insan tarafndan hissed i l m i aclar da bunun bir parasdr; ard a r k a s kes i l m e y e n kabile savalar, klecilik, yanaclk, tecav z , ikence ve akla gelebilecek her t r l iddet eyl e m l e r i , bu d u y g u l a r n nedeni olabilir. Bu ac, i n s a n l 42 201

eklenmektedir. K o l e k t i f ac beden, muhtemelen her ins a n n D N A ' s m a i l e n m i durumdadr ama henz onu grme y o l u n u bulamadk. Bu dnyada yeni doan her bebek, daha imdiden bir duygusal ac bedene sahiptir. B a z l a r n d a bu dierlerine oranla daha youn ve daha gldr. B a z bebekler ounlukla mutludur. Dierleri ise inanlmaz ve B a z bebeklerin aklanamaz bir m u t s u z l u k iindedir.

yeterince sevgi ve ilgi grmedikleri iin aladklar dor u d u r ama bazlar, hibir aklanabilir neden olmadan alarlar ve sanki etraflarndaki herkesi kendileri gibi m u t s u z etmeye alrlar; ne y a z k ki genellikle de bunu baarrlar. Bu dnyaya geldikleri andan itibaren, ins a n l n acsn ar bir ekilde paylarlar. Y i n e baz bebekler, anne ve babalarnn olumsuz duygularn algl a d k l a r ve bu onlara ac verdii iin s r e k l i alayabil i r l e r ; ayn zamanda, ac bedenleri anne ve babalarnn ac bedenlerinden beslenmeye devam eder. D u r u m her ne olursa olsun, bebein fiziksel bedeni bydke, ac bedeni de byr. Burada dikkat edilmesi gereken nemli bir nokta v a r d r : Ac bedeni hafif olan bir bebein, youn bir ac bedene sahip bir bakasna oranla y e t i k i n l i e ulatnda r u h s a l adan "daha i l e r i seviyede" olaca dnlmemelidir. Hatta, genellikle bunun t e r s i dorudur. A r ac bedenlere sahip insanlar, genellikle hafif ac

ECKHART TOLLE bedenlere sahip insanlara oranla ruhsal adan daha abuk uyanrlar. B a z l a r kendi ar ac bedenlerine kapal kalsalar da, biroklar artk mutsuzluklaryla yaamay srdremeyecekleri bir noktaya ularlar ve dolaysyla uyanma drtleri glenir. Y z acyla burulmu, vcudu saysz yaradan akan kanla dolmu sa'nn ac eken vcudu, neden insanln kolektif bilincinde bylesine nemli bir yer kazanmtr? zellikle Orta a'da, milyonlarca insan bunu kendi isel gerekliklerinin bir da yansmas olarak alglamasalard, kendi ilerinde bir eylerin kprdandm hissetmeselerdi, bu sembole bylesine derinden balanmazlard. Henz kendi ilerinde dorudan anlayacak kadar bilinli deillerdi ama farkna varmaya balyorlard. sa, acy ve acy ama olasln bnyesinde birletiren i l k insan olarak grlebilir.

VAR OLMANIN GC yiyecek olarak kullanlabilir. likilerde dramlar kadar olumsuz dnceleri de sevmesinin nedeni budur. Ac bedenin mutsuzluk bamll vardr. inizde s r e k l i olarak duygusal bir olumsuzluk ve mutsuzluk arayan bir eyin var olduunu renmek sizin iin sarsc olabilir. Gerek u ki bunu bakasnda tespit etmek, kendi iinizde tespit etmekten ok daha kolaydr. M u t s u z l u k s i z i kontrol altna aldnda, sadece ona son vermeyi istememekle kalmazsnz, ayn zamanda olumsuz duygusal tepkilerden beslenebilmek iin bakalarnn da s i z i n kadar acnas bir durumda olmasn istersiniz. ou insanda, ac bedenin uykuda veya aktif olduu dnemler vardr. Uykuda olduunda, ar bir karanlk bulut tadnz ya da iinizde uyumakta olan bir volkann var olduunu unutursunuz. Ne kadar sre uykuda kalaca, kiiden kiiye deiir: En s k grleni birka haftadr ama birka gne ksalabilir ya da aylar bo-

ACI B E D E N KENDN NASIL YENLER? Ac beden, ou insann iinde yaayan yar otonom bir enerji biimidir ve duygulardan oluan bir v a r l k t r . Kendine ait ilkel bir zekas vardr ve tm canllar gibi, onun zekas da ncelikle varln srdrmeye odaklanmtr. T m canllar gibi, periyodik olarak beslenmek zorundadr ve kendini yenilemek iin ihtiyac olan yiyecek, kendisininkine uygun bir enerji olmaldr; yani benzer bir titreime sahip olmak zorundadr. Duygusal adan ac veren herhangi bir deneyim, ac beden iin 43

yunca srebilir. Daha nadir durumlarda, ac beden belli bir olayla tetiklenene kadar y l l a r boyunca uykuda kalabilir.

ACI BEDEN DNCELERNZLE NASIL BESLENR? Ac beden, acktnda ve kendini yenileme zaman geldiinde, uykusundan uyanr. Buna ek olarak, herhangi bir zamanda herhangi bir olayla tetiklenerek de hare201

ECKHART TOLLE kete geebilir. Beslenmeye hazr olan ac beden, en

VAR OLMANIN GC duklarmdan, be duyumuzla alglanamazlar. Dncel e r i n kendilerine ait bir frekans alan v a r d r ve olumsuz dnceler daha alt seviyelerde k a l r k e n , olumlu dnceler daha s t seviyelere kar. Ac bedenin t i t r e i m h z , olumsuz dncelerin t i t r e i m h z y l a ayndr ve ac bedenin sadece olumsuz dncelerle ve duygularla beslenebilmesinin nedeni de budur. Dncenin duygu yaratmas kalb, ac beden durumunda tersine dner. Ac bedenden yaylan duygu, ksa sre iinde dnce s i s t e m i n i z i e t k i s i altna a l r ve z i h n i n i z ac bedenin kontrol altna getiinde, dnce s i s t e m i n i z de olumsuz hale gelir. Z i h n i n i z d e k i ses size hayat ya da kendinizle i l g i l i zc, endie verici, fkelendirici hikyeler anlatr ve bunu yapmak iin gemi i n i z l e , insanlarla veya geleceinizle i l g i l i gerek ya da hayali olaylar k u l l a n r . K e n d i n i z i tamamen o s e s i n syledikleriyle tanmlar, btn bozuk dncelerine inan r s n z . O noktada, m u t s u z l u k bamll yerleir. Sorun olumsuz dnce trenini durduramamanz

nemsiz olay, b i r i n i n syledii ya da yapt bir eyi ve hatta bir dnceyi t e t i k olarak k u l l a n a b i l i r . Eer yalnz y a y o r s a n z ya da o srada y a k n n z d a k i m s e yoksa, ac beden s i z i n dncelerinizle beslenir. Aniden, dnce s i s t e m i n i z belirgin bir ekilde olumsuz hale gel i r . Genellikle, bu o l u m s u z dnce k r i z i balamadan nce z i h n i n i z e olumsuz bir duygu dalgasnn g i r d i i n i f a r k etmezsiniz; endie ya da fke gibi. B t n dnceler e n e r j i d i r ve ac beden i m d i dncelerinizin enerjisiyle besleniyordun Ama her dnceyle beslenemez. O l u m l u bir dncenin, o l u m s u z bir dnceden tamamen f a r k l bir duygu tonu alglamanz iin olaanst hassas olmanza gerek y o k t u r . A y n e n e r j i d i r ama f a r k l bir frekansa sahiptir. Ac beden, m u t l u ve o l u m l u bir dnceyi hazmedemez. Sadece olumsuz dncelerle beslenebilir, nk kendi e n e r j i alanna uyan dnceler sadece onlardr. H e r ey, s r e k l i hareket halinde olan e n e r j i alanlar y l a t i t r e i r l e r . Oturduunuz sandalye, elinizde t u t t u unuz kitap ya da alma masanz, son derece kat ve hareketsiz gibi grnebilir, nk duyu organlarnz onlarn t i t r e i m l e r i n i o ekilde alglamak zere y a r a t l m t r . Y a n i molekllerin, atomlarn, e l e k t r o n l a r n ve atomalt p a r t i k l l e r i n bir araya gelerek ve t i t r e e r e k o l u t u r d u k l a r eyleri s i z sandalye, kitap ya da masa olarak a l g l a r s n z . F i z i k s e l nesne olarak algladmz ey, belli bir hzda t i t r e e n enerjiden ibarettir. Dnceler, maddeden daha h z l titreen bir enerjiye sahip ol44

deildir; durdurmak istememenizdir. B u n u n nedeni, o srada ac bedenin s i z i n sayenizde yaamas ve s i z m i gibi davranmasdr. Ac beden iin, ac zevktir. B t n olumsuz dnceleri itahla yutar. Aslnda, i m d i z i h n i nizdeki ses, ac bedenin sesidir. sel k o n u m a l a r n z n kontroln ele geirmitir. Ac beden ve dnce sistem i n i z arasnda ktcl bir dng oluur. H e r dnce, ac bedeni besler ve k a r l n d a ac beden de daha fazla dnce retir. B i r k a saat ya da birka gn sonra, kendini tazeleyip beslenmesini tamamlayarak u y k u s u 201

45

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC A r alkol tketimi genellikle erkeklerde ac bedeni harekete geirir ama ayn ey baz kadnlar iin de geerlidir. K i i sarho olduunda, ac bedenin kontrol ele almasyla, tam bir k i i l i k deiimi geirir. Ac bedeni fiziksel iddetle kendini beslemeye alm bir k i i , genellikle bunun iin eine veya ocklarma odaklanr. Kendine gelip ayldnda, yaptklar iin pimanlk duyar ve bir daha asla tekrarlamayacana sz verirken gerekten samimidir. Ne var ki konuan ve szleri veren k i i , iddet eiliminde olanla ayn k i i deildir ve k i i yaptklarnn farkna varmad, kendi iindeki ac bedeni tanmad ve kendini ondan ayrmad srece, tekrar tekrar ayn eyleri yapacana gvenebilirsiniz. Baz durumlarda, bunun iin profesyonel yardm almak yararl olabilir. ou ac beden, hem ac yaratmak hem de o acy kullanmak ister ama bazlar byk lde ya acy yaratan ya da kurbandr. Her i k i durumda da, duygusal ya da f i z i k s e l olduu fark etmeksizin, iddetle beslenirler. " k olduklarn" dnen baz iftlerin aslnda birbirlerine ekim duymalarnn nedeni, ac bedenlerinin birbirlerini tamamlamas olabilir. Bazen acy yaratann ve kurbann rolleri bile daha i l k karlamalarnda belli olur. Cenneti getirdii sanlan baz evlilikler, aslnda cehennemi getirirler. Eer kedi beslediyseniz, kedilerin uyurken bile etraflarnda neler dndnn farknda olduklarn bil i r s i n i z ; sra d bir ses duyduklarnda hemen kulaklar d i k i l i r ve bazen gzlerini hafife aralayabilirler. 201

na geri dner ve arkasnda enerjisi tkenmi bir organizma ve hastalklara k a r daha ak bir f i z i k s e l beden brakr. Eer bu size p s i i k bir asalak gibi grndyse, h a k l s n z , nk gerekten yledir.

ACI B E D E N D R A M D A N NASIL BESLENR? Eer etrafnzda baka insanlar, tercihen einiz ya da ailenizden biri varsa, ac beden oluacak dramdan beslenmek iin onlar kkrtmaya alr. Ac bedenler yakn i l i k i l e r i ve aileleri severler, nk yiyeceklerini by k lde byle ortamlardan alrlar. Karnzdaki k i i nin ac bedeni s i z i tepki vermeye zorlarken, buna direnmek ok zordur. Gdsel olarak en zayf ve en krlgan noktalarnz bilir. l k seferinde baarl olamazsa, tekrar tekrar denemeye devam edecektir. Karnzdaki ki i n i n ac bedeni, k a r l k l beslenebilmek iin s i z i n k i n i uyandrmaya alr. Birok i l i k i , belli aralklarla iddetli ve ykc ac beden dnemleri yaar. Kk bir ocuun ebeveynler i n i n ac bedenleri arasndaki iddetli karlamaya t a n k l k etmesi son derece zor ve ac vericidir ama ne y a z k ki dnyann her yerinde milyonlarca ocuk her gn bunu yaamaktadr. nsanln ac bedeninin kuaktan kuaa aktarlmasnn en temel yolu da budur. Her dnemden sonra, eler kendilerini toparlar, ne y a p t k l a r n anlar ve ego elverdiince grece h u z u r l u bir dneme girerler.

46 Uykuda olan ac

ECKHART TOLLE bedenler de ayn ekilde hareket

VAR OLMANIN GC byk hatasn yapp yapmadnz merak edersiniz. Ama i i n a s l u ki e i n i z i n gerek y z , ac beden kontrol ele almadan nce kaybolan yzdr. Ac bedene sahip olmayan bir e bulmak zordur ama ac bedeni ok fazla youn olmayan b i r i n i semeniz akllca olabilir.

eder. B e l l i bir seviyede daima u y a n k t r l a r ve uygun bir t e t i k k e n d i n i ortaya koyduunda, hemen harekete gemeye h a z r d r l a r . Y a k n i l i k i l e r d e , ac bedenler genellikle eler b i r l i k te yaamaya karar verene ve hatta hayatlarnn geri kal a n n b i r l i k t e geirmek iin anlama yapana kadar bekleyecek kadar a k l l d r . Sadece einizle evlenmekle kalmaz, onun ac bedeniyle de e v l e n i r s i n i z . B i r l i k t e yaamaya baladktan ya da balay bittikten ksa sre sonra e i n i z i n tamamen f a r k l bir k i i l i e sahip olduunu grmek, s i z i fazlasyla a r t a b i l i r . Son derece nemsiz grnen konular iin s i z i sularken, barp arrken sesi ve b a k l a r deiebilir. Ya da tamamen iine kapanabilir. " S o r u n ne?" diye s o r a r s n z . " S o r u n yok," der. Ama aslnda syledii eyin altnda yatan e n e r j i y i hemen h i s sedersiniz: "Sorundan baka bir ey yok." Gzlerine baktnzda, k gremezsiniz; s a n k i k a l n bir pee i n m i t i r ve daha nce tanyp sevdiiniz k i i n i n yerinde tamamen f a r k l b i r i vardr. K a r n z d a tam anlamyla bir yabanc g r r s n z ve gzlerinin nefretle, dmanlkla, acyla veya fkeyle dolu olduunu f a r k edersiniz. S i z i n le konutuunda, konuan k i i einiz deildir; ac bedenleri onun araclyla konuuyordur. Syledii ey, ac bedenin gereklik versiyonudur ve bu gereklik, korkuyla, dmanlkla, fkeyle ve daha fazla acya neden olma isteiyle k i r l e n m i , arptlm, bozulmutur. Bu noktada, e i n i z i n gerek y z n n bu olup olmadn d n r , bu insanla evlenmekle h a y a t n z n en

YOUN ACI

BEDENLER

B a z insanlar asla tamamen uykuda olmayan ac bedenler t a r l a r . G l m s e y e b i l i r ve kibarca konuabilirler ama her an altnda yatan m u t s u z l u k duygusunu h i s s e d e b i l i r s i n i z ; s a n k i k a r l a r n d a k i k i i y i sulamak, m u t s u z olacak bir eyler bulmak veya etraflarna muts u z l u k samak iin hazr bekliyor gibidirler. Ac bedenleri asla yeterince beslenemez ve s r e k l i atr. Egonun duyduu dman ihtiyacn abartrlar. T e p k i s e l l i k l e r i sayesinde, nemsiz k o n u l a r byterek etraflarndaki i n s a n l a r da dramn iine s r k l e m e ye alrlar. B a z l a r organizasyonlara veya baak k i i lere k a r u z u n ve anlamsz savalara ya da mahkeme davalarna g i r i e b i l i r l e r . B a z l a r ise eski bir ee ya da arkadaa k a r dinmek bilmeyen bir nefret srdrebil i r l e r . lerinde t a d k l a r acnn farknda olmayan bu insanlar, acy olaylara ve durumlara y a n s t r l a r . z f a r k n d a l k l a r y e t e r s i z olduundan, bir olay ve o olaya v e r d i k l e r i tepki arasndaki f a r k bile bilemezler. Onlara gre, m u t s u z l u k ve acnn kendisi bile olayn ya da dur u m u n iindedir. sel d u r u m l a r n n farknda olmadk201

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

larndan, ac ektiklerini ve fazlasyla mutsuz olduklar m idrak edemezler. Bazen bylesine youn ac bedenlere sahip insanlar bir dava iin savaan aktivistler olabilirler. Dava gerekten deerli olabilir ve bazen balangta baz baarlar kaydedebilirler; ama syledikleri ve yaptklar eylere akan olumsuz enerji ve kendi bilinsiz dman ihtiyalar, giderek davalarna k a r dnmeye balar. Genellikle sonunda kendi organizasyonlarnn iinde de dman edinmeyi baarrlar, nk gittikleri her yerde kendilerini kt hissetmek iin bir neden bulabilirler ve bylelikle ac bedenleri aradklar eyi srekli bulmaya devam eder.

bunun iin alyor. Dolaysyla, tepkisellie, olumsuz dncelere ve k i i s e l dramlara ek olarak, ac beden kendini sinema ve televizyonlar sayesinde de beslemektedir. Ac bedenler bu tr filmleri yazp ekmekte, dier ac bedenler de izlemek iin para demektedir. Peki televizyonda ve sinemada iddet izlemek ve gstermek her zaman "yanl" m? Bu iddet gsterilerinin hepsi ac bedene mi hizmet ediyor? nsanln imdiki geliim dzeyinde, iddet sadece tamamen sapkn deil, ayn zamanda da kolektif ac beden sayesinde glenmi durumda. Eer bu tr filmler iddeti daha geni adan ele alrlarsa, kaynan ve sonularn, iddeti uygulayann yannda kurbana neler olduunu, altnda yatan kolektif bilinsizlii ve bunun kuaktan kuaa getiini - ac bedenlerin yan sra insanlarn iinde yaayan fke ve nefret - o zaman insanl uyandrmak adna ok nemli bir adm atm olurlar. nsanln kendi lgnln grebilecei bir ayna haline gelebilirler. Kendi iinizde delilii delilik olarak tanmladnzda, bu farkndaln uyan ve deliliin sonudur. Bu tr filmler gnmzde de vardr ve ac bedeni beslememektedirler. En iyi sava k a r t filmler, sava grkemli klmak yerine en plak gerekliiyle gsterenlerdir. Ac bedenler, ancak iddetin normal veya arzulanr bir davran olarak gsterildii, iddeti grkemli klarak izleyende olumsuz duygu reten filmler sayesinde beslenebilirler. Popler haber basn, haber deil, olumsuz duygu satmaktadr; yani ac beden iin yiyecek. On santimlik
47 201

ELENCE, BASIN VE ACI BEDEN Eer ada uygarla aina olmasaydnz, buraya baka bir adan ya da baka bir gezegenden gelmi olsaydnz, s i z i artacak i l k eylerden biri, insanlarn birbirlerine ac vermek ve ldrmek iin bunca para demesi ve bunun adna "elence" demesi olurdu. iddet filmleri neden bu kadar ok seyirci eker? nsanlarn mutsuzluk ihtiyacn besleyen btn bir endstriden sz ediyoruz. nsanlar o filmleri seyretmeyi gerekten istiyor, nk kendilerini kt hissetmek istiyorlar. Peki insanlarn iinde kendini kt hissetmek isteyen ve bunu i y i bir ey olarak gren nedir? Elbette ki ac beden. Elence endstrisinin byk bir blm
162

ECKHART TOLLE h a r f l e r l e gazete b a l k l a r n d a "fke" ya da "Alaklar" diye h a y k r m a k t a d r . z e l l i k l e n g i l i z b a s n n n bu konuda ok i y i olduunu b e l i r t m e k gerekir. Olumsuz d u y g u l a r n , haberlerden daha ok gazete s a t t r d n biliyorlar. Haber basnnda genel olarak olumsuz haberlere doru bir eilim var. l e r ne kadar ktleirse, haberciler de o kadar heyecanlanyorlar ve genellikle olums u z heyecan basnn k e n d i s i tarafndan yaratlyor. Ac bedenler buna baylyor.

VAR OLMANIN GC erkeklere oranla daha az z i h i n odakl olmasdr. Sezgil e r i n kaynakland isel vcutla ve organizma zekasyla balantlar daha gldr. Kadnlar, erkee oranla daha az katdr, daha aktr ve dier canllara k a r daha d u y a r l d r ; dolaysyla doal dnyayla daha fazla u y u m iindedir. Gezegenimizdeki e r i l ve d i i l enerjiler arasndaki denge bozulmasayd, ego bylesine glenemezdi. O zaman ne doaya k a r sava aar ne de kendi v a r l m za bu kadar yabanclardk. K a y t t u t u l m a d iin k i m s e tam r a k a m bilmemektedir ama grne b a k l r s a , y z y l l k bir s -

K O L E K T F D A C I B E D E N Ac bedenin k o l e k t i f boyutunda f a r k l z e l l i k l e r vardr. K a b i l e l e r i n , u l u s l a r n , r k l a r n kendilerine ait kol e k t i f birer ac bedeni v a r d r ve b a z l a r dierlerine gre daha youn o l u r k e n , o kabileye, u l u s a ya da r k a mensup h e r k e s , bu k o l e k t i f ac bedeni az ya da ok paylar. Neredeyse her kadn, k o l e k t i f d i i ac bedeni payla r ve bu ac beden, zellikle ayba kanamalarndan nce a k t i f hale gelir. Bu dnemlerde, birok kadn youn olumsuz duygularla boumaya balar. z e l l i k l e son i k i bin y l d r d i i prensibin b a s t r l m a s , egonun k o l e k t i f insan bilincinde mutlak h a k i m i y e t i ele a l m a s n salad. Elbette ki k a d n l a r n da egolar v a r d r ama ego kadnlara oranla erkeklerde daha kolay kk salar ve byr. B u n u n ncelikli nedeni, k a d n l a r n 201

rete, ila be m i l y o n k a d n n , Roma K a t o l i k K i l i s e s i ' n i n k f i r l i i b a s t r m a k iin k u r d u u k u r u m " K u t sal Engizisyon" tarafndan ikenceyle ldrld b i l i n m e k t e d i r . Bu olay, i n s a n l k t a r i h i n d e k i en k a r a n l k sayfalardan b i r i olan Y a h u d i S o y k r m ile baa ba grnmektedir. K a d n l a r n cad olarak damgalanp ikence g r m e s i ve bir kaza balanp y a k l m a s iin, hayvanlara s e v g i s i n i gstermesi, ormanlarda ya da k r l a r d a tek bana dolamas veya i f a l otlar topl a m a s y e t e r l i y d i . K u t s a l d i i l i k eytani olarak adland r l d ve i n s a n y a a m n n btn bir boyutu b y k lde ortadan kayboldu. Musevilik, s l a m ve hatta B u d i z m gibi dier k l t r l e r ve d i n l e r de d i i l boyutu b a s t r d l a r ama en azndan daha az iddet ieren bir ekilde bunu y a p t l a r . K a d n n s t a t s ocuk dourmaya ve e r k e k l e r i n m a l olmaya indirgendi. K e n d i ilerindeki d i i l z e l l i k l e r i i n k a r eden e r k e k l e r i m d i

ECKHART TOLLE d n y a y y n e t m e k t e d i r ve bu y z d e n de dnya r u h sal dengesini k a y b e t m i t i r . Geri k a l a n n n bir d e l i l i k t a r i h i olduu s y l e n e b i l i r . P e k i b u a k u t k o l e k t i f paranoya olarak d i i k o r k u sunun sorumlusu k i m d i ? Elbette k i e r k e k l e r . Peki ama o zaman neden H r i s t i y a n l k ncesi birok a n t i k u y g a r l k t a - S m e r l e r , M s r l l a r ve K e l t l e r gibi - kad n l a r a sayg g s t e r i y o r v e d i i l prensipten k o r k m a k yerine hayranlk duyuyorlard? E r k e k l e r i n kadnlar t a r a f n d a n t e h d i t e d i l d i k l e r i n i d n m e l e r i n e neden olan ey neydi? lerinde giderek byyen ego! Ancak e r k e k biiminde gezegenimizin t m k o n t r o l n ele geirebileceini b i l i y o r d u ve bunu yapmak iin, d i i l g s z l y l e i l g i l i bir i n a n y a y m a k zorundayd. Zaman iinde ego k a d n l a r da byk lde e t k i s i altna ald ama asla erkeklerde olduu kadar derin bir hakimiyet kuramad. i m d i , d i i l zelliin k a d n l a r n bile ounda bastr l d bir dneme geldik. K u t s a l d i i l i k b a s t r l m olduu iin, birok kadnda duygusal acya yol amaktadr. A s l n d a , i k i bin y l d r ocuk dourmak, tecavz, klecilik, ikence ve iddetli lmler yznden k a d n l a r n ac bedenlerinin bir paras haline geldi. Ama g n m z d e i l e r h z l a deiiyor. n s a n l a r giderek daha b i l i n l i bir hale g e l i r k e n , egonun da i n s a n z i h n i z e r i n d e k i h a k i m i y e t i z a y f l y o r . Ego k a d n l a r da asla derinden k k salamad iin, e r k e k l e r e oranla k a d n l a r z e r i n d e k i h a k i m i y e t i n i daha h z l kaybediyor. 166

VAR OLMANIN GC ULUSAL VE IRKSAL ACI BEDENLER K o l e k t i f ac ekmi ya da ar iddet eylemlerine maruz k a l m belli l k e l e r i n ac bedenleri, dierlerine oranla daha ardr. Daha e s k i tarihe sahip u l u s l a r n daha gl ac bedenlere sahip olmasnn nedeni budur. Kanada veya A v u s t r a l y a gibi daha gen l k e l e r i n ve etrafl a r n saran l g n l k l a r a k a r izole durumda k a l m svire gibi - l k e l e r i n de daha hafif bir ac bedene sahip olmalar bu yzdendir. Elbette ki bu t r lkelerde i n s a n l a r n k i i s e l ac bedenleri de vardr. Eer yeterince d u y a r l y s a n z , uaktan indiiniz anda bu t r lkelerde ar bir enerjiyle k a r l a t n z hissedersiniz. B a z lkelerde ise, potansiyel iddetin eneji alann g n l k hayatn y z e y i n i n hemen altnda bile h i s s e d e b i l i r s i n i z . rnein Orta Dou gibi baz yerlerde, k o l e k t i f ac beden ylesine a k u t t u r ki ac bedenin kendini yenileyip besleyeblmesi iin n f u s u n nemli bir blm kendini s r e k l i olarak su ilemeye ve kendini cezalandrmaya e i l i m l i bir halde olur. Ac bedenin ar ama a r t k a k u t olmad lkelerde, i n s a n l a r n k e n d i l e r i n i k o l e k t i f duygusal acdan ayrmaya ve uyuturmaya eilimi v a r d r : Almanya ve Japonya'da kendilerini almaya vererek, baka lkelerde yaygn ekilde alkole baml hale gelerek (ama a r miktarlarda alkol alndnda, ac bedeni harekete geirme ve besleme eilimi de v a r d r ) bunu yaparlar. i n ' i n ar ac bedeni bir lde yaygn ekilde uygulanan T a i Chi sayesinde s n r l a n r ki kontrol edemedii 167

ECKHART TOLLE dier her eyi tehdit olarak gren K o m n i s t hkmetin bu uygulamay yasaklamam olmas olduka a r t c dr. S o k a k l a r ve parklarda, her sabah milyonlarca insan z i h n i d i n g i n l e t i r e n bu hareketli meditasyonu yaparlar. B u , k o l e k t i f e n e r j i alannda belirgin bir f a r k l l k y a r a t r ve dnceyi azaltp V a r l glendirdii iin ac bedeni zayflatr. T a i Chi, Qigong ve Yoga gibi f i z i k s e l bedeni iine alan r u h s a l uygulamalar, son zamanlarda Bat'da da bir hayli ilgi grmektedir. Bu uygulamalar f i z i k s e l beden ve r u h arasnda bir a y r m y a r a t m a d k l a r gibi, ac bedeni zayflatmakta da ok y a r a r l d r l a r . Bu uygulamalarn k r e s e l uyanta ok nemli bir rol oynayacakl a r n belirtmek gerekir. K o l e k t i f r k s a l ac beden, a s r l a r boyunca z u l m grm olan Yahudilerde kendini zellikle belli eder. A y n ekilde, A v r u p a l ncler tarafndan s a y l a r belirgin bir ekilde azaltlan ve k l t r l e r i yok edilen A m e r i k a n Yerlileri'nde de gl bir ekilde grlr. A m e r i k a l zencilerin de ac bedenleri ok youndur. A t a l a r iddetli bir ekilde kklerinden k o p a r l m , boyun eneye zorlanm ve kle olarak s a t l m t r . A m e r i k a n ekonomik gcnn temelleri, drt-be milyon zenci klenin emeine dayanmaktadr. Aslnda, A m e r i k a n Y e r l i l e r i ' n e ve zencilere verilen ac, sadece bu i k i r k l a s n r l deildir; ayn zamanda modern A m e r i k a n h a l k n n da k o l e k t i f ac bedeninin bir paras haline gelmitir. Herhangi bir iddet, z u l m veya bask eylemleri sonucunda hem bu suu ileyenin hem de k u r b a n n ayn derecede zarar 50

VAR OLMANIN GC grmesi kanlmazdr. nize de y a p a r s n z . Ac bedeninizin yzde kann kolektif ve yzde kann size ait olduu nemli deildir. Her i k i durumda da, sadece isel d u r u m u n u z u n s o r u m l u l u u n u ele alarak bunu a a b i l i r s i n i z . B a k a l a r m sulamakta h a k l gibi grnseniz bile, dncelerinizle ac bedeninizi beslemeye devam eder ve egonuzun tutsa olarak k a l r s n z . Gezegende ktcl tek g v a r d r : nsan bilinsizlii. B u n u anlamak, gerek balayclktr. Balamayla, kurban k i m l i i n i z zlr ve gerek gcnz ortaya kar; V a r l n gc. Bylece, karanl sulamak yerine, bulunduunuz yere g e t i r i r s i n i z . B a k a l a r n a y a p t n z kendi-

201

6. Blm
ZGRLEMEK

Ac bedenden zgrlemek, ncelikle bir ac bedene sahip olduunuzu bilmekle balar. Sonra, daha nemlisi, imdide kalabilme, uyanklnz srdrebilme, iinizdeki ac bedenin ar bir olumsuz duygu yk olduunu fark edebilme beceriniz gelir. Onu tandnzda, daha fazla sizmi gibi davranamaz ve kendini sizin sayenizde yenileyip yaamaya devam edemez. Ac bedenle kendinizi tanmlamanz sona erdirecek olan ey, Varln izdir. Kendinizi onunla tanmlamay braktnzda, ac beden dnce sisteminizi daha fazla kontrol edemez ve dolaysyla, dncelerinizden beslenerek kendini daha fazla yenileyemez. Ac beden ou durumlarda hemen zlmez ama onunla dnce sisteminiz arasndaki balanty kopardnzda, ac beden enerjisini kaybetmeye balar.
171

Dncelerinizin

52 ECKHART TOLLE duygulardan e t k i l e n m e s i a z a l r ; imdiye ait alglarnz, gemi olaylarla bozulmaz. Ac bedende hapis durumdaki enerji, t i t r e i m i n i deitirerek kendini V a r l k iine a k t r . Bu ekilde, ac beden bilin iin y a k t haline gel i r . Gezegenimizde y a a m en bilge, en aydnlanm ins a n l a r n bir zamanlar ar ac bedenlere sahip olmasnn nedeni budur. Ne yaparsanz yapn, ne sylerseniz syleyin, dnyaya hangi y z n z g s t e r i r s e n i z gsterin, z i h i n s e l duygusal d u r u m u n u z gizlenemez. H e r insan, isel durumunu yanstan bir enerji yayar ve ou insan bunu alglayabilir. H i s s e t t i k l e r i n i n f a r k n d a olmayabilirler ama y i ne de s i z i n l e i l g i l i d u y g u l a r ve size k a r davranlar belirgin ekilde etkilenecektir. B a z insanlar biriyle i l k kez k a r l a t k l a r n d a , daha aralarnda hibir konuma gemeden bunu hissedebilirler. B i r sre sonra, szler i l i k i n i n k o n t r o l n ele a l r ve kelimeler ou i n s a n n oynad r o l l e r i n r e p l i k l e r i haline gelir. Sonra d i k k a t zihne kayar ve k a r d a k i k i i n i n e n e r j i alann hissedebilme becerisi byk lde zayflar. Y i n e de, bilinaltnda hl h i s s e d i l i r durumdadr. Ac bedenin bilinsiz bir ekilde daha fazla ac aradn, yani kt bir ey o l m a s n istediini anladnzda, birok t r a f i k kazasna o anda ac bedeni a k t i f hale gelen s r c l e r i n neden olduunu da a n l a r s n z . Ac bedenleri a k t i f durumda i k i s r c ayn anda bir kavaa geldiklerinde, bir kaza o l a s l normal artlarda olduundan ok daha y k s e k t i r . B i l i n a l t l a r m d a , i k i s i de o kazann o l m a s n isterler. Ac bedenlerin t r a f i k kazalarn188

VAR OLMANIN GUCU

daki rol, zellikle " t r a f i k canavar" denen fenomende kendini aka belli eder; byle bir durumda, bir s r c nndeki arabann fazla yava gitmesi gibi son derece nemsiz bir nedenden dolay fkelenerek iddete bavurabilir. Birok iddet eylemi, geici bir sre iin manyaklaan "normal" insanlar tarafndan ilenir. B t n dnyada, savunma a v u k a t l a r n n mahkemede una benzer szler sylediini duyarsnz: "Mvekkilim kendinde deildi," ve z a n l n n yorumu: "Bana neler olduunu bilmiyorum; s a n k i bir g beni ele geirdi." B i l d i i m kadaryla, bugne kadar herhangi bir savunma avukat hakime yle dememitir: " B u bir zayflam s o r u m l u l u k hali. M v e k k i l i m i n ac bedeni a k t i f hale geldiinden, k e n d i s i ne yaptnn farknda deildi. Aslnda, bunu o yapmad; ac bedeni yapt." Y a n i bu, i n s a n l a r n ac bedenleri tarafndan kontrol e d i l d i k l e r i zaman y a p t k l a r eylerden s o r u m l u olmad k l a r anlamna m gelir? Cevabm: Evet. N a s l sorumlu olabilirler ki? B i l i n c i n i z i kaybettiinizde, ne yaptn z bilmediinizde nasl s o r u m l u t u t u l a b i l i r s i n i z ? Ama i n s a n l a r n bilinli ve kendi b i l i n s i z l i k l e r i n i n sonularndan zarar grmeyecek v a r l k l a r olmalar gerekir. Sadece, evrenin evrim srecinde yoldan k m l a r d r . Ama bu bile sadece k s m e n dorudur. Daha geni bir adan bakldnda, evrenin evrim srecinde yoldan kmak aslnda m m k n deildir ve insan b i l i n s i z l i i ve ac bile, bu e v r i m i n bir parasdr. B i t m e k bilmeyen ac dngsne daha fazla dayanamadmzda, uyanma-

ECKHART TOLLE ya b a l a r s n z . D o l a y s y l a , ac beden de daha byk resimde bir yere s a h i p t i r .

VAR OLMANIN GC gstereceimi umarak geldiini ve mutsuzluuna odakl a n m a s n istememe a r d n syledi. Y i n e de, ondan istediim eyi isteksizce de olsa yapt. Yanaklarndan y a l a r boanyor, btn vcudu t i r t i r t i t r i y o r d u . "u anda, h i s s e t t i i n ey bu," dedim. " u anda h i s s e t t i i n eyin bu olduu gere iyle"ilgili yapabilecein hibir ey yok. i m d i , u ann f a r k l o l m a s n istemek yerine nk zaten var olan acna daha f a z l a s n ekleyecektir - i m d i h i s s e t t i i n eyin bu olduunu tamamen kabullenmen m m k n m?" B i r an s e s s i z kald. B i r d e n , aniden ayaa k a l k p fkeyle " H a y r , bunu kabullenmek istemiyorum!" diye baracakm gibi grnd. " K i m konuuyor?" diye sordum. " S e n mi, yoksa iindeki m u t s u z l u k mu? M u t s u z olmakla ilgili mutsuzluunun, baka bir m u t s u z l u k katman olduunu grebiliyor musun?" Y i n e s a k i n l e t i . "Senden bir ey yapman istemiyorum. T e k istediim, sadece o duygularn orada olmasna izin vermenin m m k n olup olmadn anlaman. Dier bir deyile bu biraz t u h a f grnebilir - eer m u t s u z olmak seni rahatsz etmezse, mutsuzlua ne olur? B u n u renmek i s temez m i s i n ? " B i r an a k n l k l a bana bakt ve bir dakika kadar sessizce oturduktan sonra, aniden e n e r j i alannda belirgin bir deiim hissettim. " B u ok tuhaf," dedi. " H l m u t s u z u m ama i m d i etrafnda bir boluk hissediyorum. S a n k i e s k i s i kadar nemli deilmi gibi grnyor." l k defa byle bir ifadeyle k a r l a y o r d u m : Muts u z l u u m u n etrafnda bir boluk var. Bu boluk, elbet201

VARLIK O t u z l u y a l a r n d a b i r kadn bana g e l m i t i . K a r l a t m z i l k anda, k i b a r ve y z e y s e l g l m s e m e s i n i n ardndaki acy h i s s e t m i t i m . Bana h i k y e s i n i anlatmaya baladnda, g l m s e m e s i aniden bir ac ifadesine dnt. A r d n d a n , k o n t r o l s z bir ekilde h k r k l a r a bouldu. K e n d i n i ok y a l n z ve t a t m i n s i z h i s s e t t i i n i syledi. ok fazla fke ve z n t vard. ocukken, iddet d k n babasnn t a c i z l e r i n i n k u r b a n olmutu. O anda, a c s n n i m d i k i yaam a r t l a r n d a n deil, son derece ar bir ac bedenden k a y n a k l a n d n anlamam u z u n s r m e d i . Ac bedeni, bayata bak asnda bir f i l t r e y a r a t m t . arasndaki balanty Duygusal acsyla dnceleri tamamen gremiyor, kendini

i k i s i y l e birden t a n m l y o r d u . Ac bedenini dnceler i y l e beslediinin ise k e s i n l i k l e f a r k n d a deildi. Dier bir deyile, son derece m u t s u z bir benliin y k y l e yayordu. Ama belli bir seviyede, acnn kendi iinden k a y n a k l a n d n anlam olmalyd. Uyanmaya hazrd ve bu yzden g e l m i t i . D i k k a t i n i vcudunun iinde h i s s e t t i i eylere evirdim ve duyguyu m u t s u z dncelerinin ve m u t s u z hik y e s i n i n y a r a t t filtreden deil, dorudan alglamas n istedim. Bana mutsuzluundan kmas iin bir yol 174

ECKHART TOLLE te ki u anda deneyimlediiniz eyi itenlikle kabullenmekten k a y n a k l a n r . Baka bir ey sylemedim ve deneyimi sonuna kadar yaamasna i z i n verdim. Daha sonra, duyguyu tanmlamay b r a k t , d i k k a t i n i iinde yaayan e s k i ac duygusuna k a r direnmeye deil, dorudan kendisine ynelttiinde, a r t k acnn dncelerini kontrol edemediini v e dolaysyla zihinsel olarak o l u t u r u l m u " M u t s u z Ben" h i k y e s i n i e t k i s i z hale getirdiini anlad. i m d i , hayatnda k i i s e l gemiini aan yeni bir boyut olum u t u ; V a r l k boyutu. M u t s u z bir hikye olmadan muts u z olamayacanza gre, bu da m u t s u z l u u n sonuydu. A y n zamanda, ac bedeninin sonunun da balangcyd. Duygu kendi bana m u t s u z l u k olamaz. Sadece duygu ve m u t s u z bir hikye m u t s u z l u k olabilir. S e a n s m z sona erdiinde, baka bir i n s a n n daha iinde V a r l n y k s e l i i n e t a n k olmann t a t m i n i n i yayordum. n s a n biiminde var o l m a m z n tek amac, bu bilin boyutunu dnyaya getirmektir. A y n zamanda, ona k a r savamakla deil ama bilincin n getirmekle bir ac bedenin yok oluuna da t a n k o l m u t u m . Ziyaretim g i t t i k t e n birka dakika sonra, bir arkadam bir ey brakmak iin geldi. eri g i r e r girmez yle dedi: " B u r a d a ne oldu byle? E n e r j i ok ar ve bulank. Neredeyse midem buland. Pencereleri ap birka t t s yaksan i y i olur." ok youn ac bedene sahip b i r i n i n az nce ac bedeninden k u r t u l d u u n u ve arkad a m n h i s s e t t i i eyin seans srasnda s a l m a n enerjinin bir k a l n t s olabileceini syledim. Ama arkadam 176

VAR OLMANIN GC kalp dinlemeye i s t e k l i deildi; sadece bir an nce oradan gitmek istiyordu. Pencereleri atm ve y a k n d a k i kk bir H i n t restoranna yemek yemeye gittim. Ofisimde olanlar, zaten bildiim bir eyin onaylanmasyd: B e l l i bir seviyede, grnte bireysel olan t m ac bedenler, b i r b i r l e r i n e baldr.

ACI BEDENN DN B i r masaya oturup yemek s i p a r i i m i verdim. Birka

m t e r i daha vard. Y a k n m d a k i bir masada, tekerlekli sandalyede oturan orta y a l bir adam, yemeini b i t i r mek zereydi. B i r an youn bir ekilde bana bakt ve b a k l a r n kard. Aradan birka dakika geti. Adam aniden h u z u r s u z oldu ve vcudu seirmeye balad. Garson taban almaya geldiinde, adam onunla tartmaya balad. "Yemek berbatt. Hi beenmedim." "O zaman neden yediniz?" diye sordu garson. Bu adam daha da k z d r d . B a r p armaya balad. Azndan kf r l e r dklyordu ve o devam ederken, ierisi youn bir nefret duygusuyla dolmutu. n s a n vcut hcrelerine giren e n e r j i n i n tutunacak bir ey aradn hissedebiliyordu. i m d i dier mterilere de baryordu ama her nedense, ben youn bir V a r l k halinde orada o t u r u r ken, bana hi aldrmyordu. E v r e n s e l insan ac bedeninin bana gelip yle fsldadn h i s s e t t i m : " B e n i yendiini sandm ama bak, hl buradaym." Dier yandan, 177

ECKHART TOLLE seanstan sonra arkada kalan e n e r j i n i n benimle b i r l i k t e restorana geldiini ve orada bulduu en uygun titre i m l i insana, yani benzer a r l k t a bir ac bedene sahip bir k i i y e t u t u n d u u n u da dndm. M d r kapy at ve " G i t buradan," dedi adama. " G i t buradan." Adam a k l t e k e r l e k l i sandalyesiyle d a r karken, herkes a k n l k l a ona bakyordu. B i r dak i k a sonra geri dnd. Ac bedeni henz t a t m i n olmam t ; daha fazlasna ihtiyac vard. T e k e r l e k l i sandaly e s i n i iddetle arparak kapy at ve ieri doru bara ara k f r e t t i . B i r garson ieri g i r m e s i n i engellemeye alt. Adam t e k e r l e k l i sandalyeyi h z l a i l e r i yneltti ve garsonu duvara iviledi. Dier m t e r i l e r ayaa f r l a y p adam durdurmaya alt. l k l a r , bar a r l a r , i t i k a k l a r ; tam bir kyametti. ok gemeden bir polis m e m u r u geldiinde, s a k i n l e m i olan adama oradan g i t m e s i n i ve bir daha da gelmemesini syledi. Neyse ki bacaklarndaki birka rk dnda garson yaralanmamt. H e r ey bittiinde, mdr masama geldi ve akayla k a r k yle sordu: " B t n bunlara s i z mi neden oldunuz?" B e l k i de sezgisel olarak bir balant kurmutu.

VAR OLMANIN GC oyuncak bebeiyle ya da parman emerek oturur. Alama ya da fke k r i z l e r i n e de girebilirler. ocuk lk la bararak kendini oradan oraya atabilir veya etr a f n k r p dkmeye balayabilir. Kk melekleri birka saniye iinde kk bir canavara dnrken, ebeveynleri a k n l k ve aresizlikle o l d u k l a r yerde kalakalrlar. "Btn bu m u t s u z l u k nereden kaynaklanyor?" diye merak ederler. A s l n d a bu, az ya da ok, insan egosunun kkeninden kaynaklanan k o l e k t i f insanl k ac bedeninden ocuun ald payn eseridir. Ama ocuk ayn zamanda ebeveynlerinin ac bedenlerinden de e t k i l e n m i olabilir. Dolaysyla, ebeveynler ocuklarna bakarak kendi d u r u m l a r n anlayabilirler. A r d u y a r l ocuklar, ebeveynlerinin ac bedenlerinden daha da fazla e t k i l e n i r l e r . E b e v e y n l e r i n i n delice bir t a r t m a s n a t a n k olmak, ocukta dayanlmaz bir duygusal acya neden olur ve bu a r d u y a r l ocuklar y e t i k i n l i e u l a t k l a r n d a , ar bir ac bedene sahip olurlar. ocuklar, birbirlerine "ocuklarn nnde kavga etmemeliyiz," diyerek kendi ac bedenlerini gizlemeye alan ebeveynler tarafndan kandrlamazlar. Bu genellikle ebeveynler kibarca konumaya al r k e n , evin negatif e n e r j i y l e dolu olduu anlamna gel i r . B a s t r l m ac bedenler f a z l a s y l a k i r l i d i r - hatta aka a k t i f olanlardan bile daha fazla - ve bu p s i i k k i r l i l i k , ocuklar tarafndan emilerek kendi ac bedenl e r i n i n g e l i i m i n i destekler. B a z ocuklar, son derece bilinsiz ebeveynlerle yaayarak ego ve ac beden hakknda farknda olmadan bir 201

OCUKLARDA ACI

BEDEN

ocuklarn ac bedenleri, bazen k e n d i l e r i n i d a l g n l k ya da iine k a p a n k l k olarak belli eder. ocuun y z asl r , dierleriyle oynamak istemez ve bir kede elinde 55

ECKHART TOLLE eyler renebilirler. Hem annesi hem de babas gl egolara ve ar ac bedenlere sahip bir kadn, bana onl a r n t a r t t n grd her seferinde yle dndn s y l e m i t i : " B u i n s a n l a r d e l i r m i . Ben buraya nas l geldim?" Bu ekilde yaamann delice olduu konusunda f a r k n d a l oktan g e l i m i durumdayd. Bu fark n d a l k , ebeveynlerinden ald acy belli bir lde azaltabilmesini salamt. Ebeveynler s k s k ocuklarnn ac bedenleriyle nas l baa kacaklarn merak ederler. A s l soru elbette ki kendi ac bedenleriyle baa kmay bilip bilmedikleridir. Onu kendi ilerinde t a n m l a y a b i l i y o r l a r mdr? ocuk ac beden k r i z i g e i r i r k e n , duygusal t e p k i vermemek iin farkndalnz korumaktan baka yapabileceiniz bir ey y o k t u r . ocuun ac bedeni lar,

VAR OLMANIN GC Ama ocua s a k n ac bedenden sz etmeyin. B u n u n y e r i n e s o r u l a r s o r u n : " D n sana ne oldu yle de bir t r l barp armay brakamadn? H a t r l y o r musun? Neler h i s s e t m i t i n ? y i bir h i s miydi? S e n i ele geiren ey, bir ad var m? Y o k mu? Eer bir ad olsayd, ona ne i s i m v e r i r d i n ? Eer grebilseydin, neye benzerdi? G r n n bana t a r i f edebilir m i s i n ? Gittiinde ona ne oldu? U y u m a y a m gitti? Sence geri gel e b i l i r mi?" B u n l a r sadece birka s o r u nerisidir. B t n bu soruocuun iindeki t a n k l k olgusunu uyandrma amacn t a r . Bylece ocuk kendini ac bedenden ayrabilir. ocuklarn t e r m i n o l o j i s i n i kullanarak kendi ac bedeninizi t a r i f etmeyi de deneyebilirsiniz. ocuunuz ac bedeninin etkisinde kald bir daha sefere, "Geri geldi, deil mi?" diye s o r a b i l i r s i n i z . Ama bunu yapar, ken, ocuunuzun ondan sz ederken kulland kelimeleri k u l l a n n . ocuun d i k k a t i n i kendini n a s l h i s settiine yneltin. T u t u m u n u z e l e t i r i ya da sulama yerine, ilgi ya da merak olmaldr. B u n u n ac bedeni hemen d u r d u r m a s n bekleyemezs i n i z ve ocuk s i z i duymuyor gibi bile grnebilir ama ac beden a k t i f hale geldiinde bile, ocuun bilinci geri planda farkndaln bir para da olsa koruyacaktr. Birka seferden sonra, f a r k n d a l k giderek glenecek ve ac beden iyice zayflayacaktr. Bylelikle ocuunuz u n V a r l k gelitirmesine yardmc o l u r s u n u z . B i r gn, ocuunuz size kendi ac bedeninizin kontrol ele aldn syleyerek s i z i uyarabilir. 201 konuabilirsiniz.

sadece t e p k i y l e beslenir. Ac bedenler son derece dram a t i k o l a b i l i r ama s a k n k e n d i n i z i k a p t r m a y n . ok fazla ciddiye a l m a y n . Eer ac beden s a p t r l m i s tekle t e t i k l e n m i s e , i s t e k l e r i n i kabul etmeyin. A k s i t a k d i r d e ocuk u mesaj a l r : " N e kadar m u t s u z o l u r sam, i s t e d i i m i elde etme o l a s l m o kadar y k s e l i r . " B u , h a y a t n n i l e r l e y e n y l l a r iin k e s i n bir boz u k l u k f o r m l d r . S i z tepki vermediinizde, ac beden hayal k r k l n a urar ve tamamen y a t m a d a n nce belki biraz daha iddetlenebilir. Neyse ki ocuklarda grlen ac beden krizleri, yetikinlerdekine oranla daha k s a s r e l i d i r . Ac beden y a t t k t a n k s a sre sonra ya da e r t e s i gn, ocuunuzla neler olduunu 165

ECKHART TOLLE MUTSUZLUK B t n m u t s u z l u k l a r ac beden deildir. B a z l a r yeni m u t s u z l u k l a r d r ve i m d i k i anla u y u m u n u z u kaybettiinizde, o ya da bu ekilde i m d i y i inkar ettiinizde oluurlar. i m d i k i ann daima orada olduunu ve ondan kanamayacanz anladnzda, ona gl bir "evet" katabilir ve bylece sadece m u t s u z l u u n olumasn engellemekle kalmaz, ayn zamanda isel diren gittii iin, k e n d i n i z i Yaam ile glenmi halde bulabilirsiniz. Ac bedenin mutsuzluu, grnrdeki nedenle daima orantszdr. Dier bir deyile, a r tepkidir. Ar ac bedenlere sahip insanlar, genellikle zgn, fkeli, k r g n veya k o r k u l u olmak iin kolayca neden bulabilirler. Baka b i r i n i n glmseyerek omuz silkecei ve hatta fark etmeyebilecei eyler, youn mutsuzluk nedeni olabilir. Ama elbette ki onlar asl nedenler deil, sadece tetikleyicidir. E s k i b i r i k m i duygular geri getirirler. Sonrasnda duygu zihne hareket eder ve egosal zihin yapsn abartarak enerji ykler. Ac beden ve ego, yakn akrabadrlar. B i r b i r l e r i n e ihtiyalar vardr. Tetikleyici olay ya da durum, ar duygusal bir egonun gznden ele alnr. Yani nemi tamamen arptlr. imdiye, iinizdeki duygusal gemiin gzlerinden bakarsnz. Dier bir deyile, grdnz ve deneyimlediiniz ey olayda ya da durumda deil, kendi iinizdedir. Baz rneklerde, durum ya da olayda da olabilir ama kendi tepkinizle bunu abartrsnz. Bu 182

VAR OLMANIN GC tepki, bu abart, ac bedenin istedii ve ihtiya duyduu eydir, nk onunla beslenir. Ar bir ac bedenin kontrol altnda olan biri iin, ar duygusal "hikyesinden" ya da kendi bozuk isel yorumundan dar adm atmak genellikle imkanszdr. B i r hikyede ne kadar ar'bir olumsuz duygu varsa, o kadar ar ve almaz hale gelir. Dolaysyla hikye de hikye olarak tanmlanmaz ve gerek olarak alglanr. Dnce hareketi ve beraberinde gelen duygulara s k p kaldnzda, dar kmak mmkn deildir, nk bir d a r s olduunu bile bilmezsiniz. Kendi f i l m i nizde ya da dramnzda, dier bir deyile kendi cehenneminizde s k p k a l r s n z . Size gre gereklik budur ve baka bir gereklik mmkn deildir. Dolaysyla da vereceiniz tepki, tek olas tepkidir.

KENDN A C I BEDENLE TANIMLAMADAN KURTULMAK

Gl, aktif ac bedene sahip biri, bakalarna son derece rahatsz edici gelen bir enerji yayar. Byle biriyle karlatklarnda, baz insanlar hemen o kiiden uzaklamak, i l i k i l e r i n i olabildiince asgariye indirmek isterler. K a r l a r n d a k i k i i n i n enerji alanndan t i k s i n i r ler. B a z l a r o kiiye kar bir saldrganlk hissedebilirler ve ona kaba davranabilir, ona k a r sert szler syleyebilir veya baz durumlarda fiziksel olarak saldrabilirler. Bu, ilerinde bir eyin karlarndaki k i i n i n ac 201

ECKHART TOLLE bedenine benzediini gsterir. Bu kadar gl ekilde tepki v e r d i k l e r i ey, aslnda kendi ilerinde de vardr. A r ve s r e k l i a k t i f ac bedenlere sahip insanlar, k e n d i l e r i n i s k s k atmal durumlarda bulurlar. Bazen ise a k t i f olarak bu d u r u m l a r k k r t a b i l i r l e r . Ama baz zamanlarda ise gerekten de bir ey yapmazlar. Y a y d k l a r o l u m s u z enerji, dmanl ekmek ve atma yaratmak iin yeterlidir. Bylesine a k t i f ac bedenli biriyle k a r l a l d n d a korunabilmek iin y k s e k derecede V a r l k gerekir. Eer imdide kalmay baarabil i r s e n i z , bazen kendi f a r k n d a l n z k a r n z d a k i k i i nin kendi ac bedeninden k u r t u l m a s n ve mucizevi bir uyan gerekletirmesini bile salayabilir. U y a n k s a m r l olsa bile, uyan sreci balam olur. T a n k olduum bu trdeki i l k uyanlardan biri, y l l a r nce olmutu. B i r gece saat on bire doru kapm alnd. Diyafonda, komum E t h e l ' i n endie y k l s e s i n i duydum: " K o n u m a m z gerek. Bu ok nemli. K a p y a." E t hel orta y a l , olduka zeki ve eitimli bir kadnd. A y n zamanda gl bir egosu ve ar bir ac bedeni vard. E r genlik andayken Nazi Almanyasndan kamt ve ailesinden birok k i i toplama kamplarnda lmt. E t h e l s i n i r d e n titreyerek kanepeme oturdu. Yannda getirdii dosyann iinden baz mektuplar ve belgeler kararak, hepsini kanepenin zerine ve yere yayd. Aniden, iimde bir a l t e r i n indiini ve btn vcudumun anormal bir enerjiyle dolduunu h i s s e t t i m . Ak, uyank ve imdide kalmaktan baka yapabileceim bir ey yoktu; vcudumun btn hcreleriyle imdide ol184

VAR OLMANIN GC mak zorundaydm. Z i h n i m d e hibir dnce olmadan, hibir z i h i n s e l yargda ya da yorumda bulunmadan ona bakarak dinledim. Kelimeler azndan makineli tfek "Bugn bana rahatsz edici bir atei gibi kyordu.

mektup daha gnderdiler. Bana k a r bir kan davas s r d r y o r l a r . Y a r d m etmelisin. Onlara k a r b i r l i k t e savamalyz. L a n e t olasca avukatlar hibir ekilde durmayacak. E v i m i kaybedeceim. Beni tahliye karar y l a tehdit ediyorlar." i n a s l uydu ki bina yneticileri baz t a m i r a t l a r yapmad iin E t h e l aidatlar dememiti ve bunun k a r l n d a konuyu mahkemeye aksettireceklerini sylyorlard. E t h e l on dakika kadar konutu. Ben sadece oturdum, ona baktm ve dinledim. Aniden durdu ve bir ryadan uyanm gibi a k n gzlerle etrafndaki katlara baknd. Sonra s a k i n l e t i ve yine her z a m a n k i gibi kibar bir insan oldu. B t n e n e r j i alan deimiti. Sonra bana bakt ve " B t n bunlar hi de nemli deil, di mi?" diye sordu. " H a y r , deil," dedim. B i r k a dakika boyunca sessizce oturdu, sonra k t l a r n toplad ve gitti. E r t e s i sabah beni sokakta durdurdu ve y z m e pheyle bakt. " S e n bana ne yaptn? Dn gece y l l a r d r i l k kez iyi uyudum. Aslnda, bir bebek gibi uyudum." Benim ona " b i r ey yaptma" inanyordu ama aslnda hibir ey yapmamtm. Ona ne yaptm s o r m a k yerine, belki de ne yapmadm sormalyd. T e p k i vermemi, h i k y e s i n i n gerekliini onaylamam, z i h n i n i daha fazla dnceyle ve ac bedenini daha fazla duy201

ECKHART TOLLE guyla beslememitim, hepsi bu. Sadece o anda hissettii eyi h i s s e t m e s i n e i z i n v e r m i t i m ve bu g, hibir ekilde mdahale etmemekte, hibir ey yapmamakta s a k l d r . imdide var olmak, sylenebilecek ya da yaplabilecek her eyden ok daha gldr ama bazen i m dide var olmak szlere ve eylemlere yol aabilir. A s l n d a ona olan ey kalc bir d e i i k l i k deildi ama zaten iinde olan, m m k n olan bir eyi grmt. Zen'de buna satori denir. Satori, bir V a r l k andr; z i h n i nizdeki sesten, dnce srecinden ve duygu olarak vcudunuzdaki y a n s m a l a r n d a n k s a bir an iin uzaklamaktr. Daha nce bir dnce ve duygu k a r m a a s n n var olduu yerde, i m d i bir boluk olmasdr. D n e n z i h i n V a r l anlayamaz ve bu yzden s k s k yanl yorumlar. Size umursamadnz, mesafeli olduunuzu, hibir ekilde efkat duymadnz syler. Gerekte ise balant k u r u y o r s u n u z d u r ama bunu duygu ve dnceden ok daha derin bir seviyede yapyorsunuzdur. A s l n d a , o seviyede gerek bir birleme sz konusudur. V a r l n dinginliinde, kendi iinizdeki ve k a r n z d a k i k i i n i n iindeki biimi olmayan z bir hissedersiniz. Kendinizdeki ve karnzdaki kiideki b i r l i i bilmek, gerek sevgi, gerek ilgi, gerek efkattir.

VAR OLMANIN GC derin acya neden olan bir olayla ilgilidir. rnein, ebev e y n l e r i s r e k l i para konularnda t a r t a n bir ailede byyen bir ocuk, onlarn para konusundaki korkular n benimseyerek sadece parasal konular sz k o n u s u olduunda tetiklenen bir ac beden gelitirebilir. Byle bir ocukluk y e t i k i n l i e ulatnda, son derece nems i z rakamlar sz k o n u s u olduunda bile parayla i l g i l i olarak kolayca fkelenebilir. B u n u n tesinde aslnda hayatta kalma d r t s ve youn bir k o r k u vardr. Kend i l e r i n i r u h s a l - ya da dier bir deyimle, grece bilinli - insanlar olarak tandm biroklarnn, telefonda emlaklaryla ya da borsa s i m s a r l a r y l a k o n u u r k e n barp ardklarna, suladklarna ve hatta tehditler sav u r d u k l a r n a ok kez t a n k oldum. B t n sigara paketl e r i n i n zerinde sala z a r a r l o l d u k l a r ynnde bir uyar bulunduu gibi, belki btn paralarn ve hisse sen e t l e r i n i n zerinde de benzer bir ifade bulunmal: "Para ac bedeni harekete geirebilir ve tam bir b i l i n s i z l i e yol aabilir." ocukluunda ebeveynlerinden b i r i ya da her i k i s i tarafndan t e r k e d i l m i bir k i i , muhtemelen t e r k edilmeyle i l g i l i bir olayla k a r l a t n d a tetiklenen ar bir ac beden g e l i t i r m i olabilir. Havaalanna k e n d i s i n i almaya gelirken birka dakika geciken bir dost ya da eve biraz ge gelen bir e, ciddi bir ac beden k r i z i n e yol aabilir. Eer e l e r i onlar t e r k eder ya da lrse, byle bir durumda doal olan duygular, ok daha a r ulara kayar. Youn aclara, uzun s r e n zlemlere, dinmeyen bir depresyona veya saplantl fkeye neden olabilir. 201

TETKLEYCLER B a z ac bedenler, sadece tek trde bir tetikleyiciye ya da duruma tepki verir. Bu durum, genellikle gemite 186

ECKHART TOLLE ocukluunda babas tarafndan f i z i k s e l tacize uram bir kadn, herhangi bir erkekle y a k n i l i k i y e girdiinde kolayca tetiklenen bir ac beden g e l i t i r m i olabil i r . B u n a ek olarak, ac bedenini o l u t u r a n duygu, onu babasmmkine benzeyen bir ac bedene sahip bir adama doru ekebilir. Byle bir durumda k a d n n ac bedeni, ayn acy daha fazla verebileceini h i s s e t t i i birine k a r manyetik ekim yaratabilir. Bu ac bazen k. olmak eklinde y a n l yorumlanabilir. stenmeden doan ve annesi tarafndan ilgilenilmeyen, ok az sevgi gren bir ocuk, y e t i k i n l i e ulatnda hem a n n e s i n i n sevgisine ve ilgisine k a r youn zlem duyan hem de kendisinden bunlar esirgedii iin annesinden nefret eden bir ac beden g e l i t i r m i olabil i r . Bu durumda, k a r l a t t m kadnlar ac bedenin i n i h t i y a l a r n tetikleyecek, bu d u r u m k e n d i s i n i o kad n l a r batan karma a r z u s u y l a ifade edecektir. Bu konuda tam anlamyla uzman olaca p h e s i z d i r ama bir i l i k i fazla y a k n bir hal almaya baladnda ya da bir ekilde k a r s n d a k i kadndan beklenmedik bir hareket grdnde, ac bedeninin anne figrne k a r fkesi tetiklenecek ve i l i k i y i sabote edecektir. Kendi ac bedeninizi her ortaya ktnda t a n m a y rendiinizde, hangi trde t e t i k l e r i n onu harekete geirdiini de ok gemeden r e n i r s i n i z . Bu t e t i k l e r kend i l e r i n i h i s s e t t i r d i k l e r i n d e , onlar olduu gibi, t a r a f s z ca grmeli ve hemen y k s e k bir f a r k n d a l k d u r u m u n a gemelisiniz. B i r i k i saniye iinde, ac bedenin harekete geiiyle b i r l i k t e ortaya kan duygusal t e p k i y i de h i s 188

VAR OLMANIN GUCU sedersiniz ama tam bir farkndalk durumunda kalarak k e n d i n i z i onunla zdeletirmezseniz, ac bedeniniz s i z i k o n t r o l altna alamaz ve z i h n i n i z d e k i ses haline gelemez. O anda einizle b i r l i k t e y s e n i z , ona yle diyebilirs i n i z : "Az nce sylediin ey, ac bedenimi harekete geirdi." E i n i z l e , b i r i n i z dierinin ac bedenini harekete geiren bir ey syledii ya da yapt her seferinde, birb i r i n i z e bunu bildirmek iin anlan. Bu ekilde, ac beden kendini dramlar sayesinde daha fazla besleyemez ve s i z i bilinsizlie ekmek yerine, tamamen imdide kalmanza yardmc olur. Ac beden ortaya kt her seferinde imdide kalmay becerebilirseniz, ac bedenin olumsuz duygusal enerjis i n i n bir k s m yanacak ve bylece Varla dnecektir. Ac bedenin geri kalan abucak geri ekilecek ve daha iyi bir f r s a t n kmasn bekleyecektir; yani, daha az bilinli olduunuz bir zaman kollayacaktr. Ac beden iin daha iyi bir f r s a t , Varl kaybettiinizde gelebilir ve bu da birka kadeh alkol aldktan sonra ya da bir aksiyon f i l m i seyrederken olabilir. En m i n i k olumsuz duygu bile - s i nirlenmek ya da endielenmek gibi - ac bedenin geri dnecei bir kap aabilir. Ac bedenin s i z i n bilinsizliinize ihtiyac vardr. Varln na tahamml edemez.

BR UYANDIRICI

O L A R A K ACI

BEDEN

l k bakta, ac beden i n s a n l n yeni b i l i n c i n i n y k s e l i i n d e k i en b y k egelmi gibi grnebilir. Z i h n i 189

ECKHART TOLLE n i z i m e g u l eder, d n c e l e r i n i z i k o n t r o l eder ve arp t r , i l i k i l e r i n i z e z a r a r v e r i r v e btn e n e r j i alann z kaplayan bir kara b u l u t gibi gelir. S i z i b i l i n s i z b r a k m a , y a n i k e n d i n i z i tamamen z i h i n v e duyguyla tanmlamanz salamaya eilimlidir. Sizi tepkisel k l a r , kendi iinizde ve e t r a f n z saran dnyada muts u z l u u a r t r a c a k e y l e r y a p m a n z a ya da sylemenize neden o l u r . A m a m u t s u z l u u n u z arttka, a y n zamanda hay a t n z d a k i s o r u n l a r da artar. V c u t daha fazla s t r e si k a l d r a m a d iin, bir h a s t a l k ya da s i n i r bozukluu g e l i t i r e b i l i r . B e l k i ac beden kt bir e y i n olm a s n istedii iin bir kaza geirebilir, byk bir at m a y a g i r e b i l i r ya da f i z i k s e l iddete b a v u r a b i l i r s i niz. Ya da her ey o kadar b y k bir y k haline gelir ki artk mutsuz hayatnza devam edemeyeceinizi h i s s e d e r s i n i z . Ne var ki ac beden de s i z olmadan var olamaz. Ac bedenin kontrol altna g i r d i i n i z her seferinde ve bunu f a r k etmediinizde, egonuzun bir paras haline gelir. K e n d i n i z i tanmladnz her ey, egoya eklenir. Ac beden, egonun kendini tanmlayabilecei en gl eylerden b i r i d i r ; t p k ac bedenin de kendini yenileyebilmek iin egoya ihtiya duyduu gibi. Ama bu kt niyetli ittifak bir noktadan sonra bozulmak zorunda kalabilir. T p k e l e k t r i k l e alan bir aletin fazla e l e k t r i k yklendiinde arzalanmas gibi, ac beden de egosal z i h i n y a p s iin fazla ar hale geldiinde, onunla glenmek yerine ypranmaya balar. 190

VAR OLMANIN GC Gl ac bedenlere s a h i p i n s a n l a r , genellikle hay a t l a r n d a a r t k dayanamayacaklarn, daha fazla ac ve d r a m k a l d r a m a y a c a k l a r n h i s s e t t i k l e r i bir noktaya g e l i r l e r . B i r i bunu son derece ak ve y a l n bir ekilde yle ifade e t m i t i : " M u t s u z olmaya doydum a r t k . " B a z i n s a n l a r , benim de bama geldii gibi, a r t k k e n d i l e r i y l e yaayamayacaklarn l i r . A k u t duygusal aclar, mutsuz benlii yaratan hissedebilirler. O zaman isel h u z u r en byk ncelik haline gebyle d u r u m l a r d a o n l a r zihinsel-duygusal yaplar

bozmaya zorlar. Bu olduunda, ne m u t s u z l u k hikyel e r i n i n ne de d u y g u l a r n n k e n d i l e r i olmadn, kendilerinin bilinen deil, bilen olduklarn anlarlar. Byle bir durumda ac bedenleri o n l a r b i l i n s i z l i e ekmek y e r i n e , u y a n d r c grev yapar ve o n l a r V a r l k d u r u m u n d a kalmaya z o r l a r . Ama i m d i gezegen zerinde gzlemlediimiz benzeri grlmemi b i l i n s i z l i k yznden, birok k i i a r t k ac bedenlerinden a y r l m a k iin ok fazla acya katlanmak zorunda deildir. B o z u k bir duruma geri kaydklar n h i s s e t t i k l e r i her seferinde, dnce ve duyguyla tanmlama durumundan kp V a r l k durumuna girme seeneine sahiptirler. B u n u yaparak, direnci bir kenara brakabilir, uyank kalarak kendi ilerinde ve etraflarnda olup bitenleri anda izleyebilirler. n s a n e v r i m i n i n bir s o n r a k i adm kanlmaz deildir ama gezegenimizin tarihinde i l k kez, bilinli bir tercih olabilir. Peki bu seimi k i m yapyor? S i z . S i z k i m s i niz? K e n d i n i n bilincine varan b i l i n l i l i k . 201

ECKHART TOLLE ACI BEDENDEN KURTULMAK

VAR OLMANIN GC H o u n u z a gitmeyebilir ama s i z i ldrmez de. Unutmay n , duygu s i z deilsiniz. Ac bedeni hissettiinizde, sizde bir sorun olduunu dnme hatasna dmeyin. Kendinizi sorunlu biri olarak grmeniz egonun ok houna gider. B i l m e n i n arkasndan kabullenme gelmelidir. Baka bir ey yine sreci t e r s i n e evirebilir. Kabullenmek, kendinizi u anda olduunuz gibi h i s s e t m e k iin kendinize i z i n vermektir. B i r ey u anda naslsa yledir, bunu u anda deitirmek iin yapabileceiniz bir ey yoktur. ey, pekl, bir ey y a p a b i l i r s i n i z ama bu da ac ekmenize neden olur. z i n vermekle, gerek k i m l i i n i z e b r n r s n z : D e r i n , geni, engin. A r t k egonun kendini alglad gibi bir para deil, btnn kendisi o l u r s u n u z . T a n r ' n n doas y l a bir olan gerek doanz ortaya kar.

n s a n l a r n s k s k sorduu bir s o r u udur: "Ac bedenden k u r t u l m a k ne kadar s r e r ? " B u , k i i n i n ac bedenin i n younluuna ve V a r l k d u r u m u n u n younluu ya da derecesine gre deiir. Ama gerek kendinizde gerekse e t r a f n z d a k i k i i l e r d e yol atnz acnn nedeni ac beden deil, kendini ac bedenle tanmlama eilimidir. S i z i t e k r a r t e k r a r gemii yaamaya ve b i l i n s i z l i i n i z i s r d r m e y e zorlayan ey ac bedeniniz deil, k e n d i n i z i onunla t a n m l a m a n z d r . Dolaysyla, daha nemli bir s o r u u olmaldr: " K e n d i m i ac bedenimle tanmlamaktan k u r t u l m a m ne kadar srer?" t e bunun cevab da u: Hi zaman almaz. Ac beden harekete getiinde, h i s s e t t i i n i z eyin ac bedeniniz olduunu bilin. Kendinizi ac bedenle tanmlamaktan k u r t u l m a k iin ihtiyacnz olan tek ey, bu bilgidir. Kend i n i z i onunla tanmlamaktan vazgetiinizde, deiim balar. B i l m e k , e s k i duygularn z i h n i n i z e y k s e l m e s i n i ve sadece isel k o n u m a n n k o n t r o l n deil, baka insanlarla p a y l a m l a r n z ve d a v r a n l a r n z da kontrol n ele a l m a s n engeller. Dolaysyla, ac beden s i z i daha fazla kullanamaz ve s i z i n sayenizde k e n d i s i n i yenileyemez. E s k i duygu bir s r e hl iinizde yaamaya ve zaman zaman ortaya kmaya devam edebilir. S i z i arada bir k e n d i n i z i onunla tanmlamaya k a n d r a b i l i r ve bu da bilgiyi bir sre iin engelleyebilir ama u z u n sre iin deil. E s k i duygular durumlara yanstmamak, onlarla dorudan kendi iinizde y z l e m e k demektir. 192

193

7. Blm
GEREKTE KM OLDUUNUZU BULMAK

Gnothi Seauton - Kendini B i l .

Bu szler, Delphi'deki

Apollo Tapma'nn, yani kutsal Khin'in yerinin giriinde yazar. A n t i k Yunan uygarlnda, insanlar kendilerini nasl bir yazgnn beklediini renmek ya da belli bir konuda nasl bir adm atmalar gerektiini danmak iin kutsal Khin'e giderlerdi. Muhtemelen ziyaretiler ieri girerken bu yazy okuduklarnda, aslnda Khin'in bile onlara syleyemeyecei kadar derin bir gerei y a n s t t n bilemezlerdi. Ne kadar byk bir vahiy ya da t u t a r l bir bilgi alrlarsa alsnlar, muhtemelen bunun kendilerini daha fazla m u t s u z l u k ve acdan kurtaramayacan da anlamazlard. Gerekte bu szlerin barndrd anlam udur: Baka hibir soru sormadan nce, hayatnn en temel s o r u s u n u sor: Ben kimim?

171

ECKHART TOLLE Bilinsiz insanlar - ve birou hayatlar boyunca kendi egolarnn tutsa olarak bilinsiz kalmaya devam ederler - size hemen k i m olduklarn sylerler: simlerini, mesleklerini, k i i s e l tarihlerini, vcutlarnn biimini ya da durumunu ve kendilerini tanmladklar dier her eyi. B a z l a r kendilerini lmsz ya da ilahi ruhlar olarak grdkleri iin, bir anlamda onlardan daha ileri seviyede olabilirler. Peki kendilerini gerekten tanyorlar m, yoksa sadece zihinlerindeki kavrama kulaa biraz ruhsal grnen birtakm zellikler mi ekliyorlar? Kendini bilmek, bir dizi f i k i r ya da inanc benimsemekten ok daha derinlere uzanr. Ruhsal f i k i r l e r ve inanlar, yararl gstergeler olabilir ama kendi balarna gerekte kim olduunuzu aklamak konusunda kesinlikle yeterli olamazlar. Kendini bilmenin zihninizde dolaan fikirlerle hibir ilgisi yoktur. Kendini bilmek, zihinde kaybolmaktan ziyade Varla dayanmaldr.

VAR OLMANIN GUCU olan, yaptklarnz ve verdiiniz tepkilerdir. Dolaysyla kendinize u soruyu sorabilirsiniz: Beni rahatsz eden, fkelendiren ve zen eyler neler? Eer kk eyler s i z i zyor ve sinirlendiriyorsa, o zaman kendin i z i n de yle olduunuzu dnyorsunuzdur; yani kk. Bilinaltmzdaki inar budur. Peki kk eyler neler olabilir? Aslnda her ey kk ve nemsizdir, nk her ey gelip geicidir. "lmsz bir ruh olduumu biliyorum," ya da " B u lgn dnyadan bkp usandm, tek istediim biraz huzur," diyebilirsiniz; ama ancak telefon alana kadar. Kt haber: Borsa kt; anlama bozuldu; arabanz alnd; kaynvalideniz geldi; yolculuunuz iptal edildi, szleme bozuldu; einiz s i z i terk etti; daha fazla para istiyorlar; bunun s i z i n hatanz olduunu sylyorlar. Aniden endielenir ve fkelenirsiniz. Sesiniz sertleir: "Buna daha fazla dayanamyorum." Bakalarn sular, onlara saldrr, kendinizi savunur ve hakl karmaya alrsnz; stelik hepsi otomatik pilota balanm ekilde olur.

KM OLDUUNUZU DNYORSUNUZ? K i m l i k duygunuz, ihtiyalarnz ve s i z i n iin hayatta nemli olan eyleri belirlemenizi salar; s i z i n iin nemi olan eyler ise, ayn zamanda s i z i zme ve rahatsz etme potansiyeline de sahiptir. Bunu, kendinizi ne kadar derinden tandnz anlamak iin bir k r i t e r olarak k u l l a n a b i l i r s i n i z . S i z i n iin nemli olan ey, syled i k l e r i n i z ya da inanlarnzla i l g i l i olmak zorunda deildir; s i z i n iin asl nemli olan eyleri ele verecek 197 202 197

Aka grld gibi, imdi kendiniz iin az nce baka bir ey istemediinizi sylediiniz halde, huzurdan ok daha nemli olan baka bir ey vardr ve artk lmsz bir ruh olduunuzu dnmezsiniz bile. Anlama, para, szleme, kayp ya da kayp tehlikesi daha nemlidir. K i m iin? Az nce szn ettiiniz lmsz ruh iin mi? Hayr, egonuz iin. Kk benliiniz, geici olan eylerde gvenlik veya tatmin aramakta, bulamad iin de fkelenmektedir. Eh, en azndan imdilik gerekte k i m olduunuzu dndnz biliyorsunuz.

ECKHART TOLLE Eer i s t e d i i n i z ey gerekten h u z u r s a , h u z u r u seersiniz. Eer s i z i n iin en nemli ey gerekten h u z u r sa ve k e n d i n i z i n gerekten lmsz bir r u h olduunuza i n a n y o r s a n z , zorlayc i n s a n l a r l a ya da d u r u m l a r l a k a r l a t n z d a tepki v e r m e z s i n i z ve tamamen uyank k a l r s n z . D u r u m u hemen k a b u l l e n i r s i n i z ve k e n d i n i z i ondan a y r m a k yerine, onunla b i r l e i r s i n i z . Sonra, uyan k l n z sayesinde bir cevap gelir. Cevap veren gerek s i z s i n i z d i r (bilin), olduunuzu sandnz kii deil (kk ben ya da ego). Son derece gl ve e t k i l i olduundan, hibir d u r u m u ya da i n s a n dman olarak grmesine gerek y o k t u r . Dnya srekli olarak s i z i n iin gerekten neyin nemli olduunu gznze sokarak, k i m l i i n i z l e i l g i l i k e n d i n i z i u z u n sre k a n d r m a n z engeller. zellikle bir sorunla k a r l a t n z zaman insanlara ve durumlara tepki verme e k l i n i z , k e n d i n i z i ne kadar i y i tand n z n en gereki gstergesidir. Kendinizle i l g i l i ne kadar s n r l , ne kadar dar bir egosal bak anz varsa, bakalarnn egosal s n r l a r n a o denli tepki v e r i r s i n i z . O n l a r n "hatalarn" ya da hatalar olarak algladnz eyleri, onlarn k i m l i i olarak yor u m l a r s n z . Yani sadece onlarn egolarn grr ve dolay s y l a kendi egonuzu glendirirsiniz. B a k a l a r n n egol a r n n iinden bakmak yerine, egonun kendisine bakars n z . Peki egoya bakan kimdir? S i z i n egonuz elbette. F a z l a s y l a bilinsiz insanlar, kendi egolarn baka insanlardaki yansmalarndan deneyimlerler. Bakalarnda tepki verdiiniz eyin aslnda sizde de olduunu anla199 208 199 BOLLUK

VAR OLMANIN GC dmzda, kendi egonuzun farkna varmaya balarsnz. Bu noktada, bakalarnn size yaptn sandnz eyleri bakalarna yaptnz da fark edebilirsiniz. O zaman da kendinizi kurban olarak grmekten vazgeersiniz. S i z ego deilsiniz, dolaysyla kendi egonuzun f a r k na v a r m a n z , k i m olduunuzu bildiiniz anlamna gelmez; sadece k i m olmadnz bildiiniz anlamna gelir. Ama k i m olmadnz bilmek, gerekte k i m olduunuzu bilmek yolundaki en byk engeli amak demektir. K i m s e size k i m olduunuzu syleyemez. Eer sylerse, bu baka bir kavram olur ve yine deiemezsiniz. K i m l i k , i n a n s z l gerektirir. Aslnda, her inan bir engeldir. Zaten her k i m s e n i z o olduunuzdan, k i m oldu u n u z u n f a r k n d a olmanza bile gerek y o k t u r . Ama farkndalk olmadan, gerek k i m l i i n i z i bu dnyaya gsteremezsiniz. Gerek k i m l i i n i z , ifade edilmemi bir ekilde olduu yerde kalr. O zaman da bankada 100 milyon dolar v a r k e n sokakta dilenen y o k s u l bir adam gibi o l u r s u n u z , nk onun da sahip olduu z e n g i n l i k ifadesini bulmamtr.

K i m l i i n i z l e i l g i l i dnceniz, ayn zamanda bakalarndan k a r l a t n z dndnz davranlarla da yakndan ilgilidir. Birok k i i , bakalarnn kendilerine yeterince iyi davranmadndan ikayet eder. 'Yeterince sayg, ilgi, t a k d i r grmyorum," derler. "Benden yararla-

ECKHART TOLLE nyorlar." Byle kiiler, etraflarndaki insanlar nazik davrandnda phelenirler. "Beni kullanmak istiyorlar, benden yararlanmak istiyorlar. Kimse beni sevmiyor." Olduklarn dndkleri k i i l i k yle biridir: "Ben, ihtiyalar karlanmayan aciz bir 'kk ben'im." Kimlikleriyle ilgili bu temel yanl kan, btn ilikilerinde bir bozukluk yaratr. Verecek bir eyleri olmadna ve dnyann veya dier insanlarn onlar ihtiyalar olan eyden mahrum braktna inanrlar. Btn gereklikleri, kimlikleriyle ilgili sahte duygulara dayaldr. Bu zellikleri durumlar sabote eder ve btn i l i k i l e r i n i bozar. Eer e k s i k l i k dncesi kendi kimliinizin bir paras haline gelirse, daima e k s i k l i k yaarsnz. Zaten hayatnzda olan gzellikleri fark edip deerlendirmek yerine, grdnz tek ey e k s i k l i k olur. Hayatnzda zaten var olan gzellii fark edip deerlendirmek, btn bolluklarn temelidir. Gerek u: Dnyann s i z i neden mahrum ettiini dnyorsanz, siz de dnyay ayn eyden mahrum edersiniz, nk kendinizin kk olduunuzu ve verecek hibir eyiniz olmadn dnrsnz. unu birka hafta boyunca deneyin ve gerekliinizi nasl deitireceini kendi gzlerinizle grn: nsanlar n sizden esirgediini dndnz her eyi - vg, takdir, yardm, sevgi, ilgi vb. - onlara verin. Bunlara sahip olmadnz m dnyorsunuz? Sahipmisiniz gibi yapn, kendiliklerinden gelirler. Vermeye baladktan ksa sre sonra, almaya da balarsnz. Vermediiniz bir eyi alamazsnz. Dar ak, ieri ak belirler. Dnyann sizden esirgediini dndnz eye zaten 200

VAR OLMANIN GUCU sahipsiniz ama dar akmasna izin vermediiniz srece, sahip olduunuzu bile bilemeyeceksiniz. Btn bolluun kayna s i z i n dnzda deildir. Kimliinizin bir parasdr. Ama nce kendi dnzdaki bolluu grp takdir ederek balayn. Etrafnzdaki hayatn doluluunu hissedin. Teninize vuran gnein scakl, bir ieki dkkannn nnde sergilenen ieklerin muhteem renkleri, lezzetli bir meyvenin aznzda dal ya da gkyznden dklen suyla s r l s k l a m olmak. Hayatn doluluunu her admnzda grebilirsiniz. Etrafnz saran bolluu fark etmek, iinizde uyuyan bolluu uyandrmanz salar. O zaman da dar akmaya balar. B i r yabancya glmsediinizde, bir enerji ak olur. Verici konumuna gelirsiniz. Kendinize s k s k unu sorun: "Burada ne verebilirim; bu kiiye, bu duruma nasl hizmet edebilirim?" Bolluu hissetmek iin herhangi bir eye sahip olmanza gerek yoktur ama bolluu hissederseniz, her ey size doru akmaya balar. Bolluk, zaten ona sahip olana gelir. Bu biraz hakszlk gibi grnebilir ama aslnda deildir. Bu evrensel bir kanundur. Bolluk ve ktlk, isel gerekliinizin da yansmasndan ibarettir. sa bunu yle sylemiti: "nk kendisinde bulunana daha ok verilecek, hibir eyi olmayandan elindeki bile alnacaktr."

KENDN BLMEK VE KENDN HAKKINDA BLMEK Bulacaklarnzdan korktuunuz iin kendinizi tanmak istemiyor olabilirsiniz. Birok k i i gizlice kt ol202 200

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

duundan korkar. Ama kendi hakknzda bulabileceiniz hibir ey siz deilsiniz. Kendi hakknzda bilebileceiniz hibir ey siz deilsiniz. B a z l a r k o r k u yznden k i m olduklarn bilmek istemezken, bazlar da kendileri hakknda dinmek bilmeyen bir merak duyarlar ve srekli olarak daha fazlasn renmek isterler. Kendinize k a r duyduunuz hayranlk yznden y l l a r n z psikanalizlerle geirebil i r , ocukluunuzun btn detaylarna inebilir, gizli korkularnz ve isteklerinizi ortaya karabilir, kiiliinizi gsterdiini sandnz makyaj katmanlarn birbiri ardna kaldrabilirsiniz. On y l sonra, terapist sizden sklabilir ve analizin bittiini syleyebilir. B e l k i size be bin sayfalk bir dosya gnderir: "te hakknzdaki her ey. S i z busunuz." Ar dosyay evinize tarken, nihayet k i m olduunuzu renmenin getirdii i l k tatmin duygusu, yava yava yerini tatminsizlie, bir e k s i k l i k duygusuna ve hakknzda bundan daha fazlas olmas gerektii ynndeki kukulara brakr. Gerekten de daha fazlas vardr; belki gereklerin says asndan deil ama derinlik boyutunun nitelii asndan. Kendiniz hakknda bilmeyi kendinizi bilmekle kartrmadnz srece, psikanalizlerin ya da gemiinizle i l g i l i bir eyler renmenin kt bir taraf yoktur. Sizinle ilgili be bin sayfalk dosyaya gelince: Gemile artlanm zihninizin ierdii her ey. Psikanaliz ya da isel gzlem sayesinde reneceiniz her ey sizin hakknzdadr. Ama bu siz deilsiniz. Egonun tesine gemek, ierikten kmaktr. Kendinizi bilmek, kendiniz olmak202

t r ve kendinizi bilmek, kendinizi ierikle tanmlamaktan vazgemek demektir. ou k i i , kendini hayatnn ieriiyle tanmlar. Algladnz, deneyimlediiniz, yaptnz, dndnz ya da hissettiiniz her ey, ieriktir. erik, ou insann dikkatini tamamen rerine eken eydir. "Hayatm" dediinizde, siz olan hayattan deil, sahip olduunuz ya da sahip olduunuzu sandnz hayattan sz edersiniz. B u n u yaparken, ierii kastedersiniz; yanz, salnz, ilikileriniz, maddi durumunuz, i i n i z , yaam standartlarnz, zihinsel ve duygusal durumunuz. Hayatnzn isel ve harici artlar, gemiiniz ve geleceiniz, hepsi ierik alemine aittir; tabii olaylar da yle. Peki ierikten baka ne var? eriin olmasn mmkn klan ey; yani isel bilinlilik. alan.

KAOS VE DAHA YKSEK DZEN Kendinizi sadece ierik asndan bildiinizde, sizin iin neyin i y i veya neyin kt olduunu bildiinizi de sanrsnz. Olaylar arasnda "benim iin i y i olanlar" ve "benim iin kt olanlar" eklinde bir ayrm yaparsnz. Bu, her eyin i ie getii hayatn btnlnn eksik ve paralanm bir algsdr; nk her olayn gerekli bir yeri ve bir fonksiyonu vardr. Btnlk, nesnelerin yzeysel grnlerinden, paralarnn toplamndan, hayatnzdaki veya dnya zerindeki her eyden fazladr.
203

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

Gerek kendi hayatlarmzda ve gerekse insanlk tarihinde bazen rasgele veya kaotik gibi grnen olaylarn arasnda, daha yksek bir dzen ve ama yatar. Zen bunu u ekilde gzelce ifade eder: "Kar yadnda, her tanesi uygun bir yere der." Bu yksek dzeni zerinde dnerek anlamamz mmkn deildir, nk zerinde dndmz ey ieriktir; ama daha yksek dzen, biimi olmayan bilin aleminden ykselir, yani evrensel zekadan. Ama onu grebilir, kendimizi ona uyumlandrabilir, o daha yksek dzenin gereklemesi iin aktif ve bilinli katlmclar haline gelebiliriz. nsann henz girmedii bir ormana girdiimizde, dnen zihnimizin etrafta grecei tek ey dzensizlik ve kargaadr. Her tarafta ryen maddelerin arasndan yeni canlar ortaya kt iin, yaam (iyi) ve lm (kt) arasndaki ayrm bile yapamaz. Ancak kendi iimizde dinginliimizi korur ve dncelerimizin grltsn bastrabilirsek, burada kendine ait bir uyum, bir kutsallk, her eyin mkemmel bir yere sahip olduu daha yksek bir dzen olduunu hissedebiliriz. Zihin, bakml bir parkta daha rahat eder, nk dnceyle planlanm bir yerdir; organik olarak olumamtr. Burada, zihnin anlayabildii bir dzen vardr. Ormanda ise, zihne karmaa gibi grnen kavranamaz bir dzen vardr. Zihinsel i y i ve kt kavramlarnn tesindedir. Onu dnceyle anlayamazsnz ama dnceleri bir kenara attnzda, anlamaya ve aklamaya almadnzda, onu hissedebilirsiniz. Ancak o zaman ormann kutsalln fark edebilirsiniz. O gizli uyumu,
204

o kutsall hissettiiniz anda, ondan ayr olmadnz anlarsnz ve bunu anladnzda da bilinli bir katlmcs olursunuz. Bu ekilde, doa kendinizi yaamn btnlyle uyumlu hale getirmenize yardm edebilir.

Y VE KT Hayatlarnn bir noktasnda, ou insan yaamda sadece doum, byme, baar, i y i salk, zevk ve kazanma olmadn, ayn zamanda kayplar, baarszlklar, hastalk, yallk, ac ve lm gibi kavramlarn da olduunu fark eder. Geleneksel olarak bunlar "iyi" ve "kt" diye adlandrlmtr. nsanlarn yaamlarnn "anlam" genellikle "iyi" diye tanmladklar eylere odaklanr ama i y i srekli olarak kme, yklma, bozulma tehdidi altndadr; anlamszlk ve "kt" eylerle tehdit edildiinde, aklamalar yetersiz kalr ve hayat anlamn kaybetmeye balar. Ne kadar ok sigorta poliesine sahip olursa olsun, er ya da ge dzensizlikler insann hayatna girecektir. Kayp ya da kaza, hastalk, sakatlk, yallk ya da lm eklinde olabilir. Yine de, insann zel hayatnda ciddi bir sorunun patlak vermesi ve zihinsel adan tanmlanan anlamn yok olmas, daha yksek bir dzenin balangc anlamna gelebilir. Bu dnyann bilgelii nedir? Dncenin hareketi ve dolaysyla byk lde dnceyle tanmlanan anlam. Dnce, bir durum ya da olay snrlar ve onu iyi ya da kt diye snflandrr; sanki ayr bir varl sz ko202 204

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

nusuymu gibi. Dnmeye fazla dayanrsak, gereklik paralanmaya balar. Bu paralanma bir illzyondur ama iine sktnzda son derece gerek gibi grnr. Yine de, evren her eyin birbirine bal olduu ayrlmaz bir btndr ve hibir ey birbirinden kopuk deildir. Btn nesnelerin ve olaylarn daha derin isel ball k l a r , sonuta "iyi" ve "kt" eklindeki zihinsel tanmlamalarn sadece illzyon olduunu gsterir. Daima s n r l bir bak as sunarlar ve dolaysyla sadece geici ve greceli olarak dorudurlar. Bu, bir piyangoda ok pahal bir araba kazanan bilge adamn hikyesinde aka grlebilir. Ailesi ve dostlar onun iin ok sevinerek kutlamaya geldiler. "Harika deil mi?" dediler. "ok anslsn." Adam glmsedi ve "Belki," dedi. B i r ka hafta boyunca arabasn zevkle kulland. Sonra bir gn sarho bir src bir kavakta arabasna arpt ve sonunda adam kendisini hastanede buldu. Ailesi ve dostlar onu grmeye geldiler. " B u gerekten ok ktyd." Adam yine glmsedi ve "Belki," dedi. Kendisi hl hastanedeyken, bir gece toprak kaymas oldu ve evi denize gmld. E r t e s i gn yaknlar tekrar geldi. "Hastanede olman ne byk ans, deil mi?" Adam yine glmsedi. "Belki." Bu bilge adamn "belki" yant, olan bir olay yarglamay reddetmesidir. Olan bir eyi etiketlemek yerine, olduu gibi kabul etmekte ve daha yksek dzenle bilinli bir uyum iine girmektedir. Herhangi bir rasgele olayn resmin btnndeki yerini z i h n i n grmesinin genellikle mmkn olmadn bilmektedir. Ama gerek
204

u ki ne rasgele ya da tesadfi olaylar ne de olaylarn birbirinden kopukluu sz konusudur. Herhangi bir olayn en bataki nedenini bulmak isterseniz, yaratln balangcna kadar geri dnmeniz gerekir. Kozmos kaotik deildir. Kozmos kelimesi bile dzen anlamna gelir. Bu insan zihninin kavrayabilecei bir dzen deildir; sadece zaman zaman bir parasn yakalayabilir.

NELER OLDUUNA ALDIRMAMAK Byk H i n t l i dnr ve ruhsal retmen J. Krishnamurti, elli yldan uzun bir sre boyunca btn dnyay dolaarak, kelimelerle ifade edilemeyecek olan mesajn kelimelerle vermeye abalad. Hayatnn sonlarna doru yapt konumalarndan birinde, seyircileri bir soruyla artt: " S r r m bilmek ister misiniz?" Herkes dikkat kesilmiti. Kalabaln iinde y i r m i ila otuz yldr onu dinledikleri halde retilerinin zn yakalamay baaramam olan ok sayda insan vard. Sonunda, btn bu yllardan sonra, stat onlara anlayn anahtarn verecekti. "te srrm," dedi. "Ne olduuna aldrmyorum." Daha fazla aklamad ve sanrm dinleyicileri ncekinden de daha ok armt. Ama bu basit ifadenin ilettii mesaj aslnda ok glyd. Ne olduuna aldrmadmda, bunun mesaj nedir? sel olarak olanlarla uyum iinde olduumu gsterir. "Ne olduu" aslnda an iinde durumun ne olduudur
202 206

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

ama ierii, andaki biimi kastetmektedir. Ne olduuyla uyum iinde olmak, olanlarla isel dirensizlik halinde bulunmaktr. Hibir eyi zihinsel olarak i y i ya da kt eklinde tanmlamamak, sadece olduu gibi brakmaktr. Bu, hayatnzda bir deiim yaratmak iin herhangi bir ey yapmayacanz anlamna m gelir? Hayr, tam aksine. Eylemlerinizin temeli imdiki anla uyum iinde olduunda, eylemleriniz Yaam'n kendi zekasyla glenir.

lendi. B i r y l sonra, bebein annesi piman bir tavrla anne ve babasna bebein gerek babasnn kasap dkkannda alan gen adam olduunu syledi. Anne ve baba, byk bir mahcubiyetle Hakuin'in yanna gittiler ve binbir zr dileyerek kendilerini balamasn dilediler. "Gerekten ok zgnz. Bebei geri almaya geldik. K z m z bebein babasnn sen olmadm i t i r a f etti." Hakuin hi itiraz etmeden bebei onlara verirken sakince sordu: "yle mi?" stat, yalana ve doruya, kt ya da i y i habere hep ayn ekilde k a r l k vermektedir: "yle mi?" Andaki

YLE M? Zen U s t a s Hakuin, Japonya'nn bir kasabasnda yayordu. ok sayg duyulan bir adamd ve birok k i i ruhsal eitim iin ona gelirdi. B i r gn, kap komusunun ergenlik andaki k z n n hamile kald renildi. fkeli anne ve babas k z bebein babasyla i l g i l i sorguladklarnda, sonunda k z onlara babann Zen U s t a s Hak u i n olduunu syledi. fkeli anne-baba, hemen Hakuin'in yanma kotular ve ona bara ara k z l a r n n syledii eyi aktardlar. Hakuin sakince onlara bakt ve sadece yle k a r l k verdi: "yle mi?" Skandalin haberi btn kasabaya yayld ve hatta tesine tat. stat nn kaybetti. Bu onu hi endielendirmedi. Kimse artk onu ziyarete gelmiyordu. Yine etkilenmedi. ocuk doduunda, k z n anne ve babas bebei Hakuin'e getirdiler. "Babas sensin, ona sen bakacaksn," dediler. stat bebei sevgiyle koruyup ilgi208

durumun olmas gerektii ekilde biimlenmesine i z i n vermekte, i y i ya da kt diye tanmlamamakta, dolaysyla insanlarn oynad bu dnyevi oyunun bir paras haline gelmemektedir. Ona gre sadece u an vardr ve u an olmas gerektii gibidir. Olaylar kiiselletirmemektedir. Kimsenin kurban deildir. Olan her eyle o kadar btnlemitir ki olanlarn hibiri onu etkileyecek gce sahip deildir. Sadece banza gelenlere direndiiniz zaman olanlarn merhametine k a l r s n z ve o zaman mutlu ya da mutsuz olacanza dnya karar verir. Bebek gzel bir ekilde baklmt. Kt grnen olaylar, dirensizliin gcyle iyiye dnmt. An iinde ekillenen olaylar ne gerektiriyorsa onu hi direnmeden yaptndan, zaman geldiinde bebei de rahatlkla geri verebilmiti. Bu olaylarn kendi banza geldiini dnn; olaylarn farkl aamalarnda egonuz nasl tepki verirdi?
209

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

EGO VE MD En nemlisi, hayatnzda en ncelikli i l i k i , imdi ile, daha dorusu imdi'de olaylarn ald biimle olandr; yani, u anda neler olduuyla. Eer imdi ile olan i l i k i n i z dzgn gitmiyorsa, bu bozukluk tm ilikilerinize ve karlatnz her duruma yansyacaktr. Ego basite u ekilde aklanabilir: u anla srdrlen bozuk bir i l i k i . Ama u anla nasl bir i l i k i yaayacanza da u anda karar verebilirsiniz. B e l l i bir bilinlilik seviyesine ulatnzda (eer bunu okuyorsanz, muhtemelen ulamsnzdr), u anla nasl bir i l i k i iinde olmak istediinize de karar verebilirsiniz. u ann dostum mu, yoksa dmanm m olmasn istiyorum? u an hayattan ayrlamaz, dolaysyla aslnda hayatla nasl bir i l i k i n i z olmasn istediinize karar veriyorsunuzdur. u ann dostunuz olmasn istediinize karar verdiinizde, i l k hareketi yapmak da sizin elinizdedir: Ona dosta yaklamak, nasl bir biim alrsa alsn ho karlamak ve ok gemeden sonular grmek. Hayat size k a r dosta davranr; insanlar yardmc ve artlar ibirliki olur. Tek bir karar, btn gerekliinizi deitirir. Ama o karar tekrar tekrar vermek zorundasnz; ta ki bu ekilde yaamak doal hale gelene kadar. u an dostunuz yapmaya karar vermek, egonun sona eriidir. Ego asla imdiki anla, yani hayatla uyum iinde olamaz, nk doas u ana aldrmamaya, direnmeye ya da aalamaya eilimlidir. Ego zamanda
202 210

yaar. Egonuz ne kadar glyse, hayatnzda o kadar fazla zaman alr. O zaman zihninizden geen her dnce ya gemiiniz ya da geleceinizle i l g i l i olur ve benlik duygunuz gemiteki kimliinize ve gelecekteki tatmininize dayanr. Korku, endie, beklenti, pimanlk, sululuk, fke gibi duygular,, bilincin zamana bal bozukluklardr. Egonun u ana yaklamnda farkl yol vardr: B i r ama olarak, bir engel olarak ya da bir dman olarak. Bunlar srayla incelersek, ayn kalba tekrar yakalandnzda hemen tanyabilir ve tekrar karar verebilirsiniz. Egoya gre, u an en i y i haliyle sadece bir amaca hizmet eder. S i z i daha nemli gelecekteki bir olaya tar ama o gelecek geldiinde u an olarak geleceinden, aslnda kafanzdaki bir dnceden ibarettir. Dier bir deyile, asla tamamen burada olamazsnz, nk zihniniz srekli baka yerlerdedir. Bu kalp daha glenirse, imdiki ana stesinden gelinmesi gereken bir engel gzyle baklr. Sabrszlk, hayal k r k l ve stres burada ortaya kar ve kltrmzde, birok insann gnlk gereklii ve normal hayat budur. Aslnda imdi olan hayat bir "sorun" olarak grlr ve kendinizi mutlu, tatmin olmu ya da gerekten yaamaya balamaya hazr halde bulmadan nce bir sr sorunu zmeniz gereken bir dnyada bulursunuz. Sorun udur: zdnz her sorunun ardndan bir dieri gelecektir. u an bir sorun olarak grld srece, sorunlarnz asla bitmez. "Ne olmam istiyorsan o olacam," der Hayat ya da imdi. "Bana nasl davra-

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

nrsan sana yle davranacam. Beni bir sorun olarak grrsen, senin iin bir sorun olacam. Beni bir engel olarak grrsen, senin iin bir engel olacam." En kts ve olduka yaygn grlen bir durum olarak, u ana dmanm gibi yaklalr. Yaptnz eyden nefret ettiinizde, bulunduunuz ortamla i l g i l i ikayet ettiinizde, olan ya da olmu olan eylere svp durduunuzda, isel konumalarnz olmal ve olmamal gibi ifadelerle dolduunda, onu bunu sulamaya devam ettiinizde, zaten var olan bir eyle tartyorsunuz demektir. Hayat' dman edindiinizde, o da size yle der: "stediin ey savasa, alacan da sava olacak." sel durumunuza srekli yansmaya devam eden harici gereklik, dman olarak alglanr. Kendinize srekli olarak sormanz gereken en nemli sorulardan biri udur: u anla i l i k i m nasl? Cevaba k a r uyank olun. u ana bir ama gzyle mi bakyorum? B i r engel gzyle mi bakyorum? Onu bir dman olarak m gryorum? u andan baka bir eyiniz olmadna ve olamayacana gre, Hayat u andan ayrlamayacana gre, aslnda sorunun anlam udur: Hayat ile i l i k i m nasl? Bu soru, iinizdeki egonun maskesini indirmek ve kendinizi u ana getirmek iin mkemmel bir yoldur. Soru mutlak gerei iermese de, doru yn gsteren yararl bir iarettir. A r t k ihtiyacnz kalmayana kadar kendinize bu soruyu sormaya devam edin. u anla srdrdnz bozuk i l i k i n i n tesine nasl geebilirsiniz? En nemli ey, onu kendi iinizde, dncelerinizde ve eylemlerinizde grmektir.
202

annda, imdi ile i l i k i n i z i n bozuk olduunu fark etme annda, u andasnzdr. Grmek, Varln ykseliidir. Bozukluu grdnz anda, zlmeye balar. Baz insanlar bunu grdklerinde yksek sesle glerler. nk bunu grmekle birlikte bir seenek gc gelir; u ana evet deme ve onu dostunuz klma seenei.

ZAMAN PARADOKSU Yzeyde, u an "olanlar"dr. Olanlar srekli deitiinden, hayatnzn her gn binlerce farkl eyin olduu binlerce andan oluur. Zaman, birbiri ardna gelen anlardan oluan sonsuz bir zincir olarak grlr. Eer daha yakndan, yani ann deneyiminden bakarsanz, aslnda o kadar da fazla an olmadn grrsnz. Sahip olduunuz tek an, u andr. Hayat daima imdide yaanr. Btn hayatnz, srekli bir imdi ile kendini gsterir. Gemi veya gelecek anlar bile, sadece onlar hatrladnz ya da beklediiniz lde vardr. Komik olan u ki bunu da sadece tek bir anda yapabilirsiniz: u anda. Peki neden bir sr an varm gibi grnr? nk u an, olanlarla, yani ierikle k a r t r l r . imdi, imdide olan eylerle ayn deildir. u ann ierikle k a r t r l mas sadece zaman illzyonunu deil, ego illzyonunu da douran eydir. te paradoks da buradadr. B i r tarafta, zaman gerekliini nasl inkar edebiliriz? B i r yerden baka bir yere gitmek, bir yemek hazrlamak, bir ev yapmak, bu ki213

Grme

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

tab okumak iin zamana ihtiyacnz vardr. Bymek ve yeni eyler renmek iin zamana ihtiyacnz vardr. Yaptnz her ey zaman alr. Hibir ey zamandan kurtulamaz ve Shakespeare'in adn "kanl diktatr" diye and zaman, sonunda s i z i ldrecektir. Onu s i z i beraberinde srkleyen bir nehre ya da her eyi yakp yok eden bir atee benzetebilirsiniz. Geenlerde uzun zamandr grmediim ve dostum olan bir aileye rastladm. Onlar grdmde ok ardm. "Hasta msnz?" diye soracaktm neredeyse. "Neler oldu? Size bunu k i m yapt?" Baston yardmyla yryen anne sanki nceki boyunun yarsna inmi, yz rk elma gibi bzlmt. Son grdmde genliin enerjisi, cokusu ve beklentileriyle dolu olan k z l a r , ocuk annesi olarak yorgun, bitkin, ypranm bir kadna dnmt. Birden hatrladm: Son grtmzden beri yaklak otuz y l gemiti. Bunu onlara zaman yapmt. Onlarn da beni grdkle rinde ok ardklarndan emindim. Her ey zamandan payn alacaktr ama her ey u anda olur. te paradoks budur. Nereye baksanz, zamann gerekliini gsteren bir sr kantla karla r s n z ; rm bir elma, aynada baktnz yzle otuz y l nce ekilmi bir fotorafmzdaki yznz... Ama zamann kendisini asla deneyimleyemezsiniz. Sadece imdiyi deneyimleyebilirsiniz; ya da dier bir deyile, imdide, u anda olanlar. Sadece somut kantlara bakarsanz, zaman gremezsiniz. Somut olan tek ey u andr!
202 214

ZAMANI ORTADAN KALDIRMAK Egosuzluu gelecekteki bir hedef haline getirip buna ulamak iin alamazsnz. Elde edeceiniz tek ey, daha fazla tatminsizlik, daha fazla isel eliki olur, nk daima henz oraya ulamam, henz o duruma gelmemi gibi grnrsnz. Egodan kurtulmak gelecee dnk bir hedef olduunda, kendinize daha fazla zaman v e r i r s i n i z ve daha fazla zaman da daha fazla ego demektir. Ruhsal aratrmanzn k l k deit i r m i bir ego olup olmadna dikkat edin. Kendinizi "benlik"ten kurtarmaya almak bile, gelecee dnk bir hedef haline getirildiinde ego olmaktan kurtulamaz. Gemi ve gelecek olarak zaman, sahte zihin rn benliin, yani egonun varln srdrmek iin kulland eydir ve sadece zihninizdedir. Somut varl olan, hatta be duyunuzla alglayabileceiniz bir ey bile deildir. Zaman, hayatn yatay boyutudur ve gerekliin yzeysel tabakasdr. O halde dikey bir boyutu, yani derinlii de olmaldr ve ona sadece u anda ulaabilirsiniz. Bu yzden, kendinize daha fazla zaman yklemek yerine, zamandan kurtulun. Zaman bilincinizden silip atmak, egoyu ortadan kaldrmak demektir. Bu, tek gerek ruhsal uygulamadr. Zaman ortadan kaldrmaktan sz ederken, elbette ki saatlerden sz etmiyoruz. Saatler olmadan bu dnyada hareket etmek neredeyse imkansz olurdu. A s l szn ettiimiz, psikolojik zaman ortadan kaldrmaktr;

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

yani egonun gemi ve gelecekle srekli uramasna son vermek. Hayata alkanlk olarak sylediiniz hayr, bir evet haline geldiinde, u ann olduu gibi olmasna i z i n verdiinizde, egoyla birlikte zaman da ortadan kaldrrsnz. Egonun hayatta kalabilmesi iin, zamana ihtiyac vardr ve u andan nefret eder. Ego, u anla dost olmaya tahamml edemez. Ama hibir ey egoyu uzun sre tatmin edemez. Hayatnz ego ynettii srece, mutsuz olmann i k i yolu vardr: stediinizi elde edememek ve istediinizi elde etmek. u anda olanlar, u ann ald biimdir. sel olarak ona direndiiniz srece, biim s i z i biimin tesinde gerekte k i m olduunuzdan, Yaamn biimi olmayan birliinden ayrr. u ann ald biime samimi bir ekilde evet dediinizde, o biim biimi olmayan boyuta alan bir kap haline gelir. Dnya ile T a n r arasndaki ayrm yok olur. Hayatn u anda ald biime tepki verdiinizde, imdiye bir ara, bir engel ya da bir dman olarak baktnzda, kendi biimsel kimliinizi, yani egonuzu glendirirsiniz. Ego tepkiselliktir. Tepkisellik nedir? Tepkiye baml hale gelmektir. Ne kadar tepkisel olursanz, kendinizi o lde biime dolarsnz. Kendinizi biimle tanmladnz srece, egonuz da o denli glenir. Biime direnmediinizde, biimin tesindeki gerek znz ksa mrl biimsel kimliinizden ok daha byk ve sessiz bir g olarak ortaya kar. O, biim dnyasndaki her eyden daha ok sizsinizdir.
216

RYA VE RYAYI GREN Dirensizlik, evrendeki en byk gtr. Onun sayesinde, bilin biimin tutsaklndan kurtulur. Biime isel olarak direnmemek - her ne olursa olsun - biimin mutlak gerekliinin inkardr. Diren; dnyay ve dnyadaki nesneleri daha gereki, daha somut, daha salam ve daha uzun mrl klar; kendi biimsel kimliiniz, yani egonuz da dahil olmak zere. Dnyaya ve egoya bir arlk ve mutlak bir nem kazandrr; bylece kendinizi ve dnyay fazlasyla ciddiye almaya balarsnz. O zaman biimle oynama durumu, hayatta kalmak iin bir mcadeleye dnr ve algnz bu olduunda, gerekliiniz de bu olur. Olan her ey, hayatn ald her biim, ok ksa mrl bir doaya sahiptir. Hepsi gelip geicidir. Nesneler, vcutlar ve egolar, olaylar, durumlar, dnceler, duygular, arzular, tutkular, korkular ve oyunun kendisi... hepsi gelir, ok nemliymi gibi yapar ve siz daha ne olduunu bile anlamadan ortadan kaybolarak geldikleri hilie geri dnerler. Acaba hi gerek oldular m ki? Yoksa sadece bir ryadan m ibarettiler? Sabah uyandmzda gece grdmz rya kaybol u r ve yle deriz: "Ah, sadece bir ryaym. Gerek deilmi." Ama ryada bir eyin gerek olmas gerekir, yoksa rya var olamazd. lm yaklarken, hayatmza bakp onun da baka bir rya olup olmadn merak edeceiz. imdi bile, geen y l k i tatile ya da dn yaadmz bir olaya baktmzda, dn gece grdmz ryadan herhangi bir fark olduunu grebiliyor muyuz?
215

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

Rya vardr ve ryay gren vardr. Rya, biimle r i n k s a sreli bir oyunudur. Dnya ise grece gerekt i r ama mutlak gereklik deildir. Bu ryay gren, dnyadaki bir k i i deildir. K i i , ryann bir parasdr. Ryay gren, ryann grnd alt tabakadr ve ryay mmkn klan da budur. Grecenin ardndaki mutlak, zamann tesindeki zamansz, biimin iindeki ve tesindeki bilintir. Ryay gren, bilincin kendisidir; yani gerek siz. imdi amacmz, ryann iindeyken ryadan uyanmaktr. B u n u yaptmzda, egonun yaratt dnya sahnesi sona erer ve daha sakin, daha dingin ve daha muhteem bir rya balar. Bu yeni dnyadr.

ne gelir. inde nitelik ve g olur. Yaptnz ey gelecekteki bir amaca (para, n, baar, prestij gibi) hizmet etmediinde, u anda var olursunuz ve yaptnz eyden zevk ve mutluluk duyarsnz. Ve elbette ki u anla dost olmadnz srece u anda var olamazsnz. Olumsuzlukla kirlenmemi etkili eylemin temeli budur. Biim, snrlama demektir. Sadece snrlamalar deneyimlemek iin deil, ayn zamanda da snrlamalarn tesine geerek bilinli hale gelmek iin buradayz. Baz snrlamalar, harici seviyede alabilir. Ama hayatnzda birlikte yaamay renmek zorunda olduunuz baka snrlamalar da olabilir. Bu tr snrlamalar ancak isel olarak aabilirsiniz. Herkes er ya da ge bu tr snrlamalarla karlar. Bu snrlamalar ya sizi egosal tepkilerin tutsa yapar - bu da youn mutsuzluk de-

SINIRLARIN TESNE GEMEK Herkesin yaamnda, biim seviyesinin geliimini ve genilemesini diledii bir zaman gelir. Bu, fiziksel zayfl k ya da maddi zorluk gibi bir snrlamann stesinden gelmeye altnz, yeni beceriler ve bilgiler edindiiniz zamanlarda ya da hem kendiniz hem de bakalar iin yaam zenginletiren yeni bir eyi dnyaya getirdiiniz zaman olur. Bu bir mzik eseri, bir tablo, bir kitap, saladnz bir hizmet, yaptnz bir i, kurduunuz ya da nemli katklarda bulunduunuz bir organizasyon veya i biiminde olabilir. u anda yaadnzda, dikkatiniz tamamen imdiye odaklandnda, u an ieri akar ve yaptnz ey hali202 218

mektir - ya da onlara teslim olduunuz takdirde s i z i isel olarak hepsinin tesine geirir. Bilincin teslim olmu hali, hayatnzn dikey boyutunu, derinlik boyutunu aar. O zaman o boyuttan bir ey bu dnyaya gelir; baka ekilde ifade edilmeden kalacak olan sonsuz deere sahip bir ey. ok byk snrlamalara teslim olan baz insanlar, ifac ya da ruhsal retmenler olurlar. Dierleri insanlarn aclarn hafifletmek veya bu dnyaya yaratc bir hediye getirmek iin alrlar. Yetmili yllarn sonlarnda, Cambridge niversitesi'nin kantininde her gn bir-iki arkadamla birlikte yemek yerdim. Bazen yakndaki masalardan birinde tekerlekli sandalyeye mahkm bir adam otururdu ve genellikle yannda -drt k i i daha olurdu. B i r gn, tam

ECKHART TOLLE

VAR. OLMANIN GC

karmdaki masaya oturduunda, elimde olmadan yzne baktm ve grdm ey karsnda ok ardm. Adamn btn vcudu felli gibi grnyordu. Vcudu ok zayft ve ba srekli ne eik duruyordu. Yanndaki insanlardan b i r i azna dikkatle yemeini koyuyor, byk bir k s m tekrar dar dklyor, baka bir adamn tuttuu kk bir tabaa dyordu. Felli adam arada bir anlalmaz sesler karyordu ve biri kulan onun azna yaklatrp inanlmaz bir ekilde ne dediini anlayarak tercme ediyordu. Daha sonra arkadama adamn k i m olduunu sordum. " B i r matematik profesr," dedi. "Etrafndakiler de rencileri. Zaman iinde vcudun her yanma yaylan bir s i n i r hastal var. En fazla be y l mr olduu syleniyor. B i r insann karlaabilecei en kt kader olmal." Birka hafta sonra, ben binadan karken adamn ieri girdiini grdm ve elektrikli sandalyenin girebilmesi iin kapy tuttuum srada gz gze geldik. Adamn baklarnn ne kadar net olduunu grnce bir kez daha ardm. Hi de mutsuz birinin gzlerine benzemiyordu. Direnmekten vazgetiim hemen anlamtm; tam bir teslimiyet halinde yayordu. Y l l a r sonra bir bayiden gazete alrken, son derece saygn bir uluslararas haber dergisinin n kapanda yzn grnce ok ardm. Hl hayatta olmas bir yana, ayn zamanda dnyann en nl fizikisi olmutu. O adam Stephen Hawking idi. Y l l a r nce gzlerine baktmda hissettiim eyi dorulayan ok gzel bir
220

yaz vard. imdi bir ses cihaz kullanarak konuabiliyordu ve muhabire yle demiti: " K i m daha fazlasn dileyebilir ki?"

VARLIIN MUTLULUU * M u t s u z l u k veya olumsuzluk, gezegenimizin bir hastaldr. Darda grdmz k i r l i l i k seviyesi kadar, ieri de olumsuzluk k i r l i l i i var. Sadece insanlarn yeterince eye sahip olamadklar yerlerde deil, her yerde bu durum var. i n ilgin yan, zellikle insanlarn ok eye sahip olduklar yerde bu k i r l i l i k daha da fazla. ok mu artc? Hayr. Dnyann zengin blgeleri, efendilerini daha derinden biimle tanmlarlar ve daha fazla ierik odakl olurlar; dolaysyla, egonun da daha fazla tutsadrlar. nsanlar, mutluluklarnn yaadklar eylere bal olduuna inanyorlar ve dolaysyla biimlere balanyorlar. Balarna gelen i y i ya da kt eylerin, evrenin en dayanksz, en geici eyleri olduunu anlamyorlar. u ana olmas ya da olmamas gereken bir ey gzyle bakyor, kardklarna, kaybettiklerine zlrken, gelecekte sahip olacaklarn umduklar eylerin hayaline kaplyorlar ve bylece u anda yaamay unutuyorlar. Dolaysyla hayatn kendisinde var olan, biimin tesinde kefedilmeyi bekleyen mkemmellii grmyorlar. u an kabullenin ve herhangi bir biimden ok daha derin olan mkemmellii bulun.
101

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

Varln mutluluu - tek gerek mutluluk - size herhangi bir biim, mlk, baar, k i i ya da olay olarak gelemez. Dahas, mutluluk size kendiliinden gelemez. Sadece iinizdeki biimi olmayan boyuttan, iinizdeki bilinten, yani gerek sizden ykselebilir.

s i z i eletirdiinde, suladnda ya da kt szler sylediinde, hemen kendinizi savunmaya ya da intikam almaya almak yerine, hibir ey yapmayn. sel imaj n olduu gibi zayf kalmasna i z i n verin ve iinizde ne tr duygular uyandn inceleyin. Birka saniye iin kendinizi rahatsz hissedebilirsiniz; sanki bir anda boyunuz yarya inmi gibi gelebilir. Ama hemen ardndan,

EGONUN ZAYIFLAMASINA ZN VERMEK Ego her trde zayflamaya k a r daima savunmadadr. Zihinsel "ben" biimini onarmak iin otomatik ego onar m mekanizmalar srekli tetiktedir. B i r i beni eletirdiinde ya da suladnda, ego zayfladnda, kendini hakl karmaya, savunmaya veya sulamaya alarak hemen onarma giriir. K a r taraftaki k i i n i n hakl ya da haksz olmasnn ego iin bir nemi yoktur. Gerekten kendini korumayla ok ilgilenir. Bu, psikolojik "ben" biiminin korunmasdr. Trafikte bir src size "salak" diye bardnda bar arla k a r l k vermek bile, otomatik bir ego onarm mekanizmasdr. En yaygn ekilde grlen ego onarm mekanizmalarndan biri, geici ama dev bir ego imesi salayan fkedir. B t n onarm mekanizmalar, ego iin son derece mantkldr ama aslnda bozuktur. B u n u n en u rnekleri f i z i k s e l iddet ve byklk hayallerine brnm isel kandrmalardr. Gl bir ruhsal uygulama, hibir ekilde onarmaya almadan, egonun zayflamasna i z i n vermektir. Bunu arada bir denemenizi tavsiye ederim. rnein, biri
2C2

youn derecede canl gelen bir isel enginlik hissedersiniz. Aslnda hi de zayflam filan deilsinizdir. Aslnda, genilemi, glenmisinizdir. O zaman inanlmaz bir anlaya ularsnz: B i r ekilde zayflam gibi grnrken mutlak tepkisizlikle kaldnzda, sadece dardan deil, ayn zamanda da ieriden, gerekte hibir eyin zayflamadn, "azalrken oaldnz" hissedersiniz. Kendinizi savunmaya ya da biiminizi glendirmeye almadnzda, kendinizi biimle tanmlamaktan kurtulursunuz. Daha az hale gelirken (egonun bak asndan), aslnda bir genileme yaar ve Varln ne kmas iin yer aarsnz. Biimin tesinde kalan gerek g, grnte zayflam biimde parlayarak kendini belli edebilir. "Dier yananz da evirin," derken sa'nn demek istedii ey buydu. Bu elbette ki tacize davetiye karn ya da kendinizi bilinsiz insanlarn kurban yapn demek deildir. Bazen karlatnz bir durum, karnzdaki kiiye saldrgan davranmadan "geri ekil" iareti vermenizi gerektirebilir. Egosal bir savunma olmadnda, szle r i n i z i n ardnda muhteem bir g olur ama tepkisel davranmazsnz. Eer gerekirse, birine hibir ekilde
223

ECKHART TOLLE 225

VAR, OLMANIN GC

olumsuzluk iermeyen, yksek n i t e l i k l i bir "hayr" da diyebilirsiniz. nemli biri olmamakla, ne kmamakla yetinirseniz, kendinizi evrenin gcyle uyumlu hale getirirsiniz. Egoya zayflk gibi grnen ey, aslnda tek gerek gtr. Bu ruhsal gerek, ada kltrmzn deerlerine ve insanlarn davran kalplarna belirgin ekilde zttr. B i r da olmak yerine, antik Tao Te Ching "Evrenin vadisi olun," der. Bu ekilde, btnlk iindeki yerinize geri dnersiniz ve "her ey size gelir." Ayn ekilde, sa vaazlarndan birinde yle der: " B i r yere arldnda git, en son sraya otur. yle ki len sahibi ieri girdiinde sana, Arkadam, ltfen daha yksek yere buyur!' desin. te o zaman seninle birlikte sofrada oturan herkesin nnde saygnlk kazanrsn. nk kendini ykselten k i i alaltlacak, kendini alaltan k i i ykseltilecektir." Bu uygulamann dier bir yn, kendini ne kararak, zel olmak, bir etki brakmak ya da dikkat ekmek isteyerek benlii glendirmeye almaktan geri durmaktr. Bu, arada bir herkesin f i k r i n i belirttii bir ortamda kendi f i k r i n i sylemekten ekinmeyi ve duygular n z incelemeyi de ierebilir.

gerei bir anda kavrayabilirsiniz. Grdnz ey nedir? Ay, gezegenler, yldzlar, Samanyolu'nun parlak kua, belki bir kuyrukluyldz veya i k i milyon k y l tedeki Andromeda Galaksisi. Evet. Peki daha basite indirgerseniz ne grrsnz? Bolukta yzen nesneler. O halde evren neden oluur? Boluk ve nesneler. Bulutsuz bir gecede gkyzne bakarken nutkunuz tutulmuyorsa, gerekten bakmyorsunuz, orada olan btnl grmyorsunuz demektir. Muhtemelen sadece nesnelere bakyor, onlar isimlendirmeye alyorsunuzdur. Uzaya bakarken bir hayranlk duygusuna kapldnz olduysa, bu kavranamaz gizem karsnda derin bir huu duyduysanz, bir an iin aklama arzunuzu bir kenara atp sadece boluktaki nesnelerin deil, ayn zamanda uzayn sonsuz derinliinin de farkna varmsnz demektir. Bu saysz dnyann var olduu enginlie bakarken muhtemelen zihniniz de dinginlemi olabilir. Hayranlk duygunuz orada milyarlarca hepsini dnya olduunu bilmekten kaynaklanmaz; kapsayan derinlikten kaynaklanr. Boluu elbette ki gremez, duyamaz, dokunamaz, tadamaz ya da koklayamazsnz. Peki var olduunu nereden bilirsiniz? Bu mantkl grnen soru, aslnda temelden yanltr. Boluun z hiliktir, dolaysyla kelimenin normal anlamyla var olamaz. Sadece nesneler

DIARIDA OLAN, ERDE DE VARDIR Gece banz kaldrp bulutsuz gkyzne baktnzda, aslnda son derece basit ama ayn derecede de gl bir

- biimler - var olabilir. Ona boluk demek bile isimlendirerek nesnelletirmek olduu iin yanl olabilir. yle diyelim: inizde, bolua benzeyen bir ey var; bu yzden farknda olabilirsiniz. Farknda olmak? Bu
225

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

da tam olarak doru deildir, nk farkna varacak bir ey yoksa boluun nasl farkna varabilirsiniz? Cevap hem basit hem de gldr. Boluun farknda olduunuzda, aslnda farkndaln dnda hibir eyin farknda deilsinizdir; yani isel bilin boluunun farkndasmzdr. S i z i n sayenizde, evren de kendinin farkna varabilir! Gz grecek bir ey bulamadnda, hilik boluk olarak alglanr. Kulak duyacak bir ey bulamadnda, hilik dinginlik olarak alglanr. Biimi alglamak zere tasarlanm olan duyular bir biim yokluuyla karlatnda, algnn ardnda yatan ve algy mmkn klan biimi olmayan bilin, artk biimle engellenmez hale gelir. Uzayn kavranamaz derinlii zerinde dnceye daldnzda, gndoumundan hemen nce erken saatlerdeki sessizlii dinlediinizde, iinizdeki bir ey derinden titremeye balar. O zaman uzayn engin derinliini kendi derinliiniz gibi alglarsnz ve o biimi olmayan esiz dinginliin, hayatnzdaki her eyden daha ok siz olduunu hissedersiniz. Hindistan'n antik metni Upanishad, bunu u ekilde ifade etmektedir: Gzle grlemeyen ama bu yzden gzn grebilecei: Bu insanlarn tapt ey deil, sadece Brahman Ruhu olabilir. Kulakla duyulamayan ama bu yzden kulan duyabilecei: Bu insanlarn tapt ey deil, sadece Brahman Ruhu olabilir... Zihinle dnlemeyen ama bu yzden zihnin dnebilecei: Bu insanlarn tapt ey deil, sadece Brahman Ruhu olabilir.
226

Metne gre, T a n r biimi olmayan bilintir ve gerek k i m l i i n i z i n zdr. Onun dnda kalan her ey biimdir ve "insanlarn tapt ey"dir. Evrenin nesnelerden ve boluktan oluan i k i aamal gerei - nesneler ve hilik - ayn zamanda sizsiniz. Mantkl, akll, dengeli ve retker bir insan yaam, gereklii oluturan i k i boyut arasndaki bir danstr: Biim ve boluk. Baz insanlar kendilerini biim dnyasyla, duyusal alglarla, dncelerle ve duygularla ylesine derinden tanmlar ki en nemli gizli yars hayatlarnda eksik kalr. Biimle kendilerini tanmlamalar, onlar egonun tutsa haline getirir. Grdnz, duyduunuz, dokunduunuz ya da dndnz ey, sadece gerekliin bir yarsdr. Biimdir. sa'nn retisinde, buna sadece "dnya" denir ve dier boyut da "cennet krall ya da sonsuz hayatf'tr. Uzayn her eyin var olmasn mmkn kld gibi, sessizlik olmadan hibir sesin duyulamayaca gibi, k i m l i i n i z i n zn oluturan biimi olmayan boyut olmadan siz de var olamazdnz. Eer bu kelime bu kadar yanl kullanlmasayd, adna "Tanr" diyebilirdik; ben Varlk demeyi tercih ediyorum. Her eyden nce O vard. Yaratl ise biim, ierik, olanlardr. Yaratl, hayatn n plandr; Varlk ise arka plandr. nsanln kolektif hastal, herkesin kendim olanlara fazlasyla kaptrmas, biimlerle dolu bir dnyada hipnotize olmas, kendi hayatlarnn ieriine dalmas ve dolaysyla ieriin, biimin ve dncenin tesinde yatan z unutmasdr. Kendilerini zamana ylesine
2C2 226

ECKHART TOLLE

kaptrmlardr ki asl kkenleri, evleri ve kaderleri olan sonsuzluu unutmulardr. Sonsuzluk, kim olduunuzla i l g i l i canl gerektir. Birka y l nce in'e gittiimde, Guilin yaknlarndaki bir dan tepesinde bir kitabe grdm. zerine altn harflerle yazlm bir yaz vard ve inli rehberime bunun ne anlama geldiini sordum. "'Buda' demek," dedi. "Neden bir yerine i k i karakter var?" diye sordum. " B i r , " diye aklad, '"adam' demektir. Dieri ise 'hi' anlamna gelir." Orada akn akn kalakaldm. Buda'nn adnn y a z l bile, grmeyi bilen gzler iin aslnda hayatn s r r n ve Buda'nn tm retisini sunuyordu. Gereklii oluturan i k i boyut, biim ve biimin reddedilii, nesne ve hilik burada aka gsteriliyordu. A n t i k bir S u f i hikyesine gre, Orta Dou'da bir yerlerde yaayan ve srekli olarak mutlulukla umutsuzluk arasnda gidip gelen bir kral vard. En kk ey bile onu fazlasyla zer, youn bir isel tepki balatr, mutluluu bir anda hayal k r k l ve umutsuzlua dnrd. K r a l sonunda hayatndan ve kendi durumundan bkarak bir k yolu aramaya balad. Krallnda yaayan ve aydnlyla tannan bir bilgeyi artt. Bilge adam geldiinde, k r a l ona yle dedi: "Senin gibi olmak istiyorum. Bana hayatma denge, dinginlik ve bilgelik getirecek bir ey verebilir misin? Bedeli neyse derim." "Size yardm edebilirim," dedi bilge adam. "Ama bedeli o kadar ar ki btn krallnz bile yeterli gelmeyebilir. Bu yzden, eer kabul ederseniz, hediye olarak vermek isterim." K r a l kabul etti ve bilge adam gitti.
229215

8. Blm
SEL BOLUU KEFETMEK

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

Birka hafta sonra adam geri dnd ve krala yeim tandan yaplm ok gzel bir kutu verdi. K r a l kutuyu at ve iinde basit bir altn yzk buldu. zerine baz harfler k a z n m t ve yle yazyordu: Bu da geer. " B u da ne demek imdi?" diye sordu kral. " B u yz daima parmanzda tayn," dedi bilge adam. "Her ne olursa, iyi ya da kt diye adlandrmadan, bu yze dokunun ve yazy okuyun. Bu ekilde, daima huzurlu olabilirsiniz." Bu da geer. Bu szleri bu kadar gl klan nedir? l k bakta, bu kelimeler kt bir durumda pek rahatl k salayabilir gibi grnmese de, hayatnzdaki gzel eylerin tadn karmanz, da engelleyebilir. "ok mutlu olma, nk uzun srmeyecek." y i bir duruma uyarlandnda, bu szlerin verdii mesaj bu deil mi? Ama daha nce karlatmz dier i k i hikyenin nda dndnzde, bu szler gerekten de byk anlam kazanmaktadr. Her duruma "yle mi?" diye k a r l k veren Zen Ustas'nn hikyesi, olaylara diren gstermemenin yararlarm vurgulamaktadr. Dier yandan, s r e k l i " B e l k i " diyen adamn hikyesi de yargszl gstermektedir. Bunlara imdi bu yzk hikyesini de eklerseniz, kendini olaylara kaptrmamanz salayacak ekilde her eyin geici olduunu grrsnz. Dirensizlik, yargszlk ve balantszlk, gerek zgrln ve aydnlanm yaamn temel zelliidir. Yze kaznm olan o szler, size hayatnzdaki gzel eylerin tadn karmamanz sylemiyor; zor ya
202

da ac verici bir durumda ok fazla rahatlk da salamyor. Ama bundan ok daha derin bir amac var: Her durumun geiciliiyle i l g i l i s i z i uyandrmak. Btn durumlarn, dier bir deyile biimlerin, geici olduunu fark ettiinizde, kendinizi onlara daha az balarsnz ve bir lde kendinizi "nlardan uzaklatrrsnz. Balantsz olmak, kendinizi dnyann sunduu gzell i k l e r i n tadn karmaktan alkoyacanz anlamna gelmez. Aslnda, bylelikle daha fazla zevk alrsnz. Deiimin kanlmazln ve her eyin geici olduunu grp kavradnzda, gelecekte onlar kaybetme korkusu duymadan dnyann tm gzelliklerinin tadn doya doya karabilirsiniz. Balant kurmadnzda, kendinizi olaylara kaptrmak yerine, onlara daha tepeden bakarsnz. Bylece uzayn boluuyla sar l bir halde Dnya'ya bakan ve bir paradoks gerei anlayan astronot gibi olursunuz: Dnya esizdir ve ayn zamanda da ok nemsizdir. Bu da geer sz, kendinizi olaylardan balantsz klmanza yardmc olur ve bununla birlikte hayatnzda yeni bir boyut alr; isel boluk. Yargsz, dirensiz ve balantsz olduunuzda, bu boyuta geebilirsiniz. Kendinizi artk tamamen biimlerle tanmlamadnzda, bilin biimsel tutsaklndan kurtulur. Bu zgrlk, isel boluun ortaya kdr. inizde bir dinginlik, bir huzur hissedersiniz; hatta kt gibi grnen bir durumla karlasanz bile. Bu da geer. Aniden, olayn etrafnda bir boluk oluur. Duygusal i n i klarn ve hatta acnn etrafnda bile bu boluk vardr. Hepsin231

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

den te, dncelerinizin arasnda boluk vardr. O boluktan, "bu dnyaya ait olmayan" bir huzur yaylr, nk bu dnya biim, huzur ise boluktur. Bu, Tanrsal huzurdur. imdi bu dnyadaki eylere sahip olmadklar bir nemi vermeden, etrafnzdaki her eyin tadn karab i l i r s i n i z . Y a r a t l dansna katlabilir, kendinizi sonulara balamadan aktif olabilir, dnya zerine mant k s z talepler yneltmezsiniz; beni tatmin et, beni mutlu et, beni gvende hissettir, bana k i m olduumu syle gibi. Dnya size bu eyleri veremez ve byle beklentileriniz kalmadnda, kendi kendinize yarattnz tm aclar da sona erer. B t n bu aclar, biime a r deer yklemekten ve isel boluunuzun farknda olmamanzdan kaynaklanr. Bu boyut hayatnzda kendini var ettiinde, kendinizi ilerinde kaybetmeden, isel olarak balanmadan, yani dnyaya baml hale gelmeden, nesnelerin, deneyimlerin ve zevklerin tadn karabilirsiniz. Bu da geer sz, aslnda gereklii gsteren bir iarettir. B t n biimlerin geici olduunu gsterirken, ayn zamanda sonsuzlua da iaret ederler. Sadece iinizdeki sonsuzluk geici olan geici olarak alglayabilir. Boluk boyutu kaybolduunda ya da bilinmediinde, dnyadaki nesneler ve biimler ar bir nem, gerekte sahip olmadklar bir ciddiyet ve arlk kazanrlar. Dnya biimi olmayann bak asndan grlmediinde, tehditlerle dolu bir umutsuzluk mekan haline gelir.
233 215

NESNE BLNC VE BOLUK BLNC ou insann hayat bir sr eyle doludur: Maddi eyler, yaplacak eyler, dnlecek eyler. Hayatlar insanlk tarihi gibidir; Winston Churchill'in ifadesiyle, "bir lanet ey dierini izler." Zihinleri bir sr dnceyle doludur ve bir lanet dncenin arkasndan dieri gelir. Bu, ou k i i n i n baskn gereklii olan nesne bilinci boyutudur ve hayatlarnn bu kadar dengesiz olmasnn nedeni de budur. Gezegenimizi ve insanl doru kader yoluna geri ekebilmemiz iin, nesne bilincinin boluk bilinciyle dengelenerek salayaca akl gerekir. Boluk bilincinin ykselmesi, insanlk evriminin bir sonraki aamasdr. Boluk bilinci, nesne bilincine ek olarak - daima duyusal alglar, dnceler ve duygularla ilgilidir - bir farkndalk alt aknts sz konusudur. Farkndalk, sadece nesne bilincinin olmadn, ayn zamanda bilinli varlklar olma bilincinin olduunu syler. n planda bir eyler olup biterken arka planda uyank bir isel dinginlik hissedebiliyorsanz, ite olmas gereken budur! Bu boyut, herkesin iinde vardr ama ou k i i farknda bile deildir. Bazen yle diyerek bu konuyu iaret ederim: "Kendi Varln hissedebiliyor musun?" Boluk bilinci, kendini sadece egodan k u r t u l u olarak deil, ayn zamanda bu dnyadaki nesnelere baml olmaktan k u r t u l u olarak ifade eder. Bu, dnyaya gerek anlamm kazandrabilecek tek ey olarak ruhsal boyuttur.

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

B i r oiay, bir k i i ya da bir durum iin fkelendiiniz ya da zldnz her seferinde, asl neden olay, k i i ya da durum deil, sadece boluun salayabilecei gerek bir bak asnn kaybdr. Nesne bilincinde skp kalmsnzdr ve bilincin zamana bal olmayan isel boluunun farknda deilsinizdir. Bu da geer sz doru kullanldnda, iinizde o boyutun tekrar farkna varmanz salar. inizdeki gerein bir dier gstergesi, u ifadede gizlidir: "Asla sandm neden iin kzgn deilim."

rine ykselmek yerine, altna inersiniz. Birka kadeh daha ierseniz, bitkiler alemine gerilersiniz. Boluk bilincinin bununla pek i l g i s i yoktur. k i durumda da dncenin tesine geersiniz ama boluk bilinci durumunda dncenin zerine kar, yukarda rneini verdiimiz durumda ise altna inersiniz.

TELEVZYON Televizyon seyretmek, dnya zerinde milyonlarca insan iin en sevilen bo zaman doldurma yntemidir. Or-

DNCENN ALTINA DMEK VE STNE IKMAK ok yorgun olduunuzda, her zaman olduunuzdan daha h u z u r l u ve daha rahat olabilirsiniz. Bunun nedeni, dnceleriniz yatt iin, z i h n i n i z i n rettii sor u n l u benlii artk hatrlamamanzdr. Yava yava uykuya doru kayyorsunuzdur. Alkol aldnzda veya belli ilalar kullandnzda (ac bedeninizi tetiklemedikleri takdirde), yine kendinizi daha rahat, umursamaz ve belki bir sre iin canl bile hissedebilirsiniz. a r k syleyip dans etmeye balarsnz ve bunlar, ant i k zamanlardan beri yaamn mutluluk ifadeleridir. Z i h n i n i z size daha az yk oluturduu iin, var olmann mutluluunu hissedebilirsiniz. B e l k i de alkole "ruh" denmesinin nedeni budur. Ama denmesi gereken ar bir bedel vardr: B i l i n s i z l i k . Dncenin ze202 202

talama bir Amerikal, altm yana gelene kadar hayatnn yaklak on be y l l k zamann televizyon karsnda geirmektedir. Dier birok lkede de rakam yaklak olarak ayndr. Birok k i i , televizyon seyretmeyi rahatlatc bir ey olarak grmektedir. Kendinizi yakndan gzlemlerseniz, ekrann bir sre sonra dikkat odanz olarak kalmadn, dncelerinizin yavalayp azaldn, ok uzun sre izlemeye devam ettiinizde, z i h n i n i z i n hibir dnce retmediini grrsnz. Sadece artk sorunlarnz hatrlamamakla kalmaz, ayn zamanda kendinizi geici olarak zgrletirirsiniz de; bundan daha rahatlatc bir ey olabilir mi? Yani televizyon izlemek isel boluk yaratr m? u anda var olmanz salar m? Ne yazk ki hayr. U z u n sre boyunca zihniniz hibir dnce retmese bile, televizyondaki programn dnce sistemine uyumlu

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

durumdadr. Yani televizyonun salad kolektif zihne k a t l m t r ve onun dncelerini dnyordur. Z i h n i n i z sadece dnce retmemek asndan pasif durumdadr. Ama televizyon ekranndan gelen dnceleri ve imgeleri s r e k l i olarak yutmaya devam eder. Bu, s i z i alclnzn glendii trans benzeri bir pasif duruma sokar ve hipnozdan pek f a r k yoktur. Kamuoyu grlerini belirlemede kullanlmasnn en nemli nedeni budur ve insanlar s i z i o durumda yakalayarak mesajlarn verebilmek iin milyonlarca dolar derler. Kendi dncelerinin s i z i n dnceleriniz haline gelmesini isterler ve genellikle de bunu baarrlar. Dolaysyla, televizyon seyrederken, asl eiliminiz dncenin zerine kmak deil, altna inmektir. Televizyon bu adan alkol ve baz ilalara ok benzer. Zihninizi belli bir lde rahatlatrken, ok ar bir bedel dersiniz. Bilin kayb. O ilalar gibi, televizyonun da gl bir bamllk yaratma zellii vardr. Televizyonu kapamak iin uzaktan kumandaya uzandnzda, bunun yerine btn kanallar dolamaya baladnz grrsnz. Yarm ya da bir saat sonra, hl izlemeye devam ediyor, hl kanallar arasnda dolayorsunuzdur. Kumanda zerinde parmanzn basamad tek dme, kapama dmesidir. Hl izliyor olmanzn en muhtemel nedeni, izlemeye deecek kadar ilgin bir programn yaynlanmas deil, genellikle izlemeye deecek bir ey olmamasdr. B i r kere saplanp kaldnzda, programlar ne kadar skc, anlamsz ve nemsiz
202 236

olursa, o kadar ok baml hale gelirsiniz. Eer ilgin olsayd, dncelerinizi k k r t r d , z i h n i n i z i tekrar d nmeye zorlard ve bu da daha bilinli yaplan bir eydir ve dolaysyla televizyon izlemekten daha iyidir. Buna ek olarak, ekrandaki grntler dikkatinizi daha fazla sabit bir noktada tutamazd. Programn ierii eer belli bir kalitesi varsa bazen televizyonun uyuturucu, hipnotize edici etkisini ortadan kaldrabilir. Birok kiiye fazlasyla yararl olan baz programlar vardr; hayatlarn daha iyiye doru deitirmi, kalplerini am, onlar daha bilinli insanlar haline getirmilerdir. Hatta baz komedi programlar - her ne kadar anlamsz gibi grnseler de farknda olmadan insan egosunun bir karikat r n gstererek r u h s a l bir amaca hizmet edebilirler. B i z e hibir eyi fazla ciddiye almamay, hayata hafif bir ekilde yaklamay ve hepsinden te, glme yi retirler. Glmek, iyiletirici olduu kadar da zgrletiricidir. Ama televizyon kanallarnn ou, tamamen egolaryla kontrol edilen insanlar tarafndan ynetilmektedir ve dolaysyla televizyonun gizli amac, s i z i hipnotize ederek kontrol altna almak, yani sizi bilinsiz klmaktr. Yine de televizyonda hl kefedilmemi muazzam bir potansiyel vardr. Her iki- saniyede bir deien h z l grntlerden oluan programlar ve reklamlar izlemekten kann. ok fazla televizyon ve zellikle de bu tr programlar seyretmek, bugn dnya zerinde milyonlarca ocuu etkileyen dikkat dankl, zihinsel bo-

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

z u k l u k l a r gibi birok sorunun kaynadr.

K s a bir

ka bir eyin farkndasmzdr. Biim srekli olarak dikkatinizi datr. Kendinizin farknda olduunuz zamanlarda bile, kendinizi bir nesneye, bir dnce biimine dntrm olursunuz ve dolaysyla da, farknda olduunuz ey kendiniz deil, bir dnce olur. sel boluu duyduunuzda* onu aramaya balayab i l i r s i n i z ve onu bir nesneyi ya da deneyimi aradnz gibi arayacanz iin, asla bulamazsnz. Ruhsal aydnlanmay ya da anlay arayanlarn karlat ikilem budur. Bu yzden, sa yle demiti: " T a n r hkmranl gzle grlebilir biimde gelmez. Ne de insanlar 'Bak, burada' ya da 'Orada' derler. te T a n r hkmranl aranzdadr." Eer btn hayatnz honutsuzluk, endie, korku, depresyon, u m u t s u z l u k ya da baka olumsuz duygularn tutsa olmu halde geirmiyorsanz; yanur u n ya da rzgrn sesini dinlemek gibi basit eylerden zevk alabiliyorsanz; gkyznde hareket eden bulutlarn gzelliini grebiliyor ya da yalnz olduunuzda y a l n z l k duymuyor, herhangi bir elence ya da zihinsel aktivite aramyorsanz; tamamen yabanc birine ondan hibir ey beklemeden iten bir nezaketle yaklayorsanz... ne kadar ksa bir sre iin olursa olsun, iinizde bir boluk alm demektir. Bu olduunda, kendinizi i y i hissedersiniz ve canl bir huzur duyarsnz. B u n u n younluu belki zorlukla fark edilebilir bir honutluk duygusundan, antik H i n t l i bilgelerin adna ananda - Varln kutsamas -- dedikleri eye kadar deiebilir. Sadece biime d i k k a t i n i z i

dikkat sresi, btn alglarnzn ve i l i k i l e r i n i z i n slamasna neden olur. Ne yaparsanz yapn, bu durumda hangi i i gerekletirmeye alrsanz aln, kalitesi dk olur, nk kalite iin dikkat gerekir. S k s k ve uzun srelerle televizyon seyretmek, sizi sadece bilinsiz klmaz, ayn zamanda da enerjinizi k u r u t u r ve s i z i pasif yapar. Dolaysyla, rasgele seyretmek yerine seyredeceiniz programlar dikkatle sein. B u n u yapmaya gayret ettiinizde, program izlerken vcudunuzdaki canll hissedin. Zaman zaman solunumunuzu kontrol edin. Grsel duyunuzu tamamen kontrol altna almamas iin belli aralklarla bak l a r n z ekrandan karn. Sesi gerektiinden fazla amazsanz, televizyonun i i t s e l duyunuzu e t k i s i altna almasna i z i n vermemi olursunuz. Reklamlar srasnda televizyonun sesini kesin. Televizyonu kapadktan hemen sonra yataa girmeyin ve daha da kts, sakn televizyon seyrederken uykuya dalmayn.

SEL BOLUU TANIMAK Hayatnzda dnceleriniz arasndaki boluk muhtemelen giderek alyordur ve bunun farknda bile olmayabilirsiniz. Deneyimlerle bylenen ve byk lde biimlerle tanmlanan bir bilin, balangta boluun farkna varmakta zorlanr. Bu zamanla kendinizin farknda olamayacanz anlamna gelir, nk daima ba202 238

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

verecek ekilde artlandnzdan, muhtemelen dorudan farknda olmayabilirsiniz. rnein, gzellii kendi grebilme, basit eylerin deerini bilebilme,

karrlar. n l dnr Nietzsche, ender derin dinginlik anlarndan birinde, yle demiti: "Mutluluk iin aslnda ne kadar az eye gerek var! Aslnda en kk ey, en belirsiz ey, bir kertenkelenin srnrken kard h r t , bir nefes, belli belirsiz bir bak; en byk mutluluklar en kk eylerden kaynaklanr. Dinginlein." Peki neden "en byk mutluluklar en kk eylerden" kaynaklanr? nk gerek mutluluun nedeni bir ey ya da bir olay deildir ama i l k bakta yle grnr. ey ya da olay bilincinizin sadece kk bir k s mn oluturacak kadar belirsiz ve dikkati ekmeyen boyutlarda olabilir; geri kalan isel boluktur ve biimle engellenmeyen bilintir. sel boluk bilinci ve gerek kimliiniz, temelde tektir. Dier bir deyile, kk eylerin biimi, isel bolua yer brakr. Ve gerek mutluluun, Varln mutluluunun doduu yer, ite bu isel boluk, artlanmam bilintir. Kk, sessiz eylerin farknda olabilmek iin, iinizde dingin olmanz gerekir. Y k s e k derecede farkndalk arttr. Dinginlein. Bakn. Dinleyin. imdide olun. sel boluu bulmann bir yolu daha vardr: Bilinli olmann bilincine varn. "Ben" deyin ya da "Ben" diye dnn ve hibir ey eklemeyin. Ben'in ardndan gelen dinginlii fark edin. plak, rtlmemi, gizlenmemi varlnz hissedin. Genlik ya da yallk, zenginlik ya da yoksulluk, i y i l i k ya da ktlk veya dier hibir zellik ona dokunamaz. Btn yaratln geni rahmi, btn biimidir o.
'241

banza kalmann zevkini karabilme ya da baka insanlarla efkatli bir ekilde i l e t i i m kurabilme yeteneklerinde ortak bir u n s u r vardr. Bu ortak unsur, geri planda bulunan bir honutluk, huzur ve canllk duygusudur ve o arka plan olmadan, bu duygularn hibiri mmkn olmaz. Gzelliin, efkatin, nezaketin, hayattaki basit eylerin i y i l i i n i n tannmasnn olduu her yerde, bu isel deneyimin arka planna bakn. Ama onu bir ey arar gibi aramayn. Onu tespit edip, "te, buldum," diyemezsiniz; onu zihinsel terimlerle tanmlayamazsnz. B u l u t s u z bir gkyzne benzer. Biimi yoktur. O bol u k t u r ; dinginliktir, Varln tatlldr ve elbette ki bu szlerden ok daha fazlasdr. Onu kendi iinizde dorudan hissedebildiinizde, derinleir. Dolaysyla basit bir eyin deerini takdir edebildiinizde - bir ses, bir grnt, bir dokunu - bir gzellii grebildiinizde, insanlara k a r efkatli olabildiinizde, bu deneyimin kaynann ve arka plannn isel boluk olduunu anlarsnz. alar boyunca birok air ve bilge, bu gerek mutluluun - ben buna Varln mutluluu diyorum - basit ve grnrde nemsiz gibi gelen eylerde bulunduunu gzlemlemitir. ou insan, balarna nemli bir eyin gelmesi beklentisiyle, srekli olarak aslnda hi de nemsiz olmayan ama nemsiz gibi grnen eyleri
290

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

DADAK DERENN SESN DUYABLYOR MUSUN? B i r Zen ustas, rencilerinden biriyle birlikte bir da yolunda sessizce yryordu. Antik bir sedir aacna geldiklerinde, pirin ve sebzeden oluan basit yemeklerini yemek iin oturdular. Yemekten sonra, henz Zen gizeminin anahtarn bulamam gen bir rahip olan rencisi, sessizli bozarak ustaya sordu: "Usta, Zen'e nasl girebilirim?" Elbette ki Zen olan bilin durumuna nasl girebileceini soruyordu. U s t a sessiz kald. renci sabrszlkla bir cevap beklerken, aradan neredeyse be dakika geti. Tam baka bir soru sormak zereyken usta aniden konutu: "Dadaki derenin sesini duyabiliyor musun?" renci byle bir derenin varlnn bile farknda deildi. Zen'in anlamn dnmekle meguld. imdi, sesi dinlemek iin dikkat kesildiinde, grltc zihni yatmaya balamt. nce hibir ey duyamad. Sonra, dnceleri yerini yksek farkndala brakrken, kk bir derenin uzaklardan gelen r l t s n belli bel i r s i z duyabildi. "Evet, imdi duyabiliyorum," dedi renci. U s t a parman kaldrd ve gzlerinde hem ateli hem de nazik bir bakla aklad: "Zen'e oradan gir." renci armt. Bu onun i l k satorisiydi; i l k aydnlanma an. Zen'in bildii bir ey olduunu bilmeden bildiini anlamt!
202 242

Sessizce yolculuklarna devam ettiler. renci, etrafndaki dnyann canll karsnda afallamt. Sanki her eyi i l k kez gryor, i l k kez deneyimliyordu. Ama bir sre sonra tekrar dnmeye balad. Zihinsel gr l t bir kez daha uyank dinginlii rtt ve ok gemeden bir soru daha geldi: "Usta," dedi, "dnyordum. Dadaki derenin sesini duyamasaydm ne diyecektin?" U s t a durdu, parman kaldrd ve cevap verdi. "Zen'e oradan gir."

DORU EYLEM Ego sorar: Bu durumu ihtiyalarm karlamak iin nas l kullanabilirim ya da ihtiyalarm karlamak iin kullanabileceim baka bir duruma nasl geebilirim? Varlk, bir isel boluk durumudur. imdide olduunuzda, yle sorun: Bu durumun, u ann ihtiyalarna nasl k a r l k verebilirim? Aslnda, bu soruyu sormanza bile gerek yoktur. Olana k a r dingin, uyan k ve ak kaln yeter. Bylelikle, duruma yeni bir boyut kazandrrsnz: Boluk. Sonra bakn ve dinleyin. Bylece, durumla bir olursunuz. B i r duruma tepki vermek yerine onunla birletiinizde, durumun kendisi size zm sunar. Aslnda bakan ve dinleyen k i i siz deilsinizdir, uyank dinginliin kendisidir. Eer o anda eyleme gemek gerekiyorsa ya da mmknse, eyleme geersiniz ya da s i z i n sayenizde doru eylem gerekleir. Doru eylem, btne uyan eylem-

ECKHART TOLLE

VAR. OLMANIN GC

dir. Eylem gerekletiinde, uyank, dingin boluk olduu gibi kalr. K o l l a r n kaldrp zafer belirten bir tavrla haykran b i r i n i gremezsiniz. yaptm ite," demez. Btn yaratclk, isel boluktan kaynaklanr. Yarat l gerekletikten ve bir ey biim bulduktan sonra, "ben" ya da "benim" kavramnn donamas iin uyank olmanz gerekir. Yaptnz ey iin baary kendinize ml ederseniz, ego geri dner ve boluk kaybolur. Kimse "Bak,

kt diye tanmlanr. Dnce biimlerinde, nesne bilincinde skp kalmlardr. Bilinsiz isimlendirmeler durmad ya da en azndan farkna varmadnz srece, ruhsal uyan gereklemez. Egonun gzlemlenmeyen zihin olarak yerinde kalmasnn nedeni, bu isimlendirmelerdir. simlendirmelerden vazgetiinizde ya da en azndan bunlarn farkna vardnzda, isel boluk oluur ve zihninizin esiri olmaktan kurtulursunuz. Yaknnzdaki bir nesneyi sein - bir kalem, bir sandalye, bir fincan, bir bitki - ve grsel olarak onu incele-

SMLENDRMEDEN ALGILAMAK ou insan, etraflarn saran dnyann belli belirsiz farkndadr; zellikle de evreleri kendilerine tamdk geliyorsa. Zihinlerindeki ses, dikkatlerinin byk blmn megul eder. Baz insanlar, yolculuk yaptklarnda ve yeni yerlere ya da yabanc lkelere gittiklerinde daha uyank olurlar, nk byle zamanlarda alglar bilinlerini dncelerden daha ok kullanr. Daha fazla imdide olurlar. Ama baz insanlar, byle zamanlarda bile tamamen zihinlerindeki sesin kontrolnde kalmaya devam ederler. Alglar ve deneyimleri, anlk yarglarla bozulur. Aslnda hibir yere gitmemilerdir. Sadece vcutlar yolculuk yapyordur ama kendileri hep olduklar yerdedirler: Kendi zihinlerinde. ou insann gereklii budur: B i r ey algland anda, ego tarafndan isimlendirilir, yorumlanr, baka bir eyle k a r l a t r l r , sevilir ya da sevilmez, i y i ya da
244

yin. Byk bir ilgi ve merakla ona bakn. Gemiinizden gl k i i s e l armlar uyandran nesnelerden kann; nereden aldnz, size k i m i n verdii ya da benzeri dnceler aklnza gelmemelidir. Ayrca, bir kitap ya da bir ie gibi zerinde yaz bulunan nesnelerden de saknn. ster istemez dnceleri harekete geireceklerdir. Kendinizi hi zorlamadan, rahat ama uyank bir ekilde, btn dikkatinizi nesneye verin. Eer aklnza dnceler gelirse, onlara aldrmayn. lgilendiiniz ey dnceler deil, alg eyleminin kendisi olmaldr. Algnn iinden dnceyi ekip karabiliyor musunuz? Zihninizdeki ses yorumlar yapmadan, sonular karmadan, karlatrmadan ya da bir eyler bulmaya almadan bakmay baarabiliyor musunuz? Birka dakika sonra, baklarnz odann iinde dolatrn ve uyank dikkatinizi gznze ilien her eye yneltin. Sonra, olabilecek sesleri dinleyin. Etrafnzdaki eylere baktnz ekilde, sesleri dinleyin. B a z sesler
245

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

doal - su, rzgr, kular gibi - bazlan ise insan yapm olabilir. B a z l a r gzel, bazlar sevimsiz olabilir. Ama gzel ve irkin arasnda bir ayrm yapmayn. Her sesin olduu gibi olmasna i z i n verin ve hibir yorumda bulunmayn. Burada yine anahtar rahat ama uyank kalmaktr. Bu ekilde bakp dinlediinizde, belli belirsiz ve bal a n g t a zor fark edilir bir dinginlik duygusunu ayrmsayabilirsiniz. Baz k i i l e r bunu arka planda bir dinginl i k olarak hisseder. Dierleri ise buna huzur der. B i l i n ciniz daha fazla dnceye boulmadnda, bir k s m biimi olmayan, koulsuz, orijinal durumunda kalr. Bu isel boluktur.

Smith, muhasebe mdr, k r k be yanda, boanm, i k i ocuk annesi, Amerikal; bunlarn hepsi dncedir ve dolaysyla da bu dnceleri dndnz anda deneyimlediiniz eyin bir parasdr. Bunlar ve kendiniz hakknda dnp syleyebileceiniz dier her ey nesneldir, znel deil. Yani deneyimdir, deneyimleyenin kendisi deil. K i m olduunuzla i l g i l i daha bin tane tanm (dnce) ekleyebilirsiniz ve bunu yaparken, kendinizi deneyimlemeyi daha da karmaklatrrsnz ama bu ekilde, asla deneyimleyene ulaamazsnz. O, btn deneyimlerden nce olan ama var olmad takdirde deneyimin gerekleemeyecei zdr. Peki deneyimleyen kim? S i z s i n i z . S i z kimsiniz? B i lin. Bilin nedir? Bu soru cevaplanamaz. Cevap verdiiniz anda, sahteletirirsiniz, nk baka bir nesne-

DENEYMLEYEN

KM?

ye evirirsiniz. Bilin, geleneksel adyla ruh, kelimenin gerek anlamyla asla tanmlanamaz ve bunu yapmaya almak bouna olur. B t n bili, i k i c i l l i k alemindedir; znel ve nesnel, bilen ve bilinen. zne, ben, kendisi olmadan hibir eyin bilinemeyecei, alglanamayaca, dnlemeyecei veya hissedilemeyecei bilen, daima bilinmez olarak kalmalym. Bunun nedeni, bir biimimin olmamasdr. Sadece biimler bilinebilir ve tanmlanabilir ama biimi olmayan boyutta, biim dnyas var olamaz. O, dnyann ykseldii ve batt aydnlk boluktur. O boluk, ben olan hayattr. Zamandan bamszdr. Ben lmszm. O bolukta olan ey, greceli ve geicidir; zevk ve ac, kazan ve kayp, doum ve lm.

Grdnz, duyduunuz, dokunduunuz, tattnz ve kokladnz eyler elbette ki duyusal nesnelerdir. Bunlar, deneyimlediiniz eylerdir. Peki deneyimleyen kimdir? yle bir ey syleyebilirsiniz: " K i m olacak? Elbette ki ben. Jane Smith, muhasebe mdr, k r k be yanda, boanm, i k i ocuk annesi, Amerikal. Deneyimleyen benim." Yanldnz. Jane S m i t h veya her kimse, kendini Jane S m i t h olarak tanmlamasn salayan her ey, deneyimlenen nesnelerdir, deneyimleyenin kendisi deil. Her deneyimin olas ierii vardr: Duyusal alglar, dnceler ya da zihinsel imgeler ve duygular. Jane
202 246

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

sel boluun kefedilmesinin en byk engeli, deneyimden fazlasyla bylenerek kendinizi onun iinde kaybetmenizdir. Yani bilin, kendi ryasnda kaybolur. Kendinizi her dnceye, her duyguya ve her deneyime ylesine k a p t r r s n z ki ryada gibi olursunuz. nsanln binlerce yldr iinde bulunduu durum bu. B i l i n c i bilemeseniz bile, kendiniz olarak farkna varabilirsiniz. Nerede olduunuza bal olmakszn, onu herhangi bir durumda dorudan hissedebilirsiniz. Onu burada ve imdide hissedebilirsiniz. O, temelde yatan bendir. Okuduunuz ve dndnz kelimeler n plandadr ve ben, btn deneyimlerin, dncelerin ve duygularn algland zemindir.

tmda, ok eitli seminerler ve atlye almalaryla karlanca ardm. O k i i bana b i r - i k i tanesini nerip neremeyeceimi sordu. "Bilmiyorum," dedim. "Hepsi ok ilgin grnyor. Ama unu biliyorum," diye ekledim. "Aklna geldii her seferinde, nefesine dikkat et. B u n u bir y l sreyle yaparsan, btn bu seminer ve kurslara katlmaktan daha gl bir deiim etkisi olur. s t e l i k de bedava." Nefesinizin farknda olmak, dikkatinizi dncelerden uzaklatrarak bir boluk yaratr. Bilin gelitirmenin bir yolu budur. Bilincin btnl ifade edilmeden orada durmasna ranen, bilinci imdi bu boyuta getirmek iin buradayz. Nefesinizin farknda olun. Nefes alp verirken neler hissettiinize dikkat edin. Havann vcudunuza giri

NEFES Dnce akntsnda boluklar yaratarak, isel boluunuzu kefedin. O boluklar olmadan, dnceleriniz tekrarlayc, ruhsuz, yaratc prltdan yoksun bir hale gelir ki ou insan iin durum budur. O boluklarn uzunluu iin endielenmeniz gerekmez. Birka saniye bile yeterlidir. Zaman iinde bu sreler kendi kendilerine uzar ve kendi adnza bir aba harcamanz gerekmez. Uzunluklarndan daha nemli olan, bunu s k sk yapmaktr; bylece gnlk faaliyetleriniz ve dnce aknz arasnda bolua yer vermi olursunuz. B i r i geenlerde bana olduka byk bir ruhsal organizasyonun y l l k tantm brorn gsterdi. Ona bak202 202

kn hissedin. Gsnzn ve karnnzn nasl genileyip bzldn fark edin. Tek bir bilinli nefes, daha nce birbiri ardna kesintisizce dizilen dncelerin olduu yerde bir boluk yaratmaya yeter. Tek bir bilinli nefes (iki- daha da i y i olur), gnde birka kez tekrarlandnda, hayatnza bir boluk kazandrmak iin idealdir. k i saatten uzun sre meditasyon yapsanz bile (bunu yapabilen insanlar vardr), btn ihtiyacnz olan tek bir bilinli nefestir ve zaten uzun sreli meditasyonlarda bile yapabileceiniz genellikle bu kadardr. Geri kalan an ya da beklentidir ve dolaysyla da dncedir. Nefes gerekte sizin yaptnz bir ey deildir ama olduuna tanklk ettiiniz bir eydir. Solunum kendi kendine olur. Onu srdren ey, vcudun

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

kendi zekasdr. B t n yapmanz gereken, oluunu izlemektir. Hibir aba gerektirmez. Ayrca, nefes verdikten sonra bir sonrakini almaya balamadan nce oluan aral da hissedin. Birok k i i , s nefes alp verir. Nefesinizin ne kadar farknda olursanz, doal derinlii de o kadar artar. Nefesin herhangi bir biimi olmadndan, antik alardan beri ruhla badatrlmtr; yani biimi olmayan tek Hayat ile. " T a n r insan topraktan yaratt ve burun deliklerine yaam nefesini fledi; bylece insan canland." Almanca atmen (nefes) kelimesi, antik Hinte (Sanskritte) Atman kelimesinden tremitir ve ite yatan ilahi r u h ya da T a n r anlamna gelir. Nefesin herhangi bir biiminin olmamas, nefes farkndalnn hayatnzda bir boluk yaratmak, bir bilin oluturmak iin en etkili yollardan b i r i olmasnn ncel i k l i nedenidir. B i r nesne olmad iin, mkemmel bir meditasyon aracdr. Dier bir neden, nefesin en belli belirsiz ve grnte en nemsiz fenomen olmasdr. Yani Nietzsche'nin deyimiyle, "en byk mutluluun kayna" olan "en kk ey." Nefes farkndaln resmi bir meditasyon olarak uygulayp uygulamamak size kalmtr. Ama resmi meditasyon, gnlk hayata boluk bilincini getirmenin yerini tutamaz. Nefesinizin farknda olmak, s i z i u anda kalmaya zorlar; bu da isel deiimin anahtardr. Nefesinizin farknda olduunuz her seferinde, kesinlikle imdide olursunuz. Nefesinizi dnemeyeceinizi ve sadece farknda olabileceinizi de anlayabilirsiniz. B i l i n l i ne202 250

fes, z i h n i n i z i durdurur. Ama yar uykuda ya da bir transta olmann tesinde, tamamen uyank ve fazlasyla din olursunuz. Dncenin altna dmez, zerine karsnz. Daha yakndan bakarsanz, bu i k i eyin - tamamen imdide olmak ve bilin kayb olmadan dnce srecini durdurmak - aslnda ayn ey olduunu grrsnz: Boluk bilincinin douu.

BAIMLILIKLAR Uzun sreli zorlayc davran kalplarndan biri, baml l k olarak adlandrlabilir. B i r bamllk, sahte bir kiml i k ya da altkimlik olarak iinizde yaar ve periyodik olarak sizi kontrol altna alan bir enerji alan yaratr. Zihninizi, zihninizdeki sesi bile etkisi altna alabilir. yle diyebilir: "Zor bir gn geirdin. Biraz gzellii hak ettin. Neden kendini hayatndaki tek gzel eyden mahrum edeceksin ki?" Farkndalk eksiklii yznden kendinizi zihninizdeki sesle tanmlyorsanz, kendinizi dolaba doru yrrken ve byk ikolatal pastaya uzanrken bulursunuz. Baz zamanlarda, bamllk dnce srecinin tamamen etrafndan dolar ve kendinizi hi farknda olmadan sigara tttrrken ya da elinizde bir iki kadehi tutarken bulursunuz. " B u nereden geldi byle?" Paketten bir sigara karp yakmak veya ieden bir kadehe iki doldurmak, tamamen bilinsizce yaptnz eylerdir. Sigara imek, fazla yemek, iki imek, televizyon seyretmek, internet bamll gibi zorlayc bir davra-

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

ni kalbn srdryorsanz, unu yapabilirsiniz: inizde zorlayc davrann baladn hissettiiniz anda, durun ve kez bilinli nefes alp verin. Bu belirgin bir farkndalk yaratr. Sonra birka dakika boyunca, iinizdeki bir enerji alan olarak o zorlamann farknda olun. B e l l i bir maddeyi f i z i k s e l ya da zihinsel olarak tketme isteinin, bir tr zorlayc davran kalb olduunu bilinli olarak hissedin. Sonra birka kez daha bilinli nefes alp verin. Bu noktadan sonra, bir sre iin o zorlamann kaybolduunu hissedeceksiniz. Eer hl s i z i zorluyorsa ve kendinizi tutamyorsanz, bunu da sor u n etmeyin. Bamllnz, yukarda akladmz ekilde bir farkndalk egzersizi haline getirin. Farkndalk arttka, bamllk kalplar zayflar ve zaman iinde kendiliklerinden zlrler. Ama unutmayn; bazen zihninizde bamllnz hakl karmaya alan dnceler yakalayabilirsiniz. O zaman kendinize yle sorun: Burada konuan kim? O zaman konuann bamllk olduunu anlarsnz. B u n u bildiiniz srece, zihninizin gzlemcisi olarak imdide kaldnz srece, size istedii eyi yaptrma olasl dktr.

dunuzun da farkna varrsnz. O zaman dikkatiniz nefesinizden, iinizdeki canll hissetmeye kayar. Baz insanlar dnceleriyle ylesine megullerdir, kendilerini zihinlerindeki sesle ylesine derinden tanmlarlar ki kendi ilerindeki canll hissedemez hale gelirler. F i z i k s e l vcutta* dolaan yaam hissedememek, banza gelebilecek en byk mahrumiyettir. O zaman, kendinizi i y i hissetmek iin baka eyler aramaya balarsnz ama kendi canllnzla balantnz kaybettiinizde hissettiiniz huzursuzluu bastracak hibir ey bulamazsnz. nsanlarn araya girdii bu tr eylerden biri, uyuturucular, ar yksek sesli mz i k gibi duyusal tetikleyiciler, heyecanl ya da tehlikeli faaliyetler veya seks bamlldr. likilerdeki dram bile, bu konuda bir ara olarak kullanlabilir. S r e k l i arka plan huzursuzluu konusunda en ok bavurulan yol, yakn ilikilerdir: "Beni mutlu edecek" bir kadn ya da erkek. Ama bu da ok r i s k l i d i r , nk o huzursuzluk tekrar ba gsterdiinde, insanlar bu kez karlarndak i n i sulamaya balarlar. ki- kez bilinli nefes alp verin. imdi vcudunuza yaylan canll belli belirsiz hissedebilirsiniz. B u n u yaptnzda, vcudunuzun iini hissedebiliyor musunuz? Vcudunuzun belli blmlerini hissetmeye aln. E l l e r i n i z i , kollarnz, ayaklarnz ve bacaklarnz hissedin. Karnnz, gsnz, boynunuzu ve banz hissedebiliyor musunuz? Peki ya dudaklarnz? lerinde hayat var m? Sonra vcudunuzun iini bir btn olarak hissedin. Bu uygulama iin balangta gzleri'253

SEL VCUT FARKINDALII Hayatnzda boluk yaratmann dier basit ama olduka etkili bir yolu, yine nefesle yakndan balantldr. Gsnz ve karnnz kalkp inerken vcudunuza girip kan havay hissettiinizde, ayn zamanda isel vcu290

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

n i z i kapayabilirsiniz. Vcudunuzu hissetmeye baladnzda, gzlerinizi an, etrafnza bakn ve ayn zamanda vcudunuzu hissetmeye devam edin. B a z okurlar gzlerini kapamaya gerek duymayabilirler; hatta bunlar okurken bile vcutlarnn iini hissedebilirler.

yaya ulamas ise yaklak sekiz dakika srer. Uzaydaki en yakn komumuz olan Proxima Centauri adl yldzn , dnyaya ulamak iin 4.5 y l l k bir yolculuk yapmak zorundadr. te etrafmz saran boluk bylesine engindir. B i r de genilii btn kavraylarn tesinde kalan galaksiler arasft boluu dnn. B i z i m k i ne en yakn galaksi olan Andromeda Galaksisi'nin , 2.4 milyon ylda bize ular. Vcudunuzun iindeki boluun da doru orantl olarak evrendekiyle ayn olduunu bilmek nasl bir ey? Dolaysyla, grnrde biim gibi grnen fiziksel vcudunuz, aslnda derinlere inildike biimini kaybeder ve isel bolua alan bir kap haline gelir. sel boluun bir biimi olmamasna ranen, znde son derece canldr. "Boluk," tam anlamyla yaamn kendisidir; btn ifadelerin da akt ifade edilmemi Kaynak'tr. Bu Kaynak iin kullanlan geleneksel kelime Tanr'dr. Dnceler ve kelimeler, biim dnyasna aittir; biimi olmayan ifade edemezler. Dolaysyla, "Vcudumun iini hissedebiliyorum," dediinizde, bu aslnda dnceyle yaratlan bir yanl algdr. Gerekte olan ey, vcut gibi grnen bilincin - ben bilinci - kendi bana bilin haline gelmesidir. Kendimi geici bir "ben" biimiyle daha fazla kartrmadmda, o zaman snrsz boyut ve lmszlk kendini "benim" araclmla ifade edebilir ve "bana" yol gsterebilir. Ayrca, beni biime bal olmaktan da zgrletirir. Yine de, "Ben bu biim deilim" eklindeki entelektel bir tanmlama ya

VE DI BOLUK Vcudunuzun ii daha ziyade boluktur. O sizin fiziksel biiminiz deil, fiziksel biiminizi hareket ettiren yaamdr. Onun srekli olarak srdrd yzlerce farkl fonksiyonu insan zihni sadece ksmen anlayabilir. Onun farknda olduunuzda, gerekte olan ey, zekann kendi kendini fark etmesidir. Bu, henz hibir bilim adamnn kefedemedii gerek yaamdr. Fizikiler, maddenin grnteki somutluunun duyularmz tarafndan yaratlan bir illzyon olduunu yakn zamanda anladlar. Biim olarak algladmz kendi fiziksel vcudumuz da buna dahildir ama % 99.99'u gerekten de boluktur. Atomlar asndan dnldnde, bu muazzam bir boluktur ve her atomun iinde de yine byk miktarda boluk vardr. F i ziksel vcut, gerek kimliinizle i l g i l i bir yanl algdan ibarettir. Gksel nesnelerin aralarndaki boluun ne kadar olduunu anlamanz kolaylatrmak amacyla, unu syleyebiliriz: Saniyede 300.000 kilometre hza sahip olan k , dnya ile ay arasndaki mesafeyi bir saniyeden biraz uzun bir srede alr; gne nn dn202 254

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GC

da inan, yararl olmaz. A s l nemli soru udur: u anda, isel boluumu, yani kendi Varlm ya da daha dorusu, ben olan Varl hissedebiliyor muyum? Bu geree f a r k l bir adan da yaklaabiliriz. Kendinize yle sorun: "Sadece u anda olann deil, ayn zamanda her eyin var olduu ve gerekletii canl bir zamansz isel boluk olarak imdinin kendisinin de farknda mym?" Bu sorunun isel vcutla bir i l g i s i yok gibi grnse de, imdinin farkna varmakla aniden kendinizi daha canl hissetmek s i z i artabilir. sel vcudunuzdaki canll bu ekilde hissedersiniz; Varln mutluluun ayrlmaz bir paras olan canll. Onun tesine gemek ve aslnda o olmadmz anlamak iin vcudun iine girmemiz gerekir. Gnlk hayatta mmkn olduu lde, boluk yaratmak iin isel vcut farkndalnz kullann. Beklerken, birini dinlerken, gkyzne, bir aaca, bir iee, einize, ocuunuza bakmak iin durduunuzda, ayn zamanda iinizdeki canll hissedin. Bu, dikkatinizin ya da bilincinizin biim siz kalmas anlamna gelir. Bu ekilde vcudunuzun iinde "yaadnz" her seferinde, bu deneyimi imdide kalmak iin bir apa olarak kullanabilirsiniz. Kendinizi dncelerde, duygularda veya d durumlarda kaybetmenizi engeller. Dndnzde, hissettiinizde, algladnzda ve deneyimlediinizde, bilin biim boyutunda doar. B i r dnce, bir duygu, bir alg veya bir deneyim olarak kendini ifade eder. Budistlerin bir gn iinden kmay umduklar yeniden doum dngs aslnda srekli tek290

rarlanmaktadr ve ondan kmanz ancak u anda, imdi'nin gcyle mmkndr. imdi'nin biimini olduu gibi kabullenerek, isel olarak uzayla uyum salarsnz. Kabullenmek sayesinde, iinizdeki boluk haline gelirsiniz. Bylece, biim yerine bolukla uyumlanrsnz: Bu da hayatnza doru bak asn ve dengeyi getirir.

BOLUKLARI FARK ETMEK Gn boyunca, grdnz ve duyduunuz eyler srekli olarak deiir. B i r eyi grdnz ya da bir sesi duyduunuz i l k anda, zihniniz grdnz ya da duyduunuz eyi isimlendirmeden nce, genellikle algnn olduu anda bir dikkat boluu oluur. Bu isel boluktur. Sresi kiiden kiiye deiir. Bunun farkna varmak kolay deildir, nk birok kiide bu boluk son derece ksadr ve belki bir saniye bile srmez. Olan ey udur: Yeni bir grnt ya da sesle karla r s n z ve i l k alg annda, her zamanki dnce aknda ksa bir kesinti gerekleir. Bilin dnceden ayrlr, nk duyusal alglama iin gereklidir. ok sra d bir grnt ya da ses, nutkunuzun tutulmasna yol aabilir; yani, iinizde ok byk bir boluk oluur. Bu boluklarn sresi ve skl, hayattan zevk alma, doayla ve dier insanlarla balantnz hissedebilme becerinizi belirler. Egonuzdan ne lde zgrlemi olduunuzu da gsterir, nk ego boluk boyutuna kar tam bir bilinsizlik halidir.
'257

ECKHART TOLLE

VAR OLMANIN GUCU

Bu ksa boluklarn giderek daha fazla farkna vardnzda, sreleri uzar ve bu olurken, alg zevkinizin dncelerinizle giderek daha az blndn fark edersiniz. O zaman etrafnzdaki dnya yeniden taze ve canl bir hale gelir. Dnyay soyutluk ve kavram penceresinden grdnz srece, size daha cansz ve daha dz grnr.

nuarak ya da sorun kararak dikkati zerinize ekmek; kimse sormadnda ve durumda bir fark yaratmayacakken f i k r i n i z i belirtmek; karnzdaki kiiden ok onun s i z i nasl grdyle ilgilenmek ya da dier bir deyile, kendi egonuzu grmek iin baka insanlar kullanmak; sahip olduunuz eylerle, bilginizle, grnnzle, statnzle, fiziksel gcnzle veya baka eylerle insanlar etkilemeye almak; birine ya da bir eye fkeyle tepki vererek geici bir sre iin egonuzu

KENDNZ BULMAK N KENDNZ KAYBEDN sel boluk, kendi biim k i m l i i n i z i vurgulama ihtiyacndan kurtulduunuz zamanlarda da ortaya kar. Bu ihtiya aslnda egoyu ilgilendirir; gerek bir ihtiya deildir. Bu konuya daha nce ksaca deinmitik. Bu davran kalplarndan birinden vazgetiinizde, isel boluk oluur. O zaman daha fazla kendiniz olursunuz. Egoya gre, kendinizi kaybediyormusunuz gibi grnr ama aslnda durum bunun tam tersidir. Bu kalp lardan birini braktnzda, biim seviyesinde kimliinizi zayflatrsnz ve biim tesindeki gerek kimliiniz daha da glenir. Azaldka oalrsnz. Peki insanlar biim k i m l i k l e r i n i farknda olmadan nasl vurgularlar? te size birka rnek. Eer yeterince uyank olursanz, u bilinsiz kalplardan bazlarn kendinizde de fark edebilirsiniz: Yaptnz bir ey iin takdir istemek ve alamadnzda fkelenmek ya da zlmek; sorunlarnz veya hastalnz hakknda ko~
202 258

iirmek; olaylar kiiselletirerek gcenmek, k r l m a k ya da fkelenmek; zihinsel ya da szel ikayetlerle kendinizi hakl k l p bakalarn haksz karmak; grlmeyi veya bakalarnn gznde nemli olmay istemek. Kendi iinizde byle bir kalb fark ettiinizde, bir deney yapmanz neririm. Bu kalb braktnzda ne olduunu ve neler hissettiinizi anlamaya aln. Sadece bu davran brakn ve neler olduunu grn. Biim seviyesinde kimliinizi zayflatmak, bilin gelitirmenin dier bir yoludur. Biim k i m l i i n i z i vurgulamaktan vazgetiinizde, sizin araclnzla dnyaya akacak olan gc kendi gzlerinizle grn.

DNGNLK "Dinginlik, T a n r n n konutuu dildir ve dier her ey bu dilin kt bir tercmesidir," denir. Dinginlik aslnda boluu anlatmak iin kullanlan dier bir kelimedir. Hayatmzda zaman zaman bolukla karlatmzda

ECKHART TOLLE

bunun farkna varmak, kendi iimizdeki biimden ve zamandan bamsz boyutla balant kurmamz salar ve bu da, dncenin ve egonun tesine gemektir. Doay saran dinginlik ya da sabahn i l k saatlerinde odanzdaki dinginlik veya sesler arasndaki sessizlik olabilir. Dinginliin bir biimi yoktur; dnceyle farkna varamamamzn nedeni de budur. Dnce biimdir. Dinginliin farkna varmak ise dingin olmaktr. Dingin olmak, dnce olmadan bilinli olmaktr. Dingin olduunuz zamandan daha temel, daha derin bir ekilde kendiniz olmanz mmkn deildir. Dingin olduunuzda, k i i denen bu fiziksel ve zihinsel biim olmadan nce olduunuz varlk olursunuz. Ayn zamanda, biim zldnde olacanz varlk haline gelirsiniz. Dingin olduunuzda, geici varlnzn tesinde siz, siz olursunuz: Bilin; koulsuz, biimsiz, lmsz. Hayatta kalma abasnn tesine getiinizde, hayatnzn amac ve anlam her eyden daha byk nem kazanr. Gnlk hayatn kouturmacalarna kaplm olan insanlar, hayatlarn nemden yoksun brakm gibi grnrler. Bazlar hayatn ellerinden akp gittiini dnr. Bazlar ilerinin gerektirdikleri, ailelerini geindirme abas, maddi durumlar ya da yaam artlar yznden tamamen skm haldedir. Bazlar srekli stres, bazlar srekli an skntsyla urar. Bazlar lgnca bir eyler yapmaya almaktadr; bazlar ise duraanlkta kaybolmutur. Birok kii, zenginliin vaat ettii zgrln ve rahatln hayalini kurmaktadr. Bazlar ise zenginliin zgrlne kavumutur ama bunun bile hayatlarna anlam katmaya yetmediini grmtr. Gerek amalarnn yerine koyabilecekleri hibir ey
260 215

9. Blm
SEL AMACINIZ

ECKHART TOLLE. yoktur. Ama hayatnzn gerek ya da ncelikli amacn darda bulamazsnz. O s i z i n ne yaptnzla deil, ne olduunuzla i l g i l e n i r ; yani, bilin durumunuzla. Dolaysyla, a n l a l m a s gereken en nemli ey udur: H a y a t n z n bir i amac ve bir de d amac vardr. amac V a r l k ile i l g i l i d i r ve nceliklidir. D amac ise bir eyler yapmakla i l g i l i d i r ve i k i n c i l neme sahiptir. Bu kitap temelde i amacnzdan sz etmekle b i r l i k t e , bu ve bir sonraki blm, h a y a t n z n i ve d amalarn uyumlandrmaya da deinecektir. Ama i ve d aslnda o kadar birbirine baldr ki birine deinmeden dierinden sz etmek i m k a n s z d r . amacnz uyanmaktr. Bu kadar basit. Bu amac, gezegen zerindeki herkesle paylayorsunuz; nk bu insanln amacdr. amacnz, btnn, evrenin ve ykselen zekasnn amacnn temel bir parasdr. D amacnz zamanla deiebilir. K i i d e n kiiye byk f a r k l l k l a r gsterebilir. amacnz bulmak ve uygun ekilde yaamak, d amacnz gerekletirmek iin arttr. Gerek baarnn temeli budur. Bu olmazsa, aba, mcadele, k a r a r l l k ve s k alma ya da k u r n a z l k l a yine de baarl olabilirsiniz. Ama bu t r bir baardan mutluluk duyamazsnz ve bu deimez bir ekilde sonunda acya yol aar.

VAR OLMANIN GC sretir. A n i , belirgin ve grnte tersine evrilemez gibi grnen baz ender k i i l e r bile, yeni bilin durumu t m hayatlarna y e r l e i r k e n , y a p t k l a r her eyin doas n d e i t i r i r k e n ve bylece hayatlaryla btnleirken, yine de bu sreten geecektir. U y a n k olduunuzda, dncelerde kaybolmak yerine k e n d i n i z i onun a r d n d a k i glarsnz. f a r k n d a l k olarak alO zaman dnce, kendi bana hareket farkndalk dnceden a y r l r . D-

eden ve t m h a y a t n z yneten otonom bir ak olmaktan kar. mak yerine, nce h a y a t n z n k o n t r o l n elinizde tutmaya alfarkndalnzn h i z m e t k a r haline gelir. F a r k n d a l k , evrensel zekayla k u r u l a n b i l i n l i bal a n t d r . B u n u n iin k u l l a n l a n dier bir kelime, Varl k ' t r : D n ce olmadan bilin. U y a n s r e c i n i n balamas ok g r k e m l i d i r . Onun o l m a s n salayamaz, k e n d i n i z i ona h a z r l a y a m a z s nz. Z i h i n bunu ok sevse de, uyana doru uzanan dzenli ve m a n t k l basamaklar y o k t u r . nce bir eyl e r i hak etmeniz gerekmez. Hatta bazen gnahkar bir i , bir azizden daha nce uyanabilir. U y a n h a k k n da yapabileceiniz hibir ey y o k t u r . Her ne yapmaya a l r s a n z , aslnda bu abann ardndaki ey, uyan veya a y d n l a n m a y en deerli mal olarak kendine katmak ve bylece daha nemli ve daha byk olmaya alan ego olacaktr. O zaman uyanmak yerine, uyanma k a v r a m n , u y a n m bir k i i n i n n a s l olacayla i l g i l i z i h i n s e l bir i m a j z i h n i n i z e e k l e r s i n i z v e sonra da o imaja uymaya a l r s n z . B i r imaja uya263

UYANI U y a n , dnce ve farkndaln ayrld bir bilin deiimidir. ou k i i iin bir olay deil, devam eden bir 262

ECKHART TOLLE. rak yaamak, zgn bir yaam deildir; nun oynad baka bir b i l i n s i z roldr. Dolaysyla, uyan hakknda yapabileceiniz bir ey y o k s a , oktan o l m u s a ya da henz o l m a m sa, n a s l h a y a t n z n n c e l i k l i amac o l a b i l i r ? Ama u r u n d a bir eyler yaplacak bir hedef demek deil midir? Sadece i l k u y a n , dnce olmayan bilinci i l k kez f a r k etmek, yorsanz, kendi adnza uyannz bir aba gerektirmeden demektir. olur. E e r bu k i t a b a n l a l m a z ya da a n l a m s z buluhenz balamam E e r i i n i z d e k i bir ey bu kitapta a n l a t l a n l a r a cevap v e r i y o r s a , bir ekilde iindeki gerei a l g l a y a b i l i y o r s a n z , o zaman uyan s r e c i n i z b a l a m t r . B i r kez baladnda, t e r s i n e evrilemez ama ego y z n d e n geciktirilebilir. Baz k i i l e r iin bu kitab okumak, u y a n s r e c i n i balatabilir. B a z l a r iin ise, bu kitabn f o n k s i y o n u , oktan uyanmaya b a l a d k l a r n grmelerine maktr. ve sreci hzlandrmalarna yardmc olBu k i t a b n dier bir f o n k s i y o n u ise, insanlasadece ego-

VAR OLMANIN GC f a r k n d a l k ve dnce a r a s n d a k i i l i k i nedir? f a r k n d a l k , o boluk b i l i n c i n k e n d i s i haline geldiinde dncenin var olduu b o l u k t u r . B i r kez V a r l ya da f a r k n d a l yakaladnzda, onu hemen t a n r s n z . A r t k z i h n i n i z d e k i bir kavram deildir. O zaman, y a r a r s z dncelere dalmak y e r i ne imdide var olmak iin b i l i n l i bir seim yapabilirs i n i z . V a r l h a y a t n z a davet edebilir, kendi iinizde bir boluk oluturabilirsiniz. Uyanla birlikte sor u m l u l u k da gelir. H i b i r ey olmam gibi yaamaya devam e d e b i l i r s i n i z ya da nemini kavrar ve farkndaln douunun banza gelebilecek en nemli ey olduunu a n l a r s n z . K e n d i n i z i y k s e l e n bilince tesl i m etmek ve n bu dnyaya getirmek, hayatnz n ncelikli amac haline gelir. " T a n r ' n m z i h n i n i bilmek i s t e r d i m , " demiti Eins-

tein. "Geri k a l a n l a r detaydr." T a n r ' n m z i h n i nedir? B i l i n . T a n r ' n m z i h n i n i bilmek ne anlama gelir? F a r knda olmak. Detaylar nelerdir? D amacnz ve sadece darda olanlar. D o l a y s y l a , belki hl hayatnzda nemli bir ey i n o l m a s n b e k l i y o r s a n z , bir i n s a n n bana gelebilecek en nemli eyin s i z i n iin oktan gerekletiini yine de fark e t m e y e b i l i r s i n i z : daln a y r l sreci. Dnce ve f a r k n -

r n i l e r i n d e k i egoyu f a r k etmelerine y a r d m etmekt i r ; bylece k e n d i l e r i n i k o n t r o l etmeye ve u y a n gec i k t i r m e y e alt her seferinde onun f a r k n a varab i l i r l e r . B a z l a r iin, u y a n , a l k a n l k haline gelmi dnce s i s t e m l e r i n i , z e l l i k l e de h a y a t l a r n d a k i her eyi t a n m l a m a l a r n a neden olan s r a r c ve o l u m s u z dnceleri f a r k etmeleriyle olur. Aniden, dncen i n f a r k n d a olan ama bir paras olmayan bir f a r k n d a l k o l u u r .

U y a n s r e c i n i n i l k aamalarnda olan birok ki i , d amalarnn ne olduu konusunda hl k a r a r s z d r l a r . A r t k dnyay gdleyen eyler onlar gdlememektedir. U y g a r l n d e l i l i i n i aka grerek,

264

262 264

ECKHART TOLLE. kendilerini etraflarn saran k l t r e bir ekilde yabanclam hissederler. B a z l a r , i k i dnya arasndaki s s z l k t a kaldn hisseder. Onlar yneten ey art k ego deildir ama ykselen farkndalk da henz hayatlarna tam olarak yerlememitir. ve d amalar henz birlememitir.

VAR OLMANIN GC Yani amacm gelecek rup emekli olmay otuz yl mi? boyunca ofisimde otu-

beklemek

u anda ofiste deilsiniz, dolaysyla amacnz bu deil. Ofiste olduunuzda ve yaptnz her neyse onu yaptnzda, amacnz o olur. Gelecek otuz y l boyunca deil, imdi. Sanrm burada bir yanl eye anlama anlam bir ey var. katan Size gre, byk ve ama imdi yaptnz ey; bana gre ise hayatma geanlamna geliyor. bir ey

A M A DYALOU Aada den sunacam En diyalog, iteki hayatlarnn i gerek

nel

bir hedef, bir ey, Bunu

yaptm

nemli amacn arayan saysz insanla yaptm sohbetlerdomutur. halde Varln amacnzla kprdand uyumlu olduunda bir eylerin deil.

fark yaratan

Ofiste ktlar kartrp biliyorum.

durmak

hi de yle

Varln farknda olmadnz srece, sadece bir eyler yapma boyutunda ve gelecekte, yani zaman boyutunda bir anlam a r a r s n z . Ve bulacanz anlam veya tatmin, ister istemez zlerek veya bir kandrmacaya dnecektir. Deimez bir ekilde, zaman

dorudur. D i k k a t l e r i n i nce ie yneltmemin nedeni de budur. Ne tmda anlaml ginlik nemli olduunu tam olarak istiyorum. gelen ne bilmiyorum Genilemek istiyorum zgrl istediimi kalrm. misiniz? ama ve evet, hayazen-

iinde yok olacaktr. O seviyede bulabileceimiz herhangi bir anlam, sadece grece ve geici olarak gerektir. rnein, ocuklarnza bakmak, onlarla ilgilenmek hayatnza bir anlam katyorsa, size artk ihtiyalar kalmadnda ve belki de s i z i artk dinlemediklerinde ne olacak? Eer bakalarna yardm etmek hayatnza bir anlam katyorsa, hayatnzn anlamnn devam edebilmesi iin bakalarnn sizden daha kt durumda olmasn i s t i y o r s u n u z demektir. Eer o ya da bu faaliyette baarl olma, ykselme, kazanma arzusu size anlam katyorsa, ya asla kazanamazsanz 262 266

bir deiiklik ve

istiyorum; istiyorum. sorarsanz, Hayatmn

bir ey yapyor olmak beraberinde Ama tam bir ey,

dnyada fark yaratan olarak zorunda eder

bir ey yapmak

istiyorum. bilmediimi amacn

sylemek

bulmama yardm

Amacnz burada oturup benimle konumak, nk u anda buradasnz ve yaptnz ey de bu. Ayaa kalkp baka bir ey yapmaya balayana kadar. O zaman, amacnz da o olacak. 264

ECKHART TOLLE. ya da m u t l a k a bir gn olaca gibi k a z a n m a l a r n z sona ererse? O zaman kendi hayal gcnze veya a n l a r n z a s n m a k zorunda k a l r s n z ; bu da hayat n z a anlam k a t m a k iin pek t a t m i n edici bir yntem saylmaz. " B i r eyler yapmak" sadece onu yapamayan binlerce ya da milyonlarca b a k a l a r olduu zaman a n l a m l d r , d o l a y s y l a h a y a t n z n anlam kazan a b i l m e s i iin baka i n s a n l a r n " b a a r s z " olmasna ihtiya duyarsnz. etmenin, eyler ocuklarnzla ilgiBakalarna yardm dele rum. etmenin deersiz iin, lan bilin

VAR OLMANIN GC durumu nceliklidir. ncelikli amacnz,

yeni bir g e r e k l i k , yeni bir dnya iin temelleri k u r m a k t r . T e m e l orada olduunda, d amacnz r u h s a l gle dolar, nk hedefleriniz ve n i y e t l e r i n i z evrenin e v r i m s e l d r t s y l e u y u m iinde olur. n c e l i k l i a m a c n z n znde yatan dncenin ve f a r k n d a l n a y r l m a s , z a m a n n i n k a r edilmesiyle mmkndr. Burada elbette ki zamann bir randevu Saatbelirlemek ya da bir y o l c u l u k planlamak gibi p r a t i k amalar iin k u l l a n l m a s n d a n sz etmiyoruz. lerden de deil, sadece z i h n i n s r e k l i olarak anlam bulmak iin gelecee bakt p s i k o l o j i k zamandan sz ediyoruz. Y a p t n z eyi ya da bulunduunuz y e r i hayatnzn ana amac Bu olarak grdnzde, son zaman inkar edersiniz. derece glendiricidir. Y a p t n z

l e n m e n i n veya herhangi bir alanda baar iin mcaolduunu d sylemiyoamac iin Birok k i i hayatlarnn

nemli e y l e r d i r ama d ama tek bana daima greceli, dengesiz ve geicidir. bulunmamanz gerektii B u , byle faaliyetlerde gelmez. Sadece zaman anlamna

b u n l a r ncelikli amacnzla, i amacnzla k a r t r mamanz gerektii ncelikli anlamna gelir. Ancak o uyum iinde y a p t n z ey daha derin bir anlam k a z a n a b i l i r . amacnzla yaamadnz srece, amacnz dnyaya cenneti getirmek bile olsa, egoyla birleecek veya zamanla y k l a c a k t r . Er ya da ge, s i z i ac ekmeye gtrecektir. Eer i amacnza a l d r m a z s a n z , ne yaparsanz yapn, r u h s a l gibi grnse bile, ego onu yap t a r z n z a s z a c a k t r ve bu da sonunda kecei anlamna gelir. yaygn sz, bu gerei iaret eder. "Cehenneme uzaDier bir deyile, nan y o l u n t a l a r , i y i niyetlerle doludur," e k l i n d e k i hedefleriniz ya da e y l e m l e r i n i z deil, k f . y n a k l a n d k 264

eyde z a m a n n i n k a r edilmesi, i ve d amalarnz, yani V a r l k ve yap arasnda bir balant k u r a r . Zaman i n k a r ettiinizde, egoyu i n k a r edersiniz. Ne yaparsanz, son derece i y i bir ekilde y a p a r s n z , nk yapmann k e n d i s i d i k k a t i n i z i n a s l odak noktas haline gelir. O zaman y a p t n z ey, bilincinizin bu dnyaya g i r d i i kanal haline gelir. Bu da, yaptnz eyde kalite olaca anlamna gelir; odann dier tarafna y r m e k ya da bir telefon r e h b e r i n i n sayfalar m k a r t r m a k kadar basit bir ey olsa bile. l a r evirmenin lir. Sayfaa s l amac, s a y f a l a r evirmek olur;

aradnz n u m a r a y bulmak, i k i n c i ama haline geOdann dier t a r a f n a y r m e n i n amac odanm 262 143

ECKHART TOLLE. dier tarafna y r m e k olur; dier tarafta duran kitab almak ikinci amacmzdr. Ama kitab aldnz anda, ana amacnz kitab almaya dnr. Daha nce szn ettiimi zaman paradoksunu h a t r l y o r musunuz? Yaptnz her ey zaman alr ve yine de daima imdidedir. Dolaysyla, i amacnz zaman inkar etmekken, d amacnzn gelecekle i l g i l i olmas a r t t r , nk zaman olmadan var olamaz. Ama daima ikincildir. E n d i e l i ya da gergin olduunuzda, d amacnz kontrol ele a l m t r ve i amacnz gzden karmsnzdr. Bilin durumunuzun ncelikli olduunu, dier her eyin i k i n c i l olarak kaldn Bu mak unutmusunuzdur. ekilde yaamak, mi? eyler. asla Hayatm kalmaktan Asla byk zorunda byk bir eyler kk zerine baarmam eyler yapsonucu kamayaboyunca

VAR OLMANIN GC man bu gce u l a a b i l i r s i n i z . Daha dorusu, ancak o zaman o g size ulaarak iinizden bu dnyaya akabilir. " l e r i yapan ben deilim, iimdeki Babam'dr," derken, sa bunu kastediyordu. Endieler, gerilimler ve o l u m s u z l u k , s i z i bu gten uzak tutar. Evreni yneten gten ayr olduunuz illzyonu geri dner. K e n d i n i z i yine yalnz hissedersiniz, bir eylere k a r mcadele edersiniz veya onu ya da bunu baarmaya a l r s n z . Neden endie, gerilim veya o l u m s u z l u k doar? nk i m d i k i andan u z a k l a m s n z d r . Bunu neden yaparsnz? Baka bir eyin daha nemli olduunu dndnz iin. Ana amacnz u n u t u r s u nuz. Kk bir hata, tek bir yanl anlama, s i z i ac dnyasnn iine alr. u an sayesinde, hayatn kendisine u l a a b i l i r s i n i z ve buna da geleneksel adyla " T a n r " denir. Ondan uzaklamaya baladnz anda, Tanr hayatnzn gereklii olmaktan kar ve elinizde kalan tek ey, bazlarnn inand, bazlarnn da reddettii zihinsel T a n r kavram olur. T a n r ' y a inanmak bile, hayat n z n her armda kendini ifade eden T a n r gerekliini yaamak yannda bir hitir. u anla tam bir uyum iinde olmak, tin cn rin, niden kesilmesi varl, anlamna gelmez u anla uyumda geici btn harekebir amami? Herhangi

engellemez olmayan camdan, yeceimden, den

korkuyorum;

hibir

sradanln hayata

bir ey yapmaya cesaret edemegeiremeyeceim-

potansiyelimi

korkuyorum. B y k l k , onurlandrlan ve deer verilen kk

eylerden doar. H e r k e s i n hayat aslnda kk eylerden oluur. B y k l k zihinsel bir kavramdr ve egonun en sevdii fantezidir. Ama asl paradoks, bykln temelinin andaki kk eyleri onurlandrmakta yatmasdr. u an daima kktr ama iinde en byk g gizlidir. T p k en kk eylerden biri olan ama yine de inanlmaz bir g ieren atom gibi. Ancak kendinizi i m d i k i anla uyumlandrdmz za262

bir kesinti olaca bir seviyede yeTopran arabir ama-

ve belki o amaca ulaldnda ayn uyumun daha dedaha yksek oluaca veya daha karmak anlamna gelmez alan 144 mi?

sndan yolunu bulmaya,

bir bitkinin,

ECKHART TOLLE c olduu iin u anla tam bir uyum iinde olamayacana inanyorum: maktr. la uyum Belki Sonuta amac byk bir aa olimdiki ande yetikinlie ulatnda, lir;

VAR OLMANIN GC sadece nasl deiir. ncelikli amacnz, imdi

yaptnz eye bilincin akmasn salamaktr. k i n c i ama, yaptnz eyle ne baarmay istediinizdir. Daha nce ama kavram hep gelecekle badatrlrken, imdi sadece imdide bulunabilecek daha derin bir ama ve zamann i n k a r sz konusudur. n s a n l a r l a bir araya geldiinizde, onlara dikkatinizi olabildiince verin. A r t k bir k i i olarak deil, bir farkndalk alan, bir V a r l k olarak orada kendinizi var edersiniz. Dier k i i y l e paylamda olmann ncel i k l i nedeni - bir ey alp satmak, bir bilgi almak ya da vermek vb. - ikinci derece neme sahip olur. Aranzda ykselen farkndalk alan, paylamn ncelikli amac haline gelir. O farkndalk boluu, konutuunuz eylerden, etrafnzdaki f i z i k s e l ya da z i h i n s e l nesnelerden daha fazla nem kazanr. nsan varl, dnyadaki eylerden daha nemli hale gelir. Yaplmas gereken bir eyi ihmal etmezsiniz. Aslnda, ileri yapmak daha da kolaylamakla kalmaz, ayn zamanda V a r l k boyutu algland ve ncelikli hale geldii iin daha da gl bir ekilde yaplr. n s a n l a r arasndaki farkndalk alannn birlemesi, dnya zerindeki i l i k i l e r d e en temel unsurdur. Baar Gerek kavram baary sadece egosal bir illzyon mu?

iinde yaayabilir.

B i t k i n i n kk hibir ey istemez, nk btnle birdir ve btnlk onun iinden akar. B t n n - Hayatn - fidann bir aaca dnmesini istediini syleyebiliriz ama fidan kendisini hayattan ayr grmez ve dolaysyla kendisi iin bir ey istemez. Hayatn istekleriyle birdir. Endieli ya da gergin olmamasnn nedeni budur. Eer erkenden lmesi gerekirse, kolayl k l a lr. Hayatta olduu gibi, lmde de btne teslim olur. A s l k k l e r i n i n Varla, biimi olmayan sonsuz Hayata bal olduunu bilir. A n t i k in'deki Taocu bilgeler gibi, sa da doadan rnekler vermeyi severdi, nk doada i n s a n l a r n balantlarn kaybettii bir g grrd. Bu, evrenin yaratc gcdr. sa, T a n r eer basit iekleri bile bylesine bir gzellikle yarattysa, bir de bizi nasl giydireceini dnmemizi sylerdi. Yani, doa evrenin evrim srecinde gzel bir ifadeyken, insanlar onun altnda yatan zekayla uyum iinde olduklarnda, ayn drty daha yksek, daha muhteem bir ekilde ifade edecekler demektir. Dolaysyla, nce kendi i amacnza sadk kalarak hayata sadk k a l r s n z . imdide yaayarak ve yaptnz eye kendinizi tamamen vererek, eylemlerinizin r u h s a l gle dolmasn salarsnz. Balangta yaptnz eyde, fark edilir hibir deiim olmayabi272

nasl

lebiliriz? B a a r n n kazanmak olduusyler. Yukardakilerin

Dnya size baarnn setiiniz bir hedefe ulamak olduunu syler. temel ierikleri nu, saygnlk ve zenginliin herhangi bir baarnn olduunu '284

ECKHART TOLLE. hepsi ya da bazlar, genellikle baarnn yan getirilenidir ama asla kendisi deildir. Geleneksel baar kavram, yaptnz eyin sonucuyla i l g i l i d i r . Bazlar , baarnn s k alma ve ansn, k a r a r l l k ve yetenein bir b i r l e i m i ya da doru zamanda doru yerde olmak olduunu syler. B u n l a r n herhangi biri ba a r n n belirleyicileri olsa da, z deildir. Dnyann size sylemedii ey - nk kendisi de bunu bilmez bir insannn baarya Deli ulaamayacadr. bir dnyann size Sadece baarbaarl olabilirsiniz.

VAR OLMANIN GC da f a r k l olmaz. Sonu, kendisine gtren eylemlerden ayrlamaz ve o eylemlerle oktan k i r l e n m i olduundan, kanlmaz bir ekilde m u t s u z l u k yaratacaktr. Bu k a r m i k eylemdir ve mutsuzluun bilinsiz srekliliidir. B i l d i i n i z gibi, ikinci veya d-amacnz, zaman boyutundadr ama ana amacnz imdiden ayrlamaz. Dolaysyla, zamann inkar edilmesini gerektirir. Peki nasl u z l a r l a r ? B t n yaam yolculuunuzun nihayetinde u anda attnz admdan olutuunu anlayarak. Daima u anda attnz tek adm vardr ve bu yzden btn d i k k a t i n i z i vermeniz gerekir. Bu, nereye g i t t i i n i z i bilmediiniz anlamna gelmez; sadece bu admn ncelikli olduunu, varlacak yerin ise ikincil derecede olduunu gsterir. Vardnz yerde k a r l a t n z ey, bu admn kalitesine baldr. Dier bir deyile: Gelecekte s i z i bekleyen ey, imdiki bilin durumunuza baldr. Yaptnz i zamana bal olmayan bir nitelik ierdiinde, ite bu baardr. V a r l k yaplan ey akmadnda, burada ve imdide olmadnzda, kendinizi yaptnz eyde kaybedersiniz. Ayn zamanda kendinizi dncelere kaptrr, darda olan eylere tepki v e r i r s i n i z . "Kendini demek kaybetmek" dediinizde tam olarak ne istiyorsunuz?

nn baarl bir imdiden baka bir ey olduunu sylemesine i z i n vermeyin. Yani ne demektir bu? Yaptnz eyde, son derece basit bir eylem olsa bile, bir nitelik olmaldr. Kalite, dikkat ve ilgi g e r e k t i r i r ve bununla da farkndalk gelir. N i t e l i k s i z i n anda var olmanz gerektirir. B i r iadam olduunuzu ve youn stres ve mcadeleyle geen i k i yldan sonra, ok iyi satan ve size para kazandran bir rn ortaya koyduunuzu dnelim. Bu baar mdr? Geleneksel bak asyla, evet. Gerekte ise, o i k i y l hem kendi vcudunuzu hem de dnyay olumsuz enerjiyle kirleterek geirmisinizdir, hayat kendinize ve evrenizdekilere zindan etm i s i n i z d i r ve karlamadnz i n s a n l a r bile olumsuz e t k i l e m i s i n i z d i r . B t n bu eylemin ardnda yatan ey, baarnn gelecekteki bir olay olduu, sonularn aralar hakl kard ynndeki bilinsiz bir varsaymdr. Sonular ve aralar ayndr. Eer aralar insan mutluluuna katkda bulunmuyorsa, sonu 262 146

Gerek k i m l i i n i z i n z bilinlidir. Bilin (siz) tamamen dnceyle tanmlandnda ve dolaysyla temel doasn unuttuunda, kendini dncelerde

ECKHART TOLLE kaybeder. s t e k ya da k o r k u gibi zihinsel-duygusal biimlerle kendini tanmladnda egonun ncelikli d r t l e r i - kendini o biimlerde kaybeder. Bilin ayn zamanda kendini eylemle tanmladnda ve olanlara tepki verdiinde de kaybeder. Her dnce, her arzu ya da korku, her eylem ya da tepki, Varln basit mutluluunu alglayamad iin yerine koymak zere zevk ve bazen de ac arayan sahte bir benlik duygusuyla k a r r . Bu, Varln unutkanlnda yaamaktr. K i m olduunuzu unutarak yaadnzda, baarn, ok gemeden yine mutsuz her baar sadece geici bir i l l z y o n olarak kalr. Ne baarrsanz olursunuz veya yeni bir sorun ya da i k i l e m dikkatinizi tamamen kendi zerine eker. I amacmn ne yapmam ne olduunu anlamaktan d seviyede gerektiini bulmaya nasl geebilirim'?

VAR. OLMANIN GC inizi hissedersiniz. B a z l a r kendilerini lgn bir i ortamndan ya da yaam durumundan kmak zere bulur. Dolaysyla, d seviyede s i z i n iin neyin doru olduunu bulmadan nce, neyin ie yaradn, neyin uyanan bilinle uyum iinde olduunu anlamadan nce, neyin doru olmadn"", neyin artk ie yaramadn, neyin i amacnzla uyum iinde olmadn bulmanz gerekebilir. Dier trde deiimler, aniden k a r n z a kabilir. Yeni bir tanma, hayatnza beklenmedik bir boyut katabilir. U z u n sreli bir engel ya da atma aniden sona erebilir. Dostlarnz ya sizinle birlikte bu deiimi geirir ya da hayatnzdan kp giderler. Baz i l i kiler zlr, dierleri derinleir. inizden ayrlabil i r ya da iyerinizde olumlu deiim merkezi haline gelebilirsiniz. E i n i z s i z i terk eder ya da yeni bir yak n l k seviyesine u l a r s n z . Baz deiimler yzeyde olumsuz gibi grnebilir ama ok gemeden, hayatnzda oluan o bolukta yeni bir eyin ykseleceini grrsnz. B i r gvensizlik ve k a r a r s z l k sreci yaayabilirsiniz. Ne yapmalym? Hayatnz artk ego ynetmedii iin, d gvenlik iin duyulan psikolojik ihtiya azalr. B e l i r s i z l i k l e r l e yaayabilir ve hatta bundan Belirsizliklerle sonsuz rahat olmay olaslklar alr. hayatnzda zevk alabilirsiniz. rendiinizde,

D ama, kiiden kiiye byk f a r k l l k l a r gster i r ve hibir d ama sonsuza dek srmez. Zamanla s n r l d r ve onun yerine baka bir ama geer. amaca balln d dnyay ne lde etkileyecei ya da deitirecei de kiiden kiiye deiir. Baz insanlar iin, gemileriyle balarnn aniden ya da zamanla kopmas anlamna gelebilir. l e r i , yaam artlar, i l i k i l e r i . . . Her ey gl bir deiim geirir. De i i m l e r i n bazlar kendiliinden balayabilir; ac verici bir karar sreci gerekmez, sadece ani bir anlay yeterli olur: Yapmam gereken ey bu. Karar zaten verilmitir. Dnceyle deil, farkndalkla gelir. Bir sabah uyandnzda, ne yapmanz gerektiini bildi276

A r t k yaptnz eyde baskn unsur korku deildir ve herhangi bir eylemde bulunacanz zaman tereddt etmezsiniz. Romal dnr Tacitus, yle demiti: 277

ECKHART TOLLE. "Gvenlik arzusu, btn byk ve soylu g i r i i m l e r i n nnde duran eydir." Eer b e l i r s i z l i k s i z i n iin kabul edilmez bir eyse, korkuya dnr. yaratcla ve dikkate dnr. Y l l a r nce, gl bir isel drtnn sonucu olarak, dnyann adna "gelecek vaat eden" diye adlandraca bir akademik k a r i y e r i arkamda braktm ve kendimi b e l i r s i z l i i n ortasna attm; birka y l sonra, bir ruhsal retmen olarak yeni enkarnasyonum ortaya kt. ok daha sonra, benzer bir ey tekrarland. ngiltere'deki evimden vazgeip, Kuzey Amerika'nn Bat Sahilleri'ne tandm. Nedenini bilmesem bile, o drtye boyun edim. O b e l i r s i z l i i n ortasndan, imdi'nin Gc dodu. O kitabn byk blm, kendime ait bir evimin olmad bir dnemde, California ve n g i l i z Columbias'nda yazld. Grnrde hibir gelirim ve neredeyse hi b i r i k i m i m yoktu. Ama her ey gzel bir ekilde yerini bulmutu. K i t a b m n y a z m n bitirmek zereyken param bitti. B i r piyango bileti aldm ve 1.000 dolar kazandm. O para sayesinde bir ay daha yaayabildim. Ama herkes bu tr byk deiimler geirmeyebilir. S p e k t r u m u n dier tarafnda, olduklar yerde kalp y a p t k l a r eyi yapmaya devam edecek olan insanlar vardr. Onlar iin, sadece nasl deiir, ne deil. Bunun nedeni k o r k u ya da tembellik deildir. Sadece u anda y a p t k l a r ey bilincin bu dnyaya gelebilmesi iin mkemmel konumdadr ve baka bir eye ihti262 278 Eer mkemmel bir ekilde kabullenebiliyorsanz, canlla,

VAR OLMANIN GC yalar yoktur. Yeni dnyann ifadesini bulmasnda onlar da zerlerine deni yapmaktadrlar. Herkes Eer am iin durumun byle olmas gerekmez u anla mi? i amacn gerekletirmek tarzndan bir olmaksa, ki?

neden herhangi biri kendini u anki iinden ya da yaayrlmak zorunda hissetsin Anda yaamak ve u anla bir olmak, herhangi bir deiim balatamayacanz ya da herhangi bir hareket yapamayacanz anlamna gelmez. Ama eyleme geme d r t s bazen egosal isteklerden ya da korkudan deil, daha derin bir seviyeden gelebilir. u anla i uyumlanma bilincinizi aar ve u ann paras olduu btnle uyum haline sokar. Bu olduunda, btn, yani yaamn tamam, iinizden akabilir. Btn derken neyi kastediyorsunuz? B i r tarafta, btn, var olan her eyi kapsar. Dnya ve tm kozmostur. Ama mikroplardan insanlara ve galaksilere kadar her ey, aslnda birbirlerinden ayr k i m l i k l e r deil, ok boyutlu ekilde i ie gemi bir an paralardr. Bu b i r l i i gremememizin, her eyi birbirinden ayr sanmamzn i k i nedeni vardr. B i r i n c i s i , gereklii sadece s n r l duyularmza indirgeyen algdr: Sadece grebildiimiz, duyabildiimiz, koklayabildiimiz, tadabildiimiz ve dokunabildiimiz eyleri gerek san r z . Ama yorumlama ya da z i h i n s e l adlandrmalar olmadan algladmzda, yani alglarmza dnce katmadmzda, grnrde ayr gibi olan eylerin daha derinlerdeki balantlarm sezebiliriz.

ECKHART TOLLE. Dier daha ciddi neden, s r e k l i dncedir. S-

VAR OLMANIN GC sanlara oranla btnle daha fazla balantda olduklarndan, t s u n a m i n i n geliini duyulmas mmkn olmadan daha grlmesi veya sezebilmi ve daha

r e k l i bir dnce a k n t s n a kapldmzda, var olan her ey arasndaki balantlar ve i ie gemilii gremeyiz. Dnce, gereklii cansz paracklara dn t r r . Son derece aptalca ve ykc eylemler, byle paralanm gereklik grlerinden doar. Yine de, var olan her eyin birbirine bal olmasndan bile daha derin bir ey vardr. En derin seviyede, aslnda her ey birdir. Bu Kaynak'tr, yani ifade edilmemi tek Yaam. Zaman iinde kendini ifade eden evrenin, zamana bal olmayan zekas. Btn, var olan eylerden ve V a r l k t a n oluur; ifade edilen ve edilmeyen, dnya ve T a n r . Dolaysyla, btnle uyum iinde olduunuzda, i ie gemiliin ve amacnn bilinli bir paras olursunuz: Yani bilincin bu dnyadaki douu. Sonu olarak, beklemediiniz yerlerden yardmlar almaya balarsnz. lgin tesadfler, inanlmaz karlamalar ve senkronize olmu olaylar ok daha s k grlr. Carl Jung, senkronizasyon iin "nedensel olmayan balayc prensip," derdi. Bu, yzeyde senkronize olaylar olarak k a r m za kan eylerin aslnda nedensel bir ba olmad anlamna gelir. Bu, grnt ve biim dnyasnn altnda yatan zekann d ifadesidir ve bu derin ball z i h n i n anlamas mmkn deildir. Ama o zekann kendini ifade ediinde bilinli katlmclar olabiliriz. Doa, btnn bilinsiz teklii durumundadr. rnein, 2004 y l n d a k i tsunami felaketinde neredeyse hibir vahi hayvann lmemesinin nedeni buydu. n262 149

yksek blgelere ekilme f r s a t bulabilmilerdi. Belki de bu bile olaya insan bak asndan yaklamak saylabilir. Muhtemelen kendilerini nedensiz bir ekilde daha yksek blgelere doru ilerlerken bulmulard. Bunu u nedenden dolay yapmak, z i h n i n gereklii blmesidir; doa ise btnle bilinsiz bir tekl i k iinde yaamaktadr. Btnle bilinli bir teklikle yaayarak bu dnyaya yeni bir boyut getirmek, insanolu olarak bizim grevimizdir; bylece, bilin evrensel zekayla uyum iinde olabilecektir. Btn, mi? Evet, ilham ve drt, yani " r u h " ve coku, yani " T a n r " olduunda, bir k i i n i n tek bana yapabileceinin ok tesinde bir yaratc g oluur. insan zihnini amacyla da uyumlu halde iin olan bir eyler ya durumlar yaratmak kullanabilir

10. Blm
YEN BR DNYA

Astronomlar, evrenin on be milyar y l nce devasa bir patlamayla olutuu ve o zamandan beri genilemeye devam ettii sonucuna vardlar. Ama gerek u ki evren sadece genilemiyor, ayn zamanda giderek daha kompleks bir hal alyor ve giderek daha ok eitleniyor. Baz bilim adamlar, bu srecin belli bir noktadan sonra tersine dneceini, okluktan teklie doru bir ak olacan bile sylyorlar. O zaman evren genilemesini durdurarak tekrar bzlmeye balayacak ve sonunda ifade edilmemi, kavranamaz hilie geri dnecek; belki de doum, genileme, bzlme ve lme dngsn defalarca tekrarlayacak. Peki amac ne? "Evren neden var olma zahmetine katlanyor?" diye sorar Stephen Hawking, hibir matematik modelinin bu soruya asla cevap veremeyeceini bilerek.
283

ECKHART TOLLE Sadece d a r bakmak yerine ie bakarsanz, bir i ve bir de d kozmosun amacn olduunu kefedersiniz. Makroolduunuzdan, m i k r o s k o b i k bir y a n s m a s

VAR OLMANIN GC nn k e n d i s i m u t l a k geree s a h i p t i r ve o da ne dn l e b i l i r ne de sze dklebilir. Dnce s n r l a r n n tesinden grlen ve bu yzden insan z i h n i iin kavranamaz olan ey u d u r : Her ey imdide olur! O l m u olan ve olacak olan her ey, z i h i n s e l bir yap olan zamann dnda, imdidedir. Greceli ve m u t l a k gerein bir rnei olarak, gnein douunu ve b a t n ele aln. Gnein sabahlar doduunu ve a k a m l a r dorudur. battn sylediimizde, GEer tank bu dorudur; ama ayn zamanda da sadece greceli bir M u t l a k adan bakldnda y a n l t r . ne, sadece gezegenin yzeyinde ya da yzeyine y a k n bir yerde yaayan biri iin doup batmaktadr. n grrdnz; sadece srekli parladna uzayda olsaydnz, gnein ne doduunu ne de battolurdunuz. Yine de, bunu anladktan sonra bile, gndoumu ve gnbatmndan sz edebiliriz, hl gzelliini grebilir, r e s m i n i yapabilir, zerine i i r l e r yazabil i r i z ; a r t k m u t l a k bir gereklikten ok greceli bir gereklik olduunu bilmemize ramen. O halde, baka bir greceli gereklikten sz ederek k o n u m u z a devam edelim: B i i m s e l evrene gelmek ve biimi olmayana geri dnmek; yani daha s n r l zaman asndan, bunun hayatnz zerinde y a r a t t etki. " H a y a t m " k a v r a m , elbette ki dnce t a r a f n dan y a r a t l m baka bir s n r l bak as, baka bir greceli gerektir. Ama gerekte ise siz ve hayat bir olduunuzdan, aslnda " s i z i n " hayatnz diye bir ey yoktur. '151

evrenin de s i z i n k i n d e n ayrlamayan bir i ve d amac olduu aktr. E v r e n i n d amac, biim yaratmak ve b i i m l e r i n e t k i l e i m l e r i sayesinde kendini deneyiml e m e k t i r ; oyun, dram, rya, adna ne derseniz. amac ise biimi olmayan zn u y a n d r m a k t r . S o n r a s n da i ve d amalarn b i r l e m e s i g e l i r : O z - bilinci - biim dnyasna getirerek dnyay deitirmek. Bu deiimin nihai amac, insan z i h n i n i n hayal edebilecei ya da kavrayabilecei her eyin tesindedir. Yine de, bu dnemde bu gezegen zerinde bu deiim gereklemektedir ve s o r u m l u l u u da bizlere v e r i l m i t i r . B i z i m a r a c l m z l a i ve d ama, yani dnya ve T a n r birleecektir. Evrenin genileyip bzlmesinin hayatmz ze-

rinde ne gibi bir e t k i s i olduuna bakmadan nce, evr e n i n doas h a k k n d a sylenen hibir eyin m u t l a k gerek olarak kabul edilmemesi g e r e k t i i n i a k l m z dan k a r m a m a m z gerekir. Ne k a v r a m l a r ne de matematik f o r m l l e r i sonsuzluu aklayabilir. Hibir dnce, b t n n e n g i n l i i n i kapsayamaz. Gereklik b i r l e m i bir b t n d r ama dnce onu paralara a y r r . Bu da temel y a n l alglara kap aar; b i r b i r i n den a y r olaylar ve eyler var, bunun nedeni u d u r gibi. Her dnce bir bak as anlamna gelir ve her bak as - doas gerei - s n r l a m a g e t i r i r . Y a n i sonuta m u t l a k bir gereklii olamaz. 290 Sadece bt-

ECKHART TOLLE HAYATINIZIN KISA BR TARH Dnyann ifade bulmas ve ifade edilmemie geri dnmesi - genilemesi ve bzlmesi - dar k ve eve dn dediimiz i k i evrensel harekettir. Bu i k i hareket, eder; btn evrende eitli ekillerde kendini ifade rnein kalbinizin genileyip bzlmesi, nefes

VAR OLMANIN GC meye balar. F i z i k s e l biiminiz zayflar; etki alannz daralr. Daha fazla olmak yerine, daha az haline gelirsiniz ve egonuz buna giderek artan bir endieyle tepki verir. Dnyanz bzlmeye balamtr ve artk kontrolnz kaybettiinizi hissedebilirsiniz. S i z i n hayata tepki vermeniz yerine, hayat yavaa dnyanz daraltr. Kendini biimle tanmlayan bilin, artk gnbatmn yaamakta, biimin zldn gzlemlemektedir. Ve gnn birinde siz de kaybolursunuz. Koltuunuz hl oradadr. Ama s i z i n oturduunuz yerde imdi bir boluk vardr. Y l l a r nce geldiiniz yere geri dnersiniz. Herkesin hayat - her canl formu - bir dnyay tems i l eder ve evrenin kendini deneyimledii ekilde kendini deneyimler. Biim zldnde, bir dnya sona erer; ama aslnda saysz dnyalardan sadece biridir.

alp v e r i r k e n gsnzn kalkp inmesi gibi. Ayn zamanda, uyku ve u y a n k l k dngsyle de kendini ifade eder. Her gece, derin, ryasz bir uykuya daldnzda, farknda olmadan, btn yaamn ifade edilmemi Kaynana geri dnersiniz ve sabah tekrar yenilenmi bir ekilde uyanrsnz. Bu iki hareket, dar k ve eve dn, k i i n i n yaamnda da kendini gsterir. B i r anlamda hi yoktan bu dnyaya geliverirsiniz. Doumu genileme izler. Sadece fiziksel geliim deil, ayn zamanda bilgi, hareket, mlkiyet, deneyim geliimleri de sz konusudur. E t k i alannz geniler ve hayat giderek karmaklar. Bu, d

UYANI VE EVE DN K i i n i n hayatndaki eve dn, uyan ya da biimin zl - y a l l k , hastalk, sakatlk, kayp veya bir tr k i i s e l trajedi eklinde olsun - byk bir ruhsal uyan potansiyeline sahiptir. Yani bilincin biimden ayrl. ada kltrmzde ok az ruhsal gerek olduundan, birok k i i bunu bir frsat olarak grmemektedir ve bu yzden, kendileri ya da yaknlarndan biri byle bir ey yaadnda, korkun bir terslik olduunu, olmamas gereken bir eyin olduunu dnrler. 287

amacnz bulmak veya izlemekle ilgilendiiniz dnemdir. Ayn zamanda genellikle egonun genilemesi, kendinizi nesnelerle tanmlama ve dolaysyla k i m l i i n i z i giderek daha belirgin bir ekilde oluturma sz konusudur. Bu, ayn zamanda d amacn ego tarafndan gasp edildii, doal olarak genilemesinin farknda olmad iin hep daha fazlasn istedii dnemdir. Sonra, nihayet buraya ait olduunuzu veya baardnz dndnzde, geri dn balar. Belki size yakn olan, dnyanzn birer paras olan insanlar l286

153 Uygarlmzda,

101 ECKHART TOLLE insanln durumuyla ilgili derin

VAR. OLMANIN GC

man kendini belli eder. Byle olaylar, biimin zlne doru yeni bir dn hareketinin baladnn gstergesidir. Birok antik kltrde, bu sreci sezgisel olarak a n l a d k l a r n grrsnz ve y a l insanlara bu kadar sayg d u y u l m a s n n nedeni de budur. Onlar, bilgelik abideleridir ve u y g a r l k l a r n varln s r d r m e k iin ihtiya d u y d u k l a r d e r i n l i k boyutunu salarlar. Kendini sadece d boyutla tanmlayan ve r u h u n isel boyutuna tamamen cahil kalan bizim uygarlmzda, y a l ya da eski k e l i m e s i sadece olumsuz kavramlar artrr. e yaramaz olarak grlr ve birine y a l demek neredeyse hakaretmi gibi alglanr. E s k i d e n "bykanne" kelimesi byk saygnlk artrrd. i m d i ise en fazla i r i n olarak alglanmaktadr. Y a l neden ie yaramaz olarak deerlendirilir? nk y a l l k t a , vurgu bir eyler yapmaktan Varla kayar ve kendini bir eyler yapmaya k a p t r m olan uygarlmz, V a r l k hakknda hibir ey bilmez. yle sorar: V a r l k m? Onunla ne yap a b i l i r s i n ki? Baz insanlarda, da doru hareket aniden ve erkenden kesilebilir. Baz durumlarda, bu geici bir sre olabilir; bazlarnda ise kalcdr. Kk bir ocuun lmle yzlememesi gerektiine i n a n r z ama aslnda baz ocuklarn hastalk ya da kaza nedeniyle ebeveynlerinden b i r i n i n ya da her i k i s i n i n lmyle k a r l a mas gerekir; hatta kendi l m l e r i n i n olaslyla bile. Baz ocuklar, hayatlarnn doal genilemesini s n r l a yan s o r u n l a r l a doarlar. Ya da ok gen bir yata k i i nin hayatna byk bir s n r l a m a gelebilir.

bir cehalet sz k o n u s u d u r ve r u h s a l adan ne kadar cah i l o l u r s a n z , o kadar ok ac ekersiniz. Birok k i i y e gre - zellikle de Bat'da yaayanlar - lm soyut bir kavramdan daha fazlas deildir ve bu yzden, zlmeye y a k l a r k e n insana neler olduunu anlayamazlar. ou y a l ve y p r a n m insan, y u r t l a r a kapatlr. lenlerin cesetleri - baz k l t r l e r d e h e r k e s i n grmesi iin aka s e r g i l e n i r - ortadan k a l d r l r ve gzden uzaklat r l r . len k i i bir y a k n n z deilse, bir cesedi grmeye altnzda, bunun neredeyse yasad olduunu fark edersiniz. Cenaze evlerinde, yznze makyaj bile yaparlar. l m n sadece aziz bir grntsn grmenize i z i n vardr. lm onlar iin sadece soyut bir kavram olduundan, ou insan k e n d i l e r i n i bekleyen zle k a r tamamen h a z r l k s z d r . lm yaklatnda, bir a k n l k , u m u t s u z l u k ve k o r k u yaanr. A r t k hibir eyin anlam kalmaz, nk hayatn btn anlamlar ve amac, baarmak, kendini bir eyler edinmek, kurmak, korumak ve ou intatmin olmakla i l g i l i d i r . Yani hayat, d hareketlerle ve biimle tanmlamayla badatrlr. san, yaamlar, dnyalar y k l m a y a baladnda, herhangi bir anlam karamazlar. Yine de, potansiyel olarak, burada ok daha derin anlamlar gizlidir. zellikle yalla y a k l a r k e n , b i r i n i n kayb ya da k i i s e l bir trajedi sayesinde, r u h s a l boyut k i i n i n yaamna girmeye balar. Yani i amalar, ancak d amalar kt ve egonun kabuu atlamaya balad za-

ECKHART TOLLE Ama da doru hareketin "olmamas gereken bir zamanda" k e s i l m e s i , ayn zamanda o k i i iin erken bir r u h s a l uyan potansiyelini de beraberinde getirebilir. A s l n d a olmamas gereken hibir ey olmaz; yani, daha byk btnn ve amacnn paras olmayan hibir ey olmaz. Dolaysyla, d amacn y k l bizi kendi i amacmz bulmaya ve dolaysyla da ile uyum iinde daha derin bir d amacn kendini gstermesine yol aabilir. B y k aclar eken ocuklar, genellikle yalarndan nce olgunlarlar. B i i m seviyesinde kaybedilen, z seviyesinde kazan l r . Geleneksel " k r k h i n " ya da "sakat ifac" figr, biim seviyesinde byk bir kaybn ya da sakatln ruhta bir al y a r a t m a s n n simgesidir. B t n bi i m l e r i n dengesiz doasnn dorudan bir deneyimiyle karlatnzda, deer y k l e r s i n i z kaybedersiniz. B i i m i n zlnn sunduu f r s a t , ada k l t rmzde yeni yeni fark edilmektedir. n s a n l a r n ou hl bu f r s a t t r a j i k bir ekilde karmaktadr, nk egonun kendini da doru genilemeyle tanmlama yetenei olduu kadar, eve dn hareketiyle tanmlama yetenei de vardr. Bu durum, egonun kabuunun almas yerine bzlmesine, giderek daha da sertlemesine neden olur. O zaman, zayflayan ego geri kalan gnl e r i n i s z l a n p ikayet ederek, k o r k u veya fkeye, kendine acmaya, sulamaya ya da dier trde zihinsel-duygusal durumlara k s l p k a l m bir halde bulur ve ken290 muhtemelen ve bylece biime kendinizi yeniden onun ar iinde

VAR OLMANIN GC dini anlara ballk, s r e k l i gemile i l g i l i dnp konumak eklinde ifade eder. Ego k i i n i n hayatnda kendini artk da doru hareketle tanmlayamadnda, y a l l k ya da yaklaan lm, asl anlamn gsterir: Ruhlar alemine bir al. Bu srecin somut halini yaayan y a l l a r l a k a r l a t m . T a m anlamyla k sayorlard. Zayflayan biimleri, bilincin na k a r effaf bir hal almt. Yeni dnyada, y a l l k evrensel olarak tannacak ve fazlasyla deer bulacaktr. K e n d i l e r i n i hl yaamlarnn d artlarnda kaybetmi olanlar iin, i amalarnn u y a n olmas gerekenden daha uzun srecektir. B i r o k l a r iin ise, uyan srecinin younlamas ve h z l a n m a s anlamn tayacaktr.

UYANI VE DIA DORU HAREKET K i i n i n hayatndaki da doru hareket, geleneksel olarak ego tarafndan ele geirilmitir ve kendi genilemesi iin kullanlmaktadr. "Bak neler yapabiliyorum. Bahse girerim sen bunu yapamazsn," der kk bir ocuk dierine, vcudunun giderek artan gcn ve yeteneklerini kefederken. Bu, egonun kendini da doru hareketle, "senden daha fazla" kavramyla tanmlamasnn ve bakalarn klterek kendini glendirme g i r i i m i n i n ilkidir. Elbette ki egonun birok yanl alglarnn sadece balangcdr. Ne var ki farkndalnz arttka ve ego a r t k hayat n z yneten g olmaktan ktka, i amacnz uyan'284

ECKHART TOLLE. drmak iin d n y a n z n kmesini ya da bzlmesini beklemeniz gerekmez. Gezegende yeni bilin uyanmaya baladka, u y a n d r l m a k iin s a r s l m a s gerekmeyen i n s a n l a r n s a y s da hzla artacaktr. Hl da doru genileme srecinde olsalar bile, bu insanlar uyan srecini g n l l l k l e kucaklayacaklardr. Bu dng daha fazla egoyla ynetilmediinde, r u h s a l boyut da doru hareket sayesinde bu dnyaya gelecektir ve konumalar, dnceler, eylemler ve yaratmlar, eve dn hareketi kadar gl bir etki yapacaktr. imdiye kadar, evrensel zekann ok m i n i k bir zerresi olan insan zekas, ego tarafndan bozulmu ve y a n l ekilde k u l l a n l m t r . Ben buna "deliliin hizmetindeki zeka" diyorum. Atomu blmek muazzam bir zeka gerekt i r i r . Ama bu zekay atom bombalar yapp b i r i k t i r m e k iin k u l l a n m a k , delicedir veya en iyi haliyle son derece byk bir budalalktr. A p t a l l k grece z a r a r s z d r ama zeki aptallk son derece t e h l i k e l i olabilir. Bu zeki aptall k - dnyamzda ve tarihimizde s a y s z r n e k l e r i n i bul a b i l i r s i n i z - i m d i bir t r olarak v a r l m z tehdit eder hale gelmitir. Egosal bozukluk olmad takdirde, zekamz evrensel zekann da doru hareketiyle ve yaratma drtsyle tam bir uyum iinde olur. Biimin y a r a t l m a s n n bilinli k a t l m c l a r haline geliriz. Aslnda yaratan biz deilizdir; bizim araclmzla yaratm gerekletiren evrensel zekadr. K e n d i m i z i yarattmz eyle tanmlamayz ve bu yzden de kendimizi yaptmz eyde kaybetmeyiz. Yaratm eyleminin en yksek younlukta enerji gerektir262 155 BLN

VAR OLMANIN GC diini biliyoruz ama hi de " s k alma" ya da gerilimle i l g i s i yoktur. Gerilimle younluk arasndaki f a r k anlamamz gerekir. Mcadele, zorlanma ya da gerilim, egonun geri dndnn iaretidir ve engellerle k a r l a t mzda egonun verdii olumsuz tepkilerden ibarettir. Egonun "dman" yaratma isteinin ardnda yatan ey, biime eit younlukta enerjiyle k a r kmaktr. Ego ne kadar gl olursa, insanlar arasndaki a y r l k duygusu da ayn lde gl olur. Z t tepkiler yaratmayan eylemler, sadece herkesin i y i l i i n i hedefleyenlerdir. Bylece gler b i r l e i r l e r ; ayrlmazlar. Herhangi bir ey "benim" lkem iin deil, i n s a n l k iin yaplmaldr; "benim" dinim iin deil, tm insanlarda domaya balayan bilin iin olmaldr; "benim" t r m iin deil, doadaki tm canllar ve t m doa iin olmaldr. Gerekli olmasna ramen, eylemin d gerekliimizi ifade etmekte i k i n c i l u n s u r olduunu da reniyoruz. ncelikli u n s u r , bilintir. Ne kadar a k t i f olursak olalm, ne kadar aba harcarsak harcayalm, dnyamz yaratan bilin d u r u m u m u z d u r ve eer i seviyemizde hibir d e i i k l i k olmazsa, hibir eylem m i k t a r herhangi bir fark yaratamayacaktr. T e k yaptmz, ayn dnyann f a r k l v e r s i y o n l a r n defalarca yaratmak olur.

B i l i n l i l i i n kendisi bilintir. fade edilmemi, sonsuz olandr. Ama evren, sadece zaman iinde bilinli hale

ECKHART TOLLE. gelir. Bilincin kendisi zamandan bamszdr ve bu

VAR OLMANIN GC karnasyon, bir s o n r a k i biimle tanmlama, k o l e k t i f ryann paras olan bir sonraki bireysel rya balar. B i aslan bir zebrann vcudunu paraladnda, zebra biimindeki bilin kendini zlen biimden a y r r ve bir an iin bilin olarak lmsz doasnn f a r k n a v a r r ; sonra hemen t e k r a r uykuya dalar ve baka bir biimde enkarne olur. A s l a n yalandnda ve a r t k avlanamayacak hale geldiinde, son nefesini v e r i r k e n , yine k s a bir an uyan gerekleir ve ardndan yine baka bir rya biimi gelir. Gezegenimizde, insan egosu kendini evrensel uykunun son aamas, bilincin kendini biimle tanmlamasnn son adm olarak ifade eder. Bu, bilincin evrimi iin gerekli bir aamadr. n s a n beyni, bilincin bu boyuta girdii kanal asndan olduka f a r k l bir biime sahiptir. Y a k l a k yz m i l y a r s i n i r hcresine (nronlar) s a h i p t i r ; bu say, gal a k s i m i z d e k i y l d z l a r n s a y s y l a hemen hemen ayndr ve dolaysyla beynimiz, m i k r o k o z m i k bir galaksi olarak alglanabilir. Beyin bilin yaratmaz; bilin, kendini ifade etmek iin dnya zerindeki en karma k biim olan beyni yaratr. Beyin hasar grdnde, b i l i n c i n i z i kaybettiiniz anlamna gelmez. Sadece, b i l i n c i n bu boyuta g i r m e k iin a r t k o biimi k u l l a n a m a d anlamna gelir. B i lincinizi kaybetmeniz mmkn deildir, nk temelde o s i z s i n i z d i r . Sadece sahip olduunuz bir eyi k a y b e d e b i l i r s i n i z ama k e n d i n i z olan bir eyi kaybedemezsiniz. 156

yzden de geliemez. Ne doumu ne de lm sz konusudur. B i l i n ifade edilen evren haline geldiinde, zamana bal olur ve bir e v r i m srecinden gemesi ger e k i r . H i b i r i n s a n z i h n i , bu sreci tamamen kavrayabilecek kapasiteye sahip deildir. Ama kendi iimizde bir g r n t s n y a k a l a y a b i l i r ve bilinli bir katlmcs olabiliriz. B i l i n zekadr; prensiptir. de e t m i t i r . S a f bilincin ifade edilmemi alemi baka bir boyut olarak d n l e b i l i r s e de, bu biim boyutundan ayr deildir. B i i m ve biimi olmayan i ie gemitir. Biimi olmayan, bu boyuta f a r k n d a l k , i boluk, V a r l k olarak akar. B u n u n a s l yapar? B i l i n l i olan insan biimi sayesinde. n s a n biimi, bu y k s e k ama iin yar a t l m t r ve milyonlarca dier biim ona zemin hazrlamtr. B i l i n k e n d i n i ifade boyutunda v a r eder ve biim haline gelir. Kendini B u n u yaparken, r y a d a y m gibi bir duruma girer. Zeka k a l r ama bilin k e n d i n i alglayamaz. bilin iinde kaybederek biimlerle tanmlabtn da doru gerekleir. nr. B u , i l a h i olann maddeye g i r i i gibi t a n m l a n a b i l i r . E v r e n i n e v r i m i n i n bu aamasnda, hareket, bu ryadaym gibi durumda biimin ardnda yatan dzenleyici B i l i n l i l i k milyonlarca y l d r h a z r l a y c bi-

imlere b r n m t r ve onlar araclyla kendini ifa-

U y a n n k v l c m l a r sadece b i r e y s e l bir biim yok olduunda, yani ldnde gelir. S o n r a bir s o n r a k i en262

ECKHART TOLLE UYANIK E Y L E M Gezegenimizdeki bilin e v r i m i n i n bir sonraki aamas, uyank eylemlerdir. i m d i k i evrim aamamzn sonlarna yaklatka, ego giderek daha fazla bozulmaktadr; t p k bir t r t l n kelebee dnmeden nce kendini kozaya kapatarak hareketsiz kalmas gibi. Ama daha e s k i s i zlrken bile yeni bilin ykselmeye devam etmektedir. nsan bilincinin evriminde son derece muhteem bir dnemi yayoruz ama ne yazk ki bu akam televizyon haberlerinde bununla i l g i l i bir eye rastlayamayacaksnz. Gezegenimizde ve belki de galaksimizin birok yerinde ve tesinde, bilin biimsel ryasndan uyanmaktadr. Bu, btn biimlerin (dnyalarn) zlecei anlamna gelmez ama birou yine de yok olacaktr. Bunun anlam, bilincin artk kendini biimde kaybetmeden biim yaratabileceidir. Biimi yaratp deneyimlerken bile kendinin farknda olmaya devam edebilir. Peki neden biimi yaratmaya ve deneyimlemeye devam etmesi gerekir? Zevk iin. Bunu nasl yapar? Uyank eylemler gerekletirmeyi renmi uyank insanlar araclyla. Uyank eylem, d amacnzn - yaptnz ey - i amacnzla - uyanmak ve uyank kalmak - uyum iinde olmasdr. Uyank eylem sayesinde, evrenin d amacyla uyumlu hale gelirsiniz. Bilin s i z i n sayenizde bu dnyaya akar. Dncelerinize akarak onlar esinlendirir. Yaptnz eye akarak rehberlik eder ve glendirir. 296

VAR. OLMANIN GC Yazgnz izleyip izlemediinizi ne yaptnz deil, yaptnz eyi nasl yaptnz belirler. Yaptnz eyi nasl yaptnz da bilin durumunuzla belirlenir. Yaptnz eyin amac sadece yapmann kendisi olduunda, ncelikleriniz deiir. Yaptnz eye bilincin ak, yaptnz eyin kalitesini belirler. Dier bir deyile; herhangi bir durumda ve yaptnz herhangi bir eyde, bilin durumunuz ncelikli etkendir; durum ve yaptnz ey ikincil neme sahiptir. "Gelecekteki" baar, eylemlerin doduu bilinten ayrlamaz. Egonun tepkisel gc ya da uyank bilincin dikkati olabilir. Btn baarl eylemler, uyank dikkat alanndan gelir; ego ve koullu, artlanm, bilinsiz dnce bu konuda hibir ekilde yetkin olamaz.

UYANIK EYLEMN Y O L U Bilincin yaptnz eye akabilmesinin ve kendini bu dnyada ifade edebilmesinin yolu vardr; bu yollar sayesinde, kendinizi evrenin yaratc gcyle uyumlu hale getirebilirsiniz. Bu, yaptnz eye akan enerji frekansn gsterir ve eylemlerinizi bu dnyada uyanmakta olan bilinle birletirir. Bu yoldan birine uymad takdirde, yaptnz ey bozuk kalacak ve egonun etkisinde olacaktr. B i r gnn akn deitirebilirler ama bu yollardan birine uygun bir ey yaptnzda, etk i s i btn hayatnz boyunca devam eder. Her yol, belli durumlar iin uygundur. 277

ECKHART TOLLE. U y a n k l n y o l l a r kabullenme, zevk alma ve cokudur. Her biri, bilincin f a r k l bir f r e k a n s n t e m s i l eder. Herhangi bir ey yaparken ilerinden b i r i n i n kendini ifade edebilmesi iin, canl olmanz gerekir; en basit iten en k a r m a k ie kadar. Kabullenme, zevk alma veya coku durumunda deilseniz, yakndan baktnzda kendiniz ve bakalar iin ac y a r a t t n z grrsnz. ZEVK A L M A K KABULLENME

VAR OLMANIN GC Yaptnz eyden zevk almyorsanz ya da kabullenemiyorsanz durun! A k s i takdirde, gerekten sorumlul u k alabileceiniz tek ey olan bilin durumunuz iin sorumluluu almyorsunuz demektir. Bilin durumunuz iin s o r u m l u l u k almazsanz, hayatnzn da soruml u l u u n u almyorsunuz demektir.

T e s l i m olmu eylemle gelen bar, yaptnz eyden Yaparken zevk almadnz bir eyi, en azndan yapmak zorunda olduunuz bir ey olarak kabullenebilirsiniz. Kabullenme u demektir: i m d i l i k , durum budur, u anda yapmam gereken udur ve ben de bunu isteyerek yapacam. B a n z a gelenleri isel olarak kabullenmenin nemini uzun uzadya incelemitik; yaptnz eyi kabullenmek de bunun dier bir yzdr. rnein, muhtemelen gecenin bir yarsnda s s z bir yerde, tepenizden aa yamur boalrken, arabanzn patlak lastiini de i t i r m e k t e n zevk almayabilirsiniz ama bunu kabullen e b i l i r s i n i z . Kabullenme durumunda bir eylem gerekl e t i r m e k , yaptnz eyle bar iinde olduunuzu gsterir. Bu bar, yaptnz eye akan gizli bir enerji titre i m i d i r . Yzeyde, kabullenme pasif bir durum gibi grnebilir ama gerekte a k t i f t i r ve yaratcdr, nk bu dnyaya tamamen yeni bir ey getirmektedir. Bu bar, bu gizli eneji t i t r e i m i , bilintir ve dnyaya girme yollarndan biri, t e s l i m olmu eylem, yani kabullenmedir. 262 gerekten zevk a l m a n z salayan bir canllk duygusuna dnr. Z e v k almak, uyank eylemin i k i n c i yoludur. Yeni dnyada, i n s a n l a r n e y l e m l e r i n i n ardnda yatan itici g i s t e k olmaktan kacak ve zevk almak haline gelecek. stemek, btn y a r a t l n ardnda yatan gten bamsz, ayr bir para olduunuz konusunda egonun y a r a t t illzyondan kaynaklanr. Z e v k almak sayesinde, bu evrensel yaratc gcn kendisine balanrsnz. Gelecek ya da gemi yerine anda yaadnzda, hay a t n z n odak noktas, yaptnz eyden zevk alabilme becerisi - ve hayatnzn kalitesiyle b i r l i k t e - belirgin ekilde y k s e l i r . M u t l u l u k , V a r l n dinamik yndr. E v r e n i n yaratc gc k e n d i s i n i n farkna vardnda, m u t l u l u k olarak kendini ifade eder. Yaptnz eyden zevk alabilmek iin, hayatnzda "anlaml" bir ey olmas n beklemeniz gerekmez. M u t l u l u k t a ihtiyacnz olabileceinden ok daha fazla anlam vardr. 'Yaamaya 299

ECKHART TOLLE. balamay beklemek" sendromu, bilinsiz d u r u m u n en yaygn grlen aldatmacalarndan biridir. D seviyede genileme ve o l u m l u deiim, yaptnz eyden zevk aldnzda hayatnza ok daha kolay bir ekilde gelecekt i r . Yaptnz eyden zevk alabilmek iin bir deiim olmasn beklerseniz, daha ok b e k l e r s i n i z . Yaptnz eyden zevk almak iin z i h n i n i z d e n i z i n istemeyin. Btn alacanz, yaptnz eyden neden zevk alamayacanzla i l g i l i bir s r bahane olur: " i m d i olmaz," der z i h n i n i z . "Megul olduumu grmyor musun? Zamanm yok. Belki yarn zevk almaya balayabilirsin..." Ama u anda yaptnz eyden zevk almaya balamadnz srece, o y a r n asla gelmez. B u n u ya da u n u yapmaktan zevk alyorum dediinizde, bu bir y a n l algdr. Z e v k i n yaptnz eyden kaynakland anlamna gelir ama gerek hi de byle deildir. Zevk, yaptnz eyden gelmez; yaptnz eye akar ve bylece d e r i n l i k l e r i n i z d e n dnyaya ular. Z e v k i n yaptnz eyden geldiini sanmanz doaldr ve ayn zamanda da t e h l i k e l i d i r , nk z e v k i n ve mutl u l u u n baka bir eyden kaynaklanabileceine inanmanza neden olur. O zaman dnyaya zevk getirmek yerine, dnyann ve yaptnz eylerin size zevk vermesini b e k l e r s i n i z . Ama bu olamaz. Birok k i i n i n sr e k l i olarak hayal k r k l n a uramasnn nedeni budur. Dnya onlara ihtiyalar olduunu s a n d k l a r eyleri vermemektedir. P e k i yaptnz eyle zevk arasndaki i l i k i nedir?

VAR OLMANIN GC hizmet etmeyen her faaliyetten zevk a l r s n z . Gerekte zevk aldnz ey eylemin kendisi deil, s i z i n sayenizde iine akan derin canllk duygusudur. O canllk, sizinle birdir. Yani bir eyi zevkle yaptnzda, V a r l n dinamik ynyle m u t l u l u u deneyimlersiniz. Yaptnz herhangi bir eyden zevk almann s i z i tm y a r a t l n ardnda yatan gce balamasnn nedeni budur. t e h a y a t n z a g ve yaratc e n e r j i getirecek bir uygulama. H e r gn d z e n l i olarak yaptnz e y l e r i n bir l i s t e s i n i h a z r l a y n . S k c , b k t r c , s i n i r bozucu ya da g e r g i n l i k yaratc olarak dndnz eyleml e r i de ekleyin. Ama yapmaktan nefret ettiiniz hibir eyi eklemeyin. Onlar, ya kabulleneceiniz ya da yapmay brakacanz eylerdir. Listede evden i i n i ze gidip gelmek, a l v e r i yapmak, amar y k a m a k ya da g n l k i l e r i n i z arasnda s k c veya b k t r c olarak grdnz herhangi bir ey olabilir. Bu faaliyetlere g i r i t i i n i z her seferinde, s i z i n iin u y a n k l k arac o l m a l a r n a i z i n verin. K e n d i n i z i tamamen yaptnz rici, ie v e r i n ve eylemin ardnda yatan dingin, bu iin canl b i l i n c i n f a r k n d a olun. ok gemeden, s k c , ges i n i r bozucu olarak deerlendirdiiniz gerekten de z e v k l i olduunu greceksiniz. Daha dor u s u , gerekte zevk aldnz ey o eylem deil, eyleme akan isel bilin boyutunuzdur. Bu, yaptnz Eer hayateyde V a r l n m u t l u l u u n u b u l m a k t r .

n z n yeterince nemli olmadn, f a z l a s y l a gergin ya da s k c olduunu d n y o r s a n z , bunun nedeni isel b i l i n c i n i z i henz hayatnza a k t a r a m a m olma-

K e n d i n i z i tamamen verdiiniz her eylemden, bir amaca 262 300

ECKHART TOLLE. nzdr. Yaptnz eyde b i l i n l i olmak, henz temel

VAR OLMANIN GC a r a c l n z l a bu dnyaya gelen eydir. B t n v a r l k larla paylatnz zdr. On drdnc y z y l d a r a n ' da yaam olan a i r ve S u f i stat Hafz, bunu yle ifade etmektedir: " B e n iinde T a n r ' n n nefesinin akt bir f l t m ; bu m z i i dinleyin."

amacnz haline g e l m e m i t i r . sel b i l i n l e r i n i bu dnyaya ve y a p t k l a r ie aktmay renen ve y a p t k l a r her eyi f a r k n d a l k l a r n korumak iin kullanan i n s a n l a r n s a y s oaldka, yeni dnya biraz daha yaklaacaktr. V a r l n m u t l u l u u , bilinli olmann mutluluudur. O zaman uyank farkndalk, k o n t r o l egonun elinden alr ve h a y a t n z ynetmeye balar. O zaman, uzun zaman boyunca yaptnz bir i i n doal olarak ok daha byk bir eye dnmeye baladn grrsnz. Yaratm eylemi sayesinde bakalarnn hayatlarn zenginletiren insanlarn bazlar, sadece yapmaktan Mzis-

COKU Yaratc kendini ifadenin, uyanma ynndeki i amalarna sadk kalanlara gelebilecei bir yol daha vardr. B i r gn aniden d amalarnn ne olduunu kavrayverirler. B i r v i z y o n l a r , bir hedefleri olur ve o andan itibaren o hedefe ulamak iin alrlar. Hedefleri veya v i z y o n l a r , zaten y a p t k l a r ve yapmaktan zevk ald k l a r bir eyle balantldr. U y a n k eylemin nc yolu burada kendini gsterir: Coku. Coku, yaptnz eyden aldnz derin zevke ek olarak, bir hedefiniz veya bir v i z y o n u n u z olduu anlamna gelir. Yaptnz eyin zevkine bir de hedefi eklediinizde, enerji alan veya t i t r e i m f r e k a n s deiir. Yapsal g e r i l i m olarak adlandrabileceimiz lde zevke eklenerek cokuya dnr. ey belli Cokunun

zevk a l d k l a r eyi yapmakta ve bunun karlnda herhangi bir ey elde etmeyi beklememektedirler. yen, ressam, yazar, bilim adam, retmen ya da mhendis olabilirler; ya da sosyal veya i yaplarna yeni ifadeler kazandrmay amalayabilirler (aydnlanm i). Bazen birka y l boyunca etki alanlar kk kalr, sonra aniden ya da zaman iinde giderek genilemeye balayab i l i r , yaratc bir dalga oluturabilirler. O zaman eylemleri daha nce hayal e t t i k l e r i eyin fazlasyla tesine geer ve bakalarna dokunur. Zevke ek olarak, imdi yapt k l a r eye younluk da e k l e n m i t i r ve bununla b i r l i k te, normal i n s a n l a r n baarabilecei her eyin tesine geen bir yaratc g kendini dnyaya aktmaya balar. Ama k a f a n z s a k n buna t a k m a y n , nk, orada hl baz ego k a l n t l a r olabilir. Hl sradan bir insan olduunuzu unutmayn. A s l s r a d olan, s i z i n 262 302

besledii yaratc eylemin zirvesinde, yaptnz eyin ardnda muazzam bir younluk ve enerji oluur. Kend i n i z i hedefe doru uan bir ok gibi h i s s e d e r s i n i z ; ve yolculuun tadn k a r r s n z . Dardan bakan biri iin, g e r g i n m i s i n i z gibi grnebilir ama aslnda coku younluunun gerginlikle

ECKHART TOLLE. hibir i l g i s i y o k t u r . Yaptnz eyi yapmaktan ok hedefe ulamay istediinizde ve yapsal gerilim kaybolduunda, s t r e s kazanr. S t r e s , genellikle egonun geri dndnn i a r e t i d i r ve k e n d i n i z i evrenin yaratc gcnden uzaklatryorsunuz demektir. B u n u n yerine, sadece egosal istein gc ve g e r i l i m i k a l r ; dolaysyla, baarmak iin mcadele etmeniz ve " s k almanz" gerekir. S t r e s , her zaman iin yaptnz eyin kalitesini ve e t k i s i n i d r r . Stresle endie ve fke gibi olumsuz duygular arasnda gl bir ba vardr. Vcut iin z e h i r l i bir e t k i s i v a r d r ve gnmzde, kanser ve kalp h a s t a l k l a r gibi h a s t a l k l a r n en nemli nedenlerinden biri olarak grlmektedir. S t r e s i n aksine, cokuda y k s e k bir enerji f r e k a n s v a r d r ve evrenin yaratc gcyle t i t r e i r . Ralph Waldo E m e r s o n bunu yle ifade e t m i t i r : " H i b i r byk ey coku olmadan baarlamaz." ngilizce coku anlamna gelen enthusiasm kelimesi, antik Yunanca -en ekinden ve T a n r anlamna gelen theos kelimelerinden tremitir. B u n u n l a i l g i l i olan enthousiazein k e l i m e s i , " T a n r tarafndan ele geirilmek" anlamna gelir. A s lnda, kendi banza yapabileceiniz hibir nemli ey yoktur. U z u n s r e n coku, bir yaratc enerji dalgasn bu dnyaya g e t i r i r ve btn yapmanz gereken "dalgaya b i n m e k " t i r . Coku, yaptnz eye muazzam bir g getirir ve bylece, o gce ulamam olan herkes, " s i z i n " baarlarnza hayranlkla bakarak, onlar sizin kimliinize y k l e r l e r . Ama s a ' n n u s z l e r i n i a k l n z d a n karma262 304 manz gerekir:

VAR OLMANIN GC " B e n kendi kendime hibir ey yapa-

mam." steme younluuna eit z t g yaratan egosal istein aksine, cokunun bir z t t yoktur. T e k tarafldr. Yapt alr. eyler kazananlar ve kaybedenler yaratmaz. B a k a l a r n darda brakmak yerine, onlar da iine nsanlar k u l l a n m a s gerekmez, nk yaratma gcnn k e n d i s i d i r ve baka bir kaynaktan enerji almaya ihtiyac yoktur. Egonun istei daima baka birinden ya da baka bir eyden almaya alr; coku ise bol bol verir. Coku zor durumlar ya da i b i r l i i yapmayan insanlar eklinde engellerle karlatnda, asla saldrmaz ve bunun yerine etraflarndan dolar veya t e s l i m olarak ya da kucaklayarak, z t gc y a r a r l bir enerjiye evirerek dman dost yapar. Coku ve ego b i r l i k t e var olamazlar. B i r i dierinin yokluu anlamna gelir. Coku nereye gittiini b i l i r ama ayn zamanda, u anla, canllnn kaynayla, mutluluuyla ve gcyle derinden birdir. Coku hibir ey "istemez," nk her eye sahiptir. Hayatla birdir ve coku temelli eylemler ne kadar dinamik olursa olsun, k e n d i n i z i onlarda kaybetmezsiniz. arkn ortasnda daima dingin ama son derece uyank bir boluk, her eyin kayna olan ama h i b i r i n i n dokunamad eylemlerin ortasnda bir h u z u r noktas bulunur. Coku sayesinde, evrenin da doru yaratc prensibiyle tam anlamyla uyum iinde olursunuz ama kendinizi yaratmlarla t a n m l a m a z s n z . Hibir tanm olmadnda, balant da olmaz; nk balant, acnn en nemli nedenidir. B i r yaratc enerji dalgas getiinde,

ECKHART TOLLE. yapsal g e r i l i m t e k r a r azalr ve yaptnz eyin zevki k a l r . K i m s e s r e k l i cokulu bir ekilde yaayamaz. Daha sonra yeni bir yaratc enerji dalgas gelerek cokuyu yenileyebilir. B i i m l e r i n zlne ynelik hareket baladnda, coku size daha fazla hizmet edemez. Coku hayatn da doru dngsne aittir. Sadece t e s l i m i y e t sayesinde k e n d i n i z i geri zetlemek dn hareketiyle u v u m l a n d r a b i l i r ve gerekirse: Yaptnz eyden aldnz eve doru yola k a b i l i r s i n i z . zevk bir hedef ya da vizyonla birletiinde, cokuya dnr. B i r hedefiniz olsa bile, u anda yaptnz eyin d i k k a t i n i z i n odak noktas olarak kalmas gerekir; aksi takdirde, evrensel amacn dnda k a l r s n z . Vizyonun u z u n veya hedefinizin s i z i n i i r i l m i bir i m a j n z ve dolaysyla egonun gizlenmi bir hali olmamasna dikkat edin; rnein bir film y l d z , nl bir yazar ya da zengin bir iadam gibi. Hedefinizin, deniz kenarnda bir villa, kendi i r k e t i n i z veya banka hesabnzda on milyon dolar gibi u n u ya da bunu elde etmeyi iermemesine de dikkat edin. B t n bunlar statik hedeflerdir ve dolaysyla s i z i glendirmezler. B u n u n yerine, dinam i k hedefler sein; rnein, yaptnz ve btn insanlkla s i z i birletirebilecek bir eylemi sein. Kendinizi n l bir aktr ya da yazar olarak grmek yerine, almanzla s a y s z insan e s i n l e n d i r d i i n i z i ve hayatlarna bir eyler k a t t n z grn. O eylemin sadece s i z i n hay a t n z deil, daha s a y s z i n s a n n hayatn zenginlet i r d i i n i grn. K e n d i n i z i , herkesin y a r a r 262 iin ifade FREKANS

VAR OLMANIN GC edilmemi Kaynan yaratc e n e r j i s i n i n biim dnyasna boald bir kanal olarak hissedin. B t n bunlar, hedefinizin veya v i z y o n u n u z u n zaten iinizde yaayan bir gereklik olduu anlamna gelir. Coku, z i h i n s e l plan f i z i k s e l boyuta aktaran gtr. Yani z i h n i n yaratc ekilde k u l l a n l m a s d r ve iinde istek olmamasnn nedeni de budur. stediiniz bir eyi ifade edemezsiniz; sadece sahip olduunuz bir eyi ifade edebilirsiniz. S k alma ve stres sayesinde istediiniz eyi elde edebilirsiniz ama yeni dnyann t a r z bu deildir.

TUTUCULAR

Da doru hareket, her insanda kendini eit younlukla ifade etmez. B a z l a r bir eyler k u r m a k , yaratmak, katlmak, baarmak, dnyada bir etki brakmak iin gl bir drt hissederler. B i l i n s i z olurlarsa, elbette ki egolar kontrol ele alacak ve da dnk enerjiyi kendi amalar iin kullanacaktr. Ama bu ayn zamanda onlara sunulan yaratc enerji a k n n da azalmas anlamna gelir ve i s t e d i k l e r i n i elde edebilmek iin giderek daha ok "aba harcamalar'' gerekir. B i l i n l i olduklarnda ise, da dnk hareketin ilerinde gl bir ekilde akt bu insanlar, son derece yaratc olabilirler. Doal genileme sreci bittikten sonra dierleri da doru pek k e n d i l e r i n i belli edemezken, daha pasif ve grece olaysz bir v a r l k s r d r r l e r . 307

ECKHART TOLLE. Doalar gerei daha ie b a k l d r l a r ve onlara gre da doru hareket asgaridir. Da almaktan ok eve dnmek isterler. B i r eylere k a t l m a k ya da dnyay de i t i r m e k konusunda gl d r t l e r hissetmezler. Eer t u t k u l a r varsa, genellikle kendilerine belli bir lde b a m s z l k kazandracak eylerin tesine gemez. Bazlar bu dnyaya uymakta zorlanabilir. koruyabilecekleri bir ey B a z l a r ise kadar kendilerini bulacak

VAR OLMANIN GC s y l a da kalite v a r d r ; en kk ilerinde bile. Amalar her eyi k u t s a l bir t a v r l a yapmaktr. Her insan kol e k t i f insan b i l i n c i n i n bir paras olduundan, yaaml a r n n yzeyinde grnenden ok daha derin bir e k i l de dnyay e t k i l e r l e r .
A

YEN DNYA, TOPYA DELDR Yeni bir dnya kavram sadece baka bir topik vizyon mudur? Hi de deil. B t n topik v i z y o n l a r n yle bir ortak noktas vardr: Gelecekte bir zamanda her eyin i y i olaca, her eyin kurtarlaca, uyum ve h u z u r olaca, btn s o r u n l a r m z n sona erecei konusunda zih i n s e l yansmadrlar. mutur. B i r s r f a r k l topik vizyon olB a z l a r hayal k r k l y l a sonulanrken, ditopik v i z y o n l a r n temelinde, eski bilincin

a n s l d r l a r ; rnein kendilerine dzenli gelir salayan bir i ya da kendilerine ait kk bir i gibi. B a z l a r r u h s a l bir topluma katlmaya ya da manastra kapanmaya bile karar verebilir. B a z l a r toplum dna i t i l i r ve u noktalarda yaarlar. B a z l a r bu dnyada yaamay fazlasyla ac verici b u l d u k l a r iin uyuturuculara s n r l a r . Dierleri ise zaman iinde ifac ya da ruhsal retmenler olurlar. E s k i alarda, onlara muhtemelen mnzevi ya da bilge denirdi. Gnmzde grne baklrsa onlar iin bir yer y o k t u r . Ama yeni dnyada, r o l l e r i yaratclar, yapclar ve reformcular kadar nemlidir. salamaktr. Ben Fonksiy o n l a r , yeni bilincin bu gezegende salamlamasn onlara frekans tutucular diyorum. Onlar g n l k hayatlarndaki eylemlerle bilin yaratmak iin buradadrlar ve sadece burada var olmalar bile y e t e r l i d i r . Bu ekilde, grnte nemsiz olsalar bile aslnda ok nemli bir grev s r d r r l e r . O n l a r n i i , yaptklar her eyde anda kalmay baararak bu dnyaya ding i n l i i g e t i r m e k t i r . Y a p t k l a r eyde bilin ve dolay262 308

erleri tam bir felakete yol amtr. Btn ana yapsal b o z u k l u k l a r n d a n b i r i yatar: K u r t u l u iin gelecee bakmak. A s l n d a var olan tek gerek, z i h n i n i z d e k i dncedir; dolaysyla k u r t u l u iin gelecee baktnzda, farknda o l u r s u n u z . " S o n r a yeni bir gk ve yeni bir yer grdm," der sa. Yeni bir dnyann temeli yeni farkndalk. Dnya bir gkyzdr; d gereklik yani uyank sadece olmadan kurtulu iin kendi z i h n i n i z e b a k a r s n z . Yani biimin veya egonun tutsa-

onun bir yansmasdr. Yeni bir gkyznn y k s e l i i ve dolaysyla yeni bir dnyann douu, gelecekte ola-

ECKHART TOLLE cak ve bizi kurtaracak olaylar deildir. Hibir ey bizi

zgr klmayacak, nk bizi zgr k l m a gc olan tek ey u andr. Bu anlay, uyantr. Gelecekteki bir uyan n hibir anlam yoktur, nk uyan V a r l n anla l m a s d r . Dolaysyla, yeni gk, uyanm bilin, gelecekte ulalacak bir nokta deildir. Yeni bir gk ve yeni bir dnya u anda aranzda y k s e l i y o r ve eer u anda y k s e l m i y o r olsalard, zihninizde bir dnceden ibaret olarak k a l r l a r d ve dolaysyla hibir ekilde y k s e l i olamazd. Dadaki Vaaz'da, s a bugn bile ok az i n s a n n anlad bir sz syler: "Ne m u t l u y u m u a k h u y l u olanlara; nk onlar yeri m i r a s alacaklar." n c i l ' i n yeni versiyonlarnda, "alakgnll" olarak anlan bu " y u m u a k h u y l u " insanlar k i m l e r d i r ve neden y e r i miras alacaklardr? Bu i n s a n l a r egosuz olanlardr. B i l i n olarak gerek doalarn anlayan ve dier tm canllar kendilerinden olarak tanyan insanlardr. T a m bir t e s l i m i y e t halinde yaarlar ve k e n d i l e r i n i n btnle ve Kaynak ile b i r l i k l e r i n i hissederler. U y a n m olan bilinleri, gezegenimiz zerindeki t m yaam deitirmektedir, nk dnya, insan bilincinden ayrlmayan, insan bilincine gre davranan baka bir canldr. Yani y u m u a k h u y l u olanlarn yeri m i r a s a l m a s n n anlam budur. Dnya zerinde yeni bir t r douyor. Bu imdi oluyor ve yeni t r de s i z s i n i z !

310