SUBTOPIK : EVIDENS : simbolnya.

Mengenalpasti kuantiti fizik B3D2E1 : Menyatakan kuantiti fizik serta Unit S.I dan

A. Aras rendah

1. Lengkapkan rajah di bawah dengan kuantiti fizik yang betul.

P_ _ J_ _G

J _ _ _ _M M___

KUAN TITI FIZIK

A_US S_H_

E_ _K _ _ _ K

2. Padankan kuantiti fizik berikut dengan unit S.I yang betul.

Panjang * Kelvin

*

Jisim * Kilogram

*

Suhu * Saat

*

Masa * Meter

*

Arus elektrik * Ampere

*

3. Lengkapkan rajah di bawah dengan simbol – simbol unit S.I yang berikan. kg m s A K

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful