You are on page 1of 20

NH GI TC NG MI TRNG

Categories > TI LIU HC THUT KHC Page 1 11

hoangyen Cy trng thnh - privileged member 15 posts

0permalink

I. THNG TIN CHUNG: I.1. Tn d n: Xy dng Tri chn nui g ti p 1, x Sng Ray, huyn Cm M I.2. Tn C s ch d n: C s chn nui g Ng Trng Sn.. I.3. a ch lin h C s ch d n: p 1, x Sng Ray, huyn Cm M, tnh ng Nai. I.4. Ch d n: ng Ng Trng Sn, ch C s chn nui g. I.5. Phng tin lin lc vi ch d n: - in thoi: 0976913820 II. A IM THC HIN D N: II.1. V tr: C s chn nui g Ng Trng Sn c xy dng ti p 01, khu cnh ng 13, x Sng Ray, huyn Cm M, tnh ng Nai, nm xa khu dn c tp trung. II.2. Din tch mt bng: Khu vc xy dng d n nm trn khu t thuc tha s 1078, t 04, vi din tch 2.900m2 (Bn a chnh x Sng Ray). Trong , din tch s dng xy dng l 900 m2, v phn din tch cn li trng cy xanh, ng lu thng, nh kho. II.3. iu kin kinh t - X hi C s h tng:

a im xy dng d n thuc khu cnh ng 13, p 1, x Sng Ray, huyn Cm M, tnh ng Nai l khu vc xa khu dn c tp trung. Cng vi s pht trin ca tnh ng Nai ni chung v huyn Cm M ni ring ang trong giai on pht trin kinh t - x hi do ngun thc phm khng p ng cho nhu cu tiu th a phng cng nh cc tnh ln cn. V vy, vic xy dng tri chn nui g ti a im ny rt cn thit nhm p ng nhu cu thc phm cho th trng. II.4. Ni tip nhn nc thi t cc hot ng ca C s: II.4.1. H thng thot nc ma: Nc ma c chy trn trn b mt ngoi khu vc c s, sau t thot ra cc ao nui c v c dn chy ra cc cnh ng ln cn. II.4.2. H thng thot nc thi: Trong qu trnh chn nui nc thi pht sinh t hot ng chn nui, nc thi c dn bng ng dn (ng knh khong 20cm) n hm lng ly phn. Lng nc thi t hm lng sau dn qua ao nui c, sau c dn chy ra cc cnh ng ln cn. II.5. Ni lu gi v x l cht thi rn: Cht thi rn trong qu trnh chn nui: Ch yu l phn ti v bao b ng thc n gia sc. Bao b ng thc n gia sc c thu gom li bn ph liu, cn phn ti c thu gom hng ngy ng bao, x l vi em v bn cho nng dn bn cy. Cht thi rn (xc gia cm) khng ng k nu c s tin hnh tiu hy v chn lp theo ng quy trnh tiu hy nhm trnh ly bnh. Cht thi rn nguy hi: Khng pht sinh cht thi rn nguy hi trong qu trnh chn nui. III. QUY M SN XUT, KINH DOANH: III.1. Tng vn u t: Tng vn u t l 100.000.000 VN. III.2. Cng sut sn xut: Cng sut sn phm l 2000 con g tht/t/50ngy. Sn phm c Cng ty TNHH CP Vit mua li sau vn chuyn v l m. III.3. Quy trnh chn nui: Quy trnh chn nui c trnh by tm tt trong hnh 1.

Hnh 1. Quy trnh chn nui gia cm Thuyt minh Quy trnh chn nui gia cm: G con em v bng in sau cho n cm thc phm, ung thuc nh k. Khong thi gian 50 ngy tui th xut chung bn cho Cng ty TNHH CP Vit a v l m. III.4. Trang thit b dng trong chn nui: Trang thit b dng trong chn nui c trnh by trong bng 2. Bng 2: Trang thit b c trnh by trong bng 2. STT 1 2 Tn thit b Mng ng thc n gia cm My bm VT Ci Ci S lng 20 1 Xut x Vit Vit Tnh trng Mi Mi

Thp nc

1 Ci

Vit

Mi

III.5. Nhu cu nhn lc: Nhu cu nhn lc ca Tri chn nui l 02 ngi, trong : - Cng nhn : 01 ngi - Qun l : 01 ngi IV. NHU CU NGUYN, NHIN LIU S DNG: IV.1. Nhu cu v nguyn, nhin liu phc v cho chn nui: * Nhu cu nguyn liu: Nhu cu nguyn liu phc v cho hot ng ca Tri chn nui nh cm thc phm khong 10 tn/t/50ngy, thuc st trng, khng sinh, vaccin v cc phng tin phc v cho chn nui. Ton b nguyn liu phc v sn xut cho Tri chn nui c mua ti cc i l trong huyn, v c bo qun trong kho cha ca Tri. IV.2. Nhu cu v ngun cung cp in, nc phc v chn nui IV.2.1. Ngun cung cp in: H thng cung cp in cho hot ng ca Tri l h thng li in 220V do Cng ty in lc ng Nai cung cp. S lng in nng tiu th khong 300 Kw/thng. IV.2.2. Nhu cu v ngun cung cp nc: Ngun nc cung cp cho hot ng ca Tri l nc ngm (ging khoan). Tng lng nc s dng khong 03m3/ngy m dng cho v sinh chung tri v cho g ung. V. CC TC NG MI TRNG: V1. Cc loi cht thi pht sinh : V.1.1. Kh thi: (1). Ngun pht sinh kh thi: Ngun gc gy nhim khng kh do hot ng ca Tri chn nui bao gm: - Bi do vn chuyn, bc xp nguyn liu, thnh phm.

- nhim do kh thi v ting n cc phng tin giao thng vn chuyn nguyn liu, sn phm. - Mi hi pht sinh do qu trnh phn hu ca cht thi trong hot ng chn nui. (2). Ti lng cc cht nhim trong kh thi: (a). Kh thi t cc phng tin giao thng: Hot ng ca cc phng tin giao thng vn chuyn nguyn vt liu v sn phm pht sinh bi, SO2, NOx, CO, VOC, gy nhim khng kh. - Tng khi lng nguyn vt liu v sn phm cn vn chuyn ca Tri chn nui trung bnh khong 2,5 tn/chuyn. Phng tin vn chuyn cho Tri chn nui l xe ti nh, nhu cu vn chuyn l 4 chuyn/t/50ngy. - C th tnh ton ti lng cc cht nhim trong kh thi phng tin giao thng pht sinh trong khu vc v trc cng tri chn nui nh sau: Gi s thi gian phng tin giao thng hot ng (n my) ti khu vc ny l 15 pht/ngy. Nu tnh vn tc trung bnh ca xe ti lu hnh trn ng l 60 km/h th thi gian hot ng ca 1 xe ti ti khu vc ny tng ng vi qung ng vn chuyn l 15km. Vy theo s liu ca T chc Y t Th gii (WHO) 1993 th kt qu tnh ti lng cc cht nhim do cc phng tin giao thng ca Tri chn nui c a ra trong bng 3. Bng 3. Ti lng nhim do cc phng tin giao thng ca Tri chn nui STT 01 02 03 04 05 Cht nhim Bi SO2 NO2 CO VOC H s (g/km) 0,07 2,22 S 1,87 45,6 3,86 Ti lng (g/ngy) 1,05 33,3 28,05 684 57,9

Ghi ch: S: Thnh phn S trong xng (1%) (b). Ting n, rung v nhim nhit: nhim ting n trong khu chn nui:

Ting n pht sinh t cc ngun (qu trnh cho g n,) mc n pht sinh trong tri thng khng cao. Nng cc cht nhim : * Nng kh thi ca cc phng tin giao thng vn ti: Kt qu quan trc nng cc cht nhim ti cc trc l giao thng vi mt giao thng cao cho thy nng bi dao ng trong khong 0,46-0,74 mg/m3; CO dao ng trong khong 8,38-14,23 mg/m3, NO2 dao ng trong khong 0,310,88 mg/m3. So snh vi Tiu chun cht lng khng kh cho thy nng bi gy ra do cc phng tin giao thng cao hn Tiu chun nhiu ln (ty thuc vo cht lng mt ng), nng cc thng s khc t Tiu chun. (3). Cc tc ng mi trng: Cc tc ng do kh thi c a ra trong bng 4. Bng 4. Cc tc ng mi trng do kh thi STT Thng s 1 Bi Tc ng n mi trng Bi vo phi gy kch thch c hc v pht sinh phn ng s ha phi gy nn nhng bnh h hp. i vi sc khe: SO2, NOx l cc cht kh kch thch, khi tip xc vi nim mc m t to thnh cc axt. SO2, NOx vo c th qua ng h hp, hoc ha tan vo mu tun hon. SO2, NOx kt hp vi bi to thnh cc ht bi axit l lng, nu kch thc nh hn 2 3mm s vo ti ph nang, b i thc bo ph hy hoc a n h thng bch huyt. 2 i vi thc vt: Cc kh SO2, NOx khi b oxy ha Cc kh axit : SO2, trong khng kh v kt hp vi nc ma to nn ma axt, gy nh hng ti s pht trin ca cy NOx trng, thm ch hy dit h sinh thi v thm thc vt. Khi nng SO2 trong khng kh khong 1 2 ppm c th gy chn thng i vi l cy sau vi gi tip xc. Cc thc vt nhy cm, c bit l thc vt bc thp c th b gy c nng 0,15 0,30 ppm. i vi vt liu: S c mt ca SO2, NOx trong khng kh nng m lm tng qu trnh n mn kim

loi, ph hy vt liu, cc cng trnh ... CO lin kt vi hemoglobin to thnh cacboxy hemoglobin rt bn vng, dn n s gim kh nng vn chuyn oxy ca mu n cc t chc, cc t bo. Khi ng c CO s xut hin cc triu chng chng mt, au u, tai, v khi ng c nng mu thm, ph phi. Bnh thng CO2 trong khng kh sch chim t l thch hp l 0,003 0,006% c tc dng kch thch trung tm h hp lm thc y qu trnh h hp ca sinh vt. Tuy vy, nu nng CO2 trong khng kh ln ti 50 110 mg/l th s lm ngng h hp sau 30 pht 1 gi. Nng ti a cho php ca CO2 l 0,1%. Ting n thng gy nh hng trc tip n h thnh gic ca con ngi, lm gim thnh lc ca ngi lao ng, hiu sut lao ng v phn x ca cng nhn cng nh to ra cc vt chai v nt n trn da. Tc ng ca ting n c th biu din qua phn x ca h thn kinh hoc gy tr ngi n hot ng ca h thn kinh thc vt, kh nng nh hng, gi thng bng v qua nh hng n nng sut lao ng. Nu ting n c cng qu ln c th gy thng tch. Nhng ngi thng xuyn tip xc vi ting n cho thy 87% mt ng, 35% suy nhc, ri lon tiu ha, chng mt, bun nn, lo lng, thay i cm gic mu sc

CO

CO2

Ting n

V.1.2. Nc thi: (1). Ngun pht sinh nc thi : Ngun gc gy nhim nc trong qu trnh chn nui bao gm: - Nc thi sinh hot ca 01 cng nhn v 01 qun l c cha cn b, cc cht rn l lng (SS), cc cht hu c (BOD/COD), cc cht dinh dng (N,P) v vi sinh vt, ... - Nc ma chy trn qua mt bng Tri chn nui c cha cn, t ct, rc v cc tp cht ri vi trn mt t xung ngun nc. - Nc thi t hot ng v sinh chung tri c cha t, ct ri vi vo ngun nc.

- Nc thi t qu trnh chn nui c x l bng h thng hm biogas. (2). Ti lng cc cht nhim trong nc thi : (a). Nc thi sinh hot: Trong qu trnh hot ng c 01 cng nhn lm vic v 01 qun l. Nc thi sinh hot ch yu cha cc cht cn b, cc cht l lng (SS), cc hp cht hu c (BOD/COD) v cc cht dinh dng (N, P) v vi sinh. Lu lng nc thi sinh hot ca Tri chn nui theo thc t khong 1 m3/ngy. Theo tnh ton thng k, i vi nhng quc gia ang pht trin, khi lng cht nhim do mi ngi hng ngy a vo mi trng nh trong bng 5. Bng 5. Khi lng cht nhim do mi ngi hng ngy a vo mi trng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Cht nhim BOD5 COD (Dicromate) Cht rn l lng (SS) Du m Tng Nit Amni Tng Pht Pho Tng Coliform (MPN/100ml) Khi lng (g/ngi.ngy) 45 54 72 102 70 145 10 30 6 12 2,4 4,8 0,8 4,0 106 109

Ngun: T chc Y t Th gii 1993. T y, c th tnh ti lng cc cht nhim trong nc thi sinh hot nh bng 6. Bng 6. Ti lng cc cht nhim trong nc thi sinh hot STT 1 Cht nhim BOD5 Ti lng cht nhim (g/ngy) 90-108

2 3 4 5 6 7 8

COD (Dicromate) Cht rn l lng (SS) Du m Tng Nit Amni Tng Pht Pho

144-204 140-290 20-60 12-24 4,8-9,6 1,6-8

Tng Coliform (MPN/100ml) 2.106 2.109 3). Nng cc cht nhim trong nc thi: (a). Nc ma chy trn:

Vo ma ma, nc ma chy trn qua mt bng Tri chn nui s cun theo t ct, rc v cc tp cht ri vi trn mt t xung ngun nc. Nu lng nc ma ny khng c qun l tt cng s gy tc ng tiu cc n ngun nc b mt, nc ngm v i sng thy sinh trong khu vc. c tnh nng cc cht nhim trong nc ma chy trn nh sau: Tng Nit Phospho Nhu cu oxi ho hc (COD) Tng cht rn l lng (TSS) 0,5 1,5 mg/l 0,004 0,03 mg/l 10-20 mg/l 10-20 mg/l

So vi cc ngun thi khc, nc ma chy trn kh sch. V vy c th tch ring ng nc ma ra khi nc thi v cho thi thng ra mi trng sau khi qua h thng h gas v song chn rc gi li cc cn rc c kch thc ln. (b). Nc thi sinh hot: Nng cc cht nhim trong nc thi sinh hot c tnh ton trn c s ti lng nhim v lu lng nc thi. Kt qu tnh ton nng cc cht nhim trong nc thi sinh hot c trnh by trong bng 7.

Bng 7. Nng cc cht nhim trong nc thi sinh hot Cht nhim TCVN 6772:2000 (Mc IV) Khng x l BOD Cht rn l lng Tng cht rn ha tan Du m Nitrat (NO3-) Photphat (PO43-) Tng Coliform (MPN/100ml) X l bng b t hoi 50 100 500 20 50 10 1000 450 540 700 1450 7000-14500 40 80 60 120 24 48 106 109 100 200 80 160 800 1600 15 30 20-40 Nng cc cht nhim (mg/l)

So snh nng cc cht nhim chnh trong nc thi sinh hot qua x l bng b t hoi vi tiu chun cho thy: Nc thi sinh hot sau x l bng b t hoi c BOD vt tiu chun 2 4 ln, tng cht rn ha tan vt tiu chun 1,6 3,2 ln, SS vt tiu chun 1,6 ln.

(c) Nc thi chn nui: Lng nc thi trong qu trnh chn nui thi ra (phn ti) trung bnh khong 1m3/ngy. Nc thi ch yu t khu dn phn, v sinh chung tri. Phn g c thu gom vo mng thot nc ring, ri dn v hm Biogas. Thnh phn nh sau: Phn g: Gm xenluloz, lignin, protein, cc sn phm phn gii ca protein, lipid, axt hu c v v c.

Kt qu tnh ton nng cc cht nhim trong nc thi chn nui c trnh by trong bng 8. Bng 8. Nng cc cht nhim trong nc thi chn nui Cht nhim TCVN 59452005 (loi B) Khng x l BOD COD SS Tng N Amni Vi sinh Tng coliform Fecal coliform Trng giun sn V.1.3. Cht thi rn: (1). Ngun pht sinh cht thi rn: Ngun gc pht sinh cht thi rn ti Tri chn nui bao gm: - Cht thi rn do chn nui c thu gom hng ngy ng bao. - Cht thi rn sinh hot: Ch yu l cc thc phm tha, bao nilon, giy vn,. - Cht thi rn nguy hi: Khng pht sinh cht thi rn nguy hi. (2). Ti lng cht thi rn: (a). Cht thi rn do chn nui: 5.000 X l bng b t hoi 50 80 100 30 10 450 540 720 1020 700 1450 60 120 24 48 (MPN/100 ml) 106 109 105 106 103 100 200 180 360 80 160 20 40 5 15 Nng cc cht nhim (mg/l)

Cht thi rn do chn nui pht sinh bao gm: - Phn ti c thu gom hng ngy c khi lng khong 10kg/ngy. - Bao b ng cm thc phm v cc vt dng khc c khi lng khong 1kg/ngy. (b). Cht thi rn sinh hot: Lng rc thi sinh hot ca 01 cng nhn v 01 qun l lm vic ti Tri chn nui c khi lng khong 01 kg/ngy (tnh cho h s thi rc 0,5 kg/ngi.ngy). Cht thi rn sinh hot s c thu gom hng ngy, b vo h thng thu gom rc ca Tri chn nui sau em ra h rc t. V.2. Cc tc ng khc: Phn tch quy trnh chn nui ca Tri chn nui cho thy: S c tim n trong hot ng ca Tri chn nui l chy n, tai nn lao ng l khng cao. V.2.1. S c chy, n: Trong qu trnh chn nui s dng in nng, y cng l mi nguy c e da cho s c chp in nu nh Tri chn nui khng c h thng dn in v qun l tt. Mc d xc sut xy ra chy n ca Tri chn nui khng ln, nhng nu xy ra cc s c ny c th gy thit hi ln ti ti sn v tnh mng con ngi, nn Tri chn nui s quan tm ti cc bin php phng chng chy n. V.2.2. Tai nn lao ng: Tai nn lao ng c th xy ra ti Tri chn nui do s bt cn v in hay do s khng tun th nghim ngt nhng quy nh v quy trnh chn nui. Xc sut xy ra cc s c ny ty thuc vo vic chp hnh ni quy v quy tc an ton lao ng ca cng nhn. Mc tc ng c th gy ra thng tt hay thit hi tnh mng ngi lao ng. VI. BIN PHP GIM THIU TC NG TIU CC: VI.1. Khng ch v gim thiu nhim khng kh : VI.1.1. H thng thu gom v x l kh thi: (1). Cc bin php khng ch nhim khng kh * Gim thiu ting n, rung, nhit: Ting n pht sinh trong qu trnh sn xut ca Tri chn nui t qu trnh cho g n. Tri chn nui lp t h thng thng gi, h thng lm mt nh xng nhm gim thiu cc tc ng ca nhit d, ting n n sc kho ca cng nhn.

* Gim thiu nhim mi hi: Mi pht sinh t phn g bao gm t kh NH3, H2SCng nhn s thng xuyn thu gom phn cho vo bao nylng va gim c mi hi ni chung tri, va gim mi hi ti kho cha phn. Phn sau khi c thu gom vo bao s rc mt lng vi nh trc khi ct ming bao li, chng va gim bt mi hi v st trng. Phn sau khi ng bao cho vo kho v nh k 2 ngy/ln em bn. Trng cy xanh ci thin mi trng khng kh, gip hp th kh CO2, bc x mt tri, ngoi ra cn hp thu bi v cc yu t c hi khc nh: Pb, Cu, FeC kh nng chng xi mn, lm sch ngun nc. Cho ch phm EM vo thc n cng gim ng k mi hi t phn. VI.1.2. c tnh thit b x l: c tnh cc loi thit b khng ch nhim khng kh c tm tt trong bng 9. Bng 9: c tnh cc loi thit b khng ch nhim khng kh. Thit b c tnh k thut

Ch to trong nc theo thit k ph H thng thng gi ti khu vc chn hp vi cng sut ca dy chuyn nui m bo cho nh my thng thong H thng qut chng nng Ph hp vi khu vc chn nui

VI.1.3. Cng ngh p dng v hiu qu x l: Hiu qu x l ca cc cng ngh ang p dng c tm tt trong bng 10. Bng 10: Hiu qu x l Cng ngh x l Hiu qu x l

Khng ch bi do vn chuyn, bc t Tiu chun mi trng Vit xp nguyn liu, thnh phm Thng gi, lm mt khu vc chn Gim nhit trong mi trng lao nui ng ti gi tr cho php ca B Y

t. Ting n, rung v cc thng s vi kh hu (nhit , tc gi, bc Khng ch ting n, rung, nhit d x) trong mi trng lao ng t Tiu chun cho php ca B Y t Khng ch nhim bi v kh thi VI.1.4. Ha cht s dng: Tri chn nui khng s dng ha cht cho cc qu trnh x l. VI.1.5. Cc cht thi t qu trnh x l: Bn lng t hm lng s c no vt nh k v bn cho cy. y l loi phn m nhiu nh nng s dng lm bn phn cho cy khng gy hi n mi trng t. VI.1.6. Kinh ph xy dng, lp t, vn hnh: Kinh ph cho ton b h thng x l kh thi ca Tri chn nui c a ra trong bng 11. Bng 11. Kinh ph cho ton b h thng x l kh thi ca Tri chn nui Cng ngh x l Kinh ph xy dng, lp t, vn hnh t Tiu chun mi trng Vit

Khng ch bi do vn chuyn, bc Nm trong chi ph xy dng, lp t Tri xp nguyn liu, thnh phm chn nui Thng gi ti khu vc chn nui Nm trong chi ph xy dng, lp t Tri chn nui

VI.2. Khng ch v gim thiu nhim nc thi: VI.2.1. H thng thu gom v x l nc thi - Nc ma chy trn thu gom vo mng v x chy ra cc cnh ng la xung quanh. - Nc thi sinh hot cu cc cng nhn trong Tri chn nui c thu gom bng b t hoi.

- Nc thi trong qu trnh chn nui c dn qua hm biogas, b lng v sau cho dn xung ao nui c. VI.2.2. Kt cu b x l * Phng n x l nc thi sinh hot: X l s b bng b t hoi 3 ngn, xy bng gch, y bng tm an, b tr theo kin ca ch Tri chn nui. M hnh xy dng b t hoi c m t trong hnh 3. Hnh 3 : S b t hoi

- Hiu qu x l ca b t hoi l lm gim 50 60% BOD, 70-80%SS. * Phng n x l nc thi chn nui:

Nc thi t qu trnh dn ra phn s dn theo ng ring v hm Biogas. Ti y di tc dng ca cc vi sinh vt k kh, cc cht hu c trong phn s b phn hy mt phn, trong qu trnh phn hy s sinh ra kh CH 4, CO2,, hm lng cht bn trong nc s gim i ng k, sau chng c dn ra b lng, ao sinh hc v cui cng dn ra ao nui c. Sau khi dn sch phn g, cng nhn ca Tri chn nui mi tin hnh ra chung. Do nc thi ny c hm lng cc cht nhim thp, chng c dn trc tip ra ao sinh hc. Trong ao sinh hc tng phn hy khc nhau: Tng 1 khu vc b mt, ni y ch yu vi khun v to sng cng sinh; tng 3 khu vc y, tch ly cn lng v cn ny b phn hy nh vi khun k kh; tng 2 khu vc trung gian, cht hu c trong nc thi chu s phn hy ca vi khun ty nghi. Sau khi qua ao sinh hc, nc thi t tiu chun loi B (TCVN 5945:2005) v c dn qua ao nui c. Nc ti ao nui c c bm tui cy trong khun vin Tri chn nui v s dng cung cp cho cng tc phng chy cha chy hon ton khng thi ra sui. VI.2.3. Cng ngh p dng v hiu qu x l: - Hiu qu x l ca b t hoi l lm gim 50 60% BOD, 70-80%SS. - H thng x l nc thi ca Tri chn nui m bo tiu chun x thi l TCVN 5945:2005 loi B.

VI.2.4. Ho cht s dng: H thng x l nc thi ca Tri chn nui khng s dng ha cht. VI.2.5. Cc cht thi t qu trnh x l: Cht thi t qu trnh x l l bn cn t hm cha. nh k Tri chn nuiht cho ro sau bn cho nh vn bn cy. VI.2.6. Kinh ph xy dng h thng x l nc thi bng Biogas: Kinh ph xy dng h thng x l nc thi bng hm Biogas, kinh ph ny nm trong kinh ph xy dng Tri chn nui. VI.3. Khng ch v gim thiu nhim cht thi rn : - Cht thi rn trong chn nui: c thu gom li hng ngy, sau bn cho nh vn bn cy. - Bn cn t hm cha nc thi c bm ln cho kh ro xong ng bao bn cho nh vn bn cy. - Hn ch ti a lng cht thi rn pht sinh bng cch tn dng li cc loi ph phm ti s dng li. - Gio dc thc gi gn v sinh chung ca cng nhn ti C s, ban hnh cc ni quy v bo v mi trng cng nhn trong Tri chn nui thc hin. - t cc thng rc ti khu vc cng cng trong Tri chn nui cng nhn b rc vo trnh tnh trng vt rc ba bi. VI.4. Phng n phng chng v ng cu s c: VI.4.1. Yu cu chung: phng chng cc s c c th xy ra, Tri chn nui xy dng cc phng n nh sau: - Xy dng h cha nc PCCC. - i vi kho cha: V sinh thng gi tt cho kho, m bo kh ro. VI.4.2. Trang thit b an ton v h thng chng st: (1). Trang thit b an ton phng chng chy n: Tri chn nui trang b y cc trang thit b PCCC cn thit theo yu cu ca c quan cng an PCCC a phng. Bao gm vic xy dng ni quy PCCC, trang b cc bnh cha chy c nhn, xy dng b d tr nc cha chy.

Cc my mc, thit b lm vic nhit v p sut cao c h s l lch c kim tra, ng kim nh k ti cc c quan chc nng nh nc. Cc thit b ny c trang b ng h o nhit , p sut, mc dung dch trong thit b... nhm gim st cc thng s k thut. Ti nhng ni c th gy chy, n Tri chn nui treo bin cm ht thuc, khng mang bt la, dim qut, cc dng c pht ra la. (2). Thit k chng st cng trnh v mng li tip n: Trn cng trnh b tr cc kim thu st bng thp m km (24mm, di 2,5cm). Kim thu st hn vo cc nh ko hoc t trn mi, c bin php chng dt. Trn cc b nc c cc dy thu st bng thp (10mm). Dy dn st s dng v ko, hoc dy dn bng thp (10mm) ni cc b phn thu st vi tip a. B phn tip a cu to t cc cc tip a thng ng lm t thp gc 50x50x5mm, di 2,5cm, hn lin kt vi tip a ngang bng thp trn (14mm, chn su 0,7m). Tt c v thit b in thit b cng ngh, t, hp in v cp v cc kt cu kim loi khc dng lp t thit b in v h thng in c ni t ph hp vi ch ca in trung tnh thng qua mt mng li tip a bng dy ng trn. VI.4.3. Quy trnh phng chng v ng cu s c Tri chn nui thc hin nh sau: Hun luyn thng xuyn cho cng nhn ca Tri chn nui nhm duy tr kh nng gii quyt ti ch. Ti cc khu vc d chy, lp t h thng bo chy, h thng thng tin, bo ng. Cc phng tin phng chy cha chy c kim tra thng xuyn v trong tnh trng sn sng. Cng nhn khng c ht thuc, khng mang bt la, dim qut, cc dng c pht ra la trong khu vc c th gy chy. Tt c cc hot ng sa cha, hn ct phi c gim st nghim ngt. VI.4.4. Ha cht s dng: Ngoi ho cht bicarbonat trong bnh cu ha c nhn v dng nc trong trng hp cha chy, Tri chn nui s khng dng thm ho cht no trong vic phng chng s c. VI.4.5. Hiu qu ca cc bin php p dng: m bo t TCVN trong qu trnh chn nui.

VI.4.6. Mt s bin php khc: Ngoi cc bin php k thut v cng ngh l ch yu v c tnh cht quyt nh lm gim nh cc vn nhim gy ra cho con ngi v mi trng, cc bin php h tr cng gp phn lm hn ch nhim v ci to mi trng: - Gio dc thc v sinh mi trng v v sinh cng nghip cho cng nhn trong tri. Thc hin thng xuyn v c khoa hc cc chng trnh v sinh, qun l cht thi. - Tham gia vi c quan chc nng a phng thc hin k hoch lm hn ch ti a cc cht nhim, bo v mi trng theo quy nh. - Gio dc cng nhn tri v cc khch hng thc hin cc quy nh v an ton lao ng, phng chng chy n, ng thi t chc kim tra sc khe nh k cho cng nhn tri. VIII. KT M BO T TIU CHUN MI TRNG: VIII.1. Tiu chun Vit p dng: Trong qu trnh hot ng ca tri s cam kt bo m x l cht thi t tiu chun mi trng Vit Nam (TCVN) c th: 1. Kh thi: Nng cc cht nhim trong kh thi s t tiu chun mi trng Vit Nam (TCVN 5937:2005, 5938:2005, 5939:2005, 5940:2005). 2. Mi trng khng kh xung quanh: Cc cht nhim trong kh thi khi pht tn ra mi trng bo m t Tiu chun cht lng khng kh xung quanh ca Vit Nam (TCVN 5937-2005). 3. n: n sinh ra t qu trnh chn nui t Tiu chun ting n khu vc cng cng v dn c. 4. Nc thi: m bo t TCVN 6772:2000, TCVN 5945:2005 (ct B). 5. Cht thi rn: Ch tri m bo cht thi sinh hot v cht thi rn khng nguy hi c thu gom hng ngy v hp ng vi cc n v dch v mi trng vn chuyn n bi v sinh ca khu vc x l. VIII.2. Cam kt chu trch nhim trc php lut Vit Nam nu vi phm cc cng c Quc t, cc tiu chun Vit Nam v xy ra s c gy nhim mitrng.

Ch tri cam kt chu hon ton trch nhim trc php lut Vit Nam nu vi phm cc cng c Quc t, cc tiu chun Vit Nam v nu xy ra s c gy nhim mi trng. Trn y l cc ni dung cam kt Bo v mi trng ca d n u t xy dng Tri chn nui g Ng Trng Sn. Rt mong cc cp lnh o, cc c quan chc nng xem xt tnh kh thi v thm nh Bn cam kt bo v mi trng to iu kin thun li cho d n sm c trin khai v i vo hot ng. thng 5 nm 2008

Sng Ray, ngy

CH TRI CHN NUI

Ng Trng Sn