You are on page 1of 4

wpisz tylko blogmedia24.pl i zosta z nami!

4 IX 2012 ========================================================================================== ========================================================================================== Ju nie jestemy tygrysem Ogldacze seriali wra- Poowy tygodnia caj z wakacji, spraw Poowy afery ukazujcej cakowity demonta instytucji pastwa na przekrcie wa- tygodnia
co nowego na blogach tygodniowy serwis blogerw

ciciela Amber Gold z zapleczem w ukadzie polityczno-instytucjonalnym w Gdasku, udao si Tuskowi rzutem na tam schowa pod dywan w ostatnich dniach sierpnia. poniedziaek ogldacz kliknie pilotem i dowie si od zaprzyjanionych z rzdem mediw, e sekta smoleska znw wymylia kolejn afer, eby przeszkadza premierowi w rzdzeniu. Nikt nie moe powiza sprawy Amber Gold ze swoimi lokatami w bankach i funduszach emerytalnych. Bo co si stanie jak Polacy pobiegn do banku, jak Grecy i Hiszpanie i zabior resztki swoich pienidzy, ktre powierzyli pastwu i jego instytucjom? O tym nawet nikt nie mie napisa, a ja tylko przypominam ostrzeenie: nasze pienidze deponowane w akcjach s wasnoci bankw, nie nasze - wyrok sdu w USA. Komisja Europejska - Upado jest kluczowym elementem europejskiej unii bankowej. Powinien funkcjonowa niezaleny od wsplnego nadzoru urzd ds. upadoci bankw, bo jeli dochodzi do upadoci, oznacza to, e nadzr nie zadziaa. Tak wysokiego bezrobocia w strefie euro 11,3 proc. nie byo od 1995 r. Przedstawiciele KEalarmuj: trzeba za wszelk cen unikn straconego pokolenia. Tusk si tym nie martwi, w I kwartale tego roku wielko rodkw przekazanych przez pracujcych za granic Polakw wzrosa do 928 mln euro czyli o 7,7 proc. wicej ni rok temu cieszy si NBP. Narracja w Polsce podporzdkowana jest negocjacjom w UE. Debaty w PEnad stanem UE odbd si 12 wrzenia, ale adne wiace decyzje nie zapadn, wszyscy czekaj na sprawozdanie trojki, ktra przeprowadza kontrole w Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Te zapowiedziano na padziernik. Na listopad przeoono decyzje w sprawie budetu, ktry na lata 2014-2020 trzeba bdzie obniy. Unijni decydenci nie wiedz jeszcze, w jakich obszarach naleaoby szuka oszczdnoci. Nowy budet UE by tematem nieformalnego spotkania ministrw ds.europejskich 27 krajw UEw Nikozji, na ktrym nie zapady adne ustalenia. Wiadomo ju, e Polska na tym straci. JP Morgan obniy prognozy PKB dla Polski. Gwnym powodem obniki prognoz jest gorsza perspektywa dla inwestycji w dobra trwae. Bank przewiduje, e PKB w trzecim kw. 2012 r. wyniesie 2,0 proc. w ujciu rocznym, a w czwartym kw. spadnie o 1,5 proc. rdr. Polak ma spa spokojnie w przekonaniu, e Tusk z Rostowskim i Belk stoja na stray oszczdnoci jego ycia, z trudem uciuanych na doycie po refrormie Buzka, nakazujcej oszczdzanie w OFE i ZUS. I nie pyta si, gdzie sa miliardy, ktre Rostowski z Tuskiem zabrali z naszych ciuaczych groszy w OFE jak i te z Funduszu Rezerwy Demograficznej. W 2013 i 2014 r. nie bdzie recesji. Inwestorzy zagraniczni dobrze postrzegaj Polsk mimo spowolnienia tempa wzrostu w II kwartale - powiedzia wiceprezes NBP Witold Koziski. - Przewidujemy w tym roku wzrost gospodarczy na poziomie ok. 2,5 proc. i w przyszym roku nie przewidujemy recesji - powiedzia Rostowski 17 sierpnia na wsplnej konferencji prasowej z niemieckim ministrem gospodarki Philippem Roeslerem. Na razie obowizywaa

111
i komentatorw

ebata poselska powicona zotemu przekrtowi z politykami PO w tle bya podobna do debat poprzednich. Istotniejsze od ksztatu debaty byy wypowiedzi rzdzcych. Winnymi okazay si by prokuratura, sdy oraz PIS, a dodatkowo nie jest tak, e pastwo nie dziaa, bo jak nie dziaa, jak dziaa? Jak byo naprawd, ilu politykw cigno t afer, dowiemy si dopiero po wymianie rzdzcych. Kto jeszcze uwaa, e PSL jest wanym elementem pluralizmu politycznego i ewentualnym sojusznikiem PIS? Bardzo zabawnie brzmiay wypowiedzi politykw nierzdzcych (oraz mediw) o tym, e by moe PSL bdzie za powoaniem komisji ledczej. I znowu wida jak na doni jak szkodliwe jest PSL i ile za mu zawdziczamy... Warte zwrcenia uwagi by sowa Tuska, e bdzie musia tak poprawi dziaanie ABW, by penia funkcje agencji informacyjnej. Rozumiem, e teraz ABW wycznie ledzi, ale nikogo nie informuje. Po zmianach obok PAP i IAR bdziemy mieli trzeci wielk agencj: ABW. Ciekawe ile bdzie kosztowa abonament i czy bdzie dostpny dla kadego? Tymczasem GUS poda dane o drugim kwartale. Raczej sabe. Jedynie Vincent-Rostowski powiedzia, e plany s niezagroone i e ma kilka dobrych sygnaw co to te jego plany potwierdzaj. Wyniki gospodarki s jawne i fatalne, sygnay, ktre odbiera minister, tajne i pocieszajce. Czy jest na sali lekarz? Minister Szejnfeld pochwali si projektem ustawy likwidujcej skutki zatorw patniczych. Jakie to dobrodziejstwo dla prowadzcych firmy! Ot rzdzcy maj w gbokim powaaniu czy kto komu paci za wystawione faktury czy nie paci. Ich martwi wycznie to, e niezapacone faktury zmniejszaj podatki! Zmiany maj nie pozwoli na odliczenia, jeli nie byo patnoci. I tyle. A ci co pienidzy nie dostali bd mogli, jak o to wystpi, nie zapaci podatkw od nieprzelanych pienidzy. Ale to tylko skutek uboczny i propagandowy. Liczy si kasa. Podatkowa. W rocznic Sierpnia Komorowski rozda kilka medali, aujc, e przepisy nie pozwalaj na wrczenie orderu Tuskowi.Ten za ma ju tyle euroodznacze, e jako to przeboleje. Sam Tusk za w rocznic wybuchu wojny zainicjowa budow euromuzeum eurowojny wiatowej. Jak Bg da i prezydent Gdaska pozwoli, to moe t budow jaka wielka woda zaleje? tu.rybak, 01/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/59695

stara narracja propagandy sukcesu Zielonej Wyspy, Tusk szykuje si do nowego otwarcia dopiero we wrzeniu. Najblisze trzy lata bd wymagay kompetencji, odwagi i twardoci - to haso Tuska. Swoistym przygotowaniem do zmiany narracji jest wmwienie spoeczestwu, e kryzys i jego nastepstwa to jest ich wina. WSZYSCY JESTEMY WINNI tak mwi z sejmowej mwnicy gwny ideolog partii rzdzcej, pose Grupiski. Wszyscy, czyli nikt, a najmniej ekipa rzdzca POPSL. Ukazuj sie rwnie wywiady i opinie, ktre maj podtrzyma t narracj nieuchronnoci nastpstw. Nawet uruchamia si biblijne przypowieci. A wszystko po to, aby z nas wycisn ostatnie grosze, wmawiajc nam, e to nieuchronne i tylko dla naszego dobra. Trzeba si przygotowa na recesj, ktra moe potrwa wicej ni rok. Bdzie wysokie bezrobocie, dolar i euro po pi zotych. Koszty utrzymania mieszkania i opaty wzrosn o kilkadziesit procent. Jak dojdzie do konfliktu na Bliskim Wschodzie to benzyna bdzie po osiem zotych za litr. Wielu Polakw zbiednieje. Po siedmiu latach tustych nadchodzi siedem lat chudych - powiedzia rozmowie z Onetem prof. Krzysztof Rybiski. 2

Zoty umocni si o 6,8 proc. wzgldem euro. Wrd 20 walut gospodarek wschodzcych lepiej od zotego radzi sobie jedynie wgierski forint. Mocna polska waluta zagwarantowaa inwestorom ze strefy euro 11-procentow stop zwrotu ze zotowych obligacji. adne inne obligacje z krajw, ktre nie korzystaj z pomocy MFW, nie przyniosy tak wysokich zwrotw. Analitycy prognozuj jednak, e w obliczu mocniejszego od prognoz spowolnienia gospodarki, polski rzd bdzie teraz prbowa hamowa umocnienie zotego, uderzajc jednoczenie w obligacje. Firmy z Europy rodkowej i Wschodniej s w coraz trudniejszej sytuacji - tak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. Niektre kraje, takie jak Polska, uratoway si przed spadkami w pierwszej fali kryzysu. Nawet jeli te kraje, ktre po gbokim spadku odbiy lub utrzymyway si na niezym poziomie dynamiki, zaczynaj sabn - komentuje Antczak. Prof. Aleksander Nalaskowski - Z obywatelskiej ciekawoci ogldaem sejmowy Amber Show. Najpierw wystpienie premiera starannie niewyrane, potem prokuratora generalnego aosne i paczliwe, a potem popisy posw. Kady z nich poprzedza pytanie inwokacj o stanie pastwa. I kady stawia si poza tymi wydarzeniami. Kady by oburzony, a nawet odurzony rozmiarem afery. Ale zastanawiam si czy generalna, moralna, a rzekbym pastwotwrcza rola posw czyni ich naprawd ludmi spoza, obserwatorami, teraz dopiero budzcymi si i buntujcymi przedstawicielami swojego ludu? Wysoka mwnica skutecznie zasaniaa widok ng. Dlatego zapewne nie widzielimy somy w butach mwcw. W erze dugopisw nie ma w sejmie kaamarzy. I dobrze, bo niektrzy mogliby wypi atrament. Te liczne minutowe wystpienia byy swoistym remanentem sejmowych kadr. No i najwyraniej mamy intelektualne i obywatelskie sejmowe manko. Dla mnie ten parlamentarny przegld merytorycznie, obywatelsko i etycznie jest daleko wiksz afer ni zota plichtomania. Bajki Ezopa - odwrcenie logiki i moralnoci czyli uwsplnotowienie dugu. KONIK POLNY I MRWKI. Ciko pracoway mrwki przez cae lato zbierajc zapasy na zim. Konik polny przyglda si im i kpi: - To czas na muzykowanie, gry i rozrywk. Soce przecie jeszcze wysoko na niebie! Mrwki nie zwracajc na niego uwagi spokojnie zajmoway si swoj prac: gromadzeniem zapasw. On za wygrzewa si na soneczku, gra, piewa i przesiadywa w barze. Skoczyo si lato. Ziemi przykry biay puszysty nieg a rzeka zamarza. Nigdzie nie byo mona znale poywienia. Uda si wic do mrwek. One zajmoway si teraz ukadaniem zapasw w swojej bogato zaopatrzonej spiarni. - Jestem godny i jest mi zimno . Prosz dajcie mi cho troch ze swoich zapasw , bd wam do mierci wdziczny - bagalnym tonem wyrzek konik polny . - Trzeba byo pracowa razem z nami - odpowiedziay mrwki . - Skoro latem grae i piewae to teraz powiniene taczy, nieboe ! poaoway go mrwki. Maryla, 01/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/59698

Co robi? Spier...la! Gdybym by nieco modszy pewnie ku-

powabym dzi po sprzeday wszystkich aktyww bilet w wiat. Ze smutkiem bowiem skonstatowaem, e nie ma szansy na zmian czegokolwiek w naszej III RP. ie ma szansy bowiem wdroono pojcie pokoju za wszelk cen przez ostatnich 66 lat i 6 miesicy. Nikt wic kto rk chciaby podnie na wadz nie spotka si ze spoecznym poparciem. A kto chciaby t rk podnosi by zaburzy ten ad spoeczny i pokj ktry nam panuje nad Wis. Rozmawiaem dzi z M. o marszu 29 wrzenia. Obaj idziemy. I co? I po marszu nikt, ani zwizek zawodowy Solidarno ani grupy klubw Gazety Polskiej, ani druyna Solidarni 2010 ani PIS, ani nikt inny nie zarzdzi protestu spoecznego. Trzeba stan pod URM i zarzdzi oglnokrajowy protest. Ale nie. Po prostu, po marszu, rozejdziemy si w pokoju! W tym naszym piknym, bogatym kraju rzdz niepodzielnie sk..rwysyny. Nie oddadz wadzy jeli nie uyjemy wobec nich siy. I nie chodzi mi tu o si argumentw w demokratycznej debacie. Oni t demokracj maj w gbokim powaaniu. Oni mog wszystko. Z 24 na 1 w nocy przewrc wynik wyborw, blogera czy internaut ktry podskoczy wsadz do wizienia, a czowieka ktry zarobi dla nich kilka kolejnych baniek tylko dlatego oddaj wymiarowi bo konkurent polityczny ma aktualnie w rku powaniejsze argumenty. Na protestujcych w wikszej grupie wyl maszyny niszczce bbenki uszne, a na tych ktrzy zostan armi sub neo-zomo lub kilkuset onierzy Zubrzyckiego czy innej agencji ochrony zarzdzanej przez oficera SB, WSI czy innej suby. Jeli kto spyta o co chodzi z t wewntrzn walk, odpowiadam z penym przekonaniem: WSI atakuje SB. Atak na Tuska by wypromowa kogo z opcji Komorowskiego. Palikot jest jednym z narzdzi bula. Zwrcie uwag na zachowanie SLD.

=========================================================== Pocztek szkoyrwnie konferencje prasowe pod hasem Pocztek szkoy koniec edukacji. koniec edukacji

Chciaoby si krzycze, ale nie ma do kogo Siedzimy dzi tu sobie i blogujemy. A jutro Tuska zastpi Schetyna albo jaki pomiot z Palikociarni. Kombinujemy co robi, a za chwil w demokratycznych wyborach powstanie nowa koalicja! SLD-RuchPalikota-PSL. Ja tego ju do k...rwy ndzy nie znios. Marzymy o wolnoci a kolejne skadki funduszu rezerwy demograficznej, kolejny rzd zagospodaruje, nasza emerytura parowa bdzie dalej wraz z upywem kolejnych kadencji, a my w okularach 70 letnich dziadkw bdziemy usiowa rozwika kolejne zawodowe zagadki. I tak do mierci, do wybawienia. Wic co robi? W tytule spierdal.... Jeli mody wyjed z tego zafajdanego kraju, z tego PRLubis, z tej neo-komuny, z tego kondominium rosyjsko-niemieckiego. Ratuj sw dup. A jeli stary i masz jaki fach to zrb spk z gociem co hoduje winie i jak Hiszpanie wymie si z nim swym dobrem tak jakby y w pastwie obok lub poza. (Tu mona jaki projekt zapoda. I moe rozwin). Jak zosta i jednoczenie uciec? Zostawmy t rzdzc nami hoot. Niech si zadziobi na mier. Niech swoje rozgrabi. Niech zrobi tak by w przyszoci nazwiska mona byo wymawia jedynie ich pierwsz liter. Bo mimo polityki pokoju w kocu dojdzie do rewolucji, czy kontrrewolucji. W kocu pknie dmuchany balon pseudo-demokracji. Spalimy komitety, spalimy ich wille, spalimy skurw...synw. To nasza (starych, siwych, poczciwych lub i patriotw) jedyna szansa. MarkD, 31/08/2012 http://blogmedia24.pl/node/59676

3 wrzenia rozpoczyna si nowy rok szkolny. Jest to pierwszy rok, w ktrym bdzie obowizywao Rozporzdzenie MEN cakowicie zmieniajce nauczanie historii. protecie przeciwko rugowaniu historii z polskich szk zrodzi si oglnopolski ruch spoeczny skupiajcy tysice osb. Dziaania Komitetu wspiera NSZZ Solidarno, liczne stowarzyszenia, organizacje historyczne, publicyci, profesorowie, nauczyciele historii. W caej Polsce zbierane s podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie owiaty. Projekt ten zakada zapisanie w Ustawie nauczania lekcji historii w szkoach ponadgimnazjalnych w wymiarze 180 godzin, czyli przez 3 lata nauki po 2 godziny tygodniowo. Dodatkowo rozszerza nauk historii w szkole podstawowej ze 130 do 165 godzin. W dniach poprzedzajcych pocztek roku szkolnego na ulice polskich miast wyjd wolontariusze zbierajcy podpisy. Odbd si

Ju tylko do 15 wrzenia mona poprze obywatelski projekt ustawy przywracajcy lekcje historii w szkoach. Wykaz miejsc, gdzie bd zbierane podpisy znajduje si na stronie internetowej akcji www.przywracamyhistorie.pl. Zamieszczona jest tam rwnie lista poparcia dla projektu ustawy. Listy z poparciem mona wysya do siedziby Komitetu do dnia 15 wrzenia br. Idga, 01/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/59705

PIS

kradnie

No prosz, ju wiadomo. Tusk to nic takiego. Kaczyski - o, to jest dopiero przekrt! Marnotrawi wielkie pienidze podatnikw! Uwaga: podatnikw, czyli nasze! Tusk jak wiadomo traci wycznie swoje pienidze i dodatkowo zadua si te prywatnie. Tusk starszy oczywicie. Afer wykry tygodnik Newsik: Z faktur, ktre w czasie zeszorocznej kampanii wyborczej opaca komitet PiS - wynika, e za poow sierpnia GROM Group dosta od PiS 156 tys. z, za wrzesie 138 tys. a za dziewi dni padziernika 88 tys. Wedug dokumentw, do ktrych dotar Newsweek w czasie kampanii w obstawie pracowao od 17 do 24 osb. [podaj za wpolityce.pl; N nie kupuj i nie czytam]. Zakadajc rednio 20 osb dostajemy gigantyczn wypat ok. 350 z na osob dziennie, a doda trzeba, e dziao si to w trakcie kampanii wyborczej. Czyli ochrona bya caododobowa, jedono po caym kraju, kupowano benzyn i wynajmowano hotele. To opisuj te faktury. Czyli de facto na osob bdzie duo mniej. PKW ogosia sprawozdanie 16 lipca br. Czyby dziennikarz ledczy Newsika wtedy schwyci to sprawozdanie i poszed za tropem? Niestety, w sprawozdaniu nie ma szczegw, w tym zaczanych faktur. Dodatkowo, gdyby dziennikarz ledczy Newsika ledzi rzeczywicie, to zajrzaby rwnie do faktur PO, PSL i in. A nie zajrza. Kto musia podrzuci faktury dziennikarzowi ledczemu Newsika, wiedzc e zostan waciwie wykorzystane i zinterpretowane. Kto? Albo kto z PKW albo kto kto odszed z PIS po wyborach, a mia do dokumentw dostp w ich trakcie... Cel operacji jest jeden i nie trzeba gwkowa. Interpretacj poda kierujcy Newsikiem: Nie tylko PSL-owskie tamy i informacje o ludziach PO w publicznych spkach pokazuj, e co w Polsce nie jest nielegalne, jest dozwolone i tolerowane, nawet jeli jest nieprzyzwoite. Kolejny dowd to ukad finansowy w PiS i w jego okolicach. (...) Przykad PiS pokazuje, e sensem istnienia partii jest jej istnienie. Partia moe by bowiem firm, doskonale prosperujc nawet wtedy, gdy wadzy si nie zdobywa. Przegrane wybory, choby sze z rzdu? Sze okazji, by zrobi dobry, w wielu przypadkach doskonay interes. [T.Lis, newsweek.pl, 19 VIII 2012 r.] Czyli to co zwykle: jak kradn - to wszyscy, jak bior apwki - to wszyscy, jak zatrudniaj rodziny i znajomych - to wszyscy i na koniec: jak morduj to wszyscy. Z tym, e ci z PIS najbardziej. I tego si wyborco PO i PSL trzymaj: PIS grabi Twoje podatki nawet wtedy kiedy nie rzdzi, a bdzie gorzej jak tylko dojdzie do wadzy... tu.rybak, 20/08/2012 http://blogmedia24.pl/node/59514

D nia pie rw sz e g o w rze nia 23 sierpnia 1939 r. Niemcy i Rosja zawary pakt roku pamitnego, Ribbentrop Mootow o wsplnej wrg napad na Polsk agresji i okupacji Polski.1 wrzez kraju niemieckiego... nia 1939 r. Niemcy napady na

Polsk.17 wrzenia niemieccy nazici i rosyjscy komunici wsplnie rozpoczli eksterminacj narodu polskiego, germanizacje i rusyfikacje ziem okupowanych. nych, jej dziadek by lekarzem w Legionach Polskich. Za ten utwr bya poszukiwana przez hitlerowcw. Po wojnie nie ujawnia si jako autorka piosenki, przez co tekst uchodzi przez wiele lat za anonimowy. Maryla, 31/08/2012 http://blogmedia24.pl/node/59680
Fot. Julien Bryan / AP (dziennik.pl)

ano 1 wrzenia Schleswig-Holstein opuci swoje miejsce postoju i zacumowa przy warsztatach Rady Portu na tzw. Zakrcie Piciu Gwizdkw. Ostrza rozpocz si trzy minuty pniej, o 4:48. Sowa pieni napisaa Julia Ryczer, ktra pochodzia z rodziny o tradycjach patriotycz-

Posuchajcie ludzie smutnej opowieci, Co ja wam zapiewam, w gowie si nie mieci. Co ja wam opowiem to jest smutne bardzo, Niechaj wasze serca biedakiem nie wzgardz.

Kiedy bya pikna, bogata, wspaniaa, Dzisiaj tylko kupa gruzw pozostaa. Szpitale zburzone, domy popalone, Gdzie si maj schroni ludzie poranione?

Dnia pierwszego wrzenia roku pamitnego, Wrg napad na Polsk z kraju niemieckiego. Najgorzej si zawzi na nasz Warszaw, Warszawo kochana, ty jest miasto krwawe.

Kocioy zburzone, domy popalone, Gdzie si maj podzia dzieci wygodzone? Matka szuka trupa, gono wzywa Boga, Baga o ratunek przeklinajc wroga.

Lec bomby z nieba, brak jest ludziom chleba, Nie tylko od bomby, umrze z godu trzeba. Lec bomby, lec od wieczora do dnia, Nie ma kropli wody do gaszenia ognia.

Co ja wam tu piewam, w gowie si nie mieci, Teraz bdzie koniec mojej opowieci. Posuchajcie, ludzie, z nami aska Boa, Odbudujem Polsk od gr a do morza.

Gdy biedna Warszawa w gruzach pozostaa, To biedna Warszawa podda si musiaa. I tak si bronia cae trzy tygodnie! Jeszcze Pan Bg skarze szkopw za ich zbrodnie!

Maszynka wyborcza

Rzd konsekwentnie rnie gupa. Wydawaoby si, e tylko w komunie bya moliwa maszynka wyborcza. zdzca koalicja udowodnia, e mona i teraz; wsrd 235 posw koalicji nie znalaz si aden (chciaoby si powiedzie sprawiedliwy), ale to parlamentarne zgromadzenie mogoby szybko uchwali, i to obraza sejmu i minimalna kara to galery. Wic zmilcz i tylko si zdziwie, e aden z posw PO i PSL nie okaza innych pogldw, przecie wielu z nich w innych okolicznociach pokazywao swj rozsdek i charakter, nawet wydawao si, i wielu z nich posiada jednak jaki gen odwagi i uczciwoci. Niestety - niesamowita mobilizacja i partyjna dyscyplina nie pozostwiy wtpliwoci; nad niedzisiejszymi cnotami gr wziy interesy partyjne i co nie dziwi ... interesy indywidualne WSZYSTKICH posw koalicji. Paniczny lk przed publicznym przedstawieniem swoich racji i swoich powiza z afer AG - jest zrozumiay w przypadku premiera, niektrych jego ministrw i partyjnej wadzy na Wybrzeu Gdaskim, ale co ryzykowali posowie - tak bez wyjatku powicajc wasn twarz w imi obrony niejasnych interesw swoich liderw? Wyamanie si z partyjnej dyscypliny, to nie tragedia, to najwyej wykluczenie z partii, ktra nie chce pokaza spoeczestwu swoich ewentualnych (a wszystko wskazuje na to, e uprawdopodobnionych) grzechw. Z funkcji posa nikt ich za to nie wyrzuci; wielu zdaje sobie spraw, e w nastpnych wyborach i tak nie zostan kandydatami na posw co wic ryzykuj, e gotowi s splami swj yciorys? Jedyna sensowna odpowied na tak postawione pytanie jest prosta i niesamowicie przykra zarazem - ot WSZYSCY posowie koalicji s powizani (uwikani) w sie wielostronnych zalenoci obejmujc rodzin i przyjaci; kady, nawet najmniej znaczacy pose posiada moliwo zaatwiania tysica spraw dla swojej koterii -przede wszystkim s to miejsca pracy (to eufemizm - w rzeczywistoci lukratywne stanowiska). To wszystko tumaczy - wyamanie si z partyjnej dyscypliny, to utrata w/w moliwoci, to partyjne sankcje skierowane nie przeciwko posowi, lecz przeciwko jego koterii. Wanie przykre jest to, e ADEN pose rzdzcej koalicji nie udowodni, i posiada jakiekolwiek moralne kwalifikacje do sprawowania tego wanego spoecznego mandatu. Tumaczenie, e pwoanie sejmowej komisji ledczej jest zbdne, gdy ona i tak niczego nie wyjani jest czystym udawaniem, przeznaczonym dla naiwnego elektoratu; komisja sejmowa nie wyrcza policji i prokuratury w ledztwie, lecz przedstawia spoeczestwu rol i ewentualny udzia najwyszych przedstawicieli wadzy w aferach i sprawach. Tego boj si jak ognia nasi rzadzcy; wol (jak mwi klasyk JKM) rn gupa. Janusz40, 31/08/2012 http://blogmedia24.pl/node/59668

====================================== Co jeszcze musi si wydarzy, by poRozwaania na wakacje ====================================== sowie koalicji zrozumieli swj bd? Czy to tylko Dyzma, Szanowni posowie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludoczy ukaszenka, wego - prawdopodobnie nikt z pastwa a moe Kadafi? nie przeczyta tego wpisu, ani nikt o takim wpisie pastwa nie powiadomi - przed zapowiedzianym gosowaniem nad powoaniem sejmowej komisji ledczej.

odnym uwagi faktem jest, e tak rozczonkowana opozycja parlamentarna zdecydowaa si jednogonie poprze projekt PIS w tej sprawie, w innym czasie ugrupowania bardziej znienawidzonego od koalicji rzdzcej. Wszyscy wystpujcy posowie opozycji nie pozostawili na premierze, na prokuratorze generalnym, na ministrze finansw, na ministrze sprawiedliwoci suchej nitki. Take niektrzy posowie PO i PSL te potrafili wyartykuowa pytania, z ktrych wynikao, e le oceniaj dziaanie pastwa (w szczeglnoci sub specjalnych). Fakty s bezwzgldne; ci ktrzy chcieli poprze rzd i premiera dryfowali w stron oglnych problemw naprawy pastwa. Taka te bya wymowa zarwno wys t p i e ni a , p re mi era , prokuratora generalnego czy ministra finansw. Wg premiera przyc z y n wszelkiego za byo zaniedbanie jednego prokuratora, ktry zlekceway informacj KNF na temat AG; nawet premier zapomnia powiedzie o powiadczeniu nieprawdy przez kuratora opiekujcego si ukaranym prezesem AG. Premier take zapomnia powiedzie o wielokrotnych zaniedbaniach ze strony sub skarbowych (o czym mwi min. Rostowski, min. mwi te o dyscyplinarnych zwolnieniach kierownikw urzdw skarbowych). Premier Tusk przyj zasad, i winna afery AG jest wycznie prokuratura - wszak ona akurat nie podlega (formalnie) rzdowi. Szanowni posowie z rzdzcej koalicji, prosz uprzejmie zwrci uwag na form wypowiedzi premiera Tuska; to przemwienie dyktatora, ktremu ani przez moment nie przychodzi na myl oddanie wadzy, to nieledwie przemwienie imperatora, ktremu kto omiela si zarzuca nieprawidowoci, ktremu kto ma czelno wypomina postpki jego progenitury. To nie przemwienie w parlamencie, to poajanka godna ukaszenki. W rzeczywistoci mimo wielu lat straconych w dziaalnoci politycznej - premier Tusk nie nabra ogady, ani kultury w wystpieniach publicznych, on si nie zwraca w trzeciej osobie (czasem tylko, nie mwi o rzdzie Rzeczypospolitej, tylko o swoim rzdzie. Tusk czsto posuguje si jzykiem blokersw, jzykiem Wojewdzkie-

go; co ciekawe, to nie wystudiowany styl - to rzeczywista jego natura. To wszystko jeszcze nie jest najgorsze; najgorsz rzecz dla Polski jest podporzdkowanie w duym stopniu spraw istotnych dla Polski sprawom istotnym dla Donalda Tuska. Inaczej nie mona sobie wytumaczy podpisania katastrofalnego dla Polski pakietu klimatycznego, obcienie pastwa fiskaln danin na rzecz bogatszych od Polski pastw strefy EURO, beznadziejnego dziaania rzdu w sprawie kontraktu gazowego, upkw gazowych, w sprawie budowy gazoportu itd, itd... Efektem dziaa tego najgorszego z moliwych rzdu jest ju bilionowe zaduenie pastwa (o 400

mld. z. w czasie sprawowania wadzy), jest katastrofa demograficzna, exodus najzdolniejszej modziey za chlebem, lawina afer... Konkluzja jest taka mianowicie - czy musi szanownym przedstawicielom spoeczestwa spraw wyjani jaki mody hrabia Ponimirski, ktry omieli sie powiedzie, ze krl jest nagi, e na swojego szefa powoalicie sobie wspczesnego Dyzm, ktrego jedyn umiejtnoci jest utrzymywanie wadzy, ktry, jak Putin, czy ukaszenka - do tego celu uywa caego pastwowego aparatu. To s ludzie pokroju Kadafiego, czy modego Asada; oby przebudzenie nie nastpio zbyt pno. Nawet M. Migalski, ktry niekoniecznie jest w opozycji wobec wadzy - stwierdzi, e Tusk dla utrzymania wadzy gotw posun si do wszystkiego, dosownie DO WSZYSTKIEGO, a wiec do dziaa w stylu w/w dyktatorw. Janusz40, 30/08/2012 http://blogmedia24.pl/node/59664

=============================
co nowego na blogach
jest niezalen inicjatyw grupy uytkownikw portalu http://blogmedia24.pl. Serwis przygotowali: Maryla, Morsik, Natenczas, tu.rybak.