‫תרגיל כיתה ‪(4.1.

2012) 10‬‬
‫התפלגות בינומית שלילית‬
‫) ‪X ~ NB(r , p‬‬
‫‪ k − 1 r‬‬
‫‪ p (1 − p )k − r‬‬
‫‪P( X = k ) = ‬‬
‫‪, k = r , r + 1....‬‬
‫‪r‬‬
‫‪−‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪r‬‬
‫) ‪r (1 − p‬‬
‫= ) ‪E( X‬‬
‫= ) ‪V (X‬‬
‫‪p‬‬
‫‪p2‬‬
‫מ"מ ‪ X‬הוא מספר הניסויים שיש לבצע על מנת לקבל בדיוק ‪ r‬הצלחות‪.‬‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫ההסתברות שאד יבקש להתקי טלפו שחור בדירתו מוערכת ל‪ . 0.3‬חשב את ההסתברות‬
‫לכ שהטלפו העשירי המותק הוא הטלפו השחור החמישי !‬
‫שאלה ‪) 2‬מבחינה(‬
‫כל בוקר עודד מתאמ בריצה ולאחר מכ בזריקת לסל ‪ .‬הסיכוי של עודד לקלוע לסל‬
‫בזריקה בודדת הוא ‪ 0.25‬ואינו תלוי בזריקות אחרות ‪ .‬מש זמ הריצה הוא קבוע –‬
‫‪ 5‬דקות ומש הזמ של כל זריקה לסל הוא חצי דקה ‪.‬‬
‫א‪ .‬עודד מתאמ עד הזריקה המוצלחת הראשונה ‪ .‬מה תוחלת ומה שונות זמ‬
‫האימו ?‬
‫ב‪ .‬מה ההסתברות שהקליעה הראשונה תהיה בזריקה הרביעית ?‬
‫ג‪ .‬בוקר אחד החליט עודד להתאמ עד שיהיו ‪ 4‬זריקות מוצלחות ‪ .‬מה‬
‫ההסתברות שיזדקק ל‪ 10‬זריקות ?‬
‫ד‪ .‬ידוע שביו מסוי מתו ‪ 10‬זריקות היו ‪ 5‬מוצלחות ‪ .‬מה ההסתברות‬
‫שהזריקות המוצלחות היו ‪ 5‬הראשונות ?‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫חשבו את התוחלת ואת השונות של מספר הפעמים שיש להטיל קובייה עד שמקבלים ‪4‬‬
‫פעמים את התוצאה ‪.1‬‬
‫פתרון‪:‬‬
‫שאלה כזו יכולה להישמע קצת מסובכת אך זה בסה"כ מ"מ בינומי שלילי עם הפרמטרים‬
‫‪1‬‬
‫‪ r = 4‬ולכן‪:‬‬
‫=‪p‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫) ‪4 ⋅ (5 / 6‬‬
‫= ] ‪E[ X‬‬
‫‪= 24‬‬
‫= ) ‪V (X‬‬
‫‪= 120‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫(‬
‫)‪1 / 6‬‬
‫‪6‬‬
‫התפלגות פואסון‬
‫) ‪X ~ Poi (λ‬‬
‫‪e − λ λk‬‬
‫!‪k‬‬
‫‪E( X ) = V (X ) = λ‬‬
‫= ) ‪P( X = k‬‬

‫שאלה ‪4‬‬
‫ידוע שמספר הפניות לדקה ל ‪) 144‬מרכזיה של בזק( מתפלג פואסו ע ‪ λ = 5‬מה ההסתברות‬
‫א( שבי ‪ 10:00‬ל ‪ 10:01‬לא תתקבל א( פניה ?‬
‫ב( שבדקה זו תתקבלנה לכל היותר ‪ 3‬פניות?‬
‫ג( שבי ‪ 10:00‬ל ‪ 10:05‬תתקבלנה ‪ 4‬פניות?‬
‫‪1‬‬

‫שאלה ‪5‬‬
‫מספר האנשי הפוני למודיעי "אגד" מתפלג פואסונית ‪ .‬בממוצע במש ‪ 8‬שעות העבודה של‬
‫המודיעי פוני אליו ‪ 200‬אנשי‪ .‬מה ההסתברות שבמש ‪ 12‬הדקות הראשונות לפתיחת‬
‫המודיעי יפנה אליו לפחות אד אחד ?‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫מספר החולי המגישי לחדר מיו מתפלג פואסונית ‪ ,‬כאשר בממוצע מגיעי ‪ 3‬חולי‬
‫בשעה ‪ .‬אגרת ביקור במיו היא ‪. , 50‬‬
‫המזכירה האחראית מירי נעדרה מהמשרד במש ‪ 90‬דקות ‪.‬‬
‫א‪ .‬מה ההסתברות לכ שבזמ העדרה של מירי שולמו במיו ‪? , 200‬‬
‫ב‪ .‬מה ההסתברות ששולמו לכל היותר ‪? , 120‬‬
‫ג‪ .‬מה התוחלת וסטיית התק של הסכו ששול בזמ העדרה של מירי ?‬
‫תשובה סופית לשאלה ‪:6‬‬
‫א‪~0.19 .‬‬
‫ב‪~0.17 .‬‬
‫ג‪ .‬תוחלת=‪₪ 225‬‬

‫וסטיית התקן =‪ 106.666‬ש"ח‬

‫‪2‬‬