You are on page 1of 12

4 2012

,
.
....
!!!

, ,
&

.
,

.
, ,
.

,
, .
500.000 ,
, ,
, , , , ,
.
,
, , 2-3
, ,
, .

,
, ,
|


4 2012

,
.

, ,
,
.
, , 1940 , .
.
.
.
, , ,
, , , ,
, .
.
.
,
.

,
,
, .
.
, , .
,
, , .
, , ,

31,5 ,
,
, .


4 2012

;
,
, ,
,
;
,
.
,
,
.
, ,
,
.
, ,
, .
,
25
, ,
.
1 ,
, ,
.
,
,
, ,
.
,

,
, .

, , ,
, .
,

, ,

.
,

, ,
.
.
|


4 2012

, , ,
.
,
, .
,
.

, , 5
, 190 ,

.
,
, EFSF/ESM
, , .
,
,
, ,
,
PSI.
, ,

.
, ,
,

.

,
, .
.
.
,
,
, ,

.
,
,


2008,
.
,
, ,


4 2012

,
, .
,
, , PSI,

.

(28 ), 2008,
,

spreads
.
, ,
, ,
, 233 ,
31,5
, , 233
,
, .
, 25
,
, , ,
, , ,
.

, ,
,
.
, ,

,
.
,

:
I. ,
, ,
Proton Bank , ,
, ,
.
,
Proton Bank, ,
.


4 2012

,
.
II. (
) 100.000 .
,
233
, ,
.

,
100.000 ,
100.000
.
,
, 90
,
100.000 , ,
.

,
, , ,

,
, ,
.
;
, ,

,
, ,
, 100.000
.
,
,

, ,
, ,
.
,
,

.


4 2012

, , ,
,
.
,
, ,
, .

, ,
,

,
.
,
,
,
,
,
, ,


, , .
, ,
,
, ,
.
;
,
.
,
, .

, ,

, .

.
, ,

,
,
.

, .
,
, ELA .
|


4 2012

,
,
,
,
,
, :
,
(OSI),

,

ESM
.

, ,
, ,
, OSI
ESM, , , ,
, , .
Bertelsmann,

,
17 .

,
, .
, .

17
,
,
1 ,
, .
, ,
,
, ,

, .

,
.
,
, ,
,
ELA , , CDO ,
|


4 2012

,
, .
,
, ,
50%,
,
,
, .

, ,
, , ,
,
.
, ,
, ,
.

;
;
.

,

, .
, ,

,
. .
,
, . .

.
5 ,
2013, 4%-5%.
,
13,2 ,
3.000, 1.000
.
1,3 ,
24,5%,
.
, 90%

12,
28%.
|


4 2012

29 8,8 ,

,

, .
,
, 25%50% 5.
, ,
, 2012 382 , PSI,

.

,
,
, , ,
, BLACKROCK.

.
, .
,
.

;

, , ,
, .
, 3

, .
, .
.
,
,

,
, .

2009 ,
.
, .

.
,
, .

10


4 2012

,
, 5
,
.

,
, .
,
,
,
.

,
.
,
,
.
, ,
.

.

, , ,
,
, ,
.
,
,
, ,
.

, 3 ,
,
, ,

, .
,

(),
.
,
,
, ,
.
,
.
|

11


4 2012

,

,

, ,
,
.

, , , ,
, ,
,
, .

,
,
,
, .

,
.

, ,
,
,
,
, , ,

.

----------- -----------

12