KSSR TAHUN 3 JPN MELAKA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 / 2013

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1 Modul 1: Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri dan Reproduktif 2 Modul 1: Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri dan Reproduktif 3 Modul 1: Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri dan Reproduktif 4 Kesihatan Diri Dan Reproduktif 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. 1.1.2Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual.. B2D1E1 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. 1.1.1 Menyatakan anggota seksual seperti bibir, payu dara, punggung dan genitel. B1D1E1

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. . 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif

1.1.4 Mengamalkan penjagaan kebersihan anggota seksual dalam kehidupan harian.

B3D1E1

1.2.1 Menyatakan batas sentuhan pada anggota seksual.

TIDAK DINILAI

PK TAHUN 3 KSSR_2013

1

KSSR TAHUN 3 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

5

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

. 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat. 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat. 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat

TIDAK DINILAI

6

Pemakanan

1.3.1 Mengenal pasti kumpulan zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. 1.3.2 Memilih Jenis makanan mengikut waku makan harian.

B1D2E1

7

Pemakanan

8

Pemakanan

1.3.3 Memilih makanan yang sesuai antara waktu makan harian seperti minum pagi,minum petang dan makan lewat malam. 1.3.4 Mengamalkan pemakanan yang sihat dengan mengurangkan pengambilan gula,garam dan lemak.

B3D2E1

9

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

B4D1E1

PK TAHUN 3 KSSR_2013

2

KSSR TAHUN 3 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

10

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

1.3.5 Menyatakan kesan pengambilan makanan dalam kuantiti berlebihan atau berkurangan dan menyatakan kesan obesiti terhadap kesihatan diri. 1.3.6 Menyatakan kesan obesiti terhadap kesihatan diri. B2D2E1

11

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

12

Penyalahgunaan Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1.4.1 Mengenal pasti bahan tembakau selain daripada rokok iaitu rokok daun, cerut dan paip.

B1D3E1

13

Penyalahgunaan Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1.4.2 Menyatakan kandungan bahan berbahaya yang terdapat dalam rokok dan menyatakan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran.

PK TAHUN 3 KSSR_2013

3

KSSR TAHUN 3 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

14

Penyalahgunaan Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat. 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat. 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian.

1.4.3 menyatakan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran.

B2D3E1

15

Penyalahgunaan Bahan

1.4.4 BerkataTIDAK kepada pembelian dan pengambilan rokok.

B4D2E1

16

MODUL 2: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi MODUL 2: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi

2.1.1 Menyatakan maksud penghargaan kendiri

17

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian.

2.1.2 Menyatakan keistimewaan diri sendiri

B2D4E1

Pengurusan

2.1

Mengetahui pelbagai

2.1.3Menyatakan cara

B6D1E1

PK TAHUN 3 KSSR_2013

4

KSSR TAHUN 3 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

18

Mental dan Emosi

jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian.

meningkatkan penghargaan kendiri melalui amalan positif.

19

Kekeluargaan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.1 Menyatakan kepentingan mengeratkan hubungan kekeluargaan.

20

Kekeluargaan

2.2.2 Menyatakan cara mengeratkan hubungan kekeluargaan

B5D1E1

Kekeluargaan 21

2.2.3Menyatakan peranan keluarga dalam memberi sokongan kepada ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan.

B3D3E1

22

Perhubungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam

2.3.1 Menyatakan konflik yang berlaku antara adik beradik dan rakan sebaya.

PK TAHUN 3 KSSR_2013

5

KSSR TAHUN 3 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

kehidupan harian. 23 Perhubungan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. 2.3Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. 2.3Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan 2.3.2 Menyatakan cara menangani konflik B4D3E1

24

Perhubungan

2.3.3 Menyatakan kepentingan hubungan persahabatan yang sihat .

B5D2E1

25

Perhubungan

2.3.4 Menyatakan cara menghargai persahabatan.

B5D2E1

26

Perhubungan

2.3.5 Mengamalkan aktiviti sihat bersama rakan.

B6D2E1

27

Penyakit

3.1.1 Menyatakan penyakit bawaan nyamuk iaitu demam denggi dan demam malaria 3.1.2 Mengenal pasti gejala dan tanda demam denggi B2D5E2

28

Penyakit

PK TAHUN 3 KSSR_2013

6

KSSR TAHUN 3 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

harian 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian. 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian.

serta malaria 3.1.3 Mengenal pasti gejela dan tanda demam denggi serta demam malaria B5D3E1

29

Penyakit

30

Penyakit

3.1.4 Menyatakan cara mencegah demam denggi dan demam malaria

31

Keselamatan

3.2.1 Mengenal pasti situasi yang boleh mengancam keselamatan diri

B3D4E1

32

Keselamatan

3.2.2 Menyatakan cara- cara menjaga keselamatan diri

B3D4E1

33

Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan

3.2.3 Menyatakan tindakan

B4D4E1

PK TAHUN 3 KSSR_2013

7

KSSR TAHUN 3 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian. 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian. 3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi. 3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

segera yang perlu diambil jika berlaku ancaman terhadap keselamatan diri

34

Keselamatan

3.2.4 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permaian dan tempat awam

B5D4E1

35

Pertolongan Cemas

3.3.1 Mengenal pasti situasi kecemasan

36

Pertolongan Cemas

3.3.2 Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan yang sering berlaku

B2D6E1

37

Pertolongan Cemas

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

3.3.3 Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku kecemasan dan kecederaan.

B4D5E1

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.

PK TAHUN 3 KSSR_2013

8

KSSR TAHUN 3 JPN MELAKA
3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian.

Keselamatan CONTOH RINGKASAN MENGAJAR PENDIDIKAN KESIHATAN Kelas / Masa / Mata pelajaran 2C 11.10-11.40am Pendidikan Kesihatan Standard Kandungan : Standard Pembelajaran : 1.1 1.1.4 Modul 1 Tajuk : :

Isi kandungan Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri dan Reproduktif Mengamalkan postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal.

Catatan / Impak BBM : Slaid power point, kotak, radio dan lembaran kerja EMK : Kreativiti dan Inovasi TMK Pentaksiran : B3D1E3

Aktiviti : 1. Murid diminta duduk selepas menjawab salam. 2. Guru meminta murid mendemonstrasikan postur mengangkat barang yang betul. 3. Guru menunjukkan slaid power point gambar postur duduk, berdiri dang mengangkat barang dengan betul. 4. Perbincangan tentang postur duduk, berdiri dan mengangkat barang dengan betul. 5. Guru memainkan lagu Negaraku sambil menilai cara murid berdiri. 6. Guru memberi murid lembaran kerja. Penilaian Pengajaran : Guru menilai murid yang dapat berdiri dengan postur yang betul dan Pembelajaran semasa lagu Negaraku dimainkan. Refleksi : 30 orang murid dapat mengamalkan postur duduk, berdiri dan mengangkat barang dengan betul.

PK TAHUN 3 KSSR_2013

9

KSSR TAHUN 3 JPN MELAKA
* Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.

PK TAHUN 3 KSSR_2013

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful