You are on page 1of 9

Biznesplan dla Kocioa

LIST DO EFEZJAN 4:1-16

1 Zachcam was zatem ja, wizie w Panu, abycie yli w sposb godny powoania, ktrego stalicie si uczestnikami. 2 Postpujcie z wszelk pokor i agodnoci. Cierpliwie znocie jedni drugich w mioci. 3 Dokadajcie stara, by zachowa jedno Ducha w spjni pokoju. 4 Jest jedno ciao i jeden Duch, jak te zostalicie wezwani w jednej nadziei zwizanej z waszym powoaniem. 5 Jest jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. 6 Jest te jeden Bg i Ojciec wszystkich, ktry jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. 7 Kademu za spord nas zostaa dana aska zgodnie z miar ustalon przez Chrystusa. 8 Dlatego powiedziano: Wstpi na wysoko, powid za sob jecw, rozda ludziom dary. 9 To, e wstpi, c innego oznacza, ni to, e wczeniej zstpi do niszych sfer ziemi?

10 Ten, ktry zstpi, jest Tym samym, ktry wstpi ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypeni. 11 On te uczyni jednych apostoami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. 12 Uczyni to po to, by wyposay witych do speniania waciwych im zada, do budowania ciaa Chrystusa, 13 a dojdziemy wszyscy do jednoci wiary i penego poznania Syna Boego, do doskonaoci waciwej dla dojrzaych, i doroniemy do wymiarw peni Chrystusowej. 14 Chodzi bowiem o to, abymy ju nie byli dziemi, rzucanymi przez fale i unoszonymi przez kady powiew nauki bdcej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posugiwaniu si zwodniczymi metodami. 15 Przeciwnie, zaley mi, bycie pod kadym wzgldem, jako prawdomwni w mioci, rozwijali si i coraz bardziej przypominali Jego, ktry jest Gow, Chrystusa. 16 Z Niego czerpie cae ciao. Kada jego cz we waciwy sobie sposb czy si z innymi i wzajemnie zasila, a dziki temu wszystkie rosn w otoczeniu mioci.

Biznesplan dla Kocioa


Wedug wskazwek w. Pawa
1.

Kapita podstawowy
- Czego potrzebujemy?

2.

Dziaalno operacyjna
- Jak funkcjonujemy?

3.

Cel dziaalnoci
- Do czego dymy?

Dlaczego nie chciaem by w Kociele?

Nie znaem Boego planu dla Kocioa

Mylaem, e nie jest potrzebny do poznawania Boga


Nie ufaem strukturze zbudowanej z grzesznych ludzi Koci czym o czym myli si tylko w niedziel

Nie czuem wizi z innymi wiernymi

Kapita podstawowy

Firma: pienidze, budynki, maszyny, pracownicy

Koci: jedno wiernych


Wzajemna mio Jeden Duch dziki wizi pokoju Jedna nadzieja Jeden Bg

Dziaalno operacyjna

Firma: procedury, hierarchia, zmienne cele Koci: powoanie, wzajemna suba, wsplny cel Dz 6:3 Dlatego znajdcie sobie, bracia, siedmiu mczyzn cieszcych si powszechnym uznaniem, penych Ducha i mdroci, ktrym moglibymy zleci ten obowizek Dz 6:5 Wybrali zatem Szczepana, czowieka penego wiary i Ducha witego, Filipa, Prochorosa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikoaja, prozelit z Antiochii.

Cel dziaalnoci

Firma: Zyski, wygrywanie z konkurencj Koci: Oddawanie chway Bogu, lepsza relacja z Bogiem, wzrost duchowy wierzcych

Dojrzao
Doskonao

abymy ju nie byli dziemi

Wnioski

Koci jest nam potrzebny tak mwi Bg Kady jest powoany szukaj suby w Kociele

Pamitaj jaki jest cel Twojej suby


Wypeniaj zadania, ktre Bg dla Ciebie wybra