Otvorený list

zamestnancov Gymnázia na Ul. L. Sáru 1 v Bratislave prezidentovi SR, vláde SR, predsedovi a poslancom NR SR Kvalitné vzdelanie – priorita vlády? Vážení ústavní činitelia, so znepokojením prijímame Vaše vyjadrenia. Odmietate sa seriózne zaoberať požiadavkami zamestnancov školstva a katastrofálnou situáciou v školstve. Obávame sa, že ste nepochopili vážnosť situácie. Kto je zodpovedný za tento stav a komu vyhovuje? Kto je kľúčovým hráčom tohto zápasu? Je to žiak? Učiteľ? Rodič? Alebo vláda? Deklarovanie školstva ako priority všetkými doterajšími vládami zostáva bez jeho reálnej podpory na úrovni nesplneného predvolebného sľubu. Nebojujeme proti niečomu, ale ZA niečo – za nový vzťah spoločnosti k vzdelaniu a vzdelávaniu. Investície do vzdelania považujeme za investície do budúcnosti našej spoločnosti. Odďaľovanie riešenia týchto problémov znižuje konkurencieschopnosť absolventov našich škôl v integrovanej Európe. Štrajk chápeme ako krajné riešenie. Vyjednáva sa už viac ako rok a pol – bez výsledku. Odkladanie vážneho rozhodnutia o vízii a smerovaní školstva pácha nenapraviteľné škody na budúcich generáciách a traumatizuje celú spoločnosť. Adekvátne ohodnotený učiteľ si nemusí hľadať ďalšie zamestnanie a môže sa intenzívnejšie venovať žiakom a svojmu odbornému rastu. To je kľúčový predpoklad zmeny vzťahu spoločnosti k vzdelávaniu. Naďalej žiadame nielen zvýšiť tarifné platy o 10 %, ale najmä: 1) garantovať každoročný nárast financií do školstva a do platov učiteľov z verejných zdrojov, aby sme sa vyrovnali priemeru štátov EÚ a OECD, 2) zabezpečiť podmienky, ktoré vytvárajú kvalitné a dôstojné vzdelávacie prostredie pre žiakov aj učiteľov, 3) sprístupniť diskusiu o budúcnosti školstva širšej odbornej aj laickej verejnosti. Pokiaľ zostane zatvorená jediná škola, ak zostane prázdna jediná trieda, znamená to, že Vy, vláda a volení zástupcovia, nezvládate svoju úlohu pri riadení spoločnosti. Súčasnú nepriaznivú situáciu sme nezavinili my, zamestnanci školstva, ale dôsledky jej neriešenia znášame v plnom rozsahu. VY ste dostali mandát a dôveru, VY nesiete zodpovednosť za riešenie problémov a budúcnosť tejto spoločnosti. Nie je našou, ale VAŠOU úlohou hľadať zdroje na financovanie školstva. Prostredníctvom tohto listu zároveň vyjadrujeme vďaku za širokú podporu zo strany rodičov, našich žiakov a verejnosti. Vyzývame aj ďalšie školy, aby zotrvali v presadzovaní našich spoločných oprávnených požiadaviek. Bratislava 29.11.2012 zamestnanci Gymnázia na Ul. L. Sáru 1 v Bratislave

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful