Doa Majlis Perjumpaan Bersama Penerbit ‫الحمد ل رب العالمين والصللة والسللم عللى سليدنا محملد وعللى آلله‬ ‫وصحبه

أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ادياننا وايماننا وانفسللنا‬ ‫واهلنللا وأولدنللا وأموالنللا وكللل شلليء أعطيتنللا. اللهللم جملنللا بالصللحة‬ ‫والعافيللة والسلللمة وحققنللا بللالتقوى والسللتقامة وأعللدنا مللن موجبللات‬ .‫الندامة في الحال والمآل إنك مجيب الدعوات‬ Ya Allah Ya Tuhan Kami, Demi sesungguhnya pada hari yang berbahagia ini, di majlis perjumpaan dengan penerbitpenerbit yang berjaya, bagi menerbitkan buku teks Kementerian Pendidikan Malaysia kegunaan mulai tahun 2005, Kami dengan penuh khusyuk menadah tangan memohon restu darimu jua agar mengurniakan kerahmatan dan kesejahteraan ke atas kami sepanjang majlis ini. Ya Allah, Hiasilah dari kami dengan sifat-sifat yang terpuji, perindahkanlah hidup kami dengan kesihatan dan keafiatan, keselamatan dan kebahgiaan. Perkukuhkanlah hati kami dengan keimanan dan ketakwaan. Hindarilah diri kami daripada perkara-perkara yang membawa penyesalan sekarang ini maupun di hari kemudian.

Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui dan sentiasa memakbulkan permohonan hambahambamu ini. Ya Rahman Ya Rahim, Perkukuhkanlah ikatan perpaduan dan semangat setiakawan antara kami, agar dapat kami melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan lebih berkesan, untuk menghasilkan buku teks yang berkualiti sekaligus mampu merealisasikan hasrat dan apirasi negara khususnya dalam bidang pendidikan. Ya Allah, Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan jauhilah kami daripada rezeki yang haram, Kau redhailah Ya Allah kehidupan kami di dunia ini dan matilah kami dalam keimanan dan ketakwaan. ‫ربنا تقبل منا دعاءتا إنك أنت السميع العليلم، ربنلا آتنلا فلي اللدنيا حسلنة‬ ُ ‫وفي الخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى ال على سيدنا محمد وعلللى‬ ‫آله وصحبه وسلم، سلبحان ربلك رب العلزة عملا يصلفون وسللم عللى‬ .‫المرسلين والحمد ل رب العالمين‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful