You are on page 1of 15

PROCEDURA INSOLVENTEI 4.1. NOTIUNEA ŞI CARACTERELE PROCEDURII INSOLVENTEI 4.1.1. Notiunea procedurii insolventei Scopul procedurii insolventei. Potrivit art.

2 din Legea nr. 85/2006, scopul acestei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa. Deci procedura insolventei este un ansamblu de norme juridice prin care se urmareşte plata datoriilor debitorului aflat in stare insolventa fata de creditorii sai. Fiind o procedura colectiva, la ea participa impreuna toti creditorii recunoscuti ai debitorului aflat in insolventa. Caile şi modalitatile de realizare a scopului procedurii insolventei. Legea nr. 85/2006 reglementeaza caile şi modalitatile prin care se realizeaza scopul legii. Caile de realizare sunt procedura generala şi procedura simplificata. Procedura generala reprezinta procedura prin care un debitor care indeplineşte conditiile prevazute de art. 1 alin. 1, fara a le indeplini simultan pe cele prevazute de art. 1 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara şi in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizarea judiciara ori doar in procedura falimentului (art. 3 pct. 24 din Legea nr. 85/2006). Procedura simplificata, reprezinta procedura prin care debitorul care indeplineşte conditiile prevazute de art. 1 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 intra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile, perioada in care vor fi analizate elementele aratate la art. 1 alin. 2 lit. c şi d din lege (art. 3 pct. 25 din lege). Procedura reorganizarii judiciare este procedura care se aplica debitorului persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor debitorului, conform programului de plata a creantelor. Ba presupune intocmirea, aprobarea, implementarea şi respectarea unui plan de reorganizare, avand ca obiect, fie restructurarea operationala şi/sau financiara a activitatii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea debitorului (art. 3 pct. 20 din lege). Aplicarea procedurii reorganizarii judiciare presupune continuarea activitatii debitorului, urmarind obtinerea sumelor de bani necesare pentru plata creantelor creditorilor. Procedura falimentului este procedura concursuala colectiva şi egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului debitorului (art. 3 pct. 23 din lege). Aplicarea procedurii falimentului are drept consecinta incetarea activitatii debitorului urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat. Definitia procedurii insolventei. Pe baza dispozitiilor legale care stabilesc scopul, caile şi modalitatile de realizare a procedurii insolventei se poate da o definitie a acestei proceduri. Procedura insolventei constituie un ansamblu de norme juridice, prin care se urmareşte obtinerea fondurilor baneşti pentru plata datoriilor debitorului aflat in insolventa fata de creditorii sai, in conditiile stabilite diferentiat pe categorii de debitori, prin reorganizarea judiciara bazata pe un plan de reorganizare sau prin faliment. 1 Stanciu D. Carpenaru, Tratat de drept comercial roman, Ed. „Universul Juridic”, Bcureşti, 2009, pag. 695-697. 69 4.2. CONDITIILE APLICARII PROCEDURII INSOLVENTEI 4.2.1. Consideratii introductive Precizari prealabile. Ca procedura speciala, procedura insolventei se aplica debitorului, in conditiile prevazute de Legea nr. 85/20061. Legea intelege prin debitor o persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 1, al carei patrimoniu este in

3).1. 1 alin. 31/1990. 151 din lege).stare de insolventa (art. procedura insolventei se aplica. 5 din lege). f) orice persoana juridica de drept privat care desfaşoara şi activitati economice. 4. In conceptia Legii nr. Rezulta ca pentru aplicarea procedurii insolventei trebuie indeplinite doua conditii: . 2 din lege). 1 pct. prin constituirea societatii. Legea are in vedere societatile comerciale care se constituite şi functioneaza in conditiile Legii nr. A. 1 din lege. 2). 1/2005 privind organizarea şi functionarea cooperatiei. Debitorul sa faca parte din categoriile de persoane carora li se aplica procedura insolventei 4.2. Procedura insolventei se aplica societatii comerciale ca persoana juridica. Organizatiile cooperatiste sunt forme asociative din domeniul agriculturii.1 Notiuni generale Categoriile de persoane carora li se aplica procedura insolventei sunt cele prevazute de art. servicii şi locuri de munca exclusiv sau preponderent membrilor sai. 70 agricole nr. c) organizatiile cooperatiste. Acest regim juridic este. 85/2006 nu se aplica tuturor categoriilor de comercianti.prima conditie este ca debitorul sa faca parte din categoriile de persoane carora li se aplica procedura insolventei. 1 din lege) şi categoriile de debitori supuse procedurii simplificate (art. asociatii nu dobandesc calitatea de comerciant. 4). 3 pct. Ele sunt reglementate prin Legea cooperatiei 1 Ibidem. 36/1991 privind societatile agricole şi . p. cat şi debitorului necomerciant. . 1 alin. 1). asemanator cu cel al societatilor comerciale. cu capital variabil. Legea reglementeaza distinct categoriile de debitori care sunt supuse procedurii generale (art. 1 alin. 85/2006. aceasta calitate apartinand societatii comerciale. Categoriile de debitori supuşi procedurii generale Potrivit art. atat debitorului comerciant. Organizatiile cooperatiste (art. 1 alin. 566/2004. d) societatile agricole. care desfaşoara o activitate economica. b) societatile cooperative.1. Societatile cooperative (art. institutiile de credit şi societatile de asigurare sunt supuse unor reglementari speciale. Procedura se aplica societatii. Societatile cooperative sunt forme asociative de tip privat prin care se realizeaza cooperatia. similar celui al societatilor cooperative. Societatile comerciale (art. e) grupurile de interes economic. 698-706. Trebuie observat ca procedura insolventei reglementata de Legea nr. 1 alin. Societatile agricole (art. nu şi asociatilor societatii. 1 pct. in mare parte. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.a doua conditie este ca debitorul sa se afle in stare de insolventa sau insolventa iminenta. 1 alin.2. tehnica şi sociala pentru a furniza bunuri. 1 pct.2. in conceptia legii. 1 alin. pentru regiile autonome urmeaza a se reglementa o procedura speciala (art. cu conditia sa faca parte din categoriile de debitori prevazute de art. De remarcat ca. Regimul juridic al cooperativelor agricole este in mare masura. procedura generala se aplica urmatoarelor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau insolventa iminenta: a) societatile comerciale. Societatea agricola este o forma asociativa din agricultura reglementata de Legea nr. art. 1 din Legea nr. 1. indiferent de forma juridica pe care o imbraca societatea. Cooperativa agricola este o asociatie autonoma cu un numar nelimitat de membii. Regimul juridic al societatilor cooperative este reglementat prin Legea nr. 85/2006.

1 alin.3. grupul de interes economic (GIE) reprezinta o asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice. c). Notiuni generale Precizari prealabile. p. Procedura insolventei se aplica şi persoanelor fizice care desfaşoara activitati economice in cadrul unei intreprinderi familiale in conditiile OUG nr. Grupurile de interes economic (art. care nu au prezentat documentele prevazute de art. 228 din Legea nr. Grupul de interes economic este o entitate juridica reglementata prin Legea nr. f) debitori care şi-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de lege. Prin declaratia anexa Ia cererea introductiva. precum şi realizarea de investitii de interes agricol. Pentru aceasta.1. actionand individual (art. Potrivit legii. 2 lit. Intr-un asemenea caz. 1 din lege. Comerciantii. 1 alin. c) comercianti. 1 alin. 2 alin. h din lege). d) debitori care fac parte din categoriile prevazute de art. 161/2003. 1 din lege. ci numai persoanele juridice de drept privat.1. precum şi satisfacerea drepturilor asociatilor cuvenite la lichidarea societatii. Intreprinderile familiale (art. 6). procedura simplificata se aplica urmatoarelor categorii de debitori aflati in stare de insolventa1: a) comercianti. care nu sunt mentionate in mod expres in art. 2 lit. Dintotdeauna. 1 alin. Procedura insolventei se aplica şi altor persoane juridice. debitorul va fi supus procedurii simplificate. 2 lit. 1 alin. 85/2006 prevede ca procedura simplificata se aplica intreprinderii familiale. 1 alin. atat de Codul comercial. animalelor şi a altor mijloace aduse in societate. 44/2008. 4. 1 Ibidem. Societatile comerciale dizolvate anterior cererii introductive (art. Persoana fizica poate desfaşura activitati economice in mod independent in conditiile OUG nr.2. cat şi de Legea nr. persoane fizice. 44/2008. 1 alin. Debitorii care şi-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment (art.3. 2 lit. care fac parte din categoriile prevazute la art. c. 1 alin. care desfaşoara şi activitati economice. 1 din lege. 64/1995. 1 lit. Legea are in vedere nu orice alta persoana juridica. 1 Iit. legea cere ca persoana fizica sa detina autorizatia şi certificatul de inregistrare eliberate in conditiile legii. 5). in forma sa initiala. sub . b. 31/1990. 1 alin. b) asociatii familiale. 1 alin. 298 alin. persoane fizice. actionand individual. cu capital variabil şi cu numar nelimitat şi variabil de asociati avand ca obiect exploatarea agricola a pamantului. debitorul poate opta pentru intrarea in faliment (art. Orice alta persoana juridica de drept privat care desfaşoara şi activitati economice (art. 2 din lege. uneltelor.alte forme de asociere in agricultura. Legea nr. 1 pct. Potrivit art. in scopul inlesnirii sau dezvoltarii economice a membrilor sai. INSOLVENTA DEBITORULUI 4. a). care indeplinesc una dintre conditiile mentionate (pct. f). Categoriile de debitori supuşi procedurii simplificate Precizari prealabile. procedurile colective1 au fost aplicate comerciantilor aflati in dificultati financiare. e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive. 703-706. 71 4. dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Aceasta procedura implica lichidarea activului şi pasivului societatii. e şi h in termenul prevazut de lege. precum şi al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective. Aceasta stare a patrimoniului debitorului a fost consacrata. constituita pe o perioada determinata. 1 pct.3. 1-4). Potrivit art. b). Societatea agricola este o societate de tip privat.

4. Intr-adevar. art. 85/2006). sintagma traditionala de „incetarea platilor" a fost inlocuita cu notiunea livresca de „insolventa". incetarea platilor a fost denumita şi „insolventa comerciala".denumirea de „incetare de plati". noua lege a inlocuit titlul reglementarii anterioare de procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului. b) Neplata datoriilor scadente. Dar. Dovada insolventei debitorului Mijloacele de proba folosite pentru dovedirea insolventei2. ci trebuie dovedita şi incapacitatea de plata a debitorului. Prin urmare. Scopul procedurii insolventei este acoperirea1 pasivului . potrivit art. cu titlul „procedura insolventei".4. 46 C. Prin O. Desigur. Com. 1 Ibidem. PARTICIPANTII LA PROCEDURA INSOLVENTEI 4. In sfarşit. 4. 3 pct. Cel mai adesea. Definitia şi elementele insolventei Definitia insolventei. mijloacele de proba folosite fac dovada unuia sau altuia dintre elemente. nr. ci de o neplata datorata lipsei de lichiditati. Insolventa poate sa rezulte şi din marturisirea debitorului. inseamna ca insolventa se poate proba cu dovezi din care sa rezulte acest fapt. insolventa presupune incapacitatea de plata a debitorului. 2 Ibidem. Definitia legala cuprinde elementele definitorii ale insolventei debitorului: a) Insuficienta fondurilor baneşti disponibile. proba insolventei reclama administrarea unor dovezi din care sa rezulte cele doua elemente: neplata la scadenta a datoriilor şi lipsa de lichiditati. Intr-adevar. Un mijloc de proba important in aceasta materie il constituie inscrisurile. Aceasta incapacitate exprima starea patrimoniului debitorului.1. debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa ceara tribunalului sa fie supus procedurii insolventei. In plus. In doctrina din perioada interbelica. pentru a realiza un progres in perfectionarea reglementarii legale. p. 64/1995. Com. 707-711. precum şi inscrisurile care atesta neexecutarea de catre debitor a unor hotarari judecatoreşti. Elementele definitorii ale insolventei. 38/2002 privind modificarea Legii nr. 27 din Legea nr. simpla neplata la scadenta a datorilor nu este o dovada suficienta. 31 C.3. prezumandu-l pe celalalt. De obicei. De asemenea.. Insolventa presupune neplata datoriilor exigibile de catre debitor. care face imposibila plata datoriilor exigibile cu fondurile baneşti disponibile. este vorba nu de o simpla neplata. 4. 712-713. In conceptia legii. Intrucat insolventa are la baza faptul material al neplatii la scadenta a datoriilor.3. adica lipsa lichiditatilor. Prin insolventa se intelege acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor baneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile (art. Legea nr. dar numai creditorilor care şi-au declarat şi verificat creantele.3. 1 din Legea nr. inchiderea magazinului şi fuga debitorului etc. daca se contesta activul sau pasivul falitului. 85/2006 a preluat şi ea aceasta notiune. 72 4. p. nu pot fi folosite ca mijloc de dovada nici registrele comerciale tinute de comerciant.2. in conditiile art. Consideratii introductive Precizari prealabile. autorizeaza comunicarea registrelor in caz de faliment. insolventa se manifesta prin neplata de catre debitor a datoriilor sale ajunse la scadenta. Au fost admise ca probe certificatele eliberate de judecatorie privind protestele consemnate in registrul de proteste. doctrina a considerat ca fapte revelatorii ale incetarii platilor şi fapte cum sunt: folosirea de catre debitor a unor mijloace ruinatoare sau frauduloase pentru ascunderea starii de incapacitate de plata.G. 85/2006.

Potrivit legii. sunt de competenta tribunalului in a carui raza teritoriala işi are sediul debitorul. judecatorul-sindic. Acest scop releva faptul ca procedura insolventei urmareşte asigurarea unei protectii a intereselor creditorilor. Curtea de Apel Competenta. In realitate. competenta de aplicare a procedurii insolventei (ratione materiae) apartine tribunalului. Potrivit art.2. prevazute de art. actiunile şi operatiunile care işi au originea in procedura insolventei sunt de competenta tribunalului. precum şi realizarea in conditiile legii a drepturilor şi obligatiilor celorlalti participanti la aceste acte şi operatiuni (art. 85/2006 dispune: Toate procedurile prevazute de prezenta lege. Legea nr. prin derogare de la dreptul comun. Interventia instantelor judecatoreşti este necesara pentru ocrotirea intereselor generale. 2 din Legea nr. Competenta teritoriala.4. in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor şi fundatiilor. 5 alin. Competenta materiala.1. competenta teritoriala privind aplicarea procedurii insolventei (ratione personae vel loci) apartine tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul debitorului. cu exceptia recursului prevazut la art. 1 Ibidem. Acestea sunt: instantele judecatoreşti. iar nu numai cele care se refera la principalele atributii ale sale.. 4. 8 din Legea nr. civ. administratorul judiciar şi lichidatorul.4. Procedura insolventei se aplica de anumite organe anume abilitate de lege. a C. Deci. Art. 4. sunt de competenta tribunalului şi sunt exercitate de un judecatorsindic.2. pe langa competenta obişnuita. 85/2006 consacra conceptia traditionala potrivit careia in aplicarea procedurilor colective rolul principal revine instantelor judecatoreşti. respectiv in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor şi fundatiilor. 1 lit. 8. 6 din Legea nr.4. dupa caz. comitetul creditorilor şi administratorul special. competenta curtii de apel priveşte toate hotararile pronuntate de judecatorul-sindic in cadrul procedurii insolventei. indiferent de valoarea creantelor creditorilor. tribunalul este competent sa aplice procedura insolventei. Judecatorul-sindic . Instantele judecatoreşti A. 6 din Legea nr.2.2. Organele care aplica procedura insolventei 4. 11 din lege. Organele mentionate sunt obligate sa asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi operatiunilor prevazute de lege. 73 C. 85/2006. 11 din lege. cu exceptia recursului prevazut la art. proc. prin plata creantelor creditorilor. Tribunalul Principii. 85/2006). 2 pct. astfel cum figureaza acesta in registrul comertului. toate procedurile prevazute de prezenta lege. B. dar şi indispensabila pentru solutionarea unor aspecte litigioase pe care le implica realizarea procedurii insolventei. curtea de apel este competenta sa solutioneze recursul impotriva hotararilor judecatorului-sindic pronuntate in executarea atributiilor sale prevazute de art. legea precizeaza ca sediul debitorului avut in vedere este cel care figureaza in registrul comertului sau. Exercitarea procedurilor apartinand competentei tribunalului. Potrivit legii. 8. 85/20061.debitorului aflat in insolventa. şi se exercita de un judecator-sindic. instantele judecatoreşti chemate sa aplice procedura insolventei sunt tribunalul şi curtea de apel. stabilita de art. 714-716. tribunalul are in competenta sa şi aplicarea procedurii insolventei. Aceasta inseamna ca. Rezulta ca toate cererile. Consideratii generale Precizari prealabile. Pentru a evita orice confuzie. Potrivit legii. Potrivit art. La realizarea procedurii insolventei un rol important il au adunarea generala a creditorilor. p.

In aplicarea procedurii insolventei. prin incheiere. care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa. judecatorul-sindic actioneaza in calitatea sa de magistrat. prin incheiere. Judecatorul-sindic indeplineşte o functie publica. precum şi judecarea opozitiei creditorilor la deschiderea procedurii. dupa caz. rolul primordial il are judecatorul-sindic. Atributiile judecatorului-sindic. g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere. care va administra procedura pana la confirmarea ori. dintre practicienii in insolventa care au depus oferta de servicii in acest sens la dosarul cauzei. m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor. dupa caz. de intrare in faliment atat prin procedura generala. anterioare deschiderii procedurii. 717. dupa votarea lui de catre creditori. Judecatorul-sindic are statutul juridic al unui judecator2 al tribunalului. deci. Hotararile judecatorului-sindic. 85/2006 şi sunt urmatoarele: a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii şi. potrivit legii. In indeplinirea atributiilor sale.Calitatea de judecator-sindic. inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor. 143-147 din lege. iar nu ca reprezentant al debitorului sau al creditorilor. c) desemnarea motivata. actele sale sunt obligatorii. d) confirmarea. f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea. Principalele atributii ale judecatorului-sindic sunt prevazute de art. In indeplinirea atributiilor sale. confirmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor. de interes general. In consecinta. prin sentinta de deschidere a procedurii. i) judecarea contestatiilor debitorului. judecatorul-sindic . p. de lichidare. atat pentru debitor. cat şi prin procedura simplificata. vor exercita atributiile prevazute de lege pentru aplicarea procedurii insolventei. 74 n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii. a administratorului judiciar provizoriu sau. e) inlocuirea. l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului. 138 din lege. pentru motive temeinice. a administratorului judiciar sau a lichidatorului. k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara şi de intrare in faliment. cat şi pentru creditori. potrivit art. In temeiul acestei dispozitii legale. precum şi sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarşirea infractiunilor prevazute de art. de Ia deschidere şi pana la inchiderea ei. Art. b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii. şi alte atributii decat cele privind activitatea de judecata. a lichidatorului. el organizeaza şi conduce intreaga procedura a insolventei. 1 Ibidem. 718-720. preşedintele tribunalului desemneaza pe judecatorii tribunalului care vor avea calitatea de judecator-sindic şi. 55 din Legea nr. h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase şi a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial. ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator. 2 Ibidem. a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor. 300/2004 pentru organizarea judiciara prevede ca preşedintii instantelor desemneaza judecatorii care urmeaza sa indeplineasca. dupa caz. j) admiterea şi confirmarea planului de reorganizare sau. 11 din Legea nr. dupa caz. p.

1 din lege. Administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica. precum şi verificarea. p. In indeplinirea atributiilor sale. Ele pot fi atacate separat cu recurs la curtea de apel. in cazul in care debitorul nu şi-a indeplinit obligatia in termenele legale. 94 din lege. cand acestea au fost prezentate de debitor.2. corectarea şi completarea informatiilor cuprinse in actele respective. autorizat in conditiile legii.4. Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive şi executorii. h) introducerea actiunilor pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor. g) convocarea. un rol important revine administratorului judiciar. 28 şi 35 din lege şi intocmirea unui raport prin care sa se propuna. a unor operatiuni incheiate de debitor şi a constituirii unor garantii acordate de acesta. 19 alin. in perioada de observatie şi pe durata procedurii de reorganizare. fie intrarea in procedura simplificata. 85/2006. Acest raport trebuie supus judecatorului-sindic in termenul stabilit de lege. 8 din lege. Remuneratiile vor fi platite din contul prevazut de art. b) examinarea activitatii debitorului şi intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor şi imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa. dupa casarea hotararii in recurs. Atributiile administratorului judiciar. 85/2006. Auxiliarii judecatorului-sindic. prin incheiere. asociatilor sau membrilor debitorului persoana juridica. Raportul trebuie sa faca precizari asupra posibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea. cu stabilirea remuneratiei cuvenite acestora. 721-725. fie continuarea perioadei de observatie in cadrul procedurii generale şi supunerea acestui raport judecatorului-sindic in termenul stabilit de lege. incompatibilitatea opereaza in situatia rejudecarii.2. Potrivit Legii nr. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila şi asupra premiselor angajarii raspunderii acestora in conditiile art. in conditiile art. 2 din Legea nr. f) conducerea integrala sau in parte a activitatii debitorului. 138 din lege. a din lege şi in conditiile şi termenele prevazute de art. c) intocmirea actelor prevazute de art. d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului. in functie de cuprinsul raportului prevazut de art.4. desemnat sa exercite atributiile prevazute de art. 28 alin. inclusiv reprezentantul acesteia trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa. Administratorul judiciar Calitatea de administrator judiciar. 20 alin. care.pronunta hotarari. In mod exceptional. susceptibile de a prejudicia drepturile creditorilor. i) sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul in care constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative. 5 din lege). 20 din Legea nr. In realizarea procedurii insolventei. practician1 in insolventa. prezidarea şi asigurarea secretariatului şedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor. 4 alin. Aceste persoane pot fi desemnate de judecalorul-sindic.4. in conditiile legii (art. 85/2006 şi sunt urmatoarele: a) examinarea situatiei economice a debitorului şi a documentelor depuse conform art. e) supravegherea operatiunilor de gestiune privind patrimoniul debitorului.3. dupa caz. judecatorul-sindic va putea fi ajutat de anumite persoane de specialitate (experti). precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial. 75 4. sunt sentinte sau incheieri. Lichidatorul . in conditiile stabilite de judecatorul-sindic. 4. Principalele atributii ale administratorului judiciar sunt prevazute de art. 1 Ibidem. 20 din lege. administratorul judiciar persoana fizica sau persoana juridica. in conformitate cu criteriile stabilite prin hotarare a Guvernului. 1 lit.

h) primirea platilor pe seama debitorului şi consemnarea lor in contul averii debitorului. rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta inaintea deschiderii procedurii. inclusiv reprezentantul acesteia trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa. Desemnarea lichidatorului. desemnata sa conduca activitatea debitorului şi sa exercite atributiile prevazute de art. dar care nu va depaşi 60 de zile de Ia desemnarea lichidatorului. In procedura falimentului. Adunarea creditorilor. 85/2006. atunci cand este cazul. ca şi administratorul judiciar. 24 şi art. autorizat in conditiile legii. 25 din lege. Prin Legea nr. Lichidatorul este persoana fizica sau juridica. 4. d) aplicarea sigiliilor. precum şi intocmirea tabelelor creantelor. Atributiile lichidatorului. lichidatorul poate angaja avocati. descarcarea fidejusorilor. p. 85/2006 şi sunt urmatoarele: a) examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura simplificata in raport cu situatia de fapt şi intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor şi imprejurarilor care au dus la insolventa cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila şi a existentei premiselor angajarii raspunderii acestora in conditiile art. formularea şi sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului. Dispozitiile art. g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului. lichidatorul este desemnat dupa aceleaşi reguli.1. in cadrul procedurii falimentului. 76 . i) vanzarea bunurilor din averea debitorului. lichidatorul persoana fizica sau persoana juridica. susceptibile de a prejudicia drepturile creditorilor. Consideratii generale Precizari prealabile. 2 Ibidem. Alti participanti la procedura insolventei 4. 85/2006. prin amplificarea atributiilor şi participarea la luarea celor mai importante decizii in aplicarea procedurii insolventei. Potrivit Legii nr.4. in conditiile legii (art. renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic. rolul adunarii creditorilor şi in special2 al comitetului creditorilor a fost sporit.3.3. practician in insolventa. p. j) incheierea de tranzactii. incasarea creantelor. Potrivit art. f) verificarea creantelor şi. atat in procedura generala. Principalele atributii ale lichidatorului sunt prevazute de art. e) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor şi a constituirii unor garantii acordate de acesta. descarcarea de datorii. un rol important il are lichidatorul1. 726-728.Calitatea de lichidator. b) conducerea activitatii debitorului. 729-732. k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta. 19 din lege se aplica in mod corespunzator. 25 din Legea nr. c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor. 24 din Legea nr. Comitetul creditorilor A. 138 şi supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta. In acest scop. in conformitate cu prevederile prezentei legi. 5 din lege). 19 alin. formularea de obiectiuni la acestea. inventarierea bunurilor şi luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor.4. daca un raport cu acest obiect nu fusese intocmit anterior de administratorul judiciar. cat şi in procedura simplificata. 85/2006. precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial. 1 Ibidem. e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. In desfaşurarea procedurii insolventei un anumit rol il au adunarea creditorilor şi comitetul creditorilor.

Legea nr. c) analizeaza şi aproba rapoartele comitetului creditorilor. Convocarea creditorilor trebuie sa cuprinda obligatoriu ordinea de zi a şedintei. precum şi la cererea creditorilor care detin creante in valoare de cel putin 30% din valoarea totala a creantelor impotriva debitorului. C. 4. in raport cu proportiile cazului. Judecatorul-sindic va desemna. 85/2006. dupa intocmirea tabelului preliminar de creante. spre deosebire de reglementarea anterioara. Legea nr. in conditiile legii. şi alte masuri. Adunarea creditorilor Componenta adunarii creditorilor. le analizeaza şi. concretizeaza mai bine principalele atributii ale comitetului creditorilor. in conditiile art. bugetare şi chirografare cele mai mari. 47 alin. face contestatii asupra lor.3. d) discuta masurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator. in conditiile art. e) dezbate şi voteaza in conditiile legii. daca este cazul. facute de debitor in dauna creditorilor atunci cand astfel de actiuni nu au fost introduse de administratorul judiciar sau lichidator. Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este lovita de nulitate. Adunarea are ca atributii principale: a) alege comitetul creditorilor. planul de reorganizare. Administratorul special Precizari prealabile. Fara a beneficia de personalitate juridica. 16 din Legea nr. un comitet format din 3-7 creditori dintre cei cu creante garantate. e) solicita ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Convocarea adunarii creditorilor poate fi facuta şi de comitetul creditorilor. 13 din Legea nr. 64/1995. Atributiile adunarii creditorilor. Adunarea creditorilor este convocata de administratorul judiciar sau de lichidator in cazurile expres prevazute de lege şi ori de cate ori este necesar (art. Art. pentru necesitatile procedurii. 85/2006. un preşedinte al comitetului creditorilor. b) analizeaza situatia debitorului. 85/2006 consacra1 administratorul special. adunarea creditorilor constituie cadrul juridic in care creditorii discuta şi aproba. Legea nr. ca un nou participant la procedura insolventei. f) introduce actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial. privind masurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator şi efectele acestora şi propune. Adunarea creditorilor cuprinde pe toti creditorii cunoscuti ai debitorului supus procedurii insolventei.B.4.2. pe care le prezinta adunarii creditorilor. Convocarea adunarii creditorilor. Legea prevede ca. pe baza propunerii creditorilor. c) ia la cunoştinta despre rapoartele intocmite de administratorul judiciar sau de lichidator. Anterior. actele şi operatiunile privind desfaşurarea procedurii insolventei. Desemnarea se face prin incheiere. 85/2006). (5) din lege. Comitetul creditorilor este desemnat de judecatorul-sindic sau ales de adunarea creditorilor. afara de cazul cand la şedinta participa titularii tuturor creantelor impotriva debitorului. in forma republicata in 2004. Comitetul creditorilor Desemnarea comitetului creditorilor. conditiile numirii şi recomanda adunarii creditorilor aceste numiri. 17 din lege stabileşte urmatoarele atributii: a) analizeaza situatia debitorului şi face recomandari adunarii creditorilor cu privire la continuarea activitatii debitorului şi la planurile de reorganizare propuse. d) intocmeşte rapoarte. reglementa ca organe participante la procedura reorganizarii judiciare şi a . b) negociaza cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreşte sa fie desemnat de catre creditori in dosar. prin valoare. Atributiile comitetului creditorilor. motivat. judecatorul-sindic va desemna.

pentru desemnarea administratorului special. g) primeşte notificarea inchiderii procedurii. sau de lichidator. sub supravegherea administratorului judiciar.falimentului adunarea generala a membrilor sau a asociatilor/actionarilor şi reprezentantul membrilor sau asociatilor/actionarilor. 80 din lege). Adunarea generala va fi prezidata de administratorul judiciar.1. in principal. judecatorul-sindic1 dispune deschiderea procedurii insolventei. 2 din Legea nr. In temeiul art. Legea nr. in calitate de reprezentant al debitorului. in conditiile legii.5. d) propune un plan de reorganizare. 85/2006). 85/2006 reglementeaza actele şi operatiunile care alcatuiesc continutul procedurii insolventei. Cat priveşte persoana (fizica sau juridica) care urmeaza sa fie desemnata ca administrator special. Rolul administratorului special este diferit. In perioadele de procedura. 2 din lege. Administratorul special este desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor. debitorul este reprezentat de administratorul judiciar sau de lichidator. fiind indreptatit sa semneze actul. h din lege. CONTINUTUL ŞI DESFAŞURAREA PROCEDURII INSOLVENTEI 4. consideram ca in calitate de administrator special poate fi desemnat chiar un administrator al debitorului. 18 alin. 79 şi art. In consecinta. Legea nr. in termen de cel mult 20 de zile de la data deschiderii procedurii insolventei sau. 1 Ibidem.5. 85/2006 nu prevede nici un fel de criterii sau conditii. 733. Daca sunt indeplinite cerintele legii. debitorul şi creditorii. p. Procedura insolventei se deschide in temeiul cererilor introductive ale persoanelor indreptatite. Adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului persoana juridica va fi convocata de administratorul judiciar/lichidator. Administratorul special este persoana fizica sau juridica desemnata de adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului persoana juridica imputernicita sa reprezinte interesele societati şi ale actionarilor/asociatilor şi sa participe la procedura insolventei pe seama debitorului. dupa confirmarea planului de reorganizare de catre judecatorul-sindic. dupa caz. f) dupa intrarea in faliment a debitorului. in vederea stabilirii procedurii aplicabile: procedura generala sau procedura simplificata. Pe baza raportului administratorului judiciar. dupa caz. administratorul special are urmatoarele atributii: a) exprima intentia debitorului de a propune un plan. Desemnarea administratorului special. fie continuarea perioadei de observatie in procedura generala. participa la inventar. administratorul special este imputernicit sa efectueze in numele şi pe seama debitorului actele de administrare necesare. de la data ridicarii dreptului debitorului de a-şi administra averea. 77 Calitatea şi rolul administratorului special. Dupa ridicarea dreptului de administrare. Atributiile administratorului special. 1 lit. in conditiile art. cand debitorului i se permite sa-şi administreze activitatea. c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii insolventei. 18 din Legea nr. precum şi desfaşurarea acestei proceduri. a cauzelor şi imprejurarilor care au dus debitorul in stare de insolventa. coroborat cu art. e) administreaza activitatea debitorului. precum şi masurile necesare pentru cunoaşterea situatiei debitorului. b) participa. pentru a . 33 alin. 4. Consideratii introductive Precizari prealabile. 28 alin. primeşte raportul final şi bilantul de inchidere a procedurii şi participa la şedinta convocata pentru solutionarea şi aprobarea raportului. iar mandatul administratorului special se reduce la reprezentarea intereselor actionarilor/asociatilor (art. 85/2006. la judecarea actiunilor in anularea actelor juridice incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor inainte de deschiderea procedurii (art. dupa caz. judecatorul-sindic va dispune.

4. Primele masuri 4. precum şi de orice alte persoane sau institutii prevazute expres de lege. 88/2006 se urmareşte acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa. Cel mai adesea. 85/2006). care potrivit datelor de care dispune. aprobarea şi implementarea unui plan de organizare. Cererea creditorilor Precizari prealabile. in vederea acoperirii creantelor creditorilor.5.2. potrivit legii. 2 din Legea nr. in principal.5. 5 din lege). procedura insolventei este deschisa printr-o cerere adresata tribunalului de catre debitor sau de catre creditori. in conditiile legii. 2 din Legea nr. Potrivit legii. Prin procedura instituita de Legea nr.analiza şansele de redresare a debitorului. 4.2. Cererile introductive 4. in vederea achitarii datoriilor acestuia fata de creditori. 3 pct. Cererea debitorului Precizari prealabile. dar care sunt expres prevazute de lege. Rolul planului Caracterizare generala. Potrivit art. 1 Ibidem.1. 26 alin.5.1. 26 din Legea nr. trebuie luate primele masuri pentru realizarea procedurii insolventei. 4 alin. 85/2006 intelege persoana fizica sau persoana juridica de drept privat. legea ii recunoaşte un anumit rol in deschiderea procedurii insolventei. Aplicarea procedurii insolventei este impusa de starea de insolventa in care a ajuns debitorul.2. p. Acest lucru este firesc. 78 Procedura falimentului inseamna parcurgerea unor operatiuni care au ca obiect lichidarea averii debitorului. 734-739. Aceste masuri sunt: notificarea deschiderii procedurii.2. Procedura reorganizarii judiciare presupune intocmirea. inceperea1 procedurii insolventei are loc la initiativa creditorilor. declararea creantelor creditorilor.5. Prin urmare. Cererea privind deschiderea procedurii insolventei poate fi facuta de orice creditor indreptatit.5. Intrucat debitorul este cel mai in masura sa cunoasca starea patrimoniului sau. pe calea procedurii generale sau pe calea procedurii simplificate3. care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare introduce cerere impotriva entitatilor reglementate şi supravegheate de aceasta. procedura insolventei se deschide prin cererea debitorului sau cererea creditorilor. a drepturilor şi obligatiilor tuturor participantilor la procedura insolventei (art. Planul de reorganizare 4. Legea permite inceperea procedurii insolventei pe baza unei cereri a oricarei alte persoane sau institutii. 85/2006. intocmirea şi prezentarea unor rapoarte privind situatia debitorului. Conditiile introducerii cererii de catre creditori.4.4. Potrivit art.5.3. Notiuni generale Precizari prealabile. Prin debitor. 1. deoarece incetarea platilor de catre debitor are consecinte directe şi imediate asupra patrimoniului creditorilor. al carei patrimoniu este in stare de insolventa (art. fie intrarea in procedura simplificata. 4.2. indeplinesc criteriile prevazute de dispozitiile legale speciale pentru initierea procedurii prevazute de prezenta lege. Procedura generala poate fi o procedura de reorganizare judiciara sau o procedura .3. 4. 85/2006. Notiuni generale Odata ce procedura a fost deschisa prin hotararea2 judecatorului-sindic.5. Procedura insolventei incepe pe baza unei cereri introdusa la tribunalul competent de catre persoanele prevazute de lege. organele care aplica procedura sunt obligate sa asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi operatiunilor pe care le implica procedura insolventei.3. 4.5.1. in baza unui plan de reorganizare. Legea nr. precum şi realizarea. adica in procedura falimentului. care sa duca la revigorarea activitatii debitorului.

94 din lege). 1 lit. Acestea sunt: depunerea şi comunicarea planului. Administratorul judiciar va putea propune un plan de reorganizare. a) Debitorul. Procedura de reorganizare judiciara presupune intocmirea. 85/2006. votarea planului de catre creditori. Elaborarea şi continutul planului Persoanele care au dreptul sa propuna planul. p. admiterea planului de catre judecatorul-sindic. 85/2006 reglementeaza amanuntit conditiile elaborarii. dupa caz. Debitorul poate propune un plan de reorganizare cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor şi cu conditia formularii intentiei de reorganizare prin cererea introductiva (art.5. cu conditia sa-şi fi anuntat aceasta intentie pana la votarea raportului intocmit de administratorul judiciar prevazut de art. administratorului judiciar şi comitetului creditorilor (art. intr-un interval de 5 ani anteriori formularii cererii introductive a mai fost subiect al procedurii insolventei.. p. 85/2006 recunoaşte dreptul de a propune un plan debitorului. Planul in copie este depus la grefa tribunalului. precum şi la oficiul registrului comertului sau. publicitatea privind planul. 98 alin.2. Planul poate fi propus de la data desemnarii sale şi pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afişarii tabelului definitiv al creantelor. Planul poate fi propus in termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de creante. 758. Legea nr. el se comunica debitorului prin administratorul special. 764-769. acceptarii şi confirmarii planului. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. confirmarea planului de catre judecatorulsindic. administratorului judiciar. precum şi debitorul care a fost condamnat definitiv pentru falsificare sau pentru infractiuni prevazute de Legea nr. Depunerea şi comunicarea planului.4. unde se inregistreaza. 2 din lege. 6 din lege. in conditiile art. p. unuia sau mai multor creditori (art. precum şi consecintele pe care realizarea planului sau nerealizarea acestuia le poate avea asupra situatiei debitorului. Unul sau mai multi creditori care detin impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv al creantelor pot propune un plan. conform programului de plata a creantelor. h) sau in situatia prevazuta de art. planul de reorganizare parcurge formalitatile reglementate de Legea nr. Formalitatile privind aprobarea planului de reorganizare Precizari prealabile. Legea nr. Totodata. aprobarea. marturie mincinoasa. 79 Reorganizarea judiciara se aplica debitorului persoana juridica. implementarea şi respectarea unui plan de reorganizare. 2 Ibidem. In termen de 20 de zile de la . Planul poate fi propus in termen de 30 de zile de la data afişarii tabelului definitiv al creantelor. inşelaciune. 21/1996 sau ai carui administratori. 1 din lege). 3 Ibidem. delapidare.3. la registrul societatilor agricole. 59 alin. 1 Ibidem.5. 4. b) Administratorul judiciar. Administratorul Potrivit legii.de faliment. gestiune frauduloasa. 59 alin. Datorita rolului pe care trebuie sa il indeplineasca planul. 2 din lege. in vederea achitarii datoriilor debitorului. nu va putea propune un plan de reorganizare debitorul care. 740. 4. infractiuni de fals ori infractiuni prevazute de Legea nr. 21/1996. Admiterea planului de catre judecatorul-sindic. cu conditia sa-şi fi manifestat aceasta intentie pana la votarea raportului intocmit de el. 33 alin. directori şi/sau asociati au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa. abuz de incredere. 28 alin. Dupa elaborarea sa. c) Unul sau mai multi creditori.4.

Procedura falimentului priveşte deopotriva. accepta sau sunt socotite ca accepta planul. art. care sunt menite sa duca la insanatoşirea activitatii debitorului şi. 102 din Legea nr. platii creantelor creditorilor. Publicitatea privind planul. 85/2006 prevede ca judecatorul-sindic va confirma un plan de reorganizare daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele trei conditii: a) cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in programul de plati. acest plan trebuie pus in aplicare in scopul redresarii activitatii debitorului şi pe cale de consecinta. debitorul. financiare. 85/2006 reglementeaza. Dupa admiterea planului. In al doilea rand. cu conditia ca minimum una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul. judecatorul-sindic poate sa apeleze la parerea unui expert. Notiuni generale Precizari prealabile. planul se considera acceptat in cazul in care categoria cu valoarea totala cea mai mare a creantelor a acceptat planul. dintre cele mentionate la art. Legea nr. judecatorul-sindic va convoca o şedinta la care vor fi citati cei care au propus planul.6. . Reorganizarea judiciara Precizari prealabile. activitatea debitorului trebuie reorganizata corespunzator planului: creantele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte parti interesate trebuie modificate astfel cum s-a prevazut in plan (art. In primul rand. debitorului ii revin anumite obligatii. Legea defineşte procedura falimentului ca fiind procedura de insolventa concursuala. Articolul 101 din Legea nr. 80 In vederea luarii unei decizii corecte.6. pe langa procedura reorganizarii judiciare şi procedura falimentului. Daca un plan de reorganizare a fost1 confirmat de catre judecatorul-sindic. 98 alin. b) in cazul in care sunt doar doua categorii. juridice. Planul va putea fi admis daca este propus de persoanele indreptatite şi cuprinde toate informatiile prevazute de lege. 100 alin. 3 pct. Falimentul 4. care sa exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului (art. 4. 3 din lege prevede ca debitorul este obligat sa indeplineasca. practician in insolventa.85/2006). 99 alin. Este vorba de masurile organizatorice. c) fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul va fi supusa unui tratament corect şi echitabil prin plan. la asigurarea resurselor necesare pentru plata creantelor creditorilor. 4.inregistrarea planului la tribunal. debitorul este obligat sa puna in practica masurile avute in vedere pentru redresarea activitatii. Dupa audierea persoanelor citate. In indeplinirea planului de reorganizare. schimbarile de structura prevazute de plan.5.5. fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat (art. atat procedura2 simplificata cat şi. in conditiile legii. implicit. economice. In acest sens.5. judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar publicarea unui anunt privind propunerea planului in Buletinul procedurilor de insolventa (art. Falimentul se aplica in cazurile prevazute de lege şi are drept scop prefacerea in bani a bunurilor din averea debitorului.5. fara intarziere. Aplicarea planului de reorganizare presupune continuarea activitatii debitorului şi implementarea masurilor stabilite prin plan. administratorul judiciar şi comitetul creditorilor. colectiva şi egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului.1. 3 din lege. Indeplinirea masurilor din planul de reorganizare. 23 din lege). 2 şi 3 din lege). judecatorul-sindic va admite sau va respinge planul propus. 103 alin. in vederea satisfacerii creantelor creditorilor. Confirmarea planului de catre judecatorul sindic. 85/2006). 2 din Legea nr. procedura generala. in termen de 5 zile.

a contestat ca ar fi in insolventa. In cazurile prevazute de art. 2 Ibidem. dupa caz. 85/2006 prevede urmatoarele cazuri in care se poate decide intrarea in procedura falimentului: a) debitorul şi-a declarat prin cererea introductiva intentia de a intra in procedura simplificata (art. Prin hotararea privind intrarea in faliment judecatorul-sindic va pronunta dizolvarea societatii debitoare. 2 sau art. c) in cazul procedurii simplificate.5. b) in cazul procedurii generale. 46 alin. (2) din lege. in termen de 10 zile de la intrarea in faliment. prin sentinta sau. 107 alin.Procedura falimentului consta intr-un ansamblu de acte juridice şi operatiuni care privesc: hotararea de intrare in faliment. inchiderea procedurii falimentului. desemnat conform art. intrarea in procedura falimentului.6. 3 din lege. 108 alin. c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite (administratorul judiciar. Cazurile de aplicare a procedurii falimentului Enumerarea cazurilor. 60 alin.5. f) a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune.2. 2 din lege). 105 din lege). judecatorul-sindic va decide. 47 alin. 772-774. 1 din Legea nr. 2 din lege). e) in cazul procedurii generale. 2 din lege). 770. 34 din lege. distribuirea sumelor de bani realizate din lichidarea bunurilor din averea debitorului. 33 alin. dupa caz. judecatorul-sindic va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului (art. 28 alin. Dispozitiile cuprinse in hotararea judecatorului-sindic. cu prezentarea celor nascute dupa data deschiderii procedurii. in calitate de lichidator a administratorului judiciar. 3 din lege): d) debitorul şi-a declarat intentia de reorganizare. dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat şi confirmat. efectuarea lichidarii bunurilor din averea debitorului. iar contestatia a fost respinsa de judecatorulsindic (art. intocmirea de catre administratorul judiciar şi predarea catre lichidator. Toate actele juridice şi operatiunile pe care le implica procedura falimentului sunt realizate de organele abilitate de lege cu aplicarea acestei proceduri. desemnarea unui lichidator provizoriu. termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichidator. 4. 102 alin. impreuna cu lista actelor şi operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii prevazute de art. Articolul 107 din Legea nr. stabilirea masei active. p. 32 din lege. 85/2006. prin incheiere. g) termenele pentru declararea creantelor nascute dupa data deschiderii procedurii (art. 54 alin. . 1 lit. sau nici unul din planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat (art.6. 28 alin. e) obligatiile de plata şi celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile prevazute in planul de reorganizare confirmat sau desfaşurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii aduce pierderi averii sale (art. Hotararea judecatorului-sindic privind intrarea in procedura falimentului Precizari prealabile. in conditiile art. intrarea debitorului in faliment potrivit art. a unei liste care sa cuprinda numele şi adresele creditorilor şi toate creantele acestora la data intrarii in faliment. h din lege). unul sau mai multi creditori) nu a propus un plan de reorganizare. 1 Ibidem. in conformitate cu criteriile aprobate prin hotararea Guvernului. 81 4. 94 din lege.3. d) in cazul procedurii generale. 4 din lege). p. b) debitorul nu şi-a declarat prin cererea introductiva intentia de reorganizare (art. precum şi termenele de declarare a creantelor nascute in perioada de observatie (art. Totodata. 109 alin. precum şi stabilirea atributiilor şi a remuneratiei acestuia. f) notificarea intrarii in procedura falimentului. 5 sau art. 1 lit. dupa caz. h fraza a II-a din lege) sau. in conditiile prevazute de art. la cererea creditorului de deschidere a procedurii. confirmarea. 19 alin.

Daca o procedura incepe ca procedura de reorganizare. cand toate fondurile rezultate din averea debitorului au fost distribuite. . 132 alin. daca se constata ca. 82 Cazurile de inchidere a procedurii insolventei. Acestea sunt cazuri generale de inchidere a procedurii şi cazuri speciale.5. 784-785. Procedura falimentului se inchide in conditii diferite. 85/2006). prin continuarea activitatii sau de lichidare pe baza de plan va fi inchisa de judecatorul-sindic. In orice stadiu al procedurii. procedura insolventei urmeaza sa se inchida. Dar. Cazurile de inchidere a procedurii reorganizarii judiciare şi a procedurii falimentului. daca au fost indeplinite toate obligatiile de plata asumate prin planul de reorganizare confirmat (art. luarea deciziei şi consecintele inchiderii procedurii sunt stabilite de Legea nr. b) inchiderea procedurii falimentului.5. legal facute asupra averii debitorului. Legea nr. procedura se poate inchide ca procedura a reorganizarii judiciare sau ca procedura a falimentului. Prin aceeaşi sentinta se dispune şi radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat. inchiderea procedurii nu va avea ca efect descarcarea debitorului persoana fizica de obligatiile pe care le avea inainte de deschiderea procedurii. la cererea lichidatorului. aceasta se va inchide ca procedura a falimentului. 4. p. 85/2006. Procedura falimentului va fi inchisa in cazul in care judecatorul-sindic a aprobat raportul final. 85/2006). a) inchiderea procedurii reorganizarii judiciare. prin sentinta. 132 din Legea nr. işi vor produce efectele. la expirarea termenului prevazut pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor. 85/2006). operatiunile de administrare. de inchidere a procedurii reorganizarii judiciare sau procedurii falimentului.7. 85/2006). 2 din Legea nr.7. drepturile dobandite pana la revocare raman neatinse. judecatorul-sindic va putea da o sentinta de inchidere a procedurii (art. daca se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori aceste sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative şi nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare.7. b) Inexistenta unor bunuri in averea debitorului. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii şi de revocare a hotararii de deschidere a procedurii (art. 1 Ibidem. Procedura reorganizarii judiciare. Inchiderea procedurii insolventei 4. Ajunsa la un anumit stadiu in desfaşurarea ei. Cazurile de inchidere a procedurii Precizari prealabile. 131 din Legea nr.4. Cazurile. 134 din Legea nr. 137 din lege.1. Intr-un asemenea caz. iar fondurile nereclamate au fost depuse la banca (art. dar apoi devine o procedura a falimentului. nu s-a depus nici o cerere. In consecinta. Inchiderea procedurii falimentului va fi dispusa de judecatorul-sindic. prin sentinta. In cazul deschiderii procedurii prin cererea introductiva a debitorului. a) Nedepunerea niciunei cereri de admitere a creantelor. in conditiile art.5. Notiuni generale Precizari prealabile. Procedura insolventei este inchisa in cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru desfaşurarea ei in continuare. 85/2006 reglementeaza cazurile de inchidere a procedurii.2. Dupa parcurgerea operatiunilor1 prevazute de lege.