Savings and Loan Assoc. – nagpapahiram ng salapi at tumatanggap ng impok na pera ng kasapi nito.

Seigniorance – bayad na sinisingil ng pamahalaan na mas mataas kaysa sa aktwal na ginagastos sa paggawa ng barya. Social Security System – kung ang public servant ay may GSIS, ang mga manggagawa sa pribadong sector ay may SSS.

Structural Inflation – uri ng implasyon na dulot ng mga istruktura ng ekonomiya na siyang pwersa na bunga ng implasyon. Thrift Bank – tinatawag na savings bank na humihikayat sa mga taong magtipid at mag-impok ng ilang bahagi ng kanilang kita. Tseke – anyo ng salapi na ginagamit sa bilihan ngunit itinuturing ding instrumento ng kredito.

CUNANAN . J. REYES IV – AMETHYST MRS.Project In Araling Panlipunan (EKONOMIKS) ANNE VALERIE A.

Kredito – pagtatamo ng bagay na kailangan kapalit ng pangakong pagbabayad sa tamang panahon. Private Dev’t Bank – tumatanggap ng mga deposito ng mga mamamayan na nagagamit sa small at medium industries. Government Service Insurance System – namamahala sa pagkakaloob ng tulong sa mga mangga Hyperinflation – mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa pamilihan bawat oras.Gross Domestic Product – tumutukoy sa mga produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng bansa maging ito ay produksyon ng mga dayuhan. Rural Bank – bangkong naglalayong tulungan ang mga magsasaka upang magkaroon ng puhunan. Gross National Product – pinakamahalagang bagay na isinasaalangalang sa usapin na may kinalaman sa pag-unlad ng bansa. . Limitadong Pagmomoneda – kapag ang pamahalaan mismo ang bumibili ng tiyak na rami metal na kailangan sa paggawa ng barya. Purchasing Order – paggamit ng cash para makuha ang mga biniling produkto. Potential GNP – likas na yaman ng bansa ang ginagawang ` batayan ng kabuuang produksyon. Pamahalaan ng Bangko Sentral – tanging nakakaalam ng paraan ng paggawa ng salapi. ng Nominal GNP – sinusukat sa pamamagitan ng market Value. Promissory Note – kasulatan na nangangakong magbabayad ng utang sa takdang araw. Implasyon – pagtaas ng presyo sa pamilihan. Pag-Ibig Fund – tumutulong sa mga kasapi nito na magkaroon ng sariling bahay.

Commercial Bank – tumatanggap ng lahat ng uri ng deposito ng publiko. Unitary – pagtugon ng mamimili sa porsyento ng pagbabago ng presyo. Total Cost – kabuuang gastusin sa paglikha ng mga produkto at serbisyo. Consumer’s Price Index – tanda ng pagbabago ng kabuuang presyo ng produkto. Counterfeiting – panggagaya at pamemeke ng salapi na nakahahadlang sa maayos na sistema ng Pagmomoneda. Credit Book – talaan kung saan makikita ang mga nakuhang produkto sa tindahan. Cash – pera na ginagamit para makabili agad ng Circulating Capital – pagbabayad ng cash na may kaugnayan sa kapasidad na nakadepende sa kapital. Bill of Exchange Drafts – nakasulat na kautusan ng nagpautang sa umutang na na kailangang bayaran siya sa takdang halaga sa takdang presyo. Di-Limitadong Pagmomoneda – kahit sino may karapatang magpagawa ng barya. Total Product – kabuuang produkto na nakukulta sa paggamit ng salik na nagbabago at di nagbabago. Variable Cost – gastusing umaayon sa lebel ng produksyon. Demand Pull – implasyon dahil hinihila ng demand ang pagtaas ng produkto. Brassage – kabayaran na ipinataw ng pamahalaan sa paggawa ng barya na naayon sa aktwal na ginagastos sa pagsasagawa ng gawaing ito. .Suplay – kumakatawan sa gawi at kilos ng mga suplyer sa pamilihan. Bangko – institusyong pananalapi na tumatanggap at lumilikom ng salapi na iniimpok ng mga tao at pamahalaan. Commercial letter of Deposit – ginagamit sa pagaangkat at pagluluwas ng kalakal. Cost Push – implsyon dahil sa pagtaas ng gastusin pamproduksyon.

Elastiko – pagtugon ng mamimili sa bawat porsyento ng pagbabago ng presyo. Inferior Goods – hindi tumataas ang demand kahit tumaas ang kita. sahod ng manggagawa at interes. Sosyohan – samahang pangnegosyo na dalawang tao lang ang namumuno. Limitado – ang pagkalugi ay batay sa naiambag sa negosyo. Kurba ng Iskedyul tuwirang grapikong paglalarawan ng relasyon ng presyo at dami. Inplicit Cost – kabayarang tinatanggap mismo ng may-ari ng negosyo. Normal Goods – tumataas ang demand kapag tumaas ang kita. Production Cost – ginagamit sa produksyon na may katumbas na bayad. . Opportunity Cost – isinakripisyong bagay upang gamitin sa kasalukuyang paggagamitan nito. Explicit Cost – mahahalagang bayarin na hindi maaaring ipagpaliban ng mga negosyante. Republic Act 751 – price act. Fixed cost – gastusin sa pagbabayad ng mga salik na hindi ` nagbabago. Market Supply – sumatotal ng lahat ng suplay ng mga prodyuser sa pamilihan. Price Control – pagkontrol ng produkto kapag isinasagawa ang state of columny. Presyong Ekwilibriyo – pinagkasunduang presyo ng mamimili at tindera. Price Ceiling – pinakamataas na presyong itinakda ng pamahalaan. Open Corporation – kahit sinong tao pwedeng ipagbili ang share of stocks. Pangkalahatan – lahat ng obligasyon at utang ay pananagutan ng lahat. Monopolyo – istraktura ng pamilihan na iisa ang nagbibili ng produkto. Marginal Product – karagdagang produksyon bawat isang dinadagdag na manggagawa.

Batas ng Suplay – pagtaas ng presyo kasabay ng pagataas ng produktong handang ipagbili ng prodyuser. Ekwilibriyon Dami – bilang ng dami ng produkto na handang bilhin at ipagbili sa presyong pinagkasunduan. Batas ng Demand – kapag pataas ang presyo. Underemploymant Rate – proporsyon ng mga hindi nagtatrabaho ng full time. Ekwilibriyo – kalagayan na walang sinuman sa bumibili at nagbibili ang gustong kumilos at gumalaw. Demand Schedule – talaan ng dami ng produkto o serbisyong handa at kayang bilhin ng mamimili. Roll-on and Roll-off – pinayagan ng sumakay ng barko ang bus. Kapag pababa ang presyo. Unemployment Rate – proporsyon ng mga taong walang trabaho. bumababa ang demand. Sosyalismo – pinaghalong kapitalismo at komunismo. Di-elastiko – kawalan ng kakayahan ng mamimili na magbawas ng demand sa bawat pagtaas ng ` presyo. Demand – dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang bilhin ng mamimili. paniniwala at kultura. .Ramon Magsaysay – ikatlong pangulo ng ikatlong republika ng Pilipinas. Thomas Robert Malthus – nahlahad ng Malthusian Theory na naisulat na sa aklat na “An Essay on the Principle of Population”. Tradisyunal – tradisyon. tumataas ang demand. Close Corporation – pwedeng bumili ng stocks ang miyembro ng pamilya.

Karl Marx – ama ng komunismo. Mixed Economy – nasa pribadong sector at pamahalaan. Isabela. Migrasyon – lupain sa loob ng bansa. Populasyon – bilang ng tao na nakatira sa isang lugar. Physiocrats – kapnalig ni Quesnay sa kanyang kaisipan o paniniwala. Kakulangan – isang kalagayan na panandalian lamang. ang sandigan ng ekonomiks na tinatawag na neoclassicists. Mamimili – bumibili at gumagamit ng produkto. nasira ang nito an gating likas na yaman. Kartel – pangkat ng tao na kumontrol at nagmamanipula ng pamamahagi at pagpresyo nito. Panahon ng Amerikano . Kapitalismo – sistemang pang ekonomiya na ang pagmamayari ng mga salik ng produksyon tulad ng capital. Cagayan at Nueva Viscaya. Jose Basco y Vargas – Economics Society of Friend in the Philippines. paggawa.Jan Maynard Keynes – batas ng panustos at pangangailangan. at entrepreneur pribadong sector.sinakop an gating bansa. lupa. Kakapusan – hindi kayang matustusan ng bansa ang lahat ng mga pangangailangan sa mga produkto na nilikha o lilikhain pa lamang. Poverty Line – pinakamababang kita na kailanga ng tao. . Kalakalang Galyon – pakikipagkalakalan ng produkto ng ating bansa sa Tsina at Mexico sa pamamagitan ng boleta at galyon. Merkantilista – tumuligsa sa paniniwala ng Physiocrats. Lakas Paggawa – tumutukoy sa kabuuang bilang ng manggagawa 15 taon pataas. Market Economy – pamilihan. Monopolyo ng Tabako – reporma na ipinatupad sa lalawigan ng Ilocos.

ginamit ng hari upang ipatigil ang pang-aabuso. at yamang pisikal sa ibat ibang pggagamitan upang masagot ang mga sulirang pangekonomiya. na Encomiendero – sundalong kastila.sinusukat ang bilang ng tao na umaasa sa mga taong nghahanap buhay. Garcia – nagtaguyod Nationalization Trade Act ng Retail Datu – namuno noon panahon bago dumating ang mga kastila.isang agham sa pag-aaral ng kilos at pagsisiksap ng tao at paraan ng paggamit ng limitadong yaman ng bansa upang matugunan ang walang katapusan pangangailangan ng tao. Marcos – nagpatupad ng Batas Francis Quesnay – tanyag sa paglalahad ng tableu economique. Debalwasyon – pagbaba ng piso kontra dolyar. Demograpiya populasyon ng – pag-aaral sa bansa. David Recardo – laws of disminishing marginal returns. Alokasyon – tumutukoy sa mekanismo ang pamamahagi o distribusyon ng mga likas na yaman. Hoarding – pagtatago ng produkto at paghihintay sa pagtaas ng presyo nito. Ekonomiks . Ferdinanad Militar.Adam Smith – ama ng makabagong ekonomiks. Carlos P. Dekritoroyal . Facilicator – gumagawa ng konsultasyon. Encomienda naglilingkod sa hari pabuya sa mga tapat ng espanya. Employment rate – tumutukoy sa bahagdang lakas-paggawa na may hanap buhay. yamang tao. balangkas ng Corazon Aquino – ikalabisang pangulo at kauna unahang babaeng naging pangulo Dependency ratio . .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.