QWAM KDO I

csr ENENERQllLOR

Maestrul PHAM XUAN TONG Fondatorul metodei QWAN KI DO

UNIUNEA R O M ~ N A QWAN 6 DO DE 1 QWAN KI DO CALEA ENERGIILOR CORPORALE .

Fondator al rnetodei QWAN KI DO Au mai colaborat la realizarea acestei lucriiri ROGER GRUBER.Q. RICHARD ROUDIER Redactori pentru editia in limba romin5 ' OVIDIU COVACI Director tehnic al U. Este evident c i nu sunt prezentate in acest spirit. Fiecare are libertatea de a aprecia adevirata semnificape a lnv5@turilor dm aceastH carte. ALAIN DELPLANQUE. MICHEL AUDWFREN. CATALIN ONISTE Secretar a1 U.Coperta . LOC PHAM XUAN.D. Str. sau chiar moartea.K.sau partial5 a acestui volum.R.F. ISBN . 4. de cstre un cititor iresponsahil. dupj. fiirii autorizarea scrisg a editorului este intenis. sau posibile alte urmjri rezultate in urma practicarii acestor tehnici. sector 5. cum nu vor rispunde nici de eventualele accidentzri. MARIE-THISRESE LIBERTI. Autorul $i editorul nu vor fi responsabili in cazul in care tehnicile din aceast5 lucrare vor fi intrehuinpte in scopul inc5lc5rii legii. telefon (01) 780 71 54 Toale dreprurile osupra nierlei e d q i w r c m r r . 8 DANG Director tehnic al F.D..Q.K. Copyright o GARELL PUBLISHING HOUSE Romsnia.K.GABY OANCEA Consilier editorial . Valdemar E5scarescu nr.K. DISRLA CAROL - - - - AVERTIS&ENT Tehnicile descrise in aceastti carte sunt tehnici martiale. Trehuie s i mentionam c5 executate f5ri control pot provoca riniri.ELENA COTIGA Grafica MARLE-CLAUDE CANET Realizator GILBERT RAULET in colaborare cu Maestrul PHAM XUAN 'TONG. Bucuregti.Q. fiind pedepsitg conform legilor in vigoare.D. Reproducerea integral&. Este bine ca inainte de a incepe exersarea lor sti consultati un medic.973-97471-4-0 .

~ i perfecfiona studiile medicale.K 3 7 i _ .WAN KI DO gi-a primit de pufin timp numele. care are rapid numerogi adepli. perseverenla c2t $i calitifile pedagogice ale maestrului Pham Xuan Tong PI ridicii la .ty .maestrul Pham Xuan Tong. fn Vietnam. El a beneficiat 'in mod egal gi d e PnvZfhra stilului vietnamez Vo. in 1668 maestrul Pham Xuan Tong sosegte in Franta pentru a . Tang-Lang. .~ *n e ' tament. Reprezintii rezultatul a peste 25 de ani de studii gi ciutbri efectuate de unul dintre cei mai mari expet$ ai artelor marfiale vietnameze . dar originea sa se gisegte in cele mai vechi tehnici de arte maqiale. Q Acesta a realizat o sintez5 a celor mai celebre stiluri de arte marfiale chino-vietnameze. r n r ~ l . Din aceasti perioadi Pncepe dezvoltarea unei noi arte martiale.~ m n ~ -. Shaolin-Wo-Mei. a avut onoarea 8i Bansa de a fi discipolul maestrului Chau Q u a n . Competenp. ~ ~ . prin unchiul siu Pbam-Tru (licenfiat in arte marfiale in Vietnam) 5i de asemenea de expeqii vietnamezi Phan-Thanhu Su gi Long Ho-Hoi. ca succesor gi depozitar a1 gcolii sale chinezegti He-Phai gcoalb ce are influenfe din celebrele stiluri chinezegti Nga-Mi-Pai.

susginut5 de elevii s5i duce Tn rnai 1981 la crearea Uniunii Mondiale de Qwan Ki Do. fn numele acestei gcoli se regiisegte numelle maestruhi ChauQuan Khi. Maesfrul CHAU QUAN-KHI . Aceastii ascensiune. f5rZ de care maestrul Pham Xuan Tong nu ar fi fost ceea ce este.6 QWAN KI D O nlvelul celor mai mari experfi vietnamezi din Occident.

D.K. 8 DANG.Maestrul PHAM XUAN TONG Maestru in ternafdonal. calea energiilor corporale. . Director tehnic a! F. Fondatorul rnetoder"Q WAN KI DO .E Q.scris mai exacf DAO.scris mai exacf AN semnifica' ANSAM- nifica ENERGIA. 0 .

TRUC-CUOC CUNG-THU (BLOCAJE) mediu qi jos .0 jumiitate de turii (pe loc) THU-PHAP (TEHNICI DE MANA) . EXERCITII CATE DOI VAT (PROIECPI) CIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR .XA-HANH THAN-PHAP (DEPLASARI) . THOISON. LAP-TAN.Chte un blocaj la nivel h a l t . JOACA THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) INITIERE. DINH-TAN - .INITIERE.8 QWAN K I DO PROGRAM D E PREGATIRE PRIMUL GRAD PRIMUL CAP .FORFECARE . DI-SON CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) .SONG-SON.ROSU BO-PHAP (POZITII) CHUAN-BI. NHAO-LAN (CADERI) . KY-MATAN. LIEN-HOA-TAN.

BO-PHAP QUYEN AL DOILEA CAP .SALUTURILE QUYEN .ROSU TURA BO-PHAP (POZIDI) . 0. .SONG-CUOC. K. DI-THAN CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) . BAN-LONG-CUOC THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) .U R. D.0 JUMATATE DE (DI-SON).AM-DUONG-TAN. 9 CU PICIOARELE) TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE . TIEUTAN THAN-PHAP (DEPLASART). XA-TAN.

10 Q W A N Kl D O VAT (PROIECTII) . UNUL LA NIVEL JOS 81 UNUL LA NIVEL ~ N A L T NHAO-LAN ~CADERI) .BO-LINH MOT A L TREILEA C A P .GARDA QUYEN .INIPERE TAO-DIA-CUOC (SECERARI) .INITIERE KHOA-GO (IMOBILIZARI) TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE .FORFECARE CU PICIOARELE) .ROSU TURA BO-PHAP (POZITJrII) .0 JUMATATE DE (THOI-SON).DOC-HANH-VU-TAN THAN-PHAP (DEPLASARI) .INIPERE CIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR . THIEM-THU-QUA-HA1 THU-PHAP ~TEHNICI MANA) .HOANH-CUOC CUNG-THU (BLOCAJE) .TREI LA NIVEL MEDIU.PUMN CIRCULAR DE CUOC PHAP (TEHNICI DE PICIOR) .

CROSEU CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) CUNG-THU (BLOCAJE) NHAO-LAN (CADERI) .ROSU BO-PHAP (POZITII) .FORFECARE CU PICIOARELE) KHOA -GO (IMOBILIZARI) TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE INITIERE i N LWTA QUYEN .THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) I VAT (PROIECPI) GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR .THU-PHAP QUYEN - AL PATRULEA CAP .HAC-TAN THU-PHAP (TEHNICI DE MAN& .

o T E H N I C ~ A P ~ R A R E DE TAO-DIA-CUOC (SECERARI) KHOA-GO (IMOBILIZ ARI) TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE QUYEN-TAP .FORFECARE CENTURA VIOLET BO-PHAP (POZITII) . APLICATII THAN-PHAP (DEPLASARI) .12 OWAN Kl DO THE-DOI-LUIEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) VAT (PROIECTII) .PHI-THAN.HAU-CUOC. THANG-THEN-TRUC-CUOC CUNG-THU (BLOCAJE) NHAO-LAN (CADERI) .O TEHNICA DE APARARE cu PICIOARELE) . DT-ANH THU-PHAP (TEHNICI DE MAN& .DANG-MON GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR . QUY-TAN.NHI-TAN.DAO-SON CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR ) .

FORFECARE CU PICIOARELE) TA o-DIA . THAN-PHAP QUYEN AL DOILEA GRAD PRIMUL CAP .ALB LATERALE BO-PHAP (POZITII) .DEPLASARI CUQC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) CUNG-THU (BLOCAJE) .QWAN-KI MOT.HO-DIEP-TAN THAN-PHAP (DEPLASARI) (90") .BLOCAJE LA NIVEL JOS .THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) VAT (PROIECTII) GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR .c u o c (SECERARI) KHOA -GO (IMOBILIZARI) TU-VE QAUTOAPARARE) DIVERSE QUYEN .

P ~ (DEPLASARI) P THU-PHAP (TEHNICI DE MANA) CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) (PERFECTIONARE) .ALB BO-PHrlP (POZITII) .XA-TU-TAN T H A N .BLOCAJE LA NIVEL MEDIU .BO-LINH 2 .FORFECARE AL DOILEA CAP .HAU-CUOC CUNG-THU (BLOCAJE) .14 QWAN KI DO NHAO-LAN (CADERI) THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOT) VAT (PROIECVI) GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR CU PICIOARELE) TAO-DIA-CUOC (SECERARI) KHOA-GO (IMOBILIZ~RI) TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE QUYEN .

15 NHAO-LAN (CADERI) THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) VAT (PROIECPI) GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR .LUU-VAN-CUOC.ALB THAN-PHAP (DEPLASARI) .K. .U R. Q.ALTELE THU-PHAP (TEHNICI DE MAN& CUOC-PHAP(TEHNICI DE PICIOR) .XUAN-LONG 1 QUYEN .FORFECARE CU PICIOARELE) TAO-DIA-CUOC (SECERARI) TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE . HO-VI-CUOC CUNG-THU (BLOCAJE) . D.QWAN-KI 2 0 AL TREILEA CAP BO-PHAP (POZITII) .BLOCAJE LA NIVEL ~ N A L T .ALTELE .

THANG THIEN BANG.QWAN-KI 1 AL PATRULEA CAP BO-PHAP (POZITII) THAN-PHAP (DEPLASARI) .16 QWAN KI D O THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) VAT (PROIECDI) GlAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR .FORFECARE CU PICIOARELE) TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE QUYEN .ALB CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) . SAT CUOC CUNG-THU (BLOCAJE) .

0.FORFECARE KHOA-GO (IMOBILIZARI) TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE . D.U. 17 NHAO-LAN (CADERI) THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) VAT (PROIECDI) GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR CU PICIOARELE) . I?.REGULAMENTUL DE ARBITRAJ QUYEN .QWAN-KI 2 . K.

S5 dezvolte QWAN KI DO-ul.CELE ZECE PRlNClPll FUNDAMENTALE QWAN KI DO ULUl - racticanlii de QWAN KI DO se angajeazii s i respecte cele zece principii de mai jos: 1. S6 respecte toate stilurile celorlalte gcoli gi s i nu foloseasc5 artele marliale deciit in caz de aegitimii apiirare. S5 aplice riguros regulamentele Uniunii. Sii dea dovadi de sinceritate. perseverenia. 7. s5 dea dovadi de fraternitate adevirati intre practicanfi. potrivit nobilelor tradifii milenare transmise de maegtri. 10.4. S i atingii cel mai inalt nivel tehnic. vointa. 9. 6. S6 considere lupta din artele maqiale gi atacurile ca un mijloc de progres gi nu ca un scop in sine. de simplitate gi de dreptate sufleteascii. S5 vin5 regulat la cursuni. 5. S5-gi cultive corpul $i spinitul pentru binele sgu $i a1 celorlalfi. Sii cultive 'increderea in sine. respectiind instructorii. 2. virtufile morale deprinse prin QWAN KI DO. . 3. s i respecte gradele gi instructorii. 8. sii cultive mirefia artelor martiale. S5 rimiin5 unifi. . s i onoreze spiritul striivechi a1 artelor marfiale. modestia $i toleranfa.

hliinluirile. C2nd tehnicile vor fi inviifate. Iatii gradele gi perioada dintre examene: C PRIMUL GRAD PENTRU COPTI Centura alib5 Centura albii 1 Cap rogu . Centurile au culoarea albii. Antrenamentul de QWAN K I DO este codificat $ tehnicile.minim 6 luni Centura alb5 3 Cap rogu .2nd piitrundefi intr-o salii de antrenament veli vedea practicanfii in finuta specificii. sau violet. iar baretele sun1 albe sau rogii la copii de p2nii la 13 ani $ albastre la ceilalfi. seceriiri) pe care nu le-afi mai efectuat p2nii acum. a vechimii practicantului. de la cele mai simple la cele mai complexe.Prin munca voastrii. printr-un studiu congtiincios a1 migciirilor. sau exerciliile (proiecfii.EXAMENUL BE GRAB. sau mai multe barete.minim 6 luni Centura alb5 4 Cap rogu . sunt cupnnse intr-un program de inviifiim2nt.minim 6 l ~ m i PRIMkTE GRAD PENTRU COP11 Cermtura violet5 . vefi susline un examen de control .minim 6 luni Centura albii 2 Cap rogu . vefi inviifa tehnicile. cu ajutorul profesorului. av2nd centuri cu una. ele permit o recunoqtere aproximativii a gradului de cunogtinfetehnice.

1 Cap aPbastru maxim Centurii violet5 cu cap alb .5 metri lungime gi 13 centimetri lalime.piing la 2 centimetri gi o distanl5 intre ei de 5 centimetri.minim 6 luni De la viirsta de 13 ani. Centura are 2.6 luni Centuri violet5 2 Cap alb . Cap-ii au o Pifime de 1. f n urma unui examen.2 Cap albastru maxim.20 QWAN KI DO Centura violet5 1 Cap alb .5 centimetri . .minim 6 luni Centuri violet5 4 Cap alb .ninim 6 luni Centur5 violet5 3 Cap alb . profesoruil v i va autoriza s5 purtali gradul urm5tor: Centurg alb5 cu Cap rogu . aceste grade vor fi transformate i n grade pentru adulti: Cap albastru pe centur5 albii.

.

/> Exista ~i un alt mod de a-mi innoda centura. ~rofesorul meu .

Centura alb% TXA-DM .Centura neagrii .Centura violet% HUYEN-DAX .FETELE &I ~NNOADA CENTURA /N DREAPTA !Centurile negre se innoada tot timpul in mijloc BACH-DAX .

eu imi striing finuta astfel: .CUM DMI STRANG TINUTA Tinuta unui practicant trebuie sii fie tot timpul curatii. Acas5 o pun pe un umerag. Dup5 terminarea antrenamentului.

.

E parlea stgngii a VO-PHUC. n Pe acest ecuson se aflk DRAGONUL ce reprezinti spiritul cavaleresc Cele patru ideograme de la bazh ce semnificg artele maqiale traditionale vietnameze. au toli acelagi ecuson. P .ECUSONUL KI DO 0 racticantii de QWAN KI DO. din orice p r i . la nivelul inimii.

~ O C ALBASTRU .gerseverenfii. seriozitate ROSU . ap5 ROSU . lemn GALBEN . c5ci se grupeazii albastru cu verde).puritate (este sinteza tuturor culorilor) Fieciirei culori ii corespunde o directie gi un element din cele cinci elemente de bazii: NEGRU .curaj. luciditate ALB . metal .bun5tate VERDE . speaantii GALBEN .est.est.Pe ecuson sunt gase culori (cele cinci tradifionale. NEGRU .generozitate.centru. lemn VERDE . combativitate ALBASTRU . piimht ALB .vest.sud.hotiirgre.noad.

S i ne antreniim cu picioarele goale ~ 2 n d ne permile. Pentru a progress. SA RESPECTAM . Z sala RESPECTAM LINISTEA i~ SALA hainlea cursur-ilor nu alergafi. Noi trebuie sii: RESPECTAM CURATENIA SALII SZ folosim papuci de casii pentru a ne deplasa de la vestiar p h i i fn sal5. PROGRAMUL DE ANTRENAMENT Evitaqi fnt2rzienle. trbuie s5 incerc5m sii ne concentriim numai asupra execufiilor tehnice. . prietenii de joacii.28 QWAN KI DO m SALA DE AMPREMA VB-PHUONG rn Sala de antrenament este adesea folositii $i de alte discipline sportive.p9rinli care ne privesc. in timpul cursunlor evitafi sii vorbiji.. n u strigagi. care deranjeazii cursurile. in timpul cursurilor de QWAN K I DO ea devine Bocul unde se fnva@calea artelor maqiale. izolilndu-ne d e tot ceea ce ne fnconjoarii . RESPECTAM CEREMONIALUL Salutafi la intrarea 2i la iegirea din salii. problemele gcolare.

.

Antrenorul nostru este inainte de toate un gracticant care continu5 s s se antreneze gi care trebilie s progreseze inc5 in domeniul artelor H mafliale. Tehnicile pe care le vom invgfa au fost alese in funcfie de nivelul nostru. profesorul in care putem avea deplinH incredere. S5 prezentarn problemele de siin5tate. dac5 este cazul. Sii nu executiirn deciit tehnicile inviitate. El este ghidul nostm. explicatiile date. de gradul lor de dificultate.corecta. . inainte gi dupii o explicatie. El ne dedics timpul s5u liber pentru a ne ajuta s5 descoperim QWAN KI DO . Tnainte de a Tncepe cursul.ul. S5-1 ajut5m in munca lui. Sii salut5m antrenorul. Numai el ne poate h v i p tehnicile $i la nevoie ne poate .30 QWAN K D O I ANTRENORUL HUAN-LUYEN-VIEN ntrenorul este persoana centrals a unui anlrenament. respectiindu-i sfaturile: S5 ascultiim sfaturile.

Tu trebuie sa' prive~ti timgul tot gartenerul i% ochil \ .

. sau ciind partenerul are protecrii. Fir5 el devine imposibil sii aplicim tehnicile inviipte s i ne dezvoltim calitilile necesare unui practicant de QWAN KI DO precizia. . ne sunt indispensabile. S5-l ajutgm in caz de dificultate. viteza de executie. S i nu incerciim s i executim mai rapid. echilibrul Ajutorul siu. exceptiind cele efectuate la sac. S5 nu lovim niciodatii real. Sg lucr5m in acelagi ritm cu el. prietenia sa. respectiind urm5toarele sfaturi: .PARTENERUL VQ-SINH racticantul care a ajuns la un inalt nivel tehnic poate progresa antreniindu-se singur. c5ci putem gregi tehnica. Cici gi el ne respecti. Exceptiind ciiteva tehnici. $i el ne ajuti s i progresim. la inceput un debutant are nevoie de un partener. mai in forfi. Toate atacurile trebuie s i fie controlate. S5 respectgm partenerul.. Dar ATENTIE ! trebuie si-1 meritim.

R 0. partenerul va fi reprezentat prin silueta sa. . D. 33 NOT^ Pentru mai rnulti claritate.U. K. OFF! ] .

pracficar1fui de QWAN KI DO ao'cpt8 tirjii dirl cele doua pozitii: I.34 QWAN K l D O CUM NE ASEZAM NGO~ A ~ e z a f . TOA THIENH TAN . THlEN BO TAN 2.

mm. $1 C U M NE RIDICAM DUNG (ZUONG) CBnd profesorul spune NGOI ! elevii se a~eaza' spunBnd XUOMG ! CBnd el spune DUNG 1 ei aa'spund ridica' dupa' ce lovesc solul .

.

Salutul este un act de respect (respectul partenerului cat gi a1 propriei persoane) principiu esenfial in artele maqiale. trebuie executat calm. 1. .i n f a f a portretului maestrului Chau Quan Khi. Deosebim dou%tipuri de salut. bogat "in semnificafie. sau "in fafa profesorului.BAI Adesea. f%r% grab%. un semn de recunogtinfg (fag8 de profesor) gi de modestie. SALUTUL TRADITIONAL DE JOS . de asemenea. "in timpul antrenamentului practicanfii fac un gest simbolic: SALUTUL Simplu in execufie.BAI TO ASEZAT. 4 fala n maestrului Pham Xuan Tong. SALUTUL DE JOS . Este.

Profesorul saluta diferit - . ma aFez in frunfea solul.jos.

. Sunt gi alte forme de salut.2. El se executii la intrarea 8i iegirea din sal5. in f a p profesoruIui. SALUTUL PICIOARE. sau un QUYEN antic. trec F pon zifia cu picioarele apropiate (LAP TAN).. cBnd se grezintii un QUYEN de arme. Din pozitia cu picioarele ugor depgrtate (CHUAN BI). imi hclin bustul spre Fnainte.. a partenerului . privind in ggmht. 1~ Acest salut este foarte frecvent folosit F timpul n antrenamentului.

.A TENTIUNE ! hainte de prezentarea unui QUYEN nu ma inclin.

masculinitatea. Ele nu se completeazi una pe alta $i existi una f5ri alta. feminitatea. Acest principiu este adesea reyrezentat grin desenul de mai jos: A A CERCUL NEGRUL ALBUL f5rZ inceput gi Erii sf2qit obscuritatea. forfa.. "in traducere NEGATlV $i POZITIV. frigul. Unitatea lor gi opozifia continu5 genereazi perpetuarea vieiii in Univers. cgldura. lumina. sau pozitiv = . este principiul vief ii este principiu AM.. sau negativ este phncipiul DUONG. suplefea...PRINCIPIUL POZITIV-NEGATIV -DUONG In QWAN KI DO. numeroase tehnici sunt bazate pe principiul AM-DUONG (citesc zuorzg). In $tiinfa tradilionalii a EXTREMULUI ORIENT cele d o u i nofiuni sunt considerate opuse gi complementare in acelagi timp.

4 gi 5. numil THO1SO& BAN HA.ctul tie culoare opusi). iar m2na dreapt8 SOARELE IDUONC. 3. cind SOARELE incepe s9 coboare spre orizont. LUNA Pncepe sii aparii $i fhce o roiajie i n sens invers.in ogazifie.4% QWAN K B DO Fiecare din cele dou5 pLirli conline a pxte din cealalti i. snLi NEGATIV). La amia~rl. In desenele de mai jos.~i la miezul noplii SOAWELE 3i LUNA srm . sau POZIITIVj. SOARELE. mina dreaptii? se ridici gi incepe rotalia. Fiecare dintre ele $i continu5 rotajia pe cer. m2na sting3 reprezin~j LLJNA (AM. U n bra! e intlreptat in .pur. n DESENELE B gi 2. Mihcgrile descrise corespund primului blocaj.

in pozifia de garda. sau blocaj jos f AM-DUONG-SONG-THU Gard%. dar 2. Unitatea intre forla 2i suplete.Acest principiu se poate aplica in tehnici de blocaje.sau blocaj mediu . in salutul de QWAN Kl DO. u THAI-SAN-BAN-HA Gardi.

44 QWAN K l DO Ciocanul d e fier THIET-CHUY Reversul pumnului Primele dvu5 Falange Barosul BINH-SON Aplatizarea muntelui KHO-LAU Craniul BTNH CHUONG Spatele evantaiului CUONG-DAO T % p l cufitului Laba de urs .

K. R 0.U. D. 45 Antebralul DOC-MOC Scutul Barosul Cotul Perniia piciorului PHUONG Aripa de Phonix KIM-TIEU Coliii de tigru .

de la vertebrele cervicale (de la g$1). . Tehnicile. A ntrenamentul Cncepe imediat dupa ce profesorul ne-a adunat C sal5. REVENIREA LA CALM Aceasti? fazg este foarte important& adesea fiind urmati? d e exercilii d e mobilitate. ocupii un loc important C n lilnpul acestei prime p5rli a cursului. . . respectarea linibtii. ciiteva atacuri competilionale. c r e a k o atmosSer5fncii necuno\cutii. bine inciilzili ~i putern Cncepe cursul tehnic. cgt gi partea fizicii. sau Pnl5nfuisile prezentate de antrenor vor Si executate d e mai multe ori. sau Cali in fati? cu un partener. . Ea permite Tncril~ireaarticulaliilor . Knciilzirea fizicri ce va urma are drept scop preg51irea corpului pentru a aborda cu succes cursul de QWAN KI DO. singuri. sau agezat (TOA . Putem adopta ciiteva pozilii "intins pe spate. executarea salu~ului. Alinierea rapidi. hciilzirea. piin5 Ia glezne. In raport cu nivelul fieciiruia ~i in functie de tehnicile cunoscute. vor incheia antrenamentul. contribu~nd deja la concentrarea atenliei noastre. sau d e lupts liberg. n CURSUL TEHNTC Suntem atenfi.PUEGATTUEA Din ace\\ lnoment antrenamentul a i n c e p t .

.4 de picior. care trebuie cu orice I I Pentru a da o lovilur. . sau penfru a incepe antrenamenlul trebuie s a fim incalziti. .

48 QWAN KI D O .

.

h i n d bra@@ 3.%Th%EWI 1. Ridic hazinul 4. Pe burl5 2.BRATE . Cobor bazinul .

.

52 QWAN K DO l CURSUL TEHNlC Cursul tehnic incepe totdeauna cu o prezentare teoretics a tehnicii. urrnatti de o execulie in aer ~i ?n fata unui partener. pe cineva care frebuie s2i recifeascii .

I Aceasts lovifur2 pare foarte eficace. f ESTE MOMENTU-L SA ~NCEPEM PROGRAMUL DE ANTRENAMENT .

BO PHAP 6 NIVELUL SUPERIOR THUONG-DANG r EH! PENTRU A STA INACEASTA POZIJIE TREBUIE SA-MI PERFECJIONEZ ECHILIBRUL ! - .

de apsrare. HA DANG Nivel inferior . DANG Ni vel mediu Aceast2 pozi\ie de qteptare ne permite si l i m gata de atac. sail simplu pentru pur ~i salut.CHUAN BI ProSesosi11ne spune: CHUAN BI Noi tseceln i n pozi \i a TKUNC.

TRUNG DANG KY-MA-TAN Pozifia medie 1 (a cavalerului) .NlVEL MEDlU .

.

58 QWAN K I DQ .

.

XA-TAN Pozifia gargelui .

.

QUY-TAN Poziria in genunchi .

Pozifie joasii .

LIEN TRUNC-BINH-TAN DINH TAN AM-DUONG TAT

XA-TAN TRAO-MA-TAN TIEU-TAN

NHI-TAN

QUY-TAN

THAN PHAP

i

o rotafie spre dreapta. Voi ajunge tot in CHUAN-BI.

. ..fac

Corpul meu trebuie s 5 riirn2nii verlical gi centura la aceeagi ?nillime. sau blociind.. . lovind THOI-SON...Aceasti5 deplasare se Lolosegte pentru a inainta in refragere. DI-SON . Din pozifia DINH-TAN trec i n pozifia LIEN-HOA-TAN (picioarele lipite).

A - .Sar inainte p5strind pozifia picioarelor.

.

. i m e d i a t deplasez piciorul sl2ng in st5nga. Pot inainta piciorul d r e p t .. \ 1 DAO-THAN Deplasarea in U C .. - \ .. revenind intr-o poziiie ca la inceput..

Alte aplicafii sunt posibile. DT-ANH Tnversarea imaginii .\ Dl-ANH este o deplasare de eschiva' pe care o pot efectua pe un atac de picior.

.

DI-THAN Deplasarea f n relragere .

THAN-PHAP DEPLASARILE UE BAZA DI-THAN TIIIEM-THU-QUA-HAT DAO-THAN DI.ANH - PHI-TAU-MA .

Cum stringem pumnul cotul se dezlipe$e de corp. 1n acesf fimp celalalt pumn CUM LQVIM . Nu fxebuie sa-mi modific umerilor.

sau T n TRUNG BINH TAN). Evitafi sa dafi lovituri violente in uFor departate.Pumnul tau trebuie sa se gaseasca pe direc#ia brafului ~i sa nu atinga SOIUI deest eu primele doua falange. sau .

A STRAPUNGE MUNTEL LOVWLBRA D E PUMM DIRECT .

73 1

QWAN Ki DO

drept ~i !o vesc THO/-

n

0 m

rn

2 B
1

z'

F

hfoarcere, dupa un

ciorul din fafa ~i

b c

C

f

TEHNlCl CU REVERSUL PUMNUbWl .

82 QWAN Kl DO THOI-SON-TA-CHI BRATUL CARE SE ALUNGESTE LOVITURA ORIZONTALA .

K. 83 DAO-SON .U R. Q. . D.A TRECE .

84

QWAN KI D O

THU-PHAP

THOI-SON

Dl-SON

I I I I I
DAO-SON

I

AM-DUONG-QUYEN

THOI-SONTA-CHI

I I

THOI-SONUNG-TRAO

ITAOI-SON-HOANH-CHI

I

pe o perna de protecfie. Nu trebuie sa uit sa ridic dege-

sii nu Tnclin corpul i n toate loviturile de picior prezentate in paginile urmiitoare, sii retrag piciorul inainte de 'inainte de a lovi TRUC-CUOC a-1 pune ge sol irebuie: sii pktrez bratele apropiate sil nu ridic ciilciiiul piciorului de corp de sprijin sii privesc tot timpul

-

Se poate lovi cu toati talpa. folosind toat5 greutatea corpului. . sau intr-o protecfie finuta de partener. dar $ i f0rf.88 QWAN Kl DO SONG-CUOC LATERAL LOVlTURA DE PlClOR i~ Aceasti lovituri de picior permite lovirea.a loviturii. Nu trebuie sa ma dezechilibrez spre inapoi. Pentru a-mi imbunat* stabilitatea. sau contrarea adversarului. sau cu marginea exterioari a tilpii. pot exersa lovitura la sac.

Piciorul drept aluneca in spatelepiciorului stsng qi nu in fafa'.. BAN-LONG-CUOC TALPA DRAGONULUl Lovesc c u piciorul d i spate. .F T Trec din pozifia AMDUONG-TAN li7 XL%-TAN.. cu toata tabs.

90 QWAN Kl DO HOANH-CUOC LOVlTURA DE PlClOR CIRCULARA HOANH-CUOC esle o loviturii de picior circularii. Penlru a fi eficace trebuie s5 fie rapid5 $ puternicg. HOANH-CUOC poate f j .

sau sZ Xiinluiesc TRUC-CUOC cu BAN-LONG- . De asemenea. 91 iectie.U. R Q. K. pot Pncerca s2 dublez numZru1 loviturilor date cu acela$ picior. D.

TIGRULUI .HAU-CUOC LOVITURA DE PlClOR i~ SPATE drept pe cel stsng. Lovesc 0 - HO-VI-CUOC LOVITURA CU COADA .

aceste tehnici ?mi permit s 5 execut dous lovi turi: DAO-SON-CUOC TAO-PHONG- .HAT TEHNlCl DE PlClOR ~N'NTINS Cum s e arat5 i n paginile urmgtoare.

.

LOVITURA DE PlClOR SPRE INTERIOR .

96 QWAN K DO I BO-PHI-CUOC TEHNlCl DE PlClOR SARITE - THANG-THIEN-TRUC-CUOC LOVITURA DE PlClOR SARITA. Iat5 cum execut aceast5 tehnic5 spectaculoasii gi eficace: (~idic genunchiul stcing ~ilovesc cu dreptul) ( in aer fntind piciorul ) . IN FATA Este prima tehnic5 de picior s5rit5.

.

98 QWAN K DO l .

TAO-PHONG-CUOC DAO-S@N-CUOC HAU-CUOC .

APLICAT~~' \ .100 QWAN Kl DO eu stgng descrie un cerc complet. \ - THOI-SON-BAN-HA ' \ Pumnul care descrie semilung contra TRUC-CUOC contra DI-SON .

NIVEb INFERIOR NR.\ \ QUYEN \ Zeul tri?iznetului Psi \ -\ \ contra THOI-SONUNG-TRAO . 2 APLICA TI1 \ I contra TRUC-cuoc LOI-CONG-HA.

102 QWAN K l DO C U N G THU PHAN BlEN ~NLANTUIRI DE BLOCAJE o ~NLANTUIRE cu THOI-SON-BAN-HA .

0 ~NLANTUIRE CU LOI-CONG-HA-OUYEN ( pot face aceastii) NIVEL SUPERIOR .

.

I contra DI-SON .

4 06 QWAN K l D O O ~NLANTUIRE CU KIM BAO DAO QUYEN rul meu incerc sa' leg rapid cele trei teh- 0 aplicalie contra unui atac de DI-SON .

2 / Blochez deviind atacul spre inferior. Ca ~i l a (KIM BAO DAO OWEN fin cotul aproape de corp.) PHUONG-DUC-BAT-IqO Aripa de Phonix doboarii tigrul I contra THO1 SON 1 contra SONG CUOC .NlVEL MEDIU NR.

108 QWAN K l DO o ~NLANTUIRE cu HUQNG DUC BAT HO rns retrag in TRUNG- 0 aplicaiie contra unui atac de THO1 SON .

CUONG-DAO-KHAI-MON T 5 i ~ u sabiei deschide u p i I 4A contra DI-SON .

urmat imediat de SONGCUOC cu a c e l a ~ i picior. 1 \ \ ..110 QWAN Kl DO fl . . Iovesc imediat TRUC-CUOC.

THOI-SONTHUONG-THUAN \ ' \ contra CUONG-TRAMTACH (loviturii cu sabia m2inii) .

112 QWAN K I DO .

2 n Ma ggndesc sa' nu d& kartrez prea muit coatele sa privesc in fafa'. bloca $i cu mciini $4 THAW-THUONCTMUONG-QUYEN (sabia mlinii) .NlVEL SUPERIOR NR.

914 QWAN K D O l 0 ~NLANTUIRE CU THAN-THUONG-THUONG-QUYEN - Aplicalie contra unui atac de DI-SON .

2 . 2 NR. 0. 3 NR.. 2 NK. R 0. K. 1 NR. 1 - NR. .U. 115 NR. 1 NR.

fn timyul ciiderii.116 QWAN K D O l SG) 03 NHAO LAN Agezat pe sol. . capul nu trebuie sii atingii solul. exersez bascularea inainte 8i inapoi. cu biirbia i n piept. spatele curbat.

Pot exersa gi cu un partener.CADEREA ARCUITA TE-NGUA Stiind pe spate exersez ridicarea bazinului de la sol. Este foarte utili P caz de proiecfie. n .

braful TE-SAU drept intins: indoi braful stang ~i ma rostogoles~c pe spate. Genunchii indoifi ii a. Sezutul este primul care ia contact cu . retrag picior pentru a cobori ma.118 QWAN K D O l SINCUR din sezut n CADEREA i~ SPATE Barbia /ioit& de piept.selz dupa bi-aful in tins. u$or. Pot sa ma rostogolesc inainfe. sau sB ma i~ DO1 din poziiia in picioare Daca partenerul meu ma impinge.

CADEREA h LATERAL l TE-NGANG Sa fiu atent sa nu indrept .

.

Fac aceasta inlanfuire in ambele parfi de 12 ori. .

122 QWAN K I DO .

1 ) THOI-SON-BAN-HA 1) CUONG-DAO-KHAI-MON 2) AM-DUONG-QUYEN 2) THOI-SON .

124 QWAN K D O l TEHNICI DOI IN SONG LUYEN ~NLANTUIRI CU ClNCl PAS1 .

THE-DOI-LUYEN .

.. .126 QWAN K DO l NHUYEN PHAP Dupa ce blochez lovitura de pumn. prind msna adversa ~i inaintez piciorul drept.

Pas freaza corpul drept. Capul tau se rote$e in 1 sensul rota]iei. I .%- ATENJIE !! ! Corpul tau trebuie sa ramcina in contact cu cel a partenerului. Nu frebuie sa ne dezechilibram.

SECERARILE TAO-DIA-CUOC .

.

130 QWAN Kl D O TEHNICB DE FOARFECA PICIOARELE GiAO-LONG-CLJOC cu TAO-PHUONG- 1 .

_. c o k rotafie din cur9 spre dreapla. .in spateie picierdui din fi3@ 7bt timpul fin pumnul partenerului.. .' < _s .-_____.. pun qmi mBna stBngB pe sol ~i tZr8 a-mi dua privirea din uchii parter~er~dui..

132 QWAN K DO l .

.

OATE DEGAJA DiNTR-0 INDERE A MAIMII fa Fac o rotafie fntr-un sens... .

APARARE C O N T R A PRlNDERll D E MANA Migcare circular5 sgre interior .

APARARE CONTRA PRlNDERll DIE MANA (PE DIAGONALA) n n .

APARARE CONTRA PRlNDERll D E AMBELE MAINI .

Prind .APARARE CONTRA PRINDERII PE LA SPATE Flexez brusc picioarele ~i trec in pozitia TRUNG-BINH-TAN.

.

SAU PICIOR. EU POX SA BLOCHEZ $1SA CONTRAATAC SA ESCHIVEZ $1SA CONTRAATAC .CONTRA UNUl ATAC DE PUMN.

U. D. . R 0. K. 141 SA BLOCHEZ SI sA-L PROIECTEZ SA ESCHIVEZ $1sA-L PROIECTEZ .

& ESCHIVEZ $1 sA-L SECER .142 QWAN KI D O s.

SA BLQCHEZ $1 sA-L IMOBILIZEZ . D E ASEMENEA.POT.

144 QWAN Kl DO SI APOI POT SA CONTRAATAC .

SONG-DAU. . fn timpul cursului.categoria super sperante . Inl5npMe cu cinci pa!$ reprezintz un prim atac conventional. Schimb5m alternativ rolul d e atacant cu cel d e apzrator.SONG-DAU. Trebuie s5 r e s p e c t h regulamentul de arbitraj. fn acest caz tehnicile. in echipe Cornpetilia tehnicii . de 3. Atacul liber . putem face cele dou5 tipuri de atacuri. Putem trece la etapa urm5toare f5ciind o inlhfuire d e tehnici aratatii de profesor. . combinafiile.<<DONGTU>> fntre 10 si 13 ani.COMPETITIA SONG-DAU A I A n sala de antrenarnent..SONG-DAU. Incepiind cu 1 CAP ro3u putem participa la competifii. supravegheati de profesor. Dup5 salut putem ataca.categoria copii . nu sunt dinainte impuse. Paginile urm5toare ne vor prezenta chteva informafii ce ne vor fi folositoare in fnceperea coinpetifiei. eschiva. Cornpetilia de luptii . Atacul convenlional .<iTieu-cap fn aceastil competilie se prezint5 QUYEN-uri. A Cornpetilia .

.. Iatii douii pozilii de gardii mai frecvente: AM-DUONG-SONG-THU (gardii cu o miinii deschisi 3i una striinsil pumn) . sau bloca . suntem Entr-o pozikie de gard5.A Inainte d e o Tnliintuire in doi. Din pozilia AM-DUONGTAN vom line bralele astfel h c 2 t sL? putem ataca. inainte d e o lupt5.

va ! fnainte d e o TnlZnpire in dod. sau inainte d e o lupt5. 147 CHUAN-BI ! NGHIEM ! Pregatifi. 0. K. a . R.U. D.1e cunosc. antrenoml (sau arbitrul) spune &leva corrmenzi pe care trebuie s...

sau 2 puncte celui care atacz. pozifie. sau prin descalificarea pentru toati durata luptei (urmati de retragerea a dou5 puncte).) profesorul (arbitrul centralyn timpul competifiei) va acorda 1/2.148 QWAN K l DO A In functie de calitatea tehnicii (eficacitate. ATENTIE ! nu trebuie s i facem acte interzise de regulamentul de arbitraj. . Dar. 1.. striggtul QUAT .. In acest caz vom fi sancfivnafi ptintr-un avertisment (retragerea unui punct).

descaliSica un luptiitor. sau . Trebuie s i avem gl o cochilie gf o protecfie pentru dinti (protecliile pentru tibie sunt facultative).. unele tehnici considerate periculoase (lovituri de cot.REGULAMENTUL DE ARBlTRAJ Acest regulament. arbitrul poate acorda 1/2.) sunt interzise $ pot Si sanelionate cu un avertisment (retragerea unui punct).eaz3 punctele. . 1 : sau 2 puncte .. iegirile din suprafap de lupt5. de genunchi. TEIINICIT. cei doi arbitrii de colt semnalir.. . poate sancriona. unul alb b i unul rogu. sau printr-o descalif'icare (retragere a douii yuncte). de cap. ARBITKIT DE COLT A v h d douii stegulele. . acord5 punctele ~ i dupii ce consult5 arbitrii de coll. de degete .E PERMISE In funclie de ericacitatea tehnicilor.. A Este strict interzis sa lovin Tn zona ha~urata. % PROTECTIILE La categoriile noastre sunt obligatorii douii minugi. editat de UNIU- / \ NEA MONDIALA DE QWAN KI DO grupeazi regulile necesare unei bune desfiiguriiri a competiliei.- ARBITRUL CENTRAL El conduce echipa de arbitrii.. TETINICILE INTERZISE Pentru a elilnina accidentele..

Arbitrii de colt 6. Publicul 10. Arbilrul central 5. Masa oficialii 2. Cel care line timpul 3. Cine a punctat ? . Zona neuli-5. Suprafata de luptii 8. Gongul 4. Cei doi luptiitori 7. 3 metri 9.150 QWAN KI D O I .

Gong Slegulefe Centura albii Centura rogie Fluier .

blocaje . DANG MON QUYEN.2. KINH SON CUOC. inliinfuiri de blocaje. dragonul. THU PHAP QUYEN. acestea vor fi invgtate dupii oblinerea centurii negre.. maimuta. de exemplu. BO LINH 1..tigrul. QUYEN-'uri SUPERIOARE Ca gi QUYEN-urile avansate.. spargeri. QUYEN sunt inliinfuiri codificate. 3. sau pe. Unele dintre ele folosesc tehnici inspirate din lumea animalelor . . QUYEN-urile sunt grupate astrel: QUYEN-uri DE BAZA BO PHAP QUYEN. THAN PHAP QUYEN. QUYEN-uri AVANSATE QWAN KI 1. LONG-HO-QUYEN.152 QWAN Kl DO QUYEN TAP. QUYEN-urile superioare reprezintii o luptii contra mai multor adversari.) in QWAN KI DO. . .pozitii. sau picior) $i de apiirare (eschive. ciilugiirifa.. reprezintii lupta dintre un dragon LONG gi tigru HO..4. garpele. blocage. care sunt axate in principal pe tehnici de respiratie.. QUYEN-urile reunesc tehnicile de bazii . Sunt ti QUYEN-uri speciale. rolosind diferite tehnici de atac (pumn. deplasiiri.

.

A Intr-o zi.TLiniira intoarce spateIe trecutului (1 4 .mgna st%@ descliis5 pentru frumusetea peisajului.blocajul jos).trecerea prin pozitia LAP-TAN) afli de ~n'oartea logodnicului ei. DANG MON prezintii istoria lui QUAN AM.pentru a intra in pagod8 a trebuit s8 se deghizez in biiat.154 QWAN Kl D O DAN@ MQN BUYEN TRECEREA PORT11 Numeroase QUYEN-uri au asociati o povestire.lovitura de picior simbolizeazii mersul) ea intiilnegte un tiinis de care se indriigostegte. ingropiind trecutul (1 1 . i8i gune 3alul in jurul giitului. niergea pe c i m p c u l e g h d flori (1 .THOI-SON-TA-CHI cu la dreapla) vissnd 13 viitorul ei logodnic $i vista lor. 4 . Disperatg.intoarcere in LAP TAN) gi ajunge la poarta unei pagode. Ea impinge poarla pagodei . trezindu-se (7 .blocajul jos). o tinirii care gi-a pierdut viafa din dragoste pentru logodnicul ei. Si-a t5iat pirul(14 . liotiiriind sii plece (9 .lovitura de picior) spre zarea largii (m2na deschisi).lovitura d e pumn). a doua zi dimineafii.migcarea pentru blocajul jos simbolizeaz5 ruperea unei llori inalte). o tiiniirii numiti QUAN AM. aruncindu-l pe spate (8 .deplnsarea cu armarea miiinii drepte) > i inchizind u p pentru totdeauna (13 . Acesta ii aratii frumusetea imprejurirnilor gi ii explicii greutrifile viefii (3 . El o insolegte p i h i la un ogor. Mergind pe potecii ( 2 .lovitura de pumn drept pentru realitilile vietii).miina sting2 asmat5 la u~niirul dregt) gi I-a aruncat (15 . ugurgnd memorarea tehnicilor. Dar. unde QUAN AMI punindu-gi un gal in jurul glitului (annarea m'2inii drepte la urniirul sting) incepe s i semene griu (6 . Ea incliide In sine clisperarea piiriisind casa ( 1 2 . Dru.TI-101-SON-TA-CHI).

(16 .trcerea QUAY).".lovitura de picior siiritii). Venerabilul pagodei deschide uga camerei lui QUAN AM (28 THO1 SON TA CHI) 3i descoperii cii de rapt c5lugiirul era o thiirii. K D. care ii spune cii QUAN AM a meritat sii atingii starea de BUDDHA. R..?rul care m-a dezonorat. Dar QUAN AM o respinge ( I Y . Dar QUAN i AM nu r5spunde la acuzaliile aduse gi niai niult. E lovilii (23 . il aratii pe QUAN AM (22 .CLJONC DAO KHAI MON . care venea des cu ofrande la pagod5 o vede."1atB n ciilug.TRUNG BlNH TAN) acolo. - 155 1n2na care deschide uga) $ se c51ugiregte (17 .lovitura de pumn) gi adusii Pn f a p celorlal[i ciilugii~ipentru a T judecatii (24 . defiimatii gi urniliti. 15rincula enervalii Soarte tare se inloarce (19 . QUAN AM a rii~nasdeghizatii E ciilugiir. crede c5 este b5iat gi se ?ndr5gostegte de inchipuirea sa.pozilia HO DIEP TAN). de QUAN AM. Venerabilului i se aratii Buddha. a.U.pozilia LAP TAN). QUAN AM cade Pntr-un coll al gr5dinii rinindu-se gi riimiine (27 .7nto.blocajul simboliziind niinciuna fetei).lovitura d e picior). fuge spre sat. se pleacii umilii ?n f a p judec5lorilor (26 . Ea revine la pagodiiinsolitii de @ranii nervqi (21 . unde moare i n fiig.gest si~ubolic c5lugiirilor .m2inile lin~lle yoldul al la drept). unde "incepe s5 strige cii a fost netinstit5 de un cilugiir (20 . V5zSndu-se respins. inIeleg2nd nevinov5lia fetei i ~ dii seama d e necinstea [iiriincii. i Atunci. Dar o fat5 din satul vecin.m h a deschiss) $i strig5 . Ea este aruncatii de pe pagodii drept pedeapsz (26 .Tmpinge cu ambele bra[e in f@).

.

.

.158 fl Q W A M K I DO \ Ai fost con$iincios la cursurile de QVdAN Kl DO. Acum pop purta centura violet. Daca v-a placut acest prim volum o sa va oferim $i volumul do. . Ai invafa t tehnicile prezenta te in aceas ta carte $i a i trecut cu succes examenul de grad. Vei putea a fla tehnicile pentru a1 doilea grad la copii venind /a cursuri.

MED.DR. KUNG FU * SANSHOU . MED.K.CONSTANTIN DlMClU . VIRGIL CRISAN 17. KARATE KATA SHOTOKAN . TAEKWONDO . QWANKIDO .F.LlVlU TILICA 15. KARATE SHOTOKAN * KlHON & KUMlTE . TEHNlCl SECRETE DIN SHAOLIN * ATlNGEREA PUNCTELOR VITALE LlVlU TILICA .MIRCEA UNGUREAN .4000 LEI 5. KUNG FU * STlLUL DE SUD .4000 LEI 9 BUSHIDO .TITLURI APARUTE i~ COLECTIA B U D 0 1.DONG YUAN . GORlN NO SH0 .MlYAMOTO MUSASHI . NINJUTSU . JUDO .MIHAI IONESCU LEONARD 18.LlVlU TIL~CA 21.JOHN CARTWOOD . VIRGIL CRISAN .4000 LEI 6. TAlJlQUAN & TAlJlJlAN .ANTON MURARU . 3. JIU JlTSU .3500 LEI 2.ALOlS GURSKI .CRlSTlAN LAIBER . KUATSU .4500 LEI 7. KUNG FU * STlLUL DE NORD . QI GONG .5000 LEI 4.4000 LEI 10.5000 LEI 11.D.5000 LEI - - 14.F.Q. TEHNlCl SECRETE DIN SHAOLIN * METODE PRACTICE S EXERClTll DE ATINGERE A PUNCTELOR VITALE .ElVlU TILICA 19.9800 LEI 12.MIRCEA UNGUREAN 7000 L D E 8.GABRIELA L i B l U I 20. BRUCE LEE .PRIMUL AJUTOR IN ACCIDENTELE DIN ARTELE MARTIALE DR. CALEA KYOKUSHIN MASUTATSU OYAMA 16.8900 LEI 13. KIA1 JUTSU - .INAZO NITOBE .

Bucuregti. De asemenea. Puteli face abonament.160 QWAN KI DO !I I A IN ATENTIA ClTlTORlLOR Ciirlile colecfiei BUD0 pol fi procurate de la difuzorii stradali. Dacs slocurile acestora S-du epuizat. taxa d e expediere siim6ne 200 lei). reprezentgnd contravaloarea celor 6 aparitii pe anul 1996. Pe mandatul cu care expediafi banii este un loc destinat corespondenlei. la adresa . s5 insotifi comanda dumneavoastri 3i d e o ncrisoare prin care s i anunfaii data efectuirii plsfii 5i litlurile comandate. Pentru aceasta trebuie sZ lrimitefi contravaloarea ciiqii + 200 l e ~ reprezentgnd cheltuieli de expediere (la un pachet cu mai lnulte ciirii taxa de expediere nu se gliitegte dec2t pentru o singur5 carte. dar nu neapirat necesar. putefi vizila librsria editurii noastre. strada Valdemar L5ciirescu nr. cod 76634 Telefon (01) 780 71 5 4 I I 1 . 4 sector 5. cod 76634. str. lmprimeria GARELL POLIGRAPHIS srl Bucuresti Str. in acela~i mod gi la revista ARTE M A R T I A L E . Suma re~ultatii trimite pe numele se de Oancea Gheorghe. sau puleli comanda in scris cartea doriti. 4. din Bucuregti. In ace1 loc notaji cite1 ce reprezintz suma expediala (lillurile czqilor). completaii cu majuscule adresa (din poQiunea care r i m h e la destinatar) unde doriii s i grimiii coletul cu publicafiile comandate Este bine. Valdemar Liiscsrescu ns. Valdemar b5seiirescu nr. Acesta cost5 13200 lei. sector 5 . 4. sau diN librir~ileoragelor dumneavoastri. deci indiferent c2te ciirti comandaii.

h Vietnam a avut onoarea . .a prirnit de putin tirnp numele. dar originea sa se gase~ten cele rnai vechi tehnici de arte martiale.yi Long Ho-Hoi. Acesta a realizat o sinteza a celor mai celebre stiluri de arte martiale chino-vietnameze. i Reprezinta rezultatul a peste 25 de ani de studii ~i caut&i efectuate de unul dintre cei rnai mari expefii ai artelor marfiale vietnameze . prin testament. i de asemenea de e x p e a vietnamezi Phan-Thanhu y Su . care are rapid numero~i adeph. El a beneficiat 3I mod egal .maestrul Pham Xuan Tong.yi Sansa de a fi discipolul maestrului Chau Qwan-Ki.~perfecfiona studiile medicale. Competenta. h numele acestei ~colise regase~tenumele maestrului Chau-Qwan Ki. perseverenta c2t ~i calitatile pedagogice ale maestrului Pham Xuan Tong il ridica la nivelul celor rnai mari expefii vietnamezi din occident. h 1968 maestrul Pham Xuan Tong sosevte in Franta pentru a . ca succesor . care 1-a sale desemnat. Shaolin-Wo-Mei. Aceastii ascensiune. Tang-Lang. prin unchiul sau Pham-Tru (licentiat in arte martiale in Vietnam) . f&a de care maestrul Pham Xuan Tong nu ar fi fost ceea ce este.yi depozitar al ~colii chineze~ti He-Phai .yi de 3Ivalatura stilului vietnamez Vo. susfinuta de elevii sai duce in mai 1981 la crearea Uniunii Mondiale de Qwan Ki Do. LEI 4500 ISBN 973-97471-4-0. i Din aceasta perioada incepe dezvoltarea unei noi arte martiale.~coala ate influente din celebrele stiluri ce chineze~ti Nga-Mi-Pai.QWAN KI DO ~ i .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful