MINIT MESYUARAT PANITIA SIVIK KALI PERTAMA 2009 SMK TUN PERAK, 33700 PADANG RENGAS, PERAK

TARIKH MASA TEMPAT

: : :

18 Februari 2009 2.30 – 3.40 petang Bilik Semarak Kasih , SMK Tun Perak 1. Puan Hazimah Bt Yaakob 2. En Ahmad Japridin B Zulkarnai 3. En. Akil Ansari B Abdul Halim 4. Pn Noor Azizah Bt Yaakob 5. Pn Suhaini Bt Abdullah 6. Pn Rahizaini Bt Abdul Majid 7. Pn Erniroswita Bt Raihan 8. Cik Zarith Marlina Bt Abdul Rahaman 9. Cik Nor Hariah Bt Mohamad

KEHADIRAN :

BIL 1.0

AGENDA Ucapan Pengerusi 1.1 1.2 Pengerusi mengucapkan terima kasih diatas kehadiran semua ahli panitia. Mata Pelajaran Sivik (PSK) merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam usaha melahirkan modal insan yang berkualiti.

TINDAKAN

Diharapkan semua guru sivik mengajar dengan bersungguh-sungguh untuk 2.0 memastikan semua objektif pembelajaran tercapai. Perlantikan Setiausaha Panitia 2.1 Pn Suhaini Bt Abdullah telah mencadangkan Cik Zarith Marlina Bt Abdul Rahaman sebagai setiausaha dan telah disokong oleh semua ahli

3.0

mesyuarat. Rancangan Pembelajaran Tahunan 3.1 Guru yang mengajar tingkatan 1,2 dan 4 boleh mendapatkan Rancangan Pembelajaran Tahunan

4.0

daripada En Akil Ansari. Buku Persedian Mengajar 4.1 Buku Persediaan Mengajar hendaklah ditulis Semua guru berdasarkan tema dan objektif yang dikhaskan dalam Rancangan Pembelajaran Tahunan atau buku teks. 4.2 Pengerusi mencadangkan supaya guru mengajar mengikut topik ataupun aktiviti di dalam buku teks. Wang Peruntukan Sivik 5.1 Wang Peruntukan untuk Panitia Sivik pada tahun ini ialah sebanyak RM9103.00. 5.2 Bantuan Pengajaran dan Pembelajaran boleh didapati di dalam makmal computer. 5.3 Apa-apa Pogram keperluan Khidmat serta pembelian untuk pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan Masyarakat hendaklah dibincangkan dengan Ketua Panitia dan pihak Semua guru

5.0

6.0

sekolah terlebih dahulu. Aktiviti / Projek Tahunan 6.1 Pengerusi memberi taklimat berkaitan Khidmat Masyarakat, Tingkatan 5 Tingkatan 4 6.2 Sijil pembahagian : : AADK Hari Kemerdekaan Khidmat Masyarakat akan wang peruntukan. Guru Ting4 dan Ting 5 Cadangan Program Khidmat Masyarakat ialah:

penyertaan

7.0

diberikan selepas program selesai Penyediaan Soalan Peperiksaan

7.1 Pengerusi memaklumkan semua guru bahawa Semua guru pada tahun ini peperiksaan pertengahan tahun akan diadakan. 7.2 Pengerusi menerangkan format soalan peperiksaan dan juga setiap kelas akan diberikan satu fail penilaian refleksi pelajar . 7.3 Tugas penyediaan soalan peperiksaan adalah seperti berikut:

PPT PAT Ting 1 Pn Aziza h En Akil Ansari Ting 2 En Khairu l Zama ni Cik Zarith Marlin a Ting 3 Cik Haria h -PMRTing 4 Pn Suhai ni

8.0

Hal-hal Lain 8.1 Jadual Pn Rahizaini Bt Abdul Majid bercanggah Ketua Panitia dengan jadual kelas tingkatan 4KC. 8.2 Buku teks untuk Ting 4 yang dibekalkan kepada guru tidak sama dengan buku teks pelajar.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.40 petang. Disediakan oleh, …………………………………….. ………… ( Cik Zarith Marlina Bt Abdul Rahaman) Yaakob) Setiausaha Panitia Sivik Kemanusiaan SMT Tun Perak Disemak oleh, ……………………………………. ( En Akil Ansari B Abdul Halim) Ketua Panitia Sivik SMK Tun Perak SMK Tun Perak Ketua Bidang (Pn Hazimah Bt Disahkan oleh, ……………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful