ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης
από τον κλάδο ΔΕ23 σε κλάδο ΤΕ23 και ΠΕ23 να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση,
σύμφωνα με το πρότυπο και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Υπηρεσιακών
Μεταβολών στο Νέο Δημαρχείο από τις 26 έως τις 29 Μαρτίου 2013. Η 29η
Μαρτίου 2013 δεν αποτελεί καταληκτική αλλά ενδεικτική ημερομηνία ώστε με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εντός Μαρτίου να καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια από πλευράς Σ.Δ.Α.Θ. για τη σύγκληση το συντομότερο
δυνατό Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την έγκριση των μετατάξεων.
Η ημερομηνία συμπλήρωσης της απαραίτητης οκταετούς προϋπηρεσίας είναι η 24η
Μαρτίου 2013 (ημερομηνία διορισμού 24 Μαρτίου 2005, ΦΕΚ 65/24.03.2005).
Επισημαίνουμε επιπροσθέτως στους συναδέλφους:
α) να ελέγξουν τα στοιχεία του προσωπικού υπηρεσιακού φακέλου για να
βεβαιωθούν ότι συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το
Υπηρεσιακό Συμβούλιο (νόμιμα επικυρωμένο τίτλο ΑΕΙ/ΤΕΙ, μεταφρασμένο και
επικυρωμένο πτυχίο ξένης γλώσσας σε επίπεδο Πολύ Καλής Γνώσης και
πιστοποίηση γνώσης Η/Υ),
β) να μεταβούν στο Διευθυντή της Υπηρεσίας κ.Κρημίτσα για την απαραίτητη
υπογραφή της προσωπικής τους αίτησης.
Εκ του Δ.Σ.