PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) SEMESTER 6 TAHUN 2012

Soalan Tutorial dan ISL Pensyarah JABATAN KURSUS/ COURSE : : : USTAZ SUHAIMI BIN SHAFIE JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL PENGAJIAN AKIDAH

Minggu/ Tarikh M1

Tajuk dan Kandungan Pengenalan Mazhab-mazhab Ilmu Kalam. Ahli Sunnah wa al-Jamaah Muktazilah Jabariyyah Qadariyyah •

Tutorial (1 jam) Bengkel : Perbincangan dalam kumpulan : Pelajar dikehendaki membuat perbandingan pegangan di antara mazhabmazhab tersebut Perbincangan mengenai unsurunsur rasional dalam mazhab ahlussunnah waljamaah

ISL (2 jam) Pelatih dikehendaki mencari bahan, membuat rujukan dan lain-lain yang berkaitan pada tajuk-tajuk berkenaan

Catatan

M2

Pengenalan Mazhab-mazhab Ilmu Kalam. Ahli Sunnah wa al-Jamaah Muktazilah Jabariyyah Qadariyyah •

Mencari fakta berkaitan dengan unsur-unsur rasional dalam mazhab ahlussunah waljamaah sebagai mazhab utama yang diterima pakai oleh majoriti umat Islam

Af’alullah Af’alul ‘ibad • Pengajaran dan kesimpulan Tutorial (1 jam) Perbincangan mengenai masalah af’alullah dalam kehidupan manusia dan kaitan dengan qada’ dan qadar ISL (2 jam) Pelajar diminta mencari bahan berkaitan pembahasan mengenai batasbatas af’alullah dalam kehidupan manusia Catatan M3 M4 Perbincangan Mazhab Ilmu Kalam. Af’alullah Af’alul ‘ibad • Pengajaran dan kesimpulan Perbincangan mengenai masalah af’alulibad dalam kehidupan manusia dan kaitan dengan qada’ dan qadar Pelajar diminta mencari bahan berkaitan pembahasan mengenai batasbatas af’alullibad dalam kehidupan manusia M5 Amalan-amalan yang membawa kepada: Kufur Syirik Riddah Nifaq Zalim Membentangkan etimologi dan epistemologi Kufur Syirik Riddah Mencari definisi maksud dari sudut etimologi dan peristilahan tentang. Nifaq Zalim M 11 Amalan-amalan yang membawa kepada: Kufur Syirik Riddah Nifaq Zalim Membentangkan etimologi dan epistemologi Nifaq Zalim . Kufur Syirik Riddah Mencari definisi maksud dari sudut etimologi dan peristilahan tentang.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Perbincangan Mazhab Ilmu Kalam.

• • • • • Individu Keluarga Masyarakat Negara Profesion M 18 Isu-Isu Penyelewengan Dalam Aqidah. Pelajar diminta mencari Hadis Rasulullah s. Membentangkan hadith yang menjelaskan konsep hak dan tanggungjawab muslim terhadap individu dan keluarga. riddah.Minggu/ Tarikh M 15 Tajuk dan Kandungan Tutorial (1 jam) Pelajar menyediakan catatan ringkas implikasi sifat kufur.a.w bagi Menjelaskan konsep hak dan tanggungjawab muslim terhadap masyarakat dan negara Membuat kajian mengenai kumpulankumpulan ajaran sesat yang wujud di Malaysia Kesan Iman Dalam Kehidupan.w bagi Menjelaskan konsep hak dan tanggungjawab muslim terhadap individu dan keluarga.a. • Khurafat • Ajaran sesat • Ideologi Tandatangan pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan . nifak dan zalim terhadap kehidupan beragama bagi umat Islam ISL (2 jam) Mencari bahan dalam internet mengenai kesan sifat kufur. syirik. • • • • • M 17 Individu Keluarga Masyarakat Negara Profesion Membentangkan hadith yang menjelaskan konsep hak dan tanggungjawab muslim terhadap individu dan keluarga. Perbentangan mengenai kumpulankumpulan ajaran sesat yang wujud di Malaysia Pelajar diminta mencari Hadis Rasulullah s. nifak dan zalim terhadap kehidupan beragama bagi umat Islam Catatan Amalan-amalan yang membawa kepada: Kufur Syirik Riddah Nifaq Zalim M 16 Kesan Iman Dalam Kehidupan. syirik. riddah.

.................................................................. (Nama: Tarikh: ) ... (Nama: SUHAIMI BIN SHAFIE ) Tarikh: ..............................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful