You are on page 1of 5

Od redakcji

Z wielkanocn radoci oraz wdziczni Bogu za dobr nowin jak jest wybr Papiea Franciszka przekazujemy w Wasze rce Nuntia na ten miesic. emes u cuch a ppic a pixan, mwi stare przysowie Majw, ktre mona przetumaczy jako: zmniejsza nadmiar ciaru twojej duszy. Jaki jest lepszy czas na przejcie od mierci do ycia z Chrystusem, ktry umar i zmartwychwsta. On, ktry ponis nasze grzechy i odradza si do penego ycia, moe i uczyni nasze ycie penym i owocnym. Niech Bg nadal bdzie drog z nami i w nas aby pomc nam w codziennych staraniach, abymy byli Dobr Nowin dla Ubogich.

Varghese

Thottamkara

Jestem bardzo szczliwy z wraenia jakie wywara na mnie ta Prowincja. Jest dynamiczna, energiczna, entuzjastyczna, a przyszo wyglda obiecujco. Charyzmat wincentyski jest ywy i suy Ubogim. W Prowincji daje si wyczu atmosfer zaufania i nadziei. W Prowincji tkwi wielki potencja.

Wizytacja kanoniczna na Filipinach i w Papui Nowej Gwinei

Fiipiny:
W dniach 27 stycznia do 17 marca 2013 miaem przywilej i okazj odwiedzi wszystkie wsplnoty Prowincji Filipin. Miaem moliwo zwiedzenia wszystkich domw i spotkania si z wikszoci Konfratrw Prowincji. To bya bardzo dobrze zorganizowana podr. Konfratrzy uczynili wszystko co mogli, aby moja wizyta bya komfortowa, przyjemna i jak to tylko moliwe pomocna. Wyjechaem z prowincji z wieloma pozytywnymi wraeniami. Poruszyy mnie entuzjazm, zapa, zaangaowanie i gocinno Konfratrw. Obecn Prowincj zapocztkowa przyjazd hiszpaskich misjonarzy w 1862 roku. Wwczas podstawowym zadaniem misjonarzy bya formacja miejscowego duchowiestwa. Kiedy Misjonarze zaczli formacj seminaryjn wiele seminariw zostao powierzonych naszym Konfratrom. Jednake obecnie, aktualny zarzd zosta przekazany diecezjom i nie ma z nami zwizkw. W wikszoci z tych miejsc nasi Konfratrzy nadal pomagaj w uczeniu. Konfratrzy przeszli do innych zada, m.in. do edukacji dziea spoeczne i pastoralne. Na Filipinach, kraju katolickim, gdzie wikszo ludnoci praktykuje swoj religi, Zgromadzenie ma wiele moliwoci do wzrostu powoa. Tak wic, widz, e przyszo Zgromadzenia mocno zaley od prowincji z pkuli poudniowej i Filipin.

Papua Nowa Gwinea:


Opuciem Manil i udaem si do misji midzynarodowej w Papui Nowej Gwinei. Obecnie piciu Konfratrw pracuje w trzech diecezjach, oraz jeden Konfrater biskup Rolly Santos jest ordynariuszem diecezji Alotau-Sidea. To bardzo biedny kraj, sabo rozwinity i ze sab infrastruktur. Nasi Konfratrzy godnie pracuj w rnych dziedzinach i spotykaj si z uznaniem miejscowej ludnoci i Ordynariuszy. W diecezji Moresby dwch Konfratrw zaangaowanych jest w formacj seminaryjn i duszpasterstwo parafialne. Dwch innych pracuje nad integralnym rozwojem mieszkacw gr w diecezji Goilala Bareina. Jeden Konfrater powici si ewangelizacji na wyspach Torbiand w diecezji Alotau-Sidea, a drugi, na Filipinach jest wyczekiwany by przyczy si do tego dziea. Byem pod wraeniem powicenia i cikiej pracy naszych braci w trudnym terenie i trudnych warunkach. Chocia nie maj wygd i udogodnie s szczliwi a ludzie ich kochaj. Biskupi s bardzo proci, otwarci i doceniajcy. Mimo, e doceniamy i uznajemy wspania posug naszych Konfratrw na tych terenach, prosimy Boga aby bogosawi im w ich misji oraz ich yciu.

Dziea Wszystkie w. Wincentego


Opublikowano II Tom Dzie Wszystkich w. Wincentego a Paulo po portugalsku. Mona go naby w wydawnictwie O Lutador. Wicej informacji mona uzyska telefonicznie: +55 8800-031-7171 lub emailem: editora@olutador.org.br lub w ksigarni internetowej: www.olutador.org.br

Panama staa si Regionem Kanonicznym


(Ks. Alcibiades Guerra CM)

Od stycznia 1914 r. Prowincja Wschodnia USA utrzymuje misj ewangelizacyjn w Republice Panamy. Misja to rozros si od kilku Konfratrw do trzydziestu w czasach wietnoci. Obecnie znajduje si w niej 19 Konfratrw. Nie ma wtpliwoci, e te lata decydujco przyczyniy si do budowy Kocioa rnych regionach gospodarczych Panamy. Te 99 lat pozwolio nam wzrosn zarwno poczuciu wsplnoty oraz naszej odpowiedzialnoci apostolskiej. Dziesitki dzie misyjnych rozprzestrzenio si w rnych miejscach i okolicznociach charyzmatu i misji w. Wincentego a Paulo tak, e nasze Zgromadzenie ma jasne i zdefiniowane oblicze, uznawane przez Koci i ludno.

Misjonarze, ktrzy obecnie pracuj w Panamie w ramach Prowincji Wschodniej maj jasn wiadomo naszej odpowiedzialnoci jako Misjonarze a wsplnie z Ks. Gregorym Gayem, Przeoonym Generalnym oraz Ks. Michaelem Carrolllem stajemy przed tym nowym projektem naszej misji jako Region Panamy z radoci i optymizmem. Jasno rozumiemy take nasze czonkostwo we Wsplnocie Midzynarodowej i latynoamerykaskiej oraz czujemy, e kada wewntrzna moc umacnia rwnie projekty regionalne i kontynentalne, ktre tworz nas misjonarskich horyzont i etos. Misjonarze nie mog ukrywa si w Panamie. Nasze granice wykraczaj poza miejsca yje CLAPVI i gdzie zaczyna si droga Zgromadzenia. Nasza wsplnota wzmocnia swj charyzmat i ewangeliczne zaangaowanie si w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiza formowania wieckich, penej nadziei drodze naszych studentw i niezwocznego skierowania Misjonarzy do ewangelizacji Ubogich. Wszystkich Was prosimy o modlitw aby ten nowy etap naszego misjonarskiego ycia pomg nam zrozumie bogat przyszo, nasze zobowizania wobec Kocioa i Ubogich.

Gratulacje i yczenia dla Sistr Miosierdzia, ktre w tych dniach odnawiaj (skadaj na nowo) swoje luby. Niech Pan niwa towarzyszy im w ich drodze z Ubogimi. Za klasztor maj jedynie domy chorych i dom, w ktrym przebywa Przeoona, za cel wynajt izdebk, za kaplic koci parafialny, za kruganki ulice miast, za klauzur posuszestwo; nie powinny bowiem wychodzi jak tylko do chorych albo do tych miejsc, do ktrych i musz, aby im suy, za krat boja Boga, za welon wit skromno, a poniewa dla zabezpieczenia swego powoania nie skadaj innej profesji oprcz nieustannej ufnoci w Opatrzno Bo i ofiary ze wszystkiego, czym s i co czyni, suc Bogu w osobie Ubogich, dlatego powinny posiada tyle albo nawet wicej cnoty, ni gdyby zoyy profesj w jakim zakonie oraz zachowywa si we wszystkich miejscach z tak skromnoci, skupieniem i tak budujco, jak prawdziwe zakonnice w swoim klasztorze
(SV, X, 661 - 24 sierpnia 1659, O doskonaoci potrzebnej Siostrom na parafiach, X, 661.; Konstytucje Sistr Miosierdzia, K.12, a)

Grupa Studiw Wincentyskich Brazylia


W dniach 9 i 10 marca 2013 r. Odbyo si pierwsze spotkanie Grupy Studiw Wincentyskich (GEV) z udziaem przedstawicieli prowincji Zgromadzenia Misji i Sistr Miosierdzia wyznaczonych przez swoich Przeoonych. Miejscem spotkania by Dom Prowincjalny Sistr Miosierdzia w Rio de Janeiro. Grupa jest otwarta na udzia innych gazi Rodziny Wincentyskiej a jej celem jest studium i pogbienie dziedzictwa wincentyskiego, spjne przekazywanie jego sensu i znaczenia. Aby ten cel osign Grupa bedzie: zagbia si w lekturze, dyskusji i studium najwaniejszych treci dziedzictwa wincetyskiego; promowa zainteresowanie i zachca do ponownego odkrycia rde wincentyskich poprzez inicjatywy formacji cigej (publikacje, spotkania, warsztaty, rekolekcje, itd.); pozostawa zawsze do dyspozycji gazi i regionw Rodziny Wincentyskiej. Grupa rozpocza swoj prac z nadziej, e ta nowa inicjatywa to ywa rzeczywisto do pomocy w trwajcym zadaniu rewitalizacji ycia wincentyskiego i przekazania duchowego dziedzictwa otrzymanego od naszych Zaoycieli.

CLAPVI - Rekonfiguracja
Zgodnie z wnioskami Konwentu Generalnego Prowincje nalece do CLAPVI pracuj nad rekonfiguracj, rozumiejc j jako moliwo dania Zgromadzeniu nowego oblicza dostosowanego do Jest to drog, ktr krocz inne prowincje i zgromadzenia. Moemy powiedzie, ze jest to droga, na ktr wkroczy cay Koci i od ktrej nie moemy si odczy. W padzierniku 2012, na spotkaniu CLAPVI w Kostaryce podzielono Konferencj na Prowincje pnocne (region Ameryki rodkowej i Karaibw) oraz Prowincje poudniowe CLAPVI (Chile, Argentyna, Peru, Ekwador, misja boliwijska). W listopadzie 2012 spotkay si prowincje brazylijskie. Celem byo rozwinicie tematu i konkretne propozycje rekonfiguracji. Nowe spotkania zostay zaplanowane na obecny rok.: CLAPVI Pnoc ma wyznaczony termin spotkania na 2731 maja; CLAPVI Brazylia odbdzie swoje spotkanie w Belo Horizonte, w dniach 16 -19 kwietnia przy udziale trzech rad prowincji brazylijskich i w obecnoci ks. Eliego Chavesa; CLAPVI Poudnie odbya swoje spotkanie w Buenos Aires w Argentynie w dniach 18 i 19 marca przy udziale ks. Javiera Alvareza. Rekonfiguracja jest realizacj kreatywnej wiernoci, jest poszukiwaniem nowej postaci historycznej, jest przekadem oryginalnych postaw charyzmatu, praktykowaniem nowych struktur i dopasowaniem do obecnych realiw. Jest to szeroki proces tworzenia i zmiany, konstrukcj nowego sposobu bycia oraz zniszczeniem form i przejaww ycia dzisiaj uznawanych za przestarza amatorszczyzn. Wymaga ona konwersji osobistej i wsplnotowej. Zawsze zawiera wymiar aski i odwoanie si do Ducha powoania. To jest horyzont banau, marzenia i szukania rewitalizacji Zgromadzenia Misji z perspektywy wielkiego dziea budowy naladowania Chrystusa goszcego Ewangeli Ubogim.

Nominationes / Confirmationes
DUARTE ALONSO Pedro GONZLEZ LPEZ Antonio MAESKI Kazimierz G. LPEZ MASIDE Jos Mara MOLINA SALMERN Antonio 19/01/2013 19/01/2013 13/03/2013 15/03/2013 27/03/2013 Dyrektor SM Argentyna Dyrektor SM Wenezuela Dyrektor SM Warszawa Dyrektor SM Hiszpania - Poudnie Dyrektor SM Hiszpania Madryt

Ordinationes
MARONGIU Silvano SANTOS NEZ Jos Israel COLOYAN PEREZ Rogelio II PORCINCULA Geowen Sac Sac Sac Sac Tau Por Phi Phi 15/09/2012 16/02/2013 16/03/2013 16/03/2013

Necrologium
Nomen LACHOWSKI Joseph M (Fe de Errata) TOLU Antonio Vincenzo Cond Sac Sac Dies ob. 20/12/2012 27/12/2012 Prov. Aet. Voc. Nan Mad 84 82 65 66

DASSONVILLE Edgar Ren

Sac Fra Sac Sac Sac

29/01/2013 30/01/2013 07/03/2013 07/03/2013 22/03/2013

Par Col Phi Lus Occ

93 86 57 82 85

57 67 39 65 65

FUERTE BOLVAR Alfonso GUIRITAN GUIRIT Ruperto

HENRIQUES DA SILVA Manuel CULLIGAN Martin

You might also like