You are on page 1of 5

Od redakcji

Z wielkanocn radoci oraz wdziczni Bogu za dobr nowin jak jest wybr Papiea Franciszka przekazujemy w Wasze rce Nuntia na ten miesic. emes u cuch a ppic a pixan, mwi stare przysowie Majw, ktre mona przetumaczy jako: zmniejsza nadmiar ciaru twojej duszy. Jaki jest lepszy czas na przejcie od mierci do ycia z Chrystusem, ktry umar i zmartwychwsta. On, ktry ponis nasze grzechy i odradza si do penego ycia, moe i uczyni nasze ycie penym i owocnym. Niech Bg nadal bdzie drog z nami i w nas aby pomc nam w codziennych staraniach, abymy byli Dobr Nowin dla Ubogich.

Varghese

Thottamkara

Jestem bardzo szczliwy z wraenia jakie wywara na mnie ta Prowincja. Jest dynamiczna, energiczna, entuzjastyczna, a przyszo wyglda obiecujco. Charyzmat wincentyski jest ywy i suy Ubogim. W Prowincji daje si wyczu atmosfer zaufania i nadziei. W Prowincji tkwi wielki potencja.

Wizytacja kanoniczna na Filipinach i w Papui Nowej Gwinei

Fiipiny:
W dniach 27 stycznia do 17 marca 2013 miaem przywilej i okazj odwiedzi wszystkie wsplnoty Prowincji Filipin. Miaem moliwo zwiedzenia wszystkich domw i spotkania si z wikszoci Konfratrw Prowincji. To bya bardzo dobrze zorganizowana podr. Konfratrzy uczynili wszystko co mogli, aby moja wizyta bya komfortowa, przyjemna i jak to tylko moliwe pomocna. Wyjechaem z prowincji z wieloma pozytywnymi wraeniami. Poruszyy mnie entuzjazm, zapa, zaangaowanie i gocinno Konfratrw. Obecn Prowincj zapocztkowa przyjazd hiszpaskich misjonarzy w 1862 roku. Wwczas podstawowym zadaniem misjonarzy bya formacja miejscowego duchowiestwa. Kiedy Misjonarze zaczli formacj seminaryjn wiele seminariw zostao powierzonych naszym Konfratrom. Jednake obecnie, aktualny zarzd zosta przekazany diecezjom i nie ma z nami zwizkw. W wikszoci z tych miejsc nasi Konfratrzy nadal pomagaj w uczeniu. Konfratrzy przeszli do innych zada, m.in. do edukacji dziea spoeczne i pastoralne. Na Filipinach, kraju katolickim, gdzie wikszo ludnoci praktykuje swoj religi, Zgromadzenie ma wiele moliwoci do wzrostu powoa. Tak wic, widz, e przyszo Zgromadzenia mocno zaley od prowincji z pkuli poudniowej i Filipin.

Papua Nowa Gwinea:


Opuciem Manil i udaem si do misji midzynarodowej w Papui Nowej Gwinei. Obecnie piciu Konfratrw pracuje w trzech diecezjach, oraz jeden Konfrater biskup Rolly Santos jest ordynariuszem diecezji Alotau-Sidea. To bardzo biedny kraj, sabo rozwinity i ze sab infrastruktur. Nasi Konfratrzy godnie pracuj w rnych dziedzinach i spotykaj si z uznaniem miejscowej ludnoci i Ordynariuszy. W diecezji Moresby dwch Konfratrw zaangaowanych jest w formacj seminaryjn i duszpasterstwo parafialne. Dwch innych pracuje nad integralnym rozwojem mieszkacw gr w diecezji Goilala Bareina. Jeden Konfrater powici si ewangelizacji na wyspach Torbiand w diecezji Alotau-Sidea, a drugi, na Filipinach jest wyczekiwany by przyczy si do tego dziea. Byem pod wraeniem powicenia i cikiej pracy naszych braci w trudnym terenie i trudnych warunkach. Chocia nie maj wygd i udogodnie s szczliwi a ludzie ich kochaj. Biskupi s bardzo proci, otwarci i doceniajcy. Mimo, e doceniamy i uznajemy wspania posug naszych Konfratrw na tych terenach, prosimy Boga aby bogosawi im w ich misji oraz ich yciu.

Dziea Wszystkie w. Wincentego


Opublikowano II Tom Dzie Wszystkich w. Wincentego a Paulo po portugalsku. Mona go naby w wydawnictwie O Lutador. Wicej informacji mona uzyska telefonicznie: +55 8800-031-7171 lub emailem: editora@olutador.org.br lub w ksigarni internetowej: www.olutador.org.br

Panama staa si Regionem Kanonicznym


(Ks. Alcibiades Guerra CM)

Od stycznia 1914 r. Prowincja Wschodnia USA utrzymuje misj ewangelizacyjn w Republice Panamy. Misja to rozros si od kilku Konfratrw do trzydziestu w czasach wietnoci. Obecnie znajduje si w niej 19 Konfratrw. Nie ma wtpliwoci, e te lata decydujco przyczyniy si do budowy Kocioa rnych regionach gospodarczych Panamy. Te 99 lat pozwolio nam wzrosn zarwno poczuciu wsplnoty oraz naszej odpowiedzialnoci apostolskiej. Dziesitki dzie misyjnych rozprzestrzenio si w rnych miejscach i okolicznociach charyzmatu i misji w. Wincentego a Paulo tak, e nasze Zgromadzenie ma jasne i zdefiniowane oblicze, uznawane przez Koci i ludno.

Misjonarze, ktrzy obecnie pracuj w Panamie w ramach Prowincji Wschodniej maj jasn wiadomo naszej odpowiedzialnoci jako Misjonarze a wsplnie z Ks. Gregorym Gayem, Przeoonym Generalnym oraz Ks. Michaelem Carrolllem stajemy przed tym nowym projektem naszej misji jako Region Panamy z radoci i optymizmem. Jasno rozumiemy take nasze czonkostwo we Wsplnocie Midzynarodowej i latynoamerykaskiej oraz czujemy, e kada wewntrzna moc umacnia rwnie projekty regionalne i kontynentalne, ktre tworz nas misjonarskich horyzont i etos. Misjonarze nie mog ukrywa si w Panamie. Nasze granice wykraczaj poza miejsca yje CLAPVI i gdzie zaczyna si droga Zgromadzenia. Nasza wsplnota wzmocnia swj charyzmat i ewangeliczne zaangaowanie si w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiza formowania wieckich, penej nadziei drodze naszych studentw i niezwocznego skierowania Misjonarzy do ewangelizacji Ubogich. Wszystkich Was prosimy o modlitw aby ten nowy etap naszego misjonarskiego ycia pomg nam zrozumie bogat przyszo, nasze zobowizania wobec Kocioa i Ubogich.

Gratulacje i yczenia dla Sistr Miosierdzia, ktre w tych dniach odnawiaj (skadaj na nowo) swoje luby. Niech Pan niwa towarzyszy im w ich drodze z Ubogimi. Za klasztor maj jedynie domy chorych i dom, w ktrym przebywa Przeoona, za cel wynajt izdebk, za kaplic koci parafialny, za kruganki ulice miast, za klauzur posuszestwo; nie powinny bowiem wychodzi jak tylko do chorych albo do tych miejsc, do ktrych i musz, aby im suy, za krat boja Boga, za welon wit skromno, a poniewa dla zabezpieczenia swego powoania nie skadaj innej profesji oprcz nieustannej ufnoci w Opatrzno Bo i ofiary ze wszystkiego, czym s i co czyni, suc Bogu w osobie Ubogich, dlatego powinny posiada tyle albo nawet wicej cnoty, ni gdyby zoyy profesj w jakim zakonie oraz zachowywa si we wszystkich miejscach z tak skromnoci, skupieniem i tak budujco, jak prawdziwe zakonnice w swoim klasztorze
(SV, X, 661 - 24 sierpnia 1659, O doskonaoci potrzebnej Siostrom na parafiach, X, 661.; Konstytucje Sistr Miosierdzia, K.12, a)

Grupa Studiw Wincentyskich Brazylia


W dniach 9 i 10 marca 2013 r. Odbyo si pierwsze spotkanie Grupy Studiw Wincentyskich (GEV) z udziaem przedstawicieli prowincji Zgromadzenia Misji i Sistr Miosierdzia wyznaczonych przez swoich Przeoonych. Miejscem spotkania by Dom Prowincjalny Sistr Miosierdzia w Rio de Janeiro. Grupa jest otwarta na udzia innych gazi Rodziny Wincentyskiej a jej celem jest studium i pogbienie dziedzictwa wincentyskiego, spjne przekazywanie jego sensu i znaczenia. Aby ten cel osign Grupa bedzie: zagbia si w lekturze, dyskusji i studium najwaniejszych treci dziedzictwa wincetyskiego; promowa zainteresowanie i zachca do ponownego odkrycia rde wincentyskich poprzez inicjatywy formacji cigej (publikacje, spotkania, warsztaty, rekolekcje, itd.); pozostawa zawsze do dyspozycji gazi i regionw Rodziny Wincentyskiej. Grupa rozpocza swoj prac z nadziej, e ta nowa inicjatywa to ywa rzeczywisto do pomocy w trwajcym zadaniu rewitalizacji ycia wincentyskiego i przekazania duchowego dziedzictwa otrzymanego od naszych Zaoycieli.

CLAPVI - Rekonfiguracja
Zgodnie z wnioskami Konwentu Generalnego Prowincje nalece do CLAPVI pracuj nad rekonfiguracj, rozumiejc j jako moliwo dania Zgromadzeniu nowego oblicza dostosowanego do Jest to drog, ktr krocz inne prowincje i zgromadzenia. Moemy powiedzie, ze jest to droga, na ktr wkroczy cay Koci i od ktrej nie moemy si odczy. W padzierniku 2012, na spotkaniu CLAPVI w Kostaryce podzielono Konferencj na Prowincje pnocne (region Ameryki rodkowej i Karaibw) oraz Prowincje poudniowe CLAPVI (Chile, Argentyna, Peru, Ekwador, misja boliwijska). W listopadzie 2012 spotkay si prowincje brazylijskie. Celem byo rozwinicie tematu i konkretne propozycje rekonfiguracji. Nowe spotkania zostay zaplanowane na obecny rok.: CLAPVI Pnoc ma wyznaczony termin spotkania na 2731 maja; CLAPVI Brazylia odbdzie swoje spotkanie w Belo Horizonte, w dniach 16 -19 kwietnia przy udziale trzech rad prowincji brazylijskich i w obecnoci ks. Eliego Chavesa; CLAPVI Poudnie odbya swoje spotkanie w Buenos Aires w Argentynie w dniach 18 i 19 marca przy udziale ks. Javiera Alvareza. Rekonfiguracja jest realizacj kreatywnej wiernoci, jest poszukiwaniem nowej postaci historycznej, jest przekadem oryginalnych postaw charyzmatu, praktykowaniem nowych struktur i dopasowaniem do obecnych realiw. Jest to szeroki proces tworzenia i zmiany, konstrukcj nowego sposobu bycia oraz zniszczeniem form i przejaww ycia dzisiaj uznawanych za przestarza amatorszczyzn. Wymaga ona konwersji osobistej i wsplnotowej. Zawsze zawiera wymiar aski i odwoanie si do Ducha powoania. To jest horyzont banau, marzenia i szukania rewitalizacji Zgromadzenia Misji z perspektywy wielkiego dziea budowy naladowania Chrystusa goszcego Ewangeli Ubogim.

Nominationes / Confirmationes
DUARTE ALONSO Pedro GONZLEZ LPEZ Antonio MAESKI Kazimierz G. LPEZ MASIDE Jos Mara MOLINA SALMERN Antonio 19/01/2013 19/01/2013 13/03/2013 15/03/2013 27/03/2013 Dyrektor SM Argentyna Dyrektor SM Wenezuela Dyrektor SM Warszawa Dyrektor SM Hiszpania - Poudnie Dyrektor SM Hiszpania Madryt

Ordinationes
MARONGIU Silvano SANTOS NEZ Jos Israel COLOYAN PEREZ Rogelio II PORCINCULA Geowen Sac Sac Sac Sac Tau Por Phi Phi 15/09/2012 16/02/2013 16/03/2013 16/03/2013

Necrologium
Nomen LACHOWSKI Joseph M (Fe de Errata) TOLU Antonio Vincenzo Cond Sac Sac Dies ob. 20/12/2012 27/12/2012 Prov. Aet. Voc. Nan Mad 84 82 65 66

DASSONVILLE Edgar Ren

Sac Fra Sac Sac Sac

29/01/2013 30/01/2013 07/03/2013 07/03/2013 22/03/2013

Par Col Phi Lus Occ

93 86 57 82 85

57 67 39 65 65

FUERTE BOLVAR Alfonso GUIRITAN GUIRIT Ruperto

HENRIQUES DA SILVA Manuel CULLIGAN Martin