Nume si prenume stagiar: Alexandru Razvan – Mihai Categoria profesionala: Expert contabil; an stagiu II Materia: Studii de fezabilitate 4.

Enumerați costurile de funcționare curentă a activității unei întreprinderi; Raspuns: Costurile de functionare curenta a activitatii unei firme sunt: - Materii prime - Materiale consumabile, materiale auxiliare - Costuri de personal (salarii, costuri sociale), salarii personal deconducere, prime, bonusuri - Costuri de training si formare persoanl - Impozite si taxe locale - Servicii externe : Contabilitate Consultanta fiscala Consultanta juridica Consultanta manageriala Consultanta IT Consultanta resurse umane - Costuri spatiu: Spatiu de birouri Spatiu de productie Spatiu de vanzari Spatiu de depozitare - C h e l t u i e l i d e i n c a l z i r e , g a z c u r e n t , c u r a t e n i e , r e p a r a t i i , a s i g u r a r e , apa/canal, gunoi - Costuri cu echipamentele - Reparatii - Intretinere 22. Rata de actualizare este un element esențial în metodele de fezabilitate bazate pe actualizare. Care este conținutul acestei rate? Raspuns: Rata cu care se actualizeaza fluxurile de numerar trebuie sa reflecte nu numai valoarea in timp a banilor, ci si riscurile asociate operatiunilor viitoare ale activului sau intreprinderii. Actualizarea presupune calculul valorii actualizate (prezente) a sumelor de bani (fluxurilor de numerar) ce urmează să fie încasate la momente viitoare de timp. Actualizarea face astfel posibilă compararea valorii diferitelor sume de bani, fluxuri de numerar ce vor fi obţinute la momente diferite de timp.

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful