You are on page 1of 20
$1.85
$1.85

ЖОВТЕНЬ 2012

XLVIII No. 10

OCTOber 2012

Синод УГКЦ випрацював конкретні кроки для залучення мирян до активного життя у Церкві

до активного життя у Церкві С инод Єпископів Української

С инод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, який проходив 9 - 15 вересня 2012 року у Вінніпезі (Канада), прийняв низку пропозицій щодо головної теми цьогорічного Синоду: «Роль і місія мирян в УГКЦ».

Про це повідомив секретар Синоду владика Богдан (Дзюрах). За його словами, 2012 рік в УГКЦ був присвячений християнському покликан- ню з наголосом на покликанні мирян. «Ця ділянка церковного життя вимагала особливої уваги, оскільки миряни становлять понад 90 відсотків від загального числа вірних нашої Церкви. Саме від мирян – від їхньої християнської зрілості та громадської активності – залежить не тільки стан Церкви, а й стан суспільного життя загалом. Від мирян рівно ж залежить якість духовних і суспільно-політич- них еліт, адже саме з середовища мирян з’являються майбутні священнослужите- лі, монахи й монахині, суспільні діячі тощо. Тому роль мирян у житті Церкви і суспільства важко переоцінити», – пояснив Секретар Синоду єпископів УГКЦ. На Синоді, крім думок єпископів, звучали також думки експертів і самих мирян із усього світу, які під час підготовки головної теми надсилали свої пропозиції. Пізніше ці спільні роздуми вилилися в низку рішень, за допомогою яких владики хочуть допомогти мирянам краще розуміти їхню місію та успішно її виконувати. Йшлося про важливість допомагати мирянам у розумінні Божого Слова, спону- кати їх до більш активної участі в молитовно-літургійному житті та благодійній діяльності (дияконії) Церкви. Так, у поглибленні в мирян розуміння Божого Слова, на думку єпископів, важ- ливу роль мають відіграти душпастирі, які повинні подбати про належне пояснен- ня Святого Письма всім вірним і стати провідниками біблійних груп при своїх парафіях. Тому Синод постановив доручити священнослужителям організувати при парафіях систематичне проведення біблійної години, а вірних заохотив до щоденного читання Божого Слова – приватно і в родинному колі. Патріаршій катехитичній комісії було доручено надалі розвивати біблійний апостолят у пара- фіях, інститутах богопосвяченого життя та церковних навчальних закладах УГКЦ. Щоб оживити участь вірних у молитовно-літургійному житті Церкви, Синод заохочує мирян до участі в богослужіннях не тільки в неділі та свята, а й в інші дні тижня. Єпископи звертають увагу батьків на їхнє завдання виховувати дітей у вірі

Продовження на ст. 6.

Synod of the UgCC Held in Canada

T he Synod of the Ukrainian Greek Catholic Church has been held in Canada

on the occasion of the 100th anniversary of the arrival of the first Greek

Catholic bishop in that country, Bishop NikiTa (Budka). The bishops issued

a special “address to the faithful of Canada” stressing that the bishops sought to get

to know the life of the Ukrainian Greek Catholic community in that North amer- ican country better. “We [join in] the meeting, prayer and communication with the faithful of the UGCC living in Canada in order to assure them of our prayer for them, our respect and love,” reads the document. “When blessed Nikita came to Canada in 1912, he saw the efforts of our people to get established in the land where they went through many difficulties and obsta- cles. These people knew well the traditions and customs of their native land but here they found themselves as if in another world,” reads the address. according to the hierarchs, Bishop Nikita in cooperation with the clergy, monas- tics and active lay people set about the work of strengthening and development of the Ukrainian Church and community life in Canada with a great evangelic com- mitment. Thanks to his efforts and the efforts of his followers, the UGCC in Canada achieved much during the last century. “Our Church has developed into the first metropolitanate outside Ukraine. it gave many bishops, priests, monks and nuns to our Church not only in Canada, but also all over the world. a large number of lay people achieved success in the Canadian society as teachers and lawyers, doctors and engineers, political figures and mili- tary officers,” reads the document. The bishops also expressed gratitude to the faithful of UGCC for “their commit- ment and faithfulness to the work of God which was felt by our Church especially strongly in the end of 80s—beginning of 90s of the last century when the Lord granted its nation freedom after the long centuries of persecutions.” “We pray that this Synod [has been] an opportunity for the Holy Spirit to fill our Church afresh and lead us into the future,” reads the address.

information department of UGCC

future,” reads the address. information department of UGCC At a pre-Synodal gathering, Latin Catholic Archbishop James

At a pre-Synodal gathering, Latin Catholic Archbishop James Weisgerber, Ukrainian Orthodox Metropolitan YUriY (Kalishchuk), Bishop BOhdAN (dzurakh) and his Beatitude SviAtOSLAv.

New Star featres extesive coverage of the Synod of Bishops held in Canada. Articles appear on pages 11, 12, 17, 18 and 19.

dated material~~deliver by October 10 Moving? Non-Profit Org. attach old address (at left) and use
dated material~~deliver by October 10
Moving?
Non-Profit Org.
attach old address (at left) and
use form to send new address to us:
Circulation Dept. New Star
2245 W Rice St
Chicago iL 60622-4858
BuLK RAte
u.S. Postage
paid
name
address
city. state, Zip
Permit No. 93
Calumet City, IL 60409
Use another sheet of paper if necessary—
allow six weeks for change.
(Do not telephone or e-mail aNY
address change information.)
New Star—НОВА ЗОРЯ
2245 w. Rice Street
Chicago, IL 60622-4858
AddReSS SeRvICe RequeSted
scan code for eparchy web site

2

НОВА ЗОРЯ

Жовтень 2012

«Зустріч 2012» I СЕСІЯ м. Клівленд, шт. Огайо 20 - 23 вересня (Відбулася)

«Зустріч 2012»

I СЕСІЯ

м. Клівленд, шт. Огайо 20 - 23 вересня (Відбулася)

II СЕСІЯ

м. Гілсборо, шт. Нью-Джерсі 11 - 14 жовтня

III СЕСІЯ

м. Лос-Анджелес, шт. Каліфорнія 1 - 4 листопада

За інформацією про організа- цію події можна звернутися до членів організаційного комітету:

о. Джона Лукаса (ChurChatNew- Star@cs.com) або п. Назара Сло- боди (nazarus@hotmail.com).

«Зустріч 2012» у Клівленді

«Зустріч 2012» у Клівленді Повний огляд події у наступному
«Зустріч 2012» у Клівленді Повний огляд події у наступному
«Зустріч 2012» у Клівленді Повний огляд події у наступному
«Зустріч 2012» у Клівленді Повний огляд події у наступному
«Зустріч 2012» у Клівленді Повний огляд події у наступному

Повний огляд події у наступному числі «Нової Зорі». Світлини: Филис Мурин Запаранюк

Світлини: Филис Мурин Запаранюк Папа в Лівані: «Цим знаком

Папа в Лівані: «Цим знаком переможеш!»

Про візит Венедикта XVI до Лівану, присутність президента на св. Месі, Східні Католицькі Церкви, «гіркий мед» еміграції та підписання документа про Церк- ву на Близькому Сході Папа перебував у Лівані 14-16 вересня; початок його візиту при- пав на свято Воздвиження Свято- го Хреста, відзначення якого було започатковане саме на Сході. Цей момент Святіший Отець окремо підкреслив у своє- му слові після підписання Апо- стольського повчання «Ecclesia in Medio Oriente». А за місяць, сказав Папа, відзначатиметься 1700-річчя з появи знаку хреста імператорові Константину – саме тієї події, від якої в історію світу й Церкви впечаталися слова «Цим знаком переможеш».

Про захист дітей і молоді:

10 років від часу прийняття Хартії та початку річних Аудитів

Хартія Захисту Дітей і Молоді, при- йнята Конференцією Католицьких Єпи- скопів Сполучених Штатів Америки у 2002-му році, є посібником правил і адміністративнх процедур у випадках звинувачень клериків у сексуальному

насильстві чи розбещенні неповнолітніх. Хартія містить чіткі приписи для прими- рення, зцілення, несення відповідально- сті і запобігання майбутнім випадкам через наступні дії:

- створення «безпечного середовища» для дітей і молоді при парафіях;

- примирення і зцілення з тими, які стали жертвами насильства;

- швидке і ефективне реагування на

звинувачення; - співпраця з цивільною владою та поліцією;

- покарання винних;

- дотримання чітко окресленої відпові-

дальності у майбутньому, щоб ця про- блема надалі була адресована і контроль- ована через Секретаріат та Загальнона- ціональну Контрольну Комісію. Переживаючи велику кризу, яка вийш- ла на поверхню у 2002-му році, Като- лицька Церква у Сполучених Штатах

розгорнула кампанію поширення «без- печного середовища», яке не має анало-

гів у цілій країні. Судячи з даних, отри- маних в наслідок Аудитів, можна побачити, що Католицька Церква:

- провела відповідні підготовчі занят-

тя запобігання сексуальному насильству з понад 2-ма мільйонами священиків, дияконів, працівників та волонтерів; - забезпечила матеріали і відповідні

уроки як розпізнати насильство і ефек- тивно захистити себе для понад 5-ти мільйонів дітей;

- провела ретельну перевірку минуло-

го 1-го мільйона 887 тисяч волонтерів, 166 тисяч вчителів, 52 тисячі клериків і

6 тисяч кандидатів на свячення. Єпархія Святого Миколая, будучи повноправним членом Конференції Католицьких Єпископів Америки та представником Східних Католицьких Церков, кожного року бере участь у неза- лежному Аудиті, який визначає рівень підготовки та дотримання правил вищез- гаданої Хартії. Протягом останніх чотирьох років, наша Єпархія повністю виконала всі необхідні приписи для успішного проходження Аудиту.

успішного проходження Аудиту. Цього року цей Аудит проводився

Цього року цей Аудит проводився у перші два тижні місяця вересня. Резуль- тати будуть окремо оголошені наприкін- ці року. Якщо у Вас є будь-які запитання щодо Аудиту чи «безпечного середовища», будь-ласка звертайтеся до Сергія Миха- люка, Єпархіального Координатора, за номером 773-276-9500, або на адресу електронної пошти sergemichaluk@gmail.com

Адміністративний редактор: Редакційна колегія та дописувачі: о.

Адміністративний редактор:

Редакційна колегія та дописувачі:

о. Джон Лукас, Петро Рудка, о. Яків Карепін, о. Леонард Корчинький, о. Дені Молитви, Юрій Матвишин, Оленка При- йма, Назар Слобода, Барбара Врубліцка, Филис Мурин Запаранюк, Сергій Михалюк.

Адреса редакції:

Статті та дописи, підписані авторами не завжди відповіда- ють поглядам редакції.

Користуючись матеріалами УГКЦ та інших джерел, затри- муємо вживаний ними право- пис.

о. Джон Лукас ChurChatNewStar@cs.com

Редактор української версії:

New Star 2245 West Rice Street Chicago, IL 60622

Офіційне видання Української Католицької Єпархії Св. Миколая. Публікується щомісячно з благословення Преосвященнішого Владики Ришарда (Семенюка), Єпископа Української Католицької Єпархії у Чикаґо.

Петро Рудка

Тел. (773) 276-5080 Факс: (773) 276-6799

Передруки та переклади доз- волені за поданням джерела. Редакція зберігає за собою право коректи та скорочень отриманих матеріалів.

 

newstarua@esnucc.org

Передплата:

   

Тел: (773) 276-9500

Жовтень 2012

НОВА ЗОРЯ 3

Празник Святого Великомученика Димитрія

«Прийдіть усі вірні, зійшовшися, похвалімо Христового борця і мужнього світоча Димитрія».

Святий Климент Олександ- рійський велич і значення мученика описує такими слова- ми: «Мученик дає потрійне свідчення: про себе, що він зі справжньою вірністю вірі стоїть при Богові; проти свого противника, що він надаремно наступає на того, що непохит- ний у любові; для Господа, що в його науці знаходиться Божа переконлива сила, яку навіть боязнь смерти не може побіди- ти». Свята Церква від перших віків християнства високо ціни- ла й цінить заслуги мучеників, їх почитає, їх ставить нам за взір геройської любови до Бога та визнавання святої віри. Деякі з них, що в особливий спосіб відзначилися своєю ревністю і мужністю у визнаванні святої віри та чудами, що ними їх Гос- подь Бог прославив після смер- ти, мають у церковному році свої урочисті празники. До них належить святий мученик Ди- митрій, якому свята Церква да- ла титул великомученика й ми- роточця. Східна Церква свят- кує його пам'ять 26 жовтня, а Західна Церква - 8 жовтня.

МУЧЕНИЦЬКА СМЕРТЬ І ПРОСЛАВА СВЯТОГО ДИМИТРІЯ Святий Димитрій жив у дру- гій половині третього сторіччя у місті Солуні, по-грецьки - Тессалоніке, де його батько був високим цісарським достойни- ком. Після смерти батька цісар Максиміліян зробив його со- лунським проконсулом. Святий Димитрій від дитинства був вихований у християнській ві- рі. Хоча займав високу посаду, але свою віру явно визнавав та був апостолом своєї віри. За це цісар Максиміліян наказав вки- нути його до в'язниці. Будучи в ув'язненні, святий Димитрій благословив святого Нестора на боротьбу з цісарським непе- реможним гладіятором Лієм. Святий Нестор виступив проти Лія з хрестом у руках, переміг та вбив його. Цісар, довідав- шись, що Димитрій благосло- вив Нестора на боротьбу з Лієм, послав своїх вояків, і вони прокололи тіло Димитрія списами. Це було 306 року. Пам'ять святого Нестора Схід- на Церква відзначає наступного дня після празника святого Димитрія. Геройську віру святого Димитрія Господь Бог просла- вив не тільки різними чудами після його смерти, але також нетлінністю тіла та мироточи- вістю. Коли, через сто років після його смерти, відчинили гріб - то знайшли його тіло нетлінне, а його кості видавали пахуче миро, яке зціляло неду- жих.

миро, яке зціляло неду- жих. КУЛЬТ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА

КУЛЬТ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ Дар чудес, нетлінність тіла та мироточивість стають джере- лом великого й широкого куль- ту святого Димитрія не тільки в Греції, але й по цілій Слов'ян- щині. До його гробу з року в рік з усіх сторін поспішають сотні й тисячі паломників. Він допо- магає в кожній біді й потребі. Жовніри вибирають його за свого опікуна. У V столітті над його гробом побудовано велич- ний храм. Як широко його культ охопив слов'янські землі, свідчить те, що тільки на Балка- нах є понад двісті церков, при- свячених святому Димитрієві. Культ святого Димитрія при- ходить з християнською вірою і на наші українські землі. Про цей культ о. Андрій Трух, ЧСВВ у книзі Життя святих пише: «У Русі-Україні святий мученик Димитрій утішався великим почитанням. Почин до цього дала облога Царгорода нашим князем Олегом. Літопи- сець Нестор згадує, що коли руські війська зломили грецьку силу, то «убояшася греци і ре- коша: ність се Олег, но святий Димитрій послан на ни от

Бога». А пізніше, коли христи- янська віра поширилася між нашим народом, тоді князі, їх війська й усі вірні віддавали себе святому Димитрієві в опіку» (Том IV, с. 106). Князь Ізяслав Димитрій Яро- славич заснував у Києві при- близно в 1057 році монастир у честь святого Димитрія. У 1197 році великий князь Всеволод Димитрій Юрійович († 1212) отримав як дар зі Солуня дош- ку з труни і сорочку святого Димитрія. Дошка видавала ми- ро, яке лікувало хворих. У честь святого Димитрія цей князь збудував на княжому дворі у Володимирі величний храм, де склав згадані мощі. На наших рідних землях було досить багато церков, при- свячених святому Димитрієві. Празник святого Димитрія належить до середніх свят. З цим празником пов'язана згад- ка про землетрус, який був у Царгороді 26 жовтня 740 року. У богослуженні в день святого Димитрія свята Церква прига- дує нам його геройську віру та різні чесноти. Вона славить його як мужнього Христового воїна й ісповідника, як чудо- творця, що лікує недуги душі й

тіла та помагає в кожній потре- бі. «Мучениче страстотерпче, святий Димитріє, - співаємо на стихирах вечірні, - ти чудами світиш світові, наче сонце. Тож святкуючи твою пам'ять, ми всі

» А в

п'ятій пісні канону утрені читаємо: «Ті, що з вірою щиро прибігають до твого храму, Димитріє, скоро звільняються від недуг і душевних терпінь». Він заступається за нас перед Богом: «Сьогодні побожно святкуємо празник Димитрія страстотерпця, бо він безустан- но молиться до Христа, щоб усім дати мир і милість», - каже сідален на утрені. «Маємо тебе, - сказано у стихирі на стиховні малої вечірні, - як дателя ба- гатьох дарів. Господній угод- ниче, бо ти сповняєш просьби, що їх завжди маємо». Святий Димитрій не тільки чудотворець і заступник у небі, але й мироточець. «Димитріє, - читаємо в першій пісні канона утрені, - ти створене джерело пахучого й щирого мира, омий моє серце від мерзоти пристра- стей, і практикуванням чеснот зроби мене Христовим, ум мій ублагородни, щоб оспівував твої божественні благодаті».

радіємо твоїми чудами

(Стихира на малій вечірні)

НАШ ВЗІРЕЦЬ І ЗАСТУПНИК Головна мета святкування празників святих мучеників - розмірковувати над їхнім геройським визнаванням святої віри, ми повинні вчитися від них свою віру любити, її ціну- вати та мати мужність її визна- вати. Визнавання віри це одна з ознак доброго і практикуючого християнина. Такий христия- нин своєї віри ніколи не ховає, не стидається її, не перечить їй, нею не торгує, її не змінює, але визнає її словом, ділом і цілим своїм життям. Такої віри від кожного з нас вимагає сам Ісус Христос, який каже: «Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем моїм Небесним» (Мт. 10, 32-

33).

Усе наше життя і кожний його акт повинен бути пропо- віддю нашої святої віри. «Виз- навання віри, - каже святий Йоан Золотоустий, - діється не тільки устами, але й ділами. І коли їх нема, то ми наражаємо себе на небезпеку, що будемо покарані з тими, які свою віру заперечили». Свята Церква бажає і дору- чає, щоб ми святих не тільки наслідували, але й до них у справах душі й тіла прибігали. Немає сумніву, що Господь Бог радо вислуховує просьби тих, які за Нього свою кров пролили і своє життя віддали. «Хто з великою вірою прибігає до мученика, - каже слуга Божий митрополит Андрей Шептиць- кий, - той може за його заступ- ництвом усього очікувати від Бога». Теодорет представляє у подробицях різні дари, які можна очікувати від мучеників:

здоров'я, потомство, щасливу подорож, оздоровлення, а своє твердження доводить цікавим описом. «Доказом того, що молитва з вірою буває вислуха- ною, - пише він, - є ті вота, які свідчать про оздоровлення. Ті вота представляють очі, ноги, руки, зі золота або срібла, бо святий приймає прості та скромні дарунки від жертво- давців, які спромоглися на них. Ті дари свідчать про оздоров- лення, які одержали жертводав- ці і про могутність мученика, що там лежить». Через церков- ний рік проходить ціла історія Церкви: «від немовлят, яких убив Ірод Христа ради і велико- го Стефана, до тих, які життя поклали за ікони й до нашого священномученика Йосафата, архиєпископа полоцького» (Про почитання святих, 1941).

- о. Юліан Катрій, ЧСВВ

4

НОВА ЗОРЯ

Жовтень 2012

4 Н О В А З О Р Я Жовтень 2012 Презентовано оригі- нальний

Презентовано оригі- нальний проект про досвід підпільного життя УГКЦ в СРСР

Інтернет-спільнота maidan.org.ua та Інститут історії Церкви УКУ видали книжку, присвячену історії УГКЦ 1946- 1989 рр. У ній зібрані відповіді на запитання читачів інтернет- спільноти, що стосуються лікві- дації УГКЦ, діяльності підпіль- ної Церкви та її легалізації напри- кінці 80-х років ХХ ст. Це чет- вертий проект «Майдану» із серії «Національна пам’ять» і перший присвячений історії Церкви. Як розповідає промотор про- екту і один з координаторів інтернет-спільноти «Майдан» публіцист Ярослав Сватко, особ- ливістю цього видання є те, що відповіді на запитання переважно дають люди, які відійшли вже у вічність. Але їхні спогади про підпільну Церкву збережені в архіві Інституту історії Церкви. Працівники Інституту підібрали їх, укомплектували світлинами, що самі по собі є великою істо- ричною цінністю, і таким чином зробили діалог «живих з мертви- ми». Також книжка доповнена витримками із Заповіту Патріар- ха Йосифа Сліпого. Видання приурочене до річни- ці 250-тисячної маніфестації вір- них УГКЦ, яка відбулася у Льво- ві 17 вересня 1989 р. «Пропонований зараз проект, крім цікавих і корисних фактів з недавньої історії України, мав би підштовхнути читача замислити- ся над іншим, завжди актуальним питанням: про межі влади, - гово- рить у передмові до видання Яро- слав Сватко. - Адже в Радянсько- му Союзі влада держави здавала- ся (принаймні, для комуністичної верхівки) безмежною. Людина, невигідна державі, могла просто безслідно щезнути, будь-які спроби опору показово карались. А тут - ціла Церква, призначена на знищення, єпископи і свяще- ники, монахи і монахині, миряни - і незважаючи на всю могут- ність, держава виявляється безси- лою. Так, влада знищила багато людей, які були надзвичайно важливими для Церкви, змусила слабших перейти на свій бік - але головного завдання, ліквідації Церкви, виконати не змогла. Чому? І які історичні уроки ми з цього маємо?

- risu.org.ua

Біблійна історія сотворення

«Історія сотворення та історія гріхопадіння є такою філософсько-богословською відповіддю на засадничі питання людства: Звідки походить світ? – Звідки береться зло у світі?».

(Продовження з попереднього числа.)

Змія була для хананеїв «божою твари- ною», священною істотою, яка зображала- ся високо підведеною (прямовисною) і дарувала життя та плідність. Змій представляє язичництво та його культові звичаї. Знову й знову Ізраїль спо- кушався впасти у цей язичницький культ. За змією як символом язичницької релігії Ханаану стоїть бісівська сила зла. Ізраїль відчув це у своїй історії: завжди, коли він звертався до язичницького культу, на народ находили нещастя і нужда. Цей досвід прослідковують в минуле – аж до раю. І там люди відвернулися від Бога і дозволили себе звести злом. Це зло під- ступило до них точнісінько так, як до ізра- їльтянина у Ханаані, у вигляді змія. Вод- ночас цей образ змія був застереженням для народу: хто звернеться до язичниць- кого культу, до змія, підлягає загибелі, як і наші прабатьки в раю.

Образ дерева Ми, люди, хочемо щось мати від життя:

владу, гроші, комфорт. Знання – це сила, каже старе прислів’я. Людське серце з його бажаннями і прагненнями завжди таке саме. Люди завжди жадали підви- щення якості життя, побільшення влади. На Сході дерево – символ життя і плід- ності. Де на Сході росте дерево, там є вода, там є тінь, там може процвітати життя. Отож, людина підходить до дере- ва. Вона краде [плід] з дерева пізнання добра і зла. Пізнання всіх речей – це збіль- шення влади, підвищення якості життя. Вона хоче це осягнути своїми силами. Людина хоче бути рівною Богові. Вона хоче панувати так, як і Він, з власної сили, з власної повноти життя. Гріх людини полягає у тому, що вона відсуває Бога набік: Ти мені не потрібен, я сама можу влаштувати своє життя, я сама можу знай- ти і забезпечити своє щастя. Плід з дерева пізнання мав би гарантувати їй цю владу. Так пообіцяв їй змій.

Жінка і змій Слід пояснити ще один окремий аспект в історії гріхопадіння. Чому в автора змій спокушає саме жінку, а не чоловіка? Чи це лише випадок, чи за цим криється певний намір? Жінка за своєю природою релігій- ніша від чоловіка. Тому ізраїльські жінки були в більшій небезпеці, ніж їхні чолові- ки, піддатися ханаанському культові змія. Тому застереження автора до жінок:

«Остерігайтесь змія! Вже в раю саме жінка піддалась спокусі».

Екзегетичні пояснення до тексту 1. Сотворення людини Зі способу, яким Бог сотворив людину, випливає, ким є людина за своєю сутністю. Бог формує її з глини і вдихає у ніздрі віддих життя (Бут 2,7).Тим самим названі два елементи, які належать до людини: земний принцип, який належить до матеріального світу, та вищий принцип, який походить від Бога:

дух. Людина – сотворіння Боже. Це означає, що вона завдячує Богові існування і життя. Це життя є надзвичайно крихким та непевним [само-]володінням. Людина і тварина мають тут однакову долю. Гід- ність людини на противагу до тварини виявляється у тому, що людина отримала своє дихання життя особисто та безпосе- редньо від Бога. Тому людина перебуває у відношенні до Бога як особа.

Людина створена із того самого мате- ріалу, як і її навколишнє середовище. І як вітер змітає пил із землі, так і з людиною. Її змете смерть. Вона смертна. Людина сформована Богом. І як глиняний глечик своїм виглядом, своєю формою залежить від гончара, так і людина залежить повні- стю від свого Творця. Зрозуміло, що автор не хоче робити жодних тверджень стосов- но природничо-наукового питання, «як» виникла людина. Він бере глибше. Він говорить нам про сутність людини. 2. Рай Обидва слова: «gan» – сад, та «Eden» – степ, пустеля, чи також: насоло- да, є запозиченими єврейськими словами з шумерської. Тим самим вже вказано, що уявлення про рай не належало до само-

бутнього багатства єврейської думки, а було запозичено з Межиріччя. Згідно з оповіддю, в саді росли «всілякі дерева». Два з них особливо відзначені:

дерево життя та дерево пізнання. Вавилонський міф каже: Десь росте дерево чи зілля. Хто з’їсть його плодів, не помре. Це дерево стоїть десь у недосяжній далині. Для нашого автора воно стоїть у раю, воно доступне людині. Дерево – це символ безсмертя. За своєю природою людина смертна, але Бог особливою бла- годаттю хоче подарувати їй безсмертя. За образом «дерева пізнання добра і зла» таїться щось, чого Бог не дав людям. Це – право самочинно визначати та вирішува- ти, що добре, а що зле. Якщо людина це робить, вона перевищує свою сотворе- ність і сама робить себе творцем. Це вели- кий гріх «non serviam»: не буду Тобі слу- жити!

3. Сотворення жінки У створенні

жінки стає ще раз ясним те, що існує істотна різниця між людиною і твариною. Всі тварини проходять повз Адама, він дає їм їхні імена. Це він може лише тому, що він пізнає їх у їхній сутності, тому що ім’я – це не тільки слово, воно висловлює щось про сам предмет. Адам не знаходить серед тварин помічниці, яка була б йому відповідною. Водночас, ці вірші Бут 2,18- 20 звертаються проти культу тварин у язичницькому довкіллі. Тварина підпо- рядкована людині, отже – вона ніколи не може бути богом. Чому Бог сотворює жінку з ребра чоло- віка? Адже він міг би сотворити Єву так само, як і Адама, із землі. Чому автор роз-

повідає тут таку неправдоподібну історію:

«Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чолові- ка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка» (Бут 2,21-22). Ця історія, яка сьогодні для нас звучить дивно, повинна прояснити одне: обидвоє, чоловік і жінка за своєю сутністю є одне й те саме: повні і цілісні люди. Це було для тодішнього часу зовсім не ясно. Жінка розглядалася як меншоварта і як така, що нижча за гідністю від чоловіка. Автор кладе край цьому уявленню. Жінка взята від чоловіка і тим самим є такою ж люди- ною, як і чоловік. Тому Адам вигукнув:

«Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою бо її взято від чоловіка» (Бут 2,23). 4.Чи на початку була одна пара пра- батьків? Згідно з Книгою Буття 2,7, Бог сотворює спочатку одну людину – одного чоловіка. З цього чоловіка походить жінка. Чи це тільки образ, чи тим чинить- ся богословське твердження: на початку була лише одна людина, вона є коренем всього людства? Тут також постає питан- ня: Чи походить людство від одного под- ружжя, чи можливо, що в той сам час незалежно одне від одного «виникає» більше людей? Це природниче питання, на яке ми, певна річ, не можемо очікувати відповіді з Біблії. З тексту Книги Буття не можна вивести аргументу ні за, ні проти одної чи другої тези. Велика частина екзе- гетів вважають, що історія про рай від- стоює строгий моногенізм, тобто поход- ження людства від однієї пари. Інша частина вважає, що формування Адама з землі та створення Єви з частини Адама є лише образом. Тому історія сотворення не хоче ствердити, як виникла людина, а – чим є людина. Отже, питання про походження людини залишається від- критим. Слово Адам (тобто «людина») згідно з цими «новішими» екзегетами, не є найменуванням окремої людини, а родо- вим поняттям. Чи така інтерпретація є прийнятною для богослов’я, це вже інше питання; згідно з екзегезою історії сотво- рення вона у будь-якому разі не може бути вирішена на користь того чи іншого погляду.

- Стефан КРЕНЦЕР З німецької переклала Ольга Джумало.

погляду. - Стефан КРЕНЦЕР З німецької переклала Ольга Джумало.

Жовтень 2012

НОВА ЗОРЯ 5

«Вільно володіючи дев’ятьма мовами, він очолює чисельну та різноманітну шестимільйонну паству»

Він очолює понад тисячолітню Церк- ву, має кілька високих титулів і є Пред- стоятелем пастви чисельністю в мільйо- ни. Блаженніший Святослав намагається зустрітися з якомога більшою кількістю українських католиків Манітоби під час свого двотижневого перебування в Канаді. Про це пише Бренда Садерман з «Winnipeg Free Press» у своїй статті «Лідер українських католиків прибув з візитом до Манітоби». «Ми тут, щоб поділитися тисячолітнім досвідом Бога, який мають українці, нашою спадщиною і духовністю нашої Східної Церкви. Ми можемо поширюва- ти цей досвід англійською мовою», – пояснив Блаженніший Святослав в інтерв’ю «Winnipeg Free Press» перед початком свого візиту. «Під час пастирського візиту до Кана- ди 42-річний Верховний Архиєпископ відвідує будинки для людей похилого віку, дитячі садки, парафії та релігійні громади. Він очолив недільну Літургію в катедральному соборі Святих Володими- ра і Ольга УГКЦ», – читаємо у виданні. Бренда Садерман відзначає: «Вільно володіючи дев’ятьма мовами, в тому числі англійською, Блаженніший Свято- слав (Шевчук) очолює чисельну та різно- манітну шестимільйонну паству, яка сьо- годні поширюється поза межі свого коріння в Україні аж до Канади, США, Бразилії, Аргентини, Австралії, Нової Зеландії та низки європейських країн. Українські католики є меншістю в Украї- ні, де більшість християн належать до східної православної традиції». «Щораз більше і більше найчисельні- ша Католицька Церква східного обряду виходить поза межі своєї мови через змі- шані подружжя та імміграцію, – зазначає видання. – «Я думаю, що Українська Католицька Церква є глобальною Церк- вою», – каже Блаженніший Святослав, який здобув докторський ступінь в Римі і служив єпископом в Аргентині».

і служив єпископом в Аргентині». Митрополит Лаврентій (Гуцуляк),

Митрополит Лаврентій (Гуцуляк), який очолює 122 тисячі українських греко-католиків у Канаді, запросив Главу УГКЦ та єпископів до Манітоби, щоб відзначити 100-ліття прибуття єпископа Микити (Будки), першого українського єпископа в Канаді. Століттям пізніше одним з найбільших викликів для Церкви є збереження свого богослов’я та уні- кальної Літургії в час, коли богопочитан- ня здійснюється місцевими мовами, – пише видання. «Ми хочемо бути інтегрованими, але ми не хочемо бути асимільованими, тому що асиміляція означає втрату нашої спадщини. Ми хочемо збагатити нашу традицію», – каже в інтерв’ю виданню Блаженніший Святослав. Як зазначає Бренда Садерман, для УГКЦ проповідь та проголошення Євангелія залишається основою давньої традиції українських католиків, незалежно від того, якою мовою це роблять. Предстоятель УГКЦ активно сприяє розвитку діалогу з іншими релігійними традиціями в Україні та за її межами, він переконаний, що люди всюди зацікавле-

ні релігією. ««Людство є духовним за своєю природою», – каже Глава УГКЦ, який навчався в семінарії в Україні в комуністичну епоху, коли Церкви була в підпіллі. Людина шукає щось позаземне, когось, хто є більшим, ніж вона сама», – пише видання. Канадське відділення Католицької служби новин (Catholic News Service), пишучи про візит Глави УГКЦ до Мані- тоби, пригадує текст Звернення єписко- пів УГКЦ до вірних у Канаді з нагоди проведення Священного Синоду Єписко- пів 2012 року. CNS цитує цей документ, в якому Глава УГКЦ дякує українцям у Канаді за «збереження релігійних і куль- турних традицій Церкви та за їх допомо- гу після того, як Українська Католицька Церква візантійського обряду вийшла з підпілля після десятиліть комуністично- го гніту в Україні наприкінці ХХ століт- тя». 24 вересня 2012 року Глава УГКЦ взяв участь у засіданні Конференції Като- лицьких Єпископів Канади, – повідомляє медіа-центр Конференції.

- Департамент інформації УГКЦ

Глава УПЦ Канади порадив Церквам України брати приклад хороших стосунків між католиками і православними Канади і США

Католицька і Православна Церкви Канади та Сполучених Штатів можуть стати прикладом для Церков в Україні, вважає Глава Української Православної Церкви в Канаді (Константинопольський Патріархат) Митрополит Юрій (Калі- щук), повідомляє Католицький оглядач. Звертаючись до членів Синоду єписко- пів УГКЦ на зустрічі 10 вересня, він зазначив, що «очевидно, наш Бог благо- словляє нас і допомагає розвивати наші відносини на краще».«Ми молимось за те, щоб в Україні розвивалось таке ж ставлення», – зазначив митрополит Юрій на зустрічі з Синодом. Він розповів єпи- скопам УГКЦ, що католицьким і право- славним єпископам Північної Америки вдалося подолати ту «ворожість», яка раніше була характерною для відносин між їх Церквами, і тепер вони перейшли до співпраці. «В Україні необхідно прой- ти такий же процес», – вважає він. На думку Митрополита Юрія, однією з головних проблем в українській ситуації

є примусове об’єднання Української Пра- вославної Церкви із Московським Патрі- архатом Російської Православної Церкви у 1940-му році. Вибір Віктора Януковича, члена УПЦ (МП), на посаду Президента України у 2010 році лише підсилив напругу між православними, вірними Москві, і тими, що підтримують незалеж- ність Православної Церкви в Україні. Глава УГКЦ Верховний архиєпископ Святослав Шевчук розповів митрополиту Юрію, що в Україні він дуже часто опи- няється у такій делікатній ситуації. Йому доводиться мати справу із лідерами трьох Православних Церков України (УПЦ (МП), УПЦ КП і УАПЦ). І кожного разу, коли він спілкується із кимось із некано- нічних Православних Церков України, «відразу з Москви до Риму йде лист», в якому запитують, чому Українська Като- лицька Церква співпрацює з ними. «Прямим чи непрямим чином… я завжди виходжу певним посередником між Православною і Римо-Католицькою

Церквами», – зазначив Патріарх Свято- слав. Як підкреслив Глава УГКЦ, він, як і його попередник кардинал Любомир (Гузар), вважає, що «ми можемо і маємо бути посланцями усієї Київської Церк- ви», тобто усіх Східних Церков України. Православний митрополит Юрій та римо-католицький архиєпископ Вінніпе- гу Джеймс Вайсґербер подякували чле- нам Синоду єпископів УГКЦ за запро- шення на відкриту сесію Синоду та літур- гію напередодні. Архиєпископ Вайсґербер, колишній глава Конференції католицьких єписко- пів Канади, зазначив, що «інколи склада- ється враження, що через те, що Римо- Католицька Церква є настільки великою, їй нема чого вчитись від когось іншого. Однак це велика помилка. Часто наймен- ші можуть говорити про найважливіше», – зазначив він.

- risu.org.ua

– зазначив він. - risu.org.ua Побачило світ нове видання

Побачило світ нове видання творчості Патріарха УГКЦ Йосифа (Сліпого)

«Бог, Церква, Україна» – таку назву має збірник цитат Патріар- ха Йосифа, який цими днями видала фундація «Справа Патрі- арха Йосифа» у Тернополі. Ви- дання підготовлене та упорядко- ване головою фундації о. Андрі- єм Романківим з нагоди 120-ї річ- ниці від дня народження карди- нала Сліпого. «До збірника увійшла велика кількість цитат з творчого духов- ного спадку Патріарха на три головні теми: Бог, Церква, Украї- на, - каже голова фундації. - Ми пропонуємо їх читачеві у вигляді коротких роздумів на щодень, адже думки Йосифа Сліпого, як і справи, продовжують і сьогодні бути актуальними та зможуть слугувати надійним дороговка- зом у житті». Про це повідомили у прес-службі Тернопільсько- Зборівської архиєпархії.

- risu.org.ua

У Львові вшанували 20-річчя перенесення з Риму мощей Патрі- арха Йосифа Сліпого

Минає 20-та річниця перене- сення тлінних останків Слуги Божого Блаженнішого Патріарха Йосифа (Сліпого), ісповідника віри УГКЦ з Патріаршого Собо- ру Святої Софії у Римі до архика- тедрального храму Святого Юрія у Львові. З цієї нагоди 29 серпня в соборі, де спочиває Патріарх, служилась Архиєрейська Літур- гія за його прославу. Очолив Богослуження колиш- ній його учень, а тепер нововис- вячений владика Борис (Гудязк) при участі священнослужителів Собору Святого Юрія та свідків подій відродження УГКЦ. «Історія Патріарха Йосифа насичена Божою дією. Перст Господній цього юнака з Терно- поля торкнув у ранньому віці, і рука Божа провадила його», – сказав у своїй проповіді владика Борис. «Загляньмо в біографію Йоси- фа Сліпого – це є одне велике Боже чудо» – підсумував свою проповідь владика Борис.

6

НОВА ЗОРЯ

Жовтень 2012

«Завдяки Церкві на Балканах збереглася українська мова і культура»

Є рідкісний тип діяльних людей, від яких віє домашнім затишком і спокоєм. Вони нікуди не поспішають, але ніколи й не спізнюються. Саме до таких осо- бистостей належить доктор тео- логії, протоєрей ставрофорний, парох українського греко-като- лицького храму Святих Апосто- лів Петра і Павла в місті Новий Сад отець Роман Мизь. На Балканському півострові отець Роман Мизь відомий ще й своєю дослідницькою роботою. Зокрема, нещодавно вийшов із друку підготовлений та відреда- гований ним шостий том «Мате- ріалів до історії українців у Бос- нії». У ньому вміщено дослід- ницькі статті українською, сербською та хорватською мова- ми, а також архівні історичні документи, статистичні дані, інші цінні матеріали, зібрані з різних джерел, які в майбутньому знадобляться тим авторам, котрі працюватимуть над написанням історії українців на Балканах. Нині він вже підготував части- ну публікацій для сьомого тому «Матеріалів до історії українців у Боснії».

Синод УГКЦ випрацював

Продовження зі ст. 1.

та в любові до Бога і ближніх та до активної участі в житті цер- ковної спільноти. Молитвою має супроводжуватися все життя віруючої людини, тому владики Синоду закликають усіх вірних знати та практикувати разом з дітьми щоденні молитви, а також молитви до і після споживання їжі. Особливо важливою ділянкою життя Церкви, де можуть про- явитися дари мирян, є благодійна діяльність – дияконія. Владики УГКЦ заохочують мирян до уча- сті в різного роду братствах і харитативних інституціях, які допомагають хворим, сиротам, мігрантам, вдовам, ув’язненим, самотнім, людям похилого віку тощо. Дуже корисним має стати, на думку єпископів УГКЦ, орга- нізація віруючих мирян за профе- сійною ознакою. Вже зараз в УГКЦ на місцевому рівні діють спільноти християнських лікарів, юристів, бізнесменів тощо. Синод заохочує поширювати таку практику, вбачаючи у ній корисну і цінну для духовного поступу мирян ініціативу. Наприкінці Синод єпископів УГКЦ закликав мирян до відкри- тості до представників інших конфесій та всіх, хто шукає зустрічі з Христом. Парафії УГКЦ мають стати, на думку владик Синоду, місцем добрози- чливості для усіх без винятку людей.

- risu.org.ua

Блаженніший Святослав відвідав одну з найдавніших церков УГКЦ у Канаді

7 вересня 2012 року Глава УГКЦ відві- дав столітній храм Святого Миколая м. Вінніпег (Канада) та зустрівся з місце- вою парафіяльною молоддю і дітьми. Понад 120 молодих людей зібралося в одній із найдавніших греко-католицьких церков у Канаді, збудованій 1899 року українськими заробітчанами. Блаженніший Святослав відслужив

Молебень у церкві і відповів на запитан- ня молодих людей. Зустріч модерував Андрій Конопельний, випускник місце- вої католицької школи Святого Павла, стипендіат університету Манітоби, член університетського товариства «Лідери майбутнього». Душпастирем парафії з

2004 року є о. Дем’ян Дутка.

Парафіяльна молодь і діти згуртовані в Молодіжній спільноті та Вівтарній дру- жині. Понад 60 років молоді парафіяни – члени Молодіжної спільноти – були

учасниками національних і єпархіальних з’їздів Української католицької молоді Канади. У перші роки існування до цієї

спільноти входили люди до 30 років. Від

1960 року тут зустрічаються тільки під-

літки. Більшість членів клубу були учас- никами Всесвітнього дня молоді в Торон- то в 2002 році, на який приїжджав Папа Іван Павло ІІ. У травні 1922 року в парафії заснували спільноту «Діти Марії», до якої належало 55 дівчат. У жовтні 1929 року почала діяти Спільнота Марії для дівчат від семи років. У 1935 році заснована така ж спіль- нота для хлопців.

така ж спіль- нота для хлопців. Вівтарна дружина діє в парафії

Вівтарна дружина діє в парафії від її заснування. До обов’язків її членів вхо- дить запалення свічок у вівтарі перед богослужіннями, несення свічок під час процесій, приготування кадила та допо- мога священику в літургійних чинностях. Найдавнішою парафіяльною організа- цією є «Сестринство святої Варвари». Заснована в 1904 році, ця жіноча органі- зація згодом перебувала під опікою Згро- мадження сестер служебниць Непорочної Діви Марії. 25 травня 1945 року жінки з парафії Святого Миколая утворили першу гілку новозаснованої національної

організації «Ліга українських католиць- ких жінок». Від січня 1965 року при парафії діє Чоловічий клуб «Бінґо». Найбільш відо- мий захід, який організовує цей клуб, – щорічна вечеря українських спортсменів (the Annual Ukrainian Sportsman's Dinner). Щосереди в парафіяльному клубі відбу- вається вечірнє бінґо (a Wednesday Night Bingo). Від липня 1922 року в парафії також діє «Апостольство молитви», а від 1985 року – організація «Лицарі Колумба».

- Департамент інформації УГКЦ

Глава УГКЦ із пастирським візитом відвідав Саскатунську єпархію у Канаді

За п’ять днів перебування в Саска- тунській єпархії Блаженніший Свято- слав зустрінувся з молоддю, катехитами, священиками і вірянами єпархії. В чотирьох деканатах єпархії, розташова- них у Принц-Альберті, Реджині, Йорк- тоні та Саскатуні, налічується понад 170 церков і святинь. Візит Глави УГКЦ завершився 23 вересня. Свій візит Глава УГКЦ розпочав 19 вересня з церкви Святого Юрія в м. Принц-Альберт, де він помолився Моле- бень та зустрівся з вірянами. У Принц- Альбертському деканаті душпастирює 5 священиків для вірян 36 парафій. Другий день візиту Блаженніший Свя- тослав провів у м. Саскатун, який є одночасно осідком місцевого єпископа. У Саскатунському деканаті є 3 священи- ки, 3 диякони та 11 парафій. 20 вересня Глава УГКЦ зустрівся з учнями Двомов- ної школи імені єпископа Філевича та парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Того ж дня Предстоятель УГКЦ розмов- ляв із студентами католицької Вифле- ємської вищої школи. Після обіду освя- тив новозбудований Український музей. Наприкінці дня Глава УГКЦ відвідав Дім святого Йосифа, в якому прожи- вають люди похилого віку і яким опі- куються українські сестри Згромадження святого Йосифа. Головною місією Дому є «допомагати полегшити страждання і усунути дискомфорт через надання якіс- ної медичної допомоги, за прикладом самого Христа, в домашній атмосфері, яка наповнена любов’ю, співчуттям і християнським милосердям». У закладі можуть одночасно проживати 85 осіб.

одночасно проживати 85 осіб. 21 вересня Блаженніший Святослав

21 вересня Блаженніший Святослав відвідав Реджину та Йорктон. В деканаті Реджина 4 священики душпастирюють у 12 парафіях. У Йорктонському деканаті - 9 священиків і 35 парафій. Вранці Глава УГКЦ відслужив Літургію в парафії Свя- того Василія м. Реджина, після якої роз- мовляв із школярами. Після обіду в пара- фії Святого Атанасія відбулася зустріч з молоддю і катехитами. Ввечері в церкві Пресвятої Богородиці відбувся Молебень за участю Блаженнішого Святослава та зустріч із вірянами. Візит до Йорктона завершився 22 вересня. Цього дня Глава УГКЦ зустрі- нувся з катехитами та молоддю в парафії Пресвятої Богородиці та католицькій

школі Пресвятого Серця. Відтак він переїхав до Саскатуна та відвідав Дім святого Володимира для осіб похилого віку. У комплексі з 6 будинків можуть проживати або орендувати кімнати 350 осіб незалежно від їх віровизнання. Після обіду він очолив Святу Літургію та бла- гословив ікони в храмі Святих Петра і Павла та зустрівся з катехитами і молод- дю в парафіяльному центрі Святого Пат- ріка. В останній день свого перебування в Саскатунській єпархії Блаженніший Свя- тослав очолив Архиєрейську Святу Літургію в катедральному храмі Святого Юрія в Саскатуні.

- ugcc.tv

Жовтень 2012

НОВА ЗОРЯ 7

Жовтень 2012 НОВА ЗОРЯ 7 В УГКЦ 2013 рік проголошено Роком віри

В УГКЦ 2013 рік проголошено Роком віри

Відгукнувшись на ініціативу Вселенсь- кого Архиєрея, Синод Єпископів УГКЦ, який відбувся 9- 16 вересня у м. Вінніпе- зі (Канада), проголосив 2013 рік в УГКЦ Роком віри та створив оргкомітет, котрий повинен запланувати відповідні духовні заходи на загальноцерковному рівні в контексті Ювілею 1025-ліття Хрещення Русі-України, - йдеться у Комунікаті Синоду Єпископів 2012 року Божого.

Нагадаємо, що 2012 рік є Роком Святих Таїнств в УГКЦ і другим роком підготов- ки до святкування Ювілею 1025-річчя Хрещення Русі-України. У зв'язку з цим Синод Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ, який відбувся 25-26 травня 2011 року у Львові, доручив Катехитичній комісії Києво-Галицького Верховного Архиє- пископства УГКЦ, яку очолює о. Михай-

ло Гарват, зайнятися питаннями організа- ції та проведенням Року Святих Таїнств у контексті підготовки до святкування 1025-річчя Хрещення Русі-України. Згідно з програмою проведення цього Року відбуваються різні заходи на загаль- ноцерковному та єпархіальному рівнях, зокрема реколекції, катехитичні науки, з’їзди, Євхаристійні тижні, прощі, семіна- ри та християнські табори.

- Департамент інформації УГКЦ

Синод УГКЦ вирішив створити Єдиний простір для об’єднання молоді УГКЦ в Україні і світі

Синод Єпископів УГКЦ 2012 року, який цими днями відбувається в Канаді (Портаж-ла-Прері біля Вінніпега), у пер- ший день своєї роботи заслухав звіти синодальних комітетів. Завдання сино- дальних комітетів полягає у представлен- ні членам Синоду стану справ, викликів і завдань, які стоять перед Церквою у різ- них ділянках її життя. Цього року єпископи особливу увагу присвятили питанням душпастирства молоді, опіки над емігрантами та катехи- зації. Звіти представили голови відповідних комітетів: Владика Ярослав (Приріз), Комітет у справах молоді, Владика Діоні-

сій (Ляхович), Комітет мігрантів і біжен- ців, Владика Петро (Стасюк), Комітет катехизації і християнської освіти. Сино- дальні отці висловили свою підтримку створенню Єдиного молодіжного просто- ру в УГКЦ, що дасть можливість об’єдна- ти молодь в Україні та на поселеннях, створити молодим греко-католикам май- данчик для спілкування та обміну досві- дом духовного життя та свідчення своєї віри в сучасному світі. Аналізуючи явище міграції в сучасно- му світі, становище українських мігран- тів та діяльність Церкви задля забезпе- чення належної опіки над ними, члени Синоду Єпископів УГКЦ висловили

свою стурбованість тривалим і масовим відтоком співгромадян з України. Водно- час було прийнято низку рішень щодо їхньої підтримки за кордоном та недопу- щення втрати ними національної та релі- гійної ідентичності. У питаннях катехизації єпископи вирі- шили включити вивчення Катехизму УГКЦ у навчально-формаційні програми духовенства і мирян, розробляти нові катехитичні програми на основі Катехиз- му УГКЦ та в дусі християнської традиції Володимирового Хрещення, покращити катехизацію в країнах, де немає структур УГКЦ. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ. - risu.org.ua

Синод Єпископів УГКЦ проголосив блаженного Володимира Прийму Покровителем мирян

Єпископи УГКЦ проголосили блажен- ного Володимира Прийму Покровителем мирян УГКЦ та заохотили всіх вірних до почитання святих мирян Української Церкви. Про це повідомили у секретаріа- ті Синоду Єпископів УГКЦ Нагадаємо, що 2012 рік в УГКЦ є Роком мирянина. Відповідно, члени Синоду обговорили, якою є роль мирян у житті та місії Церкви, що й стало голов- ною темою Синоду. Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, основною думкою було те, що миряни належать до посвяченого Богові народу, є спадкоємцями союзу та адреса- тами обітниці спасіння. Церква потребує таких чоловіків і жінок, які б зуміли бути активними й творчими співробітниками пастирів у церковному житті та залиша- лися протагоністами в різних сферах, даючи християнське свідчення в сім’ї, на

роботі та в побуті. Миряни мають бути співробітниками єпископів і священиків у душпастирській праці та служити свої- ми талантами й здібностями розбудові Тіла Христового, яким є Церква, і пропо- відуванню Царства Божого у світі. За підсумками розгляду головної теми члени Синоду прийняли низку рішень, які мають допомогти мирянам краще усвідомити свою місію в Церкві. Довідка: Володимир Прийма загинув мученицькою смертю 26 червня 1941 року. Він служив дяком у Страдецькій церкві. Коли він разом із місцевим паро- хом о. Миколою Конрадом поверталися додому після сповіді хворої жінки, їх спіймали солдати НКВС і жорстоко зака- тували у лісі. Понівечені тіла Христових мучеників поховали на парафіяльному цвинтарі Страдецької гори. Святіший Отець Іван Павло ІІ, під час

Отець Іван Павло ІІ, під час свого візиту в Україну,

свого візиту в Україну, проголосив о. Миколу Конрада і дяка Володимира При- йму блаженними мучениками Христової Церкви.

Наступний Синод єпископів УГКЦ відбудеться 2013 року в Україні: вже визначено його тему

У Києві, 11–18 серпня 2013 року відбудеться наступний Синод УГКЦ. Його темою буде:

«УГКЦ і нова євангелізація». За повідомленням Департамен- ту інформації УГКЦ, у рамках проведення наступного Синоду єпископів його члени візьмуть участь в урочистостях з нагоди 1025-ліття Хрещення Русі-Украї- ни, що проходитимуть у Києві. Зокрема, Синод постановив провести 17–18 серпня Всецер- ковну прощу до Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві та закликав духовенство, чернецтво і мирян усієї Церкви чисельно взяти в ній участь.

- risu.org.ua

Синод Єпископів УГКЦ обрав новий склад Постійного Синоду

Синод Єпископів УГКЦ, який проходить у Портаж-ла-Прері, що біля Вінніпегу (Канада), на своєму засxіданні в п’ятницю обрав новий склад Постійного Синоду. Мандат синодальних отців для служіння в Постійному Синоді на наступні п’ять років отримали такі владики: Володимир (Війти- шин), Архиєпископ і Митропо- лит Івано-Франківський, Кен (Новаківський), Єпарх Нью- Вестмінстерський, Ярослав (При- різ), Єпарх Самбірсько-Дрого- бицький, Борис (Ґудзяк), ново- іменований Апостольський ек- зарх для українців-католиків Франції, країн Бенелюксу та Швейцарії. Патріарх Святослав подякував попередньому складу Постійного Синоду – владиці Ігореві (Воз- ьняку), Архиєпископу і Митро- политу Львівському, Владиці Василеві (Семенюку), Архиєпис- копу і Митрополиту Тернопіль- ському, Владиці Павлові (Хом- ницькому), Єпарху Стемфордсь- кому, та Владиці Давидові (Мотюку), Єпарху Едмонтонсь- кому, – за їхнє жертовне і успіш- не служіння та привітав ново- обраних членів Постійного Сино- ду.

Довідка: Постійний Синод – це група єпископів, яка працює від імені Патріаршого Синоду і є дорадчим органом для Глави Церкви. Кодекс канонів Східних Церков зазначає, що Постійний Синод складається з Патріарха і чотирьох єпископів, призначених на п'ятиріччя. Троє з цих єписко- пів обираються Синодом Єписко- пів патріаршої Церкви, серед яких принаймні двоє повинні бути з-поміж єпархіальних єпи- скопів, а одного іменує Патріарх (кан. 115, § 1, 2, 3).

- Департамент інформації УГКЦ

8

НОВА ЗОРЯ

Жовтень 2012

8 Н О В А З О Р Я Жовтень 2012 Атеїст програв спра- ву грошей

Атеїст програв спра- ву грошей для хреста

Роберт Шерман, атеїст-акти- віст із Чикаґо, програв судову баталію проти державного дофі- нансування на ремонт монумен- тального хреста. Ідеться про великий хрест на вершині пагорба Белд Ноб у штаті Іллінойс. Хрест став симво- лом віри для місцевого люду. Був він також цікавинкою для тури- стів, яка приваблювала числен- них гостей місцевості, а заодно став основою для урядових теле- комунікаційних передавачів. Із плином часу, однак, ця будівля (справжній дім) стала вимагати ремонту. Вартість ремонтних робіт визначено в пів- мільйона доларів, отож було створено спеціальний фонд. Вла- сті штату переказали як пожертву 20 тис. доларів. Саме це рішення властей оскаржив у суді Роберт Шерман, колишній радіоведучий. Він вимагав повернення коштів, а крім того – встановлення закону, який би забороняв фінансування будь-яких релігійних об’єктів за кошти платників податків.

- credo-ua.org

США: студенти- мусульмани воліють навчатися в като- лицьких закладах

Мусульманин, який навчаєть- ся в католицькому навчальному закладі, – це картинка, яка в Спо- лучених Штатах зустрічається дедалі частіше. В католицьких університетах вони мають від- чуття сприйняття (акцептації) себе самих і своєї релігії. На сьогодні ще немає точних досліджень; однак відомо, що за останнє десятиріччя в католиць- ких навчальних закладах кіль- кість студентів-визнавців Аллаха щонайменше подвоїлася. Крім того, в цій групі стає щоразу біль- ше жінок (утроє більше за остан- ні 15 років). Чому вони обирають католиць- кі школи? Бо там вони мають повагу до своїх переконань. Мусульмани можуть без пере- шкод говорити про свою релігію і почуваються прийнятими. Це підтверджує Маха Гарун, народ- жена в Пакистані студентка Крейтон-університету (Омаха). «Я не змушена залишати свою віру вдома, коли йду навчатися», – додає вона. Послідовникам пророка Маго- мета відповідають і консерватив- ні принципи, що панують у навчальних закладах, які прова- дить Церква.

Голоси католиків будуть вирішальними на цих виборах

На відміну від попередніх років, більше католиків підтримають на май- бутніх президентських виборах США республіканського кандидата. Така думка колишнього посла США при Апостольському Престолі та колиш- нього глави Республіканської партії Джима Ніколсона. Він певен, що голоси католиків, які становлять могутній електорат у США, можуть стати вирішальними в боротьбі за президентське крісло. Джим Нікол- сон, який був послом США при Апос- тольському Престолі у 2001–2005 роках, нагадав, що католиків у США більше, ніж у будь-якій іншій країні світу, і на сьогодні 55,6 млн вірних Католицької Церкви перебувають у віці, який дає право на голосування. Центр прикладних досліджень, застосо- вуваних в апостольстві (CARA), при університеті Джорджтауна повідомляє, що у так званих «ключових» штатах, де розіграється найважливіша виборча баталія, католики становлять 19% елек- торату. 73-річний юрист Ніколсон зазначає,

що католики не голосують монолітно, і хоча в минулому більшість із них була схильна рідше підтримувати демокра- тів, то це становище змінюється. Він підкреслив: церковні лідери посилено закликають людей придивлятися до цінностей, що їх репрезентують канди- дати до Білого Дому, аби перевіряти – чи вони згідні з католицькими ціннос- тями. «Ну а в разі президента, то вони геть не сходяться. Вони просто-таки болісно незгідні», – додав американський дип- ломат-пенсіонер, відносячи свою оцін- ку до виразно антикатолицьких дій адміністрації Барака Обами. Вона бо форсує законопроекти, що порушують свободу совісті, а також – на погляд Католицької Церкви – ламають консти- туційні гарантії релігійної свободи. Ніколсон зазначає, що пліч-о-пліч із католиками, які противляться припи- сам, що нав’язують усім роботодавцям обов’язок оплачувати працівникам ран- ньоабортивні засоби, стерилізацію і контрацепцію, до опозиції нинішній адміністрації стає щоразу більше про-

стає щоразу більше про- тестантів, мусульман і юдеїв. «Бо

тестантів, мусульман і юдеїв. «Бо тут усім ідеться про свободу релі- гії, свободу совісті, яка лежить в основі Хартії прав Сполучених Штатів Амери- ки», – додає цей ветеран в’єтнамської війни.

- credo-ua.org

Померла «американська Матір Тереза»

В Олбені, США, померла 84-річна с.Мері Роз МакГіді – одна з найпо- пулярніших і найзаслуженіших ха- ритативних діячок сучасної Амери- ки. Упродовж 13 років, з 1990-го, ця монахиня, прозвана «Матір’ю Тере- зою дітей вулиці», керувала «Co- venant House» – найбільшою в Спо- лучених Штатах мережею притулків для бездомної та полишеної молоді. Цю організацію заснував 1978 року в нью-йоркському Нижньому Манхеттені отець Брюс Ріттер. Сес- тра МакГіді, яка продовжила справу о.Ріттера, розбудувала мережу «Co- venant House». На сьогодні щорічні

пожертви, які дістає ця програма, становлять близько 130 млн. дола- рів, організація має свої осередки у 26 містах США та кількох містах Латинської Америки. «Covenant House» охоплює своєю опікою близько 50 тис. молодих людей. За її директорства «гаряча лінія» «Co- venant House» стала працювати 24 години на добу. Приймаючи керівництво 1990 року, с.Мері Роз сказала: «Якщо в Америці є якась важливіша робота, ніж та, щоб оточити опікою про- блемну молодь, то я про це не знаю».

- КРЕДО

то я про це не знаю». - КРЕДО «То мої діти, а не власність

«То мої діти, а не власність уряду»

Батько родини і вірянин Грецької Пра- вославної Церкви в провінції Онтаріо бореться в канадському суді за те, щоби його діти не були змушувані у школі ходити на обов’язкові уроки сексуально- го виховання, де їм пропонується, зокре- ма, гомосексуальна поведінка. Дантист Стів Турлукіс вирішив подати позов на шкільне управління регіону Гамільтон-Вентворк після того, як закін- чилися поразкою його дворічні з’ясуван- ня зі школою справи про звільнення його доньки (1-й клас) і сина (4-й клас) від цих суперечливих занять. Як підкреслює християнин, він як батько має невід’ємне право керувати «духовною та моральною освітою власних дітей». «То мої діти, а не власність уряду», – підкреслив він і зазначив, що не вважає, ніби вчителі є «співбатьками» і мають таке само право висловлюватися щодо релігійних переко- нань дітей. Позов Турлукіса подано до окружного суду провінції Онтаріо. Окрім прагнення, щоб було підтверджено його батьків- ський авторитет стосовно дітей, чоловік хоче, аби школа наперед висилала бать-

кам повідомлення про такі сумнівні уроки або матеріали, чий зміст міг би суперечити вірі. Пан Турлукіс аргумен- тує тим, що йдеться про змогу для бать- ків насамперед самим визначити, які саме заняття потрібні дітям і чи ті мусять брати в них участь. Управління шкіл регіону Гамільтон- Вентворт зайняло таку само позицію, що й управління шкіл у Торонто. Вони забо- роняють батькам забирати своїх дітей з уроків, де пропагується гомосексуальний стиль життя. Уроки, присвячені гомосек- суальній індоктринації, сприйнято як необхідні, на рівні з заняттями, присвяче- ними дискримінації з огляду на расу або неповносправність. Від обов’язку ходити на ці уроки влада не передбачила жодних винятків. Попри численні протести, з весни 2010 року, коли було впроваджено нові вказівки, школа не врахувала жод- них відмов, стверджуючи, що дозволити дітям пропускати ці неоднозначні занят- тя було би «дискримінацією щодо інших дітей». Відповідальним за впровадження гомо- сексуальної індоктринації у школи Онта-

ріо є глава цієї провінції Далтон МакГін- ті. Нав’язану ним програму змушені виконувати публічні школи. Попередні запевнення політика Ліберальної партії в тому, що в разі конфлікту сумління бать- ки не муситимуть посилати дітей на ці уроки, виявилося черговою порожньою обіцянкою.

У боротьбі зі шкільною системою бать-

ка-християнина підтримує фундація

«Parental Rights in Education Defense Fund».

У лютому ц.р. Верховний суд Канади

відхилив скаргу католицьких батьків із Квебека, які не хочуть посилати своїх дітей на обов’язкові в тих землях уроки релятивізму. Судді визнали, що дитина не може бути звільнена від занять, на яких представлено знання на тему голов- них релігій, буддизму та атеїзму, а гомо- сексуальний стиль життя представлений як цілком повноправна модель сімейного життя. Суперечливий навчальний курс надалі викликає численні критичні про- тести з боку духовенства.

- РІСУ

Жовтень 2012

НОВА ЗОРЯ 9

У світі катастрофічно поглиблюється релігійна безграмотність, – Глава УГКЦ

Говорячи про проблеми церковного життя УГКЦ в Україні, Патріарх Свя- тослав Шевчук зазначив, що сьогодні в УГКЦ рівень релігійної неграмотності дуже високий, багато осіб, які вважа- ють себе вірними саме цієї церкви, не розуміють чи знають не достатньо добре віровчення цієї Церкви. Але це не є проблемою тільки Украї- ни чи тільки УГКЦ, – наголошує Патрі- арх Святослав (Шевчук) в інтерв’ю сайту «Католицький оглядач». «Згідно з останніми дослідженнями, бачимо, що сьогодні багато людей вва- жають, що віра це релігійне почуття, а ми знаємо, з вчення Церкви, що віра – це чеснота. І віра завжди має раціональ- ний елемент. Св. Августин казав: «Я розумію для того, щоб вірити, і вірю, щоб розуміти». Апостол Павло наказує кожному з нас, щоб ми були готові у кожний момент представити рації нашої з вами віри і надії. Це справді одне з нелегких завдань нашої Церкви. Хтось би міг сказати, що це незнання пов’язане з тим, що Україна пережила тоталітарний період свого існування, що було заборонено християнське виховання і навчання і так далі. Але уся Католицька Церква у вільному світі переживає ідентичну ситуацію. Я це можу стверджувати на основі свого досвіду в Латинській Америці. Те саме говорять наші єпископи з різних країн світу. Сьогодні релігійна безграмот- ність на загал у світі росте з катастро- фічною швидкістю, що країни старого християнства, які ніколи не знали тота- літарних режимів, починають втрачати віру. І тому-то Святіший Отець цього року проголосить Рік Віри в Католиць-

проголосить Рік Віри в Католиць- кій Церкві. Проблема існує і дуже

кій Церкві. Проблема існує і дуже серйозна. Що ми робимо у нашій Церкві? Най- перше, відразу, коли Церква вийшла з підпілля, ми намагалися налагодити відповідну мережу катехитичного виховання. Щоби кожна наша спільно- та, кожна наша парафія перетворилася на середовище навчання віри. Не тільки під час недільної проповіді священика, яка теж, безперечно, повинна бути і катехитичною, але у ширшому контек-

сті: навчання віри як можливість і наго- да пізнати правди віри через катехиза- цію. За двадцять років, я би сказав, ця мережа розвивається. Чи вона сьогодні

є достатня? Ні. І тому катехизація є

одна із перших складових стратегії нашої Церкви. Катехизація і виховання віруючих людей у парафіях до свідомої віри, до свідомого сприйняття тої чис- тоти, повноти католицького віровчен- ня, про яке Ви згадували, а відтак належна формація духовенства і мона-

шества. Отож, та освітня складова, вона

є домінуючою, зокрема, коли хтось

почитає моє Послання, яке я написав про живу парафію, там це сказано чітко. Сьогодні, відповідно до рішень Синоду нашої Церкви, коли у якійсь парафії немає катехитичної школи, то

тоді душпастирська діяльність такого пароха кваліфікується як незадовільна. Хоча би той парох збудував церкву зі золотими куполами. Тут теж треба наголосити, що дуже часто є помилкове уявлення про кате- хизацію. Більшість наших людей часом думають, що катехизація – це є щось, що стосується тільки дітей, яких ми готуємо тільки до прийняття Святий Тайн, Першої Сповіді і урочистого Свя- того Причастя. Отож, хочу сказати: «Ні!». Кожен християнин повинен зростати у пізнан- ні глибин правди своєї віри все своє життя. І тому Церква, наша Церква сьо- годні намагатиметься помагати нашим людям і цій дорозі. Ми опрацьовуємо окрему програму катехизації для дорос- лих, окрему програму так званого кате- хуменату осіб, які приступають до Хре- щення вже у дорослому віці. А для того, щоби дати фундамент, допомогу для такого пізнання правд католицької віри, яку зберігає у своїй традиції наша Цер- ква, – це є приготування і подання до рук наших віруючих Катехизму нашої Церкви «Христос – наша Пасха». До речі, хочу сказати, що цей Катехизм наші вірні читають. Знаю, що в бага- тьох парафіях кожної неділі люди зби- раються перед Вечірнею чи після Вечірні й читають його разом. Дуже дякую за такі ініціативи і сподіваюся, що той Катехизм стане ще однією мож- ливістю зробити доступним відкриття і пізнання правд своєї віри. Хочу теж нагадати, що це обов’язок кожного християнина», – вважає Глава УГКЦ.

- Католицький оглядач

Зустріч Патріаршої Катехитичної Комісії

27 серпня 2012 р. Б. члени Патріаршої Катехитичної Ко- місії УГКЦ зібралися на зус- тріч у Вестмінстерському мо- настирі у м. Мишин в Британ- ській Колумбії (Канада). Учасників прийняла Україн- ська Греко-Католицька єпар- хія Нью-Вестмінстера. Ця зу- стріч проходить в рамках двох важливих церковних по- дій: 100-річчя прибуття пер- шого українського католиць- кого єпископа до Канади, Бла- женного Никити Будки та Синоду єпископів УГКЦ, який відбудеться у Вінніпегу (Манітоба) у вересні цього року. У зустрічі прийняли участь:

владика Петро Стасюк, ЧНІ, Голова Патріаршої Катехи- тичної комісії; владика Дани- їл Козлінський, Апостоль- ський Адміністратор україн- ців греко-католиків Аргенти- ни; с. Луїза Цюпа, СНДМ – заступник голови Патріаршої Катехитичної Комісії; о. Тарас Барщевський – член Патріаршої Катехитичної Комісії та керівник Біблійно-

Комісії та керівник Біблійно- го Апостоляту; від єпархії

го Апостоляту; від єпархії Торонто – Ірина Галадза; від Саскатунської єпархії – с. Марійка Кондаревич, СНДМ; від Едмонтонської єпархії – о. Петро Бабей, с. Еммануїла Харишин, СНДМ і Глорія Грін; від єпархії Нью-Вес- тмінстера – о. Андрій Чор- ненький; від єпархії Парми – с. Анна Лашок, ЧСВВ та с. Ольга Фарина, ЧСВВ; від

Стемфордської єпархії – о. Василь Колопельник; від Катехитично-Педагогічного Інституту (Україна) – Назар Дуда та Ірина Расяк; о. Петро Жук – відповідальний за кате- хитичні справи в Київській архиєпархії, ректор Київської семінарії; о. Михайло Гарват – голова Катехитичної Комісії Києво-Галицької Верховного Архиєпископства; з Австралії

– о. Андрій Микитюк. В рамках цієї зустрічі були розглянуті питання втілення Катехизму в життя Церкви, його переклади на інші мови, розпрацювання програми Ка- техуменату та інше. Крім того, учасники святкували 15-ту річницю створення Патріаршої Катехитичної Комісії.

Іспанія переживає кризу церковного шлюбу

В Іспанії неухильно знижу- ється кількість церковних шлю- бів. Згідно з даними Національ- ного Статистичного Інституту на кожні 10 укладених шлюбів при- падає шість цивільних. Соціологи вказують багато причин такої ситуації, однією з яких є прогресуюча секуляриза- ція суспільства. В останні роки спостерігається загальне зниження кількості шлюбів. Донедавна за рік їх налічувалося близько 200 тисяч, але вже рік тому набралося лише трохи більше 160 тисяч пар. Також за останніх десять років зменшилася кількість церковних шлюбів зі 152 тисяч приблизно до 60 тисяч щороку. Більшість церковних шлюбів укладається в таких регіонах, як Естремадура, Андалузія та Кастилія-Ла-Манча. А цивільних шлюбів найбільше зареєстровано натомість у Ката- лонії, Мадриді та Валенсії. Нареченими є молоді люди, відносини яких із Церквою незначні або відсутні взагалі. Також немає тиску з боку сім'ї щодо канонічного шлюбу. Моло- ді чуже поняття зв’язку на все життя згідно з вченням Церкви. Важливим елементом є перева- жаючий менталітет розлучення, особливо після введення прем'єр- міністром Сапатеро закону про швидке розлучення.

- credo-ua.org

Страсбурзький суд:

справа дискримінації християн

4 вересня, Європейський суд з прав людини взявся до розгляду позову чотирьох християн із Великої Британії, які заявили, що їхні права на свободу совісті порушено. Серед цих чотирьох – Надя Евейда, працівниця British Air- ways, Ширлі Чаплін, медсестра, Ліліан Лейдел, муніципальний службовець, і Гері МакФарлейн, сімейний консультант. Наді Евейда і Ширлі Чаплін робото- давці заборонили носити малень- кі натільні хрестики на ланцюж- ку. Ліліан Лейдел, 47-річна пра- цівниця лондонського районного муніципального управління (від- повідник нашого «загсу» – відділ реєстрації актів громадянського стану), не погоджувалася прова- дити шлюбні церемонії гомосек- суалістів. Гері МакФарлейн як сімейний консультант був визна- ний нездатним виконувати свої обов’язки, оскільки він, посилаю- чись на релігійні переконання, виступав проти гомосексуальних зв’язків. Європейський суд з прав люди- ни, створений 1959 року в Страс- бурзі, займається справами охо- рони людських прав і основних свобод у Європі.

- credo-ua.org

10

НОВА ЗОРЯ

Жовтень 2012

0 Н О В А З О Р Я Жовтень 2012 Митрополит УПЦ (МП) Софроній

Митрополит УПЦ (МП) Софроній переконаний, що має бути українська незалежна Церква

Нещодавно відбулася зустріч кандидата в народні депутати України Віктора Коржа з митро- политом Черкаським і Канівсь- ким Софронієм (Дмитруком), в ході якої обговорювалися акту- альні питання духовного відрод- ження українського суспільства, повідомляє «Релігія в Україні». «Я люблю тих, хто любить Україну, – сказав владика Софро- ній. – Свою позицію не приховую ні від кого. Слава Богу, 20 років уже стоїть незалежна Україна. Значить, повинна бути й укра- їнська незалежна Церква. Нічого злого в цьому немає і вішати ярлик націоналістів ні на кого не треба. Любити свою землю пови- нен кожен, і Бог йому допомо- же».

Священика УПЦ КП влада Кіровоградщи- ни змушує перейти в УПЦ (МП), - заява парафіян

Парафіяни релігійної громади Святого Володимира УПЦ КП смт. Новоархангельськ, що на Кіровоградщині, звернулися до Президента України, прем’єр- міністра, міністра культури Ук- раїни, генерального прокурора та голови Служби Безпеки України з вимогою відновити законність у їхньому селищі. Віряни Київсь- кого Патріархату заявляють, що місцеві органи виконавчої влади змушують їхнього настоятеля пе- рейти у юрисдикцію Московсь- кого Патріархату. «У липні 2012 року голова міс- цевої райдержадміністрації Ко- жухар Олег Володимирович не- одноразово викликав настоятеля нашої громади і, застосовуючи улещування та погрози, намагав- ся примусити о. Іллю перейти до Московського Патріархату», - зазначають парафіяни у відкри- тому листі, який оприлюднив офіційний сайт УПЦ КП. Як заявляють парафіяни УПЦ КП, що тиск на їхнього настояте- ля та громаду чиниться «з метою забрати Свято-Володимирський храм, який збудовано українсь- кою релігійною громадою

- risu.org.ua

Патріарх Філарет переконаний, що українська нація відбудеться тоді, коли матиме свою мову і незалежну Церкву

Для того, щоб самоідентифікуватися українській нації, Патріарх Філарет радить насамперед зберігати свою мову, бо без неї нації не існує. Тому, як наголошує Глава УПЦ КП, зараз і ведеться наступ на українську. «Якщо не відстоїмо її як єдину дер- жавну, то в нас знову запанує російська. Це означатиме, що ми втрачатимемо свою ідентичність і національну ідею. По-друге, треба мати свою незалежну Українську Церкву. Без неї не може бути незалежної країни. Усі держави, які виникли після розпаду Оттоман- ської імперії – Греція, Болгарія, Руму- нія, Сербія, Албанія – отримали церков- ну незалежність. В Україні цього нема. Є незалежна церква – Київський Патрі- архат. Але поряд є УПЦ Московського Патріархату. Якщо богослужіння вестимуть незро- зумілою для сучасної людини старос- лов'янською мовою, а проповіді виголо- шуватимуть російською, то православ-

Патріарх Філарет переконаний, що українська нація відбудеться тоді, коли матиме свою мову і незалежну Церкву В інтерв’ю Gazeta.ua Патріарх Філа- рет проаналізував нещодавно прийня- тий мовний закон «Мовний закон загрожує нашій дер- жавності. Якщо набуде чинності, то від- криє широкі двері русифікації, повер- ненню до минулого. Ми втрачатимемо те, що надбали за 20 років незалежнос- ті. Але я вірю, що український народ цього не допустить. Я був у багатьох областях і бачив, як люди повстають проти цього», – наголосив першоєрарх. За словами Патріарха, за два місяці він відвідав понад десяток областей:

«Різниця в настроях людей є. У захід- них і центральних регіонах переважа- ють патріотизм і демократизм. У схід- них багато людей тяжіють до Росії. Але й там є українці, які відстоюють інтер- еси народу. Скрізь говорять, що наша влада не туди йде».

що наша влада не туди йде». не населення виховуватиметься

не населення виховуватиметься не в дусі української національної ідеї, а в дусі російського імперіалізму», – сказав в інтерв’ю Патріарх Філарет.

- risu.org.ua

В Україну вперше прибуває Плащаниця Пресвятої Богородиці

19 вересня в Україну з Єрусалиму впер- ше прибуває одна з найбільших христи- янських святинь - Плащаниця Пресвятої Богородиці, яка з хресним ходом виру- шить по 13 містам і пробуде на території України до 19 жовтня. Ця подія відбувається в рамках проекту «Світло віри» Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії (ІПЛЕКС), за підтримки Міжнародного благодійного фонду Олександра Фельд- мана, з благословення православного Патріарха Єрусалимського Теофіла III, який є членом Наглядової ради ІПЛЕКС, і за участю Української православної церкви. Плащаниця Пресвятої Богородиці збе- рігається в Єрусалимі, у дворі Гефси- манської обителі (так званої Малої Геф- симанії), розташованої навпроти входу в Храм Гроба Господня. В Єрусалимі Пла- щаницю виносять на загальний огляд лише раз на рік у Страсну п`ятницю. Її прикрашають пелюстками червоних тро- янд, обносять навколо каменя помазання (на ньому перебувало тіло Христа після зняття з розп`яття, зараз являє собою

з розп`яття, зараз являє собою обрамлену кам`яну плиту), потім

обрамлену кам`яну плиту), потім на дея- кий час кладуть на камені, а після зано- сять в кулуквію (спеціальну кімнату у Храмі Гробу Господнього). Подивитися на це дійство щорічно збираються тисячі людей. Тиждень з дня свята Преображення (у серпні) перед Плащаницею щодня слу- жаться молебні, акафісти та вечірня, після

- orthodoxy.org.ua

чого настоятель Гефсиманського подвір`я вчиняє перед нею нічну Божественну літургію. На світанку Плащаниця хрес- ним ходом урочисто переноситься до Гефсиманії біля Єлеонської (Масличної) гори. Тут, на місці поховання тіла Бого- родиці, в V столітті і звели Храм Гробу Господнього.

- ihrpex.org

В УПЦ (МП) порадили греко-католикам відмовитися від земельної ділянки у Хмільнику

В Українській Православній Церкві (МП) радять греко-като- ликам відмовитися від земель- ної ділянки в Хмільнику і пошукати іншу, а також перед цим проконсультуватися з представниками УПЦ (МП). Таку думку висловив Голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП) архиєпис- коп Луганський і Алчевський Митрофан (Юрчук) під час ін- терв’ю порталу «Православіє в Україні». «Я б порадив греко-католи-

кам відмовитись від цієї ділян- ки і підшукати іншу, але у кон- сультаціях із православною стороною. Ми готові до кон- структивного вирішення цієї ситуації і можемо навіть наве- сти приклад, як ми виходили з подібних ситуацій в інших міс- цях з іншими релігійними дено- мінаціями». Владика навів при- клад, коли планувалося будів- ництво храму УПЦ (МП) на землі колишнього мусульма- нського цвинтаря. Глава ВЗЦЗ УПЦ (МП) вва-

жає «дивним», що депутати, які були хрещенні в православній Церкві, виділили ділянку гро- маді УГКЦ. Водночас владика Митрофан пропонує будувати відносини УПЦ (МП) з УГКЦ «симетрич- но». Тобто, за його словами, в Чорткові Тернопільської обл., в Бродах Львівської обл. та в дея- ких інших місцях з переважаю- чим греко-католицьким насе- ленням православні УПЦ (МП) «не можуть отримати й клапти- ка землі під храм».

УПЦ (МП) «не можуть отримати й клапти- ка землі під храм».

October, 2012

new Star 11

His Beatitude Sviatoslav visited Youth and Children at one of the oldest Churches in Canada

Youth and Children at one of the oldest Churches in Canada in 1935, the same community,

in 1935, the same community, but for boys, was estab- lished. The Sanctuary Brigade has worked within the parish since the day it was established. The responsibilities of its members include lighting the candles at the altar continued on page 19

H is Beatitude Sviatoslav celebrated a prayer

service in the church and responded to the

and diocesan conventions of the Ukrainian Youth of Canada. in the early years of its existence, this com- munity included around 30 people. Since 1960, only teenagers are among members. The majority of club members participated in the World Youth Day in Toronto in 2002, which was also attended by Pope John Paul ii. in May of 1922, “The Children of Mary” communi- ty was established, among the members of which, there were 55 girls. in October of 1929, the Society of Mary for girls from the age of seven started operating.

of Mary for girls from the age of seven started operating. questions of young people. The

questions of young people. The meeting was

moderated by andriy konopelnyi, who has graduated from the local Catholic School of St. Paul, and is a Fellow of Manitoba University, a member of the uni- versity association “The Leaders of the Future”. Since 2004, Fr. Demyan Dutka is the pastor of the Parish. The Parish youth and children were united in the Youth Community and in the Sanctuary Brigade. For over the 60 years, the young parishioners—members of the Youth Community—participated in national

his beatitude sviatoslav Visited holy family home for the elderly

i n 1957 the Sisters with the support

of local residents and the blessings

of Metropolitan MakSiM (Herman-

iuk), bought out a former children’s hos-

pital. They renovated it into an elderly residence which could house 140 peo- ple. The official opening of the resi- dence took place on May 26, 1957. Soon, when this residence could not meet the demand, the Sisters expanded it in 1970 by 124 more places, and in 1978 built a new residence for an addi- tional 160 beds. Then they dismantled the former children’s hospital which had been constructed in 1911. On the 25th anniversary of the center, in 1982, there was an official opening and blessing of the Jubilee Park next to the Holy Family Center. in 1992, a new complex of elderly housing and a guest

Oath by Relics of Blessed Vasyl Velychkovsky began Work of Synod of Bishops

Grace BaSiL (Losten), Bishop Emeritus of the Stamford Eparchy. after the tak- ing of the oath, there was a procession by the Synod Fathers to the chapel of the Blessed Bishop and Martyr Vasyl Velychkovsky. The procession was headed by the most recently ordained Bishop BORYS (Gudziak), who held a lighted candle as a symbol of living faith. Bishop Borys was ordained on august 26, 2012 as the apostolic Ex- arch for the Ukra- inian Greek Cath- olics in France, Switzerland and the Benelux coun- tries. in the Chapel of Blessed Priest and Martyr Vasyl, the bishops prayed that this great ascetic of faith and prisoner of Communist concentration camps would intercede for the successful course of the Synod. Then the bishops visited the Blessed Bishop and Martyr Vasyl Velychkovsky Museum under the guid- ance of Rev. ivan Siyanchuk, the muse- um director.

guid- ance of Rev. ivan Siyanchuk, the muse- um director. UGCC Synod of Bishops Secretariat residence

UGCC Synod of Bishops Secretariat

residence were added and services pro- vided were upgraded. in 2007, the cen- ter celebrated its 50th anniversary. Today’s residence is a comfortable, well-equipped building which can serve 276 people. The center offers individual physical, mental, spiritual and social services. in order to improve the quality of life for elders, many social and enter- tainment events are held. Ukrainian cul- ture is the basis and anchor of the center, although its residents include people of various ethnic and religious affiliations. The center also administers some pro- grams in the city, which include the Respite Care Program, an adult Day Program, Meals on Wheels, Telephone information Resource Line and others.

UGCC Department of Information

a t the entrance to the church the

Synod participants were greet-

ed by Rev. Bohdan Lukie

CSsR, pastor of St. Joseph’s parish. He

handed His Beatitude Sviatoslav the personal cross of the Blessed Bishop and Martyr Nikita Budka, whose cen- tennial of arriving in Canada is com- memorated by the Ukrainian Greek Catholic Church in Canada this year. in the name of the Redemptorist Order of the Yorktown Prov- ince, the Order of The Most Holy Redeemer, and in the name of all St. Joseph parishioners, the Synod Fathers were greeted by Rev. Larry kondra CSsR, the Father Superior of the Redemptorists of the Yorktown Prov- ince. The Prayer Service was attended by nuns, members of the Synod’s organ- ization committee and numerous volun- teers who assist the Redemptorists in hosting pilgrims who visit the chapel and museum of the Blessed Bishop and Martyr Vasyl Velychkovsky. The text of the oath was read by the longest-ordained bishop present—His

oath was read by the longest-ordained bishop present—His Patriarchal Catechetical Commission Meets M embers of the

Patriarchal Catechetical Commission Meets

M embers of the Patriarchal Catechetical Commission of the Ukrainian Greek Catholic

Church met on august 27–30, 2012 at Westminster abbey in Mission, British Columbia, Canada. The members were being hosted by the Eparchy of New Westminster, on the occasion of the 100th anniversary of the arrival of the first Ukrainian Catholic bishop Blessed NikiTa (Budka) and the Synod of Bishops in Winnepeg, Manitoba, in September 2012. Those in attendance were: Bishop PETER (Stasiuk, CSsR), Eparch of australia, New Zealand and Oceania, and Chair of the Patriarchal Catechetical Commission; Bishop DaN- iEL (kozlinski), apostolic administrator for Ukrainian Greek Catholics of argen- tina; Sr. Luiza Ciupa, SSMi, assistant

Catholics of argen- tina; Sr. Luiza Ciupa, SSMi, assistant chair of the Patriarchal Catechetical commission; Fr.

chair of the Patriarchal Catechetical commission; Fr. Taras Barscevski, mem- ber of the Patriarchal Catechetical Com- mission and head of Biblical apostolate; from the Eparchy of Toronto, irene Galadza; from the Saskatoon Eparchy,

Sr. Marijka kondarevych, SSMi; from the Edmonton Eparchy, Fr. Peter Babey, Sr. Emmanuela kharyshyn, SSMi and Gloria Green; from the Eparchy of New Westminster, Fr. andriy Chornen`kyy; from the Eparchy of St Josaphat in

Parma, Sr. ann Laszok, OSBM and Sr. Olga Faryna, OSBM; from the Stamford Eparchy, Fr. Vasyl Colopelnic; from the Catechetical-Pedagogical institute (Uk- raine), Nazar Duda and iryna Rasyak; Fr. Peter Zhuk—Director of the Catechetical office in kyiv archeparchy, Rector of the kyiv seminary; Fr. Mykhaylo Harvat, the head of the Catechetical Commission of kyiv-Galician Major archeparchy; from australia, Fr. andriy Mykytyuk. This meeting’s agenda included dis- cussions on the implementation of the Catechism; the timeline for the various publications of the translations and the development of a program for the Catechumenate and the celebration of the 15th anniversary of the Patriarchal Catechetical Commission.

12

new Star

October, 2012

1 2 n e w S t a r October, 2012 S Yro -M alaBar S

SYro-MalaBar SYnod inforMS PoPe: The

Holy Father gave his assent to the election carried out by the Synod of the Major archiepiscopal Syro- Malabar Church of Fr. George Rajendran kuttinadar S.D.B. as bishop of the Eparchy of Thuckalay of the Syro-Malabars, india. He likewise gives his assent to the election of Fr. Jacob Muricken as auxiliary of the Eparchy of Palai of the Syro-Malabars, india.

foUr CHUrCH leaderS on Korrespon- dentS “toP 100 MoSt inflUential Ukrain-

ianS”: On august 31 the magazine Korrespondent released its annual TOP 100 Most influential Ukrainians ranking. The list includes leaders of churches in Ukraine, with Metropolitan VOLODYMYR (Sabodan) of the Ukrainian Orthodox Church-Moscow Patri- archate (UOC-MP) taking the highest ranking among them:

archate (UOC-MP) taking the highest ranking among them: 23. Metropolitan V OLO - DYMYR —of the

23. Metropolitan VOLO-

DYMYR—of the UOC-MP

49. Patriarch FiLaRET—of the UOC-kyivan Patri-

archate

54. Cardinal LUBOMYR (Husar)—former Patriarch of

the Ukrainian Greek Catholic Church

62. Patriarch SViaTOSLaV (Shevchuk)—of the UGCC

Compared to the top 100 list that Korrespondent released last year, Metropolitan Volodymyr’s ranking rose 4 places, Patriarch Filaret’s dropped 5 places, Cardinal LUBOMYR (Husar)’s rose 27 places, and

Patriarch SViaTOSLaV (Shevchuk)’s dropped 1 place.

leBaneSe oUtSide leBanon alSo eager

for PaPal viSit: ROME, The Lebanese population living outside their country is much greater than that residing in Lebanon. The majority of migrants are Maronite Catholics trying to maintain, with no little difficulty, their roots. The Diocese of Rome hosts a Maronite church dedi- cated to the patron saint of the only Eastern Church that has no schisms but that is wholly Catholic and proud of her fidelity to the Successor of Peter. in an interview, ZENiT talks to Monsignor antoine Gebran, chaplain of this mission. on what the [visit] will bring to his homeland. The full text of the interview is at:

http://www.zenit.org/article-35513?l=english

PreSident YanUkovYCH greetS leader of Ukrainian eParCHY of arMenian aPoStoliC

CHUrCH: On aug- ust 26, Ukraine’s Pres- ident Viktor Yanuk- ovych greeted the leader of the Ukrai- nian Eparchy of the armenian apostolic Church, archbishop GRiGORiS (Buniatian), on the occasion of his birthday, as reported by UNN. “On the occasion of Your birthday, let me wish You good health, inspiration and spiritual joy. Let the Lord support You in the service to the church, Ukraine and the brotherly armenian community for many years,” reads the address.

armenian community for many years,” reads the address. n ew C roSSeS i nStalled at C

new CroSSeS inStalled at CatHedral of

Saint SoPHia in roMe: The crosses, which only recently started to decorate the cathedral, were made in Cherkassy. all the other roofing restoration works were performed by an italian firm. in October this year, these crosses will be blessed on the restored Cathedral of Saint Sophia in Rome, Put- ing the crosses on the domes marks the completion of restoration works, which started in July last year. On this occasion, His Beatitude SViaTOSLaV (Shevchuk), urged the faithful people to participate in the all- Ukrainian Pilgrimage to Rome, as the part of measures have been inserted by Vatican into the official program of the Year of Faith in the Catholic Church.

Press Service of the organizational committee

tHe CatHoliC CHUrCH(eS) of BeirUt: Beirut

has five dioceses: Beirut of the Maronites (episcopal see since 1577), an archieparchy with some 232,000 faithful under the care of archbishop PaUL YOUSSEF (Matar); Beirut of the Greek Melkites (dating from the fourth century) and Jbeil of the Greek Melkites (subur- bicarian 1881), a metropolitan see with 200,000 faith- ful under archbishop CYRiL SaLiM (Bustros); Beirut of the armenians (1928-1929), metropolitan see and patriarchal eparchy of Cilicia of the armenians, serv- ing 12,000 faithful and led by His Beatitude NERSES BEDROS XiX (Tarmouni), Patriarch of Cilicia of the armenians; Beirut of the Chaldeans (1957) with 19,000 faithful under Bishop MiCHEl (kassarji); Beirut of the Syrians (1817), eparchy of the patriarchal church of antioch of the Syrians with 14,500 faithful under the care of His Beatitude iGNaCE YOUSSiF iii (Younan), Patriarch of antioch of the Syrians. The city also has one apostolic vicariate, that of Beirut of the Latins which has 10,000 faithful and the vicar of which is archbishop Paul Dahdah O.C.D

ssppeecciiaaLLssyynnooddeeddiittiioonn
ssppeecciiaaLLssyynnooddeeddiittiioonn

SYnod of BiSHoPS of UgCC dealS witH QUeStionS of PaStoral Care for YoUtH:

The Synod of Bishops of the UGCC, which just con- cluded in Canada, heard reports of its committees on the first day of its activity. This year, the bishops paid special attention to the questions of pastoral care for young people, care for migrants and catechization. The bishops expressed their support for the establishment of the Unified youth space in UGCC which will allow to unite the youth in Ukraine and elsewhere, create for young Catholics a platform for communication and exchange of experi- ence of spiritual life and testimony of their faith in the modern world. The bishops expressed concern over the continuous and large-scale migration of people from Ukraine. a number of decisions were passed to support them abroad and prevent them from losing their national and religious identity. as for catechization, the bishops decided to include the study of the Catechesis of UGCC in the education- al-instructional programs of the clergy and laity, to develop new catechetical programs on the basis of the Catechism of UGCC and in the spirit of the Christian tradition of Volodymyr’s Baptism, to improve cate- chization in the countries where no institutions of UGCC exist. So reported the in formation Department of UGCC

BiSHoPS diSCUSS next StePS in “viBrant

PariSH” Plan: “We have parishes that are growing” and need pastoral, financial and structural support, said Canadian Bishop kEN (Nowakowski) of New Westminster, who heads the Ukrainian Catholic Church’s implementation team for its strategic plan,

“Vision 2020.” Some urban parishes have an aging population and declining numbers, and synod members must decide how to support the parish priest who spends so much time visiting the sick and officiating at funerals, said Bishop Nowakowski. at the other end of the spectrum, the bishops must consider how to help keep priests in busy, large parishes from burning out. The Vibrant Parish initiative was approved by the synod in 2011 when the bishops met in Brazil.

ortHodox leadernortH aMeriCa'S CHUr- CHeS Can Be exaMPle for Ukraine: PORT-

aGE La PRaiRiE, Manitoba — Catholic and Orthodox churches in Canada and the United States can be an example for their counterparts in Ukraine, Canada's top Ukrainian Orthodox leader told the Ukrainian Catholic Synod of Bishops. Ukrainian Orthodox Metropolitan Yurij of Winnipeg, Manitoba, addressing the worldwide synod September 10, told the bishops it was "evident that our God is blessing us and helping us develop this better relationship. We also pray that in Ukraine this same attitude will develop as well," he said at the first meeting of the synod. The synod was private, but part of its initial session was open to media. Metropolitan Yurij told several dozen Ukrainian Catholic bishops that the North american Catholic and Orthodox bishops have worked through the "animosity" that once marked relations between their churches, and they now collaborate. "in Ukraine, they have to go through the same kind of process," he said, and the bishops outside Ukraine must be patient with their brothers. While the majority of Ukrainians are Orthodox, they are divided into three churches: one in communion with the Russian Orthodox Church, one with a patri- arch in kiev and the third known as the autocephalous Ukrainian Orthodox Church. The forced unification of the Ukrainian Orthodox Church with the Moscow Patriarchate of the Russian Orthodox Church in the 1940s "is one of the principal problems," the metropol- itan said.

BiSHoPS of UgCC at SYnod take SeCreCY

oatH: The first official act of this year’s Synod of Bishops of the Ukrainian Greek Catholic Church took place in the Church of St. Joseph in Winnipeg (Can- ada). The Synod fathers took their oath to keep secret and prayed for the assistance of the Holy Spirit in their activity. according to the information Department of UGCC, the prayer was led by Patriarch Sviatoslav in concele- bration with the metropolitans and bishops from Ukraine, Canada, the United States, Poland, Brazil, argentine, Germany, Great Britain, italy and australia. in total, 38 bishops participated in the Synod.

SYnod of BiSHoPS ConSiderS role of laY

PeoPle in CHUrCH: On September 11, the Synod of Bishops of the Ukrainian Greek Catholic Church considered the theme of this year’s meeting of the hier- archs, “Role of lay people in the life and mission of the Church.” according to the information Department of the UGCC, four reports dealt with the biblical-theological basis of the calling and mission of lay people in the Church, the historic context of development of lay movement in the UGCC, activity of lay people in the UGCC parishes today and results of laymen inquiries regarding their vision of their role in life and the mis- sion of the Church. During discussions of the reports, the bishops emphasized the role of lay people in the preservation of the faith in the difficult social-political circum- stances of the last century, the four waves of emigra- tion and persecution of the Church in the homeland. it was mentioned that the holiness of lay people was rec- ognized by the whole Catholic Church. The bishops also stressed the importance of the role of lay people for the Church in view of the fact that the environment of devout lay people produces many vocations to priestly and monastic life. Therefore, a special emphasis was laid on the spiritual care for fam- ilies and catechization of children, youth and adults.

October, 2012

new Star 13

Pope Signs Post-synodal document in lebanon

H is Beatitude, GREGORY iii (Laham), Patriarch of

antioch, Jerusalem, alexandria and all the East,

welcomed His Holiness Benedict XiV to the

(Melkite) Basilica of St Paul in Harissa, Lebanon. Here, on the Feast of the Elevation of the Holy Cross the Pope signed the post-synodal document of the Special assembly of Bishops for the Middle East, Ecclesia in Modio Oriente. The retinue of Patriarchs, Metropolitans, archbishops, Bishops and other dignitaries entered the basilica accom- panied by chants of the Byzantine Tradition. after an ad- dress by archbishop Nikola Eterovic, secretary general of the Synod of bishops, the ceremony continued with chants according to the Maronite Church Tradition. Benedict spoke to assembled hierachs, clergy and laity and delegtions of the Orthodox Churches as well as Mus- lim and Druze guests. also present were representatives of the cultural and civil society. a summary of the points contained in the apostolic Exhortation Ecclesia in Modio Oriente has been provided by Vatican Radio. The document is based upon the forty- four final propositions of the October 10-26, 2010 Synod for the Middle East, held at the Vatican. an introduction asks the “native faithful” who belong to the several Eastern Catholic Churches sui juris, to open dialogue with Muslims and Jews. Unity is desired within the context of geographical, religious, cultural and socio- political diversity found in the Middle East. His Holiness renewed his call to conserve and promote the varied ritual ex-pressions, the heritage of all Christ's Church, each according to its own Tradition. Three “parts” of the document address matters of con- cern. Part one examines the context of life in the region, including the “noble and authentic” contribution of the var- ied members of the Body of Christ—the Church. Too, His Holiness dramatically mentioned the deaths, the victims of “human blindness”, fear and humiliation amid the conflicts that involve even the Holy Places in Jerusalem. a call to conversion to peace was issued to override distinctions of race, gender, and class—to practice peace in private and community life. Christians are encouraged to embrace the mosaic of a multitude of traditions which favors ecumenical unity, yet “does not mean uniformity of tradition and celebrations.” The Exhortation reasserts the work of theology and ecu- menical commissions to speak to important moral ques- tions: family, sexuality, bioethics, freedom, justice and peace.

family, sexuality, bioethics, freedom, justice and peace. At the Basilica of St Paul in harissa, Lebanon,

At the Basilica of St Paul in harissa, Lebanon, Melkite Patriarch his Beatitude Gregory iii (Laham) welcomes his holiness Pope Benedict Xvi, who in the presence of other Patriarchs, blesses those gathered for the ceremony at which he signed the Apostolic Exhortation Ecclesia in Medio Oriente.

Next mentioned is the relation between Christians, Jews

and Muslims based upon the theological foundations of faith: belief in a single God—and to recognize in “the other believer” a brother to love and respect. Two new realities were enumerated: secularism and fun- damentalism—each with a healthy aspect, and each with detrimental aspects which “seek to take power for political ends, at times using violence, over individual conscience and over religion.” The Pope urged all [religious leaders]

to “uproot threats which indiscriminately and fatally affect

believers of all faiths.” Migration—exodus or hemorrhage—of Christians, who

often feel fearful and humiliated, and flee is a crucial issue. Noting that the Middle East with few or no Christians is not the Middle East, His Holiness invited pastors of the Eastern Churches to help priests and faithful who have fled keep in contact with their families and their Church. Those who might receive these refugees are exhorted to “allow them the possibility of worshipping according to their own traditions”. in turn this chapter considers immigrant work- ers of the Latin Rite from africa, the Far East and indian sub-continent who often experience discrimination and injustice, in Part two, Patriarchs, bishops, priests, seminarians and consecrated religious are individually addressed. Patri- archs are encouraged to exercise their role as leaders “favoring consultation and collegial action” within the framework of the Council of Catholic Patriarchs of the Middle East. Bishops, called a “visible sign of the unity in diversity of the Church” are to proclaim God's Word in sometimes dif- ficult situations, and to ensure a wise, honest and transpar- ent management of the temporal goods of the Church. Priests—and priests-in-training are exhorted to in- struct—educate—the People of God in the construction of

a civilization of love and unity. Likewise the clergy—

whether celibate, or the ancient component of Eastern tra- dition, married—are to persue intellectual and spiritual renewal to be able to transmit an in-depth awareness of the Word of God and the doctrine of the Church.

Monastic life—born in the Middle East—provides men and women who are called to collaborate with the bishops and pastoral and missionary activities. They are to meditate upon and observe the evangelical counsels without which there can be no spiritual regeneration. The laity, members of the Body of Christ through Bap- tism are fully associated with the mission of the Church. They are to be formed to overcome all divisions and sub- jective interpretations of Christian life. Family Life faces certain Middle Eastern tendencies, based upon an overlooked concept of equality between men and women. The Exhortation addresses the need for an end to discrimination and calls for women to play a greater role in public and ecclesiastic life. Young people are to be instructed in respect for others. as well they are to be afforded dignity by parents, teachers and public institutions recognition of their rights from the moment of conception. Part three examines the place of Scripture, liturgy, sacramental life and prayer, evangelism, catechesis and Christian formation. Each of these areas is not solely appli- cable to the Middle East. all can benefit from a deeper knowledge and understanding of the Bible. No one is im- mune to the importance of liturgical awareness—to know the services, and the underlying elements that are ex- pressed through faithful celebrations of liturgical rites. Baptism's key role allows those who receive the Sacrament to be in communion with other members. Prayer, particularly in the Middle East with its many places of pilgrimage for word-wide visitors, is a way to consolidate faith. all holy places should be freely accessi- ble without restriction. and the motivation of the places of pilgrimage is to be penitence and the search for God. Evangelization is an essential element in transmitting the faith—the mission of the Church. With charity, the Church is to do as did Christ—draw in those in need: orphans, the poor, disabled, the sick. Tools for such activity may be found in educational centers of all levels as implements of

continued on page 19

why?/why: By Fr denny Molitvy will return with the next issue of New Star.

Morality

W hat with all the political hoopla and mud-

slinging all-too-evident these days, i suspect

that much pious wind will be added to the

hurricane by self-righteous preachers. (Being a mem- ber of the Order of Preachers and myself responsible for much verbal ventilation, i know whereof i speak!) inevitably, much such production centers around morality, and is aimed at getting people into a lather. Why the lather? My guess is that, since the time of St. augustine—who, by the way, died in the year 430, almost 1,600 years ago—morality has largely been focused on body parts found between the neck and the knees, and how these parts should—and, most impor- tantly, should not—be used. Let’s cut to the chase, shall we? For many, morality is almost exclusively about sex, and sex usually gets people into a lather. Sancti- monious preachers lustily inveigh against the evils of the flesh, and they stand ready to proclaim transgres- sors from the pulpit. a definite problem for preachers, however, is that

one’s words often come back to haunt one; as Shakespeare would say, “aye, there’s the rub!” i per- sonally find it entertaining to watch a blubbering evan- gelist, guilty of doing exactly what he harangued others

about, proclaim “i have sinned, Lord!” i want to shout back, “Yes, you have, and unfortunately you’re not alone!” The Catholic Church has had its own problems with sex scandals in recent years, and these have done nobody any good—neither for the Church, nor for the obsessed media, not even for the titillated masses whose tastes have been lowered to the level of the tabloids. Please notice what i am not saying: i am not saying that sex should not enter into the discussion. after all, sexuality is basic both to our make up as individuals and to the continuation of human life and the societal forms which that life exhibits: were it not for sex, we wouldn’t be here to argue about sex, would we? More- over, many life-and-death issues are sex-related: abor- tion comes immediately to mind, while others like overpopulation and the resulting poverty and starvation seem to get less press. Hmmmm… i wonder why? Could it be that we, like the aforementioned evan- gelist, see morality as a product for export? You know, the self-satisfied finger-pointing or bludgeoning aimed

at “those people, you know the ones i mean” who do

all those unspeakable things that respectable people wouldn’t be caught dead doing—until they get caught,

of course, and thereby lose their respectability, at which point we can disregard them as well. Harumpf!

it is much less comfortable, however, to see morality in

terms of issues where we might risk being judged guilty—like the people Jesus condemned for their total lack of concern for “the least of my brothers and sis- ters”, or like the rich man sentenced to eternal hell-fire for ignoring Lazarus, the poor beggar at his door. Mor- ality includes these issues which hit home with us, and we likewise will be held accountable. Gulp! Morality is to life what a user’s manual is for a car:

it can be ignored, but there are definite risks involved. in essence, morality is “where the rubber hits the road” in our everyday lives; ignoring important moral ques- tions is like polishing the sidewalls while ignoring the bulge and the lack of tire tread—in other words, a dis- aster waiting to happen. Some say that freedom is being allowed to do whatever one wants, no matter how foolish those choices may be. i prefer to think of freedom as a range of good choices from which to choose, choices which will be beneficial both to the individual and to the society. Morality serves as a guidepost—or, even, as a guardrail preventing unfortunate but foreseeable and therefore avoidable accidents—along the road to the fullness of life which both we and God desire for all of us.

fr. Jim Karepin, op

accidents—along the road to the fullness of life which both we and God desire for all

14 new Star

October, 2012

“Justice shall you pursue”

deut. 16:20

eco-friendly popemobile delivered to benedict XVi:

renault donates 2 Eco-sustainable vehicles

to benedict XVi: renault donates 2 Eco-sustainable vehicles VaTiCaN CiTY, (Zenit.org).- The Holy Father received two

VaTiCaN CiTY, (Zenit.org).- The Holy Father received two Renault battery- powered vehicles, made expressly for the Pontiff and the staff at his service. The gift was explained during a press conference held in the Marconi Room of Vatican Radio. Jesuit Father Federico Lombardi, di- rector of the Vatican press office, recalled some of the salient passages about the commitment of the Catholic Church to care for the environment and renewable energy. in his encyclical Caritas in veritate, Benedict XVi spoke about the environment and also ad- dressed the topic in his 2010 World Day of Peace Message, “if You Want to Cultivate Peace, Protect Creation.” “The Holy See already has other elec- tric cars. in particular, the Holy Father made use of one during his pastoral visit to Venice and arezzo, and on the occa-

S ome years ago, as a religious Sister, i did Biblical studies in the Holy Land. While i studied there

for two summers, the mayor of Jerusalem was Ted kallek. He was greatly respected by all arabs, Mus- lims, and Jews because he was not only very approachable but extremely just when dealing with individuals. it was a very peaceful existence for persons of all faiths living at that time in israel. For most people then, this was an experience of the kingdom of the almighty on earth as His people attempted to live by the Covenant given them.

Presently, in the United States, we are experiencing the 2012 Demo- cratic and Republican Presidential cam- paigns. These campaigns are far from just and truthful. accusations by both political parties, one against the other, of all sorts of evil as tax-cheating, voter fraud, corporate stealing, “cult-like” devotion to abortion, rejection of the traditional biblical model of the family, and much hostility expressed at those with Christian viewpoints as was the case with the recent “Chick-fil-a” pres- ident, Dan Cathy. This is a far cry from the justice, freedom, and hope pos-

sessed by the founding Fathers of the United States of america. This isn’t the promise of an “america” our ancestors sought when they travelled across the ocean. There is too much pandering now by politicians to the extremes of political ideologies and the division of americans in the process. We know that the pursuit of justice is central, not only to a Christian life, but to the existence of our democra- cy. also central for us is to view every human being as created in God’s own image. This conviction will bring a peaceful transforma- tion of hearts, respectful and

sion of last ash Wednesday, from Sant' anselmo to Santa Sabina. Moreover, Paul Vi Hall is equipped with photo- voltaic panels,” Father Lombardi com- mented. Explaining the details of the vehicles, the president of Renault-italy, Jacques Bousquet, said they have entirely electric motors, made on the kangoo Maxi Z.E. model, developed in collaboration with the Gruau car-body designer. One of them is white, for the Pope, and the other is blue, for the use of the Vatican gendarmerie. They were present- ed to Benedict XVi by the president- director general of the Renault Group, Carlos Ghosn, in the course of a visit to the papal summer residence of Castel Gandolfo. “With this gift to His Holiness, Re- nault renews its strong and continuous commitment to sustainable development and respect of the environment,” said Carlos Ghosn. The white car for the Pope’s use has the papal coat of arms on both front doors and is 15 feet in length and 5.9 feet in width, and can run for around 105 miles before being recharged. Luca Marcolivio

around 105 miles before being recharged. Luca Marcolivio harmonious living. We need faith in the power

harmonious living. We need faith in the power of God who comes from the future into our present world. Only God will bring jus- tice, peace, and reconciliation to our political process. We need to do our part in staying informed and praying for the inspiration of the Holy Spirit in our discernment process as to which leader we vote for in November. Most Holy Mother of God, intercede for us and for our country!

Sister Jonathan Wachko, OSBM

Creators are we

T he first words in the Old Testament reveal

God’s image, “in the beginning God created

the heavens and the earth.” (Gen 1, 1). in a

number of verses following, “God said, let Us create man in Our image, in the likeness of Ourselves,” (Gen 1, 26). God tells us that He is the creator and that we are creators in His likeness. We are not the prime creator but we are co-creators. God has given us the work of co-creating the pinnacle of creation, man, the master of creation. We take part in the creation of our very lives from

the Challenges of discipleship Office of Faith Formation
the Challenges of
discipleship
Office of Faith Formation

to our own detriment and the harm of others. Prayer leads to the acceptance of the privilege of the fantastic responsibility of co-working with God.

conception to life with God in His king- dom. The uniqueness of our personhood is continuously co-created by the deci- sions made by everyone on earth whether in the past, present, or future. We are co-created by our parents, teach- ers, leaders, role models, friends, socie- ty, and nation. Our personal co-creativity depends on how we are affected in the use of our

free will to do good. When we decide to act in a virtuous way we are co-creating with the will of

God. When we engage in vices then we do not express God’s image and act contrary to God’s love,

You Could Look it Up

a few hundred years ago several pious feudal lords and princes approached St Paissii Vely-

chovskii, commissioning him to travel to Mount athos, the monastic republic in Greece, to learn the special monastic tra- ditions developed there (primarily hesy- chasm, the prayer of the heart, the Jesus Prayer.) imagine his surprise when he arrived on the monastic peninsula and realized that none of the illiterate sheepherder monks currently in residence there had even the faintest clue of the hesychastic tradition. He spent decades collecting and translating and editing the crum- bling hand-copied texts that the brothers were using as t. p., rescuing much of the Church’s sacred tradition. When he eventually returned to the

Slavic lands he was coerced into becom- ing abbot/archimandrite (Hegumen) of a whole bunch of monasteries generous- ly supported by the local boyars and nobility, and much to his chagrin was suddenly the Spiritual Director of thou-

sands of people. Back then “thousands of people” was a lot he tried to explain that the only reason he’d gone to Mount athos in the first place was to try and find a Spiritual Director for his own poor sinful self. and, much to his cha- grin, he never found one; that is, he was- n’t ever blessed with a real flesh-and- blood Spiritual Father. Due to God’s expansively magnificent sense of humor and the serious commer- cial and technological efforts of a bunch of people throughout Europe, more or less reasonably priced books sprang miraculously into existence, with the help of a guy named Gutenberg and some technology borrowed from China and Japan, and literacy as a general trend slowly became pervasive across most of the world. St Paissii in his great wisdom realized, when presented with a serious dearth of actual physical live-action real time Spiritual Direction by a recognized qual- ified sanctified glorified TM © obscure monk at some primitive skete on a

Greek cliff side that books, manu- scripts, icons, and liturgical texts and traditions presented us with a rich resource of spiritual direction espe- cially in the absence of a real flesh- and-blood guru. So the Desert Fathers and their buddies became his mentors, even though they had been dead for more than 1,000 years, through their writings. and now, for those of you who have access to the myriad forms of media and publishing platforms, resources and technology, Metropolitan andrij or St Gregory the Theologian or St Theophane the Recluse or Fr Lev Gillett or St John Climacus or whoev- er. (i’d candidly advise you to avoid archbishop Lefebvre, any ex-priest married to a lady named Skyhawk, and to tread carefully through Fr Seraphim Rose) can be your Spiritual Father, or you can learn important les- sons from several orthodox sources, a little here, a little there as the Holy Spirit moves through your life. all you have to do is open yourself up to him or her or whoever. We have vast libraries avail- able through ever more numerous media

vast libraries avail- able through ever more numerous media opportunities. all the best spiritual coun- sel

opportunities. all the best spiritual coun- sel is right there at our fingertips. it’s wonderfully miraculous if you can find an actual flesh-and-blood kindred soul willing and able to advise you one-on- one, personally; or even if you can re- ceive a bit of wisdom here, and a bit from there. But it’s rare these days. Books are easy and everywhere.

October, 2012

new Star 15

concert in honor of pope benedict XVi in Vatican for pilgrimage to rome,

“With the blessing of His Beati- tude Sviatoslav, the religious socie- ty “Hagia Sophia” decided to invite this youth, however, already highly professional, orchestra for the best representation of the city of Lviv and of its talents, as well as, for the promotion of Ukrainian orchestral music at the one of the most famous stages in the world. i consider this to be an extremely important event in the history of Ukrainian music" —said Fr. Dr. ivan Datsko, who is the chairman of the organizing committee of the pilgrimage. The organizers of the pilgrimage expect that the concert will be at- tended by the members of the

that the concert will be at- tended by the members of the College of Cardinals and

College of Cardinals and the Synod Fathers, who will come at that time to the Vatican from all around the globe, as well as by the representa- tives of the city government of Rome, by the presidents of both the

province of Rome and the Lazio region, by the representatives of Ukrainian diplomatic structures and Ukrainian government. it is also anticipated that the pilgrimage will be attended by many pilgrims from Ukraine and from abroad. it should also be mentioned that Myroslav Skoryk is the author of the “Moses” opera, which was composed on the demand of the Vatican and was given on the occa- sion of Pope John Paul ii visiting of Ukraine.

Press Service, Organizing Committee

archbishop of roman Catholic Church on Celebration in September

C elebratory events of the Roman Catholic Church to mark the 600th anniversary of the transfer of the seat of Lviv archbishops from

Halych to Lviv (1412) have been going on since February 1, 2012. The events included the Eucharist Congress, which, according to archbishop Mieczy- slaw Mokrzycki, was “a wonderful experience of the faith and sense of community which is being created by the RCC in Ukraine.” The archbishop called the faithful to participate in the joint prayer of the Jubilee Year, the apogee of which will be the annual procession in honor of Jacob Strepa. accord- ing to the letter, the procession was held on September 8 and began in the Sanctuary of St. antony of Padua in Lviv with

a liturgy. a delegate of Pope Benedict XVi, Cardinal Josef Tomko, from the Vatican celebrated the Eucharist. after the Eucharist, at the Cathedral Square, an evangelization concert was held and in the evening, in the Lviv Opera House, an evening event in honor of the Pope and the first night of the film “i Was Looking for You” about Pope John Paul ii. Pope Benedict XVi himself joins our celebration through his delegate, the mentioned Cardinal Josef Tomko, and in that way, comes in our midst as the Vicar of Jesus Christ is a great privilege and honor for us,” reads archbishop Mokrzycki's address.

riSU

as the Vicar of Jesus Christ is a great privilege and honor for us,” reads archbishop

capuchin brothers to found Monastery in Ukraine

C apuchin brothers are founding another monastery in Ukraine,

this time in Uzhhorod. This will be the seventh Ukrainian city with active Capuchin monks, the Catholic maga- zine Credo informs. The Capuchins petitioned the local Eparch of the Greek Catholic Church MiLaN (Shashik) to engage in evan- gelization there. The church and new mon- astery the Capuchin brothers will construct is in the center of Uzhhorod. From the city government the Capuchins received a boiler house, which for many years hasn’t been

received a boiler house, which for many years hasn’t been this place is in disrepair; however,

this place is in disrepair; however, to get permission to refurbish the old building is easier than building

Greek Catholic Sem- inary, where they will teach and serve 80 semi- narians. Brother Justin Rusin, a former long- time abbot in a mon- astery in Vinnytsia, will be the confessor of the seminary and Brother Roman Pop, from the Mukachevo Greek Catholic Eparchy, will teach bioethics and moral theology. also Brother adam came from Poland to Uzh- horod. in addition to Uzhhorod, the Capuchin brothers are in kyiv, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Dnipro-

used. They will transform the space into a church and monastery. Now

a new one. Now the Capuchins live in a

dzerzhynsk, Starokostiantyniv and krasyliv.

into a church and monastery. Now a new one. Now the Capuchins live in a dzerzhynsk,

“We can learn something from our Muslim brethrenhis beatitude sviatoslav

“Western society is losing a sense of the supernatural while the Muslim world is not. in their lives religion holds a prominent place,” thinks the UGCC leader. in his opinion, a sec- ond lesson lies in learn- ing not to be afraid of expressing one’s faith – akin to the way that the Muslims do this. “it has to be admitted that some- times Christians in their everyday life are ashamed of their faith. Then there emerges a certain separation – a dichotomy: in church we piously and ostentatiously pray, but once we leave the church we live as if God did not exist Our faith often does not influence our daily life. Therefore, maybe we should be less com- promising—not to be ashamed of being Christians,” is the Primate’s conviction. a third lesson worth learning—especially concerns categorical youth—“we cannot engage in compro- mises or agreements with evil.” “if we shut our eyes to the evil, thinks UGCC Head, done by me, my brother or our politicians, then we become collaborators. Therefore categoricalness can be expressed in such a concept as jihad. although in our case we have to properly understand this word. By declaring war on all that is evil in us and in our society—we will be good Christians,” stated His Beatitude Sviatoslav.

will be good Christians,” stated His Beatitude Sviatoslav. UGCC department of information President Yanukovych Highly

UGCC department of information

President Yanukovych Highly appreciates activity of roman Catholics in Ukraine

O n occasion of the 600th anniversary of

the transfer of the metropolitan seat of

the Roman Catholic Church (RCC) in

Ukraine from Halych to Lviv, President Yanukovych issued a greeting address to the Catholics where he highly appreciated the achievements of RCC in Ukraine. “This is to greet you sincerely on occasion of the blessed jubilee, the 600th anniversary of the transfer of the capital of the Latin metropolitans from Halych to Lviv. The history of Ukraine is closely connected with the activity of the Roman Catholic Church, whose theological and cultural achievements enriched the sacral heritage of our country con- siderably. Today’s event is an excellent opportunity to touch upon the roots of the Christian creed, to thank the previous generations of the faithful for their spiritual feats.

On this solemn day, we should show special respect for all the leaders of the Lviv cathedral of the Latin Rite. it is thanks to their zealous Church activity that the firm foundation of the spiritual growth of the believing community was laid, the Christian values of good and justice were established, the way of active social min- istry of the Church was paved. i wish you all good and happiness, new success and achieve- ments,” reads the greeting address of President Yanukovych to Roman Catholics posted by the presidential press service.

16

new Star

October, 2012

Pope Calls laity to responsibility in the Church

Says a Change of Mentality Is Needed

CaSTEL GaNDOLFO, italy, (Zenit .org).- Benedict XVi says the laity should be seen as truly "co-responsible" for the Church, and not just "collabora- tors" with the clergy. The Pope said this in an august 10 message released recently by the Vatican. it is addressed to the 6th assembly of the international Catholic action Forum. The five-day assembly was held in Romania. "Co-responsibility requires a change in mentality, particularly with regard to the role of the laity in the Church," the Holy Father said. Laity should be considered "persons

truly 'co-responsible' for the being and activity of the Church," he stated. Hence, he called for a committed laity who are united, each making his own "specific contribution to the Church’s mission, in accordance with the min- istries and tasks each one has in the life of the Church, and always in cordial communion with the bishops." Recalling that Lumen Gentium spoke of the laity-clergy relationship as "famil- iar," the Pontiff said it is "important to deepen and to live out this spirit of pro- found communion in the Church, which characterized the early Christian com- munity, as the book of the acts of the

apostles attests." "Feel the commitment to work for the Church’s mission to be your own," he exhorted, "through prayer, through study, through active participation in ecclesial life, through an attentive and positive gaze at the world, in the contin- ual search for the signs of the times." Benedict XVi encouraged "serious and daily" ongoing formation, saying the laity are "called to be courageous and credible witnesses in every sphere of society, so that the Gospel might be the light that brings hope in difficult situa- tions, in troubles and in the darkness that men today so often find along the path of

life." "To guide others to an encounter with

Christ by announcing his message of sal- vation with language and ways under- standable in our own day marked by rap- idly transforming social and cultural advances, is the great challenge of the

new evangelization," he added. "[ at

this stage in history, work in the light of

the Church’s social teaching to become a laboratory of 'globalization of solidarity and charity,' in order to grow with the entire Church in the co-responsibility of offering a future of hope to humanity, by having the courage to make even de- manding proposals."

]

cornerstone of new Greek catholic church in spain blessed

B efore the blessing, Rev. Dmytro Savchuk, pastor of the local UGCC read the Foundation Cer-

tificate in both Ukrainian and Spanish, which was placed in a capsule. Bishop Dionysius was greeted by Ukrainian chil- dren and Rev. Sviatoslav Myroniuk, chaplain of the dioceses of Granada and Cordoba Spain. it is to be noted, that guests from Portugal presented the par- ishioners in Huelva with an icon of Sts. Cyril and Methodius. after the blessing, Bishop Dionysius celebrated a hierarchical Divine Liturgy in St. Peter’s Cathedral. in his sermon, the hierarch emphasized the importance of building a new UGCC church in Spain “because the Ukrainians who live here are no longer workers, but a new

Ukrainian diaspora.” He thinks the future cathedral should not only become a significant spiritual center but also an active cultural center which will help the faithful who are now far from their land “not to lose Ukraine in their hearts.” The Bishop thanked Eparch Jose Vilaplan for supporting UGCC’s development in the city of Eciji, the representatives of the mayor and the government who approved the allocation of this land for building this church. after the Liturgy, children and youth presented a concert honoring Ukraine’s independence Day. as a momento of the day, Bishop Dionysius gave each parish- ioner a small icon of the Blessed Virgin of Hoshiv. UGCC department of information

Blessed Virgin of Hoshiv. UGCC department of information The Catholic Near East Welfare association (CNEWa) regularly

The Catholic Near East Welfare association (CNEWa) regularly reports news and indformation on the Eastern Churches worldwide. During the recent Synod in Canada, several hierarchs were interviewed including Metropolitan Stefan (Soroka) and Bishop RiCHaRD (Seminack). To see the question and their response, go to:

www.cnewa.org/default.aspx?iD=1932&pagetypeiD=8&sitecode=HQ&pageno=1

New Star may just publish some reactions to the article in a future issue. Send to:

ForNewStar@aol.com Please put CNEWa in subject line. You may identify your- self by name or just city and/or state.

Cardinal angelo Sodano visited the greek Catholic Church in karaganda

i n this church the guest was met by a great

number of people from the Greek Catholic

community. Children and the youth were

dressed in embroidered shirts; girls were holding bread and flowers. Fr. Vasyl Hovera, the apostolic delegate for Greek Catholics in kazakhstan and Middle asia welcomed this important guest. in his welcome address, which was delivered in italian, Fr. Vasyl reminded of the previous Cardinal Sodano’s visit that took place in May, 2003, dur- ing which he visited the Greek Catholic communi- ty that, at that time, was praying in a small chapel (the foundation for a new church was already laid nearby). in two years, that is—in 2005, the newly- established church was consecrated by Cardinal iGNaTiUS MOUSSa (Daoud), then prefect of the Congregation for Eastern Churches. Father Vasyl emphasized that this temple is the symbol of resurrection of the Greek Catholic Church, which spent the period of 43 years hiding and being persecuted, after what it emerged from the catacombs to enjoy religious freedom.

Pointing on the assembled people, the apostolic Delegate for the Greek Catholics in kazakhstan and Central asia noted that all of those faithful people: adults, youth and children—are the Fruit of faith and suffering of our victims, because dur- ing the Stalinist regime, on the territory of kaza- khstan, three Greek Catholic bishops, approxi- mately 300 priests as well as thousands of faithful, found themselves in prisons and concentration camps. afterwards, the senior priest of the parish asked the Vatican dignitaries to accept, as the Ukrainian tradition demands, the modest gifts of bread, salt and flowers—which are all the symbols of our love and fidelity to the Successor of Peter, who is represented by the Cardinal Sodano, the papal legate, and to devote the apostolic Blessing to both: all the people who were present, as well as, the whole Greek Catholic Church in kazakhstan. Having mounted the pulpit, Cardinal Sodano ad- dressed the people who were present in the church. The Dean of the Sacred College of

Cardinals expressed his satisfaction that there are a lot of children and young people in the church, stressing that they are the hope and the future of the church. Moreover, he reminded of the courage and loyalty of the Greek Catholic martyrs, who should serve as an example for us. He promised to send the Holy Father greetings and prayers from the Greek Catholics of karaganda. at the end of his short visit to the church, Father Vasyl showed to the important guest the two icons of the blessed martyrs—the Blessed Bishop Mar- tyr NikiTa (Budka) and the priest Oleksiy Zar- ytskyi—that may be found in the church. More- over, the priest emphasized that this year, the Ukrainian Greek Catholic Church will celebrate its 100th anniversary since the arrival of the first Ukrainian bishop in Canada, as well as, the begin- ning of the Synod of Bishops of the UGCC on this occasion, in this country, September 9th of this year. While leaving the church, Cardinal Sodano ex- pressed his gratitude to Fr. Vasyl Hovera for his service and for the large community that he saw in the church, especially for the enormous number of children and youth present.

Press Service of the UGCC in Kazakhstan

October, 2012

new Star 17

October, 2012 n e w S t a r 1 7 Bronze plaque of Eastern Patriarchs

Bronze plaque of Eastern Patriarchs and John XXiii, Paul vi

The “Year of Faith” is not a temporary part of life—and coupled with the “New Evangelization”, today’s Christian can experience the far-reaching effects of the development of conciliar decrees from fifty years ago as well as those extending back to the earliest days of Christianity. We are on a continuum—living in a small part of eternity—destined for a fuller experience of the greatness of God’s kingdom, here and in the age to come. The “Year of Faith” is a token of our com- mitment to the Christian way of life. Here we have the chance to know the faith in its theological dimension, and to live it in its practical implementation, in- spired by a biblical reference to the pur- pose of councils and synods, world- wide, patriarchal—even eparchial: “… [T]hey called the church together and reported what God had done with them and how He had opened the door of ”

faith

(acts 14:27).

the “year of faith”

the door of ” faith (acts 14:27). the “year of faith” L ast year—on October 11,

L ast year—on October 11, with the apostolic Letter Porta Fidei,

His Holiness Benedict XVi declared that a "Year of Faith" would begin on October 11, 2012, and con- clude on November 24, 2013. October 11, 2012, the first day of the Year of Faith, is the fiftieth anniversary of the opening of the Second Vatican Council and also the twentieth anniversary of the

Catechism of the Catholic Church. During the Year of Faith Catholics are asked to study and reflect on the docu-

ments of Vatican ii and the cat- echism so that they may deepen their knowledge of the faith. “Fifty” and “twenty” may seem like milestone years to many—within the memory of a lot of people, and a legacy to generations born since either of these events occurred. Few might realize the rationale in choosing the time to com- mence the 1962 event referred to as Vatican ii. Called by Pope John XXiii, it was no mere coincidence or random

suppressed by royal edict of Byzantine Emperor Leo iii, (717- 741) and continued by his son Con-

stantine V (741 -775), and grandson, Leo iV. From September 24 to October 13, 787, three hundred-fifty bishops and representatives met—first to pardon three bishops for their earlier her-esy of “image-breaking” and to have the letters of Pope Hadrian i read, asking for “agreement with the veneration of images.” This council is celebrat- ed in the Eastern (Orthodox and Catholic) Churches of Byzantine Tradition as "The Sunday of Orthodoxy" each year on the first Sunday of Great Lent and again on the Sunday after October 11. The former celebration com- memorates the council as the culmina- tion of the Church's battles against heresy, while the latter commemorates the council itself. Thus,Vatican ii opened 1,175 years after Nicea ii. So, the “Year of Faith” extends beyond a half-century of history, reaching back now 1,225 years. The Second Nicean Council determined that the cross is to be seen as a sym- bol—as well as images of Christ; the Mother of God; the angels and saints. These images are to be in churches, homes, by the roadside—to be revered by those who see them. among other things, sculpted images were condemned as “sensual”; knowl- edge of Scripture by clergy was mandated; Christian conduct was required; each altar is to contain relics; clerical discipline was decreed as a renewal of ecclesi- astical life.

Council Fathersbishops of East and Westjoin the queue for the procession into the openning session of vatican ii.

choice to convene the bishops of the Church at that particular time. To associate the momentous occasion with another significant event, some ref- erence to an earlier historic gathering could set the tone for the importance of calling the apostles’ successors to talk, discuss and write about issues con- fronting the Church. Earlier councils addressed issues to combat heresies; the latter council dealt specifically with ex- pressing and living the faith—as a Council of Counsel rather than defin- ing doctrine. its aim was to rediscov- er the Church’s link to its apostolic age roots, preserved more diligently in Eastern Churches than in the West. Through familiarity with the Byz- antine liturgical calendar gleaned from his days as nuncio to Bulgaria, John XXiii knew about the annual commemoration of the Seventh Ecumenical Council on the Sunday following October 11. That council was Nicea ii, held in 787, summoned to address the heresy of iconoclasm. it resulted in a monumental procla- mation accepting veneration of icons,

a monumental procla- mation accepting veneration of icons, E An icon of the Council Fathers of
a monumental procla- mation accepting veneration of icons, E An icon of the Council Fathers of

EAn icon of the Council Fathers of Nicea II. A photograph of Council Fathers of Vatican II.F

Synod Closes with Proposals and New Members of Permanent Synod

services not only on Sundays and holy days but on other days. The bishops drew parents’ attention to the responsibility of bringing up children in the faith and love for God and neighbors and to active participation in the life of the Church community. The bishops called all the faithful to say daily prayers with children and prayers before and after meals. an especially important aspect of the Church life where laymen’s gifts may be manifested is charitable activity. The bishops encouraged lay people to partici- pate in helping the sick, orphans, migrants, widows, prisoners, lonely and elderly. His Beatitude Sviatoslav thanked the former members of the Permanent Synod:

Bishop iHOR (Vozniak), arch- bishop and Metropolitan of Lviv; Bishop VaSYL (Semen- iuk), archbishop and Metro- politan of Ternopil; Bishop PaUL (Chomnycky), Eparch of Stamford and Bishop DaViD (Motiuk), Eparch of Edmonton, for their willing and successful services and welcomed the newly-elected members of the Perm- anent Synod. Elected for the next five years. Bishop BORYS (Gudziak) of France; archbishop VOLODYMYR (Vijtyshyn) of ivano-Frankivsk, Ukraine; Bishop kEN Nowakowski of New Westminster, B.C.; and Bishop

JaROSLaV (Pryriz) of Sambir-Drohobych, Ukraine. in Canada this year honoring the anniversary of the arrival of Bishop Nikita, next year's general Synod will be august 1-13 in kiev, Ukraine, and have as its theme the New Evangelization. The bishops proclaimed Blessed Martyr Volodymyr Pryima patron of the laity and encourage all to venerate the holy laymen of the Ukrainian Church. The year 2012 has been proclaimed the Year of Laymen in the UGCC. Volodymyr Pryima, who served as cantor in the Church in Stradch, died as a martyr on June 26, 1941. . On the way home from visiting a sick woman, Fr. Mykola konrad and Volodymyr Pryima were captured by NkVD soldiers and cruelly tortured to death in a forest. Fr. Mykola konrad and Volodymyr Pryima were beatified as martyrs by Pope John Paul ii during his visit to Ukraine.

martyrs by Pope John Paul ii during his visit to Ukraine . Blessed Martyr volodymyr B
martyrs by Pope John Paul ii during his visit to Ukraine . Blessed Martyr volodymyr B

Blessed Martyr volodymyr

Blessed Bishop Nikita

T he Synod of Bishops of the Ukrainian Greek

Catholic Church passed a number of proposals

regarding the main theme of this year’s theme,

“Role and mission of laymen of UGCC.” So reported the Secretary of the Synod, Bishop BOHDaN (Dziurakh). The proposals were about the impor- tance of helping lay people to under- stand the Word of God, encouraging them to take a more active part in the prayer and liturgical life and the Church’s charitable activity of diaconia. according to the bishops, priests should ensure that the Holy Scripture is ex- plained properly to all the faithful, and lead Bible groups in their parishes. The Synod decreed to instruct priests to organize systematic Bible hours at the parishes and encouraged the faithful to daily reading of the Bible. The Patriarchal Cateche- tical Committee was instructed to further develop the Bible apostolate in parishes, monastic institutions and Church educational institutions of UGCC. in order to increase participation of the faithful in Church life, the Synod encouraged lay people to attend

of UGCC. in order to increase participation of the faithful in Church life, the Synod encouraged

18

new Star

October, 2012

patriarch Visited winnipeg

T he large crowd, many dressed in Ukrainian traditional clothes or the uniform of various religious

organizations, boldly sang “Blessed is he who comes in the name of the Lord!” as the “father and head” of their thousand- year-old Church descended the escalator into the arrivals hall of Richardson inter- national airport. Sviatoslav, the surprisingly young prin- cipal hierarch of the Church—popularly referred to by as many as “Patriarch”—is making his first pastoral visit to Winnipeg since his election last year. (He was elect- ed by his peer bishops at the age of 41 after his predecessor LUBOMYR (Husar) asked to retire.) Winnipeg is the arch- iepiscopal See of Most Rev. LaWRENCE (Huculak), the Metropolitan of Canada for Ukrainian Catholics. after Metropolitan Lawrence wel- comed him, he was met by representa- tives of the young people of Manitoba— those in church organizations and those from the Ukrainian scout organizations SUM and PLaST. Greeting him in both English and Ukrainian, they presented him with traditional Ukrainian symbols of welcome: bread and salt. His Beatitude—visibly moved by what he referred to as an “overwhelming wel- come”—responded to the crowd mainly in English. He did not speak very long, because he said that they would have

not speak very long, because he said that they would have many opportunities to meet in

many opportunities to meet in the days ahead. in fact, a series of large encounters were planned with the youth, the elderly the clergy and religious among others. He visited a number of parishes and pastoral centers. Three of the principal events were the Divine Liturgy at Sts. Volodymr and Olha Cathedral on Sunday, Sept- ember 9th and a Gala Banquet the follow- ing Sunday. after his visit, His Beatitude chaired the Synod of the Ukrainian Catholic

Church. The participants are all the Bishops of the Ukrainian Catholic Church from around world. They have never convened in Canada before and may never do so again. Since Ukraine gained independence twenty-one years ago, they almost invariably meet in Ukraine. However, they chose to come this year to commemorate the centenary of the appointment of the first Ukrainian Bishop to Canada. Bishop NikiTa (Budka) arrived in Winnipeg in 1912 to

serve as the sole bishop for Ukrainian immigrants from coast to coast. He is titled “Blessed”, because he was beatified as one of the 27 New Martyrs recognized by Pope John Paul in 2001. after serving fifteen years as bishop in Canada, Blessed Nikita returned to Ukraine only to later suffer arrest and martyrdom under the Soviet regime. Canada acknowledges his legacy this year and thus Metropolitan Lawrence invited all the Bishops to come join the celebrations. They too arrived over the following few days. The week-long Synod took place out- side of Winnipeg and discussed many matters common to the faithful of the Ukrainian Catholic Church around the world. The principal theme of this convo- cation is “laity and the Evangelization”. However, they dealt with a wide variety of pressing matters. The Synod Fathers now number forty-nine, but due to vari- ous issues not all were not able to attend. [Thirty-eight bishops attended. ed.] His Beatitude Sviatoslav departed from Winnipeg on September 18th to continue his visit to Canada in Saskatchewan. at the close of his visit to Canada, he addressed the plenary session of the Can- adian Conference of Catholic Bishops toward the end of September.

Rev. Michael kwiatkowski information, Media and Public relations Winnipeg visit and Synod Committee

annual Congress on orthodox Spirituality focuses on Creation

Papal Message Notes hope for Joint Commitment to Protect God's Gift

ROME, Zenit.org).- "Man, the Cust- odian of Creation" was the theme of the 20th international Ecumenical Congress of Orthodox Spirituality, in the italian monastery of Bose. The Holy Father, through his secretary of state, Cardinal Tarcisio Bertone, sent a telegram to participants, expressing the hope that "the fraternal encounter and dis- cussions of these days may favor mutual knowledge and the sharing of faith, arousing and renewing a joint commit- ment to protect God's gift of creation." Man as custodians but also guests of creation was a theme developed by Father Enzo Bianchi, prior of the monas-

tic community of Bose, and by His Eminence Metropolitan iOaNNiS (Zizi- oulas) of Pergamo, representative of the Ecumenical Patriarch Bartholomew i. The congress was attended by representa- tives from the Orthodox Churches and from the Catholic Church. Catholic repre- sentatives included Cardinal Roger Etchegaray, vice dean of the College of Cardinals; archbishop antonio Mennini, apostolic nuncio to Great Britain, and Bishop Mansueto Bianchi of Pistoia, italy, president of the Commission for Ecumenism and interreligious Dialogue of the italian Episcopal Conference. also present were representatives from the

Church of England and from the Reform Churches, the World Council of Churches and the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, as well as theologians and academics from all over the world. "During the four days of meetings and debates, which were open to the public, speakers examined the theological and spiritual dimensions of man's relationship with his environment, seeking values capable of inspiring responsible choices in the face of the ecological crisis, which has been provoked by man himself and is causing irreversible damage to life on our planet," a communique explained. Orthodox Church teaching on ecologi-

cal matters were presented by Bishop aMVROSiJ, rector of the Theological academy of Saint Petersburg, while the scholars John Behr of New York, Nestor kavvadas of Tubingen and assaad Elias kattan of Munster spoke on such subjects as: the goodness of creation according to biblical narrative, the relationship between wounded and healed nature and the history of salvation, and the under- standing of the relationship between human beings and the creation in the Fathers of the Church from irenaeus of Lyons to Maximus the Confessor

Bishops of the Synod Celebrated divine liturgy in Cathedral of Sts. volodymyr and olha, winnipeg

a ccording to the UGCC Primate, Christ is present in the Church through His Mystical Body and makes us part of the Christian fam-

ily during each Liturgy, which is a mark of the New Testament. “Through the sacrament of the Eucharist He shares His inner flame with us, therefore we should be happy in that through this we share with Him the Heavenly kingdom, said the UGCC leader. His Beatitude Sviatoslav also noted that the UGCC Synod of Bishops took place in Canada not by chance. The Heavenly Father sent His hierarchs here so that they would gather all to come and participate in the banquet of the Heavenly Father. The Church Primate thinks that coming to this banquet means not only to stand before God, but to actually become a member of His Church. “in celebrating this Divine

Banquet today and commemorating the UGCC cen- tennial of existence in Canada, our Church wants to invite all inhabitants of this country—Ukrainians and non-Ukrainians—to become the sons and daughters of God” announced the Primate. Furthermore he believes that the UGCC Bishops present here are encouraging everyone to renew their faith and to re- discover for themselves once again the spiritual treas- ure of UGCC in Canada. and this also means, to live a real Christian life and to grow in holiness. Finally, the UGCC leader spoke about his predces- sor, Metropolitan aNDREY (Sheptytsky) since “… it was because of his fatherly concern that our people in Canada received their first missionary priests.” Metropolitan andrey never forgot his children in this land and it was thanks to him that the first Ukrainian

bishop did arrive in Canada. He also reminded the audience that in 1910, Metropolitan andrey visited Canada and upon his return to Ukraine in February 1911, he composed a renowed “Epistle to Rusyns- Ukrainians in Canada,” supporting them and thereby giving them hope. The epistle states: “Be forever grateful to the country which accepted you and offered you the possibility of a new, broader and bet- ter life, but do continue to preserve all good Ukrainian traditions.” Metropolitan andrey ended the epistle with the thought, “in all tasks and efforts, above all, try to get help from heaven.” “We greet you in the name of the whole UGCC and we remind you that you are members of Christ’s large family, which remembers you, loves and supports you,” concluded UGCC leader. after the Liturgy, Bishop BOHDaN (Dziurakh), Secretary of the Synod of Bishops, read the “Decree of His Beatitude Sviatoslav on the Convocation of the Synod of Bishops in Canada.”

October, 2012

new Star 19

encoUnter 2012 Update T he Mid-West session of En- counter 2012 opened with enthusiasm September
encoUnter 2012 Update
T he Mid-West session of En-
counter 2012 opened with
enthusiasm September 20-21
with the “Clergy” sessions. There were
over eighty bishops, priests, deacons
monastics—and some clergy wives for
the four sessions tailored to fit the spe-
cific roles and relationship that must
exist between the ordained and non-
ordained People of God who make up
the Church, the Body of Christ.
The speakers found ways to focus
the presentation of their specific topic
upon the ways of collaboration be-
tween all “the Body Parts” of the
Church to facilitate a healthy, function-
ing Presence of the living Kingdom of
God that empowers all its members to
be all that a Christian is called to be.
For another two days of presenta-
tions, the speakers tweaked some
points of emphasis to help the more
than two hundred attendees re-
alize the important place and
mission each has in the Church
—the Church of many differ-
ent yet complementary ex-
pressions all working as a
harmonious whole to pres-
ent the face of Jesus to the
world which lives around us by
the way we live—bolstered by the
way we pray.
To this end, each day had prayers in
several of the Catholic Traditions that
make our unity unique. Some of the
material presented has been recorded
and will be available on line.
The Encounter 2012 experience was
covered by Catholic News Service for
dissemination to media of the global
Church. Portions of the presentations
and prayer services will also be broad-
cast on EWTN.
There is, if you hurry, time still to attend one of the remaining two exciting
Encounter 2012 Sessions. Details at: encounter2012easterncatholicchurches.org
J ennifer's wedding day was fast ap- proaching. Nothing could dampen her excitement—not even her
J ennifer's wedding day was fast ap-
proaching. Nothing could dampen her
excitement—not even her parents’
nasty divorce. Her mother had found the
perfect dress to wear, and would be the
best-dressed mother-of-the-bride ever!
a week later, Jennifer was horrified to
learn that her father's new, young wife had
bought the exact same dress as her mother.
Jennifer asked her father's new young wife
to exchange it, but she refused.
"absolutely not! i look like a million
bucks in this dress, and i'm wearing it," she
replied.
Jennifer told her mother who graciously
said, ''Never mind sweetheart. i'll get anoth-
er dress. after all, it's your special day.''
a few days later, they went shopping, and
did find another gorgeous dress for her
mother. When they stopped for lunch, Jen-
nifer asked her mother, ''aren't you going to
return the other dress? You really don't have
another occasion where you could wear it."
Her mother just smiled and replied, ''Of
course i do, dear
i'm
wearing it to the
rehearsal dinner the night before the wed-
ding.''

Sneak Peek at enCoUnter 2012 Coverage:

Just as new star was going to press, enCoUnter 2012 was taking place. a full press release was not yet complete. More in our next edition.

release was not yet complete. More in our next edition . A mong the E NCOUNtEr

A mong the ENCOUNtEr 2012 participants were our Bishop, three priests, two deacons and а half dozen

lay people from St Nicholas Eparchy. Most are seen here

in one of the photos above. they came from Michigan, indiana, and illinois to hear ideas, stop and share some profound thoughts, pray together, meet new peopleor

simply to enjoy the company of long-time friends during a meal. One nice feature was the event was not staticbut included field trips that enhanced the whole experience.

continued from page 11

Main synod topic discussed on third day

prior to the divine service, carrying candles in processions, the incense making and the assistance to the priest in liturgi- cal acts. Since 1972, the sanctuary servants also started to read the apostolic reading during the Sunday liturgies. “The Sisterhood of St. Barbara” is the oldest parish organ- ization. Having been established in 1904, this women’s organization soon became associated with the Congregation of the Sisters Servants of Mary immaculate. On the 25th of May 1945, women of the Parish of St. Nicholas formed the first branch of the newly-established national organization the “League of Ukrainian Catholic Women”. From January 1965, at this parish, the Boys Club “Bingo” started functioning. The most famous event, which is organ- ized by this Club—is the annual Ukrainian Sportsman's Dinner. Each week a Wednesday Night Bingo is conducted in the Parish Club. From July of 1922, in this parish, the "apostleship of Prayer" started operating, and since 1985—so did the "knights of Columbus" organization.

UGCC Department of Information

D uring this discussion, the bishops grate-

fully noted the dedication and sacrifice

of UGCC laity throughout the history of

The Synod members stated their conviction that the laity should demonstrate and value their particular service in the Church: in order to create together with the priests and the nuns under the direction of the hierarch, the Only Body—a liv- ing and life-giving community of Christ’s apos- tles. in order to give the theoretical discussion at the Synod some reality, the embers in small groups focused on the role of the laity in the real- ization of the UGCC Strategy of Development as developed in the Pastoral Epistle by His Beatitude Sviatoslav “a Vibrant Parish—the Place of Meeting the Living Christ” The bishops also examined the possibility of activating laity in the life of the Church in various regions of the world where the UGCC exists and difficulties associated with that. By the resolution of the Synod, further steps will be delineated in order to improve the spiritu- al education of the laity and to include it more broadly into the mission of the Church.

Secretariat, UGCC Synod of Bishops

the Church, especially its role in preserving their faith in difficult social-political realities of the last century—four waves of emigration and the persecution of the Church in its native land. The holiness of the laity was recognized by the entire Catholic Church, especially through the beatifi- cation of the Pratulyn martyrs and the Blessed Martyr Volodymyr Pryima, who became exam- ples for Greek Catholics of all times, of faithful- ness to one’s Church and the willingness to sacri- fice oneself in serving it. The hierarchs highlighted the importance of the role of the laity in the Church also because it is precisely from the environment of the deeply faithful laity that there are numerous callings to become priests and nuns. in connection with this, special significance is attributed to the spiritual

guidance and the pastoral care of families as well as the catechization of children, youth and adults.

continued from page 13 cultural formation. Lastly the Conclusion of the Exhortation calls for reading and teaching of the Catechism of the Catholic Church,

or other such works of synods and episco- pal bodies, with particular emphasis on the spiritual wealth of the Fathers of the Church. in conclusion, the Pope asked that all authorities alleviate suffering of those

living in the Middle East. as well, all of us are re-minded to live together in commun- ion, with this admonition: “a lukewarm spirit is displeasing to God,”. Through understanding this all are encouraged to

“bear witness to Christ courageously as one—a difficult witness, but exhilarating.” His Holiness also noted the urgent need for peace in Syria and iraq where unrest is rampant,.

20

New STar

October, 2012

20 N e w S T a r October, 2012

Тайна Вінчання – частина перша

В иявивши свою віру і любов до

Бога у притворі церкви (який сим-

волізує фізичний світ вражений

гріхопадінням Адама і Єви), священик провадить новоразучену пару в храм вір- них (який символізує світ відкуплений Ісусом Христом). Ця процесія також сим- волізує те, що мирська інституція под- ружжя преображається у Святу Тайну, містичну участь у божественному житті Пресвятої Трійці. Коли вони входять, ті хто знаходяться у храмі, співають Псалом 127, «Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його! Коли труд своїх рук будеш їсти, блажен ти, і добре тобі ». У цей момент більшість стараються з’ясувати де є батько нареченої, і чому він не йде разом з нею? На відміну від Західної Церкви, у Східній традиції бать- ко не віддає наречену. Цей обряд, що практикується у Західній культурі, похо- дить з давніх ритуалів передачі власності, що базуються на тому, що жінка є «влас- ністю» чоловіка. Неодружена жінка «на- лежить» до свого батька. У шлюбі, чоло- вік укладає контракт з її батьком про передачу йому нареченої, як правило, взамін за певну винагороду. Наша Церква наголошує на тому, що кожний чоловік і жінка має свобідну волю, тому вони є рівними. Пара входить до храму разом, тримаючи епітрахиль священика, добровільно, як рівні та згідні партнери, які одружуються без примусу. Коло тетраподу вони стоять на виши- ваному полотні, що символізує надію на те, що вони ніколи не зустрінуться з бід- ністю чи стоятимуть на «голій підлозі». Після вінчання ця вишиванка покриває ікону в їхньому домі. Над парою молять- ся і благословлять; подружня пара слухає Слово Боже. Ласкою Божою, що діє в Святій Тайні Вінчання, подружжя стає святе, спасаюче і творяче життя Бо- жественна Тайна, через яку чоловік і жінка не тільки приймають та беруть участь в обожественні, але також є «по- судиною» у якій людське і божественне з’єднується у Христі. Вони стають одним цілим для продов- ження людського роду і будівництва Божого Царства на землі. Коли ми стаємо свідками як дві окремі, але рівні особи

стають єдиними в Бозі, ми бачимо пара- лель з Отцем, Сином і Святим Духом – єдина природа, але окремі особи. Погляньте на класичну ікону Гос-тин- ність Авраама, Пресвята Трійця – окремі ангели проте рівні і поєднані в любові, які сидять у напівколі, закликаючи нас приєднатися до них у хлібі життя – Пресвятій Євхаристії. Розважаючи над єдністю та любов’ю Пресвятої Трійці, ми глибше усвідом- люємо значимість єдності чоловіка і жінки та Бога в Тайні Подружжя. Ікона та одружена пара відображають образ і подобу Божу. Отець, Син і Дух Святий творять спільноту подібно до того як одружена пара тво- рить спільноту з Богом. Пресвята Трійця є моделлю для сім’ї життя у спільноті любові. Замітно, що в обряді вінчан- ня немає присяги. Присяга чоловіка і жінки не є части- ною оригінальної Візантій- ської традиції вінчання – а добра воля подруг виража- ється обміном обручок під час обряду заручення. Присяга у подружжі походить від розуміння того, що шлюб це угода між наречою і нарече- ним. Візантійське богослов’я тайни под- ружжя подає цей обряд як набагато більш глибший ніж просто людську угоду. Тут людський аспект шлюбу під- носиться до Святої Тайни. Корони (вінки чи зроблені з металу) показують чоловіка і жінку як короля і королеву у їхньому новому царстві (сім’ї) як справжніх спі- вучасників у «царському священстві» кожної охрещеної людини, кожного як св. Іван Золотоуст каже – «у служінні один одному» як рівні учасники їхнього єдинства. Якщо подруги одмінюються присяга- ми – це є імітація «контрактної» свідомо- сті західного мислення, що є невідома і незрозуміла автентичній традиції Східної Церкви. Решту елементів обряду вінчан- ня– спільна чаша та танець Ісаї будуть пояснені у грудневому випуску Нової Зорі. Филис Мурин Запаранюк

The Mystery of Crowning–Part 1

H aving confessed their faith and love of God in the narthex of the church (symbolic of the physical

world fallen under sin since adam and Eve) the newly-betrothed couple are led by the priest into the nave of the church (sym- bolic of the world redeemed by Christ). This procession also represents the secular institution of marriage being transfigured into a Holy Sacrament, a mystical partici- pation in the divinizing life of the Trinity. as they proceed in, those in attendance chant Psalm 127, “Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways…” Here, most might wonder, “Where is the bride’s Father, why isn’t he walking her down the aisle?” Unlike in the Western Church the father does not “give her away” This ritual practice of Western cultures comes from ancient rituals of conveyance based on the concept that women are the property of men. as a "maiden", she "belonged" to her father. at marriage, her husband contracted with her father to have the bride "given" to him—most likely in return for a dowry. Our Church emphasizes that every man and woman has free will and each equal to the other. They walk into the church together, hold- ing the priest’s epitrachil, as willing, equal and consensual partners marrying without duress. at the tetrapod they stand on an em- broidered cloth which symbolizes the hope that they will never face poverty or “stand on a bare floor.” after the ceremo- ny the cloth is draped over an icon in their home. The couple is prayed over, blessed and listens to the Word of God. By the mercies of God working in the Holy Mystery of Crowning, the marriage be- comes a Holy, Saving and Life-creating Divine Sacrament through which the husband and wife are not only recipients and partakers of diviniza- tion, but are also a vessel in which the human and divine are united in Christ. They are united as one for

the continuance of the human race and the building of God’s kingdom on Earth. as we witness these two separate but equal individuals become one in God, we see a parallel to the Father, Son and Holy Spirit—one in essence, yet unique indi- viduals. Look at the classic icon of the Hospitality of abraham, the “Holy Trin- ity” as angels—individuals, yet equal and joined together in love, seated in a semi- circle, inviting us to join them in the Bread of Life, the Eucharist. Reflecting on the unity and love of the Holy Trinity, you become more aware of the significance of the unity of a husband, wife and God in the Mystery of Crowning. The icon and the married couple reflect the image and likeness of God. The Father, Son and Holy Spirit form a community just as the mar- ried couple forms a community with God. The Holy Trinity is the model for the fam- ily to live in a communion of love. as the ceremony continues some may notice an absence of vows. Vows are not part of the original Byzantine marital tra- dition—the free consent being expressed at the betrothal exchange of rings. Mar- riage vows come from the idea that mar- riage is a contract, between the Bride and the Groom. Byzantine theology of the “Mystery of Crowning" presents the cere- mony as a much more profound matter than mere human contract. Here the hu- man aspect of the marital ceremony is ele- vated to a Mystical Sacrament. The crowns (flower wreaths or metal) show the husband and wife as king and queen in their new kingdom (family) as true partic- ipants in the “royal priesthood” of each baptized person, each—as St John Chrys- ostom says—“in service to each other” as equal sharers of their oneness. if vows are exchanged, it is in imitation of the “contract” mentality of Western thinking, which neither knows or under- stands the authentic Tradition of our East- ern Church. Other elements of the crowning, sharing the common cup and the Dance of isaiah will be explained in the December edition of New Star.

Phyllis Muryn Zaparaniuk

the December edition of New Star . Phyllis Muryn Zaparaniuk give a subscription to New STar!
the December edition of New Star . Phyllis Muryn Zaparaniuk give a subscription to New STar!
give a subscription to New STar! and/or subscribe for yourself~~ Bishop’s Chancery Telephone: mail to:
give a subscription to New STar!
and/or subscribe for yourself~~
Bishop’s Chancery
Telephone:
mail to: new star
Subscriptions;
OFFiCE HOURS:
Monday-Friday; 9:00 am--4:00 pm
Central time Zone
(773) 276-5080
fax: (773) 276-6799
The Office is closed on all
major Church Holy Days
and National Civic Holidays
deadline for the november
new star is october 15
2245 w rice Street
Chicago, il 60622-4858
Coupon for non-parishioners. parishioners: pay your parish directly.
Subscribe to new star now--for yourself, family and/or friends!
self-addressed, postage-paid envelope is included.
Computer-printed or photocopies are not accepted.
Mail subscription payments, address correction
requests to:
Name
PleaSe , Print
all
inforMation
Published monthly with the permission and author-
ity of His Grace, Bishop RiCHaRD (Seminack), by St
Nicholas Publications, official publisher of the:
(apt/Space)
address
St Nicholas
Ukrainian Catholic Eparchy
2245 W Rice St
Chicago iL 60622-4858
Circulation department
2245 w rice St.
Chicago, il 60622-4858
Permission is granted to reprint original material,
acknowledging New Star
(a courtesy copy is appreciated).
editorial Board and ContriBUtorS:
City
State
ZiP Code ®
address manuscripts to:
Attach separate sheet to include additional information, if necessary
Enclosed is $20.00 [] check; [] money order
Canada: $30.00; Other Foreign: $40.00--in US funds
editor, new star
2245 w. rice St.
Chicago il 60622-4858
or:
[] MasterCard
[] Visa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ChurChatnewStar@cs.com [eng]
sixteen-digit account number:
(securityi code)
or: newstarua@esnucc.org [Ukr]
signature on card:
/
expiration date
Gift
New
Renew
MM/YY
all submisssions are subject to editing for style, con-
tent and/or length.
Electronic photos in JPEG (jpg) format are prefer-
i am not a member of a parish of St Nicholas Eparchy [ ]
able; hard copy
photographs are returned only when a
Fr John Lucas, Managing Editor
Petro Rudka, Ukrainian Editor
Fr James karepin, OP
Fr Leonard korchinski
Fr Denny Molitvy
Fr Deacon Michael Cook
Just another Monk of the Eastern Church
George Matwyshyn
Serge Michaluk
Olenka Pryma
Nazar Sloboda
Pani Barbara Wroblicky
Phyllis Muryn Zaparaniuk
#
@