Trích dẫn của HENRY VAN DYKE

Nhạc : Windmills of your mind Henri Mancini Sử dụng chuột hay bàn phím để xem các slides

Khi bạn đã một lần trải nghiệm cảm giác bay bổng, bạn sẽ luôn đi trên mặt đất với đôi mắt hướng lên trời: vì bạn đã ở trên đó và bạn sẽ luôn ở đó

When once you have tasted flight you will always walk the earth with your eyes turned skyward: for there you have been and there you will always be.

Use what talent you possess – the woods would be very silent if no birds sang except those that sang best.

Sử dụng tài năng bạn có – rừng sẽ yên ắng nếu chỉ những chú chim hót hay nhất lên tiếng và những chú khác lặng im

To desire and strive to be of some service to the world, to aim at doing something which shall really increase the happiness and welfare and virtue of mankind - this is a choice which is possible for all of us; and surely it is a good haven to sail for.

Hãy ước muốn và nỗ lực làm gì cho thế giới, một việc gì nhằm thực sự tăng thêm hạnh phúc, thịnh vượng và đức hạnh của con người- đây là sự chọn lựa có thể cho mọi chúng ta; và chắc chắn là bến bờ tốt để giong buồm đến

Time is too slow for those who wait, too swift for those who fear, too long for those who grieve, too short for those who rejoice, but for those who love, time is eternity.

Thời gian quá chậm với những ai cứ chờ đợi, quá nhanh với những ai sợ hãi, quá dài với những ai buồn rầu, quá ngắn với những ai vui tươi, nhưng là vĩnh cửu với những ai yêu thương

There is only one way to get ready for immortality, and that is to love this life and live it as bravely and faithfully and cheerfully as we can.

Chỉ có một cách để chuẩn bị cho sự bất tử, đó là yêu cuộc sống này và sống thực dũng cảm, thủy chung và vui tươi

There is no personal charm so great as the charm of a cheerful temperament.

Không có sự hấp dẫn riêng nào bằng sự hấp dẫn của tính cách vui tươi

Có một hoài bão lớn hơn là chỉ có một chỗ đứng cao trong đời Chính là cúi xuống và nâng con người lên tầm cao hơn chút nữa

There is a loftier ambition than merely to stand high in the world. It is to stoop down and lift mankind a little higher.

Ngày đầu mùa xuân là một lẽ, còn ngày xuận đầu lại là lẽ khác Sự khác biệt giữa hai ngày đó đôi khi dài bằng cả tháng

The first day of spring is one thing, and the first spring day is another. The difference between them is sometimes as great as a month.

Some people are so afraid to die that they never begin to live.

Một số người quá sợ chết đến độ họ chẳng bao giờ bắt đầu sống

Nhìn quanh tìm một nơi để gieo trồng vài hạt giống Look around for a place to sow a few seeds.

Trong sự phát triển nhân cách , trước hết là tuyên ngôn độc lập, rồi tiếp đó là thừa nhận sự phụ thuộc lẫn nhau

In the progress of personality, first comes a declaration of independence, then a recognition of interdependence.

Tôi tri ân Thượng đế về sự trung chính và mạnh mẽ của tôn giáo làm cho chúng ta đối mặt với các dữ kiện và kêu gọi chúng ta góp phần trong cuộc chiến đấu thực sự của cuộc đời

I thank God for the honesty and virility of religion which makes us face the facts and calls us to take a man's part in the real battle of life.

Người nào trồng cây là tôi tớ của Chúa, người ấy đem lạ điều lành cho nhiều thế hệ, và những người chưa từng thấy anh ta sẽ chúc phúc anh

He that planteth a tree is a servant of God, he provideth a kindness for many generations, and faces that he hath not seen shall bless him.

Một nửa sự đau buồn của xã hội hiện đại, xáo động thế tục và u buồn phát sinh từ ý nghĩ hão huyền rằng mỗi người sẽ là một nhà phê bình cuộc sống

Half of the secular unrest and dismal, profane sadness of modern society comes from the vain ideas that every man is bound to be a critic for life.

Hãy vui mừng được sống vì nó đem lại cho bạn cơ hôi để yêu, để làm việc, để chơi, và để nhìn lên các vì sao

Be glad of life because it gives you the chance to love, to work, to play, and to look up at the stars.

Nếu thói quen và thông lệ còn điều khiển cách sống, các chiều kích mới cuả tâm hồn cũng không bộc lộ

As long as habit and routine dictate the pattern of living, new dimensions of the soul will not emerge.

Hướng Dương 1/ 09

Click để xem lại

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful