You are on page 1of 2

22

DAFTAR SK KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 APRIL 2013


NOMOR : 823/22 /BKD-2/2013 TANGGAL 01 APRIL 2013

BARU

LAMA
NO

NAMA / TGL LAHIR

1 Sri Purwanti, AM.Kep.

NIP

5
Pengatur Tk. I

01-04-2013 UPTD PKM Simp. Babat

II/c

II/d

Kec. Penukal

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Kec. Lubai

Pengatur

Pengatur Tk. I

01-04-2013 UPTD PKM Talang Ubi

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengaturb Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Kec. Rambang

Pengatur

Pengatur Tk. I

01-04-2013 UPTD PKM Tanjung Enim

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

198105122008012003

12-05-1981
198210112008012005

11-10-1982
198701072009042002

07-01-1987
198709122010012011

12-09-1987
198507202010012018

20-07-1985
8 Ade Winny Triana, AM.Keb.

198606182010012017

18-06-1986
9 Willy Asti Aprianingsih, AMKL.

198704152010012009

15-04-1987
10 Mira Prama, AMKL.

198109102010012017

10-09-1981
11 Sri Hana Wahyuni, AM.Keb.

197807062003122004

06-07-1978
12 Weny Mayaditasari, AMF.

198605292010012020

29-05-1986
13 Frans Atur Mugabe Rajagukguk, AM.Kep.

198510042010011008

04-10-1985
14 Rosdiana Juliani, AM.Keb.

198707032010012014

03-07-1987
15 Eliza Meirianti, AMG.

198805152010012012

15-05-1988
16 Sri Agustina, AMG.

198708172010012022

17-08-1987
17 Lisna Anggraini, AM.Keb

198504212010012026

21-04-1985
18 Nesti Yunita, AM.Kep.

198305152010012028

15-05-1983
19 Guspitaria, AM.Keb.

198708152010012011

15-08-1987
20 Carmawarni, AMKG.

198709012010012010

01-09-1987
21 Emildah, AM.Keb.

198511132010012014

13-11-1985
22 Destriana, AM.Keb

198712122010012014

12-12-1987
23 Wella Risca Amelia, AM.Kep.

198712022010012006

02-12-1987
24 Eva Dinaria, AM.Kep.

198805102010012010

10-05-1988
25 Rina Aslamia, AM.Kep.

198611052010012013

05-11-1986
26 Yulia Asti, AM.Kep.

198807042010012006

04-07-1988
27 Eni, AM.Keb.
25-12-1989

198912252010012002

KET

UNIT KERJA

TMT

3 Mairiani, AM.Keb.

7 Fia Pibrianti, AM.Keb.

GOL. RUANG

Pengatur

197706262008012010

6 Mildaira, AM.Keb.

GOL. RUANG
3

2 Mahdalena, AM.Kep.
26-06-1977

5 Nanin LC Catharine, AMAK

PANGKAT /

198106142008012021

14-06-1981

4 Eva Damaiyanti, AMKL

PANGKAT /

1
2

01-04-2013 RSUD Talang Ubi


01-04-2013 RSUD Talang Ubi

3
4

01-04-2013 UPTD PKM Sumber Mulia

5
6

01-04-2013 RSUD Talang Ubi


01-04-2013 RSUD Talang Ubi

7
8

01-04-2013 RSUD Talang Ubi


01-04-2013 UPTD PKM Talang Ubi

9
10

01-04-2013 UPTD PKM Gunung Megang


01-04-2013 UPTD PKM Gelumbang

11
12

01-04-2013 UPTD PKM Gunung Megang


01-04-2013 UPTD PKM Lembak

13
14

01-04-2013 UPTD PKM Muara Enim


01-04-2013 UPTD PKM Ujanmas

15
16

01-04-2013 UPTD PKM Tanjung Agung


01-04-2013 UPTD PKM Tanjung Agung

17
18

01-04-2013 UPTD PKM Tanjung Agung


01-04-2013 UPTD PKM Tanjung Agung

19
20

01-04-2013 UPTD PKM Tanjung Agung


01-04-2013 UPTD PKM Tanjung Agung

21
22

01-04-2013 UPTD PKM Sugih Waras

23

Kec. Lawang Kidul

24

01-04-2013 UPTD PKM Pulau Panggung


Kec. SDL
01-04-2013 UPTD PKM Pulau Panggung

25

Kec. SDL

26

01-04-2013 UPTD PKM Pulau Panggung


Kec. SDL
01-04-2013 UPTD PKM Tanjung Enim
Kec. Lawang Kidul

27

28 Kusrini, AM.Kep.

198002202010012014

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

198705072010012013

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Kec. Lubai

Pengatur

Pengatur Tk. I

01-04-2013 UPTD PKM Muara Enim

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

Pengatur

Pengatur Tk. I

II/c

II/d

20-02-1980
29 Maria Kiptiah, AM.Kep.
07-05-1987
30 Rey Karunia Alena, AM.Kep.

197809202010012007

20-09-1978
31 Anita Nopiana, AM.Keb.

198811232010012006

23-11-1988
32 Dewi Martha, AMAK.

198512172010012022

17-12-1985
33 Sasmilini, AM.Kep.

198207292010012015

29-07-1982
34 Yenti, AM.Keb.

198504042010012027

04-04-1985
35 Nurmi, AM.Kep.

198412082010012016

08-12-1984
36 Tri Julianti, AM.Keb.

1987072420100120174

24-07-1987
37 Suriana, AM.Keb.

197402012006042014

01-02-1974
38 Yeni, AM.Keb.

197507012007012011

01-07-1975
39 Tri Yosi Anggreni, AM.Keb.

197901082007012002

08-01-1979
40 Khoiriah, AM.Keb.

197804132007012004

13-04-1978
41 Emilda, AM.Keb.

197608142007012006

14-08-1976
42 Lisharyani, AM.Keb.

197207142006042012

14-07-1972
43 Irma Febriana, AM.Kep.

198102112007012001

11-02-1981
44 Sri Sunarti, AM.Keb.

198103052003122001

05-03-1981
45 Eli Supriyani, AM.Keb.

197309062006042006

06-09-1973
46 Sudarmi

197307052006042019 Pengatur Md Tk. I

05-07-1973
47 Endra Yeni

II/b
198101012007012013 Pengatur Md Tk. I

01-01-1981
48 Friska Sandhi

II/b

Kec. Lawang Kidul


01-04-2013 UPTD PKM Pulau Panggung

UNTUK SALINAN YANG SAH


SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

II/a

30

01-04-2013 UPTD PKM Tanjung Raya


Kec. SDT
01-04-2013 UPTD PKM Tebat Agung

31

Kec. Rambang Dangku

32

01-04-2013 UPTD PKM Pulau Panggung


Kec. SDL
01-04-2013 UPTD PKM Sigih Waras

33

Kec. Rambang

34

01-04-2013 UPTD PKM Talang Ubi


01-04-2013 RSUD Talang Ubi

35
36

01-04-2013 RSUD Talang Ubi


01-04-2013 UPTD PKM Lembak

37
38

01-04-2013 UPTD PKM Ujanmas


01-04-2013 UPTD PKM Ujanmas

39
40

01-04-2013 UPTD PKM Ujanmas


01-04-2013 UPTD PKM Ujanmas

41
42

01-04-2013 UPTD PKM Sumber Mulia

43
44

01-04-2013 UPTD PKM Tanjung Agung


01-04-2013 UPTD PKM Tanjung Enim

45

Kec. Lawang Kidul

46

01-04-2013 UPTD PKM Sugih Waras


Kec. Rambang

Pengatur

01-04-2013 UPTD PKM Tanjung Enim

II/b

29

Kec. SDL

II/c
II/c

8
28

47

Kec. Lawang Kidul

198506102008011005 Pengatur Muda Pengatur Md Tk. I 01-04-2013 RSUD Talang Ubi

10-06-1985

Drs. H. HERMAN EFFENDI


PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19521114 197603 1 002

Pengatur

01-04-2013 UPTD PKM Tanjung Enim

48