‫‪(BAR-ILAN‬‬

‫‪UNIVERSITY (RA‬‬
‫‪School of Engineering‬‬
‫‪Ramat-Gan 52900, Israel‬‬

‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫)ע"ר(‬
‫בית הספר להנדסה‬
‫רמת‪-‬גן ‪52900‬‬

‫‪ 2‬במאי‬

‫פרופ' שמואל ווימר‬
‫‪2011‬‬
‫עופר שוורץ‬
‫כ"ח ניסן תשע"א‬

‫מערכות לוגיות ספרתיות‬
‫בוחן אמצע‬
‫•‬

‫יש לענות על כל השאלות‪ .‬משקל השאלות השונות נתון בגוף השאלות‪.‬‬

‫•‬

‫יש לנמק את כל תשובותיכם‪ .‬אין צורך לפתח מחדש תוצאות שהוכחו בכיתה‪ ,‬אלא אם‬
‫כן נאמר מפורשות לעשות כן‪.‬‬

‫•‬

‫משך הבוחן שעתיים‬

‫•‬

‫יש לצייר סרטוטים באופן ברור‪.‬‬

‫בהצלחה‬

‫שאלה מס' ‪ 40) 1‬נקודות(‬
‫הנך נדרש לתכנן מערכת המקבלת כקלט מילה בת ארבע סיביות ואות בקרה ‪ .‬אם אות הבקרה‬
‫הינו ‪ 1‬המערכת מוציאה בפלט את המילה מוזזת סיבית אחת ימינה באופן ציקלי‪ ,‬אם אות‬
‫הבקרה הינו ‪ 0‬המערכת משאירה את המילה ללא שנוי‪.‬‬
‫לדוגמה‪ :‬המילה ‪ 1101‬מוזזת סיבית אחת ימינה תהפוך ל ‪ ,1110‬ואילו המילה ‪ 0110‬מוזזת‬
‫סיבית אחת ימינה תהפוך ל ‪.0011‬‬

‫א‪ .‬רשום טבלת אמת עבור ‪ Y1‬כאשר אות הבקרה הינו ‪.1‬‬
‫ב‪ .‬ממש את המערכת ע"י מכפלת סכומים מינימאלית‪ .‬רשום את ביטויים הבוליאניים המתאימים‪.‬‬
‫ג‪ .‬שרטט את המערכת ע"י שימוש בשערי ‪ NOR‬בלבד‪.‬‬

‫שאלה מס' ‪ 50) 2‬נקודות(‬
‫הנך נדרש לתכנן מערכת המקבלת כקלט מילה בת ארבע סיביות ומוציאה בפלט את המילה‬
‫מוזזת מספר סיביות כלשהו ימינה באופן ציקלי‪.‬‬
‫לדוגמה‪ :‬המילה ‪ 1101‬מוזזת ימינה סיבית אחת הינה ‪ ,1110‬שתי סיביות ימינה ‪ ,0111‬שלש‬
‫סיביות ימינה ‪ 1011‬וארבע סיביות ימינה ‪ ,1101‬שזו בעצם חזרה למילה המקורית‪.‬‬
‫בכדי לתכנן את המערכת ביעילות עליך להשתמש במעגלי מרבב‪ .‬לפניך חיבור של ארבעה‬
‫מרבבים המקבלים כקלט מילה כנ"ל ואות בקרה‪ ,‬ויוצרים פלט המוזז ימינה בסיבית אחת‪ ,‬כאשר‬
‫אות הבקרה הינו ‪ ,1‬ואיננו מוזז כלל כאשר אות הבקרה הינו ‪) .0‬זוהי המערכת שבשאלה מס'‬
‫‪.(1‬‬

‫א‪ .‬הסבר בדיוק כיצד פועלת המערכת הנ"ל‪.‬‬
‫ב‪ .‬הרחב את המערכת כך שתבצע את ההזזה ימינה של אפס‪ ,‬אחת‪ ,‬שתיים או שלוש סיביות‬
‫כנדרש לעיל‪ ,‬וזאת בעזרת שני משתני בקרה המציינים את שיעור ההזזה הנדרש‪.‬‬
‫)פתרון אפשרי‪ :‬שנה את המערכת שבסעיף א'‪ ,‬כך שתבצע הזזה של שתי סיביות‪ ,‬ואז חבר את‬
‫שתי המערכות בהתאמה‪(.‬‬
‫ג‪ .‬הצע דרך להרחבת המערכת שתכננת בסעיף ב' כך שתתמוך גם בהזזה ימינה וגם בהזזה‬
‫שמאלה‪ ,‬וזאת על ידי הוספת משתנה בקרה אחד נוסף ושערים לוגיים ‪.‬‬
‫)רמז‪ :‬כיצד ניתן לקבל הזזה שמאלה ע"י שימוש בהזזה ימינה?(‬

‫שאלה מס' ‪ 30) 3‬נקודות(‬

‫נדרש לתכנן מעגל ספרתי הכופל מספר ‪x‬‬

‫בן ‪ 4‬סיביות במספר מהצורה ‪, 2 n‬‬

‫כלומר ‪4 ,2 ,1‬‬

‫או ‪.8‬‬
‫‪output = x ⋅ 2 n‬‬

‫כאשר ‪ x, n‬הם קלט המערכת‪.‬‬
‫הנחייה‪ :‬השתמש במעגל מהסוג שתכננת ב שאלה ‪ 2‬אבל עם ‪ 7‬סיביות‪.‬‬
‫א‪ .‬שרטט מלבן עם כל הכניסות והיציאות הסבר בדיוק אילו ערכים מקבלים משתני הכניסה‪ .‬זכור‬
‫כי ישנן ‪ 7‬כניסות והמספר הנכפל הינו בן ‪ 4‬סיביות‪.‬‬
‫ב‪ .‬הסבר בדיוק אילו ערכים מקבלים משתני היציאה‪ .‬זכור כי ישנן ‪ 7‬יציאות והתוצאה הינה בת ‪7‬‬
‫סיביות‪.‬‬