You are on page 1of 271

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Joe Vitale, rok 2010 Autor: Joe Vitale Tytu: Podre do wntrza

siebie Tytu oryginau: Adventures Within Tumaczenie: Anna Buriak Wydanie I Data: 27.1.2010 ISBN: 978-83-7582-944-0 Projekt okadki: Marzena Osuchowicz-Podle Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna Skad: Karolina Pawlas Wydawnictwo Zote Myli sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Daszyskiego 5 www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl

Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Niniejsza publikacja, ani adna jej cz, nie moe by kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposb reprodukowana, powielana, ani odczytywana w rodkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metod kserograczn, fotograczn, a take kopiowanie ksiki na noniku lmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

Spis treci
Ostrzeenie!......................................................................................7 Wstp ...........................................................................................10 Rozdzia Pierwszy ............................................................................14
Dzieje powstania kronikarza wiata Wewntrznego .................................. 14 Wczesne narodziny ........................................................................ 15 Taniec z prdem ........................................................................... 18 Poszukiwanie spokoju ..................................................................... 21 Najwikszy magik wiata ................................................................. 26 Najwikszy bokser na wiecie............................................................ 28 Najwikszy hipnotyzer na wiecie ....................................................... 30 Najwikszy kaznodzieja na wiecie ...................................................... 35 Najwikszy pisarz na wiecie ............................................................ 40 Taoizm....................................................................................... 52 Sannjasini................................................................................... 56 Sunderam ................................................................................... 61 Poamane rce, zakrwawione nosy....................................................... 67 Oregon ...................................................................................... 74 Zaufaj yciu ................................................................................ 82 Miejsce dla cudu .......................................................................... 90 Mczyzna, ktry sta si bogiem .................................................... 112 Sia wiary................................................................................. 118 Prawdziwy cud ........................................................................... 121 O Meirze .................................................................................. 124 Spotkanie z Meirem..................................................................... 126

Rozdzia Drugi.................................................................................50

Rozdzia Trzeci................................................................................85

Rozdzia Czwarty...........................................................................123 Rozdzia Pity...............................................................................139


Stuart Wilde i okryta z saw technika WAM.................................... 139 Wojenna duchowa gra partyzancka.................................................... 142 Mdro wojownika...................................................................... 149 Po co i, skoro moesz biec? ........................................................ 153 Richard Hite: czowiek z kluczami .................................................... 155 Na sprzeda: cztery godziny........................................................... 161 Za kulisami ............................................................................... 163 Dwa lata pniej......................................................................... 166

Rozdzia Szsty ............................................................................152

Rozdzia Sidmy................................................................................168
Od est a do tego ........................................................................ 169 Weekend pierwszy: najniebezpieczniejszy czowiek ...................................... 170 Drugi weekend: znaczenie blizny ........................................................... 178 Absolutorium: wasze nastpne seminarium .............................................. 185 Nie to ......................................................................................... 186 Reeksje ...................................................................................... 187 Skupienie...................................................................................... 197 Milton Ward.................................................................................. 201 Co byo pierwsze? ........................................................................... 205

Rozdzia smy ..................................................................................191

Rozdzia Dziewity .............................................................................212


TFC: jeste kapitanem na swoim statku................................................. 213 Stwarzanie wynikw ......................................................................... 217 W trakcie leczenia czy uzdrowiony? ...................................................... 222 Sprzedawanie................................................................................. 225 Punkt dostpu ............................................................................... 228 Potga wyboru ............................................................................... 230 Twoje dwa pytania........................................................................... 231 Narodziny marzenia.......................................................................... 233 Potga twojej doni ......................................................................... 235

Rozdzia Dziesity .............................................................................239


Wizyta u Marrsa ............................................................................ 240 Mistyk na targowisku....................................................................... 243 Rb to, co kochasz a pniej to sprzedawaj! ...................................... 248 Odnoszcy najwiksze sukcesy nauczyciel jogi .......................................... 250 Podaj za swoim wewntrznym kompasem ............................................. 254 Wewntrzne spenienie przynosi gotwk ................................................ 257 Wykorzystaj sygna ......................................................................... 259 Zasady biznesu .............................................................................. 262 Czowiek, ktrego nikt nie zna............................................................. 264

Posowie ..........................................................................................265 O Autorze ........................................................................................268

Dedykuj, z pen mioci, moim rodzicom

Ostrzeenie!

Ostrzeenie!
To, co przeczytasz w tej ksice, moe Ci zaszokowa. Wikszo wydarze miaa miejsce ponad dwadziecia lat temu. Opisaem je ponad dziesi lat temu1. W owym czasie nie zdecydowaem si na opublikowanie tego materiau, gdy uznaem, e jest zbyt osobisty i emocjonalny. Ju same pierwsze dwa rozdziay nie s dla strachliwych. Dlaczego zdecydowaem si na publikacj teraz? Po tym, jak moja ksika, Marketing duchowy, staa si bestsellerem w ksigarni internetowej Amazon, zdaem sobie spraw z tego, jak wiele osb chciaoby pozna ca moj histori. Wielu pytao o to, co dziao si, zanim spotkaem Jonathana, duchowego uzdrowiciela, o ktrym pisaem w ksice. Nie zwracaem wikszej uwagi na te proby, dopki moja ostatnia ksika, Najwikszy w historii sekret robienia pienidzy, rwnie nie staa si midzynarodowym bestsellerem na Amazon. Wtedy jeszcze wicej
1

Autor pisa te sowa w 2003 roku [przyp. red.].

Ostrzeenie!
osb pisao do mnie z prob, abym opowiedzia im o swojej yciowej drodze. Wielu mwio, e chciaoby przeczyta moj autobiogra. Jak ju wspomniaem, wikszo tego materiau powstaa ponad dziesi lat temu, kiedy zmagaem si z losem, godowaem i byem nieznany. Niewiele wtedy opublikowaem, mieszkaem w norze, ale wci podaem wytrwale (a raczej ledwo czogaem si) za swoimi marzeniami. Przez ponad dziesi lat ksik, ktr teraz trzymacie w rkach, odkadaem na bok, poniewa nie byem z siebie zadowolony. Miaem za sob mnstwo dziwnych zaj, poczwszy od chodzenia po rozarzonych wglach a po oddawanie czci guru i niewiele z tego wynikao. Chciaem widzie rezultaty swoich dziaa, ale adnych nie byo. W takich okolicznociach wstydziem si wtedy opublikowa t ksik. Nagraem wic dokument na dyskietk i schowaem j, nawet przed samym sob. Dyskietk znalazem w czerwcu 2003 roku. Tom Parish pomg mi odczyta pliki, poniewa pisaem te rozdziay, uywajc programu komputerowego, ktry nie jest ju uywany. Jenny Meadows przeczytaa za t ksik i powiedziaa mi, e rzeczywicie powinienem j opublikowa. Powiedziaa mi, e ciko jej si czytao pierwsze dwa rozdziay, bo byy tak mocne, ale pozostaa cz ksiki bya interesuj-

Ostrzeenie!
ca, fascynujca, sugestywna, dostarczaa informacji oraz prowokowaa do mylenia. Przeczytasz o najwczeniejszym etapie mojej duchowej cieki. Myl, e bdzie to dla Ciebie interesujca, i by moe inspirujca, lektura. Pamitaj o tym, e powstaa ponad dziesi lat temu. Zawiera czstk mnie, ktra przeobrazia si w czowieka, ktrym jestem dzisiaj. Pamitaj rwnie o tym, e moja nauka bya bolesna, za Ty moesz nauczy si czego poprzez czytanie. Innymi sowy, podczas gdy ja dowiadczaem rzeczy wyczerpujcych i dziwnych, aby zdoby wiedz, ktr posiadam dzisiaj, Ty moesz j zdoby po prostu poprzez lektur. Pamitajc o tym, przewr stron Dr. Joe Vitale Sierpie 2003

Wstp

Wstp
Czerwiec 1990 Mknem dzisiaj rano mokrymi ulicami Houston, aby wzi udzia w nowym seminarium zatytuowanym Zaprojektuj swoje ycie. Jadc w deszczu, przez ca drog biem si z mylami. Chodzio mi po gowie to, e powinienem by teraz domu i pracowa nad swoj najnowsz ksik. W pewnym momencie mj samochd wpad w polizg (na autostradzie!) i obrci si o 180 stopni tak, e by teraz skierowany w stron domu. Wci jednak nie docieray do mnie te sygnay. Godzin po tym, jak rozpocz si wykad, kobieta siedzca obok mnie i wykonujca ze mn wiczenie, ktre polegao na okreleniu swoich celw yciowych i wartoci, spojrzaa na mnie i powiedziaa: Co ty tutaj robisz? Sucham? zapytaem zdziwiony. Sam mgby prowadzi takie seminarium powiedziaa. Brae udzia w wikszej liczbie warsztatw ni 200 osb zebranych na tej sali. Widz to po

10

Wstp
tym, jak wykonujesz to wiczenie. Dlaczego wic tu jeste? Rozemiaem si gono. Zdaem sobie spraw z tego, e nie byem wobec siebie szczery i byem zachwycony tym, e odkryto moje prawdziwe ja. Potrzebna mi bya obca osoba z kochajcym sercem i bystrym umysem, ebym usysza to, o czym ju wiedziaem. Przez dwadziecia lat pracowaem nad sob i braem udzia w rnych seminariach, warsztatach i zajciach. Chodziem po rozarzonych wglach. Spdziem cae dwa tygodnie zamknity w pokoju z grup spotkaniow, ktrej przewodzili przywdcy przypominajcy Gestapo. Spdziem siedem lat z jednym z najbardziej znanych i kontrowersyjnych guru na wiecie. Znalazem si w tak wyczerpujcych sytuacjach dotyczcych rozwoju osobistego, e doprowadzay one a do krwawienia z nosa. Przeprowadzaem wywiady z licznymi guru, nauczycielami, osobami prowadzcymi seminaria oraz ze znanymi postaciami ruchu New Age. Ta kobieta miaa racj. Co te ja robiem na tym seminarium? Podzikowaem swojej mdrej partnerce i opuciem sal podczas najbliszej przerwy. Pojechaem do domu (bez polizgw) i powrciem do pisania najnowszej ksiki. Nie potrzebowaem uczestniczy do koca w seminarium Zaprojektuj swoje ycie, aby wiedzie,

11

Wstp
e to wanie Podr do wntrza siebie jest projektem, ktry ma dla mnie teraz najwiksz warto. Podr do wntrza siebie jest prawdziw histori mojej dwudziestoletniej przygody z rnymi guru, seminariami i wydarzeniami New Age. Ksika ta, przynajmniej w moim odczuciu, stanowi czciowo autobiogra, powie przygodow, poradnik oraz przypowie. Moim zamiarem jest pokaza Ci na kartach tej ksiki, jak to jest bra udzia w niecodziennych warsztatach (takich jak chodzenie po rozarzonych wglach) albo by uczniem kontrowersyjnego czowieka, takiego jak guru Rajneesh. Chc rwnie, aby ta ksika dostarczya Ci informacji na temat metod i nauczycieli, ktrzy s skuteczni (takich jak Meir Schneider, ktry leczy lepot, czy Barry Neil Kaufman, ktry leczy autyzm). Pragn rwnie, aby ta ksika zwrcia uwag na rzeczy, ktre zbyt czsto bezkrytycznie przyjmujemy (jak np. channeling, zwany te kanalizmem) albo zbyt szybko odrzucamy (jak sia wiary). Pisanie tej ksiki byo dla mnie wypenione miechem. A waciwie miechem przez zy. W kocu udao mi si opowiedzie swoj histori. CA histori. Zawsze si pilnowaem, kiedy publicznie wypowiadaem si na temat swoich dowiadcze. Nigdy nie wdawaem si w szczegy ani nie byem do koca szczery. Nawet sam ze sob.

12

Wstp
W tej ksice nie hamowaem si. Edgar Allan Poe powiedzia kiedy, e nie da si napisa cakowicie szczerej ksiki bez spalania papieru, na ktrym si pisze. No c, rwnie powiniene poczu ciepo na swoich palcach, przewracajc strony tej ksiki! (Jeli za tego nie czujesz, przejd do Rozdziau 6, gdzie opisuj chodzenie po rozarzonych wglach!) Napisaem t histori w rwnej mierze dla Ciebie, jak i dla siebie. Chc, eby zrozumia moje ycie, ale pragn rwnie podzieli si z Tob pewnymi przemyleniami, ktre wnios w Twoje ycie zmiany. ycie wikszoci z nas biegnie przewidywalnym torem. Chc, eby ta ksika poszerzya Twoje horyzonty i zniosa bariery wok Ciebie. Chc Ci pomc sign do Twojego wntrza. Baw si dobrze! Joe Vitale Austin, Texas www.mrre.com

13

Dzieje powstania kronikarza wiata Wewntrznego

Rozdzia Pierwszy

Zakazana strefa

Dzieje powstania kronikarza wiata Wewntrznego


Zastanawiasz si pewnie nad tym, jak to si stao, e zostaem wcignity do kontrkulturowego ruchu o nazwie New Age. Sam si nad tym zastanawiam. Czasami wydaje mi si, e nie miaem na to wikszego wpywu. Czsto wydawao mi si, e co prowadzi mnie na t dziwn ciek. Ale uchylanie si od odpowiedzialnoci nie pozwoli mi wyjani, dlaczego zrobiem to, co zrobiem. Najlepsze, co mog zrobi, to opisa niektre wydarzenia w swoim yciu. By moe wtedy zrozumiesz, dlaczego ycie w zakazanej stree wydawao mi si atrakcyjniejsze od szarej rzeczywistoci. Zawsze cie-

14

Wczesne narodziny
kawio mnie moje ycie. To wanie ta ciekawo oraz pragnienie ucieczki od blu mojego dziecistwa sprawiy, e szukaem nowego sposobu na ycie.

Wczesne narodziny
Urodziem si wczenie. Mj ojciec by elektrykiem, ja byem dla niego jak pierwsze poraenie prdem. Waciwie to mj ojciec by brygadzist na kolei, byym onierzem piechoty morskiej oraz bokserem, ktry by tak bardzo wdziczny Bogu za narodziny swojego pierwszego syna, e w ten zimowy deszczowy dzie 1953 roku poszed do kocioa, pad na kolana i podzikowa Panu. Jego wdziczno jednak nie trwaa dugo. Ojciec traktowa mnie oraz moj matk jak onierzy ze swojego plutonu. By autorytatywny, surowy, macho i, czasami, okrutny. Dopiero po czasie zrozumiaem presj, ktr odczuwa, wic nie pisz tego, aby byo Ci mnie al. Fakty to fakty. Mj ojciec odebra stare woskie wychowanie, ktre mwio, e to mczyzna jest gow rodziny i ma nad ni pen kontrol. To przekonanie byo dla niego rdem ogromnego stresu. Pomimo e wiczy co-

15

Wczesne narodziny
dziennie, biega, skaka na skakance i okada ciosami worek treningowy, czsto rwnie wyywa si na rodzinie. Nigdy nie byo to mie. Poniewa jednak byem dzieckiem i nie mogem nic zrobi, nie byo od tego ucieczki. Pamitam, jak raz ojciec popchn mnie w kau ciepego moczu. Miaem wtedy chyba szesnacie lat. Nadal moczyem ko. Byo to dla mnie upokarzajce i niewygodne. Teraz wiem, e byo to spowodowane strachem przed ojcem. Baem si go. Jego zachowanie wywoywao taki strach u mnie i u moich braci, e tylko w nocy dawalimy upust emocjom, za efekty tego byy tragiczne. W kocu mocz wypali dziur w moim materacu. Ta dziura stopniowo si zwikszaa, a mocz w kocu zacz si zbiera na dnie ka w plastikowej obudowie. By to okropny, cuchncy i enujcy widok. Pamitam dzie, w ktrym mojemu ojcu puciy nerwy. Ludzie wnosili wtedy dla mnie nowy materac. Bya przy tym obecna moja matka, bracia, siostra i babcia. Kiedy pracownicy dostawy podnieli mj stary materac, plastikowa obudowa pka, a ta trucizna rozlaa si po pododze. Mj ojciec straci panowanie nad sob. ya na jego szyi pulsowaa. Jego oczy przypomniay oczy dzikiego zwierzcia. Wiele razy mwi o tym, e kiedy uprawia boks, czuje dzik dz zabijania. W tej wanie chwili j dostrzegem.

16

Wczesne narodziny
Byem przeraony. Czuem, jak wosy mi si je na karku. Przyoy swoj wielk do do mojej szyi i pchn mnie na ziemi. Nastpnie pchn moj twarz w kau moczu. Nie mogem mu si przeciwstawi ani te nie miabym tego zrobi. Wpakuj tam swoj gb! krzycza ojciec. Posmakuj tego! Pakaem. Moja matka bya przeraona i nie moga si ruszy. Babcia, matka mojego ojca, powiedziaa mu po wosku penym poruszenia gosem, eby przesta. Po kilku minutach tej tortury ojciec da mi spokj. Trudno jest zapomnie o takim zncaniu si. Albo wybaczy. Ju samo pisanie o tym sprawia, e przeszywaj mnie dreszcze. W kocu, oczywicie, przestaem si moczy w nocy, ale nie bya to wiadoma decyzja. W miar dorastania zmieniem si. Nigdy jednak nie zapomniaem lat naznaczonych strasznym zncaniem i ponianiem.

17

Taniec z prdem

Taniec z prdem
Pamitam, jak pewnego jesiennego dnia szedem z dwjk swoich braci do apteki na rogu. Byem wtedy nastolatkiem, najstarszym w rodzinie, wic opiekowaem si brami. Moi bracia rzucali w domy kamieniami. Kazaem im przesta, ale wiedzieli, e tak naprawd nic im nie mog zrobi. Rzucali wic dalej. Nagle z jednego z domw wybiega kobieta i przydybaa nas we trjk. Ta wielka, wredna kobieta zmusia nas, ebymy weszli z ni do jej domu i ebym zadzwoni po swojego ojca. Nie chce pani, ebym po niego dzwoni powiedziaem. Dzwo natychmiast albo ja zadzwoni! zadaa. Sami moecie sobie wyobrazi, co si dziao dalej. Chwil pniej mj ojciec by przed jej domem, wcieky, z czerwon twarz i gotw, by zabi. Chwyci jednego z moich braci i zacz okada go pasem. Mj brat wisia w powietrzu, podczas gdy ojciec trzyma go za rami i bi do nieprzytomnoci. Kobieta, widzc wcieko i furi mojego ojca, krzyczaa, eby przesta.

18

Taniec z prdem
We ich do domu i tam ich zlej powiedziaa. Jestem pewien, e aowaa tego, e zadzwonia po mojego ojca, kiedy zobaczya, jak traktuje swoje dzieci. Nie powstrzymaa go jednak. We ich do domu i tam to rb powtarzaa. Nie rb tego tutaj. Ojciec kaza nam wsi do samochodu, pogna do domu i okada nas przez ca drog. Nie zdylimy nawet doj do drzwi, a ju pakalimy, krzyczelimy i sanialimy si z blu. Jego pas by dla mojej skry niczym poraenia prdem. Zakryem swoj gow i krzyczaem: MOJA GOWA! MOJA GOWA! Udawaem, e uderzyem gow o drzwi, eby ojciec przesta nas la. I w kocu przesta. Na tyle dugo, ebym zdy sprawdzi stan swojej czaszki. A pniej znw zacz nas bi. Ja oberwaem najmocniej. Nie miao znaczenia, e nigdy nie rzuciem kamieniem w dom tej kobiety. To ja byem na czele grupy i powinienem by powstrzyma moich braci. Cae lata po tym wydarzeniu moi rodzice wci twierdzili, e to bya moja wina. Nigdy nie zapomniaem tego, co si stao bardziej chodzi o niesprawiedliwo caej sytuacji ni o lanie. Nie wini ojca. To, co zrobi, byo straszne. W dzisiejszych czasach poszedby siedzie za zncanie si nad

19

Taniec z prdem
dziemi. Ale dziaa w przekonaniu o zasadzie mwicej, e aby sprawi, eby dzieci suchay, naley spuci im lanie. Nie widzia innego wyjcia. Lata po tym wydarzeniu, gdy byem ju onaty i miaem problemy nansowe, poczuem to, co musia czu mj ojciec. Na co dzie nie bi mnie z powodu moczenia ka, ale robi to wtedy, gdy musia kupi nowy materac. To ta czynno go tak bolaa. Przypomniaa mu o tym, jak mao posiadamy, jak ciko musia pracowa i ile rachunkw mia do zapacenia. Kolejny materac by duym obcieniem dla domowego budetu. Porwnaem to uczcie do sytuacji, gdy razem z on potrzebowalimy nowego samochodu, ale nie mielimy pienidzy. Albo do sytuacji, gdy jeden z naszych kotw przegryz kabel elektryczny i wymaga natychmiastowej pomocy weterynarza, a my nie mielimy adnych pienidzy w banku i nie moglimy za to zapaci. To bolao. Bolao pewnie tak samo, jak musiao bole mojego ojca. Rnilimy si jedynie tym, e ja nigdy na nikogo nie podniosem rki z tego powodu.

20

Poszukiwanie spokoju

Poszukiwanie spokoju
Musiao istnie co lepszego! Czasy mojej modoci nie byy szczliwe. Oczywicie zdarzay si radosne chwile, ale oglnie rzecz biorc, byo beznadziejnie. Kiedy bylimy gotowi na to, aby wprowadzi si do domu, ktry mj ojciec sam wybudowa, moja matka powiedziaa: Bdziemy tam mie wszystko, czego potrzebujemy, a w piwnicy bdzie wisia pas do zlania Joeya. Moje bicie wpisao si na stae w krajobraz rodzinny. A byem tylko nastolatkiem. Jeden z moich przyjaci stara si kiedy usprawiedliwi wszystkie lania, ktre spuci mi ojciec. Ojciec nauczy ci posuszestwa mwi. Nauczye si postpowa susznie. Niee zaprzeczyem. Nauczyem si, jak nie da si zapa, gdy postpuj le. Ale bicie nauczyo ci by dobr osob, czy nie? Byem dobrym czowiekiem i bez bicia odpowiedziaem. I nadal nim jestem. Spjrz na moj siostr . Wychowaa trjk dzieci na wzorowych uczniw, s lubiane i zdrowe. Nigdy nie podnosi na nie rki. Traktuje je z szacunkiem, nie jak zwierzta.

21

Poszukiwanie spokoju
Wygldao na to, e przyjaciel zrozumia to, co chciaem mu powiedzie. Ale musiaem doda jeszcze jedno wyjanienie (lubi mie ostatnie sowo). Jeli traktujesz ludzi z szacunkiem, naucz si oni szanowa samych siebie powiedziaem. Ale jeli ich bijesz, uczysz ich tego, e s nic nie warci. Postrzegaj samych siebie jako niewolnikw. Poniewa nie byem zadowolony z tego, co miaem, zapragnem czego innego. I w tym wanie momencie zaczem zapoznawa si z alternatywami. Inne dzieciaki mog ucieka w narkotyki lub alkohol, ja za wybraem ucieczk w obszar wasnego umysu. Kierowaa mn silna ciekawo ycia, ale nauczyem si porusza w cile okrelonych rejonach. Byem uwany a moe raczej przeraony zrobieniem czegokolwiek, co mogoby rozzoci mojego ojca. Zamiast wic rozpocz poszukiwania od tego, co na zewntrz, zwrciem si w gb siebie. Czytaem ksiki o postrzeganiu pozazmysowym (ESP, ang. Extra-sensory perception), zjawiskach nadnaturalnych, hipnozie, duchach, telepatii, magii i wielu innych. Ksika Claudea Bristola pt. Magia wiary, klasyk, bya moim wstpem do metazyki. Nauczya mnie ona o niesamowitej mocy ludzkiego umysu. W chwili, kiedy uda Ci si stworzy w umyle obraz, ktry bdzie tak ywy, e bdziesz mg go niemal zobaczy, dotkn, posmakowa, a nawet powcha

22

Poszukiwanie spokoju
czy usysze, wtedy najprawdopodobniej uda Ci si go urzeczywistni. Kolejna wspaniaa ksika, ktrej zreszt nie udao mi si odnale od dwch dekad, nosia tytu How to strengthen your life with mental isometrics2. Napisa j angielski hipnotyzer o imieniu Sidney Petrie, razem z pisarzem Robertem Stoneem. Pamitam, e ta ksika zrobia na mnie ogromne wraenie. Tak samo jak ksika Bristola, nauczya mnie, e umys czowieka jest najsilniejszym z ludzkich narzdzi. Kolejna osoba, ktra wywara na mnie wpyw, to Robert Collier. Jego sawne, zamawiane poczt ksiki nauczyy mnie, e pozytywne mylenie moe przekada si na pozytywne wyniki. Przeczytaem jego klasyczn pozycj, The Secret of the Ages3 oraz jeszcze jedn wspania ksik Colliera, tj. Riches Within Your Reach4. Kada z nich malowaa obraz nieba na ziemi w caoci stworzonego w ludzkim umyle.Byem rwnie czonkiem ESP Lab5. Al Manning i jego tajemniczy przyjaciele dostali sporo z moich pienidzy. Dziki temu, e skamaem co do kwestii swojego wieku, cae
2 3 4 5

Jak wzmocni swoje ycie za pomoc izometrii duchowej [przyp. tum.]. Sekret wiekw [przyp. tum.]. Bogactwa w twoim zasigu [przyp. tum.]. ESP Lab grupa zajmujca si postrzeganiem pozazmysowym [przyp. tum.].

23

Poszukiwanie spokoju
lato jako szesnastolatek przepracowaem na kolei, wic sporo zarobiem. Nie miaem samochodu, nie musiaem paci czynszu ani rachunkw. Wydawaem wic niemal wszystko na samodoskonalenie. Zapisaem si na kurs korespondencyjny uczcy korzystania z I Ching, czyli chiskiej Ksigi Przemian. Kupiem tamy do magnetofonu szpulowego, aby posucha tego, co Al Manning mia do powiedzenia na temat ycia i seksu (gwnie tego drugiego). Kupowaem ksiki Ala, kasety, pudry itp. Al Manning by spor czci mojego ycia w owym czasie, wic nawet dzi, dwadziecia lat pniej, myl o nim z ciepym umiechem na twarzy. Miaem 16 lat i pragnem mie mdrego przyjaciela. Uznaem, e takim przyjacielem mog by duchy. Wczyem jedn z tam Ala Manninga i si rozluniem. Zaczem sucha Profesora Reinhardta, jego wasnego przewodnika duchowego. Podczas suchania zacz mnie ogarnia strach. A jeli RZECZYWICIE spotkam swojego duchowego nauczyciela? Ducha? A jeli do mnie przemwi? Albo dobry Boe jeli bdzie chcia mnie DOTKN? Delikatny podmuch omit moj twarz. Czy to by duch? Czy to by duch kobiety? Czy bdzie chciaa si ze mn kocha? Poniewa byem prawiczkiem, ta myl wcale nie pomagaa mi si rozluni. Usyszaem skrzypienie podogi, jakby kto po niej chodzi. W mgnieniu oka zerwaem si, wyczyem

24

Poszukiwanie spokoju
tam i jak z procy wystrzeliem z pokoju. Chciaem spotka swoich nauczycieli-duchw, ale zbyt bardzo si tego obawiaem. Pomimo to, jeszcze przez kilka dni po tym wydarzeniu miaem dziwne wraenie, e kto mnie obserwuje Umys mnie fascynowa. Wiedziaem, e mona robi rzeczy, o ktrych ludziom si nie nio i byem gotw sprbowa czegokolwiek (oprcz spotykania niewidzialnych martwych ludzi). Pamitam, jak prbowaem przej przez cian. Czytaem o tym, e wszystko, co nas otacza, to energia; nasze wosy s energi, ciao, a take ciany. Doszedem wic do wniosku, e jeli mam odpowiedni rodzaj energii, uda mi si przej przez cian. Oczywicie nigdy mi si nie udao. Nigdy nie miaem prawidowej energii do tego. Myl, e pragnem mie superumys, aby mc pokona mojego ojca jego si. Walczenie z nim jego wasn broni nie wchodzio w rachub. By zbyt dobrze wytrenowany, jak zabjca. Tytu jego ulubionej ksiki brzmia Zabij lub zgi. Dlatego te uyem mojego umysu. Szybko jednak zorientowaem si, e nie sucha tego, czego si nauczyem. Pamitam, jak mu powiedziaem: Tato, czy wiedziae o tym, e gdy twoja wyobrania walczy z twoj wol, wyobrania zawsze wygrywa?

25

Najwikszy magik wiata


To fakt psychologiczny. Wanie o tym przeczytaem i zrobio to na mnie ogromne wraenie. Na moim ojcu jednak nie. Nieprawda odpowiedzia. Ale tak. Przeczytaem o tym w ksice. Ksiki nie zawsze mwi prawd, Joey. Rozumiecie, o co mi chodzi. Gdyby prbowa mnie pokona za pomoc siy swojego ciaa, mgby mnie atwo pokona. Gdy prbowaem uy swojego umysu, po prostu zaprzecza temu, co mwi. To byo bardzo frustrujce.

Najwikszy magik wiata


Czytam sporo biograi. Niewane, czy byaby to biograa Daniela Boonnea, czy Herryego Houdiniego, zrozumiaem, e ludzie musz si mierzy z wieloma przeciwnociami losu. Nie byem wic sam. Rozumiem rwnie , e zazwyczaj wychodzili z tych trudnoci zwycisko; niewane, e sytuacja wydawaa si beznadziejna. eby tak si stao potrzeba nadziei, marze, odwagi, wytrwaoci i szczcia.

26

Najwikszy magik wiata


Poniewa mj ojciec by osob zbyt apodyktyczn, aby pozwoli mi na swobod dziaania, to wanie mj umys sta si dla mnie miejscem penym przygd. Czytanie ksiek byo bezpieczne, ale ekscytujce. Co dziwne, to wanie dziki ksikom zaczem wychodzi ze swojej skorupy. To one pchny mnie do dziaania. Sprawiy, e obudzio si we mnie pragnienie ycia, ktre opisyway. Przeczytawszy ksik o Houdinim, podjem decyzj, e zostan najwikszym magikiem na wiecie. Wymyliem sobie nawet imi oraz kilka sztuczek karcianych. Pozwalaem swoim braciom na to, eby zwizywali mnie lin w piwnicy, abym mg wiczy ucieczki. Zawsze udawao mi si uciec. aden wze nie da mi rady! wiczyem te wstrzymywanie oddechu. Zaplanowaem, e pozwol si zwiza i zrzuci z mostu prosto do rzeki. Nawet wtedy mylaem o swoim wizerunku i powodowaniu medialnego zamtu. Nie wiedziaem, dlaczego wczeniej na to nie wpadem. By moe powstrzymywa mnie strach. By moe ojciec. Nie pamitam. Nigdy jednak nie przestaem interesowa si magi. Jeden z powodw, dla ktrych zajem si metazyk, by taki, e poszukiwaem PRAWDZIWEJ magii. Byem bardzo zawiedziony, e wszystkie magiczne sztuczki, ktre zakupiem i ktrych si nauczyem, byy wanie tylko tym: SZTUCZKAMI!

27

Najwikszy bokser na wiecie


Pewnego dnia kupiem sztuczk o nazwie taczca chusteczka. Miaa ona polega na tym, e magik wyciga chusteczk z kieszeni i ona taczya przed nim na pododze. Kupiem sekret pozwalajcy na wykonanie tej sztuczki. Kiedy przeczytaem instrukcj, byem zdumiony, e aby chusteczka zacza taczy, potrzebne byy druciki. Naprawd wierzyem w to, e chusteczka bdzie taczy jak ywa. Pamitam, e pooyem j na pododze i rozkazaem: TACZ! Kiedy si nie poruszya, przeczytaem instrukcj. Byem gboko zawiedziony. Pragnem prawdziwej magii.

Najwikszy bokser na wiecie


Mj ojciec by bokserem. Podobno cakiem niezym. Przeczytaem wiele biograi bokserw i temat ten mnie zafascynowa. Byli barwnymi postaciami. Zaczem uwielbia takich ludzi jak James J. Corbett, ktry pobi sawnego Johna L. Sullivana. Niewiele osb wie, e Corbett napisa swoj autobiogra. Oczywicie przeczytaem j. Czytaem o Gene Tunneyu, ktry pokona Jacka Dempseya. Jednym z moich ulubionych bokserw by Floyd Patterson. Floyd zawsze wydawa si by

28

Najwikszy bokser na wiecie


takim dentelmenem. Spotkaem go, gdy byem dzieciakiem i byo to dla mnie jak spotkanie z boyszczem. Floyd wanie pokona jakiego lokalnego boksera w Cleveland i zmierza w stron swojej szafki. Wdrapaem si na siedzenie, przebiegem midzy rzdami, przeskoczyem ogrodzenie tylko po to, by mc pooy mu do na ramieniu. Floyd by najwikszym i najsilniejszym m czyzn , jakiegokolwiek widzia em. Chciaem by taki jak on. Pomimo e mg mnie trenowa ojciec, trenowaem sam. Traktowaem to serio! Na moje treningi skaday si codzienne biegi po kilka mil, treningi z workiem treningowym, skakanie na skakance, a obracajcy si sznur zlewa si w wiszczc plam, robienie pompek, przysiadw itd. Kadego wieczoru kadem si do ka i widziaem siebie jako mistrza wiata wagi cikiej. Wszystko, czego si nauczyem od Ala Manninga, Claudea Bristola i Roberta Colliera byo przydatne. Wyobra a em sobie siebie na ringu, w chwale, ze wzniesionymi rkoma, tak aby kady wiedzia, e jestem zwycizc. W tamtym okresie byem w najlepszej formie w caym swoim yciu. A pniej zszedem po schodach do piwnicy, gdzie na krzele przy schodach siedzia mj ojciec i powiedzia co, co wszystko zniszczyo.

29

Najwikszy hipnotyzer na wiecie


Jeste w wietnej formie powiedzia. Spojrzaem na niego, zastanawiajc si, co zaraz doda. Ale przez cae ycie bdziesz walczy z nadwag. Byem zdumiony. Przygnbiony. Zdruzgotany. Zaamany. Uwierzyem, e jestem w beznadziejnej sytuacji. Ciko pracowaem na to, aby by w wymienitej kondycji zycznej. A teraz usyszaem, e w oczach mojego ojca zawsze bd mia problem z wag. W tym momencie si poddaem.

Najwikszy hipnotyzer na wiecie


Przez chwil chciaem by hipnotyzerem. Przeczytaem kilka ksiek na ten temat i znalazem przyjaciela, ktry zgodzi si by moim krlikiem dowiadczalnym. Wprowadziem go w trans i powiedziaem: Twoja rka jest zdrtwiaa. Za chwil poczujesz dotyk kostki lodu na swojej rce. Przystawiem zapalon zapak do jego skry. Rzeczywicie zimne! powiedzia z umiechem.

30

Najwikszy hipnotyzer na wiecie


Innym razem powiedziaem mu, aby zapyta szczerze samego siebie, kim powinien zosta w przyszoci. Widz zegar opowiedzia. Co pitnacie minut pojawia si inny zawd. To s pewnie moliwe wybory. Jakie s te cztery zawody? Cay czas zmieniaj si powiedzia. Nie wiem, co jest dla mnie odpowiednie. Chocia eksperyment okaza si troch frustrujcy, byem pod wraeniem tego, e mojemu przyjacielowi udao si wydoby odpowied ze swojej podwiadomoci. Nasze eksperymenty nie zawsze si udaway. Czytaem o tzw. regresji wiekowej i chciaem wyprbowa j na Billu, moim przyjacielu i pomocniku. Wprowadziem go w gboki trans i cofnlimy si w czasie a do momentu, gdy mia pi lat. Poprosiem, eby powiedzia mi, ile ma lat. Siedemdziesit dwa, a ty?! powiedzia, miejc si jak psotliwe dziecko i uderzajc domi w kolana. Billy, powiedz mi, ile masz lat. Siedemdziesit dwa, a ty ile?! Poniewa nasza rozmowa zmierzaa donikd, zdecydowaem si obudzi Billyego. Klasnem w donie, gdy to by nasz znak, na ktry Billy mia si obudzi.

31

Najwikszy hipnotyzer na wiecie


Bill, a teraz si ockniesz powiedziaem i klasnem w donie. Bill rozemia si gono. Brzmia jak may dzieciak, ktry nie zamierza posucha si osoby starszej. Znw klasnem w donie. mia si. A niech to, pomylaem. Ile masz lat, Bill? Wicej ni ty. Spanikowaem. Jak miaem przywrci go do odpowiedniego wieku? Jak wytumaczy jego matce, e nie ma ju 16 lat tylko cofn si do wieku piciu lat!? Poniewa byem mistrzem w wizualizacji, atwo wyobraziem sobie siebie za kratkami za zrobienie Billowi prania mzgu. W poszukiwaniu wiedzy o hipnozie dowiedziaem si, e w Cleveland, w stanie Ohio, jest kilku hipnotyzerw klinicznych. Zdecydowaem, e zadzwoni do jednego z nich. Wiedziaem, e stao si co powanego. Musiaem co zrobi. I to szybko. Prosz mnie poczy z Dr. Carlstonem powiedziaem do sekretarki lub pielgniarki, ktra odebraa telefon. W jakiej sprawie? To nagy wypadek powiedziaem, starajc si brzmie jak zmartwiona, dorosa osoba. To naprawd wane.

32

Najwikszy hipnotyzer na wiecie


W tej chwili suchawk podnis Dr. Carlstone. Tak? odezwa si. Brzmia jak palcy cygara freudowski analityk. Jego gos by szorstki i nieprzyjemny. Prosz pana, mam pytanie byem zdenerwowany. Zaledwie kilka metrw ode mnie siedzia Bill na swoim krzele i mia si jak idiota. Zastanawiaem si, czy doktor to syszy. O co chodzi? Nazywam si Joe Vitale i ucz si hipnozy. e co robisz? Ucz si hipnozy. Zastanawiaem si, co si robi w przypadku, gdy dana osoba nie moe wyj z transu. Bawisz si hipnoz? Nie, prosz pana. Ja i mj przyjaciel po prostu si tego uczymy i Dajcie sobie, dzieciaki, lepiej spokj z hipnoz! Ale nie, nie, nie odpowiedziaem amicym si gosem. W tle wci byo sycha miech Billa. Co si dzieje, kiedy kto nie moe wyj z transu? Nie mam czasu odpowiada na te pytania powiedzia. Zadzwo wieczorem, kiedy bd mia czas.

33

Najwikszy hipnotyzer na wiecie


Prosz poczeka! krzyknem. Doktorze Carlston, szczerze mwic, wprowadziem koleg w trans i on nie moe z niego wyj. CO ZROBIE?! zagrzmia. Staralimy si dokona regresji wiekowej i Jezu! Moesz w ten sposb narobi kopotw! Co z wami, dzieciaki? Nie mona bawi si czym tak potnym jak hipnoza. W suchawce sycha byo tylko ciki oddech. Wiedziaem, e mam by cicho. W kocu doktor przemwi. Co teraz robi twj przyjaciel? Obejrzaem si za siebie. Bill wci siedzia na krzele, miejc si z jakiego wymylonego przez siebie artu. mieje si odpowiedziaem. Najprawdopodobniej ma okoo piciu lat. Boe! No c, przejdzie mu. Trans sam si zakoczy albo chopak zanie i si obudzi. Nic mu nie bdzie. Naprawd? zapytaem. Czy mam co jeszcze zrobi? Przesta bawi si hipnoz. To zawd i umiejtno, nie jest dla dzieci. Ju wicej nie bd tego robi obiecaem.

34

Najwikszy kaznodzieja na wiecie


Po tym jak si rozczyem, podszedem do Billa. Klasnem w donie i powiedziaem: Zbud si! Bill zamruga oczami. Przez moment wyglda na skoowanego. Spojrza na mnie i powiedzia: nio mi si, e mam jakie pi lat. Ju wicej nie chc zajmowa si hipnoz odpowiedziaem.

Najwikszy kaznodzieja na wiecie


Kiedy mylisz o swoim yciu, przed oczami pojawiaj Ci si rne obrazy. O istnieniu niektrych nie miae nawet pojcia. Niemal cakowicie zapomniaem o tym, e w pewnym momencie ycia, jako nastolatek a wic w decydujcym wieku chciaem by przywdc religijnym. Zostaem wychowany w rodzinie katolickiej i ten sposb ycia nie by dla mnie zrozumiay. Mj dalszy kuzyn, ksidz, rwnie nie pomg mi w aden sposb. To fascynujcy czowiek. Mwi dziewicioma jzykami, urodzi si w Rzymie, by winiem wojennym za czasw Mussoliniego, dwa razy sta przed plutonem

35

Najwikszy kaznodzieja na wiecie


egzekucyjnym i na kilka sekund przed mierci ocali go Niemiec miujcy katolikw. Przez dugi czas katolikom nie wolno byo spoywa misa w pitki. Mj kuzyn by w restauracji z moj rodzin i zamwi hamburgera. Wszyscy spojrzelimy po sobie. W kocu mj ojciec, najodwaniejszy z caej grupy, przemwi. Wybacz ojcze, ale czy dzisiaj nie jest pitek? Tak. Ale wanie zamwie hamburgera. Kelnerka przyniosa hamburgera i postawia przed ksidzem. Mj kuzyn spojrza na soczyste miso i tust bueczk, przecign doni nad hamburgerem i rzek: W imi Ojca i Syna, i Ducha witego i stao si ryb. Byo to ironiczne zachowanie, ktre wprawio mnie w zakopotanie. Przez chwil mylaem, e sam zostan ksidzem. Odwiedziem kilku ksiy w moim miasteczku i zapytaem ich o swoje zamiary. Byli poruszeni tym, e nastolatek pragnie witoci. Jeden z nich dotkn mojego policzka i da mi bogosawiestwo. Pamitam, e po tym poszedem do kocioa i si modliem. Kiedy wyszedem, wiat zdawa mi si by przepeniony wiatoci. Tak jakby Bg obmy cay

36

Najwikszy kaznodzieja na wiecie


wiat. Wszystko zdawao si mie powiat pen energii, ktra sprawiaa, e czuem si wspaniale. Nie podoba mi si jednak brak zgodnoci w kociele i wrd jego sug. Gwnym czynnikiem motywujcym by strach. Chod do kocioa i mdl si albo pjdziesz do pieka. Te mi wybr. Poniewa sam ju bardzo baem si ycia, chodzenie do miejsca, gdzie ten strach byby umacniany, a nawet podany, nie wydawao mi si dobrym wyborem. Dlatego zrezygnowaem. Przez jaki czas chodziem na spotkania Mormonw. Historia Josepha Smitha, ktry odkry now Bibli i widzia duchy, zaintrygowaa mnie. Kilku misjonarzy przyszo do mojego domu i przez kilka dni nauczyli mnie zasad mormonizmu. Przeszedem nawet swj pierwszy post z nimi, w ramach procesu oczyszczajcego, zanim miaem zosta ochrzczony jako Mormon. Tutaj jednak interweniowa mj ojciec. Na wieczr przed moim chrztem Tata wzi na rozmow dwch modych nauczycieli Mormonw, ktrzy zostali moimi przyjacimi. Ju od kilku tygodni suchaem was obu powiedzia mj Tata do Mormonw siedzcych przy naszym kuchennym stole. Zrobilicie mu pranie mzgu, eby myla, e wasz sposb na ycie jest najlepszy. Ot, nie jest! Pomimo zaskoczenia, Mormoni zachowali spokj.

37

Najwikszy kaznodzieja na wiecie


Zapraszalimy pana, eby usiad pan z nami, aby mg pan zrozumie to, co mwimy Joeyowi powiedzia jeden z nich. Suchaem was z pokoju obok powiedzia Tata. To niedorzeczne. Zaraz wam podam przykad. Mwicie, e kady powinien odda dziesi procent swojego dochodu, a stanie si bogatszy. Zgadza si. Dajcie spokj! Oczekujecie, e godujcy ludzie z trzeciego wiata oddadz swoje ostatnie pienidze? Oczekujecie, e ubodzy ludzie mieszkajcy na poudniu u stp gr oddadz dziesi procent tego, co posiadaj? Tak. Tata zwrci si do mnie: Widzisz, co oni wygaduj? Chc, eby ludzie oddawali pienidze IM, eby oni mogli dalej dziaa! Ale tato Wynocie si z mojego domu powiedzia mj Tata dwm gociom. Zrobilicie mojemu Joeyowi pranie mzgu, eby myla tak jak wy. Wynocha. Natychmiast! Chyba nie musz mwi, e zrobili tak, jak kaza. Kolejnym przystankiem, ktry zadowoliby mnie i moe rwnie mojego ojca na mojej ciece

38

Najwikszy kaznodzieja na wiecie


duchowo-religijnych poszukiwa, by Billy Graham. Uwielbiaem jego poruszajce rozmowy. Pamitam, e czytaem jego prace i podobao mi si jego bardziej pozytywne podejcie do religii. Tacie Billy rwnie si podoba. Zainteresowaem si ewangelicyzmem i czytaem ksiki o Billym Sudayu, poprzedniku Billy'ego Grahama. Mwcy pokroju przyjd do mnie i dostp zbawienia, tacy jak Sunday i Graham, mieli charyzm i moc, ktrej trudno byo si oprze. Byli wywiczonymi mwcami. Wiedzieli, jak panowa nad tumem. Tym, co jednak mnie martwio w ich przypadku i niemal w przypadku kadej religii, ktr si interesowaem byo ich odrzucenie bardziej metazycznych, czy te moe wewntrznych, aspektw ycia. Duchy i zjawiska nadnaturalne uwaane byy za dzieo szatana. Nie mogem si z tym zgodzi. Byo to ograniczajce i zarozumiae. W pewnym sensie wiedziaem, e religia powinna obejmowa wszystkie aspekty ycia. Nie mona powiedzie, e ma si racj i odrzuci wszystko inne jako niesuszne, tak jak to robi wielu fundamentalistw. wiat by zbyt ogromny. Byo zbyt duo kultur, aby istniaa jedna religia, ktra mogaby stwierdzi, e ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Moje poszukiwania trway dalej. Czasami czuem si jak agnostyk, ktry chcia wierzy w Boga, ale nie by

39

Najwikszy pisarz na wiecie


pewien tego, czy On istnieje. Innym razem czuem si jak ateista, ktry odmawia wiary w jakiekolwiek bstwo. Pamitam, e obwiniaem Boga za wiele trudnoci w moim yciu. Pewnego dnia wiczyem w piwnicy w domu rodzicw, gdy usyszaem, e si kc. Ojciec wydziera si na matk, a ona mu odszczekiwaa. Syszaem ich i czuem, jak przepenia mnie uczucie udrki. Byo to bardzo bolesne. I to ma by ycie? powiedziaem gono, poniewa chciaem, eby w jaki sposb moje sowa dotary do Boga. Jeli mnie syszysz, spraw, eby przestali si kci! Czekaem. Moi rodzice wci prowadzili bitw na sowa. Staem tam na dole, z twarz zalan zami, i suchaem. Uznaem, e Boga nie byo w domu albo nie sucha bd te nie istnia. adna z tych opcji mnie nie uszczliwiaa.

Najwikszy pisarz na wiecie


Gdzie pord wszystkich moich dowiadcze zdaem sobie spraw z tego, e mgbym by, KIMKOLWIEK tylko zapragn, gdybym zosta pisarzem.

40

Najwikszy pisarz na wiecie


Ksiki stay si tak wan czci mojego ycia, e zdaem sobie spraw z tego, e ich pisanie mogoby by dla mnie niesamowicie satysfakcjonujcym zajciem. Czytaem rwnie wiele ksiek Roda Sterlinga, twrcy Strefy mroku, i wiedziaem, e mog zagra kad rol, jak chc od boksera, przez magika, a do kaznodziei poprzez po prostu pisanie o tym i umieszczanie siebie samego w ksice. Do dzisiaj jestem peen podziwu dla siebie samego za to, jak bardzo pracowaem nad swoim rozwojem. Przeczytaem kad ksik na temat pisania. Wykonaem wszystkie wiczenia, ktre polecali ich autorzy. Potraem przesiadywa godzinami w bibliotece, pracujc nad gramatyk, poszukujc materiaw, pracujc nad stylem i uczc si sztuki pisania. Kiedy miaem 17 lat, spotkaem Roda Sterlinga. Mia wanie przeprowadzi wykad w Youngstown, w stanie Ohio. Zadbaem o to, eby siedzie w pierwszym rzdzie. Zawsze podziwiaem talenty twrcze Sterlinga. Byem podenerwowany i podekscytowany tym spotkaniem. Przeyem jednak zawd. Sterling okaza si by maym czowiekiem w przecitnym garniturze, z napitym umiechem na twarzy. Jego grna warga nie ruszaa si, jakby bya przyklejona do grnych zbw. Chyba oczekiwaem, e pojawi si na scenie w oboku dymu i olni nas swoimi zdolnociami werbalnymi.

41

Najwikszy pisarz na wiecie


Znw oczekiwaem prawdziwej magii. Dostaem jednak ycie. C za rozczarowanie. Sterling by czowiekiem. Pomimo e pisa mroce krew w yach historie, powiedzia: gdybym usysza haas w rodku nocy, bybym pierwszym, ktry wyskoczy ze strachu z portek. By rwnie bokserem i powiedzia, e by jedynym, ktrego zarwno wnoszono na ring, jak i wynoszono z ringu. By otwarty i mona byo go polubi, ale z pewnoci nie by Bogiem, za ktrego go miaem. Opowiada o byciu pisarzem i o tym, e jego pomysy czsto odrzucano. Mwi rwnie, e sprzedanie pierwszej ksiki byo dla niego bardziej ekscytujce ni zgarnicie szeciocyfrowej sumy za scenariusz, ktry napisa. Pod koniec swojego wykadu, zachca nas do zadawania pyta. Podniosem rk i zadaem pytanie. Czy planuje pan napisa autobiogra? Prosz uzasadni swoj odpowied. Byem bardzo zdenerwowany i zadaem to pytanie z prdkoci karabinu maszynowego. Kto w tylnym rzdzie zacz si ze mnie mia. Sterling jednak zdawa si rozumie moje pytanie. Napisa swoj biogra? zapyta. Nie sdz, abym kiedykolwiek to zrobi. Niczego takiego nie

42

Najwikszy pisarz na wiecie


zrobiem w swoim yciu, wic myl, e moja autobiograa byaby raczej nudna. Ciesz si, e mogem z nim porozmawia. Myl jednak, e jego odpowied pokazaa, jak bardzo nie docenia swojego ycia ani swojej wyjtkowoci. Rzeczywicie nigdy nie napisa swojej historii. Uwaam, e dla nas jest to wielka strata, poniewa umar kilka lat pniej po tym, jak go spotkaem. Od tamtej pory jednak uzaleniem si od pisania. Kochaem tworzy historie, ksztatowa sowa w zdania, ktre sprawiay, e ludzie si miali, pakali, myleli lub odczuwali. Bycie pisarzem pokrywao si z moim zainteresowaniem metazyk. Nie zdawaem sobie wtedy z tego sprawy, ale wybraem zawd, ktry jest bardzo duchowy i zorientowany na ycie wewntrzne czowieka. Wikszo pisarzy nie wie, skd pyn ich sowa. James Dickey mawia, e to, co pisze, jest dla niego wikszym zaskoczeniem ni dla samych czytelnikw. Pastor Eric Butterworth mwi, e kadego dnia siada do maszyny do pisania i po prostu zaczyna stuka w klawisze. Prdzej czy pniej natraa na yzny grunt peen pomysw i tak powstaway kolejne jego ksiki. Kiedy zaczynam pisa, sowa wzbieraj gdzie wewntrz mnie i przedostaj si do mojej wiadomoci. W tym momencie zaczynam je zapisywa. Ale sowa te pochodz z moich gbokich czeluci, nie z mojej

43

Najwikszy pisarz na wiecie


wiadomoci. I tutaj wanie jest to duchowe poczenie. Kiedy zapadam w trans pisarza jak to okrela mistrz horrorw, Stephen King dowiadczam niesamowitego wymiaru kreatywnoci, w ktrym nie liczy si ego. To pomaga mi pielgnowa swoj wiadomo, wraliwo, empati, ciekawo i mdro oraz mam nadziej, e dziki temu to, co pisz, dobrze si czyta. William Saroyan by kolejnym sawnym pisarzem, ktry wywar na mnie wpyw. Napisaem o nim nawet kiedy sztuk teatraln. W jego ksikach byo co, co sprawiao, e oyway chodziy, mwiy, yy i oddychay. Pamitam go z jego wczeniejszych opowiada, ktre powstay, kiedy mia pewnie okoo trzydziestu lat, gdzie gwny bohater jest uczestnikiem wypadku z udziaem autobusu. Do stojcej obok dziewczyny mwi: Nic mi nie bdzie. Po prostu bd wiadkiem tego, co si dzieje. Bycie wiadkiem czy obserwatorem to bardzo duchowe zajcie. Pozwala spojrze na ycie z dystansu. Pozwala oderwa si od blu i cierpienia. Ale skd Saroyan, Amerykanin armeskiego pochodzenia, ktry nie interesowa si duchowoci, mg wiedzie co o byciu wiadkiem? Przeczytaem wszystkie jego ksiki i biograe o nim. Niewiele jest w nich odniesie do Wschodu. Wyglda jednak na to, e autor na swojej yciowej ciece pozna jeden

44

Najwikszy pisarz na wiecie


z najwikszych sekretw ycia. Domylam si, e byo to niejako efektem ubocznym bycia pisarzem. Zdobywajc wiedz na temat pisania i pisarzy, wiczyem swj warsztat oraz nauczyem si poddawa impulsom, ktre skaniaj mnie do pisania powoli odkrywaem lecznicz moc twrczoci. Prowadz znane warsztaty Pisanie dla Przemian, podczas ktrych pomagam ludziom dowiadczy tego aspektu tworzenia. Wszyscy to uwielbiaj. Jedna kobieta powiedziaa mi: twoje zajcia maj lepsze dziaanie terapeutyczne ni siedem lat terapii, na ktr chodziam. Ale to nie moja zasuga. Ani nie zaj. To sia tworzenia, ktr wyraamy poprzez pisanie. Jestem przekonany o tym, e wszyscy pisarze tego dowiadczyli i e tak to pokochali, e kiedy nie tworzyli, zagldali do kieliszka. Szara codzienno nie moe si z tym rwna. Pomimo e w ksice tej opisuj rne przygody, odkrycia i przeomy, ktrych dowiadczyem, w sercu caej tej podry zawsze ley proces tworzenia. Kocham tworzy i wierz w to, e jestem tutaj, aby obudzi twrczo w Tobie i w kadym, kogo spotkam. Kreatywno to po prostu niedrogi sposb na bycie na haju, ktry moe zmieni Twoje ycie. To narkotyk dla duszy. Mwi si, e na pocztku byo sowo. A ja mwi, e na pocztku bya cisza, a my zapenilimy t cisz sowami. Pisanie jest dla mnie sposobem na dotarcie

45

Najwikszy pisarz na wiecie


do wntrza naszej historii, tak abymy mogli powrci do naszej istnoci. Do tworzenia moesz wykorzysta dowiadczenia z wasnego ycia. Moesz te wymyli histori na podstawie tego, co masz pod rk. Np. Mark Twain czerpa z codziennych dowiadcze, piszc swoje zabawne historie. Moja ona czsto jest zdumiona tym, jak szybko potra stworzy co na podstawie tego, co dziao si w cigu dnia. artobliwie mwi, e mam talent do maego, byskawicznego zmylania. Odpowiadam jej wtedy, e wol, eby mwia, e jestem twrczy. Nie ma dowiadcze, ktre zdobylimy na swojej drodze bez adnego celu. Zncanie w dziecistwie, boks, magia czy pisanie to wszystko skada si na mj baga dowiadcze, ktry mnie uksztatowa. Kade z tych dowiadcze pozwolio mi co zrozumie. Dowiadczenia naszego ycia s jak zioa i przyprawy, ktre nadaj nam smak. Nie zjedlibymy samego czosnku (chocia moi bracia zjedli kiedy ca gwk czosnku, eby wygra zakad z ojcem). Dodaj jednak odrobin czosnku do chili, a otrzymasz co wymienitego! Ty rwnie skadasz si z takich przypraw, ktre nadaj smak caej potrawie. Wykorzystaj wic przyprawy ze swojego ycia i twrz. Moesz stworzy ksik, piosenk, obraz, rzeb czy cokolwiek innego,

46

Najwikszy pisarz na wiecie


co przyjdzie Ci do gowy. Kiedy ju to zrobisz, dowiadczysz leczniczej siy kreatywnoci. Oto szybki przykad: kiedy byem w collegeu, strasznie podobaa mi si dziewczyna o imieniu Wendy. Ale ona nie odwzajemniaa mojego uczucia. Typowa nieodwzajemniona mio. Napisaem wic sztuk teatraln, w ktrej daem jej rol, a grana przez ni bohaterka zostaa przeze mnie umiercona. Mj nauczyciel od sztuki by zachwycony. Dla mnie za miao to dziaanie terapeutyczne. Jeszcze jeden przykad: lata temu znalazem si w Dallas bez samochodu, bez pienidzy, pracy, przyjaci i z niewielkimi nadziejami. Poszedem na rozmow o prac do jednej z najwikszych gazet. Mczyzna, ktry przeprowadza rozmow, by bardzo niemiy i pytki. Przypomina maszyn. Kiedy wrciem do domu, napisaem opowiadanie o mczynie, ktry idzie na rozmow o prac, ktr prowadzi robot. W tej historii gwnemu bohaterowi udaje si przechytrzy robota i wyj zwycisko z caej sytuacji. To te miao dla mnie dziaanie terapeutyczne. Rozumiecie wic, o co chodzi. Z odwiedzania zakazanej strefy ycia wynika jednak co jeszcze bardziej wspaniaego. Kiedy cakowicie si temu poddasz i pozwolisz swojemu umysowi dziaa, gdzie znika ego, wewntrzny cenzor robi sobie przerw, a do gosu dochodzi Twoje wntrze. Daje to niesamowitego kopa.

47

Najwikszy pisarz na wiecie


Znam wielu terapeutw i szkoleniowcw, ktrzy wci patrz na swoj przeszo i kaj. Jeden mwi: musisz uwolni emocje ze swojego ciaa, ktre powstay poprzez zncanie. Inny za mwi: wybacz i id dalej. Kada cieka jest suszna, dla rnych ludzi, na pewnym etapie ycia. Problemy pojawiaj si, gdy prbuje si takie rozwizanie sprzeda, jako uniwersalny lek na wszystko. Pisanie pomogo mi zrozumie wasne ycie. Jako dziennikarzowi ruchu New Age udao mi si zachowa trzewy umys, poniewa musiaem opisa to, czego dowiadczaem. Ale aden pisarz nie jest obiektywny. Patrzymy na ycie ze swojej perspektywy i przemawiaj przez nas wpojone nam idee. Ja te daem si ponie. Leo Buscaglia, sawny mwca i autor piszcy o mioci, mwi, e mia szczliwe dziecistwo. Z czuoci mwi o swoim ojcu i matce oraz o latach, ktre spdzili wsplnie jako rodzina. Czytaem kiedy jednak artyku, w ktrym jego brat dziwi si: O czym on mwi? Nasze ycie rodzinne wcale tak nie wygldao. Wszystko jednak zaley od tego, jak na to spojrzymy. Nie ciesz si z tego, e w dziecistwie si nade mn zncano, ale przyjmuj do wiadomoci to, co si stao. To mnie uksztatowao. Jeli prawd jest to, e wybieramy swoich rodzicw i swoje przeznaczenie

48

Najwikszy pisarz na wiecie


jeszcze przed narodzinami, jak mwi niektrzy, musi kry si za tym jaki POWD. Szukanie powodu jest zajciem dla rozumu. By moe mdrzej byoby zaakceptowa to, kim jestemy, skd przyszlimy i dokd zmierzamy. Pewien mdrzec powiedzia kiedy: kiedy budzisz si, to wstajesz. Nie trzeba nosi ze sob bagau przeszoci. Mona zostawi go z tyu w tej wanie chwili. Kiedy jad na zajcia, gdzie ucz pisania, moj gow czsto zaprztaj rne zmartwienia, plany, zadania do wykonania. Ale kiedy ju docieram na miejsce, to wszystko zostawiam za drzwiami. Porzucam po prostu cay ten umysowy baga i robi swoje. Mona to samo robi w kadym aspekcie ycia. Tak jak to kiedy powiedziaa Jane Roberts' Seth potga tkwi w chwili obecnej.

49

Rozdzia Drugi

Rozdzia Drugi

Przejadka wrd kwiatw pomaraczy z Rajneeshem (oraz jego upadek)

Jeli masz wicej ni 40 lat, musiae ju kiedy sysze o Rajneeshem. Jestem tego pewien. Przez kilka miesicy w poowie lat 80. pisaa o nim kada gazeta w kraju. Bhagwan Shree Rajneesh by hinduskim guru z bia brod, ktry kierowa jednym z najwikszych i najbardziej kontrowersyjnych ruchw duchowych na wiecie. Mwiono o nim guru seksu, a take guru dla bogaczy. Bhagwan sta si najwikszym okrytym z saw guru dekady. Posiada sto Rolls Roycew i p miliona uczniw. Po tym jak deportowano go z USA, aden kraj nie chcia udzieli mu schronienia. Przez chwil zastanawiaem si, gdzie wylduje swoim odrzutowcem. Rajneesha ju nie ma. Zmar w styczniu 1990 roku w wieku 58 lat z powodu niewydolnoci serca. Jego uczniowie twierdz, e nie powrci, poniewa dozna owiecenia, a jego przeznaczenie si wypenio. Ludzie zajmujcy si metazyk twierdz, e Bhagwan

50

Rozdzia Drugi
zmar, gdy w jego yciu brakowao mioci, co z kolei doprowadzio jego serce do ruiny. Za politycy na caym wiecie ciesz si, e odszed. Nigdy go nie lubili. Byem uczniem Bhagwana przez ponad siedem lat. Poniewa nigdy nie wycofaem swoich dokumentw, pewnie nadal mog by uwaany za jego sannjasina. Prowadziem jego centrum medytacyjne w Houston, dwa razy odwiedziem go w Oregonie, siedziaem przed nim, gdy milcza, siedziaem przed nim, gdy wykada, organizowaem dla niego przycigajce uwag wydarzenia w Teksasie. Ludzie zastanawiaj si, dlaczego to robiem. Dlaczego ten porzdny katolicki chopak szuka wewntrznego spenienia na Wschodzie. Dlaczego ten mody facet, wywodzcy si z klasy redniej i wychowany w Ohio, ubiera si na pomaraczowo i nosi naszyjnik zrobiony ze 108 drewnianych paciorkw? Dlaczego pracownik koncernu Exxon nosi na szyi medalion z portretem Bhagwana, skoro jego twarz spoglda ze wszystkich okadek najwikszych czasopism? Dlaczego ten cakiem inteligentny pisarz nadal kocha swojego nauczyciela, nawet gdy ruch guru zosta oskarony o defraudacj, usiowanie zabjstwa, przewinienia seksualne i mieszanie si do polityki? Powiem wam dlaczego.

51

Taoizm

Taoizm
Przez cae moje ycie nka mnie pewien symbol. Kiedy byem nastolatkiem, widziaem go na kartonach mleka, na pocigach, nawet na ksikach. Nie miaem zwidw. Symbol zawsze pojawia si jako znak handlowy lub logo jakiej rmy. Nie rozumiaem, dlaczego tak wiele rm go uywa. Ani dlaczego tak bardzo mnie przeladuje. Gdy miaem 16 lat, dowiedziaem si, e ten symbol to staroytny chiski symbol yin-yang. Znacie go. Jest to koo podzielone na dwie czci esowat lini jedna poowa jest ciemna, za druga jasna. Czasami pojawia si biaa kropka w ciemnej powce i czarna kropka w jasnej powce. Symbol obrazuje rwnowag wiata. Mczyzn i kobiet, jasno i ciemno, dobro i zo. Oglnie rzecz ujmujc, yin-yang uznaje si za symbol taoizmu. Nie dowiedziaem si o tym wszystkim od razu. Zabrao to troch czasu. Najpierw widziaem ten symbol niemal wszdzie, gdzie spojrzaem i zastanawiaem si, dlaczego, do diaba, tak bardzo rzuca mi si w oczy, a innym nie, no i co to OZNACZA? Byem czonkiem E.S.P. Laboratory z Los Angeles i zapytaem kierownika, Ala Manninga, co ten symbol oznacza.

52

Taoizm
To znak od twoich przewodnikw duchowych, e s przy tobie obecni. Czyby? zapytaem. Dlaczego po prostu nie zadzwoni? Al nie mia si. Traktowa swoje seanse i zdolnoci duchowe cakiem powanie. W ten sposb zetknem si z taoizmem. Byem ju wtedy onaty i mieszkaem w Houston. Wci byem zagubiony, poszukiwaem, byem zmczony, mczyem si jako kiepski student collegeu i jako nieszczliwy kierowca ciarwki (to bya wtedy moja praca). Wszedem wic do jednej z najsawniejszych ksigarni specjalizujcej si w literaturze metazycznej. Ksigarnia Era Wodnika mieci si w wielkim domu na terenie Uniwersytetu Rice w centrum Houston. Kiedy wszedem tam po raz pierwszy, byem pod wraeniem cian penych pek z ksikami. Mieli tam wszystko od lozoi, poprzez astrologi, a do dziwnych ksiek o mocy piramid i energii krysztaw. Ale tym, co przykuo moj uwag widz to przed oczyma nawet teraz byy ksiki po prawej stronie sklepu. Wszystkie napisa ten sam czowiek. Rajneesh. Tematem jego ksiek by Zen, Chrystus, Budda i pewnie si domylacie taoizm.

53

Taoizm
Wziem do rki ksik o taoizmie. Na okadce widniao zdjcie autora. Nie spodoba mi si. Mia czarn brod i, z tego, co sobie przypominam, nag klatk piersiow. By te Hindusem. Nie potraem poczu z nim wizi. Ale zauwayem jego oczy. Byy due, ciemne i pene wiata. Byo w nich co, co przykuo moj uwag. Otworzyem ksik. Przeczytaem kilka zda. Jako osoba, ktra kocha ksiki, zawsze lubi poznawa nowych autorw i ich styl. Styl Rajneesha by poetycki, agodny i mdry. Jego sowa przemawiay do mnie. W tej chwili nie pamitam ju, o czym dokadnie czytaem, ale wiem, e traa do mnie. Wymagao ode mnie sporo dyscypliny, aby nie kupi tej ksiki. Udao mi si jednak wyj z ksigarni bez niej. Przynajmniej chwilowo. W ramach pracy musiaem pojecha do miejsca, gdzie produkuje si najsynniejsze lody w Teksasie. Przez ca drog, kierujc wielk ciarwk i jadc pomidzy agodnymi wzniesieniami niedaleko Austin, mylaem o Rajneeshem i jego ksice. Zanim dotarem do Houston, przepadem. Poszedem kupi t ksik. Tego wieczoru razem z on czytalimy ksik na zmian. Bylimy pod ogromnym wraeniem. W sowach Rajneesha byo co prawdziwego. Tak jakby mwi do nas z miejsca wiedzy, ktrego nie bylimy w stanie przenikn. Potra te wple opowiadania

54

Taoizm
i arty w swj przekaz, ktry trudno byo zapomnie. I mu si oprze. Pniej przeczytaem jeszcze inne ksiki. Sza zakupw dawa pokarm mojej duszy, ale oprnia moje konto bankowe. Nie szkodzi. Pracowaem nad sob i byem szczliwszy. Poza tym pienidze s czym materialnym, a ja pragnem czego duchowego. A przynajmniej tak wtedy sdziem. Taoizm nie by w centrum moich zainteresowa. Pomimo e moja ona zamwia dla mnie obrczk lubn z wygrawerowanym symbolem yin-yang, a taoizm wydawa si najlepsz dla mnie religi, chodzio mi o co wicej. Rajneesh nie zna granic. Potra rozmawia o lozoi Zen i o taoizmie z tak atwoci, z jak mg opowiada arty czy cytowa psychologw i zykw. Wydawa si by geniuszem. Prawdziwy mwca, ktry potra zawadn umysami suchaczy. Wcigno mnie to. Czytajc, dowiedziaem si, e Rajneesh by guru. Mia swoich uczniw zwanych sannjasinami. Mia rwnie swj aszram, zwany najwikszym centrum rozwoju na wiecie, w miecie Pune, w Indiach. Moecie si domyli, co dziao si pniej. Najpierw rozwaaem moliwo zostania uczniem guru. Podejmowanie decyzji nigdy nie przychodzio mi atwo. Tym razem nie byo inaczej. Pewnej nocy miaem sen, w ktrym przyszed do mnie Bhagwan. Siedzielimy razem w pokoju. Wydawao mi si, e to byo w In-

55

Sannjasini
diach, ale kt mgby to stwierdzi? Powiedziaem temu ysemu guru, e rozwa am zostanie jego uczniem. Obdarowa mnie ciepym, penym mioci umiechem, ktry by niemal zaraliwy, ale nie powiedzia ani sowa. Powiedziaem, e nie byem pewien, jak decyzj powinienem podj. Powiedzia trzy sowa nie potra sobie przypomnie, co to byy za sowa abym zosta jego uczniem. Kiedy obudziem si rano, napisaem list do Rajneesha i poprosiem o zostanie sannjasinem.

Sannjasini
Listonosz jest moim przyjacielem. Niewane, czy go znam, czy nie. Wane jest to, e przynosi mi ksiki, nagrania, listy, katalogi, paczki, czeki itd. Kady dzie jest jak Boe Narodzenie jeli jest to dzie dostarczania poczty poniewa nigdy nie wiesz, co przyniesie listonosz. Do moich drzwi nigdy nie musi dzwoni dwa razy. List od Bhagwana przyszed we wrzeniu 1979 roku. By soneczny dzie. W swojej skrzynce dojrzaem beow kopert i w podskokach wrciem do domu. Byem wniebowzity. Rozdarem kopert, a tam byo moje nowe imi. Swami Anand Manjushri. Zaczona

56

Sannjasini
notatka mwia o tym, e Anand znaczy bogo, a Manjushri oznacza ucze Buddy. Co za zaszczyt! Moje ego unosio si nad ziemi. Nie wiedziaem jednak, jak si wymawia moje imi. Poszedem do biblioteki, ale pracownik tylko wzruszy ramionami. Naucz si sanskrytu. Pewnego dnia wychodziem z poczty, gdy zauwayem idcego ulic Hindusa. Zawoaem go. Jak wypowiada si to imi? zapytaem, pokazujc moje imi sannjasina. atwizna. A-nan Man-da-szri. Od tamtej chwili uywaem tego imienia. Nie byo to proste. Pewnego dnia, gdy wykonywaem zlecenie dla konserwatywnego pracodawcy z Poudnia, przedstawiem si jako Anand Manjushri. Spojrza na mnie zdumiony. e jak? Powtrzyem swoje imi. Pochodzisz z tych okolic? Z Ohio. Masz jakie przezwisko? Moesz mwi do mnie Joe.

57

Sannjasini
No c, staraem si najlepiej, jak mogem. Najwikszy problem miaem z wacicielk wynajmowanego mieszkania. Bya po siedemdziesitce i uczya w szkce niedzielnej. Kiedy zobaczya moje pomaraczowe szaty i mj mala sznur drewnianych paciorkw i znak Rajneesha, zmartwia si. Czego szukasz a w Indiach? zapytaa. Co jest nie tak z naszymi religiami? Czy jesz tylko amerykaskie jedzenie? zapytaem, przeczuwajc, e szykuje si awantura. Inne kraje maj do zaoferowania co innego. Moe nawet lepszego. A co jedzenie ma tu do rzeczy? Widziaem, e nie rozumiaa. Postanowiem podej do sprawy w sposb bezporedni. Przyjrzaem si im dokadnie i zauwayem braki odpowiedziaem. Kc si pomidzy sob wzajemnie, wszystkie opieraj si na Biblii, ale mimo to nie potra doj do porozumienia. adna z nich nigdy nie sprawia, ebym poczu si szczliwy. Odpucia, poniewa uznaa, e jestem miym facetem i prdzej czy pniej odzyskam rozum. Najwiksz ktni miaem z moim ojcem. Wysaem rodzicom artyku, ktry napisaem i w ktrym oddawaem cze Rajneeshowi. Opowiedziaem w nim o swoich rozmowach, szczciu, ksikach Bhagwana,

58

Sannjasini
medytacjach i o wielu innych rzeczach. Nie spodobao si to moim rodzicom. Pomimo e dzielio nas dwa tysice mil, czuem na odlego ich zo. Co ty wyprawiasz z tym Rajneeshem? zapyta mj ojciec przez telefon. Co si z tob stao? Tato, ten czowiek to geniusz. Joe, ten facet to nowoprzybyy. Kto taki? Nowoprzybyy. Co to znaczy? zapytaem. Nie wykaza si niczym. Jest tu nowy. Wobec mnie si wykaza, tato. To nie przetrwa powiedzia ojciec. Powiniene zostawi go w tej chwili. Tato, co bycie nowym przybyszem ma z tym wsplnego? To bez sensu, tato. On jest ywy, wic oczywicie moe ci si wydawa nowoprzybyym. Zaraz mi powiesz, e Marconi te by nowoprzybyym. Co takiego? Uwaasz, e Kolumb te by nowym przybyszem? Tato, o czym ty wygadujesz? Bhagwan to wspaniay czowiek. Czytae kiedy jego ksiki?

59

Sannjasini
Nie, i nie zamierzam! Dlaczego wic wyraasz o nim JAKIEKOLWIEK sdy? Posuchaj mnie, ju ja znam ludzi takich jak on. Tato, nic o nim nie wiesz. Gdyby wiedzia, cieszyby si moim szczciem. Przez chwil zapanowaa cisza. Zrobi ci pranie mzgu, co Joe? Tego byo ju za wiele. Zaamaem si. Zaczem paka. Odoyem suchawk. Po raz pierwszy w moim yciu rozczyem si ze swoim ojcem. Chodziem po pokoju, paczc, zoszczc si i odczuwajc zagubienie spowodowane miesznymi argumentami mojego ojca. Czuem si tak, jakby grzmoty i byskawice bawiy si w berka w moim brzuchu. Deszcz obmywa moje policzki, kiedy kaem. Bl. Straszny bl. Dziki Bogu bya przy mnie moja wspaniaa ona, eby mnie wspiera. Po kilku minutach si uspokoiem i zadzwoniem do ojca. Przepraszam, tato. Kocham ci. Ale mylisz si co do tego, co powiedziae. Tak, jasne odpowiedzia mj ojciec. Wci by jednak przekonany o tym, e zrobiono mi pranie mzgu. Po tym wydarzeniu dugo ze sob nie rozmawialimy. Do naszego nastpnego spotkania musiao min dziesi lat.

60

Sunderam
Pomimo sporadycznych ktni i dziwnych spojrze, bycie sannjasinem byo proste. Bhagwan poprosi mnie, abym uywa swojego nowego imienia, a co za tym idzie, zerwa z przeszoci, co pragnem zrobi, oraz abym nosi pomaraczowe szaty i codziennie medytowa. Czy taka proba brzmi dla Was jak proba szaleca?

Sunderam
Dziao si to na kilka miesicy zanim poznaem sannjasinw. Spacerowaem po Houston, mylc o tym, e wygldam jak chodzca reklama Rajneesha, a zobaczyem drug chodzc reklam w pomaraczowych szatach, wychodzc ze sklepu z naturaln ywnoci. Okazao si, e by to dyrektor centrum medytacyjnego w Houston. By rwnie profesorem na Uniwersytecie w Houston. Dziki niemu poznaem wielu innych sannjasinw, m.in. jednego z najbardziej znanych chirurgw z prestiowego Texas Medical Center. Bhagwan potra przyciga do siebie najlepszych ludzi. Gdyby kto go ocenia po tym, jakich mia wychowankw, zdaby egzamin. Zaczem uczszcza na medytacje i suchaem wykadw Bhagwana w mieszkaniu, ktre naleao do

61

Sunderam
dyrektora centrum. Medytacje Bhagwana s w przewaajcej czci niesamowicie aktywne. Najbardziej znan oryginaln medytacj jest medytacja Dynamiczna. Wikszo osb nie jest w stanie znie trwajcej godzin medytacji rodem z obozw treningowych, chyba e oszukuj. Pierwsze dziesi minut medytacji Dynamicznej polega na oczyszczajcym oddychaniu. To jest dzikie doznanie. Polega na tym, e trzeba sta i oddycha jak szaleniec, ktry nie moe zaczerpn tchu. Wyobra sobie, e robi to 15 osb w maym pomieszczeniu, a Ty jeste od tego a cay zasmarkany. To jednak naprawd pomaga oywi ducha i napenia cay organizm energi. Drugi etap polega na oczyszczeniu. Oznacza to, e pozwalasz, aby prowadziy Ci pragnienia emocjonalne. Masz ochot krzycze? Krzycz a do zdarcia puc. Masz ochot paka? Zalej si zami. Chcesz okada piciami poduszk? Daj jej wycisk. Podczas tych 15 minut samooczyszczenia wszystko jest dozwolone. Osoby postronne lubi obserwowa ten etap, gdy mog popatrze na szalestwo w czystej postaci. Trzeci 10-minutowy etap polega na tym, e musisz trzyma rce wycignite prosto w stron nieba (lub sutu), skaczc w gr i krzyczc HOO!, gdy ldujesz na ziemi. Jest to bardzo wyczerpujce. Myl, e Bhagwan stworzy t drog ku bogoci w stylu Rambo zainspirowany suzmem. Albo moe by po prostu

62

Sunderam
w nastroju na odrobin okruciestwa. Niesamowicie trudno (przynajmniej dla mnie) jest wykona t cz. Trzeba zmaga si ze swoim umysem, ktry woa STOP! za kadym razem, gdy Ty woasz HOO!. Nagle pada rozkaz STOP! i kady zamiera w miejscu, w ktrym si znalaz. Wyobra to sobie. Podskakujesz, pocisz si i wrzeszczysz HOO!, i bez wzgldu na to, w ktrym miejscu jeste, masz si zatrzyma. adnego ruchu. Nic. Chodzi o to, eby zajrze w gb siebie. Obserwowa. By wiadkiem swojego istnienia. Jestem pewien, e za t czci stoi inspiracja wielkim rosyjskim nauczycielem Gurdijewem. Jeli opucisz rce lub sprbujesz si rozluni, z powrotem dziaasz na zasadzie autopilota i nie jeste ju wiadom sam siebie. Tak wic na 10 minut stajesz si posgiem. To wanie ten ostatni, czwarty etap, jest dla mnie najbardziej owocny. Wszystko, co jest przed nim, stanowi wstp, ktry ma prowadzi do owiecenia. I na kocu, przez ostatnie 10 minut, taczysz. witujesz poprzez poruszanie si, bujanie, skakanie, miech w dowolny sposb, w ktry chcesz wyrazi rado. I uwierz mi, po ponad godzinie takiej medytacji czowiek bardzo chtnie wituje jej zakoczenie. Medytacja Dynamiczna nie bya popularna podczas naszych cotygodniowych spotka. Teraz rozumiesz dlaczego. Bya zbyt forsowna i wyczerpujca. A przebywanie po tej medytacji z 15 osobami w pomieszcze-

63

Sunderam
niu jest jak przebywanie w szatni po meczu futbolowym. Nikt nie czuje si komfortowo. W samotnoci zazwyczaj wykonywaem medytacj Mandala. Zaczyna si ona od 15-minutowego joggingu w miejscu. Robiem dwie rzeczy za jednym zamachem godzina medytacji A DO TEGO wiczenia zyczne. Uwaaem, e to bardzo mdre. Bhagwan wierzy w to, e wszystko moe by medytacj. Jedynym wymogiem bya Twoja wiadomo. Istnieje zabawna historyjka Zen o mnichu w klasztorze, ktry zapyta swojego przeoonego: Czy mog pali, kiedy si modl? Drugi mnich mu odpowiedzia: Nie ma mowy! Modlitwa jest wita! adnego palenia! Nastpnego dnia mnich, ktry wczeniej pyta o palenie, pali na zewntrz fajk, gdy przechodzi koo niego przeoony. Modszy mnich zatrzyma starszego i zapyta: Czy wolno mi modli si, kiedy pal? Ale oczywicie! umiechn si starszy mnich. Moesz si modli, robic cokolwiek. Bhagwan te taki by. Byby jednym z pierwszych, ktry by powiedzia, e moesz medytowa podczas

64

Sunderam
palenia. Albo jedzenia. Albo jakiejkolwiek innej czynnoci. Bd tego wiadkiem czsto powtarza. Wejd gboko w ten proces. Kadego tygodnia grupa uczniw z Houston oraz poszukiwacze ciekawych dozna wykonywali rnego rodzaju medytacje Bhagwana. Byy te bardziej odprajce medytacje Bhagwan mia ich setki na podordziu a potem suchalimy tego, co nasz mistrz mia do powiedzenia. Po kilku godzinach wymienialimy uciski, krtko gawdzilimy, po czym kady szed w swoj stron. Mnie to nigdy nie wystarczao. Uwaaem, e Bhagwan zasugiwa na wicej i e jego uczniowie mogli zrobi wicej. Nigdy te nie przepadaem za dyrektorem centrum. Bhagwan posiada jednak umiejtno zbliania do siebie ludzi, ktrzy wczeniej si nie dogadywali. Nazwij to, jak chcesz, ale uczniowie, ktrzy mieli ze sob na pieku, zawsze si jako ze sob stykali. Pojedynki ego. Wybuchajce ktnie. Bhagwan pewnie siedzia w Pune i rycza ze miechu. Poniewa jego celem byo unicestwienie ego, bez wtpienia uwielbia patrze na te wszystkie potyczki. Tak czy inaczej, otworzyem wasny orodek. Napisaem do Bhagwana i powiedziaem mu, co zamierzam. Musiaem napisa dwa razy, zanim otrzymaem odpowied w beowej kopercie. Nazwa orodka miaa

65

Sunderam
brzmie Sunderam Rajneesh Meditation Center. A ja miaem by jego dyrektorem. Moje ego byo bardzo zadowolone. Ego kierownika drugiego centrum nienawidzio zaistniaej sytuacji. Poniewa jednak wikszo uczniw lubia mnie, a nie jego, mj orodek kwit. Dwa razy w tygodniu organizowaem medytacje, co miesic prezentowaem wstp do lozoi Bhagwana, organizowaem wsplne spotkania przy posiku, wynajem przestrze w wielkim domu dla naszych spotka grupowych, sprowadziem do Houston Shakti Gawain, autork bestsellerw, aby przeprowadzia dla nas warsztaty, zorganizowaem te wielkie wydarzenie z pomoc chirurga z Houston aby przedstawi Bhagwana fachowcom (przybyy setki ludzi), przyprowadziem rwnie gwnych uczniw mistrza oraz znanych przywdcw grup. Oczywicie grupy Bhagwana i przywdcy grup to zupenie oddzielny temat. Byli tak samo kontrowersyjni, jak ich mistrz. Poprzez nich czowiek dowiadcza ycia w jego najsurowszej formie i czasami rwnie najbardziej niebezpiecznej.

66

Poamane rce, zakrwawione nosy

Poamane rce, zakrwawione nosy


Bhagwan zwyk opowiada histori o poszukiwaczu, ktry odkry tajemnicze plemi na szczycie gry. Kiedy natkn si na t grup, by zdumiony. Ludzie taczyli, darli si, pakali, krzyczeli, bili si wzajemnie, cudzooyli, pili, jedli cokolwiek jeste sobie w stanie tylko wyobrazi. Byo to jak spojrzenie w czelucie piekie. Poszukiwacz zawrci i uciek od tej szalonej haastry. Wiele lat pniej, odbywajc podr w poszukiwaniu prawdy, ten sam poszukiwacz odwiedzi to samo plemi na szczycie gry. Tylko e teraz wszyscy siedzieli w milczeniu. Kady mia na twarzy wymalowany spokj. Poszukiwacz chcia si przyczy do tej grupy. Usiad razem z medytujcym plemieniem. Nie potra jednak usiedzie na miejscu. Jego umys by niespokojny. Podczas gdy inni siedzieli w bogoci, on czu si niespokojny. Drapa si po kolanie, zmienia pozycj, jego myli gdzie galopoway, wyobraa sobie sceny z pieka rodem. Nie zdyo upyn duo czasu, a nasz poszukiwacz rzuci to wszystko w choler i opuci szczyt gry. Bhagwan opowiada t histori na okrgo, za jego celem byo wprowadzenie nas w stan medytacji. Po

67

Poamane rce, zakrwawione nosy


chwili jednak dodawa, e jeszcze nie wolno nam medytowa. Twj umys wypeniony jest trucizn, mawia. Musisz wyrzuci z siebie te wszystkie mieci, zanim uspokoisz umys. Tak samo jak plemi na szczycie gry, ktre wygldao dziwnie, krzyczc i lamentujc, my, uczniowie Bhagwana, rwnie rozpoczynalimy swj oczyszczajcy proces. Medytacja Dynamiczna miaa oczywicie za zadanie pomc nam zrzuci baga emocjonalny i umysowy. Ale trwao to tylko godzin. My za potrzebowalimy czego bardziej intensywnego, co trwaoby duej. Dostalimy to. Grupa Bhagwana staa si znana ze swojego bezkompromisowego podejcia do rozwoju wewntrznego. Przycigaa do siebie jednych z najbardziej powaanych terapeutw na wiecie, ludzi z Esalen i Anglii, ze Szwajcarii i Niemiec, oarujc im wolno. Spotkania byy czsto tak intensywne, e dochodzio do amania koci. Nikt jednak a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo nie narzeka. Dobrowolnie zapisywali si do grup spotkaniowych i, pomimo strachu, dobrowolnie przez to przechodzili. W Austin znajdowao si wiksze i bardziej aktywne ni w Houston Centrum Medytacyjne Rajneesh. To wanie tam miaem swj pierwszy kontakt z grup sannjasinw. Pomimo e byem w Geetam, gdzie Bhagwan mia du oaz na pustyni i organizowa

68

Poamane rce, zakrwawione nosy


mae grupy, Austin byo dla mnie wikszym i bardziej intensywnym przeyciem. Nigdy tego nie zapomn. Z jakiego dziwnego powodu dwudniowe spotkanie miao miejsce dwa dni po witach Boego Narodzenia. Ju sam ten fakt zdenerwowa moj on, poniewa musiaem wyjecha w dzie Boego Narodzenia, a grupa spotykaa si dla mnie i miaem stawi jej czoa. Moja ona nie najlepiej to zniosa i wikszo czasu spdzia, pijc i zastanawiajc si, co te robi jej m. Dotary do niej rwnie plotki o swobodzie seksualnej. Wiedziaem, e w grupie Rajneesha wszystko moe si zdarzy i to sprawiao, e si denerwowaem. Prbowaem to ukry, co sprawiao, e byem strasznie spity. W grupie byo 30 osb. Siadalimy i pozwalalimy, aby wydarzenia toczyy si wasnym torem. Przywdcy grup spogldali zazwyczaj prosto na czowieka i nic nie mwili. Nie byo to komfortowe uczucie. Mgby si zastanawia, czy potra czyta Ci w mylach. Zakadajc, e tak jest, czowiek otwiera usta i si obnaa. W momencie, gdy kto otwiera usta, stawa si zwierzyn own dla grupy. Podczas jednej z wyjtkowo intensywnych scen zaczo mi krwawi z nosa. Nikt mnie nie uderzy, ale pomieszczenie byo tak przesiknite energi, a ja tak bardzo staraem si ukry w sobie swoje obawy, e co

69

Poamane rce, zakrwawione nosy


si zamao i krew pocieka mi po twarzy. Nie prbowaem jednak tego powstrzyma. Byem zbyt mocno pochonity tym, co dziao si przede mn. Mody mczyzna, ktry wci nie potra wymwi imienia Bhagwana, klcza na czworakach na rodku pokoju. Mia nagi tors, a jego drewniana mala koysaa si na jego szyi. Po jego prawej stronie sta najwikszy mczyzna w grupie i trzyma go w miejscu. Po stronie lewej sta drugi najwikszy mczyzna w grupie i trzyma go z drugiej strony. Naprzeciwko przytrzymywanego ucznia znajdowa si przywdca grupy. Dokucza mu. Twoja ona spaa z dwoma facetami zeszej nocy powiedzia przywdca. Jak si z tym czujesz? Ucze stara si uwolni od dwch przytrzymujcych go olbrzymw. Gdzie s ci mczyni? zapyta przywdca. Ci, ktrzy spali z twoj on. Dwch mczyzn wstao. Podeszli do przywdcy grupy. Usidcie koo mnie, eby mg was widzie rozkaza. Ci faceci pieprzyli si z twoj on powiedzia. Jak si z tym czujesz?

70

Poamane rce, zakrwawione nosy


Przytrzymywany ucze krzykn. Potem jkn. Co si w nim palio. Mona byo to wyczu. Co chcesz zrobi? zapyta przywdca grupy. Chc was, kurwa, ZABI! krzykn i prbowa si rzuci na przywdc. Ale dwch osikw trzymao go na miejscu. Poczuj gniew powiedzia przywdca. Niech przez ciebie przepynie. Ucze, wci przytrzymywany, wyda si z siebie przecigy aosny jk, ktry zamieni si w gone stknicie, po czym krzykn tak przeraliwie, e a przeszy mi ciarki po plecach. W pewnej chwili wznis oczy w stron sutu, wycign szyj i zawy niczym samotny wilk na pustyni. Kady czu jego cierpienie. Nawet w tej chwili, gdy pisz te sowa, przechodz mnie dreszcze, a oczy robi si wilgotne. Po kilku minutach nie jestem pewien ilu mczyzna upad na ziemi. Z nosa leciaa mi krew. Wszyscy patrzylimy, jak ucze pacze i pacze. Byo to aosne. Zastanawiaem si, dlaczego siedz w tym pokoju. Jedna z kobiet, niebdca sannjasinem, wysza ju wczeniej, kiedy przywdca mwi innej kobiecie, e albo powinna nauczy si czerpa rado z seksu oralnego, ktry daje mczynie, albo nie powinna tego robi. Dlaczego nie wyszedem razem z ni?

71

Poamane rce, zakrwawione nosy


Niewane, jak tragiczne i szalone mogoby si Wam wydawa to dowiadczenie, chc, abycie wiedzieli, e zmienio mczyzn, ktry to przeszed. Po tym dziwnym krzyku poczu si lepiej i wyglda na szczliwszego. To tak, jakby da ujcie caemu gniewowi i napiciu, ktre trzyma w sobie. Tak samo jak plemi na szczycie gry, ktre zaczynao od katharsis, aby mc pniej siedzie w spokoju, ten ucze potrzebowa porzuci swj bl spowodowany niewiernoci ony, zanim mg si zrelaksowa. C za sposb na odprenie! Oczywicie istniay inne niezwyke wydarzenia dotyczce grupy Bhagwana. Wci mam przed oczyma, jak jedna z atrakcyjnych uczennic leaa na rodku twardej, drewnianej podogi, nad ni stao trzydziestu uczniw, a przywdca zaspokaja j seksualnie. Na pocztku nie wiedziaem, co robi. Bya ubrana, wic zaoyem, e robi co zwizanego z uwalnianiem energii. No c, waciwie tak byo. Nie zorientowaem si jednak, a do momentu, gdy zobaczyem, e dziewczyna wije si i jczy z rozkoszy. Grupy Bhagwana zostay stworzone, aby prowadzi do wewntrznego pokoju. Jeli kogo przeladowaa myl, aby co zrobi, Bhagwan i jego przywdcy grup mwili: Zrb to! Tak, aby wyrzuci to z siebie.

72

Poamane rce, zakrwawione nosy


Moecie sobie wyobrazi, e ten rodzaj wolnoci ekspresji sprawi, e wielu uczniw wpado w tarapaty. Pomimo szalestwa w grupach, wynikiem tych dziaa by zazwyczaj trzewy osd. W paradoksalny sposb szalestwo prowadzio do spokoju. Grupy spotkaniowe byy popularne w latach 60. i wci mona si na nie natkn. Jednak adna z nich nie dawaa takiej wolnoci niemal licencji na zabijanie jak grupy usankcjonowane przez Bhagwana. Pewnie zastanawiacie si dlaczego. Czy Bhagwan by po prostu tylko kontrowersyjny? Mao prawdopodobne. W Indiach by uwaany za najwikszego okrytego z saw przywdc. Czy Bhagwan celowo poddawa prbom swoich zwolennikw? Raczej nie. Jego uczniowie nosili pomaraczowe szaty i mala (sznur drewnianych paciorkw z zawieszk z wizerunkiem Bhagwana). Kady, kto to robi w obliczu pogardy spoeczestwa, udowadnia mio dla swojego mistrza. Myl, e Bhagwan by superpsychologiem. To nie przypadek, e przyciga do siebie zawodowych terapeutw. Mia umiejtno, ktra pozwalaa mu zajrze pod mask ludzi i ich przejrze ale take zobaczy ich prawdziw natur i pozwoli jej si pokaza. Tak samo jak Ken Wilber, autor ksiki No Boundary i innych wietnych publikacji na temat wschodniozachodniej psychologii i duchowoci, Bhagwan wiedzia, e rne cieki prowadzce do rozwoju nie

73

Oregon
wykluczaj si, ale uzupeniaj. Kiedy zastanawiaem si, kto ma racj, Freud czy Jung? Bhagwan pozwoli mi zrozumie, czy ci dwaj psychologowie, tak samo jak wielu innych, s niczym szczeble drabiny. Wikszo z nas wierzya, e na szczycie tej drabiny jest Bhagwan i spoglda na wszystko z gry. Myl, e z tego powodu istnia jaki boski cel uczestniczenia w tych wszystkich naadowanych emocjami grupach spotkaniowych. Hemingway powiedzia wszak, e zamana rka jest silniejsza po tym, jak si zronie. I Bg mi wiadkiem, e mogem oddycha swobodniej po tym, jak krew popyna mi z nosa.

Oregon
Nigdy nie widziaem Bhagwana w Indiach. Dwa tygodnie przed tym, jak mj samolot mia wystartowa, Bhagwan znikn. Przez niemal rok nikt nie wiedzia, gdzie si znajdowa. I tak nikt by nie powiedzia. Bhagwan pogry si w milczeniu. Nic ju nie mwi, tylko siedzia i promieniowa swoim wntrzem. Zaakceptowaem jego milczenie, ale byem zawiedziony

74

Oregon
tym, e nie by dostpny. Dokd poszed? Co zamierza? Co mam wszystkim powiedzie? Niespodziewanie Bhagwan si pojawi. Powiedziano nam, e by chory i odpoczywa w swojej posiadoci w New Jersey. Bardziej ekscytujc wiadomoci byo jednak to, e cay ruch Bhagwana mia zosta przeniesiony na wielki teren w rodkowym Oregonie. Mia si nazywa Ranczo Rajneesh. Tutaj jednak zaczy si kopoty. Po pierwsze, Bhagwanowi doradzono, aby swj ruch przeksztaci w religi. Wtedy narodzi si rajneeshyzm. Po drugie, Bhagwan wybra na swj dom najbardziej konserwatywny stan w caym kraju, co rozzocio niemal wszystkich w Oregonie. Po trzecie, Bhagwan ustanowi Ma Anand Sheel szefem i by moe to by jego najwikszy bd. Odwiedziem Bhagwana w Oregonie dwa razy. Za pierwszym razem byo to wielkie wydarzenie. Przyjechay tysice ludzi z caego wiata. Bhagwan milcza, ale zobaczenie go po raz pierwszy w yciu byo niesamowite. Czuem jego mio, spokj, jakby kryy w powietrzu i mona je byo zapa. Kiedy wybiera si na codzienne przejadki po zakurzonych drogach, jecha ze stop na hamulcu, aby mc spojrze na kadego ze swoich uczniw. Pamitam, e czuem upojenie i miaem si radonie po tym, jak przejecha obok.

75

Oregon
Poniewa byem kierownikiem orodka, jednego wieczora usadzono mnie bezporednio przed mistrzem. To bya niesamowita noc. Grzmiao i byskao, a w powietrzu unosia si groba burzy. Gdy jednak pojawi si Bhagwan, wszystko si uspokoio. Co za wejcie! Siedziaem przed nim w ciszy i patrzyem, jak mi si przyglda. Poczuem uzdrowienie. W pewien sposb poczuem, jakby przepywa pomidzy nami spokojny, wibrujcy prd. Chyba nigdy w caym swoim yciu nie widziaem nikogo tak skupionego. Bhagwan siedzia tak przed tumem, w ktrym ja byem w pierwszym rzdzie, jakby by majestatycznym krlem z zamierzchych czasw. To by si wietnie nadawao na lm. Tej nocy miaem si godzinami. Nie mogem zasn. Byem na haju wywoanym yciem. Spacerowaem chodn noc z bliskim przyjacielem i mialimy si bez opamitania. mia si bardziej ze mnie ni z tego, e co w rodku kazao mu si mia. Bhagwan zwyk mawia, e jego przesanie to ycie, mio i miech. Tej nocy, w jaki niewymwiony sposb, czuem jego przesanie. Nie mogem przesta si mia. Kiedy w wiadomociach telewizyjnych pokazano materia o Bhagwanie, gdzie reporter sta z mikrofonem w rodku tumu sannjasinw i zadawa pytania kademu, kto chcia odpowiada. Cay czas si miejecie. Z jakiego artu? zapyta.

76

Oregon
Tum wybuch miechem. Ogldajc telewizj, ja rwnie zaczem si gono mia. Najwikszym artem jest samo ycie, a zwolennicy Bhagwana wietnie si bawili. Po tym maratonie miechu na nastpny dzie bolao mnie gardo, ale byo warto. Moja druga wizyta w domu Bhagwana bya koszmarna. Sheela, maa, energiczna osobista asystentka Bhagwana, sprawowaa wiksz kontrol nad ranczem i wszystko zaczo si rozsypywa. Chciaem wyjecha od razu tego samego dnia, kiedy przyjechaem. Po wyldowaniu w Portland musiaem jecha jeszcze cztery godziny autobusem na ranczo. Zaraz po tym, jak przybyem, wszystkich nas zgarnito i zaprowadzono do budynku na przeszukanie. Bhagwan nigdy nie popiera narkotykw, poniewa twierdzi, e przymiewaj wiadomo, ale widocznie niektrzy jego uczniowie nie podzielali jego zdania. Wszyscy zostalimy przeszukani, a wytresowane psy obwchay nasz baga. Potem zaprowadzono nas do sali z krzesami ustawionymi niczym w sali szkolnej. Wysuchalimy wykadu o AIDS i innych chorobach przenoszonych drog pciow. Uczono nas, jakie stosowa kroki zapobiegawcze i usyszelimy, e Bhagwan chce, eby wszyscy uywali kondomw oraz eby nasze ycie seksualne byo pene kontemplacji. Wcale mi si to nie podobao. A miao by jeszcze gorzej. Klimat rancza, ktry przypomina pustyni,

77

Oregon
sprawia, e moja ysa gowa cierpiaa z powodu czerwonych oparze, a moje woskie policzki byy popkane od soca. Prbowaem kupi kapelusz lub balsam do ust, ale wszystkie byy wyprzedane. Gdy uzupeniono zapasy, ceny byy osiem, dziewi razy wysze od normalnych. Kiedy byem na ranczu po raz pierwszy, czuem, e kto o mnie dba. Jedzenie byo wspaniae, co p mili byy punkty w wod. Tym razem jednak posiki dostawalimy z opnieniem i byy kiepskie. Punkty z wod byy suche i nikt ich nigdy nie uzupenia. Kilka razy mylaem, e z powodu skwaru zemdlej. To nie byo zabawne. Bhagwan, ktry znw mwi, by cay czas strzeony przez goryli z karabinami maszynowymi. Opuci krg ciszy i znw powrci do wygaszania swoich porannych wykadw. By nudny. Spdza wiele czasu na rzucaniu obelg pod adresem politykw i na plotkach. Mwi nie przez jedn godzin ani dwie, ale trzy, a czasami nawet wicej. Nie mogem wysiedzie. Niektrzy uczniowie prbowali znale dla tego racjonalne wytumaczenie i mwili, e Bhagwan robi wszystko, aby utrzyma nas w swojej obecnoci, abymy mogli czu jego energi. C, na mnie to nie dziaao. Chciaem si wynie. Odejcie nie byo jednak proste. Ranczo Rajneesh, ktre miecio si na posiadoci majcej 100 tysicy

78

Oregon
arw, znajdowao si trzydzieci mil od najbliszego miasta. Oznaczao to podr przez pustyni bez wody i do tego z bagaem. Miasto byo tak mae, e nie byo tam ani takswek, ani samolotw. Podr samochodem do Portland zajmowaa cztery godziny. Krciem si wic tam, a tydzie mojego pobyt dobieg koca. Wziem udzia w kilku warsztatach, wysuchaem kilku porannych wykadw, poszedem na pogrzeb jednego z uczniw, ktry utopi si w pobliskiej rzece, byem na wycieczce rowerowej, adnie si opaliem i tak dalej. Trudno byo jednak uciec od zej aury otaczajcej Bhagwana. Pisay o nim ju wszystkie gazety. Nawet program 60 minut pokaza materia o nim. Mwiono o budowaniu jaski na ranczu, ktre miay chroni niektrych wybranych uczniw przed zagad atomow, ktrej nieuchronno wieci Bhagwan. Kryy plotki o tym, e sannjasinowie zatruwali okoliczn ludno, organizowali si w grupy terrorystyczne i bili nie-sannjasinw. Niektrzy twierdzili, e Sheela rozkazaa uczniom poda narkotyki ludziom z ulicy, ktrych zebrano z terenu caego kraju i podrzucono na ranczo Bhagwana. Ten pseudowysi ek pomocy bezdomnym kampania, ktra sprawia, e ranczo byo opisywane na pierwszych stronach wszystkich poczytnych dziennikw by niczym wicej, tylko oszustwem majcym na celu zdobycie politycznego poparcia. Tak dowie-

79

Oregon
dziaem si od uczniw, ktrzy w owym czasie mieszkali na ranczu. To byo tylko na pokaz. Kiedy ju bezdomni zjawili si w Rajneeshpuram, popadli w zapomnienie. Wikszo wyjechaa. Albo prbowaa. Szybko odkryli, e wydostanie si z rancza nie jest proste. Nikt nikogo nie zatrzymywa, ale te nie mona byo liczy na pomoc. Trudno byo mi w to wszystko uwierzy. NIGDY nie spotkaem adnych sannjasinw, ktrzy chcieliby zrani kogo, poda komu narkotyki, zabi czy wprowadzi w bd. Wszystkie moje dowiadczenia z uczniami Bhagwana, cznie z moim kierowaniem centrum w Houston, byy przyjemne. A nawet ekscytujce. Ludzie, ktrych spotkaem, byli serdeczni i pomocni. Jedni z najlepszych przyjaci, jakich w yciu miaem. CO jednak dziao si na ranczu. Nie podobao mi si to. I nie mogem uwierzy, e jestem tego czci. Ja, inteligentny czowiek, absolwent collegeu, przedstawiciel klasy redniej, miaem by uwikany w stosunki z najbardziej kontrowersyjnym guru tego stulecia?! Pewnego ranka, zaraz po wykadzie Bhagwana, obrciem si za siebie i znalazem si naprzeciwko samochodu Bhagwana. By w nim. I jecha prosto na mnie. Nie wiem, jak si tam znalazem, zwaywszy na to, e dziesi tysicy innych osb kbio si, eby go

80

Oregon
zobaczy. Samochd zatrzyma si obok mnie. Bhagwan siedzia na tylnym siedzeniu przy oknie i patrzy na mnie. Podnis swoj rk i przystawi j do szyby. Ja skierowaem swoj do w d i rwnie przystawiem j do kuloodpornej szyby. Pniej Bhagwan zoy obie donie w pozdrowieniu Namast. Ja rwnie zoyem swoje donie i go pozdrowiem. Pniej odepchn mnie tum, a samochd Bhagwana jecha dalej. Patrzyem w oczy swojego mistrza. Nie dostrzegem w nich nienawici ani za. Zobaczyem mio. Czy ten czowiek ze spokojnym, a jednoczenie ywym spojrzeniem, mg by tym samym czowiekiem, ktry przewodzi uczniom-faszystom? Kryy nawet plotki, e prawdziwy Bhagwan zmar lata temu w Indiach, a w Oregonie przebywa oszust. Czy to moga by prawda? Zastanawiaem si rwnie, czy mona dozna owiecenia, a pniej je straci. Jeli wszystkie oskarenia i problemy na ranczu byy prawdziwe i jeeli Bhagwan o tym wiedzia i nic nie zrobi lub, co gorsza, popiera to, wtedy mona byo stwierdzi, e nie tylko nie jest owiecony, ale szalony. Ale kt to moe stwierdzi z ca pewnoci? Kady ucze ma swoj interpretacj tych faktw. Mj kolega ucze, ktry rozwid si z on z powodu Bhagwana twierdzi, e to, czego dowiadczy Bhagwan, to

81

Zaufaj yciu
satori. Nic ponad to. Powiedzia, e Bhagwan dozna tylko czciowego owiecenia, za dziki swojemu intelektowi i temu, e mia gadane, udao mu si przekona setki tysicy inteligentnych ludzi, e by przebudzonym bytem. Czy to moliwe? Czybymy wszyscy byli a tak lepi? W Oregonie do gosu doszo ego Bhagwana powiedzia mj przyjaciel. Zniszczy wszystko. Trudno si z tym nie zgodzi.

Zaufaj yciu
Niedugo po tym ranczo przestao istnie. Sheela zostaa aresztowana za malwersacje, usiowanie zabjstwa i Bg wie co jeszcze. Rajneesh rwnie zosta aresztowany, a po pobycie w wizieniu i procesie, zosta deportowany. Przez dugi czas nie wolno mu byo nigdzie wyldowa. Kade ze znaczcych pastw zarzdzio, e wolno mu byo uzupeni zapas paliwa, ale nie wolno zosta. W kocu wrci do Pune w Indiach i pozosta tam a do mierci.

82

Zaufaj yciu
Ludzie wci mnie pytaj, dlaczego w ogle przyczyem si kiedy do Bhagwana. Nauczyem si ufa odpowiadaem. Bhagwan zwyk mwi: Rozlunij si, ja si wszystkim zajm. Nie martw si. Wszystko jest w porzdku. I rozluniaem si. Ufaem. Nauczyem si, e ycie samo o mnie zadba. Zrozumiaem, e Bhagwan nie odrnia mnie od innych, ale wiedzia, e kimkolwiek jestem, jeli na to pozwol, ycie samo mnie poprowadzi. Z zaufaniem wizaa si jednak druga strona medalu. Zaufanie Bhagwanowi oznaczao, e uwolniem si od usiowania kontrolowania swojego ycia oraz nauczyo mnie, e ycie jest bezpieczne, a ja mam w nim oparcie. Bezmylne zaufanie do Bhagwana oznaczao rwnie bl, zagubienie i koniec jego imperium. Niektrzy decydowali si na zostanie uczniami z powodu plotek o wolnej mioci. Inni szukali u niego wiedzy, a Bhagwan by czowiekiem niezwykle oczytanym i dobrze wyksztaconym. Byli i tacy, ktrzy udawali si do niego, poniewa szukali religii, z ktr mogliby si identykowa, czego wyjtkowego i niezwykego, do czego dyo ich ego. Zapewne najmniejszej grupie osb zaleao na jego istnoci duchowej. Bhagwan by istot owiecon. Ale bycie owieconym nie oznacza, e kto nie popenia bdw lub e nie ma ju ludzkich cech (albo nieludzkich). Wierz, e w gbi

83

Zaufaj yciu
serca Bhagwan by prawdziwym nauczycielem z prawdziwym pragnieniem suby. Pobudza trybiki w naszych gowach i zmusza nas do mylenia tylko po to, abymy stali si wiadomi samych siebie. Postawi siebie samego w niebezpiecznej sytuacji wielu go nienawidzio, wielu kochao ale jego ycie nigdy nie przejdzie bez echa. Ani nie bdzie zapomniane. Nie wiem, co si stao z Bhagwanem w Oregonie. Jedyne, co mog uczyni, to pamita o wszystkich dobrych rzeczach, ktrych si od niego nauczyem i pozosta wdzicznym losowi za to, e nie byem z nim bliej zawizany. Niektrzy ludzie porzucili swoje rodziny, mw i ony, rzucili prac, sprzedali wszystko, co mieli i cakowicie zmienili swoje ycie, eby by z Bhagwanem. Zastanawiam si, jak sobie radz z tym wszystkim teraz, kiedy Bhagwana ju nie ma. Wci mam zdjcie Bhagwana na cianie, ktre zostao zrobione tego wieczoru, kiedy siedziaem naprzeciwko niego w Oregonie. Patrz na nie i przypominam sobie jego podstawowe przesanie: Wanie teraz jest najwspanialsza chwila. Raduj si ni!

84

Rozdzia Trzeci

Rozdzia Trzeci

Wybieram ycie

Szczcie, Proces Wyboru i Ja Cierpienie jest nieszczciem.


Budda

Porzu przekonania, ktre powoduj cierpienie, a otrzymasz szczcie.


Barry Neil Kaufman

Option byo dla mnie niesamowitym bogosawiestwem. To dziki temu porzuciem swoje pomaraczowe szaty. Zostaem wychowany w rodzinie katolickiej. Kiedy byem dzieckiem, matka czsto czytaa mi opowieci z Biblii. Pamitam, jak bardzo zafascynowany byem ich barwnoci i mdroci. W tamtym okresie podjem decyzj, e bd y zgodnie z najwiksz

85

Rozdzia Trzeci
prawd. Wierzyem wtedy, e Prawd odnajd w Kociele Katolickim. Zbyt wiele rzeczy si jednak zmieniao. Przez jaki czas mwiono nam, abymy unikali jedzenia misa w pitki. Nigdy nie rozumiaem dlaczego. Pniej okazywao si, e miso jest jednak w porzdku. Nigdy nie rozumiaem dlaczego. Kiedy pierwszy raz poszedem do kocioa na msz, bya odprawiana po acinie. Pniej to zmieniono i bya w poowie po angielsku, a w poowie po acinie. Te zmiany zasad sprawiy, e pomylaem, e by moe ten wielki koci waciwie nie wie, czym jest Prawda. Byem bardzo zdezorientowanym dzieciakiem. Zaczem rozglda si gdzie indziej. Przez jaki czas przypadli mi do gustu mormoni. Baptyci te byli w porzdku, ale zbyt mocno lubili straszy opowieciami o wielkim ogniu, ktry czeka nas tam na dole. Ale wszystkim kocioom czego brakowao, kiedy zrozumiaem, e stanowi one du liczb rnych wielkich grup, wspierajcych tak wiele rnych systemw wiary. A na dodatek, wszyscy ci wyjtkowi przywdcy religijni, pomimo e rzadko si ze sob zgadzali, twierdzili, e rdo Prawdy jest jedno: Biblia. No c, Biblia widocznie bya tak bardzo zdezorientowana jak ja sam, wic poszedem dalej. Przez krtki czas byem ateist. Byo to bardzo nieprzyjemne uczucie. Myle, e byem sam jak palec we wszechwiecie, walczcy o swoje ycie! Taki obraz

86

Rozdzia Trzeci
sprawia, e macho siedzcy wewntrz mnie by wniebowzity, ale w zderzeniu z rzeczywistoci rzeda mu mina. Nie musiaem duo rozmyla, aby jako mody dorosy czowiek doj do wniosku, e wszyscy polegamy na sobie wzajemnie. Nigdy nie byem sam na wiecie i, Bg mi wiadkiem, nigdy nie chciaem by sam. Kime byem, eby stwierdzi, e Bg nie istnieje? Zdecydowaem wic, e najmdrzej z mojej strony bdzie przynajmniej wierzy w moliwo istnienia jakiego boga. Zapewne dlatego, e obawiaem si o swoje ycie (sam przeciwko caemu wiatu miaem nike szanse), zaczem szuka siy. Po pierwsze zycznej, poprzez wiczenia i opanowanie sztuk walki takich jak Aikido i karate, a po drugie siy umysowej poprzez odkrywanie potgi umysu. Zafascynowany hipnoz, telepati i dominacj duchow, doczyem do E.S.P. Laboratory i prbowaem opuci swoje ciao. Nigdy nie odnalazem paszczyzny astralnej. Prbowaem nawiza kontakt ze zmarymi, ywic nadziej, e kto po drugiej stronie widzia Boga. Ale nie spotkaem nikogo. Wci szukajc, wci zagubiony, natknem si na ksik hinduskiego guru. Zachwycony jego mdroci, oczarowany jego stylem, staem si jego uczniem. Moi katoliccy rodzicie byli zdumieni. Ale dziki temu guru zrozumiaem, e Bg jest totalnoci wszelkiego istnienia, e Bg jest tak samo we mnie, jak i w Tobie,

87

Rozdzia Trzeci
i e Prawda jest w nas. C, zajrzaem tam. Czasami mylaem, e moe, moe rzeczywicie Prawda bya we mnie. Czy to bya ta spokojna istno duchowa, ktr odczuwaem po medytacji? Nie byem pewien. Guru kaza mi si nie martwi. ycie to tajemnica i absurdalny art mwi. Wic ciesz si! Przez siedem lat si cieszyem. Przywdziewaem pomaraczowe szaty, zakadaem sznur z drewnianych paciorkw, aby podkreli swoj wi z mistrzem oraz codziennie medytowaem. Czuem si dobrze, ale nie wspaniale. Zadawaem sobie pytanie gdzie jest Prawda? Guru kaza poddawa wszystko w wtpliwo. Mwi: W ten sposb dojdziesz do Prawdy. Ale w jaki sposb poddawa w wtpliwo? Tego nie powiedzia. Poniewa niektrzy uczniowie nigdy nie kwestionowali tego, co si dziao w naszym krgu i poniewa sam guru nigdy nie zadawa ludziom pyta, doprowadzio to do wielkich sporw prawnych i domniemania usiowania zabjstwa oraz zarzutw malwersacji. Duchowy wiat guru leg w gruzach. A moje poszukiwania Prawdy trway dalej. Od lozoi Zen, poprzez taoizm, Koci Jednoci, dziwaczne kulty i nowe idee. Otarem si o rne psychologie i uznawaem je za nowe religie zachod-

88

Rozdzia Trzeci
niego wiata, nowoczesne systemy wierze, ktre zostay stworzone po to, eby zadowoli i zrozumie nowy typ czowieka. Z kad z tych psychologii byem tak dugo zwizany, dokd w ni wierzyem. Prdzej czy pniej adna nie potraa odpowiedzie na jedno z moich pyta mianowicie: czym jest Prawda? a ja szedem szuka dalej. Braem udzia w warsztatach, gdzie przypominajcy nazistw liderzy przesuchiwali mnie i mwili mi, co jest ze mn nie tak. To powiedziao mi duo o ich przekonaniach, ale nie pozwolio mi odkry swoich. Zawsze czuem si wspaniale pod koniec tych seminariw rozwoju, poniewa tak bardzo cieszyem si, e gehenna si ju w skoczya. Kochaem literatur i w niej rwnie szukaem odpowiedzi. Ale biograe pisarzy zdradzay mi, e wikszo z nich bya nieszczliwa, e byli alkoholikami i nie mieli pojcia, o czym pisz. Wci wierzc w to, e odpowiedzi mona znale w ksikach, poykaem jedn za drug, czasami czytajc ca dziennie. Ale dlaczego ksiki byy tak rne od siebie? Czy Prawda nie jest czym uniwersalnym, holistycznym i spokojnym? Pamitam, e staem kiedy sfrustrowany w ksigarni, otoczony setkami tytuw i mylaem: to nic innego, tylko systemy wiary!.

89

Miejsce dla cudu


Lecz pniej, za rad Waynea Dyera przeczytaem ksik Neila Kaufamana zatytuowan To love is to be happy with6. I odkryem program Option. Option? Wybr? Dziwna nazwa jak na nowy proces samopoznania. Kolejny system wierze? Nie, raczej sposb na zgbianie przekona. Czy dziaa? Ksiki Kaufmana opisuj naprawd niesamowite przypadki cudu. Czy dla mnie te to zadziaa? Warto byo sprbowa.

Miejsce dla cudu


Wpis z mojego dziennika, 27 wrzenia, Houston Tre ulotki Jednotygodniowego Intensywnego Procesu Option gosi: Wyobra sobie, e moesz zacz wszystko od nowa, e moesz stworzy siebie, dokadnie tak, jak sobie yczysz. Od czego by zacz?. Ja zaczem od zapisania si na te zajcia. Jak mgbym si temu oprze? Znajc ju niesamowite prace Kaufmanw ich bestesellery, tj. ksiki
6

Kocha znaczy by zadowolonym z [przyp. tum.].

90

Miejsce dla cudu


i kasety gdzie w gbi serca wiem, e jeden tydzie z programem Option moe zmieni moje ycie. Na ulotce jest napisane dalej: By moe wybraby wolno, ktra pozwoliaby Ci by cakowicie szczliwym bez adnych ogranicze. Wierzc w to, e cakowite szczcie bdzie warte mojego czasu i pienidzy, udam si dzi wieczorem na zajcia w Instytucie Option. *** Proces Option ma za zadanie obnay przekonania, ktre powoduj, e czowiek jest nieszczliwy. Metoda Option opracowana przez Neila Kaufmana, autora To love is to be happy with, Giant steps7, A miracle to believe in8 oraz A sense of warning9 (to tylko kilka tytuw, z czego wszystkie wymienione s obowizkow lektur na 280 uniwersytetach), opiera si na dialogach sokratejskich, w ktrych bierze udzia uczestnik i przeszkolony mentor Option. Jedyne, co mentor robi, to zadaje Ci kilka prostych pyta, jednoczenie akceptujc wszystko, co powiesz. Metoda Option jest przede wszystkim procesem, w ktrym si nie ocenia i ktry jest przeprowadzany w atmosferze mioci. Mentor nigdy nie mwi Ci, co
7 8 9

Wielkie kroki [przyp. tum.]. Uwierzy w cud. Prawdziwa historia Robertita [przyp. tum.]. Przeczuwajc ostrzeenie [przyp. tum.].

91

Miejsce dla cudu


masz powiedzie, myle lub zrobi. Nigdy Ci nie ocenia. W Option, sam jeste dla siebie najlepszym ekspertem i zawsze starasz si najlepiej jak potrasz. Efekty Procesu Option s niesamowite, a nawet cudowne. Autystyczne dzieci zdrowiej, tak jak byo w przypadku Rauna, syna Berryego i Suzi Kaufmanw. Historia ta zostaa opisana w bestsellerze pod tytuem Son-Rise oraz w wielokrotnie nagradzanym lmie telewizyjnym pod tym samym tytuem, ktry obejrzao miliony ludzi (i do ktrego Kaufman rwnie napisa scenariusz). Pacjenci chorzy na raka uzdrawiaj samych siebie lub ucz si akceptowa swoj sytuacj z godnoci i mioci. Osoby z mylami samobjczymi wybieraj ycie. Oary tragicznych przestpstw ucz si bycia szczliwymi. Nic dziwnego, e Instytut Option w Shefeld, w stanie Massachusetts nazywany jest Miejscem dla Cudu. Option to spojrzenie na ycie, technika terapeutyczna i alternatywa edukacyjna. W sercu tej metody ley podejcie pene akceptacji i mioci, czyli kocha, znaczy by szczliwym / zadowolonym. Pniej padaj pytania, ktre sprawiaj, e subtelnie odkrywa si przekonania, ktre powoduj nieszczcie, bl, chorob, brak wiary w siebie. Kaufman twierdzi, e program Option zamienia ludzi w szczliwych detektyww poszukujcych ladw (przekona) powodujcych nieszczcie aby uwolni si i by szczliwszym, bardziej ufnym, penym wiary we wasne

92

Miejsce dla cudu


siy, zarwno na co dzie, jak i w trudnych, stanowicych wyzwanie, sytuacjach. Gwne koncepcje Procesu Option s nastpujce: Stawanie si szczliwszym czowiekiem jest piknym (nie bolesnym) procesem. Wszyscy staramy si najlepiej jak potramy, najlepiej jak wiemy, bazujc na naszych obecnych przekonaniach. Kady z nas jest swoim wasnym, najlepszym ekspertem. Pytania nie s oznak wtpliwoci, tylko stanowi szans na skrystalizowanie tego, co wiemy. Nieszczcie opiera si na logicznym systemie przekona, ktre moemy kwestionowa, zmienia lub porzuca. Kiedy ju zmienimy nasze przekonania, atwo zmieni si nasze uczucia i zachowania. Ludzie szczliwi s silniejsi i atwiej jest im, ni ludziom nieszczliwym, osign to, czego pragn. Potramy kocha na tyle, na ile jestemy szczliwi. Ostatnio spdziem tydzie w Option Institute Kaufmana, ktry mieci si na 85 akrach na szczycie piknego wzniesienia grujcego nad Connecticut

93

Miejsce dla cudu


i Massachusetts. Pojechaem tam kierowany ciekawoci dotyczc Procesu Option. Byem rwnie pod wraeniem rezultatw dziaa Berryego i Suzi Kaufmanw. To, co poniej przeczytacie, to zapiski z mojego dziennika, ktry prowadziem, biorc udzia w Jednotygodniowym Intensywnym Procesie Option. 28 wrzenia, Option Institute Kiedy przyjechaem tutaj dzisiaj rano, byem zmczony i negatywnie nastawiony. Byem gotw wraca do Houston. Trzygodzinny lot, trzy godziny w samochodzie, mandat za brak zapitych pasw w Nowym Jorku, zgubienie drogi na Bronksie trwajce ponad godzin to wszystko odbio si na moim samopoczuciu. Dlaczego? Poniewa (teraz to ju rozumiem), to by mj wybr, eby to tak na mnie wypyno. Wybraem nieszczcie. Musiao min troch czasu, a do 19:30 dzisiaj wieczorem, a zaczem wszystko powoli rozumie. Barry Neil Kaufman, zaoyciel tego niesamowitego, piknego domu dla cudw, autor jednych z najbardziej inspirujcych ksiek, jakie miaem okazj czyta, mwi o moim pobycie w orodku przez dwie godziny. Nie mwi tylko o MOIM pobycie, ale o tym, dlaczego kada z osb na sali, ktra dzisiaj przyjechaa z rnych czci kraju, dokonaa takiego wyboru.

94

Miejsce dla cudu


Bears10, jak lubi, eby do niego mwi Barry, zapyta kadego z nas: Dlaczego tu jeste teraz, w tym pokoju? Powiedzia nam, e jest to pytanie, ktre moemy sobie zada o kadej porze, wszdzie. Dlaczego to czytasz? Dlaczego to pisz? Postawienie takich pyta sprawia, e skupiamy si na danej chwili oraz na tym, czego w tej chwili pragniemy. Dla mnie zadanie takiego pytania pozwala mi przypomnie sobie, dlaczego znajduj si jakim miejscu. Z t wiedz przychodzi pewnego rodzaju wolno i sia. Jeli zdecydowaem o tym, by by w jakim miejscu, musz rwnie sam zadecydowa o wszystkim innym. Tak wic czego jeszcze chc dla siebie w tej (i kadej innej) chwili? Dwugodzinny wykad Bearsa by fascynujcy. Mimo e wszyscy przyjechalimy z daleka, od samego Seattle na dalekiej pnocy, a po Boston, wszyscy obecni na sali suchali z rozdziawionymi ustami, kiedy Bears opowiada o pragnieniu, cudach i byciu szczliwym. To, co tutaj opowiem, moe wypa blado w porwnaniu z tym, co si naprawd dziao. Zaproszono nas do odczuwania szczcia w tej chwili. Nie do pomylenia o szczciu, ale do bycia szczliwym. W tym momencie. Nie jutro, nie po sesji dialogu Option, ale w tej wanie chwili.
10

Bears Misiek, gra brzmienia sw [przyp. tum.].

95

Miejsce dla cudu


Bears powiedzia, e istniej trzy kroki, ktre sprawi, e nasz tydzie pobytu bdzie szczliwy i owocny: Zapytaj siebie: czy chc by szczliwy?. wiadomo tego, e tak, chc by szczliwy jest pierwszym krokiem na drodze do szczcia. Zapytaj siebie: czy uwaam, e jest to moliwe?. Przyjmij do wiadomoci, e: mog by szczliwy, a pozwolisz sobie na odczuwanie szczcia. Zdecyduj, e chcesz szczcia TERAZ! Barry dugo opowiada o tym, co to znaczy chcie, o rnicy pomidzy tym, gdy mwimy, e czego chcemy, a naprawd robieniem czego, eby to osign. Opowiada o kupowaniu swojego wspaniaego 100-letniego domu, o tym, jak on i jego ona nie mieli pienidzy na niego, a waciwie brakowao im p miliona. Sporzdzili wic list osb, ktre mogyby oarowa datki. Pniej sporzdzili list osb, ktre mogyby im udzieli poyczki. Najwaniejsze jest to, e posuwali si przodu w stron tego, czego pragnli. Nie gadali. Dziaali. Nie suchali osb, ktre mwiy im, co jest, a co nie jest moliwe. Zamiast tego Kaufmanowie zbudowali cud. A Instytut Option nazwano Miejscem dla Cudw. Kolejn histori, ktra ilustruje przesanie Barryego, jest uzdrowienie jego autystycznego dziecka.

96

Miejsce dla cudu


Barry i jego ona nie suchali tak zwanych ekspertw (dwanacie instytucji stwierdzio, e ich syna Rauna nie da si wyleczy). Zdecydowali si wic sprbowa czego ryzykowanego, ale nowego, w myl zasady, e chcieli jak najlepiej dla swojego dziecka. Pracowali z Raunem siedem dni w tygodniu, dwadziecia cztery godziny na dob, przez ponad trzy lata. Dzisiaj Raun jest ponadprzecitnym nastolatkiem z IQ bliskim geniusza. (Pniej spotkaem Rauna i byem pod wraeniem jego energicznoci i inteligencji. Obecnie jest mentorem Option w Instytucie). Bears opowiedzia t histori w swojej najpopularniejszej ksice To love is to be happy with. Wiedzia, e chce j opublikowa. Jeli pojawiem si na tej planecie, by czego dokona mwi nam. Tym dokonaniem jest napisanie tej ksiki. Ksik odrzucio pidziesit siedem wydawnictw. Pomimo to Bears poda za swoim pragnieniem. Pozyska dla siebie modego, bystrego agenta, zmieni tytu ksiki z You never have to be unhappy again na obecny reszta to ju historia. Ta ksika nadal sprzedaje si najlepiej ze wszystkich jego ksiek. Kolejny cud! Bears podkrela, e jego szczcie nie polega na posiadaniu tego, czego pragnie. Jest szczliwy teraz. I dopiero tak si czujc, wybiera to, czego pragnie. Moe mie to wszystko.

97

Miejsce dla cudu


Barry przekaza nam bardzo wan sugesti dotyczc tego, jak czu si szczliwym w tej chwili. Traktuj wszystko jako szans na szczcie mwi. Nie lubisz swojego wsplokatora? W porzdku. Bd z tego zadowolony. Jeste przezibiony? Dobrze. Bd z tego zadowolony. Nie potrzebujesz sesji Option, aby uzyska zrozumienie, ktre jest Ci potrzebne do bycia szczliwym. Moesz by szczliwy w tej chwili. I to jest wanie wspaniaa szansa. W tym tygodniu my, tuzin poszukiwaczy szczcia, mielimy wsplny cel: chcemy by szczliwi teraz, bez wzgldu na to, co si dzieje w tym teraz. P niej, podczas herbaty usyszaem, jak jeden z uczestnikw wyzna, e nie rozumie, w jaki sposb posiadanie celu lub jego osignicie moe uczyni go szczliwym. Kiedy ju zdobywam to, czego chc, czuj si w rodku pusty, a do chwili, gdy obior sobie kolejny cel powiedzia. Emeryt z Nowego Orleanu, ktry przebywa tam jako wolontariusz w czasie szeciomiesicznego programu racjonalizacji pracy, wytumaczy mu, mwic ze swoim mocnym holenderskim akcentem: Ty bd szczliwy jak idziesz za celem nie z powodu celu. Bd szczliwy teraz.

98

Miejsce dla cudu


Podaj, za czym pragniesz. 29 wrzenia O czym chcesz porozmawia? zapyta Robin na pocztku naszego godzinnego spaceru wzdu piknej wiejskiej cieki. Dla mnie bya to pierwsza sesja Procesu Option. Za swoje pragnienie obraem ch schudnicia. Pomimo e w poprzednim roku zrzuciem ponad 40 kg, zostao mi jeszcze niecae 10 do zrzucenia, a ja utknem w miejscu. Przez godzin odkrywalimy nie, ja odkrywaem swoje przekonania dotyczce kontrolowania wagi. Jedyne, co robi Robin, to zadawa starannie dobrane pytania. Zaczem sucha swojego wewntrznego gosu. Zdaem sobie spraw z tego, e nie boj si powrotu do tych niemal 132 kg. Zrozumiaem rwnie, e obecnie utrzymanie wagi na poziomie 90 kg jest tym, czego chc. Dbam o siebie. Jest to waga, z ktr czuj si dobrze na dzie dzisiejszy, mogc od czasu do czasu popuszcza pasa i nie by na cisej diecie. W kocu byem na diecie przez ponad rok. Moja obecna waga stanowi pewien przystanek na drodze dugiego procesu prowadzcego do osignicia mojej idealnej wagi. Zastanawiaem si rwnie nad walk, ktr toczyem o to, czy co zje czy nie. Czy chc poczu dany smak natychmiast, czy te moe chc by szczupy? Jeli co zjem, moe to oznacza, e moja droga do celu napotka

99

Miejsce dla cudu


na przeszkod lub si wyduy. Jeli czego nie zjem, szybciej osign cel, ale bd musia obej si smakiem. Dokonywanie wyboru potra by czasami bardzo trudne. Oto may wycinek mojej sesji Option z Robinem fragment dialogu, ktry okaza si by dla mnie punktem zwrotnym. Wyglda na to, e pragn dwch wykluczajcych si rzeczy powiedziaem Robinowi. Pragn jedzenia, ale pragn te zrzuci zbdne kilogramy. Toczy si we mnie wewntrzna walka o to, ktre pragnienie ma wygra. Dlaczego ten wybr jest dla ciebie taki trudny? Poniewa chc si wzmocni odpowiedziaem szybko. Ta odpowied zdumiaa nawet mnie. A potem si zamiaem. Dlaczego si zamiae? Poniewa sam stwarzam i pokonuj ziejce ogniem smoki odpowiedziaem. Najwidoczniej sam pragn tej walki dotyczcej podejmowania decyzji, aby mc zbudowa swoje silne wntrze. Byo to dla mnie niesamowite dowiadczenie, ktre pozwolio mi wejrze w motywy swojego zachowania. Sam stwarzam sobie przeszkody, aby stymulowa wewntrzny rozwj. Niesamowite! Jeszcze bardziej niesamowite od tego jest to, e sam pitrzc przed

100

Miejsce dla cudu


sob przeszkody, mog rwnie sam zdecydowa o ich niestwarzaniu. Schudnicie moe by tak proste, jak tylko bd chcia. Pniej, podczas popoudniowej sesji, poproszono nas, abymy podzielili si na grupy i sprbowali poszuka jednej rzeczy, ktr uwaalimy za dobr, i jednej, ktr uznalimy za z. Byo to troch jak lozoczna ekspedycja poszukiwawcza. Moja grupa dosza do wniosku, e nie uda nam si znale niczego, co byoby wolne od osdu. Wiedzielimy, e ta zabawa to puapka. Niewane, co bymy przynieli z powrotem, mona to byo postrzega jak dobre lub ze, w zalenoci od punktu widzenia. Postanowilimy wic po prostu pj na spacer i si nim cieszy. Kiedy poszlimy zaoy buty, jedna z kobiet w grupie, Mary, zauwaya, e kto zostawi par butw, ktre wyglday identycznie, jak jej, ale na ni nie pasoway. Ojej! Niedobrze! powiedziaa Mary. Wszyscy si zamialimy. Ale wtedy Mary rzeka: Ale za to teraz mog i boso i to jest dobre! Znw wszyscy zaczlimy si mia. Mary zajrzaa do rodka buta i znalaza paczk papierosw. To nie jest dobre powiedziaa. Ale Carol, inna czonkini grupy, lubi zapali, wic powiedziaa:

101

Miejsce dla cudu


To jest dobre. Wszyscy pkalimy ze miechu. Nastpnie Mary zajrzaa do rodka paczki papierosw i znalaza dziesiciodolarowy banknot. Wszyscy zgodnie uznalimy, e jest to dobre. Historia z butem staa si pniej nasz ilustracj do dobrej-zej rzeczy. Pokazaa, jak automatycznie, przez cay czas poddajemy osdowi wszystko, co si dzieje. Moja grupa dosza do wniosku, e to, w jaki sposb postrzegamy ycie, zaley tylko od nas. wiecce soce to tylko wiecce soce. Farmer moe si z niego cieszy lub nie, w zalenoci od tego, czego potrzebuje. Jeli jego uprawy potrzebuj deszczu, soce bdzie postrzegane jako ze. A soce po prostu sobie wieci. Czy potramy y bez oceniania? Po prostu i do przodu? Bears powiedzia: Szczcie jest tak proste jak oddychanie. Dlaczego wic istnieje co takiego jak nieszczcie? Bears podaje trzy powody: 1. Uywamy go do tego, aby motywowa samych siebie lub innych. 2. Uywamy go, aby okazywa nasz wraliwo i opiekuczo. 3. Uywamy go jako groby.

102

Miejsce dla cudu


Nieszczcie tumaczy Bears jest krlow naszej kultury. 30 wrzenia Biorc udzia w procesie Option, zrozumiaem dzisiaj, e to, co liczy si najbardziej w samym procesie, to odpowiednie podejcie: nie osdzanie osoby, z ktr si rozmawia, ani siebie samego. Jeli zadajemy pytania z nastawianiem na ocenianie, pytania te staj si bezuyteczne. Z drugiej za strony kade pytanie moe si okaza skuteczne, jeli zostanie zadane z cakowit mioci. W jednym wiczeniu dobralimy si w pary. Podczas kiedy jedna osoba mwia, druga miaa za zadanie tylko sucha. Nie jest to proste do wykonania. Kiedy przypadaa moja kolej, eby mwi, zauwayem, e szukam oznak u suchajcego, ktre by mi mwiy, czy nie jest znudzony. Jestemy tak bardzo przyzwyczajeni do pragnienia spotkania si z czyj aprobat, e sami prbujemy dostrzec t potrzeb i j zaspokoi. Poniewa mj suchacz nie dawa znaku takiej potrzeby, czuem, e mog mwi to, co chc. Jako suchaczowi milczenie sprawiao mi troch trudnoci. Chciaem wtrci gdzie myl, zada pytanie lub rozwiza problem. Nauczyem si jednak, e podczas bycia z kim bez osdzania, zachodzi co w rodzaju uzdrowienia. Jako suchacz mam szans naprawd wysucha tego, co

103

Miejsce dla cudu


kto ma do powiedzenia. Ja, jako mwicy, wierz za, e to, co mwi, jest wysuchane, nie jest znieksztacone ani odrzucone. Pytania Option uywane s, aby pomc osobie mwicej odkry jej wasne myli oraz schematy mylenia. Sprawiaj, e byskawiczny mentalny proces mylenia zwalnia tak, aby mg zobaczy, co mwisz sobie samemu na poziomie podwiadomoci. Pierwsze pytanie Option z czego si cieszysz? skupia si na jakiej kwestii. Czy moesz poda przykad? i co masz na myli? to wariacje tego samego pytania. S one uywane po to, by pomc Ci wyranie poczy si z czym, co jest dla Ciebie rdem nieszczcia lub dyskomfortu. Dlaczego jeste z tego powodu nieszczliwy? jest pytaniem, ktre odkrywa powody (przekonania) powodujce nieszczcie. Pytania typu dlaczego tak mylisz? lub wierzysz w to? pozwalaj Ci zajrze gbiej, pomagaj wydoby na wiato dzienne racjonalne podstawy tych przekona. Pniej pada pytanie czego si obawiasz, e staoby si, gdyby w to nie wierzy? i jest ono objawieniem. Z tego, co pamitam, w Procesie Option pada tylko jedno stwierdzenie. Brzmi ono: pragnienie czego i bycie nieszczliwym z tego powodu to dwie zupenie inne rzeczy.

104

Miejsce dla cudu


Dla mnie ta prawda jest poraajca niczym uderzenie pioruna. Budda mawia, e nasze przywizanie powoduje cierpienie. Bears mwi, e nie musimy by przywizani do tego, czego pragniemy. Szczcie jest czym oddzielnym od pragnienia. Moesz by szczliwy i pragn, czego tylko chcesz. To gboka myl! Po tych wszystkich latach, gdy syszaem (od bardzo mdrych nauczycieli duchowych), e to, czego chc, jest ze podczas gdy moim podstawowym prawem jest chcie! Tylko wtedy, gdy jestem przywizany do swoich pragnie, rani siebie i innych. Suzi Kaufman powiedziaa kiedy: Moesz chcie, czego chcesz, ale mimo to nie potrzebowa tego. Nie musisz by nieszczliwy, jeli ci to nie spotka. Jeli jestem nieszczliwy z tego powodu, e chc straci na wadze, mog sobie powiedzie: Pragnienie utraty wagi, a bycie nieszczliwym z powodu odchudzania to dwie rne rzeczy. Dlaczego jestem nieszczliwy z powodu utraty wagi? Option pomaga przypomina sobie, e mam wybr oraz jest skutecznym narzdziem, ktre pozwala mi si otworzy i wejrze w swoje przekonania. Stwierdzenie, e do tego to si waciwie sprowadza wydaje si by naiwnie proste, ale waciwie TAK jest i na tym polega proces Option zadawania pyta. Zakadajc, e pytania s zadawane z mioci jeli tak nie jest, odpowiadajcy bdzie broni swoich

105

Miejsce dla cudu


przekona, zamiast przyjrzenia si im mona delikatnie ich uy, aby zrozumie, dlaczego czowiek robi to, co robi. Palisz? Objadasz si? Pijesz? Robisz tak z powodu przekona, ktre od dawna gboko w Tobie siedz. Proces Option pozwala na wydobycie ich z podwiadomoci do wiadomoci. Kiedy ju odkryjesz, w co wierzysz, bdziesz wolny i bdziesz mg wybra ciek, ktr chcesz poda. Kiedy zmienisz swoje przekonania, jak zakada proces Option, Twoje postpowanie w naturalny sposb rwnie ulegnie zmianie. 1 padziernika Leaem dzisiaj rano w ku i spostrzegem, e mj umys zaczyna kry wok negatywnych myli. Poczuem si z tego powodu nieszczliwy. Nie chciaem ich ani nie chciaem by z ich powodu nieszczliwy. I nagle przypomniao mi si, co poprzedniego wieczoru powiedziaa Suzi Kaufman. Kto j zapyta: Kiedy ostatni raz bya nieszczliwa? Suzi zastanawiaa si dugo i w kocu powiedziaa, e nie pamita. Wytumaczya, e zawsze, kiedy zaczyna si dzia co, co powoduje nieszczcie, po prostu powstrzymuje ten proces, mwic sobie: Mam wybr. Czy chc by szczliwa czy nieszczliwa? I wybiera szczcie. Suzi podaa przykad, opowiadajc histori swojego adoptowanego syna, Tao. Chopiec upad kiedy,

106

Miejsce dla cudu


trzymajc w rku owek. Owek wbi mu si w oko, a grat niemal dotar do mzgu. Wikszo z nas spanikowaaby lub byaby nieszczliwa, ale Suzi i Bears zachowali spokj i byli szczliwi, wic udao im si zrobi wszystko, co trzeba, eby pomc dziecku. Poniewa byli szczliwi, zachowali trzewo umysu, ktra pozwolia im zobaczy, co trzeba zrobi w nastpnej kolejnoci. I ocalili dziecko. Przemylaem sobie to wszystko i zrozumiaem, e mog wybra bycie szczliwym lub nie z powodu moich negatywnych myli. Wybraem wic szczcie. To sprawio, e na mojej twarzy pojawi si umiech. Pomylaem wtedy, e powinienem nauczy si kontrolowa swoje myli. Negatywne mylenie te jest wyborem. Ale pniej zastanowiem si: jak powstrzyma myli?. I myli natychmiast ustay! Leaem na ku, patrzyem na cian i widziaem to. adnych myli. adnych osdw. Po prostu wspaniaa spokojna przestrze i czujno. Nagle zaczem znw myle, kiedy zaczem oddycha. Wygldao na to, e kiedy zatrzymyway si moje myli, zatrzymywao si te oddychanie. Kiedy zaczynaem oddycha, zaczynaem myle. By moe przez trzydzieci lat szkolenia nauczyem si, e mylenie jest tak samo naturalne jak oddycha-

107

Miejsce dla cudu


nie. Ale teraz zaczynam si nad tym zastanawia poniewa wanie miaem bardzo wyrany przykad tego, e mam moc, ktra pozwala mi kontrolowa wasny umys! Pniej. Pragnc uzupeni to, co mwiem wczoraj na temat tego, e najbardziej liczy si wntrze suchajcego / mentora, tj. jego podejcie, ktre jest pene akceptacji i wyzute z osdu, co prowadzi w kocu do transformacji, chc przytoczy cytat z ksiki Berniego Siegela pt. Love, Medicine and Mircales11: Badania wykazay, e jeli w gabinecie psychiatry posadzi si dozorc, pacjenci czuj si lepiej pod warunkiem e dozorca wykazuje empati. Troska jest tutaj spraw kluczow ale musi to by troska bez przywizania. Wydaje mi si, e opieka oznacza czasami chc, eby poczu si lepiej. Mio za oznacza akceptuj ci takim, jakim jeste. Kiedy wczoraj zadzwoniem do Marian, byem wieo po mojej drugiej sesji Option. Czuem si bogo w rodku. Ale ona bya bardzo podenerwowana i bardzo szybko oddychaa z przejcia wywoanego ofert pracy i mogcymi z tego wynika trudnociami. Pozwoliem jej czu to, co czua. Nie wywieraem nacisku, nie prbowaem ni pokierowa ani jej zmieni. Po prostu byem przy niej, pozwalajc jej powiedzie to, co chce powiedzie. Po niedugim czasie
11

Mio, medycyna i cuda [przyp. tum.].

108

Miejsce dla cudu


jej gos si uspokoi, oddech wrci do normy i zacza pyta mnie o mj pobyt. To tak, jakby mj spokj, uspokoi j. Wyglda na to, e jasno umysu jest zaraliwa. Nie poddawaj ocenie siebie ani drugiej osoby, z ktr rozmawiasz, a sam bdziesz uczestniczy w Procesie Option. To podejcie kocha, znaczy by szczliwym / zadowolonym z jest jedynym kluczem do sukcesu. Czasami trudno jest mi zrozumie, e po prostu bycie z kim jest cudowne. Kiedy sucham, naprawd sucham i jestem dla drugiej osoby. Jeli w jaki sposb staram si kierowa rozmow, w rezultacie mwi: wiem lepiej od ciebie. W Option, to Ty jeste swoim najlepszym ekspertem. 2 padziernika Oto niektre wskazwki dotyczce szczliwego ycia: Nie rb z nieszczcia swojego wroga. Nieszczcie to strategia, ktrej si nauczylimy, eby przetrwa. Jest wyborem i wolno Ci wybra nieszczcie, jeli tego chcesz. Nie bd nieszczliwy z powodu nieszczcia. Naucz si rwnie je akceptowa. Bd Znalazc Dobra. Jeli nadal chcesz wszystko na wiecie poddawa ocenie, oceniaj wszystko jako dobre.Zawsze, kiedy jeste za co wdziczny, jeste szczliwy. Rozejrzyj si wok siebie i znajd co,

109

Miejsce dla cudu


cokolwiek, za co czujesz wdziczno. Moe to by drzewo, ksika, soce. Cokolwiek! Kiedy jeste wdziczny, otwierasz si na szczcie. yj chwil obecn. Nigdy nie jeste nieszczliwy w tej wanie konkretnej chwili. W chwili obecnej wszystko jest w porzdku. Nieszczcie to kwestia przyszoci i patrzenia w przeszo. Ostatnia sugestia przypomina mi cytat z Hanka Williamsa, Jr.,: jeli nie jeste szczliwy, przegapiasz wielk szans. 3 padziernika Twoje szczcie nie jest zalene od posiadania ani zdobywania czegokolwiek. Moesz by szczliwy teraz. Powiedzenie Option mwi: ludzie szczliwi zazwyczaj dostaj to, czego chc, a jeli nie, chc tego, co dostaj. 4 padziernika Jednym z najlepszych skrtw do szczcia jest uczucie wdzicznoci. Dzisiaj wieczorem spdzilimy cztery godziny na odczuwaniu wdzicznoci. Byo wspaniale. Kada osoba z grupy po kolei mwia, za co czuje si wdziczna odnonie mijajcego tygodnia. Kiedy przysza moja kolej, ledwie mogem usiedzie w miejscu. Moja wdziczno bya pena pasji. Powiedziaem Bearsowi, e jego praca otwiera przede mn kolejne drzwi do mojego wntrza, e jego niedzielny

110

Miejsce dla cudu


wieczorny wykad sprawi, e unosiem si nad ziemi; jakim niesamowitym darem byo go spotka oraz e bd go wspiera i wrc na kolejne szkolenie w Procesie Option. Po tym, jak wszyscy podzielili si swoim uczuciem wdzicznoci, wstalimy i zapiewalimy star pie All I want from you is forever to remember me as loving you12. Zanim zaczlimy piewa, wybralimy sobie partnerw. Bears doczy do mnie. By to autentyczny wyraz jego wdzicznoci dla mnie i mojej dla niego. Na kocu wszyscy si uciskalimy. Byo to niesamowicie silne przeycie. Czuem si zaszczycony, wzruszony, wdziczny, uzdrowiony, kochany, odnowiony i zdumiony. Jeli kto by mnie zapyta, co robiem przez tych ostatnich kilka dni, e czuj si tak wspaniale, c mgbym mu odpowiedzie? e spdziem mie chwile z kilkunastoma osobami? e gralimy w gry, suchalimy opowieci, rozmawialimy, jedlimy, spalimy i czulimy si bardzo, bardzo szczliwi? Sowa nie s w stanie opisa cudu, ktrego dowiadczyem w Option Institute. Zaiste, jest to Miejsce dla Cudw.

12

Pragn jedynie, aby zawsze pamita mnie, jak kocham Ciebie [przyp. tum.].

111

Mczyzna, ktry sta si bogiem

Mczyzna, ktry sta si bogiem


W szkole podstawowej zrobiem prost wystaw na Dzie Nauki. Nie byo nic wyjtkowego w moim projekcie. Takie rzeczy powstaway ju wczeniej. Moja wystawa nie zdobya rwnie adnej nagrody. Ale i tak ciesz si, e j zrobiem. Ten projekt naukowy sprzed ponad dwch dekad pomaga mi wyjani mechanizm dziaania Procesu Option. Pewnie widzielicie moj wystaw. Albo podobn. Bya to paska drewniana deska z dwoma rzdami obrazkw kolorowych ptakw w grnej poowie i rzdem nazw ptakw w dolnej poowie. Obok deski leay dwa rubokrty. Naleao umieci rubokrt na rubie poniej obrazka. Drugim rubokrtem trzeba byo dotkn do ruby przy nazwie ptaka. Jeli odpowiednio si poczyo ptaka z nazw, zapalaa si lampka. Podobn rzecz mona moim zdaniem zaobserwowa w Option. Zadajesz pytania i akceptujesz odpowiedzi, a pojawi si ta waciwa, zapalajca lampk. wiate ko RZECZYWI CIE si pojawia. Rozb yska w oczach drugiej osoby. Wida to na caej twarzy. Wida to w ciepym blasku, ktrym janieje osoba, ktra moga wejrze w siebie i uwolni si od przekona z przeszoci.

112

Mczyzna, ktry sta si bogiem


Mj projekt naukowy stanowi analogi do procesu Option. Zadajesz pytania i przyjmujesz wszystkie odpowiedzi, a pytanie i odpowied sprawi, e zabynie wiateko. Pozwl, e podziel si z Tob najbardziej niezapomnianym dowiadczeniem z Procesu Option. Wszystko zaczo si pewnego wieczoru okoo rok temu, kiedy zapragnem wzi udzia w najgortszym ostatnio seminarium Poznaem Johna podczas Chodzenia po Ogniu. Fakt, e przeszedem po rozarzonych wglach tego wieczoru, nie jest tak istotny, jak to, e poznaem Johna. To wydarzenie byo pocztkiem naszej przyjani. Kilka dni po Chodzeniu po Ogniu, umwilimy si na lunch. Przeprowadzaem wywiad z Johnem na potrzeby artykuu, ktry pisaem. Kiedy jednak nasza dyskusja stawaa si coraz gbsza i zaczlimy dzieli si zwierzeniami, odkryem, e John by w samym rodku wewntrznej walki. Dwie rzeczy cigny go w przeciwnych kierunkach, jedn byo jego ego, a drug boski pierwiastek w nim samym. Jego ciao byo polem psychologicznej walki, a on sam paci za to son cen. Stawk byo jego szczcie, zdrowie, maestwo i przyszo. John nie sysza o Procesie Option. Wiedzia jednak, e zaley mi na nim i e moe powiedzie mi wszystko. Spotykalimy si wic dalej, a po naszych kilku spotkaniach, pewnego chodnego zimowego dnia, wy-

113

Mczyzna, ktry sta si bogiem


wizaa si midzy nami spontaniczna sesja Option ktra dramatycznie zmienia jego ycie. Spotkalimy si w uniwersyteckim bufecie na poudnie od Houston. Pomimo e byo poudnie, a miejsce zatoczone, czulimy si tak, jakby oprcz nas nie byo tam nikogo. Wiedziaem, e ludzie wchodzili i wychodzili, niektrzy pewnie przypadkiem usyszeli strzpki naszej dziwnej rozmowy, ale nigdy nie odwrciem wzroku od Johna. Powiciem mu cakowicie swoj uwag. Jego twarz odzwierciedlaa to, co dziao si w jego wntrzu. Cae jego ciao byo spite. Ba si zrobi ten krok. Nawet jego donie byy cinite w pici. Przyznaj, e si baem. John by wysoki i silny. I ma czarny pas karate. wiadomo tych faktw nie opuszczaa mnie, kiedy patrzyem, jak buzuje w nim tumiona agresja. Wiedziaem, e moe wpa w furi i zmiady mi twarz. Wiedziaem jednak rwnie, e go kocham. Byem te peen zaufania, jeli chodzio o sam sytuacj. W jaki dziwny sposb wiedziaem, e bdzie dobrze. Nawet gdyby mnie uderzy, zaakceptowabym to. Oczywicie nie chciaem tego, ale byem w stanie to zaakceptowa. Ta wiadomo dawaa mi potne poczucie wolnoci. Nie przypomn sobie teraz wszystkiego, o czym mwilimy, ja i John. Pamitam, e byem peen podziwu dla jego otwartoci oraz dla tego, jak atwo i szybko

114

Mczyzna, ktry sta si bogiem


pozby si swoich negatywnych przekona. Pamitam, jak jego wewntrzne wiato pojawiao si kilka razy, kiedy zgbialimy jego przekonania. Wci cieszy mnie to wspomnienie jego twarzy, jak zmienia si i janieje pod wpywem nowych pocze, ktre tworzy jego umys. Sprbuj odtworzy cz dialogu. Co czu John? Ba si. Czego si ba? e jego Boskie Ja (jego sowa) przejmie kontrol nad jego yciem. Czym jest Boskie Ja? Jego wewntrznym boskim pierwiastkiem, powiedzia, dobroci wszechwiata. Dlaczego ba si, e dobro przejmie kontrol nad jego yciem? Energia Boga bdzie si napdow dla dobra w jego wntrzu, ale rwnie dla za. Co mia na myli? Jego twarz staa. Spojrzenie stao si twarde. Oddech zdradza zmczenie. Co dziao si w jego wntrzu. Baem si, e moe wybuchn. Przypomniaem sobie jednak, eby pokada ufno w caym procesie. Odpryem si. Odrobin. John zacz opowiada o swojej przeszoci. W modoci zrobi rzeczy, ktrych nigdy sobie nie wybaczy. Czyli na przykad? Powiedzia mi. Dlaczego sobie nie wybaczy? Uwaa, e zasuguje na kar. Dlaczego? eby ju nigdy nie by zy. Czy chcia by zy? Nie. Dlaczego wic kara sam siebie? Umiechn si. Jego wewntrzne wiato zajaniao. Wiedzia, e nie musi si kara, aby

115

Mczyzna, ktry sta si bogiem


powstrzyma si od zrobienia czego, czego i tak nie chce zrobi. Dlaczego ba si podda swojej boskoci? Energia Boga daaby si nie tylko kwiatom, ale i chwastom. Czym bya Boska Energia? Dobrem. Czym s chwasty? Zem. Czy wierzy w to, e dobro karmioby zo? Nie, stwierdzi, oczywicie, e nie! Po tym John si zmieni. Cae jego wewntrzne wiato rozbyso. Jego ciao rozlunio si, odpryo. Jego oddech sta si gbszy i peniejszy. Jego oczy przysigam, e tak byo zdaway si zmienia kolor. John nie by ju Johnem. Zmiana bya tak oczywista, e jedna z osb z bufetu zapytaa, czy z Johnem wszystko w porzdku. W przecigu ostatniego roku John przeszed niewiarygodn przemian. Jego seminaria rozwoju wewntrznego ktre byy prowadzone bezpatnie dla maych grup teraz przycigaj tumy, a John wietnie na tym zarabia. Dosta biuro, miejsce do prowadzenia zaj i wspania prac w szpitalu. Jest zapraszany z wykadami przez rne grupy. Lista jego regularnych klientw, ktrzy przychodz w poszukiwaniu pomocy, wydua si. Jego stosunek do samego siebie, zwizek z on i innymi ludmi jest szczliwy i pozbawiony napicia. W jaki sposb Option mu pomogo? John powiedzia mi pniej, e jego przekonania potrzeboway uporzdkowania. Moje pytania pomogy mu poczy

116

Mczyzna, ktry sta si bogiem


rubokrty ze rubami (jak w moim projekcie naukowym), a w kocu pojawio si wiato. Innymi sowy, pozbylimy si negatywnych przekona z przeszoci, aby John sta si wolny i mg by, kimkolwiek chcia a dla Johna kolejnym krokiem bya wewntrzna przemiana. Oczywicie John jest wci Johnem. Nie wyrosy mu skrzyda, nie oywia zmarych, a jego ona powiedziaaby Ci, e wci jest jak najbardziej ludzki. Ale jest w nim jaka jedno i energia, dziki ktrej wida, e jego wewntrzna walka si skoczya. Jest peen harmonii. Jest szczliwy. Czy nie na tym polega bosko i owiecenie? Metamorfoza Johna jest wspaniaym przykadem tego, w jaki sposb dziaa Option. Dialog Option pozwala odkry przekonania, ktre s przeszkod na Twojej drodze do szczcia. Kiedy ju jeste szczliwy, jest Ci atwiej wybra to, czego dla siebie chcesz. A kiedy ju wiesz, czego chcesz, moesz zacz to tworzy. I w tym wanie momencie zaczynasz tworzy cuda.

117

Sia wiary

Sia wiary
Podczas ostatniego specjalnego wydania programu w telewizji PBS James Burke, autor The Day the Universe Changed, tumaczy i udowodni, e zawsze interpretowalimy ycie wedug naszych przekona. Niewane, czy jeste buddyst czy naukowcem, starasz si dopasowa wszystkie swoje dowiadczenia do konkretnego modelu rzeczywistoci. Przez kilka tysicy lat uwaalimy za fakt to, i Soce obraca si wok Ziemi. Teraz jestemy mdrzejsi. Czy aby na pewno? Czy wkrtce nie pojawi si kolejny Kopernik, ktry zmieni nasze obecne przekonania dotyczce rzeczywistoci? Spjrzcie na wiat medycyny. Na pocztku XIX wieku ulubion form leczenia byo upuszczanie krwi sam termin tumaczy, na czym polegaa terapia. Wielu pacjentw, rwnie Jerzy Waszyngton, zmaro wczeniej z powodu takiego leczenia swoich dolegliwoci. Dlaczego lekarze nacinali yy i upuszczali krew? Oczywicie dlatego, e wierzyli, e to pomoe. Dlaczego dzisiaj nie stosuje si puszczania krwi? Poniewa teraz wierzymy, e to nie pomoe. Spjrzmy na synny efekt placebo. Wemy dwie osoby z t sam chorob. Jednemu podajmy lekarstwo, a drugiemu pastylk z cukru. Obydwaj pacjenci wyzdrowiej, poniewa maj okrelone przekonania

118

Sia wiary
dotyczce lekarstwa. Andrew Weil, autor Health and Healing, stwierdzi (tak jak inni uczeni), e caa historia medycyny moe by waciwie histori placebo. Anthony Robbins w ksice Unlimited Power wspomina o pacjentce cierpicej na schizofreni13, ktra miaa cukrzyc jako jedna z osb, podczas gdy jej druga osobowo bya zupenie zdrowa. Jedna z jej osobowoci wierzya, e bya chora, wic jej ciao stworzyo t chorob. Jej druga osobowo wierzya, e jest zdrowa, a jej ciao to odzwierciedlao. Hipnoza jest kolejnym przykadem na to, jak przekonania kontroluj rzeczywisto. Kiedy byem nastolatkiem, eksperymentowaem z hipnoz. Posadziem przed sob koleg, ktrego atwo byo wprowadzi w trans i powiedziaem mu, e zaraz poczuje na doni dotyk kostki lodu. Nastpnie zapaliem zapak i przysunem do jego rki. Nie poparzy si (na szczcie). Zamiast tego, umiechn si i powiedzia: Ale zimne! Wayne Dyer przedstawia inny przykad na si przekona. W Pulling Your Own Strings Dyer pisze o eksperymencie z lat 60., gdzie nauczycielowi dano
13

W opisanym przypadku chodzi raczej o osobowo wielorak. Autor jednak uy sformuowania shizophrenic woman, dlatego tak form pozostawiono [przyp. red.].

119

Sia wiary
wyniki testw na inteligencj jego nowych uczniw. Nie byy to jednak prawdziwe wyniki. Niektre z nich byy tylko numerkami szafek uczniw. Na koniec roku wszyscy osignli takie rezultaty, jakie zakadao ich IQ. Uczniowie z wyszymi numerkami szafek mieli lepsze wyniki ni uczniowie z niszymi numerami. Kady uwierzy w swj wynik IQ i stworzy swoj wasn rzeczywisto na podstawie tego, w co wierzy14. Kiedy byem w liceum, wielokrotnie czytaem ksik Claudea Bristola pt. The Magic Of Believing. Dziki jego arcydzieu, wierzyem, e mog zrobi wszystko nawet pokona mojego ojca w meczu ping-ponga. Mj ojciec mg z atwoci pokona mnie w tym sporcie. Ale po przeczytaniu ksiki Bristola kilka razy przekonaem sam siebie, e mog z nim wygra. Pamitam, jak spdzaem wiele czasu, wyobraajc sobie siebie rozgrywajcego idealny mecz. Kiedy uwierzyem, e mog tego dokona, wyzwaem ojca na pojedynek. Zawsze gotw, by pokona syna, zgodzi si zagra. Ale tata nie wiedzia, jak dobrze byem przygotowany. Pokonaem go nie tylko w tej grze, ale wygraem kady kolejny mecz, ktry rozegralimy tego dnia!
14

Wynik eksperymentu przypomina synny efekt Pigmaliona, tj. odmiany samospeniajcego si proroctwa, dotyczcego wzajemnych oczekiwa wobec siebie [przyp. red.].

120

Prawdziwy cud

Prawdziwy cud
Uwaam, e Option i praca Kaufmanw jest czym zapierajcym dech w piersiach. Widz, e wikszo ludzie spdza swoje ycie, tkwic w pudeku swoich przekona. Nigdy nie jestemy ich wiadomi. To, co nam si przytraa, nazywamy po prostu yciem. Ale to, co nas spotyka, oparte jest na naszych przekonaniach. Ostatnio czytaem wywiad z Bearsem, w ktrym powiedzia, e przekonania S rzeczywistoci. Jeli tak jest, a tak sdz, moesz zmienia swoj rzeczywisto poprzez zmienianie swoich przekona. Option jest narzdziem, ktre to umoliwia. W San Diego, w Kalifornii, pracuje wspaniaa terapeutka Option, Mandy Evans, ktra pomaga ludziom zmieni swoj przeszo poprzez zgbianie ich przekona. Wyglda na to, e przeszo, teraniejszo i przyszo s plastyczne. Moemy uksztatowa je wedle naszej woli poprzez zmienianie naszych przekona. Mandy zajmuje si Option od ponad dwudziestu lat i prowadzi warsztaty przemiany o nazwie Poza przeszoci, gdzie pomaga ludziom na nowo poskada ich przeszo. To nie przeszo zadaje nam bl powiedziaa mi kiedy Mandy. To przekonania dotyczce przeszo-

121

Prawdziwy cud
ci, ktre sami stworzylimy. Te przekonania mona kwestionowa. Mandy kwestionuje przekonania poprzez Option. Celem nie jest zmiana naszych przekona, jak tumaczy Mandy w swoim maym przewodniku Emotional Options, ale po prostu przyjrzenie si im. Option daje nam okazj, abymy kwestionowali uczucia i przekonania w sposb tak bardzo konstruktywny, peen mioci, akceptacji, jak tylko potramy tumaczy Mandy. Troch frustrujce jest dla mnie to, e wicej ludzi nie wie o Option. Tak wielu ludzi jest nieszczliwych. Tak wielu cierpi. Tak wiele osb jest niezadowolonych ze swojego ycia. Tak wielu ludzi obwinia przeszo, za swoj sytuacj obecn. A przecie to wszystko nie ma sensu i jest niepotrzebne. Bez wtpienia staramy si najlepiej jak potramy, ale wiem, e sta nas na wicej i e na pewno moemy by bardziej zadowoleni z tego, co robimy. Ty te to wiesz. Option pokazao mi, e cuda s moliwe. Niewane, co masz w swoim yciu albo czemu stawiasz czoa, masz si, aby to zmieni. Wybr, jak zawsze, naley do Ciebie. Dla mnie to wanie jest prawdziwym cudem. Jest to dar wpisany we wspaniay Proces Option.

122

Rozdzia Czwarty

Rozdzia Czwarty

Uzdrawiajca wizja Meira

Chciaem spotka Meira Schneidera przed przeczytaniem ktrejkolwiek z jego ksiek. Broszurka SelfHealing. My Life and Vision mwia o czowieku, ktry sam uleczy si ze lepoty. Byem tym zafascynowany. Uwielbiam prawdziwe historie o ludziach, ktrzy wychodz z beznadziejnych sytuacji. Meir usysza diagnoz nieuleczalny. Otrzyma nawet dokument potwierdzajcy lepot od izraelskiego rzdu. Ale y dalej. I nie tylko pisa ksik oraz pomaga innym odzyska wzrok, ale rwnie jedzi ulicami Kalifornii z prawem jazdy bez adnych uwag. Tak, musiaem pozna tego czowieka. Ksika Meira uderzya mnie jako niezwykle szczera i inspirujca. Byo w niej wicej lozoi ni wicze i to mnie zdziwio. Spodziewaem si ksiki wypenionej wiczeniami dla oczu i technikami oddychania. Byo tego mao, prawie wcale. Zadzwoniem do San Francisco, do biura Meira. By 4 lipca, Dzie Niepodlegoci, gdy rozmawialimy po raz pierwszy. atwo si

123

O Meirze
z nim gawdzio. Poniewa urodzi si w ZSRR w 1954 roku, a wychowa si w Izraelu, mylaem, e trudno bdzie mi go zrozumie. Nie byo. Mwi wyranie, zrozumiale i z pasj. Natychmiast go polubiem. Umwilimy si na spotkanie w Houston. Zmierza w stron Cape Cod na dugo wyczekiwane wakacje. Po prostu zmieni tras lotu, ebymy mogli spdzi kilka godzin na lotnisku Intercontinental. Oczywicie zgodziem si. Byem niesamowicie podekscytowany spotkaniem z nim i zaczem si przygotowywa, czytajc wszystko, co tylko mogem o Meirze. Uatwi mi poszukiwania, wysyajc grub paczk z kopiami artykuw na swj temat.

O Meirze
Dowiedziaem si, e Meir by dzieckiem ydowskich niesyszcych rodzicw. To musiaa by nieznona sytuacja. Niewidomy chopak z niesyszcymi rodzicami? Mj Boe. To zatrwaajce. Meir mia katarakt w obu oczach oraz cierpia z powodu jaskry i oczoplsu (mimowolnych ruchw oczu). By operowany w Polsce w 1959 roku. Pniej przeprowadzi si do Izraela i przeszed kolejne cztery operacje. Do tego czasu

124

O Meirze
soczewki Meira byy tak zniszczone, e orzeczono, i jest penoprawnie i nieuleczalnie lepy. Nauczy si czyta metod Braillea. Kiedy nauczy si ju czyta po trzy ksiki w tygodniu tym sposobem, spotka modego chopaka, ktry nauczy go wykonywa specjalne wiczenia. wiczenia te pochodziy z prac Dr. Batesa, kontrowersyjnego amerykaskiego okulisty z przeomu wiekw. Po 18 miesicach wystawiania na soce i zakrywania oraz innych wiczeniach Batesa, Meir mg znowu widzie. Wie o Meirze rozesza si w Izraelu. Szybko sta si poszukiwanym autorytetem do spraw leczenia. Pomimo e w Ameryce jego historia wci postrzegana jest jako wtpliwa, w swoim rodzinnym kraju jest uwaany za bohatera narodowego. Jak dotd Meir pomg ponad 3000 osobom na caym wiecie uleczy si z rnych dolegliwoci. Nie ogranicza si do problemw ze wzrokiem. Pomg wielu ludziom w problemach ze stwardnieniem ttnic, zapaleniem staww, postpujcym zanikiem istoty szarej ukadu nerwowego, stwardnieniem rozsianym, a nawet z dystro mini. Jego skuteczno siga ponad dziewidziesiciu procent. Meir jest oddany swojej misji. Pracuje od 15 lat i ma ponad 40 000 godzin dowiadczenia. Do tego pracuje 1012 godzin dziennie, codziennie, przyjmujc klientw w Centrum Samouzdrownienia w San Francisco, ktre otworzy w 1977 roku.

125

Spotkanie z Meirem

Spotkanie z Meirem
Rozpoznaem Meira, gdy wysiad z samolotu. Wok niego byo pi osb, wszystkie noszce okulary. Najwyraniej Meir opowiedzia swoj histori sukcesu pasaerom siedzcym obok niego w pierwszej klasie. Podziwiaem go za to, e otwarcie dzieli si sob z obcymi. Nie przegapia adnej okazji, eby pomaga ludziom lub promowa swoj ksik. Meir ma okoo 172 cm wzrostu i way jakie 72 kg. Ma ciemne wosy i nieco krp budow ciaa. Zauwayem, e czsto mruga oczami i ma problem z skupieniem. Przez chwil zastanawiaem si, czy NAPRAWD mnie widzi. Ucisnlimy sobie donie. Mona byo czu si wok niego swobodnie. Zapyta mnie o moje ycie, prac i rodzin. Wydawa si by mn szczerze zainteresowany, co jest niezwyke dla ludzi, o ktrych mam zwyczaj pisa. Wikszo chce po prostu mwi o sobie. Meir potraktowa mnie jak nowego wspaniaego przyjaciela w jego yciu. Zapytaem, kiedy ma odlot, ebym wiedzia, ile czasu mamy na rozmow. Meir pogmera w kieszeni, a znalaz bilet. Ale mia problemy z przeczytaniem go. Dugo si na niego patrzy, zanim poda go mnie. Czuem si, jakbym pomaga maemu chopcu znale drog do domu. Zastanawiaem si, czy Meir by taki

126

Spotkanie z Meirem
sam, gdy siedzia za kierownic w swoim samochodzie. Przeszlimy przez terminal i poszlimy do restauracji. Ustawiem dyktafon i zaczem zadawa pytania. Meir odchyli si i przybra ciepy, szczery, ale bardzo skupiony wyraz twarzy. Urodzie si niewidomy i przeszede pi operacji. Przeszedem pi operacji i szst operacj wyjaniajc przerwa mi Meir. I to uszkodzio soczewki w twoich oczach, tak? Tak. Fizycznie w ogle nie powinienem widzie. Ale jednak widzisz powiedziaem. Dostae orzeczenie o byciu niewidomym. Powiedziano ci, e nie ma szans. Ale obstawiae przy swoim. Dlaczego? Znasz takie stare powiedzenie bl mnie umacnia? Dla mnie bolesnym byo to, e nie mogem robi tego, co inni, e byem wyjtkiem. Spotkaem szesnastoletniego geniusza. Kaza mi zdj okulary. Noszc je, widziaem wiato i cie. Powiedzia mi, ebym zobaczy wiato i cie bez nich. Zobacz je nieostre. Zacznij od tego. To pierwsza rzecz, ktrej mnie nauczy zobacz to, co widzisz, posid swoje oczy. Osoby niewidome w kocu staj si coraz bardziej niewidzce, poniewa nie oczekuj, e co zobacz. To, e komu zosta jeden procent wzroku, nie oznacza, e naley ten jeden procent lekceway.

127

Spotkanie z Meirem
Byem pod wraeniem rozumowania Meira. Bdc z nim, czuem wobec niego szacunek. Bardzo go podziwiaem. Zawsze mylaem, e lepota to totalna ciemno, kompletna nico powiedziaem. Ale ty twierdzisz, e istniej stopnie widzenia. Zgadza si! Dokadnie tak! wykrzykn Meir z entuzjazmem. I dziewidziesit procent osb niewidomych co widzi, nawet ci, ktrzy maj psy za przewodnikw. Czy moesz poda jaki przykad? Niedawno odwiedzia mnie przyjacika z Austrii. Jest niewidoma i ma psa przewodnika. Miaa niefunkcjonalny wzrok. Ale jednak miaa poczucie kolorw i potraa wyczu niektre przedmioty nie widziaa o tym, dopki jej nie spotkaem. Jej wzrok by tak niefunkcjonalny, e nie wiedziaa, co moe zrobi. W Austrii osoby niewidome nosz na ramieniu t przepask kontynuowa Meir. Bya raz w supermarkecie na zakupach. Nauczyem j, eby zbliaa si do rzeczy, ktre widziaa, wic powoli podesza do pki z jogurtami. Potraa dostrzec jego kontury by moe nie widziaa go w taki sposb, w jaki ty by go zobaczy, ale miaa poczucie jego ksztatu. Wycigna do, wzia jogurt i umiecia go w swoim wzku z zakupami. Starsza kobieta, ktra staa za ni

128

Spotkanie z Meirem
nagle wykrzykna nie masz prawa nosi tej przepaski, skoro widzisz!. To niesamowita historia powiedziaem. Nauczye wic t kobiet bycia wiadom tego, co waciwie ju potraa, ale nie moga zrobi? Tak! Prbujesz wic ludziom przekaza, eby widzieli za pomoc tego, co maj, rozwija to? Albo eby syszeli, jeli maj problemy ze suchem, lub eby wchali, jeli to jest problemem, lub pracowali nad ruchem, ktry mog wykona, jeli maj parali. I to prowadzi do zmian? Najwiksza rnica pomidzy mn a zjoterapeutami polega na tym, e oni ci powiedz: twoje rce s sprawne, wic popracujmy nad ich ruchem. Ja za mwi: do diaba z tym. Jeli potrasz porusza rkami, wietnie. Sprawdmy, czy dasz rad poruszy nogami, nawet jeli ten ruch bdzie znikomy, ale sprawdmy, czy jest. Byby zdumiony, jak wiele ruchu, o ktrym nawet nie wiedz, mog wykona pacjenci na wzkach inwalidzkich. Nigdy ich do tego nie zachcano. Czy ciebie kto zachca, eby uzdrowi swoje oczy?

129

Spotkanie z Meirem
Tak opowiedzia Meir. Nigdy nie wiedziaem o tym, e o oczy trzeba dba. Zachcono mnie do tego, ebym posiad swj wasny wzrok. Miae wtedy szesnacie lat? Miaem za sob szesnacie lat lepoty powiedzia Meir. Uywaem okularw o bardzo duej mocy, 38 dioptrii, dobra mi je okulista, ebym mg przeczyta cho jedn literk. Ale okulary powodoway u mnie straszne ble gowy. Jakie s teraz twoje wyniki na tabeli badania wzroku? Z odlegoci trzech cali widz druk 20/20. Nie jest to norma, ale dla mnie jest to bardzo dobry wynik. Patrzc w dal, osigam wynik okoo 20/80. Trzy razy byem badany przez kalifornijski oddzia ruchu drogowego i teraz mam normalne prawo jazdy. Pamitam wstp do ksiki Meira. Uderzy mnie jako bardzo kontrowersyjny. Zdecydowaem wic, e zapytam go o to. Twoja ksika zaczyna si od stwierdzenia, e adna dolegliwo nie jest nieuleczalna i nigdy nie powinnimy traci nadziei. Dlaczego mwisz, e adna dolegliwo nie jest nieuleczalna? W adnym razie tego nie udowodniem odpowiedzia Meir. Ale uwaam, e to ciekawe, eby to stwierdzenie wydawao si tak dziwne dla wiata.

130

Spotkanie z Meirem
Ludzie nawet nie bior pod uwag takiej moliwoci. Jest to jeden z powodw, dla ktrych to powiedziaem. Nie rozumiem. Suchaj, mamy na wiecie AIDS, raka, zaway serca. Mamy przerne problemy. Kiedy wierzymy w to, e nie da si tego unikn, niewiele z tym robimy. Myl jednak, e jeli lepiej poznamy zasoby naszego organizmu, bdziemy w stanie zainicjowa proces uzdrawiania. Robic to, stwarzamy atmosfer uzdrowienia. A ta uzdrawiajca atmosfera stworzyaby sytuacj, w ktrej nie byoby chorb. Z czasem nasz wiat moe by w peni wolny od chorb. Nie mog udowodni tego, o czym mwi doda Meir. Ale wierz w to, e, na mio bosk, niektrzy ludzie powinni myle tak samo, jak ja. Chciaem zmieni temat, ale Meir mi nie pozwoli. Twoja ksika jest inspirujca, poniewa wiele historii dotyczy osb, ktre choroway na tak zwane nieuleczalne choroby. Gdybym nie wierzy w to, co ci teraz mwi wtrci Meir nie mgbym pomc tym ludziom. Rozumiem. Wiem, e nie ulecz wiata kontynuowa Meir. Nie mam takiej mocy. Ale potra pomc ludziom tak, aby oni sami mogli sobie pomc. Potra zebra ludzi razem, aby uwierzyli w t sam rzecz, tak jak

131

Spotkanie z Meirem
moi studenci i klienci. Gdyby dziesi procent wiata pracowao w tym kierunku, moglibymy go zmieni. Widziaem, jak pacjenci z dystro mini chodz nie s biegaczami olimpijskimi ale mog chodzi, co jest absolutnie niewiarygodne. Widziaem pacjentw ze stwardnieniem rozsianym, ktrzy zdrowieli lub ich stan si poprawia bd te zmieniali proces rozkadu w proces rozwoju. Z iloma pacjentami pracowae? Ponad trzema tysicami. Jak czsto odnosie sukces? Spord osb, ktre zostaway ze mn na duej, w ponad dziewidziesiciu piciu procentach przypadkw. W przypadku tych, ktrzy przyszli i odeszli, nie trzymali si terapii, byem skuteczny w ponad siedemdziesiciu procentach przypadkw. Ale to nie jest MJ sukces doda szybko Meir. Jest to sukces samych pacjentw. Tak czy inaczej, jest to niesamowite. Jakimi dolegliwociami si zajmujesz? Zapaleniem staww, problemami ze wzrokiem, dystro miniow, stwardnieniem rozsianym, udarami, problemami z krgosupem. Jak to si stao, e najpierw zajmowae si problemami ze wzrokiem, a pniej przeniose swoje dziaania na inne dziedziny?

132

Spotkanie z Meirem
Nikt nie da mi metody na wyleczenie tylko moich oczu powiedzia Meir. Dano mi cakowicie nowe spojrzenie na cay organizm. Kiedy ruszasz si wicej, jeste bardziej ywy. Sprbuj porusza si mniej, a bdziesz mniej ywy. Kiedy pracowaem nad swoim wzrokiem, zaczem odczuwa ogromne zmczenie w krgosupie. Wczeniej nie cierpiaem na ble plecw, nie miaem historii chorb z tym zwizanych. Zrozumiaem, e bl plecw by efektem wysiku, ktry moje oczy zawsze podejmoway, prbujc broni si przed wiatem. Musiaem wic popracowa na caym swoim ciaem. W jaki sposb pracowae? Ruszaem si. Oddychaem. Wykonywaem wiele wicze rozcigajcych, ale nie przypominay one jogi. Bya to bardziej prba poczenia si z komrkami. Nazywam to medytacj ciaa. Pozwolio mi to uzyska poczenie pomidzy mn i moim ciaem, mn i moimi plecami, mn i moimi nogami. W tym momencie podesza do nas moda para i przerwaa nasz rozmow. Przepraszam powiedziaa ciemnowosa kobieta. Przez przypadek usyszelimy wasz rozmow i chcemy, eby wiedzia, e odpowiedzi na swoje pytania moesz znale tylko w Biblii. Ojej. Patrzyli prosto na mnie.

133

Spotkanie z Meirem
Ten mczyzna si zagubi powiedziaa kobieta, pokazujc na Meira. On ci nie pomoe. Czy wiesz, e on sam uleczy siebie ze lepoty? zapytaem. Jeli ozdrowia, jest to dzieo Boga. Nie jego. Przypisujc sobie t zasug, jest ordownikiem diaba. Meir przewrci oczami i westchn. Ja czuem si zaenowany. Suchajcie, robi z nim wywiad. Jestem pisarzem. Umiechnli si. Byli wyranie zadowoleni z tego, e nie daj si wcign w zy wiat Meira. Zaraz po tym, jak podzikowaem im za zainteresowanie, odeszli. Przepraszam, Meir powiedziaem. Cay czas mi si do przytraa. Naprawd? zapytaem zdziwiony. Nie pomylaem o tym wczeniej. Ludzie lubi unika odpowiedzialnoci. Jeli na co chorujesz, pracuj nad tym. Nie jeste bezsilny. Bg da ci si, eby si sam uzdrowi. To nie jest zo. Niektrym ludziom powiedziaem pod nosem. Wziem gboki oddech i kontynuowaem swoj rozmow z Meirem, zadajc mu pytanie, ktre od

134

Spotkanie z Meirem
dawna kryo mi po gowie. Odczuwaem niemale strach przed jego zadaniem. Rozmawiamy o samouzdrowieniu, twoja ksika nosi tytu Samo-uzdrowienie, ale gdy ludzie choruj, przychodz do ciebie lub innego zewntrznego rda. Dlaczego radzisz ludziom, aby szukali poza sob, skoro twierdzisz, e sia jest WEWNTRZ nas? Nikt nas nie nauczy, jak si samemu uleczy powiedzia Meir bez chwili zastanowienia. Najwyraniej kto go ju kiedy o to pyta. Edukacja, ktr otrzymujemy, mwi nam, e nie mamy siy, e nic nie wiemy. Dlatego potrzebujesz kogo, kto otrzyma dobr edukacj w dziedzinie samouleczenia. Kogo takiego jak ty? Jak ja lub moe instruktora tai chi lub kogo, kto zna si na terapii ciaa. Niektrzy po prostu czytaj ksik Batesa i rzucaj okulary w kt. Moja ona zrobia to lata temu zwierzyem si. Ale Meir by nakrcony. Chcia mwi dalej. Pozwoliem mu. Masz wiksze szanse na popraw z instruktorem ni tylko z ksik. Instruktor pomoe ci zrozumie, czego potrzebujesz. Jak pracujesz z ludmi? Przychodzisz do mnie z problemem, a ja z tob pracuj. Pniej idziesz do domu i wymylasz zajcie

135

Spotkanie z Meirem
dla siebie. Wracasz do mnie i dzielisz si tym, co wymylie i czego si nauczye. Powtarzamy to kilka razy, a w kocu nauczysz mnie wicej, ni o tobie wiem. Zachcam ci i wspieram. A co z ludmi, ktrzy nie maj na tyle motywacji, eby zacz pracowa nad sob? Nie da si z tym nic zrobi powiedzia Meir. Nic. Jedyne, co mog zrobi, to wpyn na te dziesi procent osb, ktre s ju zmotywowane. Twoje nauczanie wydaje si intuicyjne i nieuporzdkowane powiedziaem. Czy spotykajc kogo, masz jaki plan leczenia? Nie przygotowuj programw z gry. Staram si pracowa nad rozwijaniem intuicji w innych ludziach, eby chcieli pracowa nad sob. Chc, eby pozna swoje serce. Nie chc, eby pozna je za dwadziecia lat, kiedy bdziesz mia atak serca. Chc, eby pozna je teraz i poczu, czego potrzebuje w tej chwili. Byem pod wielkim wraeniem. Spojrzaem na list pyta, eby sprawdzi, czy o czym nie zapomniaem. Zapomniaem. Jakie s elementy samouzdrowienia? Musisz uwierzy w to, e jeste wart powiconego czasu i energii. powiedzia Meir. Wikszoci osb tak nie myli. Musz dba o swoj rodzin i tak dalej. Owszem, czowiek powinien by odpowiedzialny za

136

Spotkanie z Meirem
swoj rodzin. Ale jest rwnie odpowiedzialny za swoje problemy. Nie jeste odpowiedzialny za swoj chorob, ale odpowiadasz za to, CO z ni zrobisz. Odprowadziem Meira z powrotem do terminalu i patrzyem, jak wsiada do samolotu. To bya niesamowita rozmowa. Ekscytujca i owiecajca. Inspirujca. Dwa lata pniej znw spotkaem Meira. Lecia za ocean i zatrzyma si w Houston, eby mnie odwiedzi. Byem zdumiony tym, jak dobrze wyglday jego oczy. Wci czsto nimi mruga. Wci zakrywa je doni co kilka minut. Ale jego stan wyranie si poprawi. Jego wzrok mia w sobie kontrolowan klarowno. Tym razem nie musiaem za niego odczytywa danych na jego bilecie. Meir najwyraniej sam sobie bierze swoje rady do serca i wykonuje wiczenia, ktre pomagaj mu zdrowie. Ucilimy sobie mi pogawdk. Tym razem rozmawialimy o koniecznoci robienia sobie przerw w pracy na rozciganie, aby nasze ciaa byy zdrowe i pene energii. Moje pierwsze spotkanie z Meirem stao si tematem artykuu z okadki czasopisma EAST WEST, ale o naszym drugim spotkaniu nigdy nie napisaem (a do tej chwili). Nigdy nie zapomn Meira. To fascynujcy czowiek, ktry stanowi dla mnie rdo siy. Kiedy chc co zrobi i myl, e to niemoliwe, przywouj w mylach

137

Spotkanie z Meirem
Meira. Jeli on potra uleczy samego siebie z nieuleczalnej lepoty, jeli potra pomc tysicom ludzi odzyska wzrok lub pomc znw chodzi, to co ja mog zrobi w swoim yciu? Jak zwykle, jedyne ograniczenia, jakie mamy, to te, w ktre sami wierzymy. Prawda jest taka, e wszystko jest moliwe. A Meir jest tego namacalnym dowodem.

138

Stuart Wilde i okryta z saw technika WAM

Rozdzia Pity

Wojenna duchowa gra partyzancka

Stuart Wilde i okryta z saw technika WAM


Uwaaem, e Stuart Wilde jest dziwny. Jedlimy razem niadanie i opowiada mi o swoim nowym seminarium Przyspieszenie, w ktrym uczy ludzi gra w wojenn duchow gr partyzanck. Wytumaczy mi, e jest to technika, ktrej uywa, aby uwiadomi ludziom, jak wadz posiadaj. A co mona zrobi z t wadza, jak si ju j zdobdzie? To zaley od ciebie powiedzia Wilde. Gdybym powiedzia ci, co masz z ni zrobi, odebrabym ci j. Wilde objecha dookoa wiat sze razy. Studiowa w Anglii metazyk i opowiada o kulturze Wschodu,

139

Stuart Wilde i okryta z saw technika WAM


opierajc si na wasnych dowiadczeniach. Pomimo e potra rozprawia o wszystkim, poczwszy od Tarota, a po kanalizm, Wilde nie by atwowierny ani nieszczery. Powiedzia mi, e w ruchu New Age ma miejsce wiele przekrtw i uwaa, e kanalizm jest jednym z nich. Jeli twj wujaszek by przygupi, gdy y tumaczy Wilde to nie jest ani o krztyn mdrzejszy teraz, gdy ju nie yje. Pniej Wilde tumaczy mi, e nie da si kanaowa, czego, czego w nas nie ma. To tak, jakby prbowa wydoby nut z fortepianu, ktrej tam nie ma. Niemoliwe. Czytaem wczeniejsze ksiki Wildea (Miracles, The Force i Afrmations) i lubiem go. Podobao mi si jego poczucie humoru i przyjazny styl. Ale uwaaem, e jego opinie na temat spraw ezoteryki s nieco dzikie (bez skojarze). Kiedy jedzc niadanie, opowiedzia mi o tym, e widzia paszczyzn astraln, pomylaem, e pomieszao mu si w gowie. Paszczyzna astralna bardzo przypomina t paszczyzn powiedzia. Nie ma to nic wsplnego z dugimi szatami i obokami dymu. Nie mogem si z nim kci. Sam nie widziaem paszczyzny astralnej. Wic suchaem, siedzc cicho.

140

Stuart Wilde i okryta z saw technika WAM


A ten tunel, o ktrym opowiadaj ludzie, ktrzy otarli si o mier, tak naprawd nie jest tunelem. Bardziej to przypomina dwa wirujce rda energii. Rozumiem odpowiedziaem. Wilde wiedzia, e jestem sceptycznie nastawiony. Bez wtpienia ten brytyjski obuz potra czyta we mnie jak w otwartej ksice i wyczu to, co myl. W pewnym momencie, gdy przekrajaem angielsk bueczk i smarowaem j masem, Wilde spojrza na mnie z najsodszym umiechem, jaki w yciu widziaem. Zastanawiaem si, czy nie wysya mi przypadkiem jakiego astralnego rozkazu. Syszaem, e wierzy w kontrolowanie myli oraz w czytanie w mylach. A moe tak wpadby na moje seminarium? zapyta. Ja? Nastpnej soboty razem z trzema setkami innych osb (z czego wikszo zapacia po $ 85 za ten dzie) odkryem wspania si kontrolowanej myli.

141

Wojenna duchowa gra partyzancka

Wojenna duchowa gra partyzancka


wiczenia, przez ktre przeprowadza nas Wilde, nosiy nazw wojennej duchowej gry partyzanckiej. Wilde wierzy, e dawno, dawno temu by mongolskim wojownikiem i jego fascynacja tymi ludmi przekada si rwnie na jego seminaria. Byem w parze z Wendy, czarujc kobiet, ktra bardzo mi si podobaa. Wilde kaza mi stworzy wok siebie za pomoc umysu pole siowe. Po prostu zakryj si biaym wiatem, jeli wierzysz, e ci TO pomoe doda umiechajc si chytrze. Albo wyobra sobie wok siebie cian z oowiu. Zrb cokolwiek chcesz, eby si ochroni. Stworzyem w swoim umyle grub cian z oowiu, przez ktr NIKT nie mgby si przedosta. Twoja partnerka wyle skoncentrowany promie energii w twoj stron, prosto przez twoj cian. Nie ma mowy. W yciu nie chciaem pozwoli tej czarujcej dziewce przede mn pokona mnie w tej ezoterycznej grze umysu. Mj wizerunek macho musia pozosta bez szwanku choby nie wiem co. Wzmocniem wic mentalny mur wok siebie. A pniej dodaem pole siowe, jakiego uywaj w Star Treku. Nikt nie mia wstpu do mojej przestrzeni!

142

Wojenna duchowa gra partyzancka


Gotowi? zapyta Wilde. Start! Siedziaem z zamknitymi oczami. Ca uwag skierowaem na mentalny obraz ciany, ktra mnie chronia. Przez kilka sekund odczuwaem spokj i komfort. Czuem si pewny siebie. Ale wtedy nagle co poczuem nie jestem pewien, jak to nazwa jakby pchnicie w klatk piersiow. Ze wzmoon koncentracj skupiem si na oowianej cianie i polu siowym. Nacisk na moj klatk piersiow stawa si coraz mocniejszy. Czuem, jak wdziera si we mnie energia niczym laser przecinajcy beton. Spanikowaem. Serce mi walio, zaczem szybko i pytko oddycha. To nie mogo si dzia! To niemoliwe, eby MYL si we mnie wdzieraa! Ale tak si dziao. Moja partnerka skupia si na promieniu skoncentrowanej energii i strzelia we mnie. Prosto przez oowian cian i pole siowe. Nie popisae si, kapitanie Kirku. Po tym wiczeniu Wilde chcia, eby wszyscy porozmawiali o tym, co zaszo. Kady dowiadczy siy umysu innej osoby. Czy biao wiato was chronio? zapyta Wilde. Nie! zawoali wszyscy. Ochronne biae wiato to bujda powiedzia Wilde. Przed niczym was nie ochroni!

143

Wojenna duchowa gra partyzancka


Pniej zamienilimy si. Moja seksowna partnerka stworzya mentalny mur, a ja uruchomiem swoj umysow wiertark. Po kilku chwilach poczuem, jak moja myl w ni wchodzi. Umiechnem si do siebie, zadowolony z tego, e tak szybko osaba pod wpywem siy mojego umysu. Czy istnieje jaka ochrona przed cudzymi mylami? pytay niektre zmartwione osoby. Jeli nie ochroni nas jasne wiato, co nas ochroni? Mam dla was dobr i z wiadomo powiedzia Wilde. Za wiadomo jest taka, e nic was nie ochroni przed kontrolowan myl. Dobra wiadomo jest taka, e nie potrzebujecie ochrony. To wy macie by tymi, ktrzy wysyaj myli. Wikszo osb nie korzysta ze swoich umysw. S wykorzystywani PRZEZ nie. Chc, ebycie opucili mechaniczny wiat i przejli wadz. Byo wicej partyzanckich gier wojennych. Zafascynowaa mnie sia umysu. Pomimo e zawsze czytaem o tym, e nasze myli maj wadz, to Wilde pozwoli nam dowiadczy tej siy. To byo niezaprzeczalne i niezapomniane. Zaczem rozumie, e jeli daoby si utrzyma jak myl wystarczajco dugo, z ca koncentracj i wytrwaoci wojownika, ta myl mogaby wpyn na rzeczywisto. Czytanie czyich myli jest rzeczywicie moliwe. Wilde wanie nam to udowadnia.

144

Wojenna duchowa gra partyzancka

Czego pragnie may ty?


Pniej, podczas seminarium Wilde poprowadzi nas przez niesamowite dowiadczenie wyobrani. Poproszono nas, abymy otoczyli nasze ciaa konturem jasnego wiata. Uyjcie palca albo promienia zasugerowa. Obrysujcie swoje ciao biaym wiatem. Zauwayem, e niezwykle szybko si skupiam. Czuem, jak si relaksuj i jestem tu i teraz. Wszelkie napicie opucio moje ciao. Byem wolny. Czuem, e jestem, jak nigdy dotd. Teraz stwrzcie promie wiata od czubka gowy a do stp. Udao mi si. Widziaem go, wyglda niczym przejcie dla mrwek. Z jakiego powodu przypomnia mi si kawa o dwch winiach, ktrzy chc uciec ze swojego wizienia. Jeden mwi, e zawieci latark, a drugi bdzie mg wyj, przechodzc na smudze wiata. Drugi odpowiedzia mu: Mylisz, e postradaem zmysy? Jak bd w poowie, zgasisz latark! Nastpnie Wilde nas poprosi, ebymy stworzyli mentalny obraz nas samych i go skurczyli.

145

Wojenna duchowa gra partyzancka


A teraz niech ten obraz przejdzie po promieniu wiata, z czubka waszej gowy a do podogi instruowa Wilde. Mj Boe, pomylaem sobie. To MUSI by art. Ale robi to, co mi mwi. May Joe schodzi po mentalnym promieniu na podog. Widz w swoim umyle, jak karzekowaty obraz mnie chodzi wok moich butw i rozglda si po pokoju. Po prostu obserwuj, co robi twj obraz powiedzia Wilde. May ja wydaje si by nieco zagubiony. W kocu decyduje, e nie wie, gdzie i, ani nie wie, co robi, wic siada na czubku mojego buta i razem ze mn obserwuje Wildea. Po kilku minutach Wilde sprawia, e may ja wszystkich osb wraca do wiata, ronie do penych rozmiarw i scala si z naszymi ciaami. Jakie to byo dla was uczucie? zapyta Wilde wszystkich. Wysoki mczyzna wsta i odpowiedzia: Czuem si zdezorientowany. Mj miniaturowy obraz nie wiedzia, co robi. Czy TY wiesz, co chcesz zrobi? zapyta Wilde. Ta, tak mi si wydaje.

146

Wojenna duchowa gra partyzancka


Czy kto jeszcze chce si podzieli tym, co czu? zapyta Wilde. Moja skurczona ja dobrze si bawia. Biegaa w kko i szukaa monet na pododze! Super! powiedzia Wilde. Kto jeszcze? Wstaem. MJ mini ja tylko siedzia na moim bucie i nic nie robi. powiedziaem. Dlaczego nic nie robi? zapyta Wilde. Myl, e chcia wiedzie, CO ma robi. Czy jeste w potrzasku midzy tym, co suszne, a tym, co niesuszne? zapyta Wilde. Jeli twj obraz nie wiedzia, co robi, by moe ba si zrobi jaki ruch, dopki nie wiedzia, jaki ruch bdzie suszny. Czy tym kierujesz si w yciu? Nie wiem odpowiedziaem. Pomyl o tym poradzi Wilde. Kto jeszcze? Okazuje si, e ta maa oparta na wyobrani technika potraa duo zdradzi o czowieku. Cokolwiek maa osbka robia na kocu promienia lub nie robia odkrywao co na temat sposobu, w jaki zachowujemy si w codziennym yciu. Fascynujce. Kady nauczy si czego o sobie dziki temu wyjtkowemu dowiadczeniu.

147

Wojenna duchowa gra partyzancka

Astralny seks
Ostatnia wojenna umysowa gra partyzancka polegaa na tym, e mielimy si pooy wygodnie na pododze. Znw obrysowywalimy nasze ciaa rysikiem z promienia wiata. Ale tym razem Wilde chcia, ebymy OPUCILI swoje ciaa. Po prostu wstacie ze swoich cia powiedzia Wilde. Zobaczcie swoje astralne ja, jak wylizguje si z waszych zycznych cia. To byo proste! Naprawd poczuem, jak co we mnie wstaje z mojego lecego na brzuchu ciaa. Jak to byo moliwe? Tego nie jestem pewien. Najwyraniej stao si to z powodu mojej intensywnej koncentracji i dowiadcze tego dnia. Wszystko, co robilimy, prowadzio do tego wspaniaego momentu. Obrcie swoje astralne ciaa poprosi Wilde. Zrbcie kilka kokw w powietrzu. Wtedy dostrzegem astralne ciao swojej partnerki. Nawet ono byo atrakcyjne. Zauwayem, e moje astralne ciao dryfuje w jej stron. Gos Wildea gdzie odpywa, jak si do niej zbliaem. Wojownik nie martwiby si o to, co jest tutaj suszne, powiedziaem sobie. miao!

148

Mdro wojownika
Pozwoliem, aby moje astralne ciao zczyo si z astralnym ciaem mojej partnerki. To byo bardzo mie. Nie, nie byo to takie samo uczucie jak poczenie zyczne. Waciwie nie byo tam adnego UCZUCIA. Ale czulimy siebie i w jakim sensie byo to bardzo zmysowe. Nigdy tego nie zapomn. Wilde sprowadzi nas wszystkich do swoich cia. Kiedy si rozcigaem i rozgldaem po sali, zobaczyem, e moja partnerka te si rozciga i rozglda. Nie wiedziaem, czy powinienem nawiza z ni kontakt wzrokowy czy nie, ale skoro stawaem si wojownikiem, stawiem czoa swoim obawom i spojrzaem prosto na ni. Umiechna si i pucia mi oczko! Po tym skoczy si dzie. Nie spotkaem wicej swojej partnerki, ale prbowaem j odnale poprzez szlak astralny. Jak dotd nie dopisao mi szczcie.

Mdro wojownika
Wci jednak utrzymuj kontakt ze Stuartem Wildeem. Obecnie jest w Taos, w New Mexico, gdzie prowadzi piciodniowe intensywne warsztaty o nazwie Mdro Wojownika. W tym mrocym krew w yach seminarium Wilde zmusza ludzi, eby chodzili po rozarzonych wglach, wspinali si na chyboczce si

149

Mdro wojownika
supy, skakali z urwisk i walczyli z dzikimi zwierztami. Tak przynajmniej syszaem. Osobicie nie braem udziau w tym seminarium jeszcze! (Czekam, a Wilde zaprosi mnie tam jako swojego gocia. Mog poczeka.) Dlaczego Wilde zachca ludzi, eby wykonywali te wszystkie czynnoci, ocierajc si o mier (bo zakadam, e tak jest)? Ludzie czuj, e yj, gdy stawia si przed nimi wyzwanie polegajce na zrobieniu czego takiego wytumaczy mi Wilde. Mj ojciec powiedzia mi, e najlepszy okres jego ycia by wtedy, gdy zosta postrzelony, ratujc ludzi w czasie wojny. Wikszo ludzi chce czego wicej od ycia, ni tylko siedzie przed komputerem przez cay dzie. A ja zapewniam im wraenia. Oj tak! Wilde przysa mi ostatnio swoj najnowsz ksik. Jej tytu brzmi The trick to money is having some!. Tytu mi si nie podoba, ale ksika jest wspaniaa. Wilde jest praktykujcym metazykiem. Jeli nie jeste w stanie spieniy jakiej lozoi powiedzia mi kiedy to jest bezwartociowa! yjemy w materialnym wiecie i naszym prawdziwym sprawdzianem jest to, jak sobie w nim radzimy.

150

Mdro wojownika
Wikszo zwolennikw ruchu New Age twierdzi, e pienidze s ze. Nie Stuart Wilde. Pienidze to gra, w ktr grasz z SAMYM SOB! twierdzi Wilde. Jedn z najwspanialszych rzeczy, ktrych si nauczyem z ksiki Wildea o pienidzach, jest koncepcja WAM-u. WAM rwnie dobrze mogoby by mantr ruchu metazycznego. WAM jest czym, co powinnimy powtarza rano, w poudnie, i wieczorem. Kiedykolwiek co negocjujesz, powiedz sobie WAM. Gdy kto Ci o co prosi, pamitaj o WAM. Moglibymy nawet wzi pod uwag stworzenie nowego boga o imieniu WAM. Czym jest WAM? WAM jest mantr, ktra oznacza What About Me?, czyli A Co Ze Mn?. Na pocztku moe si wydawa samolubne przypominanie sobie o tym, eby by egoistycznym i chciwym. Tak naprawd jest to przypominanie sobie o szanowaniu samego siebie.

151

Rozdzia Szsty

Rozdzia Szsty

Najgortsze nowe seminarium: chodzenie po rozarzonych wglach

Wszystko, co wiemy, jest bez porwnania mniejsze od tego, co wci pozostaje nieznane.
William Harvey

Wci jeszcze mam przed oczami arzce si wgle. Leay na powierzchni o dugoci 180 cm i szerokoci 120 cm. Byy gorce. NARPAWD gorce. Staem na skraju paleniska w kole z okoo dwudziestoma innymi poszukiwaczami i czuem, jak ar bucha mi w pier. To wszystko byo niezaprzeczalnie prawdziwe. Na pewno miae okazj by blisko grilla po tym, jak z wgli zosta sam ar. Czue ten gorc. Patrzye, jak misko skwierczy i rumieni si na hamburgery, a kiebaski do hot dogw maj lady gorcych paskw od nagrzanych prtw. Wiedziae, e nie wolno dotyka wgielkw. Zawsze zakadae grube rka-

152

Po co i, skoro moesz biec?


wiczki. Uwaae, przewracajc burgery i kiebaski, eby si nie poparzy. Sprbuj teraz podnie ten grill do ktrej potgi. Zamie go na prostokt na ziemi pokryty wgielkami. Rozgrzanymi do CZERWONOCI wgielkami, po ktrych wanie przygotowujesz si przej. Czy potrasz to sobie wyobrazi? Ja potra. Byem tam. Patrzyem na te wgle, czuem ich ar i mylaem, co te ja, U LICHA CIKIEGO, tutaj robi? Dlaczego nie tylko mylaem o przejciu przez te przypraone wgielki, ale naprawd miaem zamiar to zrobi? DLACZEGO??!!

Po co i, skoro moesz biec?


Czowiek nie zapisuje si na chodzenie po ogniu tylko po to, eby po nim przej. Przed samym przejciem odbywa si czterogodzinne seminarium. Na tym seminarium naucz Ci, jak przej po wglach. Ale to nie jest waciwie prawda. Nikt nie wie, dlaczego dana osoba moe lub nie moe przej po ogniu. Niektrzy zostaj poparzeni. Inni nie. Michael Sky, popularny lider seminariw chodzenia po rozarzonych wglach, twierdzi, e jeli przejdziesz

153

Po co i, skoro moesz biec?


po ogniu pi lub wicej razy, nie unikniesz, jak on to nazywa, maego aa. Dlaczego wic kto chciaby to robi? I dlaczego udajemy, e kady moe nas nauczy, jak zrobi to bezpiecznie? Chciaem to zrobi, poniewa bya to najgortsza nowo, jeli chodzio o seminaria. Pomylaem sobie, e jeli bd potra przej po ogniu, bd potra zrobi wszystko. Pniej dowiedziaem si, e tak naprawd nie chodzi si po ogniu. Chodzi si po wglach. Dowiedziaem si rwnie, e w miecie takim duym jak Houston, nie ma osb chodzcych po ogniu. Poniewa jestem przedsibiorczym facetem, postanowiem, e cign tak osob. Ed Richards pochodzi z Chicago i zajmuje si strojeniem pianin. Chodzenia po ogniu nauczy si od zaoyciela ruchu Tollyego Burkana. Nie sdz, eby Richard osign jakkolwiek saw, gdyby nie chodzenie po rozarzonych wglach. Tak samo Tolly. Chodzenie po ogniu przyciga uwag mediw do tych, jednak przecitnych, nauczycieli. Ed wydawa mi si jednak miym facetem. Ufaem mu. Miaem jednak trudnoci ze zorganizowaniem tego. Zajmowanie si przepisami przeciwpoarowymi oraz przekonywanie 15 osb, e chodzenie po ogniu jest wanie TYM, co warto zrobi w ramach samorozwoju, nie byo proste (pomimo e tysice ludzi chodzio ju po ogniu). Prbowaem. Ale wkrtce si poddaem.

154

Richard Hite: czowiek z kluczami


Kiedy ju si poddaem, dowiedziaem si, e w Houston mieszka Richard Hite, instruktor chodzenia po rozarzonych wglach, ktry szkoli si u Peggy Burkan (eks Tollyego).

Richard Hite: czowiek z kluczami


Richard ma za sob ponad dwadziecia lat dowiadczenia z metazyk i duchowoci. Ma trzy czarne pasy w kilku stylach sztuk walki, m.in. w karate i taekwondo. Richard jest hipnoterapeut, specjalist od oddychania, instruktorem jogi, mwc, artyst, psychoterapeut, doradc transpersonalnym i autoryzowanym instruktorem chodzenia po ogniu. Pomagam ludziom pokona traum radzenia sobie w yciu tumaczy Hite, ktry wyglda jak wiksza wersja piosenkarza Jamesa Taylora. Pracujc w szpitalu, Hite specjalizowa si w pomocy pacjentom z zespoem stresu pourazowego. Wierzy w to, e kady z nas leczy si z jakiego urazu. Jestemy uzalenieni od ycia i jestemy uzalenieni od unikania ycia mwi 37-letni Richard. Moim zadaniem jest pomc ci dotrze do twojej wewntrznej boskoci, istnoci twojego Ja. Ja ukrywa

155

Richard Hite: czowiek z kluczami


si pod strachem i traumami. Gbokie Ja jest czyst mioci. Hite korzysta z przernych narzdzi, aby pomc klientom oraz uczestnikom warsztatw uwolni si z wizie, ktre sami dla siebie stworzyli. Jak wspaniay magik uyje, czego si tylko dla, aby zbudzi Ci z Twojego snu. Jego magiczne sztuczki to hipnoza, NLP (neurolingwistyczne programowanie), muzyka medytacyjna, tybetaskie gongi, pisanie po kontrol, czyli tzw. guided writing oraz praca nad oddychaniem. Praca nad oddychaniem by moe jest najpotniejszym z dostpnych instrumentw mwi Hite. Pocztkowo sam nauczy si oddychania od tybetaskiego nauczyciela jogi. Od tamtej pory zintegrowa metod tamtego nauczyciela z prac nad oddechem stworzon przez takich specjalistw jak Wilhelm Reich, Otto Rank, Stan Grof oraz terapeutka z Austin, Jacquie Small. Hite opracowa rwnie nowe metody, wczajc w to uycie gongw w celu odczuwania gbszych wibracji w ciele podczas oddychania. Jego techniki oddychania s oczyszczajce, a efekty widoczne natychmiast. Podam ci przykad opowiada. W Oddychaniu z Lustrem siedzisz naprzeciwko lustra z partnerem. Patrzysz na siebie w lustrze, jak bierzesz gbokie i dugie oddechy, a do przepony. Twj partner przyglda si twojej twarzy i ciau, eby zobaczy, czy zaczynaj pojawia si oznaki napicia lub oporu.

156

Richard Hite: czowiek z kluczami


Jeli zauway zmian, zwraca ci na to uwag. W efekcie oddychanie jest tak niesamowicie intensywne, e odblokowuje pami komrkow oraz otwiera drzwi uwizionej energii, aby na nowo moga kry. Moesz paka, mia si, trz, przypomina sobie wydarzenia, ktre uksztatoway twoje ycie itp. Oddychanie z Lustrem ma ogromn moc dodaje Hite. Wymyli ten proces, eby pomc ludziom akceptowa samych siebie. Oddychanie z Lustrem pozwala ci dowiadczy prawdziwej samoakceptacji, a take uwolni negatywne emocje. Oddychanie jest wspaniae, ale to chodzenie po ogniu jest TYM narzdziem, za pomoc ktrego Hite dokonuje przemiany. Ogie sprawia, e jeste tu i teraz mwi Hite. Jest to wspczesny rytua przejcia, ktry zmienia twj stosunek do strachu. Pokaza mi swoje kolorowe zdjcia, na ktrych wida go, jak stoi na rozarzonych wglach i trzyma kilka z nich w doniach. Ani jego donie, ani stopy nie doznay poparze. Wszystko jest moliwe, jeli trzymasz si swoich postanowie, pomimo strachu wytumaczy. Trik polega na tym, eby nie przejmowa si tym, e pojawia si strach. To, co chcesz zrobi, to przeksztaci strach w osobist si poprzez peen mioci stosunek z twoim wyszym bytem.

157

Richard Hite: czowiek z kluczami


Richard lubi rwnie zadawa pytania i opowiada historie. Podobnie jak to czyni sawny hipnoterapeuta, Milton Erickson, Richard rwnie patrzy na klienta, umiecha si i pyta: jak moesz znie swoje ycie? lub jak wiele jeste w stanie teraz znie?. Zbyt wielu z nas boi si zaakceptowa dobro tumaczy Hite. Ludzie wierz w to, e na nie nie zasuguj i je odpychaj. No i jak mona to znosi? wiat cay czas obdarza nas darami. Czy przyjmujesz je? Klientem numer jeden Richarda zawsze by on sam. Pracowa nad sob, odkd jako nastolatek w Missouri zrozumia, e by oar wielu naduy w swoim dziecistwie. Nie jest przypadkiem to, e wielu moich klientw prbuje poradzi sobie z kwestiami zncania si mwi Richard. atwo jest mi si z nimi identykowa. Sam miaem podobn histori. Dwadziecia lat dowiadczenia w rozwoju osobistym oraz edukacja (Richard ma tytu licencjata z edukacji oraz magistra z psychologii) pozwolio mu opracowa nowy system pomagajcy w leczeniu i samowiadomoci. Nosi on nazw K.E.Y.E.S. Program. Ten program przenosi ci na zupenie now paszczyzn. Przenosi ci tak szybko i kompletnie, e nie jeste w stanie przewidzie, kim bdziesz pod koniec,

158

Richard Hite: czowiek z kluczami


poniewa twoje przywidywania tworzy osoba, ktr jeste teraz. A to si zmieni! Richard mwi, e Program K.E.Y.E.S. jest bezpiecznym, zintegrowanym i dokadnym sposobem, ktry pomaga odzyska kontrol, osign samorealizacj, wietne wyniki oraz wiadomo transpersonaln. Sowo K.E.Y.E.S. jest akronimem tumaczy Hite. K to knowledge, czyli wiedza, ale rwnie key, czyli klucz, oraz ki, czyli yciowa energia. E oznacza enlightement, to jest owiecenie. Y to joga lub jedno z wszelkim yciem. Kolejne E to empowerment i ecstasy, czyli odzyskanie kontroli i ekstaza. S za to spirit of the Self, czyli duch Ja, boski trzon twojego ycia. Ludzie, ktrzy brali udzia w programie Hitea (trwa 12 tygodni), zdoali poradzi sobie z takimi problemami jak palenie papierosw, ble gowy, choroba stawu uchwowo-skroniowego, ble plecw, ble klatki piersiowej, zesp napicia przedmiesiczkowego i zapalenie staww. Udao im si rwnie podnie z traumy, przeama strach i gniew, a take odkry nowe, lepsze sposoby na ycie peni ycia. Wiele osb zakoczyo destrukcyjne zwizki i weszo w nowe, pene mioci. Moim zadaniem jest jedynie odkry w tobie i pomc ci zaufa w swoj wasn wiedz mwi Hite. Ja tylko prowadz ci przez twoje uczucia w stron uzdrowienia. To ty wykonujesz ca t prac, nie ja. To, czego ja ci ucz to to, eby stworzy terapeu-

159

Richard Hite: czowiek z kluczami


tyczn wi ze swoim boskim Ja. Chodzenie po rozarzonych wglach jest sposobem zrobienia tego w mocny i niezapomniany sposb. Hite zaprosi mnie na kolejn sesj chodzenia po ogniu. Wyczu, e byem zdecydowany, aby to zrobi, wic mogem przyj za darmo. Powiedzia mi, e nie robi tego dla pienidzy. Pniej zrozumia te, e nie potra obchodzi si z pienidzmi. Daj mi do poprowadzenia interes, a ja go totalnie pogrzebi powiedzia mi. atwiej byo mu po prostu zaprasza ludzi za darmo. Nie potraem si oprze tej propozycji. Chocia chciaem. Nawet nie jestecie w stanie wyobrazi sobie, jaki czuem strach. Chciaem si rozchorowa albo eby nagle co mi si stao. Chciaem unikn chodzenia po ogniu. Zastanawiaem si, dlaczego to robi. Co mgbym zrobi, eby si stamtd wyrwa? Po co w ogle chodzi po OGNIU, na mio bosk? Czy nie mogem zrobi czego prostego, na przykad przeczyta ksik? Albo obejrze lm i rozwiza test? I w tym wanie tkwi sens chodzenia po ogniu. Wzbudza strach, wic uczysz si sobie z nim radzi. Istnieje ksika, ktra nosi tytu Feel the fear and do it anyway15. Czuem strach, stojc przed wglami. Ale wiedziaem, e i tak przejd. Chodzenie po ogniu jest
15

Poczuj strach, ale zrb to i tak [przyp. tum.].

160

Na sprzeda: cztery godziny


wic sposobem na dogbn przemian Twojego stosunku do strachu. Kto kiedy powiedzia, e miaek, to tchrz, ktry mimo wszystko podj dziaania. Tego dnia byem odwany i przeszedem po rozarzonych wglach. Trzsc si w rodku, pragnc zwia z tego miejsca, zdecydowaem, e mimo wszystko przejd. Oczywicie poparzyem si. Ale to ju dalsza cz tej historii.

Na sprzeda: cztery godziny


W jaki sposb mona przej po ogniu? Krok po kroku powiedzia Hite. W chodzeniu po ogniu nie ma adnych sekretw. Celem tej czynnoci jest to, eby poczu strach, ale mimo to podj dziaanie. Jednak wiele osb chodzcych po ogniu wykorzystuje to, eby sprzeda swoje przekonania. Myl, e wanie tutaj powstaje problem i wprowadzanie ludzi w bd. Tolly Burkan by magikiem i cyrkowcem. Czci jego seminarium s magiczne sztuczki i rozmowy o iluzji. Twierdzi, e strach jest Faszywym Dowodem, Ktry Wydaje Si Prawdziwy lub STRACHEM. Mwi rw-

161

Na sprzeda: cztery godziny


nie o stwarzaniu swojej wasnej rzeczywistoci. Tolly jednak uleg wypadkowi samochodowemu i mia trudnoci z powrotem do zdrowia. Mona by si dziwi, dlaczego stworzy dla siebie CO takiego. Tony Robbins, pewnie najbardziej znany instruktor chodzenia po ogniu, rzekomo ukrad pomys seminarium chodzenia po ogniu od Burkana i stworzy historyjk o tym, jak nauczy si tego od hinduskiego guru. Robbins uywa swojego seminarium do sprzedawania NLP, czyli sposobu opartego na zaawansowanej technologii, ale nieco dezorientujcego, ktry ma zwraca baczn uwag na sposb komunikowania si z ludmi, tak aby, podobno, robili to, czego sobie yczysz. Richard Hite jest bardziej uduchowiony. Uywa chodzenia po rozarzonych wglach, eby sprzeda wewntrzn drog i mio. Pamitam, jak podczas seminarium mwi, e to mio pozwalaa przej po ogniu. Kiedy by instruktorem karate i powiedzia, e pewnego razu by w szatni, a jego rka automatycznie powdrowaa w powietrze. Przypadkowo zablokowa cios, ktry wymierzy w jego stron mody chopak. To bya mio twierdzi Richard. Czyby? Mnie si wydaje, e by to szybki odruch osoby, ktra zostaa wytrenowana, aby reagowa w taki wanie sposb. Ale nikt nie zadawa pyta do tego, co Hite sprzedawa.

162

Za kulisami
Naukowcy uywaj chodzenia po ogniu, aby sprzeda swoje przekonania dotyczce nauki. Pamitam, jak widziaem kiedy naukowca, ktry si nazywa Johnny Carson. Chcia udowodni, e chodzenie po ogniu to sztuczka. Stworzy swoje wasne palenisko i przeszed po nim. Poniewa zrobi to bez szwanku, powiedzia, e chodzenie po ogniu to kpina. Uywa wic chodzenia po rozarzonych wglach, aby sprzeda swoj wiar w naturalne prawo, ktre utrzymuje stopy wilgotne, eby si nie poparzy. Ale co NAPRAWD dzieje si podczas chodzenia po ogniu?

Za kulisami
Poniewa podczas seminarium poprzedzajcego chodzenie po ogniu mona powiedzie niemal wszystko, wic samo seminarium nie ma znaczenia. Jeden z uczestnikw warsztatw chodzenia po ogniu, w ktrych braem udzia, nigdy nie sysza ani sowa o seminarium Hitea. A mimo to przeszed bez szwanku. Bez problemu potra sobie wyobrazi seminarium, gdzie prowadzcy mwi do caej grupy: NA PEWNO si poparzycie, po czym wszyscy przechodz, niektrzy si parz, a inni nie.

163

Za kulisami
Ogie to ogie. Kropka. To, co o nim mwisz, odkrywa wicej o Tobie ni cokolwiek innego. Kiedy Robbins zachwyca si NLP podczas seminarium, oznacza to, e kocha NLP. Kiedy Hite opowiada o wewntrznej ciece, zdradza, w co wierzy. Naukowiec mwicy, e prawo naturalne wytumaczy wszystko, odkrywa co, w co szczerze wierzy. Ogie staje si lustrem, ktre odkrywa Twoj prawdziw twarz. Wobec ognia nie mona kama. Jest on ostatecznym sprawdzianem prawdy. Staem naprzeciwko wgli i wiedziaem, e zaraz moja kolej. Ale poczuem ar od czerwonego paleniska i zrobiem dwa kroki do tyu. Przeknem lin. Patrzyem na r-o-z-c-i--g-a-j--c-e si przede mn palenisko i mylaem o tym, eby pobiec. Wziem kilka haustw powietrza, powiedziaem sobie, ebym to w kocu zrobi, i zaczem i zdecydowanym krokiem. Pierwszy krok przypomina chodzenie po wirze. Przy drugim kroku pojawia si uczucie chodzenia po poamanych skaach na ciepej play. W tym momencie pomylaem sobie, e powinienem si poparzy i, oczywicie, poczuem pcherz na mojej stopie. Krzyknem NIE do siebie samego i przeszedem reszt paleniska bez adnego uszczerbku na zdrowiu. Facet po drugiej stronie paleniska odkrci w z wod i mogem obmy stopy z resztek wgielkw. Mogem wyczu pcherz. Moje stopy byy gorce. Obolae. Ale

164

Za kulisami
nie zniszczone. Wiedziaem, e pcherz, ktry powsta, by znakiem moich myli, ktre wpyny na to, czego dowiadczyem. Pomylaem, e powinienem si oparzy i viola! Tak si stao! Niektrzy dostali pcherzy, inni nie. Jeden mczyzna przed samym przejciem osun si na ziemi i rozpaka jak dziecko. Zbyt mocno si ba, eby zrobi krok. Wszyscy podeszlimy do niego i trzymalimy go, powtarzajc, e wszystko jest w porzdku i moe rwnie dobrze przej, jak i nie. Kiedy mielimy pj do sali, gdzie odbywao si seminarium, ten sam mczyzna uklkn i obmy nasze stopy. Moich nie my, ale widzc, e to robi, poczuem w sobie wielk si. Wyglda prawie jak wity. Wikszo osb, ktra przesza, bya niczym na haju. A nawet w ekstazie. Byli tacy szczliwi, tacy podnieceni, e to zrobili. Czuli strach, ale mimo to przeszli. Wydawao si, e jestem jedyn osob, ktra nie uwaaa tego za co wielkiego. Przeszedem po ogniu, super. Co dalej? Przez kilka dni byem zawiedziony. Pcherz na mojej stopie przypomina mi, e sam tworz swoje dowiadczenia, wic kadego dnia inaczej patrzyem na rne wydarzenia i zastanawiaem si, jak je stworzyem. Kilka dni pniej umwiem si z Hiteem na lunch. Powiedziaem mu, e cz warsztatw powicona na seminarium niezbyt mi pomoga. Robia wraenie mieszaniny dobranych na chybi tra informacji

165

Dwa lata pniej


wrzuconych do jednego worka, ktre mog pasowa do wszystkiego i do niczego. Odpowiedzia mi: Nie potrzebowae seminarium; potrzebowae ognia. Dobra odpowied. Ogie sprawi, e byem tu i teraz, co jest punktem wyjcia do kontroli nad kad sytuacj. Ogie nauczy mnie te, e mona odczuwa strach, a mimo to co zrobi. Dziaa, pomimo uczu, ktre mi towarzysz. I za to jestem wdziczny. Teraz mam lepszy stosunek do strachu. Poproszono mnie kiedy, ebym zagra na harmonijce przed ludmi. Kiedy o tym myl, pojawia si strach. Ale teraz potra sobie z tym poradzi. Jeli potra przej po palenisku penym rozarzonych wgli, mog pogra dla publicznoci. I wiem, e moja publiczno nigdy nie zaserwuje mi pcherza.

Dwa lata pniej


Miny niemal dwa lata odkd chodziem po ogniu. Wczoraj zjadem z Hiteem lunch. Zapytaem go: Jaki jest cel seminarium? Wydaje mi si, e moesz wykorzysta te cztery godziny, na co tylko chcesz.

166

Dwa lata pniej


Cel jest taki, eby ludzie odczuwali strach przez cay czas na rne sposoby. Po co? eby zaczli si z nim czu komfortowo. eby nauczyli si nie zwraca na niego uwagi. Chodzenie po ogniu jest wspczesnym rytuaem przejcia, takim odpowiednikiem dla yuppie, ktry uczy nas, jak odczuwa strach, ale mimo to dziaa. By moe najlepiej odda to Michael Sky w swojej wspaniaej ksice o chodzeniu po ogniu. Powiedzia, e jeli masz wyrany zamiar i siln wiar oraz wsparcie otoczenia, szala powodzenia przechyla si na twoj korzy. W chodzeniu po rozarzonych wglach czowiek zamierza przej, uczy si wierzy w to, e moe to zrobi, a rodowisko go do tego zachca. Ale to, czy si poparzysz, czy nie, jest niemoliwe do przewidzenia. Gdyby chodzenie po ogniu nie byo niebezpieczne, nie byoby sensu tego robi mwi Sky. Ach, tak. Odczuwaj strach, ale mimo tego zrb to. Jest to podstawowa zasada sukcesu zarwno w yciu, jak i w chodzeniu po ogniu. Nie, nie zamierzam znowu tego robi. Jak dla mnie raz wystarczyo. Jeli chodzi o chodzenie boso po palenisku, zrobienie tego raz wystarczy dla kadego.

167

Rozdzia Sidmy

Rozdzia Sidmy
Terapia Zen-Rodziny lub

Forum

Uwalnianie przeszoci, eby stworzy przyszo Moesz trzyma jakiekolwiek wrki w swoim ogrodzie, jakie tylko chcesz, byle by pamita, e to ty je tam umiecie.
Ray Woollam, On Choosing With A Quiet Mind

Jeli chc, mog wyj. Oto moja szansa. Zaczo si trwajce dwa weekendy Forum Erharda Wernera. Ed Gerowitz, lider podczas tego weekendu, mwi, e moemy wyj i odzyska cae $ 600, ktre zapacilimy. Jeli kto wywar na was nacisk, ebycie tu byli powiedzia Ed wyjdcie w tej chwili.

168

Od est a do tego
Ja odczuwam presj, ale jest ona wewntrzna. Nikt mnie nie straszy ani nie zmusi mnie do tego, ebym przyszed. Tylko jedna osoba na 105 obecnych skorzystaa z tej okazji. Po tym rozpoczo si Forum. Przez dwa najblisze weekendy, od 9 rano do godzin nocnych, dowiadcz nieznonego strachu, blw gowy tak silnych, e niemal rozsadzajcych czaszk, rozczarowa, gniewu, ez, miechu, zrozumienia oraz przemonej chci opuszczenia tego miejsca. Gdybym wiedzia o tym wszystkim pierwszego ranka, by moe przyjbym ofert Eda.

Od est a do tego
Na pocztku byo est, czyli Erhards Seminar Training. Werner Erhard, ktry naprawd nazywa si Jack Rosenberg, to byy sprzedawca samochodw i poszukiwacz prawdy, ktry dowiadczy czego niezwykego, jadc autostrad w Kalifornii. Wtedy nikt nie wiedzia, przez co przeszed Werner. Dzisiaj moglibymy powiedzie, e dozna owiecenia, gdy w jaki sposb zrozumia (lub zaakceptowa) to, w jaki sposb dziaa wiat. Po tym wydarzeniu Werner stworzy nowy program seminarium o nazwie est.

169

Weekend pierwszy: najniebezpieczniejszy czowiek


Est to trwajcy przez dwa weekendy, skuteczny program i kontrowersyjne dowiadczenie, ktre nazywane jest w rny sposb, od Zachodniego Zen, po pranie mzgu. Znany by z militarystycznego podejcia i surowych regu (adnych przerw, jedzenia, rozmw, opuszczania pomieszczenia). Kady, kto wzi udzia w tym kursie, co z niego wynis, jak to mawiaj w krgu Wernera. Pomimo tych widocznie negatywnych cech, w przecigu dwunastu lat est przycign ponad 500 000 osb. W 1984 roku Werner wycofa est, a jego miejsce zajo Forum, o wiele agodniejsze, ale rwnie skuteczne, nowe, intensywne seminarium.

Weekend pierwszy: najniebezpieczniejszy czowiek


Ed Gerowitz, byy psycholog dziecicy, w pewien sposb przypomina mi mojego ojca. Moe to przez ten duy nos. By moe chodzi o to, e Forum odkurza historie rodzinne, a kady z uczestnikw mia dokona przeniesienia osoby swojego ojca na lidera Forum, kimkolwiek by. Nie wiem. Kilka osb twierdzio, e Ed wyglda i zachowywa si jak surowy sierant (mj ojciec by sierantem w piechocie morskiej).

170

Weekend pierwszy: najniebezpieczniejszy czowiek


Wszyscy zgadzalimy si co do tego, e jest silny, gony, przekonujcy i bezporedni. Lubilimy go. Przedstawiono nam podstawowe zasady Forum. Do azienki wolno byo wychodzi tylko podczas przerwy (co trzy godziny). Nie wolno je podczas przerw, oprcz wyznaczonego posiku (ok. 7.30 rano). Kady skada rwnie obietnic, e w czasie trwania Forum nie bdzie pi alkoholu (cznie z tygodniem pomidzy dwoma weekendami) i bra adnych lekw (oprcz tych przepisanych przez lekarza). Oprcz tego nie wolno byo mwi podczas przerw, chyba e kto nas wywoa, ale wtedy naleao wsta i poczeka, a asystent Forum przyniesie mikrofon. Nie musimy trzyma si tych zasad, ale poproszono nas, abymy obiecali, e bdziemy ich przestrzega. Powiedziano nam rwnie, e jeli opucimy pomieszczenie nawet na dwie minuty, mog by rezultaty, ale nie macie prawa si ich spodziewa. Nikt oczywicie nie wiedzia, czym maj by te rezultaty. Jedna z kobiet zapytaa Eda, dlaczego w czasie Forum nie wolno robi notatek (kolejna zasada). Czy nie mwiem, e nie wolno robi notatek? zapyta Ed. Ale byo to pytanie retoryczne. Prosimy was, ebycie obiecali, e nie bdziecie robi notatek; nie mwimy, e nie wolno wam ich robi.

171

Weekend pierwszy: najniebezpieczniejszy czowiek


Kilka z osb zrozumiao, o co chodzi. Ale nie jest to takie wane. Nikt z nas tak naprawd i tak nie chce notowa. Zasady i dotrzymanie obietnicy obejmuje ponad dwa tygodnie. Dlaczego? Domylam si, e chodzi o to, eby pokaza nam, jak bardzo jestemy nieodpowiedzialni. Zazwyczaj mwimy, e co zrobimy, nie robimy tego, po czym wymylamy wymwki, eby si usprawiedliwi. Ed chce nam pokaza, jak wylizgujemy si z naszych uzgodnie z nami samymi oraz innymi. Mimowolnie przypomina mi si kolega, ktry notorycznie ma problemy, jeli chodzi o odpowiedzialno. Myl, e mgby si sporo nauczy z tej czci Forum. Jeli chodzi o mnie, zaczyna mnie bole gowa i czuj si znudzony. Ed mwi o nudzie. Do kadej sytuacji wnosz swoj szyb (e co?). Kady z nas ma jakiego rodzaju szyb, ktra maluje kad scen. Przypomina to patrzenie przez przydymione szko i stwierdzenie, e wiat jest zasnuty mg. A to przecie nie wiat, tylko szko. Niektrzy z nas maj szyby, ktre mwi, e nasi rodzice nigdy nie s zadowoleni z tego, co robimy. Jedna z kobiet wstaa, wzia mikrofon i powiedziaa, e jej ojciec nigdy nie jest z niej zadowolony, pomimo e jest odnoszc sukcesy kobiet biznesu (wikszo uczestnikw to osoby, ktre osigny sukces w oglnie przyjtym tego sowa znaczeniu).

172

Weekend pierwszy: najniebezpieczniejszy czowiek


Jeste idiotk! obwieci Ed. Jestemy tym zdumieni. To co bardziej konfrontacyjnego, ni si spodziewalimy. Czuj si teraz bardziej podenerwowany, ale rwnie podniecony, tak jakbym oglda rozgrywajcy si przed moimi oczami dramatyczny lm. Mj ojciec nie jest ze mnie zadowolony powtarza kobieta. Jestem zdziwiony tym, e jeszcze stoi, nie rusza si ani nie trzsie czy te nie pacze (jak to by mogo by w moim przypadku). Jeste idiotk! powtarza Ed. Twj ojciec jest z ciebie tak dumny, e nie moe tego znie. Moe nie wiedzie, jak to wyrazi, to wszystko. Nie znasz mojego ojca sprzeciwia si kobieta. Ludzie s tak cholernie lepi mwi Ed swoim tubalnym gosem. Jedyne, czego wasi rodzice zawsze dla was chcieli, to waszego szczcia! Ciarki przechodz mi po plecach. Moje oczy robi si wilgotne. Stwierdzenie Eda uderzyo mnie prosto w serce. Nie widziaem swojej rodziny od dziewiciu lat. Pomimo e dzieli mnie od nich jeden lot samolotem, odmawiaem spotka. Moje zgorzknienie dotyczce przeszoci i moja niech wybaczenia trzymay mnie z dala od rodziny. A teraz czuj si jak gupek. I zaczynam paka. Tak samo jest ze stojc kobiet. Czy wiecie, co robicie swoim rodzicom? pyta Ed. Trzymacie ich z dala od swojego szczcia. Oni chc,

173

Weekend pierwszy: najniebezpieczniejszy czowiek


ebycie byli szczliwi, a wy wszyscy jestecie takimi gupkami, e nawet nie mwicie im tego, co najbardziej chc usysze! I tak dalej. Ed mwi nam, e jestemy tutaj, aby zrozumie, co to znaczy by istot. Spdza wiele czasu na opisywaniu rnicy pomidzy rzeczywistoci a naszymi interpretacjami rzeczywistoci. Dowiadujemy si, e dopisujemy histori do wszystkiego, co si wydarza, a nie dowiadczamy samego wydarzenia. Wikszo z nas popada w wiksz zadum ni kiedykolwiek w yciu. I wikszo z nas zaczyna czu niezapomniane ble gowy. Ludzie po kolei dziel si ciemnymi sekretami ze swojego ycia, a Ed sucha i komentuje. W jaki sposb to dzielenie si i suchanie tego, jak inni si dziel, przynosi poczucie spokoju. Kiedy zostajemy podzieleni na grupy po cztery osoby, mamy odpowiedzie na przypominajce Zen pytanie : w ktrym miejscu w swoim yciu przerzeczowie16 swoje ycie?. Nie znosz absurdalnoci ukutego sowa i nielogicznoci tego pytania. Ale zaraz rozpoznaj w nim zachodni wersj koanu (pytania, na ktre nie da si odpowiedzie), ktry ma za zadanie zama szablon mylenia. Pniej otrzymujemy rwnie niepokojce pytanie: w ktrym miejscu w swoim yciu przeksztacie pikno w podog?. Pomimo absurdalnoci pyta, potramy
16

Ang. thingied [przyp. tum.].

174

Weekend pierwszy: najniebezpieczniejszy czowiek


odpowiedzie na nie w odkrywczy sposb. Jedna z kobiet zrozumiaa, e przerzeczowia swj zwizek i w rezultacie si rozpad. Ja odkryem, e widz pikno w kadej osobie, ale czsto patrz na nie jak na podog, lepy na jej rzeczywisto. Wieczorem pierwszego dnia Ed prosi nas, ebymy wybrali jaki problem, nad ktrym bdziemy pracowa, co, co nie chce znikn, a gdyby znikno zrobioby wielk rnic w waszym yciu. Ed oczekuje jednak czego wicej ni tylko zdawkowej nazwy problemu. Nie wystarczy powiedzie strach. Chce wiedzie, jakie doznania zyczne towarzysz temu strachowi. Teraz mam ju bl gowy, ktry rozsadza mi gow. Chc si std wydosta. Moje nogi a same chodz, tak bardzo chc wybiec z sali. Nie wiem, czemu mam stawi czoa, ale wiem, e nie chc tego robi. Jedyny powd, dla ktrego jeszcze siedz, jest taki, e obiecaem, e zostan. Ed prowadzi nas przez, jak to nazywa, wiczenie prawdy, gdzie naley si skupi na wybranym problemie. Poniewa mj bl gowy jest przytaczajcy, skupiam si na nim. Ed zadaje pytania, ktre pozwalaj nam si skupi na naszej zycznej istocie. To boli. Mj umys chce pomyle o czym przyjemnym. Bl jest straszliwy. Chc umrze i mie to z gowy. Ed nadal mwi, cay czas kieruje nasz uwag na te doznania. Pitnacie minut pniej przestaje. Zauwa-

175

Weekend pierwszy: najniebezpieczniejszy czowiek


am, e bl gowy wci mi dokucza, ale jest do zniesienia. Przeyj. Jestecie przyzwyczajeni do uciekania od waszych problemw mwi nam Ed. Skupcie si na nich, a sprawicie, e znikn. Znw nie bardzo rozumiem, co chce nam powiedzie. Ale jest ju pno, jestemy zmczeni i zajcia si kocz. Niedziela przypomina dzie poprzedni. Ale Ed nagle zaczyna opowiada o innych programach seminaryjnych dostpnych u Wernera Erharda i Partnerw. Wikszo z nas uwaa, e ta otwarta reklama to strata naszego czasu. Ale Ed dalej dzieli si swoimi osobistymi dowiadczeniami z niektrych programw i zaczynam rozumie, jak silne potra by. Inne seminaria odbywaj si raz w tygodniu przez dziesi tygodni, za rozsdn cen $ 80 kade. S to przede wszystkim grupy wsparcia, ktre pomagaj utrzymywa postpy oraz trzyma si obietnic dotyczcych wprowadzania zmian w ycie. Ed jednak spdza dwie godziny na omwieniu tych programw, a my wolelibymy zje obiad. Najwaniejsze wiczenie naszego pierwszego weekendu ma miejsce w niedziel wieczorem. Dobieramy si w pary, a Ed kae nam patrze sobie w oczy. Zauwacie strach mwi. Ja go nie widz.

176

Weekend pierwszy: najniebezpieczniejszy czowiek


Jeli nie czujecie strachu, wyobracie sobie, e wszyscy w tej sali czyhaj na wasze ycie. Teraz odczuwam strach. Wyobra sobie, e wszyscy w Houston chc ci zabi kontynuuje Ed. Strach powoduje, e skrca mnie w rodku. Oczy mojej partnerki te s szeroko otwarte, bo odczuwa strach. Ed utrzymuje nas w strachu duej, ni mi si to wydaje zdrowe. Pniej nastpuje zmiana. Wyobra sobie, e jeste najniebezpieczniejszym czowiekiem mwi Ed. Twj partner si ciebie boi. W tym wiczeniu czuj si lepiej. A teraz wyobra sobie, e wszyscy na tej sali si ciebie boj, a pniej, e boj si ciebie wszyscy w Houston. Pulsuje we mnie energia, kiedy zdaj sobie spraw z tego, e mam moc, eby uczyni, cokolwiek zechc, bez obawy przed nikim. Wszyscy zebrani w sali wydaj si by bardziej oywieni teraz. Wszyscy jestemy niebezpieczni. Nie oznacza to, e mamy zamiar kogo zrani. Po prostu mamy kontrol. Nie mamy si kogo ba. Krtko po tym moemy si rozej, ale mamy pamita o tym, eby przez cay tydzie dotrzymywa obietnic. Wci boli mnie gowa i jestem zdezoriento-

177

Drugi weekend: znaczenie blizny


wany. Ed powiedzia, e powinnimy si czu tak, jakby kto nami potrzs. Tak si czujemy. Mwi onie, e czuj si jak zota rybka w kulistym akwarium penym wody. Tak jak wikszo ryb nigdy nie miaem okazji wyjrze za szyb. Dowiadczenia z Forum mona porwna do tego, jakby jedna rybka wpada do mnie i powiedziaa: Jak ci si podoba w wodzie?, a ja odpowiadam: Jakiej wodzie?, za rybka mwi: Czy wychodzie kiedy z wody?, a ja na to: Wychodzi? Wychodzi z czego?!

Drugi weekend: znaczenie blizny


Roger Armstrong jest byym pastorem i byym kierownikiem w rmie. Pochodzi z Houston. W tym tygodniu przypada mu rola lidera, ale wikszo z nas chce, eby wrci Ed. Roger jest mniej bezporedni, nie wyraa si tak jasno i jest nieco agodniejszy. By moe tak go postrzegamy, bo jest ysy i ma kilka kilogramw nadwagi. Ten weekend zaczynamy od dyskusji dotyczcej porwna i tego, jak uniemoliwiaj nam dowiadczanie rzeczywistoci danej chwili. Pniej Roger zauwaa, e dwie osoby z naszej grupy s dzisiaj nieobecne. Chce wiedzie, czy si tym przejmujemy. Wikszo z nas si nie przejmuje.

178

Drugi weekend: znaczenie blizny


Nawet nie wiem, kim byli ci ludzie. Przypomina nam nasze obietnice i prosi o powstanie osb, ktre w jaki sposb je zamay. Niemal wszyscy wstaj. Sami widzicie mwi Roger. Wspieracie siebie wzajemnie poprzez nieudzielanie sobie wsparcia. Usiedlimy zawstydzeni. Roger mwi o naszej przeszoci i mwi, e czeka nas intensywna praca. Mamy si dowiedzie, co skada si na istot, ktr jestemy. Jeli nie macie na to ochoty mwi wyjdcie teraz. Oddamy wam pienidze, jeli wyjdziecie teraz. Nikt nie wychodzi. W cigu dnia mamy si zastanowi, czym jest nasza konwersacja. Konwersacja jest czym podobnym do szyby Eda; jest to nasz zaprogramowany sposb bycia, to, co czyni nas nami. Jest kolejn Zenporad, ktra ma sprawi, e wyjdziemy poza siebie. Zauwaam, e jestem konwersacj kontroli. Roger prosi, ebym powiedzia: Jestem tym. Jestem konwersacj kontroli. Robi to, ale czuj si raczej gupio. Inni s konwersacjami oar, posiadania racji, zalenoci. Ludzie dziel si swoimi historiami i wszyscy w jaki sposb dowiadujemy si poprzez nie czego o sobie. Jedna z kobiet jako dziecko by prostytutk. Alfonsem

179

Drugi weekend: znaczenie blizny


by jej ojciec. Ucieka od niego, gdy miaa 16 lat. Teraz, 20 lat pniej, jest gotowa mu wybaczy. Jej historia porusza nas wszystkich. Myl sobie skoro ona potra wybaczy swojemu ojcu za zbrodni przeciwko niej, dlaczego ja nie potra wybaczy swojemu za jego zwyk niesprawiedliwo? Jeden z mczyzn wstaje i mwi, e wanie zda sobie spraw z tego, jak ogromn oar ponieli dla niego rodzice, gdy mia 16 lat. Zrobi co strasznego, gdy by nastolatkiem, a jego rodzina dobrowolnie skazaa si na wysiedlenie i przeprowadzia si, eby go chroni. Co takiego zrobi? Zabi kogo? Roger zachca go, eby si otworzy i zrzuci brzemi bolesnej tajemnicy. Przyapano mnie, jak si bawiem w lekarza, zwierzy si. Dla niego bya to bardzo wana sprawa. Ale teraz, podzieliwszy si swoj histori, gotw by zadzwoni do swoich rodzicw i podzikowa im za okazan mio i wsparcie. Dla niego by to monumentalny krok. Znw wszyscy bylimy poruszeni. Nasze bolesne tajemnice bol nas bardziej z tego powodu, e s tajemnicami, ni za to, co skrywaj. Podzielenie si tajemnic uwalnia nas. Roger mwi, e przeszo nosimy ze sob i cay czas j odtwarzamy. Kobiety wychodz za mczyzn, ktrzy przypominaj ich ojcw, mczyni wybieraj ony na podobiestwo swoich matek. Ludzie, ktrzy kilkakrotnie si rozwodz, zawieraj zwizki maeskiej z tym

180

Drugi weekend: znaczenie blizny


samym typem ludzi. Jestemy niewolnikami swojej przeszoci. Pniej Roger prosi nas, ebymy przypomnieli sobie chwile w naszym yciu, kiedy odczuwalimy zyczny bl. Kiedy zdarzyo wam si zama ko lub porani skr? pyta. Nie jest to przyjemne wiczenie. Ludzie przypominaj sobie obraenia z przeszoci. Jedna z kobiet mwi, e kiedy miaa cztery latka dostaa w gow stokiem do dojenia krw (jej ojciec by rolnikiem). Dobrze mwi Roger. Pamitam, jak opowiadano mi o blinie na moim lewym ramieniu. Powstaa, gdy miaem okoo roczku. Wsadziem rk do butelki z mlekiem i rozbiem butelk. Ale wiadomie nie potraem sobie tego przypomnie. To nieistotne, jeli nie moecie przypomnie sobie danego zdarzenia tumaczy Roger. Jeli poczulicie bl i stracilicie przytomno, wasza konwersacja uya tego, eby podj decyzje dotyczce waszego ycia. Poproszono nas, ebymy sobie przypomnieli czas, kiedy czulimy szok lub strat. Wiele osb miao przyjaci, ktrzy zmarli w wyniku samobjstwa. atwo przypominam sobie pierwsz nieyw osob,

181

Drugi weekend: znaczenie blizny


ktr w yciu widziaem. Bya to moja babcia, miaem jakie 10 lat. Nawet teraz pamitam szok i niezrozumienie wywoane tym dowiadczeniem. Roger pomaga nam si przyjrze bolesnym wspomnieniom w sposb, ktry ma nas od nich uwolni. Dzielimy si na grupy po cztery osoby i dyskutujemy na temat wydarze z przeszoci oraz tego, co mogy one oznacza. Jestem zdumiony tym, e nagle odkrywam, e blizna na moim ramieniu ma jakie znaczenie. Kiedy zdarzy si wypadek, moi rodzice wezwali lekarza rodzinnego. Lekarz przyjecha do nas (wtedy tak byo) i spojrza na moj ran. Moja mama schowaa si w drugim pokoju. Ojciec przytrzymywa mnie, gdy lekarz zszywa rozcicie. A ja nie pakaem (tak twierdz rodzice). Co to mogo oznacza? Kiedy mwi o swojej rodzinie, rzadko wspominam o matce zupenie tak jakby jej nie byo w pokoju! Zawsze gdy mwi o ojcu, pojawia si on w kontekcie blu. Zrozumienie znaczenia tej blizny pozwolio mi zacz postrzega rodzicw w inny sposb. W niedziel Roger spdza wiele godzin (tak, godzin), opowiadajc o innych dostpnych seminariach. Znowu to samo, myl sobie. Jeden z mczyzn wstaje, bierze mikrofon i mwi, e to reklamowanie to strata naszego czasu. Roger bez strachu przed konfrontacj krzyczy do nas wszystkich: Jestecie tacy przekonani o swojej susznoci! Pozwalacie, eby warte miliony dolarw reklamy wci-

182

Drugi weekend: znaczenie blizny


skay wam narkotyki, wd i papierosy rzeczy, ktre zabijaj was i waszych bliskich, a narzekacie na seminarium za $ 80, ktre moe was uratowa! Uderzya mnie prawda tego stwierdzenia. Mylaem, e zwal si na ziemi, tu i teraz. Roger mia racj. Narzekamy na reklamowanie Forum, pozwalajc jednoczenie na destrukcj naszego wiata. Od tamtej pory inaczej podchodziem do kwestii promocji na Forum. O pnych godzinach w niedziel Roger przekazuje nam przesanie Forum, ktre trudno odda na papierze. Wszyscy jestecie maszynami powiedzia. Nie macie wyboru, musicie postpowa tak, jak postpujecie. Nie jestecie lepsi od robotw. Pniej doda ju nieco bardziej melancholijnie: Nic si nie liczy w yciu. Zupenie nic. Kilka osb wstaje i si sprzeciwia, ale przekaz jest wyrany jestemy maszynami i nie mamy adnej wolnoci. Nawet ludzie, ktrzy stoj i sprzeczaj si z Rogerem, robi tak, poniewa tak zostali zaprogramowani. Jestem przygnbiony. I zniechcony. Nie dlatego, e nic si nie liczy i jestem robotem, ale dlatego, e syszaem ju to przesanie. Przeszedem przez 60 godzin intensywnej pracy, powiciem dwa weekendy

183

Drugi weekend: znaczenie blizny


i $ 600, przeyem rozsadzajcy skronie bl gowy wszystko po to, eby usysze to, co ju wiem! Kiedy dobralimy si w mae grupy, podzieliem si swoim uczuciem nieszczcia. Pozostae osoby milczay i czuy si zdezorientowane. Jeli nic si nie liczy powiedziaa jedna z uczestniczek w mojej grupie to co mamy robi? Moesz robi to, co chcesz odpowiedziaem. Jeste wolna. Zrozumiaa to, co chciaem jej powiedzie. To tobie powinnam odda te $ 600 powiedziaa. Kiedy usadowilimy si z powrotem na swoich miejscach, Roger zacz wyjania rnic pomidzy osob owiecon a nieowiecon. Normalnie wstajesz rano, ubierasz si, idziesz do pracy i zajmujesz si swoimi sprawami powiedzia. Ale teraz, kiedy jestecie owieceni, wstaniecie rano, ubierzecie si, pjdziecie do pracy i zajmiecie si swoimi sprawami. Powiedzia rwnie, e teraz, gdy ju wiemy, jaka jest nasza konwersacja i gdy wiemy ju, e nie mamy wyboru, poniewa jestemy zaprogramowani, moemy sami wybra swoj przyszo. To jest jak wyjcie z maszyny (lub kulistego akwarium) i obejrzenie si do tyu. Teraz wiemy, e mamy wybr.

184

Absolutorium: wasze nastpne seminarium


Wikszo pozostaej czci dnia zostaje powicona innym seminariom i mocy naszej obietnicy. Postanw co, a to zrobisz mwi Roger. Tak wanie zrobi John F. Kennedy, gdy powiedzia, e czowiek wylduje na Ksiycu. Obieca, e zrobi co, co w chwili, gdy to obiecywa, byo nierozsdne. Ale w kocu do tego doprowadzi.

Absolutorium: wasze nastpne seminarium


We wtorkowy wieczr ja i okoo setki innych uczestnikw Forum przyjechalimy z setk goci. Kiedy my koczymy Forum, nasi gocie zapraszani s do kilku mniejszych pomieszcze, aby zapisa si na kolejne. Podczas zakoczenia otrzymujemy siln zacht, aby skorzysta z innych seminariw. Wykonujemy rwnie wiczenie, w ktrym rozmawiamy z inn osob, udajc, e jest ona nasz matk, ojcem lub inn blisk osob. Wikszo z nas nie obesza si bez chusteczek. Ogldamy rwnie stary lm pod tytuem I Used To Be Different But Now Im The Same o szeciodniowych warsztatach Erharda w Kalifornii.

185

Nie to
Otrzymujemy rwnie przesanie, e gdy kiedykolwiek si w yciu zaamiemy, powinnimy skupi si na naszym postanowieniu i zrobi co, co je podeprze. Jeli moj obietnic jest dojecha do klienta, a zepsuje mi si samochd, moim kolejny ruchem powinno by zrobienie czego, co pozwoli mi si do tego klienta dosta. Pod koniec wieczoru zaskakuje mnie wiadomo, e moja ona zapisaa si na nastpne Forum. To by may cud, e przysza na mow otwierajc. Jestem zszokowany tym, e wemie udzia w nastpnym Forum. Najwyraniej usyszaa lub zobaczya co, co j zaintrygowao. Dwa dni pniej powiedziaa mi, e dwjka przyjaci z pracy wemie udzia w Forum razem z ni!

Nie to
Co takiego jest w Forum, co przyciga tylu ludzi? Ludzie Erharda si nie reklamuj. Kady przychodzi za spraw zaproszenia przyjaciela. A Forum nie udaje, e peni funkcj terapeutyczn. To, co obiecuje, to przeom w osobistej skutecznoci. Uwaam, e Forum jest narzdziem silnym, ale tajemniczym. Czciowo jest to terapia, czciowo

186

Reeksje
Zen, czciowo wydarzenie prowadzone przez niedowiadczonego lidera, a w duej mierze unikatowe dowiadczenie. Forum robi porzdek z przeszoci, ebymy mogli skupi si na teraniejszoci. A ona jest punktem wyjcia do stwarzania takiej przyszoci, jakiej chcemy. Czym jest Forum? Koniec kocw, nie wiem. Na lmie, ktry ogldalimy we wtorek, trener szeciodniowego programu powiedzia, e sloganem programu powinno by nie to. Nie da si opisa tego szeciodniowego dowiadczenia, poniewa cokolwiek wymylimy, i tak bdzie to nie to. Cokolwiek powiemy o seminarium, bdzie tylko opisem, a nie nim samym. Cokolwiek powiemy o Forum, bdzie to nie to.

Reeksje
Wziem udzia w Forum rok temu. Co teraz o nim sdz? Ciesz si, e wziem w nim udzia, ale nie zrobibym tego drugi raz. I nie jestem pewien, czy polecibym je Tobie ani komukolwiek innemu. Po pierwsze, istnieje pewien baagan w sposobie, w jaki seminarium jest prowadzone. To, co czowiek

187

Reeksje
wyniesie z tych szedziesiciu kilku godzin, jest nie do przewidzenia. Pamitam, jak Ed Gerowitz mwi: Bior jedn aspiryn dziennie. Dlaczego miaby nam mwi co TAKIEGO? Jest to wanie przykad tego, jak na Forum chaotycznie przeskakuje si z tematu na temat, ktry moe by dla Ciebie wartociowy lub nie. Jak dla mnie, Forum za bardzo przypomina wypuszczanie strza w ciemnym pokoju do nieznanego celu. Jasne, ustrzelisz co. Strzaa musi GDZIE wyldowa. Ale czy bdzie to warte $ 600 i cay powicony czas? Kto wie? Po drugie, w programie za duo jest sprzedawania. Dobrze ponad 60% Forum powicone jest sprzeday innych seminariw Erharda. Erhard stawia na umacnianie. Chce, ebycie do niego wracali. Z jednej strony jest to tego warte, poniewa wydajesz pienidze w sposb praktyczny (to lepsze ni np. kupowanie papierosw). Ale z drugiej strony jest to ogromna strata. Gdyby Erhard chcia, mgby przekaza tre WSZYSTKICH swoich kursw na Forum. Ale to byoby za proste. I niezbyt zyskowne. Po trzecie, Forum przypomina operacj przeprowadzan zardzewiaym skalpelem. Troch Ci uly, ale operacja moe sprawi Ci wicej blu ni wczeniejsze cierpienie. Wyniosem z Forum umiejtno silnego skupiania si na wynikach. Oni chc, eby co

188

Reeksje
ZROBI. DZIAA. OSIGN. A jeli masz jakie wymwki, powiedz PO PROSTU ZBRB TO!. Nie ma tam miejsca na mio i akceptacj. Albo moe raczej to, co dostajesz, mona nazwa szorstk mioci, poniewa s autorytarni i chc, eby zrobi co, co jest w Twoim najlepszym interesie. Uwaam jednak, e taki rodzaj uzdrawiania jest prymitywny. Zauwayem, e ludzie, ktrzy bior udzia w Forum, bardzo mocno uzaleniaj si od Erharda. Jest w nich pewna powcigliwo. Tak jakby byli skupieni na samym procesie, bez wkadania w to serca. Jak dla mnie jest to przykre. Forum JEST wartociowe pod tym wzgldem, e odkrywamy, e wszyscy mamy co wsplnego. Dzielc si swoimi dowiadczeniami, uczymy si, e jestemy do siebie bardzo podobni. Program rzeczywicie pozwala oderwa si od przeszoci, ebymy mogli si skupi na teraniejszoci. Ale sposb, w jaki seminarium jest prowadzone, moim zdaniem, nie jest zbyt przemylany. Pochania za duo czasu oraz peno w nim dezorientacji i chaosu. Takie przynajmniej jest moje zdanie. Mona wzi udzia w darmowym wstpie do Forum w kadym wikszym miecie w Stanach. Przygotujcie si na wielk podpuch. Ludzie Erharda to wytrawni sprzedawcy. I wierz w swj produkt. Jeli ju pjdziecie, przygotujcie si na to, e albo zgodzicie si wzi

189

Reeksje
udzia w Forum, albo powiecie mocne, zdecydowane NIE! Najmniejsze wahanie zostanie wykorzystane na zalanie Was marketingowymi sloganami.

190

Rozdzia smy

Rozdzia smy
Gdzie jest Twj umys?

Twoje ciao mwi to, co myli

Czasami jedno z duszych zaj pisania zaczynam od tego pytania. Padaj przerne odpowiedzi. Na pocztku moi uczniowie patrzyli na mnie i zastanawiali si, co knuj. Czy to nie jest oczywiste? zdawali si myle. Umys jest w GOWIE? Czy to nie jest oczywiste? A jak TY uwaasz? Gdzie jest TWJ umys? Poniewa wikszo naszych zmysw na swj orodek w gowie albo jest rejestrowanych w gowie, zazwyczaj mylimy, e nasz umys te ma tam swoj siedzib. S tam Twoje oczy, nos, usta, uszy. Kiedy dotykasz czego domi, mzg rejestruje dotyk. Czy wic tam znajduje si Twj umys? Kto na moich zajciach stwierdza rzecz oczywist: Umys mieci si w gowie.

191

Rozdzia smy
Czyby? pytam. Niewtpliwie kto zaraz powie: Nie, umys znajduje si w okolicy serca. Co masz na myli? pytam. Mistrzowie Zen zaczyna kto tumaczy mwi, e ich myli pyn z hara, albo inaczej z okolicy odka. Wic moe umys jest tam. Bzdura! odpowiada kto inny. To nonsens. Mj umys nie jest w MOIM odku! Jeli grupa jest wystarczajco dua, kto w kocu powie: Umys jest tam, gdzie go umiecisz. Moecie skierowa swoj uwag wszdzie wyjaniam. Ale gdzie zycznie mieci si umys w ciele? Pewno w mzgu! kto mwi. Zazwyczaj jest to starszy mczyzna. Na bank! Czy wszyscy si zgadzaj? Nie. Jeli w grupie znajduje si jaki nastolatek, dyskusja zazwyczaj nabiera kolorw. Z jakiego powodu nastolatkowie s bardziej otwarci i wiadomi. Uwielbiam ich. Jeden powiedzia ostatnio: Twj umys moe by czci wikszego umysu, czego w stylu wielkiego kosmicznego umysu, a to oznacza, e twj umys wcale nie jest w twoim ciele.

192

Rozdzia smy
Matka Ziemia to nasza wielka Mamuka mgby stwierdzi inny nastolatek. My jestemy tylko jej komrkami. Ona jest umysem, nie my. O, matko zrzdz starsze osoby w grupie. Kiedy dyskusja trwa ju na tyle dugo, e kady wyrazi swj pogld i wszyscy widz, e nie ma ostatecznych odpowiedzi, dopiero wtedy mog wyrazi SWOJE przekonania. A poniewa jestem nauczycielem, pozostali suchaj. Wierz w to, e kady z nas ma trzy poziomy umysu mwi wszystkim. Mamy wiadomy umys, niewiadomo i niewiadomo zbiorow. Kady z was ma waciwie racj. Daj spokj mwi starsi. Nie moemy WSZYSCY mie racji! Niemal odpowiadam, e akurat ta osoba si myli, ale gryz si w jzyk. Wasz wiadomy umys to ten, z ktrego korzystacie w tej chwili tumacz dalej. Gadanie w waszej gowie, ktre syszycie, to wasz wiadomy umys. To jest mylenie i je syszycie. Pod tym znajduje si wasz osobisty niewiadomy umys objaniam dalej. Jest gbiej i trudniej si tam dosta. Przechowuje informacje dotyczce wszystkiego, co zrobilicie, zobaczylicie, usyszelicie albo w jaki sposb doznalicie lub dowiadczylicie.

193

Rozdzia smy
A jeszcze pod tym znajduje si niewiadomo zbiorowa mwi. Jest to poczenie pomidzy nami wszystkimi i wszystkimi rzeczami. Wic gdzie jest nasz umys? kto pyta. wiadomy umys znajduje si w mzgu, wasza niewiadomo w ciele, za WY sami jestecie zbiorow niewiadomoci. e jak? pyta kto. A co to ma wsplnego z pisaniem? pyta kto inny. Nie rozumiem! dodaje inna osoba. Suchajcie zaczynam nieco podenerwowany. Wiecie ju, jak uywa wiadomego umysu. Uywacie go teraz. Chc, ebycie teraz sprbowali uy swojej osobistej niewiadomoci, poniewa to tam przechowujecie najwaniejsze historie. Czyli moja przeszo jest w moim ciele? pyta nastolatek. Ot to! a! wykrzykna wikszo grupy. Bzdura! wykrzykuje facet. Mj umys nie jest w moim ciele. W takim razie decyduj si zobrazowa to za pomoc historyjki. Kilka lat temu miaem sesj Rolngu

194

Rozdzia smy
Co takiego? Sesj Rolngu. Jest to masa tkanki wewntrznej. Leysz na stole, a kto bardzo silnymi domi prasuje ci minie. Aha. Podczas tego masau kontynuowaem zaczem przypomina sobie rzeczy, o ktrych ju dawno zapomniaem. Kiedy rolfer zajmowa si wewntrzn czci moich ud, przypomniao mi si, jak miaem jakie cztery czy pi lat, prbowaem wspi si na drzewo i spadem z niego. To tak, jakby moje CIAO przechowywao wspomnienia, a rolfer uwalnia je podczas masau. a! wykrzyknli niektrzy. Bzdura stwierdza starszy czowiek wyamujc si z grupy. To nie oznacza, e pami jest w ciele. By moe nie odpowiadam. Ale ja i moja grupa mwimy, e tak jest! Wszyscy zaczynaj si mia. Wiedz, e tylko sobie artuj. Jeli moje ciao jest moim niewiadomym umysem, co mi po tej wiedzy? pyta nastolatek. wietne pytanie! wykrzykuj. Jako pisarz moesz wykorzysta mdro swojego ciaa, aby pisa mocne historie. Jako osoba szukajca przemiany,

195

Rozdzia smy
moesz zwraca uwag na swoje ciao i uwalnia uwizione w nim wspomnienia. Kiedy oczyszczasz swoje ciao, oczyszczasz umys i vice versa. Rozumiem! odpowiada ucze, a jego oczy zdradzaj oywienie. By moe chodz w konkretny sposb lub zachowuj si w dziwny sposb, poniewa moje ciao co przechowuje, co tak naprawd oznacza, e mj UMYS to przechowuje, a wida to w moim ciele. Zaapae! odpowiadam. Jak wic mamy uwolni swj niewiadomy umys od tego, co przechowuje nasze ciao? Na chwil obecn znam cztery sposoby wyjaniam. Po pierwsze, moecie sprbowa wolnego pisania w dowolnej formie, gdzie naley zwraca uwag na uczucia i pisa o tym, co si odczuwa w sobie. Po drugie, moecie wiczy jog, ktra pozwala rozluni umys i go oczyci. Po trzecie, moecie wzi udzia w Procesie Option , aby zidentykowa przekonania, ktre wywouj te uczucia. Po czwarte, moecie sprbowa nowej techniki samopomocy zwanej Focusing (Skupienie). Myl, e Skupienie wzmacnia dziaanie innych metod, wic mu si przyjrzyjmy. Okej odpowiada wikszo grupy.

196

Skupienie

Skupienie
Czy kiedykolwiek zastanawiae si, dlaczego terapia nie dziaa? Eugene Gendlin si zastanawia. By naukowcem psychologiem na Uniwersytecie w Chicago. Przypado mu wspaniae zadanie odpowiedzi na to pytanie. Przesucha setki nagra z sesji terapeutycznych, a w kocu zauway, co si dzieje. Gendlin odkry, e skuteczna terapia nie zaley od samej terapii czy terapeuty, ale od czego, co pacjent sam zrobi w swoim wntrzu w czasie sesji. Gendlin odkry, e pacjenci, ktrych terapia zakoczya si sukcesem, zwracali uwag na swoje ciaa w wyjtkowy sposb. Nie tylko myleli o sesji, nie tylko robili to, co sugerowa terapeuta. Ci pacjenci zwracali si w stron swoich cia, eby odczyta, co czuj wobec problemw, z ktrymi zdecydowali si zmierzy. Ten sposb suchania, czy skupiania si na problemie, uatwi zmian. Gendlin zawzi ten sposb suchania do kilku prostych krokw i od lat 70. uczy ich poprzez now form terapii. Napisa o tym w swojej znanej ksice pt. Focusing. Pniej zastosowa t metod w interpretacji snw i napisa o tym w ksice zatytuowanej Let Your Body Interpret Your Dreams. Zaadaptowaem metod Gendlina do prowadzenia moich zaj o pisaniu i obec-

197

Skupienie
nie pisz ksik, ktra nosi roboczy tytu Writing For Transformation. Poniej, bardzo pobienie, zostay przedstawione kroki Skupiania: 1. Skad tego, co mieci si w Twoim umyle. 2. Wybierz jedn kwesti, nad ktr bdziesz pracowa. 3. Porad sobie z uczuciami, ktre wywouje w Tobie ten problem. 4. Bd cierpliwy. W skrcie Skupianie polega na tym, aby zajmowa si problemem, a przemwi on poprzez Twoje ciao. Ju wyjaniam. Zazwyczaj mylimy O problemach, ale nigdy ich w peni nie ODCZUWAMY. Skupianie si jest jak medytacja. Zachca nas do tego, ebymy zwolnili i posiedzieli z problemem. Jeli bdziesz delikatny i cierpliwy, problem moe si przed Tob otworzy i do Ciebie przemwi. Kiedy tak zrobi, poczujesz uwolnienie, przesunicie, uzdrowienie. Uyjmy jednej z metafor Gendlina: wyobra sobie, e jedziesz w podr. Wanie wsiade do samolotu i usadowie si na swoim miejscu. Ale nie moesz sobie przypomnie, o czym zapomniae. Wiesz, e co jest nie tak, czujesz to, ale nie jeste pewien, co to jest. Czujesz rosnce napicie, kiedy zaczynasz przeszuki-

198

Skupienie
wanie umysu. Mj portfel? Nie, mam go. A moe bilet? Nie, te mam. Baga? Nie, jest tutaj. I nagle ach tak! szybko sobie przypominasz, e zapomniae szczoteczki do zbw! Kiedy ju wiesz, czego zapomniae, Twoje ciao rozlunia si, odzyskujesz jasno umysu i wszystko jest w porzdku. Nadal nie masz swojej szczoteczki do zbw, ale dowiadczye przesunicia caej sytuacji na inn paszczyzn i czujesz si lepiej. To jest Skupianie. Oto mj osobisty przykad: po tym, jak nauczyem si Skupiania (z ksiki Gendlina, artykuw naukowych i jego serii kaset), zdecydowaem, e wyprbuj to na czym innym. By sobotni poranek, a przede mn stao wiele moliwoci spdzenia go. Postanowiem, e bdzie mnie prowadzi moje ciao. Byem peen obaw, kiedy rozpoczem ten proces, ale usiadem i daem swojemu ciau troch czasu. Suchanie swojego umysu jest jak siedzenie z niemiaym dzieckiem. Krzyk, agresja i dominacja nie zadziaa. Musisz siedzie cichutko i w peen zrozumienia sposb czeka, a si odezwie. Czasami si odezwie, a czasami nie. Musisz by przygotowany na zaakceptowanie czegokolwiek nawet milczenia. Po chwili poczuem co w swoim ciele co w stylu aha!, ktre pojawia si, gdy wpadniemy na nowy pomys i wiedziaem, e chc pj zmieni opony w swoim samochodzie.

199

Skupienie
Zmieni opony w samochodzie? Brzmi jak dosy dziwna zachcianka ciaa. Mogem zaprotestowa za pomoc swojego wiadomego umysu. Ale w jaki sposb wydawao mi si to suszne, aby zadba o samochd. Wic tak zrobiem. Na zawsze zapamitaem te to wydarzenie z powodu jasnoci celu oraz pozytywnych uczu. To tak, jakbym posucha gbszej czci siebie, mdrzejszej czci i dziki temu dobrze na tym wyszed. To te jest Skupianie. Oto jeszcze jeden przykad: nie zawsze czuj si komfortowo, przemawiajc do grupy ludzi. Poniewa jest to strach numer jeden Ameryki, myl, e amerykaski czytelnik te go podziela. Pamitam, jak pewnego wieczoru, na chwil przez zajciami, ktre miaem poprowadzi, skrcao mnie od rodka z nerww. Zdecydowaem, e usid i sprbuj Skupiania. Pozwoliem sobie na pene odczuwanie ogarniajcych mnie obaw. I kiedy poczuem je w swoim ciele, pozwoliem mu przemwi. Oczyciem umys. Czekaem. Po okoo minucie naszo mnie sowo. Wypyno gdzie ze mnie i wiedziaem, e jest dobre. Niestety, nie mog sobie przypomnie tego sowa. Ale wyranie pamitam, e poczuem si lepiej. Lejszy. Szczliwszy. Silniejszy. Gotw ruszy przed siebie i poprowadzi zajcia. Pozwolenie, aby strach do mnie przemwi, umoliwio mi si go pozby. Od tej chwili byem gotw poprowadzi zajcia. I tak zrobiem!

200

Milton Ward
Pomimo mojej fascynacji Skupianiem, mam pewne obawy co do tej metody. Po pierwsze, nacisk kadzie si na ciao, a fakt, e umys stworzy ciao, jest zapominany. To znaczy, e Twoje przekonania stworzyy Twoje ciao. Zmie swoje wierzenia, a zmienisz swoje ciao. Jeli w Twoim ciele przechowywane jest wspomnienie, jak spadae z drzewa, majc trzy latka, s tam dlatego, e w chwili tego wydarzenia, powstay jakie przekonania. Skupianie ma inny kierunek. Mwi: suchaj swojego ciaa, a je uwolnisz. Jest to jak stare pytanie co byo pierwsze? Jajko czy kura? Czy ma to jakie znaczenie?

Milton Ward
Pomimo e Milton Ward nigdy nie prbowa Skupiania, a nawet o nim nie sysza, dopki mu o tym nie powiedziaem, jego unikalne poczenie jogi i wiadomoci ciaa wydaje si by zblione do metody Gendlina. Moje ksiki to zmora powiedzia mi Milton Ward, kiedy jedlimy zup miso. Bylimy w Nowym

201

Milton Ward
Jorku, gdzie zabra mnie na lunch do sawnego New York Open Center, w ktrym Ward i inni nauczyciele przedstawili ludziom swoje nowe pomysy. Moja ksika chce, ebym j pisa na najbliszym skrawku papieru, zazwyczaj o czwartej nad ranem. To, co pisz, bardziej odzwierciedla moje uczucia ni przemylenia. To by pasowao. Milton Ward, ktry ma teraz 71 lat (i cieszy si wietnym zdrowiem), sucha swoich instynktownych uczu, jak je nazywa, przez kilkadziesit lat. Jest autorem kilku sztuk teatralnych oraz szeciu ksiek, z ktrych najwiksz saw zyskaa The Brilliant Function of Pain. W owej ksice tumaczy, e bl to dar, przewodnik jogi, ktry pozwala nam wrci z powrotem do naszych naturalnych ja. Milton jest zaoycielem i prezesem Milton Hood Ward Fund Campaign Company w Nowym Jorku. W przecigu ostatnich trzydziestu lat pracowa przy zbieraniu funduszy dla rzdu, wielkich korporacji, Integral Yoga Institute, Kripalu Center oraz centrum Elisabeth Kbler-Ross w Head Waters, w stanie Virginia. Ostatnio zaoy The Instinctual Consciousness Institute, aby pomc ludziom powrci do czystego uczucia niezmconego przez umys. Byem czonkiem wielu grup ruchu New Age powiedzia mi Ward. Widziaem, jak wschodnia lozoa staje czym wanym na Zachodzie. Ale ruch

202

Milton Ward
zosta wykorzystany. Stracilimy cz naszej mdroci opartej na otwartym sercu, naszej naturalnej wszechwiedzy. Nie zawsze rozumiem Warda, ale lubiem przebywa w jego towarzystwie. Jego cisza, agodno, szczery umiech zawsze sprawiay, e czuem si dobrze. Byo w jego zaufaniu wobec wzlotw i upadkw wszechwiata co, co sprawiao, e czuem przy nim odprenie. Ward urodzi si w Bronksie w 1917 roku, a jego rodzice byli rosyjskimi ydami (jego ojciec zna Lenina). Swoj gbok wiar Ward przypisuje niedualistycznej lozoi Wschodu oraz ydowskiej Kabale. Jest bardzo uduchowion osob, ktra wierzy w cich moc pozbawionego myli, intuicyjnego czucia. Uwaam, e staramy si siebie zorganizowa i zracjonalizowa a do upadego, a do stenia pomiertnego powiedzia Ward. Pozwalamy naszym umysom prbowa kontrolowa wszystko, podczas gdy to jest niemoliwe. Dlatego te nasze zwizki si nie udaj. Bardziej mylimy o mioci, ni czujemy mio pisze Ward w swojej ostatniej ksice Feeling-Love. Blokujemy i znieksztacamy nasze czyste uczucia swoimi umysami. Ward otwarcie przyzna, e napisa t ksik, poniewa kiedy zachcaem go do napisania autobiograi.

203

Milton Ward
Ale tak naprawd Ward napisa Feeling-Love z powodu mieszaniny mioci i nienawici. Mioci dla uczucia-mioci w kadym z nas oraz nienawici dla faktu, e trzy na pi maestw koczy si rozwodem. W Feeling-Love, autobiogracznej ksice napisanej z wielk pasj, Ward dzieli si sekretami tantry, ktre pozwol nam poczu nasz skupion, instynktown, czyst mio nasz jzyk wiadomoci. Ksika podzielona jest na pi czci i agodnie prowadzi czytelnikw do odzyskania zdolnoci odczuwania autentycznej mioci. Psychologowie mwi nam, ebymy wierzyli swoim uczuciom tumaczy mi Ward. Ale nie wiemy, jak odczuwa nasze uczucia. Ju prdzej zaufamy ostatniej ksice, piguce czy opinii lekarza. To jest choroba naszych czasw. W 1940 roku Ward skoczy Julliard School i oeni si ze swoj ukochan ze szkoy muzycznej. Byli razem przez 50 lat. Kiedy zostalimy wezwani do dziekana za caowanie si na sali wicze wspomina Ward z umiechem. W Feeling-Love dzieli si swoim zwizkiem z on, Non, uznan skrzypaczk. Pisze: Dla Nony i dla mnie to nasze uczucie-mioci jest niewyczerpalnym rdem dla naszego maestwa. W jaki sposb mona powrci do uczucia-mioci? zapytaem go.

204

Co byo pierwsze?
wicz odpowiedzia Ward. Jeli w tej chwili odczuwasz napicie w swojej klatce piersiowej, skup si na nim. Suchaj go. Poczuj je. Moe ci mwi, eby si odpry, eby wyluzowa. Kiedy skoczylimy nasz wsplny posiek, spojrza na mnie i powiedzia: To naprawd nie jest takie skomplikowane. Poprzez odczuwanie zycznego ciaa docierasz po prostu gbiej i zaczynasz czu mio, ktra zawsze tam bya, zawsze czekaa, zawsze bya wspaniaa. Cud zdarza si teraz. Jedyne, co musisz zrobi, to go poczu. Myl, e Ward jest na tej samej ciece, co Gendlin, ale schodzi gbiej. Tam, gdzie Gendlin skupia si na problemach, eby mg je rozwiza, Ward zaglda gbiej. Suchaj, jak pulsuje w tobie yciowa sia. Albo jak czasami pyta mistrz guru, Da Free John: kto bije twoim sercem teraz?. Ward i John wskazuj na Twoj istno.

Co byo pierwsze?
Mimo e podziwiam Gendlina i Warda oraz innych ludzi kochajcych ciao, ktrych spotkaem, myl, e istniej pewne ograniczenia wobec ich metody. Po

205

Co byo pierwsze?
pierwsze, wikszo z nich odrzuca umys. Ward twierdzi, e nasze ego nie jest w stanie uchwyci wszystkiego w danej chwili i e naley podda si czemu gbszemu, eby y. Gendlin uywa umysu tylko po to, eby utrzyma skupienie na ciele. Z moich wasnych dowiadcze wynika, e potrzebujesz ich obu. Ciao i umys to drzwi do tej samej prawdy. Poczenie obydwu byoby silniejsze i we wszystkich moich spotkaniach z ludmi korzystam ze zintegrowanej metody, aby wydoby to, co najlepsze z ich obu. Oglnie rzecz biorc, powiedziabym jednak, e to przekonania s fundamentalnym kluczem do zmian. Znajdujesz przekonania albo poprzez swj umys, albo poprzez ciao. To z przekona pyn Twoje dziaania. To, gdzie je umiecisz, zaley od Ciebie. Pamitam, jak przeprowadzaem wywiad z Johnem i Krisem Amodeo, podopiecznymi Gendlina, ktrzy s nauczycielami Skupiania i autorami ksiki Being Intimate. Widziaem, jak poruszaj si ich ciaa, gdy poruszaem pewne tematy. Na przykad John skrzyowa rce ORAZ nogi, kiedy zapytaem o werbalne metody osobistej zmiany. Zdecydowanie przyj pozycj obronn. Zarwno jego ciao, jak i umys to zdradzay. By przekonany o tym, e naleao pracowa z ciaem, aby zasza zmiana i nie dopuszcza innej moliwoci. Milton Ward i ja siedzielimy w takswce, bdc w drodze na kolacj i rozmawialimy o Procesie

206

Co byo pierwsze?
Option. Uwaa, e Barry Neil Kaufman stworzy metod, ktra pozwalaa pozosta w umyle i poza ciaem. Kiedy wytumaczyem mu, e w czasie sesji Option zdarzaj si wybuchy emocjonalne, a ciao te jest wane, Ward wyranie si odpry. Cieszy si, e Option nie jest kolejnym narzdziem dla ego (jak narzdzie diaba). Kilka lat temu pracowaem dla duej rmy naftowej. W tamtym okresie czytaem o Skupianiu, Option i innych nowych metodach rozwoju osobistego. Syszaem rwnie o tzw. testowaniu reakcji mini na bodce, czyli kinezjologii behawioralnej. Test reakcji miniowej jest sposobem, aby sprawdzi, jak si czuje Twoje ciao. Stoisz z lew rk wycignit do przodu, jakby wskazywa kierunek na ulicy. Naprzeciwko Ciebie stoi partner i kadzie jedn do na Twoim prawym ramieniu, a drug na Twoim lewym wycignitym ramieniu. Potem, kiedy zastanawiasz si, co zje na lunch, Twj partner lekko pcha Twoje rami w d. Jeli Twoje rami obniy si o kilka centymetrw, oznacza to, e Twoje ciao nie chce jedzenia, ktre Ci si wydaje, e chce. Jeli Twoje rami pozostanie naprone i tylko lekko si ugnie, to znaczy, e Twoje ciao mwi w porzdku, dawaj to jedzenie. Byem zafascynowany t metod testowania ciaa. Poprosiem swoj on, ebymy zrobili test mini na mnie, dotyczcy wszystkiego, co jest w domu.

207

Co byo pierwsze?
Pniej poszedem do pracy i opowiedziaem o tecie kademu, kto tylko chcia sucha o tym, jak nasze ciao nigdy nie kamie i e wie wicej ni my sami. Tony, kolega z pracy, poprosi, ebym wykona test na nim. Zgodziem si. Wsta od biurka. Ja stanem przed nim. Wystawi lewe rami. Pooyem na nim do. Bylimy gotowi. Pomyl o czym, co lubisz. Ciastka. Idealnie pomylaem. To ciao na pewno odrzuci ciastka. Pchnem jego rami. Byo silne! Pomyl o czym innym powiedziaem. Lody. Tym razem si uda pomylaem. Lody nie s zdrowe dla NIKOGO. Pchnem rami Tonyego. Znw byo naprone! Nie rozumiem powiedziaem gono. Co si stao? zapyta Tony. No c, jedzenie, ktre wymienie, powinno osabia ciao. A TOBIE daje si. Lubi lody i ciastka odpowiedzia Tony. MOIM ulubionym deserem s lody o smaku wafelkw mietankowych.

208

Co byo pierwsze?
Nagle przypomniao mi si co, co na pewno musi si sprawdzi. Podnie rami rozkazaem. Podnis. A teraz pomyl o cukrze! W porzdku odpowiedzia. Przeprowadziem test. Rami WCI byo silne. W kocu go zapytaem: Suchaj, co sdzisz na temat cukru? Jest super! odpowiedzia. Czy nie uwaasz, e sieje spustoszenie w twoim organizmie? Nie, ani troch. I to by klucz do zagadki. Podczas gdy wikszo z nas sdzi, e cukier jest zy, Tony tak nie uwaa. Kiedy test wykonamy na przecitnej osobie, jej rami osabnie, poniewa bdzie sdzia, e cukier jest dla niej zy. Tony za uwaa, e cukier, ciastka i lody s w porzdku. A to przekonanie byo widoczne w jego ciele. Doradca Option, Mandy Evans, prowadzia kiedy sesj, podczas ktrej jedna z kobiet narzekaa: Ta metoda mi nie pomoe! Moje uczucia s uwizione w moim ciele, a cae to gadanie ich nie wydobdzie!

209

Co byo pierwsze?
A jak te uczucia si tam dostay? zapytaa delikatnie Mandy. To pytanie sprawio, e kobiet zatkao. Caa zesztywniaa, a pniej zacza si trz. Czonkowie grupy zebrali si wok niej i trzymali j, kiedy caa draa. Po duszej chwili kobieta si odprya. W kocu uwolnia z siebie podczas tych warsztatw te wizione uczucia. Zrozumiaa, e kade z uczu zawadno jej postaci zyczn, bazujc na przekonaniach, ktre byy obecne w jej yciu. Przekonania bior kontrol nad ciaem, kiedy sobie takie przekonanie wybieramy. Moge zacz w co wierzy w drugiej klasie czy tydzie temu. Ale kiedy akceptujesz jakie przekonanie, staje si ono czci Twojego wygldu. Przenika do Twojej osobistej niewiadomoci, a poniewa Twoja osobista niewiadomo mieci si w Twoim ciele, mona j zauway (jeli si jest ekspertem) w Twoim ciele. Aby zmieni jakie przekonanie, trzeba zwraca baczn uwag albo na ciao, albo na umys. Jednym ze sposobw patrzenia na umys jest Option. Te sposoby nie s ze sob w sprzecznoci, uzupeniaj si. Jeli czegokolwiek nauczyem si z mojej dwudziestoletniej wdrwki przez rne seminaria i warsztaty rozwoju osobistego, kasety i ksiki, to tego, e kady sposb jest waciwy. Przez duszy czas wierzyem, e Freud to nie to, za Junga uwaaem za boga. Ci przypominajcy bogw wielcy psychologowie zdawali

210

Co byo pierwsze?
si nigdy nie zgadza, wic wybieraem jednego, kosztem drugiego. Ale pniej przeczytaem wspania ksik napisan przez transpersonalnego geniusza, Kena Wilbera, pt. No Boundary. Ken wytumaczy w niej, e rne cieki prowadzce do rozwoju wczajc w to starego Freuda i rozmarzonego Junga uzupeniaj si wzajemnie, a nie kc ze sob. S jak szczeble drabiny. Kady szczebel jest potrzebny, aby dotrze na gr. Skupianie i Option to podobne szczeble. W zalenoci od tego, ktre bardziej Ci pociga, kade zadziaa. Option jest nastawiony na dialog. Skupianie jest skierowane do wntrza. Obydwa s osadzone w mioci i szacunku. Czy to nie jest idealna cieka, aby ni poda?

211

Rozdzia Dziewity

Rozdzia Dziewity

Najczciej uczszczana droga

Braem udzia w bardzo wielu warsztatach i seminariach. By moe w zbyt wielu. Spdziem dwa tygodnie zamknity w pokoju z ludmi Wernera Erharda i dwa okresy letnie z kontrowersyjnym guru. Widziaem swoje poprzednie ycia i chodziem po rozarzonych wglach. Wszystko to byo wyjtkowe. adne z tych dowiadcze nie byo zbyt praktyczne. Ale potem wziem udzia w piciotygodniowym kursie o nazwie Technologies For Creating17 (TFC), ktry pogbi moj wiedz o mnie jako pisarzu. Da mi rwnie nowe narzdzia do stworzenia ycia, jakiego pragnem. To dowiadczenie byo przede wszystkim proste, przyjemne i praktyczne.

17

Technologie dla twrczoci [przyp. tum.].

212

TFC: jeste kapitanem na swoim statku

TFC: jeste kapitanem na swoim statku


TFC to kurs stworzony przez Roberta Fritza, autora bestsellera z 1984 roku pod tytuem The Path of Least Resistance. Fritz spisa ostatnio swj kurs i napisa 70% swojej ksiki. Dlaczego? Jak to wyjani mi przez telefon ten 46-letni pogodny muzyk: W kocu nauczyem si pisa! Fritz nie jest zwolennikiem ruchu New Age. Uwaa, e w wikszoci jest to oszukiwanie samego siebie. W jego ksice znajduje si dugi fragment, w ktrym rozwala mit o pozytywnym myleniu. Dla Fritza pozytywne mylenie to po prostu kamanie na temat rzeczywistoci, aby sprawi, eby wydawaa si lepsza. Znam wiele osb, ktre mwi o usuwaniu negatywnych myli i myleniu tylko pozytywnie. Fritz mwi za, e moesz by wobec siebie uczciwy, a i tak poda za wyznaczonym celami. Te wszystkie systemy dziaaj w ramach tej samej struktury powiedzia mi Fritz. Koczy si to tak, e miotasz si pomidzy tym, czego chcesz, a tym, co wydaje ci si, e masz, i nigdy si naprawd nie zmieniasz. Aby zaistniay efekty, musisz zmieni

213

TFC: jeste kapitanem na swoim statku


dominujc struktur, ktra jest obecna w twoim yciu. atwiej powiedzie, ni zrobi. Ale idee Fritza maj sens. Widziaem, jak wielu poszukiwaczy odsuwa si od biecej rzeczywistoci poprzez skupianie si na tym, czego chc. Wierz w to, e jeli tylko zwizualizuj efekt kocowy, to si speni. Wyobrania jest pewnym krokiem w caym procesie, ale tylko JEDNYM krokiem. Jeli wiesz, gdzie si teraz znajdujesz, jak zauwaa Fritz, da Ci to energi, aby pj naprzd i stworzy efekt, ktrego chcesz. Od 1975 roku ponad 100 000 osb, wczajc w to urzdnikw NASA, politykw oraz piosenkark Phoebe Snow, wzio udzia w rnych seminariach stworzonych przez Fritza. Pond 60 000 ukoczyo kurs TFC. Ponad 80 000 kupio jego ksik. Ucz ludzi, jak uywa procesu tworzenia powiedzia mi Fritz. Czerpaem z tego, czego si nauczyem z komponowania muzyki oraz z ycia wielkich artystw i zastosowaem te same zasady do innych dziedzin ycia. Kurs i ksika Fritza dotycz przede wszystkim tego, jak kada osoba staje si dominujc si stwrcz w swoim yciu. Nie oznacza to, e jeste si stwrcz wszechwiata tumaczy Fritz. Ale jeste si stwrcz

214

TFC: jeste kapitanem na swoim statku


w swoim wasnym yciu. A wikszo ludzi z tego nie korzysta. Wikszo z nas dziaa zgodnie z tym, jaki powstanie zbieg okolicznoci. Frizt uczy Ci, jak wybiera sposb, w jaki chcesz istnie w wiecie. Ta zmiana perspektywy stwarza niesamowite wraenie siy. Kiedy zaczniesz ju sam wybiera efekty, jakie chciaby osign, zaczniesz stwarza inne struktury w swoim yciu powiedzia Fritz. Wtedy twoja energia i ycie zaczn poda t ciek nowej struktury, ciek najmniejszego oporu. Najprawdopodobniej osigasz cay czas te same rezultaty w yciu, poniewa robisz cay czas te same rzeczy. To znaczy, e utkwie w strukturze. Albo oscylujesz. Lub jeste gupi. Fritz twierdzi, e bdziesz si waha pomidzy dwiema sprzecznymi potrzebami, a nauczysz si tworzy now, bardziej dominujc ciek. Najlepiej mona to opisa na przykadzie ludzi, ktrzy si odchudzaj i oscyluj pomidzy jedzeniem a niejedzeniem, byciem na diecie a nie byciem na diecie. Ale gdy podejmiesz decyzj, e chcesz przebiec maraton albo zosta modelem czy modelk, zmieniasz struktur i w naturalny sposb tracisz na wadze, podajc ciek prowadzc do Twojego nowego celu: przebiegnicia maratonu lub zostania modelem czy modelk. Zamiast toczy ze sob walk o jedzenie i odchudzenie, wkraczasz w sfer pragnienia wikszego i lepszego ni poprzed-

215

TFC: jeste kapitanem na swoim statku


nie. To tak jak rnica midzy ciganiem si po zoto a ciganiem si po kiepsk nagrod. Przeprowadzanie wywiadu z Fritzem nie byo proste. Chciaem rozmawia o tym, jak stworzy konkretne rezultaty, a on gada o Mozarcie. Chciaem dowiedzie si, jak uczy osoby, ktre reaguj na problemy mechanicznie (reactive-responsive) bycia bardziej twrczymi, a on mi na to odpowiedzia, e tego nie robi. W akcie desperacji w kocu zapytaem: Jak moemy stworzy COKOLWIEK w yciu, opierajc si na zasadach z twojej ksiki? Kady chce gotowego przepisu odpowiedzia Fritz. W procesie twrczym wymylasz, co masz zrobi, eby stworzy co, czego chcesz. Nie ma zasad. Ludzie, w odpowiedzi na ycie, szukaj gotowych rozwiza, eby wiedzie, jak najlepiej zachowa si w danej sytuacji. Ale osoba, ktra sama jest panem swojego losu, wymyla swoj wasn ciek. Jak to powiedzia Fritz: proces twrczy to proces uczenia si.

216

Stwarzanie wynikw

Stwarzanie wynikw
Byem zdziwiony tym, jak agodny jest kurs TFC. Po tym, jak braem udzia w Forum i innych seminariach nastawionych na konfrontacj, wyluzowana atmosfera grupy TFC przypominaa mi bardziej leakowanie w przedszkolu. Kurs jest prosty. Siedzisz w kku w sali z innymi uczestnikami zaj (u mnie byy cztery osoby) i na zmian czytacie z ogromnego notesu kursowego. Pomidzy tym pojawiaj si rne techniki, tj. wizualizacje, ktrymi kieruje certykowany instruktor TFC. Duo czasu powica si na pisanie listy swoich celw i zastanawianie si nad kierunkiem w yciu. Poproszono nas, ebymy wybrali 13 celw w swoim yciu oraz ebymy skupili si na jednym z nich. Wybraem najtrudniejsze cele. Uznaem, e skoro zapaciem $ 300 za kurs, to wycisn z niego tyle, ile si da. Nie wybraem ndznego celu typu chc mie nowy garnitur. Zamiast tego wybraem kosztowne lub trudne cele, takie jak lepsze relacje ze swoim ojcem, zrobienie kariery jako mwca, znalezienia porzdnego wydawcy dla moich ksiek, ktre wydawaem wasnym sumptem, nowy dom i nowy mercedes. Takie drobiazgi. Poproszono nas, ebymy odczytywali list swoich celw dwa razy dziennie oraz ebymy suchali

217

Stwarzanie wynikw
codziennie nagra na kasecie. Nagranie miao tylko dziesi minut, wic to aden problem. (Jedna z kobiet suchaa kaset, jadc do pracy, co nie jest najlepszym pomysem.) Pomagaj one si zrelaksowa, skupi i pniej zwizualizowa cel oraz obecn rzeczywisto w odniesieniu do tego celu. Fritz twierdzi, e poczenie obu wizualizacji stwarza strukturalne napicie, ktre w naturalny sposb szuka rozwizania. Ma racj. Jedn z najwikszych korzyci, ktre wyniosem z TFC, byo zrozumienie tego strukturalnego napicia. Wszystkie moje opublikowane prace byy krtkie. Nigdy nie wiedziaem dlaczego. Po prostu mylaem, e mam taki zwizy styl. Ale zrozumiaem, e nie lubi napicia pomidzy posiadaniem wizji a upragnionym celem. Pisaem wic tak szybko, jak tylko mogem, po czym przestawaem. Chciaem pozby si napicia. Od tamtej pory nauczyem si, e napicie jest potrzebnym i wspaniaym sprzymierzecem. Teraz mog pisa dusze ksiki i naprawd czerpa rado z tego procesu. To, samo w sobie, jest dla mnie bezcennym darem. Przez kilka tygodni skupiaem si na uzyskaniu jak najlepszych warunkw nansowych za Turbocharge Your Writing!, ksieczk dotyczc pisania. Fritz i wszyscy inni mwili: Nie skupiaj si na pienidzach, skup si na efekcie kocowym. Pienidze to proces. A ja im odpowiadaem: Wiem, wiem, ale chc pienidzy!.

218

Stwarzanie wynikw
Trwao to tygodniami. Poszedem potem do ksigarni i zobaczyem ksik w mikkiej oprawie, ktra miaa rozmiar i wygld taki, jak sobie wyobraaem, e Turbo bdzie miaa, kiedy ju zostanie wydana. Kupiem t ksik. Zaczem jej uywa w czasie sesji z moj wyobrani. Wyobraaem sobie swoje imi na okadce i tytu mojej ksiki na okadce oraz jednoczenie widziaem swoj obecn rzeczywisto (ksieczk w obecnej postaci). W przecigu dwch dni zadzwonio do mnie jedno z najwikszych wydawnictw w Nowym Jorku. Pani redaktor syszaa o mojej ksieczce Turbo i chciaa j zobaczy. Kim bya? T sam redaktork, ktra wydaa ksik, ktrej uywaem podczas swoich wizualizacji! Przypadek? Moe. A moe czy nas co, o czym sami nie wiemy. Kto wie? Jak to powiedzia Fritz w wywiadzie radiowym: Nie potrzebujesz wiedzie, jak to dziaa, eby dziaao. W rzeczy samej. Pewnego dnia, kiedy przegldaem list moich 13 celw, zdaem sobie spraw z tego, e dwa z nich stworzyem niewiadomie. Stao si to w taki naturalny sposb, e nawet nie zauwayem. Kiedy czytaem list i zobaczyem punkt dotyczcy mojego ojca, zdziwiony zdaem sobie spraw z tego, e wicej ze sob rozmawiamy. I bardziej otwarcie. Oraz czciej. Szczerze zacz si interesowa moimi ksikami. Czasami zachowywa si jak agent prasowy promuj-

219

Stwarzanie wynikw
cy moj ksik. Zauwayem, e nasze relacje s szczere. Wcale si na nich nie skupiaem. Pniej mj instruktor TFC powiedzia mi, e inne cele te zaczynaj si realizowa, podczas gdy pracujesz nad pierwszym. Tak wanie jest. Moim kolejnym celem byo zosta mwc. Bez adnych stara z mojej strony zaczem dostawa propozycje wykadw. Jeden wykad w Houston sprawi, e zaproszono mnie na dwa kolejne. Pniej Romance Writers Guild zaprosio mnie, abym da wykad w San Antonio. Oraz w Kalifornii. JAKAKOLWIEK propozycja z ich strony to szok, poniewa nigdy nie napisaem romansu. Pniej otrzymaem propozycj z Australii, eby przemawia i uczy tam. Byem zdumiony. Nie kontaktowaem si z ADNYM z tych miejsc. A jednak propozycje wykadw napyway. Jeden z uczestnikw grupy powiedzia: Kiedy mwisz wszechwiatowi, czego chcesz, uwaaj. To ju nadchodzi. Tak te jest. Poboczn korzyci, ktr wyniosem z kursu, byo bardziej efektywne doradztwo. Wci pracowaem nad The Joy of Service z Ronem McCannem, kiedy braem udzia w TFC. Widywaem go codziennie. Pewnego dnia zacz narzeka na interesy. Pomimo e jest

220

Stwarzanie wynikw
wacicielem wartego wiele milionw dolarw biznesu polegajcego na naprawie urzdze klimatyzacyjnych, pragn wicej. (Czy nie jest tak z nami wszystkimi?) Suchaem go, poniewa wiedziaem, e jest to jego obecna rzeczywisto. Warto jest wiedzie, gdzie si czowiek znajduje, zanim ruszy dalej. Twoja obecna rzeczywisto jest pierwsz czci rwnania, ktre pomoe Ci osign sukces. Kiedy zapytaem Rona, czego pragnie, zacz opisywa rm idealn. Czasami wtrca, e co nie jest moliwe. Mwiem mu: Nie martw si tym, co jest moliwe. Opisz swoj idealn wizj. Prowadziem go przez ten proces, a czu si z ni komfortowo i by przekonany o tym, e jest kompletna. A pniej pospieszyem w stron drzwi. Dlaczego? Poniewa wiedziaem, e bdzie chcia wiedzie, co ma nastpnie ZROBI, a ja nie potraem mu odpowiedzie na to pytanie. Musia pozwoli wizji przedstawi mu rozwizanie. Trudno to wyjani, ale nie ma SPOSOBU, metody, recepty, aby dosta cokolwiek. Jeli wiesz, dokd chcesz zmierza, i wiesz, w jakim punkcie si znajdujesz, wtedy wiesz, co robi dalej. To przychodzi naturalnie. Kiedy chciaem zosta mwc, ludzie mwili mi, e powinienem przyczy si do Krajowego Stowarzyszenia Mwcw. C, najwyra-

221

W trakcie leczenia czy uzdrowiony?


niej nie musiaem tego jednak robi. Fritz powiedzia mi przez telefon: Tutaj w gr wchodzi tworzenie. Nie ma jednego sposobu na stworzenie, czego chcesz. Tworzysz to po drodze. Tydzie pniej Ron donis mi, e stworzy rm, ktrej pragn. By umiechnity. Ja byem zaszokowany. To jest niesamowita korzy poboczna pynca z kursu TFC. Ron by mi tak wdziczny, e przyszed na moje uroczyste zakoczenie kursu TFC w ramach podzikowania dla mnie i dla kursu. Wiedzia, e zawdzicza swoj now rm materiaowi Fritza.

W trakcie leczenia czy uzdrowiony?


Wiele osb, ktre interesuj si odkrywaniem siebie oraz rozwojem osobistym, uwaa za modne bycie wspuzalenionym, uzalenionym czy te bycie dzieckiem alkoholika. Jeden ze znajomych wci opowiada o swojej przeszoci. Najbardziej oywiony wydaje si, gdy opowiada o tym, co si z nim dziao, gdy si nad nim zncano w dziecistwie. Scenariusz, ktry pisze, zaczyna si od sw: Jestem uzaleniony od seksu

222

W trakcie leczenia czy uzdrowiony?


Cay czas sysz, jak ludzie z ruchu New Age mwi: stwarzasz swoj rzeczywisto. Widz rwnie, e ci ludzie chrzani swoje ycia. Uwaam, e do pewnego stopnia si myl. Wielu zwolennikw New Age wykonuje swoje armacje i wizualizacje, ale zapominaj o tym, e nie s niezwycieni. mier dosignie nas wszystkich. Rzuca na kolana nawet najsilniejszych. Jednak wielu zwolennikw New Age zachowuje si tak, jakby byli odporni na rzeczywisto ycia codziennego. Pracuj nad uzdrawianiem siebie, ale zapominaj, e leczenie nie oznacza wyleczenia. Lekarstwo oznacza cakowit remisj: leczenie oznacza pogodzenie si z problemem. Fritz skupia si na uzdrawianiu. Pyta Ci, czego chcesz, po czym uczy Ci umiejtnoci tworzenia tego, czego pragniesz. Nie musisz te bada swojej przeszoci, leczy starych ran czy pisa sztuk na temat bolczek z przeszoci. Kiedy dokonasz strukturalnej zmiany, wszystko si zmienia Twoja przeszo, Twoje przekonania, Twoje podejcie do rnych spraw, Twoje problemy wszystko! Jak moja przeszo moe si zmieni w mgnieniu oka? zapyta znajomy. Wytumacz Ci to na przykadzie zaczem. Kiedy w zeszym roku prbowaem zrzuci zbdne kilogramy, robiem to, walczc z jedzeniem. Kiedy nie jadem, mylaem o jedzeniu. A kiedy ju jadem,

223

W trakcie leczenia czy uzdrowiony?


mylaem o niejedzeniu. Zastanawiaem si, czy nie powinienem zmieni swoich przekona, czy te moe zaj si problemami relacji rodzicdziecko albo dowiadczy poprzednich wciele. Mog si z tym identykowa odpowiedzia. Ale kiedy, gdy miaem okoo 17 lat, postanowiem zosta mistrzem wiata w boksie w kategorii wagi cikiej. Byem temu szczerze oddany. Codziennie wiczyem, biegaem, okadaem piciami worek treningowy i wizualizowaem sobie siebie jako mistrza. Nie martwiem si jedzeniem i niejedzeniem. Cay ten problem grubyszczupy zszed na dalszy plan, dziki jednej decyzji, aby osign co wicej. To, co zrobiem, to wanie zmieniem swoj struktur. Zamiast y w strukturze, ktra mwia, e mam do wyboru je albo nie je, zmieniem cel na by mistrzem wagi cikiej. Metoda Fritza to droga na skrty do zdrowia. Nie musisz bawi si z chorob lub skupia na przeszoci (cho moesz to zrobi, jeli chcesz). Jedyne, co musisz zrobi, to zdecydowa si poda za tym, czego pragniesz. Dla wielu ludzi jest to trudna idea do zaakceptowania. Wci wierz, e rozwj mona osign tylko poprzez bl, e moesz zmieni si tylko poprzez cierpienie, e moesz zmieni teraniejszo, tylko poprzez przyjrzenie si przeszoci.

224

Sprzedawanie
Tak nie jest.

Sprzedawanie
Jedyny powd do narzeka, jaki stwarza TFC oraz wikszo New Age i seminariw rozwoju osobistego dotyczy osb, ktre je sprzedaj. Na przykad, jedna z instruktorek w Houston jest bardzo nachalnym sprzedawc. Wydaje si nie rozumie, e rne cieki s odpowiednie dla rnych osb o rnym czasie. Dla niej jest to albo zrobisz po mojemu, albo wcale. Nauczyem si, e kady z nas ma indywidualny plan rozwoju. TFC moe nie by dla wszystkich. Jeli sprzedawca TFC mwi, e kurs odmieni Twoje ycie, nie szanuje Ci. Instruktorka TFC w Houston odmawia wspierania kogo, kto nie jest zainteresowany samouzdrowieniem i samorozwojem. Uwaam, e jest to okrutne oraz przejawia brak szacunku wobec osobistej siy oraz wolnoci osobistej danej osoby. Niektrzy ucz si wicej, gdy utkn na czym, ni gdy poruszaj si do przodu. Dlaczego wic nie pozwoli im by tam, gdzie chc by?

225

Sprzedawanie
Nawet Mark Twain to wiedzia. Wiedzia, e to, co jest w jego przypadku skuteczne tj. cygara i wulgarny jzyk moe go unicestwi. Tak samo jest z wikszoci kursw samopomocy. Kursy Wernera Erharda syn z nachalnej reklamy. Moim zdaniem ci wszyscy ludzie powinni zrozumie, e podstaw wszelkiej sprzeday jest prawdziwa przyja. Wikszo z tych sprzedawcw startuje z pozycji wszechwiedzcych osb, co jest tak prymitywne i naszpikowane ignorancj, jak najgorsze grupy religijne oraz przyczyn najgorszych wojen w historii wiata. Wikszo strategii sprzeday New Age polega na stworzeniu potrzeby i zaspokojenia jej tym, co sprzedajesz. Jeste nieszczliwy? Chory? Zmczony? Bez forsy? Przybity? pytaj Ci. Problemy w zwizku? Problemy w pracy? Nie jeste pewien, jaki kierunek obra w yciu? Kada wariacja powyszego pozwoli im ustali, e POTRZEBUJESZ lekarstwa, odpowiedzi, cieki itp. Po prostu we udzia w tym kursie, a wszystko si wyjani! Pamitam, jak poszedem na wstp do est jakie 10 lat temu. Moda, atrakcyjna kobieta odcigna mnie na bok i zapytaa:

226

Sprzedawanie
Na kiedy chcesz si zapisa? Nie mam pienidzy odpowiedziaem. Czy chciaby mie wicej pienidzy, Joe? Tak. Czy chciaby mie lepsz prac? Tak. Czy chciaby mie dziewczyn? Jestem onaty. Czy chciaby mie lepszy zwizek? zapytaa. We udzia w kursie est, a cae twoje ycie si zmieni. Czowiek, ktry bierze udzia w chodzeniu po ogniu, uwaa, e odpowiedzi na wszystko jest przejcie si po rozarzonych wglach. Pamitam, jak raz z nim rozmawiaem przez telefon. Narzekaem na swoja yciow sytuacj. Przez chwil sucha, a potem zacz wydawa odgosy przypominajce trzaskajcy ogie. To, czego potrzebujesz, to przejcie po ogniu! zawyrokowa. Pniej, kiedy ten sam mczyzna zainteresowa si bardziej Terapi Oddechow ni chodzeniem po ogniu, mwi: To, czego potrzebujesz to sesja oddychania!

227

Punkt dostpu
Ostatni desk ratunku stosowan przez tych przecitnych sprzedawcw jest pytanie: Boisz si wzi udzia w zajciach? Wariacj powyszego jest stwierdzenie: Nie musisz si ba. Zajcia s bezpieczne. adne z powyszego nie jest przykadem owieconego sprzedawania. Wszystko to opiera si na zaoeniu, e Ty nie wiesz, a oni wiedz. Pomimo e ludzie Fritza nie s tak nachalni, jak ludzie Erharda, wci mamy do czynienia z nastawieniem na jeden cel, co nie jest holistyczne.

Punkt dostpu
TFC jest wspaniae. Ale co, jeli co pjdzie nie tak? Co, jeli zdarzy si niepowodzenie? Albo popadniesz w depresj? Ciesz si, e o to zapytae. Fritz oferuje wspania technik o nazwie Punkt Dostpu. Czsto z niej korzystaem. Jaki czas temu dowiedziaem si, e mam si pojawi na okadce jednego z wikszych czasopism w kraju. Przeprowadzono ze mn wywiad, sfotografowano. Tego typu rzeczy. Ale potem zostaem

228

Punkt dostpu
wycofany z tego magazynu. Byem zdruzgotany. Miaem depresj. Miaem myli samobjcze. Liczyem na t oglnokrajow reklam. A teraz co miaem zrobi? I wtedy przypomniaem sobie technik Punktu Dostpu. Skada si ona z czterech nastpujcych krokw: Krok pierwszy. Co mwiem sobie sam na temat zaistniaej sytuacji? e do niczego si nie nadawaem, e czasopismo byo do niczego, e ycie byo do niczego. I tak dalej. Krok drugi. Czy to wanie chcesz stworzy? NIGDY w yciu? Nie chciaem stwarza siebie jako nic niewartego czy te czasopisma lub wiata jako do niczego. Krok trzeci. Co CHCESZ stworzy? Chciaem by zadowolony z siebie, mojej pracy i mojego wiata. Krok czwarty. Zdecyduj, co chcesz stworzy. Decyduj si na bycie zadowolonym z siebie, mojej pracy i mojego wiata. Natychmiast poczuem si lepiej. Moecie tego nie rozumie, ale Punkt Dostpu kieruje uwag w taki sposb, e czowiek czuje, e ma wiksz kontrol. Jest bardziej kreatywny. Decydujesz, dokd chcesz zmierza i jak chcesz si czu. To lepsze ni bycie oar. I kiedy ju przestawisz si na bycie dominujc si stwrcz w swoim yciu, ZACHOWUJESZ si inaczej.

229

Potga wyboru
Po tym, jak wykonaem powysze kroki, odebraem telefon od dziennikarza czasopisma, ktry przeprowadza ze mn wywiad. Przeprosi za to, e zrezygnowali z mojej historii. Ale powiedzia rwnie, e prowadzi program w krajowej stacji radiowej i chciaby przeprowadzi ze mn wywiad podczas tego programu! Tak wic Punkt Dostpu pomg mi przej od depresji i myli samobjczych do uczucia wikszej siy oraz zdobycia dodatkowej reklamy.

Potga wyboru
Pewnego dnia powiedziaem sobie, e czeka mnie dobry dzie. Byo to w sobot, ktra zazwyczaj bywaa dla mnie kiepskim dniem. Zazwyczaj w soboty robi za szofera i wo swoj on po Houston, kiedy ona robi zakupy i zaatwia sprawy. Nigdy tego nie lubiem. Ale tego dnia ZDECYDOWAEM, e bd si dobrze bawi. Po prostu zadecydowaem, e to bdzie miy dzie. Ten dzie nie tylko sta si dla mnie wspaniaym wspomnieniem, ale sta si gwnym przykadem siy wyboru. Nawet moja ona zauwaya rnic. Powiedziaa:

230

Twoje dwa pytania


Wydajesz si by inny. Jak to? zapytaem. Wydajesz si by szczliwy powiedziaa. Tak, jakby ci to naprawd sprawiao przyjemno. Zamiaem si. Nie powiedziaem jej, co zrobiem. Jedyne, co zrobiem, to zdecydowaem, e bd mia wspaniay dzie. To si wydaje zbyt proste, eby mogo dziaa. Ale dziaa. Zadziaao. Kiedy mj instruktor TFC opowiedzia histori o tym, jak jedna z uczennic wesza na pole golfowe i zdecydowaa, e rozegra wspaniay mecz. I pniej rozegraa najlepszy mecz w swoim yciu. Wybieranie dziaa. Wybierz, czego dla siebie chcesz. Kiedy ju to zrobisz, cakowicie nieznane siy wkraczaj w Twoje ycie i pomagaj Ci osign to, czego chcesz.

Twoje dwa pytania


Pewnego dnia zadzwoni do mnie przyjaciel, ktry nastpnego dnia mia wyjecha na wycieczk w gry. Mia zamiar spdzi tydzie w samotnoci, zastanawiajc si nad swoim yciem. Chcia, ebym mu

231

Twoje dwa pytania


powiedzia, jakie pytania, ktre powinien sobie zada, uwaam za najwaniejsze. S dwa najwaniejsze pytania odpowiedziaem mu. Pozwl, e je napisz. Pierwsze brzmi: gdzie teraz jestem?, a drugie: czego pragn dla siebie?. Gdzie jestem i co chc zrobi w nastpnej kolejnoci? powtrzy. Okej, rozumiem. Pierwsze pytanie pomaga ci zrozumie, w jakim punkcie w swoim yciu si znajdujesz. Odpowiadajc na nie, musisz by wobec siebie uczciwy. Bardzo atwo jest skama i nakreli swoje ycie jako lepsze lub gorsze, ni jest w rzeczywistoci. Musisz spojrze na nie obiektywnie i po prostu przeczyta to, co widzisz. Okej powiedzia. Wane jest, eby wiedzie, czego chcesz, poniewa nie jeste w stanie nigdzie dotrze bez obrania kierunku. A poniewa moesz uczyni ze swojego ycia, cokolwiek chcesz, to czego chcesz? A gdyby mg mie wszystko na wiecie albo by kimkolwiek, co chciaby mie lub kim chciaby by? Nie martw si tym, co jest moliwe. Po prostu stwrz wizj tego, czego chcesz dla siebie.

232

Narodziny marzenia
Ustali, czego chc dla siebie powiedzia. Mam to. Kombinacja obu tych rzeczy tworzy napicie, ktre szuka ujcia wytumaczyem. Moesz si go pozby na dwa sposoby: albo si podda, albo osign cel. A zatem nigdy si nie poddawa powiedzia. Nigdy, prze-prze-przenigdy si nie poddawa. Rozumia. Zrobi w grach skrcon przeze mnie wersj kursu TFC Fritza. Zastanowi si nad swoim yciem i nad tym, w jakim kierunku chcia zmierza. Wrci i otworzy wasn rm wydawnicz. Pomimo e jego droga jest wyboista, obecnie tworzy w Houston jeden z najgortszych i najbardziej rzetelnych nowych magazynw na temat biznesu.

Narodziny marzenia
Oto ostatni przykad dotyczcy potgi kreatywnoci. Jadem lunch ze swoim przyjacielem. Opowiadaem mu o swoim nowym pomyle na biznes, a on gra rol adwokata diaba (i naprawd wietnie mu to wychodzio).

233

Narodziny marzenia
Instytut Pisania bdzie dla kadego, kto chce pisa powiedziaem, kipic z entuzjazmu wobec mojego projektu. Bdzie kilka sal, miejsce na teatralne odczytywanie sztuk, ksigarnia, biuro, usugi porednictwa, katalog oprogramowania oraz innych wyjtkowych rzeczy do zamwienia poczt. Napisae ju biznesplan? Tak. Wanie go kocz. Chcesz stworzy to, a nie masz adnego dowiadczenia, nie masz pienidzy, nie masz adnych klientw i nikt tego wczeniej nie robi? Waciwie to tak. Myl, e si nie uda. Posuchaj, przyjacielu powiedziaem. Opierasz wszystko, co powiedziae, na przeszoci, prawdopodobiestwie, a nie moliwoci. Patrzysz na przeszo, eby przewidzie przyszo. Przez wikszo czasu taki sposb mylenia trafnie podpowiada wyniki, poniewa wikszo z nas a do mierci powtarza swoj przeszo. Ale nie tym razem. Dlaczego nie tym razem? zapyta. Poniewa ja tworz co nowego, co tak unikatowego, wyjtkowego, e nikt tego NIGDY wczeniej nie zrobi! Nie moesz tego porwna do przeszoci, poniewa mj pomys jest nowy. Tworz co, a nie duplikuj.

234

Potga twojej doni


Nie jestem pewien, czy zrozumia. Ale ja na pewno tak. Wiedziaem, e lepi marzenie i e wszelkie odniesienia do przeszoci nie miay sensu. Tworzyem. Wikszo ludzi znajduje co, co dziaa, i to kopiuje. Widz, jak pisarze ledz list bestsellerw New York Times, eby zobaczy, co bdzie hitem. Problem w tym, e lista mwi Ci, co BYO hitem, a nie co stanie si bestsellerem. Musisz zwrci si w stron kreatywnoci, eby stworzy rezultaty, ktre sobie wyobraasz. A kreatywno jest w samym sercu kursu Roberta Fritza.

Potga twojej doni


Ale kurs Fritza nie jest kompletny. Pomin kilka bardzo wanych krokw. I najwidoczniej pomin je celowo. Obecnie pracuj nad krtk ksik pod tytuem The Power of Your Hand. Dotyczy ona piciostopniowej recepty, jak stworzy rezultaty w swoim yciu. Tytu odnosi si do tego, e musisz uy swojej rki podj dziaania aby osign efekty. Tytu pozwala Ci rwnie zapamita system: jeden krok na jeden palec doni.

235

Potga twojej doni


Pozwl, e przedstawi Ci krtki kurs systemu Power of Your Hand. Te kroki poka, w ktrym miejscu zgadzam si z Fritzem, a w ktrym miejscu czego mu brakuje. Krok pierwszy. Czego chcesz? Fritz zgadza si z tym, e najpierw musisz wiedzie, czego chcesz, zanim bdziesz mg to stworzy. Ale nie jest zbyt pomocny, jeli chodzi o wsuchanie si w to, czego chcesz. Mwi: wymyl co!. Ale wikszo z nas nie wie, jak to wymyli. Nie wiemy, czego chcemy. W swoim systemie korzystam z rnych technik, ktre pomagaj wyklarowa pragnienia. Fritz tego nie robi. Po prostu mwi zdecyduj, czego chcesz. atwiej powiedzie, trudniej zrobi. Krok drugi. Czy wierzysz w to, e moesz to zrobi (lub to mie)? Fritz mwi, e nie jest wane, w co wierzysz ani jak si czujesz. Tak jak chora osoba, ktra mimo choroby idzie do pracy, Fritz mwi, e moesz tworzy mimo wszystko. Ma racj w tym sensie, e moesz by produktywny, nawet jak nie czujesz si najlepiej. Ale myli si co do tego, e to, w co wierzysz, MOE Ci albo pomc, albo Ci powstrzyma. Ze swojego dowiadczenia wiem, e jeli dana osoba nie wierzy, e co moe zrobi, nie robi tego. Jedna z instruktorek Fritza na kursach TFC wci prowadzi zajcia z ma liczb uczestnikw. Dopki nie zgbi swoich przekona oraz poczucia wasnej wartoci, nadal bdzie miaa mao uczniw. Fritz nie

236

Potga twojej doni


odnosi si do rzeczy najwaniejszych. Jest tam czarna dziura, w ktr wpadaj wszyscy uczniowie. Krok trzeci. Czy jeste gotw zrobi wszystko, eby to osign? Fritz zgadza si, e wytrwao jest wana. Jego technika Punktu Dostpu to wspaniay sposb, eby trzyma si obranego kierunku. Fritz popiera podejcie nigdy si nie poddawa. Jeli chodzi o ten krok, jego kursowi nie mona nic zarzuci. Krok czwarty. Czy jeste gotw na przyjcie tego, e spotka Ci co jeszcze lepszego? Zbyt wiele osb w ruchu New Age postrzega przeszkody jako znak, e pora si podda. Moim zdaniem te znaki mog by przesaniem, eby stara si BARDZIEJ i si nie poddawa. Ale przesanie moe oznacza, ebymy wzili pod uwag zaakceptowanie czego nawet lepszego. Fritz nie za wiele o tym mwi. Zakada, e wiesz, czego chcesz (krok pierwszy) i namawia Ci, eby szed przed siebie, a osigniesz cel. Ale musz przyzna, e jego skupienie si na rzeczywistoci pozwala sprawdzi, czy rzeczywicie stoimy przed propozycj czego lepszego. Krok pity. Czy moesz by szczliwy teraz? Fritz zawali ten krok. Twierdzi, e szczcie jest zbyt nieprecyzyjnym celem. Mwi rwnie, e szczcie przychodzi i odchodzi, wic nie naley si na nim skupia. Tym razem rwnie si z nim nie zgadzam.

237

Potga twojej doni


Ludzie tacy jak Wayne Dyer i Barry Neil Kaufman udowodnili, e szczcie jest TERAZ i e jest wyborem. Waciwie, gdy czowiek jest szczliwy, lepiej potra okreli, czego chce, oraz co zrobi w nastpnej kolejnoci. Bycie szczliwym czy wdzicznym pomaga Ci si rwnie naadowa, eby tworzy to, czego chcesz. I tutaj znw Fritz spycha to na margines. Podsumowujc, Fritz skupia si efektach. Moje wasne dowiadczenia z procesem tworzenia podpowiadaj mi, e rezultaty s tylko jednym z krokw w procesie. Jeli ju stworzysz to, co chcesz, co potem? Moesz przej do nastpnego marzenia. Cae to dowiadczenie jest cyklem. Kiedy zdasz sobie spraw z tego, e WSZYSTKO jest procesem, moesz si odpry i czerpa rado z kadego kroku w tej podry. Idee Fritza maj moc i RZECZYWICIE przynosz efekty. Ale s rwnie niekompletne. Sprbuj wyway je z uczuciem szczcia chwili, a bdziesz na najlepszej drodze do tego, co nazywam praktyczn duchowoci czyli byciem szczliwym, stwarzajc raj na ziemi.

238

Rozdzia Dziesity

Rozdzia Dziesity

Biznes: najwikszy guru

W jaki sposb zarabia pienidze, a jednoczenie dba o swoje wntrze? Wikszo poszukiwaczy prawdy uwaa, e biznes jest czym anty-duchowym. Prba wpasowania pienidzy w syntez wschodnich i zachodnich wartoci jest podstawowym rdem zagubienia i frustracji. W przecigu kilku ostatnich lat doszedem do tego, e wiat biznesu jest najwiksz aren dla zmiany osobistej. W biznesie musisz stawi czoa swoim obawom, spojrze poza ego, nauczy si y poza ograniczeniami, a wszystko to trzeba robi, jednoczenie suchajc i podajc za swoim wewntrznym gosem. Nagrody i ryzyko s wielkie. W biznesie moesz sta si bogaty. Ale moesz rwnie umrze spukany i nieszczliwy.

239

Wizyta u Marrsa

Wizyta u Marrsa
To, w jaki sposb zareagujesz na jakie wydarzenie w interesach, jest testem Twojej siy i mdroci. Dla Donalda Marrsa, jednego z gwnych dyrektorw jednej z najwikszych rm reklamowych na wiecie, ten sprawdzian przybra wiele form. Przeszed rozwd, by bardzo nieszczliwy w swojej pracy oraz odczuwa wewntrzn ch rzucenia wszystkiego, na co pracowa, wyprowadzenia si i wyprbowania innej cieki w yciu. Pomimo negatywnej reakcji ze strony swojej rodziny, przyjaci i wsppracownikw, Marrs mia odwag poda za swoim marzeniem dotyczcym pisania scenariuszy lmowych w Hollywood. Podanie za wewntrznym gosem nie zawsze gwarantuje natychmiastowy sukces materialny. Marrs musia zmierzy si z cikimi niepowodzeniami i gbokimi rozczarowaniami. Jego scenariusze byy czytane, ale nikt ich nie kupowa. Dosta wietne posady w wytwrni lmowej 20th Century Fox i w Disneyu, ale straci obydwie w poniajcy sposb. Pomimo to Marrs chcia ufa swojemu nowemu przyjacielowi, swojemu wewntrznemu gosowi. Wiedzia rwnie, e kada cieka duchowa musi by wykonalna na paszczynie materialnej, eby bya uzasadniona.

240

Wizyta u Marrsa
Jeli istnia Bg i cieka odkrycia, musiay prowadzi prosto przez same targowisko wiata, jak i przez pustynie napisa Marrs w swojej penej ciepa autobiograi pt. Executive in Passage. To byo wbrew yciu, eby zaprzecza, i istnieje ziemia, skoro to wanie na ziemi yem. Jako pisarz kreatywny w wiecie reklamy, Marrs nauczy si zawierza swoim przeczuciom dotyczcym pomysw, co sprawio, e osign wielki sukces. Ale w swoim yciu codziennym pozwala swojej racjonalnej stronie podejmowa decyzje. Teraz, powoli, czasem z niemaym blem, uczy si ufa swojemu nowemu sposobowi poznawania. Stopniowo jego wiadomo rosa, potra sucha i poda za swoimi pragnieniami oraz impulsami przez cay czas, nie tylko w pracy. Prowadzca mnie droga powstaa poprzez podanie po prostu za tym, co mnie ekscytowao pisze Marrs. A kiedy ni szedem, powoli zaczem sobie zdawa spraw z tego, e wskazwki pojawiaj si coraz czciej. Marrs stopniowo zacz sobie zdawa spraw z istnienia Subtelnego Planu, jak to ma zwyczaj nazywa, ktry prowadzi go przez ycie. Aby zrozumie to, co si z nim dzieje, Marrs zacz postrzega swoje ycie jako metafor. Spdza dugie chwile nad swoim basenem i interpretowa codzienne wydarzenia poprzez wsuchiwanie si w swoje ciao. W skrcie, Marrs by

241

Wizyta u Marrsa
prowadzony do drzwi swojego serca. Uczy si pozbywa strachu oraz odkrywania tego, e pod powierzchni jego najgorszych koszmarw znajdowao si miejsce pene mioci i bezpieczestwa cao, o ktrej istnieniu nigdy nie wiedziaem. Cay czas jednak boryka si z problemami nansowymi. Jego zmartwienia wywoane kurczcymi si funduszami pozbawiay go energii, dopki nie pozby si swoich dwch przywiza, przybkanego psa, ktry nauczy go, jak znw kocha (i ktry niestety zdech z powodu raka) oraz duego domu, ktry kocha. Ale rezultatem tego byy narodziny subtelnego pragnienia, tak nowego, jak i zaskakujcego, eby wrci do reklamy, ale tym razem jako szef wasnej maej rmy. Stworzy wic Marketing Partners, Inc., rm, ktrej przywiecaj wielkie ideay, silne wartoci oraz pomoc maym rmom. Po tym, jak sprzedaem swj dom i przyjrzaem si dowiadczeniom, ktre opisaem w ksice opowiada mi pewnego dnia przez telefon Marrs zarobiem jeszcze wicej pienidzy, lepiej si bawiem, znalazem wikszy i lepszy dom, ktry uwielbiam, oraz stworzyem wspaniay zwizek z kobiet, ktr kocham. Historia Marrsa wpisuje si w moje dowiadczenia. Pokazuje, e podanie za wewntrznymi pragnieniami dziaa rwnie w wiecie biznesu. Nie ma potrzeby oddziela duchowoci od interesw. Mog cakiem

242

Mistyk na targowisku
dobrze wspgra, co potwierdza Marrs. Mwi, e nie musisz dowiadcza nieszcz, ktre go spotkay, jeli bdziesz sucha swojego wewntrznego przesania. Opieranie si tym sygnaom tylko odoy w czasie co, co mogo by atw transformacj, a w efekcie podnosi mae wstrzsy do rangi trzsienia ziemi. Pamitam, jak jeden ze znanych nauczycieli mwi grupie biznesmenw, e jeli zignoruj wewntrzne impulsy, ktre sygnalizuj potrzeb zmiany, te impulsy zmieni si w co bardziej wymuszajcego uwag, np. wrzody lub raka.

Mistyk na targowisku
Ram Dass zwyk opowiada histori o swoim stosunku do pienidzy, ktra jest bardzo owiecajca ale nie z tych powodw, o ktrych mylisz w pierwszej kolejnoci. Dass stworzy pewien rodzaj nagra i sprzedawa je za, powiedzmy, $ 4,50 za sztuk. Jego ojciec, czowiek bardzo skupiony na pienidzach, zapyta go, jaki osiga na nich zysk.

243

Mistyk na targowisku
Nagranie kasety kosztuje $ 4, wic zarabiam okoo 50 centw. A gdyby bra wicej za kaset, wci sprzedawaby ich tyle samo? Zapewne tak. Ludzie, ktrzy je kupuj, byliby gotowi zapaci nawet dziesi, dwanacie dolarw za kad. No to dlaczego nie podniesiesz ceny, eby wicej zarobi? Ram Dass zastanowi si chwil. Zwrci si do ojca i zapyta: Pamitasz, kiedy wykonywae jak robot dla wujka Herryego? Jasne. Jego sprawa wymagaa duo czasu i wysiku, ale to zrobiem. Ile od niego za to wzie? Ile wziem? Nic od niego nie wziem. Zrobiem to wszystko za darmo! Dlaczego? zapyta Ram Dass. Moge osign niezy zysk. Jak to dlaczego, to mj brat! TWJ wujek! Nie mog na nim zarabia. To rodzina! No c, kady jest moim wujkiem powiedzia Ram Dass. Znajd kogo, kto nie jest czonkiem mojej rodziny, a na nim zarobi.

244

Mistyk na targowisku
Brzmi niele, prawda? Brzmi jak co witego i duchowego. Ale czy nie jest praktyczne? Uwaam, e Ram Dass, pomimo e jest wspania dusz, o czym zapomnia. Jeden z moich przyjaci wysucha powyszej opowieci i powiedzia: Wiesz co? Ta historia waciwie poszerza moj wiadomo biedy. Sprawia, e nie doceniam siebie ani swojej pracy. Jedn z potnych myli, ktra zostaa mi z lat spdzonych z Rajneeshem, byo to, e mona medytowa na targowisku. Rajneesh postrzega kapitalizm jako bardzo mdry sposb ycia. Pienidze przyrwnywa do krwi, ktra kry w zdrowym spoeczestwie. Zachcaj czowieka do stworzenia czego i nagradzaj go, jeli tworzy co, czego ludzie mog uywa. Rajneesh autentycznie pomg mi zosta Mistykiem na Targowisku. Jeli oddajesz swoj prac za darmo, kilka rzeczy ma miejsce: ludzie, ktrzy otrzymuj Twoj prac, nie doceniaj jej, chyba e ma ona naklejk z cen, nie jeste w stanie pozwoli sobie na wysokiej jakoci prac, poniewa nie masz funduszy na to, co jest do tego potrzebne; przestajesz ceni zarwno siebie, jak i swoj prac. Napisaem ksik na temat usug dla biznesmena z Houston, Rona McCanna. Kiedy zaczynalimy negocjacje w interesach, zapyta mnie, czy mam

245

Mistyk na targowisku
zamiar wzi opat z gry za napisanie ksiki dla niego. Moja usuga dla ciebie polega na tym, e napisz dla ciebie ksik wytumaczyem. Twoj usug dla mnie, jest mi zapaci za to, co dla ciebie robi. I tak ma by. Ego nie ma tu znaczenia. adnych dziwnych prb manipulacji, eby kogo oszuka. Po prostu, ja zrobi to dla Ciebie, a Ty zrobisz to dla mnie. Kiedy na naszej planecie caa kwestia transakcji opieraa si na barterze. Ty dajesz mi pi futer, a ja daj Ci dwa pistolety. I tak dalej. Nawet w dzisiejszych czasach uwaam, e barter wci moe by sposobem wymiany energii. Kiedy rozmawiaem z Ronem McCannem o wsptworzeniu jego ksiki The Joy of Service, powiedziaem mu, e napisz ksik w zamian za samochd. Wiedziaem, e jako prezes rmy ma kilka pojazdw. Poniewa pienidze, ktre mia mi zapaci, miaem i tak przeznaczy na samochd, zaproponowaem wymian mojej pracy za samochd. Musisz pobiera opat za to, co robisz i masz prawo do adnego zysku. Zyski pozwalaj Ci dziaa dalej. Walt Disney powiedzia kiedy, e nie robi lmw dla pienidzy, ale e zarabia pienidze po to, eby mc robi lmy. Pomyl o tym. Kiedy pisaem yciorysy dla przyjaci. Nic za to nie braem. Tak jak Ram Dass, uznaem, e kady jest

246

Mistyk na targowisku
moim wujkiem. Ale pniej znalazem prac dorywcz w rmie, ktra si tym zajmowaa i pisaem yciorysy dla dyrektorw. Dostawaem nawet $ 300 za jeden yciorys! I zauwayem, e ludzie bardziej mnie doceniali i e ich yciorysy bardziej im si podobay. Barry Neil Kaufmann, kiedy pierwszy raz zacz praktykowa Proces Option, oddawa swj czas kademu, kto szuka jego pomocy. Ludzie opuszczali spotkania lub przychodzili spnieni. Nie cenili jego pracy. Teraz Kaufmann bierze $ 125 za godzin sesji Option i $ 1000 za tygodniow sesj intensywn. Ma wicej chtnych, ni jest w stanie przyj. Kilka tygodni temu zadzwoni do mnie znajomy. Chcia, ebym sprawdzi to, co napisa. Poniewa jest rodzin, powiedziaem, e zrobi to za darmo. Powiedzia, e wpadnie nastpnego dnia i zjemy razem lunch. Nie przyszed. Pniej zadzwoni i powiedzia, e podrzuci artyku pniej, wieczorem. Nie pojawi si. Nastpnego dnia zadzwoni i powiedzia, e zaraz bdzie. Czekaem. Nie byo go. W kocu zadzwoni po poudniu i powiedzia, e niedugo bdzie. Nie kopocz si powiedziaem. Jeli chcesz, ebym przeczyta ten artyku, wyznacz za to cen. Po drugiej stronie suchawki zalega duga pauza. Tylko w ten sposb bd wiedzia, e szanujesz mj czas i umiejtnoci wyjaniem.

247

Rb to, co kochasz a pniej to sprzedawaj!


Wcale ci nie wini powiedzia. Dziki mojej uczciwoci i jego wyrozumiaoci nasze relacje si umocniy. Magazyn SPY wysya kiedy mae czeki do najbogatszych supergwiazd, eby zobaczy, czy je zrealizuj. Czeki o wikszej wartoci byy warte $ 1,50. Jeli jaka gwiazda zrealizowaa czek, magazyn wysya jej czek o jeszcze mniejszej wartoci. Tylko dwie osoby podpisay czek, ktry mia warto mniejsz ni 1 dolar. Jednym z nich by Donald Trump, miliarder. Najwidoczniej nawet najzamoniejsi ludzie na wiecie ceni kady grosz.

Rb to, co kochasz a pniej to sprzedawaj!


Ostatnimi czasy czsto powtarza si: rb to, co kochasz, a pienidze same przyjd. Czyby? Po pierwsze uwaam, e jak bdziesz robi COKOLWIEK w tym spoeczestwie, pienidze przyjd. Pytanie brzmi, ile bdzie tych pienidzy i jak szybko

248

Rb to, co kochasz a pniej to sprzedawaj!


przyjd. (Czy bd na czas, eby zapaci rachunek za prd?) W centrum Houston widziaem ebrakw, ktrzy zarabiaj na ycie poprzez wyciganie rki. Moesz robi cokolwiek, a pienidze przyjd. Taka jest natura naszego systemu. Ale czy gdy bdziesz robi to, co kochasz, pojawi si pienidze? W ostatnim numerze YOGA JOURNAL by wspaniay artyku na ten temat. W skrcie, ta mantra nie jest prawdziwa, chyba e dodasz do niej jeszcze: rb to, co kochasz ORAZ sprawdzaj saldo w banku, ORAZ bd zaangaowany, ORAZ wytrway, a wtedy moe pienidze si pojawi to jest bardziej trafne sformuowanie. Przyjrzyjmy si sprawie dokadniej. Uwaam, e musisz robi to, co kochasz, eby mg by szczliwy w yciu i zdrowy. Wierz rwnie, e musisz robi to, co kochasz tak dobrze, e ludzie kupi to, co zrobie. Dlatego stworzyem nowe powiedzenie: Rb to, co kochasz, a pniej to sprzedawaj! Musiaem spdzi wiele lat, uczc si rzemiosa pisania, zanim ktokolwiek uzna, e byem wystarczajco zdolny, ebym by wart jakichkolwiek pienidzy. Jeli kochasz pisa, naucz si tej sztuki. Ucz si. wicz. Pracuj nad tym. Trwaj w tym, ucz si dalej, a wkrtce znajdziesz si w sytuacji, w ktrej bdziesz mg zarabia na tym, co kochasz.

249

Odnoszcy najwiksze sukcesy nauczyciel jogi


Mark Twain radzi pisarzom, eby przepracowali dwa lata w gazecie za darmo. Jeli po tym czasie gazeta Ci nie zatrudni, mwi, zosta stolarzem. Jeli chcesz taczy, obowizuj te same zasady. Istnieje pewien rodzaj stau, ktry musi mie miejscem, zanim co, co kochasz, zacznie przynosi Ci pienidze. Kto, kto chce by terapeut, nie ogasza si po prostu w panoramie rm i odnosi sukces. Nawet Milton Erickson, najprawdopodobniej najlepszy hipnoterapeuta wszechczasw, musia zmierzy si z drwinami i wci pracowa nad swoim rzemiosem, zanim udao mu si odnie sukces. To nie dzieje si z dnia na dzie, bez wzgldu na to, jak czsto bdziesz wygasza armacj rb to, co kochasz, a pienidze same przyjd. Poka Ci jeszcze jeden przykad.

Odnoszcy najwiksze sukcesy nauczyciel jogi


Najskuteczniejszym nauczycielem jogi, by moe w caym kraju, jest Lex Gillan, zaoyciel The Yoga Institute oraz New Age Bookshop w Houston. Lex to elokwentny, agodny facet z brod, ktry jest oddany

250

Odnoszcy najwiksze sukcesy nauczyciel jogi


temu, co robi a jednoczenie ma na tyle zmysu biznesowego, e zarabia na tym, co kocha. Lex uczy na siedmiu poziomach (od pocztkujcego do zaawansowanego) z zakresu Rada jogi i Hatha jogi, a na kade z jego zaj przychodzi rednio 500 uczniw (zgadza si, piciuset) co sze tygodni. aden inny nauczyciel jogi nie ma tylu uczniw. Ale Lex prowadzi rwnie przytuln ksigarni New Age Bookshop w centrum Houston, sponsoruje wielu znanym w kraju nauczycielom jogi wydarzenia weekendowe, spdza kilka tygodni w roku w rnych klasztorach na medytacji, a wci znajduje czas dla swojej ony i dziesiciomiesicznego synka. Gillan jest byym trenerem trjboju siowego, sam zgarn wiele nagrd za zawody. Porzuci jednak podnoszenie ciarw, swoje trofea oraz ponad 40 kg wagi, aby zaj si jog. To byo prawie dwadziecia lat temu. Byem nieszczliwym, wacym ponad 113 kg sportowcem mwi. Byem zmczony codziennym jedzeniem kilograma czerwonego misa i wypijaniem kilku litrw mleka. Ale prawdziwy punkt zwrotny dla Lexa nadszed w momencie, gdy zosta zwolniony ze swojej posady bankowca w 1974 roku. Byo to co, co pomogo Lexowi zaj si tym, co kocha, na peny etat. Wykorzysta ostatnie $ 800 z tysica, ktry mia,

251

Odnoszcy najwiksze sukcesy nauczyciel jogi


wykupi 30 dni reklamy w gazetach w Houston i otworzy The Yoga Institute. Bycie zwolnionym okazao si bogosawiestwem powiedzia Gillan. Nigdy wczeniej nie miaem odwagi, eby zacz co samemu. Mwi, e jego picioletnie dowiadczenie w dziale kredytw komercyjnych banku oraz biznesowe wyksztacenie pomogy mu sprawi, e Instytut sta si dochodowym przedsiwziciem. Tam nauczy si, jak prowadzi interes. Bycie konsekwentnym pomogo mi w interesach wyjani. Zbyt wielu nauczycieli jogi ulega panujcym modom. Nie Lex. Prowadz dziaalno w tym samym miejscu od 1974 roku. Lex bardzo ciko pracuje nad tym, eby jego interes pozostawa nieskomplikowany. Jeli dasz ludziom zbyt wiele wyboru, ich decyzja to adna decyzja tumaczy. Jedyne, czym si zajmuj, to uczenie jogi i wci jest to dla mnie najwiksza rado w yciu. Lex wstaje codziennie o 4. rano, a o 5. jest w swoim sklepie. Kiedy tylko nie obsuguje klientw ksigarni, telefonuje do potencjalnych uczniw oraz utrzymuje (z pomoc siostry) aktywn list adresow, na ktrej

252

Odnoszcy najwiksze sukcesy nauczyciel jogi


widnieje ponad 10 000 nazwisk. Zatrudnia dwch pracownikw na p etatu do pomocy w prowadzeniu ksigarni z ponad 4000 ksiek. Lex pracuje rednio 80 godzin w tygodniu i sam prowadzi wszystkie zajcia jogi. Jakie s efekty jego pracy? Gillan mwi, e przeprowadzi ponad 8000 zaj jogi z ponad 30 000 osb, co moe czyni jego nauczanie najwikszym sukcesem w kraju. Kocham to, co robi mwi Gillan. Jakie s jego plany dotyczce The Yoga Institute? Nie myl w ten sposb tumaczy Gillan. Nigdy nie planuj ycia wicej ni sze tygodni naprzd. Lubi to, co robi i po prostu bd robi to dalej. Bez wtpienia bdzie dobrze prosperowa i si rozwija. Dlaczego? Poniewa Lex robi to, co kocha i wie, jak sprzedawa to, co robi.

253

Podaj za swoim wewntrznym kompasem

Podaj za swoim wewntrznym kompasem


Podaj za swoj bogoci te sowa przypisuje si Josephowi Campbellowi. Podoba mi si to powiedzenie. Krtkie, przyjemne i posiadajce znaczenie. Zawsze podaem za swoj pasj. Kiedy przeczytaem o mczynie, ktry wyleczy si ze lepoty, podekscytowaem si tym i napisaem do niego. W efekcie powsta fascynujcy wywiad z Meirem Schneiderem oraz artyku z okadki dla magazynu EAST WEST, a wywiad zosta wczony do ksiki Meetings With Remarkable Men and Women. Kiedy lata fascynacji pisaniem i medytacj scaliy si w co, co byo dla mnie pasjonujce, usiadem i napisaem ksik Zen and the Art Of Writing, ktra staa si dla mnie pierwsz ksik. Gdy moja mio do ksiek sprawia, e odkryem prace Alana Cohena, byem zachwycony. A moje szczcie pynce z czytania jego ksiek sprawio, e zaczem pisa recenzje jego utowrw, a wreszcie go spotkaem i pomagaem mu redagowa jego ksik The Healing of the Planet Earth. Kiedy moje zainteresowania sprawiy, e zapragnem gra na harmonijce, poddaem si temu pragnieniu. Zabrao mi to cay rok codziennych wicze, czytaem

254

Podaj za swoim wewntrznym kompasem


ksiki i suchaem nagra, ale teraz gram to, na co mam tylko ochot, a nawet napisaem swoj pierwsz piosenk ktra zostaa opublikowana! A kiedy moje podniecenie pracami Williama Saroyana przeksztacio si w pragnienie napisania o nim komedii w jednym akcie, zrobiem to. W efekcie powstaa sztuka, ktr wci kocham i ktra zostaa wyprodukowana w Houston w 1979 roku. Mgbym tak mnoy kolejne przykady. Mandy Evans, wspaniaa, cudowna opiekunka Option Method w San Diego, mwi, e kady z nas ma wewntrzny kompas, ktry pomaga nam odnale nasz drog. Ten wewntrzny kompas, jak twierdzi Mandy, to Twoje wasne pragnienia. Budda podobno powiedzia: pragnienie jest przyczyn wszelkiego cierpienia. Wedug Mandy, Budda tak naprawd powiedzia, e le pojte pragnienie jest przyczyn wszelkiego cierpienia. A to jest wielka rnica. Pragnienie to Twoje wewntrzne poczucie kierunku, jak mwi Mandy. Ten system nawigacji eliminuje al i poczucie winy pisze w Emotional Options, swojej pierwszej ksice. Kiedy Twoje pragnienie staje si potrzeb lub przywizaniem, wtedy pojawia si emocjonalne cierpienie w formie zoci, strachu, smutku czy winy.

255

Podaj za swoim wewntrznym kompasem


Wierz, e zawsze wiemy, czego chcemy, co nas ekscytuje, co sprawia, e oywamy i czujemy si szczliwi. Sk w tym, e nie zawsze przyznajemy sami przed sob, czego chcemy. Czasami jestem marudny i atwo si zoszcz, jeli nie wypi si wystarczajco. W takich chwilach, jeli jestem ze sob szczery, po prostu pytam siebie, czego chc, a jeli jestem szczery, wiem, e potrzebuj drzemki. Podanie za swoj bogoci i szczciem polega na tym samym. Wiesz, co Ci ekscytuje. Wiesz, czym jest Twoja bogo. Gdzie w Tobie jest mae dziecko, ktre chce wyj i si pobawi. Co sprawia, e na Twojej twarzy pojawia si promienny umiech? Co wprawia Ci w zachwyt? Victor Dishy, w swojej wspaniaej ksice Inner Fitness, radzi, eby Poda Za Swoj Fascynacj. Dishy, milioner, ktry sam doszed do swojego majtku, jest zwolennikiem Duchowoci Stosowanej. Proponuje, eby poda za swoj fascynacj i robi to w sposb, ktry jest praktyczny. Musisz pamita o tym, e pienidze nigdy nie s na pierwszym miejscu w podaniu za pasj. Sukces nansowy jest produktem ubocznym wiernoci sobie oraz okazywania mioci wobec czego. Dishy mwi: Podaj za swoj fascynacj, a TY staniesz si fascynujcy; Twoja rado i to, e jeste peen ycia, stanie si zaraliwe.

256

Wewntrzne spenienie przynosi gotwk


Mj przyjaciel bardzo zamony wydawca w Teksasie mwi: Jest wiat pienidzy i jest wiat Twojej pasji. Sztuczka polega na tym, eby znale miejsce, w ktrym si przecinaj. Robienie tego, co kochasz, co Ci ekscytuje, podnieca oraz sprawia Ci przyjemno, sprawia, e masz kontakt ze swoj ciek duchow. Robienie tego, co przynosi pienidze, tego, co dba o Ciebie i Twoich najbliszych, sprawia, e jeste mistykiem na targowisku.

Wewntrzne spenienie przynosi gotwk


Nie chc pienidzy powiedzia mi przyjaciel. Chc wewntrznego spenienia. Najpierw powiedzia mi, e chce zarobi w tym roku $ 600 000. Postaraem si i daem mu osobist strategi, aby stworzy bogactwo. A teraz mwi mi, e nie chce forsy, tylko wewntrznej satysfakcji. Na pocztku mylaem, e wyraa swj strach wobec pienidzy. Ale nie.

257

Wewntrzne spenienie przynosi gotwk


Jeli dysz do wewntrznego spenienia poprzez cakowite suenie innym powiedziaem mu i jeli pamitasz, eby bra opat za to, co robisz, wtedy dostaniesz za to fors. Pienidze pojawiaj si jako produkt uboczny suenia sobie samemu i innym, w sposb, ktry zgodny jest z prawami biznesu. Istnieje sporo ksiek o tym, jak manipulowa ludmi. To, czego im brakuje, to dugotrway efekt, ktry utrzymasz. Moesz przekona kogo do kupienia Twojej usugi, ale jeli ten kto bdzie aowa swojej decyzji albo jeli nie wykonasz czego tak, jak obiecae, co bd o Tobie mwi? Michael LeBeowulf, w swojej niesamowitej ksice Keep Customers For Life, pisze, e niezadowoleni klienci powiedz od 6 do 9 osobom o Twojej kiepskiej usudze. To duo negatywnego PR-u. Skup si na sueniu ludziom powiedziaem swojemu przyjacielowi. I pamitaj o tym, eby bra za to przyzwoit opat. Ludzie zaakceptuj rachunek, jeli bdziesz o nich dba. Bdziesz czu si speniony i oni take. Takim samym bdem jest zbytnie skupianie si TYLKO na zarabianiu pienidzy, jak i skupianie si TYLKO na wewntrznym spenieniu. Prawdziwe spenienie pochodzi z rwnowagi obu.

258

Wykorzystaj sygna
Hugh Prather powiedzia kiedy, e zbyt wielu ludzi marnuje energi, prbujc materializowa rzeczy, ktrych chce, poprzez armacje, wizualizacje, rytuay i tak dalej. Zaproponowa, eby po prostu podj prac, ktr lubisz. Praca na paszczynie umysowej nie wystarczy. Moesz wykona tyle pracy wewntrznej, ile tylko chcesz, ale w pewnej chwili bdziesz musia wyj na aren biznesu i rzeczywicie ZROBI co wartociowego dla innych.

Wykorzystaj sygna
Wszechwiat wysa mi wyran wiadomo, ebym tego nie robi niemal codziennie sysz te sowa. Oto przykad: Prbowaem zdoby posad nauczyciela w collegeu, ale zgosio si ponad 200 kandydatw i zrezygnowaem powiedzia mi przyjaciel. Skoczy trzy fakultety, ma wicej dowiadczenia z warsztatw ni ktokolwiek, kogo znam, naturalny talent terapeutyczny, a jednak pracuje za pac minimaln jako sprzedawca i nienawidzi tej roboty! Chyba cay wiat chce mi powiedzie, ebym zapomnia o nauczaniu wzruszy ramionami.

259

Wykorzystaj sygna
Skd wiesz, e nie powiniene postara si bardziej? zapytaem. Wytrwao jest waniejsza ni talent i szczcie. Sam Calvin Coolidge tak powiedzia. Prbowaem ju od czterech lat. Potra zrozumie sygnay. Ile poda wypenie w przecigu ostatnich czterech lat? Nie wiem. Pewnie 25 lub 30. Duo. Ledwie zacze proces powiedziaem. Suchaj, pukownik Sanders18 by starym czowiekiem, ktry chodzi od drzwi do drzwi, prbujc sprzeda swj przepis na kurczaka i cay czas spotyka si z odmow. Gdyby by nim, poddaby si po 25 odmowach? Moe. Czy przestaby si stara po 100 odmowach? To byby wyrany znak, e wszechwiat nie chce, ebym poda w tym kierunku. Na pewno przestabym si stara. Posuchaj, mj przyjacielu. Pukownik Sanders ponad TYSIC razy usysza nie, zanim dokona pierwszej sprzeday.
18

Harland Sanders zaoyciel sieci restauracji szybkiej obsugi KFC [przyp. tum.].

260

Wykorzystaj sygna
Naprawd? Chcesz by nauczycielem? zapytaem go. Tak. Wic dlaczego poddawa si teraz? 25 razy nie to drobiazg. Wszechwiat wydaje mi si nie sprzyja powiedzia. Myl, e obwiniasz wszechwiat powiedziaem. We na siebie odpowiedzialno za to, co robisz. Odczytywanie 25 nie jako znaku, e masz przesta, to TWOJA interpretacja. To nie ma nic wsplnego z wszechwiatem. Sam nie wiem zajkn si mj kolega. Potrzebuj znaku, ktry powie mi, e jestem na susznej drodze. Moe caa ta rozmowa to znak, eby szed za swoim marzeniem upieraem si. A czym jest wszechwiat wedug ciebie? Wszystkim. Samym yciem. TY jeste wszechwiatem powiedziaem. Ludzie mwi, e mog zdziaa cuda, ale tego nie robi. Zrzucaj odpowiedzialno na jaki wszechwiat gdzie tam. To tylko sprytny sposb odnoszenia si do Boga lub jakiego wyszego bytu. Skd mam wiedzie, co powinienem teraz zrobi?

261

Zasady biznesu
Bd ze sob szczery. Pod powierzchni Twojego strachu i zmartwie jest wiedza dotyczca tego, co robi. Gdyby si nie ba, co by zrobi? Naucza. Wic rb to. Tak samo jak mj przyjaciel, zbyt wielu zwolennikw New Age prbuje odczytywa rne wydarzenia jako przesanie od wszechwiata. Jeli wiesz, czego chcesz i do tego zmierzasz, wszystko, co si dzieje, bdzie po prostu czci tej drogi. Nawet odmowa lub utkwienie w miejscu moe by traktowane jako wyzwanie dla Ciebie, eby myla bardziej kreatywnie lub wykona swoj wol.

Zasady biznesu
Oto rzeczy do przemylenia: Jeli nie bdziesz robi tego, co kochasz, stracisz swj interes. Ludzie zauwa Twj brak entuzjazmu i radoci. To uczy Ci, eby poda za swoj bogoci. Jeli nie bdziesz sucha swoich klientw lub przeoonego, nie utrzymasz si na rynku. Ludzie chc by

262

Zasady biznesu
obsugiwani. Chc tego, co mwi, e chc, oraz chc tego wtedy, gdy mwi, e tego chc. To uczy Ci suy. Jeli nie bdziesz robi tego, o co ludzie Ci prosz, albo za co Ci pac, stracisz interes. Ludzie w biznesie zazwyczaj zatrudniaj Ci, po to, aby zaspokoi konkretn potrzeb. Musisz skoncentrowa si na NICH, nie na sobie, aby utrzyma si w biznesie. To uczy Ci zostawia ego na boku. Jeli nie bdziesz wykonywa swojej pracy umiejtnie i precyzyjnie, stracisz interes. W dzisiejszym wiecie istnieje dua konkurencja w obszarze tych samych umiejtnoci i usug. Chodzi o to, eby by profesjonalist w tym, co si robi. To uczy Ci bycia mistrzem w swojej dziedzinie. Jeli nie bdziesz sprzedawa tego, co robisz, ludzie tego nie kupi. Wszystko, co mwisz i robisz, przekazuje informacje o Tobie i Twojej pracy. Jeli nie zdasz sobie sprawy z tego, e jeste sprzedawc, nie utrzymasz si w biznesie. To uczy Ci komunikacji.

263

Czowiek, ktrego nikt nie zna

Czowiek, ktrego nikt nie zna


W poowie lat 20. Bruce Barton napisa bestseller pod tytuem The Man Nobody Knows. Opisa w nim Jezusa nie tylko jako wielkiego przywdc duchowego, ale rwnie skutecznego managera biznesu. Barton w kocu zauway, e Jezus wicej czasu spdza na targowisku ni w synagodze. Pomyl o tym.

264

Posowie

Posowie
Rozdziay, ktre przeczytae, odnosz si do wydarze, ktre miay miejsce ponad dwadziecia lat temu. Co stao si po tych wydarzeniach? Nadal borykaem si z problemami, rozwijaem si, podaem za swoimi marzeniami i celami ale maymi kroczkami. Wszystkie moje dowiadczenia pomogy mi si rozwin i dojrze. Ale dopiero kiedy odkryem ksik Jerryego i Esther Hicksw, zaczo si dzia. Jerry i Esther Hicksowie s moimi przyjacimi oraz klientami. Znam ich od ponad 12 lat. Napisaem wstp do jednej z ich ksiek. Napisaem te dla nich kilka reklam do magazynw o krajowym zasigu. Dzisiaj staj si sawni z powodu swoich pozytywnych przesa. Ich przesanie dotyczy podania za marzeniami poprzez denie za tym, co czujemy, e jest najlepsze w danej chwili. Dziki nim nauczyem si potgi zamierze, emocji i podania za uczuciami. Moesz si dowiedzie o nich wicej na stronie:

265

Posowie
http://www.abraham-hicks.com Uwaam jednak, e w ich przesaniu czego brakuje. W moim przypadku nie zawsze dziaao tak, jak w przypadku ludzi, ktrych znam. Odkryem, e jeli nosisz w sobie przekonanie, ktre nie zgadza si z Twoim zamiarem, to przekonanie moe sabotowa Twj sukces, bez wzgldu na to, jak dobrze si czujesz. Mwic w skrcie, musi by sposb na pozbycie si tych ograniczajcych przekona. I to tutaj moje odkrycie Jonathana, uzdrowiciela, o ktrym pisaem w Marketingu duchowym, sprawio, e ycie zmienio si tak dramatycznie. Od kiedy zaczem pracowa z nim, przyglda si swoim ograniczajcym przekonaniom oraz si ich pozbywa, moje ycie wzbio si na wyyny. Ksiki znajdyway wydawcw. Przeprowadziem si do miego, bezpieczniejszego domu w lepszej czci miasta. Zamiary dotyczce moich nansw, szczcia oraz zdrowia, zaczy si spenia. Staem si nawet gwiazd Internetu, a teraz jestem uwaany za pioniera marketingu internetowego. Rezultatem mojej pracy z Jonathanem, w poczeniu z moimi dowiadczeniami oraz znajomoci z Jerrym i Esther Hicksami, byo opracowanie moich wasnych piciu krokw prowadzcych do spenienia marze. Wszystko wyjaniem w ksice Marketing duchowy. Jeli chcesz pozna reszt mojej historii, signij po t ksik.

266

Posowie
Jeli interesujesz si, z jakimi uzdrowicielami i pomocnikami pracuj ostatnimi czasy, oto kilka osb: Ann Taylor Harcus http://www.innerhealing.com e-mail: miracles22@aol.com Dr. Roopa Chari http://www.charicenter.com e-mail: ChariCenter@aol.com Mandy Evans http://www.mandyevans.com e-mail: Mandy@MandyEvans.com Art Martin e-mail: artmartin@mindspring.com John Harricharan http://www.insight2000.com e-mail: jhh711@insight2000.com A w midzyczasie, dzikuj Ci za przeczytanie tej ksiki. Ufam, e Ci si podobaa, bya inspirujca, a moe nawet zrozumiae co, co i Tobie pomoe pody za marzeniami i je speni. Ciekaw jestem, co teraz zrobisz. Odwa si na co, co na to zasuguje.

267

O Autorze

O Autorze
Dr. Joe Vitale jest autorem midzynarodowego bestsellera nr 1 Marketing duchowy, najlepiej sprzedajcej si ksiki elektronicznej Hipnotyczny marketing19, najlepiej si sprzedajcego programu audio The Power of Outrageous Marketing oraz wielu innych prac, m.in. wiatowego bestsellera Najwikszy w historii sekret robienia pienidzy. Jego ostatnia ksika, napisana wsplnie z Jo Han Mokiem, nosi tytu The ECode: 47 Secrets for Making Money Online Almost Instantly. Obecnie pracuje nad ksik z Dr. Robertem Anthonym pod tytuem Spiritual Marketing in Action. Joe jest rwnie wywiconym kapanem, certykowanym praktykiem metazyki, certykowanym hipnoterapeut oraz certykowanym uzdrowicielem Chi Kung. Ma tytu doktora metazyki.

19

Dostpne jest polskie wydanie: Vitale J. Hipnotyczny Marketing, Gliwice 2008.

268

O Autorze
Dr. Vitale mieszka obecnie w Hill Country, koo Austin w Teksasie, razem ze swoimi zwierzakami i swoj mioci, Neriss. Aby obejrze katalog jego ksiek, kaset, przeczyta kilkadziesit darmowych artykuw napisanych przez niego lub zapisa si na list osb otrzymujcych jego popularny, darmowy newsletter, odwied jego gwn stron: http://www.mrre.com lub zajrzyj na now stron: http://www.DrJoeVitale.com. Zapraszamy take na polsk stron Joe Vitale, na ktrej znajdziesz wicej informacji o nim, jego przyjazdach do Polski, ksikach, nagraniach wideo: www.vitale.pl.

269

Prawa sukcesu
Poznaj Prawa Sukcesu, ktre przetestoway miliony ludzi na caym wiecie. Po raz pierwszy dostpne rwnie w Polsce. Napoleon Hill, autor publikacji, ktrego chyba nie trzeba nikomu przedstawia, powici 15 lat na zbieranie, klasykowanie i organizowanie PRAW SUKCESU, opierajc si na yciu i osigniciach takich ludzi jak: Henry Ford, Andrew Carnegie czy John D. Rockefeller. Teraz Ty take moesz pozna Prawa, ktrych stosowanie odmienio ycia, kariery i losy wielu ludzi w cigu ostatnich blisko 100 lat. Te Prawa stanowi podstaw, od ktrej wychodz praktycznie wszyscy wspczeni mwcy motywacyjni, doradcy zmiany osobistej, specjalici od psychologii sukcesu. Cytaty z Napoleona Hilla mona przeczyta praktycznie wszdzie, a powouj si na niego midzy innymi Anthony Robbins, Brian Tracy czy Joe Vitale. To, o czym pisze Napoleon Hill, zostao take wykorzystane w lmie i ksice Sekret, ktra w Polsce take nie schodzi z list bestsellerw. Zdobywajc wszystkie osiem czci sukcesu, masz szans pozna spjny program odpowiadajcy na nastpujce pytania: jak dziaa krok po kroku, eby osign realny sukces w swoim yciu? w jaki sposb myle, eby si bogaci? jak budowa nawyki, ktre zwiksz Twoj osobist skuteczno w wikszoci obszarw Twojego ycia? czy wreszcie poznasz: jakie 16 praw w bezwzgldny sposb odpowiada za sukces w Twoim yciu. auj, e nie byo takich ksiek 14 lat temu. Moje ycie na pewno potoczyoby si inaczej. Krzysztof, jestem doradc klienta w zakresie ubezpiecze BHP Jeeli chcesz wprowadzi swoje ycie na waciwe tory, signij teraz po Prawa Sukcesu i zacznij z powodzeniem stosowa je w swoim yciu. Publikacj mona zamwi na stronie internetowej Wydawnictwa Zote Myli: http://prawa-sukcesu-tom1.zlotemysli.pl

Boga si, kiedy pisz


Oczywicie tytuu tej ksiki nie mona traktowa dosownie. Niemniej, ludzie, ktrzy przeczytali t ksik , wiedz ju jak wykorzysta swoj podwiadomo (ktra pracuje take, kiedy Ty pisz). Zmienili swj sposb mylenia na taki, ktry pomg im osign to o czym marzyli: udany zwizek, wpyw na innych, zdrowie, czy pienidze. Z pewno ci wiesz, e ca y nasz umys jest podzielony na dwie czci: wiadom i niewiadom. Cz wiadoma odbiera wra enia za pomoc zmysw wzroku, suchu, dotyku, smaku i wchu. Jest bardzo skuteczna w podejmowaniu tysicy codziennych decyzji. Kiedy wykonujesz jakkolwiek wiadom czynno bierzesz ze stou owek, mwisz do kelnera, dzwonisz do kogo Twoja wiadomo wysya sygnay do Twojego ciaa. Kiedy za zasypiasz, Twoja wiadomo take zasypia. Ta druga cz umysu nie pi nigdy. To jest wanie Twrcza Podwiadomo. Twrcza Podwiadomo dosownie utrzymuje Ci przy yciu. Odpowiada za niewiadome funkcje, takie jak bicie serca i oddychanie. Dla nas jednak najwaniejsze jest to, e Twoja Twrcza Podwiadomo steruje take Tw osobowoci, Twym charakterem, popdami oraz najgbszymi i najbardziej skrytymi pragnieniami! Ta ksika pokazuje, jak uywa wasnej podwiadomoci, gdy pisz, aby osign to, czego chcesz od ycia... Lepszy zwizek, maestwo, pienidze, wpyw na innych. Na w asne yczenie b dziesz mg u ywa swojego twrczego umys u w rozwizywaniu codziennych problemw, podejmowaniu waciwych decyzji i znajdowaniu sposobw na osignicie swoich celw. Brzmi to mao realnie, nieprawda? Tak uwaali praktycznie wszyscy, ktrzy zdecydowali si sign po t ksik, ZANIM jej nie przeczytali. Publikacj mona zamwi na stronie internetowej Wydawnictwa Zote Myli: http://bogac-sie.zlotemysli.pl

Sztuka zdobywania pienidzy


Zdob d ponadczasow bibli zarabiania pieni dzy i poznaj sekret skuteczno ci jednego z pierwszych milionerw Ksika, ktr wanie trzymasz w rku, od ponad 100 lat bezwzgldnie udowadnia swoj skuteczno jako przewodnik budowania osobistej fortuny. Dzieo to zostao napisane w czasach wielkiego kryzysu i skoro te metody dziaay wtedy, to tym bardziej dzisiaj moesz jeszcze skuteczniej wykorzysta ich moc. Co wicej, masz szans pozna styl mylenia, ktry charakteryzuje najbogatszych. Ta ksika to przewodnik, z ktrego dowiesz si: jak, wykorzystuj c kilka prostych rad, zapanowa nad swoimi osobistymi nansami, w jaki sposb wyksztaci sobie nawyk oszczdzania, co w realny sposb uchroni Ci przed bied, jakie cechy charakteru powoduj, e tylko nieliczni staj si obrzydliwie bogaci, i wreszcie: praktyczne podpowiedzi, co robi i jak myle, eby by bogatym. P.T. Barnum (18101891) jeden z pierwszych milionerw Ameryki, ktry opowiedzia o tym, jak bogaci si nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji nansowej. By genialnym marketerem, zaoycielem jednego z najbardziej rozpoznawalnych cyrkw na wiecie i przede wszystkim wiedzia, jak zarabia si pienidze. Do tego, aby budowa fortun, wykorzystywa tylko i wycznie swj umys . Jego znakiem rozpoznawczym by a inteligencja, poczucie humoru i bezkompromisowe dziaanie. Jeeli nie jeste w stanie dziaa z rozmachem, to prawdopodobnie jego dzieo zanudzi Ci na mier. Ksik Sztuka zdobywania pienidzy polecam kademu, kto lubi sucha ludzi. Zwaszcza tych ludzi, ktrzy czego w yciu dokonali; chtnie przekazuj swoje mdroci yciowe i dowiadczenia, ktre zmieniy ich los. Takim czowiekiem niewtpliwie by P. T. Barnum. Patryk Szymaski, Przedsibiorca Za chwil zdobdziesz ksik nazywan przez wielu bibli milionerw. Tylko Ty zdecydujesz, co zrobisz z t wiedz. Publikacj mona zamwi na stronie internetowej Wydawnictwa Zote Myli: http://marketing-barnum.zlotemysli.pl