Centru de zi pentru persoane vârstnice, Aleşd, jud.

Bihor – PROIECT TEHNIC

CS-20-C – CAIET DE SARCINI PRIVIND LUCRĂRI DE DEMOLARE / DEMONTARE

1.NOMINALIZAREA PLANŞELOR CARE GUVERNEAZĂ LUCRAREA Planuri PROPUNERE Plan parter A03.01 PROPUNERE Plan etaj A03.02 PROPUNERE Plan învelitoare A03.03 Secţiuni PROPUNERE Secţiune A-A A03.04 PROPUNERE Secţiune B-B A03.05 Detalii de execuţie Plan pozitionare cadru metalic, detalii S-PT-26 Plan cofraj si armare scara rampa 1 S-PT-27 Plan cofraj si armare scara rampa 2 S-PT-28 Detalii goluri propuse in pereti S-PT-29 2.DIMENSIUNEA, FORMA ASPECTUL ŞI DESCRIEREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Denumirea Demontare usi si ferestre din lemn Demontare usi si ferestre din PVC Demontare pereti BCA 20cm Demontare consola beton atic Desfaceri sape la acoperis existent Demolare scara beton existenta Desfaceri balustrade U.M. mp mp mp mc mp mc mp

sc.1:50 sc.1:50 sc.1:50 sc.1:50 sc.1:50 sc. 1:20 sc. 1:20 sc. 1:20 sc. 1:20

Cantitatea 6 22 44 2 5 2 6

3. MIJLOACE TEHNICE CE POT FI FOLOSITE LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR • Jghiab de cca. 0,5 x 0,5m in sectiune amplasat la coltul cladiri catre zona străzii. Jghiabul se va ancora bine de cladire. Jghiabul va deversa direct in mijlocul de transport auto ( basculante) care in locul respectiv poate accede la baza cladirii. El poate fi confectionat din tabla groasa si/sau lemn, evident ramforsat. • Unelte specifice portabile pentru efectuarea de operatiuni de demolare ca de exemplu:ciocane pneumatice si/sau electrice, flexuri cu disc diamant si/sau de carbon pentru taiat beton si/sau armaturi de otel, aparat de taiat oxiacetilenic, clesti pentru taiat armaturi, tarnacoape, rangi,ciocane usoare si semigrele, lopeti si roabe pentru transport moloz pe planseu la jghiab, etc. 4.ORDINEA DE EXECUŢIE, PROBE, TESTE ŞI VERIFICĂRI ALE LUCRĂRII a. Lucrări pregătitoare Demolarea va putea incepe numai dupa asigurarea condiţiilor tehnico-materiale şi organizatorice necesare acestei demolari. Acestea vor conduce la: - executarea lucrărilor de demolare cu consumuri cât mai reduse de manoperă, combustibil şi energie
Caiete de sarcini pentru lucrări la structura de rezistenţă – Rev:1 Data: Noiembrie 2009

1

Se demonteaza foile de geam ( prin desfacerea ingrijita a baghetelor sau a chitului) care se aseaza in lazi pe nivelul de lucru. PROBE. Descrierea lucrărilor de demolare Demolarea elementelor se execută manual sau prin utilaje mecanice. / Normativ nr. Se demonteaza cat mai ingrijit placajele ( de faianta. etc. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI Pe tot parcursul executiei lucrarilor de demolare se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii privind asigurarea stabilitatii elementelor de constructii prin sustineri si sprijiniri pana la inlaturarea lor. de respectarea întocmai a conţinutului fişelor tehnologice privind executarea demolărilor. documentaţia tehnică – detaliile de execuţie cuprind precizarea elementelor. covor pvc. se demonteaza feroneria ( drukere. praznuri ) si se transporta in depozite. MONTAJ. Armăturile de legătură se păstrează şi se completează conform detaliilor de execuţie. foi de usi) care se numeroteaza in corespondenta cu partile fixe ( tocuri de ferestre si usi ). sau prin executarea unor eventuale sondaje . broaste. Denumirea crt. jud. VERIFICĂRI Nr. gresie. ferestre.STANDARDELE. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta normele de protecţie a muncii în vigoare: Norme generale de protecţia muncii aprobate prin Ordin nr. b. balustrade de protectie.evitarea accidentelor tehnice şi de muncă. Bihor – PROIECT TEHNIC . ) inclusiv stratul suport. aprobat cu ordinul Ministerului MLPAT Nr . NORMATIVELE ŞI ALTE PRESCRIPŢII CARE TREBUIE RESPECTATE LA MATERIALE. ţinând seama de degradările prin examinarea vizuală a construcţiei. numerotate in corespondenta cu partile mobile aferente. etc. Se demonteaza partile mobile ale tamplariilor ( cercevele. 1 Stas nr. sprijini sau elementele metalice ce contribuie la preluarea solicitărilor după demolări.03.1993 2 Caiete de sarcini pentru lucrări la structura de rezistenţă – Rev:1 Data: Noiembrie 2009 . de către cadre tehnice cu experienţă care răspund direct de instruirea personalului care execută demolările. Teste şi verificări Execuţia demolărilor va fi condusă. Normativului privind postutilizarea ansamblurilor. prin desfacerea legaturilor din pereti ( cuie. interventii la structuri 6. EXECUŢIE. 5. Materialul rezultat se curata sumar si se depoziteaza in lazi. Demolarea scarilor se va face ultima. TESTE. UTILAJE. c.) si pardoselile (parchet. Se demonteaza tocurile de usi si ferestre. cremoane.etc. placi ceramice.9/N/15. dupa ce celelalte demolări au fost realizate. se evacueaza in depozite. în mod obligatoriu. ) care se pun in lazi si se coboara in vederea depozitarii. cuprinse în documentaţia tehnică respectivă.508 din 20 noiembrie 2002 emis de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale cu Ordin nr.319 din 14 iulie 2006 - Regulamentul privind Protecţia şi Igiena Muncii în Construcţii. Aleşd. Pe perioada executării lucrărilor se va asigura îndepărtarea materialelor demontate în aşa fel încât să nu se obstrucţioneze procesul tehnologic de execuţie. respectiv pe planşele de execuţie. In vederea respectării ordinii de desfacere. fără producerea de şocuri sau vibraţii care să deterioreze elementele de rezistenţă ale structurii existente. reala. suruburi. Ordinea de desfacere a lucrărilor de construcţii va fi în principiu inversă ordinii operaţiunilor de montaj folosite la realizarea construcţiei.Centru de zi pentru persoane vârstnice. etc. CONFECŢII. iar eventualele terenuri afectate accidental vor fi readuse la starea lor iniţială. ceramica. Se verifică dimensiunile de goluri ce s-a realizat cu demolări şi se coroborează cu planşele de execuţie. Se aplică consolidări. şi marcarea lor pe construcţie. Astfel lucrările se vor executa fără a afecta domeniul public. subansamblurilor si NP 035-99 elementelor componente ale constructiilor. Se procedează la stabilirea zonelor ce urmează a fi demolate şi a procedurilor ce urmează să fie aplicate. Resturile rezultate din activitatea de şantier vor fi transportate la o rampă de gunoi special amenajată. într-o succesiune fireasca. îngrijit. la terminarea execuţiei lucrărilor. ansamblelor şi subansamblelor care se desfac în cadrul execuţiei. precum şi de asigurarea recuperării materialelor şi elementelor de construcţii şi instalaţii. aparate de menevrare tip Victoria. panouri cu plase de protectie pe conturul cladirii pentru evitarea accidentelor care ar putea surveni din lucrari pregatitoare demolarii si a demolarii propriu-zise.933 din 25 noiembrie 2002 emis de Ministerul Sănătăţii şi Familiei Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.

montaj şi finisaje în construcţii” IM0061996 aprobat prin ordin M. ing.P. 73/N/15. Ministerul Apararii Nationale.L. schele.1996 “Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de cofraje. la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului care trebuie respectate pe parcursul execuţiei se pot obţine de la Ministerul Muncii.P. cintre şi eşafodaje în construcţii” IM007-1996. Jacint VIRAG Caiete de sarcini pentru lucrări la structura de rezistenţă – Rev:1 Data: Noiembrie 2009 3 .A. aprobat prin ordin M. Aleşd.10. care nu au caracter restrictiv sau limitativ se vor completa de către constructor cu altele menite să preîntâmpine şi să evite producerea oricărui accident.10.T.Centru de zi pentru persoane vârstnice. Bihor – PROIECT TEHNIC - “Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de zidărie. jud.1996 “Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii” C300-1994 Pe lângă cele sus menţionate. 74/N/15.L. Informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii. Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile şi de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta întocmit. Solidaritatii Sociale si Familiei.T. Inspectia Muncii.A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful