You are on page 1of 2

PEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 1

KONTEKS / BAND

Nombor Bulat

Urutan Dan Pola Nombor

Pecahan

Perpuluhan

Peratusan

Integer

Ungkapan Algebra

Ukuran Asas

Sudut Dan Garis

Poligon

Perimeter Dan Luas

Pepejal Geometri

BAND 6

BAND 6 BOLEH BERADA DI MANA-MANA TOPIK (UNTUK MURID YANG BERKELAYAKAN) B5D1E1 B5D2E1 B4D4E1 B5D3E1 B4D5E1 B4D6E1 B4D6E2 B4D6E3 B3D3E1 B3D4E1 B3D4E2 B3D5E1 B3D6E1 B3D6E2 B3D7E1 B3D7E2 B3D7E4 B3D8E1 B3D8E2 B3D9E1 B5D4E1 B4D7E1 B4D7E2 B4D8E1 B4D8E2 B5D5E1 B4D9E1 B4D10E1

BAND 5

B5D1E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3

B5D1E1 B4D3E1

BAND 4

BAND 3

B2D1E1

B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4

B2D3E1 B2D3E2

B2D4E1 B2D4E2 B2D4E3

B2D5E1 B2D5E2

B2D6E1

B2D7E1 B2D7E2

B2D8E1 B2D8E2 B2D8E3

B2D9E1 B2D9E2 B2D9E3

B2D10E1 B2D10E2

B2D11E1

B2D12E1

BAND 2

B1D1E1
BAND 1

B1D1E3 B1D1E2

B1D2E1

B1D3E1 B1D3E2 B1D3E3

B1D4E1

B1D5E1

B1D6E1

ANALISA DESKRIPTOR DAN EVIDENS MATEMATIK TINGKATAN 2


KONTEKS DESKRIPTOR EVIDENS
Nombor Bulat Urutan Dan Pola Nombor Pecahan Perpuluhan Peratusan Integer Ungkapan Algebra Ukuran Asas Sudut Dan Garis Poligon Perimeter Dan Luas Pepejal Geometri

JUMLAH 32 76

1 6

1 11

2 6

2 6

3 4

3 3

3 4

3 7

3 9

4 9

2 5

5 6

ANALISA JUMLAH EVIDENS MENGIKUT BAND MATEMATIK TINGKATAN 1

BAND EVIDENS JUMLAH