You are on page 1of 6

Test diagnozujący

Grupa A Imię, nazwisko: Klasa
1. Połącz linią pary barw dopełniających. Rozpoznaj barwy podstawowe i pochodne, podpisz odpowiednio kolumny: czerwony żółty niebieski szary czarny pomarańczowy zielony fioletowy biały

data

2. Wybierz prawdziwe stwierdzenia i podkreśl. Żółte jabłko i zielony obrus będą na obrazie a. barwnymi liniami, b. plamami barwnymi, c. opisem literackim, d. przedstawianymi przedmiotami.

3. Wybierz prawdziwe stwierdzenia. Faktura w dziele sztuki jest  a. śladem narzędzia, b. gładką lub chropowatą powierzchnią dzieła, c. kolorem obrazu, d. kompozycją obrazu. 4. Na podstawie opisu wyobraź sobie, określ i podpisz, podając, jaka jest temperatura barw: a. pomarańczowo-czerwonego jesiennego drzewa na tle żółtego nieba i zachodzącego słońca b. jasnobłękitnego letniego nieba, ciemnozielonej trawy na łące rozjaśnionej kroplami rosy

5. Spośród podanych barw wybierz i podkreśl barwy złamane; wyjaśnij, w jaki sposób one powstają: a. b. c. d. e. oliwkowa, zgniła zieleń, czerwony, niebieski, brunatno-czerwony, szaro-niebieski.

6. Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe. Czerwony kwadrat na niebieskim tle będzie wydawał się kwadrat na pomarańczowym tle. Zjawisko to nazywamy , niż ten sam czerwony .

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2009 

1

Warszawa 2009  2 . czym się posłużyłeś. jasnoniebieska. fioletowa. a.  barwę przedmiotu.  bryłę. a drugie sprawiało wrażenie prze strzennej kuli. żółta. zarys przedmiotu. Za pomocą kresek (długiej. kontur. Napisz. 9. fakturę przedmiotu. czarna.7. krótkiej) w podanych prostokątach naszkicuj: kompozycję symetryczną kompozycję rytmiczną © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. b. mocny walor ma barwa b. aby jedno wydawało się płaskie. słaby walor ma barwa 10. Połącz każde z podanych zdań z pierwszej kolumny z kilkoma dobrymi odpowiedziami z drugiej kolumny : jasnoróżowa. 8. Narysuj dwa koła w taki sposób. średniej. granatowa. brązowa. W przedstawionych schematach kreska określa przede wszystkim : a. d. aby uzyskać wrażenie przestrzennej kuli na rysunku. c.

.  układ pasowy        c.. Narysowany pejzaż będzie przykładem kompozycji a portret – kompozycji . .. 3..................11.... 2.... 12... 13. Stwórz w  podanych okienkach dwie kompozycje używając dowolnego prostokąta tak......... aby pokazać zasadę statyki i dynamiki w kompozycji.. kompozycja ........... Warszawa 2009  3 ........  perspektywa powietrzna 1.. Podpisz rysunki : kompozycja .... © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna....... Wpisz w okienko literę przyporządkowaną prawidłowemu określeniu: a... Dokończ zdanie: Perspektywę............. 14....... perspektywa linearna        b.. w której kolory przybliżają lub oddalają przedstawiane przedmioty nazywamy ...... Uzupełnij zdanie.....

7. d. 8. 2. 1. c. 5. 11. e. Wpisz w okienko literę przyporządkowaną określonej dziedzinie sztuki: a. wzornictwo przemysłowe. malarstwo. 10. grafika. rzemiosło artystyczne. 4. 3. 13. architektura.15. 6. 9. Warszawa 2009  4 . f. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. rzeźba. b.

...... Uzupełnij zdania...... Dekoracje.....   j....... ...............   e.   © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.... Kościół Mariacki w Krakowie...... oglądamy na ulicach na ...   h........   g....... piramida egipska.. rekwizyty...16...... Piotra w Rzymie............. a potem .... f.... g................... Warszawa 2009  5 ... e.....   d... wymiary...... Logo firmy.. Drzwi Gnieźnieńskie.. Ośrodek Amerykański w Paryżu... . Pałac w Wilanowie... Świątynia Słońca w Stonehenge... W malarstwie najważniejsze są . Partenon na Akropolu........ Złożone znaki i na d......... 17.... kostiumy projektuje .... ................... a.. Pałac na Wodzie w Łazienkach w Warszawie. Dzieło rzeźbiarskie ma ........... W grafice najpierw powstaje b..... Każda budowla spełnia określone zadanie..   i..... Panteon w Rzymie........ Bazylika św.....   c...... znak drogowy to c. .............   b....... a.... czyli ma określoną ............... Uporządkuj i ponumeruj zabytki od najstarszego do najpóźniejszego........   f..............

… malarską lub barwną. 2p. granatowa. b.   3. a. b. cieniowaniem lub światłocieniem 2p. …scenograf.   2.   6. …matryca (płyta). 13. …trzy… 1p. g. …plakatach. …prosty znak plastyczny. 12. Kompozycja symetryczna z jedną lub kilkoma osiami symetrii.   5. plamy barwne. a. jasnoróżowa. … cieplejszy. Łączna punktacja: 66p. d. a. 17. 14. …billboardach. jednolicie lub bez cieniowania. ukośne ustawienie prostokąta 2p. 1 – d 2 – a 3 – b 2 – c 4 – c 5 – e 6 – f 3 – a 3p. brązowa. kompozycja dynamiczna – diagonalne. kompozycja statyczna – poziome lub pionowe ustawienie prostokąta. jasnoniebieska 2p. 1p.   7. b. a. 11. 1 – b 15. …odbitka. c. 2p. e. 2p. 3p. czarna. czerwony – zielony żółty – fioletowy niebieski – pomarańczowy barwy podstawowe – barwy pochodne 4p. 2p. 16. 1p.   8. …plastyczne. fioletowa 2p. Warszawa 2009  6 . d 2p. 10. d. Jedno koło pokolorowane bez modelunku. f. …funkcję.Karta odpowiedzi Grupa A   1.   4. b 2p. 1p. drugie koło pokolorowane z zastosowaniem światłocienia. …barwy. a.  barwy zimne (gama barw zimnych) 2p. 7 – d 8 – f 9 – b 10 – e 11 – a 12 – c 12p.   9. do jednej barwy dodajemy niewielką ilość barwy dopełniającej i w ten sposób otrzymujemy barwę złamaną 4p. 1p. łącznie 9p. a – 7 b–4 c–5 d – 9 e–3 c–2 g–1 h–6 i –8 j – 10 10p. kompozycja rytmiczna – powtarzanie się podobnych lub identycznych elementów w kompozycji. żółta. a 1p. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. 7p. e. … otwartej. … względnością barw (relatywizmem barw). …zamkniętej. 1p.  barwy ciepłe (gama barw ciepłych) b.