You are on page 1of 6

Test diagnozujący

Grupa A Imię, nazwisko: Klasa
1. Połącz linią pary barw dopełniających. Rozpoznaj barwy podstawowe i pochodne, podpisz odpowiednio kolumny: czerwony żółty niebieski szary czarny pomarańczowy zielony fioletowy biały

data

2. Wybierz prawdziwe stwierdzenia i podkreśl. Żółte jabłko i zielony obrus będą na obrazie a. barwnymi liniami, b. plamami barwnymi, c. opisem literackim, d. przedstawianymi przedmiotami.

3. Wybierz prawdziwe stwierdzenia. Faktura w dziele sztuki jest  a. śladem narzędzia, b. gładką lub chropowatą powierzchnią dzieła, c. kolorem obrazu, d. kompozycją obrazu. 4. Na podstawie opisu wyobraź sobie, określ i podpisz, podając, jaka jest temperatura barw: a. pomarańczowo-czerwonego jesiennego drzewa na tle żółtego nieba i zachodzącego słońca b. jasnobłękitnego letniego nieba, ciemnozielonej trawy na łące rozjaśnionej kroplami rosy

5. Spośród podanych barw wybierz i podkreśl barwy złamane; wyjaśnij, w jaki sposób one powstają: a. b. c. d. e. oliwkowa, zgniła zieleń, czerwony, niebieski, brunatno-czerwony, szaro-niebieski.

6. Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe. Czerwony kwadrat na niebieskim tle będzie wydawał się kwadrat na pomarańczowym tle. Zjawisko to nazywamy , niż ten sam czerwony .

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2009 

1

d. granatowa. aby jedno wydawało się płaskie. 8. Połącz każde z podanych zdań z pierwszej kolumny z kilkoma dobrymi odpowiedziami z drugiej kolumny : jasnoróżowa. jasnoniebieska.7. Napisz.  barwę przedmiotu. aby uzyskać wrażenie przestrzennej kuli na rysunku. średniej. kontur. czarna. fioletowa. zarys przedmiotu. Warszawa 2009  2 .  bryłę. słaby walor ma barwa 10. Narysuj dwa koła w taki sposób. żółta. b. W przedstawionych schematach kreska określa przede wszystkim : a. brązowa. Za pomocą kresek (długiej. a drugie sprawiało wrażenie prze strzennej kuli. 9. krótkiej) w podanych prostokątach naszkicuj: kompozycję symetryczną kompozycję rytmiczną © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. mocny walor ma barwa b. a. fakturę przedmiotu. c. czym się posłużyłeś.

......... 13....  układ pasowy        c.. 12.. Dokończ zdanie: Perspektywę... Wpisz w okienko literę przyporządkowaną prawidłowemu określeniu: a.. Warszawa 2009  3 ......11........................ Stwórz w  podanych okienkach dwie kompozycje używając dowolnego prostokąta tak.... 2.  perspektywa powietrzna 1. w której kolory przybliżają lub oddalają przedstawiane przedmioty nazywamy .. . 3........ Podpisz rysunki : kompozycja ... Narysowany pejzaż będzie przykładem kompozycji a portret – kompozycji ...... aby pokazać zasadę statyki i dynamiki w kompozycji.. kompozycja .. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.............. 14............... Uzupełnij zdanie. perspektywa linearna        b...

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. 11. Wpisz w okienko literę przyporządkowaną określonej dziedzinie sztuki: a. 1. d.15. 9. 4. 8. e. Warszawa 2009  4 . 5. wzornictwo przemysłowe. c. 7. grafika. rzeźba. 3. rzemiosło artystyczne. malarstwo. 13. 10. b. f. 2. 6. architektura.

....... czyli ma określoną .   g........ Pałac na Wodzie w Łazienkach w Warszawie... Ośrodek Amerykański w Paryżu..... Piotra w Rzymie.. Dekoracje........... Świątynia Słońca w Stonehenge...... a potem .   b........... Każda budowla spełnia określone zadanie......... . Drzwi Gnieźnieńskie...... kostiumy projektuje .. Logo firmy..... Warszawa 2009  5 .. wymiary. Bazylika św....... e.............   i... Panteon w Rzymie.. rekwizyty. W malarstwie najważniejsze są .16...... .. oglądamy na ulicach na .. ...........   c.. a.................   f.....   h........ W grafice najpierw powstaje b....   e.. Kościół Mariacki w Krakowie. Dzieło rzeźbiarskie ma ... ........ a.... piramida egipska......   d.... Złożone znaki i na d..... 17...   © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.......................... znak drogowy to c....   j.............. g..... Uporządkuj i ponumeruj zabytki od najstarszego do najpóźniejszego........ f.... Uzupełnij zdania.............. Pałac w Wilanowie................ Partenon na Akropolu..........

  barwy zimne (gama barw zimnych) 2p. 3p. czarna. … otwartej.  barwy ciepłe (gama barw ciepłych) b. drugie koło pokolorowane z zastosowaniem światłocienia. kompozycja rytmiczna – powtarzanie się podobnych lub identycznych elementów w kompozycji.   7. 16. granatowa. kompozycja statyczna – poziome lub pionowe ustawienie prostokąta. …plakatach.   8. 12.   4. Warszawa 2009  6 . 13. jasnoróżowa. b. f. …billboardach. 7 – d 8 – f 9 – b 10 – e 11 – a 12 – c 12p.   3. 1 – d 2 – a 3 – b 2 – c 4 – c 5 – e 6 – f 3 – a 3p. …prosty znak plastyczny. b. …trzy… 1p. b 2p. 10. g. czerwony – zielony żółty – fioletowy niebieski – pomarańczowy barwy podstawowe – barwy pochodne 4p. 2p.   9. Łączna punktacja: 66p. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. …odbitka. 7p. …matryca (płyta). plamy barwne. 17. 2p. kompozycja dynamiczna – diagonalne. c. 1 – b 15. łącznie 9p. 2p. Kompozycja symetryczna z jedną lub kilkoma osiami symetrii. d. jasnoniebieska 2p. a. a 1p. Jedno koło pokolorowane bez modelunku.   2. 1p. żółta. 14. … cieplejszy. 1p. 11. …barwy. e.   6. e. 1p. a – 7 b–4 c–5 d – 9 e–3 c–2 g–1 h–6 i –8 j – 10 10p. jednolicie lub bez cieniowania.Karta odpowiedzi Grupa A   1.   5. …plastyczne. a. b. …scenograf. …zamkniętej. …funkcję. a. fioletowa 2p. d 2p. a. cieniowaniem lub światłocieniem 2p. ukośne ustawienie prostokąta 2p. … względnością barw (relatywizmem barw). a. do jednej barwy dodajemy niewielką ilość barwy dopełniającej i w ten sposób otrzymujemy barwę złamaną 4p. brązowa. … malarską lub barwną. d. 1p. 1p. 2p.