Nallis och Rotis

Nallis och rotis åkte bill

Nallis och Rottis åkte bil.

1

Nallis och Rotis åkte raket.

Nallis och Råttis åkte raket.
2

Nallis och Rottis dom va i himlen.

3

Boken är skapad med Skriv och Läs

1 okt 2013