Фонт винчанског писма (винчаница) – GIMBUTAS

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
.:,; ’ ” (!?) +-*/=













абвгдђежзи
јклљмноппр
стћуфхцшчщ
АБВГДЂЕЖЗИ
ЈКЛЉМНОППР
СТЋУФХЦШЧЩ
1234567890
.:,; ’ ” (!?) +-*/=












На страници Omniglot преузмите винчански фонт (TrueType, 55K). По преузимању датотеке
извршити распакивање и десним кликом на GIMBUTAS.TTF изабрати Open With / Coose the
program you want to use to open this file: Windows Font Viewer / OK. Потом датотеку фонта
налепити у Control Panel / Fonts.

1
2
3
4
5

 .
 :
 ,
 ;
 ’

6 
7 
8 
9 
0 








(
!





?
)
+





*




/



=



ВУК.
А

ВИН.


ВУК.
а

ВИН.


ЛАТ.
A

ВИН.


ЛАТ.
a

ВИН.


Б



б



B



b



В



в



V



v



Г



г



G



g



Д
Ђ




д
ђ




D
/



d
/



Е



е



E

Ж



ж



/

З



з



ZZ

И

и

Ј




ј




К



к

Л



Љ

/


e

/


/


/
i

J




j






K



k



л



L



l





љ



/

/

М
Н




м
н




M
N

/



/



О



о



/

П



п



П



п

Р
С




Т

I

z

m
n
/

/


O

/


o

/




P



p



р
с




R
S




r
s






т



T



t



Ћ



ћ



/

/

У
Ф




у
ф




U
F

/



u
f

/



Х



х



H



h



Ц



ц



C



c



Ш



ш



/

/

/

/

Ч
Щ







ч
щ



/
/

/
/

/

/

/

/

Q

/
/


q

/
/


w



/

/

/

/

W



/

/

/

/

X



x



/

/

/

/

Y



y



Даркп Бабић


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful