NAMA : …………………………………………………………

TINGKATAN : 5 SI

3763/1
Reka Cipta
MEI 2011
2 ½ jam

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011

REKA CIPTA
Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
No.
Markah
Soalan
Penuh
BAHAGIAN A
1
3
2
3
3
3
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
4
10
3
11
4
12
3
13
3
14
2
15
2
BAHAGIAN B
16
15
17
15
18
15
19
15
BAHAGIAN C
20
20
21
20
JUMLAH
100
1. Kertas soalan ini mengandungi 3 Bahagian, iaitu;
2. BAHAGIAN A : 15 soalan (Jawab semua soalan)
3. BAHAGIAN B : 4 soalan (Jawab DUA soalan sama ada
Soalan I6 atau 17 dan sama ada
soalan 18 atau 19 )
4. BAHAGIAN C :

2 soalan (Jawab SATU sahaja , sama

Markah
diperolehi

SULIT
3763/1
ada soalan 20 atau 21 sahaja)
5. Bagi semua soalan dalam BAHAGIAN A, jawapan anda perlu ditulis di dalam ruang yang disediakan bagi setiap
soalan berkenaan.
6. Jawapan-jawapan bagi soalan-soalan dalam BAHAGIAN C, anda dikehendaki menggunakan kertas-kertas
jawapan seperti yang dicadangkan.
7. Pastikan setiap helaian jawapan anda telah ditullis dengan nama dan tingkatan, khasnya untuk jawapan
BAHAGIAN C
8. Susunkan helaian kertas jawapan anda mengikut urutan yang betul bermula dengan BAHAGIAN A, diikuti
kertas-kertas jawapan BAHAGIAN B dan akhir sekali kertas jawapan

Kertas ini mengandungi 18 muka surat termasuk kulit

Bahagian A
[ 50 markah ]
Jawab semua soalan

1. Rajah 1 di bawah menunjukkan maklumat yang boleh diperolehi daripada pelbagai sumber. Nyatakan kaedah
pengumpulan data atau maklumat yang sesuai dengan menulis pada ruang bertanda A, B, C, dan D.

Kaedah

Sumber Maklumat

Kawasan sekolah, rumah
dan kampung.

a)

Jiran, pelajar, pengguna
dan peniaga.

b

Buku, ensiklopedia, jurnal
dan majalah

c)

Rajah 1

2

b) Mementingkan kemunasabahan sesuatu idea dan melihat sesuatu perkara lebih cenderung kepada aspek kelemahan atau keburukan. Jadual 1 [3 markah] 3.SULIT 3763/1 [3 markah] 2. Lengkapkan pandangan sisi lukisan tersebut. Pandangan Atas Pandangan Sisi Pandangan Hadapan 3 . Analitikal Intuitif Kritikal TEKNIK PEMIKIRAN Logikal Lateral DEFINISI a) Memecahkan masalah yang besar kepada masalah yang kecil supaya ia lebih mudah diatasi. pilih teknik pemikiran yang paling tepat dengan definisi yang diberikan di dalam Jadual 1. c) Mempertimbangkan sesuatu perkara dalam konteks betul atau salah . Rajah 2 di bawah menunjukkan lukisan ortografik sudut ketiga. Berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.

mudah dipotong.. d) Mudah dibentuk dengan kaedah khas. PERKAKASAN CAD KOMPONEN Tetikus Peranti Input Skrin Paparan Papan Kekunci Peranti Output Pencetak Jadual 2 [4 markah] 5. susah dibentuk dan sukar dipotong. mudah dibentuk mengikut acuan tetapi rapuh. Jadual 2 menunjukkan perkakasan dan komponen CAD. rupa bentuk yang menarik dan mudah membuat kemasan tetapi rapuh dan kurang kukuh. c) Tahan lasak dan kuat/kukuh tetapi mudah berkarat. Lengkapkan Jadual 3 dengan menyatakan jenis bahan yang betul berdasarkan sifat bahan yang diberi. Padankan kelengkapan perkakasan CAD dengan DUA komponen yang betul . penebat haba dan elektrik tetapi mudah terbakar dan sukar dibentuk. a) Kenyal. GETAH LOGAM FERUS SERAMIK KAYU SIFAT BAHAN GENTIAN JENIS BAHAN Ringan.SULIT 3763/1 Rajah 2 [3 markah] 4. b) Penebat haba dan elektrik. mudah pecah dan bentuk kekal. tahan kelembapan dan pengaratan. keras 4 Gentian .

SULIT 3763/1 Jadual 3 [4 markah] 6. JENIS ALATAN FUNGSI ALAT a) b) c) d) 5 . Nyatakan fungsi alatan pada Jadual 4.

Jadual 5 [4 markah] 8. Ciri-Ciri Lukisan Isometrik Jawapan a) Mempunyai satah ufuk yang bersudut 30° b) Mempunyai dua paksi-x dan paksi-y pada Satah Cartesan c) Bersifat tiga dimensi (3D) d) Sudut kandung antara satu titik dengan titik lain ialah 120° 6 . Jadual 5 menunjukkan proses menggerudi dengan menggunakan mesin gerudi lantai. Tandakan (√ ) pada jawapan yang betul dan (X) pada jawapan yang salah pada ruang yang disediakan. 2. URUTAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Hidupkan mesin gerudi dan memakai gogel Apit bahan kerja pada ragum gerudi dengan kemas Tandakan terlebih dahulu tempat yang hendak digerudi menggunakan alat penebuk pusat. Susun langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis 1. Turunkan mata gerudi menggunakan tuas pemasuk pada tekanan yang sesuai. Jadual 6 di bawah menunjukkan ciri-ciri Lukisan Isometrik. 3 dan 4 pada ruang yang disediakan.SULIT 3763/1 Jadual 4 [4 markah] 7.

00 Kos berubah Jadual 8 7 . LANGKAH LANGKAH KERJA 1 2 Sapu fluks dikawasan sambungan 3 4 Bahagian yang hendak dipateri dipanaskan 5 Letakkan fluks pemateri dan panaskan hingga cair 6 Bahagian disambung dibiarkan sejuk 7 Jadual 7 [3 markah] 11.SULIT 3763/1 Jadual 6 [4 markah] 9. Jadual 8 menunjukkan senarai kos bagi satu unit produk alat penyiraman sayuran.00 Kos tetap RM 10. Lengkapkan urutan langkah kerja pematerian komponen elektronik dengan betul pada Jadual 7. lukiskan simbol sebenar bagi komponen elektrik berkenaan di dalam ruang jawapan yang disediakan dalam bulatan jawapan. c) a) d) b) Rajah 2 [4 markah] 10. JENIS KOS HARGA RM 30. Berdasarkan Rajah 2.

a) b) d) c) Rajah 3 Namakan komponen elektronik yang dibulatkan pada Rajah 3 pada ruang yang disediakan. Komponen Nama komponen a b Perintang tetap c d 8 .00 [2 markah] 12.SULIT 3763/1 i) Hitungkan kos pengeluaran produk tersebut [2 markah] ii) Hitungkan keuntungan yang diperolehi jika harga jualan yang ditetapkan adalah sebanyak RM 45. Rajah 3 menunjukkan litar skematik bagi satu projek elektronik.

Lengkapkan maklumat format penulisan tersebut dalam ruang yang disediakan.…………………………………………………… [2 markah] 15 Jadual 9 menunjukkan kandungan yang terdapat dalam format penulisan penyediaan dokumen. Rajah 4 menunjukkan jenis produk keluaran industri yang akan dipasarkan oleh pengeluar.SULIT 3763/1 [ 3 markah ] 13. Rajah 5 menunjukkan sejenis gear yang sering digunakan pada peralatan elektrikal. a) b) c) Pengguna [3 markah] 14. ……. a) b) …………………………………………………………. Rajah 5 Nyatakan dua contoh alat atau perkakasan elektrik yang menggunakan gear tersebut. lengkapkan saluran agihan yang betul untuk memasarkan produk tersebut pada ruang yang disediakan. Latar belakang Deskripsi Projek 9 Penghargaan . Rajah 4 Berdasarkan Rajah 3.

10 .SULIT 3763/1 Bilangan 1 Kandungan Tajuk 2 3 Matlamat dan objektif 4 Fungsi dan kegunaan projek 5 6 Pemasaran 7 Rujukan / Bibliografi 8 Lampiran Jadual 9 [2 markah] Bahagian B [ 30 markah ] Jawab Soalan 16 atau Soalan 17 dan Soalan 18 atau Soalan 19 Soalan 16 Rajah 7 menunjukkan seorang pelajar sedang mengangkat beban .

11 . ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… [4 markah] c) Nyatakan dua kelebihan sistem di (a ) dari segi kecekapan kefungsian. [4 markah] d) Cadangkan satu sistem lain yang boleh digunakan dalam Rajah 7. ………………………………………………………………………………………… [1 markah] e) Lakar dan label sistem yang telah dinyatakan di (d). [1 markah] b) Huraikan secara ringkas cara sistem tersebut beroperasi. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….SULIT 3763/1 Rajah 7 a) Berdasarkan Rajah 6. nyatakan jenis sistem yang digunakan.

SULIT 3763/1 [ 5 markah ] [5 markah] Soalan 17 Rajah 8 menunjukkan produk troli perbagai guna yang baru di pasaran. ……………………………………………………………………………………… 12 . Rajah 8 a) Namakan TIGA jenis logo yang boleh digunakan untuk memperkenalkan produk di atas. i.

……………………………………………………………………………………… ii. ……………………………………………………………………………………… iii. i. ……………………………………………………………………………………… iii. ……………………………………………………………………………………… [3 markah] b) Nyatakan TIGA ciri yang perlu dipertimbangkan untuk mereka logo produk tersebut. 13 .SULIT 3763/1 ii. ……………………………………………………………………………………… [3 markah] c) Lukiskan reka bentuk logo bagi yang bersesuaian untuk Rajah 8 dari gabungan DUA ciri di (b) dalam ruang yang disediakan.

Nyatakan langkah-langkah perlaksanaan kaedah soal selidik tersebut. ……………………………………………………………………………………………. Bilangan reponden Data yang dikaji Jumlah Ya Tidak Mengambil masa yang lama 35 15 50 Tidak mesra pengguna 32 18 50 Pelupusan tidak sempurna 45 5 50 Tidak menjamin keselamatan 35 15 50 Jadual 10 a) Data pada Jadual 10 diperolehi melalui kaedah soal selidik. 14 [4 markah] . ? …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… [3 markah] Soalan 18 Jadual 10 menunjukkan pengumpulan data yang dihasilkan oleh seorang pelajar tentang masalah pelupusan tin aluminium. iv. i. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. iii. bina satu histogram/carta bar untuk menggambarkan data tersebut. ……………………………………………………………………………………………. ii. b) Berdasarkan data pada Jadual 10.SULIT 3763/1 [6 makah] d) Huraikan satu faktor pemilihan reka bentuk logo anda di (c).

....... …………………………………………………………………...... [4 markah] c) Polistirena merupakan sejenis bahan yang digunakan dalam menghasilkan pembungkusan makanan............................................ …………………………………………………………………....... ………………………………………………………….................. i............... ……………………………………………………………………………………................................. ………………………………………………………….. …………………………………………………………....................................................... Termoset : Contoh : ………………………………………………………………........... i.... i......... …………………………………………………………………................. Jelaskan secara ringkas empat sifat mekanikal bahan tersebut.............. [3 markah] b) Terangkan secara ringkas pengertian termoplastik dan termoset serta nyatakan satu contoh produk bagi setiap bahan....... Termoplastik : Contoh : ii............................................................SULIT 3763/1 [9 markah] c) Berdasarkan graf di atas..................................................... rumuskan hasil dapatan berkaitan masalah pelupusan tin aluminium yang telah dikaji.... …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… [2 markah] ............. ……………………………………………………………………………………………………………………… 15 ...... ii.. Soalan 19 a) Senaraikan tiga jenis bahan semula jadi yang biasa digunakan dalam teknologi pembuatan................................ ii...................... iii....................................

..... ……………………………………………………………………………………………………………………….. iii.... Nyatakan empat kelebihan plastik......... [4 markah] Bahagian C [ 20 markah ] Jawab satu soalan sahaja Soalan 20 Rajah 10 menunjukkan dua jenis lampu suluh X dan Y.SULIT 3763/1 iii....... i. ………………………………………………………………………………………………………………………... iv. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… [4 markah] Rajah 9 d) Rajah di atas menunjukkan sejenis produk yang dihasilkan daripada bahan plastik... ii.. iv. 16 ... ………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………......... ...................

................................. Biru 9.................................... ………………………………………………………............. Senaraikan empat faktor untuk pemilihan objek di (a)(i) 1.........................00 Perak.................. pilih satu lampu suluh yang sesuai untuk dibawa semasa mengikuti aktiviti tersebut. Kuning...................... Sekiranya anda ingin mengikuti satu aktiviti perkhemahan bersama sekumpulan pelajar di dalam hutan... [1 markah] ii... 3................... 4.............SULIT 3763/1 Lampu Suluh X Lampu Suluh Y SPESIFIKASI Harga Warna Kuasa Bateri Berat Bahan Pembuatan RM 35.......................... ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… iii...............................................00 Merah............... .......... Emas 3.......................... 2........... [4 markah] b) Huraikan empat faktor yang anda nyatakan untuk menyokong pemilihan di (a) (i) i................. ................ ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 .......... ....................0 Volt 250 gram Aluminium Rajah 10 a) i....0 Volt 800 gram Plastik termoplastik Harga Warna Kuasa Bateri Berat Bahan Pembuatan RM 15............... Hitam.................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ii............ …………………………………………………………………………................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… [4 markah] Solan 21 Rajah 11 menunjukkan sebuah produk baru yang hendak dipasarkan dikenali sebagai E-Z Collector. jarum dan lain-lain logam yang kecil . ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… [8 markah] c) Cadangkan dua penambahbaikan / pengubahsuaian yang boleh dilakukan pada lampu suluh yang anda pilih pada (a) (i) i. ii.SULIT 3763/1 iv. Ia boleh digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang kecil seperti paku. [4 markah] d) Terangkan jawapan anda pada (c). …………………………………………………………………………………………………………. i. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ii. 18 . ………………………………………………………………………………………………………….

................................................................ i............. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ............... [4 markah] b) Huraikan setiap faktor pemilihan anda di (a)........................... ii... iv............ ..................................................................................................................................................................................................................................SULIT 3763/1 Rajah 11 a) Sekiranya anda ingin memasarkan produk ini di Pasaraya..................................... iii............... ................................. .................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 ............... ........ nyatakan empat faktor yang boleh dipertimbangkan untuk memilih lokasi tersebut..................................................................................... ..........................................................................

..............................................................................SULIT 3763/1 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ............................................................ ZARIDA BINTI HASSAN) Penyedia Soalan …………………………… ( PN...................................................... RADZIARAH BT HASHIM) Guru Kanan Vokasional Teknik ……………………….............. (PN......................... ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… [16 markah] KERTAS SOALAN TAMAT Disediakan oleh : Disemakkan oleh : Disahkan oleh : ……………………………............................. 20 ...................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ......................